hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Pravdy o Bohu a katolíckej cirkvi

príspevkov
116
zobrazení
2
tému vytvoril(a) 28.1.2016 08:33
posledná zmena 31.1.2016 13:35
1
28.01.2016, 08:33
214. Čo Boh rozkazuje prvým prikázaním?
Prvým prikázaním Boh rozkazuje, aby sme v neho verili, dúfali, ho milovali a jemu preukazovali najvyššiu úctu.
215. Čo povedal Pán Ježiš o svätej viere?
O svätej viere povedal Pán Ježiš: “Kto verí vo mňa, má večný život.” (Jn 6, 47)
216. Prečo veríme vo sväté pravdy?
Vo sväté pravdy veríme, pretože ich zjavil Boh pravdovravný, zachováva, učí ia ch predkladá neomylná Cirkev.
217. Čím sa máme vo svätej viere vzdelávať?
Vo svätej viere sa máme vzdelávať náboženským poučovaním od rodičov, v kostole, náboženskou výučbou a náboženským čítaním.
Viera v Boha. – Slovo “verím” znamená: Uznávam za pravdu. Verím v Boha znamená: Uznávam za pravdu všetko, čo je od Boha. Ale pozor, v tom je obsiahnuté oveľa viac. Nie je to len uznávanie Boha, len nejaký náboženský cit alebo náboženské založenie, ktoré niekto má alebo nemá. Je to veľký Dar, ktorý Duch Svätý vlial do duše s milosťou posväcujúcou. Táto kresťanská viera je nadprirodzená, od Boha do duše vliata schopnosť, aby sme ochotne a radi uznávali za pravdu všetko, čo Boh zjavil a čomu učí katolícka Cirkev. Za tento dar preto často ďakujeme a o jeho zachovanie a rozmnoženie prosíme. Preto sa častejšie modlíme vzbudenie viery.
Viera je pre veriaceho človeka najväčšie svetlo a sila. Horlivo sa preto vo viere vzdelávaj a o jej zachovanie modli.
odkaz
none
2

1. 28.01.2016, 08:33

214. Čo Boh rozkazuje prvým prikázaním?
Prvým prikázaním Boh rozkazuje, aby sme v neho verili, dúfali, ho milovali a jemu preukazovali najvyššiu úctu.
215. Čo povedal Pán Ježiš o svätej viere?
O svätej viere povedal Pán Ježiš: “Kto verí vo mňa, má večný život.” (Jn 6, 47)
216. Prečo veríme vo sväté pravdy?
Vo sväté pravdy veríme, pretože ich zjavil Boh pravdovravný, zachováva, učí ia ch predkladá neomylná Cirkev.
217. Čím sa máme vo svätej viere vzdelávať?
Vo svätej v...

28.01.2016, 08:57
Lea,....ale ty to nerobíš! Spomeniem slová zákona:....."Neurobíš si vyrezávaný obraz ani podobu niečoho, čo je hore v nebesiach alebo čo je dolu na zemi alebo čo je vo vodách pod zemou. 5 Nebudeš sa im klaňať, ani sa nedáš zviesť, aby si im slúžil, lebo ja, Jehova, tvoj Boh, som Boh vyžadujúci výlučnú oddanosť,"
Výlučná oddanosť ,tento pojem vylučuje uctievanie viac bohov v trojici,Máriu a ako si čítala,aj zhmotňovanie/výroba/ predmetov úcty,uctievania.
RKC zriedila prikázania a z prísneho monoteizmu SZ/židov/urobilla polyteizmus,uctievanie viacerých bohov,bohýň.
A RKC nie je neomylná,....ale sa stále mýlila,mýli sa a bude sa stále mýliť,...pretože je súčasťou satanovho sveta a napáchala ako v minulosti,tak i v súčasnosti vela zla. A to nie je dôkaz -"svätej viery"!
none
3

2. Shagara 28.01.2016, 08:57

Lea,....ale ty to nerobíš! Spomeniem slová zákona:....."Neurobíš si vyrezávaný obraz ani podobu niečoho, čo je hore v nebesiach alebo čo je dolu na zemi alebo čo je vo vodách pod zemou. 5 Nebudeš sa im klaňať, ani sa nedáš zviesť, aby si im slúžil, lebo ja, Jehova, tvoj Boh, som Boh vyžadujúci výlučnú oddanosť,"
Výlučná oddanosť ,tento pojem vylučuje uctievanie viac bohov v trojici,Máriu a ako si čítala,aj zhmotňovanie/výroba/ predmetov úcty,uctievania.
RKC zriedila prikázania a z prísne...

28.01.2016, 09:15
KKC
1159
časť: DRUHÁ ČASŤ SLÁVENIE KRESŤANSKÉHO TAJOMSTVA
oddiel: PRVÝ ODDIEL SVIATOSTNÁ EKONÓMIA
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA SVIATOSTNÉ SLÁVENIE VEĽKONOČNÉHO TAJOMSTVA
článok: 1. článok SLÁVENIE LITURGIE CIRKVI
odsek:
odstavec: II. Ako sláviť?
téma: SVÄTÉ OBRAZY

1159 Svätý obraz, liturgická ikona, predstavuje predovšetkým Krista. Nemôže predstavovať neviditeľného a nepochopiteľného Boha. Až vtelením Božieho Syna sa začala nová „ekonómia“ obrazov:
„Boh, ktorý nemá ani telo, ani podobu, kedysi vôbec nebol predstavovaný obrazom. Ale teraz, keď sa Boh stal viditeľným v tele a žil s ľuďmi, môžem urobiť obraz Boha primerane tomu, ako sa dal vidieť… My však s odhalenou tvárou hľadíme na Pánovu slávu.“

KKC
1192
časť: DRUHÁ ČASŤ SLÁVENIE KRESŤANSKÉHO TAJOMSTVA
oddiel: PRVÝ ODDIEL SVIATOSTNÁ EKONÓMIA
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA SVIATOSTNÉ SLÁVENIE VEĽKONOČNÉHO TAJOMSTVA
článok: 1. článok SLÁVENIE LITURGIE CIRKVI
odsek:
odstavec:
téma: Zhrnutie

1192 Sväté obrazy v našich kostoloch a domoch majú prebúdzať a živiť našu vieru v Kristovo tajomstvo. Prostredníctvom obrazu Krista a jeho spasiteľných činov sa klaniame jemu samému. Prostredníctvom svätých obrazov presvätej Bohorodičky, anjelov a svätých uctievame tých, ktorí sú na nich zobrazení.

KKC
2131
časť: TRETIA ČASŤ ŽIVOT V KRISTOVI
oddiel: DRUHÝ ODDIEL DESAŤ PRIKÁZANÍ
kapitola: PRVÁ KAPITOLA „MILOVAŤ BUDEŠ PÁNA, SVOJHO BOHA, CELÝM SVOJÍM SRDCOM, CELOU SVOJOU DUŠOU A CELOU SVOJOU MYSĽOU“
článok: 1. článok PRVÉ PRIKÁZANIE
odsek:
odstavec: IV. „Neurobíš si kresanú modlu...“
téma:

2131 Na základe tajomstva vteleného Slova(476) siedmy ekumenický koncil v Nicei (r. 787) odôvodnil proti obrazoborcom uctievanie obrazov Ježiša Krista, ale aj Bohorodičky, anjelov a všetkých svätých. Svojím vtelením Boží Syn otvoril novú „ekonómiu“ obrazov.
odkaz
none
4

2. Shagara 28.01.2016, 08:57

Lea,....ale ty to nerobíš! Spomeniem slová zákona:....."Neurobíš si vyrezávaný obraz ani podobu niečoho, čo je hore v nebesiach alebo čo je dolu na zemi alebo čo je vo vodách pod zemou. 5 Nebudeš sa im klaňať, ani sa nedáš zviesť, aby si im slúžil, lebo ja, Jehova, tvoj Boh, som Boh vyžadujúci výlučnú oddanosť,"
Výlučná oddanosť ,tento pojem vylučuje uctievanie viac bohov v trojici,Máriu a ako si čítala,aj zhmotňovanie/výroba/ predmetov úcty,uctievania.
RKC zriedila prikázania a z prísne...

28.01.2016, 09:18
Shagara ako môžeš ty aj tvoja sekta Jehovistov porušovať Bibliu. Veď vy tvrdíte a šírite také bludy, že aj ateista vidí, že je to lož, ktorú si vymyslel váš zakladateľ z Brooklynu - guru. Veríš sekte a bludom:

Aspoň základné ich tvrdenia, ktoré sa úplne priečia s Bibliou a náukou Katolíckej cirkvi:

- Ježiš Kristus nie je Bohom. Je len stvoreným (nie splodeným!) Božím Synom, ktorý bol pred príchodom na svet údajne archanjelom Michalom a po vzkriesení sa ním stal opäť (!)
- Duch Svätý, tretia Božia osoba podľa učenia svedkov Jehovových nie je osoba. Je to vraj len nejaká sila, ktorou si Boh pomáha.
- Svätá Trojica, teda Trojjediný Svätý Boh je podľa svedkov Jehovu nezmysel. Popierajú existenciu Najsvätejšej Trojice a tvrdia, že Boh je len v jednej osobe – Jehova.
- Ježiš Kristus podľa ich učenia neumrel na kríži, ale na kole. Tvrdia, že v pôvodných listoch Svätého písma bolo namiesto kríža napísané kôl. Kríž, ako symbol víťazstva a spásy neuznávajú.
- Pán Ježiš vraj nevstal z mŕtvych, ale Jehova ho opäť (nanovo) stvoril. Pôvodné telo Pána Ježiša vraj Jehova zničil.
- Človek po svojej smrti neexistuje – pretože podľa svedkov Jehovu človek nemá dušu. Preto nejde ani do neba, pekla, či očistca.
- Samotné nebo, peklo aj očistec spoločnosť Jehovu úplne popiera. Podľa nich človek po smrti ide do nejakého spoločného hrobu a tam spokojne odpočíva.
-Tiež popierajú prítomnosť Pána Ježiša v Oltárnej Sviatosti. Podľa nich sa večera Pána slávi len raz do roka, aj to len ako spomienka.
- O Panne Márii tvrdia, že nebola Panna a že mala so svätým Jozefom okrem Pána Ježiša ešte niekoľko detí.
- Kňazov nepokladajú za nástupcov apoštolov- Popierajú všetky sviatosti (okrem krstu, ktorý je však svojský), neuznávajú kresťanské modlitby (ruženec a pobožnosti), zavrhujú sochy a obrazy... A samozrejme, svätú všeobecnú apoštolskú Cirkev považujú za bludársku, pápeža nepokládajú za najvyššiu autoritu a zástupcu Pána Ježiša Krista na zemi. Toto všetko sa dozviete väčšinou až vtedy, keď sú si istí vaším vstupom do sekty. Nezabúdajte, že sú to horliví ľudia, srdeční a oddaní svojej organizácii, a to tak, že ak niečo vyhlási Ústredie spoločnosti svedkov Jehovu v Brooklyne (miestna časť New Yorku), tak sú povinní tomu veriť, aj keby bol v Biblii pravý opak. Typické pre svedkov Jehovu pri nábore nových členov je zakrývanie toho, čo sa od vás ako budúceho „otroka” vyžaduje (všetci svedkovia Jehovu sami seba nazývajú otrokmi). Preto na záver ešte niekoľko vecí, ku ktorým sa zaväzujete, ak sa k nim rozhodnete pridať.


1. Zriekate sa nároku na svoj vlastný názor, nesmiete viac slobodne myslieť a hlavne uvažovať, či mať akékoľvek pochybnosti.
2. Nemôžete viac sami čítať Sväté písmo a najmä nad ním meditovať, pretože by vás to mohlo viesť do tmy (toto tvrdí zakladateľ svedkov Jehovových T. Russell).
3. Nebudete môcť sláviť Božie narodenie – Vianoce, ani Veľkú noc, nesmiete si pripomenúť narodeniny ani meniny.
4. Zaväzujete sa rozviazať akékoľvek vzťahy s rodinou, priateľmi a známymi, pokiaľ nie sú členmi spoločnosti Jehovovej. Nesmiete im ani len pomáhať, hoci by vás nevyhnutne potrebovali.
5. Ak sa vášmu dieťaťu stane úraz a potrebuje transfúziu krvi, tak to nesmiete pripustiť a hľadáte pre jeho uzdravenie iné spôsoby liečby.
6. Musíte sa denne modliť a túžiť po tom, aby prišla celosvetová katastrofa, pri ktorej Boh zničí celý svet okrem svedkov Jehovových.
7. Boha nesmiete volať Otcom, ale výlučne Jehovom, pretože inak vás nevypočuje. Nesmiete vzdávať akúkoľvek úctu Pánu Ježišovi, pretože podľa svedkov Jehovových nie je Bohom. Preto je veľmi dôležité mať sa na pozore pred týmto klamstvom. Často sa mnohí, ktorí naleteli takýmto bludom preberú , až keď sú v mlynčeku sekty a len ťažko sa odtiaľ možno dostať. Pre lepšie spoznanie problematiky odporúčam odkazy na svedectvá ľudí, ktorí sa už stretli s praktikami života v ,,jehovistickom raji“.

odkaz
none
68

4. 28.01.2016, 09:18

Shagara ako môžeš ty aj tvoja sekta Jehovistov porušovať Bibliu. Veď vy tvrdíte a šírite také bludy, že aj ateista vidí, že je to lož, ktorú si vymyslel váš zakladateľ z Brooklynu - guru. Veríš sekte a bludom:

Aspoň základné ich tvrdenia, ktoré sa úplne priečia s Bibliou a náukou Katolíckej cirkvi:

- Ježiš Kristus nie je Bohom. Je len stvoreným (nie splodeným!) Božím Synom, ktorý bol pred príchodom na svet údajne archanjelom Michalom a po vzkriesení sa ním stal opäť (!)
- D...

28.01.2016, 15:34
"Aspoň základné ich tvrdenia, ktoré sa úplne priečia s Bibliou a náukou Katolíckej cirkvi:" >> tym si implikovala, ze Shagarove tvrdenie nie je zhodne ani s bibliou, ani s naukou katolickej cirkvi, co znamena, ze biblia a nauka katolickej cirkvi nie je rovnaka...

Kazdy ma nieco.. jehovisti veria, ze Jezis je anjel, a katolici maju stvorjedineho (stvor_a_viac_jedineho) Boha..
none
72
28.01.2016, 18:43
Katolici ucia, ze ak je rozdiel medzi ich ucenim a Bozim slovom, tak Bozie slovo neplatl. Cele starocia Bibliu zakazovali pre laikov pod trestom smrti.
none
74

72. 28.01.2016, 18:43

Katolici ucia, ze ak je rozdiel medzi ich ucenim a Bozim slovom, tak Bozie slovo neplatl. Cele starocia Bibliu zakazovali pre laikov pod trestom smrti.

28.01.2016, 18:50
Ako som uz aj niekolkokrat pisal, a ked prislo na to, ze preklady biblie sa rozsirili, tak vymyslela nieco nove pravidlo..
A to, ze len RKC moze vykladat bibliu...
none
73
28.01.2016, 18:47
Odpustky predavaju este aj v dnesnej dobe, klanaju sa Kralovnej nebies.
none
75

73. 28.01.2016, 18:47

Odpustky predavaju este aj v dnesnej dobe, klanaju sa Kralovnej nebies.

28.01.2016, 18:52
Clovek uz nevie ktorej sa "kralovne nebies" vlastne klanaju, ci Marii, alebo Asherach..
Pretoze obe su kralovne nebies..
Az na to, ze o Asherach je to napisane aj v biblii, o Marii nie..
none
76

75. 28.01.2016, 18:52

Clovek uz nevie ktorej sa "kralovne nebies" vlastne klanaju, ci Marii, alebo Asherach..
Pretoze obe su kralovne nebies..
Az na to, ze o Asherach je to napisane aj v biblii, o Marii nie..

28.01.2016, 19:21
Kráľovnou nebies je Afrodita...tie ostatné sú len sliepky ako lea...
none
77
29.01.2016, 13:42
Koľko nepriateľov Božej Cirkvi tu je. Ale to nie je nič nové pretože diabol bude vždy proti nej bojovať "ale pekelné brány ju nepremôžu". Boh ustanovil apoštolov a učeníkov "aby išli do celého sveta" .
„Aby sa však evanjelium zachovalo v Cirkvi stále neporušené a živé, apoštoli zanechali biskupov ako svojich nástupcov a ,odovzdali im svoje miesto v Učiteľskom úrade‘.“ Lebo „apoštolské ohlasovanie, ktoré je osobitným spôsobom zaznačené v inšpirovaných knihách, malo sa nepretržitým nástupníctvom zachovať až do konca čias“.
Toto živé odovzdávanie, vykonávané v Duchu Svätom, sa volá Tradícia, pretože sa líši od Svätého písma, i keď je s ním úzko spojené. Prostredníctvom Tradície „Cirkev vo svojom učení, živote a kulte zachováva a všetkým pokoleniam odovzdáva všetko, čím sama je, a všetko, čo verí“. „Výroky svätých Otcov dosvedčujú oživujúcu prítomnosť tejto Tradície, ktorej bohatstvo prechádza do praxe a života veriacej a modliacej sa Cirkvi.“ „Posvätná Tradícia a Sväté písmo teda navzájom úzko súvisia a sú spojené. Veď obidve vyvierajú z toho istého božského prameňa, určitým spôsobom splývajú v jedno a smerujú k tomu istému cieľu.“ “Sväté písmo je Božie slovo, nakoľko je písomne zaznačené z vnuknutia Ducha Svätého.“
„Posvätná Tradícia však Božie slovo, ktoré zveril Kristus Pán a Duch Svätý apoštolom, neporušene odovzdáva ich nástupcom; aby ho, osvietení Duchom pravdy, svojím ohlasovaním verne zachovávali, vysvetľovali a šírili.“ Z toho vyplýva, že Cirkev, ktorej je zverené odovzdávanie a vysvetľovanie Zjavenia, „nečerpá svoju istotu o všetkom, čo bolo zjavené, iba zo Svätého písma. Preto treba obidve prijímať a vážiť si ich s rovnakou láskou a úctou.“ Tradícia, o ktorej tu hovoríme, pochádza od apoštolov a odovzdáva to, čo oni prijali z Ježišovho učenia a príkladu a čo ich naučil Duch Svätý. Veď prvá generácia kresťanov ešte nemala napísaný Nový zákon a Nový zákon sám svedčí o procese živej Tradície.
Od nej treba odlišovať „tradície“ teologické, disciplinárne, liturgické alebo týkajúce sa nábožnosti, ktoré sa postupom času zrodili v miestnych cirkvách. Sú to osobitné formy prispôsobené rôznym miestam a obdobiam, ktorými sa prejavuje veľká Tradícia. V jej svetle sa tieto „tradície“ môžu pod vedením Učiteľského úradu Cirkvi zachovať, zmeniť alebo aj zanechať.
A cirkev je ako hovorí sv.Pavol "stĺp a opora pravdy." Ak teda nepočúvame "tajomné telo Ježiša Krista" kde sme boli všetci v jednom Duchu pokrstení v jedno telo tak nepočúvame pravého Boha. Lebo "je len jedno stádo a jeden pastier".
none
78

77. Astax1 29.01.2016, 13:42

Koľko nepriateľov Božej Cirkvi tu je. Ale to nie je nič nové pretože diabol bude vždy proti nej bojovať "ale pekelné brány ju nepremôžu". Boh ustanovil apoštolov a učeníkov "aby išli do celého sveta" .
„Aby sa však evanjelium zachovalo v Cirkvi stále neporušené a živé, apoštoli zanechali biskupov ako svojich nástupcov a ,odovzdali im svoje miesto v Učiteľskom úrade‘.“ Lebo „apoštolské ohlasovanie, ktoré je osobitným spôsobom zaznačené v inšpirovaných knihách, malo sa nepretržitým nástupníctv...

29.01.2016, 14:23
"Boh ustanovil apoštolov a učeníkov "aby išli do celého sveta" ." >> Zaujimave, ze na tolko apostolov, ktori boli rozoslani do celeho sveta, je jedina spravna cirkev len tych, co isli do Rima..

"Výroky svätých Otcov" >> Myslis, ze "svati otcovia" boli aj ti, co vlastnili nevestince, sulozili s vydatymi zenami, ci dokonca s pazatami (mladymi chlapcami)?
none
83

77. Astax1 29.01.2016, 13:42

Koľko nepriateľov Božej Cirkvi tu je. Ale to nie je nič nové pretože diabol bude vždy proti nej bojovať "ale pekelné brány ju nepremôžu". Boh ustanovil apoštolov a učeníkov "aby išli do celého sveta" .
„Aby sa však evanjelium zachovalo v Cirkvi stále neporušené a živé, apoštoli zanechali biskupov ako svojich nástupcov a ,odovzdali im svoje miesto v Učiteľskom úrade‘.“ Lebo „apoštolské ohlasovanie, ktoré je osobitným spôsobom zaznačené v inšpirovaných knihách, malo sa nepretržitým nástupníctv...

29.01.2016, 18:51
Astrax ty ale táraš, aké brány pekelné, tie su kde, alebo prečo by to robili, cirkev sa zničí sama, lebo je to zlo a zločin...apoštoli skončili v prvej krčme, alebo u nejakej štetky, podľa počtu veriacich v tvojho boha daleko nezašli,...
none
79
29.01.2016, 15:05
Cirkev bola jednotná až do veľkej schizmy v 11 storočí. Kedže všetci apoštoli boli vedení jedným duchom, ktorého dostali vo večeradle nebolo možné aby sa ich učenie líšilo. Ježiš vybudoval Cirkev na Kéfasovi. Iba Petrovi hovorí "Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla". Ježiš, u ktorého je chcieť môcť sa nemodlil len za Petra jednotlivo ale aj za Petrov úrad, ktorý sa bude odovzdávať z pápeža na pápeža. Cirkev, ktorú Ježiš postavil na skale je stĺpom pravdy čiže len v Katolíckej Cirkvi môžme nájsť plnú pravdu. A kedže je len jedno telo hoci má mnoho údov tak iba v jednej Cirkvi je obsiahnutá plnosť pravdy.

O tých nevestincoch a pod. Nemôžem tvrdiť niečo čo nemám preverené a čo môže byť len plodom ohovárania . Svet sa snaží vždy očierniť Cirkev lebo ona ako jediná hlása to čo je v rozpore s hodnotami sveta. "Oni sú zo sveta a preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva". Toto čo si tu teraz povedal nemá žiadnu výpovednú hodnotu to je len názor a ohováranie sveta. To je tak že "niekde som čítal, že to povedali". Aj ak by to bola pravda do istej miery, lebo v Cirkvi sú aj budú Judášovia, nemáme na základe jednotlivcom hodnotiť celé spoločenstvo. Včera sme mali sviatok Anjelského učiteľa Tomáša na jeho príklade môžme vidieť ako si Boh poslúžil týmto služobníkom aby poučil svoju Cirkev "s ktorou je až do skončenia sveta".
none
80

79. Astax1 29.01.2016, 15:05

Cirkev bola jednotná až do veľkej schizmy v 11 storočí. Kedže všetci apoštoli boli vedení jedným duchom, ktorého dostali vo večeradle nebolo možné aby sa ich učenie líšilo. Ježiš vybudoval Cirkev na Kéfasovi. Iba Petrovi hovorí "Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla". Ježiš, u ktorého je chcieť môcť sa nemodlil len za Petra jednotlivo ale aj za Petrov úrad, ktorý sa bude odovzdávať z pápeža na pápeža. Cirkev, ktorú Ježiš postavil na skale je stĺpom pravdy čiže len v Katolíckej Cir...

29.01.2016, 15:26
No ako, nejake cirkvi odpadli uz skor, vacsinou po nejakych konciloch (efezsky, chalcedonsky), ale ano velka schizma ako som uz aj ja pisal, bola v 11 storoci..
Ale preco sa potom RKC tvari ako JEDINY nasledovnik?

"Ježiš vybudoval Cirkev na Kéfasovi." >> Jezis vybudoval cirkev na Bohu a veriacich, takych ako bol aj Peter...

"Iba Petrovi hovorí "Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla". >>To nic neznamena.. Komu hovoris aby jeho viera neochabla, ten kto ma najmensie, alebo najvacsie sklony k ochabnutiu viery?
Mimochodom, bol to prave len Peter, ktory 3krat zradil Jezisa.
Nebol to prave Peter, ktoremu Jezis povedal "Chod mi z cesty Satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!""?
Nebol to prave Peter, ktoremu Jezis povedal "čo teba do toho? " (Jn 21,20-22)


Co a tyka toho "ohovarania", tak existuje mnoho mnoho zdrojov, roznych historikov a nielen sucasnych, ked je ako by si mozno povedal v takej mode kydat na RKC, ale aj v minulych storociach (napr. Leopold von Ranke atd.)
Lenze katolici taketo veci radsej neskumaju a zoberu to len ako nejake ohovaranie..

Najskor su ohovaranie aj take veci ako ked papes Stefan VI dal vykopat mrtvolu svojho predchodcu (Formozus) a robil s nim dost nepekne veci (odtal mu prsty, ktorymi prezehnaval, daj si vyhladat nieco o synode s mrtvolou ...)
A to je len s****a ladovca... To neboli jednotlivci

Ono najlepsie je prikryt si oci a zapchat usi.. u vacsiny ludi to funguje..
none
81

80. 29.01.2016, 15:26

No ako, nejake cirkvi odpadli uz skor, vacsinou po nejakych konciloch (efezsky, chalcedonsky), ale ano velka schizma ako som uz aj ja pisal, bola v 11 storoci..
Ale preco sa potom RKC tvari ako JEDINY nasledovnik?

"Ježiš vybudoval Cirkev na Kéfasovi." >> Jezis vybudoval cirkev na Bohu a veriacich, takych ako bol aj Peter...

"Iba Petrovi hovorí "Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla". >>To nic neznamena.. Komu hovoris aby jeho viera neochabla, ten kto ma najme...

29.01.2016, 18:32
RKC netvrdí, že je jediný nasledovník. Dôkazom toho sú dialógy, ktoré sú vedné s rôznymi Cirkvami oddelených bratov aj so židmi. Ale tu treba rozlišovať, že Katolícka Cirkev si je vedomá svojho poslania a svojej úlohy t.j. v neumenšenej miere hlásať evanjelium a vysvetľovať Božie zjavenie.

Vedel som, že o Petrovi začneš uvažovať takto preto ti odporúčam nasledovný text, ktorý hovorí o tých udalostiach v kontexte (nejdem ho kopírovať).
odkaz
"Komu hovoris aby jeho viera neochabla, ten kto ma najmensie, alebo najvacsie sklony k ochabnutiu viery?" Aj tak môžme uvažovať ale vzhľadom na Petrovu úlohu by som uvažoval tak, že Ježiš sa zaňho modlil nie preto že mal najmenšiu vieru ale preto, že dostal najväčšiu úlohu. A ten kto je poverený nejakou úlohou, a Peter dostal najväčšiu, preto mala byť jeho viera najsilnejšia. Preto mu Ježiš hovoril " A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov." Či môže človek so slabšou vierou povzbudzovať niekoho so silnejšou vierou?

Mieczysław Piotrowski o Cirkvi píše: " V tomto živom tele Cirkvi má každý človek uskutočniť svoje jedinečné poslanie. A tak náš Pán Ježiš vybral dvanásť apoštolov, odovzdal im dar kňazstva a prikázal im, aby riadili celú Cirkev pod Petrovým vedením, udeľovali sviatosti a ohlasovali zjavenú pravdu. Takto Kristus ustanovil hierarchickú štruktúru. Ježiš zveril apoštolovi Petrovi najväčšiu pastoračnú moc: „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 16, 18–19).
Ježiš tým, že dal Šimonovi nové meno, dal mu potrebnú silu a moc, aby uskutočnil nové a mimoriadne dôležité poslanie v jednote spoločenstva Cirkvi. Pán Ježiš mení Šimona na Petra, čo znamená Skalu (po hebrejsky Kefas, po grécky Petros), na ktorú položí základy Cirkvi (viď. Lk 6, 48). V skutočnosti iba Ježiš je pravým základom (Mt 21, 42; Ef 2, 20), ale Peter sa na nich bude podieľať tým, že dostane osobitné výsady.
Pán Ježiš vysvetľuje, ako bude Peter základom Cirkvi. Predovšetkým mu zveruje najvyššiu právomoc, keď hovorí, že mu dá „kľúče od nebeského kráľovstva“. Dať kľúče znamená odovzdať celú moc (pozri Iz 22, 22). Pán Ježiš slovami o moci dovoliť a zakázať zdôrazňuje, že táto moc je úplná. Ježiš, ktorý má všetku moc na nebi i na zemi (Mt 28, 18), zveruje túto plnú moc Šimonovi, aby ju uplatňoval v jednote Cirkvi.
„Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov“ (Lk 22, 32). Takto Pán Ježiš vysvetľuje, čoho sa týka Petrovo uplatnenie najvyššej moci v Cirkvi. Peter má predovšetkým posilňovať svojich bratov vo viere. Bude to robiť mocou, ktorú dostal osobitným darom neomylnosti v otázkach viery a mravov. Pán Ježiš sa po svojom zmŕtvychvstaní trikrát opýtal Petra, či ho miluje väčšmi ako ostatní. Je to narážka na Petrovo trojnásobné zapretie a zároveň povolanie k najväčšej láske, ktorú človek musí prijať ako dar.
Ježiš odovzdal Petrovi pastoračnú právomoc nad celou Cirkvou, keď povedal „pas moje baránky“, „pas moje ovce“ (Jn 21, 5–17). Odvtedy sa Ježišovo poslanie stalo poslaním svätého Petra. Predpoveď mučeníckej smrti to potvrdzuje (Jn 21, 18). Ježiš bude plniť poslanie „dobrého Pastiera“ cez Petrovu službu. Spôsob, ktorým predpovedá jeho umučenie, ukazuje, že od tejto chvíle Ježiš preberá zodpovednosť za celý Petrov život.
Všetci cirkevní Otcovia i prvé kresťanské dokumenty poukazujú na pravdu viery, ktorú všeobecne prijímali prví kresťania, že Kristus Pán dal apoštolovi Petrovi najvyššiu autoritu a moc nad celou Cirkvou a ktokoľvek je Petrovým nástupcom v Ríme, nadobúda Petrovo prvenstvo nad celou Cirkvou.
A tak Cirkev, ktorá je Kristovou jednotou s hriešnikmi, má viditeľnú štruktúru.Niektorí tvrdia, že stačí samotná viera a priamy kontakt s Ježišom, a preto vôbec nepotrebujú nijakú hierarchiu, ani cirkevnú. Toto vyhlásenie je však v rozpore samo so sebou, pretože každý skutočný kontakt s Ježišom je kontaktom s jeho mystickým Telom, ktorým je Cirkev. Teda skutočné stretnutie s Ježišom a skúsenosť jeho lásky možno prežívať iba cez a v spojení s Cirkvou, ktorú vedie pápež, nástupca svätého Petra a zástupca Ježiša Krista. Preto slová, ktoré predniesla sestra Lucia vo Fatime, vzbudzujú neobyčajný, stále aktuálny záujem: „Kde je Peter, tam je Cirkev… kto nie je s pápežom, nie je s Bohom, a ten, kto túži byť s Bohom, musí byť s pápežom.“

Treba si ale uvedomiť, že primát neomylnosti sa nevzťahuje tak na človeka ako na Petrov úrad. Preto sa aj človek hriešny mohol stať pápežom. Ale Boh nikdy nepripustil aby takýto človek pošpinil Petrov úrad v otázkach viery tým, že by vydal dogmu, ktorá by bola v rozpore s Kristovým učením a s tradíciou Cirkvi. Alebo by inak viedol Kristove stádo do priepasti bludov. Preto treba mať na pamäti, že Kristus tak ako sľúbil vždy ostal a ostáva so svojou Cirkvou a vždy si ju očisťuje a obnovuje. Ježiš hovorí Petrovi "a pekelné brány ju nepremôžu". Tu sa vynára otázka ako by mohli pekelné brány premôcť Kristovu Cirkev? Dvojako. Tým, že by vyhubili celé kresťanstvo a celú Kristovu Cirkev do koreňa tak že by neostal jediný veriaci, ktorý by zachovával učenie Cirkvi. Alebo tak že by priviedli Kristovu Cirkev do bludov a zapríčinili by že by ona sama začala učiť a šíriť bludy. To sa ale nikdy nestane pretože Ježiš Cirkvi prisľubuje nepremožiteľnosť.
none
85

81. Astax1 29.01.2016, 18:32

RKC netvrdí, že je jediný nasledovník. Dôkazom toho sú dialógy, ktoré sú vedné s rôznymi Cirkvami oddelených bratov aj so židmi. Ale tu treba rozlišovať, že Katolícka Cirkev si je vedomá svojho poslania a svojej úlohy t.j. v neumenšenej miere hlásať evanjelium a vysvetľovať Božie zjavenie.

Vedel som, že o Petrovi začneš uvažovať takto preto ti odporúčam nasledovný text, ktorý hovorí o tých udalostiach v kontexte (nejdem ho kopírovať).
http://www.katedralabb.sk/files/RV%2009%20Petrov...

29.01.2016, 19:59
Dokelu, necakal som, ze to bude take dlhe + text , teraz to nebudem citat, dufam ze sa mi to nestrati..

Peter nebol nejaky veduci apostolov..
V epistole sa pise ze boli 3 podporne stlpy/piliere krestanstva a to Peter a bratia Zebedejovi Jakub a Jan.
Nielenze to niekto napisal, ale mozno si vsimnut, koho si zobral na horu premenenia, koho si zobral v Getsemanskej zahrady?

Viac precitam neskor
none
93

85. 29.01.2016, 19:59

Dokelu, necakal som, ze to bude take dlhe + text , teraz to nebudem citat, dufam ze sa mi to nestrati..

Peter nebol nejaky veduci apostolov..
V epistole sa pise ze boli 3 podporne stlpy/piliere krestanstva a to Peter a bratia Zebedejovi Jakub a Jan.
Nielenze to niekto napisal, ale mozno si vsimnut, koho si zobral na horu premenenia, koho si zobral v Getsemanskej zahrady?

Viac precitam neskor

30.01.2016, 16:24
Wolfe
Nepopieram, že boli tri stĺpy kresťanstva. Ale treba priznať, že len Peter dostal úlohu vedúceho apoštola. Všetko sa píše 119.
Tu sa už skôr dostávame do bodu subjektívneho pochopenia písma. Keďže ty texty o Petrovom primáte chápeš subjektívne no ja ich chápem tak ako ich chápali už prvý kresťania.
none
94

93. Astax1 30.01.2016, 16:24

Wolfe
Nepopieram, že boli tri stĺpy kresťanstva. Ale treba priznať, že len Peter dostal úlohu vedúceho apoštola. Všetko sa píše 119.
Tu sa už skôr dostávame do bodu subjektívneho pochopenia písma. Keďže ty texty o Petrovom primáte chápeš subjektívne no ja ich chápem tak ako ich chápali už prvý kresťania.

30.01.2016, 16:39
Astax, vsetci musia byt tymi Petrami malymi skalkami v Kristovom tele. Peter bol akurat prvym človekom ,ktoremu to zjavil Otec. To zjavenie súpociva v tom, ze aj ty mozes byť skutocnym Bozim Synom.(tvoj duch musi svedcit že si Bozie dieťa)
Boh vyposobuje aj dnes vodcov stada, po celom svete v roznych krestanskych denominaciach....(toto su prebudenia) ktore sa deju neustale po celom svete....Takto to zacalo od sameho pociatku, vznikali rozne zbory na roznych miestach. Az neskor si RKC privlastnila pravo na jednu pravu cirkev.....
Kristovo telo , kristova cirkev nemoze byt zavisla na Jednom Petrovi, takato cirkev je satanova.....Skutocna cirkev ,ktoru brany pekelne nepremozu sa sklada z clenov,ktorí maju vsetci to zjavenie, taku cirkev ani brany pekelne nepremozu, pretoze aj keby niektore casti zlyhali kristovo telo to neoslabí......
Ak ale v RKC papez pochybí ,potom sa do cirkvi vkradne satan a rozoziera ju zvnutra a nema ani moc roboty, pretoze clenovia nemaju to zjavenie a spoliehaju sa na jednu osobu......
none
99

81. Astax1 29.01.2016, 18:32

RKC netvrdí, že je jediný nasledovník. Dôkazom toho sú dialógy, ktoré sú vedné s rôznymi Cirkvami oddelených bratov aj so židmi. Ale tu treba rozlišovať, že Katolícka Cirkev si je vedomá svojho poslania a svojej úlohy t.j. v neumenšenej miere hlásať evanjelium a vysvetľovať Božie zjavenie.

Vedel som, že o Petrovi začneš uvažovať takto preto ti odporúčam nasledovný text, ktorý hovorí o tých udalostiach v kontexte (nejdem ho kopírovať).
http://www.katedralabb.sk/files/RV%2009%20Petrov...

31.01.2016, 02:47
Myslim, z ebude lepsie, ked to hodime do novej temy
odkaz
none
82
29.01.2016, 18:38
Jedinou a nevyvrátiteľnou pravdou je že boh je blud a výmysel, cirkev je zločinecká organizácia, ktorá sa priživuje na spoločnosti...ak je to inak, dajte dôkazy, že nemám pravdu...
none
84

82. 29.01.2016, 18:38

Jedinou a nevyvrátiteľnou pravdou je že boh je blud a výmysel, cirkev je zločinecká organizácia, ktorá sa priživuje na spoločnosti...ak je to inak, dajte dôkazy, že nemám pravdu...

29.01.2016, 19:19
Tomášove rozumové dôkazy Boha. Ak máš rozum uvažuj.
1. Dôkaz z pohybu – Zmyslová skúsenosť potvrdzuje, že niečo v tomto svete je pohybované. Pohyb je však vlastne zmena, je to uvádzanie niečoho z možnosti do skutočnosti (z potencie do aktu). Lenže z možnosti do skutočnosti môže byť niečo uvedené len tým, čo je skutočné, pričom logicky platí, že nič nemôže byť v tom istom vzťahu možnosťou a zároveň aktom. Napríklad teplá vec nemôže byť teplou aj v potencii, aj v akte – môže byť teplou v uskutočnení, a tým pádom studenou v možnosti. Je teda nemožné, aby v tom istom vzťahu bolo niečo pohybujúce a zároveň pohybované – inými slovami, nič nemôže v tom istom vzťahu pohybovať samého seba. A tak všetko pohybované, musí byť pohybované niečím iným a ono zase niečím ďalším. Tu však nemožno pokračovať donekonečna, lebo pripustiť nekonečno znamená pripustiť neexistenciu prvotnej hybnej sily, a teda aj všetkých ďalších pohybov, čo sa však vylučuje s našou skúsenosťou. Napokon tak dospejeme k prvotnému hýbateľovi, ktorý nie je pohybovaný ničím iným, a tým Tomáš rozumie Boha.
2. Dôkaz z účinnej príčiny – Tu Tomáš vychádza z postrehu, že všetko okolo nás má akosi kauzálne odôvodnenie; všetko vnímateľné súcno naznačuje sled príčin a následkov, pričom evidentne nič nemôže byť príčinou seba samého, lebo by to znamenalo, že jestvovalo prv, než vlastne začalo jestvovať, čo je nezmysel. Opäť možno badať sled príčin, v ktorom nemôžeme podľa Tomáša postupovať donekonečna, lebo pripustenie prvotnej príčiny, jestvujúcej v nekonečne, je to isté ako tvrdiť, že niet prvej príčiny, a teda ani niet žiadnych iných príčin a následkov. Dospejeme teda znovu k prvotnej príčine, ktorá je nezapríčinená, a tou je podľa Tomáša Boh.
3. Dôkaz z kontingentnosti súcien – Je to argument z možného a nutného vo svete. Tomáš vraví, že medzi vecami nachádzame také, ktoré majú možnosť byť alebo aj nebyť. Vidíme to najmä z toho, že veci vznikajú a zanikajú, čo potvrdzuje ich možnosť nejestvovania. Potom je však nemožné, aby všetky tieto veci stále boli, lebo to, čo má možnosť niekedy aj nebyť, tak musí niekedy skutočne aj nebyť, nejestvovať. A tu Tomáš argumentuje, že keby malo úplne všetko možnosť nebyť, tak niekedy muselo všetko aj reálne nejestvovať. Lenže to by znamenalo, že nič vlastne nie je, lebo z ničoho nemôže samo od seba vzniknúť niečo. A tak by nič nebolo ani teraz, keďže všetko, čo je, začína prostredníctvom niečoho, čo už je. A tak Tomáš vraví, že predsa musí jestvovať niečo, čo existuje nevyhnutne a garantuje existenciu niečoho. Napokon dospejeme v slede príčin nevyhnutných súcen k takému, čo je nutné samo osebe a tým rozumie Tomáš Boha.
4. Dôkaz zo stupňov súcien – Tento argument vychádza z pozorovanej hierarchie súcen v prírode. Tomáš si všíma, že vo svete sú veci, ktoré sú viac či menej dobré, pravdivé a ušľachtilé. Je teda podľa neho niečo, čo je najlepšie, najpravdivejšie a najušľachtilejšie, a tým rozumie Boha.
5. Dôkaz z účelovosti alebo finality súcien – Pri tomto argumente Tomáš dáva do pozornosti postreh, že aj prírodné telesá, ktoré nemajú poznanie, konajú pre svoj cieľ. Pozorujeme, že tieto veci konajú tak, aby dosiahli účelovo to najlepšie. Z poriadku vo svete a účelovosti je zrejmé, že nie náhodou, ale úmyselne dochádzajú k cieľu. Čo však nemá poznanie, musí byť smerované k cieľu niekým, kto poznáva. Musí jestvovať niečo, čo je plné poznania, čo svet riadi k svojmu cieľu, Boh.
none
86

84. Astax1 29.01.2016, 19:19

Tomášove rozumové dôkazy Boha. Ak máš rozum uvažuj.
1. Dôkaz z pohybu – Zmyslová skúsenosť potvrdzuje, že niečo v tomto svete je pohybované. Pohyb je však vlastne zmena, je to uvádzanie niečoho z možnosti do skutočnosti (z potencie do aktu). Lenže z možnosti do skutočnosti môže byť niečo uvedené len tým, čo je skutočné, pričom logicky platí, že nič nemôže byť v tom istom vzťahu možnosťou a zároveň aktom. Napríklad teplá vec nemôže byť teplou aj v potencii, aj v akte – môže byť teplou v uskut...

29.01.2016, 20:02
Akvinského sprostosti si nechaj pre seba, nemajú žiadnu výpovednú hodnotu, sú to teológické keci, bez zmyslu a logiky...Akvinský vedel o prírode ****o, preto jeho táraniny sú dnes na smiech, škoda že nezažil Darwina, nemohol by písať také hlúposti, Astrax, Akvinského si strč do riti, to nieje dôkaz ale výsmech zdravého rozumu...
none
92

86. 29.01.2016, 20:02

Akvinského sprostosti si nechaj pre seba, nemajú žiadnu výpovednú hodnotu, sú to teológické keci, bez zmyslu a logiky...Akvinský vedel o prírode ****o, preto jeho táraniny sú dnes na smiech, škoda že nezažil Darwina, nemohol by písať také hlúposti, Astrax, Akvinského si strč do riti, to nieje dôkaz ale výsmech zdravého rozumu...

30.01.2016, 16:20
fajer
To nie sú teologické veci ale filozofické ked teda nevieš uvažovať ťažké je s tebou diskutovať. A ohľadom Darwina jeho teória už bola vyvrátená počas jeho života. Ale ateisti tomu naďalej veria lebo nemajú k dispozícii inú teóriu.
A keď píšeš takto tak ja by som skôr uvažoval či máš zdravý rozum ty asi by si mal vyhľadať odbornú pomoc.
none
95

92. Astax1 30.01.2016, 16:20

fajer
To nie sú teologické veci ale filozofické ked teda nevieš uvažovať ťažké je s tebou diskutovať. A ohľadom Darwina jeho teória už bola vyvrátená počas jeho života. Ale ateisti tomu naďalej veria lebo nemajú k dispozícii inú teóriu.
A keď píšeš takto tak ja by som skôr uvažoval či máš zdravý rozum ty asi by si mal vyhľadať odbornú pomoc.

30.01.2016, 17:01
daj toho umelca, čo vyvrátil Darwinove fakty, lebo teoriou ostáva len boh...
none
102

95. 30.01.2016, 17:01

daj toho umelca, čo vyvrátil Darwinove fakty, lebo teoriou ostáva len boh...

31.01.2016, 10:12
W.Dawson,Dennet,Steinmann,Wigand
none
104

95. 30.01.2016, 17:01

daj toho umelca, čo vyvrátil Darwinove fakty, lebo teoriou ostáva len boh...

31.01.2016, 10:15
V skutočnosti Darwinizmus už bol vyvrátený po Darwinovej smrti. Aj sám Darwin keď umieral pochyboval o svojej teórii a spoliehal sa na budúcnosť, že jeho teóriu potvrdia opak ale je pravdou. Keďže ateizmus nemá lepšie vysvetlenie vzniku človeka a sveta stále oživuje už dávno mŕtvu teóriu Darwina.
none
87

84. Astax1 29.01.2016, 19:19

Tomášove rozumové dôkazy Boha. Ak máš rozum uvažuj.
1. Dôkaz z pohybu – Zmyslová skúsenosť potvrdzuje, že niečo v tomto svete je pohybované. Pohyb je však vlastne zmena, je to uvádzanie niečoho z možnosti do skutočnosti (z potencie do aktu). Lenže z možnosti do skutočnosti môže byť niečo uvedené len tým, čo je skutočné, pričom logicky platí, že nič nemôže byť v tom istom vzťahu možnosťou a zároveň aktom. Napríklad teplá vec nemôže byť teplou aj v potencii, aj v akte – môže byť teplou v uskut...

29.01.2016, 21:05
Napríklad k jednotke - ,,Tu však nemožno pokračovať donekonečna, lebo pripustiť nekonečno znamená pripustiť neexistenciu prvotnej hybnej sily, a teda aj všetkých ďalších pohybov, čo sa však vylučuje s našou skúsenosťou.,, - to mi pripadá, ako keby niekto povedal, že nekonečnosť neexistuje, pretože ju ešte žiadny človek nezažil.
V dvojke je v podstate to isté. Jednoducho vylúčil možnosť existencie nekonečného sledu príčin a následkov, pretože sa mu to nehodilo.
3. Jeho pohľad bol, že veci vznikajú a zanikajú...iný pohľad, ,,veci,, len menia formu...
4.dobré, pravdivé, ušlachtilé - absolútne irelevantné subjektívne hodnotenie...
5.prírodné telesá konajú a úmyselne dochádzajú k cieľu? Prír.telesá sa skôr riadia prírodnými zákonmi...

Chcela som aspoň dačo k tomu, aby som si mohla dovoliť napísať, že to niesú žiadne dôkazy ale riadna blbina
none
90

87. 29.01.2016, 21:05

Napríklad k jednotke - ,,Tu však nemožno pokračovať donekonečna, lebo pripustiť nekonečno znamená pripustiť neexistenciu prvotnej hybnej sily, a teda aj všetkých ďalších pohybov, čo sa však vylučuje s našou skúsenosťou.,, - to mi pripadá, ako keby niekto povedal, že nekonečnosť neexistuje, pretože ju ešte žiadny človek nezažil.
V dvojke je v podstate to isté. Jednoducho vylúčil možnosť existencie nekonečného sledu príčin a následkov, pretože sa mu to nehodilo.
3. Jeho pohľad bol, že veci...

30.01.2016, 16:14
Ak by sme priznali nekonečnosť museli by sme priznať neexistenciu prvotnej hybnej sily(čo je logické) a teda neexistenciu všetkých ďalších pohybov kedže všetko pohybované je pohybované niečim iným a pohybované môže byť len to čo je skutočné preto je nevyhnutné aby existovala prvotná hybná sila. Ak by sme priznali, že nekonečnosť skutočne existuje museli by sme priznať, že nič v tomto svete nie je pohybované čo ale naša skúsenosť vylučuje.

Ak chceme hovoriť o nekonečne a o prvej príčine, ktorá musela byť nezapríčinená najlepším príkladom je pre to vesmír. Zo skúsenosti vieme že všetko čo je v čase a priestore a nie je abstrakciou musí mať príčinu, ktorá ale nemôže byť v nekonečne. Nie je ničím neobvyklým hovoriť o teórii veľkého tresku, ktorá sa ale v súčasnosti ukázala ako mylná. Pretože je dokázané že z nižších foriem sa nemohli vyvinúť vyššie. Ale o tom hovoriť nechcem. Skutočným paradoxom je hovoriť o dobe pred veľkým treskom kedže žiadne "predtým" nemôže existovať, pretože podľa tejto teórie aj samotný čas začal plynúť až od momentu Veľkého tresku. Preto je zaužívané tvrdiť, že pred veľkým treskom ne(bolo) nič. Zjednodušene povedané, nič, môžeme definovať ako úplnú absenciu čohokoľvek, proste nekonečnú prázdnotu. Nekonečnú preto, lebo ak nič má existovať, musí byť nekonečné. Nesmie byť limitované žiadnymi hranicami. Ak by totiž nič malo hranice, už by sa pochopiteľne nemohlo jednať o nič, ale o niečo. Ak by pred veľkým treskom existovalo "nič" a bolo by nekonečné nemohlo by prestať byť nekonečným a stať sa konečným. Inak povedané z nič(oho) v nekonečne by sa nemohlo stať niečo. Často sú používané pojmy "nekonečný" alebo "nekonečné" v súvislosti s vesmírom. Tieto pojmy môžeme ale nájsť napríklad aj v matematike, kde môžeme mať povedzme číslo s nekonečným počtom desatinných miest, ako napríklad Pí. Avšak čísla nie sú skutočné, sú abstraktné. Môže byť teda vesmír nekonečný ? Nemôže. Už len fakt, že sa vesmír rozpína nám napovedá, že musí mať koniec. Čo je to vlastne vesmír ? Vesmír je všetko okolo nás. Ak je vesmír všetko okolo nás, potom sa nerozpína do ničoho ďalšieho, ale len sám do seba. Ak by bol vesmír nekonečný, musel by vo všetkých rozmeroch pokračovať donekonečna. Nikde by nesmelo byť nič iné, LEN vesmír. Vesmír preto nemôže byť nekonečný. Mnoho ľudí má ale problém s predstavou konca vesmíru. Jednoducho si nevieme predstaviť, ako taký koniec vesmíru môže vyzerať, ako to tam vyzerá, či sú tam nejaké hranice, alebo bariéra, cez ktorú sa nedá dostať. Táto predstava je však mylná. Mnoho odborníkov sa domnieva, že ak by sme vyslali sondu, ktorá by mala smerovať k hraniciam vesmíru, bez ohľadu na to, akou rýchlosťou by letela, nikdy by tam nedorazila. Túto skutočnosť preto argumentujú zakrivením časopriestoru. Zjednodušene, sonda by cestovala stále do kruhu, hoci by sa zdalo, že letí stále rovno. Einstein demonštroval možné zakrivenie časopriestoru tým, že správne predpovedal, ako veľmi naše Slnko narúša okolitý priestor. Vo svojom pokuse dokázal, že hviezdu, ktorá sa nachádza (z nášho uhla pohľadu) za Slnkom, môžeme v skutočnosti vidieť vedľa Slnka. Je to kvôli tomu, že Slnko narúša okolitý priestor a to zakrivuje tok svetelných lúčov okolo Slnka, čo spôsobuje, že hviezdu môžeme vidieť aj napriek tomu, že by to za normálnych okolností nemalo byť možné.
Preto pojem nekonečnosť existuje len v teoretickej rovine a v nehmotnej podobe, ako napríklad v matematike.

Ďalším postrehom Tomáša bola aj skutočnosť, že príčina každej veci je však lepšia ako vec, ktorá je jej dôsledkom. Kedže všetko čo je v čase a priestore nemôže byť nekonečné a teda musí mať prvú príčinu musí byť najlepšia príčina bonum universale, ktorou je Boh.
Ak niečo zanikne prestane existovať. A zo skúsenosti vieme, že sa tak v prírode deje. Veci vznikajú a zanikajú, čo potvrdzuje ich možnosť nejestvovania. To, čo má možnosť niekedy aj nebyť, tak musí niekedy skutočne aj nebyť, nejestvovať. A tu Tomáš argumentuje, že keby malo úplne všetko možnosť nebyť, tak niekedy muselo všetko aj reálne nejestvovať. Napokon dospejeme v slede príčin nevyhnutných súcen k takému, čo je nutné samo osebe a tým rozumie Tomáš Boha.

"Prír.telesá sa skôr riadia prírodnými zákonmi." Prírodné zákony to je vlastne konanie pre svoj cieľ. Konajú tak, aby dosiahli účelovo to najlepšie na základe prírodných zákonov. Čo však nemá poznanie, musí byť smerované k cieľu niekým, kto poznáva. Inak povedané prírodné zákony nemohli vzniknúť samé od seba pretože príroda nemá poznanie. Musí jestvovať niečo, čo je plné poznania, čo svet riadi k svojmu cieľu, Boh.


Ale som rád, že si sa aspoň pokúsila o tom uvažovať aj keď nie správne. A preto tvoje argumenty musím ja nazvať blbinou. Ale sú takí čo sa nad tým ani nezastavia pretože nechcú poznať pravdu.
none
97

90. Astax1 30.01.2016, 16:14

Ak by sme priznali nekonečnosť museli by sme priznať neexistenciu prvotnej hybnej sily(čo je logické) a teda neexistenciu všetkých ďalších pohybov kedže všetko pohybované je pohybované niečim iným a pohybované môže byť len to čo je skutočné preto je nevyhnutné aby existovala prvotná hybná sila. Ak by sme priznali, že nekonečnosť skutočne existuje museli by sme priznať, že nič v tomto svete nie je pohybované čo ale naša skúsenosť vylučuje.

Ak chceme hovoriť o nekonečne a o prvej príčine...

30.01.2016, 17:15
Odkiaľ sa vzal Boh? Jednoducho, bol tu vždy. Tak isto: Odkiaľ sa vzal pohyb? Jednoducho tu bol tu vždy.
Pred veľkým treskom vraj bola singularita - niečo, a nie nič.
To s tou nekonečnosťou vesmíru a zakrivením časopriestoru je zaujímavé...
Slovo ,,lepšia,, - je subjektívne hodnotenie a v tejto veci irelevantné, aj všetko, čo je od toho odvodené.
Daj prosím ťa príklad toho, čo v prírode vzniká a zaniká. Lebo z toho, čo píšeš, mi skôr pripadá, že niečo (hmota) vždy bolo, len sa to menilo, mení.
none
98

97. 30.01.2016, 17:15

Odkiaľ sa vzal Boh? Jednoducho, bol tu vždy. Tak isto: Odkiaľ sa vzal pohyb? Jednoducho tu bol tu vždy.
Pred veľkým treskom vraj bola singularita - niečo, a nie nič.
To s tou nekonečnosťou vesmíru a zakrivením časopriestoru je zaujímavé...
Slovo ,,lepšia,, - je subjektívne hodnotenie a v tejto veci irelevantné, aj všetko, čo je od toho odvodené.
Daj prosím ťa príklad toho, čo v prírode vzniká a zaniká. Lebo z toho, čo píšeš, mi skôr pripadá, že niečo (hmota) vždy bolo, len sa to ...

30.01.2016, 17:19
Pokračovanie-o prírodných zákonoch sa predsa nevraví, že ich niečo koná...ani, že majú nejaký cieľ...je to len akcia, reakcia, akcia, reakcia...na základe vlastností...nemá to žiadny cieľ, nikto to nikam nevedie, môj pohľad.
none
100

98. 30.01.2016, 17:19

Pokračovanie-o prírodných zákonoch sa predsa nevraví, že ich niečo koná...ani, že majú nejaký cieľ...je to len akcia, reakcia, akcia, reakcia...na základe vlastností...nemá to žiadny cieľ, nikto to nikam nevedie, môj pohľad.

31.01.2016, 10:04
Odkiaľ sa vzal Boh? Boh je zvrchovaný nad všetkým teda nemohol byť stvorený a nebol stvorený. Boh jestvuje mimo času a priestoru preto sa píše, že z ničoho stvoril niečo. On nebol v čase a predsa tvoril niečo v čase. Keď človek zomrie tak isto sa dostáva mimo čas a priestor, ktorý poznáme dnes. Keďže všetko musí mať príčinu aj prvotnú hybnú silu a musí byť nutné samo o sebe musí existovať niekto kto je mimo čas a priestor a svojou mocou prevyšuje všetko. A to je Boh
O tej singularite nič neviem nakoľko aj sám Hawking tvrdí, že pred veľkým treskom nebolo "nič".
Ohľadom slova lepšie. Tu si to môžeme skúsiť predstaviť na "veľkom tresku". Veľký tresk sám o sebe musel byť v príčine lepší ako dôsledok. Pretože z horšieho lepšie nespravíš. Je to tak ako pri "evolúcii", ktorá nemohla byť pretože je dokázané, že z nižších foriem sa nemôžu vyvinúť vyššie. Teda z horšieho sa nemôže stať lepšie.
Ak hovorím o tom čo v prírode vzniká a zaniká. Znova môžeme ostať pri príklade vesmíru. Je vedecky dokázané, že vesmír postupom času zaniká. Ak teda vesmír začal existovať od určitého času nemôže ostať v čase večne. Lebo to by sme sa dostali zasa k pojmu "nekonečna". Ak teda má vesmír schopnosť nebyť tak niekedy musel skutočne nebyť, nejestvovať. A keďže z ničoho nemôže samo od seba vzniknúť niečo tak dospejeme k Bohu, ktorý je nutný sám o sebe.
Nikdy nič nekonáš bezcieľne. Všetko má príčinu a dôsledok. Zoberme si takého leva. On nemá poznanie o sebe preto nemôže vedieť čo je preňho dobré, on sa len riadi pudovo. Preto loví aby prežil. Keďže nemá poznanie o sebe a nevie čo je preňho dobré nemohol vedieť, že potrebuje loviť aby prežil. Tu je potrebné aby niekto doňho "vložil" túto informáciu čiže pud.
none
101

100. Astax1 31.01.2016, 10:04

Odkiaľ sa vzal Boh? Boh je zvrchovaný nad všetkým teda nemohol byť stvorený a nebol stvorený. Boh jestvuje mimo času a priestoru preto sa píše, že z ničoho stvoril niečo. On nebol v čase a predsa tvoril niečo v čase. Keď človek zomrie tak isto sa dostáva mimo čas a priestor, ktorý poznáme dnes. Keďže všetko musí mať príčinu aj prvotnú hybnú silu a musí byť nutné samo o sebe musí existovať niekto kto je mimo čas a priestor a svojou mocou prevyšuje všetko. A to je Boh
O tej singularite nič nev...

31.01.2016, 10:08
každý boh bol vymyslení....neexistuje jediný dôkaz o opaku...
none
105

100. Astax1 31.01.2016, 10:04

Odkiaľ sa vzal Boh? Boh je zvrchovaný nad všetkým teda nemohol byť stvorený a nebol stvorený. Boh jestvuje mimo času a priestoru preto sa píše, že z ničoho stvoril niečo. On nebol v čase a predsa tvoril niečo v čase. Keď človek zomrie tak isto sa dostáva mimo čas a priestor, ktorý poznáme dnes. Keďže všetko musí mať príčinu aj prvotnú hybnú silu a musí byť nutné samo o sebe musí existovať niekto kto je mimo čas a priestor a svojou mocou prevyšuje všetko. A to je Boh
O tej singularite nič nev...

31.01.2016, 10:17
ale boh vznikol v čase, tak že už vesmír existoval, potom ho nemohol stvoriť....potom ani boh nemôže byť večný....
none
107

105. 31.01.2016, 10:17

ale boh vznikol v čase, tak že už vesmír existoval, potom ho nemohol stvoriť....potom ani boh nemôže byť večný....

31.01.2016, 10:20
Na nič múdrejšie si neprišiel?
none
108

100. Astax1 31.01.2016, 10:04

Odkiaľ sa vzal Boh? Boh je zvrchovaný nad všetkým teda nemohol byť stvorený a nebol stvorený. Boh jestvuje mimo času a priestoru preto sa píše, že z ničoho stvoril niečo. On nebol v čase a predsa tvoril niečo v čase. Keď človek zomrie tak isto sa dostáva mimo čas a priestor, ktorý poznáme dnes. Keďže všetko musí mať príčinu aj prvotnú hybnú silu a musí byť nutné samo o sebe musí existovať niekto kto je mimo čas a priestor a svojou mocou prevyšuje všetko. A to je Boh
O tej singularite nič nev...

31.01.2016, 10:24
138 "...Zoberme si takého leva. On nemá poznanie o sebe preto nemôže vedieť čo je preňho dobré, on sa len riadi pudovo. Preto loví aby prežil. Keďže nemá poznanie o sebe a nevie čo je preňho dobré nemohol vedieť, že potrebuje loviť aby prežil. Tu je potrebné aby niekto doňho "vložil" túto informáciu čiže pud. "
a to ti povedal sám lev? prečo napr.lev nikdy nezožerie hyenu? preto lebo má poznanie o sebe...
ty máš také isté poznanie o sebe ako ten lev
none
109

108. 31.01.2016, 10:24

138 "...Zoberme si takého leva. On nemá poznanie o sebe preto nemôže vedieť čo je preňho dobré, on sa len riadi pudovo. Preto loví aby prežil. Keďže nemá poznanie o sebe a nevie čo je preňho dobré nemohol vedieť, že potrebuje loviť aby prežil. Tu je potrebné aby niekto doňho "vložil" túto informáciu čiže pud. "
a to ti povedal sám lev? prečo napr.lev nikdy nezožerie hyenu? preto lebo má poznanie o sebe...
ty máš také isté poznanie o sebe ako ten lev

31.01.2016, 10:32
Zviera nemá intelekt. Nevie uvažovať ak hovoríš, že mám také poznanie o sebe ako lev tým by si povedal, že ja nemám intelekt.
none
110

109. Astax1 31.01.2016, 10:32

Zviera nemá intelekt. Nevie uvažovať ak hovoríš, že mám také poznanie o sebe ako lev tým by si povedal, že ja nemám intelekt.

31.01.2016, 10:35
už si videl ako lovia levy,vlci,psy hyenovité...to je stratégia a nie pudovosť
none
112

110. 31.01.2016, 10:35

už si videl ako lovia levy,vlci,psy hyenovité...to je stratégia a nie pudovosť

31.01.2016, 10:41
To nie je výsledok intelektu. To je len do nich vložená informácia. Ak by si ich vystavil neznámej situácii nevedeli by ako majú reagovať ( nevedeli by o tom uvažovať lebo nemajú intelekt) ale riadili by sa pudovo t.j. chceli by prežiť.
none
114

100. Astax1 31.01.2016, 10:04

Odkiaľ sa vzal Boh? Boh je zvrchovaný nad všetkým teda nemohol byť stvorený a nebol stvorený. Boh jestvuje mimo času a priestoru preto sa píše, že z ničoho stvoril niečo. On nebol v čase a predsa tvoril niečo v čase. Keď človek zomrie tak isto sa dostáva mimo čas a priestor, ktorý poznáme dnes. Keďže všetko musí mať príčinu aj prvotnú hybnú silu a musí byť nutné samo o sebe musí existovať niekto kto je mimo čas a priestor a svojou mocou prevyšuje všetko. A to je Boh
O tej singularite nič nev...

31.01.2016, 13:20
S vacsinou suhlasim
"Keď človek zomrie tak isto sa dostáva mimo čas a priestor, ktorý poznáme dnes. " >> Ak clovek zomrie, ako potom plynie cas ludom v ocistci v ktory katolici veria?
none
88

84. Astax1 29.01.2016, 19:19

Tomášove rozumové dôkazy Boha. Ak máš rozum uvažuj.
1. Dôkaz z pohybu – Zmyslová skúsenosť potvrdzuje, že niečo v tomto svete je pohybované. Pohyb je však vlastne zmena, je to uvádzanie niečoho z možnosti do skutočnosti (z potencie do aktu). Lenže z možnosti do skutočnosti môže byť niečo uvedené len tým, čo je skutočné, pričom logicky platí, že nič nemôže byť v tom istom vzťahu možnosťou a zároveň aktom. Napríklad teplá vec nemôže byť teplou aj v potencii, aj v akte – môže byť teplou v uskut...

29.01.2016, 21:08
Astax som rada, že si zase prišiel. Mám radosť. Neboj sa katolícku cirkev - brány pekelné nepremôžu.
none
89

88. 29.01.2016, 21:08

Astax som rada, že si zase prišiel. Mám radosť. Neboj sa katolícku cirkev - brány pekelné nepremôžu.

29.01.2016, 21:11
Bodaj by ju premohli, keď je ich!
none
91

88. 29.01.2016, 21:08

Astax som rada, že si zase prišiel. Mám radosť. Neboj sa katolícku cirkev - brány pekelné nepremôžu.

30.01.2016, 16:16
lea
Ďakujem za privítanie. Niekedy si sem prídem iba prečítať o čom sa diskutuje ale do diskusie sa nezapojím pretože nie vždy mám čas alebo viem, že tá diskusia by nemala konečný význam.
none
96

91. Astax1 30.01.2016, 16:16

lea
Ďakujem za privítanie. Niekedy si sem prídem iba prečítať o čom sa diskutuje ale do diskusie sa nezapojím pretože nie vždy mám čas alebo viem, že tá diskusia by nemala konečný význam.

30.01.2016, 17:03
no daj nejaké dôkazy o bohu, nech neostane len teoriou...
none
113

91. Astax1 30.01.2016, 16:16

lea
Ďakujem za privítanie. Niekedy si sem prídem iba prečítať o čom sa diskutuje ale do diskusie sa nezapojím pretože nie vždy mám čas alebo viem, že tá diskusia by nemala konečný význam.

31.01.2016, 11:29
Astax presne. Ja už tiež si vážim čas, keď niekto dáva more otázok a keď mu človek zodpovie, všetko poprie alebo napíše po svojom, čo samozrejme môže. Rovnako rozlišujem medzi chronickými diskutérmi čo stále dávajú otázky a chcú hotové odpovede na tácke a medzi tými, ktorý sa z času na čas niečo opýtajú a majú aspoň záujem vedieť hľadisko katolíkov. Rovnako ak niekomu už dlho a všetko píšem a vysvetľujem a keď ja dám otázku mi nezodpovedia z ich hľadiska alebo jeho náboženstvá, skrátka neúnuvajú sa byť čestní a ochotní odpovedať len zaútočia protiotázkou alebo napíšu niečo neurčité či od témy. Čím ďalej tým viac budem menej odpovedať, dávam tu katolícke názory a témy kto chce nech si nájde odpove sám, ak chce vedieť z katolíckeho hľadiska nech hľadá tam, ak z protestanského tiež nech hľadá v protestanských zdrojov ak z hľadiska ateistického nech tam hľadá. Kto len vykrikuje nezmyselné a nenávistné otázky - takých treba nechať tak, oni sami si robia svoj život a svoje peklo už teraz.
none
116

113. 31.01.2016, 11:29

Astax presne. Ja už tiež si vážim čas, keď niekto dáva more otázok a keď mu človek zodpovie, všetko poprie alebo napíše po svojom, čo samozrejme môže. Rovnako rozlišujem medzi chronickými diskutérmi čo stále dávajú otázky a chcú hotové odpovede na tácke a medzi tými, ktorý sa z času na čas niečo opýtajú a majú aspoň záujem vedieť hľadisko katolíkov. Rovnako ak niekomu už dlho a všetko píšem a vysvetľujem a keď ja dám otázku mi nezodpovedia z ich hľadiska alebo jeho náboženstvá, skrátka neúnuva...

31.01.2016, 13:35
"Astax presne. Ja už tiež si vážim čas, keď niekto dáva more otázok a keď mu človek zodpovie, všetko poprie alebo napíše po svojom, čo samozrejme môže. " >> Diskusia je o tom, aby kazdy povedal svoj nazor, aj ked je iny, nie o tom, ze niekto napise text a ostatni mu prikyvuju..

Samozrejme diskuterov typu, fajer s jeho najlepsi argumentom "to je hovadina" nemusim..


"Rovnako ak niekomu už dlho a všetko píšem a vysvetľujem a keď ja dám otázku mi nezodpovedia z ich hľadiska alebo jeho náboženstvá, skrátka neúnuvajú sa byť čestní a ochotní odpovedať len zaútočia protiotázkou alebo napíšu niečo neurčité či od témy." >> Lea, ale ty na nic neodpovedas, pouzivas len kopirovanie zo stranok..

Hovoris o hotovych odpovediach.. Vies je rozdiel pytat sa na nieco o com je tema (ci uz v nazve, alebo vo vlakne) alebo na chrlenie otazok uplne mimo temu a bez zaujmu o odpovede, ako si to napriklad spravila mne...

Ked niekto vydava nieco ako pravdu, preco ocakavas, ze ti bude kazdy na vsetko pritakavat..
Podla teba je spravny diskuter ten, co ti klikne na tlacitko "suhlasim"

"dávam tu katolícke názory a témy kto chce nech si nájde odpove sám" > Problem je v tom, ze ty ziadne odpovede davat nevies pokial nenajdes nahodou temu na webe, ktora by ako odpoved fungovala a ktoru by si mohla skopirovat..
Nedokazes spravit nejaky vytah a rozbor..

Keby niekto chcel neinteraktivny text tak si tie niekoho nazory na webe najde sam.
To je ako blog, ked autor napisa nazor, ale pre istotu aby ho niekto nespochybnil, zakaze diskusiu pod nim...
Ty robis to iste, az na to, ze ty nedas ani to z vlastnej hlavy...
none
103
31.01.2016, 10:13
Teda z horšieho sa nemôže stať lepšie. pre boha, to si na to ako prišiel....
none
106

103. 31.01.2016, 10:13

Teda z horšieho sa nemôže stať lepšie. pre boha, to si na to ako prišiel....

31.01.2016, 10:18
Rozumom ale ten ty nemáš.
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 239 609 B vygenerované za : 0.137 s unikátne zobrazenia tém : 58 616 unikátne zobrazenia blogov : 1 312 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

Prečo Boh vyzdvihuje moc nášho jazyka Prečo nám Boh dáva dar, ktorý sa dotýka nášho jazyka? Môj priateľ, hovorená modlitba je taký dôležitý a praktický dar, pretože súvisí s touto malou časťou ľudského tela. Biblia nám to ukazuje pomocou rôznych ...

citát dňa :

Na to, aby ste na sebe začali pracovať nie je nikdy neskoro. Prestať s tým je však vždy príliš skoro.