Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Panna Mária a Biblia. Čo všetko hovorí Biblia o Bohorodičke Panne Márií?

65
reakcií
3225
prečítaní
Tému 14. novembra 2016, 12:45 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 11. 2016, 12:45 avatar
Biblický základ Mariánskej úcty
Pre náročných

PDF | Tlačiť |
Biblický základ Mariánskej úcty preložený zo stránky www.scripturecatholic.com Tento odkaz smeruje mimo DF.skzameranej na biblické verše vysvetľujúce to, v čo verí Katolícka Cirkev.
Autor: John Salza
Slovensky preklad: Martin Sobota
1. Jedinečnosť Márie ako Matky Božej
Gen. 3:15 - od úplného začiatku môžeme pozorovať, že Boh dáva Márii jedinečnú úlohu v histórii spásy. Boh hovorí "Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo." Toto sa vzťahuje na Ježiša (to "nepriateľstvo" a Máriu ("ženu". Výraz "jej potomstvo" (spermatos) nie je spomenutý nikde inde v Písme.

Gen 3:15 / Zjv. 12:1 - Písmo začína a aj končí so ženou, ktorá bojuje so satanom. Toto poukazuje na moc tejto ženy s potomstvom a učí nás, že Ježiš a Mária sú Nový Adam a Nová Eva.

Jn 2:4, 19:26 - Ježiš volá Máriu "žena" a tak isto je nazvaná aj v Gen. 3:15. Tak, ako Eva bola matkou starého stvorenia, Mária je matkou nového stvorenia. Pokolenie tejto ženy pošliape hadovi hlavu.

Iz 7:14; Mt 1:23 - panna (po grécky "parthenos" počne Syna a dá mu meno Emanuel, čo znamená "Boh s nami."

Jn 1:14 - Boh v tele prebýval medzi nami. Mária je Panenská Matka Božia.

Mt 2:11 - Lukáš sa vyjadruje, že Ježiš je s jeho matkou Máriou, a traja králi sa skláňajú pred nimi oboma a uctievajú Ježiša.

Lk 1:35 - toto dieťa sa bude volať svätý Syn Boží. Maria je Matkou Božieho Syna, alebo Matkou Boha ("Theotokos".

Lk 1:28 - "Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou." Toto sú slová vyrieknuté Bohom a doručené k nám cez anjela Gabriela (ktorý je poslom Božím). Takto, keď katolíci recitujú tento verš, keď sa modlia ruženec, vyslovujú slová, ktoré vyriekol o nej Boh.

Lk 1:28 – taktiež slovné spojenie "milosti plná" je preložené z gréckeho slova "kecharitomene." Toto je jedinečný titul, ktorý bol daný Márii a naznačuje dokonalosť milosti z minulej udalosti. Mária nie je len "vysoko ctená." Ona bola zdokonalená milosťou Božou. "Plný milosti" je v Písme použité na opis už len jednej bytosti okrem nej - Ježiša Krista v Jn 1:14.

Lk 1:38 - Máriino fiat znamená "nech sa mi stane podľa tvojho slova." Mária je dokonalým modelom viery v Boha a je hodna nášho obdivu.

Lk 1:42 - "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš." Spojenie "požehnaná si medzi ženami" skutočne znamená "ty si najpožehnanejšia medzi ženami." Slovo najpožehnanejšia sa tu nevyskytuje z toho dôvodu, že grécky jazyk nepozná superlatív. Tiež si treba všimnúť, že Alžbeta najprv zdraví Máriu a až potom Ježiša - Toto je hyperdulia (ale nie latria, ktorá patrí jedine Bohu). My tiež môžeme skrze Máriu chváliť Ježiša. Nakoniec, katolíci opakujú tieto Bohom inspirované slová Alžbety v Ruženci.

Lk 1:43 - Alžbetine slová "Matka môjho Pána" (v hebrejčine Alžbeta používa "Adonai" čo znamená Pán Boh) sú ekvivalentom slov "Svätá Mária, Matka Božia", ktoré sa katolíci modlia v Ruženci. Táto formula je jednoduchá: Ježiš je božská osoba a táto osoba je Boh. Mária je Ježišova matka, takže Mária je Matkou Boha (Mária nie je len matkou Ježišovou ľudskej prirodzenosti - matky sú matky osôb, nielen prirodzenosti).

Lk 1:44 - Máriin hlas spôsobuje, že Ján Krstiteľ sa pohol v Alžbetinom lone od radosti. Lukáš nás učí, že Mária je naša mocná orodovníčka.

Lk 1:46 - Mária tvrdí, že jej duša zvelebuje Pána. Toto je odvážne vyznanie od mladého židovského dievčaťa z Nazareta. Jej výrok je mocným svedectvom jej jedinečnosti. Mária, ako naša Matka a Orodovníčka, zároveň umocňuje naše modlitby.

Lk 1:48 - Mária prorokuje, že všetky pokolenia ju budú velebiť, tak ako katolíci robia v modlitbe "Zdravas Maria". Ktoré protestantské cirkvi jestvujú po celé pokolenia (žiadne),a koľko z nich si uctieva Máriu so špeciálnymi modlitbami a zbožnosťou?

Gal 4:4 - Boh poslal svojho Syna, zrodeného zo ženy, aby nás vykúpil. Mária je žena s Vykupiteľom. Keď voláme Máriu "Spoluvykupiteľka" (co-redemptrix), len vyznávame, že je to "žena pri vykupiteľovi." Je tomu tak, lebo "co" je z latinského slova "cum", ktoré znamená "s." Preto "co-redemptrix" znamená "žena s Vykupiteľom." Mária má jedinečnú, ale podriadenú úlohu k Ježišovi v otázke spasenia.

Ef. 1:1; Flp 1:1; Kol. 1:2 - slovo "svätci" (po hebrejsky "qaddiysh" znamená "sväté" osoby. Mária sa nazýva svätá, najväčšia zo všetkých svätých.

Lk 2:35 - Simeon prorokuje, že Máriu prenikne meč bolesti. Mária takto zohráva veľmi dôležitú úlohu v našom vykúpení. Kým Ježišovo utrpenie bolo všetkým, čo potrebujeme k nášmu vykúpeniu, Boh chcel, aby sa Mária podriadeným spôsobom zúčastňovala na utrpení svojho Syna, rovnako ako nám On dovoľuje zúčastniť sa našim utrpením.

Lk 2:19,51 - Mária si uchovávala všetky tieto slová vo svojom srdci. Katolíci si toto pripomínajú, keď sa zasväcujú Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu a všetkým bohatstvám a múdrosti, ktoré sú v ňom obsiahnuté.
Súhlasí Astax1, Klein


12.
označiť príspevok

Lemmy muž
   14. 11. 2016, 12:52 avatar
LP napísala: Pre náročných | Tlačiť |

Kde tlačiť? Na WC?


31.
označiť príspevok

Fotoooon muž
   15. 11. 2016, 06:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.64.
označiť príspevok

Onix1986 muž
   9. 8. 2019, 21:13 avatar
A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: »Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.«“
Matúš 4:8?-?10 SSV
Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.
Exodus 20:3?-?6 SSV
bible.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Veľká časť Izraelského národa (vyvoleného) sa klanala a uctievali modly. Poučte sa s toho bratia katolíci. Boh ich neopustil ale keď prišiel Ježiš mesiaš. Oni ho nespoznali.boly slepý.


2.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 11. 2016, 12:46 avatar
2. Mária - Nepoškvrnená Archa Novej Zmluvy

Ex 25:11-21 - Archa Starej Zmluvy bola zhotovená z najčistejšieho zlata pre Božie Slovo. Mária je Archa Novej Zmluvy a je najčistejšou nádobou pre Slovo Božie, ktoré sa stalo človekom.

2 Sam. 6:7 - Táto Archa je tak svätá a čistá, že keď sa jej Uzzah dotkol, Pán ho usmrtil. Toto nám poukazuje na to, že táto Archa musí zostať bez poškvrny. Mária ako Archa Novej Zmluvy je dokonca viac bez poškvrny a bez nečistoty, pretože Boh ju ušetril od dedičného hriechu, aby mohla niesť Jeho Večné Slovo v jej lone.

1 Kron. 13:9-10 - tu sa nachádza ďalšia zmienka o Uzzovi a Arche. Aby mohol Boh prebývať v Márii ako Arche, Mária musela byt počatá bez hriechu. Protestanti namietajú, že to by bolo akoby povedať, že Boh by nechal prst Satanov, aby sa dotkol jeho Syna zrodeného v tele. Toto je nesprávne vykladané.
Pre lepšie pochopenie prekladu z angličtiny, aby bol zmysel jasnejší (Stanislav Chlebec):
1 Kron 13, 9 - 10 - tu sa nachádza ďalšia zmienka o Uzovi a Arche. Aby mohol Boh prebývať v Márii ako Arche, musela by byť počatá bez hriechu. Protestanti to namietajú. Ale keby nebola počatá bez hriechu, to by znamenalo to isté ako povedať, že Boh nechal prst satanov, aby sa dotkol jeho Syna zrodeného v tele. (Pozri anglický originál.)
1 Kron, 15 -16 - tieto verše poukazujú, aký veľký obdiv mali Židia voči Arche - uctievali si ju piesňami, harfou, lýrou, cimbalom, trúbkou.
Lk 1:39 / 2 Sam. 6,2 - Lukášovo podozrivé prirovnanie medzi Máriou a Archou, ktorá opísaná Samuelom zvýrazňuje skutočnosť, že Mária je nepoškvrnená Archa Novej Zmluvy. V týchto veršoch Mária (Archa) povstala a vybrala sa / Dávid povstal a vybral sa k Arche. Je tu jasná paralela medzi archou Starého a Archou Nového Zákona.

Lk 1:41 / 2 Sam. 6:16 - Ján Krstiteľ / Kráľ Dávid podskočil od radosti pred Máriou / Archou. Takto by sme aj my mali podskočiť od radosti pred nepoškvrnenou Archou, Slova, ktoré sa stalo telom.

Lk 1:43 / 2 Sam. 6:9 - Ako môže matka / Archa môjho Pána prísť ku mne? Je to sväté privilégium. Naša matka chce prísť k nám a viest nás k Ježišovi.

Lk 1:56 / 2 Sam. 6:11 a 1 Chron. 13:14 - Mária / Archa zostala doma približne 3 mesiace.

Zjv 11:19 - v tomto historickom okamihu Archu Starej Zmluvy nikto nevidel už 600rokov (por. 2 Mach. 2:7), a teraz ju možno uzrieť na nebi. Židovský ľud by nad tým bol žasol. Akokoľvek, Ján ihneď začne opisovať tento fakt a zobrazuje "ženu" odetú slnkom v Zjv. 12:1. Ján zdôrazňuje, že Mária je Archa Novej Zmluvy a ako stará archa, je teraz hodna úcty a chvály. Tiež treba pamätať na to, že Zjv. 11:19 a Zjv. 12:1 sú napojené spolu, pretože v čase, keď bol tento biblický text napísaný, nebol rozdelený na kapitoly a verše.

Zjv 12:1 - tá "žena", ktorú opisuje Ján, je Mária, Archa Novej Zmluvy, s mesiacom pod jej nohami a na jej hlave koruna s 12 hviezdami. Tak ako mesiac odráža svetlo slnka, tak Mária, s mesiacom pod jej nohami, odráža slávu Slnka Spravodlivosti, Ježiša Krista.

Zjv. 12:17 - Tento verš hovorí o tom, že Mariiným potomstvom sú tí, ktorí zachovávajú Božie prikázania a nesú Ježišovo svedectvo. Toto poukazuje na to, prečo katolíci vždy verili, že Mária je matka všetkých kresťanov
Doplnenie pre lepšie pochopenie:
Zjv 12:17 - tento verš potvrdzuje význam Jn 19:26. Toto ženino (Máriino) pokolenie sú ti, ktorí nasledujú Ježiša. Ona je naša matka a my sme jej pokolenie v Ježišovi Kristovi. Tým majstrovským plánom Božej zmluvnej lásky k nám je pre nás rodina. Ale my NEnemôžeme byť úplnou rodinou s Otcovstvom Boha, bratstvom Krista BEZ materstva Márie. (Stanislav Chlebec, kontakt cez marianskehnutia@marianskehnutia.sk)
.

Zjv. 12:2 - Niektorí protestanti argumentujú, že pretože táto žena mala pôrodné bolesti, bola ženou hriešnou. Akokoľvek, Kniha Zjavenia je apokalyptickou literatúrou jedinečnou v 1.storočí. Obsahuje rozličné symboly a mnohonásobné významy ženy (Mária, Cirkev a Izrael). Pôrodné bolesti zobrazujú aj zrodenie Cirkvi aj Máriino potomstvo stvárnené Kristom. Mária nemala žiadne pôrodné bolesti, keď priviedla na svet jej Syna Ježiša.

Iz 66:7 - tak napríklad vidíme, ako Izaiáš prorokuje, že predtým ako ona (Mária) pocítila bôle, porodila; skôr ako prišla na ňu bolesť , porodila Syna (Ježiša). Toto je Mariánske proroctvo o panenskom počatí Ježiša Krista.

Gal 4:19 - Pavol tiež opisuje svoju bolesť ako pôrodné bolesti vo formovaní učeníkov Kristových. Pôrodné bolesti opisujú formovanie sa v Kristovi.

Rim 8:22 - taktiež Pavol hovorí, že celé stvorenie stoná v pôrodných bolestiach pred príchodom Krista. My všetci podstupujeme pôrodné bolesti, pretože sa rodíme v Ježiša Krista.

Jer 13:21 - Jeremiáš opisuje pôrodné bolesti Izraela, ako ženu v pôrodných bolestiach. Pôrodné bolesti sú zvyčajne v Písme použité prenesene, metaforicky.

Hos 13:12-13 - Efraim sa tiež zobrazuje ako trpí v pôrodných bolestiach pri pôrode za svoje hriechy. Opäť, pôrodné bolesti sú opísané metaforicky.

Micheáš 4:9-10 - Micheáš tiež popisuje Jeruzalem akoby uchopený pôrodnými bolesťami ako ťarchavá žena.

Zjv 12:13-16 - v týchto veršoch môžeme vidieť, že diabol sa stále snaží zničiť ženu, aj keď Spasiteľ sa už narodil. Toto poukazuje na to, že Mária je nebezpečenstvom pre satana, aj keď sa už narodil Ježiš Kristus. Je tomu tak, pretože Boh jej dal moc orodovať za nás a my by sme mali prosiť o jej podporu v našom duchovnom živote.


3.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 11. 2016, 12:46 avatar
3. Mária- naša matka a kráľovná nového Dávidovho kráľovstva

Jn 19:26 - Ježiš vyhlasuje Máriu za matku nás všetkých. Keď umieral na kríži, povedal "hľa, tvoja matka." Ježiš nepovedal "Ján, hľa, tvoja matka" pretože ju dal za matku nám všetkým, svojim milovaným učeníkom. Všetky slová, ktoré Ježiš povedal na kríži mali posvätný a hlboký charakter. Ježiš nehovoril Jánovi len aby sa postaral o jeho matku.

Zjv 12:17 - tento verš potvrdzuje význam Jn 19:26. Toto ženino (Máriino) pokolenie sú ti, ktorí nasledujú Ježiša. Ona je naša matka a my sme jej pokolenie v Ježišovi Kristovi. Tým majstrovským plánom Božej zmluvnej lásky k nám je pre nás rodina. Ale my nemôžeme byt úplnou rodinou s Otcovstvom Boha, bratstvom Krista a materstvom Márie.

Jn 2:3 - toto je veľmi dôležitý verš v Píšme. Keďže Maria je naša matka, hovorí nám robiť všetko, čo nám povie Kristus. Neskôr, Máriino orodovanie na svadobnej hostine v Káne je spúšťacím krokom Ježišovho účinkovania a predzvesťou eucharistickej oslavy baránka. Táto oslava spája všetkých veriacich do jednej rodiny skrze svadobný zväzok medzi božstvom a človečenstvom.

Jn 2:7 - Ježiš dovoľuje jeho matke ,aby sa prihovárala za ľud a odpovedá svojej matke na jej žiadosť, aby sluhovia naplnili sudy vodou.

Žalm 45:9 - Žalmista tu učí, že Kráľovná stoji po pravici Božej. Úloha kráľovnej je dôležitá v Božom kráľovstve. Maria je nebeská kráľovná po pravici Syna Božieho.

1 Kráľ 2:17, 20 - v Starom Zákone v Dávidovom kráľovstve Kráľ neodmieta svojej kráľovskej matke. Ježiš je kráľ v novom Dávidovom kráľovstve a neodmieta žiadosti svojej matky Márie, Kráľovnej.

1 Kráľ 2:18 - v Starom Zákone v Dávidovom kráľovstve kráľovná oroduje na strane kráľových nasledovníkov. Ona je Kráľovná Matka ("Gebirah". Mária je večnou Gebirah.

1 Kráľ 2:19 - v starozákonnom Davidovom kráľovstve sa kráľ skláňa k jeho matke a ona sedí po jeho pravici. My ako deti Novej Zmluvy by sme mali napodobňovať nášho kráľa a prejaviť podobnú úctu Márii, našej Matke. Úctou k Márii uctievame nášho Kráľa, Ježiša Krista.

1 Kráľ 15:13 - Kráľovná Matka má mocné miesto v izraelskej kráľovskej dynastii. Ale teraz je Dávidovo kráľovstvo zdokonalené Ježišom a Jeho matka Mária je po jeho pravej ruke.

2 Kron. 22:10 - tu kráľovná matka Atalia ničí kráľovskú rodinu Júdu, po tom, čo vidí jej syna, kráľa Achaziáša, mŕtveho. Kráľovná matka hrá významnú úlohu v tomto kráľovstve.

Neh 2:6 - Kráľovná matka sedí vedľa kráľa. Je hlavným prostredníkom pred kráľom.


4.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 11. 2016, 12:46 avatar
4. Mária pannou po celý život

Ex 13:2,12 - Ježiš je niekedy pomenovaný ako "prvorodený" syn Márie. Ale "prvorodený" je bežným židovským výrazom znamenajúcim prvé dieťa, ktoré otvorilo matkino lono. Nemá to nič spoločné s matkou, ktorá ma v budúcnosti ďalšie deti.

Ex 34:20 - podľa Mojžišovho zákona, "prvorodený" syn musel byt zasvätený. Status "Prvorodeného" nepožaduje "druhorodeného".

Ez 44:2 - Ezechiel prorokuje, že žiadny človek nemôže prejsť cez tú bránu, ktorou Pán vstúpil na tento svet. Toto je proroctvo Máriinho nepretržitého panenstva. Mária zostala pannou pred, počas a po narodení Ježiša.

Mk 6:3 - Ježiš sa v Písme vždy spomína ako "syn Márie", nie "jeden zo synov Márie". Taktiež "bratia" mohli teoreticky byť Jozefove deti z minulého manželstva, ktoré mu zostali po smrti. Akokoľvek, je však najpravdepodobnejšie, že Jozef bol panic ako bol Ježiš a Mária. A takto stelesňujú pravú Svätú Rodinu, úplne zasvätenú Bohu.

Lk 1:31,34 - tento anjel hovorí Márii, že "počne" (použijúc budúci čas). Mária odpovedá vetou "A ako sa to stane?" Máriina odpoveď ukazuje, že dala sľub celoživotného panenstva, takže nemala žiadny zámer mat vzťah s mužom. Ak by Mária nedala takýto sľub celoživotného panenstva, jej otázka by vôbec nedávala žiadny zmysel(pretože môžeme predpokladať, že vedela, akým spôsobom sa dieťa počne). Bola zasväteným panenským chrámom tak, ako to bolo prijateľným zvykom v tých časoch.

Lk 2:41-51 - pri hľadaní Ježiša a nájdení ho v chráme, tu nie je žiadna zmienka o súrodencoch.

Jn 7:3-4; Mk 3:21 - tu vidíme, že mladší "bratia" radili Ježišovi. Ale toto by bolo extrémne neúctivé pre zbožných Židov, ak by títo boli Ježišovi biologickí bratia.

Jn 19:26-27 - bolo by nemysliteľné pre Ježiša zveriť starosť o svoju matku priateľovi, ak by mal bratov.

Jn 19:25 - nasledovné verše dokazujú, že Jakub a Jozef sú Ježišovi bratanci a nie bratia: Mária, manželka Kleofasova bola sestrou Panny Márie.

Mt 27:61, 28:1 - Matúš sa dokonca zmieňuje o Márii, manželke Kleofasovej ako o " tej inej Márii."

Mt 27:56; Mk 15:47 - Mária, manželka Kleofasova je matkou Jakuba a Jozefa.

Mk 6:3 - Jakub a Jozef sú nazvaní Ježišovi "bratia". Takto Jakub a Jozef sú v skutočnosti Ježišovi bratanci.

Mt 10:3 - Jakub je tiež nazvaný syn "Alfejov." Toto ale nevylučuje, že Jakub je syn Kleofasov. Meno Alfeus môže byt aramejské meno pre Kleofasa, alebo Jakub si dal grécke meno ako Šavol (Pavol), alebo Mária sa znovu vydala za muža s menom Alfeus.


5.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 11. 2016, 12:46 avatar
5. Ježišoví "bratia" (adelphoi)) = bratanci alebo príbuzní

Lk 1:36 - Alžbeta je Máriina príbuzná. Niektoré Biblie to prekladajú ako "sesternica," ale toto je nepresný preklad , pretože hebrejčina a aramejčina nepoznajú výraz pre "sesternicu."

Lk 22:32 - Ježiš hovorí Petrovi, aby posilnil svojich "bratov." V tomto prípade tu jasne vidíme Ježiša použiť výraz "bratia", ktorý sa vzťahuje na ďalších apoštolov, nie jeho biologických bratov.

Sk 1:12-15 - zhromaždenie Ježišových "bratov" tu možno počítať na 120. To je príliš veľa "bratov." Brat znamená v hebrejčine "príbuzný".

Sk 7:26; 11:1; 13:15,38; 15:3,23,32; 28:17,21 - tu je len niekoľko z mnoho iných prípadov, kde výraz "bratia" neznamená pokrvných bratov.

Rim 9:3 - Pavol používa výrazy "bratia" a "príbuzní" a vzájomne ich zamieňa. Zmienka Ježišových "bratov" nedokazuje, že Mária mala aj ďalšie deti.

Gn 11:26-28 - Lót je Abrahámov synovec (gr."anepsios" / Gen. 13:8; 14:14,16 - Lót je tu však stále nazývaný Abrahámov brat (adelphos" . Z tohto vyplýva, že hoci grécke slovo pre bratanca je "anepsios," Písmo tiež používa "adelphos" na opis bratranca.

Gn 29:15 - Laban volá Jakuba svojím "bratom", aj keď Jakub je jeho synovec. Toto tiež dokazuje, že brat znamená príbuzný alebo bratranec.

Dt 23:7; 1 Kron. 15:5-18; Jer. 34:9; Neh. 5:7 -"bratia" tu znamenajú "príbuzní". Hebrejčina a aramejčina nemajú žiaden výraz pre "bratranca."

2 Sam. 1:26; 1 Kráľ 9:13, 20:32 - v týchto veršoch výraz "bratia" tu nemusí znamenať (pokrvnú líniu), podobne ako výraz "priateľ".

2 Kráľ 10:13-14 - Kráľových Achaziašových 42 "bratov" bolo skutočne 42 jeho príbuzných.

1 Kron 23:21-22 - Eleazárové dcéry si vzali svojich "bratov", ktorí boli v skutočnosti ich bratancami.

Neh 4:14; 5:1,5,8,10,14 - tu sú ďalšie prípady "bratov" vo význame "bratrancov" a "príbuzných."

Tob 5:11 - Tobit prosí Azariáša, aby sa stotožnil s ním a jeho ľudom, ale stále ho nazýva "bratom."

Amos 1: 9 - bratstvo tiež môže znamenať spojenca (kde nie je žiadna pokrvná línia).


6.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 11. 2016, 12:47 avatar
6. Nanebovzatie Panny Márie

Gn 5:24, Heb 11:5 - Henoch bol vzatý s telom do neba bez toho, že by zomrel. Urobil by Boh menej pre Máriu, svoju Archu Novej Zmluvy?

2 Kráľ 2:11-12; 1 Mach 2:58 - Eliáš bol vzatý do neba v ohnivom voze. Ježiš by neurobil menej pre svoju Požehnanú Matku

Ž 132:8 - Povstaň, Hospodine, a choď k miestu svojho odpočinku, Ty i Archa Tvojej moci! Obaja Ježiš a Mária boli vzatí do neba do ich večného odpočinku

2 Kor 12:2 - Pavol hovorí o mužovi, ktorý bol v Kristu uchvátený do tretieho neba. Mária bola tiež vzatá do neba Bohom.

Mt 27:52-53 - Keď Ježiš zomrel a vstal zmŕtvych, mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené, vyšli z hrobov a po Jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Nič v Písme neprotirečí tomu, že Mária bola vzatá do neba.

1 Sol. 4:17 - Máme byť uchvátení do oblakov, aby sme stretli Pána na nebesiach a tak aby sme mohli byt navždy s Ním.

Zjv 12:1 - vidíme Máriu, "ženu" odetú slnkom. Kým v Zjv 6:9 vidíme len duše mučeníkov v nebi, v Zjv 12:1 vidíme Máriu aj s telom aj s dušou.

2 Sol 2:15 - Pavol nám káže, aby sme zotrvali na ústnej (nielen písanej) tradícii. Apoštolská tradícia hovorí, že Mária bola vzatá do neba. Kým hľadanie kostí svätých bolo bežnou praxou v tých časoch (a bolo by obzvlášť dôležité získať Máriine kosti, keďže bola Matkou Božou), nikto nepotvrdil, že by našiel Máriine kosti. Je tomu tak, pretože neboli dostupné. Mária bola vzatá s telom i s dušou do neba.


7.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 11. 2016, 12:47 avatar
7. Mária v nebi korunovaná

2 Tim 4:8 - Pavol hovorí, že je pre neho pripravená koruna spravodlivosti. Svätí sú korunovaní v nebi a Mária je najväčšia zo všetkých svätých.

Jak 1:12 - tí, ktorí zotrvajú, prijmú korunu života, ktorú prisľúbil Boh. Mária prijala túto korunu života tým, že priniesla na svet večný život - skrze Ježiša Krista

1 Pt 5:4 - keď príde tento Arcipastier , prijmeme nevädnúcu korunu slávy.

Zjv 2:10 - Ježiš dá tým, ktorí boli verní až na smrť, korunu života. Ježiš dal Márii, jeho matke túto korunu života.

Zjv 12:1 - Mária, táto "žena", je odetá dvanástimi hviezdami. Je kráľovnou neba i zeme a Matkou Cirkvi.

Mudr 5:16 - prijmeme slávnu korunu a nádherný diadém z ruky Pánovej. Mária je navždy s Ježišom korunovaná v Jeho sláve.


8.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 11. 2016, 12:47 avatar
8. Nesprávny výklad verša - Neobcoval s ňou, "kým" neporodila syna (Mt 1,25)

Mt 1:25 - tento verš hovorí, že Jozef neobcoval s Máriou (nepoznal Máriu) "kým" (po grécky "heos", )" neporodila syna.
Protestanti argumentujú, že toto dokazuje, že Jozef mal styk s Máriou po tom, ako porodila syna. Toto je ale mylné čítanie tohto textu, pretože slovo "kým", "Až kým" "pokiaľ ne-" neznamená to isté, ako "niečo nerobiť...až kým sa niečo nestane a potom to robiť." "Heos" sa vzťahuje na minulosť, nikdy nie na budúcnosť. Namiesto, "až kým" neporodila syna znamená "do toho momentu" neporodila syna. Toto potvrdzuje, že Mária bola panna, keď porodila Syna. Tu sú ďalšie texty, ktoré potvrdzujú, že "až kým" znamená "do toho momentu":

Mt 28:29 - Ja som s vami "až do konca sveta." Toto ale neznamená, že Ježiš nebude s nami po konci sveta.

Lk 2:37 - Prorokyňa Anna bola vdovou "až do momentu kým" nedosiahla vek 84 rokov. Ale ona neprestala byť vdovou po 84 roku jej života.

Lk 20:43 - Ježiš hovorí, "Posaď sa mi po pravici, dokiaľ Ti nepriateľov nepoložím za podnožku." Ježiš nepožaduje apoštolov, aby prestali sedieť po jeho pravej ruke po tom, ako jeho nepriateľov nepoloží za podnožku .

1 Tim 4:13 - "Kým neprídem", buď usilovný v predčitovaní (Písma), napomínaní a vyučovaní. To ale neznamená, buď nečinný "potom ako" prídem.

Gn 8:7 - a vypustil krkavca. Ten vyletel a poletoval sem i tam, "kým" na zemi nevyschli vody. Krkavec nezačal lietať po tom ako vyschli vody.

Gn 28:15 - Pán neopusti Jakuba "dokiaľ" bude plniť jeho sľub. Toto však neznamená, že Pán následne opusti Jakuba.

Dt 34:6 - ale "až do dnešného dňa" nikto nepozná, kde je Mojžišov hrob. Toto však nezaručuje, že "niekto našiel to miesto odvtedy"

2 Sam. 6:23 - Saulova dcéra Michol bola bezdetná "až kým nezomrela. Z toho, ale nemôžeme vyvodiť, že mala deti po svojej smrti.

1 Mach. 5:54 - "pretože" nikto z nich nepadol v boji a bezpečne sa vrátili. Nikto z nich nepadol v boji aj potom ako sa bezpečne vrátili.


39.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 11. 2016, 10:10 avatar
8,.......zober si iné časti Písma, a výraz "poznať muža,ženu",znamená intímny vzťah, čo je zrejme už zo samotného kontextu.
V 34. verši sa uvádza, že „Mária povedala anjelovi: ‚Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám [„nežijem s mužom“, MJ; „nemám styk s mužom“, NS]?‘“ Matúš 1:22–25. Je každému úplne jasné,kto používa rozum,že ak potom iný verš hovorí, že mala synov a dcéry,tak sa tie nenarodili z ducha svätého! Ale ich mala s Jozefom.
Súhlasí toman


42.
označiť príspevok

Luther muž
   15. 11. 2016, 13:09 avatar
Shagara. V tomto nemáš pravdu. Ježíš nemal bratov a sestry.


43.
označiť príspevok

toman
   15. 11. 2016, 15:45 avatar
Luther (42):

Rozveď to prosím ťa nejako a biblicky podlož. Zaujíma ma z čoho vychádzaš, lebo podľa mňa bratov mal.


47.
označiť príspevok

Luther muž
   15. 11. 2016, 16:37 avatar
Aj ja som si myslel že bratov mal. Ale...

Od Astaxa 1
Tieto verše sú argumentom toho, že Ježiš skutočne nemal bratov. Pretože ten Jakub je Júdov brat. A Júda bol synom Márie Alfeovej/Kleopasovej. Preto ti vravím prečítaj si moje komentáre a potom niečo píš!

Ježišoví "bratia" (adelphoi)) = bratanci alebo príbuzní

Lk 1:36 - Alžbeta je Máriina príbuzná. Niektoré Biblie to prekladajú ako "sesternica," ale toto je nepresný preklad , pretože hebrejčina a aramejčina nepoznajú výraz pre "sesternicu."

Lk 22:32 - Ježiš hovorí Petrovi, aby posilnil svojich "bratov." V tomto prípade tu jasne vidíme Ježiša použiť výraz "bratia", ktorý sa vzťahuje na ďalších apoštolov, nie jeho biologických bratov.

Sk 1:12-15 - zhromaždenie Ježišových "bratov" tu možno počítať na 120. To je príliš veľa "bratov." Brat znamená v hebrejčine "príbuzný".

Sk 7:26; 11:1; 13:15,38; 15:3,23,32; 28:17,21 - tu je len niekoľko z mnoho iných prípadov, kde výraz "bratia" neznamená pokrvných bratov.

Rim 9:3 - Pavol používa výrazy "bratia" a "príbuzní" a vzájomne ich zamieňa. Zmienka Ježišových "bratov" nedokazuje, že Mária mala aj ďalšie deti.

Gn 11:26-28 - Lót je Abrahámov synovec (gr."anepsios" / Gen. 13:8; 14:14,16 - Lót je tu však stále nazývaný Abrahámov brat (adelphos" . Z tohto vyplýva, že hoci grécke slovo pre bratanca je "anepsios," Písmo tiež používa "adelphos" na opis bratranca.

Gn 29:15 - Laban volá Jakuba svojím "bratom", aj keď Jakub je jeho synovec. Toto tiež dokazuje, že brat znamená príbuzný alebo bratranec.

Dt 23:7; 1 Kron. 15:5-18; Jer. 34:9; Neh. 5:7 -"bratia" tu znamenajú "príbuzní". Hebrejčina a aramejčina nemajú žiaden výraz pre "bratranca."

2 Sam. 1:26; 1 Kráľ 9:13, 20:32 - v týchto veršoch výraz "bratia" tu nemusí znamenať (pokrvnú líniu), podobne ako výraz "priateľ".

2 Kráľ 10:13-14 - Kráľových Achaziašových 42 "bratov" bolo skutočne 42 jeho príbuzných.

1 Kron 23:21-22 - Eleazárové dcéry si vzali svojich "bratov", ktorí boli v skutočnosti ich bratancami.

Neh 4:14; 5:1,5,8,10,14 - tu sú ďalšie prípady "bratov" vo význame "bratrancov" a "príbuzných."

Tob 5:11 - Tobit prosí Azariáša, aby sa stotožnil s ním a jeho ľudom, ale stále ho nazýva "bratom."

Amos 1: 9 - bratstvo tiež môže znamenať spojenca (kde nie je žiadna pokrvná línia).

Ex 13:2,12 - Ježiš je niekedy pomenovaný ako "prvorodený" syn Márie. Ale "prvorodený" je bežným židovským výrazom znamenajúcim prvé dieťa, ktoré otvorilo matkino lono. Nemá to nič spoločné s matkou, ktorá ma v budúcnosti ďalšie deti.

Ex 34:20 - podľa Mojžišovho zákona, "prvorodený" syn musel byt zasvätený. Status "Prvorodeného" nepožaduje "druhorodeného".

Ez 44:2 - Ezechiel prorokuje, že žiadny človek nemôže prejsť cez tú bránu, ktorou Pán vstúpil na tento svet. Toto je proroctvo Máriinho nepretržitého panenstva. Mária zostala pannou pred, počas a po narodení Ježiša.

Jn 19:25 - nasledovné verše dokazujú, že Jakub a Jozef sú Ježišovi bratanci a nie bratia: Mária, manželka Kleofasova bola sestrou Panny Márie.

Mt 27:61, 28:1 - Matúš sa dokonca zmieňuje o Márii, manželke Kleofasovej ako o " tej inej Márii."

Mt 27:56; Mk 15:47 - Mária, manželka Kleofasova je matkou Jakuba a Jozefa.

Mk 6:3 - Jakub a Jozef sú nazvaní Ježišovi "bratia". Takto Jakub a Jozef sú v skutočnosti Ježišovi bratanci.

Slovo adelphoi sa v tom čase používalo na vyjadrenie aj brata aj bratranca. Preto to svätopisec nerozlišuje

Jakub a Jozef, „Ježišovi bratia“ (Matúš 13:55), sú synovia istej Márie, ktorá sprevádzala Ježiša a zreteľne sa označuje ako „iná Mária“ (Matúš 28:1) Ide o Ježišových blízkych príbuzných podľa známeho vyjadrovania Starého zákona

Kto chce Bibliu správne vysvetľovať, by mal brať ohľad jednak na súvislosť a ostatné verše a jednak na význam slov. Bez toho sa nemožno zaobísť. Ako som povedal pojem „brat“ má široký význam zvlášť v starej gréčtine kde sa nebral ohľad na rozdiel medzi bratom a bratrancom.

„Ježíš jí řekl: "Nedotýkej se mne, neboť jsem ještě nevystoupil ke svému Otci. Ale jdi k mým bratrům a řekni jim...“ (Jn 20:17)
Ku komu vlastne Mária Magdaléna šla?
„Marie Magdaléna pak přišla a oznámila učedníkům, že viděla Pána a že jí řekl tyto věci.“ (Jn 20:18)
Keď Ježiš povedal „bratom“, myslel na učeníkov, a nie pokrvných bratov.
Podobne Ján 7:5 sa môže týkať bratancov, a nie pokrvných bratov.

„Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Jozese, Judy a Šimona? A nejsou snad jeho sestry tady s námi?“

„Sestra“ (adelphe) = sestra, blízka príbuzná, sesternica, podľa slovníkov.
Takže slovníková definícia nám pre svoj široký rozsah nepomôže rozhodnúť sa pre pokrvné sestry. No prvá časť verša nám to objasní lepšie, a to z toho dôvodu, že Jakub, Jozes, Júda a (možno aj Šimon) boli synmi Alfea/Kleofáša, a teda nemohli byť Ježišovými pokrvnými bratmi, čo vrhá jasné svetlo aj na „jeho sestry“.

Odôvodnenie:
„Byly tam také ženy, které přihlížely zpovzdálí; mezi nimi i Marie Magdaléna a Marie, matka Jozese a Jakuba Menšího, a Salome.“ (Mk 15:40)
„Byla mezi nimi Marie Magdaléna a Marie, matka Jakuba a Jozese, a matka Zebedeových synů.“ (Mt 27:56)
„U Ježíšova kříže však stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdaléna.“ (Jn 19:25)
„Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan.“ (Mt 10:2)
„...Jakub Alfeův a Lebeus příjmením Tadeáš.“ (Mt 10:3)
„...Jakub Alfeův a Šimon Zélótes a Juda Jakubův.“ (Sk 1:13)

Pri kríži sú menované iba Mária, Ježišova matka, Mária Magdaléna, Mária Kleofášova/Alfea a Salome (t.j. matka Zebedjovych synov).

V Jánovi 19:25 sa spomína „sestra jeho matky“, čo môže byť buď vzápätí menovaná Mária Kleofášova alebo Salome („sestra“ tu ale zasa nemusí znamenať pokrvnú sestru). Ja predpokladám, že „sestra“ Ježišovej matky je Mária Kleofášova.

Z uvedených pasáží vidíme, že máme inú Máriu, ktorá bola ženou Kleofáša (Alfea) a matkou troch Ježišových „bratov“ – Jakuba (Menšieho), Jozesa a Júdu. To jasne ukazuje, že Mária, Ježišova matka, nebola matkou Jakuba, Jozesa a Júdu z Marka 6:3.
Ten istý Júda vo svojom liste 1:1 píše, že je Jakubovým bratom (Jakuba Menšieho).

GENEALÓGIA

–-Zebedej - Mt 4:21, Mk 1:19, Mk 3:17
+>-splodil - Jakuba a Jána
–-Salome - Mt 27:56, Mk 15:40

–-Kleofáš (Alfeus) - Mt 10:2-3, Jn 19:25, Sk1:13
+>-splodil - Jakuba (menšieho), Jozesa a Júdu
–-Mária, ďalšia Mária - Mt 27:56, 61, 28:1, Jn 19:25

„Žádného jiného z apoštolů jsem však neviděl, kromě Jakuba, Pánova bratra.“ (Gal 1:19)
a) Slovo brat je zase ono široké „adelphos“.
b) V Biblii sa uvádzajú iba dvaja apoštoli menom Jakub:
- Jakub, syn Zebedejov a brat Jánov (Mt 4:21)
- Jakub, syn Alfeov a brat Júdov (Mt 10:3, Sk 1:13)

Zo Skutkov zisťujeme, že Jakub Zebedejov už bol zabitý Herodesom (Sk 12:2), a teda jediným záverom je, že Jakub opísaný ako „Pánov brat“ je Jakub Menší, syn Alfea a Márie. Toto objasňuje aj Jána 19:25 a otázku, kto je „sestra jeho [Ježišovej] matky“, totiž Mária Alfeova/Kleofášova. Keďže dve sestry s menom Mária sú v jednej rodine vylúčené, Mária Kleofášova bola Máriinou sesternicou alebo švagrovou (t.j. Jozefovou sestrou) a Ježiš tak bol s Jakubom Menším buď prabratanec alebo bratanec. Keď už je teda jasné, že apoštol Jakub Menší, syn Alfeov, t.j. Kleofášov, nebol Ježišov pokrvný brat, ale spolu s Júdom a Jozesom boli jeho bratancami, ešte viac do popredia vystupuje dôkaz, že Mária nemala viac detí.

" ked si Jezisovi bratia a sestry zalozili rodiny a nehovoriac, ze si mysleli, ze je blazon, tak radsej dal, aby sa navzajom o seba postarali jeho matka a jeho najoblubenejsi ucenik.. ktory bol pod krizom.." Podľa tvojho argumentu, aj ak by sme predpokladali, že Jakub opísaný ako „Pánov brat“ je skutočným pokrvným bratom Ježiša, čo ale bolo vyvrátené vyššie, musela by sa naskytnúť otázka prečo Ježiš nezveril svojmu "bratovi", ktorý v neho veril svoju a teda aj jeho matku? Ale namiesto toho svoju matku dáva Jánovi.
Jakub Alfeov = syn Alfeov a Mária Kleopasova = žena Alfeova, preto Jakub Alfeov (syn Alfea) = Jakub Menší (syn Márie Kleopasovej).

Apoštol Jakub Menší bol Pánovým „bratom“ preto, lebo „sestra“ (buď pokrvná, ale skôr švagriná) jeho matky bola Jakubovou matkou. Tak boli vlastne bratancami.
DEFINITÍVNE platí, že Ježišovi bratia (a sestry) z Mt 13:55 a Mk 6:3 NIE SÚ jeho pokrvnými súrodencami, lebo jeden z nich, Jakub, je inde označený za „Pánovho brata“ a za apoštola, čím je jasné, že tento apoštol ako syn Alfeov nie je synom Ježišovej matky. Slovo „bratia“ z Mt 13:55 a Mk 6:3 nemôže mať význam „pokrvní bratia“, lebo ním nie je prvý menovaný „brat“ zo štyroch (Jakub Alfeov). Je samozrejme absolútne nemysliteľné, aby bol Jakub Ježišovým bratancom a ostatní traja už pokrvnými bratmi áno. Navyše, za „Pánovho brata“ je označovaný IBA jeho bratanec Jakub Alfeov.

Takže, katolícka náuka, že Mária nemala okrem Ježiša ďalšie deti, je absolútne biblická a pravdivá.

Podľa Marka 6:3 bol Ježišovým bratom Jozes. Jozes je forma mena Jozef, tak ako je Judáš pre Júdu. Napríklad forma „Jozef“ u Mk 6:3 sa nachádza v kódexoch alef, Vaticanus, D, Theta, 33, 700, minuskule 892 a sýrskom a bohírskom rukopise.
Ak sú tieto dve mená rovnocenné, potom do hry vstupuje ďalší faktor. V hebrejskej kultúre je zriedkavé, aby otec (tesár Jozef) pomenoval svojho syna po sebe. V Biblii niet príkladu pre takúto kombináciu.
Z toho plynie, že Jozes nemohol byť Ježišovým pokrvným bratom a tým pádom to neboli ani zvyšní traja z Mk 6:3.

B.
„Vari to nie je tesár, (člen) syn (člen) Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona.“ (Mk 6:3)
Pred slovom „brat“ nie je člen, pred slovom „syn“ áno. To naznačuje, že vzťah medzi Ježišom a Máriou je precíznejší než medzi Ježišom a jeho bratmi.
Doslova: „ten syn tej Márie a príbuzný Jakuba a Jozesa a Júdu a Šimona [žiadne členy pred týmito menami].“
Členy u „syna“ a „Márie“ dávajú jemný dôraz na tieto dve podstatné mená a poukazujú na to, že spojenie medzi nimi je osobité.

O Ježišovi sa hovorí, že je adelphos ostatných. H.W.Smyth v Greek Grammar (Harvard Univ.Press, 1956) hovorí: „Names of relationship omit the article; but the article is needed when a definite individual is spoken of.“ Tu ale niet nijakej precíznosti. Keby bol býval Ježiš pokrvným bratom tých štyroch, Marek by napísal ho adelphos; bez členu to je nešpecifické a nevýlučné – Ježiš je príbuzný, je príbuzný ako jeden z mnohých, tých štyroch.

C.
Izraelskí muži po dosiahnutí 13 rokov sa stávali „synmi zákona“ a museli 3-krát za rok vykonať obrad v Chráme (Ex 23:14-16).
V Luk 2:41 je zmienka o prvom sviatku, o Pasche. Od Márie sa ako od ženy nežiadalo uskutočniť tento výlet (por. Ex 23:17, Dt 16:16). Ani ona ani žiadne z jej údajných detí nemuseli ísť, pretože všetky by mali menej ako 13.

„Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky.“ (Luk 2:41-46)

1.
Z Máriinej strany išlo len o zvyk. Kým pre Jozefa to bola jeho povinnosť, od Márie sa to ani len neočakávalo. Vo svetle tohto, ako je pravdepodobné, že cestovala takú dlhú vzdialenosť (asi 115 km) s dvomi, tromi, štyrmi či šiestimi deťmi, pričom všetky mali pod 13 rokov? Navyše, Písmo hovorí, že Jozef a Mária z Nazaretu do Jeruzalema cestovali každý rok (v.41). To by zahŕňalo roky, keď bola tehotná alebo bola tesne po pôrode.

2.
V prípade, keď sa Ježiš stratil v Chráme, by mali jeho rodičia veľmi ťažkú úlohu, keby mali so sebou svoje deti. Celá cesta – z Nazaretu do Jeruzalema a späť (4+4), pobyt (7), cesta domov a znovu do Jeruzalema (1+1) a hľadanie (3) Ježiša by dokopy zabrali asi 20 dní.

3.
Ďalej, v raných Ježišových rokoch sa nikdy nespomínajú jeho údajní bratia alebo sestry. Vždy, keď sa spomína Svätá Rodina, sú to len tri osoby: Ježiš, Mária a Jozef.

4.
Celá tá udalosť nepoukazuje na prítomnosť ďalších súrodencov. Ježiš by bol býval zodpovedný za dozor nad svojimi mladšími súrodencami a tak by bol býval nedbalý svojich povinností ako starší brat. Jeho absencia by tiež pútala pozornosť jeho ďalších súrodencov, keďže by pravdepodobne cestovali v karaváne spolu.

5.
Ak sa držíme iba Biblie, potom je faktom, že tá je o Máriiných deťoch predtým, než Ježiš dosiahol 12 rokov, ticho. Ak teda chcete striktne ľpieť na Biblii, musíte povedať, že keďže Biblia nespomína údajné Máriine deti pred Ježišovými dvanástinami, museli sa narodiť po ceste do Jeruzalema. V tom prípade by bol Ježišov mladší brat asi o 13 rokov mladší.

6.
Podľa Marka 6:3 by mal mať Ježiš prinajmenej 4 bratov a 2 sestry. Keď začal verejne kázať, mal 30 rokov a mladší súrodenci by mali odhadom 17, 15, 14, 12, 10, 9 rokov. Na základe týchto faktov by boli bývali Ježišovi dospievajúci súrodenci natoľko od Ježiša mladší, že
a) je nepravdepodobné, aby ich židia spomínali nasledovným spôsobom: „Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ (Mk 6:3)
b) boli by k svojmu staršiemu bratovi veľmi nezdvorilí:
“Jeho bratia mu povedali: „Odíď odtiaľto a choď do Judey, aby aj tvoji učeníci videli, aké skutky konáš! Veď nik nerobí nič v skrytosti, ak sa chce stať verejne známym. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu!" Lebo ani jeho bratia v neho neverili.“ (Jn 7:3-5)


48.
označiť príspevok

Luther muž
   15. 11. 2016, 16:39 avatar
Mk v 6 kapitole čítame: "Vari to nie je tesárov syn? " Písmo nám na tomto mieste hovorí, že Ježiš je menovaný ako tesárov syn, čiže syn Jozefa. Pritom vieme, že to tak nie je. Ježiš sa narodil skrze Ducha Svätého. Písmo v tomto verši len poukazuje na mienku spoluobčanov, že Jozef je otec Ježiša. Ak by táto výpoveď mala teologickú hodnotu musela by sa dostať do rozporu s veršami Mt1,18 , Lk 1,26-38. Evanjeliá súčasne s týmto mylným názorom Ježišových spoluobčanov citujú týchto ľudí, keď menujú Jakuba, ktorý má brata Jozefa a vo vzťahu k Ježišovi ich aj ďalších, všetkých rovnako nazývajú Ježišovými bratmi.
"A nie sú tu s nami aj jeho sestry?" Z tohto môžeme usudzovať, že s nimi sa zdržiavali aj jeho "bratia", ktorí sú tam menovaní a ktorých poznajú. No nevieme či s nimi bol aj otec tých "bratov"-bratrancov. Preto môžu spomínať len Ježišových bratrancov a chceli poukázať na to, že ho poznajú. Toto potvrdzuje aj fakt s tými členmi „ten syn tej Márie a príbuzný Jakuba a Jozesa a Júdu a Šimona [žiadne členy pred týmito menami].“
"Alebo nestacilo by spomenut otca a matku? Spominat bratrancov, co je teda vzdialena rodina mi pride uz nadbytocne..." Môžeme predpokladať, že chceli umocniť fakt, že ho poznajú, pretože v tom čase bol Jozef pestún Ježiša už mŕtvy a jeho matka Mária chodila s Ježišom a nezdržiavala sa u nich. Taktiež musíme brať do úvahy dobový spôsob vyjadrovania.

"Preco sa nespomenul Jan krstitel? Bol najznamejsi z bratrancov.. ci uz tym, ze krstil ludi, alebo tym co mu spravil Herodes (teda skor Herodias a Salome) (samozrejme podla toho v akej casovej rovine sa to nachadza)." Tu taktiež musíme vychádzať z toho, že Mk 6,3 je len výpoveď Ježišových spoluobčanov. Preto nepredpokladám, že by títo občania vedeli, že Ján Krstiteľ je bratrancom Ježišovým. Ba čo viac "Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná(...) V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji." Preto je oprávnené predpokladať, že Ježiš a Ján Krstiteľ nevyrastali spolu, a že ho Ježišovi spoluobčania nepoznali, preto nemohli o ňom povedať "že je s nimi". Taktiež v tom čase môžeme predpokladať, že Ján už vykonával svoju službu alebo, že bol už mŕtvy.

"Ono problem je, ze to adolphos krutis ako sa ti hodi, v pripade Jakuba a Jana Zebedejovych su to bratia ale v pripade Jezisa to uz musia byt bratranci.." Ako som napísal to slovo má široký význam, preto musíme vychádzať z rôznych kontextov sv.písme a na základe nich posudzovať bratský alebo bratranecký vzťah. Lenže u Jakuba a Jána Zebedejových je jasne napísané, že sú vlastný bratia, pretože majú spoločného otca. " Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal." Spolu so svojím otcom opravujú siete. A vo sv.písme tiež čítame, že pod krížom bola aj "matka Zebedeových synov". Preto nie je pochýb o tom, že Jakub a Ján sú vlastnými bratmi.

"A o tom, za kym isiel Jezis - za svojimi bratmi, som ti povedal, nemusia to byt pokrvni bratia, ale spiritualni" Ten text som uviedol preto, aby som ti ukázal, že treba rozlišovať z kontextu.

„Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan.“ (Mt 10:2)
„...Jakub Alfeův a Lebeus příjmením Tadeáš.“ (Mt 10:3)"
"Ty si robis srandu nehovoriac, ze si to vytrhol z kontextu" Týmto som ti chcel ukázať, že sú len dvaja apoštoli Jakubovia. Jakub Zebedeov a Jakub Alfeov nazývaný aj menší. Lenže vieme, že Júda je brat Jakuba Alfea. Pretože Júda vo svojom liste 1:1 píše, že je Jakubovým bratom (Jakuba Menšieho). A taktiež vieme, že pod Krížom stále Mária Alfeova/ Kleopasova, matka Jakuba a Jozesa-Jozefa a teda matka aj Júdu. V Sk 1:13 je síce Júda nazvaný ako Jakubov "Juda Jakubov.“ (Sk 1:13)" Ale Lukáš Júdu identifikoval pomocou jeho brata Jakuba, ktorý bol známejší ako ich otec Alfeus.
V Markovi 16:1 sa píše o „Márii Jakubovej“, t.j. Marek takisto porušil pravidlo nazývať ženu po mužovi (viď Jn 19:25: „Mária Kleopasova“) a stotožnil Máriu s Jakubom, jej synom.
Ak môže platiť, že „Mária Jakubova“ = Mária, matka Jakubova, potom môže platiť aj to, že „Júda Jakubov“ = Júda, brat Jakubov. To potvrdzuje aj fakt, že Júda vo svojom liste nazýva Jakuba svojím bratom.

Asi si prehliadol Gal 1:19. „Žádného jiného z apoštolů jsem však neviděl, kromě Jakuba, Pánova bratra.“ Lenže vyššie je napísané, že sú len dvaja apoštoli Jakubovia. Zo Skutkov zisťujeme, že Jakub Zebedejov už bol zabitý Herodesom (Sk 12:2), a teda jediným záverom je, že Jakub opísaný ako „Pánov brat“ je Jakub Menší, syn Alfea a Márie. Toto objasňuje aj Jána 19:25 a otázku, kto je „sestra jeho [Ježišovej] matky“, totiž Mária Alfeova/Kleofášova. Keďže dve sestry s menom Mária sú v jednej rodine vylúčené, Mária Kleofášova bola Máriinou sesternicou alebo švagrovou (t.j. Jozefovou sestrou) a Ježiš tak bol s Jakubom Menším buď prabratanec alebo bratanec. Ak by platilo tvoje, že Jakub Alfeov apoštol nie je ten Jakub V Mk 6:3 prečo by bol nazvaný ako Pánov brat? Čiže je jasne dokázané že Jakub, Jozes a Júda, ktorí sú bratia niesu pokrvnými bratmi Ježiša.
"Ano jeho aspostoli (menovci jeho bratov)" Tento argument už bol vyvrátený.

"Chces povedat, ze ti "bratranci" ktori mali Jezisa za blazna sa stali Jezisovymi apostolmi."
"Veď nik nerobí nič v skrytosti, ak sa chce stať verejne známym. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu!" Môžme povedať, že oni už boli jeho učeníkmi. Ježišovi „bratia“ s ním chodili od začiatku, boli na svadbe v Káne prítomní prvému zázraku a potom s ním išli do Kafarnauma (Jn 2:12). Aj jeho "bratia" videli prvý veľký zázrak kde „zjavil svoju slávu“ (2:11).
Niektorí tvrdia, že Ježišovi bratia nevideli jeho skutky podľa tohto „Ak činíš takéto veci, ukáž sa svetu." Argumentujú tým, že je tam použité slovo "ak". To môže naznačovať, že jeho skutky nevideli. Opak je pravdou, lebo na svadbe v Káne Ján najprv hovorí, že na onú svadbu boli pozvaní aj Ježišovi učeníci (2:2) a potom spomína učeníkov spolu s „jeho bratmi“ (2:12). Čiže medzi jeho učeníkov patrili aj jeho "bratia". Prečo ale potom slová „ani jeho bratia v neho totiž neverili“ . Môžme predpokladať, že jeho "bratia" mali tiež mylnú predstavu o Mesiášovi ako zvyšok židov. Preto radili Ježišovi aby sa ukázal svetu, aby sa stal kráľom a oslobodil židov.

"Izraelskí muži po dosiahnutí 13 rokov sa stávali „synmi zákona“ a museli 3-krát za rok vykonať obrad v Chráme (Ex 23:14-16).
V Luk 2:41 je zmienka o prvom sviatku, o Pasche. Od Márie sa ako od ženy nežiadalo uskutočniť tento výlet (por. Ex 23:17, Dt 16:16). Ani ona ani žiadne z jej údajných detí nemuseli ísť, pretože všetky by mali menej ako 13." Táto povinnosť bola uložená len pre Jozefa no ďalej čítame : „Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalem." Čiže do Jeruzalema chodila aj Panna Mária spolu so sv. Jozefom. Prečo by ale Panna Mária chodila každý rok do Jeruzalema, keď to nemala za povinnosť a ešte k tomu v čase, ak by mala tesne pred pôrodom alebo po pôrode? Absolvovala by takú namáhavú cestu? Odpoveď znie nie. Ďalej, v raných Ježišových rokoch sa nikdy nespomínajú jeho údajní bratia alebo sestry. Vždy, keď sa spomína Svätá Rodina, sú to len tri osoby: Ježiš, Mária a Jozef. Prečo by to vtedy nebolo potrebné a neskôr áno. A taktiež by bolo veľmi nepravdepodobné, že by evanjelista nespomenul Ježišových súrodencov počas toho ako bol stratený v Jeruzaleme. V skutočnosti by mal on za nich zodpovednosť ako starší brat. Taktiež platí, že jeho absencia by tiež pútala pozornosť jeho ďalších súrodencov, keďže by pravdepodobne cestovali v karaváne spolu. Ak teda nemal súrodencov pred tým ako sa stratil v Jeruzaleme tak by bol rozdiel medzi ním a jeho ďalšími súrodencami 13 rokov. Preto tie roky 30-13=17. Tie ďalšie roky nie sú podstatné 15, 14, 12, 10 ,9 to môžeme iba odhadovať. Ak by boli jeho súrodenci v takomto veku židia by ich pravdepodobne nespomenuli v Mk 6:3 ešte k tomu tak že "nie sú s nami" A taktiež by bolo neprípustné aby 17 ročný brat hovoril 30 ročnému aby išiel niečo urobiť.

ako bolo preukázané Ježišov "brat" v Mk 6:3 je v skutočnosti Jakub Alfeov/Kleopasov a teda bratranec Ježiša. Bolo by absolútne neprípustné aby židia najskôr menovali jeho bratrancov (Jakuba, Jozesa, Júdu a predpokladá sa, že aj Šimon bol ich brat - apoštol Šimon Zelóta) a potom jeho bratov. Čiže Mk 6:3 vo svetle ostatných veršov nedokazuje, že Ježiš mal bratov práve naopak. Tak isto to nedokazuje ani Mk. 3:31–35.

"Lk 2, 41 Jeho rodičia chodievali KAŽDÝ ROK do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.
Takze chodili tam KAZDY ROK..
Ked mal 12 rokov, tak ako bolo na sviatky zvykom... takze NIE PRETOZE MAL 12 rokov, ale pretoze TAK BOLO NA SVIATKY ZVYKOM" Lenže ak tam chodili každý rok musíme predpokladať, že Mária v tom čase ako išli do Jeruzalema mala pred pôrodom alebo tesne po pôrode. Preto je logické sa pýtať, či by absolvovala takú namáhavú cestu v takom stave? Ja si myslím, že nie.

"Stale beries, ze ak by mal Jezis bratov tak nemohol mat bratrancov.." Ja vychádzam z toho, že nemal bratov. Pretože prečo by boli menovaní jeho bratranci v Mk 6:3 keď mal bratov. A to, že Jakub, Jozes, Júda sú jeho bratrancami je dokázané. Takže neviem v akej súvislosti by som mal vidieť jeho bratrancov?

""V skutočnosti by mal on za nich zodpovednosť ako starší brat. Taktiež platí, že jeho absencia by tiež pútala pozornosť jeho ďalších súrodencov, keďže by pravdepodobne cestovali v karaváne spolu." >> Ked jeho absencia neuputala matku alebo otcima, tak urcite by uputala bratov"
Práve toto poukazuje na to, že s nimi nemohli ísť jeho "bratia". Pretože ak by boli jeho "bratia" s rodičmi istotne by sa zaujímali o to, kde je ich starší brat nehovoriac, že by sa o to zaujímal aj Jozef a Mária. Môžme taktiež pripustiť, že jeho "bratia" necestovali s ich "rodičmi" ale s príbuznými. V takom prípade by sa istotne zaujímali "bratia" a možno aj ich príbuzní kde je ich starší brat keď s nimi necestuje. Lenže vieme, že Ježiš a Mária prešli deň cesty, a že ho hľadali medzi príbuznými. Ak by sa vracali do Jeruzalema nestálo by to evanjelistovi ani za to, že by upozornil kde sa práve nachádzali Ježišovi "bratia" keď ho Ježiš a Mária hľadali?

Ja si myslím, že je viac než jasné, že Ježiš nemal ďalších súrodencov.


49.
označiť príspevok

Ludwig muž
   15. 11. 2016, 16:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 11. 2016, 12:47 avatar
9. Nesprávny výklad verša - Všetci zhrešili (Rim 3,23)

Rim 3:23 - Niektorí protestanti používajú verš "všetci zhrešili" ako pokus dokázať , že Mária mala tiež hriechy. Ale slová "všetci zhrešili " znamenajú, že všetci podliehajú dedičnému hriechu. Mária bola uchránená od dedičného hriechu, nie svojou zásluhou, ale vďaka Bohu. Obľúbenou analógiou je, že Boh nás nechal spadnúť do kaluže blata a očistil nás z nej následne krstom. V Máriinom prípade ju Boh ušetril od pádu do kaluže blata.

Rim 3:23 -slová "všetci zhrešili" sa vzťahujú len na tých, ktorí sú schopní spáchať hriech. A sem nepatrí každý. Tak napríklad malé deti, postihnutí a senilní ľudia nemôžu spáchať hriech.

Rim 3:23 - konečne "všetci zhrešili," ale Ježiš musí byť výnimkou v tomto pravidle. To znamená, že Mária môže byt výnimkou taktiež. Grécke slovo pre "všetkých" je "pantes."

1 Kor 15:22 - Skrze Adama ("pantes" zomreli a v Kristovi ("pantes" budú žiť. Toto dokazuje, že "všetci "neznamená "každý jeden človek." Je tomu tak, pretože nie každý zomrel (Henoch a Eliáš boli vzatí do neba) a nie všetci pôjdu do neba (pretože to povedal Ježiš).

Rim 5:12 - Pavol hovorí, že smrť prišla na všetkých ("pantes" ľudí. Opäť, toto dokazuje, že "všetci" neznamená "každý jeden človek" pretože smrť neprišla na všetkých ľudí (ako sme videli u Henocha a Eliáša).

Rim 5:19 - tu Pavol hovorí, že "mnohí (nie všetci) sa stali hriešnymi." Pavol tu používa vyraz "polloi," nie "pantes." Protirečí si Pavol s tým, čo povedal v Rim 3:23? Samozrejme, že nie. Pavol mal na mysli, že všetci podliehajú dedičnému hriechu, ale nie všetci odmietajú Boha.

Rim 3:10-11 - Protestanti tiež používajú tento verš, aby dokázali, že všetky ľudské bytosti sú hriešne a taktiež Mária musí byť hriešna. Ale pozrime sa na Žalm 14, ktorý tvorí základ tohto verša.

Žalm 14 - tento žalm neučí, že všetci ľudia sú hriešni. Učí len, že medzi skazenými ľuďmi, všetci zhrešili. Spravodliví pokračujú hľadať Boha.

Žalm 53:1-3 - "niet nikoho, kto by robil dobre" sa vzťahuje na tých, ktorí odpadli od Boha. Inak je to u tých, ktorí zostali verní, konajú dobro. Ježiš volá verných ľudí "dobrými."

Lk 18:19 - Ježiš hovorí, "Nikto nie je dobrý, iba Boh sám." Ale potom v Mt 12:35 Ježiš tiež hovorí "Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu..." Takže Ježiš hovorí ,že nikto nie je dobrý okrem Boha, a potom nazýva inú osobu dobrou.

Rim 9:11 - Boh rozlišuje medzi Jakubom a Ezauom v lone, predtým ako zhrešili. Mária bola tiež odlíšená od zvyšku ľudstva v lone, tým, že bola ušetrená Bohom od dedičného hriechu.

Lk 1:47 - Mária volá Boha Spasiteľ. Niektorí Protestanti používajú tento verš v neprospech Márie. Prečo? Samozrejme Boh je Máriin Spasiteľ! Ona bola oslobodená od dedičného hriechu v svojom lone (na rozdiel od nás, ktorí sme oslobodení od hriechu mimo tohto lona), ale potrebovala Spasiteľa rovnako ako zvyšok ľudstva.

Lk 1:48 - Mária nazýva samu seba ponížená. Ale každé stvorenie je ponížené v porovnaní s Bohom. Tak napríklad v Mt 11:29 dokonca Ježiš hovorí, že je ponížený v srdci. Poníženosť je znakom pokory, ktorá je najväčšou cnosťou svätosti, pretože nám dovoľuje, aby sme sa vyprázdnili a prijali milosť Božiu, ktorá zmení naše hriešne životy.


10.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 11. 2016, 12:48 avatar
9. Nesprávny výklad verša - Všetci zhrešili (Rim 3,23)

Rim 3:23 - Niektorí protestanti používajú verš "všetci zhrešili" ako pokus dokázať , že Mária mala tiež hriechy. Ale slová "všetci zhrešili " znamenajú, že všetci podliehajú dedičnému hriechu. Mária bola uchránená od dedičného hriechu, nie svojou zásluhou, ale vďaka Bohu. Obľúbenou analógiou je, že Boh nás nechal spadnúť do kaluže blata a očistil nás z nej následne krstom. V Máriinom prípade ju Boh ušetril od pádu do kaluže blata.

Rim 3:23 -slová "všetci zhrešili" sa vzťahujú len na tých, ktorí sú schopní spáchať hriech. A sem nepatrí každý. Tak napríklad malé deti, postihnutí a senilní ľudia nemôžu spáchať hriech.

Rim 3:23 - konečne "všetci zhrešili," ale Ježiš musí byť výnimkou v tomto pravidle. To znamená, že Mária môže byt výnimkou taktiež. Grécke slovo pre "všetkých" je "pantes."

1 Kor 15:22 - Skrze Adama ("pantes" zomreli a v Kristovi ("pantes" budú žiť. Toto dokazuje, že "všetci "neznamená "každý jeden človek." Je tomu tak, pretože nie každý zomrel (Henoch a Eliáš boli vzatí do neba) a nie všetci pôjdu do neba (pretože to povedal Ježiš).

Rim 5:12 - Pavol hovorí, že smrť prišla na všetkých ("pantes" ľudí. Opäť, toto dokazuje, že "všetci" neznamená "každý jeden človek" pretože smrť neprišla na všetkých ľudí (ako sme videli u Henocha a Eliáša).

Rim 5:19 - tu Pavol hovorí, že "mnohí (nie všetci) sa stali hriešnymi." Pavol tu používa vyraz "polloi," nie "pantes." Protirečí si Pavol s tým, čo povedal v Rim 3:23? Samozrejme, že nie. Pavol mal na mysli, že všetci podliehajú dedičnému hriechu, ale nie všetci odmietajú Boha.

Rim 3:10-11 - Protestanti tiež používajú tento verš, aby dokázali, že všetky ľudské bytosti sú hriešne a taktiež Mária musí byť hriešna. Ale pozrime sa na Žalm 14, ktorý tvorí základ tohto verša.

Žalm 14 - tento žalm neučí, že všetci ľudia sú hriešni. Učí len, že medzi skazenými ľuďmi, všetci zhrešili. Spravodliví pokračujú hľadať Boha.

Žalm 53:1-3 - "niet nikoho, kto by robil dobre" sa vzťahuje na tých, ktorí odpadli od Boha. Inak je to u tých, ktorí zostali verní, konajú dobro. Ježiš volá verných ľudí "dobrými."

Lk 18:19 - Ježiš hovorí, "Nikto nie je dobrý, iba Boh sám." Ale potom v Mt 12:35 Ježiš tiež hovorí "Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu..." Takže Ježiš hovorí ,že nikto nie je dobrý okrem Boha, a potom nazýva inú osobu dobrou.

Rim 9:11 - Boh rozlišuje medzi Jakubom a Ezauom v lone, predtým ako zhrešili. Mária bola tiež odlíšená od zvyšku ľudstva v lone, tým, že bola ušetrená Bohom od dedičného hriechu.

Lk 1:47 - Mária volá Boha Spasiteľ. Niektorí Protestanti používajú tento verš v neprospech Márie. Prečo? Samozrejme Boh je Máriin Spasiteľ! Ona bola oslobodená od dedičného hriechu v svojom lone (na rozdiel od nás, ktorí sme oslobodení od hriechu mimo tohto lona), ale potrebovala Spasiteľa rovnako ako zvyšok ľudstva.

Lk 1:48 - Mária nazýva samu seba ponížená. Ale každé stvorenie je ponížené v porovnaní s Bohom. Tak napríklad v Mt 11:29 dokonca Ježiš hovorí, že je ponížený v srdci. Poníženosť je znakom pokory, ktorá je najväčšou cnosťou svätosti, pretože nám dovoľuje, aby sme sa vyprázdnili a prijali milosť Božiu, ktorá zmení naše hriešne životy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Nesprávny výklad o Ježišovom napomínaní Márie

Mt 12:48; Mk 3:33; Lk 8:21 - Keď sa Ježiš pýta, "Kto je moja matka, sestry a bratia?," Niektorí protestanti namietajú, že Ježiš napomína Máriu, aby ju ponížil. Naopak, keď sa Ježišova otázka číta vo svetle Lk 8:5-15 a podobenstve o rozsievačovi, ktoré Ježiš učil priamo pred jeho otázkou, Ježiš v skutočnosti naznačuje, že Mária už prijala toto slovo ako rozsievač zberá ovocie z dobrej pôdy. Ježiš tu učí, že aj ostatní musia, tak ako Mária, tiež prijať toto slovo a poslúchať ho.

Mt 12:48; Mk 3:33; Lk 8:21 - Ježišova otázka o tom, "kto je moja matka, sestry a bratia" bola tiež položená v súvislosti so Žalmom 69:8-9. Ježiš ako prorok odpovedal na žalmistovo proroctvo, že tí, čo sú najbližšie k Nemu, ho zradia, keď bude trpieť. Ježiš zdôrazňuje dôležitosť duchovnej rodiny nad biologickou rodinou a dôležitosť vernosti Jemu. Kým mnohí boli neverní Ježišovi, Mária mu zostala verná, dokonca v momente , keď bola pri jeho nohách na kríži.

Mt 12:48; Mk 3:33; Lk 8:21 - Konečne, argumentovať, že Ježiš napomínal Máriu znamená argumentovať, že Ježiš nedodržal zákony Tóry, konkrétne 4.prikázanie. Tento argument je bohorúhačstvom, pretože v podstate hovorí, že Boh spáchal hriech, keď prejavil neúctu svojej Matke.

Lk 11:28 - Keď Ježiš hovorí, "Požehnaní sú radšej tí, ktorí počúvajú Božie Slovo a zachovávajú ho," Niektorí protestanti hovoria, že toto je tiež napomenutie Márie. Opäť, naopak, Ježiš vyvyšuje Máriu, keď zdôrazňuje jej vernosť Božiemu Slovu ako viac dôležitejšiu úlohu než jej úlohu biologickej matky. Toto potvrdzuje Lk 1:48.

Lk 11:28 - taktiež grécke slovo pre "radšej" je "menounge." Menounge skutočne znamená "Áno, ale aj," alebo "okrem toho ešte." Takto Ježiš hovorí, áno moja matka je v skutku požehnaná, ale okrem toho požehnaní sú tí, ktorí počúvajú Božie Slovo a zachovávajú ho . Ježiš povzbudzuje iných, aby nasledovali Máriin príklad, aby sa mohlo budovať jeho kráľovstvo.

Lk 11:27-28 - nakoniec, je to Ježiš, ktorému sa dostáva kompliment, nie Maria. Preto Ježiš znovu presmeroval pozornosť od seba na tých, ktorí poslúchajú Slovo Božie. Ak upriamuje pozornosť od seba na iných, jeho slova nemôžu byt napomenutím Márie, jeho matky.

Jn 2:4 - toto je ďalší príklad, ktorí protestanti používajú na to, aby umenšovali Máriin význam. Ježišova otázka Márii, "Čo mňa a teba do toho?" však toto nepotvrdzuje. Práve naopak, Ježišova otázka zobrazuje dôležitosť Máriinej úlohy v Božom kráľovstve. Ježišova otázka je v skutočnosti pozvaním jeho matke, aby sa prihovárala za všetkých veriacich a mohlo začať jeho účinkovanie a jeho matka tomu rozumie. Mária sa takto ihneď prihovára, Ježiš ju poslúchne a urobí zázrak, ktorým zahájil svoje vykupiteľské účinkovanie.

Lk 8:28 - démoni tu hovoria Ježišovi tu istú vec, "Čo ťa do nás?" Títo démoni neurážajú Ježiša, pretože Boh by to nedovolil. Naopak, títo démoni uznávajú moc Ježiša, keď mu kladú túto otázku.

Jn 2:4; 19:26 - Keď Ježiš používa titul "žena" (gnyai), je to titul dôstojnosti a úcty. Je to ekvivalent slova Pani alebo Madam. Ježiš si ctil svoju matku a aj Boh od nás vyžaduje tak robiť.


11.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 11. 2016, 12:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 11. 2016, 12:58 avatar
Vy jehovosti sa klaniate neexistujucemu Bohu Jehovovi, ktori sa ani v jednej Biblii neenachadza. Kde je v Biblii napisane, ze mate sa klaniat Bohovi Jehovovi?


14.
označiť príspevok

Lemmy muž
   14. 11. 2016, 13:04 avatar
Lea, ty si ozaj sedíš na kábli. JHWH, Jahve, Jehova, je veľa raz napísané v biblii, lenže ty nepoznáš hebrejčinu, tak radšej mlč, a netáraj hlúposti.

Inak, ty sa klaniaš tomu istému neexistujúcemu bohu, akurát mu hovoríš inak, po slovensky, že Pán Boh.


15.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 11. 2016, 13:04 avatar
Čo robiť, keď si obeťou sekty Jehovistov?
Od roku 2005 pozorujeme u Jehovových svedkov znovu posun k autoritatívnejšiemu
vedeniu a k absolútnej poslušnosti všemocnej Organizácie. Ako
príklad nekritickej poslušnosti môžeme uviesť nasledovný citát: „Ďalší spô -
sob, akým dnes prejavujeme dôveru triede otroka [vedeniu organizácie], je
podpora jej rozhodnutí. Hoci možno celkom nerozumieme dôvodom na určité
rozhodnutia, vieme, že keď ich budeme podporovať, bude to na naše
trvalé dobro.“ Ďalšie nabádania a hrozby určené pre Jehovových svedkov
znejú: „V záujme našej duchovnej ochrany a nášho duchovného blaha je na-
šou povinnosťou poslúchať, našu dôveru vo verného otroka [vedenie organizácie]
prejavujeme aj tým, že organizáciu podporujeme hmotnými príspevkami.“
Organizácia sa za svoje vážne a „neomylné tvrdenia“ neospravedlňuje
a chybu prenáša na svoje obete, ktoré to „nesprávne pochop.


16.
označiť príspevok

Lemmy muž
   14. 11. 2016, 13:05 avatar
Lea, čo len s tebou robiť, keď si obeťou katolíckej ideológie.


17.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 11. 2016, 13:07 avatar
JHVH - nie je a nikdy nebolo Jehova, ale Jahve. Preto jehovosti od základu sa mylne klaňajú neexistujúcemu Bohovi Jehovovi.

2. Prečo "Jehovovi svedkovia"
Toto pomenovanie vzali len v r. 1931 a malo by značiť "Boží svedkovia". Lebo podľa nich sa Boh volá Jehova, aby bol rozlíšený od falošných bohov. Tomuto menu dávajú mimoriadnu dôležitosť a jedine z neho robia podstatný bod svojho ohlasovania. Hovoria, že jedine ten, kto pozná a užíva toto meno sa môže páčiť Bohu a spasiť sa. Ale, - odpovedáme - ak Boh je len jeden, ako môže potrebovať vlastné meno, aby sa rozlíšil od ostatných božstiev? Okrem toho "Jehova" je pomýlené čítanie štyroch písmen, ktorými hebrejsky originál Sv. písma píše nevysloviteľné meno Božie: JHVH. Vedci už dávno dokázali, že správne čítanie týchto spoluhlások je JaHVeH ( Jahve). Len JS tvrdohlavo čítajú JeHoVaH (Jehova), zatiaľ čo Biblia užíva aj iné termíny (Pán, Najvyšší, Všemohúci, atď.)
Jehova sa definuje ako "centrálny prameň dynamickej energie" mal by mať telo a nebol by prítomný všade, ale len v nebi. Je to pojem primitívny a detský, ktorý je veľmi vzdialený od pravého Boha, zjaveného Ježišom Kristom


22.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 11. 2016, 14:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 11. 2016, 13:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 11. 2016, 13:10 avatar
V Biblii sa nenáchadza meno Jehovan. Jedine ešte JHVH, ale väčšinou Pán, Boh, Najvyšší. JHVH nie je Jehova.


20.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   14. 11. 2016, 13:13 avatar
Aj meno Ježis Kristus sa v povodnom texte pisalo inak, a v preklade do slovenciny sa pouziva takto.. Tak preco ho pouzivas v tvare Jezis Kristus?


38.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 11. 2016, 10:04 avatar
19,....je dosť katolíckych Biblií,kde sa Božie meno nachádza. Hlavne v tých starších,ale aj v novších. V Poľsku jeden náklad s Božím menom JS hned rozobrali,skúpili. Tiež mám doma Botekov preklad ,aj tam sa nachádza vo forme Jahveh. Lea opäť zavádzaš. A opäť si pletieš tituly s menom!
Už pri založení kresťanského zboru Jehova zakrátko .......„obrátil svoju pozornosť na národy, aby z nich vybral ľud pre svoje meno“. (Sk. 15:14) Pre "meno" ,nie pre titul.
Aj Ježiš ho poznal,zjavoval,oznamoval.......ako to môžeme vidieť z jeho modlitby k svojmu Otcovi:....... „Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta... oznámil som im tvoje meno a oznámim.“ — Ján 17:6, 26.
Ty robíš aj z Krista klamára Lea.


21.
označiť príspevok

Ludwig muž
   14. 11. 2016, 13:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.32.
označiť príspevok

Fotoooon muž
   15. 11. 2016, 06:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

toman
   14. 11. 2016, 19:11 avatar
Lea:

Problém tejto argumentácie je to, že začneš s predpokladom (Máriu určite treba uctievať) a potom hľadáš verše, ktoré to podporia. Niektoré ohneš viac, niektoré menej a vo výsledku svoju vopred zadefinovanú pravdu podporíš.

Nezačneš s čistým stolom, nestranným pohľadom a otázkami:

* Mám Máriu uctievať?
* Aké sú argumenty za?
* Aké sú argumenty proti?

Ten dôvod, prečo to takto neurobíš je ten, že z veršov, ktoré sa Márie priamo týkajú sa nijakým spôsobom nedá vyvodiť, že Máriu treba uctievať (porov Lumen Gentium, par 65). Vôbec žiadnym spôsobom to nejde.

Preto sa v katolíckej apologetike používa tento spôsob ako použila Lea. A to nielen ohľadne uctievania Márie, ale aj ohľadom očistca a iných nebiblických učení.

Určím "pravdu" a potom budem ohýbať celú Bibliu pre podporu svojej "pravdy". Zadefinujem učenie a potom ohýbam Bibliu ako sa len dá, aby mi toto moje učenie z Biblie nejako, hocijako, vypadlo.


24.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   14. 11. 2016, 19:16 avatar
ale v katechizme to je , tak no problem s argumentáciou


26.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 11. 2016, 19:25 avatar
Všetko sú citácie z Biblie. Ale aj katechizmus je v poriadku, pretože správne vysvetľuje aj Bibliu aj tradíciu a učenie cirkevných otcov.


27.
označiť príspevok

Luther muž
   14. 11. 2016, 19:54 avatar
ako si si len istá. Aj farizeji si mysleli že sú neviem akí vykladači písma a tí vyvolení a nakoniec ukrižovali Mesiáša.


28.
označiť príspevok

Luther muž
   14. 11. 2016, 20:00 avatar
Never bezjlavo vašim pápežom a svinstvu ktoré do rkc za tie storočia naznášali.
Mt 7,15 Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.
6 Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. 7 Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. 8 Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! 10 Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.


29.
označiť príspevok

Luther muž
   14. 11. 2016, 20:00 avatar
(2Kor 11:3-4)

Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neskazilo a neodchýlilo od úprimnej a čistej oddanosti Kristovi, ako keď had zviedol Evu svojou ľstivosťou. Lebo vy spokojne znesiete, keď niekto príde a hlása iného Krista, akého sme my nehlásali, alebo prijímate iného Ducha, akého ste nedostali, alebo iné evanjelium, aké ste neprijali.


35.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 11. 2016, 09:55 avatar
27,......RKC je dnes presne v tej pozícií,ako židia v prvom storočí. Dokonca ich svojim svätuškárstvom a pokrytectvom značne predčili.


30.
označiť príspevok

toman
   14. 11. 2016, 20:59 avatar
Lea (26):

Citát je sám o sebe neplatný, ak je vytrhnutý z kontextu. Ty si zjavne myslíš, že stačí zobrať citát z Biblie a tým sa akékoľvek učenie stáva legitímnym. Takto to nefunguje.

Takýmto spôsobom vznikajú rôzne heretické a nebiblické učenia podobné katolíckemu. Postup je vždy rovnaký. Vytvorím učenie a potom nájdem verš vytrhnutý z kontextu a tvárim sa, že moje učenie je ok.

Postupuje tak napríklad Creflo Dollar (americký kazateľ evanjelia prosperity). Najskôr sa pýta, či kone produkujú kone, psy psov a mačky zase len mačky a potom z verša, ktorý hovorí "urobme si človeka na svoj obraz" (Gn 1,26) dedukuje, že my nie sme ľudia, ale bohovia s malým b. Lebo veď Boh produkuje iba bohov.

Podobným spôsobom si ty z Biblie podporila učenie, že Máriu treba uctievať. Ty začneš tým, že Máriu uctievať treba, potom zoberieš verše o arche zmluvy a povieš, že aha, veď to je o Márii. Bez toho prvotného predpokladu však nikto nikdy vo veršoch o arche zmluvy Máriu nevidel.


33.
označiť príspevok

veriaci-4
   15. 11. 2016, 07:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 11. 2016, 09:53 avatar
33,....teológia prosperity je tiež "iné evanjelium", a je len výdobytkom konzumného náboženstva. Na čo čakať na odmenu od Boha,keď dobre sa môžeme mať už teraz. Televízni kazatelia sa na tomto nabalili. Ale aj iní. Ježiš povedal,...."zadarmo ste dostali,zadarmo dávajte"!


41.
označiť príspevok

toman
   15. 11. 2016, 11:18 avatar
veriaci-4 (33):

Ja som proti evanjeliu prosperity, ktoré hlásajú:

* Creflo Dollar
* Benny Hinn
* Osteenovci (Joel + Victoria)
* Copelandovci (Kenneth + Gloria)
* Kenneth Hagin
* Paula White
* Joyce Mayer
* Oral Roberts
* Andrew Womack
* Carry Blake
* Bill (nie Phil) Johnson z Reddingu
* Daniel Kolenda
* John Bevere
* Reinhard Bonnke
* atď

a proti tomuto celému letnično-charizmatickému ošiaľu, ktorý začiakom 20teho storočia naštartoval CH.F.Parham podvodom o tom, že nejaká žena začala (potom ako na ňu vložil ruky) hovoriť a čítať po čínsky. Tento ošiaľ neskôr pokračoval "Vyliatím Ducha v Toronte", teleevanjelistami, treťou vlnou atď.

Oni totiž používajú tie isté metódy ako používajú New Age motivátori typu Tony Robbins. Takmer navlas tie isté veci aj hlásajú. Len nahradia slovo Vesmír slovom Ježiš. Stále dokola ide o to isté - o to, čo chcem ja, ja, ja a ešte ja.

O tom ako silou myšlienky, resp. silou viery ovládam svet. Je to hýčkanie ega, ktoré je celé postavené na myšlienke, že človek je vo svojej podstate dobrý. Na myšlienke, že človek je súčasťou Boha, resp. nekonečnej inteligencie alebo naňho vie byť napojený skrze silu viery alebo silu myšlienky až tak, že hmota okolo neho ho bude poslúchať (uzdravenia, prílev peňazí, a pod.).

Svrbiace uši
---

Krásne o tom napísal Pavol Timoteovi:

(2 Tim 4,3 - Roháček) Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale **podľa vlastných žiadostí** budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši, 4 a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam.

(2 Tim 4,3 - katolícky preklad) Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.

Dôraz dám na slová "podľa vlastných žiadostí". Joel Osteen to nádherne vyjadril nadpisom svojej knihy:

"Tvoj najlepší život teraz" (Your Best Life Now)

Toto môže povedať iba nespasený človek, pre ktorého najlepší život nastane naozaj iba teraz a po smrti strávi večnosť v utrpení.

Copeland - Palmer - Bergolio
---

Treba si tiež pozrieť spojku Copeland - Palmer - Bergolio a ekumenizmus letnično-charizmatického smeru s Katolíckou cirkvou (inými slovami podriadenie sa Katolíckej cirkvi).

Za povšimnutie tiež stojí, že charizmatické prejavy sú aj v Katolíckej cirkvi, o ktorej je jasné, že je to cirkev poblúdená a plná herézií. Na svete je 100 miliónov katolíckych charizmatikov.

Sesejšnizm
---

Ak sa vrátime k Biblii, tak ja som "cessationista" a neverím v pokračovanie charizmatických darov po skončení éry apoštolov. Ich existenciu v čase apoštolov vnímam ako Božie potvrdenie správy o Ježišovi, ktorú hlásali (porov 1 Kor 14,2). So spísaním Písma a úmrtím posledného apoštola tieto dary už nebolo treba.

Zase netvrdím, že Boh nemôže uzdraviť alebo urobiť čokoľvek aj dnes. Nie je to však plošné a ako na bežiacom páse ako to prezentuje tento smer a ani žiadnemu kresťanovi nie je Bohom sľúbené, že bude iba bohatý alebo iba zdravý a jeho život bez ťažkostí.

Stačí sa začítať do Biblie a nájsť zmienky o chorom Timoteovi, Pavlovi a Trofimovi, ľuďoch, ktorí prišli o domy a majetky kvôli Kristovi a tých, ktorí trpeli pre Krista. Tiež sám Ježiš hovorí, že preňho môžeme prísť úplne o všetko. Toto teda vonkoncom neladí s myšlienkou evanjelia prosperity, že kresťan jednoducho musí byť bohatý, zdravý a úspešný.


50.
označiť príspevok

veriaci-4
   15. 11. 2016, 17:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.52.
označiť príspevok

veriaci-4
   16. 11. 2016, 16:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.53.
označiť príspevok

Ludwig muž
   16. 11. 2016, 16:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.54.
označiť príspevok

veriaci-4
   16. 11. 2016, 16:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.55.
označiť príspevok

veriaci-4
   16. 11. 2016, 16:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.56.
označiť príspevok

veriaci-4
   16. 11. 2016, 16:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.36.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 11. 2016, 09:58 avatar
26,......ako ,že aj "cirkevných otcov"? Ktorý z nich veril v trojicu? Uved jedného Lea. Ani jeden. Pre nich bol Kristus "najsvätejší anjel" a duch svätý bol "Božia moc" a niektorý ho vôbec nespomínali .
A to,čo sa vtedy verilo,sa neskôr značne zmenilo!


37.
označiť príspevok

Ludwig muž
   15. 11. 2016, 10:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   14. 11. 2016, 19:18 avatar
Vy uvedené verše vo svojej Biblií nemáte?


40.
označiť príspevok

Shagara muž
   15. 11. 2016, 10:12 avatar
Kult matky sa tiahne od pramatky Semiramis,.... Artemis,....atď. Nečudo že táto dogma bola prijatá v Efeze a tam vieme čo bolo?!


44.
označiť príspevok

Klein muž
   15. 11. 2016, 15:48 avatar
Ak sa ma Jezis pri poslednom sude opyta :
Preco si si ctil moju matku,
tak ja mu odpoviem: Lebo je napísané ze blahoslavit ju budu vsetky pokolenia...
A ak sa ma opyta preco si ju prosil o modlitbu,
tak ja mu odpoviem: Lebo aj apostol Pavol o modlitbu iných prosil..
A ak sa ma opyta ale v starom zakone som zakazal vyvolavat mrtvych,
tak ja mu odpoviem ale ja som ju nevyvolaval len som ju prosil o modlitbu.
A ak sa ma opyta ale ved je napisane ze mrtvi o nicom nevedia a nepocuju,
tak ja mu odpoviem ale ved si povedal ze Boh Abrahama je bohom zivych a nie mrtvych a kto pocuva tvoje slovo ma vecny zivot a presiel zo smrti do zivota....Preto som veril ze Maria zije...
A ak sa ma opyta preco si ju nazyval svojou matkou,
tak ja mu odpoviem ved si ju dal za matku milovanemu ucenikovi a ja verim ze tvojim milovanym ucenikom som aj ja...
A syn si ma svoju matku podľa prikazania ctiť preto som konal tak ako som konal.... Ak je tvoj otec aj mojim otcom a ak si ty mojim bratom, potom je Maria mojou matkou a ja ti za nu dakujem...
Amen.....


45.
označiť príspevok

Immanuel
   15. 11. 2016, 15:49 avatar
Posledny sud uz prebehol


46.
označiť príspevok

Luther muž
   15. 11. 2016, 16:31 avatar
Máriu si máme ctiť, nie ale uctievať. Nie je Kráľovnou nebies, nie je Spoluvykupiteľkou, Prostredníčkou, neprihovára sa za nás pred Bohom. Nemáme vlastniť jej sochy, kľakať pred nimi, bozkávať ich, modliť sa k nim. MÁRIA NIE JE BOH, JE TO ČLOVEK. Tí, čo sa k nej modlia a uctievajú ju, dopúšťajú sa modloslužby.

Točo robíte vy nie je úcta k Márii ale uctievanie!
Rim 1:21-25

Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy. Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.

"A ak sa ma opyta preco si ju prosil o modlitbu,
tak ja mu odpoviem: Lebo aj apostol Pavol o modlitbu iných prosil."

Napíš mi kde v písme Pavol prosil o modlitbu mŕtvych? Kde sa v písme píše že mŕtvy za nás orodujú keď sa k nim modlíme. Modlitba k mrtvym je u Boha ohavnosť.

"A ak sa ma opyta ale ved je napisane ze mrtvi o nicom nevedia a nepocuju,
tak ja mu odpoviem ale ved si povedal ze Boh Abrahama je bohom zivych a nie mrtvych a kto pocuva tvoje slovo "
To je pravda že Boh Abrahama je bohom zivych a nie mrtvych. Ale keď si prečítaš písmo tak zistíš, že mŕtvy sa označujú tí, ktorí uomreli na zemi. A mŕtvy nás nepočujú. Nepočujú naše modlitby aj keby chceli. Nepocuju miliony modlitieb naraz niesu Boh! Ináč tým modlením sa k mrtvym ľudom je tak nelogicke ze az.


62.
označiť príspevok

Onix1986 muž
   7. 8. 2019, 11:43 avatar
1.samuelova 28,6-21


51.
označiť príspevok

veriaci-4
   15. 11. 2016, 18:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.57.
označiť príspevok

Onix1986 muž
   7. 8. 2019, 10:34 avatar
Prepáč tvoje otázky a odpovede sú dobré. Ale ja ti dám otázku ako dal had-satan (božie stvorenie) Adamovi a Eve :,, Naozaj povedal boh,, že máš uctievať pannu Máriu? Matúša 4,10 (tu je odpoveď) prosím nebuď ako Adam a Eva nerob podľa toho čo si myslíš ale chod na svoje kolená do modlitby a pitaj sa boha a hlavne čakaj na odpoveď. Pamatuj Adam a Eva urobili podľa seba a nepitali sa Boha a boli vykazany s raja
. Pan s tebou


58.
označiť príspevok

Lemmy muž
   7. 8. 2019, 10:36 avatar
Prečo hada z biblie stotožňuješ so Satanom? Máš na to nejaký objektívny dôvod? Cituj z biblie, že had je Satan!


61.
označiť príspevok

Onix1986 muž
   7. 8. 2019, 11:14 avatar
Máš pravdu nikde som nenašiel že had je Satan. Ale aj Diabol hovory pravdu a premieňa sa za služobníka svetlá. Matúša 4,5 a 2. Korinskym 11,14


59.
označiť príspevok

Lemmy muž
   7. 8. 2019, 10:37 avatar
Onix1986, mal by si vedieť, že had hovoril Eve pravdu.


60.
označiť príspevok

Lemmy muž
   7. 8. 2019, 10:38 avatar
Evu a Adama klamal boh.


63.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 8. 2019, 12:24 avatar
Lemmy mal by si vediet že to tak nieje ,,,,60 


66.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 8. 2019, 21:37 avatar
Mal by si vedieť, že to tak je. Nečítal si bibliu.

Boh prikázal človekovi:

Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš.

Boh klamal. Jedli, a nezomreli.


65.
označiť príspevok

Onix1986 muž
   9. 8. 2019, 21:31 avatar
Boh len dopustil a by ich satan oklamal. A oni uverili inému božiemu stvoreniu ako Bohu. Preto poslal Boh Ježiša. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“
Marek 9:7 SSV
bible.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 11:27,  10/ Posli Jeziskovi pusu na licko!!!:)))
dnes, 11:26,  Ja som chlapec a mam pipíka*14*14*14
dnes, 11:22,  7/ Ondrik ked nemas co povedat radsej drz picu!!!:)))
dnes, 11:21,  7/ Ondrik ako vyzera tvoje vyvrcholenie??? Ako ked sa sparas v nose???:)))
dnes, 11:12,  trpíš samomluvou?*03*03*03*03*03*03*03*03*03*03*03*03
dnes, 10:46,  Edko kto ma najsilnejsiu armadu??? Zase sa uspokojujes na obrnenych transporteroch???:)))
dnes, 10:20,  4/Fakt je ze Abramovic nieje matka Tereza!!!:))))
dnes, 10:19,  Edko prosim ta povedz mi komu chce kapitalista dobre ked nie sebe???:)))
dnes, 10:17,  4/ Vyznamenania co ich mal viac ako Severokorejsky sudruhovia!!!:)))
dnes, 09:48,  Čo sú cingrlátka? °}}
dnes, 09:47,  Byť dnes dochtorom nie je žiaden problém. Infektológom, epidémiológom, prokurátorom,...
dnes, 09:30,  Edko postni sem Havlove cingrlatka co ich mal plnu pivnicu!!!:)))
dnes, 09:28,  Kto asi Rusov naucil kapitalizmu??? Jaj demokraticke principy co si si vycucal s ciciny!!!:)))
dnes, 09:19,  Vasa ucenie je take, že na tejto zemi bude raj na večnosti , a tak dochadzate potom k takým...
dnes, 09:07,  Shagara, ver že tato zem pominie....lebo vsetko čo je viditelne pominie....V Božom kraľovstve...
dnes, 09:07,  Edko dobre si nas vsetkych pobavil!!!!:))))
dnes, 09:01,  To si aj doktor prírodných vied? Postrehla som, že ťa tu volali Viktor. Si Viktor? :) A u...
dnes, 08:59,  Abramovic ich ma 6!!!!:)))
dnes, 08:58,  Viem ale nepoviem....:-( možno by som pošepol...:-)
dnes, 08:57,  https://www.youtube.com/watch?v=t2jSzcneEdk
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Keďže sme sa tu už narodili, naučme sa tu aj žiť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(230 783 bytes in 0,411 seconds)