hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Ľudia radi počúvajú o láske, menej o kríži

príspevkov
12
zobrazení
7
tému vytvoril(a) 8.8.2021 01:40 humanitárny bombardér
posledná zmena 9.8.2021 14:46
1
08.08.2021, 01:40
KRÁĽOVSKÁ CESTA SVÄTÉHO KRÍŽA

1 Mnohým sa zdá tvrdý výrok: « Zapri sa, vezmi kríž a nasleduj Ježiša» (Mt 16,24; Lk
9,23).

2 Ale oveľa tvrdšie bude počuť tieto posledné slová: «Odíďte odo mňa, zlorečení do
večného ohňa!» (Mt 25,41).

3 Tí, čo teraz radi počúvajú slovo o kríži a správajú sa podľa neho, nebudú sa potom
obávať, že počujú večné zavrhnutie.

4 Toto znamenie kríža bude na nebi, keď Pán príde súdiť.

5 Vtedy všetci sluhovia kríža, ktorí sa v živote pripodobňovali Ukrižovanému, pristúpia
pred Krista sudcu s veľkou dôverou.

6 Čo sa teda bojíš vziať na seba kríž, keď je to cesta do Kráľovstva?

7 V kríži je spása, v kríži je život, v kríži je obrana proti nepriateľom; v kríži je zdroj
nebeskej slasti, v kríži je posila mysle, v kríži je duchovná radosť; v kríži je vrchol čnosti, v
kríži je dokonalá svätosť.

8 Len v kríži je spása duše a nádej večného života.

9 Vezmi teda svoj kríž a choď za Ježišom; tak vojdeš do večného života.

10 On šiel pred tebou, niesol svoj kríž a zomrel za teba na kríži, aby si aj ty niesol svoj kríž
a túžil zomrieť na kríži.

11 Lebo keď s ním zomrieš, budeš s ním aj žiť, a keď mu budeš druhom v utrpení, budeš s
ním i v sláve.

12 Všetko sa zakladá na kríži, a všetko záleží na smrti; a niet inej cesty k životu a k
pravému vnútornému pokoju, ako cesta svätého kríža a každodenného umŕtvovania.

13 Choď, kade chceš, hľadaj, čo chceš, a nenájdeš krajšiu cestu hore a bezpečnejšiu tu
dolu, ako cestu svätého kríža.

14 Uprav si a zariaď všetko podľa svojej vôle a náhľadu, a uvidíš, že stále nám prichodí
niečo trpieť, či sa ti to páči alebo nie. Vždy nájdeš kríž.

15 Lebo buď budeš znášať telesnú bolesť alebo duševnú trýzeň.

16 Niekedy ťa opustí Boh, niekedy ťa potrápi tvoj blížny; a čo horšie ­ sám si budeš často
na ťarchu.

17 A niet nijakého lieku a nijakej útechy, aby si sa mohol vyslobodiť alebo si uľaviť; načim
trpieť, dokiaľ Boh bude chcieť.

18 Boh totižto chce, aby si sa naučil znášať trápenia bez útechy, aby si sa mu celkom
podrobil a aby si sa utrpením stal pokornejším.

19 Nikto necíti Kristove muky tak hlboko ako ten, kto trpí podobne.

20 Kríž je teda stále pripravený a čaká ťa všade.

21 Neunikneš mu, kamkoľvek by si utekal; lebo kdekoľvek ideš, všade nesieš seba a vždy
nájdeš seba.

22 Obráť sa hore, obráť sa dolu, obráť sa von, obráť sa dnu, všade nájdeš kríž; a všade ti
treba mať trpezlivosť, ak chceš mať vnútorný pokoj a zaslúžiť si večnú korunu.

23 Keď budeš niesť kríž oddane, aj on ťa ponesie a privedie ťa k žiadanému cieľu, kde
totiž bude koniec utrpeniu, čoho sa tu nemôžeš dočkať.

24 Ak ho nesieš nerád, robíš si ťarchu, a len väčšmi si priťažuješ; ale predsa ho musíš
niesť.

25 Keď odhodíš jeden kríž, iste nájdeš iný, a hádam ešte ťažší.

26 Myslíš si, že sa vyhneš tomu, čomu nemohol uniknúť ani jeden smrteľník? Ktorý svätý
bol na svete bez kríža a bez trápenia ?

27 Veď ani Ježiš Kristus, náš Pán, nebol ani hodinu bez bolesti a utrpenia, pokiaľ len žil. «
Kristovi bolo treba trpieť» hovorí (Lk 24,26,46) «a vstať z mŕtvych, a tak vojsť do svojej
slávy. »

28 A ty akým právom hľadáš inú cestu, ako je táto kráľovská cesta, cesta svätého kríža ?

29 Celý Kristov život bol kríž a mučeníctvo; a ty hľadáš pre seba pokoj a radosť?

30 Mýliš sa, mýliš, ak túžiš po niečom inom, ako znášať súženie; lebo celý tento smrteľný
život je plný bied, všade označený samými krížmi.

31 A čím vyššie kto pokročí v duchu, často tým ťažšie kríže nachádza; lebo trýzeň
vlastného vyhnanstva je tým väčšia, čím väčšia je sama láska.

32 Ale zato človek, hoci mnohonásobne skúšaný, nie je bez útechy a úľavy, lebo cíti, ako
mu vzrastá veľký úžitok z toho, že nesie svoj kríž.

33 Lebo keď sa mu dobrovoľne poddáva, celé bremeno útrap mení sa mu v dôveru
božskej útechy.

34 A čím viac telo slabne súžením, tým väčšmi silnie duch vnútornou milosťou.

35 Ba neraz, chtiac sa z lásky pripodobniť Kristovmu krížu, býva natoľko posilnený v
útrapách a protivenstvách, že by ani nechcel byť bez bolesti a utrpenia; lebo je
presvedčený, že je Bohu tým milší, čím väčšie a ťažšie utrpenie vládze pre neho zniesť.

36 To nie je čnosť človeka, ale milosť Božia, ktorá v slabom tele toľko zmôže a natoľko
účinkuje, že vrúcne túži po tom a to žiada, čoho sa prirodzenosť desí a čomu sa vyhýba.

37 Pravda, s ľudskou prirodzenosťou sa nezrovnáva kríž niesť, kríž milovať, telo trestať a
podrobovať službe, vyhýbať sa poctám, krivdy radostne znášať, pohŕdať sebou a želať si
pohŕdanie, akýmkoľvek protivenstvám a škodám sa podvoľovať a netúžiť po nijakom šťastí
na tomto svete.

38 Keď pozrieš na seba, vidíš, že sám nič takého nezvládzeš.

39 Ale keď budeš dôverovať v Boha, on ti dá silu z neba a svet i telo podrobia sa tvojej
moci.

40 A ani nepriateľa diabla sa nebudeš báť, keď budeš obrnený vierou a poznačený krížom
Kristovým.

41 Odhodlaj sa teda, ako dobrý a verný sluha Kristov, mužne niesť kríž svojho Pána, ktorý
sa dal ukrižovať z lásky k tebe.

42 Priprav sa v tomto biednom živote znášať mnohé protivenstvá a rozličné ťažkosti; lebo
to je tvoj údel, kdekoľvek budeš, a len to skúsiš, kdekoľvek by si sa schoval.

43 Tak to musí byť, a niet spôsobu vyviaznuť zo zlého súženia a z bolesti, ako že ich
musíš trpezlivo znášať.

44 Pi radostne kalich Pánov, ak chceš byť jeho priateľom a mať s ním podiel.

45 Útechu ponechaj Bohu; nech s ňou naloží, ako sa mu páči.

46 Ty sa len priprav znášať útrapy a predstav si ich ako najväčšie potešenia, veď
«utrpenia tohoto času nie sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má
zjaviť» (Rim 8,18), čo by si ich hneď sám mal všetky podstúpiť.

47 Keď dospeješ až ta, že utrpenie ti bude milé a príjemné kvôli Kristovi, vtedy súď, že je
dobre s tebou, lebo si našiel raj na zemi.

48 Pokiaľ ti je utrpenie nepríjemné, a hľadáš len, ako by si sa mu vyhol, dotiaľ bude s
tebou zle a všade ťa bude prenasledovať trápna túžba uniknúť súženiu.

49 Keď sa pripravíš na to, čomu nemožno vyhnúť, totiž na utrpenie a na smrť, hneď ti bude
lepšie a nájdeš pokoj.

50 A čo by si bol vynesený s Pavlom až do tretieho neba, predsa by si nebol istý, že by ti
nebolo treba znášať nič zlého. «Ja mu ukážem,» hovorí Pán, «koľko musí trpieť pre moje
meno>' (Sk 9,16).

51 Neostáva ti teda, len trpieť, ak chceš Ježiša milovať a večne mu slúžiť.

52 Kiež by si bol hoden trpieť niečo pre meno Ježišovo! Koľká sláva by ťa očakávala, aký
by to bol ples pre všetkých svätých Božích, a aké povzbudenie pre ostatných blížnych!

53 Lebo trpezlivosť každý chváli, hoci málokomu sa chce trpieť.

54 Právom by si mal rád trochu trpieť pre Krista, keď toľkí oveľa viac trpia pre svet.

55 Máš vedieť, že ti treba žiť život umierania. A kto čím viac umiera sebe, tým viac začína
žiť Bohu.

56. Len ten môže pochopiť nebeské veci, kto je ochotný znášať protivenstvá pre Krista.

57 Nič nie je Bohu milšie a tebe na tomto svete osožnejšie, ako ochotne trpieť pre Krista.

58 A keby si si mohol voliť, mal by si si vrúcnejšie želať, aby si mohol pre Krista trpieť, než
aby ťa osviežovali mnohé útechy, lebo tak by si bol podobnejší Kristovi, a viac by si sa
podobal všetkým svätým.

59 Lebo naša zásluha a náš pokrok v dobrom nezáleží v hojných príjemnostiach a
potešeniach, ale skôr v tom, aby stále vedeli znášať veľké ťažkosti a trápenia.

60 Veď keby bolo pre spásu ľudstva niečo lepšie a užitočnejšie ako trpieť, Kristus by nám
to bol slovom a príkladom zaiste ukázal.

61 Ale takto aj učeníkov, ktorí chodili s ním, aj všetkých, čo ho chcú nasledovať, zjavne
povzbudzuje znášať kríž, keď hovorí: « Kto chce ísť za mnou, nech sa zaprie a vezme svoj
kríž a nech ma nasleduje» (Mt 16,24,' Lk 9,23), 62. Záverom tohto čítania a uvažovania
nech sú slová: « Že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia» (Sk 14,21). 
none
2

1. humanitárny bombardér 08.08.2021, 01:40

KRÁĽOVSKÁ CESTA SVÄTÉHO KRÍŽA

1 Mnohým sa zdá tvrdý výrok: « Zapri sa, vezmi kríž a nasleduj Ježiša» (Mt 16,24; Lk
9,23).

2 Ale oveľa tvrdšie bude počuť tieto posledné slová: «Odíďte odo mňa, zlorečení do
večného ohňa!» (Mt 25,41).

3 Tí, čo teraz radi počúvajú slovo o kríži a správajú sa podľa neho, nebudú sa potom
obávať, že počujú večné zavrhnutie.

4 Toto znamenie kríža bude na nebi, keď Pán príde súdiť.

5 Vtedy všetci sluhovia kríža, kt...

08.08.2021, 01:57
moja , zase to hrajes na krestanku?
none
3

2. Scarlette 08.08.2021, 01:57

moja , zase to hrajes na krestanku?

08.08.2021, 02:36
že "moja", ty dezorientovaná ****a
none
4

3. humanitárny bombardér 08.08.2021, 02:36

že "moja", ty dezorientovaná ****a

08.08.2021, 03:26
3. moja , z teba musi mat pápež radost
👍: ondrej61
none
9

1. humanitárny bombardér 08.08.2021, 01:40

KRÁĽOVSKÁ CESTA SVÄTÉHO KRÍŽA

1 Mnohým sa zdá tvrdý výrok: « Zapri sa, vezmi kríž a nasleduj Ježiša» (Mt 16,24; Lk
9,23).

2 Ale oveľa tvrdšie bude počuť tieto posledné slová: «Odíďte odo mňa, zlorečení do
večného ohňa!» (Mt 25,41).

3 Tí, čo teraz radi počúvajú slovo o kríži a správajú sa podľa neho, nebudú sa potom
obávať, že počujú večné zavrhnutie.

4 Toto znamenie kríža bude na nebi, keď Pán príde súdiť.

5 Vtedy všetci sluhovia kríža, kt...

08.08.2021, 15:57
som trad, že davaš taketo temy....asi som ťa vyprovokoval k tomu....pretože už dlhsie poukazujem na falošne evanjelium na falosnu ludsku lasku, na ktoru si zaklada Pato...snad aj titi dostava zjavenie
none
10

1. humanitárny bombardér 08.08.2021, 01:40

KRÁĽOVSKÁ CESTA SVÄTÉHO KRÍŽA

1 Mnohým sa zdá tvrdý výrok: « Zapri sa, vezmi kríž a nasleduj Ježiša» (Mt 16,24; Lk
9,23).

2 Ale oveľa tvrdšie bude počuť tieto posledné slová: «Odíďte odo mňa, zlorečení do
večného ohňa!» (Mt 25,41).

3 Tí, čo teraz radi počúvajú slovo o kríži a správajú sa podľa neho, nebudú sa potom
obávať, že počujú večné zavrhnutie.

4 Toto znamenie kríža bude na nebi, keď Pán príde súdiť.

5 Vtedy všetci sluhovia kríža, kt...

08.08.2021, 16:09
humanitárny bombardér, čo znamená " vziať na seba kríž"? Nechať sa bičovať, ukrižovať?
none
11

10. J.Tull 08.08.2021, 16:09

humanitárny bombardér, čo znamená " vziať na seba kríž"? Nechať sa bičovať, ukrižovať?

08.08.2021, 19:24
Niekedy aj sám sa bičovať a položiť život, ale pre drvivú väčšinu ľudí je to o premáhaní samoľúbosti a znášaní každodenných maličkostí. Ako to Kristus povedal: Zaprieť sám seba a vziať každodenný kríž.
none
12

11. humanitárny bombardér 08.08.2021, 19:24

Niekedy aj sám sa bičovať a položiť život, ale pre drvivú väčšinu ľudí je to o premáhaní samoľúbosti a znášaní každodenných maličkostí. Ako to Kristus povedal: Zaprieť sám seba a vziať každodenný kríž.

09.08.2021, 09:47
humanitárny bombardér, Ježiš sa sám bičoval? Položiť život pre Ježiša, alebo pre človeka?
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 118 767 B vygenerované za : 0.112 s unikátne zobrazenia tém : 73 640 unikátne zobrazenia blogov : 1 613 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

odkaz Ďakujem ti náš Stvoriteľ, chcem byť s Tebou večný priateľ, ty's život si nám podaroval, potom si sa kdesi schoval. Milujem Ťa milý Bože, nechcem s Tebou byť na nože. Moja vôľa snáď pom...

citát dňa :

Život je obchod. Obchod je súťaž.
A v súťaži vyhráva ten, kto sa viac snaží.