Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

V čom spočívala vyvolenosť židovského národa?

10
reakcií
946
prečítaní
Tému 17. októbra 2015, 00:43 založil Shagara.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 10. 2015, 00:43 avatar
v súvislosti s "vyvolenosťou" sa v tejto téme chcem sústrediť len na aspekt -"kráľovského kňazstva", a čo z toho plynie pre kresťanov.
Zmluva Zákona poskytla Izraelu príležitosť, aby z neho povstalo kráľovské kňazstvo, ktoré malo slúžiť na úžitok „všetkých ostatných národov“. Táto úžasná vyhliadka však bola niečím podmienená: „Ak budete... prísne poslúchať môj hlas a skutočne budete dodržiavať moju zmluvu.“
v súvislosti s "vyvolenosťou" sa v tejto téme chcem sústrediť len na aspekt -"kráľovského kňazstva", a čo z toho plynie pre kresťanov.
Dokonca ani úprimných Izraelitov nemohlo kňazstvo pod zmluvou Zákona úplne zmieriť s Bohom. Apoštol Pavol to vyjadril takto: „Nie je totiž možné, aby krv býkov a capov sňala hriechy.“ (Hebr. 10:1–4)
Teda,načo poukazovali biblické sľuby z Mojžišovho zákona?
„Vy ste ‚vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud pre zvláštne vlastníctvo.‘“ (1. PETRA 2:9).....Peter tu citoval slová, ktoré Jehova povedal Izraelu pri zavádzaní Zákona,/SZ/ a uplatnil ich na kresťanov, s ktorými je uzavretá nová zmluva. (2. Mojž. 19:5, 6)
Na adresu opäť tejto vládnucej,kráľovskej skupiny Ján píše......„Svojou krvou si kúpil Bohu osoby z každého kmeňa a jazyka a ľudu a národa, a urobil si z nich kráľovstvo a kňazov nášmu Bohu, a budú vládnuť ako králi nad zemou.“ (Zjav. 5:8–10)
Neskôr, v inom videní, Ján o týchto vládcoch hovorí: „Budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním vládnuť ako králi tisíc rokov.“ (Zjav. 20:6) Spolu s Kristom tvoria kráľovské kňazstvo, z ktorého bude mať úžitok celé ľudstvo.
Už som sa i v minulosti pýtal....:"kto bude nad kým vládnuť"?
Teda,už aj z týchto faktov je zrejme,že istá skupina ľudí, kresťanov mala v predsavzatí Boha významné,jedinečné miesto./zvláštne vlastníctvo/.
To potvrdzuje aj správa....... „Neboj sa, malé stádo, lebo Otec schválil dať vám kráľovstvo.“ (Lukáš 12:32)
Teda.aj tu je podčiarknuté,že vládnuť v nebi s Kristom bude iba malá skupina kresťanov, len obmedzený počet Kristových nasledovníkov. O nich Biblia hovorí ako "prvé ovocie Bohu". Zjav.14:4.
Logicky,ak je prvé ovocie,tak je zrejme ,že je aj druhé ovocie/iná skupina ctiteľov/ ,ako to vyplýva z daného textu a kontextu Písma. To potvrdzuje i fakt,že táto "vyvolená" skupina má jedinečné postavenie i v tom/oproti iným/ ,že "nad nimi druhá smrť už nemá moc". Zjav.20:4-6. A tiež že majú podiel na "prvom,skoršom vzkriesení". 1 Sol.4:16,. Fil.3:11
Teda, daná mala skupina vládcov "kúpených zo zeme" ,nebeská,vládnúca trieda/znovuzrodení/ má jedinečnú výsadu vládnuť v nebi na úžitok ostatných ktorí budú vzkriesení neskoršie a budu žiť v pozemskom raji.
V tom spočívala /okrem iného/aj prednosť a vyvolenosť židov,že práve oni mohli využiť túto skutočnosť a mohli tak zaplniť "nebeské tróny" . Aj preto spočiatku Ježiš nedovoloval hlásať posolstvo o kráľovstve iným ako židom. /a samaritánom/ Až neskôr,ked ho jeho národ zavrhol, tak táto prednosť bola poskytnutá i pohanom.
Ježišove slová zaznamenané v Jánovi 10:16: „Mám iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca; aj tie privediem, a budú počúvať môj hlas, a stanú sa jedným stádom jedného pastiera.“ .......mnohí v minulosti chápali tak , že tieto „iné ovce“ budú pozemskou triedou. A tejto pozemskej triede v novom ,spravodlivom svete bude vládnuť Kristus z neba spolu so spoluvládcami,znovuzrodenými,"kúpenými zo zeme",ktorí budú vládnuť nad spravodlivou zemou,novou ľudskou spoločnosťou.
Samozrejme,...rád si prečítam aj iné názory na danú tému,ak budú podložené Písmom.


2.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   17. 10. 2015, 08:29 avatar
Zjavenie tiež prešlo istou úpravou, aby bol nespoznaný a skutočný Osloboditeľ, Sudca a Kráľ Tisícročnej ríše IMANUEL - Duch Svätý, druhý Boží Syn...

Skôr by som povedal, že v čom spočívala povolanosť tohto národa, o ktorú prišiel pred 2000 rokmi, lebo nespoznal Syna Božieho Ježiša, prenasledoval ho, dokonca postaral sa o to, aby bol Syn boha ukrižovaný!


3.
označiť príspevok

fajer
   17. 10. 2015, 09:10 avatar
v ničom, je to len blud pre veriacich....ako môže niekto nosiť klobúk a vrkoče....


4.
označiť príspevok

milky945 muž
   18. 10. 2015, 17:13 avatar
Shagara, nejdeš podľa písma. Citoval si niekoľko veršov, ale ani v jednom nie je, že "kráľovské kňazstvo" bude v nebi. A keď už ide o to, aj "kráľovské kňazstvo" je použité len raz. Nemal by si pridávať, čo tam nie je. Inak to vyzerá tak, že z 0 a 1 (nuly a jednotky) si spravil N. Nevenoval som sa tejto téme moc, mám len pár poznámok, z ktorých však vyplýva, že 1000 ročné kráľovstvo Krista bude na zemi. Môžem dať v ďalšom príspevku.


7.
označiť príspevok

Shagara muž
   20. 10. 2015, 01:49 avatar
4.....Je to tam Milky,...v Písme. A mnohokrát. A je to samozrejmosť ako facka. A tak ako predobrazné kňazstvo bolo na zemi,tak to väčšia v druhom spĺňaní bude isto v nebi. Aj preto je to nebeské kráľovstvo. Teda,nič som nepridal. Prečítaj Heb.9:11-12,. 1 Petra 2:5,. 1 Petra 1:3_5., Zjav.1:6,. 22:5.,
A samozrejme....1000 ročné kráľovstvo bude na zemi. O tom som už písal dosť.


8.
označiť príspevok

milky945 muž
   21. 10. 2015, 18:51 avatar
Tak to sme sa nepochopili. Ja nespochybňujem "kráľovské kňazstvo", (i keď ten termín nepoužívam, používam termín "vyvolení", "lebo je veľa povolaných ale málo povolaných".
Spochybňujem nebo. Pozeral som na verše v 7, ktoré si dal. V žiadnom z nich nie je nebo, že vyvolení budú v nebi tam nie je. Tak nechápem, prečo to stále vyťahuješ.

Apropo, ak 1000 ročné kráľovstvo Krista bude na zemi, Kristus bude v nebi? To je dosť divné.


5.
označiť príspevok

milky945 muž
   18. 10. 2015, 17:34 avatar
X: Nový Jeruzalem bude na zemi
Zachariáš 8,3 + Zjavenie Jána 21,3:
www.obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
www.obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

A:Ježiš príde na zem:
>Sk 1,10:A jako v tom, čo odchádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa, dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu, 11ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba
>Solúčanom 4,16: Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv;
>Mat 16,27: Lebo Syn človeka prijde v sláve svojeho Otca, so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
>Zj 22,12: A hľa, prijdem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, jaký bude jeho skutok.
>Zachariáš 14: www.obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

B: Spravodliví dostanú zem ako dedičstvo, budú na zemi:
>Mat 5,5: Blahoslavení tichí, lebo oni dedične obdržia zem.
>Zjavenie 5,10: a učinil si nás našemu Bohu kráľmi a kňazmi, a budeme kraľovať na zemi.
www.obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
>Matúš 25,34: Poďte, požehnaní môjho Otca, vládnite dedične kráľovstvom, vám pripraveným od založenia sveta.

C: Tam kde bude Kristus, tam budú jeho učenníci, vždy s Pánom:
>Solúnčanom 4,17: potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.:
B+C: Ak spravodliví dostanú zem, a budú s Kristom, tak potom aj Kristus bude na zemi.


6.
označiť príspevok

Shagara muž
   20. 10. 2015, 01:30 avatar
Nový Jeruzalem a jeho Ženích tvorí vládu nového systému vecí. Toto nebeské mesto ‚zostúpi z neba‘ v tom zmysle, že obráti svoju pozornosť na zem. A nie že by zostúpilo priamo na zem. Iné texty poukazujú,že toto symbolické mesto je duchovné a bude v nebi.
Tu ide o presný náprotivok doslovného,starovekého, chrámu v Jeruzaleme. Teda,o "veľký duchovný chrám v nebi". Pavol tiež o tom pojednáva.
Zjavenie 21:2, 3? ...... hovorí: „Videl som aj sväté mesto, Nový Jeruzalem, zostupujúci od Boha z neba a pripravený ako nevesta ozdobená pre svojho manžela. Nato som počul silný hlas hovoriť z trónu: ,Hľa, Boží stan je s ľudstvom a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. A sám Boh bude s nimi.‘“ (Znamená Milky skutočnosť, že Boh bude s ľudstvom „bývať“ a „bude s nimi“, že sa stane telesnou bytosťou? To nie je možné, lebo Jehova povedal Mojžišovi: „Žiaden človek ma nemôže vidieť a zostať žiť.“ [2. Mojž. 33:20] V zhode s tým sa teda členovia Nového Jeruzalema nevrátia na zem ako telesné bytosti. V akom zmysle teda opäť môže Boh ,byť s ľudstvom‘ a ako Nový Jeruzalem ,zostúpi z neba‘? Jeden taký náznak nepochybne nachádzame v 1. Mojžišovej 21:1, kde sa hovorí, že Boh „navštívil“ Sáru a požehnal ju vo vyššom veku synom. Alebo druhá Mojžišova 4:31 zas hovorí, že Boh „navštívil“ Izrael tak, že poslal Mojžiša ako vysloboditeľa. Lukáš 7:16 zas hovorí, že prostredníctvom Ježišovej služby Boh „navštívil“ svoj ľud. To platí aj na Zach.8:3! ....... Takže Zjavenie 21:2, 3 musí znamenať, že Boh ,navštívi‘ alebo bude s ľudstvom prostredníctvom nebeského Nového Jeruzalema, skrze ktorý budú prúdiť požehnania k poslušným ľuďom.
Samozrejme....na zemi bude poslušné ľudstvo. "mierni/tichí/ zeme".
Kristus nakoľko obetoval svoje telo,"vzdal sa ho za život sveta" tak si ho už nikdy nemôže vziať a to Biblia potvrdzuje! "Svet ho už viac neuvidí"!
Zjavenie 5:10 pojednáva o kráľoch ktorí budú "vládnuť nad zemou",....nie na zemi!
Viaceré texty Písma poukazujú,že Kristus bude v nebi aj s Otcom ktorému sa podriadi,....a nie a zemi. V Biblii nie je rozpor,...preto tieto texty Milky musíš chápať v kontexte Písma a biblických,logických faktov.


9.
označiť príspevok

milky945 muž
   24. 10. 2015, 20:36 avatar
Boh daroval židom zasnúbenú zem / Kanaán cez Abraháma a kráľovstvo bez konca cez Dávida, jedno a to isté. Obidva dari boli formulované zmluvne, preto možno hovoriť o Abrahámovej a Dávidovej zmluve. Dôležitá otázka je, aké má byť to kráľovstvo? Krátka odpoveď v dvoch bodoch:
1. nebude nikdy zničené (Lukáš 1,31-33, Izaiáš 9,5-7, 2.Samuel 7,16). Naopak vydrží navždy, lebo “v ňom budú požehnané všetky národy zeme.“(Gn 18,18).
2. zničí všetky ostatné pozemské kráľovstvá (Daniel 2,45).
www.obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
www.obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
www.obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
www.obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Takéto kráľovstvo sa má naplniť v dvoch rovinách: v hmotnej a duchovnej rovine.
Teda má naozaj vzniknúť pozemské kráľovstvo, ktoré nebude nikdy zničené. To sa Izraelitom ešte nestalo / nepodarilo. Židia ešte nemali kráľovstvo, ktoré by vládlo neohrozene celému svetu. To sa stane asi teraz po druhom príchode Krista (1000 ročné kráľovstvo, ZJ 20).
V duchovnej rovine má platiť, že v srdciach všetkých ľudí bude (vládnuť) božie kráľovstvo a človek bude stvorený na obraz boží. Preto Ježiš povedal, že spása je zo židov, lebo uvedené prisľúbenia židom sa naplnia v osobe Ježiša Krista a on bude vládnuť pozemskému / hmotnému ako aj duchovnému Jeruzalemu.
V kontexte týchto slov ti položím otázku. Ak je spása zo židov a oni ostatnú na zemi, ako vyplýva z A a D zmluvy, prečo ostatní (spasení) pôjdu do neba? Vieš mi to vysvetliť?

Aby som to zhrnul, veríš tomu, že budú dve oddelené skupiny. Že kráľovské kňazstvo bude v nebi a 1000 ročné kráľovstvo Krista bude na zemi a tak to bude asi navždy. Je tak? Pritom ti uniká fakt, že obidve skupiny budú mať duchovné telá (viď 1. korint. 15,35+) a večný život. Ježiš v duchovnom tele po vzkriesení vstúpil k otcovi na nebesia. Čo bude brániť “ľuďom“ v duchovnom tele na zemi vystúpiť do neba? Myslím, že nič. Takže delenie pobytu ľudí na nebo a zem nemá zmysel.

Na záver ťa chcem vyzvať, dokáž svoje tvrdenie o nebi, ešte si to nepodložil jediným veršom Písma. Ja som v 5 dokázal opak, ktorý ignoruješ alebo spochybňuješ. Spochybňuješ napr. Zjavenie 5:10. Dobre, sú tam dve verzie prekladu: "... kraľovať na zemi" a "... kraľovať nad zemou", lebo grécke slovo má dva významy: “na“ a “nad“, takže teraz si vyber.


10.
označiť príspevok

Shagara muž
   24. 10. 2015, 21:04 avatar
9...Milky,to čo píšeš je nelogické. Božie kráľovstvo je nebeské kráľovstvo nad zemou. Teda,nespomínaj srdce,to je katolícka náuka.
Židia,ako národ boli zavrhnutí,a iba jednotlivci,ak príjmu Krista majú nádej. Dnes už iba pozemskú.
Dnes ,rečou NZ je uprednosňovaný "duchovný žid"/Boží Izrael,obriezka srdcom/
A na zemi budú žiť ľudia v hmotných telách/je telesné a duchovné vzkriesenie-hovorí Pavol/. Nemusím ti hovoriť,že duchovcné vzkriesenie sa týka tých,čo budú žiť v nebi a vládnuť. Povedz nad kým? No,nad tými,čo budu poddaní kráľovstva a biudú na zemi.
A to,že "spása je zo židov" len poukazuje,že ich si Boh na počiatku vyvolil,a že Ježiš bol žid,ktorý zabezpečil spásu. Nič viac.
Počet 144 000 je už naplnený,....a je faktom,ako hovorí Písmo,že predkresťanskí ctitelia Boha budú na zemi,aj Dávid,Ján...atd. O nich sa dokonca aj zmieňuje bblická správa.
A 1000-ročné kráľovstvo je preto tisícročné,lebo bude trvať 1000-rokov. Potom sa Kristus podriadi Otcovi a Jehova bude opäť jediným vládcom/ako to bolo pred vzburou/ v celom vesmíre.
A neviem čo mám dokázať? To,že bude istá skupina v nebi je fakt,a je to na mnohých miestach Písma. Prečítaj celé zjavenie-tam to máš viac krát citované...atd. To je to "prvé ovocie Bohu",.....to sú tí,nad "ktorými druhá smrť už nemá moc".
Spomínal som,že tri židovské sviatky,predobrazujú tieto skupiny1,Ježiš-pesach....2,prvé ovocie-/nebeskí vládci/letnice,....3,Zber ostatnéj úrody/druhé ovocie-pozemská trieda/-sviatok stánkov.
Ak bude treba,a povieš konkrétne ,čo mám dokázať....tak ťa zasypem txtami?!


11.
označiť príspevok

milky945 muž
   24. 10. 2015, 21:44 avatar
Židia boli zavrhnutí? To myslíš vážne? Takže tým hovoríš, že Abrahámova a Davidova zmluva sa nenaplní a Boh poruší svoje prisľúbenia im dané kvôli pár ľuďom. A prečo Boh poruší zmluvu? Zrejme pre pár židov, ktorý dali zabiť Ježiša a neprijali ho ako mesiáša. To je divná božia spravodlivosť, keď kvôli hŕstke ľudí odsúdi celý národ a odstúpi od zmluvy.
Ešte sa pozri na Rim 11,26, prípadne celé Rim 11,25+ dokonca, Pavol tam hovorí, že celý Izrael bude spasený.

Keď na zemi budú vzkriesení v hmotnom tele, budú mať večný život?

To, že bude istá skupina v nebi je tvoj výmysel, ktorí nevieš dokázať, inak by si to už spravil, inak by si mi tu už nasúkal písmo za písmom, verš za veršom.
Shagara ty nechápeš, že stará zmluva je podobenstvo / predobraz novej zmluvy. To znamená, že v hmotnej forme naznačuje budúce duchovné pravdy. Takže ak im bola daná zmluva v materiálnom svete / rovine, tak taká istá zmluva bude daná ostatným ľudom v duchovnej rovine. Proste Boh cez židov naznačoval budúce veci. Aj preto "spása je zo židov".

Toto je dobré video:
http://www.youtube.com/watch?v=KF2-qINOS60 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Pojednáva o tom, aký je rozdiel medzi náboženstvom a božím kráľovstvom.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 14:01,  Lemmy, čo hovoríš na tohto Lemmyho: www.youtube.com/watch?v=eBIa0o36pPo *21
dnes, 13:55,  Napísal som jasne, že šedý priemer v dnešných moderných dobách. Vo svojom čase bol za...
dnes, 13:44,  -era-, pozri /samozrejme iba ak sa Ti chce od 1:55 min *21
dnes, 13:42,  -era-, potom klobúk dole... hovoriť však o Jeff Beckovi ako šedom priemere, znamená...
dnes, 13:21,  Múdro píšeš :)
dnes, 13:14,  -era-, len potom sú aj podobné poznámky, ako "Ak si sa v nej našiel, nie je to môj...
dnes, 13:02,  Ja píšem stále trochu mimo témy :) Nediskutujem s nikým a súčasne so všetkými :)
dnes, 12:41,  Operácia „STORM“, „OLUJA“ alebo BÚRKA S USA dohodnuté najväčšie etnické...
dnes, 12:07,  Sobota bola siedmim dnom od pradavna, od stvorenia sveta. To nie je zidovska institucia, ale...
dnes, 12:00,  „Slečna, nevyspali by ste sa so mnou za 100 €? „Ani náhodou.“ „Škoda, lebo...
dnes, 11:58,  Elemír, uveril si podvodu. Delfíny v Benátkach sú podvod: National Geographic odhalila pravdu...
dnes, 11:53,  Najväčší koncert bol The Great Jam Session, na ktorom počas jedného dňa vystúpilo 14 kapiel.
dnes, 11:53,  Rôzne kapely, punk a metal. Napríklad: Serious Music....
dnes, 11:22,  elemír, podľa mňa, otázka trojjedinosti je problémom ľudí, ktorým si robia zbytočné...
dnes, 11:18,  Lemmy, aké koncerty si potom organizoval?*21
dnes, 11:15,  Svätá trojica si myslím nie problém diskusie na tomto DF. Trojica vznikla v úplne iných...
dnes, 11:14,  -era-, v istom zmysle je to pravda... dá sa to aj takto vyjadriť...*21
dnes, 11:12,  -era-, s kým, okrem mňa, v tejto téme o tom diskutuješ ... ? Neodvíja sa Tvoje tvrdenie od...
dnes, 11:01,  -era-, ešte dodám, je množstvo ľudí, ktorým, použijúc Tvoje slová, taký komfort, žiť...
dnes, 10:59,  (185) Mil@níčko, kde dostať také kohútiky, ktoré majú vodu? Veru taký by som si hneď...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Najväčším rozdielom medzi kráľovstvom a parlamentnou demokraciou je
pomer medzi bohatými a chudobnými. Kým v kráľovstve bol iba jeden kráľ, teraz je tých bohatých omnoho viac.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(90 700 bytes in 0,369 seconds)