Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Príčiny a dôsledky degenerácie západnej civilizácie II.

76
reakcií
1243
prečítaní
Tému 25. októbra 2017, 04:04 založil attis.

podobné témy:1.
označiť príspevok

attis
   25. 10. 2017, 04:04 avatar
Existuje určitá hranica optimálneho príjmu potravy, po prekročení ktorej dochádza k obezite. Existuje i optimálna hranica ľudskej fyzickej záťaže, po ktorej prekročení dochádza k absolútnej vyčerpanosti. A existuje tiež hranica primeraného uspokojovania ľudských potrieb, po ktorej prekročení dochádza k nadbytku. A tento nadbytok, tak ako všetky vyššie spomenuté prekročenia optimálnej miery vecí, má na väčšinu ľudí negatívne dôsledky. Prejavuje sa totiž postupným lámaním ich charakteru a degradáciou ich spôsobu myslenia. Človek sa jednoducho stáva vyšinutým bez toho, že by to on sám pozoroval.
Podstatu tohto vyšinutia dokonale vystihuje príklad istej podnikateľskej dcérky, ktorá v škole odhodila do koša celú nedotknutú desiatu. Keď ju učiteľka napomenula, že to nie je správne, jej odpoveď bola nasledovná: „My na to máme. My nepotrebujeme počítať každý cent ako vy, pani učiteľka.“
Ide tu o ukážkový príklad zmeny spôsobu myslenia a nazerania na život pod vplyvom dostatku. A presne toto isté, ibaže vo veľkom, sa prihodilo blahobytným západným národom.
Úroveň ich blahobytu dosiahla totiž takej nezdravej miery, že ak by rovnakým štýlom života žili všetky ostatné národy, potrebovali by sme k tomu energetické zdroje a surovinovú základňu štyroch podobných planét, ako je tá naša. A už notoricky známou je i skutočnosť, že 20 percent populácie najbohatších štátov sveta má na svedomí 80 percent znečistenia našej planéty.
Uvedené fakty nám jednoznačne napovedajú, že západný štýl spôsobu života a jeho blahobyt nie je trvalo udržateľný. A preto ho vôbec nemožno považovať za ideál a za vzor, o ktorého dosiahnutie by sa všetci ostatní mali snažiť.
No a skutočnosť, že bohaté krajiny západu žijú v blahobyte, prekračujúcom z hľadiska zákonov univerza optimálnu normu naplňovania základných ľudských potrieb, táto závažná skutočnosť zo sebou nevyhnutne prináša i zodpovedajúce psychické a mentálne vyšinutie tak, ako bolo ukázané na príklade podnikateľskej dcérky.
Ľudská psychika totiž pod vplyvom neúmerného dostatku degeneruje. Ľudia sa začínajú dívať na veci okolo seba inak. Ich myslenie a vnútorné prežívanie začína byť iné. Začína byť v istom zmysle pomýlené a zvrátené. Ľudia sa začínajú podobať jablkám na strome, na ktorých sa rozširujú hnilobné škvrny.
Celkom konkrétnymi, duševnými degeneratívnymi zmenami, ktoré nastávajú po prekročení optimálnej hranice primeranej spotreby stanovenej zákonmi nášho univerza sú hedonizmus, užívanie si, konzumný a materialistický spôsob života, karierizmus, povrchnosť a plytkosť v myslení.
Duchovnosť a s ňou spojené vyššie a ušľachtilejšie hodnoty sú na ústupe. Týmto pádom však ľudia strácajú pevnú morálnu oporu a stávajú sa neschopnými rozlišovať čosi tak elementárneho, ako dobro od zla. To má za následok, že spoločensky akceptovateľnými sa stávajú rôzne deviácie, ako napríklad registrované partnerstvá, legalizácia eutanázie, gender ideológia so svojou možnosťou slobodnej voľby pohlavia a mnohé iné.
Najnovšie je to napríklad problém imigrácie, na ktorého pozadí možno pozorovať zdegenerovaný spôsob myslenia západnej Európy. Oficiálne sa totiž tvrdí, že prijímaním imigrantov sa pomáha obyvateľom národov postihnutých vojnou, či inými konfliktmi. Na prvý pohľad to síce vyzerá veľmi humánne, avšak nemá to logiku.
Ak sa totiž nejaký národ ocitne v problémoch, ako napríklad v súčasnosti Sýria, pomôže sa mu vari zásadným spôsobom tým, že jeho príslušníkov budeme prijímať ako imigrantov? Veď nech ich už príde koľkokoľvek a budú prijatí, vždy to bude predstavovať iba nepatrný zlomok celkového počtu daného národa.
Alebo chce vari západná Európa prijať celý národ? Ak nie znamená to, že aj tak tí najslabší, najzraniteľnejší, najmenej majetní a teda najviac potrební pomoci zostanú doma a budú trpieť.
A pritom sa veľmi dobre vie, že peniaze, ktoré sú na európskom území vynaložené na jedného imigranta, by u nich doma výrazne pomohli desiatim ľuďom. Ak by teda západná Európa v skutočnosti chcela pomôcť mnohým ťažko skúšaným národom a nie iba nepatrnému zlomku ich populácie v podobe imigrantov, peniaze, ktoré vypláca imigrantom by mala účelne investovať priamo na ich území. Tam by sa mala snažiť skvalitniť životné podmienky do takej miery, aby už odtiaľ nikto nemusel utekať. To by boli naozaj efektívne využité peniaze, zatiaľ čo to, čo sa deje v súčasnosti je naopak ukážkou absolútnej neefektívnosti.
A to už ani nehovoriac o tom, že Európa svojou podporou takzvanej umiernenej opozície výrazne prispela a doposiaľ prispieva k rozvratu predtým prosperujúcej Sýrie. A v tomto smere nemá čisté ruky ani voči mnohým iným arabským krajinám. Žiaľ, všetko toto je svedectvom duševnej degenerácie západu, ktorý už nie je schopný vnímať veci v správnom svetle.
Ďalším príkladom degeneratívneho úpadku, ktorý tiež súvisí s imigráciu je taká elementárna vec, ako schopnosť reprodukcie národa. Blahobytom poznamenané štáty, v ktorých už prevláda iba materializmus, karierizmus, konzum a snaha užiť si túto základnú schopnosť strácajú, pretože starostlivosť o deti sa stáva nepríťažlivou. Mať deti totiž vyžaduje určitú mieru sebaobetovania, ktorú však už blahobytom zdegenerovaní ľudia nie sú ochotní vynaložiť. V zákonoch univerza tu ide o jednoduchý mechanizmus, prostredníctvom ktorého zdegenerovaný národ sám seba odsudzuje k zániku. A tak je to aj so západnou Európu, ktorá postupne starne a vymiera. Že to tak začína byť aj u nás má svoj dôvod v tom, že sme začali preberať ich „hodnoty“.
Ale zamerajme sa iba čisto na západnú Európu, ktorú jej vlastná, blahobytom spôsobená degenerácia odsúdila k zániku. A tento zánik, ak nedôjde k radikálnej zmene hodnotovej orientácie, môže byť buď pomalý – cestou postupného vymierania, alebo zrýchlený – prostredníctvom imigrácie, ktorou sa západné národy snažia kompenzovať úbytok vlastnej populácie.
Ich tragický omyl však spočíva v tom, že v podobe imigrantov prijímajú ľudí z kultúrne a nábožensky úplne rozdielnych pomerov. Ľudí absolútne odlišnej mentality, ktorí postupne populačne prečíslia pôvodné obyvateľstvo a tým ho pohltia. Z pôvodných národov, ktoré prijali imigrantov nakoniec nezostane vôbec nič. Nahnité jablko jednoducho spadne zo stromu na zem a úplne sa rozloží. Tak sa stane každému národu, ktorý pod vplyvom nadmerného blahobytu duševne zdegeneruje.
Kľúčovým momentom spustenia celého tohto postupného degeneratívneho procesuje bol ústup od duchovnosti. Týmto pádom tiež pozvoľný ústup od všetkých vyšších a ušľachtilejších hodnôt s duchovnosťou nerozlučne spojených. Tak došlo k strate jednoduchosti, prirodzenosti, skromnosti a mnohých iných cenných cností. Jediným božstvom, hodným uctievania sa stali veci hmotné. Tým bola nastúpená cesta do pekla.
V rastúcom hmotnom dostatku, ktorý za cenu zdierania iných národov a za cenu iných nemorálností prekročil optimálnu mieru uspokojovania ľudských potrieb ľudia nespozorovali, ako postupne duševne a názorovo degenerujú. Každý človek a každý národ, ktorý toto nedokáže prehliadnuť však s určitosťou speje k záhube.
Záchrana spočíva iba v opätovnom návrate k duchovnosti a s ňou spojených hodnotám. Okrem iného teda v návrate k jednoduchosti, prirodzenosti, skromnosti a nenáročnosti v potrebách, pretože jedine toto je spôsob, ktorý umožňuje trvalú udržateľnosť života na našej planéte. Lebo jedine ak budú ľudia duchovní, to jest čestní, dobrí, spravodliví, ľudskí, prostí a skromní, postačia im zdroje našej planéty k ich jednoduchému, nenáročnému, ale ľudsky a hodnotovo plnohodnotnému životu.
Ak sa však ale národy zeme vydajú cestou hodnôt západného sveta, budeme k tomu potrebovať tak, ako už bolo povedané, zdroje štyroch takých planét, ako je tá naša. Ale keďže takéto zdroje nikdy mať nebudeme znamená to, že musíme spieť k zničeniu a zruinovaniu našej jedinej a jedinečnej planéty.
Náš svet však môže rozkvitnúť do netušenej nádhery, ak sa vydá cestou rozvíjania duchovných hodnôt, spojenou s tým najvyšším, najvznešenejším a najušľachtilejším, čo môže človek dosiahnuť.
Avšak naopak, musí nevyhnutne zdegenerovať a skončiť v hnilobnom rozklade, ak sa bude snažiť o dosiahnutie bezduchého a materialistického blahobytu západného typu, ktorý túto planétu devastuje po všetkých stránkach. A práve začiatok úpadku blahobytom zdegenerovanej západnej civilizácie, ktorý sa nám v súčasnosti odvíja priamo pre očami, nech je nám všetkým v tomto smere veľkou výstrahou.
PS. V článku spomínaný princíp duševnej degradácie, nastávajúci po prekročení určitej zdravej miery hmotného dostatku môže každý z nás veľmi dobre pozorovať na ľuďoch vo svojom vlastnom okolí. Deštrukčnému pôsobeniu nadbytku na ľudskú psychiku sú schopné charakterovo odolávať iba naozaj silné osobnosti. Takéto osobnosti sú však žiaľ iba svetlými výnimkami, pretože väčšinu ľudí nadbytok jednoznačne duševne degraduje
johanides.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí RighteousFred


2.
označiť príspevok

Jarno666 muž
   25. 10. 2017, 05:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.3.
označiť príspevok

kesha1
   25. 10. 2017, 06:24 avatar
1 . Tak to sú iné kydy .


4.
označiť príspevok

kesha1
   25. 10. 2017, 06:26 avatar
. Este si zabudol napisat , že tie vynimky , ktoré bohatstvo neovplyvnuje negativne žijú jedine v Kremli  


5.
označiť príspevok

Krištof
   25. 10. 2017, 09:46 avatar
Niečo na tom bude, hoci nevidím to až tak pesimisticky, len tak asi na 50 percent Záleží to aj na "filozofii" (svetonázore, duchovne) daného jednotlivca v spoločnosti, ako žije, či skôr konzumne alebo skôr striedmo. Bežne je však jednotlivec ovplyvňovaný aj svojím okolím, nielen sám sebou, takže v spoločnosti by mal byť na to "systém". To duchovno je v tom texte spomenuté. Povedal by som, že menej cnosti ako je striedmosť, k tomu horšiemu stavu prispieva. Treba asi spoznávať správnu mieru a hranice odkiaľ pokiaľ niečo funguje primerane, aby to už nebolo prehnané (opačným extrémom môže byť nedostatočná, veľmi malá miera). Tiež ako dospelí vychovávajú deti, k akým hodnotám ich vedú, aby si vážili jedlo a veci a užívali ich primerane.

Prof. Damián Kováč (2003) o striedmosti:
"Historicky sa táto cnosť vzťahuje na príjem poživín jednotlivcom: jesť a piť len toľko, aby bol človek telesne fit a bol uspôsobený konať sociálne a žiť spirituálne. No už v stredoveku sa striedmosť dávala do úzkej súvislosti so sebaovládaním, v našom chápaní so psychickou sebareguláciou. ... Striedmosť ako cnosť však nadobúda vo vyspelých spoločnostiach charakterizovaných konzumizmom hrozivý protiklad ako nenásitnosť, márnotratnosť. Už nejde len o samé prejedanie sa, ani len o neregulované pitie alkoholických nápojov, fajčenie, drogy ap. Problém je tu aj miera užívania civilizačných výdobytkov: počínajúc bývaním a končiac vlastnením stále novších a modernejších luxusných prostriedkov. ... Slovom, striedmosť šťastlivcov žijúcich v spoločenstvách materiálneho blaha mala by mať stále väčší vplyv na riešenie problematiky environmentálneho ohrozenia života na tejto Zemi. Či už ide o tzv. skleníkový efekt, znečisťovanie vzduchu, pôdy, vody alebo nateraz viac-menej fumigovanie problémov recyklovania odpadov ľudskej spotreby, všade ide o to, či dokážeme byť striedmi v užívaní výdobytkov našej civilizácie."

Ale ako povedal pred pár rokmi kardinál Korec:
"Popri všetkých ťažkostiach a hrozbách, ktoré pozorujeme, nezriekame sa teda nádeje. V človekovi je akási nezničiteľná sila, ktorá ho núti hľadať, naprávať a nekapitulovať. V kresťanstve je táto sila podporovaná ešte niečím väčším. Ale základ je v každom človekovi..."
Súhlasí attis


6.
označiť príspevok

Krištof
   25. 10. 2017, 10:10 avatar
Napr. aj podľa známeho "výživára" MUDr. Igora Bukovského, PhD. je pre zdravie najlepšie jesť iba trikrát denne (raňajky, obed, večera).
„Pre malé deti desiata a olovrant je v poriadku, ale pre dospelých to už v poriadku nie je,“ hovorí Bukovský. ...
Časté jedenie má podľa neho skôr opačný efekt, a to bez ohľadu na veľkosť porcií. „Takéto časté jedenie znemožňuje, aby v našom organizme prebiehala veľmi dôležitá fyziologická funkcia, a tou je program čistenia tráviaceho traktu,“ upozorňuje odborník.
Poznáme to ako pocit „škvŕkania“ v žalúdku – podľa Bukovského máme jesť až vtedy, keď začíname byť hľadám. „Odborne sa to volá migrujúci motorický komplex a sú to veľmi silné motorické kontrakcie, ktoré sa začínajú v žalúdku a očisťujú celé tenké črevo, všetko vytlačia do hrubého čreva. Toto sa musí stať po každom jedle, až vtedy sme pripravení znovu jesť,“ radí expert na výživu. ... Myslím si, že polovica ľudí vie tráviace ťažkosti vyriešiť tým, že začnú jesť zdravo, trikrát denne,“ uzatvára Bukovský.
bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


7.
označiť príspevok

Krištof
   25. 10. 2017, 10:21 avatar
"podľa Bukovského máme jesť až vtedy, keď začíname byť hľadám."
Oprava, samozrejme: hladní. Nejako čudne sa to okopírovalo Inak hovorí o tom aj v tomto videu
youtu.be Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


9.
označiť príspevok

majko1 muž
   25. 10. 2017, 11:10 avatar
Ano 3x a dosť......podľa Bukiho- na raňajky klobáska, na obed niečo vyprážané a na večeru slaninku s cibulou.......    


10.
označiť príspevok

Krištof
   25. 10. 2017, 11:48 avatar
Klobáska a slaninka podla Bukovského by mohli byť celkom fajn, ak by boli zo sójového mäsa Pokial viem, je vegetarián.
Inak jedna vec je zdravie a striedmosť, avšak niečo iné je prípadný stres, takže možno niekto si dá napr. zákusok na desiatu alebo olovrant, čo mu pomôže skôr psychologicky a čo je asi v poriadku


16.
označiť príspevok

majko1 muž
   25. 10. 2017, 13:37 avatar
Veď ja viem a preto som to napísal, lebo si myslím že propagovanie jednostrannej stravy napr. vegetariánskej nie je zdraviu prospešné, Bukovský na to príde až nájde patričnú štúdiu najlepšie amerických vedcov, potom to bude propagovať aj on.........  


8.
označiť príspevok

RighteousFred
   25. 10. 2017, 10:45 avatar
Súhlas, až na dve drobnosti.
Tá spoločnosť nežije v dostatku, ale v nadbytku, čo je dosť rozdiel. A druhá vec je západ angažujúci sa na blízkom východe nie preto, že by im chcel nejako pomôcť, ale len a len preto, že sa chcú zmocniť ich nerastných surovín - ropy. Záujem o pomoc tamojšiemu obyvateľstvu pred zlým diktátorským režimom je zámienka.

K tomu by som ešte rád dodal, že tento spôsob života nás ako ľudskú spoločnosť násilne rozdeluje.. Tí, ktorí majú si zároveň namýšlajú, že sú niečo viac a tí, ktorí nemajú si namýšlajú, že sú niečo menej a tieto dve skupiny stáli odjakživa proti sebe, preto vznikajú revolúcie. Ďalej to, že západ má nepomerne viac spôsobuje, že inde majú ľudia nepomerne menej. Bohatstvo niektorých krajín znamená zároveň chudobu iných krajín, žijeme spôsobom vykorisťovania druhých, tak je postavený náš spoločenskoekonomický systém a táto skutočnosť prináša problém najvačší! Ako sa už uvádzalo, krajiny žijúce v nadbytku starnú, nemajú dosť detí na obnovovanie svojej populácie, ale na druhej strane krajiny, ktoré pre to musia žiť v chudobe sa vyznačujú premnožením! Chudoba spôsobuje premnoženie.. Je to prirodzený princíp známy zo sveta zvierat. Ak je druh v nejakom ohrození, tak sa snaží plodiť čo najviac potomkov, lebo nie každý prežije. Skupina žijúca v nadbytku zase vymrie. Ideál je teda spoločnosť žijúca v dostatku. Takáto spoločnosť nežije v luxuse, ale ani nestráda, má tolko, koľko naozaj potrebuje a to je ideálny stav ako pre duchovný, tak materiálny a hlavne udržateľný rozvoj.

Ono sa už niečo deje, ale to odmietajú vidieť tí najjednoduchejší z nás.... ktorí nemyslia svojou hlavou, len sa prispôsobujú a odpozerávajú od druhých, čo je IN, to napodobňujú ako opice, aby si mohli tiež pripadať dôležito.... je to prirodzené správanie v zhľadom k výške ich intelektu, niet ich prečo haniť.
Včera som čítal úryvok z článku v Britskom ekonomickom magazíne "Financial Times" a bol som opať trošku šokovaný, aj keď podobné veci som už čítal aj na amerických portáloch. Oni tam berú koniec kapitalizmu ako hotovú vec. Vysvetlené to bolo tak, že kapitalizmus porušil už všetky svoje pravidlá, len aby mohol ďalej prežiť.. Doslova sa kradnú verejné peniaze a dotujú sa nimi súkromné inštitúcie, aby ekonomika fungovala ďalej. Jediný dôvod, prečo kapitalizmus stále ide je ten, že ľudia ešte nemajú ucelený koncept nového spoločenskoekonomického systému. A to ma vždy doráža na tom najviac, že na západe je už dávno debata na najvyšších miestach o tom, že kapitalizmus zdochol, totálne zlyhal a čo ďalej.. A u nás sme stále v tom, že to je to najlepšie a že musíme ísť týmto smerom, pri čom si spôsobujeme neskutočné škody v podobe vábenia investorov, ktorí tu devastujú úrodnú pôdu, to najvzáčnejšie, čo tu máme a vyberajú štátny rozpočet.
Nuž čo.. národy ako je ten náš sa aj tak vždy v podstate len prispôsobovali vonkajšiemu dianiu.
Súhlasí J.Tull, attis


11.
označiť príspevok

J.Tull
   25. 10. 2017, 11:59 avatar
RighteousFred, len taká perlička... Dáni veselo už dávnejšie odkupujú našu poľnohospodársku pôdu ... nedávno som zistil, že zintenzívnili svoje aktivity v oblasti našich veľkofariem, predovšetkým kravínov... (a maslo dražie... ) ...začul som aj také názory, že nás vraj naučia, ako v tomto sektore efektívne podnikať ... Slovensko toho vraj nie je schopné...
Súhlasí RighteousFred


12.
označiť príspevok

Iesus_z_Nazaretu
   25. 10. 2017, 12:07 avatar
podľa západu efektívne podnikať znamená maximalizovať zisky pre majiteľov,minimalizovať platy pre zamestnancov.
Súhlasí J.Tull, RighteousFred, attis


14.
označiť príspevok

J.Tull
   25. 10. 2017, 12:47 avatar
Iesus_z_Nazaretu, najlepšie sa minimalizujú platy zamestnancom krajiny, ktorej podniky a "najnovšie" aj pôdu, sprichmatizovali... po 89. sme sa stali neokolóniou... nasáčkovali sme si sem banky, poisťovne, špekulatívny kapitál... stali odbytiskom cudzieho tovaru - často odpadu... stali gastarbeitermi vo vlastnej krajine... a poniektorí tomu i tlieskajú...
Súhlasí RighteousFred


49.
označiť príspevok

RighteousFred
   26. 10. 2017, 10:44 avatar
Neokolóniou a neekonomikou


13.
označiť príspevok

Osvietený muž
   25. 10. 2017, 12:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

kesha1
   25. 10. 2017, 13:47 avatar
Fred , Attis a Tull , chlapci vám to pekne ............ v tych makoviciach  


24.
označiť príspevok

J.Tull
   25. 10. 2017, 19:02 avatar
kesha1, Ty to fakt nevidíš? ... nevidíš to nemyslenie, pod ktoré dávaš svoje súhlasy... je irelevantné z akých zdrojov sa čerpá... dôležitejšie je, či sú to fakty... nemysliaci, keď ich nevedia spochybniť, nemajú argumenty, tak zosmiešňujú oponenta, spochybňujú zdroj, nie argument ... nečítam "hlísty"... väčšinou píšem z vlastnej skúsenosti a tak je tomu aj teraz... pracoval som v strategickom podniku, ktorý umelo bol daný do smútku (červených čísel), aby ho bolo možné lacno sprichmatizovať... novému "pološtátnemu" zahraničnému vlastníkovi nedohorel ani špak na vrátnici a zázrak zázrakov, z ničoho nič sme v tom smútku neboli... tretina zamestnancov bola na ulici a keď sa riadne nabalili, vyžmýkali citrón... zbalili kufre a podnik ide do smútku ... mohol by som vyprávať... čo sa týka Dánska... "občan" blízkej dediny skúpil pozemky drobných akcionárov a spolu s pozemkami prosperujúceho družstva sa predali za "lacný peniaz" Dánom... mám kamaráta, ktorý mukloval v slovenských lesoch sprichmatizovaných Dánmi... kamaráta geodeta, ktorý práve v týchto dňoch vymeriava veľkofarmy po celom Slovensku pre dánskeho podnikateľa...
Súhlasí RighteousFred


53.
označiť príspevok

kntsz muž
   26. 10. 2017, 11:24 avatar
24- Tull-
ak už máš taký prehľad, ešte by si mal napísať kto zo Slovákov za pár babiek privatizoval a potom niekomu (je úplne jedno komu, len nech je ochotný platiť) predal. Potom ešte pripíš, kto tvoril a tvorí zákony, podľa ktorých sú všetci čo ako ty píšeš "prichmatizovali" nedotknuteľní a stále zo spoločného cicajú, nabaľujú sa a udržiavajú si lokajov vo vládnúcich stranách, aby to tak zostalo aj do budúcna.
No a nakoniec napíš, kto v demokratických voľbách slobodne volí tieto hyeny?
Len mi nezačni tvrdiť, že to Amerika alebo Brusel. To by som tuná nesmel žiť, aby som tým báchorkám o prehnitom západe uveril. Prehnitý je tuná tento 40 rokov komunistami, po vzore Ruského Stalinizmu, degenerovaný národ, ktorý nie je schopný rozlíšiť medzi dobrom a zlom.


54.
označiť príspevok

RighteousFred
   26. 10. 2017, 11:29 avatar
A koho by si ty akože odporúčal voliť?!     
Súhlasí J.Tull


60.
označiť príspevok

kntsz muž
   26. 10. 2017, 11:43 avatar
54-
to sa pýtaš, alebo len rehoceš?


61.
označiť príspevok

RighteousFred
   26. 10. 2017, 11:43 avatar
Pýtam aj rehocem


63.
označiť príspevok

kntsz muž
   26. 10. 2017, 11:51 avatar
61-
takže vlastne ťa moja odpoveď nezaujíma - a to už sa mi v hlave formulovala odpoveď 


64.
označiť príspevok

RighteousFred
   26. 10. 2017, 11:53 avatar
Keď si takto predpojatý, nič s tým neurobím.


65.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 10. 2017, 12:10 avatar
kntsz, už som o tom písal... tak len stručne; asi prvým „Slovákom privatizérom“, bol Mečiar, „jeho“ ľudia (z vlastnej skúsenosti poznám napríklad ako v našom meste dali mäsokombinát do smútku... ), druhými, ešte excelentnejšími privatizérmi boli Mikloš s Dzurindom, ktorému sa podarilo mnohých obalamutiť, odradiť (poukázovaním práve na Mečiara, výhovorkou na vtedy platný zákon*, politický program svojej strany... ) od účasti na referende o neprivatizovaní strategických podnikov ... *hneď ako sa dostali k moci, zmenili zákon a prichmatizovali, len taký fukot ... prichmatizácia však začala už skôr... najprv bolo treba postupne odstaviť nepohodlných (Komárek, Dubček... ) a potom napríklad kupóny len tak lietali a finančné skupiny (Penta, J&T. „Koženého Harvard“... ) sa vytešovali...
Súhlasí kntsz


73.
označiť príspevok

kntsz muž
   26. 10. 2017, 16:26 avatar
65-
s týmto sa dá iba súhlasiť.
Iba doplním: ....a tak to pokračuje a pokračuje a Penta a JaT sú školení Lorencom naviazaným na KGB a viacerí priamo školení v Rusku.
Len nechápem, prečo z toho potom viniť niekoho zo západu a velebiť východ, či mojkať našich sic ubolených, ale mravne pochybných voličov.


47.
označiť príspevok

RighteousFred
   26. 10. 2017, 10:40 avatar
Lebo dáni vedia, že prioritou čislo jedna v živote sú potraviny a nie hnilé autá....
Súhlasí attis


15.
označiť príspevok

attis
   25. 10. 2017, 13:06 avatar
8/Však Kaddáfího zabili lebo staval podzemné vodovody,Afrika je diskriminovaná celosvetovo najviac...
Súhlasí RighteousFred


50.
označiť príspevok

RighteousFred
   26. 10. 2017, 10:47 avatar
Tam, kde sa udržuje chaos, sa dá kradnúť najlahšie.


17.
označiť príspevok

attis
   25. 10. 2017, 13:43 avatar
8/ Dobre dávaš !!!


18.
označiť príspevok

majko1 muž
   25. 10. 2017, 13:45 avatar
Potraviny a Slovensko....ono asi treba zájsť do minulosti, keď prebiehali prístupové rokovania do EU....my sme tam veľmi chceli a potrebovali ísť, faktom je že nám diktovali svoje podmienky, ono to tak bežne v živote chodí.....možno sme mohli mať lepších vyjednávačov ako vtedy, ale dodatočne je každý múdry......dôležité je, že teraz už máme nejaké slovo v EU a začíname presadzovať veci ktoré nás tlačia.......EU ani nič vo svete nie je charita......tak buďte trochu rozumní a trrpezliví.....EU je dobrý projekt iba treba modifikovať nerozumné a nespravodlivé veci a to sa začína diať. Bez EU by sme neboli ani v životnej úrovni ani HDP tam kde sme dnes, to si uvedomte. V našom priestore nakoniec ani iná reálna možnosť neexistovala . Polnohospodárom vo vlastnom záujme treba pomôcť, ale iba v rámci možností EU.....
Súhlasí Osvietený, kesha1, J.Tull


20.
označiť príspevok

kesha1
   25. 10. 2017, 13:50 avatar
Majko , nie , to my , ktori sme boli po 40 rokoch komunizmu na vrchole , sme mali diktovat svetu  
Súhlasí Osvietený


21.
označiť príspevok

majko1 muž
   25. 10. 2017, 13:51 avatar
Aha, no veď za Mečiara sme tomu boli blizúčko......... 


22.
označiť príspevok

kesha1
   25. 10. 2017, 13:56 avatar
Toto je vrchol retardácie . My , zničení komunizmom do kolien a este je západ aj degenerovaný , hlave , že ruskí miliardári sú v poriadku .
Súhlasí Osvietený


23.
označiť príspevok

Osvietený muž
   25. 10. 2017, 13:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

J.Tull
   25. 10. 2017, 19:09 avatar
kesha1, Toto je vrchol retardácie - namiesto argumentov k meritu ... urážať oponentov, spochybňovať vymyslené zdroje... trepať o komunizme, ruských miliardároch a pod. ...


27.
označiť príspevok

Lemmy muž
   25. 10. 2017, 19:14 avatar
J. Tull: spochybňovať vymyslené zdroje

Toto považuješ za choré?


44.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 10. 2017, 10:32 avatar
Lemmy, moja chyba... mal som to rozviesť... nelogické je namiesto vyjadrenia sa k veci, bez akéhokoľvek relevantného argumentu, spochybniť zdroj ... podobne je prejavom nemyslenia, keď sa voči kritike, namiesto argumentácie k veci, poukazuje na zlo, ktoré s danou vecou nesúvisí (voči, dá sa povedať, akejkoľvek kritike súčasného systému, obrazne vyjadrené, oponuje "lebo komunisti; lebo Rusi; lebo KĽDR" ... a pod.) "choré" je, vymyslieť zdroje, z ktorých sa údajne čerpá a napádať tie (i s oponentom... ).
Súhlasí havran, RighteousFred


48.
označiť príspevok

havran
   26. 10. 2017, 10:41 avatar
J.Tull- máš pravdu, tomu sa hovorí metóda kritického myslenia. Na to , aby ten kto takú metódu použil , musí byť patrične vybavený. Primitíva odhalíš práve v jeho konformnosti k meinstrimu .
Súhlasí RighteousFred


36.
označiť príspevok

litiliti muž
   25. 10. 2017, 19:28 avatar
Tull, vidis to, kolko zla je v militantnych ateistoch? Nejaki zasoplenci sa tu budu odbavovat na tebe....


46.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 10. 2017, 10:40 avatar
litiliti, až tak mi nevadí ich odbavovanie sa na mne... nech si uľavia... spláchnem...  horšie je to s používaním logických klamov, nemyslením... pritom nejde o "vadí, či nevadí", ale diskutovať s diskutérom, ktorý používa uvedený spôsob, nemá veľký význam...
Súhlasí RighteousFred, litiliti


26.
označiť príspevok

Osvietený muž
   25. 10. 2017, 19:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.28.
označiť príspevok

Lemmy muž
   25. 10. 2017, 19:15 avatar
J. Tull sa prejavil, je retard. Čo už. 
Súhlasí Osvietený


29.
označiť príspevok

Ludwig muž
   25. 10. 2017, 19:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.30.
označiť príspevok

Lemmy muž
   25. 10. 2017, 19:23 avatar
Možno stalo. Neviem. 


32.
označiť príspevok

Lemmy muž
   25. 10. 2017, 19:25 avatar
Ale spochybňovať vymyslené zdroje nie je vrchol retardácie, je to skepticizmus, ku ktorému sa hlásim.
Súhlasí Osvietený


43.
označiť príspevok

veriaci-4
   25. 10. 2017, 19:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.31.
označiť príspevok

Aranjes žena
   25. 10. 2017, 19:25 avatar
..tak už aj chudák Tull dostal nálepku ? .. inkvizícia řádí  
Súhlasí -era-


33.
označiť príspevok

Lemmy muž
   25. 10. 2017, 19:25 avatar
Keď niekto trepe nezmysly, treba na to upozorniť.
Súhlasí Osvietený


35.
označiť príspevok

-era- muž
   25. 10. 2017, 19:27 avatar
Koho? Ostatných, ktorí tiež nerozmýšľajú?

Inak, tuná na df stále niekto na niekoho upozorňuje    


37.
označiť príspevok

Ludwig muž
   25. 10. 2017, 19:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.39.
označiť príspevok

Ludwig muž
   25. 10. 2017, 19:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.40.
označiť príspevok

Osvietený muž
   25. 10. 2017, 19:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

Ludwig muž
   25. 10. 2017, 19:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

peter67 muž
   25. 10. 2017, 19:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

-era- muž
   25. 10. 2017, 19:26 avatar
Tullovi to ale vraj nevadí. Tvrdí o sebe, že je "splachovací". :-D
Súhlasí J.Tull


52.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 10. 2017, 11:18 avatar
Aranjes, ako to, že už  ... (nielen...) pavúkom som už temer od počiatku diskusie s veriaci-4... 
Súhlasí -era-


45.
označiť príspevok

RighteousFred
   26. 10. 2017, 10:39 avatar
Nevidím jeden jediný dôvod, prečo by sme EU potrebovali a prečo to pre nás má byť lepšie.
HDP nieje žiadny ukazovateľ prosperity spoločnosti, ale ukazovateľ prosperity jednotlivcov a nemá ani nič spoločné s prosperitou krajiny.


51.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 10. 2017, 11:12 avatar
RighteousFred, dôvodov je, podľa mňa, viacero.... osobne vo všeobecnosti preferujem vzájomnú spoluprácu.... je prospešnejšie vzájomne spolupracovať, ako medzi sebou bojovať, pričom efektívna je taká spolupráca, ktorá je prínosom pre všetkých zúčastnených .... nečítam/al "Financial Times" a pod, ale myslím si, že aj o tom je reč, ako si spomenul v "8" ... Myslím si, že Slovensko moc na výber nemá... sme nielen ekonomicky natoľko previazaný, že v súčastnosti lepšia cesta, ako je EÚ pre nás nie je... možnosti rozvoja a to po všetkých stránkach, vidím lepšie v rámci EÚ, ako mimo nej.... je to na dlhšiu tému... pre jednoduchosť pricapím citát:
„O naší budoucnosti jak o sudbách všech národu, rozhodují přirozené a historické reality, nikoli fantastické plány a přání nesoudných politik, a proto je úkolem politiků vzdělaných, úkolem státníků, jasně si uvědomit naši situaci a vývoj náš a našich sousedů stále a bedlivě stopovat a podle toho vystupovat. Můžeme si říci, že v řadě národů nejsme v Evropě nejmenší, ale v každém případě naše postavení ve středu Evropy a naše nepočetnost nutí nás k politice bdělé a opatrné: nikoli chytrácké – doby politického chytrákování minuly a nikdy nepřinesly skutečného užitku“
T. G. Masaryk


55.
označiť príspevok

RighteousFred
   26. 10. 2017, 11:35 avatar
Kto v EU a ako spolupracuje J.Tull? To mi je teraz veľká novinka Ja vnímam všade konkurenčný boj.. Buď nás likviduje konkurencia, ktorá na to dostala šancu práve otvoreným trhom, alebo nás vykorisťujíu tým, že robíme na nich..
Možno takto neuvažuješ, ale rád by som ti pripomenul, že od prevratu nemáme ekonomiku, ale neekonomiku., To je stav, kedy štát nezarába, iba prerába a to je badateľné na neustále navyšujúcom sa verejnom, ako aj súkromnom dlhu.
Pri tom je aj Slovensko na tom stále v rámci vlastnenia lepšie, ako západné krajiny. Na západe vačšina ľudí žije v podnájmoch, vlastné si nemôžu dololiť. U nás a v rámci krajín východu stále viac ľudí vlastní svoj domov, ako býva v podnájmoch.
Nič také, že by sa nám akýmkoľvek spôsobom polepšilo v EU.. Ako som písal, nevidím jeden jediný dôvod.


56.
označiť príspevok

Lemmy muž
   26. 10. 2017, 11:38 avatar
RF: Ja vnímam všade konkurenčný boj..

A to má čo znamenať? Sám seba kritizuješ? Veď konkurenčný boj máš aj tu na df.sk, keď každý má iný názor. A keď plačeš nad mainstreamom, a vychvaľuješ alternatívu, tak to vari nie je konkurenčný boj? Tvojou chybou je, že príliš často sa nezamýšľaš nad tým, čo si myslíš. Ani ryba, ani rak.


59.
označiť príspevok

RighteousFred
   26. 10. 2017, 11:42 avatar
Lemmy, ty nemyslíš vôbec a mňa to nezaujíma.
Súhlasí litiliti


66.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 10. 2017, 12:22 avatar
RighteousFred, napríklad V4-tka... samotný konkurenčný boj nemusí byť zlom, musí sa však viesť korektne, nie podpásovo... ... som zvedavý ako to dopadne s nerovnakou kvalitou potravín... tu sa ukáže (samozrejme aj v iných veciach /otázke nerovnakých platov/... ), či sme druhoradými občanmi EÚ... podľa vyriešení tejto a pod. problémov, spoznáme ako to s nami v EÚ je... samozrejme nepôjde to asi zo dňa na deň...


67.
označiť príspevok

RighteousFred
   26. 10. 2017, 12:26 avatar
Tak nemusí J.Tull, ale je
Ja by som sa rád bavil o veciach, ktoré sú... nie ktoré by mohli byť... Ak by sme sa mali baviť o tom, čo by mohlo byť, keby bolo keby, tak by sme už boli dávno všetci v nebi
Konkurenčný boj pokladám v KAŽDOM ohľade ako zlý. Absolútne nezmýšlam na úrovni, že musím niekoho poraziť, že musím byť v niečom lepší... to je život večného otroka!
Prečo nemyslíme v zmysle, robme veci lepšie? Čo je to za chorobu, tá konkurencia? Ak by ňou trpeli ľudia v rannom veku svojho vývoja, NEPREŽILI BY!


68.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 10. 2017, 13:02 avatar
RighteousFred, veď som písal o veciach, ktoré sú... spolupráca V4 pri nerovnakej kvalite potravín, nerovnakej mzde za tú istú (nezriedka ešte väčší, kvalitnejší výkon... ) prácu, pri presadzovaní lepších, bezpečnejších pracovných podmienkach.... všeobecne sociálnom zabezpečení... spolupráca ohľadne bezpečnosti... atď.
Samozrejme, že konkurencia nemá byť bojom "musím niekoho poraziť, že musím byť v niečom lepší".... ale konkurencia v "protimonopolnom" zmysle... ako aj v zmysle "nezaspania (na vavrínoch)" a pod.


69.
označiť príspevok

RighteousFred
   26. 10. 2017, 13:14 avatar
AHA, takže výhodou EU má byť to, že sa proti jej diktatúre spolčia niektoré krajiny????
Ak by sme v žiadnej EU neboli, tak by sme sa nemuseli proti nikomu, kto nám diktuje sprostosti spolčovať, či?!
Nezaspanie na vavrínoch chápem tak, ako som už uviedol.. robme veci lepšie, posúvajme svoje hranice... na to si nepotrebujem s nikým konkurovať.. Tento svet ponúka bohate výziev... Nemusíme bojovať proti sebe, aby sme niečo dosiahli. A vôbec takéto myslenie pokladám za neopodstatnené a primitívne.
Superštáty boli vždy iba zlom a horzbou.. preto sa vždy aj zrútili.. Som za eliminovanie konceptu moci a to znamená aj eliminovanie sfér vplyvu, ktorý kaž´dy taký štát predstavuje. Som za rozbitie každej krajiny na samosprávne regióny.. Absolútne odmietam koncepty absolútnej moci... Žiadny globalizmus, žiadna globálna spoločnosť, to je absolútna diktatúra. Zastávam koncept slobodného sveta susedstva. Beztak všetky hranice zmiznú až vtedy, keď zmizne dogma súkromného vlastníctva... Akosi sme nepostrehli, že síce búrame hranice štátov, ale medzi ľudmi a ich obydliami staviame betónové múry.... To má svoju jasnú spojitosť... Elimináciou hraníc štátov vzniká podstatne vačší nekontrolovateľný priestor, ktorý vyhovuje hlavne kriminálnym živlom. Aby sa táto kriminalita a novodobo aj teror držal v nejakých medziach, je nutné zvyšovať ochranu, teda políciu a tajné služby, čím paradoxne zo superštátu s otovrenymi hranicami vzniká tvrdá diktatúra, policajný štát...


70.
označiť príspevok

havran
   26. 10. 2017, 13:20 avatar
RighteousFred - bohužiaľ, tento svet a to platí už tisícročia je nastavený na boj o život , moc a majetok a nikto nedovolí ovečkám sa pokojne pásť.
Súhlasí RighteousFred


71.
označiť príspevok

RighteousFred
   26. 10. 2017, 13:28 avatar
Ja sa nikoho nepýtam havran a žijem si v protiklade s týmto svinstvom... To nieje o režime.. To je o luďoch, ci majú dosť gule na to, aby si povedali a žili svoje, miesto prispôsobovania sa svinstvám.... AJ ZA CENU BASY!!!! Lebo nikdy nemôžu zavrieť všetkých, ani eliminovať..
Ja nezastávam názor, že za to, co tu žijeme môžu nejakí suberboháči, bankári, ktorí riadia svet korumpovaním politikov a tak ďalej.. Za to, čo tu žijeme môže práve ten bežný človek, ktorý odmieta slušnosť a prijíma amorálnosť, iba tak dokázali a stále dokážu byť tí bankári tam, kde sú.. Na to, aby človek vedel čo je morálne a amorálne nepotrebuje vysoký intelekt. Jednoducho takto sa vačšina rozhodla a nech teda tak žije, kým sa nerozhodne inak.
Súhlasí kntsz


72.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 10. 2017, 13:44 avatar
RighteousFred, v mnohom súhlasím... len si asi nerozumieme... som proti superštátu, proti globalizácii v tomto zmysle ... zjednodušene som za "subsidiaritu" - za to, aby ľudia, nielen v štátoch, ale aj v rámci štátov, v krajoch, mestách, obciach, rozhodovali o všetkých veciach, ktoré sa ich týkajú sami... pokiaľ nie sú voči ostatným na tej istej úrovni "nepriateľské"... kompetencie vyšších celkov sú v otázkach, ktoré im "nižšie" odovzdajú, ktorých riešenie je výhodnejšie, prospešnejšie z "vyššej úrovne"... súhlasím "všetky hranice zmiznú až vtedy, keď zmizne dogma súkromného vlastníctva... Akosi sme nepostrehli, že síce búrame hranice štátov, ale medzi ľudmi a ich obydliami staviame betónové múry...."
Opäť pre krátkosť času pricapím len závery z dvoch svojich výpotkov:

...
V každej časti sveta je krása ukrytá
Púšť, dažďové pralesy, morské pobrežia,
či Africké savany ...
a všade ovocie všelijaké, nerasty, poklady
Komu patria plody sveta?
Koho je zem, čo ich ponúka?

Nenažrancov, čo ju nivočia ...

Kde je to právo, kde je ten zákon,
ktorý určil komu má patriť krajina
"Súkromné vlastníctvo je normálna vec, je chránené aj ústavou"
Tak si to uzákonil nenažranec a kryje sa ústavou
Prezraď mi kresťan premilý
píše o tom kniha Genesis, či je v desatore ukrytý,
a či sú to Ježišove prikázania ...?
dane patria cisárovi, ale nie krajina

Na siedmi deň
Nič nové pod slnkom
História seba opakuje
Aj keď stále po novom
Z otrokov motroci
Kolónie neokolónie
Nenažranci pri moci
Jeden boh vládne svetom
Tomu sa klaňajú
Jeho svätosti Mamonu
Múry izolovanosti
Jedni voči druhým budujú
Človiečik do sveta vrhnutý
Medzi nimi v osamelosti
Hľadá v civilizácii stratenú
cestu človeka k človeku
Súhlasí RighteousFred


74.
označiť príspevok

kntsz muž
   26. 10. 2017, 16:39 avatar
72- Tull-
vieš mi zdôvodniť, prečo do toho zaťahuješ kresťanov, Boha a Ježiša?
Žeby zase oni boli vinný?


75.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 10. 2017, 18:40 avatar
kntsz, "Súkromné vlastníctvo je normálna vec, je chránené aj ústavou" je veta, ktorú som použil z tohto fóra a napísal ju kresťan (v podstate som svoj výpotok písal jemu... ), s ktorým som diskutoval o feudalizme... súkromné vlastníctvo doteraz obhajujú mnohí kresťania... čo je, podľa mňa, dosť zarážajúce...  
Súhlasí RighteousFred


76.
označiť príspevok

kntsz muž
   26. 10. 2017, 21:59 avatar
75-
zdôvodnenie?
Súkromné vlastníctvo obhajujú aj mnohí ateisti a ja si dovolím tvrdiť , že ich je a hlavne v 90-tych privatizačných rokoch bolo, podstatne viacej ako kresťanov a na rozhodovacích miestach.
Napr. ja sa považujem za kresťana, dokonca som od 92-hého súkromník, lepšie živnostník a neskôr v slobodnom povolaní a som presvedčený, že do niektorých oblastí, by súkromníci nemali ani páchnuť.


77.
označiť príspevok

J.Tull
   27. 10. 2017, 10:49 avatar
kntsz, neviem, píšem asi hotentotsky, keďže zdôvodnenie nevidíš.... výpotok som písal inšpirovaný spomínaným výrokom, ktorým kresťan obhajoval súkromné vlastníctvo ... zopakujem zátvorku "(v podstate som svoj výpotok písal jemu... )" Použil historickú obhajobu súkromného vlastníctva, predovšetkým (ale nielen) RKC (nechcem však zovšeobecňovať...) ako prirodzeného práva človeka .... Dovolím si tvrdiť, že pritom je takáto obhajoba v protiklade s učením Ježiša Krista, nasvedčujú tomu nielen prvé kresťanské spoločenstvá...
Samozrejme, že nenažrancami sú aj ateisti.... a pre nenažranca je majetok posvätný.... je mnoho ateistických ekonomických, politických a pod. teórii, ktoré ho velebia... velebia ho v súlade so svojou ideológiou, lenže kresťania (ktorí súkr. vlast, ohajujú... ) tak robia v protiklade s tou svojou...
Súhlasí RighteousFred


38.
označiť príspevok

Osvietený muž
   25. 10. 2017, 19:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.57.
označiť príspevok

kntsz muž
   26. 10. 2017, 11:38 avatar
1- attis
snažím sa preniknúť do tvojho myslenia, ale je to obtiažne, lebo na jednej strane sem dávaš nekonečne dlhé kópie - priam literárne diela, snažiace sa tváriť ako archív múdrosti tohto sveta a na druhej strane si schopný protichodných, ale už asi osobných názorov, ktoré držia stranu práve tým najväčším magnátom, plýtvačom, ktorí si na úkor chudobných svojho národa budujú zlaté paláce od vežičiek po zlaté splachovače hovien.
Ujasni si to vo svojej hlave a radšej skopíruj menšie články, ktorým si schopný porozumieť , aby si s nimi nebol v rozpore.


58.
označiť príspevok

Lemmy muž
   26. 10. 2017, 11:40 avatar
K: snažím sa preniknúť do tvojho myslenia, ale je to obtiažne

Aj jeho psychiater si to isté myslí.
Súhlasí kntsz


62.
označiť príspevok

kntsz muž
   26. 10. 2017, 11:47 avatar
aspoň v niečom sa zhodneme 
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 08:09,  Ja som tiež rasista. Dokonca zastávam názor, že duševné vlastnosti sú do istej miery...
dnes, 05:13,  Ja som tiež rasista. Rozlišujem rôzne rasy. Netvrdím, že všetci ľudia sú len bieli, alebo...
dnes, 00:10,  Hlupák Kasafran ti dá súhlas, pritom: a dochází k názoru, že jde o chybu softwaru, který...
dnes, 00:06,  Vám fašistom načisto šibe z toho rasizmu, ktorým trpíte. Ty i hokejkár.
včera, 23:53,  (15) Osvietený,l opäť pletieš piate cez deviate - nuž, ale čo iné sa dá od týpka Tvojho...
včera, 23:46,  (66) Hokejis, a to obojstranne - z bielych i čiernych rovnakých figúrok...
včera, 23:39,  Ja nie som tvoj bráško Julko Tri mesiace unikal muž útočiaci na česko - taliansku...
včera, 23:37,  https://www.google.com/search?q=uspore+žiarivky&oq=uspore+žiarivky&aqs=chrome..69i57.4083j0j7&c...
včera, 23:37,  už sa len opakuješ ty blbeček, čo iné ti ostáva?...to samé teľa zo...
včera, 23:31,  Žako, žakóóó, papagáj náš, pichal by si ? Alebo sa opicháš sám ? (pred 2 minútami)...
včera, 23:31,  Kasafran to sa o tvojom prerode z bolševíka na fašistu povedať nedá. To je dosť bežným...
včera, 23:27,  Žako, žakóóó, papagáj náš, pichal by si ? Alebo sa opicháš sám ? (pred 2 minútami)...
včera, 23:26,  Žako, žakóóó, papagáj náš, pichal by si ? Alebo sa opicháš sám ? (pred 2 minútami) To...
včera, 23:26,  Osvietený, ten Tvoj prerod z mesiáša na žaka je skutočne obdivuhodne nevídaný...
včera, 23:24,  Žako, žakóóó, papagáj náš, pichal by si ? Alebo sa opicháš sám ? (pred 2 minútami)...
včera, 23:23,  Tvoj nick okokoteneho ti admin zabanoval cumel náš milaničko Miňo dviňo a ine debilnosti...
včera, 23:23,  Žako, žakóóó, papagáj náš, pichal by si ? Alebo sa opicháš sám ? (pred 2 minútami)...
včera, 23:22,  Moje nervy, moje nervy...začínam mať o neho obavy. Pôsobí nejako divne. K: Milanko! Máme...
včera, 23:20,  Podvodník nemôže. ..
včera, 23:19,  NESMRTEĽNÝ! Slovenský Highlander! To je on! KONIEC NESMRTEĽNÝ!...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
V boji o vlastné štastie víťazí ten, kto sa nevzdáva.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(213 123 bytes in 0,229 seconds)