Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

SPasenie

34
reakcií
5957
prečítaní
Tému 10. novembra 2007, 08:29 založil luckap.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
12. 08. 2015
19
29. 03. 2012
116
23. 02. 2016
141
06. 01. 2016
28
 
 


1.
označiť príspevok

luckap
   10. 11. 2007, 08:29 avatar
Ste sklamaní inými ľuďmi? Máte plytké a prázdne vzťahy? Zdá sa ti, že každý ťa chce len využiť? Ak áno, Ježiš je tá cesta! Ježiš povedal: "Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za svoje ovce...Ja som dobrý pastier; Poznám svoje ovce a ony poznajú mňa" (Ján 10:11, 14).

Premýšľaš, čo bude po tomto živote? Máš už dosť života v honbe za vecami, ktoré sa kazia a hrdzavejú? Pochybuješ niekedy, čo život má vôbec nejaký zmysel? Chceš žiť aj po smrti? Ak áno, Ježiš je tá cesta! Ježiš povedal: "Ja som vzkriesenie aj život. Kto verí vo mňa bude žiť, aj keby zomrel a kto verí vo mňa, nikdy nezomrie" (Ján 11:25-26).

Čo je tá cesta? Čo je pravda? Čo je život? Ježiš odpovedá: "Ja som cesta, Pravda aj život. Nikto neprichádza k Otcovi jedine skrze mňa" (Ján 14:6).

Hlad, ktorý cítiš, je duchovný hlad a nasýtiť ho môže jedine Ježiš. Ježiš je jediný, kto dokáže rozptýliť temnotu. Ježiš je bránou k spokojnému životu. Ježiš je priateľ a pastier, ktorého hľadáš. Ježiš je život – na tomto svete aj na onom. Ježiš je cesta spasenia!

Príčinou tvojho hladu, pocitu, že sa strácaš v temnotách, neschopnosti nájsť zmysel života – príčinou všetkých týchto pocitov je odlúčenie od Boha. Biblia nám hovorí, že my všetci sme zhrešili a teda sme odlúčení od Boha (Kazateľ 7:20; Rímskym 3:23). Prázdnota, ktorú vo svojom srdci cítiš, je neprítomnosť Boha v tvojom živote. Boli sme stvorení, aby sme žili v spoločenstve s Bohom. Pre náš hriech sme boli odlúčení a nemáme tento vzťah. Čo je ešte horšie, kvôli nášmu hriechu budeme oddelení od Boha celú večnosť, v tomto aj v budúcom živote (Rímskym 6:23; Ján 3:36).

Ako vyriešiť tento problém? Ježiš je tá cesta! Ježiš vzal náš hriech na seba (2 Korintským 5:21). Ježiš zomrel namiesto nás (Rímskym 5:8), vzal na seba trest, ktorý sme si zaslúžili my. Po troch dňoch Ježiš vstal zmŕtvych, zvíťazil nad hriechom a nad smrťou, (Rímskym 6:4-5). Prečo to urobil? Ježiš sám odpovedal na túto otázku, "Nikto nemá väčšiu lásku ako keď položí svoj život za svojich priateľov" (Ján 15:13). Ježiš zomrel, aby sme my mohli žiť. Ak vložíme našu vieru v Ježiša, uveríme v Jeho smrť ako platbu za naše hriechy – všetky naše hriechy budú odpustené a zmazané. Potom bude náš duchovný hlad utíšený. Svetlo sa nám znovu rozsvieti. Budeme mať prístup k životu, ktorý nás bude uspokojovať. Spoznáme nášho skutočného najlepšieho priateľa a dobrého pastiera. Budeme si istí, že máme život aj po smrti – vzkriesení v nebesiach pre večnosť s Ježišom!

"Lebo Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby každý, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal večný život" (Ján 3:16).


2.
označiť príspevok

luckap
   10. 11. 2007, 08:30 avatar
"Mať večný život?"

Odpoveď: Biblia nám ukazuje jasnú cestu k večnému životu. Najprv musíme priznať, že sme zhrešili proti Bohu: "Lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej" (Rímskym 3:23). Všetci sme sa dopustili vecí, ktoré zarmucujú Pána Boha, čo znamená, že si zaslúžime trest. Keďže všetky naše hriechy sú v konečnom dôsledku hriechmi proti Bohu, jedine večný trest je dostatočnou odplatou. "Odplatou za hriech je smrť, ale Boží dar je večný život skrze Ježiša Krista nášho Pána" (Rímskym 6:23).

Avšak Ježiš Kristus, dokonalý (1 Petra 2:22), večný Syn Boží sa stal človekom (Ján 1:1,14) a zomrel, aby splatil náš dlh. "Boh tak dokazuje svoju lásku k nám, že my kým sme ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás" (Rímskym 5:8). Ježiš Kristus zomrel na kríži (Ján 19:31-42), vzal na seba trest, ktorý sme si zaslúžili my (2 Korintským 5:21). O tri dni vstal zmŕtvych (1 Korintským 15:1-4) a zvíťazil tak nad hriechom a nad smrťou. "Vo svojej veľkej milosti nám daroval nový život v živej nádeji skrze vzkriesenie Ježiša Krista" (1 Petra 1:3).

Vierou sa musíme odvrátiť od hriechu a obrátiť sa ku Kristovi, aby sme boli spasení (Skutky 3:19). Ak vložíme našu vieru v Neho a uveríme, že zomrel na kríži, aby zaplatil za naše hriechy, získame odpustenie a zasľúbený večný život v nebesiach. "Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal večný život" (Ján 3:16). "Ak vyznávaš svojími ústami, že Ježiš je Pán,' a veríš vo svojom srdci, že Ho Boh vzkriesil zmŕtvych, budeš spasený" (Rímskym 10:9). Jedine viera v Kristovo dielo dokonané na kríži je jedinou skutočnou cestou k večnému životu! "Lebo skrze vieru ste spasení, skrze vieru – a nie pre vaše zásluhy, je to dar Boží – nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil" (Efezským 2:8-9).

Ak chceš prijať Ježiša Krista za svojho Spasiteľa, tu je modlitba, ktorú sa môžeš pomodliť. Pamätaj, odriekanie tejto ani inej modlitby ťa nespasí. Jedine viera v Krista ťa môže zachrániť od hriechu. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť svoju vieru Bohu a poďakovať Mu za dar spasenia. "Bože, viem, že som zhrešil proti Tebe a zasluhujem trest. Ale Ježiš Kristus vzal trest, ktorý patril mne, aby som ja skrze vieru v Neho mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám svoju dôveru v Teba, aby si ma spasil. Ďakujem Ti za Tvoju úžasnú milosť a odpustenie – za dar večného života! Amen!"


3.
označiť príspevok

luckap
   10. 11. 2007, 08:31 avatar
Ježiš žije!
AK chete žiť večný život,treba Ho prijať ako svojho osobného Spasiteľa.


4.
označiť príspevok

Degon
   10. 11. 2007, 09:02 avatar
Luckap,
skutočne krásne vyznanie kresťanskej viery. Je vidno, že žiješ plný život viery s darmi Ducha sv. Ale to dokáže oceniť iba ten, kto taký život aj prežíva - nie ateista, alebo agnostik. Želám Ti , aby ti Tvoja viera vydržala až do oslávenia u Boha.


5.
označiť príspevok

Sauron
   10. 11. 2007, 13:24 avatar
luckap,
nerozdávaš náhodou na uliciach časopis Strážna veža alebo také čosi?


6.
označiť príspevok

Krištof
   10. 11. 2007, 16:07 avatar
Aj Daniel Pastirčák kdesi povedal, že dajaké prvé dva roky po tom, čo človek uverí, môžu predstavovať obdobie, ktoré nazýva fandamentalistické. Niekto tomu hovorí bigotnosť a pod. Žiaľ, zdá sa, že niektorí veriaci sa z tohoto (fundamentalistického) štádia nedostanú po celý život. Na druhej strane takáto viera im dáva zvláštnu silu hlásať evanjelium... aspoň ako ho chápu. Odporúčam pasáž z Matúša o poslednom súde (Mt 25, 31-46). Tam nikde nevidíš nutnosť "viery" pre cestu do neba, lež jedine nutnosť ľudskosti či súcitu - a s tým spojených skutkov vo vzťahu k trpiacim atď. Tiež v tom je všeobecnosť Kristovho evanjelia pre celé ľudské pokolenie...


16.
označiť príspevok

Bystro
   13. 11. 2007, 15:33 avatar
V Židom 11. kapitole je toho o viere písané až až. Napr., že bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Ďalej Rimanom 5:1 "A tak ospravedlnení u viery máme pokoj s Bohom skrze Pána Ježiša Krista" Mnoho iných miest hovorí o nutnosti viery. Dokonca sa píše, že spasenie je z viery, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil (EF. 2:9 "Milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil" (Tit. 3:5 - ...spasil nas nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva...) Samozrejme, "viera bez skutkov je mŕtva" (Jak. 2:26)


7.
označiť príspevok

Degon
   11. 11. 2007, 11:00 avatar
Krištof, chceš snáď ľuďom zakazovať ich vieru? Chceš, aby každý rozmýšľal a cítil ako Ty? Viera je osobná vec každého človeka a každý by ju mal u toho druhého rešpektovať. Každý veríme v niečo, čomu iný neverí. Jeden verí v kominizmus, iný kapitalizmus a iný opäť verí na ufónov. Vo svete existuje množstvo rôznej mystifikácie a nikto ich druhému nezakazuje. Tak prečo sa búriš práve proti kresťanskej viere? Nemali by sme byť k sebe viac tolerantní?


8.
označiť príspevok

Kasafran
   11. 11. 2007, 16:49 avatar
Degon,
prečítaj si, prosím Ťa, ešte raz a dôslednejšie Krištofov príspevok a určite zistíš, že Ti nedal ani ten najmenší dôvod na takúto "militantnú" reakciu.
Teraz som zvedavý na úroveň Tvojej sebareflexie a tolerancie...


9.
označiť príspevok

narnia6 muž
   12. 11. 2007, 01:03 avatar
Božie slová najlepšie pochopíme až keď dosiahneme božieho odpustenia.Až keď nám odpustí naše hriechy a uvedie nás do kráľovstva nebeského,tak pochopíme jeho slová.Slová,ktoré pre niektorých ľudí neznamenajú nič,no pre druhých sú súčasťou ich života a duše.
Preto čokoľvek chcete,aby vám ľudia činili,činte aj vy,lebo to je zákon aj proroci.Vchádzajte tesnou bránou,lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia,a mnohý ňou vchádzajú,ale do života vedie tesná brána a úzka cesta,a málo je tých,ktorý ju nachádzajú.(Matúš 7:12-14)


10.
označiť príspevok

Degon
   12. 11. 2007, 10:09 avatar
Krištof, chceš tu snáď otvárať otázku, o ktorej sa hádali veriaci na počiatku reformácie: či je spása z viery, alebo zo skutkov? Vieme, že bola zodpovedaná tak, že je potrebná ako viera, tak aj skutky. To je jasné každému, kto verí v Boha, iba ateistom sa zdá, že je to vhodné téma na zasievanie nepokojov a rozbrojov medzi veriacimi a cirkvami (preto taký záujem aj zo strany Kasafrana).
Postoj veriaceho je celkom jasný - vyjadrila ho pekne "narnia6".
Pokoj vám!


12.
označiť príspevok

Krištof
   12. 11. 2007, 14:40 avatar
Degon, nezdá sa mi, že v tom príspevku som sa búril voči kresťanskej viere. :-) Len som poukázal, že existuje viera fundamentalistická a aj iná, povedal by som otvorenejšie voči sebe, druhým i Bohu či Kristovi. Táto druhá viera je podľa môjho názoru zrelšia. O fundamentalizme - najmä kresťanskom, no i napr. islamskom či hinduistickom - som už dávnejšie o. i. študoval dosť dobrý príspevok v knihe Kresťanstvo a psychológia (odporúčam, vyšlo to niekedy okolo r. 2000 v SSV).
Nešlo mi pritom ani o otázku, či je spása z viery alebo zo skutkov. Skôr som možno naznačil to, že niekedy (niektorým) nie je v skutočnosti jasné ani to, čo znamená táto spása. Niekedy sa nerozlišuje medzi spásou ako (znovu)zjednocovaním sa s Bohom zásluhou Krista už na tomto svete v tele (na jednej) a spásou ako životom s Bohom po telesnej smrti (na druhej strane). To sú dve veci - na tú prvú je potrebná milosť z viery, pretože ide o Kristov skutok či Jeho zásluhu. Na tú druhú sú však potrebné úprimné skutky človeka (či už veriaceho alebo tzv. neveriaceho resp. inoverca), o tom svedčí jednak napr. ten Matúš 25, 31-46 alebo aj Ježišovo: "Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale kto činí vôľu môjho Otca nebeského." (Mt 7, 21-23)
P.S. Myslím, že sa dá súhlasiť s Kasafranovou reakciou zo včera 16:49.
PP.S. Pokoj i tebe!


23.
označiť príspevok

Kasafran
   18. 11. 2007, 12:28 avatar
Degon,
mýliš sa už až pričasto! Vedz, že "zasievanie" nepokojov a rozbrojov medzi veriacimi a cirkvami nikdy nebolo,nie je a ani nebude záujmom alebo poslaním ateistov a tobôž ani mojím.
Mojím záujmom aj na tomto fóre a v tejto téme je nič viac, ale ani menej, ako otvárať mojim "blížnym" veriacim oči a myseľ omámenú "božským" ópiom tak, aby boli schopní racionálne vnímať a meniť k lepšiemu podmienky života pre všetkých tu - na tejto našej matke Zemi.


11.
označiť príspevok

slniecko
   12. 11. 2007, 12:51 avatar
No neviem, môj dedo hovorí: "nie Boh stvoril človeka, ale človek Boha"
Ale v podstate je mi úplne jedno, kto v čo verí. Hlavne nech mi to nevnucuje.


24.
označiť príspevok

Kasafran
   18. 11. 2007, 12:38 avatar
Slniečko,
Tvoj dedo tvrdí to, čo tvrdím aj ja: Nie Boh(ovia) stvoril(i) človeka na svoj obraz, ale ľudia stvorili svojich Bohov podľa vlastných predstáv!
Ozaj, vedel by mi niekto z veriacich odpovedať na otázku, akú farbu pleti (čiernu, žltú, červenú alebo bielu) má kresťanský Boh?


13.
označiť príspevok

Degon
   13. 11. 2007, 09:38 avatar
Krištof,
zvolenou témou je spasenie v zmysle kresťanskej viery a nie samotná viera (ktorú prežívajú niektorí až bigotne). Úroveň našej viery je závislá od úrovne samotného človeka a tá je rôzna. Spásu by som definoval ako život v Bohu a podľa Božej vôle. Aký život prežívame, závisí iba od nás samotných. Nemožno ho človekovi nalinkovať, ako sa to snažili komunisti za bývalého režimu. Pochopitelne, že je možno niečo ústami vyznávať a niečo iné konať. Ale to sa týka každého, nie len veriaceho.
Slničko protestuje proti nanucovaniu viery. To by sa nemalo! Vo veciach viery ba sa malo ísť príkladom. Ale niektorí rodičia (najmä maminky) samy do kostola nejdú, ale posielajú tam svoje deti. To je nesprávne a škodlivé. Deti si berú príklad od rodičov a tak robia to, čo u nich vidia (nie to, čo by oni chceli).
Krištof a Kasfran však majú na mysli asi niečo iné. Oni broja proti takej viere, ktorá je zneužívaná svetskou mocou, ako sa to prejavuje najmä v USA, kde vláda vo svete koná zlo, ale sa vystatujú svojím kresťanstvom. Vyhlasujú, že všetko robia s Božím požehnaním. Takéto praktiky sa prejavovali aj v židostve, ako o tom svedčí aj SZ. Je to veľmi účinný prostriedok na oklamanie vlastného obyvateľstva. Ale za to nemôže Ježíš, ani Boh, že takto vláda USA koná, alebo áno?
Pekný deň!


15.
označiť príspevok

Krištof
   13. 11. 2007, 14:32 avatar
Degon, k tomu spaseniu v zmysle kresťanskej viery. Ako možno vieš, podľa Biblie je spása darom milosti a viery. Ide o prijatie toho, čo urobil, "zariadil" Ježiš na zemi, spásonosný skutok pre ľudí. Bol umučený, ale žije s Bohom v nebi, a na základe Jeho obete za dedičný hriech i osobné hriechy (napr. nenávisť) ľudí, Boh dáva niektorým ľuďom milosť - odpustenie a vlastne seba samého. Lebo prichádza k takémuto človeku a proste je s ním. Človek sa stáva takpovediac chrámom Svätého Ducha. Boh je Duch, i Kristus je (už) Duch, duchovná bytosť (napr. 1K 3, 17-18). Malo by ísť o vzťah lásky, poznania a života, lebo Boh je zdrojom večného života, takže oživuje ľudského ducha. Tomuto sa hovorí spasenie vierou, ktorú človek prijíma od Boha spolu s tou milosťou a na základe Kristovho skutku (Ef 2, 1-10). Takto je človek spasený už počas života na svete v tele.
Okrem toho však existuje večný život aj v inom zmysle, totiž to, čo môže prísť po telesnej smrti človeka. Na to nie je nutná kresťanská viera vo vyššie uvedenom zmysle. O tom svedčí napr. posledný súd, pri ktorom sa zrejme nikto nikoho nebude pýtať, v čo veril/neveril, ale čo alebo ako a prečo urobil/neurobil. (Mt 25, 31-46) Ježiš povedal, že je mnoho povolaných, ale málo vyvolených.

Isteže by sa malo žiť podľa možnosti úprimne, človek by sa mal v tomto zdokonaľovať. Nanucovať vieru je nesprávne, človek má svoju slobodu, aby sa rozhodol (a príp. neskôr sa rozhodol inak atď.). Niečo iného je evanjelizácia, no je otázne, či je každá celkom v poriadku. Inak je mi ťažko niečo/niekoho posúdiť, lebo do toho natoľko nevidím, je to teda na vyššej Vôli. Myslím, že máme svoje svedomie, rozum, tvorivosť atď. na to, aby sme ich podľa možnosti takpovediac používali. :-)


17.
označiť príspevok

Degon
   14. 11. 2007, 10:24 avatar
Krištof,
k Tvojmu výkladu nemám žiadnych pripomienok, celkovo je možno s tým súhlasiť. Iba snáď to, že tá cirkevná interpretácia spásy nemá až takú veľkú oporu v učení samotného Ježíša (myslím toho pôvodného, nie toho upraveného za cisára Konštantína). Dogmatika môže byť v rozpore s realitou, ale čo už s tým, keď ľudia tak milujú rôzne utópie, fikcie a rozprávky. Rozumný človek sa viac pridrža pravdy, aj keď nie je taká pekná a príjemná.


14.
označiť príspevok

Boris muž
   13. 11. 2007, 11:06 avatar
Ak to ostatny cirkevny svet vidi a predovsetkym chape, potom preco verejne neprotestuju proti takemu spravaniu ?


18.
označiť príspevok

Degon
   16. 11. 2007, 11:11 avatar
Aj to má svoje logické dôvody. Je to ako so starým domom. Ešte stojí, ale už ho treba podopierať a stále renovovať. Najlepšie by bolo opraviť jeho základy, ale jeho užívatelia sa boja, aby sa celý nezrútil a potom by už nebol žiaden dom. A tak si nahovárajú, že je to ešte dobré a pevné. Mnohí z jeho obyvateľov z neho zo strachu utekajú a hľadajú si iné príbytky, ale niektorí ostávajú a čakajú na pomoc zhora.


20.
označiť príspevok

Krištof
   16. 11. 2007, 16:03 avatar
Degon, v poriadku, ale inakšie páči sa mi myšlienka z daných kruhov, že reformovať či zdokonaľovať treba stále, stále...


19.
označiť príspevok

Krištof
   16. 11. 2007, 15:59 avatar
Ej, pardón, v tom mojom poslednom príspevku kde uvádzam "1K 3, 17-18" malo byť 2K 3, 17-18, aby som náhodou niekoho nemýlil...


21.
označiť príspevok

Sauron
   16. 11. 2007, 16:12 avatar
Degon,
vvšetky domy časom padnú alebo ich zbúrajú


22.
označiť príspevok

Degon
   17. 11. 2007, 13:38 avatar
Áno, každý dom by si mal majiteľ prispôsobovať (inovovať) svojim potrebám a požiadavkám. Ak tak neurobí, hrozí, že na neho časom spadne. Ale človek je tvor vynaliezavý, ak mu jeho príbytok nevyhovuje, nájde, alebo si postaví iný. Vo svete je veľmi rozšírený, podľa mňa mylný názor, že cirkev je dielom Božím. Ja si to nemyslím!


25.
označiť príspevok

Kasafran
   18. 11. 2007, 12:52 avatar
Degon,
veď Ty si občas ani neuvedomuješ, ako veľmi si protirečíš! Na strane jednej tvrdíš, že všetko vôkol je dielom božím a na strane druhej z toho vyselektuješ cirkev?!?


27.
označiť príspevok

Degon
   18. 11. 2007, 16:44 avatar
Kasafran,
mýliš sa! Ja som nikdy nepovedal, že "všetko vôkol je dielom Božím". Takú hlúposť by som nikdy nepovedal. Aj slepý vidí, že vo svete okrem Božieho diela jestvuje aj dielo ĽUDSKÉ!


26.
označiť príspevok

Richardus
   18. 11. 2007, 16:27 avatar
Podľa mňa cirkev nemá nič spoločné z Bohom.Cirkev je banda zbohatlíkov čo bohatnú na hlúposti,naivnosti a slaboduchosti ľudí.Kde sa píše , že máme chodiť do kostola a platiť im.
Nehovorte mi ,že v Biblii je to iba hrba klamstiev ktorú napísal človek.Biblia nieje fax z neba.


28.
označiť príspevok

Degon
   18. 11. 2007, 16:50 avatar
Richard,
koho všetkých zahŕňaš do pojmu cirkev? Myslíš, že "tí zbohatlíci" sú tie babičky a malé deti, ktoré každú vedeľu a po večeroch chodia do kostola? Tých je v cirkvi väčšina a tí nie sú bohatí.
Dnes už nikto neverí, že Biblia je "Bohom zjavená pravda", ale skôr to, že ukazuje cestu viery, nádeje, ale aj omylov, hriechu poučenia.


29.
označiť príspevok

Richardus
   18. 11. 2007, 17:27 avatar
Degon,
"tí zbohatlíci" sú podľa mňa farári,kardinály,pápež a tď., babičky a malé deti, ktoré každú nedeľu a po večeroch chodia do kostola patria do skupiny naivných a slaboduchých ľudí,ktorý
veria všetkému čo pán farár povie


31.
označiť príspevok

Degon
   19. 11. 2007, 10:51 avatar
Richardus, to čo hovoríš je fikcia šírená práve tými skutočnými zbohatlíkmi - bankármi a vlastníkmi veľkokapitálu. Kedy sa Ti otvoria oči?


30.
označiť príspevok

DNA13
   18. 11. 2007, 22:42 avatar
Krištof nie len Mt 25 je v biblii a hovorí o tom kto sa dostane do nebeského královstva Mt25 hovorí o viditelnej viere to je tá ktorá sa prejavila skutkami no dalej fungovanie spásy a posúdenia nárokov na spásu je aj prijatie JK za svojho spasitela.Pavol to tiež definuje ako to bude 13(Lebo nie poslucháči zákona sú spravedliví u Boha, ale činitelia zákona budú ospravedlnení. 14Lebo keď pohania, nemajúci zákona, prírodou robia to, čo požaduje zákon, tí teda nemajúc zákona sami sebe sú zákonom, 15ako takí, ktorí ukazujú dielo zákona napísané vo svojich srdciach, o čom spolu svedčí aj ich svedomie, ako spolusvedčia aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo aj vyhovárajú.) 16v deň, keď bude Bôh súdiť skryté veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista. Tu hovorí o tom že nie tý čo počúvajú budú spasený ale tý čo aj konajú.A pohania teda tý čo nemali možnosť počut evanielium a prijať JK za svojho spasitela budú súdený len podla v15.To platí pre tých čo ani v dnešnej dobe nemali možnosť počuť zvesť evanjelia.No ak niekto mal možnosť počuť zvesť evanjelia a aj tak odmietol JK hoc by konal dobré skutky no miloval by len svojich blížnych a Boha nie nesmeruje do nebeského královstva,nie je to jeho túžbou.Cítil by sa taký človek dobre v Božej prítomnosti?Asi nie.
Ježiš chcel aby bolo evanjelium hlásané a to sa dá len vtedy ked plamen nasej lásky k JK nepohasne a nestane sa len vlažným.Či vlažný može odovzdať iskru evanjelia?Tak ako lucka hlása evanjelium by sme ho mali hlásať všetci aby ludia videli že ten JK je živý že im predstavujeme nášho živého priatela nie niekoho kto dávno zomrel a nechal nám len morálne príkazy.takých tu bolo budha,konfucius atd.Môže človek čo po dvoch rokoch ovlažel zjavovať svoj vzťah zo spasitelom?....Prečo dnes ludí nepriťahuje JK? Lebo nevidia že je živý v životoch vlažných kresťanov.Ked sme boli pred pár rokmi na jednej evanjelizacnej prednáske jeden starší kazatel hovoril o JK tak že bolo cítiť že je to jeho osobný priatel ako by len pred pár minútami spolu hovorili.Ked počul toho kazatela môj vtedy 7ročný syn sám sa prihlásil na náboženstvo tak ho to oslovilo.
V Zj3,15Znám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Bárs by si bol studený alebo horúci! 16Takto, že si vlažný, ani studený ani horúci, vypľujem ťa zo svojich úst. 17Lebo hovoríš: Som bohatý a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho, a nevieš, že si ty biedny i mizerný na poľutovanie i chudobný i slepý i nahý. 18Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty, a kollýrium pomazať svoje oči, aby si videl. 19Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trescem. Rozhorli sa tedy a učiň pokánie. 20Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. 21Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, jako som i ja zvíťazil a sedím so svojím Otcom na jeho tróne. 22Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom!
Ježiš hovorí laodicejskému zboru ktorý predstavuje cirkev a veriacich dnešnej doby že sú vlažný teda hovoria že sú kresťania no sú vlažný-nemajú iskru vzťahu s Ježišom.Taký odrádzajú tých čo hladajú Boha.Po takomto náboženstve nikto netúži.Keby boli studený tak by sa za kresťanov nevydávali a nemiatli by tých čo hladajú.No Boh chce práve tých horúcich.


33.
označiť príspevok

Krištof
   19. 11. 2007, 17:48 avatar
DNA 13, nechcel som tu opäť túto tému preberať, ale v poriadku. Ako vieme, ľudia sú rôzni, nemyslím tým, že buď zlí alebo dobrí, ale majú rôzne povahy, skúsenosti, svoje možnosti i hranice atď. Ježiš v Jánovom evanjeliu hovorí jasne a viackrát, že žiadny človek nemôže v Neho uveriť, ak mu to nedá Otec. A tento dar niekedy prichádza aj postupne, Boh si postupne človeka vedie, priťahuje. Pavol hovorí, že komu chce, tomu Boh dá milosť a taký človek uverí, a komu nechce, tomu nedá vieru v Ježiša. Ide o slobodu Božej vôle. To však neznamená, že takýto "neveriaci" sa dostane po telesnej smrti do pekla. Mt 25 nehovorí o "skutkoch viery (v Krista)", ale proste o skutkoch (pre všetkých ľudí na poslednom súde). Tieto skutky môže robiť "veriaci" i "neveriaci", je to všeobecné (ak len nepočítame určité obmedzenia, ako je choroba a pod.). Neviem si dosť jasne predstaviť človeka, ktorý je viac-menej dobrí čo sa prejevuje aj tým, že koná skutky (ako sa uvádza v Mt 25, 31-46) a pritom je zásadne neveriaci, pesimistickí, nihilistickí, satanistickí a pod. Môže byť napríklad inoverec (moslim, hinduista, budhista....). Môže veriť v nejakú vyššiu moc, ktorá ho vedie ku konaniu dobrých skutkov. Alebo by mohlo ísť trebárs o humanistického ateistu, ktorý však aspoň niekedy o svojej ateistickej "viere" zapochybuje. :-) Hovorí sa, že v zákopoch neexistujú ateisti. Tým chcem povedať, že aj taký ateista má možno podvedome vyššie motívy pre svoj altruizmus či lásku k blížnemu... A tak ďalej. Zdokonaľovať by sa pritom mali všetci, spasení, inoverci, i tzv. neveriaci... Nový zákon (Nová zmluva) v listoch a pod. prehovára hlavne k veriacim (Rimanom, Židom, Timoteovi atď.), na to netreba zabúdať. Bolo by samozrejme najlepšie, keby verilo v Ježiša čo najviac ľudí, no to závisí aj od Boha, ktorý však nutne nepotrebuje kvantitu (a: "mnoho je povolaných, ale málo vyvolených". Jedna vec je teda zodpovednosť samotného jednotlivca o svoju spásu a druhá vec záujem Boha. Napríklad M. Ghándího sa ľudia veľmi pokúšali obrátiť na kresťanskú vieru a aj on chcel, a predsa bezvýsledne...
Či by sa "neveriaci" po telesnej smrti cítil dobre pri Bohu? Nuž ak bude v nebi tá "Najvyššia harmónia" (Dostojevský), ak tam bude ako v tom krásnom sne, z ktorého by sa človek najradšej ani nezobudil, ak tam bude večná pravá láska, ak tam bude skutočné šťastie... prečo by sa tam ktokoľvek aspoň mierne ľudský nemal cítiť dobre? :-)

Boh chce horúcich? Tak sa rozhor! :-)


32.
označiť príspevok

Richardus
   19. 11. 2007, 15:52 avatar
Degon,ja mám oči otvorené a preto vidím tie ich klamstvá ,čo má Boh spoločne s cirkvou
cirkev je jedna veľká mafia ktorá zarába na ľuďoch, ani Ježiš nehovoril aby sme chodili nedeľu
do kostola.........tak sa zamysli o skús otvoriť oči Ty.


34.
označiť príspevok

DNA13
   19. 11. 2007, 21:15 avatar
Krištof prečo by sa necítil dobre? nato nám odpovedá príbeh o satanovi aj on aj dalsí potom padlý anjeli žili v najvyssej harmonii a predsa sa im akosi zunovala.Ez28,13V Édene, v zahrade Božej, si bol; všelijaký kameň drahý ťa pokrýval, rubín, topaz, diamant, taršíš, (chryzolit), onyx, jaspis, zafír, karbunkul a smaragd i zlato; práca tvojich bubnov a tvojich píšťal bola v tebe; v deň, v ktorý si bol stvorený, boly pripravené. 14Ty si ten veľký cherub zastierajúci, a odkedy som ťa dal, bol si bohom na svätom vrchu; prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi. 15Bol si dokonalý vo svojich cestách odo dňa, v ktorý si bol stvorený, dokiaľ sa nenašla pri tebe neprávosť. 16Od množstva tvojho kupectva je tvoje vnútro plné ukrutnosti, a zhrešil si. Preto ťa poškvrním a odpracem s vrchu Božieho a zahubím ťa, zastierajúci cherube, a odstránim zprostred ohnivých kameňov. 17Tvoje srdce sa povýšilo v tvojej kráse; zkazil si svoju múdrosť pre svoju skvelosť. Na zem ťa hodím: dám ťa pred kráľov, aby sa dívali na teba. 18Pre množstvo svojich neprávostí, nespravedlivosťou svojho kupectva poškvrnil si svoje svätyne, a preto vyvediem oheň zprostred teba; ten ťa strávi, a obrátim ťa na popol na zemi...
tu vidíme dôvod Satan aj napriek tomu že žil v nebi jeho "srdce sa povýsilo" to je problém väčšiny tých čo aj ked konajú dobro neznášajú Boha.Ja to poznám sám som kedysi nezniesol žeby som Boha uznal ako Pána mojho života,nemal som v sebe pokoru ku ktorej viedol Ježiš"nech sa stane tvoja vôla".Aj dnes mám často s tým problémy že sa moja vôla stavia nad Božiu no dnes si to už dokážem priznať a olutovať.
Poznám dosť dobrých ludí ktorý snívajú svoje sny o skutočnom štastí no nieje v nich miesto pre Boha ktorý by si dovolil hovoriť im do ich života.Verím že to kto sa dostane do neba posúdi len Boh a nie ja no to nič nemení na uvedenej skutočnosti že aj Boh si vyberá ludí podla toho kto s ním chce žiť už tu na Zemi.Aj lotor na kríži vyznal ešte počas svojho života aj ked už pomaly umieral no ten druhý lotor aj vtedy sa Ježišovi smial.
Ved sa len pozri na farizejov aj oni dávali almužny no nehceli prijať Ježiša.
O ghándím som už počul no nieje mi známe žeby sa chcel obrátiť na kresťanskú vieru.Viem aj to že ked sa ho zástupcovia jednej oblasti a kasty v indii pýtali aký má názor na ich konvertovanie na kresťanstvo tak im povedal že Kristus áno ale západné kresťanstvo nie.mal nato aj dôvody kedže ho v mladosti nechceli raz pustiť do kostola pre bielych a tiež videl život nedelných kresťanov na stúdiách v anglicku.No o tom že chcel no nevedel prijať kresťanstvo neviem.


35.
označiť príspevok

Krištof
   21. 11. 2007, 14:55 avatar
DNA13, nuž pýcha je zlá vec, môže viesť do záhuby... (Drahá vec je, či ten Ez 28 vôbec hovorí o satanovi, alebo o niekom inom, ale nevadí...) Avšak je rozdiel medzi tým, kto odmieta Boha, a tým, kto Ho prijíma ako svojho Boha, aj keby až pri poslednom súde... Ježiš: "Preto vám vravím: Každý hriech i rúhanie odpustí sa ľuďom, ale rúhanie Duchu sa neodpustí. A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, odpustí sa mu; ale kto by hovoril proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku ani v budúcom." (Mt 12, 31-32) Táto skutočnosť sa vysvetľuje asi tak, že kto raz, hoci i v budúcom veku, keď mu bude ponúknutá milosť od Boha, túto prijme, môže ju dostať, ale kto ju bude odmietať a stavať sa proti Duchu Božiemu, tomu nebude môcť byť nanútená a on sa nebude môcť dostať do neba... Na druhej strane existujú aj iné texty, ktoré akoby hovorili o tažšom prístupe k milosti. (napr. Mt 16, 24-28) Avšak to platí najmä pre Jeho učeníkov. Pravda stredu môže byť taká, že ľudia sa majú snažiť, majú žiť v súlade so svojím autentickým svedomím a pod., nikto by sa nemal ľahkovážne spoliehať na milosť pri poslednom súde...
Človek je prirodzene "náboženský", lenže niekedy sa táto vlastnosť môže zameriavať na iné veci, napr. na mejetok, a vznikne z toho mamonárstvo... V lepšom prípade je z toho úprimný humanizmus bez antiteistických sklonov...
Inak o význame skutkov pre odmenu či trest hovorí i Žalm 62, 12-13: "Raz prehovoril Boh, dve veci som vyrozumel: U Boha je moc, a u Teba i milosť, Pane! Lebo Ty odplatíš každému podľa jeho skutkov."
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 16:16,  Rýchlomontáž okien!!!!!!!!!!!!!! Špeciálne euroázijské technológie, ktoré nemajú vo...
dnes, 16:15,  Protest aj proti slovenskému pravopisu. Ypsilon si my, nespokojnÝ, radovÝ občania, nedáme!...
dnes, 16:14,  Kasafran som rád , že si to argumentačne objasnil *13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13
dnes, 15:33,  Len kár
dnes, 15:29,  Zpívající Rusko. Alexandrovci aneb O záludnosti kulturní propagandy Česko se ve druhé...
dnes, 15:24,  Od tých čias sa mnohé veci zmenili . Podobne ako Noční vlci zistili až v roku 2014 ,...
dnes, 15:22,  V Litve po vstupe do EU poklesol počet samovrážd . Tak ako u nás z toho množstva ktoré sme...
dnes, 14:36,  ... tu ich máme: www.youtube.com/watch?v=i9-SRBYjGto www.youtube.com/watch?v=oCc7ySI9YMw...
dnes, 13:58,  Prečo ponechávame dvere otvorené? Lebo nemáme strach. - V roku 2004 vystúpili...
dnes, 13:23,  A prečože prečo tá Litva, keď je už členom gejrópy? Prečo nie sú ľudkovia spokojní?...
dnes, 12:47,  A odkial tento hoax pochádza ? Z facebookovej skupiny Referendum o odvolaní Zuzany...
dnes, 12:41,  Ale to ešte boli ZSSR a Nemecko spojenci
dnes, 12:31,  Hrdina vzdušných bojov Battle of Britain: Hawker Hurricane: https://bit.ly/2C4ZEoU
dnes, 12:23,  Je smutné, že Robert Fico (Smer) politikárči s úplne všetkým, čo sa mu hodí. Týmito...
dnes, 12:21,  Na rozdiel od pobaltských krajín má v Česku a na Slovensku ich estrádny propagandistický...
dnes, 12:19,  Pred 80-mi rokmi, 10. júla 1940 sa formálne začala letecká operácia nacistického Nemecka...
dnes, 12:17,  V posledných dňoch je virálne zdieľaný článok o ukrajinskej pripravenosti na vojnu s...
dnes, 12:13,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/107638569_573951889936446_41944662625256...
dnes, 12:03,  Nuž za žuvačku i život dám v tom boji divokom*13*13*13
dnes, 12:01,  10. marec 1975, Sokolniky - priateľský hokejový zápas juniorov Kanada - ZSSR sa skončil...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Veľa čítaj, píš, premýšľaj, aby si sa vedel vyjadriť až budeš chcieť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(139 498 bytes in 0,203 seconds)