Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Martin Reiner: Od skutečného Západu nás odlišuje dezolátní stav střední třídy

18
reakcií
1687
prečítaní
Tému 20. septembra 2009, 22:05 založil Samson.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Samson muž
   20. 9. 2009, 22:05 avatar
Jsou jisté, jakkoli dosti omezené možnosti, jak učinit hlupáka chytřejším. Daleko důležitější – a snazší! – je ovšem posílit vliv inteligentní menšiny na chod a fungování společnosti. Chybí nám tzv. střední třída. Nad hodnotami, které jsou pro budoucnost naší společnosti nejdůležitější, se dnes zamýšlí spisovatel a nakladatel Martin Reiner.

Máme problém
Demokracie je systém, který celkem slušně fungoval v některých antických městských státech. Svého formálního vrcholu dosáhla asi v Aténách, v dobách Periklových, jehož zákon o občanství ovšem jasně stanovil, že "demokracii je nutné omezit na určitý počet osob".
Volit členy rady, případně být za ně zvolen, mohl jen občan – a tím se nestal každý. Dokonce i ve skupině, z níž se občané rekrutovali ("lepší rodiny", se občanství nepřidělovalo automaticky, ale až po "prověrkách"…
Ve výsledku měla hlasovací právo asi pětina lidí, kteří v aténském městském státě žili.
Dá se tak říct, že o záležitostech obce rozhodovala lépe orientovaná, lépe zabezpečená, vzdělanější menšina.
Dnes mohou volit všichni.
To je chyba, jejímž důsledkem je, že o našich životech v zásadě rozhoduje hloupější, méně vzdělaná a špatně zorientovaná většina.
Za jednu z nejdůležitějších změn, k níž bychom měli přistoupit, tudíž považuji omezení a podmínění práva volit.
Nikomu nepřijde zvláštní, že musí projít náročnými testy, než dostane řidičák.
Řídit společnost (prostřednictvím volených delegátů) však, jak se zdá, žádnou "vyšší kvalifikaci" nepotřebuje.
Kardinální otázkou pro soudobého intelektuála ovšem zůstává, jestli má v tichosti užívat toho, co mu nedokonalý systém přese všechno skýtá, nebo se ho má pokoušet změnit. Se všemi riziky a nutnými následky…
V praxi volíme první variantu téměř všichni – je to asi rozumné.
V této papírové laboratoři, kde byli příslušníci elity národa vyzváni, aby zformulovali svou vizi o budoucnosti země, volím ovšem variantu druhou: Má vize bude představou o světě, kde se bude lépe než dnes žít chytrým lidem.

Lov mozků
Snít o monarchiích je zpozdilé a snít o osvíceném tyranovi se v dobré společnosti nesluší, ačkoli bychom se s ním krátkodobě dobrali lepších výsledků než za stávající vlády hlupců. (Ostatně některé prezidentské systémy, jako třeba francouzský, s tím tiše počítají.)
Co by se tedy alespoň teoreticky dalo udělat, když pominu v budoucnosti možnou, geneticky řízenou "úpravu inteligence" u indisponovaných jedinců?
Kromě selektivního omezení volebního práva bychom se měli velmi rychle začít zabývat činností, známou jako "dovoz mozků".
Nacionální princip státnosti, který nám tak zpestřil 20. století, naštěstí v Evropě pomalu dožívá, ačkoli echo ještě uslyšíme hodně dlouho.
Jsme Češi (a Moravané a Slezani), ale to neznamená, že za nás a "na nás" nemohou myslet inteligentní Korejci, Číňané, Indové, Balkánci, Rusové, Estonci, Litevci či Lotyši… Měli bychom dělat vše pro to, aby mohli!
Měli bychom zaplatit schopné head-huntery a co nejrychleji změnit zákony tak, aby bylo snazší stát se občanem této země, zvláště pro osoby "ulovené" za účelem zvýšení pomyslné inteligence celé společnosti.
Spojené státy na odchytu mozků vydělávají dlouhodobě a cíleně: americké tajné služby si například během II. světové války dávaly tu práci, že s pomocí lokálních spolupracovníků vyvážely ohrožené inteligenty přímo z okupovaných území.
A ani Anglie netěžila ve svých koloniích pouze nerostné bohatství…
Je jasné, že Česko nemohlo a ještě ani dnes nemůže konkurovat velikánům, ale ještě pořád máme co nabídnout vzhledem k tomu, odkud bychom chtěli brát; tedy ze zemí chudších nebo přelidněných!

Vzdělání jinak
Dalším úkolem, do kterého bychom se měli pustit bez velkých odkladů, je lepší péče o domácí potenciál.

Měli bychom výrazně proměnit celý vzdělávací systém i obsah vzdělání.
Okolnosti geopolitické (které nás koneckonců přivedly až ke kýženým změnám v roce 1989) jako malá a politicky bezvýznamná země valně neovlivníme, ale sehrát avantgardní roli v radikální proměně vzdělávacího systému a obsahu vzdělání můžeme!
Proč by to nemohli být právě Češi, kteří jako první radikálně změní školní osnovy a "opraví" hierarchii škol, zvláště když nad úpadkem vzdělanosti skuhrá celá Evropa?
Primární negramotnost dávno není problémem, který bychom měli řešit. Tím je ve skutečnosti negramotnost sekundární. Přečíst text a pochopit jeho obsah jsou dvě odlišné věci. Přijmout informaci a poznat, co mi "opravdu" sděluje, dnes vyžaduje mnohem víc, než rozpoznat písmena a znát hlavní město Argentiny.
Už základní a střední školství by mělo projít razantní proměnou učební látky.
Čas ztracený biflováním informací, které jsou v éře internetu (jenž by měla mít do deseti let k dispozici každá domácnost) kdykoli ihned k dispozici, by se měl využít k výuce předmětů zaměřených zejména na kontext. To je totiž pravý klíč k odstranění sekundární negramotnosti.
Proto by se už na druhém stupni základních škol měly objevit předměty jako základy sociobiologie, dějiny zaměřené nikoli na jednotlivá data, ale na kontext, ale také "vliv a fungování masových médií", "role státu" (každé malé dítě by mělo co nejdříve vědět, že stát je nutné zlo), "tolerance (ne-li rovnou protekce) menšin a menšinových názorů", "význam a smysl hierarchizované společnosti (dějiny monarchií, šlechta, vývoj britského právního systému), "fungování elit" "co je to ,třetí vlna’"…
Kromě cizích jazyků, které jsou dnes jistě nezbytností, by se měl také jinak učit jazyk český. Přecházíme nenápadně a bez velkého křiku do věku "obrazové kultury". Ta, jak známo, historicky předcházela éře kultury psané, a jde tedy o nespornou retardaci a úpadek. Vzdělávací ústavy by měly brát na vědomí, že v brzké budoucnosti bude schopnost chápat psaný text výsadní vstupenkou do světa vyšší kultury…
Takzvaná demokratizace školství navíc způsobuje, že vysoké školy a univerzity se úrovní nabízeného vzdělání začínají podobat spíše středním školám a množství omrzelých pitomců, kteří na nich studují, si může nechat jen zdát o rozhledu prvorepublikových gymnazistů.
Vysoké školství by mělo být opět elitní. Těšínské jablíčko bakalářských "titulů" chutná trpce.
Většinu profesí, které nakonec tito "vysokoškoláci" obsadí, zvládne po krátkém zaučení bez větších problémů každý poloblb.
Kdybych to měl shrnout; jde mi především o výchovu ke kritickému myšlení…
Odborníky na kvantovou fyziku, degenerativní spondylochirurgii nebo špičkové architekty si vychovejme později na vyšších stupních školství. Základní vzdělání by mělo být schopno i průměrně inteligentního člověka zorientovat ve světě, v němž se bude po zbytek života pohybovat.

Střední třída
Co dál?

Jsou jisté, jakkoli dosti omezené možnosti, jak učinit hlupáka chytřejším.
Daleko důležitější – a snazší! – je ovšem posílit vliv inteligentní menšiny na chod a fungování společnosti.
Šlechta a katolická církev jako tradiční "nositelé hodnot" (v Evropě) se už nikdy nedomohou svého někdejšího postavení a vlivu.
Proto je nutné napřít všechny síly a veškerou pozornost na restauraci stavu, který je přirozeným základem moderní společnosti a který je u nás v troskách. Mám na mysli tzv. střední třídu.
Její role je zásadní a v demokracii nezástupná. To, co nás (a další post-komunistické země) odlišuje od skutečného Západu, je desolátní stav, v němž se nachází.
Dlouhodobá destrukce přirozeného společenského řádu může za to, že i dvacet let po Listopadu je u nás střední třída ekonomicky deprivovaná, neschopná reflektovat sama sebe a v neposlední řadě i nechtěná.
První republika si ještě vystačila s pouhou "rekonstrukcí" elit (ačkoli už její rovnostářství varuje), po ní ovšem Hitler a hned nato Stalin a jeho lokální pohůnkové měli úplnou likvidaci představitelů inteligence a střední třídy vysoko ve svých programech.
A nedá se jim upřít, že stihli odvést na tomto poli slušný díl práce.
Už Hitler, který vyvážel představitele české elity do koncentráků, si velmi hýčkal českého dělníka, toho rozšafného pokořitele každé nové výrobní normy.
Rus pak české (československé) spodině nabídl dárek z nejmilejších: diktaturu proletariátu.
Bodejť bychom dodnes nebyli denními svědky tolika projevů zbabělosti, zášti, úplatnosti a jiných vzorců chování typických pro lůzu, když byla na dlouhých čtyřicet let povolána k tomu, aby tuhle společnost formovala!

Co se státem?
Se státem v jeho současné tuzemské podobě se to má jako s těžkou almarou po babičce, kterou někdo přirazil ke dveřím. Funkce bytu je kvůli ní bezmála paralyzovaná, zavazí, všude na ni a do ní narážíte, nemůžete projít do vedlejší místnosti.
Těžko si představit, že se nám tu starou kraksnu podaří vyhodit z okna, ostatně, je to památka po babičce, ale každopádně by bylo dobré odtáhnout ji někam do kouta, stranou, aby nezavazela a nebyla denně tak arogantně na očích.
Snažit se omezit a usměrnit účinkování státu by mělo být náplní "modrého" života každého intelektuála. Bylo by dobré si přiznat, že tady jde o skutečný a nikoli jen markýrovaný zápas, neboť neexistuje (zvláště pro levicové, ale obecně pro rovnostářské vlády) většího nepřítele, než je kreativní, kriticky uvažující jedinec, který je schopen postarat se o sebe a své bližní bez jakékoli přímé intervence státu. Jinými slovy člověk, který stát "nepotřebuje".
Vím o dálnicích a stíhačkách… a nemluvím o anarchistické touze stát odstranit. Jsou ještě stále místa, kde je role státu nezástupná, jakkoli je jich daleko méně, než stát úspěšně předstírá. Mluvím o státu, který za vámi vleze na záchod i do postele, který sítí úlisných nabídek na jedné a souborem příkazů a zákazů na druhé straně oplétá každý váš krok a věší se na každou minutu vašeho života jako závaží.
Mluvím o nutnosti proměnit jej v efektivně fungující agenturu, síť zcela odideologizovaných think-tanků, které pak mohou pro mě za mě nabízet náměty k řešení třeba prostřednictvím lišky nebo veselého králíčka…
A vůbec; volit by se neměly politické strany, ale pouze témata.
Současné politické strany sice také přicházejí do voleb s jakýmisi programy, bohužel je to ale jejich ideologické conditio sine qua non, které brání tyto programy naplňovat.
Dále je nutná úprava nejen právního systému, o kterém se bez ustání hovoří (třeba už jen pro postupné doodstraňování legislativních prohřešků z časů komunistické minulosti), ale především právního vědomí.
A to zejména v hlavách lidí, kteří o podobě nových zákonů a pravidel rozhodují. Komunistické zákazy a nařízení, které pomalu vytlačujeme z legislativy, jsou totiž nahrazovány souborem restrikcí ještě o něco mohutnějším.
Pro zdravý vývoj práva v téhle zemi je nezbytně nutné popojít od českého "co není povoleno, to je zakázáno" k britskému "co není zakázáno, to je povoleno".
A zakazovat daleko méně.
Excesy jsou pro lidstvo jako celek i pro člověka jako živočišný druh typické a přirozené a vždy existovala (a jistě, ač nezřena a dílem zapomenuta, stále existuje) celá řada auto-regulačních procesů. A naopak: žádný stát excesům nikdy nedokázal účinně zabránit, nanejvýš se stal sám jejich hlavním producentem.
Pojem "vládnout" by se měl systematicky nahrazovat pojmem "spravovat".
Mělo by se cíleně pracovat proti paranoi státu, který (v myslích svých představitelů) žije v přesvědčení, že země je až po okraj naplněna grázly, co se jen třesou někde něco ukrást a něčemu uškodit.
I kdyby to nakrásně byla pravda, stát je první, kdo se musí tvářit, že tomu tak není. Nejen proto, aby svým nezdravým protektorstvím (stát chrání lidi před jejich vlastní "špatností" ustavičně urážel a komplikoval život lidem slušným a inteligentním, ale prostě proto, že velkorysost tohoto druhu je prvním a nezbytným krokem ke kýžené proměně.
Je důležité bojovat proti zakořeněné jistotě, že prvořadým úkolem státu je zabránit jakémukoli excesu i za tu cenu, že bude bezdůvodně omezena a omezována svoboda těch, kteří se jich nedopouštějí.

Ať žijou piráti!
Jsou to jen vize, ostatně i proto, že otázku, jak je uvést do života, zadavatel nepoložil. Dílčí, zlomkovité pohledy, které často znějí jako utopie.
Ale úspěch pirátské strany ve švédských parlamentních volbách alespoň naznačuje, že to, co pro někoho může znít jako ryzí science fiction, je už pro jiného – pro někoho, kdo zatím mlčí – houska na krámě…


2.
označiť príspevok

nikto muž
   21. 9. 2009, 00:15 avatar
tak neviem Boris či sa dá súhlasiť vo všetkom - niektoré veci mi prídu krokom späť - právo voliť - selektovať ľudí podľa nejakých parametrov /inteligencia / ??? potom by to mohlo byť pohlavie,farba kože...... to nikdy nedopadlo dobre


3.
označiť príspevok

Samson muž
   21. 9. 2009, 00:20 avatar
nikto ahoj, ja som este nic k tomuto clanku nepovedal. Zaujimaju ma nazory. Ja tiez nesuhlasim so vsetkym aj ked... je tam naozaj vela veci na zamyslenie. Skor to este stale spracuvam.
Zaujalo ma hlavne to vzdelavanie a strata strednej triedy.


4.
označiť príspevok

nikto muž
   21. 9. 2009, 00:22 avatar
to vzdelávanie sa mi zdá dobré


5.
označiť príspevok

Samson muž
   21. 9. 2009, 00:26 avatar
Je fakt, ze stredna trieda ma zohravat aj ulohu isteho vzdelanostneho standardu. Nemal by to byt iba pojem naznacujuci dosiahnutu materialnu hranicu. Autor hovori o tom, ze ludia hlupnu.. moze to byt aj cielene.
Súhlasí z1x2c


7.
označiť príspevok

nikto muž
   21. 9. 2009, 00:34 avatar
myslím si že toto je úplná pravda ..."že vysoké školy a univerzity se úrovní nabízeného vzdělání začínají podobat spíše středním školám a množství omrzelých pitomců, kteří na nich studují, si může nechat jen zdát o rozhledu prvorepublikových gymnazistů." ľudia určite "hlúpnu" už len kvôli nechuti hľadať - veď stačí zapnúť TV a všetko mi povedia - a prečo by som mal nad niečím premýšľať keď mi to tam povedali tak to bude tak - je to smutné


6.
označiť príspevok

Samson muž
   21. 9. 2009, 00:30 avatar
Dalej co sa aj mne zda byt dost radikalne podane je s tym pravom volit. Iste je to tak trochu totalitny nazor, ale na druhej strane velmi dobre vieme, ze vacsina ludi sa necha tahat za nos populistami len preto, ze im to proste nedochadza..
Je to take balansovanie na hrane.


8.
označiť príspevok

nikto muž
   21. 9. 2009, 00:38 avatar
je to na hrane - ale osobovať si právo na "pravdu" ??? - nebolo by to lepšie ako teraz aj keď dokonalé vlastne nie je nikdy nič 
Súhlasí Samson


9.
označiť príspevok

Samson muž
   21. 9. 2009, 00:59 avatar
Ale mozno by to bolo zaujimave. Ak by sa dajme tomu povedalo, ze pravo volit by mal iba clovek, ktory dosiahol nejakeho vzdelania a presiel nejakym testom sposobilosti, ktory by samozrejme nebol orientovany iba na inteligenciu, ale aj empatiu cloveka. Mozno by sa tym dosiahla vacsia snaha ludi dosiahnut tento status. No druha vec, ze stat ludom moc pri studovani nepomaha. Podla mna ma by mal mat clovek v dnesnej dobe nielen pravo na slobodu, ale aj pravo na vzdelanie a aj zdravotnu starostlivost, co by mu mala zabezpecit spolocnost, ktora by mala byt iba rada, ze ma jedinec zaujem. Tiez zaujimavy napad, ze by sa nemali volit politicke strany, ale iba politicke otazky. Cize vypadava uloha politika sameho a ostava iba komunita ludi s pravom volit politicke otazky a hlasovat za riesenia. Je to hodne stabilnejsi sposob co sa korupcie tyka, co povies?


10.
označiť príspevok

nikto muž
   21. 9. 2009, 01:06 avatar
neviem - stále je tam najslabším článkom človek - málokto sa dokáže "vysporiadať" s "vôňou moci" - a či by sme sa nevrátili k "elite" typu môj tata bol musím byť aj ja -napr.staré rodinné zemanské klany


11.
označiť príspevok

Samson muž
   21. 9. 2009, 01:10 avatar
Len cim viac ludi by tento status dosahovalo, tym by bola vacsia kontrola navzajom. Je jednoduchsie konat nezakonne v mensom kruhu ludi ako vo vacsom. Iste tazko si to predstavit v reale..


12.
označiť príspevok

Anette žena
   21. 9. 2009, 11:09 avatar
Nedobrá myšlienka, obmedzovať voľby. Obmedzovať by sa mali práveže politici, oni by mali písať IQ testy aj byť lustrovaní. A mal by existovať účinný kontrolný systém, ktorý by prešľapy politikov včas detekoval aj trestal. Súčasný stav, kedy si politik môže dovoliť smiať sa voličom do očí a tunelovať v podstate verejne je katastrofálny. Je prakticky jedno, koho zvolíme, itak nás odžube.
O vzdelaní, zaujímavá idea. No dokážeme namiesto informácií učiť len spôsob myslenia? To by chcelo kvalitnejších učiteľov a i tak by mnoho záviselo aj od kvality žiakov.


16.
označiť príspevok

Samson muž
   21. 9. 2009, 16:20 avatar
Anette premyslal som nad tym dlho. Dokonca sme sa za to aj s kolegom mierne pochytili ja som zastaval tvoj nazor s tymi volbami. Ale potom ma napadlo, ze by to nebolo vlastne ziadne obmedzovanie. Dokonca prave naopak. Pravo volit by tym ziskalo o mnoho viac ludi, pretoze dnes clovek nevoli ziadne rozhodnutie! Voli iba cloveka, ktory rozhoduje za neho, ale to rozhodnutie politika clovek uz nema moznost ovplivnovat ci dokonca zmenit. Bavime sa tu o uplne inom koncepte riadenia statu-spolocnosti. Moznost volit by mal naozaj kazdy, ale musi si to proste zasluzit a dokazat, ze je toho hoden. Presne ako napisal pekny priklad s vodicakom: Ako by to vypadalo, keby mohol riadit auto kazdy clovek bez potrebnej nauky o pravidlach cestnej premavky? No zle.... a presne tak to vypada v demokratickom zriadeni, ked volit moze aj clovek, ktory ani spravy neprecita, iba z prace do krcmy pozna a ide volit podla sympatii. Takto to ostane a bude to len horsie podla mojho nazoru.
Opakujem, ze volit by mal samozrejme pravo kazdy jedinec. Dla mna zaujimava myslienka.


13.
označiť príspevok

Vlado muž
   21. 9. 2009, 12:31 avatar
Konečne niečo dobré od fašistu, skvelá ukážka fašistickej ideológie.

Nacionální princip státnosti, naštěstí v Evropě pomalu dožívá, zato vzrůstá vliv novodobých fašistů!
Za jednu z nejdůležitějších změn, k níž bychom, my fašisti, měli přistoupit, tudíž považuji omezení a podmínění práva volit.


14.
označiť príspevok

Samson muž
   21. 9. 2009, 16:10 avatar
Vlado, je to pohlad cloveka. Ak si nieco precitame, tak si to bud musime cele pripustit, alebo to cele zavrhnut? Nemozeme sa zamerat iba na urcite body, ktore by nas mohli oslovit? Casto to urobime naopak. Zamerame sa na body, ktore nas odpudia a tym sa pripravime o prilezitos tvorit z niecoho noveho.
Podla mna je to pohlad cloveka, ktory sa pozera dopredu a vidi "idiokraciu" spolocnost totalne obmedzenu, pretoze zanedbavala dolezite aspekty civilizacnej evolucie. To najpodstatnejsie tu uz bolo viac krat spomenute a to je vzdelanie-forma vzdelavania.
Nas svet je stale v pohybe a meni sa. Vzdy bolo a vzdy bude nutne sa prisposobovat novym skusenostiam a podmienkam.
Vysvetli mi prosim. Ak sa mam moznost nieco naucit od fasistu, tak to mam odmietnut len preto, ze je fasista aj keby som sa tym poznatkom nestal podporovatelom jeho ideologie? nezda sa mi to ako mudre  
Okrem toho si nemyslim, ze je to fasista. Ludia vidia to, co chcu vidiet 


15.
označiť príspevok

Vlado muž
   21. 9. 2009, 16:11 avatar
Hej, v zásade odmietam fašistickú ideológiu. Nemám dôvod ju nijako podporovať.


17.
označiť príspevok

Samson muž
   21. 9. 2009, 16:25 avatar
Vlado, ved v tom sa zhodneme. Aj ja odmietam fasisticku ideologiu.
Pozri sa na rodinu. Nieje aj to isty sposob "fasizmu, ci diktatury"? Ked rodicia usmernuju a obcas karhaju svoje deti. To berieme ako vychovu. Nevidim na to nic zle do momentu, ked zacne niekto tomu dietatu-cloveku ublizovat.


18.
označiť príspevok

Vlado muž
   21. 9. 2009, 16:29 avatar
Hovoril som o Reinerových názoroch, tie sú fašistické v tom obmedzovaní slobody ľudí vo voľbách. Možno tvoja rodina je fašistická, ani by som sa nečudoval, ale nie sú všetky také rodiny, kde deti nemajú právo vyjadriť svoj názor. Aj tu opäť preukazuješ ten fašizmus, keď porovnávaš časť dospelých voličov s deťmi, predpokladám že porovnávaš ich v zmýšľaní, ak som dobre vyrozumel, keď si spomenul krčmy.
Súhlasí Samson


19.
označiť príspevok

Samson muž
   21. 9. 2009, 16:37 avatar
nepokladam to za fasizmus. Pozri sa na to inak. Ak by ti postavil dom murar, ktory vie prd o murovani a za 10 rokov by ti padla strecha na hlavu, tak by si bol iste "spokojny". Nezabranil by si tomu, pretoze by si nemohol vediet, ze vie o murovani makove a pochybujem, ze si ho namieste preskusas napr. zo statiky... nech muruje len ten, kto murovat vie. Nic viac za tym nehladaj.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 12:22,  To je nezmysel, lebo potom by museli napadnúť aj Francúzsko, či Španielsko, kde ľudí...
dnes, 12:20,  Iba krajiny, ktorých sa zmocnili teroristi, porušujúci základné ľudské práva občanov. A...
dnes, 12:18,  Hovoril obdobne, ako Kennedy. Čo hovoril Kennedy máš hore vo videu.
dnes, 12:17,  Takže nedokážeš odpovedať na otázku, ako si uspela, ale len ďalej chŕliš nenávisť....
dnes, 12:16,  Americkí zločinci napadli mnoho krajín kde pozabíjali miliony civilistov
dnes, 12:15,  Povedz v skratke, čo hovoril.
dnes, 12:14,  Kam aj utekali, že? Do Mexika? *39 A do Kanady ich len tak nepustia.
dnes, 12:14,  Civilisti neboli cieľ útokov. Ich životy majú na svedomí teroristi, ktorí si z nich...
dnes, 12:13,  Tak si vypočuj Trumpove prejavy pred voľbami. Jeho kampaň, lebo teraz trepeš.
dnes, 12:13,  Amici majú na svedomí vraždy milionov civilistov.
dnes, 12:13,  11. tebe budem vešat na nos. uspela, narozdiel od teba . čo sa do dnešného dna drzí...
dnes, 12:12,  Treba odsúdiť boľševikov ktorý tu budujú totalitný orwelovský svet.
dnes, 12:12,  Je potrestanie vraha zločin?
dnes, 12:11,  Ale iba jednou, nie jedinou. A to je ten problém, oni sa vidia, ako tá jediná. A preto...
dnes, 12:10,  Trump bol zvolený pre to, lebo v USA je kopa rasistov a militantného rasizmu. V EÚ je tomu...
dnes, 12:10,  123. to je schíza *39
dnes, 12:10,  USA majú na svedomí najviac zločinov, ktoré napáchali po svete.
dnes, 12:09,  118. v USA hlavne prebieha všeobecny dialóg. občania normálne poukázu na problemy , a...
dnes, 12:09,  To je všeobecne známa vec Skajuš *03
dnes, 12:08,  USA sú jednou zo záruk svetovej bezpečnosti.
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Nevadí mi názor iných ľudí, ale to, že mi ho chcú nanútiť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(94 445 bytes in 0,456 seconds)