hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  filozofia  /  téma

Výroky o (ne)prejavenom bytostnom "nie ja"

príspevkov
4
zobrazení
0
tému vytvoril(a) 5.3.2022 18:34 vrana
posledná zmena 8.3.2022 11:03
1
05.03.2022, 18:34
Nie Som

Nie Som tichý, prítomný, vedomý, bdelý, vnímavý, dýchavý... pozorovateľ. Som tak porážka, smrť, poprava Bytia, jeho opak.

Nie Som hovoriaci, mysliaci... mysliteľ. Som tak porážka, smrť a poprava eGa. Myseľ je môj nástroj, ktorý (po)užívam iba ja podľa vôle akokoľvek a kedykoľvek. Keď ho (ne)potrebujem, tak ho (ne)potrebujem.

Nie Som (seba)vedomie. Nie Som tak hlúpy, chorý, (ne)pochádzam tak z tohto života, (ne)kladiem tak dôraz na seba, (ne)mám potrebu si seba (ne)ustále pripomínať, (ne)staviam do popredia dôraz.

Nie Som (pre)javené bytostné "ja". Všetko sa to tak týka a dotýka okraja, nie môjho stredu. Ten je večne (ne)dotknuteľný.

Nie Som ID. Už ma (ne)ovláda a (ne)riadi (ne)vedomý psychický obsah (arche)typ - duša ako psyché.

Nie Som eGo. (Ne)robím si starosti, problémy, (u)trpenia, trápenia a bolesti... (Ne)bojujem (ne)zmyselne a (ne)konečne o svoj názorový systém.

Nie Som (super)eGo. Nie Som ani (nad)ja a ani (super)ja. Nie Som tak hrdina, kriminálnik..., veškerá (super)osobnosť, identita.

Nie Som (alter)eGo. Nie Som tak moje druhé "ja", kde jedno je o (ne)čistotách a to druhé o čistotách.

Nie som emočné telo bolesti. Ja toto telo iba obývam. Nie Som ten, kto prežíva v tomto tele emócie a robí si tak starosti, problémy, (u)trpenia, trapenia a bolesti. Nie Som toto hrubé, fyzické a materiálne telo, ktoré sa rodí, stárne, ochorie a zomrie.

Nie Som žiadny psychologický čas ako minulosť, či budúcnosť, bývalý prítomný oKamih, či budúci prítomný oKamih, žiadna pohybujúca sa myseľ, sen, predstava, vizualizácia, manifestácia..., žiadny čierny hlas a slovo.
none
2

1. vrana 05.03.2022, 18:34

Nie Som

Nie Som tichý, prítomný, vedomý, bdelý, vnímavý, dýchavý... pozorovateľ. Som tak porážka, smrť, poprava Bytia, jeho opak.

Nie Som hovoriaci, mysliaci... mysliteľ. Som tak porážka, smrť a poprava eGa. Myseľ je môj nástroj, ktorý (po)užívam iba ja podľa vôle akokoľvek a kedykoľvek. Keď ho (ne)potrebujem, tak ho (ne)potrebujem.

Nie Som (seba)vedomie. Nie Som tak hlúpy, chorý, (ne)pochádzam tak z tohto života, (ne)kladiem tak dôraz na seba, (ne)mám potrebu si seba ...

05.03.2022, 18:35
Som

Som tichý, prítomný, vedomý, bdelý, vnímavý, dýchavý... pozorovateľ. (Ne)zaujato pozorujem svoju myseľ. Pozorovaním ju tak ukludňujem, transformujem, či trancendujem v jednu, jedinečnú, splynutú myseľ ((ne)myseľ).

Som výborný poslucháč. Nechávam druhým priestor na (seba)vyjadrenie.

Som hlboké, čisté a číre vedomie. V meditáciach sa tak ponáram hlboko do seba. Som tak najvnútornejšie "nie ja".

Som (seba)uvedomujúci duch. Som stvoriteľ všetkého, Boh, Veľký šéf, biely čarodejník, stred, bod, centrum, zdroj..., dych, (ne)telo, energia...

Som (seba)uvedomenie. Som tak múdry, prirodzený, zdravý, pochádzam buď z minulých, či budúcich životov, alebo Som prvé a posledné znovuzrodenie, staviam do popredia (u)vedomenie.

Som (ne)prejavené bytostné "nie ja". Nič sa (ne)týka a (ne)dotýka môjho stredu... Môj stred... je tak večne (ne)dotknuteľný. (Ne)prejavujem sa, (ne)reagujem tak na cudzie eGá, okraj.

Som pravá podstata "nie ja". Mimo spoločnosť ľudí, mimo verejnosť na otázku, čo je mojou pravou podstatou "nie ja", teda, že kto Som? Odpovedám, že Som porážka, smrť a poprava eGa, Som - Som (Bytie), porážka, smrť a poprava Bytia - nie Som ((ne)Bytie), Som - "nie ja", Som - nikto a nič. Takáto je pravá podstata "nie ja"!

Som pravá prirodzenosť "nie ja". V spoločnosti ľudí a verejnosti na otázku, čo je mojou pravou prirodzenosťou "nie ja", teda, že kto Som? Odpovedám, že (ne)viem. Takáto je pravá prirodzenosť "nie ja"!

Som nikto a nič. Som tak (bohom)prázdny, (neznaj)božný, (bez)božný. Som tak prázdnota a ničota. Som myseľ Boha, či božská myseľ, ticho. Svojím učením pripúšťam aj reálnu existenciu Boha na zemi a jeho vplyv na ňu.

Som "nie ja". Nie Som ani ten, tá, to, oNo, ani ten, tá, to, oNo, ani duša a ani duch, ale oboje zároveň splynuté v jedno (ne)telo, v jedno vedomie, v jednu myseľ, v jednu percepciu, v jedno jednanie...

Som jemné krehké energetické (ne)telo. Splynutie všetkých jemných krehkých energetických tiel v jedno (ne)telo, v jedno vedomie, v jednu myseľ, v jednu percepciu, v jedno jednanie...

Som jemné krehké energetické (ne)telo, ktoré nestárne, (ne)má vek, je večne mladé, nikdy sa nenarodilo, nikdy (ne)zostárlo, nikdy (ne)umrelo.

Som jemné krehké energetické (ne)telo, ktoré nieje choré, nepozná choroby tela, je tak večne zdravé.

Som jemné krehké energetické (ne)telo, ktoré (ne)má meno, identitu, žiadnu osobnosť, je nikým a ničím.

Som tak (bez)časový prítomný oKamih. Som tak merateľný, naplánovaný a uskutočneniteľný čas. Som tu a teraz! Som (ne)myseľ, jedinečná..., (ne)pohyblivá myseľ, jedinečný... (ne)sen..., jedinečné... vedomie, percepcia, jednanie... Som biely hlas a slovo a tým je nič iné ako "ticho".
none
3

1. vrana 05.03.2022, 18:34

Nie Som

Nie Som tichý, prítomný, vedomý, bdelý, vnímavý, dýchavý... pozorovateľ. Som tak porážka, smrť, poprava Bytia, jeho opak.

Nie Som hovoriaci, mysliaci... mysliteľ. Som tak porážka, smrť a poprava eGa. Myseľ je môj nástroj, ktorý (po)užívam iba ja podľa vôle akokoľvek a kedykoľvek. Keď ho (ne)potrebujem, tak ho (ne)potrebujem.

Nie Som (seba)vedomie. Nie Som tak hlúpy, chorý, (ne)pochádzam tak z tohto života, (ne)kladiem tak dôraz na seba, (ne)mám potrebu si seba ...

06.03.2022, 11:01
Nikto a nič

Ver, že ako nikto a nič reprezentuješ Boha..., ako na úrovni Bytia (seba)uvedomujúceho sa ducha..., a na úrovni (ne)Bytia, ako (seba)uvedomujúce sa jemné krehké energetické (ne)telo...

Ty, ako nikto a nič si (seba)uvedomujúcim stvoriteľom všetkého. Najprv si bol ticho, potom (seba)uvedomujúci si seba samého a nakoniec z tohto (seba)uvedomnia si stvoril vesmír, svet...

Na urovni Bytia si ty, ako nikto a nič (seba)uvedomujúcim duchom, (seba)uvedomujúcim Bohom, (seba)uvedomujúcim Stvoriteľom, (seba)uvedomujúcim Veľkým Šéfom a (seba)uvedomujúcim bielym čarodejníkom, (seba)uvedomujúcim Veľkým "ja".

Ako, nikto a nič reprezentuješ žiadnu osobnosť, žiadnu identitu, žiadne zrodenie, žiadne starnutie, žiadnu chorobu, žiadnu smrť. Nikto je tak nič a to je tak jemné krehké energetické (ne)telo.

Ty ako nikto a nič (ne)máš žiadne meno, žiaden vek, žiadne telo. Ako, nikto si tak na urovni Bytia, večne mladým, (ne)stárnucim a zdravým duchom, a na úrovni (ne)Bytia si nič, jemným krehkým energetickým (ne)telom. Ako (ne)telo, (ne)máš ani tvar, ani formu a ani hmotu.

Nazeraj na veci tak, že si odpovieš na otázky: Kto je tu ten, čo je týmto telom a hlavou? Odpovieš si: Ja nie Som toto telo a hlava, toto telo a hlavu iba obývam! Kto je tu ten, čo cez toto telo a hlavu myslí, (u)vedomuje si, nazerá, načúva, vonia, ochutnáva a pociťuje, jedná...? Odpoveď: Ty, ako nikto a nič, ty, ako (seba)uvedomenie.

Ver, že ty ako nikto a nič si, ako prázdnota a ničota, ktorá predstavuje jemné krehké energetické (ne)telo. Ty, ako nič si tak jemným... stredom, bodom, centrom, zdrojom, dychom, jemnou... energiou, (ne)telom.

Ako nikto a nič si tak (seba)uvedomujúca sa ... jemná krehká energetická energia... Ty, ako nič si jemná... vibrácia, jemná... frekvencia, jemné... napätie, jemná sila, jemný... odpor, jemný... blok.

Ty, ako nikto a nič si jemné, krehké, energetické (ne)telo. Nie si predmetom a ani vecou, ale len (seba)uvedomujúcou jemnou... energiou, jemným zdrojom... Ty (ne)máš tak tvar, formu, hmotu.

Si nikto a nič, si tak Boh. Na urovni Bytia si nikto a nič, existencia a život a na úrovni (ne)Bytia si opak. Porážka, smrť a poprava Bytia. Si (ne)existencia a smrť. Vznik a zánik.

Ty, ako nikto a nič znamenáš splynutie všetkých jemných krehkých energetických tiel v jedno (ne)telo, v jednu jedinečnú myseľ, v jedno vedomie, v jednu percepciu, v jedno jednanie... To znamená, že nie si ani ten, tá, to, oNo, a ani, ten, tá, to, oNo, ani duch, duša, ale si oboje zároveň splynuté v jedno...

Ty, ako nikto a nič si tvojim vnútornajškom, interiérom, vedomím. Cítiš sa tak bohato prázdny a ničotný. Si tak (bohom)prázdny, (neznaj)božný, (bez)božný, ale učením aj pripúšťaš reálnu existenciu Boha na zemi a jeho vplyv na ňu.

Nie si ani teista a ani (a)teista, ale oboje zároveň, splynuté v jedno, v jednu harmóniu.

Najväčším bohatstvom duchovna je prázdnota a ničota. Byť tak (bohom)prázdny, (neznaj)božný, (bez)božný.

Nikto, to je ten, čo si (seba)uvedomuje a nič a ničota sú tak (ne)tvar, (ne)forma, (ne)hmota, (jemno)hmota, jemné energie...

Ty ako nikto a nič v tomto živote, si súčasťou jednoty myslenia, vedomia, percepcie, jednania... v minulých, či budúcich životov, súčasťou Nirvány a súčasťou života v duchovnom posmrtnom živote pred/medzi/po živote.
none
4

1. vrana 05.03.2022, 18:34

Nie Som

Nie Som tichý, prítomný, vedomý, bdelý, vnímavý, dýchavý... pozorovateľ. Som tak porážka, smrť, poprava Bytia, jeho opak.

Nie Som hovoriaci, mysliaci... mysliteľ. Som tak porážka, smrť a poprava eGa. Myseľ je môj nástroj, ktorý (po)užívam iba ja podľa vôle akokoľvek a kedykoľvek. Keď ho (ne)potrebujem, tak ho (ne)potrebujem.

Nie Som (seba)vedomie. Nie Som tak hlúpy, chorý, (ne)pochádzam tak z tohto života, (ne)kladiem tak dôraz na seba, (ne)mám potrebu si seba ...

08.03.2022, 11:03
Veľký Šéf

odkaz
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 106 090 B vygenerované za : 0.087 s unikátne zobrazenia tém : 76 784 unikátne zobrazenia blogov : 1 666 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

Prečo Boh vyzdvihuje moc nášho jazyka Prečo nám Boh dáva dar, ktorý sa dotýka nášho jazyka? Môj priateľ, hovorená modlitba je taký dôležitý a praktický dar, pretože súvisí s touto malou časťou ľudského tela. Biblia nám to ukazuje pomocou rôznych ...

citát dňa :

Ponúkať priateľstvo tomu, kto túži po láske, je ako umierajúcemu od smädu dávať chlieb.