Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Operácia Splinter Factor

3
reakcií
782
prečítaní
Tému 22. júna 2013, 07:34 založil Kasafran.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
26. 06. 2015
24
03. 04. 2012
4
18. 06. 2007
4
28. 12. 2014
27
06. 09. 2017
5
27. 01. 2012
55
 
 


1.
označiť príspevok

Kasafran
   22. 6. 2013, 07:34 avatar
Operácia Splinter Factor
Politické procesy sa vo východnej Európe konali v čase, keď svetadiel bol už niekoľko rokov
rozdelený na dva bloky. Obe superveľmoci postavili európske krajiny pred jednoznačnú
voľbu: buď kapitalizmus pod vedením USA, alebo proti kapitalizmu so ZSSR. Úvahy o akejsi
"tretej ceste" boli ku koncu štyridsiatych rokov vylúčené. Povestnou výnimkou, o ktorej sa
hovorí, že potvrdzuje pravidlo, bola iba Juhoslávia. Jej líder J. B. Tito odmietol Stalinovo
zasahovanie do vnútorných vecí krajiny.
Aj v USA bol nastolený tvrdý antikomunistický režim, "pohon na čarodejnice" dosiahol
masové rozmery. Zároveň Západ do východnej Európy vysielal agentov, ktorí mali vyvíjať
činnosť rozkladajúcu tamojší politický a ekonomický systém. Iba v ČSR v rokoch 1951-1952
zadržali 1200 agentov zahraničných rozviedok.
Trumanova doktrína
USA sprvoti nemali pripravenú koncepciu práce tajných služieb v osobitých podmienkach
studenej vojny. Prezident Harry S. Truman zrušil tajnú službu OSS (Office of Strategic
Service), ktorá operovala počas vojny. Vedúcim misie OSS vo Švajčiarsku bol Allan Dulles.
Ten, po zrušení svojej organizácie, sa vo východnej Európe usiloval vybudovať svoju vlastnú
špionážnu sieť. Keď v roku 1947 založili CIA (Central Inteligence Agency), Dulles pre ňu
vypracoval koncepčný materiál o špionážnej práci v krajinách východnej Európy. Nemalo ísť
o získavanie vojenských alebo ekonomických tajných informácií, ale o politické
spravodajstvo.
CIA mala v Sovietskom zväze a v jemu podriadených štátoch odhaľovať taký politický vývoj,
ktorého dôsledkom by sa mohlo stať vojenské ohrozenie Západu. Zároveň mala napomáhať
obmedzovaniu Stalinovho vplyvu nad ním kontrolovanými krajinami a zamedziť šíreniu ideí
komunizmu vo svete. Táto koncepcia bola v súlade s tzv. Trumanovou doktrínou vyhlásenou
v roku 1947, ktorá vychádzala z faktu, že svet je rozdelený na dva ideologicky nezmieriteľné
tábory.
Bolo jasné, že tento konflikt sa nevyrieši Treťou svetovou vojnou, ktorá by mohla ohroziť
samotnú fyzickú existenciu ľudstva. USA mali preto poskytovať všemožnú pomoc
podmaneným národom a voči ZSSR uskutočňovať politiku zadržiavania. V konečných
dôsledkoch to znamenalo podlomenie zahraničnopolitického vplyvu ZSSR a jeho izoláciu od
ďalších európskych a ázijských krajín.
Keď Dulles zaznamenal oddelenie Juhoslávie od sovietskeho bloku, rozpoznal ďalšie trhliny a
plánoval nasadiť páky na správne miesta v Československu, Poľsku, Maďarsku a v ďalších
krajinách, ktoré mali nasledovať príklad Juhoslávie.
Dvojaký agent Swiatlo
Jedným z dôvodov vyhlásenia Trumanovej doktríny bolo dôverné oznámenie vlády Veľkej
Británie USA vo februári 1947, že už nemá prostriedky na podporu gréckeho kráľovského
režimu, ktorému hrozila porážka od komunistického partizánskeho hnutia. Hoci Anglicko
disponovalo výborne zorganizovanou tajnou službou SIS (Secret Intelligence Service),
nemalo záujem pôsobiť v krajinách sovietskeho bloku. Považovalo to za vopred prehratý boj.
Konkrétne sa to ukázalo na príklade Poľska, keď sa spravodajský dôstojník Jozef Swiatlo
ponúkol, že bude pracovať ako agent SIS. Dotyčný bol zástupcom vedúceho 10. oddelenia
UB (Urzad Bezpecenstwa, poľská ŠtB). Mal prakticky neobmedzenú moc a neexistovali
preňho žiadne tajomstvá.
Vedenie SIS bolo informované o Dullesových plánoch, a preto ho skontaktovalo so Swiatlom.
Dulles Swiatla úlohoval ako typického dvojakého agenta. Naoko mal pracovať pre Moskvu a
Varšavu, no zároveň denuncovať vysokých straníckych a štátnych funkcionárov ako
amerických agentov. Dôkazy na udania mu mali dodávať Američania. Mal presvedčiť
Moskvu, že "titoizmus" sa rozmáha vo všetkých satelitných krajinách a hlavným
organizátorom tejto rozvetvenej siete je americký agent Noel Field.
Diskreditácia prostredníctvom Fielda
Noel Field bol ľavicového zmýšľania a v americkom štátnom aparáte mal pozíciu
hospodárskeho poradcu pre západoeurópske záležitosti. Nemeckí komunistickí emigranti ho
presvedčili, aby ich prostredníctvom poskytoval dôverné informácie pre ZSSR. Tesne pred
vojnou išiel pracovať do aparátu Spoločnosti národov do Švajčiarska, kde mal poskytovať
pomoc politickým utečencom. Po porážke Španielskej republiky frankistami pomohol
zachrániť mnohých interbrigadistov.
Allan Dulles sa s Fieldom poznal ešte z čias pred vojnou. Počas nej v istých oblastiach
spolupracovali. Náčelník CIA Fielda podozrieval a nedokázal mu odpustiť, že prepašoval
komunistických agentov do USA. Počas vojny sa Field zoznámil s mnohými ľuďmi, ktorí
neskôr vo východoeurópskych krajinách zastávali významné funkcie. V USA Fielda
podozrievali, že je komunistický agent, no nedôverovali mu ani samotní komunisti vo
východnej Európe.
Dulles začal s akciou, ktorá predstierala, že vo východnej Európe pracuje pre Fielda rozsiahla
sieť agentov. Dôkazom mali byť aj fiktívne inštrukcie agentom v americkom vysielaní do
zahraničia. Prostredníctvom Fielda mali byť zdiskreditovaní politici v Poľsku (W. Gomulka),
Maďarsku (L. Rajk), v Bulharsku (T. Kostov) a inde. Zväčša to boli poprední funkcionári
komunistických strán, ktorí nepôsobili v Kominterne, ale v domácom odboji. O ich
komunistickom presvedčení nebolo možné v najmenšom pochybovať (ukázalo sa to napríklad
po Gomulkovom návrate do poľskej politiky). Predovšetkým však chceli brániť záujmy
vlastných krajín, a nie ZSSR, kým Stalin si želal mať poslušné bábky.& amp; lt; /p>
Akcia sa Dullesovi vymkla z rúk
Noel Field bol z Prahy, kde mal pôsobiť ako docent na Karlovej univerzite, odvlečený do
Budapešti, kde ho podrobili krutému vypočúvaniu a mučeniu. Donútili ho k priznaniu, že je
americký agent, čo potom poslúžilo ako zámienka na prenasledovanie tých, čo sa s ním
poznali.
Operácia Splinter Factor sa naplno rozbehla najprv v Maďarsku. V septembri 1949 bol
zinscenovaný proces proti obľúbenému politikovi Lászloóvi Rajkovi a jeho údajným
spoločníkom, na ktorom odsúdili osem ľudí. Akcia prebiehala i v Poľsku a Bulharsku. Kým
Rajk a ďalší obvinení v Maďarsku sa v plnom rozsahu priznali, Wieslaw Gomulka sa
odmietol priznať a žiaden súdený Poliak proti nemu nesvedčil. Bola to prvá porážka nielen
agenta Swiatla, ale aj akcie CIA. Tohto poľského politika jednoducho nik nedokázal zlomiť.
V Bulharsku síce podpredseda vlády a ekonomický expert Trajčo Kostov počas výsluchov
priznal údajné protištátne zločiny, ale na súdnom pojednávaní priznanie poprel ako vynútené
násilím, čo malo vo verejnosti široký ohlas. Dulles si začal uvedomovať, že akciu začína
strácať spod kontroly. Operácia rátala s povestnou Stalinovou podozrievavosťou, ktorý po
Fieldovom zatknutí preceňoval vplyv "titovcov" vo východnej Európe. Najväčšie
nebezpečenstvo pre svoju moc však videl v USA, v úsilí americkej politiky dosiahnuť
izoláciu ZSSR. Podľa niektorých historikov chcel prejsť do ofenzívy a dostať pod kontrolu
západnú Európu. Pozornosť USA od Európy mala odpútať vojna v Kórei. Udalosti sa však
vyvíjali inak, USA si svoje európske pozície upevnili.
Na rad prišlo Československo
Dulles chcel v operácii Faktor oddelenia postupovať rafinovanejšie. Ďalším objektom mala
byť ČSR. Kým inde vo východnej Európe boli pred vojnou komunistické strany malými
ilegálnymi organizáciami, KSČ predstavovala masovú parlamentnú stranu, ktorá po vojne
deklarovala svoju vlastnú cestu k socializmu. Aj scenár februára 1948 bol iný, ako uchopenie
moci komunistami inde vo východnej Európe. Hoci po februári narazila KSČ na istý odpor,
ktorý sa napríklad prejavil vo vystúpení Sokola či na pohrebe Edvarda Beneša, vláda držala
situáciu pevne pod kontrolou a režim sa nepodarilo ochromiť.
Agent CIA Swiatlo naliehal na poľského prezidenta Boleslawa Bieruta, aby presvedčil
najvyššieho maďarského straníckeho funkcionára Mátyása Rákosiho o nevyhnutnosti nátlaku
na Klementa Gottwalda, aby sa vysporiadal so "zločineckou bandou" v Československu.
Rákosi odovzdal Gottwaldovi zoznam významných československých činiteľov, ktorí mali
byť napojení na západné špionážne centrály. Bolo na ňom 60 mien, ministri Vladimír
Clementis a Václav Nosek, zástupcovia ministrov Artur London a Eugen Löbl, tajomník KSČ
v Brne Ota Šling a ďalší.
Do akcie sa zapojila aj západná tlač, ktorá nabádala Vlada Clementisa, aby sa zo zasadania
VZ OSN nevrátil do vlasti, pretože mu hrozí zatknutie. Najvyššie postaveným činiteľom,
ktorý sa mal stať obeťou, bol generálny tajomník ÚV KSČ Rudolf Slánský. Ten dostal list zo
Západu, varovanie "veľkému zametačovi", že má ujsť. Podľa niektorých našich historikov
malo ísť o provokáciu ŠtB, ale vyššie uvedené fakty naznačujú, že pôvodcom listu mohol byť
Dulles. Gottwald sa síce najprv pokúšal odolávať Stalinovmu nátlaku, aby dal zatknúť
Slánskeho, no napokon s tým súhlasil. Na procese sa všetci obvinení priznali a prišiel tragický
koniec -trest smrti dostalo 11 osôb a troch odsúdili na doživotie.
Krvavá stopa
Agent CIA, podplukovník Swiatlo, sa pokúšal získať v ČSR od obvinených dôkazy proti
Gomulkovi. Vypočul československých obvinených, no tí mu neposkytli žiadne
kompromitujúce údaje. Akcia Faktor oddelenia zanechala vo východnej Európe krvavú stopu.
S. Steven v knihe Výbušnina uvádza, že bezprostredne postihnutých bolo okolo stotisíc ľudí,
z ktorých okolo tisíc popravili.
Problém zodpovednosti CIA za akciu Splinter Factor ostáva otvorený. Allana Dullesa
odvolali až v roku 1961, po krachu invázie na Kubu. Niektorí historici tvrdia, že mal neskôr
podiel na organizovaní atentátu proti americkému prezidentovi J. F. Kennedymu. Poľský
dôstojník Swiatlo žil po svojom úteku do USA ako normálny americký občan. Noela Fielda
napokon prepustili z maďarského väzenia, rehabilitovali ho a dostal odškodnenie.
Hlavný zámer akcie Faktor oddelenia sa nepodarilo realizovať. ZSSR sa nepodarilo oddeliť
od jeho satelitov. Klement Gottwald a iní východoeurópski predáci si nezvolili Titovu cestu a
radšej obetovali svojich najbližších spolupracovníkov. S. Steven v spomínanej knihe.


2.
označiť príspevok

Alice in Wonderland žena
   22. 6. 2013, 08:01 avatar
hadam treba dodat,ze agent Swiatlo nebol Poliak,bol povodom ukrajinsky Zid,
narodil sa ako Izaak Fleischfarb.
Zvlastne, ze medzi prenasledovanymi bolo mnoho Zidov.Co tymto sionisti sledovali?
Swiatlo bol zurivym sionistom,ale aky bol dovod likvidovat vlastnych ludi?
Dalej Julius a Ethel Rosenbergovci,ktorych odsudil sudca Irving Kaufman na trest smrti;


3.
označiť príspevok

Nadja žena
   22. 6. 2013, 11:30 avatar
Súhlasí J.Tull


4.
označiť príspevok

J.Tull
   22. 6. 2013, 11:45 avatar
chýba Ti tam  
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 09:05,  No ved toto ,, Ale ved sa vratim k inej ,,realite ,,nazvana NEBO alebo večný RAJ
dnes, 09:02,  Ťažko povedať, poznáme len túto ;)
dnes, 09:01,  Ani ja to nevylucujem , mozno tato je jedna z mnohych alebo prva a posledna
dnes, 09:00,  Nevylučujem, že existujú aj iné reality okrem tejto, niektoré lepšie, niektoré horšie ;)
dnes, 08:57,  A myslis ze exituje aj ine peklo okrem toho vnutorneho co clovek preziva ked sa chysta do raja?
dnes, 08:55,  Viem ;)
dnes, 08:55,  Do raja vedie cesta len cez peklo
dnes, 08:54,  Nech NIČ pred sebou nezataja, to priama cesta je do raja ;)
dnes, 08:53,  nU JA SI MYSLIM ZE KAZDY VIE S KYM ZIJE LEN SI TO NEUVEDOMUJE TAK AKO BY MAL
dnes, 08:52,  Sebapoznanie je veru dôležité, veď nech vieš s kým žiješ ;)
dnes, 08:52,  mYSLIS ZE CIELOM CLOVEKA JE SA DOZVEDIET PRAVDU HLAVNE O SEBE?
dnes, 08:51,  Veď JA to ani nerozlišujem ;)
dnes, 08:50,  No a toto všetko je charakterizované vetou: SOM, KTORÝ SOM ;)
dnes, 08:49,  Nemusisi rozlizovat dusu ducha a telo ked co BOH SPOJIL clovek nech nerozlucuje
dnes, 08:48,  Da sa byt uz len cisto,, SOM,, spojis vsetko v sebe do jedneho,, da sa ,,
dnes, 08:48,  Ešte stále si, kým žiješ ;)
dnes, 08:48,  No ináč sa nedá ;) https://www.dzio.sk/mapos/som-ktory-som.php ;)
dnes, 08:48,  22Marosko aj ja som to bol volakedy
dnes, 08:47,  Pre mna za mna si nim kludne bud *05
dnes, 08:47,  To ani nemôžeš, lebo JA SOM, KTORÝ SOM ;)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
I v pekle dobre, keď máš strýca diabla.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(60 038 bytes in 1,748 seconds)