hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Ako chápe RKC všeobecnosť cirkví a čo to znamená posilňovanie jej vlastnej katolíckej identity?

príspevkov
4
zobrazení
2
tému vytvoril(a) 12.3.2021 11:08 RealitaABC
posledná zmena 12.3.2021 12:48
1
12.03.2021, 11:08
Mons. Amato: Odpovede Kongregácie pre náuku viery prispievajú k posilneniu ekumenického dialógu, ktorý musí okrem otvorenosti obsahovať aj ochranu vlastnej katolíckej identity. Iba tak totiž možno dospieť k jednote všetkých kresťanov v „jednom stáde s jedným pastierom“ a vyliečiť ranu, ktorá dodnes bráni Katolíckej cirkvi v úplnom uskutočnení svojej univerzality v dejinách.

Čo to znamená – iba tak? Čo sa myslí pod jedným pastierom? Je to pápež, alebo Kristus? Kto je otcom katolíkov? Svätý Otec na nebesiach, alebo "svätý" otec vo Vatikáne? Predsa vieme, čím RKC podmieňuje zahrnutie pod svoj pláštik univerzality. Je to uznanie pápeža, ako zástupcu Krista – Boha na zemi. Teda z toho vieme, aké to má byť podľa RKC to jedno stádo a pod akým pastierom. Chce si zaceliť ranu?

RKC posilnila ochranu vlastnej katolíckej identity a súčasne sa navonok chce tváriť otvorená a liberálna za účelom posilnenia ekumenického dialógu. Práve ten ekumenizmus, charizmatizmus, duchovný liberalizmus, humanizmus, relativizmus, sú tými chápadlami chobotnice, ktorými chce pritiahnúť ostatných mimo KC, pod svoj ohavný pláštik univerzality. Práve tá univerzalita je tým duchovným babylonom. Reformácia, je práve bojom za oslobodenie od tejto antikristovej identity KC.

Čo sa myslí pod katolíckou identitou, ktorú ako vidíme stále posilňuje predsa vieme, keďže tak rada hovorí o vlastnej historickej kontinuite. No odkedy začala tá historická kontinuita?

RKC musela urobiť naozaj zásadnú vec, aby dosiahla svoj cieľ

Pre tento účel sa stalo niečo predtým nepredstaviteľné. Pozmenila sa definícia KC a to: “Kristova Cirkev je katolícka cirkev“ na “ Kristova Cirkev je v katolíckej cirkvi“?

Práve týmto sa vytvoril priestor pre dosiahnutie tohto cieľa a teda ako hovorí, vyliečiť ranu, ktorá dodnes bráni Katolíckej cirkvi v úplnom uskutočnení svojej univerzality v dejinách

Pozmenil sa výraz na - (existuje v) a nie ako predtým - ‚(je)“

Táto zdánlivo nepatrná zmena:“ Kristova Cirkev je v katolíckej cirkvi“ znamená veľa v pochopení úmyslu RKC. Táto zmena je určená predovšetkým pre zdanie otvorenosti pre ostatné cirkvi mimo KC a to v rámci ekumenického dialógu. Konečný cieľ RKC, je zjednotenie všetkých pod krídla univerzality KC a teda pod pápeža, aby sa zacelili rany spôsobené rozkolom a reformáciou. No siaha to ešte do väčších ohavností, ako sme to videli v Assisi.

Ako reformácia chápe všeobecný pohľad na cirkev Kristovu a ako chápe, čo je to cirkev Kristova z Božieho pohľadu.

Reformácia chápe, že Cirkev Kristova je z nášho pohľadu neviditeľná a je teda v množstve cirkví, cirkvičiek, zboroch aj mimo nich. Je to teda náš všeobecný pohľad na cirkev Kristovu, ktorý zahŕňa všetky cirkvi, cirkvičky a zbory, ktorých jedinou hlavou je Kristus. No chápe aj to, že cirkev Kristovu z Božieho pohľadu netvoria celé viditeľné cirkvi , cirkevné spoločenstvá a zbory, ale ju tvoria jednotlivci. Kto všetko tvorí túto neviditeľnú cirkev Kristovu, tak to vie jedine Boh, lebo iba Boh vie v ktorých srdciach kraľuje svojím Slovom - Duchom. Táto jednota vo Svätom Duchu vždy bola, je a bude naveky. Boží pohľad túto jednotu vidí, lebo Boh je Duch a v tomto Svätom Duchu táto jednota existuje v srdciach vykúpených – Božieho ľudu počas celého času milosti. Iba Boh vie, kto všetko túto jednotu tvorí, lebo iba Boh oživuje. Táto jednota vo Svätom Duchu sa aj ukáže a to viditeľne, no až pri druhom príchode Pána, keď zvolá všetkých, ktorí sú jeho, aby tam, kde je On, aj oni boli.

RKC má na pojem „všeobecná cirkev“, iný pohľad a dokonca, ako jedna z vtedajších mnohých cirkví sa povýšila, samozvane vyhlásila, že iba ona je tou jedinou pravou cirkvou Kristovou – celým telom Kristovým na čele s pápežom, alebo najnovšie, že iba v nej je cirkev Kristova. Pokrytecky seba nazýva všeobecnou – teda KC. Vyhlasuje, že iba v takejto všeobecnej cirkvi - KC, ktorú tvoria cirkvi uznávajúce pápeža, ako zástupcu Krista – Boha na zemi, je cirkev Kristova. Na otázku, či je Cirkev Kristova v rámci takejto KC viditeľná, teda, kde je a kto všetko ju tvorí, tak na to mi nikto z katolíkov neodpovedal. RKC totiž neprijíma pojem neviditeľná cirkev Kristova. Hovorí, že existuje viditeľná KC s hlavou pápežom a iba v nej je vraj cirkev Kristova. No kde je a kto všetko ju tvorí, tak na to už je pre RKC problém odpovedať.

Reformácia chápe všeobecnosť cirkvi v tom, že zahŕňa tam všetké cirkvi, ktorých jedninou hlavou je Kristus. No a súčasne chápe to, že Boží pohľad vidí, kto patrí do cirkvi Kristovej a kto nie. Teda ide o jednotlivcoch z tých všetkých cirkevných spoločenstiev aj mimo nich a nie celé cirkevné spoločenstvá. V každom takomto cirkevnom spoločenstve sa nachádzajú veriací, ale aj falošní bratia. Teda Boží pohľad nie je všeobecný, ale vidí každého konkrétne, teda aký je jeho vzťah z Bohom.

Úmyslom RKC je napodobniť reformačné chápanie, teda čo je všeobecná cirkev a čo je cirkev Kristova. Preto, tá zmena definície RKC v tom, že cirkev Kristova je - v KC a nie ako predtým, že cirkev Kristova - je KC. Rozdiel medzi reformačným chápaním pohľadu na všeobecnú cirkev a RKC je v tom, že podľa RKC sa všeobecnosť cirkvi vzťahuje jedine v rámci tých, ktorí uznávajú pápeža, ako zástupcu Krista – Boha na zemi. Teda vo vnútri si chráni a posilňuje svoju identitu, no navonok sa tvári ústretovo k ostatným mimo KC, teda k tým, ktorí neuznávajú pápeža, ako námestníka Krista – Boha na zemi. Snaží sa pozliepať rozbité kúsky zapríčinené rozkolom a reformáciou a priviesť ich do svojho vraj jediného pravého stáda a teda vytvoriť jedno stádo s jedným pastierom – pápežom. No reformácia nie je nejaká nehoda KC, ale to, že takáto KC žišla z cesty, ktorou je Kristus a reformáciou sa oddelilo to zdravé od chorého. Teraz to choré chce, aby aj ostatní ochoreli a snaží sa ich nakaziť duchovným smilstvom.

Zvod je v tom, že KC sa tvári ako jediná viditeľná cirkev s viditeľnou hlavou - pápežom v ktorej je vraj niekde sústredená Cirkev Kristova a potrebuje len prijať ostatné rozkolom a reformáciou oddelené prvky a tak zjednotiť a zastrešiť všetkých kresťanov pod svoje krídla univerzality. V podstate už ani nevyžaduje konverziu, len stačí uznať pápeža a postupne formou prehlásení naberať všetko to, čím KC podmieňuje uznanie, aby patrili vraj k všeobecnej cirkvi. Je to taktika pomalého uvarenia žaby, ktorá nevníma, že voda už vrie a zahynie.

Jedna z mnohých cirkví vo vtedajšej Rímskej ríši sa povýšila, prevzala štafetový kolík moci pohanského Ríma a vo svoje namyslenosti a pýche vyhlási, že práve ju, ako viditeľnú a všeobecnú založil Kristus a vraj poveril osobu Petra, aby ho na Zemi zastupoval. Podloží to niektorými veršami z Písma, ako napr. – Mat16:18, ktorých zmysel prekrúti. Odvoláva sa na Písmo, ktoré prekrúti, aby legitimizovala úrad pápeža a súčasne postaví slovo pápeža a vlastné tradície a nariadenia, nad Slovo Písma.

Následne si vymyslí následníctvo po Petrovi, ktoré Ježiš neurčil. Nastaví si vlastné kritéria, ktoré majú spĺňať všetky cirkvi, ak sa teda chcú stať súčasťou KC a teda v prvom rade uznať pápeža, ako námestníka Krista – Boha na zemi. Týmto sa vytvoril priestor na spochybnenie dostatočnosti Božieho Slova v Biblii a slovo pápeža a tradície sa týmto povýšiť na úroveň Božieho Slova , alebo dokonca nad Božie Slovo a to vo všetkých cirkvách a to je jej cieľ. Zjednotiť to všetko pod viditeľnú hlavu – pápeža, akoby jednota v Duchu Svätom a s jedinou hlavou – Kristom ani neexistovala. Táto falošná cirkev vedie vojny, hromadí majetok, vedie mocenské politické boje, prenasleduje a preklína a správa sa ako nejaké politické zoskupenie – svetská ríša.
none
3

1. RealitaABC 12.03.2021, 11:08

Mons. Amato: Odpovede Kongregácie pre náuku viery prispievajú k posilneniu ekumenického dialógu, ktorý musí okrem otvorenosti obsahovať aj ochranu vlastnej katolíckej identity. Iba tak totiž možno dospieť k jednote všetkých kresťanov v „jednom stáde s jedným pastierom“ a vyliečiť ranu, ktorá dodnes bráni Katolíckej cirkvi v úplnom uskutočnení svojej univerzality v dejinách.

Čo to znamená – iba tak? Čo sa myslí pod jedným pastierom? Je to pápež, alebo Kristus? Kto je otcom katolíkov? Svä...

12.03.2021, 12:25
1. Aj KC však považuje za hlavu Cirkvi Krista a pápeža len za jeho hlavného viditeľného zástupcu na zemi, nástupcu apoštola Petra. A ekumenizmus nie je o tom, že by všetky cirkvi v ňom museli uznávať pápeža ako svojho hlavného predstaviteľa, napr. evanjelici.

Vyzerá to tak, že sú niektoré protestantské spoločenstvá, ktoré si stanovujú podmienky a kritériá, ktorá cirkev je pravá a že vraj KC pravá nie je, lebo nespĺňa ich kritériá.
V ekumenickom dialógu sú viaceré cirkvi, ktoré "neuznávajú" katolíckeho pápeža.
Mimochodom KC neučí ani to, že každý katolík musí byť spasený a každý nekatolícky kresťan musí byť zatratený.

Pozri toto video najmä od 40. min., posledných asi 16 min., o Cirkvi a iných cirkvách etc.:
odkaz

Cirkev a iné cirkvi, Katechizmus KC 817 - 820
odkaz
none
4

3. Krištof 12.03.2021, 12:25

1. Aj KC však považuje za hlavu Cirkvi Krista a pápeža len za jeho hlavného viditeľného zástupcu na zemi, nástupcu apoštola Petra. A ekumenizmus nie je o tom, že by všetky cirkvi v ňom museli uznávať pápeža ako svojho hlavného predstaviteľa, napr. evanjelici.

Vyzerá to tak, že sú niektoré protestantské spoločenstvá, ktoré si stanovujú podmienky a kritériá, ktorá cirkev je pravá a že vraj KC pravá nie je, lebo nespĺňa ich kritériá.
V ekumenickom dialógu sú viaceré cirkvi, ktoré "ne...

12.03.2021, 12:27
Napr. členské cirkvi Ekumenickej rady cirkví SR. "Riadnym členom sa môže stať cirkev registrovaná štátom, ktorá súhlasí so Štatútom ERCSR:
Evanjelická cirkev augsburského vyznania:
Reformovaná kresťanská cirkev
Pravoslávna cirkev
Bratská jednota baptistov
Cirkev bratská
Evanjelická cirkev metodistická
Cirkev československá husitská

Člen pozorovateľ - členom-pozorovateľom sa môže stať cirkev alebo náboženská spoločnosť v zmysle zákona č. 308/91 Zb., ktorá má záujem podieľať sa na práci ERCSR, ale z rôznych dôvodov sa nemôže stať riadnym členom ERCSR:
Rímsko-katolícka a Grécko-katolícka cirkev
Apoštolská cirkev
Cirkev adventistov siedmeho dňa
Starokatolícka cirkev
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike"

odkaz
none
2
12.03.2021, 11:12
Kontregácia pre náuku viery vydala dokument. Nesie názov Odpovede na otázky týkajúce sa niektorých aspektov náuky o Cirkvi.
------------------------------------------
Otazka: „Ako sa má chápať tvrdenie, podľa ktorého Kristova Cirkev existuje v Katolíckej cirkvi?“. Kongregácia preto potvrdzuje tvrdenie koncilu, že Kristus založil na zemi jedinú Cirkev a „táto Cirkev existuje v Katolíckej cirkvi, riadenej Petrovým nástupcom a biskupmi v spoločenstve s ním“. Existencia znamená trvalú historickú kontinuitu a prítomnosť všetkých zložiek ustanovených Kristom v Katolíckej cirkvi, v ktorej sa konkrétne nachádza Kristova cirkev na zemi.

Cit: Kongregácia preto potvrdzuje tvrdenie koncilu, že Kristus založil na zemi jedinú Cirkev
• Áno, no pozor na to, čo pod tým myslia. Kristus založil na zemi jedinú Cirkev – Cirkev Kristovú, ktorá je ale zbudovaná na skale, ktorou je sám Kristus zjavený v srdciach vykúpených a to Otcom na nebesiach a nie je zbudovaná na hriešnom človeku. Kto všetko do nej patrí, tak to vie jedine Boh. Preto náš pohľad je všeobecný a môžeme povedať, že vo všeobecnej cirkvi (nemyslím na všeobecnú z pohľadu RKC, ale na všeobecnú, do ktorej patria všetci, ktorých hlavou je Kristus) sa nachádza Cirkev Kristová, ktorá je pre nás neviditeľná, nakoľko ju tvoria jednotlivci, ktorých oživil Boh a ktorým v srdciach zjavil Krista. Teda cirkev Kristovú netvoria celé zbory, cirkvi a cirkvičky, ale jednotlivci z týchto viditeľných cirkví, cirkvičiek, cirkevných spoločenstiev, zborov aj mimo nich, no počas celého času milosti. Preto je nemožné, aby z nášho pohľadu bola cirkev Kristová, ako celok viditeľná. V každej viditeľnej cirkvi, zbore atd. sa nachádzajú veriaci, neveriaci a falošní kresťania. Preto žiadna takáto viditeľná cirkev, zbor, cirkevné spoločenstvo, ktoré vystupuje pod nejakým názvom XY, nemôže vyhlasovať, že je jediná pravá a tvorí celé telo Kristovo. Teda ani KC, lebo nie je v skutočnosti všeobecnou, hoci sa tak nazýva, keďže ako každý vie, patriť do všeobecnej cirkvi - KC podmienila uznaním pápeža, ako zástupcu Krista Boha na zemi. No Kristové telo nemá dve hlavy, ale iba jednu a tou je Kristus. To čo má inú hlavu a tvrdí, že je telom Kristovým je nádor, ktorý sa nepodriaďuje hlave, ale má vlastnú hlavu. Nádor sa vyreže a vyhodí von, lebo nepatrí do tela Kristovho.
Pohľad RKC na všeobecnosť je v rozpore s významom pojmu všeobecný. Je to účelové a zavadzajúce.

Tento význam - všeobecný RKC zneužila, aby vyvolala dojem, že iba tie cirkvi, ktoré uznávajú pápeža, ako zástupcu Krista Boha na zemi a teda podľa nej sú v nich prítomné všetký zložky ustanovená Kristom, čo samozrejme týmto myslí vlastné nariadenia, sviatosti a tradície, čo Kristus nenariadil, tak iba tie cirkvi zahrnie k všeobecnej cirkvi - KC a teda patria pod jej pláštik univerzality. Potom vyhlási, že Cirkev Kristová, je iba v takejto všeobecnej cirkvi – KC.

Cit: táto Cirkev existuje v Katolíckej cirkvi

• Samozrejme, že RKC tým myslí všetky viditeľné cirkvi, no iba tie všetky, ktoré zahrnula pod svoj pláštik univerzality a hlavne, ktoré uznávajú za svoju hlavu pápeža, ako zástupcu Krista – Boha na zemi .
Cit: Existencia znamená trvalú historickú kontinuitu a prítomnosť všetkých zložiek ustanovených Kristom v Katolíckej
cirkvi, v ktorej sa konkrétne nachádza Kristova cirkev na zemi.

• Odkedy vznikla trvalá historická kontinuita KC s jej tradíciami, nariadeniami, sviatosťami? Predsa množstvo ranných cirkví a zborov, ktoré boli pokladané za všeobecnú cirkev a mali jedinú hlavu – Krista, tak nemali podmienku uznať pápeža, ako zástupcu Krista – Boha na zemi, ani plnenie nariadení a tradícii nejakej jednej z mnohých cirkvi. V rannom období do tohto pohľadu, čo je všeobecná cirkev, boli zahrnuté všetky cirkvi, ktorí mali jednú hlavu – Krista - Slovo Božie.
A takto sa uvaria, ak koketujú s katolicizmom

Fínsko: „My, fínski luteráni, chceme patriť do Katolíckej cirkvi,“ vyhlásil luteránsky biskup z Helsínk Eero Huovinen v stredu 25. mája 2007 na talianskom Eucharistickom kongrese v Bari. V prednáške na tému ekumenizmus fínsky biskup najprv vyhlásil: „Martin Luther nemal nikdy v úmysle založiť novú cirkev, ale že ju chcel obnoviť. Preto je veľkou túžbou fínskych luteránov, aby patrili do Katolíckej Kristovej cirkvi! Spoločne s našimi katolíckymi sestrami a bratmi sa modlíme za to, aby sme boli jedno v Kristovi.“

Do akej KC chcú patriť a pod akou hlavou? Patriť jedno s katolíkmi znamená prijať pápeža, ako zástupcu Krista – Boha na zemi, aby sa vytvorilo jedno stádo, s jedným pastierom – pápežom. Takto to vidí RKC. Je to len veľké odpadnutie od pravdy Kristovej, ak sa toto deje.
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 118 852 B vygenerované za : 0.102 s unikátne zobrazenia tém : 59 883 unikátne zobrazenia blogov : 1 348 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

odkaz Šialené zhony alebo pokoj, stromček, pod stromčekom darčeky a ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom k sebe viazaní spolu pokope v strese či radosti... A ešte narodeniny... Pre niekoho skut...

citát dňa :

Je milšie dostať kamienok z lásky, ako diamant z povinnosti.