Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

O tom že je len jedna Kristova Cirkev.

50
reakcií
2506
prečítaní
Tému 26. januára 2014, 10:50 založil Astax1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Astax1 muž
   26. 1. 2014, 10:50 avatar
"Sme údmi Kristovho tela - 12 Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci ich je mnoho, tak aj Kristus. 13 Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom." (Prvý list Korinťanom – 1Kor 12 – 14)

Ak chceme vysvetliť podstatu tejto ozajstnej Kristovej Cirkvi, kto­rou je svätá, katolícka, apoštolská a rímska Cirkev, nenájdeme nič vznešenejšie, väčšie a božskejšie nad výraz, ktorým je označená ako 'tajomné telo Ježiša Krista. Toto označenie vyplýva a priam vyrastá z učenia Svätého písma a svätých Otcov. Sväté knihy často hlásajú, že Cirkev je telo. „Kristus," tak hovorí Apoštol, „je hlavou tela, Cirkvi" (Kol 1, 18). No ak je Cirkev telom, je potrebné, aby toto telo - podľa slov svätého Pavla - bolo jedno a nerozdelené: „mnohí sme jedno telo v Kristovi" (Rim 12, 5). Ale musí byť nielen jedno a nerozdelené, lež aj čímsi hmatateľným a viditeľným, ako tvrdí náš predchodca blahej pamäti Lev XIII. vo svojej encyklike
Satis cognilum: „Pretože Cirkev je telom, je viditeľná." Preto je ďale­ko od Božej pravdy ten, čo si Cirkev predstavuje lak, že ju nemož­no ani dosiahnuť, ani vidieť, takže je, ako hovoria, iba čímsi „duchovným", čo mnohé kresťanské spoločnosti, hoci sa navzájom odlišujú vierou, medzi sebou spája neviditeľným putom.

Medzi údy Cirkvi sa však skutočne počítajú výlučne tí, ktorí prijali kúpeľ znovuzrodenia, vyznávajúc pravú vieru, a ani sa sami od seba biedne neodlučili od ústrojenstva tohto tela a ani pre veľké prie­stupky neboli od neho oddelení zákonitou vrchnosťou. „Veď my všetci," hovorí Apoštol, „či židia alebo Gréci, či otroci alebo slo­bodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo" (1 Kor 12,13). Ako teda v ozajstnom zhromaždení veriacich je iba jedno telo, jeden Duch, jeden Pán a jeden krst, (ak možno mať iba jednu vieru. A tak, kto nechce poslúchať Cirkev, treba ho podľa príkladu Pánovho pokladať za pohana a verejného hriešnika (Mt 18, 17). Preto tí, ktorí majú inú vieru, alebo sa spravujú inou vrchnosťou, nemôžu žiť v jednote takéhoto tela, a preto ani v jeho Božom Duchu.

Uznanie pápežského primátu je potrebné na spásu.
Svätá Cirkev je postavená na Skale, t j . na Kristovi, a na Petrovi čiže Kefasovi, synovi Jánovom, ktorý sa predtým volal Šimon, na skale, ktorú pekelné brány, totiž útoky bludárov, ktorí vedú samoľúbych ľudí do skazy, nepre­môžu.
Preto táto jedna a jediná Cirkev nemá dve hlavy ako nejaký netvor, ale len jedno telo, jednu hlavu, totiž Krista a jeho zástupcu Petra a Petrovho nástupcu. Pán povedal iba Petrovi: „Pas moje ovce!" (Jn 21, 17) „Moje", povedal, a to
všeobecne, a nie jednotlivo, tieto alebo tamtie. To sa chápe tak, že mu zveril všetky. Keď teda Gréci alebo iní hovoria, že oni neboli zverení Petrovi a jeho nástupcom, musia priznať, že nie sú z oviec Kristových, keďže Pán u Jána povedal: Je len „jedno stádo a jeden pastier" (Jn 10, 16).Podriadiť sa rímskemu veľkňazovi je teda pre všetkých ľudí úplne nevyhnutné na spásu: to vyhlasujeme, tvrdíme a defi­nujeme.
Súhlasí miši, lea_pragmaticka1


9.
označiť príspevok

skyper777
   26. 1. 2014, 17:14 avatar
  MILÝ ASTAX,TVOJE VÝKLADY BIBLIE Sú HODNE ROZSIAHLE NIELEN POčTOM RIADKOV,ALE I MNOžSTVOM POZÍCIí,KTORÉ NEVYTVORIL Autor,ALE JEHO VYKLADAČI.Mám pocit,že si sa medzi nich úspešne zaradil.Len Ti pripomeniem ZODPOVEDNOSŤ ZA KAŽDÉ SLOVO. Žiaľ,len opakuješ slová a termíny dogiem,ktoré nemajú nič spoločné so Slovom Zjavenia Pána Ježiša Krista.STARÉHO, a už vôbec nič,ani roztrhaný kabát Biblie ,z Jeho/Jej Zjavenia Nového. Výborne sa pričiňuješ ku zobrazeniu cirkvi,ktorú BRáNY PEKELNé NEPREMôŽU,PRETOŽE i táto cirkev rovnako ako ostatné,JE SúčASťOU TýCH PEKELNÝCH BRÁN. 
Súhlasí veriaci-4


11.
označiť príspevok

Astax1 muž
   26. 1. 2014, 18:10 avatar
skyper777
Hovoríš že to o čom som písal nemá nič spoločné so slovom Pána Ježiša Krista.Neviem ale mne sa zdá že sv.Pavol či sv.Ján v evanjeliu dosť jasne vysvetlili podstatu Cirkvi.Cirkev je telo a všetci hovorí sv.Pavol:"sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom."„Pretože Cirkev je telom, je viditeľná."Ako píše Lev XIII a tak hovorí i Apoštol „je hlavou tela, Cirkvi" (Kol 1, 18).S toho sa dá vyvodiť že Cirkev nieje len niečim "duchovným".Ďalej píšeš že Cirkevní Otcovia si zle odvodili pojem Petrovho princípu.Ale potom by to musel aj sám Peter zle pochopiť kedže sa stal nesporným vodcom mladej cirkvi. Riadil voľbu Judášovho nástupcu, vyniesol rozsudok nad Ananiášom a Zafirou, otvoril cirkev pre pohanov, keď dal pokrstiť Kornélia bez obriezky, a na zasadaní cirkevného zboru v Jeruzaleme, ktorí historici pokladajú za prvý cirkevný snem.
Samozrejme že zakladateľ tejto Cirkvi je Ježiš Kristus preto sa volá Svatá Rímska Cirkev lebo jej zakladateľ bol Svatý.Ale Ježiš tak ako sám povedal postavil svoju Cirkev na skale Petrovi-Kefasovi.
V Skutkoch apoštolov 22, 3 - 9 čítame: "Ale ako som šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ma okolo poludnia zalialo jasné svetlo z neba. Padol som na zem, a počul som hlas, ktorý mi hovoril: "Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?" Ja som odpovedal: "Kto si Pane?" A on mi povedal: "Ja som Ježiš Nazaretský, ktorého ty prenasleduješ".Pavol neprenasledoval Ježiša osobne ale prenasledoval Ježišových nasledovníkov ale Ježiš mu hovorí:"Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?"Z tohto môžme odvodiť že Ježiš hovorí o svojej Cirkvi ako o jeho mystickom tele.„Mnohí sme jedno telo v Kristovi" (Rim 12, 5).A z tohto môžme dalej odvodiť že Svatá Rímska Cirkev je Kristova Cirkev-Totus Christ.
Súhlasí miši, lea_pragmaticka1


51.
označiť príspevok

skyper777
   29. 1. 2014, 23:32 avatar
dobre si prečítaj svoj textč.11 .Sám v ňom potvdzuješ slová a ich zmysel podľa Pavla,...ale nie Slovo a Jeho výklad PáNOM JEŽIŠOM KRISTOM.
...A SPRáVNE hovoríš o Jeho mystickom tele.Ale čo ono telo znamená,zase preberáš ľudský výklad .Anavyše od Pavla, ktorý Ho zabíjal.Zabíjal zazabil i cirkvou,ktorú založil-mrrtve mystické telo.
Ídea MYSTICKéHO TELA JE IDEOU Pána Ježiša Krista a nie človeka .A výklad Tej Ídey patrí a je platný výlučne od Autora.
...pretoTvoje slová ,a rovnako i všetky odkazy a citáty Tebou uvádzaných osôb,ktoré nie sú súčasťou Evanielií a Zjavenia cez Jána,nie sú Jeho Slovom.A nie sú ani Ním /Ňou inšpirované.Sú len Dovolené pre istý účel spojený aj s "pekelnými bránami"domnelých cirkví .


20.
označiť príspevok

milky945 muž
   27. 1. 2014, 13:56 avatar
Ján 21: Pas moje ovce = feed my sheep = kŕm moje ovce

Čim má Peter kŕmiť Ježišove ovce? Má ich kŕmiť Božím slovom, aby rástli, aby sa ovečky / baránky / jahniatka menili na dospelé samostatné ovce, tak ako to naznačil Ježiš v troch veršoch za sebou. V nich je odstupňovaná a naznačená rôzna vyspelosť Ježišových ovečiek:

Verš 15: feed my lambs = pas moje jahniatka (jahniatka sú nedospelé ovce)
Verš 16: tend my sheep = pas moje ovce
Verš 17: feed my sheep = kŕm moje ovce (už ich netreba viesť / pásť, iba kŕmiť)

A presne to Peter robil. Písal apoštolské listy svojej cirkvi, svojmu zboru, písal a šíril božie slovo. Ale to isté robili aj ostatní apoštoli, niektorí menej, niektorí viac. Pavol a Ján napísali ešte viac listov ako Peter, ktoré sa dochovali. Každý písal svojmu zboru veriacich.

Do kedy to má robiť? Do kedy má kŕmiť ovce božím slovom? Kým nie sú dospelé, schopné sami prijímať / počuť božie slovo. Peter to vedel a podľa toho aj jednal. V 1Pt 5:1-3 delegoval pasenie starším v zbore: „Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia“. Starší v zbore boli natoľko duchovne vyspelí, že mohli počuť božie slovo.

To je problém vás katolíkov, že si z písma vyťahujete jeden verš a na ňom zakladáte všetko, pritom ignorujete ostatné, dokonca aj tie, ktoré sú v tesnej blízkosti.
Súhlasí veriaci-4


31.
označiť príspevok

Astax1 muž
   28. 1. 2014, 15:17 avatar
milky
Neviem prečo si sem začal pliesť anglický preklad písma.Kedže anglické slovo má viac významov a v angličtine nemôžme ani doslova prekladať slovné spojenia.Ved ani You are welcome nepreložíš ako "ste vítaní" ale ako "nemáš za čo". A preto feed sheep znamená pas moje ovce a nie kŕm moje ovce.(Pozn. Pozri v slovníku význam slova feed).Držme sa slovenského prekladu písma.A ak by tu bola podstatu o "kŕmení" ako sa domnievaš nebolo by napísané je len :„jedno stádo a jeden pastier" (Jn 10, 16) ale bolo by napísane ,,jedno stádo a jeden kŕmiteľ (živiteľ)".Preto týmito slovami Ježiš poveril Petra aby pásol jeho ovce a viedol ich po ceste života.Lebo ako hovorí evanjelista :,,sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo".T
Ty si si našiel v týchto slovách význam, ktorý tam absolutne nieje a sám nechápem ako si vôbec mohol prísť na takú hlúposť.Ježiš v evanjeliu na viacerých miestach udeluje Petrovi primát jurisdikcie nejedná sa len o tieto verše.

Ďalej si uviedol že problém katolíkov je že si z písma vyťahujeme jeden verš a na ňom zakladáme všetko, pritom ignorujeme ostatné verše.Tiež dobre neviem ako si na toto prišiel.V evanjeliu sa to píše zreteľne a jasne ale viem v čom je problém.Možno aj ty dobre a správne chápeš význam týchto slov v evanjeliu ale tebe sa nepáčia a nehodia sa pre učenie, v ktoré veríš a preto začneš v tých slovách hľadať iný význam ale bohužiaľ ten tam nieje.

Mat 16,15-19 netreba rozdeľovať ako si uviedol chápe sa tak ako je napísaný.Žiadny iný zmysel tam nieje.Ježiš jasne hovorí Petrovi :,,Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu" a iba Petrovi hovorí :„Budeš sa volať Kefas-Skala" (Jn 1,42).O viere tu nieje zmienky ale o "skale",Peter je tá skala nie viera.Znova a zas si si prispôsobil význam týchto slov podľa seba a tak aby tebe vyhovovali.Ďalej si argumentoval tým že "To je zaujímavá náhoda / spojitosť."Zapamataj si že nič nieje náhoda, nič nevzniklo náhodou.Všetko má svoju príčinu ako hovorí Sv.Tomáš Akvinský, a ktoré sviatok dnes slávime.Každý účinok má príčinu.

Hovoríš že pre Svatú Rímsku Cirkev je Božie slovo menej než tradícia.Neviem prečo to hovoríš ked nepoznáš učenie Katolíckej Cirkvi.
Cirkev mala vždy v úcte Sväté písmo priam ako samo Pánovo telo, pretože - najmä v posvätnej liturgii - nepre­stáva prijímať chlieb života zo stola tak Božieho slova, ako aj Kristovho tela, a podáva ho veriacim. Cirkev vždy mala a má Sväté písmo spolu s posvätnou Tradíciou za najvyššie pravi­dlo viery, lebo ono, Bohom vnuknuté a raz navždy napísané, nezmeniteľné podáva slovo samého Boha a v slovách proro­kov a apoštolov dáva zaznievať hlasu Ducha Svätého. Preto všetka kazateľská činnosť Cirkvi, ako aj sama kresťanská nábožnosť sa má živiť a dať viesť Svätým písmom. Veď v posvätných knihách ide s veľkou láskavosťou v ústrety svo­jim deťom sám Otec, ktorý je na nebesiach, a rozpráva sa s nimi. A v Božom slove je toľká sila a účinnosť, že ono je oporou a životnou silou Cirkvi a jej deťom posilou vo viere,Posvätná Tradícia a Sväté písmo sú spolu tesne spo­jené a navzájom sa dopĺňajú. Veď vyvierajú z toho istého božského prameňa, určitým spôsobom splývajú v jedno a smerujú k tomu istému cieľu. Sväté písmo je totiž Božie slovo napísané z vnuknutia Ducha Svätého,posvätná Tradícia je zasa Božie slovo, ktoré Kristus Pán a Duch Svätý zverili apoštolom a neporušené odovzdávajú ich nástup­com, aby ho, osvietení Duchom pravdy, vo svojom hlásaní verne zachovávali, vysvetľovali a šírili.

Ďalej treba pripomenúť že Cirkev tvoria ľudia a človek je sám o sebe hriešny preto sa stáva že človek pochybý lebo je sám o sebe slabý.Tiež treba mať na pamati že kde je Boh je i diabol a diabol sa už od vzniku Cirkvi snažil o jej zničenie rôznymi spôsobmi aj pedofíliou kňazov či prepychom v minulosti ale Boh si vždy našiel spôsob ako Cirkev očistiť.
Súhlasí lea_pragmaticka1


33.
označiť príspevok

veriaci-4
   28. 1. 2014, 15:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

Astax1 muž
   28. 1. 2014, 17:09 avatar
veriaci
Vidím že je to zbytočné.V 1) bolo vysvetlené prečo Cirkev nemôže byť len čímsi "duchovným" ako to tvrdíš.Ty máš svoju pravdu ale tá pravda nestojí na písme ale len na tvojich predstavách a zle pochopeného evanjelia.Človek sa krestanom stáve ked prijíme krst vtedy je včlenený do "tela" čiže Cirkvi.A je potrebné aby Cirkev bola jedna a nerozdelená tak ako to píše evanjelista.A preto len jedna Cirkev je tá Kristova,ktorá má základ v Kristových slovách.Tu už nieje o čom bud to chceš prijať alebo nie.Z tvojej 33) a 34) som nemal absolutne nič lebo písmo to lahko vyvracia.
Mýliš sa v tom že Peter bol prvý, ktorý sa stal súčastou Kristovej Cirkvi čiže "tela", prvá bola Panna Mária lebo ona ako prvá prijala Ježiša Krista čiže sa stala Kresťankou.Ježiš ustanovil len Petra a jeho nástupcov za "hlavy".Preto kto tvrdí že Peter môže byť aj ten čo nieje Petrov nástupca je luhár a ide proti písmu.A stále tvrdím čo som napísal :"Odvodil si si s tých slov niečo čo vyhovuje tebe a viere, v ktorú veríš."Za touto vetou si stojím lebo nesprávne chtiac či nechtiac si vykladáš sv.písmo.A pevne stojím za definovaním Cirkvi ,(Ktoré bolo napísané v 1) 11) 5) )ktoré vyšlo zo sv.koncilov.
Súhlasí miši


36.
označiť príspevok

veriaci-4
   28. 1. 2014, 17:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.49.
označiť príspevok

Astax1 muž
   29. 1. 2014, 15:17 avatar
veriaci
Áno stojím si za tradíciami tak ako si stojím za sv.písmom. Pretože Posvätná Tradícia a Sväté písmo sú spolu tesne spo­jené a navzájom sa dopĺňajú. Veď vyvierajú z toho istého božského prameňa, určitým spôsobom splývajú v jedno a smerujú k tomu istému cieľu. Sväté písmo je totiž Božie slovo napísané z vnuknutia Ducha Svätého,posvätná Tradícia je zasa Božie slovo, ktoré Kristus Pán a Duch Svätý zverili apoštolom a neporušené odovzdávajú ich nástup­com, aby ho, osvietení Duchom pravdy, vo svojom hlásaní verne zachovávali, vysvetľovali a šírili.
Sv.Koncili nedefinovali Cirkev na niečom čo nemá základ v evanjeliu.Všetko čo bolo v 1) 11) 5) bolo postavené na evanjeliu.

Vo sv.Písme sa píše :,,Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. 8 A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. 9 Hriech je, že neveria vo mňa, 10 spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, 11 a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. 12 Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. 13 Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. 14 On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. "(Jn 16,7-14)
V týchto slovách má základ tradícia.

,,"Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli."Z tohto môžme odvodiť že Cirkev a jej učenie bude dalej "rásť" Ježiš nemohol naraz všetko povedať lebo by to nezniesli.Ani jablko nieje zo dňa na deň zrelé ale treba čas na dozretie.Preto sa Cirkev "podobá" jablku lebo ani ona nebola zo dňa na deň "dozretá".

Povedal si o sebe že máš nejaky ten duchovny dar.Duchovný dar môžme definovať ako milosť či charizmu.Ale milosti sa získavajú skrze vykonávanie sviatosí.Ale ked teraz už niesi Katolík nemôžeš prijímať sviatosti takže nemôžeš mať ani milosti.

Píšeš že mi znova nedalo do toho zamontovať Máriu.
Ja som ťa len opravil a povedal som ti pravdu že Panna Mária bola prvá kresťanka.

Ďalej si napísal:"skus si dat otazku...stalo by sa nieco keby sme vôbec nevedeli ako sa kristus narodil, kde sa narodil? zmenilo by sa nieco? "Ak by sme nevedeli že Ježiš sa narodil v Betleheme nemuseli by sme považovať Ježiša za Vykupiteľa pretože v starom zákone sa píše že Vykupiteľ príde z Dávidovho mesta čiže Betlehema.Aj v novom zákone hovorili:"Což přijde Mesiáš z Galileje? Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl David?" (J 7, 41n.)
Ďalej ak by Boh, u ktorého je chcieť môcť nepovažoval za potrebné aby ludia vedeli kde sa narodil a ako sa narodil nebolo by o tom zmienky.Ved Ježiš mohol prísť na tento svet ako zrelý muž a mohol 30 rokov chodit po zemi a obracať ludí na vieru.Ale tým že žil 30 rokov v poslušnosti Máriinej prejavil Bohu vačšiu slávu.A tak máme robiť aj my.
Súhlasí lea_pragmaticka1


37.
označiť príspevok

Osvietený muž
   28. 1. 2014, 17:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.38.
označiť príspevok

veriaci-4
   28. 1. 2014, 17:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.40.
označiť príspevok

Osvietený muž
   28. 1. 2014, 17:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.39.
označiť príspevok

veriaci-4
   28. 1. 2014, 17:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

Osvietený muž
   28. 1. 2014, 18:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

zoozoo muž
   28. 1. 2014, 18:04 avatar
Osvietený, ty si oveľatalentovanejší rozprávkar,
ako sám H.C. Andersen    


43.
označiť príspevok

Al_ice
   28. 1. 2014, 18:07 avatar
42. mozno je jeden z bratov Grimmovcov,prvy
pise rozpravky,druhy sa venuje regionalnej politike  


44.
označiť príspevok

zoozoo muž
   28. 1. 2014, 18:10 avatar
43.
skor vo volnom case robi kostolnika v Koline nad Rynom.
ma odtial presne informacie


45.
označiť príspevok

veriaci-4
   28. 1. 2014, 18:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.46.
označiť príspevok

veriaci-4
   28. 1. 2014, 18:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.47.
označiť príspevok

milky945 muž
   29. 1. 2014, 03:56 avatar
Astax 31:
Pas moje ovce (Ján 21):
Môžeš sa vykrúcať koľko chceš, Ježiš jasne v troch veršoch za sebou od 15 po 17 odstupňoval vyspelosť ovečiek. Je jedno aký jazyk použiješ, v žiadnom preklade nenájdeš tri krát rovnaké "pas moje ovce". V každom preklade nájdeš minimálne rozdiel v slovách jahniatko / baránok / ovca a v slovách kŕm / pas, pričom "pas" je viac ako "kŕm", lebo zahŕňa aj akési vedenie. Popieraš zjavnú vec, o čo v tých veršoch ide. Nebudem to už opakovať. Ostatným veciam v 20 si sa taktne vyhol. Prečo? Nemáš protiargument?

Peter, skala a hlava cirkvi (Mat 16,15-19):
V Mat 16,15-19 je pravda všetko, menovite hlavne toto:
1. Peter je Skala,
2. na tej skale postaví svoju cirkev
Zásadná otázka je: Prečo je Peter skala? Prečo Ježiš označuje Petra skalou? Kvôli menu? Čo robí Petra skalou?

Katolíci toto moc neriešia, pre nich to nie je zaujímavé, berú to ako fakt. Pre nich je podstatný bod 2. Toho sa držia ako kliešť svojho hostiteľa. Ale tu vidím problém. Keď nevedia, prečo je Peter skala, čo robí Petra skalou, nemôžu vedieť, ako Ježiš postaví svoju cirkev na tej skale.
Takže prečo je Peter Skala? Odpovedz mi Astax na túto otázku. Ponúknem ti dve možné odpovede:

1. len tak, bez dôvodne, lebo sa tak volá. Táto odpoveď / tvrdenie má nebezpečné dôsledky: Ježiš menoval Petra skalou a šéfom svojej cirkvi len tak. Ježiš postavil veľkolepé božie dielo na úbohom človekovi, Ježiš postavil svoju / Božiu cirkev na človekovi. Tomuto môže veriť len absolútny blázon.

2. lebo má / vyznal vieru: všetko čo Peter povedal, mu zjavil nebeský otec (verš 17). V tomto prípade slovo skala vystihuje nejakú duchovnú podstatu / vlastnosť, ktorú majú Peter (v tej chvíli) a budúca cirkev spoločné. Tým spoločným je viera, tým spoločný je duch svätý, duch pravdy a sila odolávať pokušeniu / hriechu. Čiže skala nie je meno ale titul / hodnosť / vlastnosť. Peter sa nevolá skala, Peter je skala.

Mimochodom v Písme Ježiš / Boh = skala na veľa miestach. Avšak skala nie je jeho meno ale titul, on sa nevolá skala, on je skala.


48.
označiť príspevok

Astax1 muž
   29. 1. 2014, 14:35 avatar
milky
Nikto sa nevykrúca.To ty si začal hladať spôsob ako prekrútiť tie slová alebo im pridať iný význam. Ty staviaš svoje teórie na bludných predstavách a na tvojom vlastnom výklade písma.Pre porovnanie si môžeš prečítať exegetický výklad písma.

Ježiš tu priamo nemení prvé meno Šimona na druhé, ale prideľuje mu tu prvý krát nový titul na spôsob prímenia Skala, ktoré mu evanjelium dáva v označení: Šimon, zvaný Peter (10,1). Toto prímenie získalo neskôr pozíciu vlastného mena, Šimon Peter je jednoducho Peter; niečo podobné sa udialo aj s titulom Kristus pre Ježiša. Tento titul vyznaný pred chvíľou Petrom: Ty si Mesiáš (v gréčtine Christos, čiže Kristus) sa stal napokon vlastným Ježišovým označením: Kristus.Peter je skala, na ktorej Mesiáš postaví svoju komunitu. Priznať tomuto textu jeho normálny význam, že Peter je skalou, na ktorej postaví Ježiš Cirkev, neznamená popierať, že celá Cirkev, ako aj apoštoli, spočívajú na Ježišovi ako na základnom kameni jej existencie. Ježiš je hlavný staviteľ a všetko pozitívne, čo učeníci Ježiša konajú, robia jeho zásluhou. V texte Ježiš určí Petra za skalu a svojho reprezentanta a pokračovateľa. Dá mu autoritu strážiť a bdieť nad svojím evanjeliom.
Skala poukazuje jednak na stabilitu a tiež na trvácnosť dokonca aj v zápase so zlom a peklom. Výraz skala teda nemožno vzťahovať na Petrov charakter, ani na silu jeho viery, ale na jeho budúcu úlohu ako vodcu a zástupcu apoštolov. Na tejto novej skale bude postavený nový chrám Ježišovej Cirkvi. Pretože pre apoštolov je Ježiš Mesiášom, jeho spoločenstvo je mesiášskym a eschatologickým Božím ľudom. Ježiš postaví práve na Petrovi túto svoju cirkev


50.
označiť príspevok

milky945 muž
   29. 1. 2014, 17:42 avatar
Astax 48:
Pekne kvetnato rozprávaš. Neodpovedal si však na moju zásadnú otázku: „Prečo je Peter Skala, čo robí Petra Skalou?“. Rozprával si kvetnato o skale a možných dôsledkoch tejto skaly / skalnatosti, ale nie o podstate, čo je to skala a prečo je základom cirkvi, pritom odpoveď je tak blízko. Odpoveď je vo verši 16 a 17 Mat 16. Ešte raz a naposledy to zopakujem. Peter vo vyznaní viery svedčil o tom, na čom bude stáť Ježišova cirkev, svedčil o duchu svätom, o Bohu, o pravde, lebo vyznával pravdu, ktorú nemal to zo seba ale od Boha otca.

RE „Výraz skala teda nemožno vzťahovať na Petrov charakter, ani na silu jeho viery, ale na jeho budúcu úlohu ako vodcu a zástupcu apoštolov.“ : … … … Môže byť vodca cirkvi a zástupca apoštolov bez viery a bez charakteru? Nie, vodca bez viery a charakteru by nebol vodca, nebol by na prospech a úžitok ale na škodu.

RE „Na tejto novej skale bude postavený nový chrám Ježišovej Cirkvi“: … ... … Takže na Petrovi / človekovi bude stáť božia cirkev? Nebude to potom ľudská / démonská cirkev, ako majú napr. indiáni a indovia?

RE „V texte Ježiš určí Petra za skalu a svojho reprezentanta a pokračovateľa.“ : … … … Rozmýšľaj, ako môže byť hriešny človek pokračovateľom / reprezentantom svätého človeka bez hriechu? História dokázala skôr opak, že Pápeži boli ešte horší ako normál / priemer.


21.
označiť príspevok

milky945 muž
   27. 1. 2014, 13:58 avatar
Mat 16,15-19 možno rozdeliť na dve časti. V prvej časti Peter vyznáva vieru. V druhej časti ho Ježiš deleguje na šéfa cirkvi na základe prvej časti, teda na základe viery. To je zaujímavá náhoda / spojitosť. Nie samotného Petra človeka ale vieru, ktorú má, dáva na čelo cirkvi. Na tejto viere postaví svoju cirkev a ani pekelné brány ju nepremôžu. Ale koho je to viera? Je to Kristova viera, je to viera od Krista. Takže Kristus a jeho viera, ktorú dáva svojim ovečkám, je tá skala.

Mat 16,15-19:
*1. časť:
Ježiš sa ich opýtal: "A za koho ma pokladáte vy?".
Odpovedal Šimon Peter: "Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."
Ježiš mu povedal: "Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach."
*2. časť:
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.

„ani pekelné brány ju nepremôžu“:
Naozaj RKC nepremohli pekelné brány? Čo hovoríš na toto?
1. božie slovo je pre RKC menej ako tradícia: RKC vyberá a prekrúca Písmo na svoj obraz, tak ako jej vyhovuje, šíri falošné evanjelium
2. život v prepychu a bohatstve, hlavne v minulosti
3. pedofilné a iné sexuálne škandály


22.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 1. 2014, 18:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

Osvietený muž
   27. 1. 2014, 18:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.24.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 1. 2014, 18:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

ruwolf_5 muž
   28. 1. 2014, 04:38 avatar
Ako vieš, že to bol Peter? Veď ani nevieš, či nejaký Peter jestvoval. Počul si všetkých ľudí pred tým údajným Petrom, kedy čo povedali?
Nevieš, čo kedy Ježiš povedal. Nevieš dokonca, či je Ježiš skutočná historická postava.


26.
označiť príspevok

veriaci-4
   28. 1. 2014, 04:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.28.
označiť príspevok

ruwolf_5 muž
   28. 1. 2014, 05:00 avatar
Slovo Božie si nikdy nečítal/nepočul. To, že tak niektorí pomýlení nazývajú Bibliu, nič neznamená.

Re: Vsetko pekne do seba zapada
media-cache-ec0.pinimg.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
LandOfMind.files.wordpress.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
AlwaysQuestionAuthority.files.wordpress.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


29.
označiť príspevok

veriaci-4
   28. 1. 2014, 06:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.30.
označiť príspevok

Hugolin muž
   28. 1. 2014, 08:42 avatar
tak Vám v tých Vaších spolkoch a sektách podávajú ricínový olej?
Som si myslel, že kakáte zo strachu z pekla 


32.
označiť príspevok

Astax1 muž
   28. 1. 2014, 15:38 avatar
veriaci
Ty berieš veľa vecí vo sv.Písme ako niečo nepodstatné či samozrejmé ako napr."Peter bol prvym clovekom , ktory vyznal že Ježiš je je Boži syn. Niekto prvy byt musel. " alebo že Mária "len porodila Krista niekto to byť musel".Absolutne nepoznáš význam Bohorodičky ale o tom som nechcel hovoriť.
Prsne tak ako milky hladáš v tých veršoch význam, ktorý tam nieje.(Na spresnenie pozri 31).Odvodil si si s tých slov niečo čo vyhovuje tebe a viere, v ktorú veríš.Slová o Petrovi sú napísané veľmi jasne pochopil by to aj školák.
Ako raz povedal milky že my katolíci zle chápeme veľa vecí,kt. sú napísane v písme a že je to také lahké pochopyť ako že je 1+1=2.Neviem ale podľa mňa je to presne naopak.To vy to chápe úplne zle a pritom je to lahké na pochopenie.

Definoval som že Kristova Cirkev je len jedna a to Katolícka Cirkev.A odvodil som to aj písmom.Preto ak to chcete pochopyť čítajte znovu 1) 11) 5).Možno viac nabudúce.
Ešte to že dnes slávime sviatok Sv.Tomáša Akvinského anjelského učiteľa Cirkvi, ktorý mal veľa milostí a bol to veľký človek tak ak budete mať čas môžete sa pomodliť aby sa za vás prihovoril u Pána a aby skrze jeho príhovor vám dal Pán milosť.


34.
označiť príspevok

veriaci-4
   28. 1. 2014, 16:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.2.
označiť príspevok

Wolfe muž
   26. 1. 2014, 13:40 avatar
Myslelo sa tym cirkev ako spolocenstvo, nie Cirkev ako institucia

"Pas moje ovce": Povedal to potom, co sa ho trikrat spytal, ci ho miluje. To ze to povedal jednemu, este neznamena, ze ostatni nemali past jeho ovce. (Ked povies jednemu svojmu decku aby bolo dobre a posluchalo alebo aby spravilo, to alebo tamto, tak
neznamena, ze druhe decko nema posluchat...)

A povedal to vsetkym ale inym sposobom

Mt 28,16-20
Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal.
Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.
Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.
Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého
a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mk 16,14-15
Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného.
A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.

A mimochodom len Petra nazval satanom..

Boli tri piliere cirkvi a to Jan, Jakub a Peter, nie len Peter..


3.
označiť príspevok

Lemmy muž
   26. 1. 2014, 13:43 avatar
Pas moje ovce. Z toho vidno, že aj Ježiš považoval ľudí za zvieratá. Nechápem, prečo sa antievolucionisti tak vzrušujú, že ľudia sú tiež živočíchy (cicavce).


4.
označiť príspevok

Blanka žena
   26. 1. 2014, 13:50 avatar
3- Lemmy, Ježiš sa cítil byť pastierom oviec, tak sa v písme vyjadroval.
ovca nebola náhodou vtedy považovaná za posvätné zviera ?


27.
označiť príspevok

veriaci-4
   28. 1. 2014, 04:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.5.
označiť príspevok

Astax1 muž
   26. 1. 2014, 14:01 avatar
Wolfe
(Ked povies jednemu svojmu decku aby šoférovalo nemôže šoférovať druhé.)

Kristus iba Petrovi udelil primát jurisdikcie.
Podľa svedectiev evanjelia primát jurisdikcie nad celou Cirkvou bezprostredne a priamo sľúbil a udelil Kristus Pán svätému Petrovi apoštolovi, lebo Pán iba Šimona, ktorému už predtým povedal „Budeš sa volať Kefas-Skala" (Jn 1,42) po jeho vyznaní „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha" oslovil týmito slávnostnými slovami: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského krá­ľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo roz-viažeš na zemi, bude rozviazané v nebi." (Mt 16, 16 a nasl.)A iba Šimonovi Petrovi udelil Ježiš po svojom vzkriesení jurisdikciu najvyššieho pastiera a správcu nad celým jeho stádom slovami: „Pas moje baránky"; „Pas moje ovce" (Jn
21,15 a nasl.). Tomuto jasnému učeniu Svätého písma, ako ho katolícka Cirkev vždy chápala, zjavne protirečia zhubné názory tých, čo prevracajú a popierajú spôsob riadenia, ktorý ustanovil Kristus Pán vo svojej Cirkvi, a popierajú, že by bol Kristus výstrojil iba Petra pred ostatnými apoštolmi - tak jednotlivo, ako aj všetkých pospolu - pravým a vlastným primátom juris­
dikcie. (A takisto protirečia učeniu Svätého písma) tí, čo tvrdia, že tento primát nebol udelený bezprostredne a priamo
svätému Petrovi, ale Cirkvi, a až skrze ňu Petrovi ako slu­žobníkovi tej istej Cirkvi.


6.
označiť príspevok

auxiliarius
   26. 1. 2014, 15:48 avatar
Ano, je len jedna Cirkev.


8.
označiť príspevok

skyper777
   26. 1. 2014, 16:33 avatar
CIRKEV VŠAK NIE JE TO,ČO BEžNE ĽUDIA CHáPU .VýKLAD PETROVHO PRINCíPU SI CIRKEVNí OTCOVIA ODVODILI Z DOSLOVNÉHO ZMYSLU BIBLIE,KTORÝ KTORÝ TAM NIET,ALEBO JE ZANEDBATEĽNÝ,ČI ÚPLNE INÝ.
AKTUÁLNY A DOSLOVNÝ VÝKLAD POJMU CIRKEV SAMOTNÝM Autorom je úplne iný:
1.týka sa duchovnej ,nie fyzickej organizácie
2.Princíp Petra značí DUCHOVNÚ PRAVDU
3.ZAKLADATEĽ JE BOH/ PÁN JEŽIŠ KRISTUS/,NIE čLOVEK
Súhlasí milky945, veriaci-4


10.
označiť príspevok

skyper777
   26. 1. 2014, 17:23 avatar
...áNO JE IBA JEDNA PRAVÁ Cirkev Pána Ježiša Krista vo vnútri duchovnej mysle.Len Túto On založil.


13.
označiť príspevok

auxiliarius
   27. 1. 2014, 10:34 avatar
vravis, ze Jezis si nevyvolil dvanastich? on len akosi duchovne taral?


14.
označiť príspevok

Osvietený muž
   27. 1. 2014, 10:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

auxiliarius
   27. 1. 2014, 10:43 avatar
nespamuj


16.
označiť príspevok

Osvietený muž
   27. 1. 2014, 10:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

Osvietený muž
   27. 1. 2014, 10:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

auxiliarius
   27. 1. 2014, 10:52 avatar
neustale kopirovat rovnaky text je spamovanie


19.
označiť príspevok

Osvietený muž
   27. 1. 2014, 10:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

skyper777
   26. 1. 2014, 16:05 avatar
TÉMA:AKO OČISTIŤ SEXUALITU
ČO JE SEXUALITA? ČISTOTA? DUCHOVNOSŤ? ŹIVOT? CIRKEV?


12.
označiť príspevok

Osvietený muž
   27. 1. 2014, 10:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 08:14,  27 - Inymi slovami, spritomnenie popravy Krista. Uvedomujes si vobec co vravis - pises? Asi...
dnes, 07:49,  Lemmy, ako je mozne , ze si takto dopadol.....tvoje prirovnaia su hodne primitiva.....absolutne...
dnes, 07:43,  Fakira, ved ty sa hlasis ku krestanstvu....podla tohto si zlocinka.....
dnes, 05:57,  Chceš realizovať svoje sny? Prebuď sa!..:-)
dnes, 05:57,  Ak v živote nájdeš cestu bez prekážok, tak pravdepodobne nevedie nikam...:-)
dnes, 05:40,  Veľa čítaj, píš, premýšľaj, aby si sa vedel vyjadriť až budeš chcieť...:-)
dnes, 05:12,  Život je obchod. Obchod je súťaž...a v súťaži vyhráva ten, kto sa viac snaží...a kto...
dnes, 05:02,  Mimochodom, kritika je jednoduchá, umenie zložité...:-)
dnes, 05:01,  Tak to musia byť tí, ktorých nenávidí človek bezzákonia, syn zničenia...:-)
dnes, 04:55,  Ale kto je jeho protiobrazom dnes?
dnes, 04:19,  “Nato sa z neba ozval hlas: 'Toto je môj milovaný Syn (Ježiš Kristus), z ktorého mám...
dnes, 02:48,  “Raduj sa, mladý muž, zo svojej mladosti a nech sa tvoje srdce teší, kým si mladý. Choď,...
dnes, 01:02,  42, .... vymyslený je rozprávkový príbeh o domestikovaných opiciach čo zliezli zo stromov...
dnes, 00:55,  19, ..... ale kvôli viere sa aj zabíjalo! Teda, iba pravá viera pomáha! A tú dnes skoro...
dnes, 00:50,  62, .... lenže to "nasilu" bol ľudský a krajne nebiblický pohľad. Boh nikoho...
dnes, 00:43,  13, ..... Ježiš svoje telo "obetoval" ..... "vzdal sa ho za hriechy sveta"!...
dnes, 00:34,  23, ...... Ježiš mal vyliať svoju krv, .... teda obetovať svoj život za nás. A krv v Písme...
dnes, 00:18,  8, ..... Lemmy zrejme pozná K.H.Deschnera ktorý napísal desať zväzkové dielo:...
dnes, 00:10,  A ešte, ..... viete ako často sa zaviedol celibát, .... potom zrušil, .....a znovu zaviedol a...
dnes, 00:08,  1, .... je pravdou že Pavol preferoval celibát , ale on si uvedomoval, že nie každý to...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Naozaj hlúpy človek je ten, ktorý sa z chýb nedokáže poučiť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(164 573 bytes in 0,412 seconds)