hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Moja interpretácia príbehu o potope sveta.

príspevkov
57
zobrazení
6
tému vytvoril(a) 28.3.2021 21:19 Patrick91
posledná zmena 1.4.2021 22:23
1
28.03.2021, 21:19
Tento text som dal dnes dokopy len kvôli tomu, že sa ma niekto spýtal, aké je iné posolstvo o potope sveta, ak nie doslovné. Inak by som to nepísal, pretože ma táto téma už nebaví. A aby som to nedal len niekde ako odpoveď do komentára (už ani neviem kde), tak to capnem sem. Aspoň to môžete všetci prečítať a inšpirovať sa.

Interpretácia textu o potope sveta.

Hoci to tak na prvý pohľad nevyzerá, je to len kratučký komentár (výcuc). Keby som mal viac času, bolo by to krajšie a uhladenejšie, ale predsa:

Prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť pri čítaní biblického príbehu o potope sveta je, že je to veľmi starý text, ktorý je zápisom ešte staršieho hovoreného príbehu (príbeh sa storočia odovzdával iba ústne a až potom sa zapísal). Príbeh pochádza z obdobia, keď človek, túžiaci dať fenoménom okolo seba zmysel, nemal k dispozícií ešte logos, ale svet opisoval mýtami. Odkiaľ pochádza človek? Aký je rozdiel medzi človekom a zvieraťom? Odkiaľ pochádza zlo? Prečo je na svete toľko jazykov? Prečo sa striedajú ročné obdobia? Ako vznikla dúha a prečo vzniká vždy po daždi? A mnoho iných otázok človek prirodzene potreboval zodpovedať.

Najstarší zapísaný opis potopy sveta nachádzame v Epose o Gilgaméšovi, no zároveň vieme, že do príbehoch o Gilgaméšovi bol dodaný až dodatočne. Ako vznikol vôbec samotný príbeh o potope, ktorý sa odovzdával spočiatku iba ústne? Možno len človek potreboval zvedavému dieťaťu vysvetliť, ako vznikla dúha. Možno má príbeh pôvod v nejakej hrozivej lokálnej záplave. Podnetov na vznik tohto mýtu bolo mnoho podobne ako podnetov na vznik mnohých iných mýtov. Samotné mýty dávali zmysel fenoménom, ktoré človek videl okolo seba bez ohľadu na to, či boli alebo neboli historicky pravdivé a doslovne za pravdivé považované.

Príbehy o potope boli veľmi rozšírené na celom Blízkom východe a bol známy aj Izraelitom, ktorý ho preberajú a prispôsobujú svojmu monoteizmu. Skutočnosť, že príbeh o potope bol do Izraelského náboženstva daný až dodatočne naznačuje okrem iných aj tieto fakty: že sám Noe dodržiava sobotu, prináša Bohu obetu čistého zvieraťa (rozdelenie zvierat na čisté a nečisté je až v židovskom náboženstve); biblický text o potope používa židovskú číselnú symboliku (7 – 40 - 150) a mnoho iných.

Keď vznikol biblický text o potope sveta, Židia ako národ už existoval – už poznali sobotu, poznali symboliku čísel, predovšetkým čísla 40 – symbol obnovy: zo starého sa stáva nové (Putovanie púšťou 40 rokov, Mojžišov 40 dňový pobyt na Pánovom vrchu, 40 dní pre Ninivčanov atď. Neskôr je to aj u Ježiša 40 dňový pôst pred verejným účinkovaním). Číslica 40 je symbolom premeny starého na nové. Keď žid čítal text o potope sveta, takmer určite ho nečítal doslovne, pretože je plný symbolov. Už len prvý pohľad na tento text čitateľovi hneď pripomenul text o stvorení sveta.

Podľa mýtu o stvorení sveta (prvý opis /pretože sú dva/) Boh všetko, čo stvoril bolo dobré. Keď oddelil horné vody od dolných, bolo to dobré, keď stvoril zvieratá, bolo to dobré, keď stvoril človeka, bolo to veľmi dobré. Príbeh o potope sveta sa začína tým, že všetko bolo zlé. Aký kontrast! Boh stvoril celý svet ako dobrý a človek ho tak dorobil, že je celý zlý. Odkiaľ pochádza zlo? Nie, nie od Boha ako sa domnievali iné národy. Zlo na svete pochádza jedine len od človeka. Rodí sa v jeho srdci (Gn 6,5).

Hoci je táto informácia (že Boh je pôvodcom iba dobra a že svet je stvorený ako dobrý) pre nás ľudí vychovaných v kresťanskej kultúre samozrejmá, v dobe vzniku tohto textu to také samozrejmé nebolo. Židia boli konfrontovaný s inými náboženstvami a bohmi. Bohovia boli v mytológiách aj dobrí aj zlí a svet bol často zlým stvorením. Autor textu chce zdôrazniť, že zlo nepochádza od Boha. Text je teda dôležitý, pretože sa tu formuje žido-kresťanská predstava o Bohu, ktorý je len dobrý a predstava o svete, ktorý je taktiež dobrý. Zlo na svete pochádza iba od človeka a z jeho srdca.

Keď „Boh oľutoval, že stvoril človeka“ (6,6) nemyslí sa tým prekvapivé sklamanie. Slovo oľutovať v hebrejčine znamená skôr smútenie za niekým alebo poľutovanie niekoho. Opäť sa tu Bohu prisudzuje vlastnosť, ktorú iný boh nemá – Boh smúti za hriešnikom, ktorý sa od neho vzdialil. Ako za zatúlanou ovečkou alebo za márnotratným synom, ktorý ho opustil. Boh teda nie je len nejaká neosobná sila, ktorej je jedno ako človek bude zaobchádzať so svojim životom. Bohu na človeku záleží a praje si, aby bol v jeho spoločenstve a aby nepáchal zlo, ktoré ho od neho vzdiaľuje.
Príbeh sa preto považuje v kresťanstve a židovstve za inšpirovaný, pretože nám podáva pravdivý obraz o Bohu, ktorému záleží na človeku (a nie historickú správu alebo o Bohovi zabijakovi).

Boh sa tu javí ako niekto, kto nechce človeka potrestať, ale skôr zachrániť. Verš Gn 6,7: „Zotriem ľudstvo, ktoré som stvoril... aj zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo“ – je opäť odkazom na opis stvorenia sveta. Boh sa chystá obnoviť svet, ktorý je skazený. A táto obnova sa udeje cez človeka – cez jedného a jediného spravodlivého. Keď toto čítal žid, hneď mu napadli mená ako Abrahám, Mojžiš či Dávid. Boh tu pripomína svoju taktiku, že koná cez ľudí. Kontinuita prvého stvorenia a s novým stvorením bude zachovaná napriek tomu, že svet bude obnovený. V kresťanstve je toto predobraz Ježiš Krista, jediného spravodlivého medzi nespravodlivými, ktorý obnoví svet.

„Toto sú pokolenia Noema...“ (Gn 6, 9) – výraz pokolenie naznačuje, že Noe sa stáva novým Adamom (rabínsky komentár). Veľkosť Noeho bola v tom, že si aj uprostred svojich skazených súčasníkov zachoval spravodlivosť. A tak nezáleží na tom, akí sú ľudia okolo teba skazení. Tvojou úlohou je riadiť sa svojim svedomím, Zákonom, Božou vôľou. Nesprávaj sa podľa druhých, ale podľa Boha. To by sa zišlo aj na df :P

Noe má postaviť koráb, do ktorého prijme svoju rodinu. Robinský komentár hovorí, že koráb má byť voľne unášaný vodou bez plachiet či kormidla – len Boh ho bude viesť. Jedno maličké spoločenstvo uprostred rozbúrených vôd. Každý žid tam vidí svoj maličký vyvolený národ a každý kresťan tam vidí cirkev, ktorá sa plaví týmto svetom plným chaosu. Pre súčasníkov autora tohto biblického príbehu to bolo veľmi povzbudivé a čitateľ nadobudol istotu, že ak bude spravodliví, tak bude v Božích rukách a chaos, ktorý symbolizuje voda, sa ho ani len nedotkne.

Opis toho, ako má koráb vyzerať je nejasný. Čo je však tiež úmysel autora, pretože autor chce poukázať na jeho symbolickosť. Koráb mal tvarom pripomínať svätostánok opísaný v Ex 26 (ďalší dôkaz toho, že biblický príbeh o potope vznikol až po vzniku židovského národa). Koráb teda veľmi jednoducho znamená Božiu prítomnosť. Kto je v Božej prítomnosti, ten je chránený od chaosu okolo nás, ktorý symbolizuje voda. Voda z mora/oceánu bola v starovekých kultúrach symbolom chaosu (o tomto píše aj Eliade a iní religionisti). Na počiatku sveta bol iba tento chaos (Duch sa vznášal nad vodami).

Tvorí sa nám tu kontrast: Božia pritomnosť, záchrana, spoločenstvo a rodina, VS chaos, hriech, skazenosť. Atď.
Pre židov bol Noe vzorom poslušnosti. V celom príbehu nepovedal ani jedno slovo. Len ticho poslúchal, čo mu Boh hovorí. Autor tohto textu povzbudzuje čitateľov na poslušnosť, hoci ide i o na prvý pohľad šialené veci. V kresťanstve je to zase poslušnosť Ježiša Krista (opäť nového adama, ktorý obnovuje svet), ktorá zo starého sveta vytvorí nový svet. Opäť je to jeho poslušnosť a jeho robota, jeho zhromaždenie rodiny, jeho postavenie korába – archy atď.

Vody, ktoré zatopili celú zem sú vody chaosu (ako som už písal). Boh, ktorý na počiatku oddelil spodné vody od horných vôd ich teraz opäť spája, čiže ničí staré, aby mohol vytvoriť nové. „Nikto totiž nedá nové víno do starých sudov“. Staré musí byť zničené. Text opäť obracia čitateľa na spojitosť so stvorením sveta. Človek musí zaprieť sám seba (staré), aby mohol nasledovať Krista (nové).

Potopa sveta podľa biblického príbehu začala v nedeľu – teda v prvý deň týždňa. Tak isto ako Boh začal v tento deň tvoriť svet, v ten istý deň ho začal aj pretvárať. Noe mal vtedy 600 rokov. Nový svet sa začal jeho 601. rokom života (7. storočím jeho života).

Noe mal na palubu korába zhromaždiť zvieratá spolu s Bohom. Boh mu zhromaždil zvieratá na prežitie a Noe mal sám zhromaždiť zvieratá na obetu. Bohu totiž máme dávať za obetu to, na čom sme usilovne pracovali.
Záver (ak sa sem vôbec niekto dostal) :

V príbehu je ešte veľmi veľa krásnych a hlbokých symbolov. No načo to tu vypisovať všetko, kto chce, tak si to v knižkách nájde. Ja by som to zhrnul len tak, že tento príbeh bol Izraelitmi prebraný a preformulovaný kvôli tomu, aby ich povzbudil. Nie preto, aby ich niečo naučil z dejepisu. Myslím si, že doslovnému textu vtedy nikto neveril, pretože každý tam videl tú symboliku a hĺbku. A ak tomu aj niekto veril doslovne, tak nie primárne ale sekundárne.

Dôležité pojmy z tohto príbehu sú:
Boh – ktorý sa tu zjavuje ako osobný, milujúci, zachraňujúci, tvoriaci iba dobro atď. (Biblia je vlastne celá len o tom, že Boh sa nám zjavuje)
Božia záchrana skrze jediného spravodlivého. Boh učí židov ako zasahuje do sveta.
Koráb ako spoločenstvo ľudí, ktorí sú zhromaždení okolo tohto jediného spravodlivého a zároveň sú chránení od chaosu tohto sveta. Je predobrazom cirkvi (Noe postavil koráv, Ježiš Cirkev)
Zmluva: Boh opäť zjavuje a pripravuje ako zasahuje a bude zasahovať do sveta.
👍: kntsz
none
11

1. Patrick91 28.03.2021, 21:19

Tento text som dal dnes dokopy len kvôli tomu, že sa ma niekto spýtal, aké je iné posolstvo o potope sveta, ak nie doslovné. Inak by som to nepísal, pretože ma táto téma už nebaví. A aby som to nedal len niekde ako odpoveď do komentára (už ani neviem kde), tak to capnem sem. Aspoň to môžete všetci prečítať a inšpirovať sa.

Interpretácia textu o potope sveta.

Hoci to tak na prvý pohľad nevyzerá, je to len kratučký komentár (výcuc). Keby som mal viac času, bolo by to krajšie a u...

28.03.2021, 22:01
1-
Patrik, aj ak by si nebo Kňazom, tak toto boli slová kňaza....duchovného....
Ďakujem!
none
13

11. kntsz 28.03.2021, 22:01

1-
Patrik, aj ak by si nebo Kňazom, tak toto boli slová kňaza....duchovného....
Ďakujem!

28.03.2021, 22:04
15. Ďakujem za spätnú väzbu
👍: kntsz
none
2
28.03.2021, 21:31
Takto podané je to isto pochopitelnejšie.
Napadlo mi, že možno ludia videli morské živočíchy v skalách hôr, a tak usúdili, že muselo byť more tak vysoko pri potope, lebo nepoznali horotvorné procesy...
👍: Patrick91
none
6

2. Nadja 28.03.2021, 21:31

Takto podané je to isto pochopitelnejšie.
Napadlo mi, že možno ludia videli morské živočíchy v skalách hôr, a tak usúdili, že muselo byť more tak vysoko pri potope, lebo nepoznali horotvorné procesy...

28.03.2021, 21:36
4. Nedočítal som sa, čo bolo pôvodným podnetom na vznik tohto mýtu. Asi to nikto ani nevie. Môže to byť aj to, čo ty píšeš.
none
8

6. Patrick91 28.03.2021, 21:36

4. Nedočítal som sa, čo bolo pôvodným podnetom na vznik tohto mýtu. Asi to nikto ani nevie. Môže to byť aj to, čo ty píšeš.

28.03.2021, 21:39
Niektoré velmi staré veci sa nikdy nedozvieme, nezachytíš myšlienky človeka spred 100 000 rokmi... a aj ked niečo nájdeme, nevieme to interpretovať 🙂 Môžu to byt desiatky možností...
none
9

8. Nadja 28.03.2021, 21:39

Niektoré velmi staré veci sa nikdy nedozvieme, nezachytíš myšlienky človeka spred 100 000 rokmi... a aj ked niečo nájdeme, nevieme to interpretovať 🙂 Môžu to byt desiatky možností...

28.03.2021, 21:44
10. Interpretovať vieme. Len či správne - to sa nikdy nedozvieme
👍: Nadja
none
14

8. Nadja 28.03.2021, 21:39

Niektoré velmi staré veci sa nikdy nedozvieme, nezachytíš myšlienky človeka spred 100 000 rokmi... a aj ked niečo nájdeme, nevieme to interpretovať 🙂 Môžu to byt desiatky možností...

28.03.2021, 22:09
10-
dovolím si nesúhlasiť.
Dnešný človek je duchovne vygenerovaný ľuďmi, ktorí ho predchádzali.
Je tam spojitosť a ani o nej nemusíme vedieť.
Je tam Vox Dei, ktorý ak uzná za vhodné, sa nám dáva precítiť.
Nemusíme to mať vyjadrené slovami, ale vieme o tom......
👍: ninka
none
15

14. kntsz 28.03.2021, 22:09

10-
dovolím si nesúhlasiť.
Dnešný človek je duchovne vygenerovaný ľuďmi, ktorí ho predchádzali.
Je tam spojitosť a ani o nej nemusíme vedieť.
Je tam Vox Dei, ktorý ak uzná za vhodné, sa nám dáva precítiť.
Nemusíme to mať vyjadrené slovami, ale vieme o tom......

28.03.2021, 22:16
No, že je tam spojitosť, to vieme. Ale niekedy je toto jediné, čo vieme. Našli sme napríklad hrob ženy spred 45 tisíc rokov, v hrobe mala šteniatko a na ňom ruku. Čo z toho vieme vyvodiť? Mala rada to šteniatko? Alebo ju malo ulahčiť prechod do podsvetia? Atd, alebo hroby dvoch malých detí, v ktorých boli gorálky, ktoré museli vyrábať ludia celé tisícky hodín. Interpretácíí je viac a nijaký duch nám nenapovie 🙂
none
18

15. Nadja 28.03.2021, 22:16

No, že je tam spojitosť, to vieme. Ale niekedy je toto jediné, čo vieme. Našli sme napríklad hrob ženy spred 45 tisíc rokov, v hrobe mala šteniatko a na ňom ruku. Čo z toho vieme vyvodiť? Mala rada to šteniatko? Alebo ju malo ulahčiť prechod do podsvetia? Atd, alebo hroby dvoch malých detí, v ktorých boli gorálky, ktoré museli vyrábať ludia celé tisícky hodín. Interpretácíí je viac a nijaký duch nám nenapovie 🙂

28.03.2021, 22:27
20. Niečo vieme z toho s vysokou pravdepodobnosťou predpokladať: vieru na život po smrti
👍: Nadja
none
20

18. Patrick91 28.03.2021, 22:27

20. Niečo vieme z toho s vysokou pravdepodobnosťou predpokladať: vieru na život po smrti

28.03.2021, 22:31
Možno hej, a možno ide o rituálnu vraždu na uzmierenie bohov, alebo úrody, alebo dažda či ja viemčo?
none
23

20. Nadja 28.03.2021, 22:31

Možno hej, a možno ide o rituálnu vraždu na uzmierenie bohov, alebo úrody, alebo dažda či ja viemčo?

28.03.2021, 22:40
29. no.. ešteže teraz mám za úrodu a dážď iba modlitby
none
24

23. Patrick91 28.03.2021, 22:40

29. no.. ešteže teraz mám za úrodu a dážď iba modlitby

28.03.2021, 22:42
Nesmej sa Petrik, ono nám to pripadá desné, ale oni sa vzdávali naozaj kvôli bohom toho, čo mali najradšej 🙂 Možno 🙂
none
25

24. Nadja 28.03.2021, 22:42

Nesmej sa Petrik, ono nám to pripadá desné, ale oni sa vzdávali naozaj kvôli bohom toho, čo mali najradšej 🙂 Možno 🙂

28.03.2021, 22:45
A možno boli tie deti na to vychovávané, vedeli, že toto je ich údel 🙂
none
28

24. Nadja 28.03.2021, 22:42

Nesmej sa Petrik, ono nám to pripadá desné, ale oni sa vzdávali naozaj kvôli bohom toho, čo mali najradšej 🙂 Možno 🙂

28.03.2021, 22:49
40. AJ ja som sa vzdal (a stále sa vzdávam) kvôli Bohu toho, čo som mal (a stále mám) najradšej ...
👍: Nadja
none
32

28. Patrick91 28.03.2021, 22:49

40. AJ ja som sa vzdal (a stále sa vzdávam) kvôli Bohu toho, čo som mal (a stále mám) najradšej ...

28.03.2021, 22:52
Ok, chápem. To je možno to najcennejšie 🙂
👍: Patrick91
none
7

2. Nadja 28.03.2021, 21:31

Takto podané je to isto pochopitelnejšie.
Napadlo mi, že možno ludia videli morské živočíchy v skalách hôr, a tak usúdili, že muselo byť more tak vysoko pri potope, lebo nepoznali horotvorné procesy...

28.03.2021, 21:37
4. Mne sa ale veľmi páči, že to svojským dobovým spôsobom odpovedá na otázku: "mami, a ako vznikla dúha?"
👍: Nadja
none
3
28.03.2021, 21:32
v príbehu o potope sa prelínajú dva príbehy. nie? všetko sa stane dva krát. rozdiel je v tom ze niektorí rozpravači zili v tradícií v ktorej sa ešte prinášali obete , a iní v ktorej sa uz nerobili. vo vysledku to znamená , ze nejde ani tak o presnú historickú interpretáciu
👍: Patrick91
none
5

3. Scarlette 28.03.2021, 21:32

v príbehu o potope sa prelínajú dva príbehy. nie? všetko sa stane dva krát. rozdiel je v tom ze niektorí rozpravači zili v tradícií v ktorej sa ešte prinášali obete , a iní v ktorej sa uz nerobili. vo vysledku to znamená , ze nejde ani tak o presnú historickú interpretáciu

28.03.2021, 21:34
5. Áno, aj to som sa dočítal, že ide o jeden príbeh spojený z dvoch prameňov. Ale načo to ešte viac komplikovať, keď tu mnohí veria, že celá zem bola zatopená
👍: Scarlette , kntsz
none
29
28.03.2021, 22:49
ja tu asi hádžem hrach do steny
none
35
28.03.2021, 23:04
A to sa ešte nezačal rozoberať príbeh o Jonášovi..
none
45
31.03.2021, 10:37
Ja mám na potopu aj takýto názor:Je to neprosný boj satana a boha, kde satan tvrdí, že pohlavné zmysly človeka sú oveľa silnejšie , ako duchovné, ale nie je to pravda. Je to ako keby som si predstavil, že máme dva stromy, jeden nízky s čerešňami sladučkými, ale s červíkmi o ktorých takmer netušíme a máme vysoký strom, s nádhernými hruškami, či jablkami, ktoré sú ale veľmi vysoko a neporovnateľne lepšie ako červavé čerešne, pokial sú nedostižné, a čerešne na dosah ruky, pre 90% ľudí nie je o čom rozhodovať. Lebo satan potrebuje kus, je jedno aký, on si ho dotvorí pre svoju špinavú potrebu, ale boh potrebuje ľudí na dobro a tu nemôže zobrať hocikoho.
Boh je však ale vládca a strpí od satana mnoho, ale aj on ma jedny nervy a vtedy použije svoju moc.
keby som pokračoval v takto jednoduchom príklade a jednoduchej debate, boh vkladal obrovské nádeje do stvorenia adama a evy. Satan ale tiež nezáhaľal a dopoval ľudí libidom a zločinom, až nakoniec väčšina to uznala za ľahšie a prílemnejšie a prestala sa zaoberať zložitejším duchovnom a začali sa dopúšťať vecí, na ktoré sa boh ako vládca nemohol pozerať.
Takže potopa sveta je aj rezignácia boha pred satanom. Sú to dosť tvrdé slová, ale v návale hnevu dopustí potopu a po nej sa zaprísahá, že už nikdy nevyhubí ľudstvo takýmto spôsobom. priznal si chybu, čím potvrdil, že nie je nomylný, ako nás stvoril na svoj obraz a sme neomylní, aj on je neomylný.
Je pravda, že na konci sveta pôjde zrno do sýpky a plevy do ohňa, ale teraz, v takomto sladkom satanovom dobre je nás takmer 90% ľudí spokojných a to tam s tými plevami ma zatial času dosť. Pozrite sa okolo seba.
Aj ježiš hovorí farizejom, pokrytci, keď sa večer pozriete na oblohu, poviete, ako bude zajtra a tak aj je. Ale znamenia z neba, božie znamenia, vás nezaujímajú.
takže na potopu sa nemôže zabudnúť, lebo potopa je ešte aj obrazom dnešku.
Automaticky položí každý teraz otázku: Je teda satan silnejší, ako boh ??? Pozrite sa okolo seba a vidíte že v tomto je.
Prestavte si, že napríklad že štvrtina nemcov sa dostali pod rusov, teda sovietov. A tak máme možnosť porovnať, kde prišli nemci pod bagandžou a kde pod čižmou. Tí istí nemci, iba štvrtina tam a 3/4 inam. A kolkí ľudia to dnes vidia naopak ???
Majú v sebe obrátený rebrík.
Alebo ešte jeden príklad :Ak príde k autu chlap, hodnotí ho poľa toho, aký má motor, podvozok, akú dosiahne rýchlosť, ale ak príde k autu žena, čo ju zaujíma ? iba vzhľad a farba, ostatnému nerozumie ani ju to nezaujíma. Teda žená má v sebe iný rebrík hodnôt na hodnotenie áut. A preto aJ NIEKTORí ľUDIA by si mali uvedomiť, kde sú tie najdôležitejšie hodnoty, podľa ktorých máme vynášať súdy. Samozrejme, že tu ale už nejde o to, že by si niekto nevedel spočítať, čo bolo lepšie a prečo bolo všetko ohradené ostnantým drátom a kto k tomu drátu prišiel bol zastrelený, tu teraz ide o to, ako satan dokázal otočiť hodnoty v ľuďoch, aby naprostá vačšina uverila, že životná úroveň pod čižmou 20 x vyššie je nezmysel a treba to nenávidieť ????? A preto to píšem, aby sme si uvedomili, akou silou nás ovláda satan a obrátiť dobré na ruby a vychváliť jeho zlo, robí ľavou zadnou.
Zoberte si fatimu, tam dokonca bol ešte aj dôkaz v tom, že bolo prikázané, čo má viera urobiť a ak neurobí, príde vojna a neurobilo sa a vojna prišla, a ani po tamto dôkaze takmer nik neuveril a znova vo vysokých percentách presvedčil satan ľudstvo o ich blbosti, ako inak to nazvať. No a v cirkvi co by dup, nebo predpokladalo, že na tento pokyn sa dá do poriadku najprv cirkev a tá dá do poriadku celý svet. Zase nič.
Máme tu korona vírus - zase nič ?!?! A čo ešte by malo prísť, aby to otočilo v ľuďoch rebríky hodnôt naopak, teda k dobrému ????? Myslím, že ani nič lepšie sa nedá čakať, keď stvoril boh adama a evu, tešil sa na svoje potomstvo a prvý potomok bol satanov, kain, bratovrah., ale po ňom predsa len zasvietilo svetlo v abelovi, nádej na dobro.
none
46
01.04.2021, 08:10
Napadlo ma ešte dať do súvisu potopu sveta a veľkú noc.
Čo je velká noc ?
Aby boh nemusel zničiť miliardu ľudí, posiela svojho syna, aby presvedčil evanjeliom ľudí na odvrátenie od zlého. Ale pretože zlo je v moci satana, okamžite zaviedlo svoje metody a ukázalo svetu, ako tu zlo vládne. Jednoducho syna umučili na smrť a pokoj prachu, tým to bolo pre nich vybavené. Zabudli však na jednu fatálnu vec, že je to boh, kto tu má posledné slovo nad všetkým a nad každým a teda aj nad satanom.
Bolo napríklad pri potope najväčším zlom utopenie ?
Vlastne v takom meradle, ako bola potopa, to bol vlastne koniec sveta pre vtedajší hriech. Ale niektorí hriešnici majú možnosť prosiť o milosrdenstvo a to sa väčšinou aj akceptuje, ale pri potope sveta a takom hneve boha , v akom to predviedol, určite sa s nikým nebavilo milosrdenstve, jednoducho sa zavreli vody za každým zlým a nespravodlivým a nikdy viac sa o neho , o jeho dušu už nebude zaujímať. A načo, ak ho nezaujímalo ani to, že má dušu ? Že existuje boh len pre urážky a nadávky a na zosmiešnenia a jeho syna zabili jako psa ? Aký by mal mať boh záujem na tom, aby ich zachraňoval ?. Jednoducho sa zvreli vody za každým a ak bol niekto dobrý a spravodlivý, počul ježišov hlas, keď prišiel do podsvetia.

A čo si myslíte, že nás čaká dnes ???
Vo fatime bolo prislúbené obdobie mieru a pokoja na dlhé roky a ak boh niečo chce, tak nás do toho dokope, ako toho jonáša, ktorý sa pred ním neskryl ani v bruchu veleryby, ale ak mal pripravený pre ninivčanov obrátenie potom pokoj a mier, tak im to dal, ako si pred tým zaumienil.
A teraz si predstavte covid, už teraz zopmierali predovšetkým tí, čo tomu neverili, provokatívne chodili na zhromaždenia bez rúšok a navláčili epidemiu domov, kolklo rodín už má podanú žalobu na takýchto suverených a phlúpených roznášačov za svojich zbytočne zomrelých príbuzných. A to to ešte neskončilo ako zlí sadnú na lep a bez zla si tu nebo zriadí pokoj a mier bez tohoto humusu zla. A to ona slúbila, že to sa dodrží tak, či tak a toto je obrovské priblíženie k tomuto nádhernému snu o dobre a mieri, tu nejde o výzvy o tom, aby si každý niečo uvedomil, to vôbec nie.
Tu ide iba o to, že ak si bol zlý zaživa nemôžeš byť dobrý poživa a a jednoducho je dobro pre dobrých a zlo , za tým nech sa zavrú vody ako pri potope.

A teraz mi povedzte, že boh je masový vrah, alebo je to vražda, ak niekto zabitím zlého oslobodí od zla mnohých dobrých. ?????
none
47
01.04.2021, 08:20
potopa sveta je obraz o zajati a o odplate po preziti zajatia nie na tejto planete
none
49
01.04.2021, 08:26
situacia v mojej domovine bola mrtva a jedine riesenie bolo vydrzat v zajati tisice rokov kym sa najde planeta, ktoru je mozne koloniozvat, Mars nevyhovel, ani Saturn a ani mesiac Europa, do kazdej galaxie boli rozposlane kodexy na kolonizovanie, skor ci neskor kdekolvek a kedykolvek kolonizovanie sa ujalo
biblia nie je o bohoch, je o hladani hostovskej planety..vid Interstellar
dnes je 1.4.
den 1.. moj den blazna
none
54

49. 01.04.2021, 08:26

situacia v mojej domovine bola mrtva a jedine riesenie bolo vydrzat v zajati tisice rokov kym sa najde planeta, ktoru je mozne koloniozvat, Mars nevyhovel, ani Saturn a ani mesiac Europa, do kazdej galaxie boli rozposlane kodexy na kolonizovanie, skor ci neskor kdekolvek a kedykolvek kolonizovanie sa ujalo
biblia nie je o bohoch, je o hladani hostovskej planety..vid Interstellar
dnes je 1.4.
den 1.. moj den blazna

01.04.2021, 08:56
Sákryš, to už je apríl ?

Neskutočné čosi! 😉
none
50
01.04.2021, 08:28
ako zajatci sme mali jedinu nadej
viera
none
51
01.04.2021, 08:32
mozog zvierata nas vsak predcil, ten zaklad zanikol, premohol nas virus hyenizmu vasich predkov, pretoze jedine v com sme mohli preckat tisice rokov bol kodex elementu a nie hmoty, v tom kodexe sme cestovali casom
1.4.
tym, ze zanika nas kodex, zanika aj zivot na zemi, pretoze ovela dolezitejsie ako zivot je zachovanie urovne kodexu za kazdych okolnosti, prezitie elementu aj bez human
1.4. moj den blazna
none
52
01.04.2021, 08:34
odkaz
den idiotizmu, hyenizmu a primitivizmu human
none
53
01.04.2021, 08:38
holubica je obraz, hologram v slove
holubica je planeta Zem
none
56
01.04.2021, 22:06
salbea 87
Holubica je živý duch svätý, ktorý bol nad hlavou ježiša, keď ho krstil ján.
lemy 78
ťažko povedať, aký bol boží zámer, čo tým sledoval , to vie len on sám, ale je velký rozdiel medzi obetou a rituálnou vraždou, a ježiš tiež v evanjeliu hovorí, že najvyššia obeta je , ak niekto obetuje život za iného, ježiš povedal: svoj život mám právo dať právo vziať, ale tentokrát sa modlil do krvi, aby ho otec nenechal piť tento kalich, napriek tomu bola odmena pre nás nepredstaviteľná a predpokladám, že to bolo zaplatené satanovi za tých, ktorých si mohlo nebo vybrať, draho ste boli kúpení, samozrejme, že boh je začiatok a koniec, alfa a omega, a on bude sudca tým, ktorí prepadnú súdu no a to je okolo toho ete veľa vecí, ktoré zatial ani netušíme. Ale aj toho čo je napísané je to obrovská tragedia pre zlých.

79 lemy v tomto máš guláš, zjavenia vo fatime boli v r, 1917, pred koncom I.sv.vojny a druhá svetová vojna bola tiež vo fatime prislúbená, ak cirkev nezasvätí rusko nepoškvrnenému srdcu márie. Cirkev to neurobila a vojna bola, to je dôkaz sám o sebe bez Ďaľšieho dokazovania.

81 lliittii tanec so slnkom, to je aj prte mňa niečo divné, ale priamy účastníci toto spomínali ako najväčšiu hrôzu na celom zjavení.

86 lemy nelogické preto, že som ti už písal, že nemáš o tom správny prehľad, a mal by si si to znova pozrieť

80 šalbea :niečo na tom môže aj byť, ale je isté, že všetko stvorenie prebehlo tu na zemi až po štvrtý deň, keď sa píše, že boh ustanovil na oblohe dvoje svetiel A tým by sa mohlo hovoriť o tom, že zem prišla do slnečnej sústavy na štvrtý deň stvorenia sveta. Neviem si predstaviť, že by sa našla taká sila, či energia, ktorá by zem odniekadial vybrala a sem dala, jedine, že by sa jednalo o rozpad nejakej sústavy a pri rozpade dostala zem taký vektor, že sme zrovna tu a teraz.
Kdesi som sa dočítal, že bola vystrelená raketa, ktorá sa mala stratiť vo vesmíre a tam hľadať kontakt, Teraz nedávno sa vraj vrátila, asi niekto zabudol na najzákladnejší princíp gravitácie, lebo ak sa aj dostalo hlboko do vesmíru, neexistuje žiadne iné gravitačné teleso,, čo by ju pritiahlo k sebe a tak si niekde postála, a keď došla energia pohybová, ktorú dostala na zemi zase sa pomaličky rozbehla smerom k zemi podobne ako každý iná kométa,
none
57
01.04.2021, 22:23
Je aj podobenstvo o tom, keď pán vystavil vinicu v ďalekom kraji, aj ten poslal pre úrodu svojich sluhov a keď ich pobili, tiež poslal svojho syna, ktorého zabili tiež.Potom poslal vosku a , ktoré zlých vyhubilo a prenajali vinicu tým, čo odvádzali pánovi jeho časť urody Aj tu sa teraz čaká, že príde pánovo vojsko, vyhubí zlých a potom sa zavedie ako podľa fatimy život dobrých v mieri a pokoji.
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 183 452 B vygenerované za : 0.166 s unikátne zobrazenia tém : 76 780 unikátne zobrazenia blogov : 1 666 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

Je veľmi zaujímavé, že naše presvedčenie nám bráni spoznať pravdu... Vlastne, po nej aj pátrať. Poznáme to všetci, ale málokto proti tomu aj bojuje, a aj keď bojuje, veľakrát bez úspechu. Zato máme všetci túžbu o svojej verzii pravdy poúčať druhých ...

citát dňa :

Najmúdrejší ľudia sa podriaďujú svojím vlastným príkazom.