Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Záhada "Bermudského trojuholníku" - /trojice/

31
reakcií
181
prečítaní
Tému 1. októbra 2020, 04:21 založil Shagara.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 10. 2020, 04:21 avatar
Citujem Jána 1:14.: ..... "A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy."
Prečo je Ježiš nazvaný „Slovo“ alebo Logos? Nuž, tento titul opisuje úlohu, ktorú vykonáva, odkedy začali existovať ďalší inteligentní tvorovia. Boh Jehova používal svojho Syna na odovzdávanie informácií a pokynov svojim ostatným duchovným synom, tak ako ho použil na odovzdanie svojho posolstva ľuďom na zemi. O tom, že Ježiš je Slovo, čiže Boží Hovorca, svedčia aj slová, ktoré Kristus povedal židovským poslucháčom:
"Čo učím, nie je moje, ale patrí tomu, kto ma poslal. Ak túži niekto konať Jeho vôľu, pozná, či je to učenie od Boha, alebo či hovorím sám od seba.“ ?(Ján 7:16, 17)
Zaujímavý je aj fakt, že titul - „Slovo Božie“ zostal Ježišovi aj po tom, ako opäť získal svoju nebeskú slávu. — Zjav. 19:11, 13, 16.
A v Jánovi 1,1 trinitári tvrdia, že tým "Slovom bol samotný Boh" u iného Boha. Teda, Ježiš, ako druhá božská osoba bola u Boha Otca.
Lenže ak by to bola pravda, ..... tak prečo v 7 kapitole Ježiš tvrdí, že "to učenie nie je jeho"?
Ak je Ježiš naozaj všemohúcim Bohom, a s Otcom sú si rovní, tak nijako nemôže tvrdiť, že "to učenie nie je jeho".
"Ten, ktorého vyslal Boh, hovorí Božie slová" .... Ján 3,34
A tak musí byť každému zrejme, že "ak to učenie", .... "ak tie Božie slová" nie sú jeho - tak akoby hovoril, že nie je všemohúci Boh, ale že tým Bohom je iba jeho Otec!
Alebo si viete predstaviť všemohúceho Boha, ktorý hovorí svoje Božie slová, ale pritom nie sú jeho?
Alebo aj to je nepochopiteľné tajomstvo?
Je to akoby som tvrdil, že s manželkou máme bez-podielové vlastníctvo domu, ale mne v tom dome/vlastníctve/ nič nepatrí!
Nuž, aj takto sa dá vysvetľovať Písmo, na našu vlastnú škodu!
Aby to bolo úplne jasné, tak u Jána 7,17 Ježiš daný fakt, že nie je Bohom zdôrazní: .... "Kto chce plniť Božiu vôľu, pozná, či to učenie je z Boha, alebo či hovorím len sám od seba. 18 Kto hovorí sám od seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a niet v ňom klamstva."
"Veď som nehovoril sám od seba, ale Otec, ktorý ma poslal, mi prikázal, čo mám hovoriť a učiť." Ján 12,49
Viete si predstaviť všemohúceho Boha, ktorý nemôže "hovoriť sám od seba"?
Ján 6,38 .... " veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal."
Pýtam sa, ..... viete si predstaviť toho istého Boha, ktorý koná koná svoju vôľu a zároveň ju nekoná?
A ak sú v Bohu nedajbože,tri samostatné vôle, .... môže to byť stále jeden a ten istý Boh?
A ak jeden "Boh" stále poslúcha príkazy toho druhého Boha, .... môžu byť títo Bohovia rovní?
Poslúcha príkazy niekoho aj Boh Otec?


2.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   1. 10. 2020, 04:32 avatar
Jn 1,1

Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Jn 1,2

Ono bolo na počiatku u Boha


3.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   1. 10. 2020, 04:46 avatar
Janovo evangelium začíná slovy: „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.“ (J 1:1, KMS) Je to snad nejjasnější prohlášení, které se týká Božího Syna a prohlašuje ho za Boha. Do teologie některých skupin se tento biblický verš vůbec nehodí a pokoušejí se ho vyložit po svém. Příkladem může být teologie Svědků Jehovových. Ti považují Ježíše Krista za pouhé Boží stvoření a překládají závěr tohoto verše „a to Slovo bylo bůh“. Použití malého písmene v překladu znamená, že Ježíš ve skutečnosti Bohem nebyl. Z hlediska původního řeckého textu je však takový překlad nehoráznou troufalostí. Před slovem Bůh, které se vztahuje na Božího Syna, je určitý člen. Doslovný překlad by tedy zněl: „a to Slovo bylo tím Bohem“, stejným Bohem, který stvořil svět a je Pánem vesmíru.


17.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 10. 2020, 19:33 avatar
2, ...... A môže byť jeden všemohúci Boh u druhého všemohúceho Boha?
Biblickí učenci poukazujú, že tu v tomto texte je všemohúci Boh iba ten, pred ktorým stojí určitý člen! /ton theon/
Ale čo ak podmet obsahuje určitý člen, no prísudok nie, tak ako je to v Jánovi 1,1?
Učenec James Allen Hewett uvádza tento verš ako príklad a zdôrazňuje: ..... „V takejto vetnej konštrukcii podstatné meno v podmete a podstatné meno v prísudku nie je jedno a to isté, nie sú rovnaké, totožné.“
Inak povedané , ak pred theos nie je určitý člen, má iný význam ako theos s určitým členom ho, tak ako je rozdiel medzi slovami ‚boh‘ a ‚Boh‘.
Alebo ako povedal učenec Joseph Henry Thayer, ktorý pracoval na preklade American Standard Version: ..... „Logos [alebo Slovo] bol božský, nie sama božská Bytosť.“
Teda, správne ten text z Jána 1,1 znie : .... "Logos bol božský", /Moffatov preklad. preklad od J. M. P. Smitha a E. J. Goodspeeda/ ..... "Logos bol bohom". (The New Testament in an Improved Version)
A súhlasím, bolo u Boha! Lebo kde inde by malo byť, ak Ježiš je "počiatok Božieho stvorenia"?

                        


4.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   1. 10. 2020, 04:49 avatar
Apoštol Pavel napsal o Synovi následující slova: „Neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost Božství.“ (Kol 2:9, KMS) Pisatel epištoly Židům hovoří stejně výmluvným jazykem: „Andělům sice říká: `On činí své anděly větry a své služebníky plamenem ohně` avšak Synovi: `Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo přímosti je žezlem tvého království. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost; proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem jásání nad tvé společníky.´ A: `Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, a nebesa jsou dílem tvých rukou.“ (Žd 1:7-10, KMS) Jako třetího svědka na tomto místě uvedeme apoštola Jana, který tvrdí: „Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost poznávat toho pravého, a jsme v tom pravém, v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.“ (1 J 5:20, KMS)


5.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   1. 10. 2020, 05:11 avatar
Ilustrace napomáhající pochopení Trojice

Slunce, jeho světlo a energie jsou jedním z pokusů ilustrovat Trojici
Teologové a bibličtí učitelé přišli během historie s různými ilustracemi, názornými příklady a podobenstvími, které měly lidem pomoci pochopit Boží trojjedinost. Prvním takovým příkladem je existence tří skupenství vody. Led, kapalina i pára mají stále stejné chemické složení a přitom existuje teplotní bod, při kterém mohou současně existovat všechna tři tato skupenství vody. Všechno je to voda, a přece se její jednotlivá skupenství od sebe liší.

Další názornou pomůckou může být slunce, jeho záře a jeho energie. Slunce ve skutečnosti nikdo neviděl, stejně jako neviděl Otce. Vidíme pouze jeho světlo, které na nás svítí. A právě studiem slunečního světla se o slunci mnohé dozvídáme, podobně jako si mnoho věcí o Otci uvědomujeme skrze Ježíše Krista – Syna, který je odleskem Boží slávy (Žd 1:3). Sílu slunce vidíme při klíčení semen, růstu stromů a rostlin. Podobně nám i Duch Svatý zprostředkovává Boží sílu k životu a duchovnímu růstu.

Samozřejmě, že tyto ilustrace jsou pouze náznakem pravdy o Trojici a ne jejím popisem, ale mohou nám pomoci při pokusu představit si nepředstavitelné.


25.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 10. 2020, 20:26 avatar
5, .... takýchto "ilustrácií" dodatočne navymýšľali teológovia neúrekom, aby sa neprišlo na daný podvod zo 4-6 storočia, keď konvertiti z pohanov presadili pohanskú triádu do biblického učenia!

Apropo, .... sú tieto ilustrácie aj v Písme? Nie sú! Tak potom si tie ilustrácie, ....? 


6.
označiť príspevok

Astax1 muž
   1. 10. 2020, 09:16 avatar
Shagara

"Ťažko ti je proti ostňu kopať."

Ježiš Kristus je označený ako "Slovo" lebo nie lenže zjavuje Boha - a Boha nikto nemôže zjavovať, okrem seba samého, pretože On „prebýva v neprístupnom svetle“ ( porov. 1Tim 6,16; Jn 1, 18; Mt 11, 27; Jn 7, 27-29; Jn 17, 25; Jn 14, 9) - ale "Slovo" predstavuje aj obraz jeho spoločnej podstaty s Otcom (porov. Hebr 1, 3) Tak, že slovo ostáva v myšlienke (intelekte) ale zároveň vychádza aj na povrch výpoveďou. Takto Kristus ako Slovo Božie ostal v Bohu (porov. Jn 14 ,11) ale zároveň bol na svete v tele. (porov. Kol 2, 9)

Ty ale tieto veci nechápeš, pretože si telesný, "lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne. Duchovné veci treba duchovne vysvetľovať. "Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať." 1 Kor 2, 14


22.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 10. 2020, 20:16 avatar
6, .... z Biblie vyplýva, že "Boha môže zjavovať" ako anjel/duchovné bytosti/ , tak aj človek /svojim životom, slovom/!
Teda, nie je pravda čo píšeš, že ... "Boha nikto nemôže zjavovať, okrem seba samého, pretože On „prebýva v neprístupnom svetle“ .
Deje sa tak postupne. Ježiš zjavil Boha nám , a my ho potom evanjelizáciou zjavujeme iným, čo ešte Boha nepoznajú!
A môžem ti sem dať sto biblických textov.
Tertulián napísal, že "Bol čas, keď syn neexistoval". A všetci cirkevní otcovia pred Niceou považovali Ježiša za stvoreného, .... za podriadeného Otcovi, .... za anjela, .... za Pánovho anjela, .... "najsvätejšieho anjela", .....menšie svetlo, .... za Michaela, ...atď!!!
Ak je niekto "zrodený", ...."jednosplodený", ... "počiatok" a podobne, tak s tým nič nenarobíš!
A živočíšni a telesní boli tí teológovia čo v 4-6 storočí z pohanstva importovali triádu do kresťanstva a nazvali to trojicou!
Teolog Harnack píše: .... "evanjelium v tej forme ako ho kázal Ježiš, neohlasuje Syna, ale iba Otca"!
A ...."on odmieta cirkevnú christológiu ako ovocie kontaminácie Gréckym/pohanským/ myslením". Dejiny dogmy, str.4.

A povedz, ak by som bol duchovný, ako môžem pochopiť to, čo je nepochopiteľné? 

Ja verím Kristovým slovám, .... že "Boha nikto nikdy nevidel". A že "Boh nezomiera", ... lebo je "je nesmrteľný"!
A vy mu neveríte a robíte z neho klamára.   

A neviem prečo to robíte? Myslíte si, že ak ho povýšite , alebo urobíte rovným Bohu, tak budete mať jeho schválenie?
"Bohu sa nikto z Božích synov nemôže rovnať"!

Ž 97,9 .... "Lebo ty, Hospodine, si ten Najvyšší nad celou zemou; veľmi si vyvýšený nad všetkých bohov."

Katolícky preklad - Ž 89,7 .... "Lebo kto nad oblakmi je roveň Pánovi? Kto sa z Božích synov podobá Pánovi?!

Evanjelický preklad ..... " Lebo kto sa v oblaku vyrovná Hospodinovi? Kto je podobný Hospodinovi medzi synmi Božími?"
-------------------------------------------------------
NIKTO !!! VERTE SLOVU BOŽIEMU - JEŽIŠOVI ! Pohanské triády patria na smetisko dejín!!!

                            


27.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 10. 2020, 20:36 avatar
6, .... a ešte Astax, ak Ježiš bol stvorený z Boha, a ide tu o večné plodenie, /teda nemalo to začiatok-čo je blbosť na entú/,.... tak aj iní anjeli boli stvorení skrze Boha Ježiša, potom aj oni sú veční, nestvorení /večné plodenie/?
Alebo tu už to stvorenie, zrodenie, splodenie, počiatok prebiehal inak?
Prečo?
Pretože vy tvrdíte, .... "čo je z Boha je Boh"! OK.
Potom ak sú anjeli skrze Boha Ježiša, tak potom aj oni sú z Boha a sú tiež Bohovia?
OK, .... teda máme tu celý panteón všemohúcich Bohov?!
Teraz už chápem, prečo je toľko náboženstiev?!  


7.
označiť príspevok

elemír muž
   1. 10. 2020, 10:04 avatar
Na jánovom prologu si väčšina všíma začiatok, Je to pekné a ľahké na pochopenie. Ale najdôležitejšie z prologu je jeho koniec.

Z jeho milosti sme my všetci dostali milosť za milosťou, lebo ak zákon bol daný skrze mojžiša, milosť a pravda prišli skrze ježiša krista, Boha nikto nikdy nevidel, Jednorodený boh, ktorý je v lone otca, ten o ňom priniesol zvesť.

teda z lona otca nikdy nič nevyšlo a ježiš sa predsa narodil z márie panny a videlo ho mnoho a mnoho ľudí aj on sám hovorí svojim apoštolom: koľkí po vás budú chcieť vidieť to, na čo sa vy teraz pozeráte.


9.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   1. 10. 2020, 10:38 avatar
špatné...Ježiš bol u Boha vždy....to bolo to slovo. Na svet prisiel v tele v urcitom okamihu, pretože to bolo potrebne pre človeka......Maria ho porodila, to ano ale nemala pomer s mužom.....ON UZ BOL ....LEN PRISIEL V TELE.....zmenil sa z neviditelneho na viditeľné. Boh nepotrebuje mať pomer so ženou, aby mal Syna, u boha je to automatický....Ale ked chcel Boh aby jeho Syn,(to slovo, ktore bolo u neho) prisiel na svet, tak použil k tomu svoj vytvor, a to ludsku ženu.....Boh je užastný, ak chcel pomocť cloveku, tak na svoje dielo aj použil cloveka Mariu, stacilo mu, že bola panna....to ze bola hriesna ako každý iný clovek, bohu nevadilo, nemalo to vlpyv na Ježiša....On sa nenarodil do dedicneho hriechu ako kazdý iný clovek,teda aj Maria.....Dedicný hriech je v semene muža.....nie v žene aj ked spada pod dedicný hriech, pretože sa narodila zo semena muža....
Ježiš sa narodil z D.S. z NEPORUSITELNEHO semena......


20.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 10. 2020, 19:52 avatar
9, .... kresťanská katastrofa! Nuž, čo už, .....?!


8.
označiť príspevok

elemír muž
   1. 10. 2020, 10:09 avatar
Nikto z tých, ktorí veria, že ježiš je boh, nechápu, čo znamená slovo boh. To predsa nie je hviezdička na pleci generála, ktorú môžu generálovi udeliť aj vojaci.


24.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 10. 2020, 20:23 avatar
8, .... slovo boh,Boh sa v Písme používa často, a ako ľudia, tak aj anjeli, pohanskí bohovia a aj satan je tak nazvaný!
Slovo "boh,Boh" poukazuje na mocnú, silnú autoritu!
Teda, ak je niekto označený slovom - "boh,Boh" v Písme, nemusí ísť o všemohúceho Boha.
Vždy rozhoduje kontext, či ide o všemohúceho Boha, ... teda Boha s veľkým "B"!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To, že je veľa bohov a pánov, potvrdzuje aj Písmo!

1 Kor.8,5-6 .... "Lebo aj keď sú takí, čo sa nazývajú bohmi či už na nebi alebo na zemi - ako je veľa bohov a veľa pánov -, 6 my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho. "

Teda, je jeden všemohúci Boh Otec, .... a jeden pán Ježiš Kristus.

                   


10.
označiť príspevok

elemír muž
   1. 10. 2020, 11:25 avatar
ondrej 9

.Ako sa to stane: Duch svätý zatieni tvoj rozum.
Samotná maria nevedela, ako sa to stalo, ale ty si to popísal tak podrobne, ako keby si tam prinjamenšom bol

2. Dedičný hriech je dogma, ako každá iná dogma. To nevidíš, že pomocou nezmyslu si vymyslel ďalší a ešte väčší nezmysel ?
Prečo nenecháš ducha svätého, aby aj tebe v tomto zatienil rozum, aby si sa v tom ďalej nevrtal ? Ako si myslíš, že práve toto je ti potrebné ku spaseniu ? Veď keby bol ježiš chcel to tak podrobne popísať v evanjeliu, tak to tam dá, ale nedal a mňa to potom nezaujíma, ako to oni urobili.

Njaväčším nepriateľom ježiša je prehnaná horlivosť To je šľahačka na torte satana, ktorý ju olizuje a primiešava do cirkvi ďalšie nezmysly.

Kolkí nenávidia františka preto, že sa mu na stole hromadia požiadavky na dogmy, ale on všetko odmieta.
A čo sú to za ľudia, čo tieto požiadavky posielajú ????
Áno, sú to väčšinou ľudia, ktorým ježiš, či boh veľmi pomohli a neviem či im pomohli až tak, že takto chcú prejaviť svoju bezhraničnú vďaku a satan práve tento moment bezhraničnej vďaky, plný emócii, bez váhania využil na ďaľšie pošpinenie cirkvi.
Ondrej, do akých až detailov si musel zájsť a výsledok: Ježiš sa narodil z neporušitelného semena.
Ale v evanjelium je napísané iba: Duch svätý zatieni tvoj rozum.


11.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   1. 10. 2020, 12:22 avatar
neviem aky duch ti zatienil rozum....Popíš presne aky nezmysel a este vatsi som dal.....


12.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   1. 10. 2020, 12:26 avatar
Matka svata co vsetko dokazete o duchu svatom napisat za nezmysli a nikto sa nespyta ako sa aj ja mozem spojit s duchom svatym a na vlastnej koži zazit zazitok aky mali 11 apostoli.


13.
označiť príspevok

-era- muž
   1. 10. 2020, 12:28 avatar
Stále sa s tým nedokážeš zmieriť?


14.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   1. 10. 2020, 12:30 avatar
Ale ano primam to ako fakt. Spojenie s duchom svatym sa neda nikomu vnutit je to vedomy proces a zacina cistym zelanim
Súhlasí -era-


15.
označiť príspevok

-era- muž
   1. 10. 2020, 12:30 avatar
Výborne! Správny postoj.


19.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 10. 2020, 19:50 avatar
15, .... a vieš čomu verí PartOFgod ? Pozri sa na jeho znak! Môže človek , ktorý preferuje daný znak hovoriť o Božom svätom duchu v zmysle biblickom, kresťanskom?
Uvažuj, ....


21.
označiť príspevok

-era- muž
   1. 10. 2020, 19:54 avatar
Viem.

Nemôže
Súhlasí Shagara


23.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   1. 10. 2020, 20:22 avatar
Presne o tom duchu svatom biblickom krestanskom o ktorom hovoril jezis Nazaretsky hovorim . Aj krestania ho maju v ustach na kazdej omsi na kazdej omsi vam vsak fararko zablokuje srdcovu cakru tym ze vam vstepi pocit viny a tym dokonale zabezpeci ze o duchu svatom mozte len snivat. A toto robili 2000rokov


26.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 10. 2020, 20:29 avatar
23, ..... ale tu PartOFgod nepresadzujeme Hinduizmus, alebo lepšie Janaizmus!
My sa bavíme o kresťanskom svätom duchu!
Sú aj iní duchovia, .... ale od tých kresťania utekajú ako o život! 


28.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   1. 10. 2020, 20:38 avatar
A myslis si ze kolko tych duchov svatych je ?nemyslis si ze kazde nabozenstvo v ktoreho cele na zaciatku stal velky duchovny majster hovoril o tom istom duchu svatom ako je v biblii ?


30.
označiť príspevok

-era- muž
   1. 10. 2020, 20:41 avatar
Duch pravdy je naozaj len jeden... ale našich ľudských predstáv o tom je veľa preveľa


31.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   1. 10. 2020, 20:48 avatar
A tam kde koncia predstavy zacina ciste poznanie o duchu svatom


32.
označiť príspevok

-era- muž
   1. 10. 2020, 20:49 avatar
Až také jednoduché to nebude


18.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 10. 2020, 19:48 avatar
14, .... teda, duch svätý je podla teba, ako nejaký džin vo fľaši, ktorý prichádza na naše želanie? 

Bože, .... čo sa tým ľuďom porobilo? 
--------------------------------------------------------------
Duch svätý prichádza vtedy, keď ja hľadám Boha, .... snažím sa ho spoznať, .... ak Ho spoznám,..... robím pokánie, .... očistím sa od všetkého zlého, ..... a konám Božiu vôľu!
Ak niečo z tohto vynechám , alebo získam nepravé poznanie, .... tak môžem mať tak akurát ducha toho zlého!
A z tvojho loga je to úplne zrejme, aký duch spolupracuje s tebou?
Svätý duch to určite nie je! 


29.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   1. 10. 2020, 20:39 avatar
Doslovne dzin vo flasi ktory prichadza vylucne na nase ciste zelanie.


16.
označiť príspevok

elemír muž
   1. 10. 2020, 16:23 avatar
Dedičný hriech je dogma a každá dogma je nezmysel , lebo to nie je v evanjeliu. Len neviem, či to ďalej rozpisovať, ak sa nepochopilo toto.
Čo sa týka kontaktu s duchom svätým, treba si uvedomiť konkretnejšie, čo vlastne duch svätý je.
Ale predovšetkým, ak prosíme o nejaké potreby z neba, tak len cez ježiša. lebo ježiš zoslal aj na apoštolov ducha svätého, ktorý zotrvávali zamknutí zo strachu pred židmi. Po zoslaní ducha svätého, ten to otočil a zo ustráchaných židov sa stali ježišovi suvereni a nebojácne hlásali evanjeliu. preto väščinou použávame ducha svätého na ochranu pred nepriateľmi , duch prenesie náš strach na nepriateľa a on stratí suverenitu nad nami , my sa staneme suverenny. Už viackrát sa mi to podarilo a bol som doslova šokovaný, keď sa v nebezpečenstve modlíme ježišovi, aby nám zoslal na ochranu ducha svätého. Mnohí v takomto okamihu už žiadali aj ježišovu matku a ježiš na jej prosbu tiež zoslal ducha svätého.
Napríklad v mnohých dedinách na slovensku, kde cez druhú svetovú vojnu šiel front sa front zastavil pri dome, kde sa modlili mnohí ruženec a teda musí to byť tiež sila, ktorá nám pomáha.
Ja zase cítim niečo duchovné pri povzdvihovaní, akoby z hostie nad hlavou kňaza kňyzy vytekalo niečo velmi dobré a duchovné a zaplaví to celý kostol a niekedy aj viac. A v tom sa cítim duševne velmi príjemne. Snažím sa toho napiť,ako ježišovej živej vody, ktorá z tejto hostie vyteká a cítim to po tom v sebe takmer celý týždeň a zrejme tam niektorí pre toto chodia aj každý deň. Problem ale je a bude zase covid, lebo po zákaze chodiť na omše mi to chýbalo, alebo ak som pozeral omšu iba v televízii, tak toto takmer nefungovalo. Samozrejme záleží, prečo tam kto chodí, ale väčšina asi tiež kvôli tomuto duchu, či živej ježišovej vode.
Kvôli covidu vraj cirkev nebude počítať neučasť na omši, ako hriech, pripadá mi to ako nezmysel, lebo neviem, kto tam chodí pre poslušnosť príkazu zúčastniť sa svätej omše a kto tam chodí čerpať práve túto ježišovu živú vodu, ktorá prúdi z hostie v duchovnej podstate ducha svätého. Teda tí, čo tam chodíte iba zo strachu nedopustiť sa hriechu proti cirkvi, zostante teraz doma,aby sa tam mohli dostať tí, ktorí to potrebujú ako nevyhnutnú duševnú potravu pre svoj život.Hľadal som to potom v evanjeliu a naozaj, ježiš to vysvetľuje samaritánke pri jakubovej studni.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 22:21,  (2) Dosvietený, je to zrejme tak preto, že Tvoje informačné stránky nečerpáš len z...
dnes, 22:19,  Milan prečo s Julom bijete matku ???? Prečo ju okradate ???
dnes, 22:17,  Dosvietený, vieš o tom, že WHO znížila nebezpečnosť Covid19 na úroveň virózy? Daj o...
dnes, 22:15,  Teba tie dezinformačné stránky stále bavia FERO *13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13...
dnes, 22:11,  A čo navrhuješ teta Zuzka ?
dnes, 22:11,  On s tým začal. ..
dnes, 22:11,  Nedávno som písala príspevok o tom, ako sa vďaka dômyselnej práci prokremeľskej propagandy...
dnes, 22:10,  Igor ti zakázal ? *13*13*11*11
dnes, 22:10,  Pomohlo. .. ale už nemôžem nič napísať. .. *21
dnes, 22:09,  WHO znížila nebezpečnosť Covid19 na úroveň virózy info z Česka...
dnes, 22:09,  Ty nemáš vlastný názor ? *15*15*15*15
dnes, 22:09,  Skupiny na sociálnej sieti Facebook poskytujú výborný priestor na utvrdzovanie sa vo svojich...
dnes, 22:08,  Dj Ti povie, ale už je neskoro, už šel spať. .. počkaj, mu poviem. .. aspoň sa ukáže...
dnes, 22:07,  Ak ti to pomôže. *04
dnes, 22:06,  Lol. .. môžem sa zasmiať? ??
dnes, 22:04,  Neverím že je to baba. *13*13*13
dnes, 22:04,  Nie nepíše lebo otec dostal len obojstranný silný zápal pluc . Mimochodom testovaniu...
dnes, 22:03,  Tak, veď je to baba, nepíš, že raťafák, nie? .. *21 ..
dnes, 22:02,  A čo navrhuješ teta Zuzka ? *04
dnes, 22:02,  Ruskí doktori sa sťažujú na nedostatok testov na COVID 19 Čoskoro testy aj tak nebude...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Udržiavajúc si svoj duševný pokoj chránime i ten telesný.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(122 908 bytes in 0,215 seconds)