Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Pokrivené kresťanstvo

16
reakcií
1014
prečítaní
Tému 23. júna 2015, 00:38 založil Shagara.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
28. 11. 2016
1
31. 03. 2013
8
26. 11. 2007
4
 
 


1.
označiť príspevok

Shagara muž
   23. 6. 2015, 00:38 avatar
V Kriminálnych dejinách kresťanstva Karlheinza Deschnera nájdeme o tom podrobne rozpracovanú kapitolu (Zväzok 1, od strany 213 ďalej )...aj ked ja s niektorými jeho názormi nesúhlasím,v mnohom má pravdu....citujem: Konštantín sa narodil okolo r. 285 v dnešnom Bulharsku. Jeho otec bol vojenský tribún a od r. 305 cisár (najvyšší vládca) v západnej časti Rímskej ríše, ktorú rozdelil Dioklecián na štyri časti, aby sa mu lepšie vládlo.

Cisár Konštantín bol, ako jeho otec, veľmi bojachtivý a okrem toho krutý. Ustavične viedol vojny proti rôznym germánskym kmeňom. Porazených protivníkov nechal vo veľkom počte v cirkuse hodiť beštiam a dve porazené kniežatá dal roztrhať medveďom.
Okrem toho cisár Konštantín podriadil svojej vláde troch ďalších spolucisárov počas desaťročnej občianskej vojny, pričom sa s jedným z nich, Liciniusom dočasne spojil a tohto potom, keď Licinius odstránil z cesty spolucisára Maximina, napadol ho sám od chrbta. Predtým sa cisár Konštantín zbavil ako prvého konkurenta Maxentiusa - v známej bitke na Milvickom moste (312), kde údajne prijal sen: "V tomto znamení zvíťazíš."
Prívržencov a rodiny v boji porazených protivníkov zakaždým bez zmilovania vyvraždil. Poslednému porazenému Liciniusovi Konštantín prisahal, že ho ušetrí, ale o rok neskôr ho takisto nechal zahrdúsiť.

Krutosť cisára Konštantína sa nezastavila ani pred vlastnou rodinou. Britský historik Shelly o tom píše: "Tento chladnokrvný a zdanlivo svätý surovec nechal podrezať hrdlo svojmu synovi, zaškrtiť svoju ženu, zavraždiť svokra a švagra ...". Svoju ženu nechal zabiť, lebo bola obvinená z nevery (nedokázanej) - on sám bol samozrejme notorickým cudzoložníkom.

Cisár Konštantín si dal postaviť nádherný palác, obliekal sa do najnádhernejších a najluxusnejších šiat, dal sa oslovovať "zástupca Boha", "naša božskosť" (nostrum numen) a klerici ho oslavovali ako "záchrancu" a "spasiteľa".
Dostali sme sa k vzájomnému využívaniu: cisár Konštantín privilegoval cirkev, a tá zasa ospravedlňovala jeho bezhraničnú moc.

Cisár Konštantín počas svojho života nebol oficiálny kresťan, stal sa ním až bezprostredne pred smrťou (337). Až celkom nakoniec sa nechal pokrstiť, a to nie ani katolícky, ale "kacírsky", totiž ariánsky. V počiatočných rokoch jeho vlády, keď vládol ešte v Galii, podporoval pohanstvo a ani neskôr sa jednoznačne neustálil, nechal napríklad raziť mince s obrazom boha slnka.

Cisár Konštantín, od začiatku veľa cestoval, bol dobre informovaný, aj nábožensko-politicky, ale najmä o prísnom, takmer vojensky usporiadanom a v celom impériu platnom kádri cirkvi, najzomknutejšou organizáciou neskorého antického sveta. A v tejto cirkvi videl asi niečo také ako prefigurovaný model svojej vlastnej ríše. (str. 242)

Spolupráca cisára Konštantína s cirkvou poznačenou pavlinizmom, fungovala od začiatku vynikajúco. Cirkev rozpútala štvavú kampaň proti svojmu prvému protivníkovi Maxentiovi, ktorý sa dodnes považuje za krvavého prenasledovateľa kresťanov a ako pojem zloby a týrania. V skutočnosti bol Maxentius schopný a mierny vládca, prirodzene málo vojnychtivý a tolerantný voči kresťanstvu. Ibaže: dal vyhnať dvoch rímskych biskupov, pretože po ich zvolení vznikali medzi "kresťanmi" veľké spory. Maxentius zdaňoval všetkých rovnako, aj bohatých - a cirkev už vtedy nestála na strane chudobných.

Len čo sa cisár Konštantín po víťazstve nad Maxentiom usadil v Ríme, prejavil svoju vďačnosť: cirkev dostala do daru veľké pozemky a vrátil sa jej cirkevný majetok. Len sama rímska cirkev prijala "vyše tony zlata a takmer desať ton striebra". (str. 236) Zo štátnej pokladnice, ktorú naplnil vykorisťovaním svojich poddaných, financoval cisár Konštantín po celej ríši obrovské a veľkolepé stavby chrámov.

Ale nie len to: oslobodil klerikov od poplatkov, dal im právo, aby mohli byť dosadení ako dediči, teda právo dediť (ktorú predtým mali pohanské kulty len vo výnimočných prípadoch), cirkvi udelil dokonca súdne kompetencie - proti rozsudku biskupa neexistovala možnosť, odvolať sa.

Veľa biskupov mohlo na svojich úradných miestach už napodobňovať ráz a ceremoniál cisárskeho dvora. Mali nárok na výnimočné tituly, na kadidlo, boli pozdravovaní na kolenách a sedeli na tróne, ktorý je odleskom božského trónu. Iným kázali pokoru! (str. 238) Či to ešte zodpovedalo učeniu Ježiša Nazaretského, to nech si domyslí každý sám.

Zakrátko bola cirkev taká bohatá a privilegovaná, že Konštantín musel zasiahnuť: napr. obmedzil možnosť, aby sa bohatí stávali klérikmi, pretože tak chceli uniknúť daňovej povinnosti! Za vlády Konštantínových nasledovníkov bola opäť obmedzená aj dedičná oprávnenosť cirkvi, prirodzene, nie natrvalo.

Ruka ruku umýva: už v r. 314 cirkev rozhodla, že majú byť z cirkvi ihneď vylúčení kresťanskí vojenskí dezertéri - obrat presne o 180 stupňov, lebo predtým bol vylúčený ten, kto do vojenskej služby vstúpil.
Úlohy boli rozdelené jasne: cisár rozhodoval aj o náboženských veciach - v r. 325 napr. zvolal Nicejský koncil a diktoval odvtedy platiace vyznanie viery. Cisár bol najvyšší, bohorovný vládca - hneď po ňom nasledovali cirkevní hodnostári, ktorí žili často v takom istom prepychu. Svoju vďaku prejavovali tým, že obhajovali cisárovu moc a jeho vojny, utajovali jeho zločiny, ustavične mu nesmierne lichotili a preťahovali medové motúzy popod nos.

Cisár Konštantín vytvoril - praobraz spolužitia medzi cirkvou a štátom. Konštantínovi predchodcovia sa kresťanstva obávali a čiastočne proti nemu bojovali. On kresťanstvo využil preukazovaním náklonnosti a pomocou svojich výsad vo svoj prospech ... V skutočností prijal klérus do služby a nanútil mu svoju vôľu ... Cirkev síce bola mocná, stratila však všetku slobodu ... On a oni (Konštantín a biskupi) urobili z cirkvi štátnu cirkev ... ( str. 242)
Cisár Konštantín, hoci sám nebol presvedčený katolík, nechal cirkvi voľnú ruku pri začínajúcom prenasledovaní inak zmýšľajúcich. Zrejme pod klerikálnym vplyvom vydal protižidovské zákony - tak bol napríklad prestup kresťana k židovstvu potrestaný smrťou.

Prenasledoval aj - z dôvodu politickej taktiky, napr. kacírske hnutia donatistov v severnej Afrike a markionistov. Donatisti v severnej Afrike boli proti zväzku trónu a oltára a spojili sa so vzbúrenými poľnohospodárskymi robotníkmi proti veľkostatkárom. To, prirodzene, nebolo po vôli ani cirkvi, ani štátu!

Za vlády cisára Konštantína sa prvý raz - tiež nie náhodou - objavilo slovo "katolícky" ako označenie k odlišnosti od takzvaných "kacírstiev".

Cisár Konštantín urobil z pohanskej kultovej cirkvi štátnu cirkev, zároveň štátne náboženstvo, ktoré je dodnes svojimi krvavými a krutými koreňmi prepletené s pohanským kultom. Krvavé, kruté a barbarské náboženské kulty sa vyvinuli pred a po Mojžišovi a pokračovali v bývalej Rímskej ríši.
Nasledoval obrat o 180 stupňov a v ďalšom vývoji kresťanstva ked Konštantín ...... zaviedol spoluprácu cirkvi a štátu ako osudový zväzok. To znamenalo ďalšie odpadnutie od Ježišovho učenia a vznik štátnej inštitúcie, teda vznik vonkajšieho mocenského náboženstva.

Dnešné štátne cirkvi (vznikli odštiepením od tej jednej rímskej kultovomocenskej cirkvi) sú vonkajšími mocenskými náboženstvami, ktoré nemajú s učením Ježiša Nazaretského takmer nič spoločné, iba meno Kristus. Používajú toto meno a zároveň zneužívajú pre svoje účely. Pôsobí v nej však naďalej duch Starého zákona - krvavej obete a brutálnej, povýšeneckej Konštantínovej arogancie.

Žiaľ je to historický fakt, že takéto vtedy už pokrivené kresťanstvo nám potom priniesli na naše územie aj Cyril a Metod.

Človek by nemal len slepo veriť, ale mal by používať okrem srdca aj svoj rozum. Keď sa človek pozrie do minulosti ako sa veci mali, a keď sa pozrie, ako vyzerá náš svet teraz, je to dôkazom, toho, že takzvaná "kresťanská cirkev" prispela veľmi významne, že sa naša civilizácia dostala až do tohto veľmi zlého stavu.
Súhlasí fitipaldi


11.
označiť príspevok

Krištof
   23. 6. 2015, 11:49 avatar
1. To sú zas také pochybné teórie, ktorými naznačuješ, že jedine cirkev svedkov Jehovových je správna a ostatné sú zlé. A to je divné aj hľadiska spomínaného rozumu a srdca.

Nič, čo sa týka kresťanského učenia, tu nedokazuješ na základe Písma. O to si sa snažil v niektorých iných témach, no nie velmi úspešne. Aj keby sme prispustili, že to má nejaký súvis s katolíckou cirkou, tak mimokatolícke cirkvi sa nespájajú s katolíckou históriou. K mimokatolíckym cirkvám patria aj svedkovia Jehovovi.

"Sola scriptura je jedním ze základních protestantských teologických důrazů. Doslovně znamená „Pouze písmo“, ve významu „Pouze Písmo (Bible) je plnohodnotným zjevením Boží pravdy“. Vyjadřuje víru protestantů, že všechna pravda o Bohu vychází z Bible. Tento důraz se zásadně vymezuje proti katolickému učení, podle něhož je zdrojem poznání vedle Bible také církevní tradice."
cs.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Tie protestanské cirkvi vznikli mnoho storočí po cisárovi Konštantínovi a vymedzovali sa proti katolíckej tradícii, držali sa hlavne Biblie ("sola scriptura" pri tvorbe učenia. Niektoré také cirkvi vznikli až v 20. storočí. Napriek tomu dospeli k takému učeniu, ktoré je podobné tomu katolíckemu s výnimkou niektorých mimobiblických dogiem napr. o neomylnosti pápeža a pod. Teda aj tieto novšie cirkvi sú bližšie ku katolíckemu učeniu než k svedkom Jehovovým. Len málo novších cirkví sa učením podobá na svedkov Jehovových, napr. tzv. Christadelphians.

Inak z učenia svedkov Jehovových sa mi pozdáva jedna vec, mám podobný názor na túto jednu vec:

"Má Ježiš v nebi svoje hmotné telo?
1. Kor. 15:42–50, SEP: „Tak je to aj so zmŕtvychvstaním. Seje sa v stave porušiteľnosti, kriesené je v stave neporušiteľnosti... seje sa telo prírodného života, kriesené je telo duchovné... Tak je aj napísané: Prvý človek, Adam, stal sa živou bytosťou, posledný Adam [Ježiš Kristus, ktorý bol dokonalým človekom ako Adam na začiatku] oživujúcim Duchom... To však tvrdím, bratia, že telo a krv nemôže zdediť kráľovstvo Božie, ani porušiteľnosť nededí neporušiteľnosť.“
1. Petra 3:18, SEP: „Aj Kristus trpel raz za hriechy... Bol usmrtený v tele, ale oživený v Duchu.“
Znázornenie: Ak niekto zaplatí za svojho priateľa dlh, ale vzápätí si vezme peniaze späť, dlh, samozrejme, zostane. Podobne keby si Ježiš pri vzkriesení vzal späť svoje ľudské telo z mäsa a krvi, ktoré bolo dané ako obeť na zaplatenie ceny výkupného, aký účinok by to malo na opatrenie, ktoré urobil, aby oslobodil verných ľudí od dlhu v podobe hriechu?
Je pravda, že Ježiš sa po vzkriesení zjavil svojim učeníkom v telesnej podobe. Ale prečo ho v určitých situáciách spočiatku nespoznali? (Luk. 24:15–32; Ján 20:14–16) Raz sa kvôli Tomášovi zjavil Ježiš s telesnými dokladmi stôp po klincoch na rukách a s ranou od kopije v boku. Ale ako bolo možné, že sa vtedy zrazu zjavil v ich strede, hoci dvere boli zamknuté? (Ján 20:26, 27) Ježiš pri týchto príležitostiach zjavne zhmotňoval telá, tak ako to robili anjeli v minulosti, keď sa zjavovali ľuďom. Odstránenie Ježišovho hmotného tela v čase jeho vzkriesenia neznamenalo pre Boha žiaden problém. Je zaujímavé, že hoci Boh nenechal v hrobke hmotné telo (zrejme aby posilnil presvedčenie učeníkov, že Ježiš bol skutočne vzkriesený), plátno, v ktorom bol Ježiš zabalený, tam zostalo; no vzkriesený Ježiš sa vždy zjavil úplne oblečený. — Ján 20:6, 7."
wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


12.
označiť príspevok

Shagara muž
   23. 6. 2015, 12:10 avatar
Krištof,....máš pravdu,týka sa to viac RKC ako protestantov. Ved aj prví bádatelia Biblie boli z radov protestantov. A ja som si vždy viac cenil práve ich a ich prístup k Písmam. Hlavne v minulosti. Určite by som ich nezrovnával s RKC. Ale,ako som už naznačil, na ich nešťastie prevzali od RKC niektoré nebiblické dogmy. V danom dokumente sa poukazuje aj na prijatie dogmy o trojici,za ktorou stál pohan Konštantín.
Tiež spojenie so svetom,politikou neblaho poznačilo ako RKC,tak neskôr i protestantizmus. A to je škoda.
A som rád,že aspoň niečo sa ti pozdáva z toho,ako chápu JS isté biblické pravdy.
Pretože predstava,že si aj Otec obliekol hmotné telo,ktoré si Kristus vzal do neba/Boh je len jeden a Ježiš=Otec,tak učíte/ je viac ako komická. Nič na tom,že "Boh je večný duch".
Len pochop,že RKC tak musí učiť/že šiel do neba s telom,že bol vzkriesený do toho istého tela/,lebo inak by to ohalilo ich podvod o nesmrteľnej duši. Lebo,čo by bolo potom vzkriesené,ked je duša nesmrteľná? A tak učia ,že v nebi budú ludia v hmotných ,oslávených telách. Hotová pohroma. To sa budú anjeli čudovať,ked budú títo hybridní ľudia v nebi hladať poživeň alebo záchod! 


2.
označiť príspevok

bystrik muž
   23. 6. 2015, 06:21 avatar
Ale veď to robí aj JS, že tiež nám podáva niečo pokrivené, teda v nesprávnom výklade---Ešte sa tak opýtam, to má len teraz tak napadlo, nikdy som sa o to nezaujímal, že kto je pozemskou hlavou, teda Vodcom JS, a v akých pomeroch žije?


14.
označiť príspevok

Shagara muž
   23. 6. 2015, 12:19 avatar
Bystrík.....ja ani neviem meno,tých čo vedú zbor JS. Je to nepodstatné. U nás nie je hierarchia na spôsob RKC ...atd.
A povedz len jednu pokrivenú vec ,čo JS učia! Prosím!
Hlavou je Kristus. Samozrejme,podľa Biblie zbor musí mať vedenie./starších,diakonov/,....ale ,to je logické,....vedenie "hlavou" je všade. Od rodiny cez podniky ,až po štát.
A uisťujem ťa,že títo ľudia nežijú v honosných sídlach. Keby to tak bolo,....už by to bolo vo všetkých médiach.


3.
označiť príspevok

fitipaldi muž
   23. 6. 2015, 09:27 avatar
ľudia primitivne opice sa navzajom vraždia a židia im nasolia

židia urobia marxizmus celá ázia v totalite
židia urobia kresťanstvo cisári spravia vládu
židia urobia islam ľudia sa podrezávajú v roku 2015
židia urobia multikulturalizmus zmizne západ európy


4.
označiť príspevok

fitipaldi muž
   23. 6. 2015, 09:31 avatar
a ako pozerám tak v každom režime sú oni chránení


5.
označiť príspevok

sta2rky muž
   23. 6. 2015, 09:38 avatar
Všetky náboženstvá predstavujú a obsahujú nehorázny podvod a klamstvo, je to vred na tele ľudstva.


6.
označiť príspevok

fitipaldi muž
   23. 6. 2015, 09:57 avatar
kresťanstvo kultúrne spojilo primitívnych pohanov, marxizmus kultúrne spojil rasy len to nefunguje bo im to je jedno... takže nás priviedli ku zjednoteniu zeme


9.
označiť príspevok

bystrik muž
   23. 6. 2015, 10:09 avatar
A potom ešte väčším vredom je samotný materializmus s ateizmom----nehovoriac už o tom podvode a klamstve, na čom je postavený aj jeden s druhým---Však pozriem do vlastnej chladničky a až potom do susedovej---


7.
označiť príspevok

ranexil muž
   23. 6. 2015, 09:59 avatar
Shagara, cital som o nom svedectvo este nejakeho mnicha, meno si uz nepametam.
Podla neho to bol demon, lebo ked ho uzrel videl ho v nom. Ved ani ejdlo nejedol, len sa dotkol a energeticky ho vysal.


8.
označiť príspevok

sta2rky muž
   23. 6. 2015, 10:00 avatar
k zjednoteniu a vzájomnej nevraživosti


10.
označiť príspevok

fitipaldi muž
   23. 6. 2015, 10:17 avatar
ľudia sú vzájomne nevraživí lebo sa riadia primitívnymi pudmi lebo majú 97%dna opíc... za to nemôže nikto


13.
označiť príspevok

Shagara muž
   23. 6. 2015, 12:12 avatar
Fiti......ale opice aj tak nie sme! A nie každý sa riadi pudmi! To iba živočíšni
ľudia.
Súhlasí fitipaldi


15.
označiť príspevok

fitipaldi muž
   23. 6. 2015, 16:05 avatar
som volakedy čital že germani hodili ludi do obrovskej bábky a ju podpálili ako obeť bohom... takže židia nás skôr civilizovali  


16.
označiť príspevok

Shagara muž
   23. 6. 2015, 23:20 avatar
Fiti...ale aj židia ked odpadli od čistého uctievania,obetovali svoje deti v ohni Molochovi a Bálovi.
Jer.7:31...." A postavili výšiny Tofetu, ktorý je v údolí Hinnomovho syna, aby pálili svojich synov a svoje dcéry v ohni, niečo, čo som neprikázal a čo mi ani nevstúpilo do srdca."
Čiže,...stačí málo a od uctievania Boha sa dostaneme rýchlo k uctievaniu démonov,diabla!


17.
označiť príspevok

pátrač muž
   23. 6. 2015, 23:22 avatar
tomu sa dá predísť, spoznávať 32 remesiel tohto sveta
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 02:27,  https://www.facebook.com/events/484740032235960/ FAŠISTI SA CHYSTAJÚ DO NÁŠHO MESTA...
dnes, 02:23,  www.diskusneforum.sk/tema/malo-mi-plati PartOFgod 2. 7. 2019, 16:59 ja nemam nic a...
dnes, 02:20,  Veď toto je vynikajúca diskusia.
dnes, 01:55,  V roku 1989 sme sa mnohí s nádejou zúčastnili na fraške, ktorou ste si pripravili priestor...
dnes, 01:54,  Ved pockajte vy Sionfasisticke vlastizradne protislovenske prychoteroristicke zvratene uchylacke...
dnes, 00:59,  Pozrite si aj vy a vychutnajte si ako nacizmus dostal napiču od zdravého rozumu A ak tu...
dnes, 00:51,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/83772848_2559762290969685_846044515054649344_o.jp...
dnes, 00:49,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/82532493_2559829930962921_21211625379269...
dnes, 00:47,  Drbnutý Jakobín tu chodí po Kancli jak zmyslov zbavený! Že nech podvádza, jak podvádza,...
dnes, 00:35,  https://www.rbc.ru/society/22/01/2020/5e2817819a7947f317a7916c
dnes, 00:34,  Rating úrovne demokracie v Rusku vzrástol a dosiahol úroveň Konga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
dnes, 00:32,  A už tu máme index korupcie a na tomto poli Rusko veru ani tento rok nezaháľalo!!!!!!! V...
dnes, 00:31,  nikto sme my
dnes, 00:30,  https://1.bp.blogspot.com/-xlsQ_958I14/XimPmVV4k_I/AAAAAAAAZwY/6wh13WZlt7kj1l7oqz2zodhVG_cn9-ZQgC...
dnes, 00:28,  Pôvodní Američania opúšťajú USSAcke peklo a utekajú do ruskej zasľúbenej zeme....
dnes, 00:28,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/83183555_2535343653391503_2918807242616602624_n.p...
dnes, 00:27,  Pišta Víťaz práve nadviazal spojenie s Perúnom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
dnes, 00:21,  1.Smer 25% 2.Za Ludí 19 3.Oľano 12 4. Kotleba 10 5. KDH 8 6. Sme Rodina 6 Ostatné strany...
dnes, 00:19,  O-Zone - Dragostea Din Tei (Official Video) - HD - Dance Essentials
dnes, 00:16,  O-Zone - Dragostea din tei
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Zdraví majú tisíc prianí, chorí iba jedno.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(97 480 bytes in 0,567 seconds)