Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Čo bolo podstatou pôvodnej duchovnosti dávnych Slovanov?

79
reakcií
397
prečítaní
Tému 11. decembra 2017, 19:32 založil savras.

podobné témy:1.
označiť príspevok

savras žena
   11. 12. 2017, 19:32 avatar
Čo bolo podstatou pôvodnej duchovnosti dávnych Slovanov?

Aká bola duchovnosť našich slovanských predkov pred príchodom Cyrila a Metoda? Je naozaj iba nejakými bájami to, v čo verili, čo uctievali a čo považovali za realitu? Kým boli v skutočnosti ich takzvaní „bohovia“?

Všetkým nám je jasné, že ľudia v minulosti žili v úplne inom vzťahu k prírode, ako my dnes. Môžeme to vidieť trebárs na živote našich slovenských predkov spred sto rokov. A to samozrejme už ani nehovoriac o ľuďoch spred vyše tisíc rokov, čiže v období veľkej Moravy, o ktorom budeme hovoriť.

Pre vtedajších ľudí bola príroda prirodzeným partnerom. Bola im súperom, s ktorým bolo treba počítať a ktorého nebolo hodné podceňovať. Naši predkovia mali voči nej patričnú úctu, cítili k nej bázeň, ba dokonca až určitú posvätnosť.

No a práve prostredníctvom tohto svojho postoja začali časom nadobúdať schopnosť reálne vnímať vedomú inteligenciu, stojacu za spravovaním prírodného diania.

Iba my dnes si totiž myslíme, že v prírode sa všetko deje akosi samo od seba. Že po jari samo od seba prichádza leto, potom jeseň a zima. Že sám od seba prichádza dážď, vietor, atď.

To je ale omyl, pretože nič sa nedeje len tak samo od seba. Za všetkým týmto dianím stojí vedomá inteligencia, ktorá ho spravuje, riadi a udržuje.

Len si trebárs skúsme spomenúť na staré ľudové rozprávky. Nájdeme v nich množstvo zmienok o rôznych vílach, rusalkách, vodníkoch, škriatkoch, či iných bytostiach, takým, alebo onakým spôsobom spojených s určitým konkrétnym prírodným dianím.

Tieto bytosti však nie sú žiadnym výmyslom, ako sa my dnes domnievame. Sú v skutočnosti personifikáciou a zosobnením vedomej inteligencie, spravujúcej prírodné dianie, pretože naši predkovia ju mohli vnímať, komunikovať s ňou a čiastočne s ňou i spolupracovať.

Celkom prakticky to teda znamená, že trebárs vedomú inteligenciu, ktorú vnímali za spravovaním vodstva nazvali vodníkmi. Vedomú inteligenciu, stojacu za spravovaním rastlín a stromov nazvali elfami. Vedomú inteligenciu, stojacu za starostlivosťou o pôdu nazvali gnómami. Vedomú inteligenciu, schopnú hýbať pohoriami nazvali obrami, a tak ďalej, a tak ďalej.

Podstata duchovnosti našich slovanských predkov teda spočívala v uctievaní vedomej inteligencie, stojacej za prírodným dianím.

A ak sa pozrieme na prírodu, na jej nádheru, účelovosť a poriadok, na to, že v podstate umožňuje život človeka na Zemi musí nám byť jasné, že inteligencia za ňou stojaca môže byť len pozitívna. Že môže stáť jedine v službách Svetla!

Keď totiž čítame v evanjeliách, že bez Vôle Stvoriteľa nespadne na zem ani len lístoček zo stromu, tak je to práve táto vedomá inteligencia, stojaca za prírodným dianím, ktorá Vôľu Stvoriteľa vo svete prírody reálne naplňuje. Predstavuje to teda nespočetné množstvo verných služobníkov Najvyššieho, naplňujúcich v prírodnom svete jeho Vôľu.

Skúsme sa teraz pozrieť na niektorých konkrétnych týchto služobníkov, a pozrime sa na nich nie len z hľadiska slovanskej mytológie, ale aj s prienikom do mytológie starogermánskej, gréckej, či rímskej, pretože všetky tieto dávne národy mali svoje vlastné kontakty s onou vedomou inteligenciou a samozrejme, nazvali ju svojimi vlastnými menami. Pri hlbšom pozorovaní je ale zjavné, že tu vždy ide stále o to isté.

Najvyšším slovanským vládcom živlov bol hromovládny Perun, správca hromov, bleskov a búrok. Jeho obdobou v starogermánskej mytológii bol Thor. V gréckej mytológii zase Zeus a v rímskej Jupiter.

Najvyšší vládca sveta prírody, nazvaný rôznymi národmi rôznymi menami mal svoje sídlo na určitej hore. V starovekom Grécku sa volala Olymp, zatiaľ čo starí Germáni ju nazvali Valhalla.

Ale vráťme sa naspäť k slovanským menám vládcov najrozmanitejšieho prírodného diania. Tak napríklad Svarog bol vládcom Slnka a ohňa, čiže vedomou inteligenciou, stojacou za spravovaním Slnka a ohňa.

Morena bola vládkyňou zimy a smrti.

Vesna vládkyňou jari, mladosti a života. Zaháňala Morenu, oživovala zamrznutú prírodu a prinášala sviežu zeleň.

Devana bola Perúnovou dcérou a vládla svetlu nebeskému i svetlu pozemskému.

Vo svete vedomej inteligencie prírody však vládlo určité hierarchické usporiadanie. Začínalo to od spravovania najmenších rastlín, potom stromov, pohorí a pokračovalo to cez správu živlov, až po správu tých najväčších celkov. A tak existuje napríklad i vedomá inteligencia, ktorá má na starosti planétu Zem a nazýva sa Erda, alebo inteligencia, spravujúca Mesiac, nazvaná Luna.

Staroveké národy však prostredníctvom svojho jemnejšieho zrenia dospeli ešte k vyššiemu poznaniu. A síce, že určitý druh vedomej inteligencie stojí i za spravovaním všetkých vysokých a ušľachtilých cností.

Tak napríklad starovekí Gréci nazvali inteligenciu, stojacu za spravovaním cnosti múdrosti Pallas Athénou. Inteligenciu, stojacu za spravovaním cnosti cudnosti Artemis. Inteligenciu, stojacu za spravovaním cnosti vernosti a materstva Héra, a tak ďalej, a tak ďalej.

Dávne národy teda neuctievali iba vedomú inteligenciu, stojacu za spravovaním prírodného diania, ale aj inteligenciu, stojacu za spravovaním vysokých a ušľachtilých cností. A tieto skutočnosti, či už priamo, alebo nepriamo kládli na stúpencov tohto typu duchovnosti požiadavku zachovávať vysoké a ušľachtilé cnosti vo svojom každodennom živote. V podstate tu teda išlo o všestranný osobnostný rast jednotlivcov prostredníctvom rozvíjania ušľachtilých cností.

Máte dojem, že všetko toto sú iba nejaké výmysly, ktorých reálne potvrdenie nie je možné nikde nájsť? Ak áno, tak sa mýlite, pretože o týchto skutočnostiach existujú dokonca historické písomné zmienky. V určitých kľúčových momentoch dejín totiž vyššie zmienená inteligencia zasahovala celkom reálnym a viditeľným spôsobom do vývoja vecí ľudských. Uveďme si konkrétne príklady:

V evanjeliách môžeme nájsť príbeh o tom, ako sa učeníci plavili s Ježišom v loďke po mori a on zaspal. Po čase sa strhol vietor a začali sa vzdúvať veľké vlny, až hrozilo, že sa loďka potopí. Vtedy prišli učeníci za Pánom a riekli: „Pane, ty si tu spíš a nedbáš o to, že hynieme“. A Pán vstal, pohrozil vetru i moru, takže okamžite nastala veľká tíšina.

Príbeh popisuje zázrak, ale my dnes môžeme poznať charakter tohto zázraku, ktorý nebol ničím iným, ako vedomou komunikáciou s inteligenciu, stojacou za spravovaním živlu vetra a mora. A táto inteligencia, stojaca v službách Stvoriteľa musela okamžite uposlúchnuť príkaz toho, kto sám priamo od Stvoriteľa na Zem prišiel.

Alebo ďalší príklad z Biblie, a síce prechod Izraelitov cez Červené more, keď prešli jeho stredom suchou nohou a ako je napísané: „voda stála ako múr po ich ľavej i po ich pravej strane“.

Ide tu opäť o krásnu ukážku toho, ako inteligencia, nachádzajúca sa za prírodným dianím ochraňovala národ, ktorý bol povolaný k priamej službe Stvoriteľovi.

Alebo ešte iný príklad z našej najaktuálnejšej súčasnosti. Je tomu pár rokov dozadu, kedy ázijské krajiny zasiahla vražedná vlna cunami, ktorá mala na svedomí tisíce ľudských životov. Ba šlo to dokonca až do desiatok tisícov.

Zaujímavé ale je, že všetky voľne žijúce zvieratá sa dokázali včas vzdialiť do bezpečia, takže sa im nič nestalo. A tak paradoxne, ten najmenší slimáčik sa bezpečne plazil pár centimetrov od miesta, kam až dosiahla vražedná prívalová vlna, ktorá mala na svedomí tisíce ľudských životov.

Prečo sa zvieratá zachránili, ale ľudia nie? Pretože zvieratá majú svoje spojenie s inteligenciu, stojacou za spravovaním prírodného diania a tá ich včas varovala a dala im presne vedieť, koľko stoviek metrov od pobrežia sa nachádza bezpečná zóna.

A táto inteligencia by samozrejme varovala aj ľudí, keby boli čo i len trochu otvorenejší. Ale žiaľ, ľudia sú predsa realisti! Ľudia predsa neveria v žiadne povesti, bájky a rozprávky! A preto títo racionálni ľudia dnešnej doby museli vlastnými životmi zaplatiť za svoju nevieru.

Alebo sa pozrime trebárs na liečivé rastliny, ktoré každodenne používame. Myslíte si, že ich liečivé účinky boli objavené iba náhodne?

Vôbec nie? Toto poznanie k nám prišlo prostredníctvom vnímavých jedincov, schopných komunikovať s inteligenciu, stojacu za spravovaním prírodného sveta, ktorá im prezradila, aké konkrétne rastliny majú liečivé účinky na ten, alebo onen ľudský neduh.

A ďalších, podobných príkladov by sa dalo samozrejme uviesť ešte oveľa viac.

Čo dodať na záver? Snáď iba to, čo kedysi riekol Kristus: „Ak by ste mali viery čo i len ako horčičné semienko a povedali by ste tejto hore: vstaň, zdvihni sa a vrhni sa do mora, veru hovorím vám, stane sa tak!“

Ak sa ale takéto a im podobné veci dnes na zemi nedejú, neznamená to, že by sa diať nemohli. Znamená to iba, že ľuďom chýba podobná viera. Ľudia totiž nemajú ani len za máčny máčik skutočnej a pevnej viery v Stvoriteľa, a už vôbec nie vieru v nejakú vedomú inteligenciu, stojacu za spravovaním prírody, ktorá je však práve tu na zemi schopná vo svete prírodného diania reálne naplňovať Vôľu Najvyššieho, v určitých zlomových momentoch rovnajúcu sa zázrakom.

A preto realistickí ľudia dneška majú iba svoje vlastné zázraky. Zázraky svojho rozumu, vedy a techniky, ktoré sú však žiaľ iba úbohou náhradou toho, čo by bol človek na Zemi schopný vykonať prostredníctvom svojej pravej a pevnej viery v Pána a za podpory, pomoci a spolupráce vedomej inteligencie, stojacej za spravovaním prírodného diania.

kusvetlu.blog.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk v spolupráci s M.Š.


2.
označiť príspevok

Osvietený muž
   11. 12. 2017, 20:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.3.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 12. 2017, 00:19 avatar
2,....skôr tu ide o ezoteriku,....ktorú si Savras pletie s evanjeliom!


7.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 12. 2017, 09:46 avatar
Nepletie. Pripája. :-)


9.
označiť príspevok

Ludwig muž
   13. 12. 2017, 07:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

-era- muž
   13. 12. 2017, 09:05 avatar
Nevolil by som slovo zmiešava. Prepája, nadväzuje, to mi skôr sedí.
Ale chápem tých, čo chcú brániť dogmatickú nedotknuteľnosť Písma, že sa im to vidí ako zmiešavanie.


11.
označiť príspevok

veriaci-4
   13. 12. 2017, 09:25 avatar
era, toto je riedenie evanjelia.......čiste evanjelium sa pomaly ale isto vytráca.....
Skús najst niečo v članku o kríži a obety......Alebo o Božom Synovi....je tam spomenutý len nejaký vladca........stvoriteľ, aby sa nepovedalo.....dokonala satanová taktika.......


12.
označiť príspevok

-era- muž
   13. 12. 2017, 11:57 avatar
11. Takto: To, čo tu všetci, ktorí komentujú Písmo, píšu, sú slová, ktoré sa v Evanjeliách často priamo nevyskytujú. Ľudia rozvíjajú myšlienky na základe Písma a snažia sa byť neustále "v Duchu Písma". Ale Duch Svätý nie je obmedzený na Písmo, môže zvestovať i veci ešte nezapísané.
Je to možné nazvať riedením Evanjelia...
Je úplne normálna myšlienka, že Boh si vybral jednotlivé národy na rôzne veci, pričom každému národu zoslal také náuky, aké boli práve tam prospešné.
Akiste, satanské a luciferské bytosti mnohé náuky deformovali, prekrútili na svoj obraz. Ale človek za pomoci Ducha má potenciál prekrútené náuky "odkrútiť" tak, že v nich nájde ich pravé božské jadro.

O to sa snažia mnohí.

Ono - čisté evanjelium (dobrá zvesť) sa v skutočnosti nenachádza v písmenkách, ale v duchu. Akonáhle bolo zapísané do písma a tak dané ľuďom, podnietilo boje medzi ľuďmi, ktoré môžeme vidieť tu každý deň. (Ale to nemusí byť zlé, ak je boj vedený v dobrej vôli.) Vo stvorení je človek tým, kto pomenováva svet.

O Synovi, o kríži a o obeti, súhlasím, tento článok nie je. Ale to ani byť nemusí, si myslím.


13.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 12. 2017, 14:23 avatar
12,......je iba jedno pravé náboženstvo, a to je jednotné aj keď je v mnohých národoch.
A Biblia je smerodajná rovnako pre každý národ na zemi! Tu nemôže byť reč o "rôznych náukách,rozdielnych".
Biblia to vylučuje,....ona je totiž normou toho,čo je správne,biblické!
A "odkrútenie" môže byť len vtedy,....ak zavrhneš nebiblické dogmy a budeš sa pridržiavať pravdy Božieho slova.
Ak ja neakceptujem tie "písmenká", tak nemám ani pomoc ducha. Presné poznanie/epignosis/ je podmienka Božieho schválenia. Lebo Boh zavrhuje tých ,čo ho nemajú! Mat.15:3-9,. Kol.2:8,. Rim.10:2-3.....tu je dôkaz!


14.
označiť príspevok

-era- muž
   13. 12. 2017, 17:19 avatar
13. Súhlasím s tým, že sa treba pridržiavať pravdy Božieho Slova. Nesúhlasím s tým, že mimo Písma sa k Božiemu Slovu nemožno dopracovať. Písmo nie je zdrojom Písmo je čiastočným zjavením múdrosti zdroja.


15.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 01:27 avatar
14,.......prečo potom tie varovné slová Písma:
---------------------------------------------------------------
1,......"neučiť ľudské náuky,tradície,filozofie?"....."lebo by bolo naše uctievanie márne"?
2,...... "nechodiť nad to,čo je napísané"?
3,.......Prečo máme nevyhnutne "zostať v Kristových slovách"?
4,.......Prečo ak "niekto učí inú náuku,evanjelium ,má byť prekliaty"?
5.......,Prečo "nemáme pridávať a ani uberať z Písma"?
6,.......a podobne? Tých výstrah je viac!
------------------------------------------------------------------------------------------
Ak niečo učím,....iný zas niečo iné,......ďalší podobne,....atď,.....ako si overím tie tvrdenia ktoré nie sú v Písme? NIJAK !!!
Ako hovorí Písmo......"To iné pochádza z iného zdroja",....od satana,.....


16.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 12. 2017, 06:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 07:44 avatar
Ty zas spochybňuješ, že Palestína bola daná od Boha židom. Zastávaš sa Palestíncov, ktorí na židovskom území nemajú čo robiť. Sú to bývalí utečenci a keď im židia nebudú chcieť dať občianstvo, majú právo ich vysťahovať. A to nie je všetko, čo spochybňuješ. Tvrdíš, že podobenstvá obsahujú vymyslené neexistujúce veci. Ďalej o textoch, ktoré nie sú z kontextu podobenstvá robíš podobenstvá a podobne. Preto tvoje napomínanie eru mi príde z tvojej strany ako čisté pokrytectvo a farizejstvo.
Súhlasí veriaci-4


19.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 12. 2017, 08:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 08:34 avatar
Boh svoje dary a zasľúbenia neodvoláva. Židia sú stále vyvolený národ, Palestína im patrí a Boh na nich čaká, kedy príjmu Krista. "Hovorím tedy: Či azda Bôh zavrhnul svoj ľud? Nech sa nestane! Lebo veď i ja som Izraelita, zo semena Abrahámovho, z pokolenia Benjaminovho. 2Nezavrhnul Boh svojho ľudu, ktorý vopred poznal." (Rim 11,1-2)

Kristus nehovoril o pozemskom kráľovstve, ale o nebeskom. Pôvodne patrilo židom. Ale keďže zavrhli Krista, pohania ho prijímajú (tým keď uveria). Na tento spôsob aj Pavol najprv kázal evanjelium v synagógach (všade kde prišiel) a až keď ho odmietli, kázal pohanom.

Ja vidím podobenstvo tam, kde je. Ty ho vidíš tam, kde nie je. Presne tak. Netrpím selektívnou domnýšľavosťou ako ty. Ty vidíš metafory aj tam kde ni sú. Avšak ani metafory neobsahujú vymyslené veci. Ty z toho teda nerobíš metafory, ale priamo lži ! -A o to tu ide. (A za to zaplatíš...)
Súhlasí veriaci-4


21.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 12. 2017, 08:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

veriaci-4
   14. 12. 2017, 08:56 avatar
prečo sa handrkuješ ty svatá prostota?.......Dakuj Bohu za takých ako foton.....a čítaj!!!!!!......ale tvoja ješitnosť a tvrdohlavosť ti to proste nedovolí.....farizej, ktorý radsej vypína počítač, ako by sa mal handrkovať.....


24.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 09:01 avatar
Židia sú vyvolený Boží národ. To však automaticky neznamená, že každý z nich skončí v nebi. V starom zákone bolo povinné poslúchať Mojžišov zákon. (Mravný + ceremoniálny) Len tí, čo to robili, skončia v nebi. V období Novej Zmluvy bol ceremoniálny zákon naplnený v Kristovej dokonalej obeti, dnes pre židov (v Novej zmluve) platí: prijať Krista + dodržovať mravný zákon. Takže k žiadnemu zrušeniu židov ako Božieho národa nedošlo. Len sa zmenila zmluva.

Pavol v texte hovorí jasne o židoch podľa tela. (Preto spomína aj svoj pôvod z pokolenia Benjaminovho)

Budem sa starať o tvoju výplatu, lebo robíš z Boha klamára.
Súhlasí veriaci-4


25.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 12. 2017, 09:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.28.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 09:14 avatar
Nie, neprotirečím. To len ty nepoznáš bibliu. Židia ktorí vyšli z Egypta boli tiež vyvolení. Napriek tomu tá generácia nebola spasená. Iba Mojžiš, Jozue a Kálef. Čiže vyvolenie je jedna vec. Druhá vec je žiť podľa toho. Tí čo nežili, nebudú spasení. Platí to jak pre obdobie starého tak i nového zákona. V novom zákone predsa Kristus jasne povedal: nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale len ten, čo plní vôľu Božiu. (Pletieš si dve rôzne veci)

Ale čo by si sa nevešal. Vešiaval si sa. Robiť z Boha klamára je najhoršie zlo. Nadávať takému človeku je menšie zlo. Vlastne žiadne, lebo to robil aj Kristus.
Súhlasí veriaci-4


29.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 12. 2017, 09:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.32.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 09:41 avatar
Nová zmluva bola uzavretá privátne pre židov, ako vyvolený národ. To že boli do nej pribratí aj pohania, je plus naviac. Čaká sa, kedy Krista prijmú. A mnohí z nich aj prijímajú. Vyvolenie však nestratili. Boh ich nazýva vetvami patriacimi do svätej olivy (stromu). Pohania ktorí sa obrátili sú nazvaní "vštepenci proti prírode". Viac si o tom prečítaj v Rimanom 11 kapitole. Tam je to vysvetlené jasne. obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí veriaci-4


34.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 12. 2017, 09:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 09:55 avatar
Odťaté ratolesti sú tí, čo Krista odmietli. Veď to tam jasne vysvetľuje....

Všimni si ten výraz "od prirodzenosti patria". To je to vyvolenie. Prirodzenosť židov ako Božieho vyvoleného národa. A ty túto ich prirodzenosť spochybňuješ a tvrdíš, že už to skončilo. Neskončilo! V duchovnom zmysle sú židmi tí, ktorí boli proti prírode vštepení do svätej olivy. Židia sú však tí, ktorí nie sú proti prírode, ale od prirodzenosti svätí, vyvolení a domáci Boží. To neskončilo. V rimanom 14 to jasne máš čierne na bielom.


39.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 12. 2017, 10:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.48.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:14 avatar
Napriek tomu, že si ich vyvolil neboli spasení všetci. Vyvolenie národa ako celku je jedna vec a spasenie jednotlivcov vec druhá. Podobne ani príslušnosťou a chodením do cirkvi nemáš zaručené spasenie:
"Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne."
.....Je teda ešte treba chodiť s Bohom a poslúchať ho (po obrátení).

Nikde v biblii sa nepíše, že Boh s Izraelom skončil, že už nie sú vyvolený národ a zasľúbená zem ktorú dostali im už prestala patriť. To ste si všetko len vy navymýšľali. Lebo aj medzi vami je duch antisemitizmu (ktorý pochádza od Satana).


40.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 12:09 avatar
35,.....len si zabudol ,že tie "prirodzené vetvy" boli odťaté!/v 1 storočí/
A dnes môže telesný žid uveriť v Krista a nemusí byť "duchovným židom",teda mať nebeskú nádej,...byť pomazaný duchom.
A mám zato,že dnes sú na tom židia horšie ,ako ktokoľvek iní,....a nehrozí nejaké obrátenie! Teda,.....rozprávaš bájky!


49.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:21 avatar
Ale aj tých odťatých stále nazýva ako tých, ktorí do tej svätej olivy "od prirodzenosti patria". A má moc ich tam dokonca naspäť vštepiť. Čiže to vyvolenie nestratili. Odťatí boli tí, čo neuverili. Odťatí boli z účasti na nebeskom kráľovstve. Božie vyvolenie však na nich stále zostáva. To neskončilo a ani nikdy neskončí. Pretože Boh sa nemení. To len jehovisti sa ho stále snažia meniť.


37.
označiť príspevok

djjaro muž
   14. 12. 2017, 10:24 avatar
Izrael duchovne = víťaz


22.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 08:52 avatar
"Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov: neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Lebo ameň vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden punktík nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. " (Mt 5,17-18)
Súhlasí veriaci-4


26.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 09:08 avatar
A po druhé:

Aj keby židia nebol Boží národ ale nejaký iný (trebárs ateistický alebo pohanský), stále by zostalo platiť, že to bolo ich územie a majú naň nárok.


27.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 12. 2017, 09:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.30.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 09:24 avatar
Čiže stále ho spochybňuješ. Ak to územie naozaj patrí židom (čož patrí - a nie len z biblického hľadiska), palestínčania sú prisťahovalci. Preto majú židia výsadné právo rozhodnúť, či ich na svojom území nechajú alebo vysťahujú. Palestínčania si však toto svoje postavenie neuvedomujú a nepriznávajú. Preto na židov teroristicky útočia. Židia sa im iba bránia. (Ako národ majú na to právo. Každý národ má na to právo, pokiaľ sa nejedná o národ diktátorský. Diktátorské národy utláčajúce svojich obyvateľov treba rozpustiť a zaviesť demokraciu)
Súhlasí veriaci-4


31.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 12. 2017, 09:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.33.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 09:49 avatar
Za predpokladu, že neporušovali zákon. (Nepracovali v sobotu, nečarovali, nestavali modly a podobne...). Palestínčania sa však nesprávajú ako prisťahovalci, ale ako domáci. Židia mali prikázané viesť vojnu s každým, kto ich prepadne. Palestínčania sú cudzí národ, ktorý obsadil ich územie. Čiže majú právo viesť vojnu proti agresorovi. Aj keby rovno židia neboli národ biblie, ale nejaký iný. Keby napríklad územie slovenska chceli obsadiť maďari, poliaci alebo nemci (s tým, že to územie bude už ich), slovenské vojsko má právo zasiahnuť.
Súhlasí veriaci-4


36.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 10:04 avatar
Lv 16:29:
A bude vám i toto večným ustanovením siedmeho mesiaca, desiateho dňa toho mesiaca, že budete ponižovať svoje duše. A nebudete konať nijakej práce, ani zrodený doma ani pohostín, ktorý pohostíni medzi vami,

Lv 17:10:
A ktokoľvek z domu Izraelovho alebo i z pohostínov, kto pohostíni medzi nimi, kto by jedol nejakú krv, proti takej duši, ktorá by jedla krv, obrátim svoju tvár a vytnem ju zprostred jej ľudu,

Lv 17:13:
A ktokoľvek zo synov Izraelových alebo i z pohostínov, kto pohostíni medzi nimi, kto by ulovil nejaké zviera alebo vtáka, ktorý sa jie, a keď vyleje jeho krv, pokryje ju zemou.

Lv 18:26:
Ale vy budete ostríhať moje ustanovenia a moje súdy a nevykonáte niktorej z tých ohavností ani zrodený doma ani pohostín, ktorý pohostíni medzi vami.

Lv 20:2:
Povieš synom Izraelovým: Ktokoľvek zo synov Izraelových ako i z pohostínov, kto pohostíni v Izraelovi, kto by dal zo svojho semena Molochovi, istotne zomrie, ľud zeme ho ukameňuje.

Lv 24:16:
A ten, kto by rúhavo urážal meno JeHoVaHovo, zomrie; bez milosti ho ukameňujú, celá obec; ako pohostín tak zrodený doma, keby rúhavo urážal meno JeHoVaHovo, zomrie bez milosti.

Lv 24:22:
Jeden a ten istý súd vám bude; pohostín bude tak súdený jako zrodený doma, lebo ja som JeHoVaH, váš Bôh.

Nm 15:30:
Ale duša, ktorá by povýšenou rukou vykonala zlé, zo spupnosti, už či niekto z tých, ktorí sú zrodení doma a či niekto z pohostínov, taký človek hrubo urazil JeHoVaHa, a tedy tá duša bude vyťatá zprostred svojho ľudu,

Dt 14:21:
Nebudete jesť nijakej zdochliny; pohostínovi, ktorý je v tvojich bránach, ju dáš, a bude ju jesť, alebo predať cudzozemcovi; lebo ty si svätý ľud JeHoVaHovi, svojmu Bohu.

....Čiže pohostím mal nie len svoje práva, ale i povinnosti. A tiež patričné postihy a tresty, keď ich porušoval.
Súhlasí veriaci-4


38.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 10:45 avatar
Takže suma sumárum: prisťahovalci sú ľudia, ktorí nemajú právo v štáte do ktorého sa prisťahovali vyčleniť si časť jeho územia a nazývať ju "svojim štátom". To už nie je prisťahovalec ale zlodej. čiže žiadne no-go zóny a podobne. Pre Palestínskych prisťahovalcov platia zákony Izraela. A to na CELOM ÚZEMÍ PALESTÍNY. Preto keď sa židia rozhodnú, že Jeruzalem bude ich hlavným mestom, nejakí palestínski prisťahovalci do toho nemajú čo kecať. Celý Jeruzalem totiž patrí právom židom a tá ich satanská mešita (Omarova) tam nemá čo robiť !
Súhlasí veriaci-4


43.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 12:42 avatar
38,....je veľmi smutné,ak si niekto pletie politiku s biblickými pravdami. Všetky Pavlové slová o "záchrane Izraela",....a "zhromaždení" sa týkajú "duchovného Izraela",.....a tam telesný Izrael/štát/ nemá čo robiť.
Pavol to opísal slovami: ..........„Istotne ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie je niečo.
A tým novým stvorením,....je znovuzrodený kresťan,..... Na ich príslušnosť k tomuto národu/duchovnému/ nemá vplyv pôvod ani to, kde bývajú.
Hned za týmito slovami Pavol píše....."A nech je nad všetkými, čo budú poriadne chodiť podľa tohto pravidla správania, pokoj a milosrdenstvo, i nad Božím Izraelom.“ (Galaťanom 6:15, 16)
A Boží Izrael je duchovný Izrael,....a nie doslovný štát Izrael so svojim sekularistickým postojom.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ty staviaš na slovách,......... „Izrael postihlo čiastočné otupenie vnímavosti, dokiaľ nevojde plný počet ľudí z národov, a týmto spôsobom bude celý Izrael zachránený.“ (Rimanom 11:25, 26)
Výrazom „celý Izrael“ mal Pavol na mysli celý duchovný Izrael — kresťanov, ktorí boli vybratí svätým duchom. Pavol vysvetlil, že hoci prirodzení Židia zlyhali a neprijali Mesiáša.-----a preto boli "vyťatí"!
A pochop aj tieto slová......." Ale ten je Žid,/duchovný/ kto je ním vnútri, a jeho obriezka je obriezka srdca duchom, a nie písaným zákonníkom. Jeho chvála nepochádza od ľudí, ale od Boha.“ (Rimanom 2:28, 29)


45.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:03 avatar
Neklam zas. Všetky nie. Už ti to mohlo trknúť pri slovách ako: "Pýtam sa teda: Či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelita z Abrahámovho potomstva z Benjamínovho kmeňa.Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal."
Kľúčové slová sú:
...."ktorý vopred poznal". Pýtame sa koho vopred poznal? Duchovný Izrael ? Nie.
Alebo:
..." Veď aj ja som Izraelita..... z Benjamínovho kmeňa." Pýtame sa: kde je duchovný kmeň Benjaminov z ktorého pochádzal Pavol?
...Atď.... (pýtame sa: má jehovista mozog na to aby premýšľal, alebo aby podvádzal? -To druhé je správna odpoveď...)

Čiže Pavol písal na mnohých miestach aj o telesnom Izraeli. Napr. o ňom píše v 11. kapitole Rimanom.

(Zvyšok tvojho príspevku sú tvoje fabulácie mimo tému a nesúvisia s 11 kapitolou listu Rimanom. Miešaš hrušky s jablkami.)
Súhlasí veriaci-4


50.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 13:21 avatar
45,....Boh nikoho nezavrhol,.....ale ak má byť prijateľný Bohu,.....musí si sňať "závoj z mysle",a uveriť v Krista!
11 kapitola Rimanom na to poukazuje....."či by som nejako mohol podnietiť k žiarlivosti [tých, ktorí sú] mojím vlastným telom, a zachrániť niektorých z nich.".....teda,......ak niekto príme Krista,tak "závoj padá",....a všimni si ,že je tu reč o jednotlivcoch!....."niektorých z nich"!
"Ktorý vopred poznal,predurčil",.....sa týka ,že si vopred vyvolil,predsavzal ,že v nebi bude s Kristom vládnuť znovuzrodená,pomazaná duchom trieda./kráľovská,a kňazská/
Teda, vopred určil iba to,že si vyvolí túto skupinu a ich presný počet/144000/ ale nie jednotlivcov.
Inak by sme museli veriť v predestináciu/predurčenie/ čo každý rozumný študent Písma zavrhuje§ Fatalizmus v Písme nie je! Viac na,.......O aké predurčenie tu ide?
Veriť ,že dôjde k hromadnému obráteniu, doslovného Izraela....je niečo nebiblické a niečo ,čo sa vymyká zdravému rozumu,.....hlavne ak vieme,že iba "jeden z tisíca" je Bohu prijateľný! A ak židia takmer nikdy ako celok nevytrvali v čistom uctievaní! Biblia na ich adresu používa veľmi silné slová nepriazne Boha. Atak naozaj,.......je "zázrak" sa zachránia iba jednotlivci!


55.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:36 avatar
Uveriť v Krista v Novej Zmluve. V starej museli veriť Mojžišovi. obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Nebolo teda veľa židov ani v SZ, ktorí verili Mojžišovi. Napriek tomu vyvolenie ako národ nestratili. Boh ku nim posielal svoje slová. Naposledy ku nim poslal evanjeliu a čaká, kedy uveria. Svoj nárok na územie Palestíny tým ale nestratil. Ani vyvolenie židov ako národa. To, že mnohí neposlúchajú s tým nemá nič. Neposlúchali ani v starom zákone. A nikdy im Boh nepovedal: "stratili ste nárok na zasľúbenú Zem". Alebo "už viac nie ste môj vyvolený ľud". Nikde v biblii nič také nenájdeš. (Jedine v jehovistických fabuláciách a odveci-argumentoch).  
Súhlasí veriaci-4


60.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 13:48 avatar
55,....pletieš si politické ciele s biblickými!
A "zasľúbená zem" bola iba predobrazom nového sveta,pozemského raja. A tak na území Izraela nie je dnes nič sväté! Ako sa to často tvrdí! Dnes je iná realita,....a ak niekto bol raz "svätý",....tak to neznamená ,že bude natrvalo!
Aj satan na počiatku bol "svätý",....a je aj dnes? Bude môcť získať "územie" v nebeskej sfére,....alebo bude zničený?
Ak sem pletieš územné nároky/do Písma/, tak si naozaj už totálne mimo! A nemajú aj iný nárok na svoje územia,....ved pred Bohom sme si rovní všetci,....alebo nie????
Nebo to nie katastrálny/pozemkový/ úrad! Preber sa,.......


66.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 14:00 avatar
Je úplne jedno, čoho obrazom je zasľúbená zem. Dokedy stojí nebo a zem, platia Božie zasľúbenia a dary ktoré dal a vzťahujú sa na ňu. Boh dal židom Palestínu a tú im nevzal žiadnym vyhlásením. Ani Božie vyvolenie židov ako národa neskončilo, ako potvrdzuje Pavol napr. v 11 kapitole Rimanom. ....Pletieš hrušky a jablká. Písmo nikde nepíše, že ak si bol raz svätý, ním aj zostaneš. Práve naopak: Pavol píše, že je možné zo svätosti aj vypadnúť. Naproti tomu je o zasľúbenej zemi písané, že patrí židom naveky: obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Ak teda neuznávaš územné nároky, môžu rómovia prísť urobiť si na tvojom pozemku osadu? (Daj umiestnenie svojho pozemku, napíšem niektorým rómom, že im poskytneš územie, keď sa tam ubytujú)
Súhlasí veriaci-4


69.
označiť príspevok

Lemmy muž
   14. 12. 2017, 14:10 avatar
66 F: Dokedy stojí nebo a zem, platia Božie zasľúbenia

To si môžeš myslieť, ALE mňa ako humanistu to nezaujíma. Neberiem do úvahy náboženské pletky.


71.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 16:27 avatar
Teba ako humanistu sem nikto nevolal.


47.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:06 avatar
A okrem toho nejde o politiku ale právo každej krajiny na svoje územie. Na územie Palestíny má právo Izrael, podobne ako slováci majú právo na územie slovenska. S tým nenarobia nič ani tvoje fekálie, ktoré si nosíš v hlave, ani skorumpovaná strážna veža.  
Súhlasí veriaci-4


51.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 13:25 avatar
47,....kresťania sú apolitickí,neutrálni! A tvoje tvrdenia vyznievajú smiešne,....ak vieme ako silnejší kolonizovali slabších,....a mnohí tak prišli o územie,život, a o základné práva.
Smiešne na to je to,.......že nemôžeš všetko napraviť,....na to je tu Boh,....a ten nespôsobil vznik Izraelského štátu,....ani náhodou.


56.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:41 avatar
Ak je niekto kresťan, uznáva právo židov na svoju zem, ktorú im dal Boh. Lebo verí jeho slovu. A v tomto slove Boh nikde toto právo nezrušil. Rušíte ho len vy, jehovisti, argumentami, ktoré s tým vôbec nesúvisia a hovoria o niečom inom. Proste klasické prekrúcačky aké zvykenete obvykle tancovať nad roztrhanou bibliou.

Čiže keď silnejší rómovia alebo utečenci prídu na tvoju záhradku a postavia si tam osadu / no-go zónu, ty im ju prenecháš?     (IQ tykve)
Súhlasí veriaci-4


59.
označiť príspevok

Lemmy muž
   14. 12. 2017, 13:47 avatar
56 F: Ak je niekto kresťan, uznáva právo židov na svoju zem

OK, toto si môžu kresťania namýšľať, ale musia sa naučiť, že nežijú na planéte len oni! Musia sa naučiť tolerovať aj ostatných, inak ich nikto nebude tolerovať. A skončia na smetisku. Toto chceš? Žiadne náboženské argumenty nie sú platné, v politike sa dnes musíme riadiť rozumom, a toleranciou. Roky tam žili Palestínčania. Židia si nemôžu nárokovať všetko. Ak budú tvrdohlaví, doplatia na svoju tvrdohlavosť. Najmä na tú náboženskú tvrdohlavosť, že vraj im boh túto zem zasľúbil. Toto je náboženský blud, s ktorým nemôžu operovať.


61.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:49 avatar
Koľko dlho je treba aby rómovia žili na tvojom pozemku, aby si mohli nárokovať jeho vlastníctvo pre seba?


62.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:49 avatar
(Alebo aspoň časť.)


53.
označiť príspevok

Lemmy muž
   14. 12. 2017, 13:28 avatar
47 F: Na územie Palestíny má právo Izrael

To je blud. Nezmysel. Palestínčania tam žijú roky. Izrael bol umelo vytvorený po 2. svetovej vojne.


57.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:44 avatar
Kto postavil napr. múr nárekov - palestínčania?  


64.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 13:53 avatar
57,....tak vyžeňme všetkých kolonizátorov a vráťme územia /nový svet,Austráliu,atď./ pôvodným obyvateľom! Ich pôvodné stavby tiež sa tam nachádzajú,......a za to nenariekajú..... 


68.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 14:07 avatar
Keď ubytuješ miestnych rómov na tvojom pozemku možnosť postaviť si osadu - s tým, že keď ju už budú mať hotoví prejde vlastníctvo pozemku do ich rúk, budeme sa ďalej baviť. ....Staroveký izrael nie je možné porovnávať s pôvodnými obyvateľmi Austrálie, pretože tam nemali žiadnu organizovanú infraštruktúru, vytýčené hranice a podobne. žili tam nadivoko a chodili len od miesta k miestu kde sa práve nahodilo. Prisťahovaní austrálčania neobsadili územia, na ktorých zvykli bývať domorodci. Miesta, na ktorých bývali, bývajú dodnes.


70.
označiť príspevok

peter67 muž
   14. 12. 2017, 14:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.72.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 16:28 avatar
Ale vraždili svoje obete bohom. Preto si zaslúžili čo si zaslúžili.


41.
označiť príspevok

-era- muž
   14. 12. 2017, 12:19 avatar
15.
ad 1,......"neučiť ľudské náuky,tradície,filozofie?"....."lebo by bolo naše uctievanie márne"?

Treba jednoznačne rozlišovať ľudské od božského. To, čo je PRAVDA, je však VŽDY božské. Takže akonáhle človek vysloví pravdivý výrok, hovorí z neho Boh.

ad 2,...... "nechodiť nad to, čo je napísané"?

Neviem sa vyjadriť, nepoznám súvislosti. Môžeš ma nasmerovať k čomu sa to vzťahuje.

ad 3,.......Prečo máme nevyhnutne "zostať v Kristových slovách"?

zostať v Kristových slovách je v poriadku, veď on sám povedal, že nám má ešte veľa čo povedať. A Ján o ňom napísal, že Kristus urobil ešte veľa iných vecí, ktoré sa do Písma nedostali.
Takže toto sa s ničím nebije.

ad 4,.......Prečo ak "niekto učí inú náuku, evanjelium ,má byť prekliaty"?

Nuž, prekliaty - čo to znamená?
Inak - evanjelium je vlastne Dobrá Zvesť o spasení skrze Krista. Ak teda človek neprotirečí spaseniu skrze Krista, zostáva hlásateľom toho istého evanjelia.

ad 5.......,Prečo "nemáme pridávať a ani uberať z Písma"?

Toto bolo tuším spomenuté iba o knihe zjavenia Jána. Alebo sa mýlim?

ad 6,.......a podobne? Tých výstrah je viac!

To je v poriadku. Človek nie je nikdy dosť opatrný v týchto veciach. je tak ľahké zblúdiť. Ale nechať ľadom dary ducha je rovnako zlé.
------------------------------------------------------------------------------------------
ad.....ako si overím tie tvrdenia ktoré nie sú v Písme?

Treba na sebe pracovať a snažiť sa o pravé poznanie. Dá sa to, aj keď nie jednoducho. Chce to úsilie a dobrú vôľu.

ad: Ako hovorí Písmo......"To iné pochádza z iného zdroja",....od satana,.....

Ako si to spoznal? To sa dá spoznať jedine v duchu, čo je pravé a čo nepravé.


44.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 13:03 avatar
41,......as.1,......solné slová,...že"hovorí z neho Boh". Skôr sa taký človek pridržiava pravdy a v pravom náboženstve. A to nevylučuje omyl,nepresnosť. Pravda sa poznáva postupne!
------------------------------------------------------------------------------------
ad.2,.......vzťahuje sa to k tomu,.....že nemáme hovoriť niečo,čo nie je v Písmach! Inak povedané,je to niečo na spôsob:..."Sola scriptúra"
----------------------------------------------------------------------------------------
ad.3,......ale to,čo učil Kristus a nie je zapísané v Písme ....nevieme! Ale je isté,že ani to neodporovalo tomu,čo v Písme je napísané!
--------------------------------------------------------------------------------------------
ad.4,........nestačí veriť v evanjelium,....ale presne veriť! Ak je to inak/nepresne/,....tak mu vlastne protirečíš. Mat.15:9
A prekliatý sme v tom zmysle,.....že sme pod kliatbou Boha a smrti! A to vieš čo je,....?
---------------------------------------------------------------------------------------------
ad.5,.......o tom uberaní z Písma je spomenuté na viacerých miestach Písma,....a týka sa to celého Písma a nie len Zjavenia!
To je viac ako logický záver! Inak to ani nemôže byť!
5 Mojž.4:2,......."Nepridáte k slovu, ktoré vám prikazujem, ani z neho neuberiete, aby ste tak dodržiavali prikázania Jehovu, svojho Boha, ktoré vám prikazujem." Tiež 12 :32
Príslovia 30:6.....: "6 Nepridávaj nič k jeho slovám, aby ťa nepokarhal a aby si nemusel byť luhárom".
2. Jána 9........: "9 Každý, kto sa tlačí dopredu+ a nezostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto v tomto učení zostáva, ten má tak Otca, ako aj Syna".
.............................................................................................................
ad.6,.........dary ducha s tým nemajú nič spoločné. Tie sa vždy využívajú v priestore biblickej pravdy,.....a nie inak!
...............................................................................................................
Ad,.......a snaženie je potrebné,.....ale pravdu spoznáš tak, že musíš nájsť toho správneho "duchovného správcu"!/pravé náboženstvo/
-----------------------------
Ad,......"spoznať v duchu",.....má širší význam. Lebo "duchov" je viac. Preto máme "skúšať inšpirované výroky,lebo nie všetky pochádzajú od pravého Boha"! Treba si uvedomiť a to zdôrazňujem,.....že satan zničí najviac ľudí /a odvedie od Boha/ skrze falošné náboženstvá,skrze falošných duchov.


65.
označiť príspevok

-era- muž
   14. 12. 2017, 13:57 avatar
44. Sorry, ale nemôžem sa stotožniť s tvojou dogmatikou. Ale teší ma, že si spokojný na tvojej ceste.

A tie vyhrážky, že satan zničí ľudí, od teba pre mňa nemajú žiadnu hodnotu, ak budem veriť, že po zničení nastane stav bez vedomia, bez bolesti, bez utrpenia. Pretože to je v podstate to, čo ma naozaj poteší. Pánu Bohu vďaka za to :-). Ty si kľudne ži v tej svojej večnosti :D


74.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 12. 2017, 02:06 avatar
65,......dogmatika je to,čomu ty veríš. Ja citujem Písma a používam zdravý úsudok.
A máš pravdu,.....peklo nie je,....budeš len v nevedomí a spinkať po celú večnosť. Každý si môže vybrať,....čo mu vyhovuje!


76.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2017, 05:08 avatar
Neblázni. Ty cituješ všetko možné iné, len nie písma. Ty a zdravý úsudok sú oxymoron.
U teba peklo nie je. V biblii však áno. Takže aké písma ty cituješ? Rohodne nie tie, ktoré sú v biblii.


80.
označiť príspevok

-era- muž
   17. 12. 2017, 10:58 avatar
74. v mojich slovách nemôže byť žiadna dogmatika, iba ak dogmatika slobodného ľudského ducha.
Čo sa týka zdravého úsudku, k tomu sa tu hlásime všetci.


73.
označiť príspevok

-era- muž
   16. 12. 2017, 13:23 avatar
Ad 4. Fakt by ma zaujímalo, čo to znamená "byť prekliaty". "Byť pod kliatbou". Kto vie?


75.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 12. 2017, 02:13 avatar
73.,........To je ľahké,...v Písme máš viac príkladov ,čo prekliatie znamená?!
Tak neviem ,prečo sa pýtaš: Raz ,napríklad Ježiš preklial figovník a ten uschol. Čo tým chcel povedať?
Ježiš použil figovník na znázornenie zlého duchovného stavu Izraelského národa. Pretože,.....strom bez plodov je bezcenný. — Marek 11:13, 14.
Rovnako falošný dojem, aký vytváral zdanlivo zdravý neplodný figovník, vytváral aj židovský národ. Neprinášal ovocie, ktoré sa páči Bohu, a napokon zavrhol Božieho Syna. Ježiš preklial neplodný figovník a na druhý deň si učeníci všimli, že strom vyschol. Tento vyschnutý strom bol výstižným symbolom toho, že Boh zavrhne Židov a už nebudú jeho vyvoleným národom. A tak sa aj stalo ,— Marek 11:20, 21
Teda,....chápeš ,čo znamená byť prekliaty? Nič príjemné,.....zavrhnutie,zničenie!


77.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2017, 05:10 avatar
Nie je ten fíkovník len symbol? Parabola? Si si istý, že nejaký fíkovník ktorý uschol vôbec existoval?  


79.
označiť príspevok

-era- muž
   17. 12. 2017, 10:55 avatar
75. to podľa mňa nie je také jednoduché. Pretože by nemuselo existovať také slovo, keby to znamenalo "zničenie" alebo "zavrhnutie".

Z toho, čo som doteraz vygooglil, mi vychádza, že je to predovšetkým nejaké slovné vyjadrenie, ktoré vôľou, vloženou do tých slov povoláva nejakú silu, aby pôsobila v človeku alebo inej bytosti, ktorá je prekliata.
Ale práve v tom je moja otázka: Či nie je potrebné jasne definovať AKO niekoho preklínam?
Kristus jasne preklína figovník: Nech z teba nie je už ovocia naveky! To je jasné slovo.

Ale čo za neurčitosť to znamená: "Nech je prekliaty!" To je také ničnehovoriace. K čomu prekliaty? Aká sila sa ho má ujať? Čo sa s ním má stať?

Konkrétnosti by som rád, vieš?

Čo znamená presne:
Ale keby sme my alebo aj anjel z neba hlásali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám hlásali — nech je prekliaty!

K čomu prekliaty? Nedáva mi to zmysel.


17.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 07:25 avatar
"Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, nenapodobňuj ohavnosti miestnych národov. Nech nie je medzi vami nikto, kto by syna alebo dcéru previedol cez oheň(1): ani veštec zaoberajúci sa veštbami, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani ten, čo by sa vypytoval duchov mŕtvych.12Každý totiž, kto koná tieto veci, je Hospodinovi ohavný. Hospodin, tvoj Boh, práve pre tieto ohavnosti tie národy vyháňa pred tebou."

obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Boží postoj oznámený v jeho Slove je teda jasný. Ten kto pripája okultizmus je Bohu ohavný. Robili to už židia a išli kvôli tomu do zajatia. Zem bola spustošená. Viď proroka Jeremiáša celého: obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí veriaci-4


42.
označiť príspevok

-era- muž
   14. 12. 2017, 12:32 avatar
17. Toto je samozrejme veľká otázka pre každého dnešného človeka.

Avšak tých otázok je viacej - napríklad: je to, čo ľudia v starom zákone, dávno pred Kristom, poznali ako okultizmus, to isté, čo dnes je schopný človek vybádať o rovnakých veciach, ale pri plnom jasnom vedomí?

Iná otázka: Sme si naozaj tak istí, že to, čo vydobýjame na poli techniky, všetky tie technológie, nie sú podobnej podstaty ako tie ohavnosti, ktoré sa udievali v starých dobách?

Ale to iba na okraj. Určite nechcem nijako znižovať dôležitosť toho, čo uvádzaš v 17.


46.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 13:05 avatar
42,......ale ak okultista Fotoon,niečo tvrdí o okultizme a uvádza okultistické stránky obohu.cz,.....tak tu by som veľmi spozornel!


54.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:29 avatar
Splietaš piate cez deviate. Nevieš ani čo je okultizmus ani čo je stránka "obohu.cz". Preto okolo toho vymýšľaš nesúvislé nezmysly.


63.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 13:50 avatar
54,......viem. S mnohými názormi súhlasím,.....ale sú tam veci, s ktorými ani ty nemôžeš súhlasiť. Je tam niečo aj z ezoteriky,....a náuky/ktoré ja beriem/ ale ty ich odmietaš. To,že Boh nie je trojjediný a podobne.


67.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 14:02 avatar
V biblii na ktorú odtiaľ dávam odkaz je ezoterika?  


52.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 12. 2017, 13:26 avatar
To nie je otázka ale jednoznačné vyjadrenie a postoj Boha k okultizmu a ezoterike. Je to ohavnosť. ...Technika je založená na prirodzene vysvetliteľných fyzikálnych javoch. Okultizmus nie.


58.
označiť príspevok

-era- muž
   14. 12. 2017, 13:44 avatar
52. To je práve otázka čo je prirodzene vysvetliteľné. Práveže keď sa dostáva človek k pochopeniu duchovných zákonov, je to v princípe to isté, ako pochopenie prírodných zákonov. Všetko sú to idey.

Ja hovorím, že to podstatné v tom je bdelé sebavedomé vedomie.


4.
označiť príspevok

salbea žena
   12. 12. 2017, 08:49 avatar
je to cele pekne, ale teraz sa nosia ine saty, na vierovyznania sa divam skrze tu moju mimozemsku lod so zakladnou
v buducnosti si budu obliekat ludia ine saty a na tieto terajsie ludstvo bude pozerat aj s opovrhovanim, ci nezrelostou vo vedmostiach , ako napr. na vierovyznanie davnych Slovanov
som spokojna, bo uz viem co su vierovyznania a preco je kvoli nim tolko nevrazivosti,vojen, hranic a vzajomnej netolerancie
dnes a v pritomnej dobe je to superenie sa navzajom o uroven vyssieho vedomia, o Pravdu jedinu a origos
http://www.youtube.com/watch?v=fKopy74weus Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


5.
označiť príspevok

salbea žena
   12. 12. 2017, 08:52 avatar
to vyssie vedomie nevlastni v tejto pritomnosti ziadne vierovyznanie, aj ked sa snazia presadit tu svoju pravdu, ze az
jupiiii


8.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 12. 2017, 11:12 avatar
Vierovyznania nemôžu ono vyššie vedomie vlastniť, to je fakt. Ale jednotlivci ľudskí sa môžu s vyšším vedomím spojiť a byť s ním zajedno, ak sa k tomu vychovajú.
Zo života mám takú skúsenosť, že ženy stále túžia pripojiť sa k nejakému kolektívnemu vedomiu, Nechcú byť samé, ale vždy s niečím alebo niekým spojené. Možno preto ťa trápia vierovyznania - sú to kolektívne vedomia.


6.
označiť príspevok

-era- muž
   12. 12. 2017, 09:45 avatar
Má recht, chalanisko.


78.
označiť príspevok

majko1 muž
   17. 12. 2017, 07:19 avatar
Nadmerné upieranie sa o ideály brzdí vlastný intelektuálny rast! ...... 
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Úspešný muž je ten, ktorý zarobí viac, než stačí minúť jeho žena. Úspešná žena je tá, ktorá si takého muža dokáže nájsť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(246 755 bytes in 0,233 seconds)