Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Kto prekrúca Písmo?

23
reakcií
1107
prečítaní
Tému 21. februára 2017, 08:23 založil Shagara.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
01. 02. 2017
248
13. 10. 2012
17
09. 12. 2016
13
10. 11. 2017
114
 
 


1.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 2. 2017, 08:23 avatar
Často krát tí,čo neveria v trojicu sú označovaní ako kacíri,sektári a trinitári ich dokonca vyčleňujú z kresťanstva.
Príklad:
Stredoškolská učebnica s názvom Svetové náboženstvá v Dánsku, vydaná v roku 2007, opisuje Jehovových svedkov ako kresťanskú menšinu, ktorá sa dôsledne pridŕža Biblie. Jehovovi svedkovia sú v Dánsku v skutočnosti treťou najväčšou kresťanskou denomináciou.
Biskup dánskej národnej cirkvi však ostro kritizoval autorkino rozhodnutie zahrnúť do učebnice aj Jehovových svedkov. Prečo? „Ešte som nestretol teológa, ktorý by [Jehovových svedkov] považoval za kresťanov,“ povedal biskup. „Popierajú Trojicu, ktorá je podstatou kresťanského náboženstva.“
Autorka tejto knihy, náboženská sociologička Annika Hvithamarová, poukázala na to, že keby ste sa ľudí opýtali, prečo sa považujú za kresťanov, sotva by vám odpovedali, že preto, lebo veria, že Boh je Trojica. Okrem toho v jednej časti tejto učebnice s názvom „Si kresťan?“ sa píše: „Náuka o Trojici je jedným z najväčších problémov kresťanskej teológie.“ A ďalej sa uvádza: „Odjakživa bolo ťažké vysvetliť radovým kresťanom, prečo je kresťanský Boh jeden boh, a nie traja bohovia.“
Mnohí trinitári,kňazi,teológovia a i mnohí tu na DF tvrdia,že trebárs Jehovoví svedkovia prekrúcajú Písma ,aby dokázali ,že Boh nie je trojjediný!
Ale je to naozaj pravda?
Skúsme sa na to pozrieť bližšie prostredníctvom Písma a zdravého úsudku!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vieme,že Ježiš vyučoval jednoducho a zrozumiteľne ,aby ho pochopili aj jednoduchí ľudia,ktorí za nim prichádzali.
Raz takto svojim poslucháčom povedal: "Môj Otec je väčší ako som ja".
Čo myslíte,ako to chápali daní poslucháči,ktorí nemali teologické školy a boli to prostí ľudia?
Vnímali to tak,ako to tvrdia trinitári? Že Ježiš to hovoril ako človek,ale v skutočnosti bol Všemohúci Boh,a bol rovný Otcovi?
Samozrejme,....nikdy by židia k tomu nedospeli,lebo mesiáša nikdy nevnímali ako Boha,ale ako "niekoho ,koho pošle Boh"!
Vnímali ho ako proroka,záchrancu.
A tak ak by Ježiš tvrdil,že Otec je väčší ako on,tak to aj tak všetci chápali. Ak by bol ale Ježiš naozaj Všemohúci Boh,tak by v skutočnosti svojich poslucháčov zavádzal a privádzal by ich do omylu!
Alebo máme veriť,že Ježiš po tom,čo povedal dané slová/že Otec je väčší/, poslucháčom vysvetlil,že by to mali chápať tak,že on to povedal iba ako človek ,ale že v skutočnosti je Všemohúci Boh a že je rovný otcovi?
Pripadá vám to logické? Prečo by to Ježiš robil? Aby svojich poslucháčov miatol?
Samozrejme, túto dodatočnú reč Biblia nespomína,.....a je to len nelogická predstava trinitárov,cirkevný dovetok.
A vôbec,....vie niekto povedať ,prečo by Ježiš raz hovoril ako človek,raz ako Boh a inokedy ako bohočlovek?
Pripadá vám aj toto logické? A tak je úplne jasné,že Ježiša vnímali všetci ako Božieho syna/ako sa sám predstavil/ a nie ako Boha Syna!
Je zrejme,že Ježiš netrpel schizofréniou a nebol rozdelený a vždy vedel čo hovoril a hovoril to ako "syn človeka",ktorého poslal Boh!
A tak nemôžme obviňovať tých,čo proste veria Ježišovým slovám,....že jeho Otec je väčší ako on!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ďalšou jednoduchou vetou,biblickou správou sú slová ,ktoré poukazujú na postavenie "hlavy".
Pavol vysvetlil: .......„Chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus; hlavou ženy je zase muž; hlavou Krista je zase Boh.“ (1. Kor. 11:3)
Ako chápať aj tieto jednoduché slová? Tak ako ich chápu trinitári? Alebo proste veriť tomu,že "Hlavou Krista je naozaj Boh"? Myslím si,že každý vie ,čo znamená byť niekomu,niečomu hlavou?
Aj v minulosti a aj dnes to každý chápe tak,že "Hlava" je nadradený orgán,osoba voči niekomu,niečomu!
Verím,že nikto nepochybuje ,že "hlavou ženy je muž"?! Pavol a Písma aj na inom mieste poukazujú na podriadenosť ženy.
A je opäť logické,že každý organický celok musí mať "hlavu"./vojaci,športovci,žiaci,občania,námorníci,....atď/
Aj preto je "hlavou muža Kristus". To je tiež jasné a veríme,že Kristus je tu nadradenou osobou,hlavou,....ktorému sa muži podriaďujú!
A práve preto by sme nemalo pochybovať ani o treťom stupni podriadenosti,kde sa píše ,že "Hlavou Krista je Boh"!
Môžme po tom,čo sme si už ozrejmili povedať,že tu to ale neplatí,......lebo Kristus je rovný otcovi?
Bolo by to logické,biblické a správne? Ak by tomu naozaj tak nebolo,....tak potom ani muž nie je hlavou žene,a ani Kristus nie je hlavou mužovi! Trúfali by sme si to povedať?
Je viac ako isté,že Pavlová správa je konzistentná a poukazuje na tri stupne podriadenosti. A v každom stupni platí to isté. Hlava je vždy tým nadradeným orgánom,a nemôžme tu hovoriť o žiadnej rovnosti!
A tak ,ak chápe Jehovov svedok/alebo hocikto iný/ túto správu tak,že Otec je naozaj nadradený Kristovi,,.....prekrúca Písma a nedrží sa zdravého úsudku? Alebo to robí ten,kto tu všade vidí rovnosť?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alebo čo nám hovorí správa v 1 Kor.15 kapitole......."Ale keď hovorí, že „všetko bolo podrobené“, je zrejmé, že s výnimkou toho, ktorý mu všetko podrobil. 28 Ale keď mu bude všetko podrobené, potom sa aj sám Syn podrobí Tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh každému všetkým.".....???
Kto i tu prekrúca jednoduchý význam správy? Sú to svedkovia,tí čo veria v jediného,nerozdeleného Boha,alebo trinitári?
Ak opäť verím tomu,čo je v danej správe,....môžem veriť tomu,že Kristus je Všemohúci Boh a bude vládnuť nad všetkým?
A že v skutočnosti sa on nepodriadi Bohu,lebo on je Všemohúci Boh/druhá osoba trojice/, a že to treba chápať úplne inak? Bolo by to opäť správne,biblické,logické?
Nehovorí ten záver jasne..."aby bol Boh každému všetkým.".....že nikto nebude výnimka ,a že aj "syn sa podriadi"?!
Prečo máme vymýšľať rôzne dodatočne...... ,krkolomné myšlienkové úvahy,len aby sme podporili svoju nebiblickú náuku?
Myslíme si,že tak sa zapáčime Bohu pravdy?
--------------------------------------------------------------------------------------
Alebo spomeniem dalej další jednoduchý text.
K Ježišovi krátko pred smrťou pristúpil jeden muž s nejakou otázkou a oslovil ho pritom slovami..... „Dobrý učiteľ“, Ježiš mu odpovedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh.“ (Marek 10:17, 18) Táto odpoveď nám môže pripadať zvláštna. Prečo Ježiš toho muža opravil? Nebol azda Ježiš „Dobrý učiteľ“?
Určite je dobrý,......tomu veria všetci kresťania!
Ten muž použil slová „Dobrý učiteľ“ zjavne ako lichotivý titul. Ježiš skromne upozornil na to, že taká sláva patrí iba jeho nebeskému Otcovi, ktorý je dobrý v tom najplnšom zmysle. (Príslovia 11:2) Lebo iba Všemohúci Boh je absolútne dokonalý a nikto iný. Ale Ježiš tým zároveň poukázal na jednu závažnú pravdu. Boh Jehova sám je normou toho, čo je dobré. Iba on má zvrchované právo určovať, čo je dobré a čo zlé. A on ako poslušný a podriadený syn to dobre vedel!
Kto tu opäť prekrúca? Máme tvrdiť,že Ježiš je Všemohúci Boh, a pritom nemá právo tvrdiť ,že je dobrý v tom najplnšom zmysle slova? Alebo pravdu majú tí,čo tu vidia dôkaz toho,že iba Otec ako Všemohúci Boh je "Dobrý" v najplnšom zmysle slova? Je to zložité pochopiť? Asi nie?!
---------------------------------------------------------------------------------------
A na záver ešte jednu veľavravnú a jednoduchú biblickú správu. Ján 13 kapitola a Ježišove slová:
"Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Otrok nie je väčší ako jeho pán, ani ten, kto je vyslaný, nie je väčší ako ten, kto ho poslal. 17 Keď to viete, ste šťastní, ak to robíte."
Ježiš tu opäť polopatisticky vysvetľuje svoj podriadený stav voči Otcovi/ktorý ho poslal/. Toto pravidlo chápu aj malé deti,a vedia z rozprávok a filmov ,že naozaj "sluha,otrok,vyslanec,posol" nikdy nie je väčší ako ten kto "vysiela,posiela,pán,vládca,kráľ,Boh...atď"!
A v závere nám pán Ježiš hovorí,že ak to i správne chápeme a konáme podľa toho,tak sme "šťastní"!
Opak by znamenal,že by sme mohli byť teda "nešťastný"! Ak teda prekrútime význam danej správy a nekonáme v zmysle daných slov,daného pravidla!
Kto aj tu prekrúca význam Písma? Sú to tí,čo veria ,že Ježiš ako "poslaný",....ako "sluha,otrok" je "menší" od toho kto "posiela"/od Boha Otca/?
Alebo prekrúcajú aj tu Písma a danú správu tí,čo tvrdia opak v zmysle správy a tvrdia ,že "posol,otrok"/Ježiš/ je rovný Tomu kto "posiela,pánovi,Otcovi"?
Každý nech si na to sám odpovie. A takýchto úplne jednoduchých správ je v Písme veľa, a niekto im dal úplne iný význam a ešte si osobuje to právo iných označovať za sektárov,kacírov a tých čo prekrúcajú Písma! A pritom sami tak robia ,aby tak podporili pohanskú náuku ,ktorá nie je v Písmach! Teológovia poukazujú na túto "nadprácu" teofilozofov" z 4 storočia a neskôr,keď museli dodatočne zakryť to,čo nemá biblickú oporu v Písmach,aby sa neskôr neprišlo na podvod. Hlavne v časoch,keď sa Biblia v národných jazykoch stala dostupná širokej verejnosti,a keď bola vynájdená knihy tlač.
A tak sa pre túto nebiblickú náuku/trojicu/ hľadala v Písmach hocijaká podpora a tiež sa postupne objavovali rôzne filozofické,cirkevné frázy typu:Kristus bol buď podvodník,blázon alebo Boh,....atď.
Biblická pravda je jednoduchá a tiež i pravda o jedinom,nerozdelenom Bohu,....a tým je Otec Ježiša Krista,Jehova Boh!
A preto je dôležité poznať ako Ježiša Krista/Božieho syna/ ,tak i jeho Otca,všemohúceho Boha!
Ježiš v modlitbe k Bohu povedal: .......„To znamená večný život, že prijímajú poznanie o tebe, jedinom pravom Bohu, a o tom, ktorého si vyslal, o Ježišovi Kristovi.“
Súhlasí milky945, elemír


3.
označiť príspevok

veriaci-4
   21. 2. 2017, 14:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.6.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 2. 2017, 19:11 avatar
3,...teda hovoríš ,že "pred Bohom je pravdivé to,čo je nelogické" ?
A nepleť si si spoločenskú jednotu s jednotou osôb v zmysle trinitárskom. To sú dve rozdielne veci.
Ako "kresťania sú jedno telo",....tak aj "manželia sú jedno telo"! Ale to neznamená ,že muž je žena a naopak,a že žena je rovná mužovi a podobne. Pletieš si veci a tak len opäť zavádzaš.


7.
označiť príspevok

veriaci-4
   21. 2. 2017, 21:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 2. 2017, 21:41 avatar
7,....ale ak ideš s manželkou lietadlom a podobne,tak si sotva kupuješ len jednu letenku?! Toto jedno telo" stále tvorí dve osoby rôzneho pohlavia a postavenia.
Tak aj Boh Otec a syn Ježiš sú dve rozdieľne osoby/rôzneho postavenia/,ak aj tvoria duchovnú a spoločenskú jednotu!
A duch svätý už vôbec nie je osoba!
Litera i duch zabíja trinitárov,lebo modlárstvom a porušením 1 prikázania sa nepretlačíš do neba!


9.
označiť príspevok

veriaci-4
   21. 2. 2017, 21:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 2. 2017, 22:03 avatar
9,...Hin sa ukáže... 


2.
označiť príspevok

TvojOponent19
   21. 2. 2017, 12:00 avatar
Znie to dobre, že jehovisti sú treťou najväčšou náboženskou kresťanskou skupinou skupinou.
No ale ak by si mal zverejniť absolútne čísla alebo percentá, tak to až tak bombasticky nevyznie. Aká je teda pravda?

Dôsledkom Tridsaťročnej vojny bolo, že dánske kráľovstvo prijalo za úradné náboženstvo protestantizmus. Je to dôsledok vtedy múdreho rozhodnutia podľa pravidla, koho kráľovstvo, toho náboženstvo.

V Dánsku žije 5,5 milióna obyvateľov, z ktorých k ECAV sa hlási 80-90% ( v závislosti od dátumu štatistiky). Druhým náboženstvom je islam. Z pohľadu jehovistov je aj islam kresťanským náboženstvom, lebo podobne uznávajú Krista ako jehovisti - ako proroka. Ak odmietneme definovať kresťanstvo na základe božskosti Krista, tak je kresťanským náboženstvom Spoločenstvo jehovistov rovnako ako islam. Ak budeme dôsledne na tej definícii trvať, ani islam a ani jehovisti kresťanmi byť nemôžu. Moslimovia teda tvoria druhú najpočetnejšiu skupinu veriacich a je ich 3-5%. Výrazne stúpa počet katolíkov - dnes už cca 3%. Nasledujú budhisti s počtom asi 20 000, čo je 0,1%. V krajine žijú aj skupinky hinduistov, pentekostalistov, mormónov, baptistov či pravoslávnych.
Takže jehovistov v Dánsku bude pár tisíc, čo je už inak znejúce číslo, než to bombastické "tretia najväčšia skupina veriacich".

Shagara čerpal prekrútené informácie zo strašnej veže wol.jw.org/sk/wol/d/r38/lp-v/2010088?q=Biblia&p=par
Možno sa dočkáme aj toho, že sa jehovisti začnú zdraviť Na stráž!nu vežu! :D
Súhlasí toman


4.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 2. 2017, 18:53 avatar
2,....nič nie je prekrútené a je to zo sociologických zdrojov Dánska v danej dobe,keď bola napísaná daná učebnica!
Skôr si sa mal vyjadriť k téme, o tom kto potláča zdravý úsudok a ruší Slovo živého Boha na úkor nebiblickej cirkevnej tradície!
Inak na Dánskej stránke si môžeš zistiť prehlad religiozity v rôznych rokoch! Prekrúcanie je tvoja doména TO!
www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


5.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 2. 2017, 19:01 avatar
A Hlinka bol katolíckeho razenia ,ako aj Tiso! Tak mám dojem,že to zdravenie:"Na stráž" prislúcha tebe! 
Tiež "dobrí katolíci" ako aj ty. Boh nás ochraňuj od takých kresťanov!


11.
označiť príspevok

elemír muž
   21. 2. 2017, 22:32 avatar
Ak sa mám zmerať na to, čo naozaj pôsobí na mňa osobne z evanjelia ako pravda, potom to, čo si shagara napísal v téme, je tentokrát pravda, ba dokonca by som ti vedel podať ešte mnoho presvedčivejších dôkazov o tejto pravde. Nakoniec to všetko sa dá nalistovať v mojích príspevkov z minulosti. Táto dogma o ježišovi vzniklla už za jeho života, lebo niektorí hovorili, zaké veci nemôže robiť človek ,len ak s ním je boh a druhí hovorili, že takéto veci nemože robiť človek,len ak je Boh.
A preto ježiš počítal s tým, že budú takí, čo budú mať problém s tým, či on je boh, alebo nie je. a špecilne preto je v evanjeliu stať, kde sa ježiš pýta, za koho ma pokladáte vy a za koho ma pokladajú ľudia ? a pri takýchto debatách som nikde nečítal a ani nepočul, že by túto stať evnjelia okrem mňa niekto použil.
Je to ako keby som pri obchodnom jednaní dostal automaticky navštívenku, ale ju odložím a už som zabudol meno s kým hovorím a znova sa ho desať krát opýtam, kto je. A znova to tu pribijem !!!! Peter mu odpovedá" Ty si syn boží mesiáš! A ježiš mu hovorí, nezavilo ti to tvoje telo a krv, ale môj otec a ja pôreto tvrdím, že otec ježiša krista povedfal ústami petra, že ježiš je syn boží mesiáš. Nič viac. Položme si otázku, čo by odpopvedal boh otec ježiša krista, aky by ježiš bol boh, ako on ?
No určite by povedal, ak by to bola naozaj pravda, že si boh ako ja alebo duch svätý . Ale on to nepovedal.
V prologu evanjelia podľa jána sa hovorí o tom, ako zo slova vznikol Boh, ale nie ježiš, z tohoto slova vznikol boh, lebo aj boh musel nejako vzniknúť a vznikol tiež zo slova boha, ale z tohoto slova vznikol boh stvoriteľ, čo je bez pochyby a jasne definované v tretej vete: Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. a teda tento boh sa jasne týmto definuje,,ako boh stvoriteľ a to ježiš, ako jeho, syn nie je.
A svetlo svieti v tmách a tmy ho neprijali. Lebo my ho v našej tme vidíme, lebo nám svieti , odpovedá na naše modlitby a prosby, ale medzi nami v tejto tme nie je a podľa prvej vety v Otčenáši je jasne povedané a my to dennodenne tiež vyslovujeme,: Otče náš, ktorý si na nebesiach....... Ale ak si zriadil raj na zemi, satan mu to nedovolil, napriek tomu, že boh ho za to ukrutne potrestal, nemohol tu zostať a prechádzať sa v rajskej záhrade, musel odísť. On je pravé svetlo, ktoré osvetcuje každého človeka, bol na svete,a svet povstal skrze neho, teda on stvoril tento svet, ako stvoriteľ svojmu synovi spasiteľovi tohoto sveta, lebo on tu nemôže byť. Ale tým, ktorí ho prijali dal moc stať sa božími deťmi. A preto, že tu nemohol byť a mal tu svoje božie deti, jeho slovo, ako slovo boha stvoriteľa sa premenilo na telo a prebývalo medzi nami, teda telo ježiša krista jeho syna, ktorý bol prvotinou toho, čo povstalo skrze neho a jemu stvoril, teda nechal povstať tento náš vesmírik a my sme uvideli ježišovu slávu, akú má od otcva jednorodený syn plný milosti a pravdy.
Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť z milosťou a teda prvá milosť bola zákon skrze mojžiša a druhá milosť odpustenie hriechov, skrze ježiša. Boha nikto nikdy nevidel a ak je táto veta pravdivá, potom všetci tí, čo sa pozerali na ježiša, sa nemohli pozerať na boha. A ak by bol naozaj ježiš boh, satan by mu ani nedovoli, aby tu bol, ako to nedovolil jeho otcovi.
No a zostáva už len jediná veta z prologu jána evanjelistu a to je: Jednorodený boh, ktorý je v lone otca, ten o ňom pri niesol zvesť. Toto jem tá veta, ktorá delí ľudí na tých, čo veria, že ježiš je boh a tých čo veria, že ježiš nie je boh. Z tejto vety aj automaticky vyplýva, že jedna časť sú tí, čo ho vyznávajú v duchu a v pravde a druhá časť sú tí, čo ho vyznávajú, ale nie v pravde, že ježiš nie je boh.
jednorodený boh, ktorý je v lone otca, ....Teda aj boh otec ježiša krista má svojho boha otca ?, veta pokračuje: ktorý je v lone otca, ...teda je v lone otca, nevyšiel z jeho lona a predsa je a existuje, čo znamená, že je stvorený tak, ako stvoril ježiša jeho otec, teda aj ježiš je v lone svojho otca, z jeho lona nevyšiel a existuje a teda musel byť ním stvorený a teda aj boh otec ježiša , zostal v lone svojho otca, lebo z lona boha otca a jeho otca nevyšlo nikdy nič a teda ani boh otca a ani otec jeho otca, vždy stvorili svojho syna, aby mohli byť zachovaní v lone svojich otcov, aby zostala stále zachovaná ich božia podstata a teda otec ježiša krista je ten, čo o ňom pri niesol zvesť a tak isto sa dá prepokladať, že ježiš bude tiež bohom, ale pre svet, ktorý vznikne po tomto našom, aby bolo zachované, že boha nikto nikdy nevidel. A teraz bol ježiš medzi nami, ako jeho syn a nie ako boh.
Toto samozrejme je môj vlastný názor na vec a tento svoj názor som si takto zdôvodnil, ale ako to všetko je, to sa dozvieme až vo chvíli, ktorá nám je vopred určená. Teda veríme, že v prologu je pravda určená pre ľudí, ktorí vyznávajú boha otca ježišovho v duchu a v pravde, ale túto pravdu sa na zemi nikto nedozvie, ale sú určite ľudia, ktorých so boh vyvolil a ktorým boh vyjavil svoju pravdu, bez ohľadu, kto si nárokuje svoje pochopenie pravdy nanútiť ľuďom.
Ja si ale tiež o tom všetkom myslím, že nad tým všetkých je ešte jedna pravda a to je pravda o tom, že pre obyčajných hriešnikov je neporovnateľne dôležitejšie hľadať pravdu každý sám o sebe, lebo pravda božia bola stanovená dávno pred tým, než existoval tento svet a človek na tom nemôže nič meniť, alke čo môže meniť, to je jeho vlastný život a to je pre každého hriešnika to najpodstatnejšie. nezaoberať sa vecami s ktorými nevieme aj tak pohnúť, ale zaoberať sa najprv každý sám sebou, lebo pokiaľ žijeme, s tým môžeme pohnúť.
A preto aj ja by som radšej nechal takéto debaty na tých, ktorý o tom debatovali, keď ešte náš svet neexistoval. A my sa spoľahnime na ježiša a jeho matku, aby nám dali vedieť, čo je pre nás dôležité, aby sme v ježišovi našli jehop pravdu, poľa nej cestu a za touto cestou život večný.
A čo sa týka hlinku a tisa, shagara, ja som presvedčený, že ani hlinka a ani tiso by nevraždili a nerobili by to, z čoho ich obviňuješ. uvedom si, že človek bude súdený aj z každého zbytočne vysoveného slova a navyše, ak je to klamstvo, ktoré prevzal od tých, ktorí zabili tisa napriek tomu, že vedeli, že za židov je zodpovedný niekto iný. Ale dodnes im dobre robí pozerať sa na neho ako na zločinca a skutočných zločincov nechať nepotrestaných. A toto je predovšetkým o inteligenciii, lebo inteligentný človek nenávidí zločin. majú rýchle nohy zabíjať, lebo si naivne myslia, že tým prenesú svoju vinu na nevinného. lebo môže sa stať aj justičný omyl, ale ak sa cestou stratí hlavný svedok o tom, že tiso židov nezabíjal, ale chránil, potom je justičný omyl pribitý k ďalším vraždám krvilačných vrahov.
Lenže katolícizmus dráždi práve tých , ktorí svoju vražednú zbraň dlho neokrievajú vo svojich rukách, bol to aj Kenedy, ako jediný katolícky americky president, ľudia majú strach z katolíkov a prečo ?
To práve my katolíci nevieme. Lebo ani nevieme, prečo napríklad potreboval maňka týždeň na to, aby odovzdal úrad kotlebovi, prečo v deň volieb ešte v nedelu večer nepovedal kotlebovi, vyhrali ste volby, nech sa páči, preveznite si úrad, skartovalo sa vraj a nakoniec sami seba vyhlásili za svätých a jeho za zločinca ? lebo tu nešlo o keotlebu, nach by aj tým zločincom bol, za ktorého ho určili, ale ak nemali čo skrývať, prečo ten zhon a zmätky. Ak sa v televízii povie, že sa nosia na úrad vlády peniaze v sieťkach, to s nikým ani nepohne, ale ak katolík ušetrí štyri milardy na dialniciach je to ten najposlednejší, ko ....t? Ja tiež neuznávam kotlebu za jeho proti europske a proruské postoje, lebo pod ruskou čižmou ašte nikto nikdy nezbohatol, ale tu sa vyfarbil predsa niekto iný, tu vôbec nešlo o kotlebu.
Ale je to presne ten istý fenomén, pre ktorý svet nenávidel a nenávidí ježiša. Lenže to by bola potom od sveta pocta pre katolícku cirkev, lebo sa najviac stotožňujú s ježišom ? Alebo, že by pravda o zločinoch v katolíckej cirkvi kričala zo všetkých najviac? Ja sa viacej prikláňa, k tomu krčmovému, nenechám si predsa radiť od nejakého farára, a podobne............ , lebo práve v tejto krčmovej kultúre je najviac tých, čo uznávajú takých ako oni.

Na obraz by som použil slávnu vetu zo Sváka ragana: kto by kradol, keď všetci ste tu!


21.
označiť príspevok

Shagara muž
   25. 2. 2017, 03:07 avatar
11,...Elemír,....vernosť Bohu sa dokazuje v skúškach,....nie vtedy ,keď je všetko OK!
A tam RKC zlyhávala a stále zlyháva! Ono to nie je len o Tisovi,Hlinkovi,....ale aj o katolíkoch ako boli Hitler,Mussoliny,Franco,Pinochet,Duvalier,....atd. A samozrejme o celej krvavej histórií RKC. A tú "históriu" netvorí len "krvavá Mery", ale bolo to stálou súčasťou RKC a jej pôsobenia. Teraz je práve o tom dokument na Prima Zoom. Ako RKC prejavovala "lásku" indiánom,domorodému obyvateľstvu. Komentátor to ukončil slovami tých,ktorých sa to dotýkalo: "Na to nemôžeme zabudnúť"!
A skús si prečítať isté stránky na internete. V Amerike a aj mnohí Tisa považujú za brutálneho zločinca,fašistu a tí majú iný názor ako ty. Politika ma nezaujíma,ale viem čo znamenajú "zbožné skutky" a čo znamená nerobiť kompromisy vo viere!
-------------------------------
A z Ježiša "povstal" svet a anjeli,....ale predtým "povstal" aj on,keď bol privedený do bytia svojim Večným Otcom,Stvoriteľom! Preto je aj Ježiš "počiatkom Božieho stvorenia" a preto je Boží syn,ako aj ostatní anjeli! Budme teda presní!
S tým "svákom Raganom" to bolo viac ako trefné! Aj keď,.......


12.
označiť príspevok

toman
   22. 2. 2017, 06:15 avatar
Shagara (1):

Svedkovia Jehovovi nie sú kresťania. A to nie v prvom rade kvôli neuznaniu Trojice. Na tom ich kresťanstvo nepadá. Ich kresťanstvo padá na tom, že hlásajú spasenie zo skutkov. Správny svedok Jehovov (Strážna veža, 1983):

1. musí mať správny pohľad na Boha
2. dodržiavať Zákon
3. byť členom svedkov Jehovových
4. aktívne rozširovať Božie kráľovstvo

A preto ja rozumiem tomu, že ty, Shagara, ako správny svedok Jehovov, na tomto fóre nikdy neskončíš s príspevkami o Trojici, resp. proti Trojici. Si otrok pravidiel organizácie Strážna veža a otrok Zákona. Kresťania nie sú.

Treba si tiež uvedomiť, že Ježiš, ani apoštoli nehlásali žiadny "pravý, správny a jediný" zbor, nevyžadovali založiť špeciálnu organizáciu pre výklad Písma. Ako je to napríklad v prípade Strážnej veže alebo Vatikánu.

Bývalý katolík
---

Shagara, ideš cestou, ktorá ťa na konci dovedie do pekla. Je to široká cesta a na jej konci je večné zatratenie. A pozor. Ak niekedy uvažuješ tak, že ak by si sa náhodou zmýlil vo svojom učení, tak tvoja duša bude "iba" zničená, tak pozor. Podľa Písma, ak sa mýliš vo svojom učení, tvoja duša nebude zničená, ale bude trpieť naveky.

Ak chceš dojsť slobody a pravdy, nájdi trochu odvahy a otvor sa nepekným pravdám o organizácii, ku ktorej patríš. Ja ako bývalý katolík som to urobil. A aj keď som predtým RKC obhajoval, musel som pokorne prijať, že som sa mýlil. A až potom sa mi naskytla príležitosť uznať svoju hriešnosť, prísť ku krížu a poprosiť o záchranu.

Pretože spása je dar a nedá sa zaslúžiť. Nemôžu byť teda žiadne podmienky pre jej získanie.

Doplnkové štúdium
---

* Podobnosť RKC a SJ v krytí pedofilov v jej radoch:

www.jwfacts.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

* Prepojenie Russela a SJ na slobodomurárov:

www.jwfacts.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


14.
označiť príspevok

gita1969 žena
   23. 2. 2017, 20:58 avatar
Kresťan znamená nasledovania Krista ...... Ktoré náboženstvo alebo skupina ľudí nasleduje Krista vo všetkom čo píše Biblia?????


15.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   23. 2. 2017, 20:59 avatar
Evanjelici!


17.
označiť príspevok

gita1969 žena
   24. 2. 2017, 20:12 avatar
Evanjelici nejdú vo všetkom z Biblie.......


18.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   24. 2. 2017, 21:02 avatar
To je pravda, preto je to najlepšie vierovyznanie!....


16.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 2. 2017, 21:01 avatar
Ten kto podstupi dobrovolne smrt


20.
označiť príspevok

Shagara muž
   25. 2. 2017, 02:48 avatar
14,....správna odpoveď a otázka! Kde sú tí kresťania? Kto je dnes oddelení od satanovho sveta,....kto dnes nezabíja svojich bratov,blížnych v stovkách konfliktov?


22.
označiť príspevok

gita1969 žena
   25. 2. 2017, 21:16 avatar
I keď to svet neuzná....... jedine Jehovovi svedkovia.........


23.
označiť príspevok

Shagara muž
   25. 2. 2017, 23:44 avatar
22,....svet ako taký neuzná takmer nič,čo je správne,aj preto dnes stojí na pokraji priepasti. A k tomuto svetu patrí i celý komplex "kresťanských" náboženstiev ,ktoré ho podporujú a sú jeho súčasťou! Čo tam potom,že Ježiš povedal ,že jeho nasledovníci "nie sú časťou sveta"!
Stačí,že sa ozve vojenská poľnica a "kresťania" sú už hneď pripravení šíriť "lásku k blížnemu" mečom!
Súhlasí gita1969


19.
označiť príspevok

Shagara muž
   25. 2. 2017, 02:45 avatar
Toman........"spásu zo skutkov" hlása RKC a nie JS. Teda klameš až sa práší. Ak chceš vedieť a tiež i každý kto chce vedieť ako klameš ,môže si to zistiť na JW.ORG pod hlavičkou :"Záchrana,spása"!
Na druhej strane , doma mám vyhlásenie predsedu biskupskej konferencie,ktorý otvorene povedal /jeho vyjadrenie bolo citované aj v časopise Rozmer/ kde on tvrdil ,že "aj inoverci a aj ateisti môžu byť zachránení,pokiaľ žijú v súlade so svojim svedomím"! Teda,oni budú zachránení podľa pána biskupa vďaka skutkom,pretože neprejavujú vieru v Krista.
Zaiste pán Toman nevie nič o dlhej polemike a kontroverzií medzi katolíkmi a protestantmi v otázke ospravedlnenia.
Protestanti poukazovali na vieru a práve katolíci na skutky,čo im protestanti vyčítali.
Aj keď sa uzavrela istá dohoda...vid: www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk......je to viac nezrozumiteľný paškvil a hlavne pokrytecký,zo strany RKC. Tá naďalej v praxi preferuje skutky.
Je viac vyhlásení zo strany RKC ,kde sa to jasne preferuje, a ďalšie vyhlásenia zas zahmlievajú túto skutočnosť nelogickými a nezrozumiteľnými frázami. Ale pravda je taká,že sa stále zdôrazňujú skutky! Ako inak by mohol byť podla nich zachránený aj ateista ktorý nemá vieru?!
----------------------------------
Dalej,.....Pavol a iní ,takmer na každej strane Písma poukazovali na pravú,jedinú a Bohom vyvolenú skupinu,zbor. A nie celý panteon kresťanských skupín,ktoré navyše majú diametrálne odlišné názory,protichodné!
Aj preto Pavol a iní často používali slová:..."očistite sa,nedotýkate sa, výjdite spomedzi nich, ....hovorí sa tu aj o "burine"/falošných kresťanoch/,....Júda tiež hovorí falošných kresťanoch a podobne. Ale tebe je to všetko jedno,....tak ako križiakom,ktorí zabíjali aj svojich so slovami,že "Boh si svojich pozná"!
Aj keď nie si katolík,predsa sa mýliš a tvoja konverzia je len o tom,že si prešiel "z blata do kaluže"!
A ak je nesmrteľná duša,tak potom vzkriesenie je zbytočné. A tak si musíš vybrať, buď Kristovu náuku alebo katolícku/ľudskú/náuku.
A peklo,je tak hlúpa ,nebiblické náuka,že iba človek čo nemá ani len elementárne poznanie Biblie jej môže veriť.
A už ked si hovoril o tom "zničení",....tak ako to bude s tým "peklom"? Pretože kniha Zjavenie píše ,že peklo bude zničené?
A smrť a peklo boli vrhnuté do ohnivého jazera. To ohnivé jazero znamená druhú smrť. 15 A kto nebol nájdený zapísaný v knihe života, bol vrhnutý do ohnivého jazera."
Môže peklo a smrť trpieť v nejakom druhom pekle/v ohnivom jazere/? Asi sotva!
A vieš čo je to "druhá smrť"? V tom texte je to vysvetlené....je to večná smrť,zničenie. Pretože ,tá "prvá smrť"/adamovská/ nemusí byť konečná,pre tých čo budú zapísaní v "knihe života"! Ale "druhá smrť" je už konečná a definitívna! Tam už niet žiadnej nádeje. Peklo uráža Boha lásky,zdravý rozum a zmysel pre spravodlivosť a je strašne morbídna ,krutá!
V peklo veria iba biblickí analfabeti a fanatici! Sorry!
-------------------------------
A k tej pedofílií som sa už vyjadril,.......a ak niekto koná týmto zvráteným spôsobom ,tak bude skôr ,či neskôr niesť dôsledky!
Len ty žiješ v blahosklonnej ilúzií,že protestantov sa to netýka. A to je omyl!
Citujem jednu správu:...."Médiá sú nedôsledné

Riaditeľ programového vysielania španielskeho rádia COPE Jose Luis Restan upozorňuje na kontext pedofilných prípadov a ich súvislosť so situáciou v celej spoločnosti, a rozhorčene pripomína: „Nikto nedáva tieto čísla cirkevnej hanby do súvislosti s brutálnym celkom problému. Nikto napr. nehovorí, že v Spojených štátoch bol päťkrát vyšší počet obvinených medzi pastormi protestantských komunít, alebo že v rovnakom období, kedy bolo v tejto zemi odsúdených niečo vyše 100 katolíckych kňazov, bolo za rovnaký zločin zároveň odsúdených 5 tisíc profesorov gymnastiky a trénerov. A nikto pritom nežiadal o vysvetlenie Basketbalovú federáciu!“.....atď.
Môžem ti dodať stovky,tisícky prípadov nielen pedofilných skutkov zo strany protestantov,....ale i iných zvrátených skutkov./vraždy,násilie, hrubé prípady smilstva,homosexualita,...atď/. Bulvár a i svetové denníky sú plné týchto správ!
A ak hovoríme o radových členoch protestantských cirkví,....tak tam je to číslo astronomické! Skús listovať trochu po internete! Príklad:
Podľa vládnych údajov 6 percent Britov — mužov a žien — sú homosexuáli a lesbičky. Zákon, ktorý vstúpil do platnosti v roku 2005, „umožňuje partnerom rovnakého pohlavia ‚uzavrieť manželstvo‘“ a poskytuje im podobné práva ako heterosexuálnym manželským dvojiciam. — THE DAILY TELEGRAPH, ANGLICKO. A iné protestantské krajiny tiež nie sú na tom lepšie. Hlavne v USA a severských krajinách. Alebo v jednom článku v britských novinách The Times sa písalo, že do Generálnej synody anglikánskej cirkvi bolo zvolených „trinásť duchovných, o ktorých sa všeobecne vie, že sú homosexuáli“. A tak ako tento problém,tak i iné,i pedofília/a aj slobodomurárstvo/ sa nevyhýba protestantom,....práve naopak!
Ale možno to,že žiješ v omyle,je aj tým,....že málokedy keď niekto zabije trebárs svoju manželku,tak média málokedy citujú jeho príslušnosť k RKC alebo protestantizmu. To sa robí len v súvislosti s JS. Ak nebodaj niekto niečo zlé urobí. Hádaj prečo?
Tak sa preber Toman zo spánku! A skús si aj ty doplniť štúdiom svoje poznanie.


13.
označiť príspevok

elemír muž
   23. 2. 2017, 11:06 avatar
toman, len jednu poznámku k tomu, že o tom, kto bude spasený a kto nie, nikdy nemôže rozhodovať človek, to je výsada svätej trojice a prvého z trojice Ježiša krista. Jedine ježiš rozhoduje o tom, čo sa bude diať s človekom po smrti. Tejto chyby sa dopúšťajú niektorí katolícki kňazi, ktorí si osobujú spoznať človeka a jeho dôvody, prečo chce byť pokrstený a na základe toho rozhodnúť o hriešnikovi už teraz, tým, že keď niekoho nepokrstia, že nebude spasený. Nakoniec to môže aj tak byť, ale nie preto, že to, kňaz rozhodol, ale pretože to rozhodol boh. Ježiš hovorí: Len ten, komu to dá môj otec. a nie cirkev.


24.
označiť príspevok

toman
   4. 3. 2017, 07:15 avatar
Shagara (19):

Jehovovi svedkovia hlásajú spásu zo skutkov rovnako ako RKC. JS majú rovnako ako katolíci niekoho, kto Bibliu vykladá za nich. Katolíci na to majú RKC a JS na to majú Watchtower Bible and Tract Society.

Princíp je ten istý. Spása zo skutkov.

---

Mimochodom ECT dokumenty (dohody medzi katolíkmi a evanjelikmi) nevyriešila ani nedohodla nič. Katolíci neuhli ani o trochu zo svojej pozície, že spása je zo skutkov. Každý trochu zbehlý kresťan vie, že to iba mnohí (nespasení) evanjelici ohli chrbát a poklonili sa RKC.

---

Neviem, čo konkrétne myslíš pod "Pavol a iní ,takmer na každej strane Písma poukazovali na pravú,jedinú a Bohom vyvolenú skupinu,zbor".

Biblia za Bohom vyvolenú skupinu považuje cirkev. Cirkev nie je organizácia, ale stav. Cirkev = spasení ľudia. Cirkev nie sú budovy, Vatikán, Watchtower Society, členstvo niekde. Cirkev sú ľudia, ktorých spasil Ježiš.

---

Peklo (hádes) bude hodené do ohnivého jazera. Ako to technicky prebehne mi nie je známe. V pekle (hádes) čakajú nespasení na koniec sveta, aby potom strávili večnosť v hrozných mukách.

Ak máš dojem, že nespasených čaká neexistencia (druhá smrť) a večné utrpenie neexistuje, ako si vysvetľuješ toto:

(Zjv 20,10) A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde je i šelma i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov.

alebo toto:

(Zjv 14,9) ... Jestli sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu ... bude sa mučiť v ohni a síre ... a dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 01:54,  Obrovskej sile odhalenia sa nikto a nic nevyhne https://youtu.be/Dtr6wlcMrH0
dnes, 00:41,  Choď už spať. *21
dnes, 00:35,  20. aj Einstein bol panteista ;) a ten mal toho v hlave viac nez dost ;)
dnes, 00:30,  7. tipujem to na idiota. :)
dnes, 00:19,  V eurách. *21
dnes, 00:11,  Nemysliteľ, trepeš nehorázne nezmysly. Narodil sa do rodiny reverenda Martina Luthera Kinga...
dnes, 00:07,  Tu ide o podstatu textu autor je magazin1.sk no a kazdy normalne zmyslajuci obcan jasne vidi ze...
dnes, 00:02,  4. ta vyplácaju v rubloch alebo si len uzitočny idiot ? :)
dnes, 00:00,  Veruze falosnym a to je nepopieratelny fakt dokazy nepustia. https://youtu.be/og7L-2mcqUU
včera, 23:59,  Koľko chceš, puso. *21
včera, 23:58,  Tak už je to jasné, ak ste hľadali bič na mainstream, sú to kotlebovci. Veľmi pekná...
včera, 23:56,  další ardzunov - hokejisov klon :) kolko multinickov si este zaregistruješ ?
včera, 23:54,  Cele zle . Vinny nie ste vobec nie ste toto telo ani toto ego ste ciste vedomie uplne nevinny....
včera, 23:51,  Dobre aby si bol spokojny boh je len jeden a jeho castou je zenska sila tvorenia (duch svaty) a...
včera, 23:48,  Úprimne povedané už som myslel, že boj „mienkotvorných a demokratických“ médií na...
včera, 23:40,  to je presne dovod prečo sa nikdy neodporúča verit oficiálnym ruskym vyhláseniam :)
včera, 23:31,  216. to predikuješ podla seba ? :)
včera, 23:16,  prečo všade na svete , ak sa prihodí pod. incident, nemusia timy vedcov dokazovat, lebo sa to...
včera, 23:14,  Prax, že aj ten najväčší a nepolepšiteľný hriešnik sa v kat. cirkvi môže cítiť...
včera, 23:10,  5. a ty by si mal zmenit dílera :)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
while ( ! $success ) $try ++ ;
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(123 906 bytes in 0,357 seconds)