Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  filozofia  téma
kategórie:  

Zákony dobra a zla, spravodlivosti

9
reakcií
1163
prečítaní
Tému 30. novembra 2017, 13:00 založil Krištof.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
20. 01. 2015
10
26. 08. 2013
299
02. 12. 2010
35
 
 


1.
označiť príspevok

Krištof
   30. 11. 2017, 13:00 avatar
Uvažoval som o tom, čo by sa dalo jednoducho nazvať Zákony dobra a zla alebo aj spravodlivosti. Ide najmä o duchovnú a morálnu oblasť. Jednoducho dobro, ktoré človek koná, myslí a cíti, ho ťahá hore do neba, k harmónii, a naopak zlo zas ho sťahuje dole do pekla či očistca (miesto utrpenia, kde sa človek očisťuje, aby neskôr prípadne prešiel do neba). A to či už je človek kresťan alebo inoverec a pod. Napr. ja som kresťan, avšak Zákony dobra a zla sa týkajú aj inovercov a iných. Ide o to, čo v človeku prevažuje, či dobro alebo zlo a podľa toho smeruje (pomaly alebo rýchlejšie) buď tam alebo onam. Nemusí byť absolútne dobrý ani absolútne zlý, stačí azda aj mierna prevaha jedného, hoci mierna prevaha dobra či zla sa spája skôr s očistcom. Ale teda ak jedno alebo druhé jasnejšie prevažuje, vedie to človeka buď hore alebo dole.

Čo zaseješ, to budeš žať. Biblia, Galaťanom:
"Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre Ducha, z Ducha bude žať večný život. Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme žať, keď príde čas. A tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich."

Dobro človeka vedia k dobrému výsledku - požehnaniu, nebu. Naopak, kto rozsieva zlo, dostane zlý výsledok. Stane sa to skôr alebo neskôr resp. v konečnom dôsledku. Čo je zlo a dobro? Napr. podľa tohto listu dobro - ovocie Ducha svätého je: "No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon."

A čo je zlo podľa tohto zdroja? Nazýva sa to skutky tela: "A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve."

Takže niet zákona, niet ničoho (a nikoho), čo by mohlo dobrému človeku zabrániť stúpať do neba. Ak sú jeho životu blízke či vlastné javy ako láska, pokoj, radosť, striedmosť, pokora, sebaovládanie (zdržanlivosť)... A naopak, niet ničoho (a nikoho), čo by pomohlo tomu, aby sa dostal do neba, ak bude zlý, ak sú mu blízke opačné veci.

Inak, aj keď má človek blízko k dobru, neznamená to, že sa nemôže spravodlivo nahnevať alebo primerane brániť v rámci nutnosti. Môže. Navyše okrem zjavného dobra existuje aj normálny, obyčajný spôsob života - ani zlo, ani dobro, hoci normalita je asi čosi ako nižší stupeň dobra.

V prospech tohoto konceptu dobra a zla či spravodlivosti svedčí napr. aj existencia svedomia, morálneho vedomia.

Zákon je nestranný a platí akoby nezávisle napr. od pocitov či vzťahov bytostí. Môžeme to brať aj tak, že vlastne (najvyšší) Boh je absolútne spravodlivým garantom zákona dobra a zla. Napr. podľa Biblie dokonca i významné bytosti, ktoré predtým žili v nebi, boli potom, čo urobili zlé veci, vyhodené z neba. Hovorí sa im odvtedy padlí anjeli.

Niekto si však môže myslieť, že je dobrý, že má čisté svedomie, a teda mal by ísť zákonite do neba, ale nemusí to byť celkom pravda. Možno ešte má čo zlepšovať v sebe, možno je to zatiaľ skôr na očistec. Niekto ani príliš neuvažuje, či patrí do neba, nie je si istý, ale ak tam (alebo onam) patrí podľa toho, aký je a ako žije, "zákon dobra a zla" ho posúva na dané miesto, stav (nebo, peklo, očistec).

Určite milosť Božia v zmysle kresťanstva je dôležitá, hoci to je jedna stránka, a kto poriadne ani nepozná kresťanstvo, ale žije skôr podľa dobrých hodnôt, aj na neho sa vzťahuje to, o čom je táto téma. Teda aj keby poriadne nepoznal kresťanstvo a má viac-menej čisté svedomie, tak s tým zrejme nepôjde do pekla. Čo by robil viac-menej dobrý človek v pekle? To nedáva zmysel (z hľadiska spravodlivosti). Na to, aby mal niekto čisté svedomie, potrebuje aj pokoru a vieru v nejaké vyššie dobro alebo v niečo či niekoho svätého, ako to poznajú aj iné náboženstvá. Napr. buddhizmus verí v Pravdu (resp. pravdivé Učenie), ktorú volá Dharma a ktorá presahuje jednotlivého človeka, vzťahuje sa aj na ostatných (buddhistov).

Biblia, List Rimanom:
"On odplatí každému podľa jeho skutkov: večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, hnevom a rozhorčením tým, čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti. Súženie a úzkosť doľahnú na každého človeka, ktorý pácha zlo, najprv na Žida, potom na Gréka, ale sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro, najprv Žida, potom Gréka. Veď Boh nikomu nenadŕža. Všetci, čo hrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú, a tí, čo hrešili pod zákonom, budú súdení podľa zákona. Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, čo zákon počúvajú, ale tí, čo zákon plnia, budú ospravedlnení. A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie, aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia; v deň, keď Boh bude podľa môjho evanjelia skrze Krista Ježiša súdiť, čo je skryté v ľuďoch."

V buddhizme sú napr. zákony ako kolobeh smrti a znovunarodenia, utrpenie, ale i Nirvána, ku ktorej vedie život podľa Dharmy; tá súvisí s dobrým spôsobom života. Dhammapada ako buddhistický spis napr. uvádza (český preklad):

"Jsi nyní jako zežloutlý list, poslové smrti tě již očekávají, stojíš u výchozí brány a nemáš nic co by sis vzal na cestu. Proto si v sobě vytvoř ostrov a rychle usiluj aby ses stal moudrým. Zbavíš-li se poskvrn a nečistot, přijdeš do nebeské říše ušlechtilých.
Jsi nyní u konce života, dospěl jsi do blízkosti smrti, není už pro tebe spočinutí a nemáš nic co by sis vzal na cestu. Proto si v sobě vytvoř ostrov a rychle usiluj aby ses stal moudrým, zbavíš-li se poskvrn a nečistot, nepůjdeš znovu vstříc zrození a stárnutí."

"V tomto světě se trápí, na onom světě se trápí, kdo koná zlo, v obou světech se trápí, trápí se a trpí, když obzírá své nečisté konání. V tomto světě se raduje, na onom světě se raduje, kdo koná dobro, v obou světech se raduje, raduje se a těší se, když obzírá své očištěné konání.
V tomto světě je trýzněn, na onom světě je trýzněn, kdo koná zlo, v obou světech je trýzněn, při pomyšlení: ´konal jsem zlo´ je trýzněn a ještě více je trýzněn, když dojde do strastného stavu bytí. V tomto světě je potěšen, na onom světě je potěšen, kdo koná dobro [zásluhy], v obou světech je potěšen, při pomyšlení: ´konal jsem dobro [zásluhy]´, je potěšen a ještě více je potěšen, když dojde do šťastného stavu bytí."


2.
označiť príspevok

Krištof
   30. 11. 2017, 13:05 avatar
Veľa robia zvyky, návyky. Treba si od nesprávnych odvykať, hoci je to spočiatku ťažké, a na normálne si zvykať. (I keď pripúšťam, že v niektorých prípadoch ide skôr o psychologickú záležitosť, až potom morálnu; taký jednotlivec by sa mal najprv dať do poriadku psychicky, až potom môže primerane pracovať na sebe eticky.)

Ďalšia vec je súcit. Niekto, kto bojuje s nejakým svojím problémom, napr. s nejakou závislosťou, je už na polceste k slobode, a zaslúži si empatiu a úctu. (A vlastne každý trpiaci, pokiaľ nie je pyšný.) Pomáhať takému zo strany iných ľudí je správne len do určitej miery, nie viac. Musí postupne nájsť v sebe sily, pomocou ktorých sa dostane "hore", plus aj Boh mu môže pomocť. Tj. nemalo by dochádzať k tomu, že sa nezdravo (príliš) naviaže na iného človeka.

"Putuj po cestách pre dobro druhých, zo súcitu so svetom."
(Z Mahávaggy)

"A ovocie spravodlivosti sa rozsieva v pokoji tým, čo tvoria pokoj."
(Z Biblie)


6.
označiť príspevok

Krištof
   1. 12. 2017, 12:26 avatar
Podľa určitého rozumného názoru dobro k druhým nemusí byť v protiklade k dobru k sebe. Aj Biblia hovorí: "Miluj blížneho svojho ako seba samého." To znamená: miluj blížneho, ale aj seba samého, dopraj druhému, ale i sebe, pomôž blížnemu, ale i sebe... Okrem toho aj ty si blížny niekoho, takže ťa má milovať ako blížneho...


3.
označiť príspevok

Lemmy muž
   30. 11. 2017, 13:07 avatar
K: Uvažoval som o tom, čo by sa dalo jednoducho nazvať Zákony dobra a zla alebo aj spravodlivosti.

Na to nepotrebuješ náboženskú morálku, ani kresťanskú ideológiu.

Stačí: Nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe!
Súhlasí Osvietený


4.
označiť príspevok

Krištof
   30. 11. 2017, 13:23 avatar
Máš zrejme na mysli niečo ako zlaté pravidlo. Neviem, či to samo stačí, ale samozrejme je to... zlaté pravidlo


5.
označiť príspevok

Osvietený muž
   30. 11. 2017, 13:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 12. 2017, 21:42 avatar
4,....zlato je vzácne,....a aj toto pravidlo v životnej praxi ľudí. je veľkou vzácnosťou nájsť. Asi to bude tým,že mi milujeme ľudí len "jazykom" a nie "skutkom". Aj preto Biblia hovorí:......"Nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a pravdou.“ (1. JÁNA 3:18)


8.
označiť príspevok

Krištof
   4. 12. 2017, 16:59 avatar
no možno niekedy sa to (zlaté pravidlo) darí praktizovať, inokedy nie... treba sa to učiť...


9.
označiť príspevok

Osvietený muž
   4. 12. 2017, 17:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 12. 2017, 19:20 avatar
9,......pozdravuj ju,....a jazyk nech si poriadne vydrhne savom a potom ošetrí nejakou protikvasinkovou tinktúrou. 
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 17:58,  Kauza útoku agresívnych neoliberálov na vodcu svojstojných brancov má dohru na polícii....
dnes, 17:57,  Podobnosť hrncov náhodná *13*13*13...
dnes, 17:55,  Aby to dokázali, neváhali zverejniť lekársku správu. Našťastie. Z nej totiž vyplýva,...
dnes, 17:53,  Vies , kazdy ma svoj styl boja Niekto kung fu, karate , dzudo, a podobne ,
dnes, 17:52,  Na mojej stránke si tiež môžete prečítať zaujímavé informácie o vtákovi menom...
dnes, 17:52,  na lajkit.cz ty hovädo ožraté...
dnes, 17:51,  Nevyhážaj sa bubaka spamer Ja som tu na to aby som ti tu ten život osladil nie ty mne *13*13*13
dnes, 17:45,  Si kokot ? To nevieš odpoveď na moju otázku ?
dnes, 17:44,  Ale on ju chce ZA-HO-VO-RIŤ !!!!!
dnes, 17:42,  Musis vediet bojovat Nieje boj ako boj ,
dnes, 17:32,  Osvietený pravdu NE-O-JE-BEŠ*13
dnes, 17:31,  Pán Andrej Kiska Najvýraznejšie medzi verejnosťou zarezonovali kauzy pána Kisku, pretože...
dnes, 17:27,  Zaručená pravda idiotov...
dnes, 17:26,  Kde si overuješ tie informácie ?
dnes, 17:25,  t-e-ó-m-a ano ja mam overene informácie lebo si ich overujem a viem argumentačne doložiť ....
dnes, 17:22,  Minule som ťa prosil, aby si mi nespammoval v mojej téme a mal si to f piči !!!!!!!!!! A tu je...
dnes, 17:21,  Hej jú Edo, honíš si vo vírivke ? Tak dohoň kokota a spammuj, dnes ešte nemáš splnený...
dnes, 17:20,  Súdruh z KGB Janko Čarnogurský klame tak ako vždy " Najaktuálnejšia kauza pána...
dnes, 17:16,  No poď ty kokot, dnes máš ešte tri témy, poď do toho, nebuď chuj !!!!!!!!!!!!
dnes, 17:11,  Minule som ťa prosil, aby si mi nespammoval v mojej téme a mal si to f piči !!!!!!!!!! A tu je...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Nie každá výhra znamená aj budúce víťazstvo a nie každá prehra znamená aj pád.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(75 227 bytes in 0,473 seconds)