hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Rozprávka o Luciferovi

príspevkov
57
zobrazení
10
tému vytvoril(a) 13.7.2013 13:10 milky945
posledná zmena 14.7.2013 11:55
1
13.07.2013, 13:10
Rozprávku o Luciferovi a padlých anjeloch pozná asi každý. Hovorí o tom, že Satan bol najskôr dobrý anjel, bol nosič svetla / Lucifer, no časom podľahol pýche, vzoprel sa Bohu a stala sa z neho zrúda. Táto rozprávka sa tradične a najčastejšie dokazuje písmom Ezechiel 28,12-18 (v skutočnosti hovorí o meste Týr) a Izaiáš 14,12-16 (v skutočnosti hovorí o meste Babylon). Uvedené písma hovoria o páde kráľov pohanských miest a ako také by sa dali perzonifikovať do hocikoho, teda môžu byť príbehom / pádom aj Satana. Avšak iné tri písma nižšie to jasne, stručne a jednoznačne popierajú: bol vrahom od počiatku, nestál v pravde, starý had, pretvaruje sa na anjela svetla.

Ján 8,44: Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestál v pravde, pretože niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej otec, otec lži.

2. Korint. 11,13: Lebo takí falošní apoštolovia sú ľstivými robotníkmi, pretvarujúcimi sa na apoštolov Kristových. 14A nie div, lebo veď sám satan sa pretvaruje na anjela svetla. 15Nuž teda nie je to veľkou vecou, ak sa i jeho služobníci pretvarujú, ako čo by boli služobníkmi spravedlivosti, ktorých koniec bude podľa ich skutkov.

Zjavenie 12,9: A svrhnutý bol veľký drak, ten STARÝ (DÁVNY / ODVEKÝ) HAD, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; svrhnutý bol na zem, a jeho anjeli boli svrhnutí s ním.

Hovorí sa (tradícia), že Lucifer podľahol pýche. Ak bol pyšný, bol pyšný aj na svoje “telo“, na seba. Bol tak pyšný, že sa páčil sám sebe, miloval sám seba. Potom je ale dosť nepravdepodobné, že by sa vzoprel Bohu, lebo to je istá smrť a mŕtvy by sa už nemohol obdivovať, aký je krásny. Teda dal by prednosť poslušnosti Bohu pred smrťou, pred stratou svojho krásneho bytia / existencie.

Na záver ešte jedna krátka úvaha. Ako mohol byť Satan najskôr dobrý a potom zlý anjel? Podľa Mat 6,24:„Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridŕžať a druhým pohŕdať - nemôžete slúžiť Bohu i mamonu.“…... Ak bol Satan najskôr dobrý, miloval svojho Boha a pridŕžal sa ho. Ak sa ho pridŕžal, ak ho miloval, nemohol zhrešiť, nemohol spyšnieť. To platí dvojnásobne s ohľadom na Ježišové slová v Luk 11,17:„Každé kráľovstvo, rozdelené proti sebe, pustne.....“. Takže ak Satan nemohol spyšnieť / padnúť, nemohol byť dobrý na počiatku svojho stvorenia.

Z citovaných veršov Písma a úvah vyplýva, že rozprávka o Luciferovi ako padlom anjelovi je len bludná špekulácia, Satan bol stvorený od počiatku ako zlý had / anjel.
none
2

1. milky945 13.07.2013, 13:10

Rozprávku o Luciferovi a padlých anjeloch pozná asi každý. Hovorí o tom, že Satan bol najskôr dobrý anjel, bol nosič svetla / Lucifer, no časom podľahol pýche, vzoprel sa Bohu a stala sa z neho zrúda. Táto rozprávka sa tradične a najčastejšie dokazuje písmom Ezechiel 28,12-18 (v skutočnosti hovorí o meste Týr) a Izaiáš 14,12-16 (v skutočnosti hovorí o meste Babylon). Uvedené písma hovoria o páde kráľov pohanských miest a ako také by sa dali perzonifikovať do hocikoho, teda môžu byť príbehom / pá...

13.07.2013, 13:11
Ešte odkazy na ezechiela a Izaiáša:
odkaz
odkaz

To admin: prečo si zmazal poslednú Fotónovu tému? Sa tam konečne dalo vidieť, kde je pravda a lož.
none
4

1. milky945 13.07.2013, 13:10

Rozprávku o Luciferovi a padlých anjeloch pozná asi každý. Hovorí o tom, že Satan bol najskôr dobrý anjel, bol nosič svetla / Lucifer, no časom podľahol pýche, vzoprel sa Bohu a stala sa z neho zrúda. Táto rozprávka sa tradične a najčastejšie dokazuje písmom Ezechiel 28,12-18 (v skutočnosti hovorí o meste Týr) a Izaiáš 14,12-16 (v skutočnosti hovorí o meste Babylon). Uvedené písma hovoria o páde kráľov pohanských miest a ako také by sa dali perzonifikovať do hocikoho, teda môžu byť príbehom / pá...

13.07.2013, 13:53
To nieje rozprávka.
👍: veriaci
none
6

4. Fotón 13.07.2013, 13:53

To nieje rozprávka.

13.07.2013, 13:57
hm, dík za vyčerpávajúcu a argumentami nabitú odpoveď.
none
7

6. milky945 13.07.2013, 13:57

hm, dík za vyčerpávajúcu a argumentami nabitú odpoveď.

13.07.2013, 13:58
hm, dík za vyčerpávajúci a argumentami nabitý príspevok 1.
none
15

6. milky945 13.07.2013, 13:57

hm, dík za vyčerpávajúcu a argumentami nabitú odpoveď.

13.07.2013, 14:09
Príspevok 1 je fakt nabitý "dôkazmi", z ktorý hneď každému musí byť "jasné", že citované svedectvá o Luciferovi sú "rozprávka". (daj sa vysmiať)
none
19

1. milky945 13.07.2013, 13:10

Rozprávku o Luciferovi a padlých anjeloch pozná asi každý. Hovorí o tom, že Satan bol najskôr dobrý anjel, bol nosič svetla / Lucifer, no časom podľahol pýche, vzoprel sa Bohu a stala sa z neho zrúda. Táto rozprávka sa tradične a najčastejšie dokazuje písmom Ezechiel 28,12-18 (v skutočnosti hovorí o meste Týr) a Izaiáš 14,12-16 (v skutočnosti hovorí o meste Babylon). Uvedené písma hovoria o páde kráľov pohanských miest a ako také by sa dali perzonifikovať do hocikoho, teda môžu byť príbehom / pá...

13.07.2013, 14:17
Citát:
Na záver ešte jedna krátka úvaha. Ako mohol byť Satan najskôr dobrý a potom zlý anjel? Podľa Mat 6,24:„Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridŕžať a druhým pohŕdať - nemôžete slúžiť Bohu i mamonu.“

Odpoveď:
Najprv sa pridŕžal jedného pána (Boha), a potom neskôr sa začal pridŕžať druhého pána (seba). -Čo je na to nepochopiteľné?

Citát:
Z citovaných veršov Písma a úvah vyplýva, že rozprávka o Luciferovi ako padlom anjelovi je len bludná špekulácia, Satan bol stvorený od počiatku ako zlý had / anjel.

Odpoveď:
Ničím nepodložený dríst.

Citát:
Ak bol Satan najskôr dobrý, miloval svojho Boha a pridŕžal sa ho. Ak sa ho pridŕžal, ak ho miloval, nemohol zhrešiť, nemohol spyšnieť.

Odpoveď:
Mohol. Mal/má slobodnú vôľu.

Citát:
Takže ak Satan nemohol spyšnieť / padnúť, nemohol byť dobrý na počiatku svojho stvorenia.

Odpoveď:
Každý (keď sa ku tomu rozhodne), môže spyšnieť.

Záver:
Infantilné úvahy bez hĺbkového zamyslenia.
👍: veriaci
none
28

19. Fotón 13.07.2013, 14:17

Citát:
Na záver ešte jedna krátka úvaha. Ako mohol byť Satan najskôr dobrý a potom zlý anjel? Podľa Mat 6,24:„Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridŕžať a druhým pohŕdať - nemôžete slúžiť Bohu i mamonu.“

Odpoveď:
Najprv sa pridŕžal jedného pána (Boha), a potom neskôr sa začal pridŕžať druhého pána (seba). -Čo je na to nepochopiteľné?

Citát:
Z citovaných veršov Písma a úvah vyplýva, že rozprávk...

13.07.2013, 14:32
Foton 19:
Infantilné úvahy sú len doplnkom, hlavné argumenty sú citáty písma, ku ktorým si ani necekol.

Satan má slobodnú vôľu? To je hlúposť. Ak má, potom sa môže rozhodnúť byť zase dobrý alebo jeho kumpáni, ale nestalo sa tak. Podľa teba môžeš sa / môžeme sa (aj anjeli) slobodne rozhodnúť pre absolútne dobro alebo absolútne zlo. To je ďalšia blbosť. Iba Boh sa mohol tak rozhodnúť.

Ak sa pridŕža Boha, nemôže zhrešiť, lebo je v jeho moci, v moci jeho vôle, lebo nemá vlastnú vôľu. Koná len Božiu vôľu. Toto určite zmetieš, ale mi nájdi príklad v Pisme, že nejaký anjel si robí čo chce, koná po svojom.
none
30

28. milky945 13.07.2013, 14:32

Foton 19:
Infantilné úvahy sú len doplnkom, hlavné argumenty sú citáty písma, ku ktorým si ani necekol.

Satan má slobodnú vôľu? To je hlúposť. Ak má, potom sa môže rozhodnúť byť zase dobrý alebo jeho kumpáni, ale nestalo sa tak. Podľa teba môžeš sa / môžeme sa (aj anjeli) slobodne rozhodnúť pre absolútne dobro alebo absolútne zlo. To je ďalšia blbosť. Iba Boh sa mohol tak rozhodnúť.

Ak sa pridŕža Boha, nemôže zhrešiť, lebo je v jeho moci, v moci jeho vôle, lebo nemá vlastn...

13.07.2013, 14:41
Citáty písma považuj za očité svedectvá. -Ty si ani nekecol o tom, aké DÔKAZY svedčia o tom, že sú to rozprávky.

Satan nieje robot. (nechce byť dobrý, ako ani hitler nechcel byť dobrý voči židom)

Pridŕžal sa Boha, avšak jeho slobodná vôľa bola stále s ním. (ktorou sa potom rozhodol zhrešiť)

"Koná len Božiu vôľu. "
To by musel byť robot. (Boh nestvoril robotov)
👍: veriaci
none
40

30. Fotón 13.07.2013, 14:41

Citáty písma považuj za očité svedectvá. -Ty si ani nekecol o tom, aké DÔKAZY svedčia o tom, že sú to rozprávky.

Satan nieje robot. (nechce byť dobrý, ako ani hitler nechcel byť dobrý voči židom)

Pridŕžal sa Boha, avšak jeho slobodná vôľa bola stále s ním. (ktorou sa potom rozhodol zhrešiť)

"Koná len Božiu vôľu. "
To by musel byť robot. (Boh nestvoril robotov)

13.07.2013, 16:12
"Citáty písma považuj za očité svedectvá."

Hlúpy a nebezpečný príkaz... (A to píše ten, čo iných tu nazýva "totaličiarmi".)
none
41

30. Fotón 13.07.2013, 14:41

Citáty písma považuj za očité svedectvá. -Ty si ani nekecol o tom, aké DÔKAZY svedčia o tom, že sú to rozprávky.

Satan nieje robot. (nechce byť dobrý, ako ani hitler nechcel byť dobrý voči židom)

Pridŕžal sa Boha, avšak jeho slobodná vôľa bola stále s ním. (ktorou sa potom rozhodol zhrešiť)

"Koná len Božiu vôľu. "
To by musel byť robot. (Boh nestvoril robotov)

13.07.2013, 16:28
Fotón 30:
Citujem: "Citáty písma považuj za očité svedectvá -Ty si ani nekecol o tom, aké DÔKAZY svedčia o tom, že sú to rozprávky" ..... neviem čo si týmto chcel povedať, lebo v 1 som dal tri dôkazy / citáty písma.

Vidím, že más problém so slobodnou vôľou. Ježiš Kristus hovoril o sebe X krát, že Ja a Otec sme jedno, že plní Otcovu vôľu. Ak Ježiš Kristus plnil Otcovu vôľu, ako môžu mať anjeli svoju vlastnú vôľu? Anjeli sú zrejme mysliace a inteligentné bytosti, to nepopieram, ale ich myseľ je verná Bohu do krajnosti, tomu zodpovedajú aj skutky. Ešte pár citátov z písma o anjeloch:

Žalmy 103,20: Dobrorečte Hospodinovi jeho anjeli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova! 21Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo plníte jeho vôľu! 22Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach, kde panuje! Dobroreč Hospodinovi, moja duša!

Hebrejom 1,6: A keď zase uvedie prvorodeného na svet, hovorí: A nech sa mu klaňajú všetci anjelia Boží! 7A o anjeloch hovorí: Ktorý činí svojich anjelov vetrami a svojich svätoslužobníkov plameňom ohňa.

Zjavenie Jána 17,11: A všetci anjeli stáli okolo trónu a okolo starcov a okolo štyroch živých bytostí a padli pred trónom na svoju tvár a klaňali sa Bohu
none
44

41. milky945 13.07.2013, 16:28

Fotón 30:
Citujem: "Citáty písma považuj za očité svedectvá -Ty si ani nekecol o tom, aké DÔKAZY svedčia o tom, že sú to rozprávky" ..... neviem čo si týmto chcel povedať, lebo v 1 som dal tri dôkazy / citáty písma.

Vidím, že más problém so slobodnou vôľou. Ježiš Kristus hovoril o sebe X krát, že Ja a Otec sme jedno, že plní Otcovu vôľu. Ak Ježiš Kristus plnil Otcovu vôľu, ako môžu mať anjeli svoju vlastnú vôľu? Anjeli sú zrejme mysliace a inteligentné bytosti, to nepopieram, ale i...

13.07.2013, 18:25
Litera zabíja Milky, Duch oživuje. Potrebuješ skusennosť s Duchom Božím./pokrstenie D.S./
none
45

44. veriaci 13.07.2013, 18:25

Litera zabíja Milky, Duch oživuje. Potrebuješ skusennosť s Duchom Božím./pokrstenie D.S./

13.07.2013, 18:52
a kto nie pokrstený, príde do pekla..hľadaj si už teraz známosti vždy je lepšie prikladať pod kotol..ako smažiť sa v kotli, si myslím ja.
none
52

45. Linda 13.07.2013, 18:52

a kto nie pokrstený, príde do pekla..hľadaj si už teraz známosti vždy je lepšie prikladať pod kotol..ako smažiť sa v kotli, si myslím ja.

13.07.2013, 20:24
ale taký kšeft je len pre tých mladsích, ale čo s tými, čo sa len pozrú na lopatu a už sa potia?
none
47

41. milky945 13.07.2013, 16:28

Fotón 30:
Citujem: "Citáty písma považuj za očité svedectvá -Ty si ani nekecol o tom, aké DÔKAZY svedčia o tom, že sú to rozprávky" ..... neviem čo si týmto chcel povedať, lebo v 1 som dal tri dôkazy / citáty písma.

Vidím, že más problém so slobodnou vôľou. Ježiš Kristus hovoril o sebe X krát, že Ja a Otec sme jedno, že plní Otcovu vôľu. Ak Ježiš Kristus plnil Otcovu vôľu, ako môžu mať anjeli svoju vlastnú vôľu? Anjeli sú zrejme mysliace a inteligentné bytosti, to nepopieram, ale i...

13.07.2013, 19:12
Citát:
Vidím, že más problém so slobodnou vôľou. Ježiš Kristus hovoril o sebe X krát, že Ja a Otec sme jedno, že plní Otcovu vôľu. Ak Ježiš Kristus, ako môžu mať anjeli svoju vlastnú vôľu?

Odpoveď:
Ježiš sa svojou slobodnou vôľou rozhodol plniť Otcovu vôľu. To isté chce aj po tebe! -Máš s tým problém?
none
50

47. Fotón 13.07.2013, 19:12

Citát:
Vidím, že más problém so slobodnou vôľou. Ježiš Kristus hovoril o sebe X krát, že Ja a Otec sme jedno, že plní Otcovu vôľu. Ak Ježiš Kristus, ako môžu mať anjeli svoju vlastnú vôľu?

Odpoveď:
Ježiš sa svojou slobodnou vôľou rozhodol plniť Otcovu vôľu. To isté chce aj po tebe! -Máš s tým problém?

13.07.2013, 19:16
Fotón 47: Ale iste, buďme osobní, hlavne, že sa nič relevantné k téme nepovie.
none
32

28. milky945 13.07.2013, 14:32

Foton 19:
Infantilné úvahy sú len doplnkom, hlavné argumenty sú citáty písma, ku ktorým si ani necekol.

Satan má slobodnú vôľu? To je hlúposť. Ak má, potom sa môže rozhodnúť byť zase dobrý alebo jeho kumpáni, ale nestalo sa tak. Podľa teba môžeš sa / môžeme sa (aj anjeli) slobodne rozhodnúť pre absolútne dobro alebo absolútne zlo. To je ďalšia blbosť. Iba Boh sa mohol tak rozhodnúť.

Ak sa pridŕža Boha, nemôže zhrešiť, lebo je v jeho moci, v moci jeho vôle, lebo nemá vlastn...

13.07.2013, 14:45
"Koná len Božiu vôľu. "

Správne má byť: "Je rozhodnutý konať len Božiu vôľu", a dostal na to všetky predpoklady. (pri stvorení)
👍: veriaci
none
43

1. milky945 13.07.2013, 13:10

Rozprávku o Luciferovi a padlých anjeloch pozná asi každý. Hovorí o tom, že Satan bol najskôr dobrý anjel, bol nosič svetla / Lucifer, no časom podľahol pýche, vzoprel sa Bohu a stala sa z neho zrúda. Táto rozprávka sa tradične a najčastejšie dokazuje písmom Ezechiel 28,12-18 (v skutočnosti hovorí o meste Týr) a Izaiáš 14,12-16 (v skutočnosti hovorí o meste Babylon). Uvedené písma hovoria o páde kráľov pohanských miest a ako také by sa dali perzonifikovať do hocikoho, teda môžu byť príbehom / pá...

13.07.2013, 18:07
1.
Milky945 , bol Hitler zlý už keď sa narodil ???? Bol Stalin zlý už keď sa narodil ???? Bolo ich treba zabiť v kolíske ???? Bol Čikatilo zlý už keď sa narodil ???? Bolo ho treba zabiť v kolíske ????? Ako sa z nich mohli stať zlí ľudia ???? Milky 945 bol si zlý už keď si sa narodil ??? Veď boh ak nejaký je , je všemohúci , oponent nie je problém :-))))) Luskne a oponent neexistuje !!!! Alebo je tolerantný a dovolí žiť aj entitám s opačným názorom ako má on. Je zase poznám rozprávku o tom že vesmír je nekonečný :-))))) Moje pochybnosti o konci - nekonci vesmíru majú takú váhu ako tvoje pochybnosti o existencii satana. Čo čakáš od tejto témy ?????
none
55

1. milky945 13.07.2013, 13:10

Rozprávku o Luciferovi a padlých anjeloch pozná asi každý. Hovorí o tom, že Satan bol najskôr dobrý anjel, bol nosič svetla / Lucifer, no časom podľahol pýche, vzoprel sa Bohu a stala sa z neho zrúda. Táto rozprávka sa tradične a najčastejšie dokazuje písmom Ezechiel 28,12-18 (v skutočnosti hovorí o meste Týr) a Izaiáš 14,12-16 (v skutočnosti hovorí o meste Babylon). Uvedené písma hovoria o páde kráľov pohanských miest a ako také by sa dali perzonifikovať do hocikoho, teda môžu byť príbehom / pá...

13.07.2013, 23:01
1. Máš pravdu milki, je to rozprávka. V skutočnosti je Satan s Pánom kamarád. Prečítaj si v Knihe Jóbovej ako spoločne takmer umučili Jóba.
none
56

1. milky945 13.07.2013, 13:10

Rozprávku o Luciferovi a padlých anjeloch pozná asi každý. Hovorí o tom, že Satan bol najskôr dobrý anjel, bol nosič svetla / Lucifer, no časom podľahol pýche, vzoprel sa Bohu a stala sa z neho zrúda. Táto rozprávka sa tradične a najčastejšie dokazuje písmom Ezechiel 28,12-18 (v skutočnosti hovorí o meste Týr) a Izaiáš 14,12-16 (v skutočnosti hovorí o meste Babylon). Uvedené písma hovoria o páde kráľov pohanských miest a ako také by sa dali perzonifikovať do hocikoho, teda môžu byť príbehom / pá...

14.07.2013, 02:02
Zjavenie Jána 12,7: „A povstal boj na nebi: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; a bojoval i drak a jeho anjeli. 8Ale nezvládali, ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi. 9A svrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; svrhnutý bol na zem, a jeho anjeli boli svrhnutí s ním.“…..............................
Na tomto písme sú zaujímavé dve veci. Povstal boj a zvrhnutý bol starý had, teda v čase boja bol had už starý, bol “dlho“ v nebi. Starý had sa inde prekladá aj ako dávny / odveký (ancient) had. To naznačuje, že boj nezačal kvôli jeho pádu a vzbure, ale kvôli citujem: „zvodí celý svet“, ale to je iná téma.

Izaiáš 14 je proroctvo o páde Babylonu, nie o páde krutého kráľa, to nikoho nezaujíma, to je nepodstatné. Je to proroctvo / prísľub pre veriacich, ktorý v ňom trpia pre vieru, že toto trápenie utíchne, utíchne dychtenie po zlate, lebo Boh polámal palicu bezbožných a prút panujúcich. Ale Babylon nie je konkrétne mesto, je to stav, spôsob hriešneho života. Babylon ešte nepadol, stále trvá:
- Zjavenie Jána 18 prorokuje jeho koniec, koniec stavu a príčiny.
- V písme sa veľa krát píše : “výjdite z Babylonu“, niekedy symbolicky / duchovne (Zjavenie Jána 18), inokedy doslovne z mesta (Jeremiáš 50, Izaiáš 14 a 52).
No ak Babylon stále trvá, potom Izaiáš 14 nemôže byť podobenstvo pádu Satana, lebo ten už padol. Alebo môže budúca udalosť (skoro na konci veku) hovoriť o minlosti?

Nosič svetla by mal byť Ježiš Kristus podľa Ján 1: „4V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí, a to svetlo svieti vo tme, a tma ho nezadržala. 9To bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet.“ …..... Ale sa sám satan pretvaruje na anjela svetla (2. Korint. 11,14), potom sa nie je čomu diviť, že sa tak Satan javí. Na záver dôležitá / zásadná otázka: Komu / pre koho mal byť Satan nosič svetla? Človek ešte nebol stvorený a nikto iný nepotreboval svetlo. Boh nepotreboval svetlo, lebo sám bol tým svetlom, anjeli boli v Božej prítomnosti, nepotrebovali prostredníka.
none
3
13.07.2013, 13:48
Ďalšia odveci téma na tomto fóre.
Milky, na takéto úvahy si nájdi niektoré kresťanské fórum. Tu je vhodnejšie prinášať skôr myšlienky a pohľady, ktoré môžu byť užitočné aj pre neveriacich, resp. vhodné na diskusiu s nimi. Vypichovanie špecifických (navyše nejasných) detailov z vierouky toho-ktorého spoločenstva (alebo kresťanstva vôbec) tu k ničomu užitočnému neprispieva.
👍: Martin , lahoda
none
5

3. rastos 13.07.2013, 13:48

Ďalšia odveci téma na tomto fóre.
Milky, na takéto úvahy si nájdi niektoré kresťanské fórum. Tu je vhodnejšie prinášať skôr myšlienky a pohľady, ktoré môžu byť užitočné aj pre neveriacich, resp. vhodné na diskusiu s nimi. Vypichovanie špecifických (navyše nejasných) detailov z vierouky toho-ktorého spoločenstva (alebo kresťanstva vôbec) tu k ničomu užitočnému neprispieva.

13.07.2013, 13:55
Čo ty chceš určovať, čo je pre toto fórum od veci a čo nie! -Si na verejnom fóre, kde sa môže diskutovať o ľubovoľných témach, tak sa s tým zmier. ("totaličiar")
none
9

5. Fotón 13.07.2013, 13:55

Čo ty chceš určovať, čo je pre toto fórum od veci a čo nie! -Si na verejnom fóre, kde sa môže diskutovať o ľubovoľných témach, tak sa s tým zmier. ("totaličiar")

13.07.2013, 14:03
Samozrejme že sa môže (už len z princípu slobodnej vôle), ale nie je to vhodné. Podobne ako "všetko smiem, ale nie všetko osoží."
none
13

9. rastos 13.07.2013, 14:03

Samozrejme že sa môže (už len z princípu slobodnej vôle), ale nie je to vhodné. Podobne ako "všetko smiem, ale nie všetko osoží."

13.07.2013, 14:06
Pozri sa na svoje dávnejšie témy pokrytec, čo si sem dával: odkaz (začni najprv od seba)
none
8

3. rastos 13.07.2013, 13:48

Ďalšia odveci téma na tomto fóre.
Milky, na takéto úvahy si nájdi niektoré kresťanské fórum. Tu je vhodnejšie prinášať skôr myšlienky a pohľady, ktoré môžu byť užitočné aj pre neveriacich, resp. vhodné na diskusiu s nimi. Vypichovanie špecifických (navyše nejasných) detailov z vierouky toho-ktorého spoločenstva (alebo kresťanstva vôbec) tu k ničomu užitočnému neprispieva.

13.07.2013, 14:01
Napríklad odkaz je fakt príspevok, ktorý "nieje odveci" pre toto fórum - že?
none
16

8. Fotón 13.07.2013, 14:01

Napríklad www.diskusneforum.sk/tema/prdite-pred-svojou-milou je fakt príspevok, ktorý "nieje odveci" pre toto fórum - že?

13.07.2013, 14:13
Fotón, ja mám na mysli sekciu "náboženstvo".
none
20

16. rastos 13.07.2013, 14:13

Fotón, ja mám na mysli sekciu "náboženstvo".

13.07.2013, 14:21
Tak do tej sekcie nechoď, keď to nieje pre teba. (veď nato je to tu rozdelené!)
none
10

3. rastos 13.07.2013, 13:48

Ďalšia odveci téma na tomto fóre.
Milky, na takéto úvahy si nájdi niektoré kresťanské fórum. Tu je vhodnejšie prinášať skôr myšlienky a pohľady, ktoré môžu byť užitočné aj pre neveriacich, resp. vhodné na diskusiu s nimi. Vypichovanie špecifických (navyše nejasných) detailov z vierouky toho-ktorého spoločenstva (alebo kresťanstva vôbec) tu k ničomu užitočnému neprispieva.

13.07.2013, 14:03
A čo tvoja téma: odkaz ? -Patrí na toto fórum?
none
11

10. Fotón 13.07.2013, 14:03

A čo tvoja téma: www.diskusneforum.sk/tema/prvy-dotyk-s-bohom ? -Patrí na toto fórum?

13.07.2013, 14:04
(pokrytče!)
none
17

10. Fotón 13.07.2013, 14:03

A čo tvoja téma: www.diskusneforum.sk/tema/prvy-dotyk-s-bohom ? -Patrí na toto fórum?

13.07.2013, 14:15
Presne taká sem patrí, pretože odpovedá (z pohľadu kresťanstva) na otázku neveriaceho: Ako môžem spoznať Boha? Kde, v čom sa mi ukazuje?
none
21

17. rastos 13.07.2013, 14:15

Presne taká sem patrí, pretože odpovedá (z pohľadu kresťanstva) na otázku neveriaceho: Ako môžem spoznať Boha? Kde, v čom sa mi ukazuje?

13.07.2013, 14:21
Sem nemajú prístup len neveriaci.
none
23

21. Fotón 13.07.2013, 14:21

Sem nemajú prístup len neveriaci.

13.07.2013, 14:25
Ale majú aj oni, a aký dojem potom majú z témy, kde sa dvaja kresťania z rôznych konfesií naťahujú o biblické verše? Či nie je rozumnejšie vydiskutovať si takéto veci inde?
none
25

23. rastos 13.07.2013, 14:25

Ale majú aj oni, a aký dojem potom majú z témy, kde sa dvaja kresťania z rôznych konfesií naťahujú o biblické verše? Či nie je rozumnejšie vydiskutovať si takéto veci inde?

13.07.2013, 14:29
Dojmy sú nepodstatné.
none
12

3. rastos 13.07.2013, 13:48

Ďalšia odveci téma na tomto fóre.
Milky, na takéto úvahy si nájdi niektoré kresťanské fórum. Tu je vhodnejšie prinášať skôr myšlienky a pohľady, ktoré môžu byť užitočné aj pre neveriacich, resp. vhodné na diskusiu s nimi. Vypichovanie špecifických (navyše nejasných) detailov z vierouky toho-ktorého spoločenstva (alebo kresťanstva vôbec) tu k ničomu užitočnému neprispieva.

13.07.2013, 14:04
Takže pravda nie je dôležitá? Môžeme neveriacich presviečať o viere / kresťanstve a pritom používať lži? Mimochodom ja nepíšem primárne pre neveriach, primárne pre teba, aj pre teba.
none
22

12. milky945 13.07.2013, 14:04

Takže pravda nie je dôležitá? Môžeme neveriacich presviečať o viere / kresťanstve a pritom používať lži? Mimochodom ja nepíšem primárne pre neveriach, primárne pre teba, aj pre teba.

13.07.2013, 14:22
Milky neber to v zlom. Myslím si, že v tejto diskusnej komunite je vhodnejšie baviť sa na témy, ktoré sú vhodné aj ostatným. Pre neveriaceho, ktorý nevidí dôvod pre vieru v Boha, je zbytočné vysvetľovanie, či sa diabol volá Satan, Lucifer, alebo akým príbehom vlastne vznikol (zvlášť keď tieto témy sú neujasnené aj v kresťanstve samotnom). Čo je ale hlavné, pre diskusiu na tejto úrovni to ani nie je dôležité.
Pre diskusiu s neveriacimi musíš nájsť nejaké styčné body, o ktoré sa aj oni môžu oprieť (napr. životná skúsenosť, rozumový argument a pod.). Samotná Biblia (citáty z nej) k tomu nestačí. Musel by si najskôr preukázať dôveryhodnosť Biblie (pre nich), aby si na nej mohol stavať.
Pokiaľ by si chcel písať "pre mňa", použi k tomu radšej môj e-mail, ten mám v profile.
👍: lahoda
none
24

22. rastos 13.07.2013, 14:22

Milky neber to v zlom. Myslím si, že v tejto diskusnej komunite je vhodnejšie baviť sa na témy, ktoré sú vhodné aj ostatným. Pre neveriaceho, ktorý nevidí dôvod pre vieru v Boha, je zbytočné vysvetľovanie, či sa diabol volá Satan, Lucifer, alebo akým príbehom vlastne vznikol (zvlášť keď tieto témy sú neujasnené aj v kresťanstve samotnom). Čo je ale hlavné, pre diskusiu na tejto úrovni to ani nie je dôležité.
Pre diskusiu s neveriacimi musíš nájsť nejaké styčné body, o ktoré sa aj oni môžu o...

13.07.2013, 14:26
Neveriaci nech vstupujú do príspevkov, ktoré sa týkajú ich! -Napríklad veľmi dôležitá téma: odkaz
none
26

24. Fotón 13.07.2013, 14:26

Neveriaci nech vstupujú do príspevkov, ktoré sa týkajú ich! -Napríklad veľmi dôležitá téma: www.diskusneforum.sk/tema/zivot-a-smrt-zmrzliny

13.07.2013, 14:30
Lenže aj mnohých neveriacich (oprávnene) zaujíma náboženstvo, preto je vhodné, keď v tej sekcii nájdu radšej niekoho ochotného na dialóg s nimi (alebo témy usilujúce sa objasňovať ich otázky), a nie vnútrokresťanské spory.
none
27

26. rastos 13.07.2013, 14:30

Lenže aj mnohých neveriacich (oprávnene) zaujíma náboženstvo, preto je vhodné, keď v tej sekcii nájdu radšej niekoho ochotného na dialóg s nimi (alebo témy usilujúce sa objasňovať ich otázky), a nie vnútrokresťanské spory.

13.07.2013, 14:32
Môžu sa zapojiť. Nieje problém s nimi nadviazať rozhovor.
none
29

26. rastos 13.07.2013, 14:30

Lenže aj mnohých neveriacich (oprávnene) zaujíma náboženstvo, preto je vhodné, keď v tej sekcii nájdu radšej niekoho ochotného na dialóg s nimi (alebo témy usilujúce sa objasňovať ich otázky), a nie vnútrokresťanské spory.

13.07.2013, 14:33
Neveriaci majú právo vedieť, aké existujú spory vo vnútri kresťanstva. (biblia je prístupná každému)
👍: veriaci
none
31

29. Fotón 13.07.2013, 14:33

Neveriaci majú právo vedieť, aké existujú spory vo vnútri kresťanstva. (biblia je prístupná každému)

13.07.2013, 14:43
Veď ak chcú môžu si spory "vyhrabať" aj na kresťanských fórach. Ale aký má zmysel tlačiť im to tu "pred oči"?
To predsa nie je podstata, ktorú aj Kristus učí, aby sme prinášali svetu.

Ale myslím že stačí, ja som povedal, čo som mal na srdci. Podľa mňa ak s tým budete aj s Milkym pokračovať, v mysliach neveriacich skôr mútite ich pohľad na Krista, ako vyjasnievate, a odrádzate ich od toho, aby sa o kresťanstvo zaujímali bližšie.
none
33

31. rastos 13.07.2013, 14:43

Veď ak chcú môžu si spory "vyhrabať" aj na kresťanských fórach. Ale aký má zmysel tlačiť im to tu "pred oči"?
To predsa nie je podstata, ktorú aj Kristus učí, aby sme prinášali svetu.

Ale myslím že stačí, ja som povedal, čo som mal na srdci. Podľa mňa ak s tým budete aj s Milkym pokračovať, v mysliach neveriacich skôr mútite ich pohľad na Krista, ako vyjasnievate, a odrádzate ich od toho, aby sa o kresťanstvo zaujímali bližšie.

13.07.2013, 14:46
"Veď ak chcú môžu si spory "vyhrabať" aj na kresťanských fórach."

Napríklad na df.sk v sekcii náboženstvo.
none
34

22. rastos 13.07.2013, 14:22

Milky neber to v zlom. Myslím si, že v tejto diskusnej komunite je vhodnejšie baviť sa na témy, ktoré sú vhodné aj ostatným. Pre neveriaceho, ktorý nevidí dôvod pre vieru v Boha, je zbytočné vysvetľovanie, či sa diabol volá Satan, Lucifer, alebo akým príbehom vlastne vznikol (zvlášť keď tieto témy sú neujasnené aj v kresťanstve samotnom). Čo je ale hlavné, pre diskusiu na tejto úrovni to ani nie je dôležité.
Pre diskusiu s neveriacimi musíš nájsť nejaké styčné body, o ktoré sa aj oni môžu o...

13.07.2013, 14:48
rastos 22: pre teba som myslel obrazne, malo byť doslova pre veriacich :-)

Styčné body, o ktoré sa aj neveriaci môžu oprieť (napr. životná skúsenosť, rozumový argument a pod.) je dosť ťažké prezentovať na fóre. Na fóre sa diskutuje, nedá sa tu svedčiť skutkami. Ak by to aj niekto robil, bolo by to vierohodné? Však Ježiš robil zázraky a uverilo mu len pár očitých svedkov. Okrem toho dávať svedectvá môžem raz / dva krát a čo potom? Budem ich stále opakovať? Mohol by som tu obkecávať ako riešim určité životné situácie v kontexte mojej viery, teda filozofiu života, spôsob života, ale koho by to zaujímalo?
none
14
13.07.2013, 14:07
Teda mňa by zaujímalo prečo bol zvrhnutý zrovna na Zem...kurňa ..to vo vesmíre je tak málo miesta? :p
none
18

14. Aranjes 13.07.2013, 14:07

Teda mňa by zaujímalo prečo bol zvrhnutý zrovna na Zem...kurňa ..to vo vesmíre je tak málo miesta? :p

13.07.2013, 14:17
14,
lebo ilumináti mu prisľúbili svoju podporu ak bude vladnuť na Zemi.
none
42

14. Aranjes 13.07.2013, 14:07

Teda mňa by zaujímalo prečo bol zvrhnutý zrovna na Zem...kurňa ..to vo vesmíre je tak málo miesta? :p

13.07.2013, 17:18
Aby Ťa potrestal za ten vyplazený jazýček.
none
35
13.07.2013, 15:19
ja uz neviem kto si tu co pasie
neviem,co si mam obliect
none
36
13.07.2013, 15:20
bo ako vidim aj v satach sa da stratit dostojnost
neviem
none
37
13.07.2013, 15:20
naozaj neviem
none
38
13.07.2013, 15:26
vdaka vam nic neviem
viem nakupovat a minat peniaze,to ste ma naucili
ale to je malo
malo,malo
co to slovo znamena sakramentum v latincine ?!
none
39
13.07.2013, 15:27
malo malo malo malo malo
none
46
13.07.2013, 19:03
milky945; ... krátko; otázky:
Ako mohol dokonalý Boh, ktorý je stelesnením Lásky, stvoriť Satana, ktorý je od počiatku zlým hadom/anjelom?
Ako mohol z raja vyhnať človeka, ktorého stvoril nedokonalého a ktorý potom, vo svojej nedokonalosti, podľahol Satanovým /ktorého stvoril, akého ho stvoril .../ zvodom ... ?
none
48

46. J.Tull 13.07.2013, 19:03

milky945; ... krátko; otázky:
Ako mohol dokonalý Boh, ktorý je stelesnením Lásky, stvoriť Satana, ktorý je od počiatku zlým hadom/anjelom?
Ako mohol z raja vyhnať človeka, ktorého stvoril nedokonalého a ktorý potom, vo svojej nedokonalosti, podľahol Satanovým /ktorého stvoril, akého ho stvoril .../ zvodom ... ?

13.07.2013, 19:14
Dávaš dobré otázky, na ktoré nebudem hneď odpovedať. Ale položím ti protiotázku podobnú tvojej. Ako mohol Boh stvoriť pýchu? Ako sa mohol dokonalý a poslušný anjel premeniť v dôsledku pýchy na monštrum, na dokonalé zlo? To je trochu silná káva.
none
53

48. milky945 13.07.2013, 19:14

Dávaš dobré otázky, na ktoré nebudem hneď odpovedať. Ale položím ti protiotázku podobnú tvojej. Ako mohol Boh stvoriť pýchu? Ako sa mohol dokonalý a poslušný anjel premeniť v dôsledku pýchy na monštrum, na dokonalé zlo? To je trochu silná káva.

13.07.2013, 20:35
milky945; „Ako mohol Boh stvoriť pýchu?“
... „poniektorí“ môžu odpovedať jednoducho: nijako, lebo neexistuje ... ja to však neviem - nezvyknem sa uspokojovať jednoduchými odpoveďami, ani vtedy nie, keď sa otázky javia ako jednoduché ...
... písal som, že neviem /nevedenie je mojou hlavnou črtou všeobecne, nielen týchto otázok .../, ale „viem“, že aj túto dilemu vyriešili kresťania evolúciou – už som o tom písal; v stručnosti; - Boh nestvoril pýchu a priamo ani človeka, ale stvoril „hmotu“ a to slobodnú, odlišnú od podstaty, akou je on sám a v jej slobodných možnostiach bolo evolúciou stvoriť slobodného človeka, v ktorého slobodných možnostiach je, aby dospel k nemu ... Boh dáva len príklad /v symboloch, šifrách .../

"nebudem hneď odpovedať" ... vychádzajúc zo skúsenosti /nielen s Tebou .../, si myslím, že nebudeš ...
none
54

53. J.Tull 13.07.2013, 20:35

milky945; „Ako mohol Boh stvoriť pýchu?“
... „poniektorí“ môžu odpovedať jednoducho: nijako, lebo neexistuje ... ja to však neviem - nezvyknem sa uspokojovať jednoduchými odpoveďami, ani vtedy nie, keď sa otázky javia ako jednoduché ...
... písal som, že neviem /nevedenie je mojou hlavnou črtou všeobecne, nielen týchto otázok .../, ale „viem“, že aj túto dilemu vyriešili kresťania evolúciou – už som o tom písal; v stručnosti; - Boh nestvoril pýchu a priamo ani človeka, ale stvoril „hmot...

13.07.2013, 21:02
J.Tull 53: Sme stvorený z hmoty, ktorá je inej podstaty ako Boh a je v našich slobodných možnostiach dospieť k nemu? To je trochu odvážne tvrdenie. Aj ryba má žiabre, ktoré sú inej podstaty ako pľúca a nenaučíš ju dýchať vzduch.
none
57

54. milky945 13.07.2013, 21:02

J.Tull 53: Sme stvorený z hmoty, ktorá je inej podstaty ako Boh a je v našich slobodných možnostiach dospieť k nemu? To je trochu odvážne tvrdenie. Aj ryba má žiabre, ktoré sú inej podstaty ako pľúca a nenaučíš ju dýchať vzduch.

14.07.2013, 11:55
milky945; Boh nemohol stvoriť „kópiu“ seba samého a tú potom milovať. Vieš si predstaviť, žeby stvoril seberovného a toto svoje „absolútne dokonalé“ dielo obdaril svojou nekonečnou láskou /nie som psychológ, ale mám ten dojem, že človek, /hypoteticky/ svoju v druhom zosobnenú podobu, by skôr znenávidel, než miloval – samozrejme my nie sme bohovia .../? Boh stvoril hmotu zo svojimi neprebernými možnosťami a tej „prikázal“ vydať život všetkého druhu, od primitívnych rastlín až po človeka a nedokonalá hmota /Zem/ vydala ako vedela /evolúciou/ a boh život obdaril „svojim dychom“, ale tak aby nenarušil slobodu „stvoreného“ života ...
... už som Ti písal uvedené nie je mojim názorom, ako i to, že predovšetkým neviem ...

Ešte poznámka a pár citátov: ... všetko sú to len naše „rozumové predstavy“ a Boh /o ktorom ja neviem či existuje .../ musí mať svoje tajomstvá, za ktoré sa človek svojim rozumom nedostane ...podľa Jaspersa /škoda, že mi Martin „zakázal“ jeho myšlienky uviesť v téme/: „Boží moudrost je velká nejen v tom co nám zjevila, nýbrž i v tom, co nám zatajila“ ... a odvolávajúc sa na Kanta: Neboť kdyby nám ustavičně ve svém majestátu /neproniknutelná moudrost - Boh/ stála před očima, kdyby jednoznačně promlouvala ve světě jako nepopíratelná autorita, pak by sme se stali loutkami její vúle. Ona nás však chtěla svobodné“ ... zopakujem nie sú to moje názory, ale ide o prezentáciu myslenia /nie nespochybniteľnú pravdu, práve naopak .../ na rozdiel od nemyslenia, ktoré sa tu mnohými často predkladá ...
none
49

46. J.Tull 13.07.2013, 19:03

milky945; ... krátko; otázky:
Ako mohol dokonalý Boh, ktorý je stelesnením Lásky, stvoriť Satana, ktorý je od počiatku zlým hadom/anjelom?
Ako mohol z raja vyhnať človeka, ktorého stvoril nedokonalého a ktorý potom, vo svojej nedokonalosti, podľahol Satanovým /ktorého stvoril, akého ho stvoril .../ zvodom ... ?

13.07.2013, 19:14
Citát:
akého ho stvoril

Odpoveď:
Každého so slobodnou vôľou.
👍: veriaci
none
51
13.07.2013, 19:56
táto legenda o Luciferovi je mylná. Dosť mylná natoľko že dosť ovplyvnila základy kresťanstva v názore na Lucifera. Akože Lucifer bol najvyšší anjel a pretože sa voči Bohu postavil, bol zhodený z neba do pekla a tak sa stal Lucifer vodcom zla. Celé zle. Lucifer bol pôvodne ako anjel ochranca , stvorený Bohom, a nakoľko spyšnel " „Tvoje srdce spyšnelo pre tvoju krásu, skazil si svoju múdrosť kvôli lesku“ ((Ez 28,17). „Povedal si, si v srdci... Nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón... Podobný budem Najvyššiemu...“ (Iz 14,13.14). Všetka nádhera tohto mocného anjela pochádzala z Boha, on ju však začal pokladať za svoju vlastnú. Nebol spokojný so svojím postavením, hoci si ho ctili zástupy nebešťanov. Odvážil sa zatúžiť po poctách, ktoré patrili len Stvoriteľovi. Namiesto toho, aby zvrchovanú lásku a oddanosť všetkých stvorených bytostí usmernil k Bohu, snažil sa získať ich službu a vernosť pre seba. Keďže závidel slávu, ktorou večný Otec obdaril svojho Syna, toto knieža anjelov chcelo získať moc, ktorá prednostne patrila len Kristovi.")
Lucifer nie je satan. Satan bol stvorený ako had a Písmo sa nezmieňuje o tom, že predtým bol anjel.
👍: veriaci
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 248 709 B vygenerované za : 0.106 s unikátne zobrazenia tém : 73 653 unikátne zobrazenia blogov : 1 614 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

odkaz Je to ako spoznať naplno svoj potenciál a využiť ho 😉 Je to ako ísť na 100% svojej kapacity, ktorú ako ČLOVEK si schopný mať 😉 Je to ako by si sa zobudil do nového nádherného sveta ...

citát dňa :

Elegantné šaty plnia u ženy rovnakú funkciu ako plot na záhrade. Musia ju chrániť, ale netieniť ju.