Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Prečo existuje utrpenie?

85
reakcií
1542
prečítaní
Tému 12. novembra 2012, 18:05 založil milan.s..

podobné témy:1.
označiť príspevok

milan.s.
   12. 11. 2012, 18:05 avatar
Prečo existuje utrpenie?

Keď nás a našich najbližších postretne utrpenie, keď vidíme chorých na rakovinu, či iné ťažké choroby, keď sa napríklad dozvieme o existencii niečoho takého, ako detský hospic, človek je chtiac nechtiac nútený pýtať sa: Prečo nás v živote stretá utrpenie? Odkiaľ prichádza a aký má vlastne zmysel? A má vôbec nejaký zmysel? A ľudia, považujúci sa za veriacich si zase kladú otázku: Je utrpenie vôbec zlučiteľné s predstavou Stvoriteľa, ktorý je Láskou?

Odpoveď na všetky tieto a podobné otázky je drsná a tvrdá rovnako, ako neraz býva i utrpenie, ktoré či už nás, alebo ľudí okolo nás často v živote stretá. Stvoriteľ všehomíra totiž nie je iba Láskou, ako sa vo všeobecnosti myslí. Stvoriteľ je zároveň i Spravodlivosťou. Spravodlivosťou neoblomnou, nepodplatiteľnou, tvrdou a prísnou!

Keď pred 2000 rokmi priniesol Kristus ľudstvu nový Zákon, Zákon Lásky, zvlášť zdôrazňoval, že tým neprišiel zrušiť starý Zákon Spravodlivosti, a že na ňom nemá byť zmenená ani len čiarka. Kristus svojim novým Zákonom Lásky teda neprišiel negovať a poprieť starý Zákon Spravodlivosti, ktorý zostáva naďalej v platnosti. Jeho účinky sa prejavujú oným drsne starozákonným: Oko za oko, zub za zub! Alebo inak povedané: Čo kto zaseje, to aj zožne.

No a práve utrpenie, ktoré človeka stretá, je prejavom Zákona Spravodlivosti. Je dôsledkom železného Zákona spätného pôsobenia, na základe ktorého spravodlivo žneme, čo sme vo svojej dávnej, alebo nedávnej minulosti zasiali.

Oko za oko, zub za zub! Do posledného haliera musí každý zaplatiť za všetko, čo učinil. Na vlastnej koži a mnohokrát naozaj veľmi bolestivo musí prežiť dôsledky toho, akým spôsobom on sám v minulosti cítil, myslel, hovoril a konal. Absolútne nič mu nebude odpustené!

Kristus povedal, že ak sa niekto previní voči Synovi Najvyššieho, môže mu to byť odpustené, ale ak sa previní voči Duchu Svätému, nebude mu to odpustené nikdy. Ani v tomto, ani v budúcom veku.

Kto je teda onen Duch Svätý? Je to tvorivá Vôľa Pána, vtlačená do stvorenia vo forme Zákona. Vo forme Zákonov stvorenia! Kto jedná proti nim, tomu nemôže byť odpustené nič z toho, čo učinil.

Svoju Vôľu vo vzťahu k správnemu životu človeka vo stvorení Stvoriteľ veľmi jasne definoval Desatorom a Kristovým posolstvom lásky k blížnemu, ako k sebe samému. Kto podľa toho nežije, stavia sa proti Vôli Najvyššieho. Tým sa ale stavia proti Duchu Svätému a preto mu nič nemôže byť odpustené. A vskutku ani nie je, nikdy nebolo a nikdy nebude. Dôsledkom toho je práve utrpenie, ktoré nás v živote stretá. Utrpenie je teda bolestným zhmotnením dôsledkov nášho vlastného prestupovania Vôle Najvyššieho, vyjadrenej v Desatore a v prikázaní lásky k blížnemu.

Kristus však priniesol ľudstvu nový Zákon. Zákon Lásky, ktorým je možné eliminovať tvrdosť Zákona Spravodlivosti. Ak totiž budeme milovať a ctiť si svojich blížnych, ak im budeme pomáhať, ak budeme voči nim dobrými a spravodlivými, v železnom Zákone spätného účinku sa nám potom musí vrátiť nazad iba láska, dobro, pomoc a spravodlivosť. Ak totiž platí: Oko za oko, zub za zub, bolesť za bolesť, tvrdosť za tvrdosť a strádanie za strádanie, tak rovnako platí: láska za lásku, dobro za dobro a spravodlivosť za spravodlivosť.

Jedine takto je možné eliminovať tvrdé účinky Zákona Spravodlivosti a to bez toho, že by na ňom musela byť zmenená hoci len čiarka. Kto teda žije v Zákone Lásky, môže očakávať iba dobro, šťastie a mier.

Kto ale nežije v Zákone Lásky, ten automaticky a samočinne spadá pod účinky Zákona Spravodlivosti, vyjadrenej slovami: Oko, za oko, zub za zub. Toho bude musieť postretnúť utrpenie, ktoré je dôsledkom tohto Zákona. Potom človeku nezostane nič iného, ako utrpenie prijať, lebo nie je ničím iným, ako ovocím jeho vlastného, nesprávneho jednania.

Ak ale chceme, aby sme sa utrpeniu v budúcnosti vyhli, ak chceme, aby nás už viac nemusel zraňovať železný Zákon Spravodlivosti, neostáva nám nič iného, ako podriadiť sa Zákonu Lásky. Podriadiť sa vo svojom myslení, cítení, reči a jednaní Vôli Najvyššieho, jasne definovanej v Desatore a v Kristovej výzve k láske k blížnemu, ako k sebe samému.

Stručne zhrnuté: Človeče, podriaď sa Vôli Božej a budeš šťastný! Ak sa ju totiž rozhodneš ignorovať, budeš trpieť. Nie tým, že by ťa snáď Stvoriteľ trestal. Budeš trpieť jedine neblahými dôsledkami svojho vlastného jednania.

Rozhodni sa ako chceš. Právo slobodného rozhodovania ti nebude upreté. Nikdy sa však nevyhneš dôsledkom, ktoré ti každé tvoje slobodné rozhodnutie prinesie.

kusvetlu.blog.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk v spolupráci s M.Š.
Súhlasí luke85, Petrana


4.
označiť príspevok

Krištof
   12. 11. 2012, 18:51 avatar
1. To je jeden pohľad. Čiastočne na tom niečo je. Je v tom zrejme aj viera v karmu a pod., že v minulom živote človek mal urobiť niečo zlé a teraz žne výsledky toho, trest, utrpenie. Typické pôvodne pre indické relígie; možno teraz i New age a spol.

Odpustené človeku môže byť, ak robí pokánie a mení sa k lepšiemu. Starý i Nový zákon sú tiež o milosti, nielen "spravodlivosti".

"Kristus povedal, že ak sa niekto previní voči Synovi Najvyššieho, môže mu to byť odpustené, ale ak sa previní voči Duchu Svätému, nebude mu to odpustené nikdy."

To sa však vysvetľuje asi tak, že kto bude odporovať Duchu sv., nemôže byť s ním v súlade a tak mu nemôže byť ani odpustené, nemôže sa dostať do neba a pod. Inak by to bolo vlastne nasilu.

Podľa Biblie sa môže komukoľvek na tomto svete, dieťaťu, dospelému, vinnému i nevinnému stať niečo zlé, utrpenie, smrť či predčasná smrť. Nie všetko je tu len dobré a pekné. Tento svet je taký, aký je, nie je to raj. Napr. trpiace nevinné dieťa sa však dostane do nebeského raja. V Kazateľovi 9,11 sa píše: "Čas a nepredvídaná udalosť (náhoda) postihujú všetkých." Alebo v Lukášovi 13 sa hovorí o tom, že tam zmienení ľudia, čo predčasne zahynuli, neboli nejakí väčší hriešnici ako iní ľudia. Ale ide aj o to, že dobrí ľudia sa dostanú do neba, zatiaľ čo zlí zrejme nie. Aj o tom je spravodlivosť. Samozrejme, na mnohé veci máme dosah, Biblia napr. v Prísloviach uvádza, že určitý spôsob života podporuje život, a vyzýva k tomu, a iný spôsob života skracuje život a varuje pred tým. Ale inak ani veriaci a etickejší ľudia nemusia byť vždy chránení pred chorobou, nehodou alebo predčasnou smrťou. Niekedy sa zas darí aj zlým ľuďom, aspoň dočasne, o tom sa tam tiež píše. Ako uvádza N. de s. Cameron (1989), to neznamená, že dejiny, národy a životy jednotlivých ľudí nemajú zmysel; no zmysel tomu dáva Božia prozreteľnosť a raz sa snáď aj my dočkáme jeho poznania.

Ježiš povedal, že na svete je súženie: "Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet." (Jn 16, 33) Alebo Jób. Podľa mňa príbeh o Jóbovi môže byť i akousi parabolou (podobenstvom) na ľudský život. Keď sa ľuďom darí, hovoria "chvála Bohu", sú spokojní. Ale keď prídu vážnejšie ťažkosti, majú sklon nadávať, odpadávať od viery a pod. Ide o to, aby sa láska k Bohu preskúšala; aby sme dokázali znášať aj nevyhnutné utrpenie, nie len príjemné veci; aby sme sa naučili vidieť veci v širších súvislostiach; aby sme sa naučili pokore a súcitu. Kto to viac-menej dokáže, osvedčí sa a dostane odmenu; kto nie, neprejde školou života. Boh je v tomto príbehu ako učiteľ a rodič, satan ako ten, kto "robí zle" a pokúša.


75.
označiť príspevok

Krištof
   14. 11. 2012, 14:18 avatar
Ešte niečo k tej spravodlivosti. Myslím si, že je možné, že platí to: Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Alebo "čo kto zasieva, to bude žať". Gal 6, 7: "Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, to bude aj žať." (Podobne "kto sa povyšuje, bude ponížený".) Nemusí to platiť vždy nejako evidentne. Niekedy sa darí aj tomu, kto nekoná dobro, skôr zlo. Môže sa mu dariť "materiálne", no je otázne, či sa mu darí aj duševne, so svedomím, pokojom a pod. Niekedy môže byť "úspech" pokoj na duši a "trest" nepokoj a pod. Inak za utrpenie človeka niekedy môže aj diabol, niekedy druhý človek, inokedy náhoda, alebo si zaň môže človek sám napr. prílišným riskovaním, na ktoré doplatí.


34.
označiť príspevok

piskotka žena
   13. 11. 2012, 20:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.73.
označiť príspevok

Inotaj muž
   14. 11. 2012, 13:32 avatar
Oko za oko, zub za zub! Do posledného haliera musí každý zaplatiť za všetko, čo učinil.

ešteže sú ľudia ľudskejší (v niektorých prípadoch) ako ten nekonečnemilujúci, ktorý autorizoval daný "zákon"


2.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 11. 2012, 18:13 avatar
milan.s ... len jedna otázočka: prečo nereaguješ na otázky, pripomienky ...?


3.
označiť príspevok

luke85 muž
   12. 11. 2012, 18:23 avatar
Reaguje, ale asi len na svojom blogu. Toto je cross-post.
Súhlasí Boris_I., trin i ty


28.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   13. 11. 2012, 06:54 avatar
Asi sa bojí konfrontovať svoje názory. Rád by som sa mýlil, Milan.S.


5.
označiť príspevok

Luciferium žena
   12. 11. 2012, 19:06 avatar
oko za oko,zub za zub sa spomina v satanistickej biblii od Antona La Vey,ze ?


7.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   12. 11. 2012, 19:09 avatar
niekedy je to aj oko za zub a zub za oko, pripadne dolamane kolena za priestrel hlavy.. ludia sa hold zdokonaluju.


13.
označiť príspevok

blueevil
   12. 11. 2012, 19:24 avatar
satanisticka biblia nevychadza z ľudskeho primitivizmu, je to filozofia v zaklade, aj ked existuje veľmi veľa smerov. dnes je tym "satanistom" každy na prve pochopenie, aj to bezdôvodne.

milan.s.: treba sa odvolovať na skutky všeobecne, nie Ježiška ktory ukrižovanie prežil a oženil sa v skutočnosti. ukrižovanie sa odohralo v Konštantinopole, dnešne hlavne mesto Turecka, nie tie židosvke hnačky ktore potrebovali zakryť svoj skutok kedy Ježiša chceli zavraždiť, čo sa deje v podstate ešte dodnes, ten križ bol nastroj na mučenie, to bude asi symbol  
teraz ktore utrpenie ? niekto trpi kôli tomu že si nemôže kupiť napriklad nieaku polyesterovu handru na seba aby sa necitil trapne, atd
Súhlasí luke85, Skellington


6.
označiť príspevok

Luciferium žena
   12. 11. 2012, 19:07 avatar
Milanko,sa nezdas ..aky dabel sa to v tebe skryva


8.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   12. 11. 2012, 19:10 avatar
Otazka: Preco existuje utrpenie? Odpoved: Pretoze existuje spravodlivost.


9.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 11. 2012, 19:12 avatar
Mňa by zaujímalo ako je to s prírodnými katastrofami, ktoré zabíjajú nevinných ..., alebo všetci, ktorých takéto katastrofy zasiahli boli vinní; vrátane detí i tých nenarodených ...? A prečo sa tieto rôzne prírodné katastrofy opakujú stále na tých istých miestach Zeme? To tam žijú nenapraviteľní ľudia a na iných miestach "spravodliví? A čo zvieratá, ktoré žili ešte pred človekom? Čo také vykonalo "stvorenie" pred človekom, že bolo takýmito katastrofami, opakovane, temer úplne vyhubené? 


35.
označiť príspevok

Petrana žena
   13. 11. 2012, 20:30 avatar
...smrť považujú za zlo len ľudia smrteľní. My, nesmrteľní už vieme, že neexistuje, lebo sme večné božské bytosti.


38.
označiť príspevok

zajomato
   13. 11. 2012, 20:55 avatar
35/ petrana, koľko máš rokov?


40.
označiť príspevok

Petrana žena
   14. 11. 2012, 11:14 avatar
...myslíš pozemských? Takých najmenej... 


10.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   12. 11. 2012, 19:15 avatar
Co vieme o prirodnych katastrofach? hole nic.. vieme, ci tu uz pred nami nebola vyspela civilizacia, ktora posrala ekologicku rovnovahu planety? nevieme.. Vieme kolko katastrof sme si svojim zasahovanim uz sposobili sami? nevieme...


11.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 11. 2012, 19:21 avatar
Boris; ... a čo iné vesmírne telesá, na ktorých prebiehajú rovnaké deje /výbuchy sopiek, zemetrasenia, dopady meteoritov .../, aj tam vyčíňali nejaké vyspelé civilizácie? 
Súhlasí Inotaj


12.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   12. 11. 2012, 19:22 avatar
J.Tull, odkial to mam vediet?? a ty to nebodaj vies... ??  


14.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 11. 2012, 19:26 avatar
Boris; ... ja len, že to prebieha v podstate rovnako, či tam nejaký život bol, či je, alebo nie ...? 


15.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   12. 11. 2012, 19:27 avatar
J.Tull, ja o nicom takom neviem.. ty to vies odkial, co sa dialo na inych planetach????


18.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 11. 2012, 19:47 avatar
Boris_I.; ... akože dialo? veď sa i deje ako i bude diať ...


19.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   12. 11. 2012, 19:49 avatar
J.Tull, ja neviem ani len to, kde som.... nie to este co sa tu dialo predtym a co bude diat potom..
Ak to ty vies, tak si asi sam pan boh.


20.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 11. 2012, 19:56 avatar
Boris_I. ... písal som o iných vesmírnych telesách, alebo v "12" si mal na mysli niečo iné? To na Jupiteri nie sú "smrtonosné" búrky, na Venuši nevybuchujú sopky, nie sú zemetrasenia, nedopadajú meteority ... a podobne i na iných planétach ...?


22.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   12. 11. 2012, 20:01 avatar
J.Tull, ano to nepopieram, pretoze tam uz dovidime, ale neviem, co tam bolo pred tym... mam vobec nejaku istotu v tom, ze nieje nasa cela slnecna sustava umely vytvor? nemam .. ved aj clovek dnes zaklada zivot v skumavkach.. proste neviem o tom nic a tak si nebudem ani nic domyslat. Jedna z veci, ktore ale s urcitostou viem, je, ze tento vesmir funguje na principe priciny a nasledku, takze vsetkemu nieco predchadza.... aj prirodnym katastrofam.. a pricina a nasledok je predsa jav spravodlivy.


16.
označiť príspevok

Kerberos muž
   12. 11. 2012, 19:37 avatar
Utrpenie je esencia zivota. Bez utrpenia by nemalo nic zmysel. Utrpenie urcuje cenu niecoho. Napriklad ak by nebola smrt zivot by mal mensiu hodnotu. Keby si predaval piesok na pusti nemal by ziadnu hodnotu. Ked predavas piesok tam kde je ho malo musis prekonat urcitu namahu aby si ho vydoloval a previezol ale uz ma vacsiu hodnotu.

Dalej namaha dava zmysel zivotu. Napriklad odstranis vojny odstranis vojakov. Odstranis choroby a odstranis doktorov. Odstranis hlad a odstranis kucharov. Vsetkym ludom dava zmysel existencie nedostatok ktory sa snazia zaplnit. Cim vacsi nedostatk tym treba vacsu namahu a spolupracu ludi a tym ma ich zivot vacsi zmysel.

Utrpenie nie je cielom ale prostriedkom k zivotu. Cize ak odstranujem utrpenie moj zivot ma zmysel lebo musim vykonat namahu a preto ma niekto potrebuje a preto ma zivot zmysel.
Súhlasí luke85


17.
označiť príspevok

Luciferium žena
   12. 11. 2012, 19:40 avatar
hm zeby utrpenie tvorilo hierarchiu nasu ludsku a tym sa lisime od anjelskych bytosti ?
je to vztah medzi nami s nadradeným velenim utrpenia,ze ?


24.
označiť príspevok

luke85 muž
   12. 11. 2012, 20:04 avatar
Čím viac človek trpí, tým viac dostane. Preto je výhodné trpieť čo najviac. Niektorí mnísi si spôsobovali utrpenie dokonca sami ... aby ich boh viacej odmenil.


21.
označiť príspevok

Astax1 muž
   12. 11. 2012, 19:57 avatar
Poviem takto čo je utrpenie?

Utrpenie je cesta do neba a k Bohu ak svoj kríž zoberiemu s láskou a všetko Bohu obetujeme celý náš život.
Utrpenie pre kresťana je taktiež skúška vieri,vieri v Boha.Sám Ježiš hovorí zoberte svoj kríž a nasledujte ma.Nikto nemože byť spasený bez utrpenia.Preto zoberte svoj kríž s laskou a nasledujme Pána.Niektorý svatci prosili Boha aby na ních zoslal utrpenie a boli velmi smutny ked dlhsiu dobu netrpeli lebo si mysleli že Boh ich opustil.Toto su svatci ktory chceli trpiet aby odcinovali hriechy sveta.
Utrpenie nemusí byť vždy skúška može to byť potrestanie.
Ale nemyslite si že všetko je od Boha vela,vela zla robí satan.


23.
označiť príspevok

blueevil
   12. 11. 2012, 20:04 avatar
už si len vypitať do zvončeka aby mohol si kňaz isť do bordelu a vysmiať sa ľudom, pretože mu uverili   duchovna-veda.webnode.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

www.antikvariat-sova.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí luke85, trin i ty


25.
označiť príspevok

luke85 muž
   12. 11. 2012, 20:06 avatar
Dobrý link, tá duchovná veda. To ma zaujíma. Celé som to prečítal. Je to hovadsky duchovné .


26.
označiť príspevok

blueevil
   12. 11. 2012, 20:11 avatar
nejde tam o rebeliu, opoziciu ku vieram. niektore tie kusky vychadzaju od skutočnych učiteľov z dôb dávnych minulych(mimovia) , potvrdiť ti to nemôžem, ale je to určite istejšie ako strašenie ľudi, čo žiju nevedomi


27.
označiť príspevok

luke85 muž
   12. 11. 2012, 21:36 avatar
Šupa nie je nevedomý, tiež je antropozov. A BE, podľa mňa si trošku zvedený na nesprávnu koľaj, ale dušu máš čistú.


29.
označiť príspevok

zajomato
   13. 11. 2012, 07:23 avatar
# sme biologické bytosti-ŽIVOČÍCHY-sme existenčne spätý s prostredím v ktorom žijeme od nepamäti, utrpenie je "daň"
ktorú musí platiť každý organizmus za dar života, nemá nič spoločné s vierou alebo presvedčením,
samozrejme, že keď nepochopíme základné princípy života, zbytočne trpíme,
každá živá štruktúra bezprostredne reaguje na zmeny vo svojom okolí aj v nej samej, je to nevyhnutné pre prežitie#


30.
označiť príspevok

luke85 muž
   13. 11. 2012, 07:25 avatar
Nie sme živočíchy, sme inkarnované duchovné bytosti. To je nesprávny ideologický smer, ktorým sa buberáš.


31.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 11. 2012, 15:20 avatar
Boris_I. k "22" Netvrdím /tu na df som ani nikdy netvrdil .../, že transcendentno neexistuje. Ja to neviem. Písal som, že neuznávam Vilkovu britvu - za "prirodzenými" vysvetleniami, ešte vždy môžu byť vysvetlenia iné ... Ale rovnako ako nemám vobec nejaku istotu v tom, ze nieje nasa cela slnecna sustava umely vytvor", nemám istotu ani v tom, že je umelým výtvorom a to či "clovek dnes zaklada zivot v skumavkach", alebo koná to, či ono, na tom nič nemení. "proste neviem o tom nic" a nič si nedomýšľam ani o dávnych vyspelých civilizáciách, ani o zákonoch spravodlivosti, ani Bohu, dokonca ani o kauzálnom zákone /už som písal, že podľa mňa, žiadne zákony neexistujú, ani Božie ani prírodné/ ... lenže to je tak trochu mimo tému /nebránim sa však rozumnej diskusii o týchto veciach/ ...
Poukazujem na cynizmus cross-postov /netvrdím, že všetkých/ milana.s.. Kauzalita, princíp príčiny a následku, nie je spravodlivý, alebo nespravodlivý, len jednoducho funguje, ak funguje. Dajme tomu, že dávna civilizácia narušila ekosystém, ale čo je spravodlivé na tom, že si to musia odskákať zvieratá? Dajme tomu, že je akási záhadná, nepochopiteľná, "vyššia" spravodlivosť, podľa ktorej trpíme za výčiny dávnej civilizácie /alebo hocičoho iného .../ my a pritom je jedno akými sme ako jednotlivci ..., ale čo deti? Zopakujem to, čo som už písal /aj keď nerád .../. Na svete niet väčšej bolesti ako bolesť matky, ktorej dieťa umiera v krutých bolestiach ... srať na takéto zákony a nazývať ich spravodlivými je cynické ...
... prečo by som mal prijať fantazmagórie iných? Len preto že ja neviem? Pretože oni tvrdia, že vedia, že sa pasujú do pozície hovorcov, akejsi vyššej moci? ...To mám bez rozmyslu prijať ich tvrdenia? Dinosaury páchali neskutočné zlo, tak ich a všetko živé v ich dobách, zákony spravodlivosti odmenili meteoritom? Alebo nežili dinosaury? Nevyhubil ich dopad meteoritu? Stopy tohto dopadu sú fantazmagóriou vedcov, alebo fantazmagóriou sú "Zákony Spravodlivosti"? Keď vo vesmíre na planétach vybuchujú sopky, sú zemetrasenie, dopadajú meteority ... deje sa tak na základe fyzikálnych príčin, ale keď k tomu dochádza na Zemi, je to následok, ktorého príčinou sú akési predošlé zlá človeka, hoci mechanizmy sú rovnaké? ...
Väčšina takýchto cross-postov otupuje cit i rozum, je výplodom cynického myslenia zmagoreného vierou. Ctiť a milovať blížneho svojho, by sme nemali preto, že je to vôľa akéhosi "Najvyššieho", nech je už za ním ktokoľvek, alebo čokoľvek, ale aj preto, že inej cesty nemáme. Bytie človeka je totiž bytím len s inými ľuďmi ...


32.
označiť príspevok

blueevil
   13. 11. 2012, 17:47 avatar
na tom to cele stoji a pada. človek ako taky je odkazany žiť v socialnych skupinach a je automaticky programovateľny inou osobou hoci si to nemusi uvedomovať, no ta osoba musi splňať aj nieake tie predpoklady normalnosti


33.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   13. 11. 2012, 18:51 avatar
Utrpenie existuje preto lebo ho jeden pošahaný stvoril. Tak ako stvoril zlo, choroby a ďalšie svinstvá. Mimochodom neexistuje nič, čo on nestvoril. Otázka by mala znieť načo, keď nás vraj všetkých tak besno miluje? A ešte ako všemohúci od nás aj lásku k sebe vyžaduje. No nie je to pošahané? Veď je všemohúci, malo by sa diať len to, čo si želá on. A so slobodnou vôľou mi tu neargumentujte. Veď je aj vševediaci a presne vedel, čo sa bude diať, keď nám dá takzvanú slobodnú vôľu.


36.
označiť príspevok

Petrana žena
   13. 11. 2012, 20:40 avatar
...utrpenie existuje len v súvislosti previazanosti duše k pominuteľnej hmote. Určite treba pátrať po príčinách svojho utrpenia a tie odstraňovať, ale to s tým filozofovaním, že Ježiš trval na oko za oko a zub za zub nesúhlasím, lebo je známy aj taký výrok, že kto do teba kameňom, ty do neho chlebom...a zase sme pri dezinterpretácii a rôzneho vykladania neúplných a prispôsobených textov. Lezie mi to na nervy, už nebudem na toto reagovať. Gándhi povedal, že oko za oko a zub za zub a celý svet bude slepý a štrbavý... je to blbosť, treba odpúšťať a spravodlivosť treba nechať na Všemohúceho. Odpúšťať, lebo Ježiš aj také povedal, že nesúď, aby si nebol sudený, alebo odpusti, aby aj tebe bolo odpustené. Ale mám to z druhej ruky. 
Súhlasí J.Tull


39.
označiť príspevok

J.Tull
   14. 11. 2012, 10:30 avatar
Petrana; ... s podstatou v "36" súhlasím /Gandhí to dobre vystihol .../. V článku sa však nepíše o tom, že my sa máme správať podľa "oko za oko, zub, za zub". My sa máme správať tak, ako nám kázal Ježiš - máme milovať blížneho svojho, hádzať chlebom, odpúšťať, dokonca milovať svojich nepriateľov ... To len Stvoriteľ, ktorý je Láskou, nám chystá muky pekelné a už i v tomto živote nemilosrdne fungujú jeho vraj spravodlivé zákony, často trestajúce "spravodlivých" a odmeňujúce zvrhlíkov ... 
Súhlasí Petrana


41.
označiť príspevok

rastos muž
   14. 11. 2012, 11:16 avatar
Inak, to hádzanie chlebom Ježiš nepropagoval  

Ale súhlasím s tým ako sa máme správať, len jedna poznámka - myslím si, že milosrdenstvo funguje na pozadí spravodlivosti. Môj prejav milosrdenstva musí niekto zaplatiť - ak teda chcem byť milosrdný, budem to spravidla ja sám.

Stvoriteľ zabezpečuje túto spravodlivosť (i keď jej celkový a konečný rámec nie je len tento život), Kristus nás (zase na tomto základe) učí svojím príkladom milosrdenstvu.
Súhlasí Petrana


43.
označiť príspevok

Petrana žena
   14. 11. 2012, 11:25 avatar
...možno je to preto, lebo my nevidíme za ten pomyselný roh, či prah smrti, a preto nemôžeme byť naozaj spravodliví. Súhlasím, musíme to nechať na neho. Stačí, keď bude dohliadať na poriadok v spoločnosti, teda na oblasti, ktoré nám sú do rúk zverené, a strážiť si každý svoje "kráľovstvo nebeské"...kráľovstvo srdca a rozumu.


37.
označiť príspevok

zajomato
   13. 11. 2012, 20:46 avatar
85/luke, môžeš to dokázať, že si inkarnovanou duchovnou bytosťou? ty nemusíš jesť a piť, nedýchaš vzduch, nemáš v žilách krv,
nepôsobí na teba zemská príťažlivos? ako sa rozmnožujete vy duchovné bytosti?


42.
označiť príspevok

Petrana žena
   14. 11. 2012, 11:18 avatar
...ako sa rozmnožujeme? No, je to fakt super pocit...A kŕmime len telo potravou zo zeme, naša duša je napojená na Zdroj čistej božskej energie.  Je to sila, z ktorej je všetko a všetko sa tam vráti.


44.
označiť príspevok

Petrana žena
   14. 11. 2012, 11:30 avatar
...ako, ja fakt nechcem byť zlá...ale pokiaľ stúpenci Krista nepriznajú, že Ježiš niesol kríž za iného človeka a dobrovolne, lebo vedel, že je nesmrteľnou božskou bytosťou, tak im nebudem veriť ani slovo. Nakoniec aj Kristus pred smrťou v mukách zapochyboval a zase vraj...Bože, prečo si ma opustil? Ale môže Boh opustiť sám seba? 
Súhlasí Antidogmatik


45.
označiť príspevok

Petrana žena
   14. 11. 2012, 11:33 avatar
...a túto obeť priniesol práve preto, aby nám ukázal, že sme nesmrteľné božské bytosti a máme bez stachu a s pokorou niesť svoj kríž...


46.
označiť príspevok

Petrana žena
   14. 11. 2012, 11:37 avatar
...a prečo ľudia prestali veriť jeho posolstvu viery, lásky a nádeje? Možno preto, že tomu príbehu prestali veriť aj kvôli rôznym dezinterpretáciám jeho nasledovníkov. Z jeho učenia Pravdy a lásky ľudia urobili klebety.


48.
označiť príspevok

Petrana žena
   14. 11. 2012, 11:40 avatar
....ale nechcem zovšeobecňovať. 


47.
označiť príspevok

Luciferium žena
   14. 11. 2012, 11:39 avatar
a ty tu co robis ? klebetis
Súhlasí Petrana


49.
označiť príspevok

Luciferium žena
   14. 11. 2012, 11:40 avatar
tak mi potom Petrana vysvetli ak si si ista svojou pravdou,preco ans zvrhol sem z Bozieho vrchu a nechal nas bez ochrannych chcerubov,preco ?


55.
označiť príspevok

Petrana žena
   14. 11. 2012, 11:48 avatar
...ale ty nie si bez ochrany, iba máš strach, možno hnev, možno žiaľ...to čo si myslíš že si, to ťa zabíja.


58.
označiť príspevok

Luciferium žena
   14. 11. 2012, 11:52 avatar
kazdeho zabije ohnivy kamen,aj teba,pokial neuhnes..nema to spolocne s hnevom a ani so zialom,ale s obycajnym tercom ..som terc a nedokazem sa uhnut..hm


61.
označiť príspevok

Petrana žena
   14. 11. 2012, 11:56 avatar
....ako ma môže niečo zabiť, keď som nesmrteľná božská bytosť? Zabíjať, teda ničiť ma môžu len vlastné chybné predstavy, klebety a lži, ktorým uverím.


65.
označiť príspevok

Luciferium žena
   14. 11. 2012, 12:03 avatar
ty si fakt myslis,ze si nesmrtelna bozska bytost ,naozaj ?
tak mi potom vysvetli co hladas v tejto teme !


67.
označiť príspevok

Petrana žena
   14. 11. 2012, 12:07 avatar
...teba, sestra moja!


70.
označiť príspevok

Luciferium žena
   14. 11. 2012, 12:12 avatar
moje spolocenstvo tvori Slovo a nie ty


50.
označiť príspevok

Luciferium žena
   14. 11. 2012, 11:42 avatar
bo dla mna,keby tu boli cgerubovia,nepozname utrpenie,vdaka ich nepritomnosti tu trpime..je to iba moja dedukcia a si myslim,ze je spravna


51.
označiť príspevok

Luciferium žena
   14. 11. 2012, 11:42 avatar
do paroma..cherubovia..


52.
označiť príspevok

Luciferium žena
   14. 11. 2012, 11:45 avatar
a preco niektori archanjeli maju prisny zakaz vstupu na Zem ?! preco ?!


57.
označiť príspevok

Petrana žena
   14. 11. 2012, 11:52 avatar
...to nemyslíš vážne, som myslela, že sa bavíme vážne. 


59.
označiť príspevok

Luciferium žena
   14. 11. 2012, 11:52 avatar
ja to myslim vazne,tak isto ako si ty presvedcena o svoje pravde


64.
označiť príspevok

Petrana žena
   14. 11. 2012, 12:02 avatar
...potom sa jedna z nás mýli...ale ja to určite nie som.  Musím ísť plniť žalúdky, dobrú chuť! 


68.
označiť príspevok

Luciferium žena
   14. 11. 2012, 12:08 avatar
satan je jedina bytost,ktora dokaze tvrdit a utrvdzovat sa vo svojej pravde,vedia o tom svoje aj exorcisti
clovek organizuje vzbury,vedie vojny,pretoze zial je na obraz Satana a ten posledny sud znamena,ze Satan a nie Jesua potlaci Boha v nas a zacne vydierat kazdeho jedneho pre svoju legiu,pretoze si nechceme ani silou zbrani v sebe potlacit ZLO !
a vies preco ?! bo sa to NEDA !


53.
označiť príspevok

Petrana žena
   14. 11. 2012, 11:45 avatar
....kto z vás, milí stúpenci Krista, už naozaj vstal z mŕtvych? Kto z vás zažil svoj posledný súdny deň? Je to deň, keď naposledy súdime iných, a keď sme naposledy súdení...Deň, keď pochopíme, že sme nesmteľné božké bytosti...všetci.


74.
označiť príspevok

Inotaj muž
   14. 11. 2012, 13:45 avatar
Deň, keď pochopíme, že sme nesmteľné božké

a čo hrochovia (tí nie sú bohovia?)
cs.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
lúbia svoje hrošísčatká
ako to pochopia tí...
 


54.
označiť príspevok

Luciferium žena
   14. 11. 2012, 11:46 avatar
vies vobec co to je ten sudny den Petrana ?


56.
označiť príspevok

Petrana žena
   14. 11. 2012, 11:50 avatar
...ano, je to deň, keď naposledy súdime iných, a keď sme naposledy sami súdení. Je to deň posledného súdu.


60.
označiť príspevok

Luciferium žena
   14. 11. 2012, 11:53 avatar
si taka ista ako ostatni,jedine na svete co beries vazne je ZLO !


62.
označiť príspevok

Petrana žena
   14. 11. 2012, 11:57 avatar
...ale to je tvoja sreslená verzia o mne, nie som to ja.


63.
označiť príspevok

Luciferium žena
   14. 11. 2012, 12:01 avatar
www.sme.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
kazdy jeden clovek je zly,len niektori maju o sebe tak isto ako aj ty skresleny obraz


66.
označiť príspevok

Petrana žena
   14. 11. 2012, 12:05 avatar
....no vidíš, keby to boli praví stúpenci svojej viery, prestali by bojovať a začali by milovať a myslieť.


69.
označiť príspevok

Luciferium žena
   14. 11. 2012, 12:10 avatar
keby vedeli kym su a preco,od strachu by sa ani jednej zbrane nedotkli,ver mi
nemaju naozajstny starch zo seba,bo nevedia cim a kym su v pravom svetle


71.
označiť príspevok

J.Tull
   14. 11. 2012, 12:42 avatar
Petrana; rastos; ... v "39" som písal o Stvoriteľovi, ktorého si predstavujú "poslovia svätého grálu" a nie o Stvoriteľovi kresťanov.  
Súhlasí rastos


72.
označiť príspevok

J.Tull
   14. 11. 2012, 12:43 avatar
... ako protiklad k nelogickému chápaniu Stvoriteľa, ktoré je prezentované v článkoch milana.s. prilepím svoj starší príspevok, kresťanskú verziu ...:
Keď kresťanstvo vstúpilo na pôdu západnej kultúry, vládnucim modelom Boha bol obraz Cézara, a nie obraz pokorného pastiera z Nazaretu. John Mmacquarrie: „Predstava, že by Boh mal zostúpiť do dejín, že by mal prísť v pokore, bezmocnosti a biede, protirečila všetkým ľudským predstavám o bohoch.. To bol koniec moci božstiev, Mardukov a Jupiterov ..., ... Život, ktorý sa začal v jaskyni, sa ocitol na križovatke – a tu ho čakal rozhodujúci boj medzi mocou a láskou, medzi idolmi a pravým Bohom, medzi falošným a pravým náboženstvom.“ Prízrak Boha ako vládcu sa ešte stále vznáša nad predstavami o „rozumnom tvorcovi plánu“. Jadrom kresťanskej viery je nádej, že v utrpení a ukrižovaní Krista sa nám ukazuje tajomstvo Boha, ktorý vlieva svoju božskosť do sveta v akte nepodmieneného vzdania sa seba samého. Nejde však o „bezmocného“, „slabého Boha. Z obrazu Božej pokory nevyplýva slabosť a bezmocnosť, ale skôr istá „bezbrannosť“ či „zraniteľnosť“. Paradoxne sa Božia moc stáva najefektívnejšou práve v Božej pokore. Božia všemohúcnosť nemá deštruktívne rozmery uplatňovania moci, ale stáva sa v tomto svete „bezbrannou“ a zraniteľnou. Ukazuje sa ako moc lásky, ktorá je výzvou dávajúcou život a oslobodzujúcou ľudí. Teologická reflexia takto vnímaného Boha môže pomôcť viere pochopiť aj cesty evolúcie. Obraz Boha vzdávajúceho sa svojej božskosti tvorí jadro kresťanského zjavenia a náuky o Trojici. A práve tento udivujúci obraz božského tajomstva umožňuje začleniť evolúciu sveta do procesu stvorenia. Teológ Jurgen Moltmann tvrdí, že stvorenie vesmíru nie je ani tak prejavom božskej moci ako skôr dôsledkom sebapopretia Boha: „... jeho tvorivému konaniu smerom von predchádza pokorné Božie sebauskromnenie. Z tohto hľadiska sa sebaponíženie Boha nezačína až stvorením..., ale už pred stvorením a je jeho predpokladom. Tvorivá láska Boha je založená na jeho pokornej, seba samu ponižujúcej láske. Táto seba samu uskromňujúca láska je počiatkom onoho sebazrieknutia sa Boha, ktoré Druhý list Filipanom chápe ako božie tajomstvo Mesiáša. Aby stvoril nebo a zem, vzdáva sa Boh svojej všetko napĺňajúcej všemohúcnosti a ako Stvoriteľ prijíma podobu služobníka.“ Ježiš Kristus, Pán všetkých, „sa zriekol sám seba“ /ekenosen seauton/ a stal sa služobníkom všetkých ľudí. V konečnom dôsledku sa „kenóza“, t.j. „sebavyprázdnenie“, či „zrieknutie sa samého seba“, týka vlastného bytia Boha. A to je cesta ako dať nový význam nielen zmätenosti, vyvolávanej nestálosťou sociálnej existencie, či individuálnym ľudským utrpením, ale aj nesmierne dlhým obdobiam kľukatých ciest experimentovania, boja, zjavného utrpenia, ktoré sú ako výsledok evolúcie na základe prírodného výberu súčasťou širšieho príbehu života. Keďže podstatou lásky dokonca aj na ľudskej úrovni, je to, že sa zrieka násilnej manipulácie s inými, nemôžeme očakávať, že svet stvorený veľkodušným Bohom bude okamžite dokonale usporiadaný. Naopak, v podmienkach sebaobmedzenia prináležacieho k láske, dávajúcej sa absolútne, sa svet vyvíja tak, že na Božiu výzvu reaguje svojím vlastným tempom a svojím špecifickým spôsobom. Vesmír je teda spontánne sebakreatívny a sebaorganizujúci. Boh mohutne pôsobí vo svete tým, že mu ponúka vlastne neobmedzenú škálu nových možností, v rámci ktorých sa môže stať čímsi relatívne autonómnym a odlišným od svojho stvoriteľa. Boh celou svojou božskou podstatou zostupuje do sveta, a tým ho vyzýva, aby sa stal čímsi radikálne „odlišným“ od toho božského. Tak pôsobí skutočná láska. Boh je zdrojom a ideálnym vzorom nesebeckej lásky. ... Evolúcia: rôzne prístupy, 3.#ixzz2CCF2m6qh
Súhlasí Petrana


76.
označiť príspevok

Petrana žena
   14. 11. 2012, 16:35 avatar
...no, to je krásne, to sebavyprázdnenie je aj vtipné... ale taký malý diškurz by som si dovolila v tom, že nie sme oddelení od svojej božskej podstaty, a nikdy sme ani neboli, sme spojení neustále práve na úrovni vedomia. Tí, čo to pochopili, vstali z mŕtvych medzi živých - teda nesmrteľných - prebudených zo svojej ilúzie a klamstiev, ktorým uverili. A do akej miery ľudia trpia alebo skôr podliehajú utrpeniu? No, do takej, do akej sú ochotní uveriť svojim ilúzám o živote a smrti, dobre a zle a klamstvám o svojej oddelenosti od celku.


77.
označiť príspevok

J.Tull
   16. 11. 2012, 19:02 avatar
Petrana; ... chcel som už prv, ale nevyšiel mi krok ... Nie však diškurz o "to sebavyprázdnenie je aj vtipné" ani v "tom, že nie sme oddelení od svojej božskej podstaty" ...
Na začiatok ešte doplním svoju "72":
"Boh vo svojej nekonečnej láske, svojím slobodným rozhodnutím, kvôli ľuďom, zaprel samého seba a stal sa človekom. Tým, že podstúpil ľudské utrpenie, ľudskú potupnú smrť, akou zomierali poslední z posledných a takto, sebazaprením, porazil smrť - vytvoril cestu „vykúpeniu“, cestu k spáse, k možnosti človeka víťaziť nad vlastnou smrťou a utrpením. K tomu, aby sme toto prijali, je potrebná viera a vtedy, napriek „božskému tajomstvu, mystériu“ sa nám to bude vidieť jasnejším, logické ...
Je možné vysloviť: "Boh je falošný" oveľa ťažšie je povedať, že prikázanie lásky k blížnemu svojmu je falošné. Ježišove učenie, všetky jeho prikázania sú ľudské /v istom význame "všeľudské" .../a splniteľné. Sú však náročné, niekedy až na hranici ľudských síl. Akú váhu by mali, keby ich Ježiš, len učil? Ľudia sme rôzni. Len ťažko uveríme rečiam, najmä tým, ktoré nás k niečomu nútia, nech sú akokoľvek pravdivé, hlavne ak nemáme príklad. Akú váhu by malo prikázanie milovať svojich nepriateľov, keby Ježiš nešiel príkladom? K rozšíreniu kresťanstva nemalou mierou prispelo i to, akým spôsobom trpeli, umierali Rímom prenasledovaní kresťania. Dokázali by týmto spôsobom niesť svoj kríž, keby ich učiteľ neniesol ten svoj a predtým ako dobrovoľne prijal tento údel, prijal kalich ponúknutý jeho otcom, ľudským strachom potil krv? Ježiš je nám najbližší vo chvíľach ľudskej slabosti a zároveň je v nich najsilnejším ..."
Spasenie za vraždu?!#ixzz2CPRiA5ww
... ak mi to časovo vydá napíšem, čo sledujem svojim príspevkom, uverejnením toho, čomu vlastne neverím ...
 


78.
označiť príspevok

Petrana žena
   16. 11. 2012, 19:15 avatar
...ty si asi nepochopil ten diškurz, tak to radšej okopírujem:

nie sme oddelení od svojej božskej podstaty, a nikdy sme ani neboli, sme spojení neustále práve na úrovni vedomia. Tí, čo to pochopili, vstali z mŕtvych medzi živých - teda nesmrteľných - prebudených zo svojej ilúzie a klamstiev, ktorým uverili. A do akej miery ľudia trpia alebo skôr podliehajú utrpeniu? No, do takej, do akej sú ochotní uveriť svojim ilúzám o živote a smrti, dobre a zle a klamstvám o svojej oddelenosti od celku.

Viac na: Prečo existuje utrpenie?#ixzz2CPWqZ5Ut


79.
označiť príspevok

Petrana žena
   16. 11. 2012, 19:20 avatar
...tak ako poznáme rôzne formy hmoty, živej, či neživej, poznáme aj rôzne prejavy bytia, vedomia. Vo svojej podstate je však hmota len jedna a v konečnom dôsledku to vôbec hmota nie je, je to forma energie, ktorú formuje vedomie. A tak, ako je druh hmoty len jeden, tak aj sila, princíp, ktorý ju formuje, je len jeden. Je len jedna absolútna sila, jedno vedomie, ktoré tvorí všetko. Aj dvojakosť, plus a mínus, klad a zápor, aj trojakosť, že tvorí, ničí a udržuje zároveň, aj štvorakosť, že štyri svetové strany a kríža a tp....Keď chceš poznať Boha, jeho tvorivosť, energiu a vedomie, pozri sa okolo seba a na seba do zrkladla!

Viac na: Význam a perspektívy spojenia islamu a kresťanstva. Je to vôbec možné ???#ixzz2CPXa2nLm


80.
označiť príspevok

zajomato
   16. 11. 2012, 19:41 avatar
/petrana, máš pravdu, že sme nesmrteľní, ale nie ako duchovné bytosti, ale ako biologické, živé organizmy,
rodičia nás splodili pohlavným spojením spermii s vajíčkom, tak ako ich splodili rodičia a ako mi splodíme
naše deti a oni svoje atď., chceš povedať, že spermie majú dušu?


81.
označiť príspevok

Petrana žena
   16. 11. 2012, 19:54 avatar
...nie, chcem povedať, že sú uvedomelé. 


82.
označiť príspevok

J.Tull
   16. 11. 2012, 21:16 avatar
Petrana; ... ale pochopil. Chcem však poukázať na to, že i viera môže mať i pre mňa, neveriaceho psa, logiku. To, čo som uviedol nie je moja teória /ide o "Evolučná teológiu" .../ , aj keď som niektoré myšlienky z nej domýšľal, podobne ako vo vtipe o dvoch počítačoch. Tiež som ho mierne rozširoval. Rozdiel je v tom, že kým v Evolučnej teológii, nenachádzam rozpor s myslením, v tom vtipe ide o nemyslenie, ako i v teórii, ktorá je prezentovaná v úvode tejto témy ... Vieru, ako všetko ostatné, sa snažím chápať v historických súvislostiach, ale ak sa myšlienky, teórie predkladajú dnes, potom ich treba chápať v kontexte dnešného poznania a v takomto prípade "uznávam" /to neznamená, že opovrhujem všetkým, žeby sa nedal nájsť i v smetiach kvet .../ spomínanú Evolučnú teológiu a Jaspersove "Objímajúce" /nie žeby som nemal svoje výhrady, ako vlastne ku všetkému, asi preto, že predovšetkým neviem .../. Pre lepšie pochopenie toho, čo mám na mysli, okopčím radšej z Jaspersa, nielen preto, že je považovaný za kresťanského filozofa /je proste lepší, no čo už ... /
"Kdo se domnívá, že vše prohlédl, již nefilosofie. Kdo považuje vědecké poznatky za poznání bytí samého a v jeho celku, propadl vědecké pověře. Kdo se nediví, se už neptá. Kdo nezná žádné tajemství, už nehledá. Filozofování zná - spolu s hranicem možností našeho vědění - plnou otevřenost pro to, co se na hranicích vědění ukazuje jako nevěditelné.
Na těchto hranicích sice přestává poznání, nikoli však MYŠLENÍ"
Lenže:
My jsme si však jisti tímto: neexistuje žádná pravdivost, žádný rozum a žádná lidská dústojnost bez pravé vědeckosti, pokud je tato vědeckost člověku umožněna tradicí a situací. Ztráci-li se věda, nastává soumrak, pološero, nejasně povznášející pocity a fantastická rozhodnutí založená na dobrovolné slepotě.
To, čo som chcel povedať, že ide o myslenie. To je to, čo mnohým dnešným vieram chýba ...
 
Súhlasí Petrana


83.
označiť príspevok

Petrana žena
   16. 11. 2012, 21:22 avatar
...veda je strašne dôležitá, hlavne pre praktický život a poznanie, že ako TO funguje...ale potrebujeme aj potravu pre dušu, že prečo TO funguje a kedy TO funguje dobre.
Súhlasí J.Tull


85.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 11. 2012, 14:24 avatar
Petrana; ... už som viackrát písal svoj názor na vedu. Proste nie je dokonalá, ale lepší nástroj "objektívneho poznávania" nemáme a hlavne, len ťažko nám pomôže pri bežnom, ale ani pri dôležitých, existencionálnych rozhodovaniach ... aj o viere som už viackrát písal ... nebudem všetko opakovať ... zopakujem len, to čo mi vadí, čo kritizujem predovšetkým. Pokladám za zlo, takú teóriu /a jedno či je teistická, alebo ateistická .../, ktorá rozdeľuje na jedných a tých druhých, na my a tí ostatní ... tvrdenia typu, len náš názor je "Pravda", len ona spasí svet apod. ... za dôležité pokladám hĺbku citu, empatiu, schopnosť vnímať nielen svojho blížneho, človeka všeobecne, ale i svet, ktorého sme súčasťou a za dôležité pokladám kriticky myslieť, nielen preto že pri jeho nedostatku sa ľahšie podľahne kadejakým spasiteľom, manipulátorom ...
Od nepamäti sa ľudia snažili vysvetľovať pochopiť svet, nájsť pevnú pôdu v ňom ... od nepamäti pripodobňovali svojich bohov k sebe, k svojmu spôsobu života, na základe svojich poznatkov. U lovcov a zberačov to bol "Pán zverov" ... , prvé civilizácie, ktoré záviseli od toho "ako Zem rodila", analogicky k tomuto spôsobu života si predstavovali svojich bohov /hieros gamos, znovuzrodenie .../ ... rozmachom matematiky sa Boh stal matematikom, v časoch staviteľov gotických chrámov bol "Architektom", objavením zákonov mechaniky bol "Mechanikom" ... bolo to všetko na úrovni poznania doby, nešlo o "nemyslenie" ... dnes sa hovorí o kreátorovi, dizajnérovi, programátorovi ... svete ako holograme, vrtí psom ... pre zdanie vedeckosti vrtí vedeckými pojmami, vytrhuje z kontextu, vrtí nielen vedou ... tiež som už písal:
"je prirodzené, že človek verí tomu, čo mu pomáha a to, čo mu pomáha, musí byť pravdivé. Aj v iných náboženstvách, vierach je to podobné. Ak viera neodporuje individuálnemu poznaniu, skúsenosti, dokonca pomáha žiť, potom je to pravda. Právd je toľko, koľko je skúseností. Problémom nie je to, že si často odporujú, jedna vylučuje druhú, ani snaha, ak je myslená v dobrom, presvedčiť o svojej pravde tých druhých ... Problémom je, keď sa pritom učí k nemysleniu, keď sa viac používajú "silové" argumenty, než rozumové, keď sa pokladáme za vlastníkov jedinej pravdy, keď naše konanie zovšeobecňujeme ako rovnako platné pre všetkých ... "
Neveriaci a tí, ktorí pridružujú k Bohu (t.j., že Bohu pripisujú syna - Ježiša)#ixzz2CUAumxex


84.
označiť príspevok

Petrana žena
   16. 11. 2012, 21:32 avatar


86.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 11. 2012, 14:29 avatar
Petrana; ... o kreacionistoch, o týchto excelentných učiteľov nemyslenia, majstrov prekrúcania, vrtenia ... som už viackrát písal ...
... žiaľ vždy sa nájdu takí, ktorí napr. na ich "analógie" naletia ... 
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Priatelia sú príbuzní, ktorých si ľudia vyberajú sami.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(217 006 bytes in 0,609 seconds)