Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Voliť, či nevoliť? A koho?

34
reakcií
787
prečítaní
Tému 1. marca 2019, 08:29 založil teolog.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
27. 02. 2012
136
08. 10. 2017
232
 
 


1.
označiť príspevok

teolog
   1. 3. 2019, 08:29 avatar
“Budete sa teda modliť takto: ‘Náš Otče v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno. Nech príde tvoje kráľovstvo…’” - Matúš 6:9, 10:

Kresťania, ktorí sa takto modlia, očakávajú, že Božia vláda v rukách jeho syna, Ježiša Krista rozrieši všetky problémy sveta! Tak ako potom môžu voliť svetké vlády?


6.
označiť príspevok

Krištof
   1. 3. 2019, 09:03 avatar
Samozrejme, že pre kresťana "cirkev je dôležitejšia než svetská politika". Cirkevné, "duchovno-náboženské" kresťanské veci sú primárne a svetské veci sekundárne. Avšak ako som k tomu na df. sk už písal:

Dalo by sa možno povedať, že v Novom zákone nevidno, že by sa kresťania miešali do politiky. Ale to je len časť pravdy. Bolo to iné v tej dobe, keď ešte kresťanstvo nebolo presadené. Neskôr však bolo povolené a aj kresťania mohli vstupovať do určitých vecí a primerane presadzovať v spoločnosti kresťanské a celkovo dobré hodnoty (viď 7.: "medzi cirkvou a štátom má byť odstup, ale nie nepriateľstvo. Aj predstaviteľ vlády alebo poslanec môže byť veriaci a môže primerane presadzovať kresťanské hodnoty v štáte. "Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi", nie? Napr. aj politik môže presadzovať náboženské práva a slobody, zákaz potratov, zákaz nadmerného hazardu, zákaz eutanázie a manželstiev osôb rovnakého pohlavia a ich adopcie detí atď. To sú Božie a normálne hodnoty, aby spoločnosť fungovala čo najviac bez tých negatívnych javov. Katolícki a príp. aj iní kresťanskí politici sa snažia o to, aby spoločnosť bola čo najčistejšia od tých negatívnych javov...". Prvý list Timotejovi 2:1-4: "Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu." - Teda biblická požiadavka modlitby za svetských vládcov, aby boli ohľaduplní ku kresťanom a pod.

A kto bol v Starom zákone "svetským" kráľom, panovníkom? Napr. aj Bohom pomazaný kráľ Dávid. Teda nemusí to byť vždy v protiklade. Dôležité je, aby taký politik mal pokoru pred Bohom a snažil sa podla toho žiť. Samozrejme nejde o žiadny "cézaropapizmus", keby by napr. biskup bol zároveň i prezidentom Európskej únie. „Cirkev, ktorá na základe svojho poslania a svojej kompetencie nijako nesplýva s politickým spoločenstvom" (KKC 2245). Z pohľadu kresťanskej viery je politika druhoradá vec, ale tiež má svoj význam.
www.pastorace.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

KKC 1897 „Spolunažívanie medzi ľuďmi nemôže byť usporiadané a plodné bez zákonitej autority, ktorá by zabezpečila poriadok a v dostatočnej miere by prispela k uskutočňovaniu spoločného dobra.“
„Autoritou“ sa volá tá vlastnosť, na základe ktorej osoby alebo ustanovizne vynášajú pre ľudí zákony a nariadenia a očakávajú od nich poslušnosť.
1899 Verejná moc, ktorú vyžaduje morálny poriadok, pochádza od Boha: „Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie“ (Rim 13,1-2).
2235 Tí, čo vykonávajú moc, majú ju vykonávať ako službu: „Kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom“ (Mt 20,26). Vykonávanie moci je morálne vymedzené jej božským pôvodom, jej racionálnou povahou a jej špecifickým predmetom. Nikto nemôže nariadiť alebo ustanoviť niečo, čo je proti dôstojnosti osôb a proti prirodzenému zákonu.
2246 K poslaniu Cirkvi patrí „vynášať morálny úsudok aj o veciach, ktoré sa týkajú politickej oblasti, keď to vyžadujú základné práva osoby alebo spása duší, pričom používa všetky tie a iba tie prostriedky, ktoré sú v zhode s evanjeliom a s dobrom všetkých so zreteľom na rôzne doby a situácie“.
912 Veriaci majú „starostlivo rozlišovať tie práva a povinnosti, ktoré im patria pre ich príslušnosť k Cirkvi, od tých, ktoré im patria ako členom ľudskej spoločnosti. Nech sa usilujú oboje zladiť vo vedomí, že v každej časnej veci ich má viesť kresťanské svedomie, lebo nijakú ľudskú činnosť, a to ani v časných záležitostiach, nemožno vyňať spod Božej moci.“
bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Netvrdím však, že všetci veriaci (cirkvi spoločenstvá) to musia chápať v podstate tak


8.
označiť príspevok

Lemmy muž
   1. 3. 2019, 10:39 avatar
Od samotných počiatkov vzniku kresťanstva mytologický kristus nevyriešil žiadne problémy sveta. Neustále kresťania bojovali vo vojnách, hľadali si nepriateľov… vraždy, smilstvo, obžerstvo (Veľká noc a Vianoce).


9.
označiť príspevok

Krištof
   1. 3. 2019, 11:15 avatar


10.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   1. 3. 2019, 11:17 avatar
On nepovedal že prišiel vyriešiť problémy sveta. Vedel že jeho učenie každý neprijme, aj že bude zneužité k neprávostiam (mnohí nespravodliví mu povedia Pane, Pane...). Tomu sa predsa nedá zabrániť. Prišiel však zachrániť každého kto počúvne jeho hlas. Nastoliť spravodlivosť vo svete má až pri svojom druhom príchode.
Súhlasí Slušný človek


11.
označiť príspevok

Lemmy muž
   1. 3. 2019, 16:23 avatar
odporuješ teologovi, jehovistovi, salvišovi, nie mne: Kresťania, ktorí sa takto modlia, očakávajú, že Božia vláda v rukách jeho syna, Ježiša Krista rozrieši všetky problémy sveta! Tak ako potom môžu voliť svetké vlády?

Očakávajú dvetisíc rokov, a naivne. A takto budú blúzniť, kým ich to neomrzí.


12.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   1. 3. 2019, 17:50 avatar
Neodporujem im, naopak im dávam za pravdu. Aj ja očakávam že príchod Krista bude znamenať nastolenie spravodlivosti a že vyrieši vážne problémov čo trápia svet, ako sú vojny či hladomor.. Ty však tvrdíš, že Kristus problémy vo svete nevyriešil, a ja ti poukazujem na to, že ich pred 2 tisícročiami ani riešiť nemal, jeho poslanie vtedy spočívalo v niečom inom.


13.
označiť príspevok

Krištof
   1. 3. 2019, 18:43 avatar
V istom zmysle už "druhýkrát" prišiel Ján v 14. kapitole svojho evanjelia naznačuje, že Ježiš duchovne príde a mohol prísť už v "novozákonných" časoch k veriacim:
"A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého... Ježiš mu odpovedal: "Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok."
Vzkriesený Ježiš zas hovorí učeníkom, Matúš 28, 20: "A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta."
Alebo Matúš 18, 20: "Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi."
KKC "787 Ježiš si už od začiatku vzal učeníkov za spoločníkov života; zjavil im tajomstvo Kráľovstva; dal im účasť na svojom poslaní, na svojej radosti i na svojom utrpení. Ježiš hovorí o ešte dôvernejšom spoločenstve medzi sebou a tými, čo ho budú nasledovať: „Ostaňte vo mne a ja ostanem vo vás… Ja som vinič, vy ste ratolesti“ (Jn 15,4-5). A oznamuje tajomné a skutočné spoločenstvo medzi svojím telom a naším telom: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom“ (Jn 6,56).
788 Keď bola učeníkom odňatá jeho viditeľná prítomnosť, Ježiš ich nenechal ako siroty. Sľúbil im, že zostane s nimi až do skončenia sveta, a dal im svojho Ducha. Tak sa spoločenstvo s Ježišom istým spôsobom ešte zintenzívnilo: „Keď totiž udelil svojho Ducha,tajomne ustanovil svojich bratov, zvolaných zo všetkých národov, ako svoje telo.“
789 Prirovnanie Cirkvi k telu vrhá svetlo na dôverné spojenie medzi Cirkvou a Kristom. Cirkev nie je len zhromaždená okolo neho; je zjednotená v ňom, v jeho tele. Osobitne treba vyzdvihnúť tri aspekty Cirkvi, Kristovho tela, ktorými sú: vzájomná jednota všetkých údov prostredníctvom ich zjednotenia s Kristom; Kristus, Hlava tela; Cirkev, Kristova nevesta."

Prinajmenej jedna verzia jeho druhého príchodu by to mohla byť. O niečom podobnom hovoril i kňaz v kostole. Viď Jeho "druhý príchod" alebo skôr prítomnosť v Eucharistii, vo Svätom Písme, plus príchod Ducha Svätého k veriacim a pod. V tomto zmysle teda už Druhý príchod bol a ešte bude, postupne podľa toho, ako to bude prebiehať u tých ktorých veriacich, u ľudí, ktorí v neho kedy uveria. Ale podľa učenia cirkvi má prísť aj k tomu pravému Druhému príchodu na konci dejín. Každopádne Boh a Kristus dal aj ľuďom do rúk určité možnosti, aby na svete robili dobré veci


2.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   1. 3. 2019, 08:35 avatar
Tiež to nechápem...


3.
označiť príspevok

majko1 muž
   1. 3. 2019, 08:45 avatar
Ja to chápem, prehovorí hovoriaci had a je to.......... 
Súhlasí Kasafran


7.
označiť príspevok

Kasafran
   1. 3. 2019, 10:28 avatar
(3) Majko1,
veru tak a všetkým katolíckym voličom zasipí, koho majú voliť...


4.
označiť príspevok

pozorovateľ
   1. 3. 2019, 08:52 avatar
Pochopia len poslednému zázraku, ale to už bude neskoro...:-)


5.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 3. 2019, 08:54 avatar
Pokial nieje koniec este nieke neskoro, 


14.
označiť príspevok

asperitas žena
   1. 3. 2019, 19:27 avatar
práve v správach prezentovali, že viac ako 40% voličov KDH bude voliť práve Čaputovú.
teraz neviem, či nejaká chyba v matrixe, či naozaj presvedčila ako liberálka, ale veriaca, aj voličov tak konzervatívnej strany : )
Súhlasí Osvietený


16.
označiť príspevok

Krištof
   1. 3. 2019, 19:47 avatar
Pokiaľ nemajú objektívne dáta, spočítané hlasy všetkých alebo väčšiny voličov KDH, lež iba napr. 100 z nich... Navyše celkovo objektivita podobných prieskumov sa spochybňuje... to môže byť tá "chyba v matrixe".

Každopádne: "KDH v prvom kole prezidentských volieb podporí Františka Mikloška"
www.postoj.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


17.
označiť príspevok

Krištof
   1. 3. 2019, 19:52 avatar
A nie je viera ako viera, lebo keď verí napr. na New age, tak to nie je zrovna katolícka alebo evanjelická viera


18.
označiť príspevok

asperitas žena
   1. 3. 2019, 19:52 avatar
Mikloško nie je zlá voľba, len ide o to, či ideš voliť hodnoty, či aj zmenu. pretože jemu hodený hlas bude viac menej stratený, nemá šancu, tú svoju už premrhal, ľudia zjavne radšej volia "novú krv".

Čaputová sa prezentuje ako liberálka, ale aj ako veriaca. a v debatách naživo sa vyjadrila, že ako prezidentka sa nebude snažiť presadiť žiadne myšlienky LGBTi, takže nie je tak nereálne, aby ju volili aj konzervatívci, ktorí síce ctia tradície, ale tiež chcú zmenu ako na poste prezidenta, tak vo vláde.


19.
označiť príspevok

Krištof
   1. 3. 2019, 20:08 avatar
V prvom kole je celkom nerizikové a primerané skúsiť voliť Mikloška, pretože bude ešte druhé kolo a tam sa ukáže, ktorého kandidáta z dvoch treba voliť. Preto aj KDH volí v prvom kole Mikloška a v druhom tiež buď jeho, ak sa doň dostane alebo niekoho iného.

Čaputová má akési sekularizované liberálne názory a prístupy k témam ako potraty, homosexuálne zväzky a podľa skúseností a logiky sa dá predpokladať, že to by bol len prvý krok v rade ďalších (tzv. salámová metóda, nenápadného postupného napredovania). Tak to radšej nie. Jej viera je skôr niekde akoby New age, to znesie všeličo.
Mikloško je tiež skôr "alternatíva" k vláde, napr. SMER má iného kandidáta, aj MOST HID


20.
označiť príspevok

Osvietený muž
   1. 3. 2019, 20:15 avatar
Krištof aby to nebolo zložité pre teba Čaputova ma sekularizované liberálne názory a prístupy k témam presne ako bývalý arcibiskup Bezák    

domov.sme.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Bývalý arcibiskup Róbert Bezák vyjadril podporu kandidátke na prezidentku Zuzane Čaputovej. Oboch spája podobný príbeh boja za spravodlivosť. Čaputová aj Bezák sa na tom zhodli dnes na tlačovej konferenecii, ktorá sa konala v prezidentskej záhrade. „Jedna z najvyšších ústavných funkcií by mohla byť zastúpená ženou, ktorá dokázala, že stojí za pravdou a spravodlivosťou,“ povedal Bezák.

Podľa neho chuť vládnuť sa skôr prisudzuje mužom, ktorí sú považovaní za technokratov.

Čaputová je veriaca

„Róbert Bezák má za sebou silný príbeh. Čelil klamstvám, opovrhnutiu, samote a napriek tomu ostal rovným človekom,“ povedala o Bezákovi Čaputová.

Poznajú sa približne päť rokov, a to, čo ich podľa nej spája, sú hodnoty. Nemyslí si, že by malo byť problémom, že kandidátku liberálnej strany podporuje emeritný arcibiskup.

Povedala, že sama je veriaca, a to sa nevylučuje s liberálnymi hodnotami ako právami jednotlivca. „V mojom svete to nie je nezlučiteľné,“ dodala.

Na otázku, či je za rozšírenie kompetencií prezidenta, povedala, že je za zachovanie súčasného stavu.


21.
označiť príspevok

asperitas žena
   1. 3. 2019, 20:38 avatar
vtedy som si ju prvýkrát všimla, ked ju odporúčal Bezák, lenže ten je v cirkvi ako takej braný ako neposlušný rebel, ktorý nejde mlčiac s kňažským davom jednou rukou žehnajúc, druhou zametajúc rôzne špinavosti pod koberec , ale naopak, poukazuje na špinu vo vlastných radoch, čo sa proste ....nerobí : )
takže je možné, že ovplyvnil veriacich práve tohto rázu, rebelantských bezákovcov : )
Súhlasí Osvietený


22.
označiť príspevok

-era- muž
   1. 3. 2019, 20:46 avatar
Určite bude veriaca. Len neviem presne v čo
ciernalabut.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


26.
označiť príspevok

asperitas žena
   1. 3. 2019, 21:19 avatar
era, zen budhizmus je vlastne meditácia, ponor do seba, upokojenie, hľadanie rovnováhy... podobne ako aj modlitba v kresťanstve, ktoré okrem iného hlása aj toleranciu k náboženstvám, ktoré propagujú podobné hodnoty, a to mier a pokoj v duši : )
http://www.youtube.com/watch?v=D9KCqItgmxk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

pekný večer


23.
označiť príspevok

Osvietený muž
   1. 3. 2019, 20:58 avatar
asperitas Bezák zohral významnú úlohu . Je to spravodlivý človek ktorého mafia eštébakov ako Sokol krycie meno Svätopluk pochovali za živa .
Bezák si však získal srdcia veriacich na Slovensku . Podpora Čaputovej iba ukazuje , že Bezák je naozaj skvelý človek .
Podpora Čaputovej Kiskom tiež zohrala silné percentá .
Najsilnejšie pôsobia však pre Čaputovú skutočnosti , že to má naozaj v hlave upratané nevedie žiadnu agresívnu kampaň nestrieka hovna a klamstvá .
Až teraz sa dozvedám , že kolá budú s určitosťou dve.
Súhlasí asperitas


25.
označiť príspevok

asperitas žena
   1. 3. 2019, 21:16 avatar
stačí ju nezaujato sledovať a počúvať, čo však niektorí zaslepení hnevom z jej úspechu proste nedokážu.
ale tak to proste býva, kto má úspech, má aj nepriateľov, ktorých charakter prejavov je často dôkazom toho, že sme na správnej ceste : )
Súhlasí Osvietený


24.
označiť príspevok

Krištof
   1. 3. 2019, 21:15 avatar
V tom prípade sa bývalý biskup Bezák dal na stranu ženy, ktorá nie je praktizujúca katolíčka ani iná štandardná kresťanka, možno je veriaca ako sú "veriaci" aj slobodomurári. A podporuje tým pádom jej extra liberálne prístupy navzdory kresťanským hodnotám (cirkevným, biblickým)


27.
označiť príspevok

Osvietený muž
   1. 3. 2019, 21:26 avatar
Krištof aj Scientologovia    

Kde ty na to chodíš ???

praktizujúca katolíčka    

štandardná kresťanka    

Prezradím ti tajomstvo ktoré ťa nepoteší doštuduj si tých slobodomurárov a bez plaču .

Slobodomurári sú nadnárodné neverejné združenie, ktoré vznikalo ako aristokraticko-meštianske, neskôr ako elitné buržoázne výrazne kozmopolitné kluby sociálno-etického a humanitárneho charakteru, venujúce sa filantropickej a filozofickej činnosti

slobodomurárov ich často chybne vnímajú ako náboženskú organizáciu,

Zistiš čo to vlastne je a že slobodomurarom bol napríklad evanjelik Štefánik alebo Beneš či Masaryk .

V absolútnych číslach: z 1 266 členov bolo Židov 540. ) Aktívnych politikov bolo medzi nimi ako šafránu. Prevažovali lekári, právnici (napr. Emil Stodola), architekti (Christian Ludwig) a stavitelia (Václav Klimeš), podnikatelia (Rudolf Manderla), spisovatelia (Janko Jesenský), vedci a pedagógovia (Václav Chalupecký) – všetko známe osobnosti.


29.
označiť príspevok

Krištof
   1. 3. 2019, 21:35 avatar
Svedectvo - bývalý slobodomurár
http://www.youtube.com/watch?v=oQc8iH7jL1Q Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


Nezlučiteľnosť kresťanskej viery a slobodomurárstva. Úvahy rok po vyhlásení Kongregácie pre náuku viery
www.kbs.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

gloria.tv Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

"Až po svojom obrátení Maurice Caillet pochopil, že nie je možné byť súčasne slobodomurárom aj katolíkom, pretože slobodomurárska ideológia úplne protirečí Kristovmu učeniu."
www.milujtesa.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


31.
označiť príspevok

Osvietený muž
   1. 3. 2019, 21:46 avatar
KBS je organizácia uchylných dedov mimo realitu .

Konšpiračne bludy nemožno považovať za realitu

A čo sa cirkvi týka

toto asi vypovedá za všetko

Diabol prenikol aj do Vatikánu, tvrdí hlavný exorcista

Diablovi sa už podarilo preniknúť aj do katolíckej cirkvi a priamo do Vatikánu. Tvrdí to taliansky kňaz Gabriele Amorth, ktorý už 25 rokov pôsobí ako hlavný vyháňač diabla vo Vatikáne.

Vatikán uisťuje, že pri vyháňaní diabla sa už dnes nepoužíva násilie, tak ako v stredoveku, keď tieto praktiky často končievali smrťou posadnutého.

Čítajte viac: svet.sme.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

To je sila až schizofrenia


35.
označiť príspevok

Krištof
   1. 3. 2019, 22:14 avatar
31. No možno v takomto zmysle:
"Otec Amorth... V minulosti sa vyjadril, že diabol už niekoľkokrát udrel aj vo vnútri Vatikánu, pričom argumentoval napríklad rokom 1981, keď Turek Mehmet Ali A?ca uskutočnil neúspešný atentát na pápeža Jána Pavla II."
www.aktuality.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


32.
označiť príspevok

Osvietený muž
   1. 3. 2019, 21:49 avatar
Málokto vie, že slobodomurármi boli napríklad nemecký básnik Johann Wolfgang Goethe či hudobný skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart. (perex)

Možno prekvapí, že k slobodomurárom patrili aj významné mená československej politiky prvej polovice minulého storočia. Slobodomurárom bol napríklad významný slovenský politik Vavro Šrobár či medzivojnový prezident Československej republiky Edvard Beneš. V bratislavskej lóži Humanitas pôsobil zasa guvernér centrálnej banky za slovenského štátu Imrich Karvaš. "Členom jednej z lóží bol i syn prvého československého prezidenta Tomáša Gariqua Masaryka Jan Masaryk," upozorňuje historička Katarína Hradská. Historik Martin Javor radí k slobodomurárom aj Milana Rastislava Štefánika. Odvoláva sa na slobodomurársky lexikon z roku 1932, v ktorom bol Štefánik ako jeden z členov.

Tajomstvo cechov
K slobodomurárom teda patrilo mnoho známych osobností, ktoré stáli na čele jedného štátu a ovplyvňovali životy niekoľkých miliónov občanov. Právom sa tu natíska otázka, prečo potom samotné lóže vyžarovali auru tajomna, sprisahanectva a mrazivých rituálov. Odpoveď treba hľadať v histórii, ktorá v prípade slobodomurárov siaha podľa autorky knihy Slobodomurárske lóže v Bratislave Hradskej až do druhej polovice 14. storočia.
Na začiatku boli stredoveké cechy staviteľov, ktorí vytvárali mohutné chrámy a katedrály. Pri pohľade na majestátnu katedrálu v Kolíne nad Rýnom či Chrám svätého Víta v Prahe je zrejmé, že stredoveké staviteľstvo bez moderných žeriavov a železobetónu muselo byť umením i vedou zároveň. Murári, kamenári i architekti patrili k privilegovanej vrstve, vďaka svojim vedomostiam a schopnostiam sa tešili veľkej úcte. Mohli slobodne cestovať, mnohí sa navzájom poznali po celej Európe a cirkev i panovníci im poskytovali nemalé výsady aj financie.
Odborníci preto nechceli, aby sa tajomstvá stavebných postupov katedrál dostali do nepovolaných rúk. Cechy murárov si vytvorili systém tajných znakov, rituálov a znamení, aby sa medzi nich nevotrel nejaký "fušer", skúsenosti a znalosti si vymieňali iba medzi sebou. "Nikto nesmie a nebude vedieť, čomu tak veríme. Na princípoch mlčania a dôvery je postavený náš chrám," vyjadril podľa historičky Hradskej podstatu hnutia Goethe. Práve dôraz na utajovanie postupne vybudoval v očiach ľudí podľa Hradskej pocit nedôvery voči slobodomurárom. Umožnil, aby vznikli rôzne legendy a konšpiračné teórie. "Bojíme sa toho, čo nepoznáme," vysvetľuje Hradská.

Murári a iní intelektuáli
Za najstaršie dochované písomnosti slobodomurárov označila Michaela Moravčíková z Ústavu pre vzťahy štátu a cirkvi anglické rukopisy Regius a Cook z rokov 1390 až 1425. Opisujú slobodomurársky rád a čítajú sa pri určitých obradoch.
Učených a mocných ľudí vtedajšieho sveta, šľachticov, spisovateľov či vojenských dôstojníkov začali murári do svojich spolkov prijímať podľa historika Martina Javora už v 17. storočí. "Časom dokonca títo noví členovia spolkov prevážili nad pôvodnými staviteľskými profesiami," konštatuje.
A tak v čase oficiálneho vzniku slobodomurárskeho hnutia v roku 1717 už podľa Javora išlo skôr o symbolické slobodomurárstvo - väčšina členov neboli pôvodní murári, ale najmä intelektuáli, lekári, spisovatelia a štátnici. Pôvodné murárske náčinie sa pretransformovalo na symboly, získalo nové významy. Tie pretrvali dodnes: napríklad kružidlo predstavuje mieru v hľadaní, pravítko presnosť v uskutočňovaní, páčidlo silu vôle. I stavba chrámu z pôvodného neotesaného kameňa sa stala symbolom, a to zdokonaľovania a kultivácie človeka.

Pápežova kliatba
V roku 1717 sa zlúčili štyri veľké slobodomurárske lóže v Anglicku a vytvorili jednu veľkú lóžu - Grand Lodge of England. Oficiálne sa vznik slobodomurárskeho hnutia datuje 24. júna 1717, čiže na svätého Jána, ktorý je patrónom slobodomurárov. V tom istom roku spísali dvaja protestantskí duchovní Anderson a Desagueliers hlavné zásady hnutia, ktoré vyšli pod názvom Ústava slobodomurárov - Constitution of the Free Masons.
K pravidlám tu uvedeným, ktorými sa členovia lóží riadia dodnes, patrí zásada nekonať nikdy proti vlastnému svedomiu, nezapájať sa do intríg proti štátu, platiť dane, dodržiavať sľuby a žiť slušný život. Ďalším princípom je dobročinnosť, práca pre dobro spoločnosti a tiež zdokonaľovanie vlastnej osobnosti. Heslom slobodomurárov je sloboda, rovnosť, bratstvo. Skrátka nič, čoho by sme sa mali obávať.
Už od začiatku však slobodomurári boli tŕňom v oku katolíckej cirkvi. "Príčinou bola hlavne zásada slobodomurárov povýšiť svoje svedomie nad dogmy náboženstva, ako aj bezbrehá náboženská tolerancia, ktorú vyznávali," dôvodí Hradská. V roku 1735 vznikla veľká lóža vo Francúzsku - Grand Oriend de France, v Taliansku založili prvú lóžu v roku 1733.
Reakcia cirkvi na prienik hnutia do tradične katolíckych krajín však nenechala na seba dlho čakať. "Slobodomurári sú mravne spustnutí a zvrátení, nebezpeční pre spásu duše a nanajvýš podozriví z kacírstva," uvádza sa vo vyhlásení pápeža Klementa XII. z 28. apríla 1738. Pápež pod hrozbou exkomunikácie, čiže vylúčenia z cirkvi, veriacim zakázal vstupovať do lóží.

Viedenčania v Bratislave
Slobodomurárstvo napriek tomu prekvitalo a šírilo sa po celom svete. "Slobodomurárske lóže na území dnešného Slovenska pôsobili ešte za čias panovania Márie Terézie," hovorí Katarína Hradská. Prvá slovenská lóža vznikla podľa nej v Prešove v roku 1769. V roku 1794 boli slobodomurárske lóže v celej habsburskej monarchii zakázané a na Slovensku sa obnovili až po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867.
Rozvoju lóží, najmä v Bratislave, významne pomohlo, že v rakúskej časti monarchie zostal v platnosti zákaz slobodomurárstva, kým v uhorskej časti boli obrady a rituály povolené. Slobodomurári z Viedne preto chodievali hosťovať do Bratislavy. Aj vďaka Viedenčanom tak na Slovensku v roku 1918 fungovalo 32 lóží, z toho polovica v Bratislave.
Hnutie sa rozvíjalo i za prvej Československej republiky, zaniklo v roku 1938 po rozbití štátu. K obnoveniu ich činnosti došlo až v roku 1993, keď vznikla lóža Humanizmus.

style.hnonline.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


28.
označiť príspevok

Krištof
   1. 3. 2019, 21:27 avatar
"Čaputová by bola za registrované partnerstvá aj za adopciu detí pármi rovnakého pohlavia"
domov.sme.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

"Zuzana Čaputová sa zúčastnila diskusie denníka SME...:
“Určite som za to, aby páry rovnakého pohlavia mali upravený rozsah práv, väčšiu právnu istotu a môže sa to nazývať aj registrovaným partnerstvom, takže áno.”
Potraty. Čaputová: “Som za zachovanie status quo, lebo si myslím, že má byť to rozhodnutie zodpovednosťou ženy. Ja si myslím, že máme ženám dôverovať,” vyhlásila Čaputová.
Tento “argument” je však zvrátený. Predsa nie je možné, aby žena, alebo ktokoľvek iný rozhodoval o tom či svoje dieťa zavraždí, alebo nie. V slovenskej ústave sa jasne píše, že život človeka je potrebné chrániť aj pred jeho narodením.
Istanbulský dohovor, Čaputová odpovedala jasne: “Ja ten dohovor považujem za dohovor o právach žien na ochranu pred násilím a je to záujem viacerých krajín, aby sa harmonizovala právna úprava na ochranu žien.”
www.lifenews.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Proste to nie sú kresťanské biblické ani cirkevné hodnoty


30.
označiť príspevok

Osvietený muž
   1. 3. 2019, 21:38 avatar
Krištof a čo sú kresťanske hodnoty ??? Zneužívanie detí ?

Ja som myslel že keď sa to praktizuje vo Vatikáne bude to kresťanské či ?
Lebo Čaputova vo funkcii prezidenta nebude myť možnosť ani právomoc nič zo spomenutého riešiť adoptovať deti si tiež nebude a nie je ani LGBTI

To sa však nedá povedať o špičkách kresťanov
Tam sa to praktizuje naozaj v praxi

Vo Vatikáne pôsobí homosexuálna lobby, tvrdí pápež František rok 2013
www.aktuality.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

a čo s tým cirkev urobila do roku 2019 nič bez zmeny

Pápežov kazateľ prirovnal kritiku zneužívania detí k holokaustu
www.cas.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Už v roku 2010 bolo za sexuálne zneužívanie neplnoletých v Taliansku odsúdených 130 kňazov. V Rakúsku dokonca 837 ľudí nahlásilo sexuálne a fyzické obťažovanie z rádov božích služobníkov a mníchov.

Tieto čísla sa rapídne zvyšujú v Nemecku, Holandsku a v USA, kde dokonca právnik McMurry podal žiadosť na predvolanie pápeža Benedikta, ktorý mal svedčiť v prípadoch pedofilných kňazov. Keďže má pápež najvyššiu cirkevnú funkciu, súd ho predvolať nemohol.
plus7dni.pluska.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Príde mi to dosť uchylné či ???

Môžu byť zneužité tisíce deti ale nič sa nemení stale bude tradičná rodina farar kaplan kucharka

Ale Čaputova povie že nemá problém aby si LGBTI vymenili obrúčky a oheň je na streche .
Sranda je ťe v tom nevidí problém ani sám pápež.
Ale možno je niekto ešte papezkejší
   

Pápež František: Kto som, aby som kritizoval gejov?

Nový pápež František zvolil voči homosexuálom citlivejšiu rétoriku.

Čítajte viac: svet.sme.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


34.
označiť príspevok

Krištof
   1. 3. 2019, 21:53 avatar
Prezident môže zákony podpísať alebo naopak ich vetovať. Aj po prevetovaní môže prípadne dať zákon posúdiť na ústavný súd, či nie je v rozpore s ústavou. Má tiež určitú morálnu hodnotu a autoritu ako hlava štátu. Nie je to teda v tomto smere malá či slabá funkcia.

Práveže cirkev tú pedofíliu vníma ako hriech či zlo, preto to aj rieši:
svetkrestanstva.postoj.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
svetkrestanstva.postoj.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Čo hovoria štatistiky o páchateloch sexuálneho zneužívania deti?
"Znepokojivou skutočnosťou je nielen to, že páchatelia sa zvyčajne javia ako normálni, obyčajní ľudia, ale i to, že väčšina (podľa odhadov 70 až 85 %) prípadov CSA je spáchaná niekým, koho dieťa pozná a komu dôveruje (Council of Europe 2012; Cheung 2012). Podľa štatistík z Českej republiky približne v 63 % je podozrivým páchateľom príbuzná osoba, v 23 % prípadov nepríbuzná, ale dieťaťu známa osoba a v približne 13 % prípadoch je podozrivým celkom cudzia osoba (Robert 2013, s. 27). Takýmito páchateľmi bývajú napr. členovia rodiny, susedia, priatelia, známi rodičov, učitelia, osoby zabezpečujúce voľnočasové aktivity detí." (Pozn. CSA, z angl. Child Sexual Abuse: sexuálne zneužívanie detí)
bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
("1.2 Kto sú páchatelia a kto obete?"

Potvrdzuje to skutočnosť, o ktorej som už predtým čítal, že väčšiny prípadov sexuálneho zneužitia maloletých sa dopustili učitelia v škole, tréneri mládežníckych družstiev, či otcovia rodín, ktorí zneužívajú deti. Ale ešte asi horšie je, že niektorí liberáli považujú pedofíliu za normálnu sexuálnu orientáciu:
bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

To už potom možno označiť ako skazenosť, keď sa zlá vec (napr. nebezpečná sexuálna úchylka) nepovažuje za zlú, ale za normálnu. Na rozdiel od toho Cirkev to zneužívanie detí "niektorými" kňazmi (štatisticky sa uvádza asi 5%) pokladá za hriech a zlo, ktoré treba riešiť, vykoreniť.

"zneužívanie detí "niektorými" kňazmi (štatisticky sa uvádza asi 5%)"
Presnejšie čítal som o tom: "Štúdia z roku 2004 konštatuje, že v priebehu päťdesiatichdvoch rokov (1950 – 2002) bolo z približne 109 000 amerických kňazov, ktorí sa venovali kňazskej službe, obžalovaných zo sexuálnych vzťahov s mladistvými 4 392 kňazov, čo sú 4%. To, že boli obžalovaní, ešte neznamená, že boli aj odsúdení: trestne stíhaná bola menej ako polovica nahlásených prípadov. V niektorých prípadoch možno aj vďaka šikovnosti advokátov alebo premlčacej dobe, kým v iných prípadoch preto, že obžalovaní boli skutočne nevinní. ... Teraz štúdia opäť potvrdzuje, že 80% obetí zneužívania prekročilo pubertálne obdobie, a teda „menej ako piatim percentám“ (s. 3) obžalovaných kňazov možno pripísať „pedofilné“ správanie. Ak má nejaký kňaz intímny vzťah so šestnásťročnou či šestnásťročným, iste sa správa zle, ale nejde o pedofíliu."
bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Na Slovensku asi za 15 rokov bolo obvinených 17 kňazov, z toho 11 prípadov je už uzatvorených, pričom väčšina skončila vylúčená z klerického stavu
www.tvlux.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Samozrejme, že katolíci nemajú v zlom hodnotiť gejov či lesby, resp. ľudí, čo majú také sklony. Preto ani pápež to nerobí. Ale zároveň katolíci vrátane pápeža neschvaľujú samotné praktizovanie homosexuality, to praktizovanie je hriech podľa KC


15.
označiť príspevok

Osvietený muž
   1. 3. 2019, 19:30 avatar
asperitas je výborná proste fandím jej .
Súhlasí asperitas


33.
označiť príspevok

Osvietený muž
   1. 3. 2019, 21:53 avatar
Čo je slobodomurárstvo

Slobodomurárstvo je jedno z najstarších nenáboženských bratských spoločenstiev. Je spoločenstvom mužov so spoločným záujmom o morálne a duchovné hodnoty.

Slobodomurárstvo je filozofické, etické a filantropické hnutie a dielňa demokracie, ktorého zásady sú vzájomná znášanlivosť a úcta k ľuďom.

Slobodomurárstvo si kladie za cieľ mravné zdokonaľovanie svojich členov, ale aj všeobecné zdokonaľovanie spoločenskej morálky presadzovaním hodnôt solidarity, dobročinnosti a humanity.

Tri základné princípy

Po mnoho rokov stojí slobodomurárstvo na týchto troch základných princípoch:

Bratská láska

Každý správny slobodomurár preukazuje toleranciu a rešpekt k názorom druhých a správa sa s láskavosťou a porozumením k svojim blížnym.
Pomoc

Slobodomurári sa učia praktikovať charitu a ako sa starať - nie len o seba - ale aj o spoločnosť ako celok, a to tak charitatívnym dávaním ako aj dobrovoľným úsilím a svojou prácou.
Pravda

Slobodomurári sa usilujú o pravdu, vyžadujúc vysokú morálnu úroveň a smerujú k jej dosahovaniu v ich vlastnom živote. Slobodomurári sa domnievajú, že dodržiavanie týchto zásad predstavuje spôsob ako dosiahnuť vyššiu úroveň života.

www.vls.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 00:34,  Zrejme nepremýšľaš keď uctievaš démona.
dnes, 00:27,  Zase idete posielať ľudí do väzenia za názor? Bráňme slobodu slova! Milan Mazurek, 22....
dnes, 00:02,  , .... a kde sa píše o tom pravom Bohu? V akého Boha veríš ty? Je aj iný zdroj čo nám...
včera, 23:54,  103, .... kresťania dostali iné poverenie od Krista a to robíme. Ty si pletieš kresťanov so...
včera, 23:41,  91- stále len to svoje... Choďte aspoň na nejakom kúsku sveta ukázať to čo stále...
včera, 23:27,  Čau nulasvietení Milan. .. *18 *12 Dneska bola zima vonku... *43
včera, 23:24,  Ktorý Boh by si vyžadoval krvavé obete a krv pri obradoch? Boh lásky určite nie.
včera, 23:23,  Mne nemusíš nič vysvetlovať. *21 Ja mám vlastný názor. ..
včera, 23:23,  A môžeš si to zaobaľovať do zlatých obalov no vo vnútri toho obalu je čisté zlo.
včera, 23:21,  A podobných veršov je mnoho.
včera, 23:19,  Boh lásky čisté dobro, ktorý vraj by mal milovať aj svojho nepriateľa sa posmieva keď...
včera, 23:17,  "26 ja sa tiež budem smiať z vášho nešťastia, posmievať sa budem, keď vás zachváti...
včera, 23:15,  Pozri. Boh sa v starom zákone správa ako démon vytrhnutý z reťaze. A opakujem. Len démon...
včera, 23:13,  Biblia je poprekrúcaná. Ako by vyháňal satan satana? Normálne tak že oklamal ľudstvo. A vy...
včera, 23:11,  Každý normálnu človek ktorý má lásku v srdci má s týmto problém. Len psychopati a...
včera, 23:11,  A vieš čo je spravodlivosť? ..
včera, 23:10,  Navyše, čistý Boh v Osobe musí existovať, lebo ako by vyháňal satan satana. Mk.3
včera, 23:09,  Na to ani netreba koment.
včera, 23:08,  Ale zavádzaš. Prečo by Boh lásky potreboval krv? Vraždenie prvorodených, príbuzných a...
včera, 23:05,  Vaše oltáre spustnú, vaše chamány sa dolámu a vašich pozabíjaných pohádžem pred vaše...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Je milšie dostať kamienok z lásky, ako diamant z povinnosti.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(144 590 bytes in 0,536 seconds)