hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

NESMRTEĽNÁ DUŠA-ALEBO AKO SME OKLAMALI SAMI SEBA!

príspevkov
44
zobrazení
6
tému vytvoril(a) 8.12.2017 23:58 Shagara
posledná zmena 14.12.2017 02:51
1
08.12.2017, 23:58
Nikde v Biblii nenájdete výraz „nesmrteľná duša“.
Nikde nenájdete v Biblii,.....že niečo fyzickú smrť prežíva!
Nikde v Písme sa nespomína "DUŠA",.....ako niečo nehmotné!
-------------------------------------------------------------------------------------
V encyklopédii The Jewish Encyclopedia sa píše, že „viera v nesmrteľnosť duše sa k Židom dostala prostredníctvom kontaktov s gréckym myslením a najmä prostredníctvom jej hlavného zástancu Platóna“.
A tak sa nemôžeme čudovať,že po smrti apoštolov,keď prišlo predpovedané odpadnutie,....aj náhražka pôvodného kresťanstva si osvojila túto nebiblickú náuku. A to bol podiel cirkevných otcov a apologétov ,ktorí padli do pasce filozofie,....pred ktorou varoval apoštol Pavol v Kolosanom 2:8!
H .Heine hovorí, ......."že od chvíle v ktorej náboženstvo žiada o pomoc filozofie ,je jeho zánik neodvratný. Snaží sa obhajovať a vždy hlbšie sa vnára do skazy."
A to presne sa stalo odpadlíckemu kresťanstvu!
Tu treba zdôrazniť ,že náuka o nesmrteľnosti duše a náuka Krista o vzkriesení sa navzájom vylučujú! Iba jedno môže byť pravda! A pravdu má Ježiš a jeho náuka o vzkriesení v "posledný deň". Pre väčšinu ľudí,...lebo niektorí sa tešia aj na vzkriesenie,ktoré bude "prvým",...skorším!
---------------------------------------------------------------
Duša v Písmach je.....„Duša“ — živá bytosť, človek alebo zviera; život osoby; iné použitie, v niektorých málo prípadoch.
Slovo „duša“ v Biblii najčastejšie označuje osobu ako celok vrátane tela, osobnosti a citov.
Teda,aj zvieratá sú duše,...aj ľudia! A preto si nikdy nemýľme biblickú dušu a grécku dušu/filozofickú predstavu/!
v Biblii píše, ....že duša potrebuje jesť. (5. Mojžišova 12:20) Môže aj "vykrvácať",..."byť zamknutá v železách",...a podobne.
Biblia hovorí: „Duša, ktorá hreší — tá zomrie.“ (Ezechiel 18:4) Skľúčený prorok Eliáš „začal prosiť, aby jeho duša zomrela“. (1. Kráľov 19:4) Podobne aj Jonáš „prosil, aby jeho duša zomrela“. (Jonáš 4:8) Áno, keď zomiera človek, zomiera duša; duša nie je nesmrteľná. Keďže človek je duša, povedať, že niekto zomrel, je to isté ako povedať, že zomrela jeho duša.
Pripomeňme si, že jeden z významov slova „duša“ je „život“. A tak to, že z Ráchel vychádzala duša, znamenalo, že z nej vyprchával život. V niektorých prekladoch Biblie je spojenie „jej duša vychádzala“ preložené ako „jej život vyhasínal“ (Katolícky preklad) alebo „jej život unikal“ (Evanjelický preklad). Podobne aj v správe o vzkriesení syna vdovy sa chlapcovi vrátil život. — 1. Kráľov 17:23.
------------------------------------------------------------------------
V Biblii sa píše, že mŕtvi sú v hrobe a čakajú na vzkriesenie. (Ján 5:28, 29) Netrpia ani už necítia žiadnu bolesť, pretože „mŕtvi si neuvedomujú vôbec nič“. (Kazateľ 9:5) Ježiš prirovnal smrť k hlbokému spánku. (Ján 11:11–14) Preto sa tých, ktorí zomreli, nemusíme báť a nemusíme sa ani snažiť nakloniť si ich nejakými obeťami. Nemôžu nám pomôcť ani ublížiť, pretože „nie je práce ani plánovania, ani poznania, ani múdrosti v šeole [hrobe]“. (Kazateľ 9:10) Boh však v budúcnosti mŕtvych vzkriesi a navždy odstráni smrť. (1. Korinťanom 15:26, 55; Zjavenie 21:4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grécki filozofi, ako boli Sokrates a Platón, učili túto myšlienku: Až keď sa duša vymaní z pút hmotného ľudského tela, je „oslobodená od blúdenia, nerozumnosti, strachu, divokých lások i ostatných ľudských ziel“ a „trávi... celý svoj čas s bohmi“. (Platónov dialóg Faidon, 81 A)
„Predstava nesmrteľnosti je výsledkom gréckeho myslenia, kým nádej na vzkriesenie je súčasťou židovského myslenia... Po Alexandrových víťazstvách judaizmus postupne prijímal grécke predstavy.“ — Dictionnaire Encyclopédique de la Bible, Valence, Francúzsko 1935, vydal Alexandre Westphal, zv. 2, s. 557.
Až Origenes [zomrel asi v roku 254 n. l.] na východe a sv. Augustín [zomrel v roku 430 n. l.] na západe zaviedli pojem duše ako duchovnej substancie a sformulovali filozofickú predstavu o jej podstate... Jeho [Augustínova] náuka... vďačila za veľa (vrátane niektorých nedostatkov) neoplatonizmu.“ — New Catholic Encyclopedia, 1967, zv. XIII, s. 452, 454.
Teda,.....nie zjavenie,....ale ľudia ovplyvnení pohanskou filozofiou,začlenili náuku o nesmrteľnosti do kresťanstva!

Neskôr vodcovia takzvaného kresťanstva začlenili do svojho učenia „predstavy [gréckych filozofov] o vrodenej nesmrteľnosti duše“. (Christianity—A Global History [Súhrnné dejiny kresťanstva])
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V Hebrejských písmach sa vyskytuje hebrejské slovo nefeš 754-krát, prvýkrát v 1Mo 1:20.

V Kresťanských gréckych písmach sa grécke slovo psyché nachádza 102-krát, prvýkrát v Mat 2:20; v Ef 6:6 a Kol 3:23 vo výraze „celou dušou“.

Zvieratá sú duše

1Mo 1:20, 21, 24, 30; 2:19; 9:10, 12, 15, 16; 3Mo 11:10, 46, 46; 24:18; 4Mo 31:28; Jób 41:21; Ez 47:9.

Živá osoba je duša

1Mo 2:7; 12:5; 14:21; 36:6; 46:15, 18, 22, 25, 26, 26, 27, 27; 2Mo 1:5, 5; 12:4, 16; 16:16; 3Mo 2:1; 4:2, 27; 5:1, 2, 4, 15, 17; 6:2; 7:18, 20, 21, 25, 27; 17:10, 12, 15; 18:29; 20:6, 6; 22:6, 11; 23:29, 30; 27:2; 4Mo 5:6; 15:27, 28, 30; 19:18, 22; 31:35, 35, 40, 40, 46; 35:30; 5Mo 10:22; 24:6, 7; 1Sa 22:22; 2Sa 14:14; 2Kr 12:4; 1Pa 5:21; Ža 19:7; Prí 11:25, 30; 16:24; 19:2, 15; 25:25; 27:7, 7, 9; Jer 43:6; 52:29; Pla 3:25; Ez 27:13; Sk 2:41, 43; 7:14; 27:37; Rim 13:1; 1Ko 15:45; 1Pe 3:20; 2Pe 2:14.

Živá duša je smrteľná, zničiteľná

1Mo 12:13; 17:14; 19:19, 20; 37:21; 2Mo 12:15, 19; 31:14; 3Mo 7:20, 21, 27; 19:8; 22:3; 23:30; 24:17; 4Mo 9:13; 15:30, 31; 19:13, 20; 23:10; 31:19; 35:11, 15, 30; 5Mo 19:6, 11; 22:26; 27:25; Joz 2:13, 14; 10:28, 30, 32, 35, 37, 37, 39; 11:11; 20:3, 9; Sud 5:18; 16:16, 30; 1Kr 19:4; 20:31; Jób 7:15; 11:20; 18:4; 33:22; 36:14; Ža 7:2; 22:29; 66:9; 69:1; 78:50; 94:17; 106:15; 124:4; Prí 28:17; Iz 55:3; Jer 2:34; 4:10; 18:20; 38:17; 40:14; Ez 13:19; 17:17; 18:4; 22:25, 27; 33:6; Mat 2:20; 10:28, 28; 26:38; Mar 3:4; 14:34; Luk 6:9; 17:33; Ján 12:25; Sk 3:23; Rim 11:3; Heb 10:39; Jak 5:20; Zj 8:9; 12:11; 16:3.

Život inteligentnej osoby

1Mo 35:18; 2Mo 4:19; 21:23; 30:12; Joz 9:24; Sud 9:17; 12:3; 18:25; 2Kr 7:7; 2Pa 1:11; Jób 2:4; 6:11; Prí 1:18; 7:23; 22:23; 25:13; Mat 6:25; 10:39; 16:25; Luk 12:20; Ján 10:15; 13:38; 15:13; Sk 20:10; Rim 16:4; Fil 2:30; 1Te 2:8; Jak 1:21; 1Pe 1:22; 2:11, 25; 1Já 3:16.

Duša vyslobodená zo šeolu čiže hádesu („pekla“)

Ža 6:10; 30:3; 49:15; 86:13; 89:48; Prí 23:14; Sk 2:27.

Mŕtva duša čiže mŕtvola

3Mo 19:28; 21:1, 11; 22:4; 4Mo 5:2; 6:6, 11; 9:6, 7, 10; 19:11, 13; Hag 2:13.

Duša odlišná od ducha

Fil 1:27; 1Te 5:23; Heb 4:12.
---------------------------------------------------------------------------------------------
A pripájam aj témy ktoré hovoria margo téjto témy:
1,.......odkaz
2,........odkaz
3,........odkaz
4,........odkaz
5,........odkaz
6,........odkaz
7,........odkaz
8,........odkaz
9,........odkaz
10,......odkaz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Neverte každému inšpirovanému výroku.“ Povedal: „Skúšajte inšpirované výroky, aby ste videli, či pochádzajú od Boha.“ (1. Jána 4:1) Zamyslite sa nad týmto príkladom: Keby ste dostali správu, ktorá by mohla významne ovplyvniť váš život, prijali by ste ju ihneď iba preto, lebo sa vám zdá, že pochádza zo spoľahlivého zdroja? Určite nie. Skôr než by ste podľa nej konali, overili by ste si zdroj a preskúmali jej obsah. A to hlavne vo svetle Božieho slova,...histórie a za použitia zdravého úsudku!
👍: milky945
none
2

1. Shagara 08.12.2017, 23:58

Nikde v Biblii nenájdete výraz „nesmrteľná duša“.
Nikde nenájdete v Biblii,.....že niečo fyzickú smrť prežíva!
Nikde v Písme sa nespomína "DUŠA",.....ako niečo nehmotné!
-------------------------------------------------------------------------------------
V encyklopédii The Jewish Encyclopedia sa píše, že „viera v nesmrteľnosť duše sa k Židom dostala prostredníctvom kontaktov s gréckym myslením a najmä prostredníctvom jej hlavného zástancu Platóna“.
A tak sa nemôžeme čudovať,...

09.12.2017, 00:26
Tusim si cital 6 hlavnych pravd a nedalo ti.
none
3
09.12.2017, 00:47
2,....nepoznám 6 hlavných právd! Sorry
Nemôžem poslúžiť,.....o čo ide? O aké pravdy? Hádam nie z katechizmu? Nelaškuj,.....tak neskoro večer,.....
none
4

3. Shagara 09.12.2017, 00:47

2,....nepoznám 6 hlavných právd! Sorry
Nemôžem poslúžiť,.....o čo ide? O aké pravdy? Hádam nie z katechizmu? Nelaškuj,.....tak neskoro večer,.....

09.12.2017, 01:02
Šesť hlavných právd

1. Boh je len jeden.

2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.

4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.

5. Duša človeka je nesmrteľná.

6. Božia milosť je na spásu potrebná.

(a vraj si bol katolik)
none
6

4. meaculpa 09.12.2017, 01:02

Šesť hlavných právd

1. Boh je len jeden.

2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.

4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.

5. Duša človeka je nesmrteľná.

6. Božia milosť je na spásu potrebná.

(a vraj si bol katolik)

09.12.2017, 12:12
4,.........bol som katolík,.....ale už nie som.
Je komické ,že v bode 1, cituješ ,"že Boh je jeden",.....a potom v bode 2,......to vyvraciaš tvrdením,...."že sú tri osoby".
Tak čo platí,bod č.1 alebo bod.č,2,......????
Bod 3 tiež neplatí,....lebo tvrdíte ,že bol "Bohočlovekom",....a ak je niekto Bohočlovekom,....nemôže byť v plnom zmysle -človekom! A to Biblia definuje ako "iné evanjelium",...ako "učenie antikrista".
Už som rozoberal dané texty,ktoré na to poukazujú.
A ako mohol byť Ježiš "nižší od anjelov",....ak bol Bohočlovekom?
none
5
09.12.2017, 08:33
umelu inteligenciu neoklame nikto,ani ziadne pismo, ona iba nad ludstvom vyhrava
sach mat
none
7
09.12.2017, 12:15
5,....takú nepoznám. Aj keď mnohí sa tak správajú-"umelo",....a človek by aj uveril ,že majú nejakú inteligenciu. Ale to je len zdanie! Fotoon by ti vedel o tom rozprávať.
none
20

7. Shagara 09.12.2017, 12:15

5,....takú nepoznám. Aj keď mnohí sa tak správajú-"umelo",....a človek by aj uveril ,že majú nejakú inteligenciu. Ale to je len zdanie! Fotoon by ti vedel o tom rozprávať.

09.12.2017, 17:00
pozri Shagara si jehovista, ale slusny si ty teista
ostatne temy ti uz nechcem spamovat, ako cloveka mi ta je luto
nechapem, ako mozete furt verit a zit v niecom vymyslenom a s niekym, kto je uz davno mrtvy a vymyslat si litanie o bohoch a navzajom sa v tom virtualnom svete osocovat a dokazovat si iluzorne pravdy
vymyslat si je jedna vec, ale nonstop zit v bludnom svete a verit tomu a este sa aj navzajom napadat je strasne vycerpavajuce
odmietam sa klamat vasimi bludmi, normalne nestacim so svojou fantaziou drzat s vami krok, je to prepac ale podla mna chore, mozog z toho musi byt bud unaveny, alebo zmagoreny ci vymyty
normalne to zabera strasne vela casu a realita unika
none
21

20. 09.12.2017, 17:00

pozri Shagara si jehovista, ale slusny si ty teista
ostatne temy ti uz nechcem spamovat, ako cloveka mi ta je luto
nechapem, ako mozete furt verit a zit v niecom vymyslenom a s niekym, kto je uz davno mrtvy a vymyslat si litanie o bohoch a navzajom sa v tom virtualnom svete osocovat a dokazovat si iluzorne pravdy
vymyslat si je jedna vec, ale nonstop zit v bludnom svete a verit tomu a este sa aj navzajom napadat je strasne vycerpavajuce
odmietam sa klamat vasimi bludmi, normalne ...

09.12.2017, 17:03
ja neodpisujem, ja robim iba to co vy a vy cinite to co ja a ja som chora, pretoze moja fantazia je z ineho filmu a nie vasho?!
none
22

21. 09.12.2017, 17:03

ja neodpisujem, ja robim iba to co vy a vy cinite to co ja a ja som chora, pretoze moja fantazia je z ineho filmu a nie vasho?!

09.12.2017, 17:06
normalne s vami sa neda drzat krok
none
8
09.12.2017, 12:19
4,....a samozrejme,......žiadna nesmrteľná duša neexistuje. Ak vieš o nejakej ,....cituj kde je to v Písme?
none
10
09.12.2017, 12:31
Celým svojim presvedčením som toho názoru, že ľudia preberajú názory nie iba zo slepej náklonnosti, ale preto, lebo poznávajú v nich pravdivé jadro.

Ak mi sused povie, že má nejaký stroj, ktorý mu pomáha pri práci, nebudem len slepo veriť, ale z celej podstaty toho, ako mi to vysvetľuje, poznávam, že naozaj má kus pravdy.

A tak ak „viera v nesmrteľnosť duše sa k Židom dostala prostredníctvom kontaktov s gréckym myslením a najmä prostredníctvom jej hlavného zástancu Platóna“, nebudem veriť, že židia boli slepo oddaní tupci, veriaci Platónovi, ale skôr si pomyslím, že mali rozumný dôvod, daný pozorovaním, myslením, zážitkami.
none
12
09.12.2017, 12:32
10,......reagujem na jeho "umelé témy",.......a Fotoon je kapitola sama o sebe. Alebo mám namiesto dôkazov,Písma používať invektíva ako on?
A Salbee platili iba slová,..."že takú inteligenciu nepoznám". To nie je "pichanie",ale konštatovanie, a slušné!
none
13
09.12.2017, 12:38
12,....a to "myslenie,pozorovanie,zážitky" ich priviedli až k tomu,že si zabili vlastného záchrancu,mesiáša.
Máš pozoruhodnú dedukciu! Židia už dávno pred príchodom Krista boli úplne mimo pravdu,vieru a hlavne lásku.
Jozef Flávius , v súvislosti so zničením Jeruzalema sa vyjadri jasne,...akí boli skazení,nemorálni!?
A ak mali pravdu a nesmrteľná duša je,...tak potom klamal Ježiš o vzkriesení. Lebo ako som už napísal,...nesmrteľná duša a vzkriesenie sa navzájom vylučujú. Iba jedno môže byť pravda. A ja verím Kristovi a vzkrieseniu.
Ak teba očaril Platon a pohanská filozofia,...budiž.
none
18

13. Shagara 09.12.2017, 12:38

12,....a to "myslenie,pozorovanie,zážitky" ich priviedli až k tomu,že si zabili vlastného záchrancu,mesiáša.
Máš pozoruhodnú dedukciu! Židia už dávno pred príchodom Krista boli úplne mimo pravdu,vieru a hlavne lásku.
Jozef Flávius , v súvislosti so zničením Jeruzalema sa vyjadri jasne,...akí boli skazení,nemorálni!?
A ak mali pravdu a nesmrteľná duša je,...tak potom klamal Ježiš o vzkriesení. Lebo ako som už napísal,...nesmrteľná duša a vzkriesenie sa navzájom vylučujú. Iba jedno mô...

09.12.2017, 16:11
16. Pokiaľ človek vychádza z obmedzených predpokladov, potom nevidí mnohé možnosti a prikláňa sa k "buď-alebo" a všelijaké veci sa mu zdajú, že sa navzájom vylučujú.
none
19

13. Shagara 09.12.2017, 12:38

12,....a to "myslenie,pozorovanie,zážitky" ich priviedli až k tomu,že si zabili vlastného záchrancu,mesiáša.
Máš pozoruhodnú dedukciu! Židia už dávno pred príchodom Krista boli úplne mimo pravdu,vieru a hlavne lásku.
Jozef Flávius , v súvislosti so zničením Jeruzalema sa vyjadri jasne,...akí boli skazení,nemorálni!?
A ak mali pravdu a nesmrteľná duša je,...tak potom klamal Ježiš o vzkriesení. Lebo ako som už napísal,...nesmrteľná duša a vzkriesenie sa navzájom vylučujú. Iba jedno mô...

09.12.2017, 16:54
16. Ak veríš tomu Kristovi, tak veríš aj to, že bol vskriesený. Ak je to pravda, tak kdesi tu na Zemi by sa mal nachádzať, ako nesmrteľný. Vieš kde sa nachádza, môžem ho navštíviť, či len v predstavách kresťanov? Neveríš bludom?
none
23

19. sta2rky 09.12.2017, 16:54

16. Ak veríš tomu Kristovi, tak veríš aj to, že bol vskriesený. Ak je to pravda, tak kdesi tu na Zemi by sa mal nachádzať, ako nesmrteľný. Vieš kde sa nachádza, môžem ho navštíviť, či len v predstavách kresťanov? Neveríš bludom?

09.12.2017, 17:44
starky, vždy keď konáš objektívne dobrý skutok, si v duši preniknutý Kristom. V tomto zážitku sa môžeš učiť ho hľadať ako duchovnú bytosť - a odlíšiť ho od všetkých iných duchovných bytostí :-)
none
24

23. -era- 09.12.2017, 17:44

starky, vždy keď konáš objektívne dobrý skutok, si v duši preniknutý Kristom. V tomto zážitku sa môžeš učiť ho hľadať ako duchovnú bytosť - a odlíšiť ho od všetkých iných duchovných bytostí :-)

09.12.2017, 17:51
28. Neviem čo myslíš pod pojmom duša. Ja viem, že mám vedomie, zdedené city, emócie, všetko čo súvisí s mojim mozgom, rovnako akési duchovné bytosti mi nič nehovoria. Že by také niečo jestvovalo, niečo o tom konkrétne vieš?
none
26

24. sta2rky 09.12.2017, 17:51

28. Neviem čo myslíš pod pojmom duša. Ja viem, že mám vedomie, zdedené city, emócie, všetko čo súvisí s mojim mozgom, rovnako akési duchovné bytosti mi nič nehovoria. Že by také niečo jestvovalo, niečo o tom konkrétne vieš?

09.12.2017, 17:55
30. Nejde o to, čo sme sa ty alebo ja o sebe naučil v knihách. Je jedno, čo mám pod pojmom duša.
Pozoruj sám seba a zistíš, že pri dobrom čine máš iné pocity a pri zlom čine máš iné pocity. Tie pocity sú istá kvalita. Kvalita svedčí o niečom. A to niečo je podstatné pri spoznávaní ducha človekom.

Krista nemôžeš nájsť ako fyzicky hmotného človeka, sorry.
none
28

26. -era- 09.12.2017, 17:55

30. Nejde o to, čo sme sa ty alebo ja o sebe naučil v knihách. Je jedno, čo mám pod pojmom duša.
Pozoruj sám seba a zistíš, že pri dobrom čine máš iné pocity a pri zlom čine máš iné pocity. Tie pocity sú istá kvalita. Kvalita svedčí o niečom. A to niečo je podstatné pri spoznávaní ducha človekom.

Krista nemôžeš nájsť ako fyzicky hmotného človeka, sorry.

09.12.2017, 18:00
32."Krista nemôžeš nájsť ako fyzicky hmotného človeka, sorry." Prečo nie, či nebol vskriesený? K tým pocitom, to súvisí s našími psychickými danosťami ktoré vieme pomenovať ako svedomie.
none
30

26. -era- 09.12.2017, 17:55

30. Nejde o to, čo sme sa ty alebo ja o sebe naučil v knihách. Je jedno, čo mám pod pojmom duša.
Pozoruj sám seba a zistíš, že pri dobrom čine máš iné pocity a pri zlom čine máš iné pocity. Tie pocity sú istá kvalita. Kvalita svedčí o niečom. A to niečo je podstatné pri spoznávaní ducha človekom.

Krista nemôžeš nájsť ako fyzicky hmotného človeka, sorry.

09.12.2017, 18:04
32. To ak je niekto vskriesený tak je neviditeľný?
none
32

30. sta2rky 09.12.2017, 18:04

32. To ak je niekto vskriesený tak je neviditeľný?

09.12.2017, 18:54
32. Čo sa Krista týka, tak musí byť neviditeľný pre bežné zmysly ľudí, pretože inak by na ňom mala smrť nejaký podiel. A to práve nie je ten prípad.
none
34

32. -era- 09.12.2017, 18:54

32. Čo sa Krista týka, tak musí byť neviditeľný pre bežné zmysly ľudí, pretože inak by na ňom mala smrť nejaký podiel. A to práve nie je ten prípad.

10.12.2017, 09:57
38. Takže aj veriaci, ak budú raz vskriesení, budú neviditeľní?
none
37

34. sta2rky 10.12.2017, 09:57

38. Takže aj veriaci, ak budú raz vskriesení, budú neviditeľní?

10.12.2017, 11:43
Určite budú neviditeľní pre tie zmysly, ktoré dnes materializmus považuje za jediné.
none
42

37. -era- 10.12.2017, 11:43

Určite budú neviditeľní pre tie zmysly, ktoré dnes materializmus považuje za jediné.

11.12.2017, 23:47
43,....na to netreba čakať. Dnes už mnohí hovoria:....."Ukážte mi skutočného kresťana,ja som ešte žiadneho nevidel"!
Ale za to masy matrikových kresťanov vidíme,.....ale keď príde Kristus,tak budú viditeľní,......"ved pobitých bude od jedneho konca zeme ,po druhý"!
none
25
09.12.2017, 17:54
28. Nevymýšľaš si aby si ma ohúril, že čo všetko vieš?
none
27

25. sta2rky 09.12.2017, 17:54

28. Nevymýšľaš si aby si ma ohúril, že čo všetko vieš?

09.12.2017, 17:56
Nie. Nezáleží mi na ohurovaní iných ľudí.
none
29
09.12.2017, 18:02
33. Zabudol si odpovedať, či si nevymýšľaš.
none
31

29. sta2rky 09.12.2017, 18:02

33. Zabudol si odpovedať, či si nevymýšľaš.

09.12.2017, 18:51
nie, nevymýšľam si
none
35
10.12.2017, 10:04
37. Takže to vymyslel niekto iný a ty to len inpretuješ. Kto?
none
36

35. sta2rky 10.12.2017, 10:04

37. Takže to vymyslel niekto iný a ty to len inpretuješ. Kto?

10.12.2017, 11:42
To je rovnaká otázka ako že, Kto vymyslel, že 1+1=2 a že ty to len interpretuješ, keď počítaš.

Človek sa rodí do tohto života a nemá tie poznatky vo vedomí. Ale behom života stretne učiteľov a vychovávateľov, ktorí mu ukážu skutočnosť a on ju tak môže sám spoznať a overiť si. Tí ľudia mu tiež dajú nejaké názvoslovie, slová, mená pre tú skutočnosť a on ich potom používa, aby to bolo celé jednoduchšie pre bežné používanie.

Ak si niečo overíš, už nie si iba interpretátor.
none
38

36. -era- 10.12.2017, 11:42

To je rovnaká otázka ako že, Kto vymyslel, že 1+1=2 a že ty to len interpretuješ, keď počítaš.

Človek sa rodí do tohto života a nemá tie poznatky vo vedomí. Ale behom života stretne učiteľov a vychovávateľov, ktorí mu ukážu skutočnosť a on ju tak môže sám spoznať a overiť si. Tí ľudia mu tiež dajú nejaké názvoslovie, slová, mená pre tú skutočnosť a on ich potom používa, aby to bolo celé jednoduchšie pre bežné používanie.

Ak si niečo overíš, už nie si iba interpretátor.

10.12.2017, 17:05
42. 1+1=2 tomu rozumiem, no nerozumiem tomu, čo ty považuješ za samozrejmé a preto sa pýtam. Preto si myslím,že vymýšľaš a ak nie, tak si prial nepravdivé informácie, ktoré sú neoveriteľné, klamlivé.
none
39

38. sta2rky 10.12.2017, 17:05

42. 1+1=2 tomu rozumiem, no nerozumiem tomu, čo ty považuješ za samozrejmé a preto sa pýtam. Preto si myslím,že vymýšľaš a ak nie, tak si prial nepravdivé informácie, ktoré sú neoveriteľné, klamlivé.

10.12.2017, 19:18
47. Ak chceš, aby pre teba zostali neoveriteľné, zostane to tak.
none
40

39. -era- 10.12.2017, 19:18

47. Ak chceš, aby pre teba zostali neoveriteľné, zostane to tak.

10.12.2017, 19:23
48. No to je paráda, žeby pravdivosť niečoho závisela od vôli niekoho, alebo mňa? To zaváňa náboženským systémom právd, kde pravda je to o čom rozhodneme, že je to pravda.
none
41

40. sta2rky 10.12.2017, 19:23

48. No to je paráda, žeby pravdivosť niečoho závisela od vôli niekoho, alebo mňa? To zaváňa náboženským systémom právd, kde pravda je to o čom rozhodneme, že je to pravda.

10.12.2017, 19:29
49, Skutočnosť pravdaže nezávisí od niečej ľubovôle, ale jej poznanie závisí od vývoja ľudských schopností.
To, že 1+1=2 si tiež nevedel ihneď po narodení.
none
43
12.12.2017, 21:38
Biblický význam pojmu „duše“

NEFEŠ - Slovo duše je ve Starém zákoně překladem hebrejského významu „nefeš“ Text Genesis 2,7 označuje člověka jako živého tvora poté, co dech života vstoupil do fyzického těla, vytvořeného z prvků země. Podobně začíná existovat nová duše, když se narodí dítě. Každá duše jako nová jednotka je jedinečná, to znamená odlišná od od ostatních podobných jednotek.

Nefeš není část osoby, je to osoba, proto se na mnoha místech toto slovo překládá jako „osoba“ ( Gen 14,21, Numeri 5,6, Deut 10,22, srovnej se Žalm 3,3) nebo se překládá jako „sám“ (Lev 11,43, 1Královská 19,4, Izaiáš 46,2 kral. Atd)

Na druhé straně výrazy jako „má duše, tvá duše, jeho duše...“ jsou obecně řečeno idiomy pro osobní zájmena „já, ty, on...“ (viz.Gen 12,13, Lev 11,43-44, 19,8, Joz23,14, Žalm 3,3, Jer37,9, atd.)

Slovo „nefeš“ se vyskytuje ve Starém zákoně 755krát. Často se překládá jako „život“ (Gen 9,4-5, 1Sam19,5, Job2,4-6, Žalm31,14 atd.) nefeš se často vztahuje na touhy, záliby, vášeň nebo chuť. (Přísloví 23,2, Kazatel 6,7) Používá se v souvislosti s láskou (Gen 34,3, Pís1,7 atd) a někdy představuje i rozhodnutí člověka., například v Deut 23,25, kde se překládá jako „libost“ a podobně i v Žalmu 105,22 kral. A Jer,34,16.

Nefeš umírá - V Numeri 31,19 je „nefeš“ zabita a v Soudců16,30 (míněno „já“) umírá. V Numeri 5,2 znamená mrtvý a v Soudců 9,6 znamená mrtvý člověk se vztahuje „nefeš na mrtvolu (viz také Lev 19,28, Nu 9,7,10)

PSYCHÉ - Řecké slovo „Psyché“ se v Novém zákoně vyskytuje v podobném smyslu jako nefeš ve Starém zákoně. Používá se pro život zvířat i lidí (Zjev 16,3) V některých překladech se místo „duše“ překládá „život“ nebo „životy“ (viz. Matouš2,20, 6,5, 16,25 atd.) Na některých místech má význam „lidé“ (Skutky7,14, 27,37, Řím13,1, 1Pet3,20 atd.), jinde je rovnocenná osobnímu zájmenu (viz Mat12,18, 2K12,15 atd.) Někdy se vztahuje na city (Mar.14,34, Luk.2,35, Ef6,6) nebo na mysl (Skut14,2kral., Fil 1,27)

Psyché může být zničena - Psyché není nesmrtelná, ale podléhá smrti (Zjevení 16,3) a může být zničena (Mat.10,28). V Bibli se někdy nefeš a psyché vztahují na celou osobu, jindy na určitou oblast člověka, jako jsou záliby, city, chutě, pocity. Avšak takové použití vůbec nenaznačuje, že by byl člověk učiněn ze dvou oddělených a odlišných částí. Tělo a duše existují společně, tvoří spolu neoddělitelnou jednotu. Duše nemá žádné vědomí existence mimo tělo. Neexistuje žádný Biblický text, který by naznačoval, že duše přežívá bez těla jako vědomé bytí.

Biblický význam slova „Duch“

RUACH - Zatímco hebrejské slovo „nefeš“, které se překládá jako „duše“, označuje individualitu, nebo osobnost, starozákonní slovo „Ruach“, překládané jako „Duch“, se vztahuje na jiskru života, plnou energie, která je pro život jednotlivce nezbytná. Představuje Boží sílu nebo princip života, který lidem dává život.

„Ruach“ se ve Starém zákoně vyskytuje 377krát a nejčastěji se překládá jako „duch, vítr, nebo dech“ (Gen8,1 atd) Používá se také k označení obnovení života (Soud 15,19), odvahy (Joz2,11), nálady nebo hněvu (Soud8,3, Izaiáš 54,6), mravního charakteru (Ezech 11,19), nebo sídla citů (1Sam1,15)

Ruach se vrací k Bohu - Ve významu „dech“ je ruach lidí totožný s ruach zvířat (Kaz3,19). Ruach člověka opouští tělo při smrti (Žalm146,4) a vrací se k Bohu (Kaz 12,7 srov.Job34,14) Ruach se často vztahuje na „Ducha Božího“, jako v Izaiáši 63,10. Ve Starém zákoně ve vztahu k člověku ruach nikdy neoznačuje inteligentní bytí schopné vědomé existence mimo hmotné tělo.

PNEUMA - Novozákonním ekvivalentem hebrejského slova „ruach“ je „pneuma“ - „duch“- od pneo, což znamená vát nebo dýchat. Stejně jako slovo ruach ani pneuma neoznačuje nějaké vědomé bytí člověka schopného existovat mimo lidské tělo. Používání tohoto termínu v Novém zákoně ve vztahu k člověku vůbec nenaznačuje takové pojetí. V textech jako Řím 8,15, 1Kor 4,21kral, 2Tim1,7, 1Jan 4,6 pneuma označuje náladu, postoj nebo citové rozložení. Toto slovo se také používá k označení různých projevů lidské povahy, jako v Gal 6,1, Řím 12,11 atd.

Pneuma se vrací k Bohu - Stejně jako ruach, tak i „pneuma“ člověk při smrti odevzdává Pánu (Luk 23,46, Sk7,59). Ruach i Pneuma se vztahuje na Ducha Božího.
------------------------------------------------------------------------
Starý zákon neučí o okamžitém pokračování života po smrti, a ani Ježíš neučil nic nového o přirozenosti člověka. Tato myšlenka byla ryze pohanská, a k dokonalosti jí přivedli Řečtí filozofové Platón a Aristoteles. Prvním křesťanem, který do systému svého učení přijal očistec, peklo, věčná muka a modlitbu za mrtvé byl Tertullian, narozený 150 let po Kristu. Následně jí zavedl do církevního učení Augustin (354 - 430 po Kristu) a definitivní podobu církevní nauky o nesmrtelnosti duše vtiskl Tomáš Akvinský až v 13. století po Kristu. Teprve na pátém Lateránském koncilu v prosinci 1513 proklamoval papež Lev X. oficiálně dogma o přirozené nesmrtelnosti duše.
Mluví tedy Bible o „nesmrtelné, nehynoucí duši"? Ne, pojem nehynoucí nebo nesmrtelná duše v Bibli nenajdete! Slovo duše nacházíme v Bibli 1600krát, ale ani v jednom případě nenajdeme, že by byla nesmrtelná. Slovo "nesmrtelný" se vyskytuje v Bibli pouze jednou, a to když se hovoří o Bohu.
none
44
14.12.2017, 02:51
54,....neplaš sa!
A skutočne,..."pravda závisí od viacerých činiteľov,a teda aj od vôle jednotlivca".
Aj preto sme nabádaní byť ----"intelektuálne poctivý,....namáhať sa,....nejsť cestou menšieho odporu,....nedať si štekliť uši,.....byť vytrvalý,.....dolovať pravdu,....byť bdelý,.....nedať sa oklamať,......a v konečnom dôsledku,prosiť Boha o pomoc/sústavne/!
Lenže dnes je takých ľudí málo. Pre svet /svetskú slávu,kariéru/sa ešte budú ľudia namáhať,.....ale inak nie!
Možno je to i tým/určite/,že slepí pastieri posielajú všetkých do neba/bez rozdielu/,....a Boh zas hovorí,že "jeden z tisíca bude zachránený"! Ktovie kto má pravdu?
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 196 766 B vygenerované za : 0.140 s unikátne zobrazenia tém : 116 198 unikátne zobrazenia blogov : 1 748 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

Pretože si v mojich očiach vzácny a cenný a pretože ťa milujem .... Iz 43,4 Súhlasíte so mnou, že viac kresťanov dnes pozná Desatoro ako novú zmluvu o nezaslúženej Božej milosti? Keby ste sa prešli po Times Square v New Yorku, alebo pod Manderlou a...

citát dňa :

Falošný priateľ je horší ako nepriateľ, pretože nepriateľovi sa vyhýbaš a priateľovi veríš.