Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Vývoj dogiem-zlom v kresťanstve.

17
reakcií
1434
prečítaní
Tému 18. mája 2015, 01:10 založil Shagara.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 5. 2015, 01:10 avatar
Z dejin je zrejme,že Konštantín bol zdesený, keď zistil, že jednotlivé cirkevné obce sú rozdelené spormi o dogmy. V snahe o dosiahnutie zhody sa začal usilovať o „správnu“ doktrínu, ktorú potom presadzoval. Biskupi, ktorí chceli získať jeho priazeň, museli pristúpiť na náboženské kompromisy. Tí, ktorí tak urobili, boli oslobodení od platenia daní a tešili sa zo štedrej podpory štátu...... Podľa historika Charlesa Freemana náboženskí vodcovia, ktorí „prijali ‚správnu‘ verziu kresťanskej doktríny, získali prístup nielen do nebies, ale aj k obrovským zdrojom na zemi“. Duchovní sa tak stali vplyvnými postavami vo svetských záležitostiach. „Cirkev získala ochrancu, ale aj pána,“ hovorí historik A. H. M. Jones.
Paul Jonnson/Dejiny kresťanstva/ pritvrdzuje,a konštatuje ..." stalo sa pohanstvo kresťanským,alebo sa kresťanstvo stalo prostitútkou ríše?"
Už pred Konstantínom, si filozofia dobila srdcia tých,čo sa jej spočiatku bránili a tak bolo evanjelium postupne zdeformované cudzorodým vplyvom gréckej filozofie.
Ved Ježišovo evanjelium bolo jednoduché posolstvo o Božom kráľovstve,o Božom Otcovstve a ľudskom bratstve.
Ale ako som už naznačil,toto živé evanjeliové posolstvo bolo v priebehu kresťanských dejin zatemnené gréckou,pohanskou
filozofiou a skostnatelo v nemenné,chladné,tvrdé dogmy.
A tak bola evanjeliová sloboda udusená cirkevným zákonníctvom.
V tomto duchu píše i Harnack v knihe-"Stručné dejiny dogmy".
Harnack tvrdí, a poukazuje na to...."že evanjelium, v tej forme ako ho hlásal Ježiš ,neohlasuje syna,ale iba Otca,a odmieta cirkevnú christológiu ako ovocie kontaminácie gréckym,pohanským myslením.
A na margo toho dodáva,že -"Dejiny dogmy sú vlastne dejinami deformácie evanjelia". Harnack dale poukazuje na zosvetštenie,spreneverenie Bohu,....na úpadok kresťanstva, a na zatemnenie radostnéj zvesti.
Harnack nesúhlasí ,že dogmy boli nemenné,ale uvádza ako boli menené,ako sa vyvíjali a tvrdí,že dogmy vytvorili teológovia/teofilozofovia/ a že cirkev musela dodatočne skrývať prácu teologov,/ktorí znefunkčnili evanjelium -stratilo sa úplne pôvodné jadro/ aby sa neprišlo na dané podvrhy,nálepky,ľudské pravidlá...atd.
Rozoberá v širokej škále,ako sa celé kresťanstvo radikálne zmenilo,od hierarchie,cez mocenský aparát až po spojenectvo so svetom. Snád neostalo z pôvodného evanjelia nič,len torzo,...a na ňom sa vybudovalo "pohanské náboženstvo druhého rádu".
A práve tento proces premeny jednoduchého,prostého evanjelia,...... na monštruóznu stavbu teofilozofického učenia ,vidno potom v priebehu celých dejín. A aj dnes táto cirkevnícka matróna vystupuje ako -"kráľovna" a svojimi dogmami zabíja milióny ľudí.
Smutné je na tom to,že mnohí "veľkí učitelia" sa tým ešte chvália./Augustín,Akvinský...a i novodobí teofilozofovia....atd/...že kresťanstvo obliekli do nového šatu ,aby pohanským konvertitom uľahčili ich asimiláciu v novom štátnom náboženstve.
Vždy ,ked čítam práce týchto "učiteľov" a študujem vývoj dogiem,tak mám veľmi zlý pocit,......ktorý ma vedie ku konštatovaniu,...že ,samotné "kresťanstvo" zničilo samo seba.A mnohí poukazujú,že spojením so svetom/čo predtým bolo nemysliteľné/ kresťanstvo ako také skončilo. A už vôbec nehovorím o tých prečudesných pojmoch,ktorým ani sami teológovia nemohli rozumieť,...nie ešte ako oni tvrdili:"nevzdelaný plebs". Sú chvíle,ked ich čítaní,neviem či mám plakať,alebo sa smiať.
Neviem si predstaviť,že by Ježiš učil týmto novým spôsobom/dogmatickou filozofiou/ tých prostých ľudí,čo ho nasledovali a počúvali. Ani v tom najhoršom sne,si neviem predstaviť takúto možnosť,situáciu.
Ježišova reč,učenie malo "moc" pretože učil spôsobom,ktorému každý rozumel a používal pojmy,slová,vety,...ktoré každý chápal.
Erazmus sa nad touto prácou,veľdielom filozofov pozastavuje vo svojej knihe:"Chvála bláznovstvu" a cituje:..."Teologovia ...zatarasení obrovským násypom hlavných a základných definícií,záverov a ich logických postupov ,špeciálnych a všeobecných premís, sú vždy samá výhovorka a večné vykrúcanie,že by ich nemohol ani Vulkán lapiť do siete,vždy sa totiž vyšmyknú pomocou svojich dištikcií, ktorými rozotnú všetky uzly lepšie ako Tenedová sekera.
A tá ich reč ,až sa tak hmýri samými novými,čudnými výrazmi. A ako si ešte k tomu podľa ľubovôle vysvetľujú najhlbšie tajomstvá o stvorení a usporiadaní sveta......Je v Kristovi niekoľko synovstiev? Je možná premisa:Boh Otec nenávidí syna?"
Erazmus sa ironicky a vtipne obúva do týchto "tajných staviteľov sveta",..."ktorí k nám prišli rovno zo zhromaždenia bohov"...,..."a pritom nič nevedia a nepoznajú ani seba samých".
A jeho kritika spadá na všetkých ,-kňazov,filozofov,pápežov,teologov....a ich chamtivosť,sebectvo a prepychový život.
A toto sú i "stavitelia" dnešného,svetského,trinitárskeho kresťanstva.
Apoštol Pavol nás však varoval: „Dajte si pozor, aby vás azda niekto neodviedol ako svoju korisť filozofiou a prázdnym klamom podľa ľudskej tradície, podľa základných vecí sveta, a nie podľa Krista.“ (Kolosanom 2:8)
Všimnime si slová-"prázdny klam"!
Podobne ako nafúknutý balón, aj filozofia vytvárala dojem stability, lenže nemá žiaden pevný obsah. Bolo by určite márne, dokonca katastrofálne zakladať svoje rozhodnutia vzhľadom na to, čo je správne a čo nesprávne, na niečom takom prchavom, ako je "filozofia a prázdny klam " sveta.
Ja svoju vieru a večnú budúcnosť určite na nej nebudem stavať!
Významný kórejský básnik napísal: Ĺudská filozofia preniká iba do mozgu,ale príbeh o Ježišovi preniká ako do mozgu,tak i do srdca".


3.
označiť príspevok

Krištof
   18. 5. 2015, 13:26 avatar
1. To sú také kvázi konšpiračné teórie, ktoré nedokazujú z Písma, že napr. Luteráni evanjelici sa mýlia, alebo ktorákoľvek iná cirkev, okrem spoločenstva svedkov Jehovových. Trochu sa to podobá na román Da Vinciho kód od Dana Browna s tým spomínaným cisárom Konštantínom a pod. Napr. Martin Luther založil novú protestanskú cirkev nezávislú od katolíckej až v 16. storočí. Luteráni sa pritom držia "sola scriptura", teda samotného Písma bez tradície katolíckej cirkvi. Čuduj sa svete, napriek tomu aj oni v podstate dospeli k Trojici, k božstvu Krista a k niektorým ďalším článkom viery, ktoré sa podobajú na tie katolícke. Podobne tiež iné cirkvi, ktoré vznikli neskôr, boli nezávislé od KC a držali sa len Biblie, dospeli k Trojici atď. Samozrejme, sem-tam sa nájdu aj také cirkvičky, ktoré vznikli neskôr a neuznávajú Trojicu, neuznávajú, že "Ježiš Kristus je pravý Boh a večný život; chráňte sa modiel!" (1J 5, 20-21)

Napokon aj Spoločenstvo svedkov Jehovových má svoje učenie, svoje články viery, dá sa povedať "dogmy". A kto chce byť svedkom Jehovovým, musí prijať ich učenie, nie s ním polemizovať alebo čo. Mám kamaráta, ktorý bol v minulosti asi 5-6 rokov medzi "jehovistami" a považoval to za pravdu, ale neskôr o tom zapochyboval, až napokon odišiel. Je zase katolík.

V podstate aj niektoré iné cirkvi zvyknú občas kritizovať KC, že vznikla pod vplyvom pohanstva, že má pohanské učenie ovplyvnené cisárom Konštantínom a pod. Očakávať, že nejaká pozemská cirkev má stopercentnú pravdu, je naivné. Môže len byť bližšie k pravde alebo ďalej od nej. Ani svedkovia Jehovovi sa úplne nemýlia, v niečom majú pravdu, no mýlia sa v niektorých veciach a celkovo sú ďalej od pravdy
Súhlasí elemír


2.
označiť príspevok

bystrik muž
   18. 5. 2015, 08:58 avatar
Veď ktorá cirkev, spolok, hnutie, sekta je postavená na samotnej Pravde? Ani jedna, takej na tejto Zemi nieto----Len polopravdy, dogmy a klamstvá, to je ich základom----
Súhlasí Wolfe, sta2rky


5.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 5. 2015, 21:32 avatar
Tak potom nemá cenu hľadať nejakú pravdu,....a "tak jedzme,pime ,lebo zajtra môžme zomrieť"!
Pisatel Biblie tvrdí:...."Tvoje slovo je pravda". Ján 17:17.
A ak Kristus povedal ,že "on je cesta,pravda,život",...tak tomu treba veriť! Lebo inak by sme tvrdili,...že Kristus je "polopravda,dogma,klamstvo". Tak to nie je. Všetko vo vesmíre má správny základ,...aj pravda o živote,a Bohu,....a o človeku a jeho smerovaní k istému cieľu.


4.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 5. 2015, 21:27 avatar
Krištof,....ale na RKC nie je takmer nič kresťanské. Ja už som citoval niektorých,ktorí tvrdia,že 90% učenia RKC má pôvod v pohanstve. A ako som už naznačil,....mnohí katolícky učenci to priznávajú/Kardinál Newman,Augustín,Akvinský,...a iní/ a nevidia v tom problém. A pre nich syntéza gréckej filozofie a kresťanstva je OK. Nuž ale čo na to hovorí Kristus?......:"Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca, aj Syna. " 2 Jána 9
Mam za to,že neexistuje kniha, o dejinách kresťanstva,ktorá by to čo som tvrdil nejak nereflektovala. Takmer každý pisateľ poukazuje na zlom,ktorý nastal v 4 storočí,..."ked bol naliatý jed do kresťanstva",a ked spojením so svetom/zásluha Augustína/,....sa kresťanstvo stalo súčasťou sveta.
A pýtam sa ťa,...ako vnímaš to,že JS po celom svete dnes varujú a oznamujú posolstvo o Božom kráľovstve?
To nie je nejaká snaha o obrátenie na inú vieru,....ale je to záchrana ľudských životov. Ako som už spomenul,...po JS už nikto nepríde a nebude robiť to,čo prorocky povedal Kristus v MAt.24:14.
Ak to niekto nepochopí a nebude reagovať včas,...tak sa na ňom splnia slová z 2 Kor.4:3....:" Ak je naše evanjelium zahalené, je zahalené tým, čo idú do záhuby, "
Prečo? ....citujem z jednej našej publikácie:"Trinitárske kresťanstvo,je najtrestuhodnejšou časťou satanovho systému vecí".
A máš pravdu,práve trojica spája všetky falošné kresťanské náboženstvá,.....je to totiž niečo neprijateľné pre Boha Biblie.
Niečo,čo Boh nemôže ospravedlniť. Je to porušenie najdôležitejšieho prikázania.
A ak vezmeš v úvahu Písma,tak aj Boh túto -"tretinu zeme", považuje za duchovne mrtvu,....pretože "od jej vôd"/paliny/,učenia ,ludia duchovne zomierajú,...a neskôr aj fyzicky.
Zjav.8:7-12..........:"Zhorela tretina zeme i tretina stromov a zhorela všetka zelená tráva. 8 A zatrúbil druhý anjel. A do mora bolo vrhnuté niečo ako veľká horiaca hora. Tretina mora sa premenila na krv 9 a tretina morských živočíchov zahynula a tretina všetkých lodí na mori bola zničená. 10 A zatrúbil tretí anjel. A z neba padla veľká hviezda horiaca ako fakľa a padla na tretinu riek a na pramene vôd. 11 A tá hviezda sa volá Palina. Tretina vôd sa premenila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od tých vôd, lebo zhorkli. 12 A zatrúbil štvrtý anjel. Bola zasiahnutá tretina slnka, tretina mesiaca a tretina hviezd, aby tretina z nich sa zatmela, deň stratil tretinu svojho svetla a noc podobne. "
------------------------------------------------
Ked sa splnilo toto proroctvo,tak skoro presne tretina obyvateľov zeme boli tzv. trinitárski kresťania. Toto proroctvo/i celá kniha Zjavenie/ sa dá podrobne rozobrať,a dokázať ,že tomu je tak. A táto skupina je i súčasťou konglomerátu falošných náboženstiev,ktoré kniha Zjavenie definuje ako "Matku smilnic",..."Veľký Babylon",...neviestku.
Tých znakov je tak veľa,že dnes je táto ešte "kráľovna" ,naozaj niečim,čo najviac zdiskreditovalo Boha a zničilo jeho povesť.
Môžem uviesť detaily a byť konkrétnejší. A je faktom,že pre ostatných ,je kniha Zjavenie "zapečatená", a nechápu jej zmysel,jej proroctvá,posolstvo.
A ak sa JS mýlia v nejakých detailoch,tak radi upravia svoje porozumenie Písiem,/nie sme dogmatický/,.....ale každý raz musí pochopiť,že pravda je len jedna,a aj jedno pravé náboženstvo. Ak je to RKC,tak to nemôžu byť ostatní a naopak.
Interkonfesionalizmus je pre Boha neprijateľný. Píšem to,čomu veria JS,....a nemusíte s tým súhlasiť. Ale je faktom,že vela času na to,aby človek pochopil ako sa veci majú,už nezostáva. Situácia vo svete tomu napovedá.
Jer.8:20....:"„Žatva sa pominula, leto je pri konci, ale my sme neboli zachránení!“


7.
označiť príspevok

fajer
   19. 5. 2015, 15:00 avatar
zase kopa nepožiteľných sračiek...že ťa to baví také hlúposti písať, ...


8.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 5. 2015, 15:02 avatar
7: heh, napodobne...


6.
označiť príspevok

Astax1 muž
   19. 5. 2015, 12:29 avatar
Shagara
Augustín,Akvinský? Tebe niečo veriť. Škoda slov.


9.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 5. 2015, 22:35 avatar
Netvrdím,že musíš veriť. Ak si ich čítal a porovnal so slovami Ježiša Krista,...tak si si musel vybrať. Kto z ních má pravdu ?...Ježiš a jeho slovo,....alebo Augustín, Akvinský a iní......,ktorí zmiešali kresťanské učenie s greckou,pohanskou filozofiou.
V ich dielach sú také -"perly ducha",že mňa to "posadilo na zadok".ked som to čítal. Erazmus vedel,prečo napísal,že filozofia/tá náboženská/ je "bláznovstvom".


11.
označiť príspevok

Astax1 muž
   20. 5. 2015, 13:21 avatar
"zmiešali kresťanské učenie s greckou,pohanskou filozofiou."
Jehovisti zmiešali celú Bibliu podla seba.
Áno mám doma knihy od T.Akvinského napr. Suma proti pohanom a poviem ti také múdrosti, ktoré tam písal nemohol vymyslieť sám od seba ale mu bolo Bohom dáne porozumieť. Ak si to nečítal tak sa nemôžeš vyjadrovať. A ak nechápeš tým "hĺbkam", ktoré Akvinský rozoberal lebo "Kto môže pochopiť nech pochopí", tak nepíš, že sú to hlúposti.
Za to že Akvinský či Augustín rozoberajú niečo čo nie je v súlade s jehovistami neznamená, že protirečia Kristovi.
Ale čo sa budem s tebou naťahovať ked ty ani neveríš, že Ježiš je Boh a tým ti ušla celá podstata Kristovho príchodu na svet.
Súhlasí antarctica


12.
označiť príspevok

Shagara muž
   20. 5. 2015, 23:49 avatar
Astax,...tvrdiť,že Akvinský bol Bohom inšpirovaný,...tak to patrí niekam,kde sa chodí v kazajkach.
"Aj keby sme vám však my alebo anjel z neba azda oznamovali ako dobré posolstvo niečo iné než to, čo sme vám oznamovali ako dobré posolstvo, nech je prekliaty. 9 Ako sme skôr povedali, teraz znovu hovoríme: Ktokoľvek vám oznamuje ako dobré posolstvo niečo iné než to, čo ste prijali, nech je prekliaty." Gal.1:8
Teda,daným príspevkom si preklial niekoho,....to nie je kresťanské.
A oni urobili niečo,čo zničilo podstatu kresťanstva. A nie je "to v súlade s JS",....ale je to i v rozpore s Bibliou.
Príklad,....ked spojil svet s kresťanstvom. Kristus tvrdil niečo opačné. "Byť oddelený od sveta",...ktorému vládne satan.
--------------------------------------------
Tomáš Akvinský vysvetlil, že „vojny sú dovolené a spravodlivé, ak je ich cieľom ochrániť chudobných i celý národ pred zradným nepriateľom“. A tak dal legitímny základ vojne,...v ktorých sa zabíjali i kresťania tej istej denominácie. Vieš to obhájiť Písmom?/milovať i nepriateľov,odpúšťať,milovať blížneho,kto mečom bojuje...atd/
Päť rokov trvalo Akvinského úsilie zlúčiť Aristotelovu filozofiu s cirkevným učením. Wade Rowland vo svojej knihe Galileo’s Mistake (Galileov omyl) píše, že v čase Galilea „už bola teológia Tomáša Akvinského, presiaknutá Aristotelovou filozofiou, základnou dogmou rímskej cirkvi“.
Dalším z tých, ktorí hovorili „prevrátené veci“, bol i Augustín. Ježiš učil svojich nasledovníkov, aby druhých presviedčali na základe biblických argumentov. Ale Augustín prekrútil význam Ježišových slov „prinúť ich, aby vošli“, ktoré sú zaznamenané v Lukášovi 14:23, a tvrdil, že je správne použiť silu na donútenie ľudí zmeniť presvedčenie. (Matúš 28:19, 20; Skutky 28:23, 24) Augustín využíval náboženstvo na ovládanie ľudí, a to sa v dejinách veľmi zneužilo.. Ale to je podla teba -OK.
Myšlienku, že Boh používa duchovných v politike, presadzoval opäť Augustín,...a to je v rozpore s Písmom,a aj to bolo v rozpore s Písmom.
. Augustín vo svojom diele De Civitate Dei (O Božej obci) uviedol, že Božím Kráľovstvom je samotná cirkev. Takéto nebiblické chápanie dalo takzvaným kresťanským cirkvám teologický základ na to, aby prevzali spomínanú politickú moc. A túto moc mali mnoho storočí, pričom často ju presadzovali krutým spôsobom,....a tom vieš aj ty. — Zjavenie 17:5, 18.
Augustín podal i „alegorické vysvetlenie“ tisícročnej vlády opísanej v 20. kapitole Zjavenia, a tým ho zrušil,...a tým aj cieľ ľudí po smrti-pozemský raj.
A spomínať všetky "filozofické,pohanské poučky",...tak to už nebudem rozpisovať. O tom som už inde písal./trojica,nesmrteľná duša,postoj k ženám...atd/
Oni najviac znečistili kresťansdké učenie. Pýtam sa,čo má spoločné Aristoteles a Písmo? Odpovedz!


10.
označiť príspevok

elemír muž
   20. 5. 2015, 04:48 avatar
5 shagara:
Tak potom nemá cenu hľadať nejakú pravdu,....a "tak jedzme,pime ,lebo zajtra môžme zomrieť"!
Práve hľadaním sa našlo kopu nezmyslov, Hľadá ten, čo pochybuje o evanjeliu, hľadať môžeme ak sme neveriaci, ale ak uveríme a nájdeme, potom sa spoľahnime na to, čo sme našli.
nechápem, prečo hľadáte pravdu, to ma chcete presvedčiť, že ste na základe toho uverili ????
Pravda a istota, že sme ju našli, je dobrá vec, ale kde máme istotu, že sme ju našli a nemáme zase v rukách nejaké satanové somariny ??? Ako napríklad dogmy?
U mňa rozhoduje jediná vec a to je modlitba a poznať deň, či sa modlím, lebo nie a ak mi to funguje, tak to beriem, cítim že som nebol v kotole nadarmo, a to ma utvrdzuje v tom, že už ďalej nehľadám, načo ?
Vypisujete tu kvantá obrovských informácii, kto čo napísal a čo povedal, je to zaujímavé a rád si to prečítam, ale bez modlitby a čerpania živej vody pri premenení zostávajú všetky pravdy akokolvek pravdivé, len teoriou, nič viac.
A o čo nám vlastne ide o teoriu, alebo o konkretny dosah v našom živote ??? Konkretne využitie a uplatnenie pravdy v našoM žIVOTE, ničviac.


13.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 5. 2015, 00:08 avatar
Bez presného poznania,...niet správneho uplatnenia v živote.


14.
označiť príspevok

milky945 muž
   22. 5. 2015, 00:27 avatar
V tejto téme je málo príspevkov, tak sa spýtam tu. Chcel som sa ťa spýtať, čo je to "posväť sa meno tvoje" v modlitbe Pána / "Otče náš"? Aký to má zmysel? V jednej téme som sa to už pýtal, ale asi to ušlo tvojej alebo mojej pozornosti. Odpoveď kľudne počká do zajtra alebo neskôr, nemusíš teraz.


15.
označiť príspevok

Shagara muž
   23. 5. 2015, 02:15 avatar
Milky,...je to vzorová modlitba,a poukazuje sa na prvom mieste ,čo je najdôležitejšie z Božieho hladiska. /stanovil poradie ich dôležitosti./ Všimni si,že ľudské potreby sú až v závere modlitby.
Teda......„Nech sa posvätí tvoje meno.“ ......Keď sa o to modlíme, vlastne tým prosíme Boha/Jehovu,Jahveho/ aj o pomoc, aby sme ani slovom, ani skutkom nepriviedli potupu na jeho sväté meno. Nechceme byť ako niektorí ľudia v prvom storočí, ktorí nežili v súlade s tým, čo učili. Apoštol Pavol im napísal: „Pre vás sa rúhajú Božiemu menu medzi národmi.“ (Rim. 2:21–24)
A to možno vnímať i v "kresťanskej histórií"....že život,správanie,učenie mnohých "kresťanov" neposväcoval meno Boha,ale ho znevažoval. Aj preto je dnes toľko neveriacich./pasívnych kresťanov/. Už aj z tohto konštatovania je zrejme,že nestačí len poznať dané meno,ale aj žiť v súlade s ním. "Budte svätí,lebo ja som Svätý"!
A tu je priama úmera aj s poznaním,pravdou. Lebo ak učíme,...napr,....že Boh trestá vo večnom pekle/nebiblická náuka/,...opäť privádzame potupu na Boha,jeho meno. Mnohým táto/a iné/ náuka zabránila stať sa kresťanom. Aj Darwin,Nietzche...a další sa na nej "potkli". Teda,i učením "zdobíme meno Boha".


16.
označiť príspevok

milky945 muž
   23. 5. 2015, 19:35 avatar
dik za odpoveď, dobre si to napísal


17.
označiť príspevok

Shagara muž
   24. 5. 2015, 14:40 avatar
Harnack-Dejiny dogmy....:/postoj raných kresťanov/...."Názory o spasení sa sústredovali okolo dvoch stredobodov,ktoré boli medzi sebou spojené len voľne ,a z ktorých jeden pôsobil viac na city a fantáziu, a druhý viac na myslenie., totiž za spasenie sa pokladalo jednak budúce vznešené Kristovo kráľovstvo,ktoré malo priviesť radostnú dobu pre spravodlivých na zemi......./chiliazmus-a tým záujem o vzkriesenie tela/"
Nebíčko......" pre všetkých je záležitosť filozofie,a z nich vyplývajúcich špekulácií spojených s náukou o nesmrteľnosti duše./Augustín/".


18.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 5. 2015, 00:03 avatar
Historik Siegfried Morenz v knihe Egyptské náboženstvo napísal: „trojica bola hlavnou starosťou egyptských teológov... Traja bohovia sú spájaní a zaobchádza sa s nimi, ako s jednou bytosťou, ktorá je oslovovaná v jednotnom čísle. Takto duchovná sila egyptského náboženstva preukazuje priamu spojitosť s kresťanskou teológiou.“
Náboženské pozadie sa tak veľmi výrazne podpísalo pod smerovanie alexandrijských teológov. Keď k tomu ešte spomenieme gréckych apologétov ovplyvnených platónskou filozofiou, môžeme vidieť, že kresťanstvo si mohlo svoju pôvodnú pravdu o Bohu, len ťažko udržať.
V pohanskom svete ,ich snaha priblížiť kresťanstvo pohanom,úplne sa vymkla spod kontroly a tak bolo nastolené dogmatické "kresťanstvo",....ktoré sa už takmer ničím nepodobalo na jednoduché evanjélium Krista.
Súhlasí milky945
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 21:34,  Naivné teliatko - sa obyčajne pozná podľa toho, že naletí rečnenie pošukov, ako je...
dnes, 21:34,  Aha, čiže to nevieš vedecky dokázať. *21 Tak potom to neber ako fakt. Nejaké drísty...
dnes, 21:33,  Francúzska revolúcia
dnes, 21:32,  Daj odkaz na Kristove slová, že je v očistci. :) Bludy si vymýšľaš ty - v rozpore s...
dnes, 21:31,  Osvietený ty asi nevieš čo je konzistentnosť osobnosti. Tvoj Boh Mastný vlas taký nigdy...
dnes, 21:30,  Bez problémov to viem dokázať, ale ty aj tak neuveríš. *39*39*39*39
dnes, 21:29,  Fotón. Škoda že veríš somarinám. Naozaj sa čudujem že múdry a sčítaný človek ako si...
dnes, 21:29,  Dokáž mi vedecky, že Ivan sa zamiloval do Júlie a boli spolu na výlete v Egypte. :)
dnes, 21:28,  Miloš, samozrejme, že straší!!!! Veď preto to tu dáva.
dnes, 21:28,  Lemmy neschvaľoval si súdenie Rostasa či Mazureka za názor ?
dnes, 21:27,  Edo ty nie si Slovák ty si americká štetka :) Hybridnúa dezinformačnú vojnu proti Rusku...
dnes, 21:27,  Vašo, nepamätám.*28*28*28*28 Prepáč. *04
dnes, 21:26,  Ujeté.... Už nevieš, čo si máš od radosti vymyslieť za bykovinu.... :) ...A hlavne...
dnes, 21:23,  Robíš z tvojho vymysleného Boha sadistu. *21
dnes, 21:22,  Osvietený- čo to tu motáš, starý bol v KSS tak bol aj kandidát Jeho Ondrík a pozri čo...
dnes, 21:22,  peter. Pamätáš si ako som fotónovi strkal prst do zadku? *21
dnes, 21:21,  Takže podľa teba - keď si pripomíname holokaust a niekto o tom založí tému, straší...
dnes, 21:21,  t-e-ó-m-a mna ako Slovaka môže súdruh Putin bozať lebo moja krajina je členská krajina...
dnes, 21:21,  Ty nebu´d teliatko. SI strašne naivný.
dnes, 21:20,  Alebo boli naozaj v očistci, ale tí čo o nich hovoríš si mysleli že boli v pekle. Opakujem....
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Zmyslom života je žiť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(94 529 bytes in 0,657 seconds)