Ísť na začiatok.
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Pravdy o Bohu a katolíckej cirkvi

17
reakcií
2118
prečítaní
Tému 28. januára 2016, 08:33 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   28. 1. 2016, 08:33 avatar
214. Čo Boh rozkazuje prvým prikázaním?
Prvým prikázaním Boh rozkazuje, aby sme v neho verili, dúfali, ho milovali a jemu preukazovali najvyššiu úctu.
215. Čo povedal Pán Ježiš o svätej viere?
O svätej viere povedal Pán Ježiš: “Kto verí vo mňa, má večný život.” (Jn 6, 47)
216. Prečo veríme vo sväté pravdy?
Vo sväté pravdy veríme, pretože ich zjavil Boh pravdovravný, zachováva, učí ia ch predkladá neomylná Cirkev.
217. Čím sa máme vo svätej viere vzdelávať?
Vo svätej viere sa máme vzdelávať náboženským poučovaním od rodičov, v kostole, náboženskou výučbou a náboženským čítaním.
Viera v Boha. – Slovo “verím” znamená: Uznávam za pravdu. Verím v Boha znamená: Uznávam za pravdu všetko, čo je od Boha. Ale pozor, v tom je obsiahnuté oveľa viac. Nie je to len uznávanie Boha, len nejaký náboženský cit alebo náboženské založenie, ktoré niekto má alebo nemá. Je to veľký Dar, ktorý Duch Svätý vlial do duše s milosťou posväcujúcou. Táto kresťanská viera je nadprirodzená, od Boha do duše vliata schopnosť, aby sme ochotne a radi uznávali za pravdu všetko, čo Boh zjavil a čomu učí katolícka Cirkev. Za tento dar preto často ďakujeme a o jeho zachovanie a rozmnoženie prosíme. Preto sa častejšie modlíme vzbudenie viery.
Viera je pre veriaceho človeka najväčšie svetlo a sila. Horlivo sa preto vo viere vzdelávaj a o jej zachovanie modli.
pravykatolik.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 1. 2016, 08:57 avatar
Lea,....ale ty to nerobíš! Spomeniem slová zákona:....."Neurobíš si vyrezávaný obraz ani podobu niečoho, čo je hore v nebesiach alebo čo je dolu na zemi alebo čo je vo vodách pod zemou. 5 Nebudeš sa im klaňať, ani sa nedáš zviesť, aby si im slúžil, lebo ja, Jehova, tvoj Boh, som Boh vyžadujúci výlučnú oddanosť,"
Výlučná oddanosť ,tento pojem vylučuje uctievanie viac bohov v trojici,Máriu a ako si čítala,aj zhmotňovanie/výroba/ predmetov úcty,uctievania.
RKC zriedila prikázania a z prísneho monoteizmu SZ/židov/urobilla polyteizmus,uctievanie viacerých bohov,bohýň.
A RKC nie je neomylná,....ale sa stále mýlila,mýli sa a bude sa stále mýliť,...pretože je súčasťou satanovho sveta a napáchala ako v minulosti,tak i v súčasnosti vela zla. A to nie je dôkaz -"svätej viery"!
Súhlasí starymatroz


3.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   28. 1. 2016, 09:15 avatar
KKC
1159
časť: DRUHÁ ČASŤ SLÁVENIE KRESŤANSKÉHO TAJOMSTVA
oddiel: PRVÝ ODDIEL SVIATOSTNÁ EKONÓMIA
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA SVIATOSTNÉ SLÁVENIE VEĽKONOČNÉHO TAJOMSTVA
článok: 1. článok SLÁVENIE LITURGIE CIRKVI
odsek:
odstavec: II. Ako sláviť?
téma: SVÄTÉ OBRAZY

1159 Svätý obraz, liturgická ikona, predstavuje predovšetkým Krista. Nemôže predstavovať neviditeľného a nepochopiteľného Boha. Až vtelením Božieho Syna sa začala nová „ekonómia“ obrazov:
„Boh, ktorý nemá ani telo, ani podobu, kedysi vôbec nebol predstavovaný obrazom. Ale teraz, keď sa Boh stal viditeľným v tele a žil s ľuďmi, môžem urobiť obraz Boha primerane tomu, ako sa dal vidieť… My však s odhalenou tvárou hľadíme na Pánovu slávu.“

KKC
1192
časť: DRUHÁ ČASŤ SLÁVENIE KRESŤANSKÉHO TAJOMSTVA
oddiel: PRVÝ ODDIEL SVIATOSTNÁ EKONÓMIA
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA SVIATOSTNÉ SLÁVENIE VEĽKONOČNÉHO TAJOMSTVA
článok: 1. článok SLÁVENIE LITURGIE CIRKVI
odsek:
odstavec:
téma: Zhrnutie

1192 Sväté obrazy v našich kostoloch a domoch majú prebúdzať a živiť našu vieru v Kristovo tajomstvo. Prostredníctvom obrazu Krista a jeho spasiteľných činov sa klaniame jemu samému. Prostredníctvom svätých obrazov presvätej Bohorodičky, anjelov a svätých uctievame tých, ktorí sú na nich zobrazení.

KKC
2131
časť: TRETIA ČASŤ ŽIVOT V KRISTOVI
oddiel: DRUHÝ ODDIEL DESAŤ PRIKÁZANÍ
kapitola: PRVÁ KAPITOLA „MILOVAŤ BUDEŠ PÁNA, SVOJHO BOHA, CELÝM SVOJÍM SRDCOM, CELOU SVOJOU DUŠOU A CELOU SVOJOU MYSĽOU“
článok: 1. článok PRVÉ PRIKÁZANIE
odsek:
odstavec: IV. „Neurobíš si kresanú modlu...“
téma:

2131 Na základe tajomstva vteleného Slova(476) siedmy ekumenický koncil v Nicei (r. 787) odôvodnil proti obrazoborcom uctievanie obrazov Ježiša Krista, ale aj Bohorodičky, anjelov a všetkých svätých. Svojím vtelením Boží Syn otvoril novú „ekonómiu“ obrazov.
www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


4.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   28. 1. 2016, 09:18 avatar
Shagara ako môžeš ty aj tvoja sekta Jehovistov porušovať Bibliu. Veď vy tvrdíte a šírite také bludy, že aj ateista vidí, že je to lož, ktorú si vymyslel váš zakladateľ z Brooklynu - guru. Veríš sekte a bludom:

Aspoň základné ich tvrdenia, ktoré sa úplne priečia s Bibliou a náukou Katolíckej cirkvi:

- Ježiš Kristus nie je Bohom. Je len stvoreným (nie splodeným!) Božím Synom, ktorý bol pred príchodom na svet údajne archanjelom Michalom a po vzkriesení sa ním stal opäť (!)
- Duch Svätý, tretia Božia osoba podľa učenia svedkov Jehovových nie je osoba. Je to vraj len nejaká sila, ktorou si Boh pomáha.
- Svätá Trojica, teda Trojjediný Svätý Boh je podľa svedkov Jehovu nezmysel. Popierajú existenciu Najsvätejšej Trojice a tvrdia, že Boh je len v jednej osobe – Jehova.
- Ježiš Kristus podľa ich učenia neumrel na kríži, ale na kole. Tvrdia, že v pôvodných listoch Svätého písma bolo namiesto kríža napísané kôl. Kríž, ako symbol víťazstva a spásy neuznávajú.
- Pán Ježiš vraj nevstal z mŕtvych, ale Jehova ho opäť (nanovo) stvoril. Pôvodné telo Pána Ježiša vraj Jehova zničil.
- Človek po svojej smrti neexistuje – pretože podľa svedkov Jehovu človek nemá dušu. Preto nejde ani do neba, pekla, či očistca.
- Samotné nebo, peklo aj očistec spoločnosť Jehovu úplne popiera. Podľa nich človek po smrti ide do nejakého spoločného hrobu a tam spokojne odpočíva.
-Tiež popierajú prítomnosť Pána Ježiša v Oltárnej Sviatosti. Podľa nich sa večera Pána slávi len raz do roka, aj to len ako spomienka.
- O Panne Márii tvrdia, že nebola Panna a že mala so svätým Jozefom okrem Pána Ježiša ešte niekoľko detí.
- Kňazov nepokladajú za nástupcov apoštolov- Popierajú všetky sviatosti (okrem krstu, ktorý je však svojský), neuznávajú kresťanské modlitby (ruženec a pobožnosti), zavrhujú sochy a obrazy... A samozrejme, svätú všeobecnú apoštolskú Cirkev považujú za bludársku, pápeža nepokládajú za najvyššiu autoritu a zástupcu Pána Ježiša Krista na zemi. Toto všetko sa dozviete väčšinou až vtedy, keď sú si istí vaším vstupom do sekty. Nezabúdajte, že sú to horliví ľudia, srdeční a oddaní svojej organizácii, a to tak, že ak niečo vyhlási Ústredie spoločnosti svedkov Jehovu v Brooklyne (miestna časť New Yorku), tak sú povinní tomu veriť, aj keby bol v Biblii pravý opak. Typické pre svedkov Jehovu pri nábore nových členov je zakrývanie toho, čo sa od vás ako budúceho „otroka” vyžaduje (všetci svedkovia Jehovu sami seba nazývajú otrokmi). Preto na záver ešte niekoľko vecí, ku ktorým sa zaväzujete, ak sa k nim rozhodnete pridať.

1. Zriekate sa nároku na svoj vlastný názor, nesmiete viac slobodne myslieť a hlavne uvažovať, či mať akékoľvek pochybnosti.
2. Nemôžete viac sami čítať Sväté písmo a najmä nad ním meditovať, pretože by vás to mohlo viesť do tmy (toto tvrdí zakladateľ svedkov Jehovových T. Russell).
3. Nebudete môcť sláviť Božie narodenie – Vianoce, ani Veľkú noc, nesmiete si pripomenúť narodeniny ani meniny.
4. Zaväzujete sa rozviazať akékoľvek vzťahy s rodinou, priateľmi a známymi, pokiaľ nie sú členmi spoločnosti Jehovovej. Nesmiete im ani len pomáhať, hoci by vás nevyhnutne potrebovali.
5. Ak sa vášmu dieťaťu stane úraz a potrebuje transfúziu krvi, tak to nesmiete pripustiť a hľadáte pre jeho uzdravenie iné spôsoby liečby.
6. Musíte sa denne modliť a túžiť po tom, aby prišla celosvetová katastrofa, pri ktorej Boh zničí celý svet okrem svedkov Jehovových.
7. Boha nesmiete volať Otcom, ale výlučne Jehovom, pretože inak vás nevypočuje. Nesmiete vzdávať akúkoľvek úctu Pánu Ježišovi, pretože podľa svedkov Jehovových nie je Bohom. Preto je veľmi dôležité mať sa na pozore pred týmto klamstvom. Často sa mnohí, ktorí naleteli takýmto bludom preberú , až keď sú v mlynčeku sekty a len ťažko sa odtiaľ možno dostať. Pre lepšie spoznanie problematiky odporúčam odkazy na svedectvá ľudí, ktorí sa už stretli s praktikami života v ,,jehovistickom raji“.

www.grkatsp.estranky.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


5.
označiť príspevok

Wolfe muž
   28. 1. 2016, 15:34 avatar
"Aspoň základné ich tvrdenia, ktoré sa úplne priečia s Bibliou a náukou Katolíckej cirkvi:" >> tym si implikovala, ze Shagarove tvrdenie nie je zhodne ani s bibliou, ani s naukou katolickej cirkvi, co znamena, ze biblia a nauka katolickej cirkvi nie je rovnaka...

Kazdy ma nieco.. jehovisti veria, ze Jezis je anjel, a katolici maju stvorjedineho (stvor_a_viac_jedineho) Boha..


6.
označiť príspevok

starymatroz
   28. 1. 2016, 18:43 avatar
Katolici ucia, ze ak je rozdiel medzi ich ucenim a Bozim slovom, tak Bozie slovo neplatl. Cele starocia Bibliu zakazovali pre laikov pod trestom smrti.
Súhlasí Wolfe,  ×


8.
označiť príspevok

Wolfe muž
   28. 1. 2016, 18:50 avatar
Ako som uz aj niekolkokrat pisal, a ked prislo na to, ze preklady biblie sa rozsirili, tak vymyslela nieco nove pravidlo..
A to, ze len RKC moze vykladat bibliu...


7.
označiť príspevok

starymatroz
   28. 1. 2016, 18:47 avatar
Odpustky predavaju este aj v dnesnej dobe, klanaju sa Kralovnej nebies.


9.
označiť príspevok

Wolfe muž
   28. 1. 2016, 18:52 avatar
Clovek uz nevie ktorej sa "kralovne nebies" vlastne klanaju, ci Marii, alebo Asherach..
Pretoze obe su kralovne nebies..
Az na to, ze o Asherach je to napisane aj v biblii, o Marii nie..


10.
označiť príspevok

Astax1 muž
   29. 1. 2016, 13:42 avatar
Koľko nepriateľov Božej Cirkvi tu je. Ale to nie je nič nové pretože diabol bude vždy proti nej bojovať "ale pekelné brány ju nepremôžu". Boh ustanovil apoštolov a učeníkov "aby išli do celého sveta" .
„Aby sa však evanjelium zachovalo v Cirkvi stále neporušené a živé, apoštoli zanechali biskupov ako svojich nástupcov a ,odovzdali im svoje miesto v Učiteľskom úrade‘.“ Lebo „apoštolské ohlasovanie, ktoré je osobitným spôsobom zaznačené v inšpirovaných knihách, malo sa nepretržitým nástupníctvom zachovať až do konca čias“.
Toto živé odovzdávanie, vykonávané v Duchu Svätom, sa volá Tradícia, pretože sa líši od Svätého písma, i keď je s ním úzko spojené. Prostredníctvom Tradície „Cirkev vo svojom učení, živote a kulte zachováva a všetkým pokoleniam odovzdáva všetko, čím sama je, a všetko, čo verí“. „Výroky svätých Otcov dosvedčujú oživujúcu prítomnosť tejto Tradície, ktorej bohatstvo prechádza do praxe a života veriacej a modliacej sa Cirkvi.“ „Posvätná Tradícia a Sväté písmo teda navzájom úzko súvisia a sú spojené. Veď obidve vyvierajú z toho istého božského prameňa, určitým spôsobom splývajú v jedno a smerujú k tomu istému cieľu.“ “Sväté písmo je Božie slovo, nakoľko je písomne zaznačené z vnuknutia Ducha Svätého.“
„Posvätná Tradícia však Božie slovo, ktoré zveril Kristus Pán a Duch Svätý apoštolom, neporušene odovzdáva ich nástupcom; aby ho, osvietení Duchom pravdy, svojím ohlasovaním verne zachovávali, vysvetľovali a šírili.“ Z toho vyplýva, že Cirkev, ktorej je zverené odovzdávanie a vysvetľovanie Zjavenia, „nečerpá svoju istotu o všetkom, čo bolo zjavené, iba zo Svätého písma. Preto treba obidve prijímať a vážiť si ich s rovnakou láskou a úctou.“ Tradícia, o ktorej tu hovoríme, pochádza od apoštolov a odovzdáva to, čo oni prijali z Ježišovho učenia a príkladu a čo ich naučil Duch Svätý. Veď prvá generácia kresťanov ešte nemala napísaný Nový zákon a Nový zákon sám svedčí o procese živej Tradície.
Od nej treba odlišovať „tradície“ teologické, disciplinárne, liturgické alebo týkajúce sa nábožnosti, ktoré sa postupom času zrodili v miestnych cirkvách. Sú to osobitné formy prispôsobené rôznym miestam a obdobiam, ktorými sa prejavuje veľká Tradícia. V jej svetle sa tieto „tradície“ môžu pod vedením Učiteľského úradu Cirkvi zachovať, zmeniť alebo aj zanechať.
A cirkev je ako hovorí sv.Pavol "stĺp a opora pravdy." Ak teda nepočúvame "tajomné telo Ježiša Krista" kde sme boli všetci v jednom Duchu pokrstení v jedno telo tak nepočúvame pravého Boha. Lebo "je len jedno stádo a jeden pastier".
Súhlasí lea_pragmaticka1


11.
označiť príspevok

Wolfe muž
   29. 1. 2016, 14:23 avatar
"Boh ustanovil apoštolov a učeníkov "aby išli do celého sveta" ." >> Zaujimave, ze na tolko apostolov, ktori boli rozoslani do celeho sveta, je jedina spravna cirkev len tych, co isli do Rima..

"Výroky svätých Otcov" >> Myslis, ze "svati otcovia" boli aj ti, co vlastnili nevestince, sulozili s vydatymi zenami, ci dokonca s pazatami (mladymi chlapcami)?


12.
označiť príspevok

Astax1 muž
   29. 1. 2016, 15:05 avatar
Cirkev bola jednotná až do veľkej schizmy v 11 storočí. Kedže všetci apoštoli boli vedení jedným duchom, ktorého dostali vo večeradle nebolo možné aby sa ich učenie líšilo. Ježiš vybudoval Cirkev na Kéfasovi. Iba Petrovi hovorí "Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla". Ježiš, u ktorého je chcieť môcť sa nemodlil len za Petra jednotlivo ale aj za Petrov úrad, ktorý sa bude odovzdávať z pápeža na pápeža. Cirkev, ktorú Ježiš postavil na skale je stĺpom pravdy čiže len v Katolíckej Cirkvi môžme nájsť plnú pravdu. A kedže je len jedno telo hoci má mnoho údov tak iba v jednej Cirkvi je obsiahnutá plnosť pravdy.

O tých nevestincoch a pod. Nemôžem tvrdiť niečo čo nemám preverené a čo môže byť len plodom ohovárania . Svet sa snaží vždy očierniť Cirkev lebo ona ako jediná hlása to čo je v rozpore s hodnotami sveta. "Oni sú zo sveta a preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva". Toto čo si tu teraz povedal nemá žiadnu výpovednú hodnotu to je len názor a ohováranie sveta. To je tak že "niekde som čítal, že to povedali". Aj ak by to bola pravda do istej miery, lebo v Cirkvi sú aj budú Judášovia, nemáme na základe jednotlivcom hodnotiť celé spoločenstvo. Včera sme mali sviatok Anjelského učiteľa Tomáša na jeho príklade môžme vidieť ako si Boh poslúžil týmto služobníkom aby poučil svoju Cirkev "s ktorou je až do skončenia sveta".
Súhlasí lea_pragmaticka1


13.
označiť príspevok

Wolfe muž
   29. 1. 2016, 15:26 avatar
No ako, nejake cirkvi odpadli uz skor, vacsinou po nejakych konciloch (efezsky, chalcedonsky), ale ano velka schizma ako som uz aj ja pisal, bola v 11 storoci..
Ale preco sa potom RKC tvari ako JEDINY nasledovnik?

"Ježiš vybudoval Cirkev na Kéfasovi." >> Jezis vybudoval cirkev na Bohu a veriacich, takych ako bol aj Peter...

"Iba Petrovi hovorí "Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla". >>To nic neznamena.. Komu hovoris aby jeho viera neochabla, ten kto ma najmensie, alebo najvacsie sklony k ochabnutiu viery?
Mimochodom, bol to prave len Peter, ktory 3krat zradil Jezisa.
Nebol to prave Peter, ktoremu Jezis povedal "Chod mi z cesty Satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!""?
Nebol to prave Peter, ktoremu Jezis povedal "čo teba do toho? " (Jn 21,20-22)

Co a tyka toho "ohovarania", tak existuje mnoho mnoho zdrojov, roznych historikov a nielen sucasnych, ked je ako by si mozno povedal v takej mode kydat na RKC, ale aj v minulych storociach (napr. Leopold von Ranke atd.)
Lenze katolici taketo veci radsej neskumaju a zoberu to len ako nejake ohovaranie..

Najskor su ohovaranie aj take veci ako ked papes Stefan VI dal vykopat mrtvolu svojho predchodcu (Formozus) a robil s nim dost nepekne veci (odtal mu prsty, ktorymi prezehnaval, daj si vyhladat nieco o synode s mrtvolou ...)
A to je len spicka ladovca... To neboli jednotlivci

Ono najlepsie je prikryt si oci a zapchat usi.. u vacsiny ludi to funguje..


14.
označiť príspevok

Astax1 muž
   29. 1. 2016, 18:32 avatar
RKC netvrdí, že je jediný nasledovník. Dôkazom toho sú dialógy, ktoré sú vedné s rôznymi Cirkvami oddelených bratov aj so židmi. Ale tu treba rozlišovať, že Katolícka Cirkev si je vedomá svojho poslania a svojej úlohy t.j. v neumenšenej miere hlásať evanjelium a vysvetľovať Božie zjavenie.

Vedel som, že o Petrovi začneš uvažovať takto preto ti odporúčam nasledovný text, ktorý hovorí o tých udalostiach v kontexte (nejdem ho kopírovať).
www.katedralabb.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
"Komu hovoris aby jeho viera neochabla, ten kto ma najmensie, alebo najvacsie sklony k ochabnutiu viery?" Aj tak môžme uvažovať ale vzhľadom na Petrovu úlohu by som uvažoval tak, že Ježiš sa zaňho modlil nie preto že mal najmenšiu vieru ale preto, že dostal najväčšiu úlohu. A ten kto je poverený nejakou úlohou, a Peter dostal najväčšiu, preto mala byť jeho viera najsilnejšia. Preto mu Ježiš hovoril " A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov." Či môže človek so slabšou vierou povzbudzovať niekoho so silnejšou vierou?

Mieczysław Piotrowski o Cirkvi píše: " V tomto živom tele Cirkvi má každý človek uskutočniť svoje jedinečné poslanie. A tak náš Pán Ježiš vybral dvanásť apoštolov, odovzdal im dar kňazstva a prikázal im, aby riadili celú Cirkev pod Petrovým vedením, udeľovali sviatosti a ohlasovali zjavenú pravdu. Takto Kristus ustanovil hierarchickú štruktúru. Ježiš zveril apoštolovi Petrovi najväčšiu pastoračnú moc: „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 16, 18–19).
Ježiš tým, že dal Šimonovi nové meno, dal mu potrebnú silu a moc, aby uskutočnil nové a mimoriadne dôležité poslanie v jednote spoločenstva Cirkvi. Pán Ježiš mení Šimona na Petra, čo znamená Skalu (po hebrejsky Kefas, po grécky Petros), na ktorú položí základy Cirkvi (viď. Lk 6, 48). V skutočnosti iba Ježiš je pravým základom (Mt 21, 42; Ef 2, 20), ale Peter sa na nich bude podieľať tým, že dostane osobitné výsady.
Pán Ježiš vysvetľuje, ako bude Peter základom Cirkvi. Predovšetkým mu zveruje najvyššiu právomoc, keď hovorí, že mu dá „kľúče od nebeského kráľovstva“. Dať kľúče znamená odovzdať celú moc (pozri Iz 22, 22). Pán Ježiš slovami o moci dovoliť a zakázať zdôrazňuje, že táto moc je úplná. Ježiš, ktorý má všetku moc na nebi i na zemi (Mt 28, 18), zveruje túto plnú moc Šimonovi, aby ju uplatňoval v jednote Cirkvi.
„Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov“ (Lk 22, 32). Takto Pán Ježiš vysvetľuje, čoho sa týka Petrovo uplatnenie najvyššej moci v Cirkvi. Peter má predovšetkým posilňovať svojich bratov vo viere. Bude to robiť mocou, ktorú dostal osobitným darom neomylnosti v otázkach viery a mravov. Pán Ježiš sa po svojom zmŕtvychvstaní trikrát opýtal Petra, či ho miluje väčšmi ako ostatní. Je to narážka na Petrovo trojnásobné zapretie a zároveň povolanie k najväčšej láske, ktorú človek musí prijať ako dar.
Ježiš odovzdal Petrovi pastoračnú právomoc nad celou Cirkvou, keď povedal „pas moje baránky“, „pas moje ovce“ (Jn 21, 5–17). Odvtedy sa Ježišovo poslanie stalo poslaním svätého Petra. Predpoveď mučeníckej smrti to potvrdzuje (Jn 21, 18). Ježiš bude plniť poslanie „dobrého Pastiera“ cez Petrovu službu. Spôsob, ktorým predpovedá jeho umučenie, ukazuje, že od tejto chvíle Ježiš preberá zodpovednosť za celý Petrov život.
Všetci cirkevní Otcovia i prvé kresťanské dokumenty poukazujú na pravdu viery, ktorú všeobecne prijímali prví kresťania, že Kristus Pán dal apoštolovi Petrovi najvyššiu autoritu a moc nad celou Cirkvou a ktokoľvek je Petrovým nástupcom v Ríme, nadobúda Petrovo prvenstvo nad celou Cirkvou.
A tak Cirkev, ktorá je Kristovou jednotou s hriešnikmi, má viditeľnú štruktúru.Niektorí tvrdia, že stačí samotná viera a priamy kontakt s Ježišom, a preto vôbec nepotrebujú nijakú hierarchiu, ani cirkevnú. Toto vyhlásenie je však v rozpore samo so sebou, pretože každý skutočný kontakt s Ježišom je kontaktom s jeho mystickým Telom, ktorým je Cirkev. Teda skutočné stretnutie s Ježišom a skúsenosť jeho lásky možno prežívať iba cez a v spojení s Cirkvou, ktorú vedie pápež, nástupca svätého Petra a zástupca Ježiša Krista. Preto slová, ktoré predniesla sestra Lucia vo Fatime, vzbudzujú neobyčajný, stále aktuálny záujem: „Kde je Peter, tam je Cirkev… kto nie je s pápežom, nie je s Bohom, a ten, kto túži byť s Bohom, musí byť s pápežom.“

Treba si ale uvedomiť, že primát neomylnosti sa nevzťahuje tak na človeka ako na Petrov úrad. Preto sa aj človek hriešny mohol stať pápežom. Ale Boh nikdy nepripustil aby takýto človek pošpinil Petrov úrad v otázkach viery tým, že by vydal dogmu, ktorá by bola v rozpore s Kristovým učením a s tradíciou Cirkvi. Alebo by inak viedol Kristove stádo do priepasti bludov. Preto treba mať na pamäti, že Kristus tak ako sľúbil vždy ostal a ostáva so svojou Cirkvou a vždy si ju očisťuje a obnovuje. Ježiš hovorí Petrovi "a pekelné brány ju nepremôžu". Tu sa vynára otázka ako by mohli pekelné brány premôcť Kristovu Cirkev? Dvojako. Tým, že by vyhubili celé kresťanstvo a celú Kristovu Cirkev do koreňa tak že by neostal jediný veriaci, ktorý by zachovával učenie Cirkvi. Alebo tak že by priviedli Kristovu Cirkev do bludov a zapríčinili by že by ona sama začala učiť a šíriť bludy. To sa ale nikdy nestane pretože Ježiš Cirkvi prisľubuje nepremožiteľnosť.
Súhlasí lea_pragmaticka1


15.
označiť príspevok

Wolfe muž
   29. 1. 2016, 19:59 avatar
Dokelu, necakal som, ze to bude take dlhe + text , teraz to nebudem citat, dufam ze sa mi to nestrati..

Peter nebol nejaky veduci apostolov..
V epistole sa pise ze boli 3 podporne stlpy/piliere krestanstva a to Peter a bratia Zebedejovi Jakub a Jan.
Nielenze to niekto napisal, ale mozno si vsimnut, koho si zobral na horu premenenia, koho si zobral v Getsemanskej zahrady?

Viac precitam neskor


16.
označiť príspevok

Astax1 muž
   30. 1. 2016, 16:24 avatar
Wolfe
Nepopieram, že boli tri stĺpy kresťanstva. Ale treba priznať, že len Peter dostal úlohu vedúceho apoštola. Všetko sa píše 119.
Tu sa už skôr dostávame do bodu subjektívneho pochopenia písma. Keďže ty texty o Petrovom primáte chápeš subjektívne no ja ich chápem tak ako ich chápali už prvý kresťania.


17.
označiť príspevok

veriaci-4
   30. 1. 2016, 16:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

Wolfe muž
   31. 1. 2016, 02:47 avatar
Myslim, z ebude lepsie, ked to hodime do novej temy
Astaxovi - sv. Peter nebol nadriadený ostatným apoštolom
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 06:24,  jarabáku, minulosti si hrkutal ako taka hrdlička...dnes si už dohrkutal
včera, 21:29,  qwert no vidíš , takto to s tebou sa dá hrkutať , už si vo svojom živle pako.
včera, 18:47,  Tu si trápny len ty sám.
včera, 18:43,  No veru jarabaku, takto teplo ste si hrkutali a snivali......
včera, 18:41,  Lemmy dokážeš aj niečo iné , ako len obhrýzať gaštany starým komunistom? Si trápny...
včera, 18:39,  Šimečka nehovorí o svetlej, ale lepšej budúcnosti pre všetkých.
včera, 18:37,  qwert no vidíš , už začínaš so mnou súhlasiť , tak si to zapamätaj.
včera, 18:35,  qwert si ty len chuj nekonečný a popisuješ tu svoje teplé snívanie.
včera, 18:32,  qwert ty stále nevieš aký je rozdiel medzi zlodejom a bláznom? Začínaš sa podobať....
včera, 18:30,  Lemmy tak to sme na jednej lodi. Komunisti pod vedením Brežneva stratili svoju tvár, no ich...
včera, 18:12,  …a pre celý národ.*39 Celý národ má v paži nejaké obskúrne názory starého komunistu.
včera, 18:10,  hanbiš sa za svoju minulost jarabáku? tvoje nadšenie ako komunistu nemalo chybu Ahoj,...
včera, 18:01,  spominaš si jarabaku? Ako komunista spomínam na komunistickú schôdzu, ktorá sa konala...
včera, 17:56,  qwert niečo podobné som ti už doporučil , neopič sa ty prd.
včera, 17:56,  Matoviča mám rovnako v paži ako komunistov.
včera, 17:55,  Lemmy aký si len hlúpy demagóg a čo tak čítať Matoviča? Tebe by to možno pomohlo. Vo...
včera, 17:51,  To maš ako ked opica pozera do zrkadla, a je zhrozena z toho ako sa škeri a škrieka pri tom....
včera, 17:50,  qwert ty si bol na Catrových schôdzach? Ako vidím, všetko maž z reálu prvej ruky. Ešte...
včera, 17:49,  No to je fakt...bolo by dobre, ak by sa ti tie hluposti, čo nosíš medzi ušami, trochu...
včera, 17:48,  Matovič, toho vela nedokazal....vdaka covidu....a mafiam Fico, využil covid vo svoj...
neprehliadnite
vyhľadávanie
 
Žena je najkrajšie umelecké dielo. Niet divu, veď autorom je sama príroda.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(99 675 bytes in 0,274 seconds)