Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Peklo-biblický pohľad

136
reakcií
2118
prečítaní
Tému 16. decembra 2015, 00:02 založil stefan 5.

podobné témy:1.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   16. 12. 2015, 00:02 avatar
Rôzne tzv.cirkvi /väčšinou importované z USA / v súčasnosti rozbiehajú nové a nové kolotoče bludov a nezmyselných tvrdení o nejestvujúcom pekle.Zámienkou pre ich tvrdenia má byť úryvok z Písma „BOH je láska“ a vraj nemôže byť taký zlý,aby zvolil taký tvrdý postup voči napr.členom našej rodiny,že kým si my budeme užívať blaženosť,oni budú mučení.

Skutočnosť je ale taká,že „oni“nie sú ochotní skloniť pred ním koleno,priznať si svoju hriešnosť a nevolajú ho,aby ich zachránil.Zijú si nadalej svoje svetské životy,túžia po svetských veciach,utápajú sa v pýche,trápia sa nad tým,čo bude zajtra a bud ho nepoznajú v jeho stvorení / ateisti /,alebo prekrúcajú JEHO SLOVO / Svedkovia J.,adventisti a další / a klaňajú sa modlám / RKC,pohania /.BOH sa však nenechá vysmievať a aj peklo stvoril ku svojej sláve a demonštruje ním svoju nekonečnú spravodlivosť.Neustále pred ním varuje,ale ľudom ,otupeným vonkajším svetom je to väčšinou na smiech a prinajhoršom si ho predstavujú ako rock and rollový zážitok s čertami.
Vysvetlenie,kam ide duchovná podstata človeka po smrti,nájdeme v Lk 16,19-30 v príbehu o boháčovi a Lazarovi.Treba si uvedomiť,že sa nejedná o podobenstvo / !!! /,ale o skutočný príbeh,nakoľko v ňom vystupujú reálne postavy a ich mená Lazar,Abrahám,Mojžiš.V podobenstvách Pán Ježiš zásadne mená nepoužíva.

V hádese / hebr.šeole,v našich prekladoch ríša smrti,podsvetie,alebo aj peklo /,kde je umiestnená duchovná podstata človeka po smrti sú 2 oddelenia.Jedno pre spravodlivých / lono Abrahámovo /,druhé pre nespravodlivých.Komunikácia medzi nimi je možná,prechod však nie.Spravodlivých / takisto členov cirkvi-jeho tela KRISTUS vyviedol na výsosť po svojej smrti na kríži:
Ef 4,8-10 Preto hovorí: Vystúpiac na výsosť zajal zajatie a dal ľuďom dary. 9Ale to, že vystúpil, čože je iné, ako že aj prv sostúpil do hlbších častí ako je zem? 10Ten, ktorý to sostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil nad všetky nebesia, aby naplnil všetko.
Je to vlastne vysvetlenie Zalmu 68,19---Vystúpil si na výsosť, zajal si zajatie; vzal si dary medzi ľuďmi, áno, i medzi spurnými odbojcami, aby Hospodin, Bôh býval medzi nimi.---
Takže tá časť hádesu,kde bol Abrahám,je prázdna a zaplňuje sa časť,kde ľudia trpia. Spravodlivých / takisto členov cirkvi-jeho tela / teda vyviedol a potvrdili sa jeho slová z Mt 16 ---a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti / HADESU /---a vidíme,že brány hádesu skutočne nezabránili vyvedeniu jeho spravodlivých. Až vtedy, keď sú hriechy starozákonných svätých odstránené Kristovou obetou na Golgote, je im umožnené vstúpiť do Božej prítomnosti.
Veľa prekrúcačov Písma tvrdí,že peklo neexistuje a bude už len druhá smrť.Vychádzajú samozrejme z nejasných veršov SZ,ktoré nie sú v NZ vysvetlené a aj tie si neprečítajú poriadne.Uvediem príklad:
Veľmi často sa používa verš z Kazateľa 9,5 --- Lebo živí vedia, že zomrú; ale mŕtvi nevedia ničoho ani nemajú viacej nijakej odplaty, lebo sa zabudla ich pamiatka.---
Lenže už nasledujúci verš to vysvetľuje ---a nemajú viacej nijakého podielu na veky v ničom tom, čo sa deje pod slnkom. ---Tu je dôležité to POD SLNKOM,čiže na tejto zemi.

V SZ máme jasné dôkazy,že duch podstata žije dalej.Ked Jakobovi synovia predali Jozefa a oklamali ho,že ho roztrhala dravá zver,on im uveril a myslel si,že z jeho tela nič neostalo.Jednako hovorí:
Gen 37,35 --- Je isté, že sostúpim k svojmu synovi smutný do hrobu--- čiže vedel,že jeho telo nie je v hrobe,ale pôjde za ním do šeolu.
Takisto ked Jakob zomrel: Gen 49,33--- a zomrel a bol pripojený k svojmu ľudu---je jasné,že bol pripojený okamžite,kedže do hrobu bol vložený o niekolko mesiacov.
O tele nie je nikde napísané, že by sa nachádzalo v „šeole“, a nikde nie je napísané o duchu, že by bol v hrobe. Žiaden človek nevykopal, nevytesal „šeol“, ani nepozná miesto, kde sa nachádza. Naopak človek pozná miesta kde sú hroby, miesta pre telá. „Šeol“ je teda miesto pre duchov, hrob miesto pre telo.
Podobná je situácia so saducejmi,ktorí sa pýtali Pána Ježiša na vzkriesenie a on im povedal jasne,že BOH nie je BOHOM mrtvych,ale živých.Lk 20--- A že mŕtvi vstávajú z mŕtvych, to aj Mojžiš ukázal pri onom kri, keď nazýva Pána Bohom Abrahámovým, Bohom Izákovým a Bohom Jakobovým. 38Nuž a Bôh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo jemu všetci žijú. ---Hovorí v prítomnom čase.
Materiálu je dosť aj na 2-3 témy,ale trochu to skrátim.
Nikto z prekrúcačov,ktorí tvrdia,že človek po smrti nevie o ničom až do fyz.vzkriesenia, nevie vysvetliť,prečo je v Mt 25,46 je použité pre zatratenie aj život to isté slovo VECNY / gr.AIONIOS /---A títo pojdú do večného trápenia, ale spravedliví do večného života. Slovo „aion“ je v gréčtine to jediné, ktorým tento jazyk môže vyjadriť večnosť, nekonečnosť, má skutočný význam večného trvania a nie obdobia, ktoré skončí.


2.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 00:54 avatar
Stefan....všetko ,čo si napísal sme už preberali,....a bolo ti to Písmom vyvrátené! Ty len vytrhneš jeden text z Písma/ostatné,desiatky,stovky ignoruješ/ a dokazuješ niečo ,čomu ty veríš.
Príkladom je ti tvoj záver....v Písme je vela textov,ktoré hovoria o večnom živote. A o tom hovorí aj Matúš 25:46....čo nikto nespochybňuje. Ale vztiahnuť to na náuku o nesmrteľnosti duše,....tak to posadí aj koňa na stoličku?!
Musíš byť na tom veľmi duchovne a psychicky zle ,ked sa už uchyľuješ k takýmto "dôkazom". Ale nech si každý utvorí vlastný názor.
Dalšia perla tvojho príspevku tkvie v tvojom tvrdení,že..."O tele nie je nikde napísané, že by sa nachádzalo v „šeole“..."!
A to je opäť hrubá nepravda. Je to nespočetne vela krát v Písme.
Príklad...".Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť, lebo v záhrobí, /v šeole/do ktorého sa uberáš, niet práce ani myšlienky, ani poznania, ani múdrosti. " Evan.preklad.....Kazatel 9:10....a nejedná sa len o "konanie pod slnkom".
Viem ,že rád vytrhávaš z kontextu ,a asi si nedočítal celého Kazatela,....tak to napravím citáciou..." Povedal som si tiež: Čo sa týka ľudí, Boh ich skúša, aby sa videlo, že sú len zvieratá. 19 Lebo zaiste osud ľudí a osud zvierat je ten istý: ako hynie jeden, tak zomiera aj druhý, dýchajú rovnakým dychom a človek v ničom nevyniká nad zviera, a tak všetko je márnosť. 20 Obidvaja odchádzajú na to isté miesto, všetci pochádzajú z prachu a všetci sa vracajú do prachu. 21 Kto vie, či duch človeka vystupuje hore a či duch zvierat zostupuje pod zem? 22 A tak som videl, že niet pre človeka inej radosti, ako pôžitok z jeho práce, lebo to je jeho údel. Ktože by mu vedel ukázať, čo sa stane po ňom? " Kazatel 3 kap.
Zrejme si pochopil,že zrejme tu Kazatel naráža na "dušičkárov" a vysmieva sa téjto predstave!..."či duch človeka vystupuje hore"? A on dodáva...."všetci majú len jedného ducha a idú na jedno miesto! Do prachu!
Zalm 146:4...tiež tvrdí podobne......"Vyjde jeho duch, navráti sa do svojej zeme; v ten istý deň zahynuly jeho úmysly. " A nielen pod slnkom!
V tomto texte sa dané slovo "šeol" nachádza!
Kazateľ potom aj pokračuje....."Lebo živí vedia, že umrú, ale mŕtvi nič nevedia, a nemôžu očakávať odmenu, lebo ich pamiatka je zabudnutá. 6 Aj ich láska, aj ich nenávisť a žiarlivosť zanikla a nemajú už podiel na ničom, čo sa deje pod slnkom. " Teda,...žiadne pokračovanie života.
Citujem dalej.......1 Mojžišova 37:35
"35 A všetci jeho synovia a všetky jeho dcéry vstávali, aby ho utešili, ale on odmietal prijať útechu a hovoril: „Veď v smútku zostúpim k svojmu synovi do šeolu!“ A jeho otec za ním ďalej plakal."
1. Kráľov 2:6
"6 A budeš si počínať podľa svojej múdrosti a nenecháš jeho šediny zísť do šeolu v pokoji".
Žalm 31:17
"17 Ó, Jehova, kiež nie som zahanbený, veď som ťa vzýval.
Kiež sú zahanbení zlí,
kiež mlčia v šeole".
"Neprenecháš ma ríši smrti /v šeole/a svojmu zbožnému nedáš vidieť jamu. "/Ježiš/
Aj samotný Ježiš bol tri dni v šeole,hádese,...ako cituje daný žalm! Až na tretí deň bol vzkriesený!
Zjavenie tiež podporuje tvrdenie,že všetci mŕtvy sú v šeole,hádese/nesprávne -v pekle/.
...."More vydalo mŕtvych, čo boli v ňom, aj smrť a Hádes/hebr.ekvivalent-šeol/ vydali mŕtvych, ktorí boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov. 14 Smrť a Hádes boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je druhá smrť. 15 A kto nebol zapísaný v knihe života, toho vrhli do ohnivého jazera. "
A všimni si,...že "hádes,šeol vydali mŕtvych". A tu určite nemohlo ísť o nesmrteľné duše. Inak v Písme mŕtva duša=mŕtvola!
Radostné zistenie pre odporcov katolíckeho pekla/hádesu,šeolu/,miesta múk je zistenie,že text Zjavenia hovorí ,že peklo bude zničené. A nezachrániš ho ani ty Stefan. Viem ,že sa ti páči,tak ako mnohým/radi tam posielate všetkých ateistov,inovercov,sektárov/,ale ak udeš zotrvávať vo viere v tejto náuke,tak tam sám a natrvalo skončíš.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Desať miest, kde sa vyskytuje slovo hádes

„Hádes“ sa v Preklade nového sveta Kresťanských gréckych písiem vyskytuje 10-krát, menovite v Mat 11:23; 16:18; Luk 10:15; 16:23; Sk 2:27, 31; Zj 1:18; 6:8; 20:13, 14, a pravdepodobne znamená „neviditeľné miesto“.

Zo Skutkov 2:27, kde Peter cituje Žalm 16:10, je zjavné, že hádes je rovnocenný šeolu a označuje všeobecný hrob ľudstva (opak gréckeho slova táfos, znamenajúceho jednotlivý hrob). Latinské slovo infernus (prípadne inferus) významovo zodpovedá hádesu a znamená „podzemný, spodný“. Hodí sa preto dobre na označenie hrobu. Je tak vhodným priblížením gréckych a hebrejských výrazov.

V inšpirovaných písmach sú slová „šeol“ a „hádes“ spojené so smrťou a mŕtvymi, nie so životom a živými. (Zj 20:13) V týchto slovách niet myšlienky ani náznaku na radosť či bolesť.
-------------------------------------------------------------------------------------

Šesťdesiatšesť miest, kde sa vyskytuje slovo šeol

„Šeol“ ....................sa v Hebrejských Písmach nachádza 66-krát, menovite v 1Mo 37:35; 42:38; 44:29, 31; 4Mo 16:30, 33; 5Mo 32:22; 1Sa 2:6; 2Sa 22:6; 1Kr 2:6, 9; Jób 7:9; 11:8; 14:13; 17:13, 16; 21:13; 24:19; 26:6; Ža 6:5; 9:17; 16:10; 18:5; 30:3; 31:17; 49:14, 14, 15; 55:15; 86:13; 88:3; 89:48; 116:3; 139:8; 141:7; Prí 1:12; 5:5; 7:27; 9:18; 15:11, 24; 23:14; 27:20; 30:16; Kaz 9:10; Pie 8:6; Iz 5:14; [7:11]; 14:9, 11, 15; 28:15, 18; 38:10, 18; 57:9; Ez 31:15, 16, 17; 32:21, 27; Hoz 13:14, 14; Ám 9:2; Jon 2:2; Hab 2:5.
Skúmaj a nezavádzaj Stefan!
Na ostatné nereagujem,....to som už vysvetloval a doložil Bibliou,ako sa mýliš ,ked obhajuješ katolícke ,nebiblické náuky!


9.
označiť príspevok

veriaci-4
   16. 12. 2015, 04:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   16. 12. 2015, 10:35 avatar
9-to je správny postreh.


30.
označiť príspevok

Fotooon muž
   16. 12. 2015, 20:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.40.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 22:16 avatar
30,...ale vy tvrdíte,že tu stále poletujú duše našich predkov! A do neba nesvieti? 
Ale Kazatel na iných miestach to upresňuje a vylučuje nesmrteľnú dušu. 3 kap.
A že "nikto nikdy nevystúpil na nebesia".....to vás už vôbec netrápi. Ved Ježiš sa asi kopol,....a možno to inak myslel? 


42.
označiť príspevok

veriaci-4
   16. 12. 2015, 22:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.43.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 22:30 avatar
42....reformace,cz? Ano,akurát som naň reagoval! Poriadna blbosť!
Ked to takto pôjde dalej,...tak zrušíme celé Písmo. A budeme svoje názory,ľudské stavať nad Božie!


44.
označiť príspevok

veriaci-4
   16. 12. 2015, 22:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.45.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 22:48 avatar
44,....ale to si si nevšimol čo napísal na záver? Ano,....úvod beriem...je to márnosť,....ale skús napísať k čomu potom došiel,k akému záveru?
A ak si myslíš,že len Kazatel odporuje náuke o nesmrteľnosti duše,...tak sa veľmi mýliš. Všetci pisatelia Písma jej odporujú!
Ja viem dobre prečo vám nepasuje?......ukrižovať ho!


51.
označiť príspevok

Fotooon muž
   16. 12. 2015, 23:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.52.
označiť príspevok

Klein muž
   16. 12. 2015, 23:20 avatar
aj ked niesom protestant vy aspon nespochybnujete zakladne dogmy ohladom neba pekla a nesmrtelnosti duse... svedkovia jehovoi su uz uplne mimo v totalnom rozpore s ucenim apostolov...
Súhlasí Fotooon


49.
označiť príspevok

Fotooon muž
   16. 12. 2015, 23:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.50.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 23:13 avatar
49......nevedko,...to povedal sám Ježiš! A kde sú duše...v hrnčekoch? 


53.
označiť príspevok

Fotooon muž
   16. 12. 2015, 23:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.54.
označiť príspevok

Fotooon muž
   16. 12. 2015, 23:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.56.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 23:47 avatar
54,....no,čo sa ja všeličo dozviem. Raj je asi prvé poschodie a nebo druhé? 
Fotoon,kde na to chodíš?
A peklo a gehenna sú rozdieľne veci,....ale ani jedno nie je miestom večných múk.
Citujem z biblického slovníka /protest./,ktorý som dostal od JPK...."peklo je záhrobie kde zostupujú zomrelí,ríša smrti,...do neho idú všetci bez rozdieľu,spánok smrti,...atd".
A gehenna je druhá,večná smrť! Nespája sa ani s mukami,ami so životom!


60.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2015, 14:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 22:23 avatar
9,....presne tak! Ked nám niečo nepasuje ,a odhaľuje nás to ako klamárov,...tak urobíme z biblické pisateľa ,čo písal pod inšpiráciou,...za niekoho,kto písal len "vlastné názory",....aj ked bol najmúdrejší človek aký na svete žil. A on danú knihu nepísal po odpadnutí,...inak by to nebolo v písme!
Daný článok je ľudský názor. Ty rád cituješ....."ak vám niekto hlása niečo iné,ako to čo je v Písme/evanjéliu/,nech je prekliatý"?!
Už to neplatí? OK,...nech je prekliatý,ak klame!
A nie je to len Kazatel....aj Ježiš /a iní/hovoril obdobne! Vyhlásiš aj jeho za pomýleného filozofa?


29.
označiť príspevok

Fotooon muž
   16. 12. 2015, 20:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.3.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   16. 12. 2015, 01:51 avatar
shagara...z čoho si nervozny..že nemáš pre vaše americké rozprávky oporu v Písme?Mt 25,46 to hovorí jasne.Ako je večný život,tak je aj večné trápenie.
Inak píšeš presne podľa šablony klasického posmieváčika,rúhača a prekrúcača,ktorú som opisoval vyššie.Samozrejme,všetky verše / ani 1 z nich nie je spomínaný v NZ-žeby náhoda??? / zo SZ a ešte k tomu z Kazateľa,ktorý je filozof.knihou písanou z pohľadu človeka.Spojenie POD SLNKOM je tu spomínané 29x.Padlý Salamún sa tu v tvojom "dôkaze" samozrejme pýta.Ale dám ti z verše,kde sa nepýta a hovorí priamo.
Kazateľ 8,8 ---Niet človeka, ktorý by vládol nad duchom, aby zadržal ducha, ani niet vlády nado dňom smrti,
Kazateľ 12:7 a tak sa navráti prach do zeme, jako bol, a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal.

Kde je v Kazateľovi napísané,že telo sa uberá do šeola?
Si pri zmysloch shagara?Aha,zabudol som,to môže chápať správne len roznášač stráž.veží.Vieš o čom je žalm 146?O MYSLIENKACH.Je to v ňom napísané.Ak neveríš,pozri si toto: biblehub.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Dalšie hlúposti si napísal len kvôli tomu,že nerozoznáš hades a gehenna-o tej vôbec nebola reč.
Vyzerá to podľa teba,že napr.sv.Stefan sa v Písmach vôbec nevyznal,ked tvrdil:
Skutky 7,59
A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježiši, prijmi môjho ducha!
Asi zabudol,že podľa svedkov nemá mať ducha.
Súhlasí veriaci-4


6.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 02:48 avatar
Stefan....to,že po smrti nič neprežíva,a že všetci ľudia sú v šeole,hádese je tak samozrejma vec,.....že sa nemienim o tom s tebou hádať!
Ja viem,že i Kazateľ písal pod inšpiráciou,....a je jedno či bol ,alebo nebol filozof! Bol najmúdrejší človek pod slnkom,Salamún,...lebo to je Kazateľ! A nepísal to vtedy,ked padol,...je to v Božom slove a to nezmeníš na svoj obraz!
A Kazatel 12:7....hovorí o "duchu",životnej sile! Pozri iné,trinitárske preklady,a interlineár! A to platí i na Stefana,učeníka Krista! Asi si zabudol na to,čo si čítal..."všetci majú len jedneho ducha"/aj zvieratá,aj ľudia,niet rozdielu/, a že "nič nevystupuje hore",......rád berieš len tú menšiu časť Písma!
A neviem,čo ti zas nesedí na žalme 146? Ved je to takmer rovnako aj vo vaších prekladoch? Alebo.."plány,úmysly,"nie sú myšlienky? Opäť pozri preklady v Interlineári a tam viacerí používajú slovo -Myšlienky, a podobne. Stále je to to isté. Stefan,....ty trpíš chronickým stihomamom. Ty mi budeš vykrikovať,aj chýbajúcu bodku za vetou,...atd. To je choré!
Tvoje reakcie sú nielen nebiblické,ale aj zavádzajúce a sú dôsledkom hrubej neznalosti Písma. Ak niektorý prekladatel použije iný výraz na dané slovo,samozrejme správne,/ako je v tvojom preklade/už by si ho kameňoval!
Ale ja sa k tomu vrátim,aby si "nebol na koni",aj ked sa to už preberalo!
A Kazatel cituje /hrob,ríšu smrti,záhrobie/ v Kaz.9:10...pozri originál, alebo iný preklad. To,že to niekto prekladá slovom-"záhrobie,ríša smrti" je v poriadku! Ale originál cituje slovo -"šeol".

Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might; for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom, in ......Sheol, ........whither thou goest.
--------------------------------------------------------
Aby si mal čo čítať! Všade v danom texte sa vyskytuje slovo,-nefeš,psyché=duša

Živá duša je smrteľná, zničiteľná !!!

1Mo 12:13; 17:14; 19:19, 20; 37:21; 2Mo 12:15, 19; 31:14; 3Mo 7:20, 21, 27; 19:8; 22:3; 23:30; 24:17; 4Mo 9:13; 15:30, 31; 19:13, 20; 23:10; 31:19; 35:11, 15, 30; 5Mo 19:6, 11; 22:26; 27:25; Joz 2:13, 14; 10:28, 30, 32, 35, 37, 37, 39; 11:11; 20:3, 9; Sud 5:18; 16:16, 30; 1Kr 19:4; 20:31; Jób 7:15; 11:20; 18:4; 33:22; 36:14; Ža 7:2; 22:29; 66:9; 69:1; 78:50; 94:17; 106:15; 124:4; Prí 28:17; Iz 55:3; Jer 2:34; 4:10; 18:20; 38:17; 40:14; Ez 13:19; 17:17; 18:4; 22:25, 27; 33:6; Mat 2:20; 10:28, 28; 26:38; Mar 3:4; 14:34; Luk 6:9; 17:33; Ján 12:25; Sk 3:23; Rim 11:3; Heb 10:39; Jak 5:20; Zj 8:9; 12:11; 16:3.
--------------------------------------------------------------
Mŕtva duša čiže mŕtvola

3Mo 19:28; 21:1, 11; 22:4; 4Mo 5:2; 6:6, 11; 9:6, 7, 10; 19:11, 13; Hag 2:13.
-----------------------------------------------
Zvieratá sú duše

1Mo 1:20, 21, 24, 30; 2:19; 9:10, 12, 15, 16; 3Mo 11:10, 46, 46; 24:18; 4Mo 31:28; Jób 41:21; Ez 47:9.


4.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 02:02 avatar
Peklo......Biblický rozbor:/oprava Stefanovho/

Hebrejské slovo.......šeol, ktoré bolo opísané ako „miesto, kde prebývajú mŕtvi“, je v niektorých prekladoch Biblie preložené ako „peklo“. Čo sa z citovaného biblického textu dozvedáme o stave mŕtvych?
Trpia v šeole, aby si odpykali svoje hriechy? Nie, lebo ......„si neuvedomujú vôbec nič“. Preto patriarcha Jób, ktorý pre vážnu chorobu nesmierne trpel, prosil Boha:.........„Ochráň ma v pekle [po hebrejsky v šeole].“ (Jób 14:13, Douay-Rheims Version) Aký zmysel by mala jeho prosba, keby bol šeol miestom večných múk? Peklo v biblickom zmysle je jednoducho všeobecný hrob ľudstva,záhrobie,ríša smrti,podsvetie.... kde sa končí akákoľvek činnosť.

Nie je podľa vás táto definícia pekla logickejšia a v súlade s Písmom? Mohol by nejaký hriech, aj keby bol veľmi veľký, podnietiť Boha lásky, aby niekoho naveky trápil? (1. Jána 4:8)
Ďalšou vecou je princíp pomsty a to, ako si ho mnohí pletú so spravodlivosťou. Tu treba hned povedať,že sú to dva nezmieriteľné antagonizmy! /pomsta a spravodlivosť/
Iba človek ,ktorý nepozná ani elementárne základy a osobnosť Boha môže niečo také tvrdiť!
Prvá vec, ktorá z tohto pohľadu /hrozba peklom,Boh sa mstí/priam srší, je strach. Hrozba večného zatratenia je omnoho strašidelnejšia, než ateistické nebytie. Čiže tento názor nás učí: .........máme byť dobrí, máme byť spravodliví, ľudskí, ale máme to robiť zo strachu pred večným trestom. Na druhej strane je pekné, že tí, ktorí neškodia iným, sa nemajú čoho báť. Je pekné učiť sa láske k ľuďom, nezištnej pomoci núdznym, spolupatričnosti. Ale charakter človeka sa neprejaví, keď je medzi priateľmi, a ked je "slnečno",charakter človeka sa prejaví, keď sa dostane do krízovej situácie.
A tu takmer všetci "pekelníci" zlyhávajú!
Rovnako aj charakter nejakej ideológie, názoru sa prejaví až v nejakých konfliktoch. V tomto prípade konflikt vzniká, ak začneme posudzovať, čo morálne je a čo morálne nie je. Ľudia, ktorí sú dobrí zo strachu, majú tendenciu držať sa naučených alebo napísaných príkazov. Zvonku je im vnútený strach a zvonku je im vnútená morálka. A keď zbadajú človeka, ktorý nezapadá do ich morálnej schémy, považujú ho za nemorálneho,alebo sektára.

Ideológia pekla je strašne zlá,primitívna a sebecká! Sami seba vidíme v nebi,ako schválených/nič to,že Biblia hovorí,že až ten -"kto vytrvá do konca bude zachránený"/, a ostatných/inak zmýšľajúcich ,radi vidíme v pekle,ako trpia,pretože ,.......nes sú "inak zmýšľajúci"! A to sa nerobí! Ak väčšina verí v trojicu,v peklo,atd,....ako to,že sa to niekto opováži spochybňovať?
To,ako je to choré,táto viera v peklo potvrdilo i vyjadrenie istej kazateľky z letničného hnutia...."„Nemyslím si, že by som chcela uctievať Boha, keby zlí nemali ísť do ohnivého pekla.“ Ano,.....my si želáme /a niekedy tým aj podmieňujeme svoju vieru/aby ľudia stvorení na obraz Boha lásky trpeli večne v pekle.
A čo na to vodca, sám Nazaretský? Hovorí: .........Milujte aj svojich nepriateľov. A môže Boh, ktorý miluje svojich nepriateľov držať ich vo večnom treste?.............Nám káže robiť niečo a on sám robí iné? Takže kto má čistý zrak, vidí tu úplne jasne ten vnútorný rozpor, ktorý je neudržateľný. Toto učenie protirečí samo sebe,..............respektívne kostolné kresťanstvo protirečí tomu originálnemu,pôvodnému. Ak som pretvorený,bytostne Božou láskou,.....chcel by som ,želal by som takýto trest Božím odporcom,mojím? Nie ! Aj ked nezmením ani slovo z Písma....ale tam nie je nič o pekle,mieste večných múk. A údel smrti,......je spravodlivý/aj ked nemilý/ dôsledok za to,že odmietam Toho,kto je Zdrojom života!
.Samozrejme , mnohí ľudia vedia,/poznajúc históriu,Písma/ kde sa vzala táto............ morálka strachu. Sú to zákony štátu, ktoré fungujú na .......princípe strachu. Je to vôľa mocnárov, ktorí svojich poddaných pod hrozbou strachu nútia vykonávať svoju vôľu. Aj dnes je každému jasný trest ........za neplatenie daní a odvodov. Exekútori už číhajú a pokukujú po našom dome. A podobne to bolo v starom Ríme za cisára Konštantína, okolo roku 313-325, kedy kostolné,odpadlícke kresťanstvo vznikalo a odkopírovalo rímsku daňovú poslušnosť do morálneho systému, aby si ríša ľudí podmanila nielen finančne, ale aj duševne. Účel svätí prostriedky! Nič proti morálke kostolného kresťanstva, ale naviazať morálku na strach vedie k jej a to zdôrazňujem.....deformácii. Potom to už nie je morálka zvnútra, ktorú cítime,/prirodzene ľudsky/ ale je to naučený príkaz, ktorý sa bojíme prekročiť. Strach je najlepší spôsob na ovládanie más. A mocenská cirkev to dobre vedela.
Aj dnešní mocnári to vedia, keď ľuďom púšťajú správy plné negatívnych udalostí. Aj starí Rimania to vedeli. A aj satan,Boží odporca,....šesťtisíc- ročný majster v zvádzaní,otec lží to dobre vie. A aj preto chce touto morbídnou náukou zohyzdiť Boha Biblie,Boha lásky! A niekto mu v tom všemožne pomáha!
Z pôdy náboženského strachu z pekla ,nemôže vyrastať dobrý strom spontánnej morálky, úprimného srdca,dobra. Úprimné dobro,úprimný človek, môže vyrastať len z pôdy úprimného dobra a poznania biblickej morálky a poznania Boha!.
Teda dá sa žiť bez strachu z trestu? Dá sa byť dobrým človekom, aj keď nemám nad sebou bič? Ano,....dá sa to,ale rátajte s nepriazňou iných. Aj ked chcete aby každý prežil a tešil sa zo života stále. Biľag odmietania pekla vás poznačí ,hlavne u tých,čo sa radi mstia a Božia "pomsta" je ich dennodenným nástrojom presviedčania,...aj ked túto náuku stále nemusia spomínať. Visí to nad nimi,vami ako Damoklov meč.
Jedno je isté.... môžme posúdiť, ako na nás vplýva a čo s nami robí,ak vnímame túto hrozbu,ak žijeme v strachu z pekla? Ak máme v sebe stopy strachu,nevedomosti o tejto problematike,/nevieme čomu,komu veriť/ nielenže nemôžme byť dôsledne dobrými,citlivými ľuďmi, kresťanmi,......ale navyše nie sme ani schopní postaviť sa na odpor zlu a nespravodlivosti vo svete,a už tobôž nemôžme správne konať Božiu vôlu a prinášať chválu Bohu. Naopak,...predstavujeme ho svetu,ako...... kata,tyrana a chladného mstiteľa,ako nemúdreho,nespravodlivého,.....ktorí sa bude vyžívať,spolu s nami /veriacími v peklo/z večného trápenia jeho pozemských "detí".
A to sú len niektoré dôsledky viery v túto nebiblickú náuku.
   


5.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   16. 12. 2015, 02:07 avatar
shagara...nechce sa mi už čítať tie blbosti.Odpoviem ti na 1.časť.
Si fakt Talian,alebo to len hráš?
Jasne som písal,že šeol/hades je rozdelený na 2 časti / pre spravodlivých a nespravodlivých /,preto Job prosí o ochranu v ňom,lebo vie ,že je spravodlivý.Co ti ešte nesedí?
Súhlasí veriaci-4


7.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 02:57 avatar
Stefan,.......je to ako v pásme Gaza? Palestínske a židovské územie?
Je tam plot,alebo betónové zátarasy?
Ale OK,...vážne,...nájdem ti dôkazy,že to tak nie je!
A nereagoval si na fakt ,že hádes bude spolu so smrťou zničený,vhodený do ohnivého jazera. Už vidím ako smrť/potvora/ v ohnivom jazere trpí,kvíli!?
Hnusoba zubatá ,...tak jej treba,....mala nás nechať na pokoji! 


15.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   16. 12. 2015, 10:46 avatar
shagara..o čom sa chceš baviť,ked nepoznáš rozdiel medzi hadesom a gehennou?
Súhlasí veriaci-4


16.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 13:16 avatar
15,,,Stefan,....ale my sme sa nebavili o gehenne! A ak sa pozrieš na jednu moju tému/tiež o pekle/ tak zistíš ,že dobre poznám daný rozdieľ.
Hádes=záhrobie ,ríša smrti.....miesto kam idú všetci mŕtvi/dobrí aj zlí/....Adamovská smrť,/prvá smrť/tu existuje nádej na vzkriesenie
Gehenna=druhá smrť,večné zničenie,....bez nádeje na vzkriesenie.
----------------------------------------------------
Dávam do pozornosti text zo Zjavenia 20:6....." Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov. "
Zjav.20:14
"Smrť a podsvetie/hádes/ boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero. 15 A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera. "
Tieto texty potvrdzujú to,čo som uviedol. Ak bude peklo/hádes/ zničené,....tak potom môže miesto múk /peklo/ Stefan existovať len v tvojej pomýlenéj mysli.
Ak je smrť a peklo/hádes/ vhodené do ohnivého jazera,....tak sotva niekoho presvedčíš,že toto jazero,gehenna je miesto kde bude iné peklo a smrť trpieť!? Správa je jasná........je to "druhá smrť"! A to večná!


25.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   16. 12. 2015, 20:16 avatar
shagara...píšeš: "Smrť a podsvetie/hádes/ boli zvrhnuté do ohnivého jazera. ....Ak bude peklo/hádes/ zničené,....tak potom môže miesto múk /peklo/ Stefan existovať len v tvojej Ak bude peklo/hádes/ zničené,....tak potom môže miesto múk /peklo/ Stefan existovať len v tvojej pomýlenéj mysli.."
Takže ...ak bude peklo zničené,môže eistovať len v mojej pomýlenéj mysli.
Hmm...to máš z nejakého brooklynského kurzu logiky?Takže podľa teba,ked futbalisti vyhrali nad Islandom,futbal sa nehral?
Kde máš ten svoj ospevovaný "zdravý rozum?V kráľovskej sále?
Tak je to so všetkými odpovedami.Si len domýšľavý komediant,ktorému niekto nakukal,že je chytrý a pochopil to všetko.Ešte ťa nenapadlo,prečo vám stále do hlavy lejú len verše z kazateľa?Ak to nevieš,opýtaj sa v4.
Dokážeš pochopiť aj takú banalitu,že existuje VECNE trápenie a VECNY život?Ze je pri trápení aj živote napísané rovnaké slovo AIONIOS?Ze ked niet večného trápenia,nie ani večného života???


27.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 20:24 avatar
25,...Stefan ,ja ti skutočne prestávam rozumieť. Tvojim myšlienkovým pochodom,....a tomu,čo vlastne mieniš svojimi otázkami,...atd.
Logicky som sa pýtal:...."Ak bude Peklo/po grécky Hádes/ vhodené do ohnivého jazera/čo je druhá smrť/,....ako môže existovať,ako tam môžu trpieť ľudia,ked nebude existovať? Je to jednoduchá otázka,aj ked viem,že nevieš na ňu odpovedať. Ibaže by si klamal.
Teda....odpovedz na moju otázku,a neťahaj sem niečo,na čo som sa nepýtal. Neodchádzajme od témy!


28.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   16. 12. 2015, 20:29 avatar
shagara...nie,nie ,neprestávaš rozumieť,iba volíš vhodný úhybný manéver.Gehenna je večné trápenie,tak je písané.Rozumieš slovu večný?Povedal toh samotný BOH,ktorý prijal ľudské telo.


35.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 21:08 avatar
28......ale ako bude trpieť peklo, a smrť? To vysvetli ostatným!
Aj o Sodome sa píše,že tam bude horieť večný oheň,....a nehorí tam. Hádaj prečo?
Stefan ,...nerozumieš výrazovým prostriedkom Písma,symbolom!
Rozoberiem aj slovo Gehenna a jeho historické pozadie,....neboj sa!
Ale stále sa ešte bavíme o pekle,......a tak odpovedz na moje nadhodené otázky,...a potom pôjdeme dalej!


48.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 22:52 avatar
28...myslíš toho Boha,čo je večný Duch? Toho,..."ktorého nemôžu obsiahnuť samotné nebesia"? A žeby ho ľudské telo obsiahlo?
A ako to vieš,...ked "Boha nikto nikdy nevidel"? Dáš aj Ježiša do karantény,ako Kazatela,....ked ti nepasuje jeho výrok na tvoju vieru v trojicu a dušu?


33.
označiť príspevok

Fotooon muž
   16. 12. 2015, 21:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 14:25 avatar
15...skús ten rozdieľ vysvetliť ty! A potom sa môžme baviť. Mám dojem,že ty v tom máš poriadny guláš!


31.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   16. 12. 2015, 20:38 avatar
20...chod si teda čítať stráž.vežu a nevypisuj o tom,čomu nerozumieš.Alebo zavolaj nejakému slobodomurarovi do Brooklynu,on ti poradí.
Súhlasí veriaci-4


39.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 22:11 avatar
31,....ak nám dochádzajú argumenty,...tak sa už začneme uchyľovať k nezmyselným tvrdeniam,urážkam,posmechu!
Aj tak sa dá! Na moje otázky neodpovedáš,...iba kladieš stále niečo iné!


21.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 14:29 avatar
A kde je ten šeol "rozdelený na dve časti"? Ako si na to prišiel? Uved pre to dôkazy,ak neveríš Biblii a biblickým slovníkom?!


47.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   16. 12. 2015, 22:49 avatar
21...Lk16,19-30


8.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   16. 12. 2015, 03:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

elemír muž
   16. 12. 2015, 08:00 avatar
Boh je v prvom rade spravodlivý a spravodlivosť znamená dobrých odmeňovať a zlých trestať a či ch trestá ohňom, alebo musia jesť tristo rokov zázvorovú polievku, to neviem, ale Ježiš to pribil tým, že povedal: nevyjdeš odtiaľ, pokiaľ nezaplatíš do poslednej mince.Teda, čo si kto ukradol potiahol na tomto svete, kto spôsobil niekomu zle, niekoho zabil, za všetko tam musí zaplatiť.
Boh je však aj milosrdný, ibaže hranicu tohoto jeho milosrdenstva nepoznáme, ale nezostáva nám nič iné, iba sa na toto jeho milosrdenstvo spoľahnúť.


19.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 14:24 avatar
Peklo je v tom morbídne....Elemír,....že tam nemôžeš hovoriť o spravodlivosti. Ak ja potiahnem susedovi kozu a za to sa dostanem do pekla,....tak sotva mu ju budem vedieť vrátiť,alebo odčiniť tento skutok.
Peklo je večné,....a preto je nezmyselné,kruté,nespravodlivé! Je tu obrovský nepomer dĺžky ľudského života/našej hriešnosti/ a trvania pekla./nekonečno/.
A v pekle sotva možno hovoriť o nejakom progrese,...ale iba o regrese/treste,pomste/ bez možnosti nápravy ,alebo zmeny tohto stavu. Katolícke peklo nie je ako moslimské,kde je dĺžka múk odstupňovaná časom!
Teda...peklo......je tak absurdná náuka,že ak v ňu verím,....tak ukazujem,že vlastne som nič nepochopil o Bohu spravodlivosti a lásky!


11.
označiť príspevok

panoramix muž
   16. 12. 2015, 08:30 avatar
A čo tak použiť na tento fenomén vlastný názor ? Či to by už bolo príliš extrémne nebezpečné vo svete viery si dovoliť logicky uvažovať, že . Veriť Biblii od A po Z su už ťažké stavy.


18.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 14:18 avatar
Panoramix....Biblia predpokladá to,čo si spomenul aj ty. Používať "silu rozumu",..."pochopenie,rozlišovaciu schopnosť,porozumenie",....a kladie dôraz na epignósis/presné poznanie/!
A ak Biblia/Boh/ tvrdí,že ..."celé Písmo je inšpirované Bohom",....tak ja tomu verím,...už aj preto ,že som sa o tom presvedčil svojim rozumom.


12.
označiť príspevok

Karola žena
   16. 12. 2015, 09:03 avatar
spred 2000 rokov ľudia veľa vecí nechápali a spájali si ich so sebe vlastným yvsvetlením..vtedajšie náboženstvo tomu len prispelo, a zasialo cez svoj sv. manuál sebevlastný nástroj manipulácie na ovládanie ľudí a tým bol vždy STRACH !!!! To si pamätaj , strach = poslušnosť.,..náboženstvu sa tak podaril silný ťah na ľudí cez strach z trestu Boha, strach z pekla,.., je smiešne, že dodne nábožensvto v tomto duchu strachu ľudí udržuje..nečudo, že bigotní veriaici sa tak radi vyhrážajú a preklínajú iných " však počkaj zajac"..! choré
Súhlasí Vespertine, Shagara


13.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   16. 12. 2015, 10:24 avatar
shagara..ako blúdiaceho hriešnika ťa musím upozorniť,že človek má nielen dušu / nešamah,psyche /,ale aj ducha /ruach,pneuma/.Ale to vám asi zabudli vaši otrokári,ktorí sú zároveň aj slobodomurármi a falošnými prorokmi v Brooklyne povedať.
Neostáva ti nič iné,ako dookola citovať pár nejasných veršov SZ.Samozrejme najlepšie Kazateľa,ktorého takisto stále dookola citujú aj tvoji kolegovia adventisti.
O 2-3 veršoch padlého Salamunaz Kazateľa si schopný napísať celý elaborát.O tom,že ako je večný život,tak sú aj večné muky,o vyvedení spravodlivých zo šeola,o boháčovi a Lazarovi,o Jakobovi,o KRISTOVOM tvrdení,že BOH je BOHOM živých,nie mrtvych,o Samuelovi,ktorý sa zjavil veštici,o zjavenom Mojžišovi a Eliášovi atd nič.
Ale takú vieru navrhuješ pre všetkých.Zaoberať sa zopár veršami SZ a ignorovať a poprekrúcať celú zvyšnú Bibliu,že?


17.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 14:08 avatar
Stefan........hrubo klameš!
Nešamah .........sa vzťahuje aj na zvieratá! Majú aj zvieratá duše? Nešamah=dych,dýchajúci tvor!
A to sú aj zvieratá. Pozri 1 Mojž.7:22....." Zomrelo všetko, čo malo dych života /Nsamah/v nozdrách, všetko na suchej zemi. "/aj zvieratá aj ľudia/
A duša je celý človek. Už som písal,že mŕtva duša =mŕtvola. A to sa týka človeka aj zvieraťa! Aj zvieratá sú duše/nefeš,psyché/.
Dal som ti niekoľko desiatok textov....skúmaj!
A ruach........citujem text ktorý ci spomínal...Kaz. 12:7......... „Potom sa prach vráti do zeme práve tak, ako bol, a samotný duch [alebo životná sila, po hebrejsky ruach] sa vráti k pravému Bohu, ktorý ho dal.“ .........Všimni si, že hebrejské slovo pre slovo duch je ruach;....čo je životná sila. A aj zviera ked prestane dýchať,tak zomiera,rovnako ako človek. Preto Kazatel píše ,že....."všetci majú len jedného ducha "[po hebrejsky ruach]......aj zvieratá,aj ľudia! Kaz.3:19
Prosím ťa preto,.....kde ty vidíš niečo,čo prežíva smrť fyzického tela? A kde sa opisuje ,že tu je človek odlišný od zvierat?
Nikde v Písme nenájdeš také miesto,text!
A Samuela a s vešticou v Endore som tiež rozoberal. Aj tu sa ukazuje hĺbka tvojej neznalosti. To naozaj veríš ,že veštica prikázala Bohu/ktorý nenávidí špiritizmus,veštenie a trestal ho smrťou/ aby poslal Samuéla hriešnemu,neposlušnému Saulovi,ked predtým to odmietol? Stefan......ty veríš viac vešticiam,ako zdravému rozumu a Biblii!
A nepleť si "videnia"/Mojžiš,Eliáš/,.....a podobenstvá symbolické/Lazár,boháč/ s realitou!
A nespomínaj ..."zvyšnú Bibliu",.....pretože si necitoval ani jediný text na podporu existencie nesmrteľnej duše. Ani jeden,....ale sa uchyľuješ k niečomu,....čo nič nevypovedá o nesmrteľnosti/ale naopak.o smrti,príklad-nešamah,ruach,psyché/.
----------------------------------------------------
The Jewish Encyclopedia vysvetľuje:............. „Presvedčenie, že duša pokračuje vo svojej existencii po rozpade tela, je záležitosťou filozofických či teologických špekulácií, a nie jednoduchej viery, a preto sa nikde v Svätom Písme výslovne neučí.“

Alebo...Jostein Gardner/Dejiny filozófie/......"Augustín však ovplyvnil predovšetkým druhý filozofický smer neskoršej antiky-Novoplatonizmus. Augustínové kresťanstvo je do značnej miery poznačené platónskym spôsobom myslenia. Ale podla kresťanstva v človeku nie je nič -napríklad "ľudská duša"-čo by bolo nesmrteľné! Cirkev verí v "zmŕtvychvstanie tela", a večný život. str.183.
V tomto duchu hovoria mnohé historické,teologické publikácie. Sotva by niekto Platóna považoval za inšpirovaného Bohom?


22.
označiť príspevok

Wolfe muž
   16. 12. 2015, 15:25 avatar
Len taka blbost, uplna banalita ma napadla..
SOS = Save Our Souls, preco by sa niekto bal o svoje duse? Myslim, ze aj v tomto ponimani sa bralo ze dusa = zivot..

A Jostein Gaarder nie Gardner (mna to tiez najprv zvadzalo)..
Dokelu mal by som docitat uz Sofiin svet...


23.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 16:02 avatar
22.....a to nie je len Sofiin svet,....to sa dočítaš takmer všade. Je to samozrejmosť,...dokonca aj mnohí katolícky pisatelia priznávajú,že nesmrteľná duša je prevzatá od grékov,od Platóna,...atd.
A samozrejme...slovo psyché,duša znamená.....osobu,tvora/aj zviera/ tak i život danej osoby,zvieraťa!
Augustín/manichejec,pohan/ a Origenes sa značne pričinili o vznik tejto náuky!


24.
označiť príspevok

Wolfe muž
   16. 12. 2015, 16:08 avatar
Ja len ze ju mam kupenu uz dobre davno a nejak sa k nej neviem dostat.. uz som ju raz zacal citat, dostal som sa len niekam po Goetheho ci kam... ale polovicu som zabudol, ked to budem citat, musim si robit poznamky..


26.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   16. 12. 2015, 20:19 avatar
shagara,kde je konkrétne napísané,že duch je životná sila?


32.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 20:50 avatar
26,....Stefan,....to je úplná samozrejmosť. Ty chceš diskutovať o duchu a pritom ani nevieš čo toto slovo obnáša, aký má význam?
Je to v biblických slovníkoch,v BibleHub,...atd. Samozrejme,.....má viac významov,....ale je isté,že sa to týka ako zvierat,tak i ľudí, a že to ma spojitosť so životom a dýchaním.......www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Aj vaše preklady prekladajú slovo ruach,...ked zomierala Ráchel,tak ..."že z nej život unikal/ruach/". Teda,...sa dané slovo vzťahuje aj na život,životnú silu. Z mnohých textov je to vidno!
Napríklad v Žalme 104:29 sa píše:...........„Ak im [ty, Jehova] odnímaš ducha [ruach], skonajú a vracajú sa do svojho prachu.“ A Jakub 2:26 hovorí, že...... ‚telo bez ducha [pneuma] je mŕtve‘. V týchto veršoch sa teda „duch“ vzťahuje na to, čo oživuje telo. Bez ducha je telo mŕtve. Preto sa v Biblii slovo ruach prekladá nielen ako „duch“,/dych/ ale aj ako „sila“, čiže životná sila. Napríklad v súvislosti s potopou v Noachových dňoch Boh povedal: „Privádzam potopu vôd na zem, aby som skazil každé telo pod nebesami, v ktorom je činná životná sila [ruach].“ (1. Mojžišova 6:17; 7:15, 22) Slovo „duch“ sa teda vzťahuje na neviditeľnú silu (životnú iskru), ktorá oživuje všetkých živých tvorov.
Keď duch, čiže životná sila, opustí telo, ......telo zomiera a vracia sa tam, odkiaľ pochádza — do zeme. Podobne aj životná sila sa vracia tam, odkiaľ pochádza — k Bohu. (Jób 34:14, 15; Žalm 36:9) To neznamená, že životná sila doslovne putuje do neba. Ako to mnohí prekrúcajú na podporu nesmrteľnej duše. Ak by to bolo tak,...tak potom aj zvieratá majú nesmrteľnú dušu. Ale už bolo povedané,že ako zvieratá,tak i ľudia majú len jedného ducha.
Skôr ide o to, že keď niekto zomrie, akákoľvek nádej, že bude opäť žiť, závisí od Boha........ Jeho život je, obrazne povedané, v Božích rukách. Iba Božou mocou sa môže duch, čiže životná sila, vrátiť, aby človek znova ožil./vzkriesenie/
Citujem z internetu/nie od JS/......Starozákonné nefeš a ruach sa síce v biblii prekladá ako duša a duch, avšak dojem, ktorý tým vzniká, je celkom klamlivý. Nefeš je totiž len pojem pre životnú silu a ruach niečo ako dych Boží, ktorý Hospodin vdýchol do nozdier Adama z hliny; ale po smrti sa dych života vráti k Bohu, životná sila vyprchá, a je koniec: "prach si a v prach sa obrátiš".

Nefeš je viazaná v krvi a v mäse: v Starom zákone sa hovorí aj o "duši hoviad" (Pr 12:10) a zakazuje sa "nebudeš jesť mäsa s ich dušou, to jest s ich krvou" (1M 9:4) lebo "duša tela je v krvi, krv je dušou" (3M 17:11, 5M 12:23)

V starom zákone sa spomína často hovotí o „zabití duší" o „duši zvierat" a pod. Je teda jasné že sa nejedná o nesmrteľnú dušu./Sophia/


34.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   16. 12. 2015, 21:05 avatar
32...ruach-air (2), anger (1), blast (2), breath (31), breathless* (1), cool (1), courage (1), air (2), anger (1), blast (2), breath (31), breathless* (1), cool (1), courage (1), despondency* (1), exposed (1), grief* (1), heart (1), inspired (1), mind (3), motives (1), points (1), quick-tempered* (1), side (4), sides (2), Spirit (76), spirit (127), spirits (3), strength (1), temper (2), thoughts* (1), trustworthy* (1), wind (98), winds (7), windy (2), wrath (1).* biblehub.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
To je choré.Kde tu vidíš,čo tvrdíš?


36.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 21:24 avatar
34,....samozrejme,...sú tam aj iné synonymá slova ruach. Dočítaj to celé! Aj ked pre mňa je dôležité Písmo a jeho reč.
Ale ked to nenájdeš,...pomôžem ti!
Ale aj slová dych,bez dychu,vietor....naznačujú použitie tohto slova. Pretože -"dych" poukazuje na dych života! A až dané texty vystihujú jeho presný význam.
Ale mnoho biblických slovníkov,používa aj výraz....dych života,sila,životná sila!
Príklad....Biblický slovník,Jean Jaques Allmen...1,Duch,inšpirujúca moc v Starej zmluve. Vo svedectvách Písiem je Duch moc,ktorú používa Boh. Duch boží je pri práci v stvorení,/Gn1,2/ a v zachovávaní ľudského života./Job 33,4,...Iz 42,5/ .
...Duch sa javí tiež ako božská energia....atd.
Výraz..."v zachovávaní života" je to,čo som spomínal. To je tá životná sila,energia,moc.
Pre mňa je toto všetko samozrejmosť,základy,duchovné mlieko.....a ty sa pýtaš na bežné pojmy!


37.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   16. 12. 2015, 21:39 avatar
shagara...ja som kresťan a nešermujem nejasnými veršami SZ,pokiaľ nie sú v NZ.
Hebr 4,12 ---Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do rozdelenia duše / psyché / a ducha / pneuma,ruach /---
To je skutočný význam slova ruach.Tu je potvrdenie:
Rim 8,16 ---Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom / pneuma,ruach /, že sme deťmi Božími


38.
označiť príspevok

Shagara muž
   16. 12. 2015, 22:08 avatar
Stefan,...už som písal,že aj ..."jarabiny,cédre, a iné neživé stromy v písme komunikujú,hovoria,svedčia....a čo? Je aj strom osoba? Sú aj nebesia osoba,...aj tie"svedčia"?
A stefan,....asi si si nevšimol v Biblehub dobre,....ako sa používa slovo duch v Písme? Duch znamená aj =anjel,Boh,démon/duchovná bytosť/,...atd.
A v SZ sú jasné verše,...len tebe nesedia,lebo vyvracajú tvoju nebiblickú náuku! A sú aj v NZ,......nielen v SZ.


46.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   16. 12. 2015, 22:49 avatar
38..vyvraciaš pravdu Písma cédrami a jarabinami? 


66.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 12. 2015, 14:50 avatar
46,.....ak tie môžu hovoriť?,....tak aj duch svätý/Božia činná sila/ môže hovoriť! To dá rozum!
Ty vyvraciaš pravdu Písma tvrdením,že duch svätý je Boh! Potom sú Bohom aj jarabiny,cédre,nebesia/oblaky/,....atd.


71.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2015, 15:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.78.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 12. 2015, 15:44 avatar
71,......už som odpovedal......a hovoria omnoho viac ako duch svätý,Božia činná sila!
A nájdem aj tie ."iné miesta",....kde neživé veci veselo diskutujú!
A pochop,....ak hovorí niečo duch,tak to hovorí Boh Otec! Daný paralelizmus nájdeš na mnohých miestach Písma.
Boh totiž nemá ústa,ani mobil,.....tak používa svojho ducha,činnú silu!


82.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2015, 15:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.104.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 12. 2015, 18:25 avatar
82......to nikto nespochybňuje! Asi nečítaš ,čo píšem? Ved som spomenul daný paralelizmus,.......že ak niečo hovorí duch,hovorí to vlastne Boh. A preto je prirodzené,....že dané správy sa vzťahujú na reálne biblické skutočnosti.
Je zaujímavé,...že tento pohľad nemáš na obrazné podobenstvo o boháčovi a Lazárovi. Tam je jasne vidieť,že nemôže ísť o doslovné skutočnosti a realitu,/hypotetický príbeh/.....tak ako tvrdí poznámka pod čiarou v Jeruzalemskej Biblii.


119.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 12. 2015, 16:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.68.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 12. 2015, 14:55 avatar
„Nebesia oznamujú Božiu slávu,“ píše sa v Žalme 19:1. Teda svedčia o Bohu,...tak ako duch svätý,tiež neživá vec,Božia sila.
Rim.8:16


72.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2015, 15:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.76.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 12. 2015, 15:40 avatar
72,.....si ty ale truhlík. Citoval som ti Izaiáša/a je aj viac miest/,....kde sa vone hodnú chvíľu stromy rozprávajú,pýtajú a kladú otázky!
Tak ako na inom mieste ,kde stromy sa dohadujú,kto bude kráľom nad stromami.
A možno si si všimol,že tu aj posvetie rozpráva....." Aj cyprusy a libanonské cédre sa tešia kvôli tebe, od chvíle, čo si padol, hovoria si: Nepríde k nám už drevorubač. 9 Zospodu sa podsvetie znepokojí kvôli tebe a vyjde ti v ústrety, keď prídeš, kvôli tebe zobudí tiene všetkých mŕtvych mocnárov zeme, zdvihne z trónov všetkých kráľov národov. 10 Títo všetci sa ozvú, prehovoria k tebe: Aj ty si bez sily ako my, stal si sa nám podobným! 11 Do podsvetia je zvrhnutá tvoja hrdosť za zvuku tvojich hárf. Pod tebou lezie chrobač a červy sú tvojou prikrývkou. 12 Ako si padla z neba, žiarivá zornička! "
A že jablká a traktor?!.....   


79.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2015, 15:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.55.
označiť príspevok

elemír muž
   16. 12. 2015, 23:39 avatar
Shagara není nad rozum, ako keď sa vydarí. V 19 si reagoval na moju dsiatku,

Teda...peklo......je tak absurdná náuka,že ak v ňu verím,....tak ukazujem,že vlastne som nič nepochopil o Bohu spravodlivosti a lásky!
Teda lepšie by ťa nikto nevystihol, ako ty sám seba.
Lebo ja som tam napísl, že neviem, čo je peklo a ani ma to nezaujíma, mňa zaujíma ježiš a jeho slová o tom,, že nevyjdeš stade, pokiaľ nezaplatíš do poslednej mince, to je kráte jasné a bez zbytočných kidov. A práve táto veta je podstata kresťanov, pre túto vetu tiež 85% ľudí Krista nenávidí, lebo kresťan je ten, čo je poškodený a 85% je tých, čo toto svínstvo zla násilia a preliatej krvi robia. Robia sa, že neveria, že boh neexituje, ale nemajú iné riešenie, než to, ktoré im dáva satan.lebo títo nepochopili,čo je dobro a čo zlo, že dobro ja zarábať si v potu tváre na svoj chlieb a zlo, nič nerobiť a vypotené si jednoducho zlom vziať a užívať. Niektorí to robia vedome a cielene a niektorí sú prinútení, aby si zlom zabezpečili nielen živobyti, ale aj kvantá blahobytu na zemi.
A tu zrazu niekto príde a povie, že nevyjdeš odtiať, pokial všetko nezaplatíš, teda odrobiť. No nezabev by si ho ????
Naozaj si taký bláhový a tak to perfektne ovládaš, že bude odpustené všetko všetkým,.???????? Boh nemusí nikomu zdôvodňovať, prečo ho vzal, alebo nevzal a tú kopu papierov písomných dôkazov, ktoré mu chceš v tejto chvíli predložiť na pripomenutie, že sa zase v prípade jehvistov mýli, lebo vy to máte zdôvodnené inak ??, On si jednoducho vyberá ako trener reprezenácie, jeho nezujímajút teoretické informáci o futbale, jemu musí každý hráč ukázať, čo má z sebou a čo vlastne je.
Zahoď všetky ti dôkazy zahlavu ako to urobila baba v tej rekleme na pôžičku.


57.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 12. 2015, 00:02 avatar
55....elemír,....viem ako si to myslel. Tie slová,čo cituješ boli myslené všeobecne,...na všetkých čo veria v peklo.
A ked komplexne vnímaš všetko čo je v Písme,tak nemusíš mať obavy z pekla. Nemôžme citovať len jeden alebo dva texty!
Ja poznám celú mozaiku danej náuky a aj jej pôvod. A ver,peklo prišlo len preto,že prišla náuka o nesmrteľnosti duše. A tu nastal problém! Ćo so zlými nesmrteľnými dušami,kam ich poslať,umiestniť? A pohotoví teofilozofovia tak vymysleli peklo,miesto večných múk!
Elemír,...ja sa ti môžem aj ospravedlniť,ak si myslíš,že som tým mienil teba/nerobí mi to problém/ ,...ale my musíme mať v to jasno! Týmto postojom robíme dobré meno Bohu,ktorému neprisudzujeme niečo,...čo mnohým zahatalo cestu k Bohu a znavážilo ho." Pekelníci" ...robia presný opak,.....ohovárajú Boha,a dávajú svetu o ňom zlý,ale zlý obraz! Boh s tebou.


61.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2015, 14:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.73.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 12. 2015, 15:34 avatar
61....preklad slova hádes v zmysle biblickej reči by mal byť...záhrobie,ríša smrti,podsvetie!
RKC si slovo peklo vypožičala z gréckej mytológie.
Z internetovej stránky.......Gehenna

Výraz Gehenna (grécky Geenna; hebrejsky Ge Hinnom), bolo v skutočnosti miesto na juhu Jeruzalema - Údolie Hinnom. Toto územie bolo považované za odporné miesto, pretože, ako uvádza Biblia, v staroveku tu Izraeliti obetovali svoje deti zloprajnému božstvu nazývanému Moloch. Ich pobožnosť zahŕňala ľudské obete, skúšky ohňom a seba trýzeň (Pozri si 2 Králi 16:3 - kde Ahaz "upálil svojho syna ako obetný dar." Neskôr sa Gehenna stala smetiskom, kam sa odvážali odpadky a mŕtve zvieratá z mesta, aby sa spálili. Tieto ohniská neustále horeli, aby sa tak predchádzalo šíreniu chorôb. Čo na tomto mieste nepohltil oheň, to zožrali červy.
K tomuto sa viaže Ježišova zmienka k Gehenne (neskôr preloženej ako Peklo), ako miestu "náreku a škrípania zubov, kde červy nezomierajú" a "kde oheň neprestáva horieť."
--------------------------------------------------
Pre starovekých Grékov, ..............bol Hádes, ako miesto bolo samo o sebe podsvetím rozdeleným na dve časti. Jedna časť bola pre mŕtvych a ta druhá hlbšia časť bola pre väznených Titanov. Hádes, podľa mýtov bolo príšerné miesto, kde boli duše posielané po smrti. Bolo to miesto prenasledované šedými prízrakmi a strážil ho trojhlavý drak, ako pes Cerberus (pozri si 12 úloh Herkula v knihe Symbol Života od Daskala). V neskorších gréckych mýtoch podsvetie Hádes bolo tiež opisované ako miesto, kde bolo zlo potrestané a dobro odmenené.
A tento príbeh je asi aj odozvou na iný príbeh zo starovekého Egypta......egyptský príbeh je spojený s Bohom Osirisom a Anubisom,
A ty a Stefan opisujete toto pohanské peklo,....ved ste aj spomínali dve časti hádesu. A tie v biblickom hádesi nie sú.
To sú dve úplne rozdieľne veci. A tak klamete,....a čitateľom DF podsúvate grécke,pohanské,mytologické peklo!
Aj myslitelia Renesancie, odmietli myšlienku večného Pekla. A to musí robiť každý,kto pozná pravdu Písiem a používa zdravý rozum!


77.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2015, 15:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.80.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 12. 2015, 15:51 avatar
77,.....vo vaších prekladoch je slovo hádes stále inač prekladané,....a tak máte v tom zmätok! Raz je to preložené ako peklo,potom záhrobie,....jama, ríša smrti a zas peklo,....atd.
Fotoon....ver si vo svoje peklo,....ved zbadáš ked tam pôjdeš,....aká je to pekná krajina?!  


83.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2015, 15:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.87.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 12. 2015, 16:07 avatar
83....aspoň že tam bude panoramatická televízia! ......v tom pekle----- ....budeme vidieť rovno až do neba! A naopak....neboj,niekedy na teba zavolám,alebo ti ovlažím jazyk,...ked výjdem na obláčik a .....      


88.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2015, 16:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.89.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2015, 16:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.90.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 12. 2015, 17:36 avatar
89 ....tu sa vlastne pri týchto rozporoch ukazuje,že iba jeden môže mať klúč k poznaniu pravdy. Vždy to tak bolo. A ja viem ,že dnes učia po celom svete iba JS,...nikto iní! A porovnávať ich porozumenie s inými,...nie je možné. Bájky/peklo,trojica,nesmrteľná duša/ sa nedajú porovnávať s pravdou!


91.
označiť príspevok

veriaci-4
   17. 12. 2015, 17:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.92.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2015, 18:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.93.
označiť príspevok

Wolfe muž
   17. 12. 2015, 19:27 avatar
V co vlastne veria ASD? Teda okrem toho, ze svatia sobotu, namiesto nedele?


97.
označiť príspevok

Fotooon muž
   18. 12. 2015, 00:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.99.
označiť príspevok

Fotooon muž
   18. 12. 2015, 00:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.101.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 12. 2015, 03:30 avatar
Moja svagrina sa kamosi a bola spoluziackou na zakladnej a stretnej skole s jednou ASD a mam pocit, ze ma na nu nejaky divny fanaticky vplyv..


102.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 12. 2015, 03:33 avatar
"čítal som od nich celú jednu prácu - výklad Zj.J. verš po verší" >> Nemas to nahodou v elektronicke forme a nemohol by si mi to poslat na Wolfe@zmail.sk ?

Zaujimaju ma vsetky denominacie


98.
označiť príspevok

zoozoo muž
   18. 12. 2015, 00:53 avatar
ja svatim prvy maj, deviaty maj, dvadsiatydeviaty august.
jedno si to vychadza na sobotu alebo nedelu...


100.
označiť príspevok

Fotooon muž
   18. 12. 2015, 01:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.58.
označiť príspevok

milky945 muž
   17. 12. 2015, 02:30 avatar
Štefan, nevysvetlil si dostatočne dve kľučové veci v Lk 16,19+. Tak mi dovoľ dve otázky.

1. Lazar bol v lone Abraháma (verš 22,23). To je kde? Prečo sa to tak volá? Čo to reprezentuje?
Ján 1,18 píše tiež o lone: "Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom, on nám vysvetlil." ...
Písal si, že lono Abraháma je v hádese. Platí to isté o lone Otcovom, v ktorom je Ježiš (Ján 1,18)? Alebo inak, prečo jedno lono by malo byť v hádese / v ríši smrti a druhé nie?
Mne sa skôr zdá a v niektorých prekladoch to tak je, že v lone abraháma a v lone Otcovom znamená / vystihuje blízkosť. Ježiš bol blízko svojho Otca vo všetkom, v myšlienkach, skutkoch a slovách. Asi aj Lazár bol blízko Abraháma, teda mal podobnú vieru (myšlienky, skutky a slová) ako abrahám. Takže to celé je skôr o viere ako o nejakom mieste v hádese. Nakoniec, posledná veta / verš 31 to potvrdzuje :
"Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto vstal z mŕtvych."
nepočúvajú Mojžiša = neveria mu

2. Prečo Boháč prosil Abraháma a nie Boha o milosrdenstvo (verš 24)? Boh ho tým nejako poveril? O tom dosť pochybujem.

Mimochodom slovné spojenie "ríša smrti" mi príde / znie trochu pohansky, ale už som to použil.


62.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2015, 14:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.65.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 12. 2015, 14:47 avatar
Milky.....hádes mnohí prekladajú ako ..."ríša smrti,záhrobie,podsvetie,hrob,jama,hlbina...atd". Ide proste o miesto ?/možno viac stav/ kde sú všetci mŕtvi. Pretože,ak sa človek rozplynie na prach,prvky zeme a nie je nijaká nesmrteľná duša,....tak sotva možno definovať hádes ako skutočné miesto. Boh má verných v pamäti a vzkriesi/znovustvorenie/ iba toho,kto mu bol verný a je zapísaný v jeho "knihe života". Aj toto je len obrazný,symbolický výraz.
Súhlasí milky945


70.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2015, 15:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.117.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 12. 2015, 16:09 avatar
70.......Fotoon.......netrep! Hádes je stále hádesom. Ak ho nejaký prekladatel preloží slovom záhrobie,tak by ho tak mal preložiť stále. Hádes sa totiž nemení a nemožno naň uplatniť viac významov podla kontextu,ako to možno s inými slovami niekedy urobiť!
Aj preto toto slovo JS trasliterujú a stále ho prekladajú slovom hádes.
A hádes nikdy neznamená miesto múk. Hádam aj Kristus v hádese tri dni trpel? Bol on hriešnik?


118.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 12. 2015, 16:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.59.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   17. 12. 2015, 07:33 avatar
milky..tu nie je čo vysvetliť.Ja píšem len to,čo je v Písme.Nie som žid,neviem,čo je presne lono Abrahámovo.Môže to byť aj stav.Hádes / lono Abrahámovo je 1 jeho časť-Lk16 / je miesto tak,ako je aj tartaros:
--2 Peter 2:4 Lebo ak Bôh neušetril anjelov, ktorí zhrešili, ale ich v reťaziach mrákoty uvrhnul do podsvetného žalára a strážených vydal súdu.
Hádes, Gehenna, a Tartaros. Sú to tri rôzne slová a označujú tri rôzne miesta. Hádes je ríša smrti pre duch.podstatu,gehenna je peklo-večný oheň a Tartaros je výraz pre miesto večného trestu.

---Žalmy 16:10 Lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti; nedáš svojmu svätému, aby videl porušenie.
---Skutky 2:27 lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti ani nedáš svojmu Svätému vidieť porušenie.
KRISTUS bol v ríši smrti -hádese,po jeho vyvedení starozákonných spravodlivých je táto časť prázdna.Pavol sa neteší ani na smrť-aby nevedel ničoho,ani na lono Abr.,ale na KRISTA:
---Filipským 1:23 Ale oboje ma tiahne: mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo o mnoho lepšie,
24 ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás.--
Ciže chce zomrieť a okamžite byť s KRISTOM,nehovorí nič o čakaní na zmrtvychvstanie.
To isté hovorí Ján---Zjavenie 6:9 A keď otvoril piatu pečať, VIDEL som pod oltárom DUSE zabitých pre slovo Božie--
O hadese sa píše,že je v miestach nižších,ako zem.Nikto nevie,ťi doslova pod zemou,alebo pod zemeguľou.Isté je však to,že podzemské bytosti jestvujú / duch.podstaty /:
Flp 2---aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i PODZEMSKYCH

Co sa týka 2.otázky,prečo by mal prosiť BOHA,ked už bol po smrti?Mal by si vedieť,že to už je trochu neskoro.Teda ,pokiaľ nie si katolík.
Súhlasí Fotooon


63.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 12. 2015, 14:39 avatar
Hádes .....je ríša smrti kam idú všetci zomrelí!
Gehenna..........je symbolické ohnivé jazero,ktoré predstavuje večné zničenie,druhú smrť.
Tartaros..........nie je miesto,ale skôr ponížený a padlý stav démonov, a isté obmedzenie/už určite nemôžu prísť na zem a zhmotniť sa,ako v minulosti/
A neuvedomuješ si,že v smrti nevnímaš čas/aj keby uplynulo tisíc rokov/.....ale z hladiska žijúcich je to inak.....vzkriesenie môže byť až po druhom príchode Krista/to je biblický fakt/,.....a v "posledný deň",....čo Ježiš Marte nevyvrátil!
A čo sú to podzemské bytosti...čerti? 
Alebo...ponebeské bytosti.....sú to tie,čo preleteli mimo?
A ak Sk.2:34 hovoria "ved ani Dávid nevystúpil na nebesia",.......tak na neho Ježiš zabudol?  Jeho nevyviedol z ríše smrti?
To nie je pekné od neho!
A ak zostala ríša smrti/hádes/ prázdna,....prečo potom Zjavenie hovorí niečo iné?
„More vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, a smrť a hádes /ríša smrti/vydali mŕtvych, ktorí boli v nich," Zjav.20 kap.
Ciže okrem Dávida musel Ježiš ešte na niekoho zabudnúť? 
Stefan,.....máš talen na vykladanie Písma,to sa musí nechať!
A Pavol ti tiež nedáva za pravdu slovami....."lebo sám Pán zostúpi z neba s prikazujúcim zvolaním, s hlasom archanjela a s Božou trúbkou, a tí, čo sú mŕtvi v spojení s Kristom, vstanú prví. 17 Potom my žijúci, ktorí prežijeme, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch.
Teda,...až po zaznení poslednéj trúbky v čase konca budú ľudia vzkriesení. Samozrejme,....to sa netýka nesmrteľných duší.
Tie bude kriesiť iný patrón-šaňo rožkatý!  
A Pavol opisuje aj čas vzkriesenia a poradie....."Lebo ako skrze človeka prišla smrť, tak prišlo skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. 22 Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení; 23 každý však v tom poradí, ktoré mu patrí: Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi, 24 a potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi," 1 Kor.15 kap.
Ale aj ked môžem citovať aj dalšie dôkazy,aby sa ukázalo ako strielaš naslepo.....nebudem ťa trápiť. Len pokračuj v bájkach,....odmena ťa neminie!


67.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2015, 14:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.69.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 12. 2015, 15:18 avatar
67.....Biblia hovorí, že niektorí mŕtvi sú v..... „gehenne“. (Lukáš 12:5)
značenie gehenna je ale odvodené od názvu miesta za hradbami starovekého Jeruzalema, ktoré sa používalo ako skládka odpadu. Pálili sa tam mŕtve telá a odpadky. Hádzali tam telá mŕtvych, ktorých Židia považovali za nehodných pohrebu a vzkriesenia. . (Smith’s Dictionary of the Bible) Gehenna je teda vhodným symbolom večného zničenia
Gehenna predstavovala teda úplné zničenie bez nádeje na vzkriesenie.
Symbolické ohnivé jazero ......predstavuje ‚druhú smrť‘. (Zjavenie 21:8) Nejde o smrť, ktorá sa v Biblii spomína v súvislosti s Adamovým hriechom, .......smrť, z ktorej je možné vyslobodenie vďaka vzkrieseniu. (1. Korinťanom 15:21, 22)
Keďže Biblia nehovorí o tom, že by „ohnivé jazero“ malo vydať tých, ktorí sú v ňom, druhá smrť musí byť iná — taká, z ktorej niet návratu.
Ak to tak nie je.......ako môže byť smrť a hádes/peklo/....vhodené do ohnivého jazera? Môže aj smrť a peklo trpieť? 
Dúfam že odpovieš? Nejak sa tomu aj so Stefanom vyhýbate!
Súhlasí milky945


74.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2015, 15:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.75.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2015, 15:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.81.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 12. 2015, 15:53 avatar
75,....teda boli dve peklá? A jedno bolo vrhnuté so toho druhého?


85.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2015, 15:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.84.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 12. 2015, 15:57 avatar
67........V Matúšovi 10:28............. Ježiš svojich poslucháčov varoval, aby sa báli........... „toho, ktorý môže zničiť dušu i telo v gehenne“. Čo to znamená? Je to tak ako ty tvrdíš?
Všimni si, že sa tu vôbec nehovorí o mukách v ohni gehenny, ale aby sme sa..... ‚báli toho, kto môže zničiť v gehenne‘. Keď tu Ježiš poukazuje osobitne na „dušu“, zdôrazňuje, že Boh môže ......zničiť/nie trápiť/ všetky vyhliadky na život človeka; taký človek teda nemá nijakú nádej na vzkriesenie. Takže ‚oheň gehenny‘ má ten istý význam ako ‚ohnivé jazero‘ v Zjavení 21:8, a to zničenie, „druhú smrť“.
Celú problematiku trestu za hriech vystihuje úplne jeden krátky text Písma....Rim. 6:23: „Mzda, ktorú platí hriech, je smrť.“


86.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2015, 16:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.94.
označiť príspevok

milky945 muž
   17. 12. 2015, 21:41 avatar
Fotón 67, odporučil by si Marek 9,43+ svojmu blízkemu, priateľovi,rodine? Alebo káže sa Marek 9,43+ otvorene a doslovne v cirkvách? Hovorili ste o tom niekedy v cirkvi, že sa to má robiť a brať doslovne? Alebo sa to len v tichosti ignoruje a radšej sa to nevyťahuje na svetlo sveta?

Pre ilustráciu:
Mk 9,43+: "A keby ťa pohoršovala tvoja ruka, odtni ju" .... "A keby ťa pohoršovala tvoja noha, odtni ju;" ... "A keby ťa pohoršovalo tvoje oko, vylúp ho"


95.
označiť príspevok

veriaci-4
   17. 12. 2015, 22:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.64.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 12. 2015, 14:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.96.
označiť príspevok

milky945 muž
   17. 12. 2015, 22:07 avatar
Štefan, nevieš, čo (presne) je lono Abrahámovo, hlavne že vieš, že je súčasťou Hádesu. A na základe čoho? Len na základe toho, že v Lk 16 Lazar zomrel a ocitol sa v lone Abr. Pritom ani netušíš, o akú smrť tam išlo, o aké bohatstvo boháča a chudobu Lazara išlo. Išlo o fyzickú smrť človeka a pozemské bohatstvo alebo o inú smrť a iné bohatstvo? Nevieme. Pritom mohlo ísť o bohatstvo božieho slova, pravidiel, zákonov, ktoré poznali / mali napr. farizeji, ktorý kvôli tomu spyšneli a nešírili toto slovo medzi pospolitý ľud a ten ostal / ostával nevedomý / chudobný. Čiže mohlo ísť o bohatstvo a chudobu poznania božieho slova. Ale niektorí kresťania to berú hneď bez rozmýšľania ako hotovú vec, že sa jedná o bohatstvo a chudobu materiálne / sociálne a fyzickú smrť človeka. Potom samozrejme v Lk 16 musí ísť o Hádes a lono abrahámovo tým pádom je súčasťou Hádesu. “Super záver“, no na základe čoho? Na základe neistých predpokladov. Dalo by sa dokonca povedať, že na základe mylných predpokladov. Prečo mylných?

Na veľa miestach v biblii (nový / starý zákon) je jasná správa:
1. po smrti je nič, bezvedomie, koniec života
2. zo smrti do života sa prechádza / dostáva vzkriesením
3. vzkriesenia budú dve a ešte nebolo ani jedno
Ak som si niečím v Biblii istý, tak je to práve toto, práve tieto tri body, nie som adventista, ani jehovista.

Mimochodom, tvoje dokazovanie tvojej viery podľa Písma sa mi zdá dosť zmätočné. Najskôr napíšeš tvrdenie, no potom väčšinou cituješ verše Písma, ktoré s tým tvrdením nesúvisia alebo len okrajovo / do určitej miery. Alebo naopak, najskôr písmo a potom tvrdenie, ktoré nevyplýva z citovaného písma. Ťažko sa v tom hľadajú súvislosti a orientuje.


105.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 12. 2015, 18:34 avatar
Milky....súhlasím s tými troma bodmi. Ale k tomu tretiemu........prvé vzkriesenie má prísť v čase príchodu Krista/a následnom celosvetovom zjednocovaní Božieho ľudu/ na konci "ustanovených časov",.....a to sa už stalo. A práve vtedy bolo aj v nebesiach zriadené Božie kráľovstvo a Kristus teraz "podmaňuje uprostred svojich nepriateľov"!
Rok 1914........je východiskový bod,ktorý podporuje aj biblická chronológia a viac iných faktov,ktoré som už spomenul! Aj preto od tohto času hlavne JS začali konať obrovské,evanjelizačné ťaženie!


103.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   18. 12. 2015, 08:32 avatar
milky 96...tiež si použil "zdravý rozum" ako shagara?
Už 2. krát sa musím ospravedlniť elemírovi,že som ho ohováral...že napísal text,kde je v každej vete hovadina.Ty si aj čítaš trochu po sebe čo napíšeš?
Takže ai trošku rozvedieme,čo si tu "rozpracoval".Písmo tam ale nedáva priestor na takéto špekulácie už len tým,že tam je jasne uvedené "pochovali ho".
Možno vieš,čo znamená v biblii byť chudobný duchom.Znamená to uvedomenie si svojej hriešnosti a totálnej ničoty.Len takých ľudí BOH vypočuje.
Iz66,2---Ale na tohoto hľadím: na utrápeného a na toho, kto je zdrteného ducha a trasie sa nad mojím slovom.---
Zalm 34,19---Hospodin je blízky tým, ktorí sú skrúšeného srdca, a tých, ktorí sú zdrteného ducha, zachráni---
Ciže všetko je podľa teba presne naopak a víťazom by mal byť boháč.
Upozorním ťa ešte na jednu vec.Shagarove a adventistické teorie nie sú v žiadnom prípade kresťanské /sú telesné,démonské /a tá tvoja jasná správa,ktorú si sa ani neodvážil podoprieť súradnicami z Písma ťa ťahá presne tam,kde je boháč.
milky, schovávaš sa len za prázdne slovíčka.Ak tomu rozumieš,napíš,kde citujem verše a nesúvisia s mojim tvrdením.
Namiesto ohovárania čiň pokánie.


106.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 12. 2015, 18:38 avatar
Argumentácia bez dôkazov tohto typu Stefan nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Klamať sa môžeš nadalej. Dlho ti to nevydrží.
A uvedomovanie si svojej "hriešnosti a ničoty" sotva niekoho robí šťastným! Tento text viac poukazuje na našu závislosť na Bohu,jeho sile,múdrosti,....a na fakte že napĺňame svoje duchovné potreby ,práve preto u Boha!


109.
označiť príspevok

milky945 muž
   18. 12. 2015, 21:13 avatar
Štefan neboj, zdravý rozum som nestratil a verše Písma o jasnej správe Písma ti tiež dodám, ale chce to čas, i keď si myslím, že je to zbytočné, aj tak neuveríš.


107.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 12. 2015, 18:51 avatar
A Stefan....prečo si neodpovedal ako je to s tou Nešamah/ako si klamne tvrdil ,ked si ju vzťahoval na nesmrteľnú dušu/..?...a prečo si neodpovedal na tie tvoje "bájky",....ked si tvrdil úplne od veci ,že "Kristus vyviedol starozákonných ctiteľov z hádesu",....a že táto časť je už prázdna. Dané texty ,/v 63/ktoré som ti citoval ,hovoria úplne niečo iné!

Skús odpovedať biblickým spôsobom ,....a nie tým tvojim,ľudským zovšeobecňujícim tvrdením......akí sme my/tí,ktorí tvrdia opak ako ty/ hlúpy,a ty nekonečne múdry! Aj ked vyvraciame Bibliou tvoje ľudské pohľady!
Už som písal a za tým si stojím,.....kto tvrdí,že existuje peklo,miesto múk nevidel Boha/a nepozná ho/ a preto jeho ostatné tvrdenia stoja iba na piesku cirkevných,katolíckych,pohanských náuk!


108.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   18. 12. 2015, 19:44 avatar
shagara...takto by to dalej nešlo.Aby si mohol pochopiť tieto veci,mal by si si uvedomiť,že duša jestvuje presne tak,ako je popísaná v Písme,nemiešať tieto veci s gréckymi pohanskými hlúposťami / ako to zvykne robiť RKC / a následne sa z tohto guláša vysmievať.
Na začiatok porozmýšľaj,ako je možné,že si pamatáš veci napr spred 30 rokov.Kde je centrum pamate v mozgu?Jestvuje také niečo,zvlášť,ked uz aj vedci dokazujú,že nič také nejestvuje,telo za života človeka sa niekoľkokrát vymení a tá časť mozgu,ktorá sa vždy považovala za centrum pamäte sa z celého mozgu mení najrýchlejšie?
Niečo o obmene mozg.buniek: www.neurological.org.nz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Môžeme to prebrať,neskôr sa dostaneme k duchovnej stránke človeka.


111.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 12. 2015, 21:45 avatar
108....čo je na tom čudné? Ved existujú v mozgu centrá krátkodobej,dlhodobej pamäte,...atd. To je samozrejmosť,...o čom to básniš zase?
A biblická "duša" je celý človek,....to tvrdia aj dušičkári a všetky biblické slovníky a učenci. Nikdy nikto nemôže slovo "duša" spomínané v Biblii vztiahnuť na niečo nesmrteľné a duchovné,čo prežíva smrť tela! nikdy!
Ani,duch,ani duša,ani nešamah na nič také nepoukazuje,....lebo sa to spája i so zvieratami!
Súhlasí milky945


113.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   18. 12. 2015, 22:30 avatar
111...o akých centrách to píšeš?Na to prišiel kto?Ty?
Clovek má duchovnú podstatu,inak by nebolo možné čokolvek si pamatať.Ako si to predstavuješ?Ze sa spomienky prelejú zo starej bunky / pred jej zánikom / do novej?
Aspoň si prečítaj článok,čo som tam vložil a ak BOH dá,pochopíš,že duša a duch sú nutné a stojí na tom celá kresťanská viera.Potom sa môžeme baviť napr o rozdieli medzi nimi.Inak Písmo nepochopíš nikdy a budeš stále presadzovať svoj poloateizmus.
Súhlasí veriaci-4


116.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 12. 2015, 15:41 avatar
113......Istý vedec .............Peter Russell v diele The Brain Book hovorí......Keď si vezmeme napríklad pamäť, náš mozog má obrovskú kapacitu. „Pamäť nie je ako nádoba, ktorá sa postupne naplní,“..... „skôr je ako strom, na ktorom rastú háčiky a na ne sa vešajú spomienky. Všetko, čo si zapamätáte, je ďalší rad háčikov, na ktoré sa môžu zachytiť ďalšie nové spomienky. Teda kapacita pamäti stále rastie. Čím viac viete, tým viac môžete vedieť.“
Náš mozog váži asi 1,4 kilogramu a obsahuje asi 100 miliárd neurónov, teda nervových buniek, ktoré sú medzi sebou navzájom zložito prepojené. Len jeden neurón môže byť v kontakte so 100 000 ďalšími! Táto sieť umožňuje mozgu spracovať a uchovať obrovské množstvo informácií. Už si len na ne spomenúť, keď ich človek potrebuje!
A k tomu má mozog dané centrá dlhodobej a krátkodobej pamäte. Pamäť sa viaže na neuróny,a nie na nejakú nesmrteľnú dušu,alebo ducha. To je nonsens.
Pamäť pozostáva z troch procesov: kódovania, skladovania a vybavovania informácií. Mozog kóduje informácie, keď ich zachytí a rozpozná. Potom ich môže skladovať pre budúce vybavenie. Pamäť zlyhá vtedy, keď sa naruší jeden z týchto troch procesov.......atd.

Aj samotná pamäť sa člení na viacero druhov, napríklad........... na senzorickú, krátkodobú a dlhodobú. Senzorická pamäť dostáva informácie na základe podnetov získaných našimi zmyslami, ako je čuch, zrak a hmat. Krátkodobá pamäť sa nazýva aj pracovná a slúži na zapamätanie si menšieho množstva informácií na kratšie obdobie. Preto môžeme spamäti počítať, pamätať si...... telefónne číslo, kým ho nevyťukáme, a nezabudnúť na prvú časť vety, kým dočítame alebo dopočúvame druhú. No ako vieme, krátkodobá pamäť nie je neobmedzená.

Ak si chceme uchovať informácie dlhšie, musia sa dostať do dlhodobej pamäti..........a daná kniha opisuje rôzne dalšie zaujímavosti ohladne ľudskej pamäte a pomôcok na pamätanie,/Mnemotechnika/ ako zapájať do toho city,...atd.
Ale opakujem,......pamäť je výlučne záležitosťou mozgu,neurónov,synapsií,...atd! „MYSTERIES OF THE MIND“ (ZÁHADY MYSLE)
Teda,....ja hovorím o veciach,....čo sú samozrejmosťou u ....čo len trochu vzdelaných ľudí! Ak kladieš také slaboduché otázky/pamäť a nesmrteľná duša,,,atd/,....tak ,teba sa to netýka!


110.
označiť príspevok

milky945 muž
   18. 12. 2015, 21:35 avatar
Štefan tu máš verše písma k bodu 1 v 96, ale najskôr krátky úvod.

Mŕtvy človek spí spánkom pokoja, smrť je (ako) spánok, bezvedomie. Mŕtvy človek nie je pri vedomí. Existujú verše písma, ktoré opisujú stav po smrti, ale nehovoria explicitne o spánku. Existujú verše písma, ktoré explicitne hovoria o smrti ako spánku. V rovnakom delení ich uvediem aj v nasledujúcom texte. Uvedené som čerpal vo svojich poznámkach, dúfam, že tam nie je chyba.

Smrť je ako spánok:
>>>Kazateľ 9,5: Živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia nič. Niet pre nich viac odmeny, lebo ich pamiatka je zabudnutá. 6Aj ich láska, aj ich nenávisť, aj ich horlivosť dávno zanikli a nemajú už podiel na ničom, čo sa deje pod slnkom. …. 10Všetko, čo tvoja ruka nájde k práci, urob podľa svojej sily, lebo niet práce ani uvažovania, ani poznania a múdrosti v podsvetí, do ktorého ideš.
>>>Jób 14,10: Ale ak muž zomrie, je po ňom, ak človek skoná, kdeže je? Ako vody sa tratia z jazera a rieka opadá a vysychá, tak človek si ľahne, a nepovstane; pokiaľ sa nerozpadnú nebesá, neprebudí sa zo svojho spánku. ….. + 14,21
>>>Iz 38,18: Lebo hrob ťa nebude oslavovať, smrť ťa nebude chváliť; nebudú očakávať na tvoju pravdu tí, ktorí sostupujú do jamy. Živý, živý ťa bude oslavovať ako ja dnes; otec bude oznamovať synom tvoju pravdu.
>>>Jób 3,13: Lebo teraz by som ležal a odpočíval, spal by som a mal by som pokoj ….. 17Tam prestávajú bezbožníci zúriť, a tam odpočívajú tí, ktorí ustali v sile od práce. 18Tam sú spolu bezpeční i väzni, nepočujú hlasu pohoniča. 19Malý a veľký sú tam rovní, a sluha je tam prostý svojho pána.
>>>Ž 88,11: Či asnáď tým, ktorí pomreli, učiníš zázrak? Alebo azda mŕtvi vstanú, aby ťa chválili? Sélah. Či sa bude rozprávať o tvojej milosti v hrobe? O tvojej pravde v zahynutí? Či sa bude znať tvoj zázrak vo tme alebo tvoja spravedlivosť v zemi zabudnutia?
>>>Ž 115,17: Nie mŕtvi budú chváliť JeHoVaHa a niktorý z tých, ktorí sostupujú na miesto mlčania; 18 ale my budeme dobrorečiť JeHoVaHovi odteraz až na veky. Hallelujah! .... (kto my?)
>>>Ž 6,5: Navráť sa zase, JeHoVaHu, vytrhni moju dušu; zachráň ma pre svoju milosť. Lebo v smrti nieto rozpomienky na teba, a kto ťa bude oslavovať v hrobe?!

Smrť je spánok:
Mŕtve dievča
Mat 9,18: Keď im to hovoril, tu hľa, prišlo isté knieža, klaňalo sa mu a hovorilo: Moja dcéra teraz zomrela, ale poď a vzlož na ňu svoju ruku, a bude žiť. 19A Ježiš vstal a išiel za ním i jeho učeníci. … 23A keď prišiel Ježiš do domu kniežaťa a videl pískajúcich na na píšťaly a zástup, robiaci ruch a nepokoj, 24povedal im: Odídite, lebo dievčatko nezomrelo, ale spí. A vysmievali sa mu. 25A keď bol vyhnaný zástup, vošiel chopil dievčatko za ruku, a vstalo.
Mŕtvy Lazar
Ján 11,11: To povedal (Ježiš) a potom im riekol: Lazar, náš priateľ, usnul; ale idem, aby som ho zobudil zo sna. 12Vtedy mu povedali učeníci: Pane, ak usnul, ozdravie. 13Ale Ježiš povedal o jeho smrti, a oni sa domnievali, že hovorí o spánku sna. 14A tak vtedy im povedal Ježiš otvorene: Lazar zomrel, 15a radujem sa pre vás, že som tam nebol, aby ste uverili. Ale poďme za ním! …... Ježiš tu hovorí, že mŕtvy lazar spí, že fyzická smrť je ako spánok.
Daniel 12,2: A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu sa zobudia, a to jedni na večný život a druhí na potupu a na večný hnus.

Nezaradené (z časových dôvodov do prvých dvoch skupín):
>>>Jób 34,14: Keby svoje srdce upriamil len na seba a svojho ducha i dych späť k sebe vzal, všetko živé by zaraz skonalo a človek by sa do prachu vrátil......... všetko živé = duše
>>>Žalmy 146,4: ROH: Vyjde jeho duch, navráti sa do svojej zeme; v ten istý deň zahynuly jeho úmysly. …. SEP: Keď vyjde z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň padnú ich plány. … (po smrti zaniká vedomie)
>>>Kaz 3,19: Lebo to, čo prichádza na synov človeka, prichádza i na hovädá; jedno a to isté prichádza na nich. Jako zomiera toto, tak zomiera i tamto, a všetko to má jedného a toho istého ducha, ani nemá človek nič viacej ako hovädo, lebo je všetko márnosť. 20Všetko ide na jedno a na to isté miesto; všetko povstalo z prachu a všetko sa navráti do prachu.
>>>1 Corinthians 15:50-54: 51 Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. 52 Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení. 53 Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť.
>>>1 Thessalonians 4:13-17: 16 Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; 17 potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.


112.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   18. 12. 2015, 22:20 avatar
110..nie že by som to nejak zvlášť vyžadoval,ale určitý bonton káže najprv sa oboznámiť s úvodným príspevkom,prípadne aj daľšími.Je to praktické aj z iného dôvodu...aby človek nevyzeral...no....skrátka,aby bol v obraze a nepísal o tom,čo už bolo vyvrátené.Pokiaľ myslí,že nie,mal by to vyvrátiť a nie kopírovať stále to isté dookola.

Spánok-v Písme nie je ani jediný krát spomínaný spánok duše,alebo ducha.Vždy sa jedná o telo,ktoré bude v posledný deň vzkriesené!!!


114.
označiť príspevok

milky945 muž
   19. 12. 2015, 02:26 avatar
V tých veršoch, čo som citoval, sa nikde nerozlišuje duša / duch / telo, že spí iba telo. Hovorí sa tam jednoducho o človeku, o živote.

Čo si v 1 a inde vyvrátil? Nerozumiem. Keď už mi niečo vyčítaš, buď konkrétny.
Nepáčilo sa ti, keď som v 96 neuviedol Písmo, teraz sa ti nepáči, keď som tak spravil. Ako sa hovorí, palicu si vždy nájdeš, keď treba psa biť.

Nevyčítaj mi, že som nečítal celú 1, čo je pravda. Čítal som to len do bodu, kde si tvrdil, že lono Abrahámovo je v Hádese a pritom si to nijako nedokázal, keď ani nevieš, čo to je. Tak sa nečuduj, že som sa zameral iba nato .
Súhlasí Shagara


121.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   20. 12. 2015, 11:37 avatar
114...milky tvoje ateistické prekrúcačské teorie nemusím vyvracať ja,robí to samotné Písmo.
Veľmi často sa používa verš z Kazateľa 9,5 --- Lebo živí vedia, že zomrú; ale mŕtvi nevedia ničoho ani nemajú viacej nijakej odplaty, lebo sa zabudla ich pamiatka.---
Lenže už nasledujúci verš to vysvetľuje ---a nemajú viacej nijakého podielu na veky v ničom tom, čo sa deje pod slnkom. ---Tu je dôležité to POD SLNKOM,čiže na tejto zemi.

To,že lono Abrahámovo bolo v hádese,nehovorím ja,ale Písmo:
---Potom v PEKLE, v mukách, pozdvihnul svoje oči a VIDEL Abraháma zďaleka a Lazara v jeho lone---
Boli jednoznačne na tom istom mieste,ktoré bolo oddelené priepasťou.

Milky...duša nie je duch.--- Židom 4:12 Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do ROZDELENIA duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca.----
Ako vidíš dušu a ducha rozdeľuje Božie Slovo.Hod tie sektárske blbosti za hlavu a študuj Písmo.


122.
označiť príspevok

milky945 muž
   20. 12. 2015, 12:33 avatar
Štefan, z celej plejády veršov, ktoré som uviedol v 110, si reagoval len na Kazatel 9,5. Tie ostatné ako nemajú žiadnu váhu / cenu? Neviem, prečo v Kazatel 9,5-6 zdôrazňuješ POD SLNKOM. Chceš naznačiť že ich nevedomosť a ďalšie veci v Kaz 9,5 sa týka len tejto zemi a inde to neplatí, inde žijú? To znamená, že inde (v nebi?) majú odplaty a môžu odplácať? No to hádam nemyslíš vážne. Nabudúce si lepšie premysli, čo píšeš.
A ešte jedna vec ku kazateľovi. Tu si sa dopustil logickej chyby alebo ako sa to hovorí. Pridávaš do Písma, čo tam nie je. Ak v Kazatel 9,6 sa hovorí "POD SLNKOM NIE", to neznamená, že platí "INDE ÁNO". Teda ak "POD SLNKOM NEMAJÚ", to neznamená, že "INDE MAJÚ".

Lono Abrahámovo:
No dobre teda, lono abrahámovo je v hádese. Potom ale prečo boháč nemal kľud, ktorý mal mať podľa veršov, ktoré som dal v 110? Boháč nemal spánok a nebol v stave spánku. Prečo? To ako jedno písmo protirečí druhému? Alebo kvôli jednému Písmu, konkrétne Lk 16,19+, budeš ignorovať ostatné? Neviem ako ty, ale Ja to nespravím. Z toho dôvodu nemôžem príbeh o Boháčovi a Lazarovi brať ako doslovný ale ako podobenstvo. Jediný problém mám v tom, že neviem presne o aké podobenstvo sa jedná.
...
Tu možno budeš namietať, že spánok sa týka len tela, nie duše / ducha, že spí len telo, nie duch/duša, ako si to spravil vyššie. Tak nech sa páči, dokáž to. Vo veršoch v 110 sa nič také netvrdí. Naopak Ž 6,5 zdôrazňuje, že duša je v hrobe, v spánku, v pokoji.

Čo sa týka ducha a duše, nikdy na df.sk som netvrdil, že je to to isté, že duša je duch. Len v tomto texte ich dávam ku sebe, lebo to robíš aj ty a neviem aká je tvoja viera v tomto smere.


123.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   20. 12. 2015, 14:26 avatar
milky...ao akých logických chybách hovoríš,to asi vieš len ty sám.Kniha kazateľ si v ničom neodporuje.Ked hovorí:
------a nemajú viacej nijakého podielu na veky v ničom tom, čo sa deje POD SLNKOM. -- a následne:
---Kazateľ 8:8 Niet človeka, ktorý by vládol nad duchom, aby zadržal DUCHA, ani niet vlády nado dňom smrti,---
---Kazateľ 12:7 a tak sa navráti prach do zeme, jako bol, a DUCH sa navráti k Bohu, ktorý ho dal.---- tak je asi jasné,že človek má aj duchovnú podstatu a ked píše "pod slnkom",myslia sa veci telesné a o tom som písal.Ja naozaj nemôžem za to,že sa na to dívaš ateisticky a tieto veci ti unikajú,preto tvrdíš,že si Písmo odporuje,čo ale nie je pravda.

Milky,vyčítaš mi prečo som nekomentoval tvoje výňatky z Písma.Prosím ťa ,vysvetli mi, prečo by som to robil,ked ony potvrdzujú,čo píšem.
Je mi smutno,ked vidím,ako sektársky vytrhávaš slovné spojenia a neuvedomuješ si,že napr.Zalm5 hovorí o úbožiakovi / CHUDOBNEMU,ZDRTENEMU duchom / ,ktorý prosí o zmilovanie v súlade s kázaním na hore a Zalm 146 hovorí o myšlienkach človeka,ktoré padnú,ked z nich DUCH vyjde.Je snád niekde písané,že duch zomiera?


124.
označiť príspevok

milky945 muž
   20. 12. 2015, 18:02 avatar
Štefan 123, aby som to zhrnul, Kazateľ 8:8, Kazateľ 9:6 a Kazateľ 12:7 dokazuje akože čo? Že človek má duchovnú podstatu (ducha), a tá žije po smrti ďalej? Teda na ducha / na duchovnu podstatu človeka sa nevzťahuje Kazateľ 9:5 ("Lebo živí vedia, že zomrú; ale mŕtvi nevedia ničoho ani nemajú viacej nijakej odplaty, lebo sa zabudla ich pamiatka"? Je tak? Myslel si to tak?
Tak nato ti poviem len jedno, zase pridávaš, lebo uvedené verše dokazujú maximálne to, že človek má duchovnú podstatu / ducha, i keď neviem z kade máš tieto slová, nikde v biblii sa nepoužíva slovo "duchovná podstata". Nič však tie verše nehovoria o živote / vedomí ducha po smrti.

Kazateľ 8,8 hovorí len to, že "Niet človeka, ktorý by vládol nad duchom, aby zadržal ducha" pred smrťou. Človek nemôže zadržal ducha, ktorý mu dáva život, aby nezomrel. To je všetko. Nič viac a nič menej.

RE "ked z nich DUCH vyjde.Je snád niekde písané,že duch zomiera?":
A to som niekde tvrdil, že duch zomiera? Nie, nikde som také nepísal. Veď duch je život a dáva život. Ale sám o sebe nežije, len oživuje telo a spolu tvoria živú bytosť – dušu (doložím neskôr Písmom). Položím ti proti otázku. Je snáď niekde písané, že duch sám o sebe žije a tvorí sám o sebe vedomie človeka? NIE. Nič také v Pisme nie je.

Možno práve Žalmy 146,4, ktoré si spomínal aj ty v 123, hovoria o tom, čo robí duch v tele človeka, že duch dáva život, lebo keď odíde duch, odíde život a tým aj myšlienky človeka. Tu máš hneď prvý verš, ktorý potvrdzuje predošlý odsek. Na záver, neviem prečo vyťahuješ Zalm5, keď tam navyše ani nie je, to čo tvrdíš.


126.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   20. 12. 2015, 20:45 avatar
opravujem,je to Zalm 6,o ktorom si písal


125.
označiť príspevok

milky945 muž
   20. 12. 2015, 18:43 avatar
Štefan, nakoniec sa dostávame ku samotnej podstate človeka, čo je človek, čo tvorí človeka. Ako som písal vyššie, verím tomu, že duch boží dáva život / oživuje, ale sám o sebe nie je živá bytosť / entita, ktorá by mala svoje vedomie a zámery. Duch oživuje telo človeka a spolu tvoria živú bytosť – dušu - človeka. Tomu verím na základe napr. Jób 34,14 ; Gn 2,7 ; ďalšie možno neskôr, toto je len na rýchlo.

Kazateľ 12:7 “a tak sa navráti prach do zeme, jako bol, a DUCH sa navráti k Bohu, ktorý ho dal”: …. Tu vidno krásnu symetriu. Ani prach zeme a ani duch po oddelení nie je živá bytosť / nemá vedomie, nemá plány, zámery, “vrátia“ sa na miesto svojho pôvodu.

Jób 34,14: „Keby svoje srdce upriamil len na seba a svojho ducha i dych späť k sebe vzal, všetko živé by zaraz skonalo a človek by sa do prachu vrátil.“

Gn 2,7: „A JeHoVaH Bôh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou.“


127.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   20. 12. 2015, 22:16 avatar
125...milky...síce to vyzerá zaujímavo,ale spadol si presne do tej istej jamy,ako SJ a CASD.Tu sa presne ukazuje,že ked si začneme svojvoľne vykladať verše SZ,dostaneme sa do závozu.
SZ je v otázke ducha zahalený.Príklad: Kto je prorok?Muž ducha.
Hoz 9,5---Prídu dni navštívenia, prídu dni odplaty - Izrael, vedz: bláznom je prorok, šialencom muž ducha---
NZ ale jasne hovorí,že existuje náš duch a Boží Duch.
Rim 8,16---Sám ten Duch spolu svedčí s NASIM duchom, že sme deťmi Božími.

Tá problematika je trochu zložitejšia,ako vyzerá.
Zach 12,1---Bremä slova JeHoVaHovho na Izraela. Hovorí JeHoVaH, ktorý roztiahol nebesia a založil zem a utvoril DUCHA / hebr. ruach,gr.pneuma / človeka v jeho vnútornosti---
Gen 2,7--- a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou DUSOU / hebr.nefeš,gr.psyché /
Budem sa tým zaoberať inokedy,tak len v krátkosti na pochopenie,aký je medzi nimi rozdiel.
Jak 3,14 ---Tá múdrosť neprichádza s hora, ale je pozemská, telesná/ PSYCHE /, démonská
Juda 19---To sú tí, ktorí sa oddeľujú, telesní / PSYCHE /, nemajúci ducha / PNEUMA /.
Takže ako vidíš,DUCH je v Písme v spojitosti s BOHOM a DUSA s telesnosťou a démonskosťou.


128.
označiť príspevok

milky945 muž
   21. 12. 2015, 12:13 avatar
Sťefan, dám len krátku reakciu

RE "Takže ako vidíš,DUCH je v Písme v spojitosti s BOHOM a DUSA s telesnosťou a démonskosťou.":
S tým v podstate súhlasím, len by som doplnil, že duša je zároveň bytosť / človek / život. A keďže človek je v biblii hlavne v hebrejskom Písme opisovaný ako telesný, potom to sedí s tým, čo píšeš.

Na margo ducha, to delenie na náš duch a boží duch, ktoré si naznačil, sa mi moc nezdá. Či Boh je rozdelený? Nie, nie je. Boh je jeden. A teda musí byť jeden aj Duch. Vidím to tak, že duch každého človeka je z jedného Boha. Rozdiel je len v živote, ktorý duch boží dáva. Nakoniec asi aj všetko hmotné stvorenie je založené na jednom duchu. Sú rôzne zvieratá a rôzni ľudia, majú rôzne životy, ale to neznamená, že existujú milióny duchov, toľko koľko je ľudí / zvierat.
Myslím si, verím tomu, že je len jeden duch, ktorý dáva rôzne životy. Ale možno sa mýlim, to je na diskusiu.


129.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   22. 12. 2015, 14:31 avatar
milky ...tiež som bol kedysi "presvedčený" adventista a hlásal som to,čo ty.Pod ťarchou dôkazov z Písma som však musel ustúpiť.V NZ je niekolkokrát jasne uvedené,že včlovek je "trojzložkový" a že existuje duch človeka a Duch boží:
Rim 8,16---Sám ten Duch spolu svedčí s NASIM duchom, že sme deťmi Božími.
1 Tesalonickým 5:23 A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a VAS DUCH nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus.


132.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 12. 2015, 18:05 avatar
129.......človek ako živá duša ,ked zomiera,tak zomiera celý človek! Preto je v Písme výraz "mŕtva duša" vnímaná ,ako "mŕtvy človek"!
Trojzložkové môže byť iba lepidlo a podobne. Teda ,to si pletieš. Tak ako si pletieš výraz -duch,a duša!
Aj zvieratá,aj človek majú len "jedného ducha!" Aj zvieratá sú duše, a majú telo. Ak je človek trojzložkový,tak nutne musia byť aj zvieratá trojzložkové!
Ale neviem prečo,,,,,pri tebe by som aj pripustil,že ty môžeš byť aj trojzložkový.....?!
   


130.
označiť príspevok

Fotooon muž
   22. 12. 2015, 15:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.133.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 12. 2015, 18:34 avatar
127.....Stefan,ty si vykladač Písma ako vyšitý!
Ten záver ma nakopol,a to poriadne. Píšeš....."Takže ako vidíš,DUCH je v Písme v spojitosti s BOHOM a DUSA s telesnosťou a démonskosťou."
Už som spomenul,že .....Boh má dušu! Je duša,....atd.

1Sa 2:35; Ža 11:5; 24:4; Prí 6:16; Iz 1:14; 42:1; Jer 5:9; 6:8; 12:7; 14:19; 15:1; 32:41; 51:14; Pla 3:20; Ez 23:18; Ám 6:8; Mat 12:18; Heb 10:38.
Je aj Boh démon,démonský?
Duša =bytosť/duchovná,fyzická,i zviera/ ,alebo predstavuje život danej bytosti/duchovnej,alebo fyzickej,i zvieraťa/.
A tak psyché môže byť aj svätá,čistá ,aj démonska. A aj zlí ľudia majú ducha,...každá bytosť ho má,aj zviera.
Tak netrep nezmysli Stefan!
Písmo .....Jakub 2:26 hovorí, že...... ‚telo bez ducha [pneuma] je mŕtve‘. V týchto veršoch sa teda „duch“ vzťahuje na to, čo oživuje telo. Ako u človeka,tak u zvieraťa. Samozrejme, výraz "duch" má aj iné významy. Tieto hebrejské a grécke/ruach,pneuma/ slová sa používajú na 1. vietor, 2. činnú životnú silu v pozemských tvoroch, 3. hnaciu silu, ktorá pramení z obrazného srdca človeka a spôsobuje, že človek hovorí a koná istým spôsobom, 4. inšpirované výroky pochádzajúce z neviditeľného zdroja, 5. duchovné osoby/Boh,anjeli,démoni/ a 6. Božiu činnú silu alebo svätého ducha.
A v SZ nie je duch zahalený,....iba ak tebe. A to,že ti nepasuje Kazatel a podobne, s tým nič nenarobíš. Starý zákon hovorí jasne o duchu!


134.
označiť príspevok

Vespertine žena
   22. 12. 2015, 18:37 avatar
Čau Shagy...stromček už máš ozdobený  ?


137.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 12. 2015, 18:56 avatar
134.....Hellou ....žiadny nemám! K pohode ho vôbec nepotrebujem! Aspoň šetrím naše lesy a peniaze! 
Odhliadnuc od toho,že konám to čo je správne,biblické! 
Súhlasí Vespertine, milky945


135.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 12. 2015, 18:43 avatar
123,....démoni,duchovia budú zničení. Teda,...žiadna nesmrteľnosť. To už prorokovalo prvé vyslovené proroctvo...Gen.3:15!
A vrátim sa k tomu ako si vysvetloval "dušu,ducha". Tak ako je duch dobrý,je aj zlý. A teraz nehovorím o bytostiach,ale o sklone človeka. "Saul mal zlého ducha"...atd.
A Kaz.12:7...opisuje zánik človeka,a skutočnosť,že všetky vyhliadky na život človeka spočívajú u Boha. Tu sa nič nehovorí o niečom,čo ide k Bohu/niečo nesmrteľné/,...to by i zvieratá potom boli vzkriesené! pochop to,a nesnaž sa nebiblickú náuku,pohanskú,grécku natlačiť do Písma. Vzkriesené môže byť iba to,čo je nesmrteľné!


115.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 12. 2015, 15:21 avatar
Ale Stefan....duša v Písme je telo/celé,bez rozlíšenia/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
V Písme nikde nie je duša spájaná s nesmrteľnosťou.
Príklad duša......."môže vykrvácať,môže byť hladná,môže byť zamknutá v retaziach,môže zomrieť,byť odrezaná,zničená",...atd!
A "lietajúce duše" sú vtáci,......"hovädo za hovädo"/duša za dušu-Roháčkov preklad/,poukazuje ,že zvieratá sú duše,....sú duše aj v mori/ryby,...atd/.
A je úplne isté,že pred druhým príchodom Krista nikto nedostal odmenu, a teda nemôže vedieť ako skončí!
Príklad,vzkriesenie Lazára: Je čudné,že ked Lazár bol vzkriesený,že nič nespomínal ako to bolo v nebi/bol tam asi 4 dni/,....tiež by mu Ježiš nepreukázal nejakú láskavosť,ked by ho vzkriesil /stiahol/z nebeskej blaženosti,sem na zem,do tohto sĺzavého údolia!
A desiatky veršov hovoria,že určite do smrti Krista nikto nemohol vstúpiť do neba,lebo Kristus bol tá "opona"/jeho telo/,ktoré ked obetoval/a opona sa roztrhla/, tak až vtedy bola "otvorená cesta do svätého miesta,neba"!
Ale ani vtedy po smrti ešte nikto nešiel do neba. Vzkriesenie malo nastať až pri príchode Krista. A kriesiť to,čo je nesmrteľné nemá význam! A telo/hmotné/ v nebi nemôže byť. Akokoľvek chcete tvrdiť ,že v čase konca majú byť vzkriesené telá,a tie sa majú spojiť s nesmrteľnou dušou v nebi,v pekle! Je to blbosť a nikde to v Písme nie je. Naopak,....Písmo vylučuje ,že by hmotné telo mohlo byť v nebi. A to aj zdravý rozum. V nebi sú len duchovné bytosti.

Tvrdiť opak, môže len človek ktorý ignoruje rozum a Boha,jeho Slovo!


120.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   20. 12. 2015, 09:34 avatar
shagara...nezáleží na tom,koľko výkričníkov napíšeš.Je to stále rovnaká hovadina s nimi,alebo bez nich.
Ked je duša a telo jedno,prečo potom Pán Ježiš hovorí---bjte sa toho,ktorý môže DUSU aj TELO zatratiť v PEKLE?
S tým Lazarom si samozrejme vedľa,ako vždy.BOH je všemohúci a nebude sa Lazara vypytovať,či sa mu niekde páčilo,alebo nie.Vzkriesil ho preto,aby sa na ňom zjavili Božie skutky a aby ľudia uverili.
Pán ježiš mal po vzkriesení hmotné telo,mohli si na neho siahnuť,alebo napr.mohol jesť.


131.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 12. 2015, 17:57 avatar
120......opäť klameš,zavádzaš! Tu sa píše.....zničiť dušu a telo v gehenne!
A tak to prekladajú takmer všetky biblické preklady. Všimni si,že v úvode sa píše...."že sa nemáme báť toho/satana/ ktorí môže zabiť telo,ale nemôže zabiť dušu/vziať nádej na večný život/,.....a druhá časť poukazuje,že naopak,ak nezostaneme verný Bohu,tak ten môže zničiť ako telo ,tak aj zmariť,zničiť naše vyhliadky,očakávania večného života. Teda,....daný text hovorí proti náuke o nesmrteľnosti duše,pretože jasne poukazuje,že "duša"/človek,život daného človeka/môže byť zničená!
A Ježiš bol "vzkriesení v duchu"/1 Petra 3:18/,...to hovorí Biblia! Tela sa vzdal "za hriechy sveta",....nemohol si ho naspäť vziať,tým by anuloval výkupné!
Ježiš dostal/vzal si/ také telo,aké mali anjeli ,ktorí prišli na zem/zhmotnili sa/,....a ked šli naspäť do neba ,je len samozrejme,že sa odhmotnili. "Telo a krv nemajú účasť na Božom kráľovstve"! Písmo dokonca poukazuje,že si vzal také telo,aké mal pred príchodom na zem. Veriť,že si vzal hmotné telo do neba ,je vážna diagnóza,......a odporuje to zdravému rozumu!
Písmo vraví...."Tak je to aj napísané: „Prvý človek Adam sa stal živou dušou.“ Posledný Adam sa stal životodarným duchom." A "hmotný duch"/ako tvrdíte vy/ je asi taký nezmysel ,ako tvrdiť,že sliepka je ryba, a že môže žiť v mori!
A Lazára nekomentujem.......tvoja odpoved nikoho nenechá na pochybách,že si odporuješ a používaš odpovede ,ktoré neakceptujú rozum,ale iba zadnú časť tela!


136.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 12. 2015, 18:53 avatar
112......klameš. Píšeš....."Spánok-v Písme nie je ani jediný krát spomínaný spánok duše,alebo ducha.Vždy sa jedná o telo,ktoré bude v posledný deň vzkriesené!!!"
"Daj, nech moje oči žiaria, aby som nezaspal v smrti.“ (Žalm 13:3)
„‚Náš priateľ Lazar si šiel odpočinúť, ale idem tam, aby som ho prebudil zo spánku.‘ Preto mu učeníci povedali: ‚Pane, ak si išiel odpočinúť, bude mu dobre.‘ Ježiš však hovoril o jeho smrti.“ (Ján 11:11–13)

„Dávid slúžil výslovne Božej vôli v svojom vlastnom pokolení, a zosnul.“ (Skutky 13:36)

„Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvé ovocie z tých, ktorí zosnuli.“ (1. Korinťanom 15:20)

„Nechceme, bratia, aby ste boli v nevedomosti o tých, čo spia v smrti, aby ste nežialili ako ostatní, ktorí nemajú nijakú nádej.“ (1. Tesaloničanom 4:13)
„Tvoji mŕtvi budú žiť. Moje mŕtve telo – tí vstanú. Prebuďte sa a radostne volajte.“ (Izaiáš 26:19)

„Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia.“ (Daniel 12:2)
„Budeš odpočívať, ale vstaneš k svojmu údelu na konci dní.“ (Daniel 12:13)

„Prichádza hodina, keď všetci v pamätných hrobkách budú počuť jeho hlas a vyjdú.“ (Ján 5:28, 29)
A určite by som našiel i viac textov!
Grécke slovo pre cintorín možno preložiť ako „miesto spánku“. Možno aj preto sa v slovenčine cintorín bežne označuje ako „miesto posledného odpočinku“.
Dielo Encyclopedia of Religion and Ethics (Encyklopédia náboženstva a etiky) uvádza: .............„Ježišovi nasledovníci vnímali smrť ako spánok a hrob ako miesto odpočinku... pre tých, ktorí zomreli vo viere.“ Z toho je zrejmé, že Ježišovi raní učeníci jasne chápali pravú podstatu smrti. Na rozdiel od teba Stefan.
Svoje tvrdenia vôbec nezakladáš na Písme,....ale len na svojich pomýlených,dušičkárskych úvahách. Ja ti dávam dosť textov k danej problematike ,aby si videl ako zavádzaš!
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 02:08,  4. gabopb síce spammuje, ale nie je jediny blázon a spammer na Df *19
dnes, 01:53,  Vlčie hory. Pomôžte a staňte sa aj vy partnerom alebo podporovateľom projektu....
dnes, 01:46,  Nie, ospravedlnil som sa Marcelovi, že neprídem. Cez mobil.
dnes, 01:45,  Mňa často silne bolí hlava, keď je výrazná zmena počasia, keď má pršať. Celý deň aj...
dnes, 01:42,  Ospravedlnil som sa Marcelovi, že neprídem, že si musí nejako sám poradiť.
dnes, 01:39,  Mýliš sa, žumpa to bude ako toto fórum, až sa tam objaví gabriel pb.
dnes, 01:31,  5 , ...... alebo:https://i.pinimg.com/originals/5f/9d/ee/5f9deeef802dc8064d60b638e39f8af1.jpg...
dnes, 01:22,  8, .... trojica je ..... antropologická ,.... matematická, ..... biblická, ..... biologická,...
dnes, 01:18,  27 , ....alebo: Trojičné pastorále: .......
dnes, 01:16,  24, ..... ak už hovoríme o Adamovi a Eve, tak aj dané stvorenie /prvá dvojica/ je proti...
dnes, 01:12,  24, ...... Genesis nič nehovorí o trojici a ani žiadny text Písma! "Nikde v Novom...
dnes, 01:06,  29, .... klameš! Duša = telo/človeka, zvieraťa/....... alebo ich život. Ale určite nie...
dnes, 00:50,  1 , .... ani jedno, ani druhé! Starý zákon bol "pribitý na drevo", a...
dnes, 00:28,  2, .... vieš koľko je v Biblii takýchto tvrdení a ak by sme ich mali brať doslovne, tak z...
dnes, 00:19,  ty sa uprac do blázinca *13
dnes, 00:18,  1, ..... nie je tomu tak, nakoľko kontext správy a celej Biblie tvrdí niečo iné. Ak...
dnes, 00:02,  dá nám daniel najesť
včera, 23:47,  ivo toman povedal, že chudobní ľudia sú chudobní preto, že nemajú upratané myšlienky
včera, 23:41,  nevravím, ze Df je menšia zumpa. ale ked si chcel odíst, mal si odíst dostojne *19
včera, 23:41,  Človek je duch duša a telo....je vytvorený na boží obraz
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Žiadny učený z neba nespadol, ale hlupákov akoby zhadzovali.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(370 450 bytes in 0,232 seconds)