hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  rôzne  /  téma

Úvaha o svetle...

príspevkov
20
zobrazení
17
tému vytvoril(a) 14.11.2023 20:43 Enfant Terrible
posledná zmena 25.11.2023 16:37
1
14.11.2023, 20:43
V dnešnej dobe je svetla značne veľa. Svetlo obrazovky počítača, televízora, mobilu či tabletu, blikanie svetielok, svetlá z áut, reklám, žiarivky, neóny, vysvietené budovy a interiéri... Údajne z vesmírneho pohľadu na Zem vidno na nej ostrovy svetla, ktoré ukazujú mestá a štáty. Elektrina, elektromagnetické žiarenie - na ňom sa zakladá viditeľné svetlo, ale aj internet, rádio, televízne vysielanie a ďalšie. Umelé svetlá. Takže svetla je dnes dosť.

V noci keď chceme spať, je lepšia tma. Lebo spánku prospieva, keď je svetlo zhasnuté a v spálni je tma. Teda niekedy je tma lepšia než svetlo. Väzňov mučili i zapnutým svetlom počas noci. Alebo tým, že pri vypočúvaní na nich svietili lampami priamo do očí. Viete si predstaviť, ako bolí a znepríjemňuje život reflektor, ktorý vám svieti priamo do očí? Svetlo teda nie je vždy príjemné. Alebo keď by ste chceli hľadieť priamo do slnka, do jeho svetla, mohli by ste objektívne zle dopadnúť. Nehovoriac o nepríjemných pocitoch s tým súvisiacich. Svetlo môže i oslepovať, takže značne horšie vidíte. Hovorí sa, že ,pod lampou je najväčšia tma'. Paradoxne
none
2

1. Enfant Terrible 14.11.2023, 20:43

V dnešnej dobe je svetla značne veľa. Svetlo obrazovky počítača, televízora, mobilu či tabletu, blikanie svetielok, svetlá z áut, reklám, žiarivky, neóny, vysvietené budovy a interiéri... Údajne z vesmírneho pohľadu na Zem vidno na nej ostrovy svetla, ktoré ukazujú mestá a štáty. Elektrina, elektromagnetické žiarenie - na ňom sa zakladá viditeľné svetlo, ale aj internet, rádio, televízne vysielanie a ďalšie. Umelé svetlá. Takže svetla je dnes dosť.

V noci keď chceme spať, je lepšia tma...

14.11.2023, 20:44
Primerané svetlo síce pomáha, ale prehnané či neprimerané svetlo môže škodiť. Predstavte si, že by ste boli v miestnosti, ktorá by bola nadmerne zaplavená svetlom, nadmerne osvetlená, osvietená. Takže by ste kvôli svetlu takmer nevideli veci, ktoré by sa v tej miestnosti nachádzali... Paradoxne, také svetlo by vám vadilo, vadilo by videniu, poznaniu, cíteniu. Svetlo teda môže i oslepovať, "hypnotizovať", mýliť a pod. Okrem pozitív môže mať svetlo i možné negatíva. Treba rozlišovať medzi svetlom a svetlom, podľa toho aké je. Nie každé svetlo treba nekriticky prijímať.

Svetlo môže mať i symbolický a duchovný význam. Takisto osvietenie, osvietenosť. Napr. podľa niektorých biblické a kresťanské hodnoty sú temné a minulé. Nové a budúce sú iné - osvietené veci. Napr. tradičné kresťanské manželstvo - to je údajne tma a minulosť, vs LGBTI - údajne svetlo a budúcnosť. Alebo podľa New age si má človek uvedomiť, že vraj nie je iba Božím stvorením, lež že človek je v podstate Boh. V duši, duchu. Nevadí, že človek je zjavne obmedzený tvor, že nemá Božie atribúty. Azda pýcha tam hovorí, že každý človek je napriek tomu duševne Boh. To je svetlo a osvietenie New age a ďalších podobných systémov.

Biblia hovorí, že Ježiš Kristus je pravé svetlo. Ale aj to, že i diabol satan sa dokáže premieňať na falošného anjela svetla. Zrejme na Lucifera - Svetlonosa. Viď tiež iluminátstvo (z lat. osvietenie), tiez tzv. Vesmírnych ľudí - anjelov svetla, čo sú možno padlí luciferi. Ich Aštar Šeran je vraj dobrá duchovná bytosť vyššieho vedomia a zároveň veliteľ veľkej vesmírnej flotily. Ale môže ísť aj o klam. Lebo anjeli - i tí padlí sú asi mimoriadne inteligentní, znalí, skúsení... Predstavte si, že by ste existovali niekoľko tisíc rokov. Koľko vedomostí by ste nabrali. Vaše telo by nepodliehalo skaze ako telo prirodzené. Ale existujú aj vlastnosti ako lesť, klam, ilúzie a pod. Inteligentný ešte nemusí byť aj morálny, nemusí byť cnostný. Môže prípadne posadnúť, kolonizovať a ovládať človeka i zviera. Hoci Boh a jeho anjeli majú ešte väčšie schopnosti v tejto oblasti
none
3
14.11.2023, 20:45
Toto je len určitý pohľad. Iba Boh vie, ako sa veci v skutočnosti majú. A treba tolerovať aj názory ezoterikov a pod. To však neznamená, že budeme veriť ich názorom a "osvieteniam" 🙂
none
4
17.11.2023, 16:43
Za zamyslenie stojí aj iná, nie nepodobná - duchovná téma. Týka sa pojmov, názvov, výrazov a tiež chápania. Rozdiel medzi prirodzeným a spirituálnym - prípadne nadprirodzeným či mimoprirodzeným sa niekedy vyjadruje ako rozdiel medzi telesným a duchovným, medzi hmotným - materiálnym a duchovným a pod. Avšak Biblia to prirodzené nazýva niekedy pozemské alebo prírodné či živočíšne, zatiaľ čo ono duchovné nazýva duchovné, nebeské, možno i nadzemské a pod.

Prvý list Korinťanom 15: "A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iná je sláva nebeských a iná pozemských. ... Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné."

Teda v oboch prípadoch je reč o tele, lenže v prvom prípade ide o pozemské, prirodzené či živočíšne telo, zatiaľ čo v druhom prípade o telo duchovné, nebeské, možno teda povedať, že nadprirodzené či mimoprirodzené (alebo spirituálne).

Či sa azda aj to duchovné telo neskladá zo žiadnej látky (hmoty)? Alebo skladá - lenže tá látka je nadprirodzenej povahy? Ešte aj samotná duša - samotný duch ako centrum bytosti môže pozostávať z nejakej látky, pravdaže duchovnej, mimoprirodzenej... Uvádzam to ako možnosť, domnienku, predpoklad. Lebo presne neviem, ako to je.

Prirovnanie: Aj o našom "prirodzenom" vesmíre sa v prírodnej vede - fyzike konštatuje, že okrem bežnej hmoty (látky) a energie existuje i skrytá (tmavá) hmota a energia. Tej skrytej je vraj dokonca značne viac. Je akási menej známa, menej prebádaná a pod. Ale údajne naozaj existuje. Možno analogicky existuje okrem prirodzenej látky i látka duchovná.

Vezmime si napr. anjelov, ako ich chápu duchovné a náboženské systémy. Biblia napr. naznačuje, že anjeli sú bytosti s telom. (Napr. starozákonní Židia zhotovovali anjelov cherubov, Ex 25,18-22; Ex 37, 7-9; 1Kr 6,23). Nie s pozemským, prirodzeným, lež duchovným, nebeským a pod. Poznáte napr. možno tie obrázky, ako archanjel Michal bojuje proti Diablovi (padlému anjelovi). Michal a Diabol tam majú i telá. Nie sú to len nejaké duše bez tela a pod. Azda tie obrázky naznačujú, ako to je, ako sa veci majú v tejto oblasti.

Takže podľa toho by sa nemalo hovoriť napr. "hmotné telo a duchovná duša", lež prirodzené telo a duchovná duša, keďže hmota - látka i telo môžu byť možno aj nebeské, nadprirodzené, duchovné. Teda nie hmotné telo, lež skôr prirodzené, pozemské. A podobne ďalej - nie HMOTA ako protiklad ducha (duchovna), lež PRÍRODA, PRÍRODNOSŤ ako kvázi protiklad duchovna, duchovnej, nebeskej, nadprirodzenej sféry. Alebo keď už tak - prirodzená hmota vs duchovná hmota (látka)...

Ďalšia vec však je, že teoreticky niečo ako príroda môže existovať aj na tom druhom nadprirodzenom svete. Teda aby sme to kvôli tomuto ešte trochu upresnili, mohli by sme hovoriť o pozemskej či naturálnej prírode na jednej a nebeskej či nadprirodzenej prírode na druhej strane. Toto by bolo treba pri názvoch, pojmoch, výrazoch a chápaní napokon tiež zohľadniť.

Logicky ak niečo (alebo niekto) existuje, malo by z niečoho pozostávať. Či už pozemské alebo duchovné. Inak by nepozostávalo z ničoho. A nič zrejme nemá existenciu, bytie. Preto možno predpokladať i látku nadprirodzenú, spirituálnu.

Ale s istotou neviem, ako to je. Len uvažujem
none
15
25.11.2023, 11:03
Poebané "diskusné" fórum, kde "infant hrozný" má diskusiu sám so sebou.
Nie jeho filozofia, tá mi je fuk, ale reakcie, odpovede sa tu mažú 1, 2.
Geňovia bývalého socialistického myslenia, ako tuná, majiteľ tohoto fóra, sa hrajú na malých bohov mazaním príspevkov.
Sranda, že?
none
16

15. Myslitel 25.11.2023, 11:03

Poebané "diskusné" fórum, kde "infant hrozný" má diskusiu sám so sebou.
Nie jeho filozofia, tá mi je fuk, ale reakcie, odpovede sa tu mažú 1, 2.
Geňovia bývalého socialistického myslenia, ako tuná, majiteľ tohoto fóra, sa hrajú na malých bohov mazaním príspevkov.
Sranda, že?

25.11.2023, 11:12
Lemmy bol zmazaný preto, lebo majitela tohoto fora si vymazal na svojom fore
none
17

16. qwert 25.11.2023, 11:12

Lemmy bol zmazaný preto, lebo majitela tohoto fora si vymazal na svojom fore

25.11.2023, 11:15
a drzo si tu takto diskutoval
none
18

17. qwert 25.11.2023, 11:15

a drzo si tu takto diskutoval

25.11.2023, 12:29
Nechcem sa miešať do osobných sporov iných.
Aj ja som tu a inde bol neraz zmazaný, a to aj bez akéhosi súperenia na inom fóre...
Typické pre postkomunistických vyprdkov, radi sa hrajú na bohov skrz cenzúru druhých na Internete - platforme založenej na slobode informácie.
Humor.
Keby bolo na komunistoch, prístup k internetu by dodnes mali asi len vyvolení, a to ešte aj iba členovia ich strany..
none
19

16. qwert 25.11.2023, 11:12

Lemmy bol zmazaný preto, lebo majitela tohoto fora si vymazal na svojom fore

25.11.2023, 12:39
Zoofila Lemmyho vyhodili aj z iných DF.
none
20
25.11.2023, 16:37
Hehe 🙂
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 111 243 B vygenerované za : 0.089 s unikátne zobrazenia tém : 75 231 unikátne zobrazenia blogov : 1 656 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

odkaz Je to ako spoznať naplno svoj potenciál a využiť ho 😉 Je to ako ísť na 100% svojej kapacity, ktorú ako ČLOVEK si schopný mať 😉 Je to ako by si sa zobudil do nového nádherného sveta ...

citát dňa :

Komu sa nechce, hľadá dôvod. Komu sa chce, hľadá spôsob.