Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Nebo a nebesia nie sú to isté.

17
reakcií
1299
prečítaní
Tému 14. februára 2015, 13:13 založil Lucifero.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Lucifero muž
   14. 2. 2015, 13:13 avatar
V Biblii sa vyskytujú oba pojmy uvedené v názve témy a okrem toho ešte aj pojem obloha. Tieto pojmy sa v Písme vyskytujú dosť často a je zaujímavé sa nad nimi zamyslieť.
Vydania Písma, ktoré uvádzajú, že Boh druhého dňa stvoril nebo prezentujú jednoducho nezmysel.
Prečo?
Načo by Boh druhého dňa stvoril nebo, keď nebo už na počiatku stvorené bolo?
Z biblických textov vyplýva, že obloha a nebo sú synonymá. Značia to isté.
Ak nahliadneme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka vydaného vydavateľstvom SAV Veda 1987, 1989, presvedčíme sa, že je to naozaj tak.
Z toho sa ale dá usudzovať, že nebesia a nebo v Biblii nie sú to isté. Nebesia sú jedno a nebo, čiže obloha druhé.
Z ďalšieho sa dozvieme, že je to naozaj tak.
Čo sú teda nebesia? V siedmej kapitole som uviedol, že nebesia sú kozmickou stanicou umiestnenou na obežnej dráhe Zeme. Teraz uvediem biblické texty, ktoré túto hypotézu potvrdzujú.
Nebesia sa spomínajú v Druhej knihe Samuelovej 22/10: „Naklonil nebesia a zostúpil, a mrákava bola pod jeho nohami.“
Takže nebesia sú niečo, čo možno nakloniť. To isté sa tvrdí v Žalme 17 (18)/10.
Druhá kniha kráľov (Štvrtá kniha kráľov) v kapitole sedem vo verši druhom vraví, že Pán – Hospodin urobil na nebi otvory.
Cirkevní vykladači to komentujú tak, že vraj podľa názorov starých (nie je jasné akých starých) padá dážď cez otvory, ktoré Boh urobil na oblohe. Akurát, že sa v kapitole o žiadnom daždi nehovorí. Ale čo na tom, otvory na nebi sú predsa vysvetlené. (SSV 2/1, poznámky pod čiarou str. 251.) Že by ďalší nezmysel? Možno aj nie. Skúsime neskôr otvory na oblohe preskúmať zo zorného uhla hypotézy o nebi – oblohe a nebesiach, ako kozmickom objekte.
Ale teraz pokračujme:
V Žalme 67 (68)/34 sa Pán – Hospodin vezie na nebesiach. Tamtiež 143/5 je Pán vyzývaný, aby sklonil nebesia svoje a zostúpil.
V Izaiášovi 34/4 budú nebesia zvinuté ako kniha. A tamtiež v 40/22: „...on rozprestrel nebesia ako tenké tkanivo a roztiahol ich ako stánok na bývanie.“
V Hozeášovi 3/21 sa stane, že sa Pán – Hospodin ohlási nebesiam a ony sa ohlásia zemi.
Nepripomína to komunikáciu s kozmickou stanicou?
V Hozeášovi 12/1 Pán – Hospodin roztiahol nebesia.
V evanjeliu sv. Matúša sa otvorili nebesia a bolo vidieť svätého ducha ako zostupoval čoby holubica...
Autor Skutkov svätých apoštolov videl nebesia otvorené... a tamtiež v 11 a v násl. videl nebo t. j. nebesia otvorené a z neho zostupovala nádoba ako veľké prestieradlo, spúšťané za štyri rohy na zem. To sa opakovalo tri razy a potom bola nádoba vzatá do neba.
Iste si všimneme, že aj keď je reč o nebi nemohla sa iba tak z ničoho spúšťať na zem nádoba naplnená štvornožcami, plazmi i vtáctvom. Musela sa spúšťať z nejakého objektu, ktorý sa vznášal nízko nad zemou. Z toho sa dá dedukovať na pohyblivosť nebies.
Apoštol Ján videl na nebi otvorené dvere.
Veľmi zaujímavé je Zjavenie sv. Jána 15/5 – 7 kde sa opisuje otvorenie chrámu stanu svedectva na nebesiach. Je tam popísané oblečenie siedmych anjelov, ktorí vyšli z chrámu a mali na prsiach zlaté pásy. A neidentifikovaná živá bytosť, čo dala anjelom sedem zlatých čiaš, plných hnevu Boha živého, na veky vekov.
O zlate na nebesiach sa dočítame aj na iných miestach Biblie. Je úžasné, čo sa dá z tohoto textu vydedukovať, ak sa prestaneme zaoberať nezmyselnými úvahami typu „koľko anjelov sa zmestí na špičku ihly“ a pozrieme sa na zmysel písma zo zorného uhla vedy a rozumu.
Čo sa potom dozvieme?
Uvažujme. V súčasnej dobe podnikáme výpravy do vesmíru. Človek bol na mesiaci. Vysielajú sa kozmické sondy na planéty i mimo slnečnú sústavu. Pripravuje sa vyslanie kozmickej sondy na Mars. Jej konštruktéri tvrdia: nesmie byť veľmi veľká, lebo by ju nosná raketa neuniesla. Ale musí byť dosť veľká, aby sa do nej zmestili všetky potrebné prístroje, zariadenia, palivo...
Dilema.
Problém, ktorý pri tom musia konštruktéri kozmických dopravných prostriedkov riešiť má spoločného menovateľa. Energia a váha.
Súvisia spolu. Konštrukcie všetkých lietajúcich zariadení na Zemi sú ľahké a pevné. Vybavené sú čo najľahším zariadením. Dokonca letecký listový papier je mimoriadne jemný a ľahký.
Ale na nebesiach sa podľa Biblie zlatom, takmer najťažším prvkom v celom vesmíre, nešetrí. Zlaté pásy, zlaté čaše, zlaté koruny...
Podľa toho bohovia disponovali úžasnými zásobami energie. Nebolo treba energiou šetriť. Mohli nebesia vybaviť pokojne zlatom, čo nie je iba jeden z najťažších prvkov vo vesmíre ale je aj najtrvácnejší a najestetickejší. Mohli si ho dovoliť.
No a v neposlednom rade mohlo zlato slúžiť ako izolačný materiál proti nebezpečnému kozmickému žiareniu. To je po palive druhý najväčší problém pozemského kozmického cestovania.
A nielen zlato bolo na nebesiach. Mali tam dokonca i drahé kamene. Viď Ezechiel 10/1, 2 kde sa opisuje kamenný trón vyzerajúci ako zo zafíru.
Úžasné.
Ten musel byť poriadne ťažký. No oni si váhu mohli dovoliť. Mali dostatok energie. A musela to byť energia ľahká a uskladniteľná v malom priestore. Energia s ktorej manipuláciou neboli problémy. No mohli mať aj technické zariadenie umožňujúce získavať energiu vesmíru. Vedci tvrdia, že vesmír je plný energie. O tom nik nepochybuje. Takže predpoklad, že bohovia disponovali zariadením, ktoré dokázalo energiu univerza získavať, spracovať a meniť na takú akú potrebovali nie je čírou fantáziou. Napokon aj Nikola Tesla sa o čosi podobné pokúsil. A po ňom to skúšajú i ďalší. No väčšinou sú renomovanými vedcami označovaní prinajmenšom za fantastov. Prečo? Výsledky takých snáh zdanlivo odporujú zákonom zachovania. V tomto prípade zachovania energie. Výstupy totiž vždy prevyšujú vstupy. Účinnosť je nad sto percent. A to sa zdá nemožné. Pravda, pokiaľ si neuvedomíme, že zariadenie získava energiu z vesmíru. A že súčet vloženej a získanej energie je ekvivalentný stratám a výstupu.
Nebolo by namieste keby sa ľudia začali zaujímať akým druhom pohonu to bohovia disponovali? Ako palivo vyrábali, akej konštrukcie boli motory, (zariadenia na získavanie energie), ktoré poháňali slávu a umožňovali pohyb nebesiam?
Vo vedeckej činnosti spomenutého Teslu sa prekvapujúco presne objavujú všetky hlavné znaky stvorenia: prísna logika, matematická presnosť a maximálna účelnosť. A tak sa zdá bádanie akou to energiou bohovia disponovali celkom racionálne.
Už len z čírej zvedavosti by sa mal človek zaujímať o vyššie naznačené. Keď pre nič iného tak preto, že to Pán – Hospodin v jednom zo svojich prikázaní zakázal. V 2. M – Exode 20/4 sa zakazuje robiť si rytiny a kresby (podoby) vecí, ktoré sú hore na nebesiach, i tých, ktoré sú dolu na zemi a dokonca aj tých, čo sú vo vodách a pod zemou.
Povšimnutia hodné je, že sa v tomto prikázaní zakazuje akýmkoľvek spôsobom zachovať pre ľudí predmety, veci, nákresy atď. patriace bohom, pôvodom božie. Vraví sa v ňom o veciach, nie o prírodných javoch. Napríklad pod vodou. Takže to museli byť predmety, zariadenia alebo postupy používané bohmi. Keby boli ľudské nebolo by treba zakazovať ich spodobňovanie.
Ale aj v novom zákone dochádza k zámene pojmov nebo, nebesia, obloha. Treba však poznamenať, že Nový zákon je oveľa menej dôveryhodnejší ako Starý zákon, čo sa v nasledovnom aj preukáže. Preto sa tiež nečudujme, že sa uvádza aj v ňom miesto nebies nebo a naopak. Isteže, na oblohe nemohli byť vidieť otvorené dvere. Tie museli niečo zatvárať, z čoho je zrejmé, že ide asi o nepresný preklad z pôvodných textov. Ani zlaté čaše tam nemohli len tak levitovať.
Napokon veď aj sama cirkev nepresnosti a nezrovnalosti nachádzajúce sa v Novom zákone ospravedlňuje tým, že ho písali jednoduchí ľudia. (Čím si, pravda, protirečia o inšpirácii samotným bohom.)
Na záver kapitoly môžeme s vysokou pravdepodobnosťou, vzhľadom na trik so zastavením slnka uvažovať, že nebesia boli rozsiahlym kozmickým objektom umiestneným na obežnej dráhe okolo Zeme.
Objektom plne funkčne vybaveným na pobyt úžasného množstva živých bytostí. (Napr. nebeské vojsko, ktoré, samozrejme, nemožno stotožňovať s nebeskými telesami ako cirkev. Viď Druhú knihu kroník 14/12: „Z Etiopcov padli toľkí, že sotva bolo u nich živého, lebo ich zlomil Pán – Hospodin a jeho vojsko.“ Vari nebeské telesá pobili s Bohom Etiópčanov?)
Nedá mi, aby som neuviedol ešte ďalší dôkaz o tom ako cirkevní vykladači Biblie prekrúcajú biblické texty a vymýšľajú si pri tom nezmysly. Taktiež v Druhej knihe kroník, ale v 18/18, 19 sa vraví: „Videl som Pána – Hospodina sedieť na tróne a celé nebeské vojsko stáť po jeho pravom a ľavom boku.“
A čo nad ním a pod ním? Pred ním a za ním tiež neboli?
Takže nebeské telesá podľa cirkevných vykladačov stáli pri Bohu.
To musela byť na Zemi (v zemskej atmosfére) riadna tlačenica, keď sa tu zrazu ocitli nebeské telesá. Ktovie ako sa sem všetky zmestili. Čudné je aj, že niektoré žeravé nikomu neublížili.
A napokon v Knihe prísloví sa hovorí o zhotovení nebies. Viď SSV 8/27 „Keď zhotovoval nebesia, tam som (bola).“
Kto bola? Veď človeka stvoril až potom, po stvorení nebies.
Cirkev tvrdí, že šlo o božiu múdrosť. Ale ako sa múdrosť mohla hrať pred Pánom – Hospodinom v každý čas? (Tamže ale v 30.)
Keby to naozaj bola božia múdrosť nehovorila by o zemekruhu.
Alebo, že by bola božia múdrosť taká hlúpa?
Pán – Hospodin predsa vedel aký tvar má Zem.
Zaujímavé je aj, že sa podľa biblických opisov dajú racionálne vysvetliť i ďalšie funkcie nebies.
Ale tie nájdete v Biblii, pokiaľ si ju dôkladne preštudujete.


2.
označiť príspevok

anonymný_koník muž
   14. 2. 2015, 13:21 avatar
No načo dobré takéto nalepené úvahy? Aj tak to nikto čítať nebude...
Súhlasí Sloven


3.
označiť príspevok

Sloven muž
   14. 2. 2015, 13:31 avatar
Vidím kto to tu opäť založil, jeho názor každý pozná, tak čítať to je veru už stratou času....


4.
označiť príspevok

Lucifero muž
   14. 2. 2015, 14:06 avatar
2+3. Mohli by ste byť Kristovými učeníkmi. Lebo jeho požiadavka je: „Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy i detí, bratov i sestier, ba ešte len aj svojej vlastnej duše, nemôže byť mojím učeníkom.“ No a z vás tá nenávisť k blížnemu priamo srší. Ste obaja veľmi dobrí kresťania. Som s vami spokojný.


5.
označiť príspevok

elemír muž
   14. 2. 2015, 23:17 avatar
Ja som to napríklad prečítal celé a mňa to bavilo.Lebo to nie je o ničom, dotýka s priamo problému tak a z tej strany, ako k nemu prišiel. Ale je trochu mimo Ježišovu logiku. napríklad nenávidieť príbuzných. ježiš hovorí o učenníkoch a ak tým myslí cirkevnú hierarchiu, potom od každého z jich vyžaduje, aby sa tomu venoval naplno, dal to u všetko aj za cenu, že si prestane všímať rodinu a pretrhne s ňou svoje zväzky. lebo on potrebuje celého človeka.ktorý ak položí ruku na pluh, tak sa neobzerajú.
Duchovné odpojenie od rodiny ale hlavne od jej problémov a to za každú cenu, aj za cenu nenávisti, lebo ľudské veci sú iné ako nebeské.
Alebo spomína dvere do neba, vidieť nebo cez dvere, ako Ján v apokalypse, alebo prvý mučenník štefan: vidím otorené nebo a syn človeka stáť po pravici boha-
Nebo je teda paralelný svet toho, ktorý vnímame telesným vedomím, po smrti budeme mať duchovné vedomie a budem vnímať nebo normálne.
Je toho naozaj veľa a nedá s reagovať na všetko. Ale chýba mu taká základná logika, ako sa hovorí ten ťah na vec správnym smerom, teda správnym smerom, alr nir ni zo smerom


10.
označiť príspevok

Wolfe muž
   15. 2. 2015, 03:15 avatar
K 1tke Je to strasne dlhe, mozno si to raz precitam, ale moc tomu nedavam...


6.
označiť príspevok

elemír muž
   14. 2. 2015, 23:21 avatar
je to viacmenej na dlhší osobný rozhor,


7.
označiť príspevok

ranexil muž
   15. 2. 2015, 00:07 avatar
Ale prosim ta...tychto veci je po chuja.
Uz len co si mierne spominam, tak opis z knih povodnych jazykov niektorych veci bol o comsi uplne inom, nez primitivny farar jozko prekladal najebany z omsoveho vina.
NApr. uz len veci, ako hlina z ktorej mal byt Adam vyrobeny, je v povodnom jazyku TI.IT..co znamena aj podu, ale aj to co ZIVE.
Obdobne samotny Adam je muz z cervenej planety- dosloven prelozene. Cize je to ktosi z Marsu. V kontexte k tzv. pravdivemu pismu, ktorym sa ohana nejaky veriaci 4 napr. co vie hovno o pravde, ale zerie zvasty vydrbanych podvodnikov, co boli sprosti a naucili sa iba aramejsky a nic okrem toho nevedeli a v svojej sprostosti prelozili knihu, ktorej obsah si nedoakazali vysvetlit a teda tu mame iba dristov plnu nejaku vulgatu, ci jak to nazyvaju ale pravdy nic.
Je mozne premyslat v hlbsich suvislostiach, ale to sa mi ani nechce. Nechce sa mi uvazovat nad tym, ekdy tito tajtrllici bez hlbsich vedomodsti napsiali do knihy knih nebesia a kedy nebo. Ved to boli tupci.
Je irelevantne sa tym zapodievat.
Jednu cenu am povodna kniha, ktora neexistuje. A je teda zbytocne sa aj tym zapodievat.


8.
označiť príspevok

elemír muž
   15. 2. 2015, 00:26 avatar
Ranexil,
toto naozaj nie je ničo pre teba,to sa tým naozaj zbytočne zapodievaš. tebe by asi lepšie na t voj pochop vyhovovala Snehurka a sedem trpaslíkov, alebo ako išlo vajco na vandrovku, ale to sa opakujem a neviem, či nie aj u teba.
V totmto som ti chcel dať za príklad Lusifera, ktorý aspom logicky zdôvodňuje nezmyselnosť bbiblie, dáva svoje úvahy a faktá, kde sa je aspom za niečo chytiť a má to skutočne prečítné a doslova naštudovaé, je vidno, že nad tým rozmýšľal, ale toto, toto je mudrlant po piatom pive a piatom poldeci. Daj si to šiesty raz a na toto radšej zabudni.


9.
označiť príspevok

ranexil muž
   15. 2. 2015, 00:36 avatar
Nie, ja som len uviedol co znamena AD.Om tak sa to pise. A hlina TI.IT. Ale pako z dediny nema kde nato kapnut.
Takze chod sa klanat mojmu zadku.


11.
označiť príspevok

nesmela
   15. 2. 2015, 08:23 avatar
vidis elemir, urcite aj Snehurka, vajce a vandrovka su odkazy na mimonov


13.
označiť príspevok

fajer
   15. 2. 2015, 09:09 avatar


15.
označiť príspevok

Lucifero muž
   15. 2. 2015, 10:56 avatar
13. Mám tú knihu. Je to fascinujúce čítanie- No nič pre duševných malorolníkov, ktorí fakty označujú za bludy a bludy znamenajú pre nich skutočnosť.


18.
označiť príspevok

elemír muž
   15. 2. 2015, 15:47 avatar
Dobre, ale čo takto čierna kniha ateizmu ? komun isti fašisti a kadejaká zberba v dejinách, čo ešte ani doteraz nemajú meno.Putin zabije na ukrajine 60 000 ľudí za pol roka a usmieva sa ako idiot a toto je za koľko rokov dejín cirkvi. Samozrejme , že sú to zločiny, ale čo je to proti zločinom sveta? Tedfa svet zabije tisícnásobne viac až nie viacej a to je podľa vás v poriadku a rto je akosi samozrejme a farár ide okolo školy 300 m a už je z neho pedofil?
oto je vaša spravodlivosť, to je presne spravodlivosť Putina, ktorý kriší do celéjho sveta, ako keby boli ukrajinci v rusku a nie naopak. A všetci tí, čo mui zožrali tú kravinu, sú talí istí, ako vy, nejde im o nič, čo je vrah výpalník alebo kadejaký iný idiot, ča sa ukája na nezmyselnom mučení ľudí, hlavne, že je pohan, to,je u vás jediné kritérium na hodnotenie človeka.
Miluijete ľudí, čo majú ruky od krvi milionov ľudí a z potratu dievšatka urobíte bublinu, akoby biskup zabil milioardy ????
Ja tiež som proti každému zločinu a proti každému svinstvu, a teda aj proti zločinu, ktorý páchjú cirkevní predstavitelia, ale ako chceme bojovať proti tomu, ak nemáme jednaký meter na na cenu života každého človeka, lebo ak si všimneme mizerný zločin a nafúkneme ho a mega zločin nás nezaujíma, stávame sa automatuicky súčasťou toho mega zločinu.
Stomilionov v II. svetovej vojne, ale arcibiskup odsúdil jeden potrat, tak je celá cirkev na hovno ??????
Však si napíš, čo chceš, ale počítaj s tým, že 5 sekúnd po smrti a budeš vidieť, ako vychádzaš zo svojho tela, ktoré zostalo ležať mrtve, ale možno ani nebudeš mať čas si všetko uvedomiť a už ťa budú brať a ani nebudeš vedieť kde,,lebo kdeje mrtvola, tam sa zídu aj supi.
Dajte si pozor, aby vás satana neklamal týmito zločinmi na cirkvi, aby vás odradil od jedinečnej šance spasenia, aby ste nepremárnili šancu kvôli niekomu, čo bol debil a zabil. Opierajte si svoj osud o dobrých ľudí v cirkvi a tých tam je neporovnateľne viac, aby ste sa nedostali do ruk toho zlého, lebo ten si vás potom nenechá len tak ľahko vytrhnúť z ruky.
O tom to rozmýšľaj frajerik, prečo myslíš iba na zlé a na zločiny, ktoré často ani nie sú a miliony umučených, o ktorých ťa ani nenapadne, že to by tiež mohol byť zločin.
Nikde v evanjelium a pochybujem, že by nejaká kresťanská cirkev kázalôa robiť zlo, naopak, je tu preto, aby sa ukázalo, čo je zlé a čo je dobré, nemáte dôkazy ani v evanjeliua ani v kristovi, že sú príčinou zla, a nenávidite bez príčiny, lebo nevidíte , ýe zlo, ak nejaké na cirkvi je je satanove, lebo on pomýlil svätých, aby vás krmil touto nenávisťou a vidno, že tej potravy má pre vás dosť, ale nič z toho nie je v evanjeliu a Kristovi z toho nič nedokážete, naopak.samotný Kristus vám ukáže pravdu tohoto sveta, ale to už bude čiara za vaším životom, lebo pochopíte, kde bola pravda, a ten, čo mu dnes veríte sa vám bude smiať.
Veľa cirkevných predstaviteľov je na druhej strane kruto sklamaných, že neslúžilio Ježišovi, ale tomu druhému, napriek tomu, že tu je jasné evanjelium, aj Judáš miloval Ježiša a ako. Dodnes nikto nevie, ako skončil. ten, čo si so mno máča chlieb v masnom výpeku po baránkovi a nie vo víne. A on to počul a predsa šiel.A predsa došiel tam, kde mu bolo určené.

Koľkí z nás si máčame chleba v jednej mise s Ježšom a pijeme z toho istého kalichu, ako pije ježiš a koľkí skončime ako judáš, ale máme aspom šancu, vy ste sa tej šance vzdali svojou nenávisťou vopred.


12.
označiť príspevok

nesmela
   15. 2. 2015, 08:25 avatar
A lucifero, ten nechape ani to co male deti


14.
označiť príspevok

elemír muž
   15. 2. 2015, 10:03 avatar
Môžete zo mňa urobiť idiota aj tristo rázy a vy zo seba desať rázy múdrejších, ako bol Einstein, to na fakte nič nezmení. Fakt je fakt akokolvek ho budete zosmiešňovať fakt faktom zostane.
Kto neuveril nevie a nemá šajnu o čom sa tu hovorí, to bophužiaľ nič nezmení na tom ak by som ja bol debil imbecila, alebo čo ja viem čo ešte a vy by ste boli sami Einsteini a čo ja viem čo. To je predsa historicky dokázané, jestli sa zem točí, tak sa točí a može sa aj ten najsvätejší svätec rozliať na kolomáž, ak chce nanútiť ľuďom, že sa netočí a že zem je obyčajná doska obklopená oceánmi. Bol to proste omyl, ktorí si to nechali nanútiť satanom, napriek tmu, že si mysleli, že sú tí najsvätejší a satan nemá žiadnu šancu nad nimi, a nakoniec pred celým svetom takto s nimi vydrbal.
Vy ste to isté a tak isto ste nechali zo sebou vydrbať satanom, lebo vy tiež neveríte, že je a ak je, tak načo je.
jednoducho sa mi potvrfdzuje, že len 15% veriacich a nič a ostatní to nemajú jednoducho dané. Nie preto, že by boli idioti, imbecili a debili, proste nemjú to v sebe.
Na Mikuláša deti dostávajú darček a koľko sa z nich poďakuje, 10% ???? A práve tí, čo im mater tesne pred tým povie 10 x : Nezabudni poďakovať, ten to neurobí, a predsa sa nájdu, čo poďakujú, ale nie preto, že by im to mama pred týmtristo razy nariadila, majú to jednoduchov sebe, majú v sebe niečo, čo tí, čo nepoďakovali, nemajú.
Ježiš uzdravil desať malomocných, ale iba jeden sa prišiel poďakovať. A kde sú tí ostatní, pýta sa ježiš, a ja hovorím, že presne tam, kde sú dnes všetci neveriací, nemali to v sebe. Pred tým mali v sebe problém, že sú malomocní, ale po uzdravení je problém vyriešení a idú jednoducho ďalej. Uzdravenie považujú za svoj úspech, lebo našli toho, čo uzdravuje. Uzdravenie tí 9 považUJú ZA VýáSLEDOK ICH ZDRAVéHO ROZUM,U A ICH racinálnemu úsudku, že sa im, podarilo konečne nájsť človeka, ktorý im pomohol s riešením veľkého problému a to ešte zadarmo. Majú v sebe obrovský pocit zadosťučinenia pre seba, že si konečne vyriešili problém, ktorý ich pred tým nesmierne trápil. Odchádzajú od Ježiša ako sebavdomí suveréni s pocitom, že ak sa im podarilo vyriešiť takýto problém, určite v živote vyriešia vo svoj prospech aj mnoho inýách problémov.
No a čo ten jeden ? prečo sa prišiel poďakovať ?
Určite to bolo preto, že nemal v sebe pocit sebavedomého suveréna, určite si pomyslel, aký som ja úbohý človek, čo som s natrápil, aby som sa zbavil tejto smrtelnej choroby a tento mi to urobil šmahom ruky, čo je to za človeka, čo dokázal to, čo nedokážem já ? A keby nechcel, tak mi to neurobí, ale on chcel a nechcel nič za to. Ako sa mu mám odmeniť, ak ako chorý už nič nemám, aspom sa mu poďakujem ??????? A urobil to.
A prečo to urobil, lebo mal v sebe to, čo tí 9 nemali, a teda veriací môže byť len ten, čo nie je sebavedmý
suveren a musí mať v sebe to, čo mal ten, čo sa poďakoval.
A teda aj neveriací sa musia uspokojiť s tým, že nemajú v sebe niečo, čo má to dieťa v škôlke a poďakuje sa za darček, lebo ho potešil a nemohlo sa poďakovať dieťa, ktorému to tristo razy pred tým povedali, lebo možno aj preto, ak uvidelo, čo dostáva od mikuláša a porovnalo to stým, čo dostáva doma, bolo sklamané a pocit vďaky sa zatienil sklamaním,, že to nič nie je. Za toto mám ďakovať ?????

Takže tuto je niekde ten prelomový bod, tá križovatka, kde maličkosť zapríčini, že my veriací ideme tam a nevericí tam. a každý sme hlboko presvedčení o tom, že sa spoliehme na správnu vec.
Ale vás je 90% a nás 10%, ale fakt je vec o ktorej nerozhoduje demokracia.


16.
označiť príspevok

fajer
   15. 2. 2015, 11:10 avatar
15% voličov KDH to si ako fandíš.....elemír ty máš zvláštny dar veľa napísať ale nič nepovedať...tak ako farár na kázni...


17.
označiť príspevok

elemír muž
   15. 2. 2015, 15:07 avatar
Veď o tom tu práve píšem, ak si to čítal a ty si ani neškrtol. A ty napíšeš pod to takúto kravinu.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 06:41,  tento vedec povedal počas 2.sv.v že slovensko bude mať veľký problém s gaymi a to sa aj deje
dnes, 03:47,  Cigánsky teror nie je do smiechu
dnes, 03:45,  Keď nevyhraju kiskovci-trubanovci-matovicovci dobrá sprava pre Slovensko
dnes, 03:39,  teraz neviem ci je to do smiech ( do placu?) http://diskusie.slovakforum.net/t376-topic
dnes, 01:40,  Nejako hlúpo si to napísal. SMER voľby vyhrá. A druhí budú kotlebovci. Takže prehrajú...
dnes, 01:36,  Bijjou, môžeš aj ty pomôcť.*19
dnes, 01:34,  Je humanistická zbierka: Protect Humanists At Risk. Prispeješ? Pozri:...
dnes, 01:31,  Nie, lebo riskujem, že nebudem na to mať. Môžem prispievať malými čiastkami. Pri povedzme...
dnes, 01:28,  Budeš môj priateľ, keď sa Ti podarí osloviť Kasafrana a Havrana, aby prispeli priamo do...
dnes, 01:24,  83. prečo maj sa . ja nikam nejdem az zajtra *39
dnes, 01:21,  Ok. Tak na mňa už nikdy nereaguj. Maj sa.
dnes, 01:19,  80. sorry, nenamáhaj sa, ja si tvoje videá uz nepozerám.
dnes, 00:59,  niektoré ženy ešte pred 50 rokom života si myslia, muž nie je našou národnou vlajkou
dnes, 00:46,  super
dnes, 00:45,  ja nie som Jánošík. *21
dnes, 00:45,  https://www.mojevideo.sk/video/1950d/nadavky_v_slovenskych_filmoch.html Ináč 0:23. Scarlet...
dnes, 00:45,  samozrejme
dnes, 00:44,  75. ale prd, ja ta mám na háku . a odteraz uz definívne *39
dnes, 00:42,  Ondrej. ve´d Kristus podporoval farizejov. Budte čím chcete. Ste super *18*03
dnes, 00:40,  Ako vidim naozaj nechapeš.....ale nedivim sa ti, odvrhol si Boha v Starom zákone, a povýšil...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Ak v živote nájdeš cestu bez prekážok, tak pravdepodobne nevedie nikam.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(93 024 bytes in 1,019 seconds)