Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Verím v Boha, ale cirkev a kostol nepotrebujem. Mám vlastný rozum, mám Bibliu, mám svedomie - som 100x lepší ako farári alebo tí čo chodia do kostola.

41
reakcií
2106
prečítaní
Tému 14. mája 2017, 11:22 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 5. 2017, 11:22 avatar
VERÍM V BOHA, ALE CIRKEV A KOSTOL NEPOTREBUJEM...

Čoraz častejšie počujeme námietku: Ja verím v Boha, aj sa s ním rozprávam, ale kvôli tomu nemusím predsa ísť do kostola, pre mňa je chrámom napríklad príroda... Vieme, že v raji, kde prví ľudia žili v dokonalom, živom spojení s Bohom, chrám nebol. Hriechom nenarušený duchovný život umožňoval prvým rodičom priamy kontakt s Bohom a znamenia jeho prítomnosti vnímali prarodičia v každom stvorení. Hriechom sa však toto prirodzené spojenie narušilo. Človek potrebuje určité obrady, gestá, symboly, vďaka ktorým sa môže približovať k tajomnému, všetko vnímanie presahujúcemu Bohu. Hrozí však nebezpečenstvo, že pripíše božské vlastnosti predmetom, ktoré mu majú Boha len pripomínať (ako fotografia milovaného človeka), čím vznikajú rôzne prejavy modloslužby...
Zastavme sa na chvíľu nad zmyslom chrámu ako takého. Čoraz častejšie totiž počujeme námietku: Ja verím v Boha, aj sa s ním rozprávam, ale kvôli tomu nemusím predsa ísť do kostola, pre mňa je chrámom napríklad príroda...

Vieme, že v raji, kde prví ľudia žili v dokonalom, živom spojení s Bohom, chrám nebol. Hriechom nenarušený duchovný život umožňoval prvým rodičom priamy kontakt s Bohom a znamenia jeho prítomnosti vnímali prarodičia v každom stvorení. Hriechom sa však toto prirodzené spojenie narušilo. Človek potrebuje určité obrady, gestá, symboly, vďaka ktorým sa môže približovať k tajomnému, všetko vnímanie presahujúcemu Bohu. Hrozí však nebezpečenstvo, že pripíše božské vlastnosti predmetom, ktoré mu majú Boha len pripomínať (ako fotografia milovaného človeka), čím vznikajú rôzne prejavy modloslužby.

Boh, ktorý si vyvolil a viedol svoj starozákonný ľud, viedol ho postupne aj ku vzťahu k chrámu. V období patriarchov Izraeliti ešte nepoznali chrám, no mali posvätné miesta, kde „vzývali meno Jahveho” (Bethel - Boží dom, Sichem, Bersabe). Neskôr mali akoby prenosnú svätyňu, vďaka ktorej Boh mohol trvalo prebývať uprostred ľudu, keď ho viedol cez púšť. Archa zmluvy, anticipujúca budúci chrám, je miestom, kde sa ľud stretá s Bohom. Božia prítomnosť je tu zároveň vnímateľná aj zastretá: za oblakom sa skrýva jeho žiarivá sláva. Po ustanovení a upevnení Dávidovho kráľovstva postavil kráľ Šalamún na Boží podnet slávny Jeruzalemský chrám. Jeho stredobodom je Archa zmluvy. Keď tu Boh vnútri oblaku zjavuje svoju slávu, viditeľne tým ukazuje, že prijíma tento chrám ako príbytok, v ktorom „usídli svoje meno”. On sám však nie je viazaný na toto hmatateľné znamenie svojej prítomnosti: veď nebesia by ho nemohli obsiahnuť, tým menej nejaký „rukou utvorený” dom. Boh však chce umožniť svojmu ľudu bezpečné stretnutie so sebou, a preto si vyvolil tento príbytok, o ktorom povedal: Tam bude moje meno. Jeruzalemský chrám sa tak stáva stredom úcty k Bohu. Veriaci prichádzajú z celej krajiny, aby mohli „hľadieť na Božiu tvár”, kde zakúšajú jeho dojímavú lásku. Každý však vie, že Boží príbytok je v nebi a chrám je len akoby kópiou jeho nebeského paláca, ktorým sa sprítomňuje tu na zemi...

Z krátkeho dejinného náčrtu môžeme teda uzavrieť, že chrám zodpovedá psychologickým potrebám nášho ľudského vnímania. A sám Boh, ktorý nás pozná lepšie než my sami, si vybral chrám za miesto osobitného stretávania s nami. To neprotirečí jeho všadeprítomnosti. Ako sme už viackrát spomenuli, sám Boh nás sem pozýva - a my môžeme jeho pozvanie prijať.


3.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 5. 2017, 11:25 avatar
Len málokto hľadal odpoveď a zistil kto a čo je cirkev, kto je kňaz a kto je pápež - či sú potrební alebo nie sú. Mnohí podliehajú masovej móde kydať na kostoly a hlavne na kňazov, bez ohľadu na to, aby si zistili čo je pravda a čo nie je. Cirkev a kňazi sú vďačným terčom- lebo kňaz aj kresťan odpustí. Ale nikto sa nepustí napr. do moslimov, do iných filozofií a viete prečo lebo títo by im to vrátili aj s úrokmi a nedopustili.


2.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 5. 2017, 11:22 avatar
Chrám - miesto Božej prítomnosti

Aj Ježiš Kristus mal k Jeruzalemskému chrámu hlbokú úctu. Tu ho Mária obetovala nebeskému Otcovi. Sem putoval na slávnosti ako na miesto stretnutia so svojím Otcom. Schvaľoval obrady, ktoré sa tu konali, ale odsudzoval formalizmus, ktorý ich znehodnocoval. Chrám bol preňho Božím domom, domom modlitby, dom jeho Otca a rozhorčoval sa, keď sa z neho robila tržnica. Napriek tomu oznámil jeho zničenie, pri ktorom nezostane kameň na kameni. Aj pri jeho smrti mu vyčítali tieto slová, no nechápali ich tajomnosť.

Vo chvíli Ježišovho posledného výdychu, keď sa roztrhla chrámová opona, židovský chrám prestal plniť úlohu znamenia Božej prítomnosti. Túto funkciu preberalo nové znamenie, ktorým je samo Ježišovo telo. Keď evanjelista Ján hovorí, ako Ježiš vyhnal predavačov z chrámu, pridáva vysvetlenie: on hovoril o chráme svojho tela... a keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci pochopili... (porov. Jn 2, 21-22). Toto je teda nový a definitívny chrám, ktorý neutvorila ruka človeka. Je to chrám, v ktorom Slovo Boha zriaďuje svoj príbytok medzi ľuďmi ako kedysi vo svätyni Izraela. Po vzkriesení jeho telo ako znamenie Božej prítomnosti tu na zemi nadobudne nový, pretvorený stav, ktorý mu umožní sprítomňovať sa na všetkých miestach a vo všetkých vekoch v eucharistickej slávnosti.
Kresťania si však zároveň uvedomujú, že aj oni sami tvoria nový chrám, duchovný chrám ako predĺženie Kristovho tajomného tela. Podľa učenia sv. Pavla je Cirkev Božím chrámom vystavaným na Kristovi, ktorý je jeho základom, hlavou a uhlovým kameňom; chrámom, v ktorom židia i pohania bez rozdielu majú prístup k Otcovi v tom istom Duchu. Každý kresťan je Božím chrámom, pretože je údom jeho tela a jeho telo je chrámom Ducha Svätého. Veriaci sú živými kameňmi a s Kristom tvoria duchovný chrám, na ktorého vzraste majú spolupracovať vierou a láskou. Týmto chrámom je Cirkev, Kristovo telo, miesto stretania Boha s ľuďmi, znamenie Božej prítomnosti tu na zemi.

A chrám má ešte jednu podobu - podobu nebeského chrámu, ako nám ju podáva List Hebrejom i Apokalypsa sv. Jána. Tu veriaci dosiahnu Boha bez toho, aby potrebovali nejaké znamenie, budú ho vidieť z tváre do tváre, aby mali plnú účasť na jeho živote.

Pripomenuli sme tieto hlboké biblické súvisy, aby sme nebrali ako niečo samozrejmé, ak sa nachádzame v chráme a pripravujeme sa sláviť eucharistickú obetu. Je to miesto prítomnosti samého Boha, kde sa my - Božie chrámy - ideme s ním stretnúť, aby sme sa svojím životom blížili k nebeskému Jeruzalemu.

(pripravil Eduard Janíček)

www.topolcany.fara.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


4.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 5. 2017, 11:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.5.
označiť príspevok

Veličenstvo
   14. 5. 2017, 12:44 avatar
Na druhej strane, milosťou ste oslobodení od zákona, teda aj od zákazu modiel.


10.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 5. 2017, 13:04 avatar
5,.........1. Jána 5:21, : ........„Deti moje, chráňte sa modiel " 


18.
označiť príspevok

Fotooon muž
   14. 5. 2017, 15:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

Veličenstvo
   14. 5. 2017, 16:04 avatar
Zákon je idea, jeho naplnením je ideál. Ideál oslobodzuje od zákona, keď si nad zákonom, tak nehrešíš, lebo si boh.


22.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 5. 2017, 16:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.6.
označiť príspevok

Veličenstvo
   14. 5. 2017, 12:48 avatar
Cirkev je dôležitá pre požehnanie.
Súhlasí lea_pragmaticka1


8.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 5. 2017, 12:57 avatar
Aj pre sviatosti, ktoré ustanovil Pán Ježiš a dal ich jedine katolíckej cirkvi. Viac tu:

Sviatosti
Sviatosti sú viditeľné posvätné znaky, cez ktoré do našej duše prúdi neviditeľná Božia milosť. Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus a sú zverené Cirkvi. Týkajú sa všetkých etáp a dôležitých chvíľ ľudského života. Dávajú životu viery vznik a rast, uzdravenie i poslanie. V tomto je určitá podobnosť medzi etapami prirodzeného života a etapami duchovného života.

Sviatostí je sedem:

1. Sviatosť krstu

2. Sviatosť birmovanie

3. Sviatosť Eucharistie

4. Sviatosť pokánia a zmierenia

5. Sviatosť pomazania chorých

6. Sviatosť posvätného stavu

7. Sviatosť manželstva

Sviatosti Cirkvi sú rozdelené na sviatosti uvádzania do kresťanského života (krst, birmovanie, Eucharistia), potom sviatosti uzdravenia (sviatosť zmierenia, pomazanie chorých) a nakoniec sviatosti služby spoločenstvu (sviatosť posvätného stavu a manželstvo). Toto poradie umožňuje vidieť, že sviatosti tvoria určitý organizmus, v ktorom má každá sviatosť svoje dôležité miesto. V tomto organizme má Eucharistia ako „Sviatosť sviatostí“ jedinečné miesto: „Eucharistia je prameňom a vrcholom celého kresťanského života. Ostatné sviatosti úzko súvisia s Eucharistiou a sú na ňu zamerané.“

www.farnosturmince.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


9.
označiť príspevok

havran
   14. 5. 2017, 13:02 avatar
lea_pragmaticka1- to máš odkiaľ, že to ustanovil pán Ježiš? Nie je to náhodou kdesi napísané?


11.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 5. 2017, 13:12 avatar
8,....RKC v 1 storočí nebola!
Ona vzišla y toho,čo opisuje apoštol Ján....:" Deti, je posledná hodina,/čistého uctievania/a ako ste počuli, že antikrist prichádza, aj teraz zjavili sa mnohí antikristovia; podľa toho poznávame, že je posledná hodina. 19 Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, zostali by s nami; ale (odpadli), aby sa ukázalo, že nie všetci sú z nás."
Teda,....tí čo "odpadli",...sú tou RKC. Inak povedané:"Antikristovia".
Ak niekto píše,že je posledná hodina a tz budeš tvrdiť,že RKC je tu od apoštolských čias, tak sa to musí týkať práve RKC.
A história to potvrdzuje,aké nekresťanské správanie a učenie ste stvorili?
Logicky,....ak niečo v čase starého apoštola Jána niečo odpadávalo od pravdy,tak to nemohla byť "svätá a čistá cirkev"!


12.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 5. 2017, 13:30 avatar
6,......požehnanie od niekoho ,kto nemá Božie schválenie,....má asi takú cenu,ako požehnanie od niekoho,kto bol práve na súde odsúdený ako priestupník zákona.


15.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 5. 2017, 13:41 avatar
Svedectvo Terézie Neumanovej

Nech nás inšpirujú slová, ktoré povedal Ježiš Terézii Neumanovej, stigmatizovanej Nemke, ktorá žila iba z Eucharistie "Drahá dcéra, chcem ťa naučiť, aby si s vrúcnosťou prijímala moje požehnanie. Snaž sa pochopiť, že keď prijímaš požehnanie môjho kňaza, deje sa čosi veľkého. Požehnanie je záplava mojej Božskej Svätosti. Otvor svoju dušu a dovoľ, aby sa stala svätou skrz moje požehnanie. Je to nebeská rosa pre dušu, cez ktorú všetko čo sa udeje, môže byť užitočné. Cez silu požehnania som dal kňazom moc otvoriť poklad môjho Srdca a vyliať dážď milostí na duše.

Keď kňaz požehnáva, to Ja dávam požehnanie. Vtedy plynie nekonečný prúd milostí z môjho Najsvätejšieho Srdca k duši, až kým ju úplne nenaplní. Maj vždy otvorené srdce, aby si nestratila dobrodenie požehnania. Skrz moje požehnanie dostávaš milosť lásky a pomoci pre dušu a pre telo. Moje sväté požehnanie zahŕňa v sebe všetku pomoc, ktorá je potrebná pre ľudstvo. Cez neho dostávaš silu a túžbu hľadať dobro, vyhýbať sa zlu, tešiť sa z ochrany mojich detí proti mocnostiam tmy. Je to veľké vyznamenanie, keď ti je udeľované požehnanie. Nemôžeš dostatočne pochopiť, koľko milosrdenstva cez neho dostávaš. Dbaj o to, aby si nikdy neprijímala požehnanie povrchne, alebo v roztržitosti, ale s celou a úplnou pozornosťou. Pred prijatím požehnania si chudobná, po jeho prijatí si bohatá.

Zarmucuje ma, že požehnanie Cirkvi je tak málo cenené a len zriedka prijímané. Dobrá vôľa je cez neho posilňovaná, podujatia dostanú moju osobitnú starostlivosť, slabosť je prekonávaná mojou silou. Myšlienky sú zduchovnené, a všetky zlé vplyvy neutralizované."

sar.michalany.greckokat-sabinov.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


16.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 5. 2017, 13:46 avatar
Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová – Kňazské požehnanie
:

„Je veľmi smutné, ako kňazi v súčasnej dobe zanedbávajú žehnanie. Zdá sa, ako by často ani už nevedeli, čo je kňazské požehnanie; mnohí z nich tomu snáď ani neveria a hanbia sa za požehnanie ako za zastaranú poverčivú ceremóniu. Mnohí zasa používajú tieto sväté sily a milosti, ktoré im udelil Ježiš Kristus, celkom bezmyšlienkovite a nedbalo. Keď dlho nedostávam požehnanie od kňazov, dostáva sa mi ho potom niekedy od Boha. Ale pretože Pán ustanovil kňazstvo a odovzdal mu moc žehnania, div často nezomieram túžbou po požehnaní. Veď predsa v Cirkvi je všetko jedným telom a čo jeden niekomu odriekne, po tom druhý túži!“

Na inom mieste potom Brentano píše:

„Najúžasnejšie sú účinky kňazského posvätenia. Ak je v extáze a kňaz k nej priblíži posvätené prsty, zdvihne hlavu a sunie ju za nimi; ak kňaz prsty odtiahne, padá zasa na posteľ. To robí v prítomnosti každého kňaza. Kto to videl tak ako ja, ten nepochybne pozná, že len Cirkev má kňazov, a živo pocíti, že kňazská vysviacka je naozaj niečím viac ako len čírym obradom. Raz som ju počul, ako so slzami v očiach vravela: „Posvätené prsty kňazov budú tiež v očistci i v pekle výrazné a budú horieť zvláštnym ohňom. Každý ich pozná a bude im vyčítať.“

Túto moc kňazského svätenia cítila aj v hlahole posvätených zvonov. K tomu poznamenala:

„Od malička som pociťovala hlahol posvätených zvonov ako lúče požehnania, ktoré, kam dopadnú, zapudzujú všetko zlo nepriateľských mocností. Pevne verím, že posvätené zvony zaháňajú satana. Keď som sa ako dieťa modlila v noci na poli, pociťovala a vídala som zlých duchov okolo seba; ale keď v Koesfelde vyzváňali pred rannou omšou, cítila som, že sa zlí duchovia vytratili. Vždy som bola presvedčená, že pokiaľ jazyky kňazov pôsobili v takej miere, ako to bolo v počiatkoch Cirkvi, neboli zvony potrebné. Teraz je však potrebné, aby ľudí zvolávali kovové jazyky.

Je nutné, aby všetko slúžilo Pánu Ježišovi, aby sa rozmnožovala spása a aby ľudia boli chránení pred nepriateľom duší. Ježiš odovzdal svoje požehnanie kňazom, aby z ich rúk vnikalo do všetkých miest, jemu slúžilo a široko-ďaleko pôsobilo. Kde však duch z kňazov vyprchal a kde len zvony rozširujú požehnanie a zaháňajú pekelné mocnosti, taký kraj sa podobá stromu, ktorého koruna, prijímajúc miazgu kôrou, ešte kvitne, avšak jeho jadro je už mŕtve. Cítim, že hlahol zvonov oveľa viac posväcuje, povznáša, posilňuje a dojíma, než akýkoľvek iný zvuk, ktorý mi naproti tomu znie ponuro a temne; áno, i organ v kostole znie oproti zvonom mdlo a nízko.“

modlitba.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

PS: Aj toto je jeden z mnohých dôvodov prečo chodiť do kostola, ruky kňazské požehnanie nie je len formulka a prázdna fráza na vyplnenie omše, je to ohromné žriedlo Božích milosti, ktoré zostupuje na ľudí v kostole. Ale kostol aj omša je predovšetkým o Ježišovi Kristovi, konkrétne o Ježišovi ukrytému v Eucharistií /v tej bielej oplátke, ktorá nie je len symbol, ale sám Pán Ježiš je tam prítomný/.


7.
označiť príspevok

havran
   14. 5. 2017, 12:56 avatar
Veličenstvo-áno pre požehnanie bohatstva , aby sa hrnulo do cirkevných pokladničiek bez dane 


13.
označiť príspevok

Veličenstvo
   14. 5. 2017, 13:38 avatar
Požehnanie v zmysle spolupráce v akcii. Ak sa nájdu na jednom mieste viacerí veriaci, je logické, že chcú vo viere spolupracovať, o tom je cirkev, o spirituálnej spolupráci.


14.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 5. 2017, 13:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 5. 2017, 13:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

Veličenstvo
   14. 5. 2017, 16:02 avatar
Keď niekto nespolupracuje, tak čo s ním?


21.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 5. 2017, 16:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

Veličenstvo
   14. 5. 2017, 16:13 avatar
Každá organizácia sa zbavuje členov, ktorí nespolupracujú.


24.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   14. 5. 2017, 16:22 avatar
Čo máš na mysli pod slovkom "zbavuje?"


26.
označiť príspevok

Veličenstvo
   14. 5. 2017, 16:26 avatar
Likviduje. Kedysi sa ukameňovávalo, neskôr sa prešlo k iným formám likvidácie.


25.
označiť príspevok

Wolfe muž
   14. 5. 2017, 16:23 avatar
stale davam tu istu otazku v 21


27.
označiť príspevok

Veličenstvo
   14. 5. 2017, 16:28 avatar
Kladieš dôraz na slovo nenachádzam, alebo na slovo logika?


28.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   14. 5. 2017, 16:32 avatar
Takže hovoríš, že takého človeka treba zabiť? Fyzicky?


29.
označiť príspevok

Veličenstvo
   14. 5. 2017, 16:33 avatar
Samozrejme, prečítaj si bibliu.


30.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   14. 5. 2017, 16:37 avatar
Čítam ju dosť často. Pre kresťanov platí hlavne nový zákon a tam sa to nepíše.


31.
označiť príspevok

Veličenstvo
   14. 5. 2017, 16:51 avatar
Tam platí mentálna likvidácia, ale ak si chce cirkev uchovať fyzickú organizačnú štruktúru, musí pristupovať k fyzickej likvidácii.


32.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   14. 5. 2017, 16:55 avatar
Toto učí ktorá cirkev? Katolícka, alebo protestantská? Alebo je to tvoja osobná teológia. Lebo biblia o tom nepíše. Aspoň Ježiš a apoštoli.


33.
označiť príspevok

Veličenstvo
   14. 5. 2017, 16:58 avatar
Práve Ježiš hovorí o mentálnej likvidácii. Keď vás neprijmú, straste si prach z nôh na znamenie proti nim.


35.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   14. 5. 2017, 16:59 avatar
No ano. Ale ty tu hovoríš o fyzickej, nie?


38.
označiť príspevok

Veličenstvo
   14. 5. 2017, 17:04 avatar
Ak má mať cirkev fyzickú štruktúru, tak áno.


37.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 5. 2017, 17:02 avatar
33,...ale to by musela cirkev hlásať dané posolstvo,aby mohla "striasť onen prach zo svojich nôh." A to ona už nerobí,....suplujú ju iba JS.


40.
označiť príspevok

Veličenstvo
   14. 5. 2017, 17:07 avatar
Cirkev to stále robí, problém nie je v idei, ale v ideále.


34.
označiť príspevok

Veličenstvo
   14. 5. 2017, 16:59 avatar
Navyše aj v skutkoch apoštolov sa píše, ako duch svätý zlikvidoval manželský pár, ktorý zatajil peniaze.


36.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   14. 5. 2017, 17:01 avatar
Však ano. Keď to urobí Boh, tak ok. Ale ty hovoríš, že by to mali robiť ľudia. 


39.
označiť príspevok

Veličenstvo
   14. 5. 2017, 17:05 avatar
Boh dáva ľuďom príklad.


41.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   14. 5. 2017, 17:08 avatar
Boh povedal, ako sa majú kresťania správať prostredníctvom Krista a apoštolov. A tí netvrdili, že máme svojich odporcov zabíjať. Ježiš hovoril, že máme dokonca milovať svojich nepriateľov.
Súhlasí Wolfe


42.
označiť príspevok

Veličenstvo
   14. 5. 2017, 17:18 avatar
Fyzická štruktúra cirkvi je postavená na judaizme, nie na kresťanstve. Kresťanstvo je mentálna cirkev.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 16:49,  RICHARD ĎURANA z inštitútu INESS vyvíjal počas doktorandského štúdia vakcíny. Napriek...
dnes, 16:27,  Nadjaaa, =) vonku svieti slnko.. už naň môžem ísť aj bez okuliarov, nedostanem migrénu. .....
dnes, 16:18,  171. Dobre, tak to zjednoduším: Tak to urob. Urob kompletnú analýzu dopadov na...
dnes, 16:16,  A ty sám o sebe vieš, o čom stále melieš a kam to otáčaš? Nie som si tým istý.
dnes, 15:54,  Konecna pandrlackovia co sedite v tom chlieve ktoremu tak honosne hovoria NRSR a nekonate pre...
dnes, 15:49,  Pan Harabin je pre mna prezident a premier v jednej osobe a Doktor Bukovsky je pre mna kapacita a...
dnes, 15:37,  Aby sa Rostas z Mazurekom nevzburil odhodme rušky a nedajme sa očkovať - Srať na to že 100 %...
dnes, 15:35,  -era-, nerozumiem ani "Tak to urobte... Urobte... prijmite... budú s vami... počítajte......
dnes, 15:34,  Niekomu je málo dôkazov i o tom , že je zem guľatá.
dnes, 15:33,  PartOFgod tupý
dnes, 15:30,  -era-, o čom to zas melieš, kam to otáčaš?*09 ... uvediem aktuálny príklad. Klimatické...
dnes, 15:23,  -era-, neporozumel si mi. Nehovorím o "ovplyvnení duchovného sveta tým, ako sa dnes...
dnes, 15:23,  Tak to urobte. Urobte kompletnú analýzu dopadov na spoločnosť, vyhodnoťte mieru...
dnes, 15:16,  -era-, uvedomujem... záleží však aj na miere nebezpečia, ako aj od toho, ako sa dá voči...
dnes, 15:15,  Dúfam že raz donesieš babke tento darček za to že sa o teba ešte stará . keď budeš stať...
dnes, 15:12,  -era- niekedy je to potrebné . Preto sa rušili výherné hracie automaty , nebankovky , preto...
dnes, 15:05,  160. *k myšlienkovému experimentu - ako chceš ty vôbec posúdiť to, čo by som ti ja...
dnes, 15:04,  To ano moj kamos automobilovy pretekar sa isiel previest na elektrokolobezke spadol a zomrel....
dnes, 15:01,  160. A uvedomuješ si vôbec, že NEPRIAMO NEBEZPEČNE sú úplne všetky veci tohto sveta?
dnes, 14:55,  Hlas ľudu, hlas boží :)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(146 219 bytes in 0,177 seconds)