hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Panna Mária v Nikarague: Ponáhľate sa ku III. svetovej vojne

príspevkov
20
zobrazení
0
tému vytvoril(a) 25.11.2015 21:10
posledná zmena 28.11.2015 07:40
1
25.11.2015, 21:10
Panna Mária v Nikarague: Ponáhľate sa ku III. svetovej vojne

13. január 2012 Misia Panny Márie


„ Prosím Boha, aby zmiernil svoju Spravodlivosť, ponáhľate sa smerom k príchodu Tretej svetovej vojny.“ (Kráľovná Nikaraguy)


Znamenie svetla * Prichádzam z Neba * Posolstvo lásky a pokoja * Problémy Nikaraguy * Strach a poslušnosť *

Nikdy sa vás nič tak hlboko nedotkne milosťou ako príbeh Our Lady of Nicaragua, – povedal biskup Mons. Pablo Vega (zodpovedný za skúmanie zjavenia Panny Márie v Cuapa, Nikaragua) – Čo je udivujúce, po viac ako 20 rokoch od prvého zjavenia Our Lady of Nicaragua takmer nikto o ňom nič nevie. Posolstvá Panny Márie sú tak dôležité, tak jednoduché , tak ortodoxné tak presné a tak milujúce , že ich mali šíriť všetky mariánske periodiká a katolícke televízie . Ticho je ohlušujúce.“

Posolstvo Panny Márie je jednoduché:

modlite sa ruženec, ustanovte medzi sebou navzájom pokoj, a obnovte pobožnosť prvých sobôt tak často ako ste schopní (všetko špeciálne v rodinách).

Panna Mária sa zjavila 5x Testy všetkých zjavení: poslušnosť predstaveným, vernosť doktríne, splnené proroctvá, zázraky a evidentné milosti boli overené.

Vizionár

Vizionárom je veľmi jednoduchý a skromný roľník stredného veku. Staral sa o malú sakristiu v údolí Cuapa. Bol diakon – dobrovoľník. Bernardo Martinez bol veľmi chudobný. Vlastnil akurát jedno teliatko. Mal zbožnú starú mamu, ktorá ho viedla k láske k ružencu a Panne Márii. Bernardo si vždy myslel , že je veľký hriešnik – dobrý znakom toho, že Duch Svätý bol s ním.

Dňa 15. apríla 1980 Bernardo uvidel osvetlenú sochu Panny Márie. Vo svojej skromnosti bol presvedčený, že socha je osvetlená, pretože Panna Mária sa na neho hnevá. Myslel si , že ženy nechali zažaté svetlá a obvinil ich z toho.

“Pomyslel som si: „Svätá Panna sa na mňa hnevá, pretože som sa hádal s ľuďmi. Rozhodol som sa ich poprosiť o prepáčenie.

Po verejnom ospravedlnení som povedal ľuďom, že som videl osvetlenú sochu. Ale požiadal som ich, aby mlčali. Nestalo sa. Tajomstvo sa začalo šíriť Cuapou a ja som preto trpel, lebo niektorí sa mi posmievali.“

Kňaz mu povedal, aby sa modlil a požiadal Pannu Máriu, ak chce ľuďom v Cuape niečo povedať, aby tak urobila. Ale Bernardo sa modlil takto:

“Panna Mária, prosím, nechci odo mňa nič. Mám mnoho problémov vo farnosti. Požiadaj niekoho iného, pretože ja sa chcem vyhnúť ďalším problémom.“

Posolstvo

Dňa 8. mája 1980 sa Bernardo vracal z rybolovu, keď uvidel 2 záblesky svetla. Pri druhom sa mu zjavila Panna Mária:

“Vyzerala ako fatimská socha. Nehýbala sa. Necítil som strach, bol som prekvapený a pomyslel som si: Čo to vidím? Robí si niekto žarty? Potom som si pretrel rukou tvár, pretože som si pomyslel že snívam. Uvidel som, že má ľudskú pokožku, že jej oči sa hýbu a že žmurkla. Povedal som si: To nie je socha. Ona je živá! Bol som úplne paralyzovaný, len myšlienky mi prúdili hlavou, keď vtom vystrela ruky. Z jej rúk žiarili lúče silnejšie ako slnko. Dotkla sa mojej hrude. Vtedy som dostal silu hovoriť, hoci som ešte koktal . Spýtal som sa: Ako sa voláš?Odpovedala najsladším hlasom, aký som nikdy nepočul u ženy ani u žiadnej inej osoby. Povedala mi, že sa volá Mária. Videl som ako sa jej pohli pery. Povedal som si : Ona je živá! Hovorí! Odpovedala mi na otázku!. Videl som, že sa dá s ňou hovoriť, tak som sa spýtal, odkiaľ je. Odpovedala mi tak isto sladko: „Prichádzam z Neba. Som Ježišova Matka.“ Keď som to počul, spomenul som si na kňazove slová a opýtal sa : „Čo je to čo chceš?“ Odpovedala mi: „Chcem, aby sa ruženec modlil každý deň.“

Prerušil som Ju a povedal: „Áno, modlíme sa ho. Kňaz nám priniesol úmysly z farnosti sv. Františka a tak sme s nimi spojení.“

Povedala mi: „Nechcem aby ste sa ho modlili len v máji. Chcem , aby ste sa ho modlili stále v rodinách, spolu s deťmi, ktoré sú dosť staré na to, aby to pochopili, stanovili si hodinu, kedy nemáte žiadne problémy v práci či doma.“

Povedala mi, že Bohu sa nepáčia modlitby, ktoré sú robené v chvate a mechanicky. Preto odporučila modlitbu ruženca spolu s čítaním citátov z Biblie a tak zapojiť do praxe Slovo Božie.

Keď som to počul povedal som: Ako?, pretože som nevedel, že ruženec je biblický. Kde sú tie biblické citáty?

Povedala mi, aby som si ich v Biblii vyhľadal, a pokračovala: Milujte sa navzájom. Plňte to, čo ste prisľúbili. Vytvárajte pokoj. Nežiadajte pokoj od Boha, pretože ak si ho neurobíte, nebudete ho mať. Obnovte prvých päť sobôt. Keď toto všetko budete robiť, obdržíte mnoho milostí.“

Pred vojnou sme to tak robievali. Chodili sme na spoveď a prijímanie každú prvú sobotu v mesiaci. Ale odkedy nás Boh oslobodil od prelievania krvi v Cuape, nepokračujeme v tom. Potom povedala:

Nikaragua od zemetrasenia veľmi trpela. Hrozí, že bude ešte viac utrpenia. Bude trpieť, ak sa nezmeníte. Modlite sa! Modli sa, syn môj, ruženec za celý svet. Povedz veriacim aj neveriacim, že svet je v smrteľnom nebezpečenstve. Prosím Boha, aby zmiernil svoju Spravodlivosť, ponáhľate sa smerom k príchodu Tretej svetovej vojny.“

Po tom ako vyslovila tieto slová, pochopil som, že to musím povedať ostatným a povedal som Jej: Pani, nechcem mať problémy. Mám ich plno v kostole. Povedz to niekomu inému. Nato mi povedala: Nie, pretože Náš Pán si vybral na odovzdanie posolstva teba.“

Poslušnosť

Prešlo osem dní a Bernardo stále nepovedal nikomu nič, pretože mal obavy z reakcií. Mária sa mu zjavila znovu:

“Prečo si nepovedal to, čo som ťa poslala aby si povedal?“

“Pani, to je to, čoho sa obávam. Bojím sa posmechu. Bojím sa, že sa mi budú smiať a nebudú mi veriť.“

“Neboj sa, ja ti pomôžem. A povedz to kňazovi.“

Dňa 9. mája 1980 išiel do Juigalpa a oznámil odkaz kňazovi. Kňaz mu povedal, že to čo doteraz videl a počul, má povedať ľuďom, ale ak by mal viac posolstiev, nemá ich povedať nikomu, len kňazovi.

Dňa 8. júna 1980 sa mu Panna Mária zjavila znovu. Ukázala mu 4 vízie. Videl veľkú skupinu ľudí oblečených v bielom. Žiarili svetlom spievali a pochodovali smerom k Nebu. To boli prví kresťania. V druhej vízii videl inú skupinu ľudí, oblečených v bielom s veľkými žiariacimi ružencami v rukách. Všetci sa modlili Otčenáše a Zdravasy.

“To sú tí, ktorým som ako prvým odovzdala ruženec. Toto je cesta akou chcem, aby ste sa všetci modlili ruženec.”

Bernardo potom videl tretiu skupinu oblečenú v hnedom. Boli to františkáni.

“Títo prevzali ruženec z rúk tých prvých.“

„Potom som videl štvrtú veľmi veľkú skupinu oblečenú v bežnom odeve, všetci mali ružence. Boli úplne obyčajní až nato, že z ich tiel vyžarovalo svetlo.“

Po vízii mal Bernardo chuť rozpovedať o nej každému, ale poslúchol kňaza, že o ďalších víziách má povedať len jemu. To je veľký test vizionára a Bernardo v ňom nezlyhal. V krátkom čase kňaz posolstvo rozšíril po kraji.Proroctvo

Dňa 8. júla 1980 dostal Bernardo tretiu víziu. Bol to anjel. Bernardo mal mnoho požiadaviek od ľudí, ale mal to byť anjel, kto sa mal s nimi zaoberať, nie Mária.

V Cuape bol chlapec, ktorý bol uväznený za kontrarevolučnú činnosť proti komunistickej vláde. Jeho sestra ho nemohla ani navštíviť. Potom tu bola pani, ktorá mala brata a otca pijanov a násilníkov. Ako učiteľka mala takisto problémy v práci, keďže nastal tlak na to, aby sa ďakovalo Fidelovi Castrovi namiesto Boha, ale nechcela prísť o miesto. Ešte než Bernardo stihol predložiť všetky tieto veci, anjel povedal:

” Vaše modlitby boli vypočuté. Choď a povedz väzňovej sestre, aby ho išla upokojiť v nedeľu, keďže je veľmi smutný. Nech nepodpisuje dokumenty, ktoré mu predložia, inak prevezme zodpovednosť za finančnú škodu. Je nevinný, takže ona sa nemusí báť.“ Čo sa týka modlitby za zamestnanie, anjel povedal, že dotyčná má stáť pevne na svojom, pretože ako učiteľka, ktorá verí v Boha môže vykonať pre ľudí mnoho dobrého. Anjel poradil neobracať sa chrbtom k problémom, ale nikdy nikoho za ne nepreklínať.

Všetko z toho, čo anjel povedal sa presne splnilo. Len Boh pozná to, čo sa stane. Božie proroctvá sú vždy100-percentne presné.

Tvorte pokoj

Dňa 8.9. 1980 sa Mária zjavila Bernardovi ako dieťa vo veku 6 – 7 rokov. Mala to isté posolstvo ako prvýkrát. Bernardo sa spýtal, či chce postaviť kostol na svoju počesť. Jeden muž už venoval 80 000,- crdb na tento účel.

“Nie! Boh chce, aby ste vy boli živými chrámami . Obnovili svätý Boží chrám. Vo vás je oslava Boha. Milujte sa navzájom. Vo vás je pôžitok Boha. Milujte jeden druhého. Odpustite jeden druhému. Tvorte pokoj. Nežiadajte len o pokoj . Neakceptujete ani jeden cent na nič. Vždy pokračujte pevne v katechizme. Krok za krokom pochopíte všetko, čo katechizmus znamená. Ako spoločenstvo rozjímajte o blahoslavenstvách , vzdialení od ruchu. Vrátim sa 13.októbra.“

Deň 13.10., deň návratu je potom pripomienkou fatimského zázraku. Vidno tu spojitosť. Fatima zdôrazňuje ruženec a Nikaragua kladie dôraz na dôkladnosť jeho modlitby. Fatima zdôrazňuje prvých 5 sobôt, Nikaragua podčiarkuje , že ich treba robiť stále znovu. Fatima žiada modlitbu za pokoj, Nikaragua dodáva, že musíme mať najprv pokoj v srdci a v rodine.Zázrak

Onoho dňa 13.10.1980 Bernardo a asi 50 nasledovníkov prišli na miesto zjavenia. Modlili sa ruženec a spievali, keď v tom „ sa na zemi sformoval veľký svetelný kruh. Každý bez výnimky ho videli. Svetlo prichádzalo zhora. Keď sa dotkol zeme, tá sa rozptýlila. Vidiac ako svetlo dopadá ponad hlavy všetkých prítomných , pozrel som sa hore a tvorili sa kruhy rôznych farieb , ktoré nepochádzali zo slnka. Slnko bolo na úplne inom mieste.“

Boli 3 hodiny poobede. Bolo cítiť ľahký osviežujúci vánok. Náhle sa zablesklo, potom druhýkrát. Otvoril som oči a videl som Pannu Máriu.

Kým ľudia pozerali na svetelný kruh, Bernardo počúval Pannu Máriu. Tentokrát sa zjavila ako Matka Bolestná a plakala:

“Rozosmutňuje ma tvrdosť ľudských sŕdc. Ale vy sa budete modliť, aby sa zmenili. Modlite sa ruženec. Rozjímajte o tajomstvách. Počúvajte Božie Slovo, ktoré z nich prehovára. Milujte jeden druhého. Tvorte pokoj. Nežiadajte pokoj bez toho, aby ste ho sami tvorili. Pretože ak to sami nerobíte, nie je dobré žiadať o to.“

“Plňte to, čo sľúbite. Uveďte do praxe Božie Slovo. Hľadajte spôsoby, ako potešiť Boha. Slúžte svojim blížnym , keďže tento spôsob Ho teší.“

“Žiadajú ma o nepodstatné veci. Žiadajte o vieru, aby ste mali silu niesť svoj vlastný kríž.“

“Utrpenie tohto sveta sa zotrieť nedá. To je spôsob, ako život funguje. Sú problémy s manželom, ženou, deťmi, bratmi. Hovorte, rozprávajte sa a tak sa problémy vyriešia v pokoji. Neuchyľujte sa k násiliu. Nikdy. Modlite sa za vieru na to, aby ste mali trpezlivosť.“

„Na tomto mieste ma už neuvidíte.“

Bernardo začal kričať: „Neopúšťaj nás, Matka! Neopúšťaj nás, Matka! Neopúšťaj nás, Matka!“

„Nermúťte sa. Som s vami aj keď ma nevidíte. Modli sa , modli , môj syn, za celý svet. Svetu hrozí smrteľné nebezpečenstvo. Matka nikdy nezabúda na svoje deti a nezabudla som, čo ste vytrpeli. Som Matka všetkých vás, hriešnikov. Volajte ma týmito slovami: Svätá Panna, Ty si moja Matka, Matka všetkých nás , hriešnikov. “

Panna Mária odišla a nikdy sa už nevrátila. Posolstvo bolo kompletné. Modlite sa ruženec, rozjímajte o Kristovi a blahoslavenstvách, modlite sa spoločne v rodinách, tvorte pokoj, nikdy násilie , láska, odpustenie, potešovanie Boha a uvedenie Božieho Slova do praxe.

Tretia svetová vojna

Čo s predpoveďou 3.svetovej vojny? Zdá sa to nepravdepodobné, keď ZSSR padol. Už v roku 1972 sa však črtalo, že Rusko to nebude. To korešponduje so 104 schválenými prorokmi od 6. storočia dodnes. Korešpodnuje to s Fatimou i Akitou. Pápež Ján Pavol II. k fatimskému tajomstvu povedal toto:“Modlite sa a nebuďte zvedaví na viac. Všetko ostatné treba s dôverou vložiť v Božiu Matku. Pripravíme sa na skúšky v blízkej budúcnosti. Áno, aj keď nás to bude stáť životy. Ďalej je potrebné odovzdať sa kompletne Kristovi. Skúšky môžu byť umenšené cez vaše a naše modlitby. Vyhnúť sa tomu je však viac nemožné, pretože toto je jediný spôsob ako môže nastať obnova v Cirkvi. Ako často bola Cirkev obnovovaná v krvi! Nemôže to byť inak ani teraz.

Buďte silní! Buďte pripravení! Mali by sme plne dôverovať Kristovi a Jeho Matke. Modlite sa často, modlite sa často ruženec. Tak, hoci vykonáme málo, vykonáme všetko.“

Prvých päť sobôt

V Nikarague sa zdôrazňuje znovu a znovu pobožnosť prvých 5 sobôt. Musí sa stať súčasťou každého katolíka na svete.

Fakt, že Our Lady of Nicaragua získala imprimatur takmer okamžite má veľkú dôležitosť, ale nie je to všetko.

Biskup Pablo Vego bol prinútený odísť do exilu za svoju podporu zjaveniam Panny Márie. Panna Mária však nezabudla na jeho lásku a na porážku komunizmu v Nikaragui použila ženu.

Bernardo Martinex zostal diakonom. Nikdy neprijal ani penny ako dar. Nikdy neukázal ani náznak pýchy a učil sa katechizmus. Doteraz otvára svoju kaplnku a vedie ružencové spoločenstvo.

Prečo je toľko rokov Our Lady of Nicaragua tou najzabudnutejšou vo svete? Rúhania voči Jej Nepoškvrnenému srdcu a súčasné mlčanie o posolstvách našej Nebeskej Matky. Na svet príde veľký trest. Ezechiel 38 a 39 prorokuje, že 75% sveta zahynie a bude trvať mnoho mesiacov, kým si svet pochová mŕtvych. Prečo ste za mnohé roky nepočuli o Panej Nikaraguy ?
odkaz
none
2

1. 25.11.2015, 21:10

Panna Mária v Nikarague: Ponáhľate sa ku III. svetovej vojne

13. január 2012 Misia Panny Márie


„ Prosím Boha, aby zmiernil svoju Spravodlivosť, ponáhľate sa smerom k príchodu Tretej svetovej vojny.“ (Kráľovná Nikaraguy)


Znamenie svetla * Prichádzam z Neba * Posolstvo lásky a pokoja * Problémy Nikaraguy * Strach a poslušnosť *

Nikdy sa vás nič tak hlboko nedotkne milosťou ako príbeh Our Lady of Nicaragua, – povedal biskup Mons. Pablo Vega (zodpoved...

25.11.2015, 21:22
To že smerujeme, nato nepotrebujem panenku Máriu, aby som to vedel...
none
5

1. 25.11.2015, 21:10

Panna Mária v Nikarague: Ponáhľate sa ku III. svetovej vojne

13. január 2012 Misia Panny Márie


„ Prosím Boha, aby zmiernil svoju Spravodlivosť, ponáhľate sa smerom k príchodu Tretej svetovej vojny.“ (Kráľovná Nikaraguy)


Znamenie svetla * Prichádzam z Neba * Posolstvo lásky a pokoja * Problémy Nikaraguy * Strach a poslušnosť *

Nikdy sa vás nič tak hlboko nedotkne milosťou ako príbeh Our Lady of Nicaragua, – povedal biskup Mons. Pablo Vega (zodpoved...

25.11.2015, 22:24
Lea ...."Panna Mária" musí mať zlé informácie,....pretože už aj cez Pátra Gobbiho proklamovala sa ako neomylná "Matka" a prorokovala zničenie na rok 2000,....a predsa všetko ide po starom! Čo na to hovoríš? Prečo sa sekla? Robí si z nás srandu?
A tiež hovorila o "pozemskom raji",...ale v ten katolíci neveria! Neviem,....tá "Mária" to má nejak neusporiadané. Rád ti odcitujem podrobné pasáže z daného posolstva,aby si bola v obraze a pochopila,že nezavádzam!
none
9

5. Shagara 25.11.2015, 22:24

Lea ...."Panna Mária" musí mať zlé informácie,....pretože už aj cez Pátra Gobbiho proklamovala sa ako neomylná "Matka" a prorokovala zničenie na rok 2000,....a predsa všetko ide po starom! Čo na to hovoríš? Prečo sa sekla? Robí si z nás srandu?
A tiež hovorila o "pozemskom raji",...ale v ten katolíci neveria! Neviem,....tá "Mária" to má nejak neusporiadané. Rád ti odcitujem podrobné pasáže z daného posolstva,aby si bola v obraze a pochopila,že nezavádzam!

26.11.2015, 06:42
Aj vy jehovisti ste toho už predpovedali a tiež nič. Ste ako jedno, aj jeden zavádza , aj druhý...
none
6

1. 25.11.2015, 21:10

Panna Mária v Nikarague: Ponáhľate sa ku III. svetovej vojne

13. január 2012 Misia Panny Márie


„ Prosím Boha, aby zmiernil svoju Spravodlivosť, ponáhľate sa smerom k príchodu Tretej svetovej vojny.“ (Kráľovná Nikaraguy)


Znamenie svetla * Prichádzam z Neba * Posolstvo lásky a pokoja * Problémy Nikaraguy * Strach a poslušnosť *

Nikdy sa vás nič tak hlboko nedotkne milosťou ako príbeh Our Lady of Nicaragua, – povedal biskup Mons. Pablo Vega (zodpoved...

25.11.2015, 22:45
"Čo s predpoveďou 3.svetovej vojny? Zdá sa to nepravdepodobné, keď ZSSR padol. Už v roku 1972 sa však črtalo, že Rusko to nebude. To korešponduje so 104 schválenými prorokmi od 6. storočia dodnes. Korešpodnuje to s Fatimou i Akitou."

Skor mi pride, ze to nekorensponduje s Fatimou, ved Fatima je prave o Rusku, nie? (aspon Elemir to tu stale vypisoval)
none
10

6. 25.11.2015, 22:45

"Čo s predpoveďou 3.svetovej vojny? Zdá sa to nepravdepodobné, keď ZSSR padol. Už v roku 1972 sa však črtalo, že Rusko to nebude. To korešponduje so 104 schválenými prorokmi od 6. storočia dodnes. Korešpodnuje to s Fatimou i Akitou."

Skor mi pride, ze to nekorensponduje s Fatimou, ved Fatima je prave o Rusku, nie? (aspon Elemir to tu stale vypisoval)

26.11.2015, 06:44
Fatima o Rusku? Tak to je mi novinka...Len to Tretie Vatikán tají, lebo o Rusku vôbec nie je...Ale aj o tom, že ako cirkev skončí, pokiaľ ho nepovie po pravde ľudom!
none
11

10. 26.11.2015, 06:44

Fatima o Rusku? Tak to je mi novinka...Len to Tretie Vatikán tají, lebo o Rusku vôbec nie je...Ale aj o tom, že ako cirkev skončí, pokiaľ ho nepovie po pravde ľudom!

26.11.2015, 09:45
Neviem, Elemir tu take nieco splietal... Maria: "Zasvatte mi Rusko" atd atd
none
17

1. 25.11.2015, 21:10

Panna Mária v Nikarague: Ponáhľate sa ku III. svetovej vojne

13. január 2012 Misia Panny Márie


„ Prosím Boha, aby zmiernil svoju Spravodlivosť, ponáhľate sa smerom k príchodu Tretej svetovej vojny.“ (Kráľovná Nikaraguy)


Znamenie svetla * Prichádzam z Neba * Posolstvo lásky a pokoja * Problémy Nikaraguy * Strach a poslušnosť *

Nikdy sa vás nič tak hlboko nedotkne milosťou ako príbeh Our Lady of Nicaragua, – povedal biskup Mons. Pablo Vega (zodpoved...

27.11.2015, 07:37
panenka mária , by mala prestať piť, kade chodí tára neskutočné sprostosti... a niektorý zabrzdený jej to ešte žerú, že lea a elemír....
none
3
25.11.2015, 21:37
Nikaragua? Blud. Keby Mongolsko alebo Antarktída, tak uverím.
none
4
25.11.2015, 22:13
No, lea, ja by som skôr "propagoval" byť silný a nie mäkký. Teda aspoň muži by mali byť muži, i keď ktovie koľko ich je na tomto fóre. Spanilá ženskosť priťahuje rytiersku mužnosť, len tej sa nám tu akosi nedostáva.
none
7
25.11.2015, 23:37
Kniha..."Kňazom,najmilším synom Panny Márie"/posolstvo,výrok Márie/....strana 344....:"V boji,do ktorého vás milí synovia pozývam, bude vás podporovať a chrániť najmä ...anjel svetla".
No a teraz si prečítajme správu z Písma.....2.Kor.11:14.....:"A niet divu, lebo sám Satan sa stále premieňa na anjela svetla."
Mária si z niekoho robí dobrý deň,....a predsa ,nerozumní nevnímajú,nevidia ,lebo znecitlivelo ich srdce!
none
8
26.11.2015, 02:39
Shgra, vo Fartime bolo povedané, čo sa musí urobiť a ak sa neurobí, príde trest. neurobilo sa a trest prišiel, aké ešte potrebuješ dôkazy? Kto, okrem nebeských mocností môže niečo také nariadiť a splniť. O náhode nemôže byť ani reči, ak za to zoplatilo sto milionov ľudí životom.
To v žiadnom písme a ani v evanjeliu nenájdeš, ako nenašli židia, že ježiš je mesiáš, ktoré ho čakajú.
Aby to František mohol zariadiť, potrebuje nástroj výkonnej moci, a ten nemá, švajčiarskí šašovia zrejme slúžia niekomu inému a jeho slová a príkazy nemá kto podoprieť výkonnou mocou.
none
12

8. elemír 26.11.2015, 02:39

Shgra, vo Fartime bolo povedané, čo sa musí urobiť a ak sa neurobí, príde trest. neurobilo sa a trest prišiel, aké ešte potrebuješ dôkazy? Kto, okrem nebeských mocností môže niečo také nariadiť a splniť. O náhode nemôže byť ani reči, ak za to zoplatilo sto milionov ľudí životom.
To v žiadnom písme a ani v evanjeliu nenájdeš, ako nenašli židia, že ježiš je mesiáš, ktoré ho čakajú.
Aby to František mohol zariadiť, potrebuje nástroj výkonnej moci, a ten nemá, švajčiarskí šašovia zrejme slú...

26.11.2015, 09:46
Nemyslim si, ze nebeska moc rozdeluje vobec staty...
To cisto ludska vec..
👍: Shagara
none
14

12. 26.11.2015, 09:46

Nemyslim si, ze nebeska moc rozdeluje vobec staty...
To cisto ludska vec..

26.11.2015, 17:36
Este aby som sa upresnil
rozdeľuje => rozlišuje

Myslim, ze pre nebesku moc neexistuju staty. Je proste Zem a ludia...
none
13

8. elemír 26.11.2015, 02:39

Shgra, vo Fartime bolo povedané, čo sa musí urobiť a ak sa neurobí, príde trest. neurobilo sa a trest prišiel, aké ešte potrebuješ dôkazy? Kto, okrem nebeských mocností môže niečo také nariadiť a splniť. O náhode nemôže byť ani reči, ak za to zoplatilo sto milionov ľudí životom.
To v žiadnom písme a ani v evanjeliu nenájdeš, ako nenašli židia, že ježiš je mesiáš, ktoré ho čakajú.
Aby to František mohol zariadiť, potrebuje nástroj výkonnej moci, a ten nemá, švajčiarskí šašovia zrejme slú...

26.11.2015, 15:13
8....Elemír, ...Mária v citovanej knihe niečo predpovedala,....a nič sa nesplnilo! A pritom sa tam naisto tvrdilo,..."že sa tak stane". Ale vôbec nič,zo všetkého predpovedaného sa nesplnilo! A už vôbec nebudem rozoberať pasáže,ktoré hrubo odporujú Písmu,zneuctievajú Boha,jeho syna a to,ako sa niekto vysmieva naivným,neznalým mariánskym ctiteľom. A už výraz "Spoluvykupiteľka",...je niečo,čo by malo každého nakopnúť. Ale "ľud sediaci v temnote",nerozlišuje ani pravú ruku od ľavej!
none
15

13. Shagara 26.11.2015, 15:13

8....Elemír, ...Mária v citovanej knihe niečo predpovedala,....a nič sa nesplnilo! A pritom sa tam naisto tvrdilo,..."že sa tak stane". Ale vôbec nič,zo všetkého predpovedaného sa nesplnilo! A už vôbec nebudem rozoberať pasáže,ktoré hrubo odporujú Písmu,zneuctievajú Boha,jeho syna a to,ako sa niekto vysmieva naivným,neznalým mariánskym ctiteľom. A už výraz "Spoluvykupiteľka",...je niečo,čo by malo každého nakopnúť. Ale "ľud sediaci v temnote",nerozlišuje ani pravú ruku od ľavej!

26.11.2015, 17:39
Myslim, ze na to ti neodpovie, ale "o tri temy dalej" si bude znova húsť o tom istom...
none
16

8. elemír 26.11.2015, 02:39

Shgra, vo Fartime bolo povedané, čo sa musí urobiť a ak sa neurobí, príde trest. neurobilo sa a trest prišiel, aké ešte potrebuješ dôkazy? Kto, okrem nebeských mocností môže niečo také nariadiť a splniť. O náhode nemôže byť ani reči, ak za to zoplatilo sto milionov ľudí životom.
To v žiadnom písme a ani v evanjeliu nenájdeš, ako nenašli židia, že ježiš je mesiáš, ktoré ho čakajú.
Aby to František mohol zariadiť, potrebuje nástroj výkonnej moci, a ten nemá, švajčiarskí šašovia zrejme slú...

27.11.2015, 07:19
Kto, okrem nebeských mocností môže niečo také nariadiť a splniť.- zabudol si , že na nebesiach sú silnejší bohovia, Zeus a Perún tvojho boha strčia do riti, je neschopný a slabý...
none
18
28.11.2015, 03:05
Nebeské mocnosti - možno som nepoužil ten najsprávnejší výraz. Neviem, či sa už vám niekedy stalo, že ste chceli niečo opísať, nejaký zážitok, či predmet, ale nevedeli ste nájsť ako to vyjadriť. U mňa je to dosť často, ak ma napadajú veci o ktorých pred tým nikto nikde nepísal, či nehovoril. Samozrejme, že použijem výraz najbližší bližší, lenže tu máme mudrlantov, ktorý práve na toto čakajú, sú perfektne cvičení v psychologickom jude, aby to na základe maličkostí rozniesli na kopytách ako hnoj a zahrabali do čiernej zeme.
Ja ich vôbec neodsudzujem, naopak, veľakrát takáto kritika posunie človeka oveľa hlbšie do problému a môže to byť nakoniec na prospech celej veci.
Najprv, ale shagara, si až priveľmi zaujatý a radšej si daj na to pozor, aby to niekedy neurobilo z teba idiota. Lebo aj v tomto prípade povedala jasne: Ak sa toto neurobí, príde vojna druhá a ešte horšia ako táto, ktorá mimochodom v čase zjavení ešte nebola skončená. ďalej vtedy povedala, vojna sa onedlho skončí a chlapi prídu domov. Ale kto naozaj nechce vidieť ten nevidí, ako povedal Izaiaš, ktorého citoval aj Ježiš, budú sa pozerať a nebudú vidieť a budú počúvať a nebudú počuť, lebo ich srdce je ďaleko od Boha. A to, že ľudstvo nenaplnilo prikázané veci, to nie je preto, že by mária hovorila nezmysly, ktoré sa nikdy nenaplnili, to je nešťastie tohoto ľudstva, že nepochopilo a a nenaplnilo to, čo žiada moc, ktorá nariadila a keď sa nesplnilo, tá istá moc zariadila, že prišla vojna horšia, ako tá v ktorej boli tieto zjavenia a zgeglo stomilionov ľudí, pre takúto kravinu. Ak toto niekto nevidí a nechápe a nedokáže tieto požadované veci zariadiť, , akože sa tak už stalo, máme tu na stole hrozby oveľa horšie, už sa nehovorí o vojne stomilionov ľudí, už sa hovorí o niekoľkých miliardách ľudí, čo zaplatia životom, za neposlušnosť voči nebu, alebo tomu, kto to nariadil, čo sa má urobiť a neurobilo a bol schopný zangažovať trest, aký pred tým sľúbil.
Ja nemám čo iné písať a budem písať dookola, ako ta mária na všetkých zjaveniach opakuje, obráťte sa a činte pokánie, inak bude zle. Napriek, že každým rokom sa robia veci, ktoré ani žiadny prorokovia, či jasnovidci nepredpovedali, ale ak vám je to jedno a vidíte len ten svoj problémik a ak vám to do toho nezapasuje, tak je to kravina, tak potom treba čakať to, čo bolo povedané o niekoľkých miliardách. LEBO tá istá moc, a neviem, či je nebeská, či mimozemská, či aká, predpovedala druhú svetovú vojnu a bola a keď nám tá istá moc predpovedá dve miliardy, tak to bude ! Na to netreba byť veriaci, stačí si dať pri určitej výške inteligencie dokopy zopár faktov. Ale na popredných miestach cirkvi a sveta nie sú takto dostatočne inteligentní ľudia, čo by to pochopili a hrozbu uznali za reálnu.
Lebo na tomto svete nie je problém zhovadiť tie najsvätejšie veci a za to musí ľudstvo kurevsky draho platiť. Boh nie je tjtrlík, ako si to myslí tuto vyššie frajer. Aj egyptskí bohovia si mysleli, že sú silnejší, ako on a aké vetry im potom za to urobil, takže frajerik, občas by si mal pomyslieť aj na toto, aby sa to náhodou nestalo aj tebe.
lebo takto:

Je tu veľmi veľa vecí, ktoré nám chýbajú na celkové pochopenie života zeme i neba a pekla a vôbec universa ako takého. A v snahe hľadať vysvetlenie týchto vecí sa dopustila chýb aj samotná cirkev nielen v stredoveku, kedy s to akotak dá pochopiť, ale v cirkvi sa trvá na tom dodnes.
Ježiš to povedal tiež: Ešte vám mám povedať veľa vecí, ale teraz by ste to nezniesli, čo znamená, že nepoznáme všetko, ako si to myslí shagara, poznáme iba časť celku a ani nevieme, akú veľkú časť tohoto celku, lebo je prorokované iba z časti a je napísané iba z časti, čo potvrdzuje aj fakt, že iba 15% z tých, čo prečítajú evanjelium, ho pochopia a uvidia ježiša, a ostatným to nie je dané.
Dalo by sa teda aj povedať, že biblia a evanjelium sú skrátené tak, aby uverila určitá časť ľudí, ktorých nebo potrebuje a ostatní sa cítia nad tým povznesení a múdrejší a niekedy až tak, že tým, opovrhujú a majú cestu do neba zahatanú, lebo nebo nemá o nich záujem a oni to denno denne aj svojím životom dokazujú.
Takže nevieme všetko a nevieme presne ani čo sa bude s nami diať po smrti, okrem toho, čo je napísané v evanjeliu a čo nám ježiš prislúbil.
A ak si cirkvi navymýšľali rôzne teorie o tom, čo chýba v evanjeliu a nevedia s dočkať, kedy príde duch pravdy a ten z ježišovho zoberie a nám povie, čo máme robiť, akože toto všetko sa stalo vo Fatime, lebo ako by si nevysvetlil farizejom, že zabíjajú syna práve toho boha,na ktorého sa spoliehajú, tak nevysvetlíš žiadnemu pápežovi, že Fatima je duch pravdy, na ktorého všetci čakáme, ako čakali židia na spasiteľa a nakoniec, keď prišiel, tak mu neverili, ako nikto z cirkevnej hierarchie neverí na fatimu, že to je vlastne duch pravdy.
A prečo, pre staré vreco a nové záplaty, lebo boh je dobrý a zariadil na zemi ráj a satan je zlý a urobil mu z raja kvôlničku na drevo, lebo tu je pánom on, knieža tohoto sveta.
A preto pôvodcom všetkého konania, čo sa koná na zemi, je zásadne človek a nikto iný, ani Boh, ale boh môže, pokiaľ chce, ovplyvniť jednanie človeka a nielen boh, to môže urobiť, môžu to urobiť aj duchovia dobrých či zlých ľudí, čo zomreli pred nami.
Ježiš hovorí: Ak nájde zlý duch čistý a vybielený dom, tak tam nezostane sám, ale odíde a príde s mnohými duchmi horšími, než je on sám a dni toho človeka budú horšie. Takže podľa tohoto duchovia zlí, či dobrí dokážu ovplyvniť naše rozhodovanie a výsledok je ten, že nakoniec rozhodne človek, ale pod vplyvom týchto duchov.
lenže na svete je moc, ktorá ovláda týchto duchov a tým ovláda tento svet cez človeka, ako výkonného nástroja ich software. Takže na oko to vyzerá, že o všetkom rozhoduje človek, ale nesmieme zabúdať na to, ako môže byť tento človek ovplyvňovaný týmito duchmi a teda aj druhá svetová vojna bola zapríčinená človekom, ale pod vplyvom akých duchov ? A toto je ten fenomen, čo dokáže zariadiť na zemi cez človeka takéto veci.
none
19
28.11.2015, 07:29
elemír, fakt, po prečítaní som ostal v nemom úžase, toto by si mal prečítať každý na fóre, toľko sprostosti po kope sa len tak nevidí....si umelec, toľko nápísať a nič nepovedať dokážeš len ty, určite si študoval teológiu, tam vás tie sprostosti učia....
none
20

19. 28.11.2015, 07:29

elemír, fakt, po prečítaní som ostal v nemom úžase, toto by si mal prečítať každý na fóre, toľko sprostosti po kope sa len tak nevidí....si umelec, toľko nápísať a nič nepovedať dokážeš len ty, určite si študoval teológiu, tam vás tie sprostosti učia....

28.11.2015, 07:40
neotravuj zakomplexovany...
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 17.4.2024 8:30 ) veľkosť : 150 765 B vygenerované za : 0.101 s unikátne zobrazenia tém : 49 561 unikátne zobrazenia blogov : 868 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

hľadanie :

blog dňa :

odkaz 1. Vytvor si rozpočet 2. Pokús sa míňať len do výšky svojho príjmu 3. Zabaľ si svoj obed (nekupuj v reštaurácii) 4. Nejedz toľko 5. Šetri na elektrine 6. Prestaň fajčiť 7. Choď pešo, bic...

citát dňa :

Keď vás práca začína naozaj baviť, znamená to, že ju pravdepodobne robíte zle.