hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Prekvapujúce info o JK

príspevkov
23
zobrazení
0
tému vytvoril(a) 20.5.2016 20:25
posledná zmena 21.5.2016 10:09
1
20.05.2016, 20:25
tento výklad o pôvode JK ma prekvapil a sa mi javí dosť vierohodne...teda je najbližšie k téze, že JK bol v Indii
" Ježiš kázal doktrínu podobnú tej, ktorú hlásajú hnutia bhakti v Indii, pretože zdôrazňoval lásku a prehliadal sociálne rozvrstvenie. Obsah a nálada jeho posolstva sú natoľko blízke posolstvu vaišnavskej bhakti, že mnohí dochádzajú k záveru, že medzi Ježišom a Indiou možno existovala priama súvislosť..."

asi ano, ako sa spomína vo výklade nižšie, JK bol pravdepodobne indoeuropan..")


Väčšina ľudí má o pôvode Ježiša Krista zafixované, že bol Žid. To vedie veľa krát k úsmevným, ale aj smutným záverom o jeho osobe a jeho učení u jednotlivých ľudí.

Čo vieme o pozemskom pôvode Ježiša Krista? Veľa toho nie je, o jeho učení a pôsobení sa nám dochovalo svedectvo jeho súčasníkov – učeníkov, apoštolov v jednotlivých evanjeliách obsahujúce Nový zákon. Jeho pôvod a výzor však evanjelia neriešia. Z evanjelií je známi iba pôvod jeho pozemského „otca“ Jozefa a čiastočne pôvod jeho matky Márie.

Jozef je podľa biblického rodokmeňa potomkom Abraháma. Jeho rodokmeň siaha od Abraháma, cez Izáka, Jakuba… až po Jessa, ktorý bol otcom kráľa Dávida. Následne cez Dávidovho syna, kráľa Šalamúna, až po Jozefovho otca Jakuba. Spomína sa že Jozef mal za manželku Máriu, matku Ježiša zvaného Krista.

Ten bol počatý ešte pred ich manželstvom. Zaujímavé je aj to že Jozef bol v tej dobe vdovec a mal 70 rokov. Podľa kresťanskej viery bol Ježiš počatý z Ducha svätého, skrze jeho matku, Máriu Pannu, bez pohlavného styku. Čiže jeho otec bol Boh. V tom prípade sa pôvod jeho pozemského otca nemusí brať do úvahy. Tam je z hľadiska jeho ľudského pôvodu (rodu) dôležitá jeho matka. Ani o jej pôvode sa toho veľa nevie. Vie sa len to, že Mária pochádzala z Galilejského mesta Nazaret. Jej otec sa volal Jáchym a matka sa volala Anna, ktorá tiež pochádzala z potomstva kráľa Dávida. Takže vieme, že Mária bola Galilejčanka. Galilejci neboli Židia (Hebreji) v tom pravom slova zmysle. Galilejci neboli semitského pôvodu a neboli tradiční judaisti. Podľa toho, čo sa vie o Galileji z dôb Ježiša Krista, tj. prvého storočia nášho letopočtu je to, že Galilea nebola výlučne čisto židovská – judaistická oblasť. Svedčia o tom viaceré svedectvá, ako sa vtedajší Jeruzalemský Židia (Judejci) vyjadrovali o Galileji. Judejskí Židia považovali Galileu za nekultúrnu, napoly pohanskú oblasť. Hovorievalo sa aj o Ježišovom výraznom severskom prízvuku, ktorý bol v Jeruzaleme veľmi nápadný. Z najnovších zatiaľ neoficiálnych výskumov sa hovorí o keltskom – galskom pôvode Galilejcov. Napovedá nám o tom už samotný názov tohto národa. Gal-Galilejec. Gal je latinský výraz pre Kelta. Vieme o keltskom osídlení z tej doby na Peloponézskom polostrove (Grécku), v Malej Ázii (Turecku) žil známi kmeň Galov – Galatov. Najjužnejšie potvrdené osídlenie Keltov je na základe archeologických a písomných prameňov doložené v Egypte a severnej Afrike. Preto je viac ako pravdepodobné, že aj kmeň Galilejcov bol judaizovaný národ Keltov – Galov.

Zaujímavé určite je aj to, že sa Mária, Ježišova matka práve v čase po narodení Ježiša ukryla v Egypte, je možné že práve u príbuzných Galov v tej oblasti.

Čo s toho vyplýva? Je viac, ako jasné že Galilea nebola oblasť obývaná Hebrejmi, ale iným národom, ktorý na tomto území nežil ešte dosť dlho na to, aby sa stal úplne judaistickým.

Galilea bola úrodná zem. Rozlohou bola veľká asi 150 km2. Hory boli porastané dubovými a borovicovými lesmi, olivové háje sa striedali z lúkami a obrábanými poliami.

Galilejci boli silný a statočný kmeň roľníkov a bojovníkov. Juda Gaulanitský presvedčil galilejských horalov, že je dôležité uctievať iba jedného Boha. Nevieme, kedy sa toto galilejské obrátenie odohralo, ale ani v časoch Ježiša Krista ešte neboli všetci obrátení.

V tej dobe sa v celej oblasti Blízkeho východu, ktorý bol veľmi etnický pestrí, na vzájomné dorozumievanie miesto jednotlivých materinských jazykov používala aramejčina (staroaramejčina). V tomto jazyku sa aj písalo. Preto sa nedozvieme, aký bol Ježišov materinský jazyk. Rovnako, aký jazyk sa v Galileji používal mimo úradov, tj. doma.

Podľa viacerých tvrdení sa galilejčina podobala dnešnej keltskej Welštine. Dalo by sa povedať, že mala s keltskými jazykmi rovnaký základ. To je ďalšie potvrdzujúce tvrdenie. Vysvetľovalo by to mnoho. Galia, Galovia bolo latinské označenie pre Keltov, ako takých. V tej dobe sa za najvýchodnejšie trvale žijúcich Keltov považovali Galati, žijúci v strede dnešného Turecka. Dnes vieme že Kelti prenikli až do severnej Afriky. Preto nie je vylúčené, že menšie spoločenstvo Keltov – Galov sa usadilo aj v severnej Palestíne, ktorá sa vtedy nazývala Galilea. Za túto teóriu sa prikláňa aj nápadne podobné pomenovanie tohto územia na latinské označenie Galov. Existuje ešte iná teória Antonína Horáka, ktorá sa dokonca prikláňa k slovanskému pôvodu Ježiša Krista.

Keltský, slovanský, alebo iný „severský“ pôvod Ježisa Krista potvrdzuje aj jediná zachovaná písomná pamiatka z čias jeho pozemského života, ktorá opisuje jeho výzor. Bol to list Publiusa Lentulusa, veliteľa rímskych légii v Judsku, ktorý v Palestíne pôsobil práve v časoch záveru pozemského života a ukrižovania Ježiša Krista. Publius Lentulus napísal cisárovi Tiberiánovy do Ríma roku 32 n. l. túto správu:

„Buď pozdravený, cisár Tibérius, Publiusom Lentulom!

Objavil sa tu človek, ktorý, ako sa zdá, je držiteľom mimoriadnej moci. Ľudia ho nazývajú veľkým prorokom, jeho prívrženci ho považujú za Syna Božieho a jeho meno je Ježiš Kristus. Každý deň môžeme ňom počuť podivné veci. Raz kriesi mŕtvych, inokedy uzdravuje chorých a celý Jeruzalem ho obdivuje pre jeho neobyčajné učenie.

Jeho výzor, velebná tvár, vyžaruje pôvab, takže všetkým, ktorí sa na neho pozerajú, preniká láska a zároveň bázeň. Je to človek vysokej postavy a každá časť jeho tela je veľmi súmerná. Zlaté vlasy mu hladko splývajú a pokrývajú hlavu až po uši a odtiaľ padajú mu okolo šije v malých lesklých vlnitých prameňoch a pôsobia zvláštnym vplyvom. Má čisté vysoké čelo, pleť jeho tváre je mimoriadne jemná, biela a bledo červená. Má pekné ústa a nos. Fúzy a bradu má hustú a zlatej farby tak ako vlasy. Hovorí sa že jeho ružová tvár s bradou v strede rozdelenou, je neporovnateľne krásna a preto nie je možné sa mu dlho pozerať do tváre, pretože oslepuje oči. Svojimi rysmi, svetlomodrými očami a zlatými vlasmi sa podobá na svoju matku, ktorá je najkrajšia a najpôvabnejšia svojim zjavom, aký kedy bol v tomto kraji spozorovaný. Jeho reč je rozhodná, čistá, vážna a nie je možné ju napodobňovať, je najčistejším výrazom cností a pritom svedči o takej múdrosti, že prekoná aj tých najväčších spisovateľov a vedcov. V kázniach je prísny, ale vo vyučovaní je nežný, láskyplný a neodolateľný. Chodí bosý a prostovlasý. Zďaleka sa mu posmievajú, ale v blízkosti sa trasú a sú bezmocní. Ešte nikto ho nevidel sa smiať, zato ho videli často plakať. Tí s ktorými sa stýka sú dobrí a zdraví. Pri tom všetkom ma zlí ľudia neustále obťažujú, aby som ho obžaloval, lebo jeho učenie podľa ich názoru škodí tvojmu veličenstvu, pretože hlása, že kráľ a poddaní sú si pred Bohom rovní.“

Z tohto listu jasne vypláva, že Ježiš Kristus nemal taký „semitský“ výzor, ako staroveký semitský výzor opisujú rôzni antropológovia dnes a preto nemohol byť Židom – Semitom. Druhá možnosť je taká, ak vylúčime Kristov keltský, alebo slovanský pôvod, že vtedajší Židia (Hebrejci) neboli semitského, ale árijského (rozumej indoeurópskeho) pôvodu.

Paradox je aj v ďalšej závažnej skutočnosti, že dnešní Židia, už vôbec nie sú Semiti, ale turkickí Chazari, ktorí s tými biblickými Hebrejmi, nemajú vôbec nič spoločného. Preto je viac ako nemiestne, keď si dokonca niekto stotožňuje Ježiša Krista s dnešnými Židmi.


odkaz

odkaz
none
2
20.05.2016, 20:41
Velmi zaujimave citanie. Aj ked ho beriem s rezervou. Ale je pravda, ze v Indii sa nasla staroveka socha muza v meditacnej podobe v hebrejskom odeve, s tvárou aku staroveki krestania znazornovali na Kristovi a so zehnajucou rukou. Tak znazornovali prvi krestania Jezisa na svojich ikonach. A taktiez je naozaj pravda ze nekanonicke, historicke texty z prvych storoci naozaj pisu o tom ze Kristus mal modre oci a svetle vlasy... Avsak ako to bolo naozaj sa uz asi nedozvieme... O Jezisovi vsak India vedela skôr ako tam prisli prvi misionari....
none
4

2. Klein 20.05.2016, 20:41

Velmi zaujimave citanie. Aj ked ho beriem s rezervou. Ale je pravda, ze v Indii sa nasla staroveka socha muza v meditacnej podobe v hebrejskom odeve, s tvárou aku staroveki krestania znazornovali na Kristovi a so zehnajucou rukou. Tak znazornovali prvi krestania Jezisa na svojich ikonach. A taktiez je naozaj pravda ze nekanonicke, historicke texty z prvych storoci naozaj pisu o tom ze Kristus mal modre oci a svetle vlasy... Avsak ako to bolo naozaj sa uz asi nedozvieme... O Jezisovi vsak India v...

20.05.2016, 20:56
údajne je tam aj jeho hrob..

tiež zaujjímavé čítanie..(samozrejme človek si o JK vytvára rôzne skladačky..ale tá India že mohol byž indoeuropan, mi do tej skladačky celko zapadá.)

odkaz

" V celem Kasmiru a zejmena Ladaku byl velmi znamy pribeh o svatem Issovi,svetci zidovseho puvodu, ktery mel jizvy na rukou a nohou od hrebu. Prisel pesky se svou matkou ktera zemrela v Pakistanu a dodnes je tam jeji hrobka.Jmenovala se Marie.ň

Zil Jezis v Indii?
Hrobku Issy jsem navstivil ve Srinagaru,v prvnim patre jsou dva sufi mistri a Issa je ve sklepe,ale neda se tam bezne dostat. Spravce je ochotny udelat hlubsi vyzkum,ale pry „koho to zajima“… Issa prosel z Punjabu do Kasmiru,Ladaku,a Nepalu,kazal v Benaresu.(Nahodou jdu stejnou cestou a tak zkusim najit vice informaci) Muze byt tento svetec Jezis?Byl velkym vzorem budhistum,a bylo zachovano tisice svitku o zivote Issy v budhistickych klasterech.

Hlavnim mistem kde bylo mnoho svitku je klaster Hemis jen 40 km od mesta Lehu(ted jsem zde) a tak tam chystam vypravu zjistit co a jak. Svitky byly nalezeny ruskym cestovatelem v roce 1920 a kdyz se chystal je ukazat cirkvi tak mu nabidli velke penize za mlceni..zajimave. Bohuzel tam dnes nejsou,ale je mozne najit jine v klasterech v Tibetu,coz je nelehky ukol,protoze 6000 jich bylo zniceno.

odkaz
none
17
20.05.2016, 22:27
Dobrá haluz, Karola.

Už som čítal lepšie: Že Ježiš pochádza z Rómky.

odkaz
none
21

17. Lemmy 20.05.2016, 22:27

Dobrá haluz, Karola.

Už som čítal lepšie: Že Ježiš pochádza z Rómky.

http://www.humanisti.sk/view.php?cisloclanku=2016020031

21.05.2016, 09:57
nelez do mojich tém so svojou debilitou.. a už vôbec nie s reklamou na svoju" humuso ni " stránku. , ))
none
20
21.05.2016, 04:00
Teba Karola to este nepreslo, o indickych magoch ?🙂
none
22

20. 21.05.2016, 04:00

Teba Karola to este nepreslo, o indickych magoch ?🙂

21.05.2016, 09:57
a teba neprešlo sa starať do toho, do čoho ťa nič nieje,..teba zaujíma vôbec niečo a čo ?
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 veľkosť : 100 143 B vygenerované za : 0.071 s unikátne zobrazenia tém : 23 962 unikátne zobrazenia blogov : 278 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

hľadanie :

blog dňa :

odkaz Je to ako spoznať naplno svoj potenciál a využiť ho 😉 Je to ako ísť na 100% svojej kapacity, ktorú ako ČLOVEK si schopný mať 😉 Je to ako by si sa zobudil do nového nádherného sveta ...

citát dňa :

Nikdy neopúšťaj niekoho, koho miluješ, pre niekoho,
kto sa ti páči, pretože ten, kto sa ti páči, ťa opustí pre niekoho, koho miluje.