Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Temné bytosti

46
reakcií
6083
prečítaní
Tému 31. júla 2008, 20:47 založil janyjany.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
21. 09. 2011
84
24. 08. 2009
52
14. 02. 2010
19
30. 09. 2010
74
24. 06. 2017
25
11. 12. 2019
10
 
 


1.
označiť príspevok

janyjany
   31. 7. 2008, 20:47 avatar
Pôsobenie satanských bytostí.
Satan je temný duch, duch tiaže, pôsobiaci z marsickej sféry. Jeho pôsobenie spočíva v éterickej sfére Zeme. Jeho úlohou je všetko éterické sťahovať do hmoty, konzervovať, materializovať, vtesnávať do čo najužších presne ohraničených foriem. Ovplyvňuje myšlienkový svet človeka tým spôsobom, aby človek svet okolo seba, prírodu, vesmír vnímal len ako neživú strnulú hmotu, aby nevidel duchovné bytosti za každou rastlinou, za každým prírodným alebo kozmickým javom. Ľuďom vštepuje predstavu, že naozajstným svetom a prírodou je len to, čo sa dá vidieť fyzickým zrakom, čo sa dá fyzický zmerať a zvážiť. Satan je spolupôvodcom filozofického materializmu, ktorý sa stal oficiálnym svetonázorom dnešnej vedy. Ak sa pozrieme na jeho globálnu úlohu vo vývoji ľudstva, tak vidíme, že ľudia museli byť s ním konfrontovaní, aby boli schopní plne využívať a spoznávať fyzický svet, prostredníctvom vedy a techniky. Preto aj tento stupeň je nevyhnutný pre celistvý vývoj ľudského ducha. Jeho vplyv je väčší na západe. Takou modelovou krajinou, doslova centrom satana na Zemi je v súčasnosti USA, ktorá je silno pod jeho vplyvom. Je to krajina ktorej hlavné znaky sú obrovský technický rozmach, honba a vyzdvihovanie peňazí a úspechu, slepý obdiv k materialistickej vede. Amerika si budúcnosť dokáže predstaviť len ako neustále zdokonaľovanie techniky a genetiky, kde geneticky upravení ľudia budú žiť vo veľkých kupolách na Marse a jesť tabletky. To je pre nich znamením pokroku. Týmto pohľadom sú zafarbené aj náboženstva a ideológie pochádzajúce z Ameriky. Amerika je pôvodcom takých exotických materialistických náboženstiev, ktoré neuznávajú dušu a ducha, ale len telo a spasenie si predstavujú ako vytvorenie večného fyzického tela, napr. Jehovisti, Mormoni, Adventisti, Scientologisti atď, ale spadá pod to aj, až náboženské uctievanie mimozemských civilizácii. Tak vzniká akési satanské duchovno, charakteristické pre určitý druh dnes často prezentovanej pop-ezoteriky, kde ľudia si jednoducho nedokážu predstaviť evolúciu ľudstva ako periodický jav, kde jednotlivé anjelské hierarchie v priebehu miliónov rokov sa podieľajú na vytváraní fyzických a duševných tiel ľudí tak, aby vo vhodnom momente boli najrozvinutejšie schránky schopné prijať zárodky ducha, ale vytvárajú si v podstate materialistické predstavy, že všetko ľudstvo a rasy vznikli ako genetické experimenty nejakých mimozemských civilizácii. Satan je tak aj inšpirátorom UFO náboženstva.

Pôsobenie Lucifera - diabolských bytostí
Lucifer pôsobí tak, že uznáva len duchovnosť a hmotu má za niečo podradné. Pôsobí z venušanskej sféry. Lucifer ( Svetlonos–Zornička) je monumentálna svetelná bytosť, nositeľ svetla, predstavuje absolutizáciu duchovného princípu. Jeho poľom pôsobnosti je všeobecná astralita ľudstva, svet túžob, pocitov, vášni a chcenia. Oproti satanovi, ktorý pôsobí na človeka akoby z vonka, Lucifer sa prejavuje z vnútra, z duše človeka, ako spaľujúca túžba a vášeň. Pôsobí na astrálne telo človeka a ťahá ho von smerom k vyšším svetom vyslovene odtrháva astralitu človeka od Zeme, tak aby nemusela mať nič do činenia s hmotou. Hmotu totiž považuje za máju, za niečo menejcenné. Podľa Lucifera najlepšie by bolo pre človeka sa vôbec nevteľovať, ideálom je pre neho nevyvinutý zárodok, ktorý sa ako v sladkom spánku nevedomia vznáša kdesi v duchovnej ríši. Lucifer je duch minulosti, stále núti obracať zrak človeka k detskému veku ľudstva, veku nevinnosti, ale aj nezrelosti. Väčší vplyv má na východe. Lucifer tak vo väčšej alebo menšej miere zafarbuje charakter východných náboženstiev. Hinduizmus a budhizmus sú príkladmi takýchto náboženstiev, kde uctievaní sú svätci a jogíni, ktorí sa v samote venujú meditáciám, alebo asketickému životu v snahe vymaniť sa z utrpenia na Zemi. Zem je ponímaná nie ako miesto ktoré treba zveľaďovať, ale ako miesto utrpenia a kolotoč reikarnácií je braný ako nutné zlo. Úctu si zasluhuje všetko duchovné a ako zrkadlový protiklad Ameriky sú ideálom nie peniaze, nie praktickosť, nie kariéra, ale chudoba, askéza, duchovnosť nezávislosť od všetkého hmotného aj duševného. Hmotný svet si nezasluhuje snahu o nejaké zlepšenia, čo vidno aj na pasívnom prístupe k práci a organizácii sociálneho života, ľahostajnosti k vonkajšiemu svetu, čo vedie k zjavnej vonkajšej chudobe a zaostalosti (India, Bangladéš). Svet ako celok takto môžeme pozorovať z duchovného hľadiska ako jeden organizmus, kde jeden pól je Amerika a druhým Ázia a stred ako vyváženie týchto extrémov sa nachádza v Európe. Preto Európa a špeciálne stredná Európa je tým miestom kde dochádza k vyváženiu týchto dvoch síl v harmónii. Účelom duchovného vývoja človeka je nie potlačiť satana alebo Lucifera, oni sú dve strany váh, ale postaviť sa do stredu medzi nich a zjednať silou svojho JA medzi nimi rovnováhu. Východne náboženstva potlačujú satana, čím dochádza k vyzdvihovaniu Lucifera. Dá sa povedať, že tá časť duchovne hľadajúcich ľudí z východu aj západu, ktorí si dokázali zachovať v oboch extrémoch určitú rovnováhu, sa vteľuje v Európe, kde sa v budúcnosti bude vytvárať nový typ duchovného človeka, spájajúceho hmotný aj duchovný rozmer súčasne.

Keď to zhrnieme tak môžeme tvrdiť že osudom človeka je balansovať, vyvažovať tieto dva póly. Účelom je nie zatracovať jeden stav , alebo druhý, ale nájsť rovnovážny stav medzi nimi. Človek prejavuje svoju ľudskosť, svoju duchovnosť len v sociálnom živote To čo si myslí, alebo to čo si prečíta a neuplatní to v sociálnom živote, čiže vo vzťahu k ľuďom, to ako keby nebolo. Preto stredným stavom rovnováhy je slovo, reč v sociálnom pôsobení. Vtiahnutie zakonzervovanie slova do písma je satanský princíp. Knihy sa stávajú ak sa na ne kladie absolútny dôraz, zdrojom dogmatizmu. Zadržanie slova, mlčanie v samote je Lucifersky princíp. Mlčanie v tichu a meditácia vás odtrhávajú od Zeme. Slovo nás núti do sociálnych vzťahov, lebo človek sa rozvíja vo vzťahoch. Preto Ideálom je aby písmo sa nestalo dogmou, aby meditácia nebola cieľom, ale aby slúžili tvorivému slovu v ľudských vzťahoch.

Pôsobenie lucifera a satana v človeku
V zmysle trojčlennosti si vedomie človeka môžeme predstaviť ako zložené z nadvedomia, vedomia a podvedomia. Nadvedomím je vyššie JA človeka, ktoré siaha do oblasti anjela. Toto vyššie Ja nie je u bežného človeka plne inkarnované. Je to duchovný zárodok, ktorý spočíva v objatí anjela, ktorý bežnému človeku nahrádza jeho Ja. Až keď sa vyššie Ja v človeku zrodí, potom sa jeho anjel od neho uvoľňuje a už nerozhoduje miesto človeka, už nie je nad ním, ale stáva sa mu rovnocenným priateľom. Okrem nadvedomia má človek aj svoje bežné predmetné vedomie, ktoré používa v bežnom živote. Oblasťou ktorá nás teraz zaujíma najviac je podvedomie. Podvedomie je zložené z troch bytostí. Nachádzame tam luciferského anjela, ktorý je upútaný na astrálne telo človeka. Tento luciferský dvojník tvorí druhé astrálne telo človeka viazané na to prvé. Jeho najväčšou túžbou je odpútať sa od človeka a rozplynúť sa v svetovej astralite. Okrem luciferského dvojníka sa v podvedomí nachádza aj satanský dvojník. Satanský dvojník sa upína na ľudské étericke telo a usiluje sa ho zmocniť. Tak ako je strážny anjel v nadvedomí človeka akýmsi ideálom, praobrazom človeka, tak na druhej strane je satanský dvojník jeho karikatúrou. Je to inteligentná bytosť, ktorá sa v človeku neprejavuje tak ako Lucifer prostredníctvom vášni, ale tak, že v človeku veľmi zosilnie cieľavedomosť, a urputná snaživosť zameraná na cieľ za každú cenu. Tak môžu byť práve ľudia úspešní v politickom a spoločenskom živote práve v područí satanskej bytosti, ktorá rozhoduje za nich. Treťou zložkou podvedomia je samotné ľudské podvedomie, ktoré je tiež satansko-lucifersky zafarbené.

Pôsobenie meditácie na podvedomie človeka
Dej pomocou ktorého môžeme pracovať na svojom podvedomí je meditácia. Otázka znie, čo sa deje s naším podvedomím, keď sa venujeme poznávacej meditácii. Pri meditácii vystupuje prúd duchovnej sily nahor smerom k vyššiemu Ja a k anjelovi, vzniká spojenie, vedomie sa spojí s nadvedomím. Z nadvedomia sa začne nadol rinúť prúd svetla a zosilní prúd, ktorý smeruje nadol do podvedomia. Tento silne vedomím preniknutý prúd svetla presvetľuje podvedomie a pôsobí tam očistne. Čistenie podvedomia spôsobuje katarziu. Katarzia znamená že luciferský anjel je postupne oslobodzovaný od nášho astrálneho tela. Toto oslobodenie sa uskutočňuje rastúcou vnútornou láskou k pravdivosti. Sklon ku lži sa vnútorne zničí a nahradí túžbou po pravde. Lucifer je oslobodený a on už viac nezasahuje do nášho astrálného tela, ale môže odísť alebo začať slúžiť nášmu anjelovi. Ďalším dejom ktorý sa odohráva v našom podvedomí je, že pri pokračovaní meditácie nastáva vysadenie nášho podvedomia. Naše ľudské podvedomie, lepšie povedané, jeho neprečistená astrálna časť sa pre človeka stáva viditeľnou, personifikuje sa do podoby strážca prahu. Podobne ako had, ktorý zvlieka svoju kožu, tak vysadí človek svoje nižšie ja, svoje astrálne podvedomie zo seba von a toto sa stane určitým dvojníkom človeka. A čím je viac viditeľný tým lepšie, tým sa ho naučí kontrolovať a ovládať. To tretie čo sa pri očiste odohráva je vylúčenie satanského dvojníka. Pretože tento nemôže byť vnútorne premenený, musí byť z človeka vylúčený tak aby s ním stratil každé spojenie. Nedopraje sa mu potrava, takže je zostupujúcim svetlom stále viac a viac zatlačovaný nadol až doslova do nôh. Potom príde okamih keď sa ako suchý konár odlomí a človek sa od svojho dvojníka oslobodí. Odpadnutie bremena spôsobí človeku pocit uľahčenia.

Človek sa musí stať nezávislý od luciferského anjela, potom môže dôverovať svojim imagináciám, človek musí vysadiť zo seba ľudského dvojníka, potom môže dôverovať svojím inšpiráciám, a keď človek zo svojej bytosti odstráni aj satanského dvojníka, potom môže zažiť čistú intuíciu.


2.
označiť príspevok

janyjany
   31. 7. 2008, 20:54 avatar
nahrádza jeho Ja. Až keď sa vyššie Ja v človeku zrodí, potom sa jeho anjel od neho uvoľňuje a už nerozhoduje miesto človeka, už nie je nad ním, ale stáva sa mu rovnocenným priateľom. Okrem nadvedomia má človek aj svoje bežné predmetné vedomie, ktoré používa v bežnom živote. Oblasťou ktorá nás teraz zaujíma najviac je podvedomie. Podvedomie je zložené z troch bytostí. Nachádzame tam luciferského anjela, ktorý je upútaný na astrálne telo človeka. Tento luciferský dvojník tvorí druhé astrálne telo človeka viazané na to prvé. Jeho najväčšou túžbou je odpútať sa od človeka a rozplynúť sa v svetovej astralite. Okrem luciferského dvojníka sa v podvedomí nachádza aj satanský dvojník. Satanský dvojník sa upína na ľudské étericke telo a usiluje sa ho zmocniť. Tak ako je strážny anjel v nadvedomí človeka akýmsi ideálom, praobrazom človeka, tak na druhej strane je satanský dvojník jeho karikatúrou. Je to inteligentná bytosť, ktorá sa v človeku neprejavuje tak ako Lucifer prostredníctvom vášni, ale tak, že v človeku veľmi zosilnie cieľavedomosť, a urputná snaživosť zameraná na cieľ za každú cenu. Tak môžu byť práve ľudia úspešní v politickom a spoločenskom živote práve v područí satanskej bytosti, ktorá rozhoduje za nich. Treťou zložkou podvedomia je samotné ľudské podvedomie, ktoré je tiež satansko-lucifersky zafarbené.

Pôsobenie meditácie na podvedomie človeka
Dej pomocou ktorého môžeme pracovať na svojom podvedomí je meditácia. Otázka znie, čo sa deje s naším podvedomím, keď sa venujeme poznávacej meditácii. Pri meditácii vystupuje prúd duchovnej sily nahor smerom k vyššiemu Ja a k anjelovi, vzniká spojenie, vedomie sa spojí s nadvedomím. Z nadvedomia sa začne nadol rinúť prúd svetla a zosilní prúd, ktorý smeruje nadol do podvedomia. Tento silne vedomím preniknutý prúd svetla presvetľuje podvedomie a pôsobí tam očistne. Čistenie podvedomia spôsobuje katarziu. Katarzia znamená že luciferský anjel je postupne oslobodzovaný od nášho astrálneho tela. Toto oslobodenie sa uskutočňuje rastúcou vnútornou láskou k pravdivosti. Sklon ku lži sa vnútorne zničí a nahradí túžbou po pravde. Lucifer je oslobodený a on už viac nezasahuje do nášho astrálného tela, ale môže odísť alebo začať slúžiť nášmu anjelovi. Ďalším dejom ktorý sa odohráva v našom podvedomí je, že pri pokračovaní meditácie nastáva vysadenie nášho podvedomia. Naše ľudské podvedomie, lepšie povedané, jeho neprečistená astrálna časť sa pre človeka stáva viditeľnou, personifikuje sa do podoby strážca prahu. Podobne ako had, ktorý zvlieka svoju kožu, tak vysadí človek svoje nižšie ja, svoje astrálne podvedomie zo seba von a toto sa stane určitým dvojníkom človeka. A čím je viac viditeľný tým lepšie, tým sa ho naučí kontrolovať a ovládať. To tretie čo sa pri očiste odohráva je vylúčenie satanského dvojníka. Pretože tento nemôže byť vnútorne premenený, musí byť z človeka vylúčený tak aby s ním stratil každé spojenie. Nedopraje sa mu potrava, takže je zostupujúcim svetlom stále viac a viac zatlačovaný nadol až doslova do nôh. Potom príde okamih keď sa ako suchý konár odlomí a človek sa od svojho dvojníka oslobodí. Odpadnutie bremena spôsobí človeku pocit uľahčenia.

Človek sa musí stať nezávislý od luciferského anjela, potom môže dôverovať svojim imagináciám, človek musí vysadiť zo seba ľudského dvojníka, potom môže dôverovať svojím inšpiráciám, a keď človek zo svojej bytosti odstráni aj satanského dvojníka, potom môže zažiť čistú intuíciu.


6.
označiť príspevok

Arwen
   31. 7. 2008, 22:26 avatar
sorry, ale vsetko som necitala, jednoducho povedane: satan je duchovna bytost, anjel, ktory sa rozhodol ist proti Bohu, chcel aby sa klanali jemu. Nenavist je jeho podstatou a ma ju namierenu na cloveka, lebo sa mu nepacilo, ze ma sluzit stvoreniu, ktore je "o nieco menej" ako on. A vrcholnou urazkou bolo, ked sa Boh stal clovekom a ako clovek mu zasadil definitivny uder.
a teraz obchadza ako revuci len a hlada, koho by zozral .... vzoprite sa mu pevni vo viere


27.
označiť príspevok

ranexil muž
   1. 8. 2008, 13:12 avatar
Arwen,su to kecy,aj tvoje aj mnohých dalsich.Kedysi ,podla srimad bhagavatam,Na pociatku,stvoril Brahma štyroch velkych mudrcov,ktorý sa volali:Sanaka,Sanandana,Sanatana a Sanat kumara.Oni odmietli materialisticke cinnosti,pretože boli velmi pokročilí.Brahma ked ich priviedol na svet povedal im aby plodili potomstvo.(Pretože este nic nebolo osidlene)A oni sa vzopreli jeho voli,kedže boli verní princípom oslobodenia,oddaní Vasudevovi(osobnost božstva).Ak poznas anagramy -slovne hracky,tak ti je možno jasne že tzv.satan(odporca),je anagram slova Sanat.A naozaj to boli prve stvorene bytosti a maju podobu detí.Takže kto premysla najde,kto nie iba tara a nepozna to ,že židia su od počiatku plagiatormi a to biblicke popletenie jazykov Hospodinom je aj o anagramoch.Vznikli nove mena ,ale udalosti su tie iste-obcas inac chapane.Tak aj Kristus-to písem janymu je anagram slova Sanskrit.Aj preto je Kristus oznacovaný ako Slovo.Tento proces je priebežny a deje sa dalej aj co sa reči týka,nenadarmo sme slovania,mali by sme to pochopit.Podla Ved vzislo pismo z tela stvoritela na ktorom sa objavilo,a potom zo styroch svojich ust vyslovil vsetky vedy.Kto chce poznat povodneho Krista mal by si ich prečítať,ale nevstupujte do nejakej hinduistickj sekty.Ved oni stavali vimany,ktore dnes nazývame UFO a stale su tu,kdesi,takže ich vyspelost a nasa je dodnes neporovnatelna.


28.
označiť príspevok

slon v lese
   1. 8. 2008, 14:07 avatar
A Santa je tiež anagram Santa...lol, Coca Cola má v logu Satana! Satan je odvodené zo Šejtán.


29.
označiť príspevok

ranexil muž
   1. 8. 2008, 14:58 avatar
Bol to skor sajtan,ale my mame na vianoce Ježiška oni Santu.Oni hovoria god -dog,tak sa neni comu divit kam ten svet ide na cele s USA.A to že bol clovek na obraz boží stvorení,skor sa mi zda že psi,ale už som písal,raz demagogiu o tom preco Tí na obraz slov god sli do iraku.Stale pocuju salam salam a pes salamu miluje.


38.
označiť príspevok

janyjany
   2. 8. 2008, 18:19 avatar
Ak je písané, že človek bol stvorený na Boží obraz, tak tým nie myslené nižšie, egoistické, smrteľné ja s ktorým sa väčšina ľudí identifikuje. Boží obraz je v bežnom človeku potenciálne. Časť ľudstva ho rozvinie, časť nie.


37.
označiť príspevok

Arwen
   2. 8. 2008, 18:01 avatar
aha, som rada, ze aspon niekto je v obraze...
ale to co pises sa mi zda este komplikovanejsie ako to co je pisane v uvode
neviem si predstavit zivot s takouto teoriou
viem, ze satan existuje, viem ze je to zloduch a viem, ze ked som blizko Boha, tak sa moze "dat vypchat", to staci, zijem v pohode dalej v radosti a slobode


35.
označiť príspevok

fajer
   2. 8. 2008, 04:49 avatar
tento príspevok je tipický,že o veciach ktoré pisateľ nemôže dokázať a oponent vyvrátiť,možno napísať tony hlúposti,janyjany chod radšej na huby,satan je mierne jedovatá huba,po uvarení sa dá jesť.


3.
označiť príspevok

ranexil muž
   31. 7. 2008, 21:45 avatar
Janyjany toto je tvoj pohlad na existenciu tých dvoch?Resp je to kohosi skola a interpretoval si ju tu?


4.
označiť príspevok

janyjany
   31. 7. 2008, 21:49 avatar
daj svoju interpretáciu.


8.
označiť príspevok

ranexil muž
   31. 7. 2008, 22:52 avatar
Ja ju nedam, ja sa ich pojdem spýtat a nie ludí .Dost som sa už napocuval ludskych taranín o tvoroch o ktorých nema nik ani paru ani o ich povode.Vsetko je to stale len v rovinach filozofickych spekulacií a dohadov.Ved sa zamyslime ja sam o sebe presne neviem kto som, a ako by som mohol vediet este o niekom koho temer nikto nevidel,nepocul a ked ano tak je radsej ticho,lebo by sa nasiel dalsi co by povedal zo zavisti ,že kolaboruje s diablom.Ked mi to povie niekto kto ich pocul ,alebo videl dam ti vediet.


13.
označiť príspevok

janyjany
   1. 8. 2008, 06:51 avatar
ranexil - opis je od tých. ktorí ich poznajú.


5.
označiť príspevok

dorota
   31. 7. 2008, 21:54 avatar
ach chlapci, nejdite si radsej pekne devy a uzite si vecer... jany, to sa neda do konca precitat  


7.
označiť príspevok

ranexil muž
   31. 7. 2008, 22:45 avatar
Dorot aj ty si niekoho najdi tiež si len pri počítaci. 


9.
označiť príspevok

dorota
   31. 7. 2008, 23:11 avatar
no jo, polutovania hodne  


10.
označiť príspevok

slon v lese
   31. 7. 2008, 23:17 avatar
nechce sa mi to čítať, nemám na hlúposti čas ani chuť, aj tak by som som sa nič prevratné nedozvedel...považuj ma za ignoranta, janyjany, ak chceš. Ale tuším sa zaraďuješ medzi monologistov tohto fóra.


11.
označiť príspevok

slon v lese
   31. 7. 2008, 23:21 avatar
okrem toho mi to už trochu pripomína príspevky jednej paranoidnej schizofreničky na inom fóre...snáď nemáš k schíze predpoklady, lebo čítať tu monológy o susedoch posadnutých temnými dušami alebo o tom ako sa ti do pečene zarývajú duše hviezdicovitého tvaru, ako ich odháňaš v mene boha Anu, ako sú všetci šialení okrem teba a ty jediní vidíš pravdu a snažíš sa varovať svet pred (dosaď nepriateľa)...to sa mi tu raz čítať nechce. sebaistí blázni sú tí najhorší.


14.
označiť príspevok

janyjany
   1. 8. 2008, 06:55 avatar
kde v tom príspevku píšem, že všetci sú šialení okrem mňa?


18.
označiť príspevok

slon v lese
   1. 8. 2008, 08:02 avatar
tvrdím, že to tvrdíš? ale to, že ty tu tvrdíš, že len ty tu vlastníš "hlbšie poznanie" sa poprieť nedá )


21.
označiť príspevok

janyjany
   1. 8. 2008, 12:38 avatar
píšeš - ako sú všetci šialení okrem teba a ty jediný vidíš pravdu.
Mohol by si sa vyjadriť k téme.


26.
označiť príspevok

slon v lese
   1. 8. 2008, 12:54 avatar
janyjany - asi si skutočne neschopný sledovať význam mojich príspevkov či nie si schopný prečítať ich celé, ale to je tvoj problém, nie môj. K téme som sa už vyjadril.


12.
označiť príspevok

Mojka žena
   31. 7. 2008, 23:24 avatar
..slon, ani ja som to nečítala, ale o tom tvojom tušení, som takmer presvedčená.


15.
označiť príspevok

janyjany
   1. 8. 2008, 06:56 avatar
Mojka - prečo sa vyjadruješ k veciam, ktoré ani nečítaš?


17.
označiť príspevok

Mojka žena
   1. 8. 2008, 07:23 avatar
..stačilo mi prečítať.. Satan je temný duch... Posobenie Lucifera... a zbytok som si domyslela.


22.
označiť príspevok

janyjany
   1. 8. 2008, 12:42 avatar
Toto je diskusné fórum. Ak niekto založí nejakú tému, tak asi chce o nej diskutovať. Škoda len Mojka, že veľa krát sa vôbec nevyjadruješ k téme.


16.
označiť príspevok

janyjany
   1. 8. 2008, 06:59 avatar
slon v lese - tiež vyjadruješ k veciam, ktoré ani nečítaš? Označil si ma za monologistu. Jediný, kto tu čiastočne je ochotný diskutovať o hlbších témach, je ranexil. To, že o téme nedokážeš diskutovať, to nie je moja chyba.


19.
označiť príspevok

slon v lese
   1. 8. 2008, 08:05 avatar
Prečítal som začiatok, zbytok ma nezaujímal..čia je to chyba? Tak sa bavkaj s ranexilom o "hlbších témach" aj keď ja by som to skôr nahradil "blbšími"...ale pre niekoho sú proste jeho drísty veľmi dôležité, sú celým jeho svetom  


20.
označiť príspevok

slon v lese
   1. 8. 2008, 08:08 avatar
okrem toho súhlasím s ranexilom v "Ja ju nedam, ja sa ich pojdem spýtat a nie ludí .Dost som sa už napocuval ludskych taranín o tvoroch o ktorých nema nik ani paru ani o ich povode.Vsetko je to stale len v rovinach filozofickych spekulacií a dohadov.Ved sa zamyslime ja sam o sebe presne neviem kto som, a ako by som mohol vediet este o niekom koho temer nikto nevidel,nepocul a ked ano tak je radsej ticho,lebo by sa nasiel dalsi co by povedal zo zavisti ,že kolaboruje s diablom.Ked mi to povie niekto kto ich pocul ,alebo videl dam ti vediet"


24.
označiť príspevok

janyjany
   1. 8. 2008, 12:45 avatar
Takže slon v lese veríš potom, že existujú. Ak veríš, že je možné sa ich spýtať.


23.
označiť príspevok

janyjany
   1. 8. 2008, 12:43 avatar
slon v lese - prečo vôbec píšeš v téme, ktorá Ťa nezaujíma?


25.
označiť príspevok

slon v lese
   1. 8. 2008, 12:51 avatar
Ak je možné sa ich spýtať, asi existujú...ale ja som ešte nemal možnosť nikoho takého sa na nič pýtať, ani som nič také nikde nevidel, takže nie.
Okrem toho, ja ťa len upozorňujem.


30.
označiť príspevok

timonovacky
   1. 8. 2008, 19:59 avatar
slon v lese - a prečo si myslíš, že janyjany nemá hlbšie poznanie ?? Ako ty môžeš vedieť, čo prežil, čo sa mu stalo ???

A nie je mi celkom jasné, prečo ste tu, a čítate tieto témy, ak vás nezaujímajú. Alebo prečítate prvé dve vety a zvyšok si domýšľate ?? Alebo nie ste schopní to prečítať do konca, pretože kapacita mozgu nestačí ?? Museli by ste rozmýšľať o tom, čo vlastne čítate ??


31.
označiť príspevok

slon v lese
   1. 8. 2008, 20:37 avatar
timonovacky -  


32.
označiť príspevok

timonovacky
   1. 8. 2008, 20:52 avatar
slon v lese - to je tvoja vyspelá, duchaplná odpoveď ?? Hm, tomu sa povie úroveň.


33.
označiť príspevok

slon v lese
   1. 8. 2008, 20:56 avatar
timonovacky - pokračuj, nechávam prejaviť sa tvoju osobnosť  


34.
označiť príspevok

BetonFist muž
   1. 8. 2008, 23:42 avatar
No ze vas to bavi... co z toho vam da chleba do ust????


36.
označiť príspevok

ateista muž
   2. 8. 2008, 09:34 avatar
nic a tebe?


39.
označiť príspevok

senzana
   4. 8. 2008, 07:53 avatar
všetky naše zlé skutky majú na svedomí temné bytosti  


40.
označiť príspevok

ranexil muž
   4. 8. 2008, 08:46 avatar
Senzana,chceš tým povedat,že ty si svätá?Pretože,keď maju oni zle skutky na svedomí tak ty nemas žiaden-za všetko možu oni.Alebo sa zamysli nad tým prečo maju na svedomí zle skutky.Nie je to nahodou preto,že su ich konzumenti a vyhladavaju nase zlo?


41.
označiť príspevok

mors777 muž
   2. 11. 2008, 01:35 avatar
nie Senzana...oni nemozu za nase "zlo".zas sa nemozeme vyhovarat na ahrimana a lucifera,ze oni pachaju amoralne ciny....my ludia,sme ako keby testovany ich impulzami...ale mozeme tieto impulzy vsebe porazit a nerobit to..no nie?..vnutorny hlas ti povie napr:"nedavaj si ten alkohol,or drogu"...aj ked ti ju ludia ponukaju.alebo "nenic ten strom,nic ti neurobil"..atd

ranexil...idem ti odpovedat na toto:"ranexil 31. 7. 2008, 22:52
Ja ju nedam, ja sa ich pojdem spýtat a nie ludí .Dost som sa už napocuval ludskych taranín o tvoroch o ktorých nema nik ani paru ani o ich povode.Vsetko je to stale len v rovinach filozofickych spekulacií a dohadov.Ved sa zamyslime ja sam o sebe presne neviem kto som, a ako by som mohol vediet este o niekom koho temer nikto nevidel,nepocul a ked ano tak je radsej ticho,lebo by sa nasiel dalsi co by povedal zo zavisti ,že kolaboruje s diablom.Ked mi to povie niekto kto ich pocul ,alebo videl dam ti vediet."...z tvojej odpovede je vidno ze aj na teba posobi dosti silno ahriman=satan..nedokazes v sebe najst nepredpojaty nazor na nieco pre teba nove co niekto nevidel,nepocul......a ty my chces povedat ze duchovne bytosti vyssie od cloveka...ci uz je to anjel,archanjel,lucifer alebo az boh...ich ludia maju vnimat akoze ocami,usami,hmatom??:Dbuhahha..ved len mineraly,rastliny,zvierata a ludia maju fyzicke telo..a zmysli vnimaju LEN veci s fyz.telom...... a druha vec...je z teba citit silny zavan vychodnej ezoteriky...daj sancu aj europskej,ktora sa snazi spojit vychodnu mudrost s principmi krestanstva.

tu istu chybu robila aj Blavatska ktora PRINIESLA vych.mudrost do europy na konci 20.str...a kde skoncila ona a jej duch."hnutie" theosofia?..zanikli,lebo priniesli duch.mudrost,ale nespojili ju s impulzom krestanstva(skutocneho duch.krestanstva...nie katolickej cirkvi..to je rozdiel,dufam ze ho poznas)..zato antroposofia(zalozena Rudolfom Steinerom),z ktorej cerpa pravdepodobne aj Janyjany,to urobila a antroposofia(da sa nazvat aj novodobe pokracovanie rusenkrucianstva) zaciva velky zrod...preco?...lebo tu ma teraz svoje opodstatnenie...po svete su miliony ludi co sa nou zaobera a vacsina je v EU...skus hadat preco...lebo europsky clovek je iny ako american alebo azijcan...pre vacsinu z nas je to najlepsia cesta za duchovnom...neviem ci to pochopis,a dufam ze sa nebudes citi dotknuty...nemysle som to v zlom..maj sa


42.
označiť príspevok

mors777 muž
   2. 11. 2008, 01:37 avatar
oprava ohladne blavatskej...19. storocia


43.
označiť príspevok

ranexil muž
   2. 11. 2008, 08:21 avatar
Mors777 si milý,ja som ich mimozmyslovo postrtal habadej...,to čo si citoval som zabudol dat do uvodzoviek.Steiner mal svojske videnie vecí.Raz som tu písal jednu vec ohladom bozstva,ako stali viacerí pred jeho zjavením a kazdy z nich videl cosi ine a zopar z nich nevidelo nič.A este cosi cisla 777,neobsahuju nic okrem nadeje a zvodov diabla v pravom zmysle slova,ved kazda loteria nesie císlo 7 


44.
označiť príspevok

mors777 muž
   2. 11. 2008, 12:46 avatar
..cislo 777 mam len tak bo mors mi ako meno nepreslo:(...
mohol by som sa opytat zo zvedavosti bytosti akych hierarchii si stretol(hierarchii,alebo elementalne bytosti..whatever)?...len zo zvedavosti,neni v tom sarkasticky podton...bo v tejto dobe co zijeme sa da byt pekne oblbnuty inymi bytostami,pekny priklad je napr spisovatelka Judy Hallova ktora vravi ze spoznala duch bytost ktoru nazvala Sobek,ktora pracovala pre duch.bytost nazyvanu Seth v starom egypte(skratil som to bo sa mi to tu nechce hladat v jej knihe a citovat)...tym Ta ale nepodcenujem a netvrdim ze ty sam si bol oblbnuty:P

preco svojske videnie veci?...ako musim suhlasit,ze bol to len jeden clovek a z ineho pohladu by som mohol namietat ze to moze byt fantazirovanie,kludne..ale ak by si si pozrel pozitivny dopad na terajsi svet,tak nad tym treba zamysliet...ved z antroposofie vzniklo bio-dynamicke hospodarstvo,homeopaticke lieky sa vyrabaju v dornachu,waldorfska skola,pedagogika...to vsetko vzislo z antr. a ma to svoj pozitivny vpyv na svet...a aj kebyze som sam odporca antroposofie tak by som musiel uznat ze ked tolko veci funguje a funguje spravne,tak nieco pravdive musi byt aj na antr.-z coho to vsetk vzislo


45.
označiť príspevok

ranexil muž
   2. 11. 2008, 13:02 avatar
Mors 777,ja tu nehovorím o nefunkcnosti jeho vecí.Skor mi slo o to ,že niektore veci vnímam inac,ale to je jasne pre uhol pohladu a sposob,ako som naucený chapat veci atd.Mas to vlastne podobne ako s počítačmi,niekde je nejaký soft plne funkcny inde je nanic,alebo dokonca je prekázkou v spravnom fungovaní aj ked v inom počítaci ide perfektne.Ide o samotne zaklady ktore nam boli vstepovane a na ich zaklade budujeme co neskor sme.Ja vidím skor to,že ak tebe steiner vyhovuje a dava ti to co ti robí život lepsím tak si nasiel spravnu cestu pre seba.Iný clovek zas musí hladat ,resp. si sam vytvarat svoje veci aby bol jeho život hodnotný.Keby takuto jednoduchu vec ludia pochopili nebolo by primitívneho naboženskeho a ineho hasterenia.Ked si stastný pri tom že si desat X klaknes pred kríz-parada,a ked si stastný z toho ze ti diabol hudie svoje melodie tak tiež parada.Každy clovek v priebehu dlhych inkarnacných cyklov prechadza roznymi skusenostami,učí sa rozne veci a to co mu umoznuje žit tak,že ma z toho že žije aj radost je to spravne.Trebars ja napriek takymto poznaniam,ktore sa možu zdat i dobre nenachadzam v tom co mnohí dalsí už nasli a tak hladam dalej.Mnohe som tiež prestudoval a videl,či zažil dokonca som robil aj liecitela,vidím auru a dalsie veci ktore sa zdaju byt skvele,ale ja z toho nemam radost.Možno je to preto,že mi cosi unika,alebo som nutený žit to co nechcem.A tak aj ked sa zda,že s niecím nesuhlasím je to iba o mne a nie o tom s cím nesuhlasím.


46.
označiť príspevok

mors777 muž
   2. 11. 2008, 13:09 avatar
ranexil..pekne povedane a je to krasna pravda

antr.je moja cesta a ty mas svoju a nikto ti antr. nemoze vnucovat ked nou nechces ist
som stastny ze si clovek co vidi auru,ze si robil liecitela...ze si proste "zobudena" dusa(pardon za divny vyraz)...ale je mi luto,ze nie si skutocne stastny....popravde..ja som zacal s antr.v 16 a bol som naozaj stastny..potom som presiel k drogam a inym uceniam a moje stastie odislo prec.... teraz sa zacinam znova moralne a duchovne zdokonalovat a moje "stastie" vo mne sa vracia spolu s antr...dufam ze aj ty najdes to svoje....btw..mozem sa opytat kolko mas rokov?


47.
označiť príspevok

salbea žena
   2. 11. 2008, 13:15 avatar
dufam,ze obidvaja najdete silu a prehladate kazdu svoju "hviezdu",aby ste sa nakoniec vratili a nasli svoj domov na tejto planete..drzim vam obidvom palceky.. 
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 03:33,  http://diskusie.slovakforum.net/t381-topic
dnes, 03:12,  prosím vás, nejebte tomíqa *21 youtube.com/watch?v=cTuh7Sv0HPU
dnes, 02:32,  komunistickí demokrati *13*13*13
dnes, 02:15,  V roku 1989 dohnil zločinecký režim , I ja som bol ten čo stal na tribune i ja som bol ten...
dnes, 02:12,  Gabo predvolebnu si dal
dnes, 02:11,  Ked to tak necitiš nechoď
dnes, 02:08,  Zavládlo ticho . Nie že by sa niekto nevedel vyjadriť ale ego ano ego mu to nedovoluje
dnes, 01:30,  Ahoj Anina. Krasne si to napisala, ze ako dieta sme nasli Boha tak lahko, lebo nase srdce bolo...
dnes, 01:23,  Tublatanka - Loď do neznáma
dnes, 00:56,  Gabko takto https://www.youtube.com/watch?v=KKN0BcGCi8I Děkuji Karel Kryl Stvořil Bůh,...
dnes, 00:41,  lieky
dnes, 00:39,  pozitívne, lebo ľudstvo je krehké ako bábiky
dnes, 00:35,  Anna K - Večírek za koncem - Live at Božkov Fest 2011, Kojetín
dnes, 00:32,  When I Look At You, Miley Cyrus Music Video - THE LAST SONG - Available on DVD & Blu-ray
dnes, 00:30,  milujte svojich nepriateľov a ochraňujte svojich blížnych
dnes, 00:25,  V roku 1989 sme sa mnohí s nádejou zúčastnili na fraške, ktorou ste si pripravili priestor...
dnes, 00:24,  V roku 1989 sme sa mnohí s nádejou zúčastnili na fraške, ktorou ste si pripravili priestor...
dnes, 00:22,  dobrú noc všetkým
dnes, 00:21,  V roku 1989 sme sa mnohí s nádejou zúčastnili na fraške, ktorou ste si pripravili priestor...
dnes, 00:05,  50. ved si o tom zaloz topic :)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Staroba je smutná, ale je to zatiaľ jediná známa možnosť, ako sa dožiť vysokého veku.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(166 731 bytes in 0,500 seconds)