hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Kto s vyzna v budhizme??

príspevkov
167
zobrazení
5
tému vytvoril(a) 19.12.2013 12:50 lahoda
posledná zmena 25.12.2013 03:14
1
19.12.2013, 12:50
Dharma (san., tib. čö) v budhizme označuje súbor učení ktoré sa odvíjajú od učenia historického Budhu Šákjamuniho.
Existujú rôzne kánony, napríklad Pálí kánon, tipitaka, ktorý je štandardizovaným súhrnom textov théravádového budhizmu – je nazývaný aj „tri koše“ podľa delenia textov na tri časti:
vinája,
sútra,
abhidharma.
Kandžur je pojem, ktorý označuje 84000 učení, ktoré Budha priamo odovzdal svojim žiakom a ktoré boli po jeho smrti pred asi 2500 rokmi spísané v podobe 108 zväzkov. Tieto učenia možno rozdeliť na učenia malej cesty (hínájána), veľkej cesty (mahájána) a diamantovej cesty (vadžrajána).
K učeniam Budhu existujú komentáre, ktoré sa nazývajú Tendžur.
Učenia, dharma, sú jeden z troch klenotov.
none
2

1. lahoda 19.12.2013, 12:50

Dharma (san., tib. čö) v budhizme označuje súbor učení ktoré sa odvíjajú od učenia historického Budhu Šákjamuniho.
Existujú rôzne kánony, napríklad Pálí kánon, tipitaka, ktorý je štandardizovaným súhrnom textov théravádového budhizmu – je nazývaný aj „tri koše“ podľa delenia textov na tri časti:
vinája,
sútra,
abhidharma.
Kandžur je pojem, ktorý označuje 84000 učení, ktoré Budha priamo odovzdal svojim žiakom a ktoré boli po jeho smrti pred asi 2500 rokmi spísané v podobe 108 ...

19.12.2013, 12:51
Hínajána
Hínajána (- sanskritský kmeň - písmom dévanagárarí ?????? - doslova: malé vozidlo alebo malá cesta; sanskritský nominatív: hínajánam; iné názvy: hínajánový/južný/starší/starý/raný budhizmus, malé vozidlo, malá cesta, malý voz, nekodifikované tvary: hínajánový/južný/starší/starý/raný buddhizmus) je smer budhizmu, ktorý sa rozšíril na juh a juhovýchod od Indie, učenie thérov, čiže starších alebo bezprostredných Budhových žiakov. Jeho kanonickým textom je Pálijský kánon. Doktrinálny konflikt je základnou dimenziou systému. Hlavnými školami hinajány sú théraváda a sarvástiváda.
V systéme hínajány existuje základná dichotómia medzi chudobnou a bohatou tradíciou, medzi tendenciou antropickou a tendenciou transcedentálnou. Prvá zdôrazňuje ľudskú dimenziu zakladateľa, druhá jeho božskú dimenziu.
Prvá schizma v budhizme (medzi stháviravádou a mahásanghou) sa odohrala v Pátaliputre na treťom koncile okolo roku 250 pred Kr. Jadrom sporu bola kvalita arhatu, jeho nepoškvrnenosť alebo vystavenosť poškvrneniu.
V južnom budhizme sa pluralistické filozofické systémy pokušali racionálne uchopiť skutočnosť. Teória poznania hínajány je sčasti realistická, sčasti skeptická.
none
3

2. lahoda 19.12.2013, 12:51

Hínajána
Hínajána (- sanskritský kmeň - písmom dévanagárarí ?????? - doslova: malé vozidlo alebo malá cesta; sanskritský nominatív: hínajánam; iné názvy: hínajánový/južný/starší/starý/raný budhizmus, malé vozidlo, malá cesta, malý voz, nekodifikované tvary: hínajánový/južný/starší/starý/raný buddhizmus) je smer budhizmu, ktorý sa rozšíril na juh a juhovýchod od Indie, učenie thérov, čiže starších alebo bezprostredných Budhových žiakov. Jeho kanonickým textom je Pálijský kánon. Doktrinálny ko...

19.12.2013, 12:53
Buddha učil svoju náuku vyše 45 rokov prakticky po celej Indii. Zomrel v roku 480PNL ako 80-ročný na chorobu, ktorú si spôsobil nevhodnou diétou. Mnoho historikov a buddhológov však veľmi pochybuje o tom, že Buddha bol skutočnou historickou postavou. Príbeh o jeho živote je síce nádherný, avšak nemožno ho považovať za biografiu. Ak by takáto osoba skutočne existovala, bol by to "boh bohov". Avšak z týchto príbehov je zrejmé, že sa nejedná o život skutočnej ľudskej bytosti.

Fyzický opis Buddhu je rovnako fantastický ako jeho životný príbeh. Vraví sa, že mal nohy zo zlata s kolesom v strede jeho päty. Jeho dlane boli hebké ako bavlna. Mal nohy podobné antilope a ruky siahajúce až po kolená. Jeho telo bolo odolné voči špine a prachu. Zuby boli tak žiarivo biele, ako keby boli z diamantu, mal červené vlasy a silu leva. Treba uznať, že jeho opis je na človeka skutočne trochu zvláštny. Vzhľadom na to, že existuje viacero verzií jeho života, predpokladá sa, že bol len výplodom sfanatizovanej skupiny askétov, ktorá sa rozmáhala na severo-západe Indie v čase okolo 1.storočia PNL.
none
6

3. lahoda 19.12.2013, 12:53

Buddha učil svoju náuku vyše 45 rokov prakticky po celej Indii. Zomrel v roku 480PNL ako 80-ročný na chorobu, ktorú si spôsobil nevhodnou diétou. Mnoho historikov a buddhológov však veľmi pochybuje o tom, že Buddha bol skutočnou historickou postavou. Príbeh o jeho živote je síce nádherný, avšak nemožno ho považovať za biografiu. Ak by takáto osoba skutočne existovala, bol by to "boh bohov". Avšak z týchto príbehov je zrejmé, že sa nejedná o život skutočnej ľudskej bytosti.

Fyzický opis...

19.12.2013, 12:55
Vinaja (doslova 'kázeň' v pálí i v sanskrtu) je v užším významu souhrn pravidel jednání pro buddhististickou mnišskou komunitu, neboli sanghu. Buddhovo učení lze obecně rozdělit do dvou částí: Dharma neboli nauka a Vinaja neboli kázeň. Lze říci, že první se zabývá teorií a druhá praxí, i když ve skutečnosti se do značné míry překrývají. Vinaja-pitaka je první částí buddhistického kánonu Tipitaka. Její jádro tvoří Patimokkha (pálí) neboli Pratimókša (sanskrt). V théravádinské tradici obsahuje 227 pravidel pro mnichy (bhikkhu) a 311 pro mnišky (bhikkhuní). Jiné školy mají odlišný počet pravidel.
Součástí Vinaja-pitaky je mnoho dalších textů, z nichž některé vysvětlují původ řádových pravidel z konkrétních incidentů v mnišské komunitě. Jiné obsahují detaily ze života význačných Buddhových žáků a jejich osvícení. Další texty popisují, jak mají být pravidla uplatňována a jak mají být řešeny rozepře mezi mnichy.
none
28

1. lahoda 19.12.2013, 12:50

Dharma (san., tib. čö) v budhizme označuje súbor učení ktoré sa odvíjajú od učenia historického Budhu Šákjamuniho.
Existujú rôzne kánony, napríklad Pálí kánon, tipitaka, ktorý je štandardizovaným súhrnom textov théravádového budhizmu – je nazývaný aj „tri koše“ podľa delenia textov na tri časti:
vinája,
sútra,
abhidharma.
Kandžur je pojem, ktorý označuje 84000 učení, ktoré Budha priamo odovzdal svojim žiakom a ktoré boli po jeho smrti pred asi 2500 rokmi spísané v podobe 108 ...

19.12.2013, 18:22
ja mám iný zdroj, ktorý píše:

Budha nezanechal nič v písomnej podobe a rané budhistické učenie malo výlučne ústnu podobu, odovzdávanú z generácie na generáciu. Budhistické učenie nemusí byť zapísané, ale možno ho nasledovať počúvaním rozmýšľaním a jeho uplatňovaním v každodennom živote. Preto bolo ako nástroj učenia úplne vhodné na ústne odovzdávanie.

v citovanej knihe je časť 21. kapitoly zo stredne dlhej sútry Agon, najstaršieho budhist.kánonu, odzrkadľujúceho základné učenie historického Budhu. Pochádza z obdobia Nara (710-794 n.l.).

Budhizmus má približne 350 milionov prívržencov. Je to jedno z najväčších náboženských zoskupení na svete.
Zakladateľom je SIddhártha Guatama (Budha)
vznikol v Indii v 6. alebo 5. storočí pred n.l. a rýchlo sa rozšíril na východ až do Číny, Japonska, INdonézie.
Dnes má okolo 4 mil. prívržencov aj na Západe.

Základom Budhovho učenia sú Štyri vznešené pravdy, ktoré odzrkadľujú cieľ budhizmu skoncovať s kolobehom utrpenia a znovuzrodzovania.
Taktiež sa v knihe spomína Osemdielna cesta, ktorá opisuje spôsob ako možno odstrániť utrpenie.
none
31

28. 19.12.2013, 18:22

ja mám iný zdroj, ktorý píše:

Budha nezanechal nič v písomnej podobe a rané budhistické učenie malo výlučne ústnu podobu, odovzdávanú z generácie na generáciu. Budhistické učenie nemusí byť zapísané, ale možno ho nasledovať počúvaním rozmýšľaním a jeho uplatňovaním v každodennom živote. Preto bolo ako nástroj učenia úplne vhodné na ústne odovzdávanie.

v citovanej knihe je časť 21. kapitoly zo stredne dlhej sútry Agon, najstaršieho budhist.kánonu, odzrkadľujúceho základné učenie...

19.12.2013, 18:27
zaujímavých je v Budhizme Päť príkazov. Budhisti veria, že v dôsledku zákona karmy, čiže "skutku", sú živé tvory lapené v kolebehu znovuzrodení. Každý skutok má následok.

1. Neubližovať nijakej živej bytosti
2. Nebrať to, čo vám nedajú.
3. Zdržať sa nedovoleného sexuálneho správania.
4. Zdržať sa falošných rečí.
5. Zdržať sa alkoholu a drog.

zdroj kniha Sprievodca svetovými náboženstvami od Sean O'Callaghan
..z môjho pohľadu je stručná a výstižná, čo sa týka náboženstiev 🙂
none
34

31. 19.12.2013, 18:27

zaujímavých je v Budhizme Päť príkazov. Budhisti veria, že v dôsledku zákona karmy, čiže "skutku", sú živé tvory lapené v kolebehu znovuzrodení. Každý skutok má následok.

1. Neubližovať nijakej živej bytosti
2. Nebrať to, čo vám nedajú.
3. Zdržať sa nedovoleného sexuálneho správania.
4. Zdržať sa falošných rečí.
5. Zdržať sa alkoholu a drog.

zdroj kniha Sprievodca svetovými náboženstvami od Sean O'Callaghan
..z môjho pohľadu je stručná a výstižná, čo sa týka...

19.12.2013, 18:35
Tvoja_iluzia okrem tej výroby tvrdých drôg robil budha približne to iste ako ježiško
none
44

34. Osvietený 19.12.2013, 18:35

Tvoja_iluzia okrem tej výroby tvrdých drôg robil budha približne to iste ako ježiško

19.12.2013, 22:04
lalalaaa, lalalaaa.... TrololololoooooLLL
👍: Osvietený
none
45

44. 19.12.2013, 22:04

lalalaaa, lalalaaa.... TrololololoooooLLL

19.12.2013, 22:18
ved ine ani urobit nemôžeš tak som ta laikol Miluješ ježiška na kakač ???
none
50

45. Osvietený 19.12.2013, 22:18

ved ine ani urobit nemôžeš tak som ta laikol Miluješ ježiška na kakač ???

20.12.2013, 00:47
Osvietený, možno o tom ani nevieš, ale prezradil si nám toho o sebe vo svojich príspevkoch viac než dosť. Vieme už o tebe napríklad, že si homosexuál a narkoman, lebo až príliš podozrivo do detailu popisuješ mužské akty. Niekoľko krát si tu dokonca o sebe prezradil, že sa ti páči mužský konečník. -Čo sa týka narkomanie, všimol som si, že mnoho vecí si vysvetľuješ pôsobením drôg. Takže mi je jasné, že nejaké aj berieš. (tipujem na extázu - uhádol som?)
👍: milky945
none
54

50. 20.12.2013, 00:47

Osvietený, možno o tom ani nevieš, ale prezradil si nám toho o sebe vo svojich príspevkoch viac než dosť. Vieme už o tebe napríklad, že si homosexuál a narkoman, lebo až príliš podozrivo do detailu popisuješ mužské akty. Niekoľko krát si tu dokonca o sebe prezradil, že sa ti páči mužský konečník. -Čo sa týka narkomanie, všimol som si, že mnoho vecí si vysvetľuješ pôsobením drôg. Takže mi je jasné, že nejaké aj berieš. (tipujem na extázu - uhádol som?)

20.12.2013, 00:53
Prečo sa uchyľuješ k týmto sprostým osobným útokom? Je to odporné!
none
60

54. 20.12.2013, 00:53

Prečo sa uchyľuješ k týmto sprostým osobným útokom? Je to odporné!

20.12.2013, 00:56
Požičané treba vrátiť Osvietený - vieš?
none
61

60. 20.12.2013, 00:56

Požičané treba vrátiť Osvietený - vieš?

20.12.2013, 00:58
Fotooon som nevedel že pan farar môže aj dlhovať kua si si nenažgrlilm dosť v zvončeku ?
none
68

61. Osvietený 20.12.2013, 00:58

Fotooon som nevedel že pan farar môže aj dlhovať kua si si nenažgrlilm dosť v zvončeku ?

20.12.2013, 01:09
Ako vidíš, môže.
none
62

60. 20.12.2013, 00:56

Požičané treba vrátiť Osvietený - vieš?

20.12.2013, 00:58
No veď vravím, lieč sa. Zjavne nie si kompletný.
none
65

62. 20.12.2013, 00:58

No veď vravím, lieč sa. Zjavne nie si kompletný.

20.12.2013, 01:03
Niet čo liečiť. Je to prirozdzený prejav. (zákon príčiny a následku)
none
161

60. 20.12.2013, 00:56

Požičané treba vrátiť Osvietený - vieš?

24.12.2013, 10:35
60...myslela som, že si trošku vyššie a nie že oko za oko...
none
163

161. 24.12.2013, 10:35

60...myslela som, že si trošku vyššie a nie že oko za oko...

24.12.2013, 22:02
Veď ja ho nebijem. (nevraciam facky)
none
69

54. 20.12.2013, 00:53

Prečo sa uchyľuješ k týmto sprostým osobným útokom? Je to odporné!

20.12.2013, 01:11
Pre Osvieteného to bolo skôr pohladenie, a nie osobný útok.
none
76

54. 20.12.2013, 00:53

Prečo sa uchyľuješ k týmto sprostým osobným útokom? Je to odporné!

20.12.2013, 12:26
Nechápem. Akým útokom? Veď homosexualita je dnes medzi vami pohanmi v móde. Narkomania tiež. Takže?
none
78

76. 20.12.2013, 12:26

Nechápem. Akým útokom? Veď homosexualita je dnes medzi vami pohanmi v móde. Narkomania tiež. Takže?

20.12.2013, 12:40
Fotooon výrobca tvrdých drôg bol kristus ako i distribútor . Samozrejme iba podľa biblie . Dodnes kresťanstvo prezentuje tuto tvrdu drogu ako svätú tekutinu odporučanu ježišom dokonca ju verejne podáva deťom !!! Keby ateista podal drogu dieťaťu putuje za mreže . Fararko vraj môže Čo sa týka homosexuality medzi knazmi . Čo sa týka buzien nájdeš ich tu odkaz
none
79

78. Osvietený 20.12.2013, 12:40

Fotooon výrobca tvrdých drôg bol kristus ako i distribútor . Samozrejme iba podľa biblie . Dodnes kresťanstvo prezentuje tuto tvrdu drogu ako svätú tekutinu odporučanu ježišom dokonca ju verejne podáva deťom !!! Keby ateista podal drogu dieťaťu putuje za mreže . Fararko vraj môže Čo sa týka homosexuality medzi knazmi . Čo sa týka buzien nájdeš ich tu http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/283533-papez-frantisek-priznal-ze-vo-vatikane-posobi-silna-loby-homosexualov/

20.12.2013, 12:48
Prečo vidíš všade drogy? Lebo ich aj sám berieš.
none
84

79. 20.12.2013, 12:48

Prečo vidíš všade drogy? Lebo ich aj sám berieš.

20.12.2013, 12:58
Fotooon ja všade tvrde drogi nevidím . Treba poukazať však na skutočnosť že cirkev robí reklamu na tvrde drogy a ježiš ich vyrabal a distribuoval . Cirkev tiež tvrde drogy podáva deťom a klame ich že sa jedna o svätu tekutinu .
none
80

78. Osvietený 20.12.2013, 12:40

Fotooon výrobca tvrdých drôg bol kristus ako i distribútor . Samozrejme iba podľa biblie . Dodnes kresťanstvo prezentuje tuto tvrdu drogu ako svätú tekutinu odporučanu ježišom dokonca ju verejne podáva deťom !!! Keby ateista podal drogu dieťaťu putuje za mreže . Fararko vraj môže Čo sa týka homosexuality medzi knazmi . Čo sa týka buzien nájdeš ich tu http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/283533-papez-frantisek-priznal-ze-vo-vatikane-posobi-silna-loby-homosexualov/

20.12.2013, 12:49
Prečo vyhľadávaš články o homosexuálnych kňazoch? Lebo ty sám si homosexuál.
(každý vyhľadáva to, čo ho charakterizuje)
none
82

80. 20.12.2013, 12:49

Prečo vyhľadávaš články o homosexuálnych kňazoch? Lebo ty sám si homosexuál.
(každý vyhľadáva to, čo ho charakterizuje)

20.12.2013, 12:54
Fotooon články o pedofili a homosexualite v cirkvi netreba vyhladavať sú proste všade . Ak cirkev pre zachovanie majetku uprela mužom sexualnu potrebu nemôžu byť normálny to docvakne každému alebo môžu byť ale musia podvádzať . Máš dosť vzťahovačnu povahu čiže často posudzuješ iný podla seba sameho . Preto si o každom myslíš že je homosexual
none
57

50. 20.12.2013, 00:47

Osvietený, možno o tom ani nevieš, ale prezradil si nám toho o sebe vo svojich príspevkoch viac než dosť. Vieme už o tebe napríklad, že si homosexuál a narkoman, lebo až príliš podozrivo do detailu popisuješ mužské akty. Niekoľko krát si tu dokonca o sebe prezradil, že sa ti páči mužský konečník. -Čo sa týka narkomanie, všimol som si, že mnoho vecí si vysvetľuješ pôsobením drôg. Takže mi je jasné, že nejaké aj berieš. (tipujem na extázu - uhádol som?)

20.12.2013, 00:54
Fotoooon viem že rad hraš detske hry . Priznavam sa že som mal v minulosti viac žien ako jednu naraz v posteli a nie len dve . Žiaden muž však nikdy nebol prítomný v mojich zvrhlých hrách . Momentalne mam jednu partnerku ma 21 rokov a vyhovuje mi natolko že nepotrebujm ine . Som heteroxexual :-D Čiže sväte kakače ponecham tebe . Ak nevieš čo s tým daj adresu z radosťou ich nakopnem do sväteho sraka .
none
64

57. Osvietený 20.12.2013, 00:54

Fotoooon viem že rad hraš detske hry . Priznavam sa že som mal v minulosti viac žien ako jednu naraz v posteli a nie len dve . Žiaden muž však nikdy nebol prítomný v mojich zvrhlých hrách . Momentalne mam jednu partnerku ma 21 rokov a vyhovuje mi natolko že nepotrebujm ine . Som heteroxexual :-D Čiže sväte kakače ponecham tebe . Ak nevieš čo s tým daj adresu z radosťou ich nakopnem do sväteho sraka .

20.12.2013, 01:00
Veď heterosexuál môže mať aj mužov - nie? (inak by si tak do detailov nepopisoval mužské akty)

(ja som mal za život len jednu ženu, a mám ju do teraz. Ona bola mojim prvým sexuálnym partnerom v živote, a je jediným až do teraz. Keď som si ju bral, bola panna. Svoje panenstvo stratila až po svatbe.)
none
66

64. 20.12.2013, 01:00

Veď heterosexuál môže mať aj mužov - nie? (inak by si tak do detailov nepopisoval mužské akty)

(ja som mal za život len jednu ženu, a mám ju do teraz. Ona bola mojim prvým sexuálnym partnerom v živote, a je jediným až do teraz. Keď som si ju bral, bola panna. Svoje panenstvo stratila až po svatbe.)

20.12.2013, 01:05
Fotooon nuž musím ti to inak povedať fararko . mna vzrušuju len ženy . Dufam že si to už pochopil a nemusíš študovať cudzie slovka . Daj si nejaký žalm a 12 ružencov lebo na teba príde potopa sveta
none
67

66. Osvietený 20.12.2013, 01:05

Fotooon nuž musím ti to inak povedať fararko . mna vzrušuju len ženy . Dufam že si to už pochopil a nemusíš študovať cudzie slovka . Daj si nejaký žalm a 12 ružencov lebo na teba príde potopa sveta

20.12.2013, 01:08
No, neviem. Z tvojich príspevkov vyplýva všeličo iné, len nie tvoja náklonnosť k ženám.
none
71

66. Osvietený 20.12.2013, 01:05

Fotooon nuž musím ti to inak povedať fararko . mna vzrušuju len ženy . Dufam že si to už pochopil a nemusíš študovať cudzie slovka . Daj si nejaký žalm a 12 ružencov lebo na teba príde potopa sveta

20.12.2013, 01:25
Ozaj. Ešte si sa nevyjadril k tvojmu vzťahu k drogám. Uhádol som tú extázu?
none
36

31. 19.12.2013, 18:27

zaujímavých je v Budhizme Päť príkazov. Budhisti veria, že v dôsledku zákona karmy, čiže "skutku", sú živé tvory lapené v kolebehu znovuzrodení. Každý skutok má následok.

1. Neubližovať nijakej živej bytosti
2. Nebrať to, čo vám nedajú.
3. Zdržať sa nedovoleného sexuálneho správania.
4. Zdržať sa falošných rečí.
5. Zdržať sa alkoholu a drog.

zdroj kniha Sprievodca svetovými náboženstvami od Sean O'Callaghan
..z môjho pohľadu je stručná a výstižná, čo sa týka...

19.12.2013, 18:50
Ved OK ak veris a spravas sa podla toho tak je to v poriadku.
Ja len hovorim prečo kazdy samodruk ako napriklad ranexil a pod. si myslia ze je budhizmus, hinduizmus niečo viac ako kresťanstvo?
Aj ked existuje vyse tisíc budhistickych skol a siek, ktore si medzi sebou odporuju.
none
37

36. lahoda 19.12.2013, 18:50

Ved OK ak veris a spravas sa podla toho tak je to v poriadku.
Ja len hovorim prečo kazdy samodruk ako napriklad ranexil a pod. si myslia ze je budhizmus, hinduizmus niečo viac ako kresťanstvo?
Aj ked existuje vyse tisíc budhistickych skol a siek, ktore si medzi sebou odporuju.

19.12.2013, 18:55
lahoda aj štyria vymyslený evanjelisti si v zásadných veciach oponujú ako i biblia sama sebe a veríš jej . Viera nie je vecou logiky ani historie či rozumu . Dogma sa len verí .
Okrem toho hinduistiský Krishna robil to iste ako ježiško respektíve naopak opakoval ježiško nie Krishna

Hinduizmus- Krishna
Pozrime sa na ďaľšie podobnosti medzi kresťanským charakterom a indickým mesiášom. Pri podrobnom priezkume nájdeme viac než 100 podobností medzi hinduistickou a kresťanskou tradíciou:

Krišna sa narodil z panny Devaki.
Jeho otec bol tesár.
Jeho narodenia sa zúčastnili anjeli, mudrci, pastieri a bol obdarovaný zlatom, kadidlom a myrhou.
Bol prenasledovaný tyranom, ktorý nariadil zabitie tisícok detí.
Bol kráľovského pôvodu.
Bol pokrstený v rieke /Ganga/
Robil divy a zázraky.
Kriesil mŕtvych a uzdravil malomocných, hluchých a slepých.
Krišna používal podobenstvá, aby učil ľudí o láske.
Bol premenený pred svojimi učeníkmi.
V niektorých podobenstvách zomrel buď pribitý na strome, alebo bol ukrižovaný medzi dvoma zlodejmi.
Vstal z mŕtvych a vystúpil do neba.
Krišna je nazývaný "pastier Bohov" a "Pán pánov" a bol považovaný za "Vykupiteľa“.
On je druhá osoba Trojice a vyhlasoval sa za "Vzkriesenie" a "cestu k Otcovi."
Bol považovaný za "Začiatok, stred a koniec", ("Alfa a Omega"), vševedúci, všadeprítomný a všemohúci.
Jeho učeníci mu dali titul "Jezeus", čo znamená "čistá podstata".
Krišna sa má vrátiť do boja s "Princom Temnôt", ktorý príde pustošiť krajinu.
etc...
none
48

36. lahoda 19.12.2013, 18:50

Ved OK ak veris a spravas sa podla toho tak je to v poriadku.
Ja len hovorim prečo kazdy samodruk ako napriklad ranexil a pod. si myslia ze je budhizmus, hinduizmus niečo viac ako kresťanstvo?
Aj ked existuje vyse tisíc budhistickych skol a siek, ktore si medzi sebou odporuju.

19.12.2013, 22:37
lahoda nie je ! Je to iba plagiat rozpravky o ježiškoch či budhoch
none
38

31. 19.12.2013, 18:27

zaujímavých je v Budhizme Päť príkazov. Budhisti veria, že v dôsledku zákona karmy, čiže "skutku", sú živé tvory lapené v kolebehu znovuzrodení. Každý skutok má následok.

1. Neubližovať nijakej živej bytosti
2. Nebrať to, čo vám nedajú.
3. Zdržať sa nedovoleného sexuálneho správania.
4. Zdržať sa falošných rečí.
5. Zdržať sa alkoholu a drog.

zdroj kniha Sprievodca svetovými náboženstvami od Sean O'Callaghan
..z môjho pohľadu je stručná a výstižná, čo sa týka...

19.12.2013, 18:55
A nechapem preco niekto povatuje budhizmus za filozofiu dokonca za ateizmus , ked je okolo budhizmu a budhu obrovske mnozstvo legiend.
Napriklad. na narodenie budhu sa naozaj nechyta ziadne ine náboženstvo.
M?y? and King Suddhodhana did not have children for twenty years into their marriage. According to legend, one full moon night, sleeping in the palace, the queen had a vivid dream. She felt herself being carried away by four devas (spirits) to Lake Anotatta in the Himalayas. After bathing her in the lake, the devas clothed her in heavenly cloths, anointed her with perfumes, and bedecked her with divine flowers. Soon after a white elephant, holding a white lotus flower in its trunk, appeared and went round her three times, entering her womb through her right side. Finally the elephant disappeared and the queen awoke, knowing she had been delivered an important message, as the elephant is a symbol of greatness in India.[5]
According to Buddhist tradition, the Buddha-to-be was residing as a bodhisattva in the Tu?ita heaven, and decided to take the shape of a white elephant to be reborn on Earth for the last time. M?y? gave birth to Siddharta c. 563 BCE. The pregnancy lasted ten lunar months. Following custom, the Queen returned to her own home for the birth. On the way, she stepped down from her palanquin to have a walk under the Sal tree (Shorea robusta), often confused with the Ashoka tree (Saraca asoca), in the beautiful flower garden of Lumbini Park, Lumbini Zone, Nepal. Maya Devi was delighted by the park and gave birth standing while holding onto a sal branch. Legend has it that Prince Siddh?rtha emerged from her right side. It was the eighth day of April. Some accounts say she gave him his first bath in the Puskarini pond in Lumbini Zone. But legend has it that devas caused it to rain to wash the newborn babe. He was later named Siddh?rtha, "He who has accomplished his goals" or "The accomplished goal".
Scholars generally agree that most Buddhist literature holds that Maya died seven days after the birth of Buddha, and was then reborn in the Tavatimsa Heaven, where the Buddha later preached the Abhidharma to her. Her sister Praj?pat? (P?li: Paj?pat? or Mah?paj?pat? Gotam?) became the child's foster mother.[1]
After Siddhartha had attained Enlightenment and become the Buddha, he visited his mother in heaven for three months to pay respects and to teach the Dharma.
none
40

38. lahoda 19.12.2013, 18:55

A nechapem preco niekto povatuje budhizmus za filozofiu dokonca za ateizmus , ked je okolo budhizmu a budhu obrovske mnozstvo legiend.
Napriklad. na narodenie budhu sa naozaj nechyta ziadne ine náboženstvo.
M?y? and King Suddhodhana did not have children for twenty years into their marriage. According to legend, one full moon night, sleeping in the palace, the queen had a vivid dream. She felt herself being carried away by four devas (spirits) to Lake Anotatta in the Himalayas. After bat...

19.12.2013, 19:01
lahoda budhizmus či hinduizmus všetko jedno brdo . Ježiško je stary plagiatnik a výrobca tvrdých drôg . Každopádne ježiškovska cirkev je pre mna top . Čiže urobil najviac pre rozpravkove zbohatnutie cirkvi a to aj cez mrtvoli
none
41

40. Osvietený 19.12.2013, 19:01

lahoda budhizmus či hinduizmus všetko jedno brdo . Ježiško je stary plagiatnik a výrobca tvrdých drôg . Každopádne ježiškovska cirkev je pre mna top . Čiže urobil najviac pre rozpravkove zbohatnutie cirkvi a to aj cez mrtvoli

19.12.2013, 19:15
Nezaujmas ma
none
43

40. Osvietený 19.12.2013, 19:01

lahoda budhizmus či hinduizmus všetko jedno brdo . Ježiško je stary plagiatnik a výrobca tvrdých drôg . Každopádne ježiškovska cirkev je pre mna top . Čiže urobil najviac pre rozpravkove zbohatnutie cirkvi a to aj cez mrtvoli

19.12.2013, 21:57
Vysiela rádio trollsvietený:

odkaz
none
47

43. 19.12.2013, 21:57

Vysiela rádio trollsvietený:

http://www.youtube.com/watch?v=WFQS2fE_dGE

19.12.2013, 22:20
Nervičky pracuju
none
51

47. Osvietený 19.12.2013, 22:20

Nervičky pracuju

20.12.2013, 00:50
Pohodlne sa usaďte do kresielok milé deti, pretože o chvíľu začína na frekvencii 1 relácia "Svet očami trollov".
none
52

51. 20.12.2013, 00:50

Pohodlne sa usaďte do kresielok milé deti, pretože o chvíľu začína na frekvencii 1 relácia "Svet očami trollov".

20.12.2013, 00:52
To ťa baví celé noci trollovať?
none
55

52. 20.12.2013, 00:52

To ťa baví celé noci trollovať?

20.12.2013, 00:53
Si jeho partner?
none
56

55. 20.12.2013, 00:53

Si jeho partner?

20.12.2013, 00:54
Lieč sa.
👍: Osvietený
none
58

56. 20.12.2013, 00:54

Lieč sa.

20.12.2013, 00:55
Ok. Trafil som.
none
59

56. 20.12.2013, 00:54

Lieč sa.

20.12.2013, 00:56
Kubko neskora rada pre fotooona jeho buzna sa zda v jeho očiach normalna .
none
63

59. Osvietený 20.12.2013, 00:56

Kubko neskora rada pre fotooona jeho buzna sa zda v jeho očiach normalna .

20.12.2013, 01:00
Nenormálne čo tu ten predvádza. A vraj kresťan. Fuj, človeku sa chce odpľuť pri takých kresťanoch.
👍: Osvietený
none
70

63. 20.12.2013, 01:00

Nenormálne čo tu ten predvádza. A vraj kresťan. Fuj, človeku sa chce odpľuť pri takých kresťanoch.

20.12.2013, 01:13
Osvietený to pochopí. Je to reč jeho kmeňa. (inej reči by stejne nerozumel)
none
72

63. 20.12.2013, 01:00

Nenormálne čo tu ten predvádza. A vraj kresťan. Fuj, človeku sa chce odpľuť pri takých kresťanoch.

20.12.2013, 09:58
To je to ateisticke pokrytectvo, preco ocakavas, že ma byt kresťan lepsí clovek?? Ked pri tom kazdy samodruk na kresťanov a kresťansku vieru utoci z kazdej strany.
none
74

63. 20.12.2013, 01:00

Nenormálne čo tu ten predvádza. A vraj kresťan. Fuj, človeku sa chce odpľuť pri takých kresťanoch.

20.12.2013, 12:07
Kubko lahoda s fotonom Ti iba ukazujú ako si vysvetlujú lásku k blížnemu To je ich kredo
none
75

74. Osvietený 20.12.2013, 12:07

Kubko lahoda s fotonom Ti iba ukazujú ako si vysvetlujú lásku k blížnemu To je ich kredo

20.12.2013, 12:22
Podľa Ježišovej definície, ty niesi môj blížny:

Luk.10,29-37
"...ďalej sa pýtal Ježiša: A kto je môj blížny? Nato Ježiš začal rozprávať: Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj levita; keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa oňho; ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On povedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. " odkaz

Pomohol si mi niekedy? -Čiže niesi môj blížny.
none
81

75. 20.12.2013, 12:22

Podľa Ježišovej definície, ty niesi môj blížny:

Luk.10,29-37
"...ďalej sa pýtal Ježiša: A kto je môj blížny? Nato Ježiš začal rozprávať: Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj levita; keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľú...

20.12.2013, 12:51
Fotooon zaujímave vysvetlenie si dogiem nepomohol si nie si blížny . Máš pravdu nie som tvoj blížny nie som ani teplý ako Ty ani Ti pomáhať netúžim
Toto už neplatí ???
Ježiš v Biblii ,,Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú..“ Dobrorečiť je žehnať, On hovorí, že ľuďom, ktorí ti prajú zle, ktorí ťa preklínajú alebo akokoľvek ti škodia alebo ti niečo na nich vadí, ty naopak im žehnaj a miluj ich. Milovať nepriateľa je mať k nemu pozitívny vzťah za akýchkoľvek okolností. „Činte dobre tým, ktorí vás nenávidia“ - Ježiš Kristus hovorí o aktivite, takže ty, ak máš možnosť, rob ešte dobré skutky, čiň dobre tým ľuďom, no a modli sa za tých, ktorí ťa potupujú a prenasledujú.
none
83

81. Osvietený 20.12.2013, 12:51

Fotooon zaujímave vysvetlenie si dogiem nepomohol si nie si blížny . Máš pravdu nie som tvoj blížny nie som ani teplý ako Ty ani Ti pomáhať netúžim
Toto už neplatí ???
Ježiš v Biblii ,,Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú..“ Dobrorečiť je žehnať, On hovorí, že ľuďom, ktorí ti prajú zle, ktorí ťa preklínajú alebo akokoľvek ti škodia alebo ti niečo na nich vadí, ty naopak im žehnaj a miluj ich. Milovať nepriateľa...

20.12.2013, 12:57
To nieje dogma, ale realita. Nemôžeš byť môj blížny, keď nami niesu žiadne rodinné ani priateľské vzťahy.
(...len učiť škôlkara významu pojmov bude asi ťažké však?...)
none
85

83. 20.12.2013, 12:57

To nieje dogma, ale realita. Nemôžeš byť môj blížny, keď nami niesu žiadne rodinné ani priateľské vzťahy.
(...len učiť škôlkara významu pojmov bude asi ťažké však?...)

20.12.2013, 13:01
Fotooon ako by neboli ved musíme mať spoločných predkov podla biblie adam a eva su naši prarodičia či nie ??? Takže sme vlastne z rodiny . Ty a toja predstava že blížny je iba ten čo Ti pomáha a je z rodiny to ma zabava

A čo ježišove slova miluj svojich nepriatelov ? Tiež len z rodiny ?
none
87

85. Osvietený 20.12.2013, 13:01

Fotooon ako by neboli ved musíme mať spoločných predkov podla biblie adam a eva su naši prarodičia či nie ??? Takže sme vlastne z rodiny . Ty a toja predstava že blížny je iba ten čo Ti pomáha a je z rodiny to ma zabava

A čo ježišove slova miluj svojich nepriatelov ? Tiež len z rodiny ?

20.12.2013, 13:07
Veď aj ten levita a kňaz mali spolu s tým olúpeným vzdialeného spoločného predka, a Ježiš ich nenazval jeho blížnym.
...Vzdialený príbuzní nerovná sa blížny.
none
88

87. 20.12.2013, 13:07

Veď aj ten levita a kňaz mali spolu s tým olúpeným vzdialeného spoločného predka, a Ježiš ich nenazval jeho blížnym.
...Vzdialený príbuzní nerovná sa blížny.

20.12.2013, 13:16
Fotooon dozvedel som sa že Ty vlastne ani žiadneho blížneho nemáš každopadne na tvojom výklade som sa pobavil
none
91

88. Osvietený 20.12.2013, 13:16

Fotooon dozvedel som sa že Ty vlastne ani žiadneho blížneho nemáš každopadne na tvojom výklade som sa pobavil

20.12.2013, 13:45
Ako vieš, že nemám? My sa poznáme?
none
92

88. Osvietený 20.12.2013, 13:16

Fotooon dozvedel som sa že Ty vlastne ani žiadneho blížneho nemáš každopadne na tvojom výklade som sa pobavil

20.12.2013, 13:47
Viem, že pravda ťa len baví. Inak by si tu nepísal také nehorázne sprostosti a spamoval nimi témy.
...Keďže tvoja činnosť na df-ku spočíva len v spamovaní copy-paste nezmyslov, tak sa priprav. Tvoje témy budú vždy statočne zaspamované.
none
93

92. 20.12.2013, 13:47

Viem, že pravda ťa len baví. Inak by si tu nepísal také nehorázne sprostosti a spamoval nimi témy.
...Keďže tvoja činnosť na df-ku spočíva len v spamovaní copy-paste nezmyslov, tak sa priprav. Tvoje témy budú vždy statočne zaspamované.

20.12.2013, 13:50
Fotooon si plný nenávisti čo ma u dogmatika síce neprekvapuje ale ty máš už patologické zmeny
none
95

93. Osvietený 20.12.2013, 13:50

Fotooon si plný nenávisti čo ma u dogmatika síce neprekvapuje ale ty máš už patologické zmeny

20.12.2013, 13:54
bud konkretny ty retardovane čudo podla vsetkeho este aj teple....a drogujuce...
none
97

95. 20.12.2013, 13:54

bud konkretny ty retardovane čudo podla vsetkeho este aj teple....a drogujuce...

20.12.2013, 13:58
veriaci-4 všetko naozaj teple nie je . Biblia však píše , že ježiš vyrabal tvrde drogy aj ich distribuoval . Ja iba citujem bibliu ktorej ty veríš ja si nemyslím že ježiš niečo vyrabal kedže neexistoval . Dalším faktom je že tvrde drogy knazi podavaju deťom s reklamou že sa jedná o svätu tekutinu ktoru treba užívať
none
99

97. Osvietený 20.12.2013, 13:58

veriaci-4 všetko naozaj teple nie je . Biblia však píše , že ježiš vyrabal tvrde drogy aj ich distribuoval . Ja iba citujem bibliu ktorej ty veríš ja si nemyslím že ježiš niečo vyrabal kedže neexistoval . Dalším faktom je že tvrde drogy knazi podavaju deťom s reklamou že sa jedná o svätu tekutinu ktoru treba užívať

20.12.2013, 14:03
Cituješ len svoje halucinácie a nie bibliu. (už toľko nedroguj)
none
100

99. 20.12.2013, 14:03

Cituješ len svoje halucinácie a nie bibliu. (už toľko nedroguj)

20.12.2013, 14:06
Fotooon čiže ježiš nevyrábal z vody tvrde drogy /vino/ ??? Asi máš nejaku novelizovanu bibliu
none
101

100. Osvietený 20.12.2013, 14:06

Fotooon čiže ježiš nevyrábal z vody tvrde drogy /vino/ ??? Asi máš nejaku novelizovanu bibliu

20.12.2013, 14:11
Víno v malom množstve nieje droga. To, že je, je len tvoja halucinácia, ktorú to dookola pastuješ. (to víno pili hostia na svatbe. Ježiš im ho nekázal piť.)
none
102

101. 20.12.2013, 14:11

Víno v malom množstve nieje droga. To, že je, je len tvoja halucinácia, ktorú to dookola pastuješ. (to víno pili hostia na svatbe. Ježiš im ho nekázal piť.)

20.12.2013, 14:21
Fotooon s tým malým množstvom si ma pobavil ako keby si daval heroin detom ale len v malom množstve a tvrdil by si že to už nie je droga a čo to je v malom množstve ? Nedroga ???
Ježiš Kristus (alebo tiež "Ježiš Nasral-šeckých" poprípade "Ježo" odtiaľ mylne zobrazovaná tzv. tŕňová koruna /to boli len ježkove pichliače/) je bájny hrdina zo série duchovných príbehov, známych ako Starý zákon a Nový zákon, ktoré boli vydané v súhrnnej zbierke s názvom "Biblia". Autor bohužiaľ nie je dodnes známy, ale povráva sa že hoci bol mdlého rozumu spoluchovanci v ústave doktora Chocholúšika ho mali veľmi radi a často až dlho do noci načúvali jeho príbehom. Ježiš bol známy svojím kladným vzťahom k drogám, ktorých dôsledkom boli jeho superschopnosti ako chodenie po vode, či premena vody na víno.

Počas svojich dobrodružstiev sa stretol so svojím skutočným otcom, porazil jachtu plnú vikingov, Babu Jagu a pomáhal so zavlažovaním Saharskej púšte. Bohužiaľ zaplietol sa do nelegálneho užívania a obchodu s drogami, narkotikami a prekurzormi. Nakoniec umiera vo veku 30 rokov po troch dňoch abstinencie, prilepený na kríži.

tu je zdroj encyklopedia odkaz
none
106

102. Osvietený 20.12.2013, 14:21

Fotooon s tým malým množstvom si ma pobavil ako keby si daval heroin detom ale len v malom množstve a tvrdil by si že to už nie je droga a čo to je v malom množstve ? Nedroga ???
Ježiš Kristus (alebo tiež "Ježiš Nasral-šeckých" poprípade "Ježo" odtiaľ mylne zobrazovaná tzv. tŕňová koruna /to boli len ježkove pichliače/) je bájny hrdina zo série duchovných príbehov, známych ako Starý zákon a Nový zákon, ktoré boli vydané v súhrnnej zbierke s názvom "Biblia". Autor bohužiaľ...

20.12.2013, 16:01
Heroín nieje alkohol. -Chápem ťa však, že ako dieťa máš ešte problém s rozlišovaním vecí. Ale neboj: postupne ťa mama naučí.
none
125

106. 20.12.2013, 16:01

Heroín nieje alkohol. -Chápem ťa však, že ako dieťa máš ešte problém s rozlišovaním vecí. Ale neboj: postupne ťa mama naučí.

20.12.2013, 17:05
Fotoon to máš pravdu heroin nie je alkohol lebo alkohol je ďaleko horší odkaz
none
128

125. Osvietený 20.12.2013, 17:05

Fotoon to máš pravdu heroin nie je alkohol lebo alkohol je ďaleko horší http://zpravy.idnes.cz/alkohol-je-nebezpecnejsi-nez-heroin-i-crack-tvrdi-nova-studie-pt3-/zahranicni.aspx?c=A101101_142015_zahranicni_aha

20.12.2013, 17:15
Nic proti tebe, ale v niektorych veciach prehanas..
Myslim. ze by si nemal pisat o hlte vina, ktoru podavaju v hlavne protestantskych kostoloch v ramci konsubstancie tzv. Jezisovej krvi ako o nejakej tvrdej droge.
Nie je to ani tvrdy alkohol, ani ho nie je vela..

A v rkc nepoznaju ani transubstanciaciu krvi, pretoze tam podavaju len telo
(omsove vino by na tolko ovec prislo prilis draho)
none
129

128. 20.12.2013, 17:15

Nic proti tebe, ale v niektorych veciach prehanas..
Myslim. ze by si nemal pisat o hlte vina, ktoru podavaju v hlavne protestantskych kostoloch v ramci konsubstancie tzv. Jezisovej krvi ako o nejakej tvrdej droge.
Nie je to ani tvrdy alkohol, ani ho nie je vela..

A v rkc nepoznaju ani transubstanciaciu krvi, pretoze tam podavaju len telo
(omsove vino by na tolko ovec prislo prilis draho)

20.12.2013, 17:21
Wolfe samozrejme že z hltu vína sa nikto alkoholik nestane . Považujem to však za absolutnu zvratenosť dogiem podavať alkohol deťom . Tu šialenosť čo biblia vymyslela respektíve prebrala od horusa kedy ježiš z života potrebnej tekutiny akou je voda vyrába tvrde drogy je naozaj šialená myšlienka a totálna hluposť či ostuda . Každopadne ježiš získal týmto nalepku výrobcu tvrdých drôg čo ma naozaj zabáva
none
136

129. Osvietený 20.12.2013, 17:21

Wolfe samozrejme že z hltu vína sa nikto alkoholik nestane . Považujem to však za absolutnu zvratenosť dogiem podavať alkohol deťom . Tu šialenosť čo biblia vymyslela respektíve prebrala od horusa kedy ježiš z života potrebnej tekutiny akou je voda vyrába tvrde drogy je naozaj šialená myšlienka a totálna hluposť či ostuda . Každopadne ježiš získal týmto nalepku výrobcu tvrdých drôg čo ma naozaj zabáva

21.12.2013, 04:14
V našej cirkvi sa podáva výhradne hroznový mušt. (nealko) odkaz
none
137

129. Osvietený 20.12.2013, 17:21

Wolfe samozrejme že z hltu vína sa nikto alkoholik nestane . Považujem to však za absolutnu zvratenosť dogiem podavať alkohol deťom . Tu šialenosť čo biblia vymyslela respektíve prebrala od horusa kedy ježiš z života potrebnej tekutiny akou je voda vyrába tvrde drogy je naozaj šialená myšlienka a totálna hluposť či ostuda . Každopadne ježiš získal týmto nalepku výrobcu tvrdých drôg čo ma naozaj zabáva

21.12.2013, 04:22
Zas len dríst bez dôkazu. Víno od Horusa? (klamár)
none
135

125. Osvietený 20.12.2013, 17:05

Fotoon to máš pravdu heroin nie je alkohol lebo alkohol je ďaleko horší http://zpravy.idnes.cz/alkohol-je-nebezpecnejsi-nez-heroin-i-crack-tvrdi-nova-studie-pt3-/zahranicni.aspx?c=A101101_142015_zahranicni_aha

21.12.2013, 04:02
Opakujem oznam:
Víno v V MALOM MNOŽSTVE nieje droga.
(heroín je droga aj v malom množstve)

Kedy sa už naučíš myslieť?
none
121

100. Osvietený 20.12.2013, 14:06

Fotooon čiže ježiš nevyrábal z vody tvrde drogy /vino/ ??? Asi máš nejaku novelizovanu bibliu

20.12.2013, 16:51
tento zazrak bol prvym ,ktory ježis vykonal,ked premenil vodu na vino...ma to ale aj duchovny vyznam, toto je prvy zazrak, aky sa ma diať v človeku....
slovo bozie sa može v cloveku premienat na vino len posobením Ducha Sveteho....bez Ducha je to slovo len litera.....
nie je to pre teba moc zložité?
none
110

95. 20.12.2013, 13:54

bud konkretny ty retardovane čudo podla vsetkeho este aj teple....a drogujuce...

20.12.2013, 16:24
veriaci-4 + Fotooon: Zas ta krestanska laska? Mozno je Osvieteny taky echtros, ale myslel som si, ze:
Lk 6
27 Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia,
28 žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!
+
32 Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú.
33 Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.

Krestanstvo je len idea..., ktora zlyhala tak, ako musi nutne zlyhat kazda idea zalozena na cloveku...
Ked si spolocenstvo alebo spolocnost mysli, ze idea funguje, este neznamena, ze naozaj funguje.
Mnohi si mysleli aj o komunizme, ze fungoval, ze su si vsetci rovni.

Vsetci krestania si myslia, aki su moralne vyspelejsi a ze medzi nimi vladne laska, ktoru maju od Boha, pretoze Boh je laska, ale kde je ta laska?
Ved vidim len nenavist. Takze ako sa to vlastne odlisujete od neveriacich?

Ak by Boh naozaj existoval, tak idete do pekla spolu s neveriacimi. Pretoze kazete nieco ine a nerobite o nic lepsie..

Hovorite, ze ateisti su pysni, pretoze sa radia na vrchol rebricka nad ktorym nic/nikoho niet a tak pasuju seba za bohov, pritom mnohi ateisti si myslia aki su v prirode a vesmire malinki, a veriaci si myslia, ze Boh ich stvortil ako najvyssich.
Hovoria o pokani, ale pritom ho sami nemaju ani za mak. Pysne veria, ze su ti vyvoleni, dobri a spravodlivi a spaseni a kazdu nedelu sa v tom utvrdzuju v kostoloch a spolocenstvach..

Krestania, mohli by ste si konecne vstupit do seba a netvarit sa, ako keby ste boli nieco viac, ako keby ste boli lepsi a moralnejsi. Nie ste o nic vyssie ani nizsie ako neveriaci. Sme na tom vsetci uplne rovnako. Hlavne prosim nezivte v sebe ten klamlivy pocit, ze zijete podla toho co sa b biblii pise, ze kazal Jezis.
👍: Osvietený
none
111

110. 20.12.2013, 16:24

veriaci-4 + Fotooon: Zas ta krestanska laska? Mozno je Osvieteny taky echtros, ale myslel som si, ze:
Lk 6
27 Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia,
28 žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!
+
32 Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú.
33 Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia a...

20.12.2013, 16:29
Osvietený nieje náš nepriateľ. Týka sa to len nepriateľov (inak by si nemohol nič zlé povedať ani len svojmu dieťaťu vrámci výchovy, keď robí zle)
none
114

111. 20.12.2013, 16:29

Osvietený nieje náš nepriateľ. Týka sa to len nepriateľov (inak by si nemohol nič zlé povedať ani len svojmu dieťaťu vrámci výchovy, keď robí zle)

20.12.2013, 16:37
Je rozdiel pohrozit z obavy a z lasky,
alebo zo zlomyselnosti, popripade kvoli vlastnemu egu ...
👍: Osvietený
none
118

114. 20.12.2013, 16:37

Je rozdiel pohrozit z obavy a z lasky,
alebo zo zlomyselnosti, popripade kvoli vlastnemu egu ...

20.12.2013, 16:46
Ano. Podobne, ako Ježiš pohrozil farizeom. (viď prísp.86) -Aj to bolo z lásky, pretože im chcel týmto tvrdým oznámením pravdy o nich pomôcť, aby sa prebrali zo svojej tuposti, a obrátili k Bohu, a nešli do pekla. (podobný je aj môj vzťah k Osvietenému)
none
126

118. 20.12.2013, 16:46

Ano. Podobne, ako Ježiš pohrozil farizeom. (viď prísp.86) -Aj to bolo z lásky, pretože im chcel týmto tvrdým oznámením pravdy o nich pomôcť, aby sa prebrali zo svojej tuposti, a obrátili k Bohu, a nešli do pekla. (podobný je aj môj vzťah k Osvietenému)

20.12.2013, 17:05
No neviem, ze by si ho tak miloval...
Trochu mi to pripomina veriaceho, ktory tvrdi, ze chce rozsirovat evanjelium, a pritom mu vlastne ide len o presadzovanie jeho vlastneho nazoru a idey ktoru prebral

Ego je silna vec a tyka sa kazdeho cloveka, ci to chce alebo nechce a moze to kludne zapierat (inym a dokonca i sebe) a tvarit sa, ze len podava kvapky proti chorobe, ktore su sice hnusne horke ale pritom ucinne
none
134

126. 20.12.2013, 17:05

No neviem, ze by si ho tak miloval...
Trochu mi to pripomina veriaceho, ktory tvrdi, ze chce rozsirovat evanjelium, a pritom mu vlastne ide len o presadzovanie jeho vlastneho nazoru a idey ktoru prebral

Ego je silna vec a tyka sa kazdeho cloveka, ci to chce alebo nechce a moze to kludne zapierat (inym a dokonca i sebe) a tvarit sa, ze len podava kvapky proti chorobe, ktore su sice hnusne horke ale pritom ucinne

21.12.2013, 03:52
Cieľom nášho kázania (nech už vyzerá akokoľvek) je predovšetkým, aby sa ľudia nedostali do pekla, ale do neba.
V druhom leveli je to potom snaha zapchať ústa zvodcom a kazateľom scestných ideí, ako napr darwinizmus, ateizmus.
none
140

134. 21.12.2013, 03:52

Cieľom nášho kázania (nech už vyzerá akokoľvek) je predovšetkým, aby sa ľudia nedostali do pekla, ale do neba.
V druhom leveli je to potom snaha zapchať ústa zvodcom a kazateľom scestných ideí, ako napr darwinizmus, ateizmus.

21.12.2013, 08:57
Je dost blbe, ked chces ukazat nieco, co hoc moze byt aj v urcitom zmysle dobre, svojou spupnostou a pychou...
none
142

140. 21.12.2013, 08:57

Je dost blbe, ked chces ukazat nieco, co hoc moze byt aj v urcitom zmysle dobre, svojou spupnostou a pychou...

21.12.2013, 19:33
V čom sa ti zdá, Že je to spupnosť a pýcha? (cituj)
none
144

142. 21.12.2013, 19:33

V čom sa ti zdá, Že je to spupnosť a pýcha? (cituj)

21.12.2013, 23:06
Tvaris sa, ze chces naviest Osvieteneho na spravnu cestu, ze chces pre neho dobre, ale v skutocnosti chces len povedat, "aky je blbec"...
Ak ta nahodou niekto obvini z nenavisti, este to zahrajes do outu, akoze mu chces dobre - otvorit oci...
Docela by ma zaujimalo, ze ci to len predstieras a teda si este navyse aj pokrytec, alebo tomu aj sam veris
none
145

144. 21.12.2013, 23:06

Tvaris sa, ze chces naviest Osvieteneho na spravnu cestu, ze chces pre neho dobre, ale v skutocnosti chces len povedat, "aky je blbec"...
Ak ta nahodou niekto obvini z nenavisti, este to zahrajes do outu, akoze mu chces dobre - otvorit oci...
Docela by ma zaujimalo, ze ci to len predstieras a teda si este navyse aj pokrytec, alebo tomu aj sam veris

22.12.2013, 00:31
Nie. Najprv mu nastavujem iba zrkadlo, aby sa videl. On by stejne inej reči, než reči debila nerozumel. (=reči jeho kmeňa) -Až potom, keď snáď pochopí a začne k debate pristupovať inak než trollizmom a výsmechom (to záleží na ňom), zmením tón a charakter diskusie i ja. Dovtedy na to zabudni. (s blbcami sa neoplatí baviť inak, ako s blbcom)

Prísl.26,5
Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby nebol múdrym vo svojich očiach.
none
147

145. 22.12.2013, 00:31

Nie. Najprv mu nastavujem iba zrkadlo, aby sa videl. On by stejne inej reči, než reči debila nerozumel. (=reči jeho kmeňa) -Až potom, keď snáď pochopí a začne k debate pristupovať inak než trollizmom a výsmechom (to záleží na ňom), zmením tón a charakter diskusie i ja. Dovtedy na to zabudni. (s blbcami sa neoplatí baviť inak, ako s blbcom)

Prísl.26,5
Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby nebol múdrym vo svojich očiach.

22.12.2013, 00:39
(je to súčasť stratégie. Ak to nechceš pochopiť, tak nemusíš. S tebou sa byvím napríklad inak. Nie ako s ním. Bavím sa s tebou podľa spôsobu, akým sa ty bavíš somnou a podľa toho, ako k veciam pristupuješ)
none
148

145. 22.12.2013, 00:31

Nie. Najprv mu nastavujem iba zrkadlo, aby sa videl. On by stejne inej reči, než reči debila nerozumel. (=reči jeho kmeňa) -Až potom, keď snáď pochopí a začne k debate pristupovať inak než trollizmom a výsmechom (to záleží na ňom), zmením tón a charakter diskusie i ja. Dovtedy na to zabudni. (s blbcami sa neoplatí baviť inak, ako s blbcom)

Prísl.26,5
Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby nebol múdrym vo svojich očiach.

22.12.2013, 02:54
Ak to beries takto, tak to skusim vysvetlit v tomto uhle: Psa neodnaucis hryzt ked ho budes mlatit palicou. Bude hryzt este viac... Niekedy laska, pohladkanie dokaze spravit viac..

Este vysvetlim tu spupnost a pychu: Veriaci maju pocit, ze maju nieco naviac.. Nieco co neveriacim chyba.. Dost malokedy to nedavaju najavo. Myslia si, ze maju desat unique prikazani
(pricom taketo prikazania mali asi len v inych podobach vo svojich kodexoch aj ine narody),
/*
(aj ked ich bolo v skutocnosti cca 613 (taryag mitzvot) obsiahnutych v dalsich knihach ako numeri a deuteronomium, nehovoriac, ze sa tie prikazy menili kazdu "chvilku". Najprv prikazy Adamovi a Eve, neskor 7 prikazov Noemu po potope, potom Mojzis, neskor Jezis, neviem ci som nieco nevynechal)
*/
tak maju pocit, ze maju moralku vsadenu samotnym Bohom.
Nehovoriac o tom, ze si myslia, ze chudakom neveriacim treba pomoct najst Boha.
(Nehovorim, ze neveriaci nie su v tomto rovnaki a netvaria sa, ze veriacim treba pomoct najst rozum)
none
149

148. 22.12.2013, 02:54

Ak to beries takto, tak to skusim vysvetlit v tomto uhle: Psa neodnaucis hryzt ked ho budes mlatit palicou. Bude hryzt este viac... Niekedy laska, pohladkanie dokaze spravit viac..

Este vysvetlim tu spupnost a pychu: Veriaci maju pocit, ze maju nieco naviac.. Nieco co neveriacim chyba.. Dost malokedy to nedavaju najavo. Myslia si, ze maju desat unique prikazani
(pricom taketo prikazania mali asi len v inych podobach vo svojich kodexoch aj ine narody),
/*
(aj ked ich bolo v ...

22.12.2013, 02:56
Mam trochu problem verbalne vyjadrovat moje myslienky, ktore su prilis komplexne a niekedy utrzkovite, ale skusim to napisat inak:

U veriacich mi vadi ten ich dojem moralnej bezchybnosti a falosna fasada blahosklonnosti, ktorou tlacia na ludi - roznasajuc "dobru spravu" (ev-angelium) na perach, avsak v srdciach vtlacajuc a presadzujuc svoj osobny nazor, pocitujuc hnev ba niekedy az nenavist, ked s tym dotycny nesuhlasi a posuva ho na uroven hlupaka, pretoze odmieta "zachranu tak laskaveho Boha a jeho syna, ktory sa obetoval za nas vsetkych". Niekedy je hnev taky velky, ze len odobruje "zasluzeny" trest horuceho pekla.
Len nadradenost a ziadna pokora..
Inak ja osobne by som ich nenazyval, veriacich, pretoze oni neveria, ze boh existuje, oni to stopercentne vedia.
A krestanmi su mozno len preto, ze boli pokrsteni, rozhodne nie pre ideu, ktoru kazal biblicky Jezis, pretoze to by nebol krestan jediny clovek na Zemi.

Pozeral som taky dost popularnym sposobom spraveny film Luther.
Pacili sam i tam vyroky
"Ked som sa stal mníchom, veril som, ze ma mnísske habit ucini svatym.
Aky som len bol arogantny hlupak..
Teraz zo mna urobili doktora teologie,
a som v pokuseni uveri?t, ze ma toto rucho ucenca ucini mudrym."

Niektori tu "pokrikuju" ako su naplneni duchom svatym, mam pocit, ze to vnimaju (hoc i implicine), ako keby boli sami bohmi a teda nad ostatnymi (mozu kricat, ze to tak nie je, vykazuju nieco ine).
Krestanska viera zas mnohych krestanov naplna pocitom moralnej cistoty, aku mal biblicky Jezis...
none
150

149. 22.12.2013, 02:56

Mam trochu problem verbalne vyjadrovat moje myslienky, ktore su prilis komplexne a niekedy utrzkovite, ale skusim to napisat inak:

U veriacich mi vadi ten ich dojem moralnej bezchybnosti a falosna fasada blahosklonnosti, ktorou tlacia na ludi - roznasajuc "dobru spravu" (ev-angelium) na perach, avsak v srdciach vtlacajuc a presadzujuc svoj osobny nazor, pocitujuc hnev ba niekedy az nenavist, ked s tym dotycny nesuhlasi a posuva ho na uroven hlupaka, pretoze odmieta "zachranu tak laskav...

22.12.2013, 03:01
Schvalne som to rozhadzal do troch prispevkov, aj tak ten text nema az taku integritu , tak aspon to rozdelujem, nech je to prehladnejsie...

Okrem toho nemyslim si, ze akakolvek zo stran (veriaci/neveriaci) zmeni nazor tych druhych..
A uz vobec nie agresivnym sposobom...

Ja sa napriklad nesnazim zmenit niekoho nazor (mozno niekedy, ale nie majoritne vo viere v Boha (ak tak cinim, tak je to skor kvoli tomu, ze ma popichol podobnym sposobom), skor v nahladoch ludi na Boha), skor ma zaujimaju reakcie ludi, ako vysvetlia "tazke otazky".

Vlastne moje vlastne "tazke otazky" (ktore vznikali prave citanim biblie) boli dovodom preco som aj prestal verit...
Dokonca som chcel pouzit apologetiku ako zbran proti samemu sebe, bud sa mi to nepodarilo, alebo som to proste nestihol...
Hlavne apologetika sa snazi hlavne vysvetlovat "lahke otazky" (pohodlnejsie) niekedy mi to prislo ako keby chceli len uz/stale veriacich utvrdit vo viere, nie otazky ludi s problemom s vierou...
none
151

150. 22.12.2013, 03:01

Schvalne som to rozhadzal do troch prispevkov, aj tak ten text nema az taku integritu , tak aspon to rozdelujem, nech je to prehladnejsie...

Okrem toho nemyslim si, ze akakolvek zo stran (veriaci/neveriaci) zmeni nazor tych druhych..
A uz vobec nie agresivnym sposobom...

Ja sa napriklad nesnazim zmenit niekoho nazor (mozno niekedy, ale nie majoritne vo viere v Boha (ak tak cinim, tak je to skor kvoli tomu, ze ma popichol podobnym sposobom), skor v nahladoch ludi na Bo...

22.12.2013, 09:50
Wolfe:

Je však otázka, či tento konkrétny pes pohladenie prijme. Pri iných psoch naopak pomôže len palica, inak neskrotnú. Treba rozlišovať prípad od prípadu.

To čo neveriacim chýba, je Kristus. Inak sa nemáme my veriaci čím chváliť. Všetko totiž, čo máme, máme od neho a nie sami zo seba. Dokonca aj to, že sme v neho uverili práve my, je Jeho milosť. Nie naša. (...nie naša zásluha...) -Ak niekto z kresťanov učí inak, je nadutý a ničomu nerozumie.

Keď somnou dotyčný nesúhlasí, nemám s tým problém. Problém nastáva až vtedy, keď dotyčný moju vieru a presvedčenie zosmiešňuje a kydá kydy. Vtedy si to odomňa zlízne, a pôjdem na df-ku po ňom.

U teba sa mi ľúbi, že vo všeobecnosti moju vieru nezosmiešňuješ. Preto proti tebe prakticky nič nemám. (...občas sa síce stane, že súhlasíš s príspevkom, ktorý obsahuje aj zosmiešnenia, ale inak nemám dôvod sa ku teba správať podľa Prísl.26,5. (...s tebou sa dá porozprávať...)
none
152

151. 22.12.2013, 09:50

Wolfe:

Je však otázka, či tento konkrétny pes pohladenie prijme. Pri iných psoch naopak pomôže len palica, inak neskrotnú. Treba rozlišovať prípad od prípadu.

To čo neveriacim chýba, je Kristus. Inak sa nemáme my veriaci čím chváliť. Všetko totiž, čo máme, máme od neho a nie sami zo seba. Dokonca aj to, že sme v neho uverili práve my, je Jeho milosť. Nie naša. (...nie naša zásluha...) -Ak niekto z kresťanov učí inak, je nadutý a ničomu nerozumie.

Keď somnou dotyčný nes...

22.12.2013, 23:50
Cim sa vykazuju, ako tvrdis ti ktori maju Krista? Ja som akosi rozdiel nezbadal.
Ti ktori maju Krista sa chovaju rovnako (mozno este s nejakou tou spominanou pychou navrch - samozrejme su vynimky), ako ti ktori ho teda nemaju..

"Dokonca aj to, že sme v neho uverili práve my, je Jeho milosť. Nie naša. (...nie naša zásluha...) -Ak niekto z kresťanov učí inak, je nadutý a ničomu nerozumie." >> (Toto som tusim pocul v katolickom kostole ako dar viery - viera ako dar Bozi)
To znamena, ze ti, ktori v Neho neveria, vlastne za to nemozu, pretoze On im nedal tu milost. Preco ich potom chce za to trestat?

Vieru nezvyknem zosmiesnovat. Sam som bol veriaci.
Mozno len ak z nejakej nastvanosti, ked veriaci zacne zosmiesnovat ateistov, alebo ked dotycny zapada do bigotneho fanatizmu...
(Nerad to robim, ale nie som perfektny, a sem tam sa smyknem...)
Len aby sa vedelo, niekedy ked suhlasim s prispevkom tak nemusi znamenat, ze suhlasim z celym (niekedy uz pre istotu vyseknem tu cast s ktorou suhlasim a napisem to pod prispevok, ale predsa len som clovek pohodlny a kliknut na suhlasim je jednoduchsie).
Niekedy staci len jedna veta a nemusi byt ani dominantna, temy toho prispevku...
👍: Osvietený
none
153

152. 22.12.2013, 23:50

Cim sa vykazuju, ako tvrdis ti ktori maju Krista? Ja som akosi rozdiel nezbadal.
Ti ktori maju Krista sa chovaju rovnako (mozno este s nejakou tou spominanou pychou navrch - samozrejme su vynimky), ako ti ktori ho teda nemaju..

"Dokonca aj to, že sme v neho uverili práve my, je Jeho milosť. Nie naša. (...nie naša zásluha...) -Ak niekto z kresťanov učí inak, je nadutý a ničomu nerozumie." >> (Toto som tusim pocul v katolickom kostole ako dar viery - viera ako dar Bozi)
To znamena...

23.12.2013, 09:50
Záleží na tom, v čom sa tak chovajú. Ak iba slovne bojujú proti bludom a napomínajú a kárajú márnotlachov, je to vporiadku. Veď to robil aj Kristus, a sme ku tomu vyzvaní aj písmom:
Títovi 1,10-13
"Lebo je mnoho i nepoddajných, márnomluvných a zvoditeľov mysle, najmä tí z obriezky, ktorým treba zapchať ústa, ktorí prevracajú celé domy učiac, čo sa nemá, pre mrzký zisk. Ktosi z nich, ich vlastný prorok, povedal: Kréťania boli a sú vždycky lhári, zlé zvieratá, lenivé bruchá. To svedoctvo je pravdivé. A pre tú príčinu ich prísne tresci, aby boli zdraví vo viere" odkaz
2 Tim.4,2-4
"Káž slovo, pristupuj v pravý i nepravý čas, karhaj, tresci, napomínaj s celou zhovievavosťou a s učením. Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši, a odvrátia uši od pravdy" odkaz

Záleží aj na tebe, či ho hľadáš, alebo nie. To, či uveríš je samozrejme Jeho milosť, ale začína to tvojim chcením a úprimnou prosbou ku nemu.

Ok. Ja viem, že ty reaguješ inak. (lepšie)
none
159

153. 23.12.2013, 09:50

Záleží na tom, v čom sa tak chovajú. Ak iba slovne bojujú proti bludom a napomínajú a kárajú márnotlachov, je to vporiadku. Veď to robil aj Kristus, a sme ku tomu vyzvaní aj písmom:
Títovi 1,10-13
"Lebo je mnoho i nepoddajných, márnomluvných a zvoditeľov mysle, najmä tí z obriezky, ktorým treba zapchať ústa, ktorí prevracajú celé domy učiac, čo sa nemá, pre mrzký zisk. Ktosi z nich, ich vlastný prorok, povedal: Kréťania boli a sú vždycky lhári, zlé zvieratá, lenivé bruchá. To svedoctvo j...

23.12.2013, 11:30
Myslim, ze v tomto citate co si napisal sa nepise o neveriacich, ale prave o veriacich farizejov/zakonnikov..

Len ked niekto niekomu nieco dohovara tak dost zavisi co z toho dohovarajuceho prysti, ci laska, alebo pycha a pocit nadradenosti...

Heh Pavol, (mi pride ako) sexisticky drsniak (pravda Matus ten zas vsetko okrasluje a vylepsuje aby to lepsie znelo.. este ako tak Matus a asi aj Marek)

Ked som stracal vieru, myslis, ze som nechcel, ze som neprosil?
none
160

159. 23.12.2013, 11:30

Myslim, ze v tomto citate co si napisal sa nepise o neveriacich, ale prave o veriacich farizejov/zakonnikov..

Len ked niekto niekomu nieco dohovara tak dost zavisi co z toho dohovarajuceho prysti, ci laska, alebo pycha a pocit nadradenosti...

Heh Pavol, (mi pride ako) sexisticky drsniak (pravda Matus ten zas vsetko okrasluje a vylepsuje aby to lepsie znelo.. este ako tak Matus a asi aj Marek)

Ked som stracal vieru, myslis, ze som nechcel, ze som neprosil?

23.12.2013, 11:57
V tom prvom citáte čiastočne ano. V tom druhom je to však povedané všeobecné.

Ako chceš zistiť z príspevku pocity či motívy dotyčného, keď píše príspevok?

Rôzni ľudia - rôzne temperamenty, pravda však zostáva jedna.

Neviem, ja ťa nepoznám. Neviem, kôli čomu si stratil vieru.
none
162

160. 23.12.2013, 11:57

V tom prvom citáte čiastočne ano. V tom druhom je to však povedané všeobecné.

Ako chceš zistiť z príspevku pocity či motívy dotyčného, keď píše príspevok?

Rôzni ľudia - rôzne temperamenty, pravda však zostáva jedna.

Neviem, ja ťa nepoznám. Neviem, kôli čomu si stratil vieru.

24.12.2013, 12:19
Preco som prestal verit
Ked som zistil (na realnych ludoch), ze krestanstvo ako idea vobec nefunguje. Vobec nerobi ludi lepsimi, mozno len naoko.
To bola iskra.

Ta ma nejak podnietila viac studovat bibliu a zistil som, ze vsetko je to len o psychologii, moci (v minulosti i sucasnosti)..
To, ako je v biblii plno kontradikcii. Ako boh funguje s vlastnostami cloveka.
O dedicnom predavani moci (nasledujuci velknazi, ktori viedli narodi, boli obycajne synovia alebo nejaka blizka rodina).
Pride mi to, akoby nejaky clovek chcel zaviest nejake pravo a poriadok do barbarskeho naroda, lenze sam ako autorita nefungoval. Ked sa mu to podarilo, a tym padom ukotvil aj moc, ta mu prerastla do hlavy.

Stary zakon mi pripomina stredoveku inkvizicu, az na to, ze tam ludi neupalovali ale kamenovali za taborom/mestom.
(Toto som az prilis zjednodusene zhrnul)
none
164

162. 24.12.2013, 12:19

Preco som prestal verit
Ked som zistil (na realnych ludoch), ze krestanstvo ako idea vobec nefunguje. Vobec nerobi ludi lepsimi, mozno len naoko.
To bola iskra.

Ta ma nejak podnietila viac studovat bibliu a zistil som, ze vsetko je to len o psychologii, moci (v minulosti i sucasnosti)..
To, ako je v biblii plno kontradikcii. Ako boh funguje s vlastnostami cloveka.
O dedicnom predavani moci (nasledujuci velknazi, ktori viedli narodi, boli obycajne synovia alebo nejaka b...

24.12.2013, 22:08
Veril si zle, ak si veril kôli ľuďom a nie kôli Bohu. Tvoja viera bola položená na nesprávnych základoch. Ak keby celý svet odpadol od Boha, ty si mal zostať.

Ak si v biblii nerozpoznal Boží hlas k tebe, bude to pravdepodobne preto, lebo si nikdy v Boha skutočne neuveril. Hľadaj Boha, a nie cirkvi a ľudí. (ja sa o cirkev moc nestarám)

Starý zákon je zákonom skutku a odplaty. Preto sú v ňom trochu tvrdšie veci. Často sa tam môžeš cítiť ako na popravisku, lebo v tamojšom skazenom svete to bolo treba. Starý zákon platí stále, avšak odplatu už nemôžu vykonávať stúpenci Boha, ale vykoná ju Boh sám na konci času.
none
166

164. 24.12.2013, 22:08

Veril si zle, ak si veril kôli ľuďom a nie kôli Bohu. Tvoja viera bola položená na nesprávnych základoch. Ak keby celý svet odpadol od Boha, ty si mal zostať.

Ak si v biblii nerozpoznal Boží hlas k tebe, bude to pravdepodobne preto, lebo si nikdy v Boha skutočne neuveril. Hľadaj Boha, a nie cirkvi a ľudí. (ja sa o cirkev moc nestarám)

Starý zákon je zákonom skutku a odplaty. Preto sú v ňom trochu tvrdšie veci. Často sa tam môžeš cítiť ako na popravisku, lebo v tamojšom skazenom...

25.12.2013, 02:17
to bola len iskra nie plamen. Plamen bola biblia.
Uz som to tu niekolkokrat pisal,ze ak by bola biblia len nejasnou referenciou, ktora bola skazena ludmi, prepismi a prekladmi a nebrala sa nadiktovana Bohom, tak by som bol ochotny uverit v Boha .. najlepsie som to vyjadril asi tu: odkaz #66 najsirsi (treti odstavec)

To co som popisoval predtym som najlepsie asi vyjadril tu:
odkaz #25
v #41 sa tam odkazujem na
odkaz #54 (popripade tiez #86)
kde sa tiez odkazujem na
odkaz #142
ale tiez #169 (male kontradikcie)

Tieto dlhe texty su nieco malo mojich myslienok o krestanstve/judaizme, bohu, biblii a krestanoch/hebrejcoch.

V Boha som veril celym svojim srdcom, mimo toho ked popisujem taketo veci, tak vzdy cakam, ze mi niekto povie presne toto...
none
165

162. 24.12.2013, 12:19

Preco som prestal verit
Ked som zistil (na realnych ludoch), ze krestanstvo ako idea vobec nefunguje. Vobec nerobi ludi lepsimi, mozno len naoko.
To bola iskra.

Ta ma nejak podnietila viac studovat bibliu a zistil som, ze vsetko je to len o psychologii, moci (v minulosti i sucasnosti)..
To, ako je v biblii plno kontradikcii. Ako boh funguje s vlastnostami cloveka.
O dedicnom predavani moci (nasledujuci velknazi, ktori viedli narodi, boli obycajne synovia alebo nejaka b...

25.12.2013, 00:27
oprava: viedli narody (nie narodi )
none
154

152. 22.12.2013, 23:50

Cim sa vykazuju, ako tvrdis ti ktori maju Krista? Ja som akosi rozdiel nezbadal.
Ti ktori maju Krista sa chovaju rovnako (mozno este s nejakou tou spominanou pychou navrch - samozrejme su vynimky), ako ti ktori ho teda nemaju..

"Dokonca aj to, že sme v neho uverili práve my, je Jeho milosť. Nie naša. (...nie naša zásluha...) -Ak niekto z kresťanov učí inak, je nadutý a ničomu nerozumie." >> (Toto som tusim pocul v katolickom kostole ako dar viery - viera ako dar Bozi)
To znamena...

23.12.2013, 09:55
bavit sa s fotooonom o ježiškovi to skôr psa naučím čítať a písať
none
155

154. Osvietený 23.12.2013, 09:55

bavit sa s fotooonom o ježiškovi to skôr psa naučím čítať a písať

23.12.2013, 10:09
Trafená hus gagoce.
👍: Osvietený
none
156

155. 23.12.2013, 10:09

Trafená hus gagoce.

23.12.2013, 10:16
Fotooon pravdu máš .
none
157

154. Osvietený 23.12.2013, 09:55

bavit sa s fotooonom o ježiškovi to skôr psa naučím čítať a písať

23.12.2013, 10:32
maš pravdu, radšej uč svojho psa čitať a písať/lepšie urobíš/ debaty o Bohu ti zjavne škodia....
none
96

93. Osvietený 20.12.2013, 13:50

Fotooon si plný nenávisti čo ma u dogmatika síce neprekvapuje ale ty máš už patologické zmeny

20.12.2013, 13:56
Čo: trafil som?
none
104

92. 20.12.2013, 13:47

Viem, že pravda ťa len baví. Inak by si tu nepísal také nehorázne sprostosti a spamoval nimi témy.
...Keďže tvoja činnosť na df-ku spočíva len v spamovaní copy-paste nezmyslov, tak sa priprav. Tvoje témy budú vždy statočne zaspamované.

20.12.2013, 15:44
uz dvakrat ti Osvieteny pisal o "miluj svojho nepriatela a dobrorec mu" a vyhol si sa tomu ako keby to tam ani nebolo napisane...
Takze na co nemas argument zignorujes a aktivne utocis na co argument mas?
👍: Osvietený
none
107

104. 20.12.2013, 15:44

uz dvakrat ti Osvieteny pisal o "miluj svojho nepriatela a dobrorec mu" a vyhol si sa tomu ako keby to tam ani nebolo napisane...
Takze na co nemas argument zignorujes a aktivne utocis na co argument mas?

20.12.2013, 16:16
A v 86 som mu raz odpísal, že on nieje môj nepriateľ.
none
112

107. 20.12.2013, 16:16

A v 86 som mu raz odpísal, že on nieje môj nepriateľ.

20.12.2013, 16:33
aha ok, tak beriem zpat, tak potom plati to co som pisal v 103 (ako si ako pozeram v 108 potvrdil 😉)

Inak s tym bliznym je to v podobenstve dost zjednodusene...

V prirovnani dal len priklad ludi ktori mohli a nepomohli a ktory mohol a pomohol.

Ale nie je tam nic o tom ked niekto pomoct nepotrebuje a teda ludia mu nepomahaju, ale keby tu pomoct potreboval, tak by mu pomohli .. nazval by som to latentny blizny.

Taktiez tam nie je nic, o ludoch, ktory by pomohli ale nemozu .. atd..
👍: Osvietený
none
117

112. 20.12.2013, 16:33

aha ok, tak beriem zpat, tak potom plati to co som pisal v 103 (ako si ako pozeram v 108 potvrdil 😉)

Inak s tym bliznym je to v podobenstve dost zjednodusene...

V prirovnani dal len priklad ludi ktori mohli a nepomohli a ktory mohol a pomohol.

Ale nie je tam nic o tom ked niekto pomoct nepotrebuje a teda ludia mu nepomahaju, ale keby tu pomoct potreboval, tak by mu pomohli .. nazval by som to latentny blizny.

Taktiez tam nie je nic, o ludoch, ktory b...

20.12.2013, 16:41
V 108 máš odpoveď.

Už význam slova "blížny" (blízky) by ti mal napovedať, o koho ide, a že definícia je správna.

Tam nejde len o pomoc, ale aj o starosť/záujem o človeka. Ten, kto sa o mňa nezaujíma, nieje môj blížny.
none
86

81. Osvietený 20.12.2013, 12:51

Fotooon zaujímave vysvetlenie si dogiem nepomohol si nie si blížny . Máš pravdu nie som tvoj blížny nie som ani teplý ako Ty ani Ti pomáhať netúžim
Toto už neplatí ???
Ježiš v Biblii ,,Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú..“ Dobrorečiť je žehnať, On hovorí, že ľuďom, ktorí ti prajú zle, ktorí ťa preklínajú alebo akokoľvek ti škodia alebo ti niečo na nich vadí, ty naopak im žehnaj a miluj ich. Milovať nepriateľa...

20.12.2013, 13:05
Ty niesi ani môj nepriateľ, pretože si mi nijako neublížil. Ty si proste len kecálek podobný farizeom, ktorým Ježiš slovne čistil žalúdky - viď.:

Matúš 23
17 Blázni a slepci,...
24 Slepí vodcovia,...
33 Hadi, vreteničie plemeno! Ako uniknete odsúdeniu do pekla?
odkaz

Čiže keď ti občas niečo podobné poviem, neieje to nič zlé, a tebe to zároveň pomôže prevetrať tvoju dutú hlavu.
none
89

86. 20.12.2013, 13:05

Ty niesi ani môj nepriateľ, pretože si mi nijako neublížil. Ty si proste len kecálek podobný farizeom, ktorým Ježiš slovne čistil žalúdky - viď.:

Matúš 23
17 Blázni a slepci,...
24 Slepí vodcovia,...
33 Hadi, vreteničie plemeno! Ako uniknete odsúdeniu do pekla?
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=SEP&v=19&kv=19&k=Mt&kap=23

Čiže keď ti občas niečo podobné poviem, neieje to nič zlé, a tebe to zároveň pomôže prevetrať tvoju dutú hlavu.

20.12.2013, 13:17
Fotooon ježiš bol taký neurotik ? Ono ak bol pod parou čo bol on stále tak musela prísť aj reakcia .
none
90

89. Osvietený 20.12.2013, 13:17

Fotooon ježiš bol taký neurotik ? Ono ak bol pod parou čo bol on stále tak musela prísť aj reakcia .

20.12.2013, 13:43
Keby si radšej vedel, čo je to neurotik.
none
94

90. 20.12.2013, 13:43

Keby si radšej vedel, čo je to neurotik.

20.12.2013, 13:52
Neuróza je zastrešujúci pojem pre rôzne funkčné psychické poruchy, ktoré zahŕňajú pocity úzkosti, strachu a duševnej nerovnováhy. Na rozdiel od psychóz a porúch osobnosti nezasahujú schopnosť pacientov racionálne uvažovať, títo sú preto ľahšie ovplyvniteľní a liečiteľní. Pojem neuróza je veľmi úzko spätý s freudiánskou psychoanalytickou školou a v súčasnosti sa už skôr nepoužíva.

Podstatou neurózy je podľa psychoanalýzy nevyriešený konflikt (rozpor medzi dvoma protichodnými tendenciami: tzv. Ja a Ono). Neurózy sú choroby sociálnych vzťahov a hlboko zasahujú do vzťahu neurotika k spoločnosti. O pacientoch s neurózou sa predpokladá, že v najútlejšom detstve mali dobrú starostlivosť, ale niekedy po druhom roku života, obvykle pred dovŕšením veku piatich alebo šiestich rokov, nastalo zhoršenie.
none
98

94. Osvietený 20.12.2013, 13:52

Neuróza je zastrešujúci pojem pre rôzne funkčné psychické poruchy, ktoré zahŕňajú pocity úzkosti, strachu a duševnej nerovnováhy. Na rozdiel od psychóz a porúch osobnosti nezasahujú schopnosť pacientov racionálne uvažovať, títo sú preto ľahšie ovplyvniteľní a liečiteľní. Pojem neuróza je veľmi úzko spätý s freudiánskou psychoanalytickou školou a v súčasnosti sa už skôr nepoužíva.

Podstatou neurózy je podľa psychoanalýzy nevyriešený konflikt (rozpor medzi dvoma protichodnými tendenciami:...

20.12.2013, 13:59
Mám 2 otázky:
1:
Čítal si vôbec to, čo si sem skopíroval? odkaz
2:
Kde vidíš v Ježišovom prípade pocity úzkosti a strachu?
none
119

98. 20.12.2013, 13:59

Mám 2 otázky:
1:
Čítal si vôbec to, čo si sem skopíroval? http://sk.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B3za
2:
Kde vidíš v Ježišovom prípade pocity úzkosti a strachu?

20.12.2013, 16:47
S tym musim suhlasit, aspon co sa tyka podla textov biblie to nevyzera, ze by bol Jezis neurotik..
Raz mu sice praskly nervy v chrame, ale to tam nepatri...

(Lenze netusim ci vobec bol a kto bol, ak bol...)
👍: Osvietený
none
120

119. 20.12.2013, 16:47

S tym musim suhlasit, aspon co sa tyka podla textov biblie to nevyzera, ze by bol Jezis neurotik..
Raz mu sice praskly nervy v chrame, ale to tam nepatri...

(Lenze netusim ci vobec bol a kto bol, ak bol...)

20.12.2013, 16:50
Tebe by nepraskli, keby tvoj syn prišiel do tvojho bytu s narkomafiou a kuli tam plány o najbližšom priekupníctve?
none
124

120. 20.12.2013, 16:50

Tebe by nepraskli, keby tvoj syn prišiel do tvojho bytu s narkomafiou a kuli tam plány o najbližšom priekupníctve?

20.12.2013, 16:58
Ja som nic nevycital (a uplne to chapem, ani si nemusel hadzat analogiu), len som konstatoval...
👍: Osvietený
none
115

94. Osvietený 20.12.2013, 13:52

Neuróza je zastrešujúci pojem pre rôzne funkčné psychické poruchy, ktoré zahŕňajú pocity úzkosti, strachu a duševnej nerovnováhy. Na rozdiel od psychóz a porúch osobnosti nezasahujú schopnosť pacientov racionálne uvažovať, títo sú preto ľahšie ovplyvniteľní a liečiteľní. Pojem neuróza je veľmi úzko spätý s freudiánskou psychoanalytickou školou a v súčasnosti sa už skôr nepoužíva.

Podstatou neurózy je podľa psychoanalýzy nevyriešený konflikt (rozpor medzi dvoma protichodnými tendenciami:...

20.12.2013, 16:37
ako môže niekto zahŕňaovať pocit úzkosti, strachu a duševnej nerovnováhy a zaroveň racionálne uvažovať? reaguješ, akoby sa ťa dotkol a ty sa nam chceš mihnuť vo svetle, aby sme si nahodou nemysleli že si neurotik. ty neurotik rozhodne si, hoci si mysliš že ked sa smeješ sa nim nestaneš. to čo popisuješ v druhom odstavci nieje neuroza aj keby to bolo podpisane neviem akym Mudr v oblasti psychiatrie o ktorej sa ani dnes do kopy nič nevie. neurotizmus je sprievodnym javom posadnutia o čom vedel Ježiš a nielen on často vykonaval exorcizmus. čudoval by si sa koľko ľudi je posadnutych
none
103

75. 20.12.2013, 12:22

Podľa Ježišovej definície, ty niesi môj blížny:

Luk.10,29-37
"...ďalej sa pýtal Ježiša: A kto je môj blížny? Nato Ježiš začal rozprávať: Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj levita; keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľú...

20.12.2013, 15:39
To znamena, ze skoro nikto nie je tvoj blizny..

To je fakt, mate milovat len Boha, svojich bliznych a nepriatelov.. a osvieteny nespada ani do jednej skupiny
(Osvieteny, nie si boh, ze nie?), takze ma smolu...
👍: Osvietený
none
108

103. 20.12.2013, 15:39

To znamena, ze skoro nikto nie je tvoj blizny..

To je fakt, mate milovat len Boha, svojich bliznych a nepriatelov.. a osvieteny nespada ani do jednej skupiny
(Osvieteny, nie si boh, ze nie?), takze ma smolu...

20.12.2013, 16:19
Blížny jednotlivca je každý, kto má o neho starosť a záleží mu na ňom. (a takých mám okolo seba dosť, a vy to nieste)

Ano. Ani do jednej.
none
127

108. 20.12.2013, 16:19

Blížny jednotlivca je každý, kto má o neho starosť a záleží mu na ňom. (a takých mám okolo seba dosť, a vy to nieste)

Ano. Ani do jednej.

20.12.2013, 17:09
zasa len tak, aby to vyhovovalo sebe, však Fotooon? tymto si iba dokazal že si ten odkaz kresťanstva vôbec nepochopil a spravil im hanbu. traduje sa že romky maju o štyry stupne teplejšiu, tiež chodi do kostola?
none
4
19.12.2013, 12:54
lahoda co ta pobada to sem kopirovat?
👍: Osvietený
none
5
19.12.2013, 12:54
naco je totok dobre?
👍: Osvietený
none
9

5. dorota 19.12.2013, 12:54

naco je totok dobre?

19.12.2013, 12:57
Na nic, len pre Boha nex sa napriklad tyky ranexil, neobuva do krestanskeho boha, ked sam veri v ovela vecie bludy, nezmysli a rozpravky.
none
12

9. lahoda 19.12.2013, 12:57

Na nic, len pre Boha nex sa napriklad tyky ranexil, neobuva do krestanskeho boha, ked sam veri v ovela vecie bludy, nezmysli a rozpravky.

19.12.2013, 12:58
hmmmmm, prave si dala jeho bludy na rovnaku uroven ako tvoje...bludy. nechcene.
none
21

12. dorota 19.12.2013, 12:58

hmmmmm, prave si dala jeho bludy na rovnaku uroven ako tvoje...bludy. nechcene.

19.12.2013, 15:00
Nie celkom. Napisal, ze ranexilove bludy su vacsie ako tie krestanske..
Cim ale vlastne uznal, ze sam veri bludom, mozno nie takym velkym akym podla neho veri ranexil, ale bludy budu vzdy bludy, ci su velke alebo mensie
👍: Linda , Osvietený
none
73

21. 19.12.2013, 15:00

Nie celkom. Napisal, ze ranexilove bludy su vacsie ako tie krestanske..
Cim ale vlastne uznal, ze sam veri bludom, mozno nie takym velkym akym podla neho veri ranexil, ale bludy budu vzdy bludy, ci su velke alebo mensie

20.12.2013, 10:31
100 bodov!
k tomu už ani lahoda nemal čo dodať
none
77

73. Linda 20.12.2013, 10:31

100 bodov!
k tomu už ani lahoda nemal čo dodať

20.12.2013, 12:31
Jasné. V nepresnom vyjadrení treba hľadať medzi riadkami merito veci príspevku. (ak ste takto študovali aj v škole, koľkokrát ste opakovali ročníky?)
none
105

77. 20.12.2013, 12:31

Jasné. V nepresnom vyjadrení treba hľadať medzi riadkami merito veci príspevku. (ak ste takto študovali aj v škole, koľkokrát ste opakovali ročníky?)

20.12.2013, 15:54
77.
"nex sa napriklad tyky ranexil, neobuva do krestanskeho boha, ked sam veri v ovela vecie bludy, nezmysli a rozpravky." >> aku inu logiku ti to dava? >> prelozene: ranexil veri v ovela vacsie bludy (budhizmus? hinduizmus?) ako je krestansky boh (teda krestanstvo)

Mimochodom je dost divne, ze toto hovoris prave ty, co sa tak moc rad chytas slovicok
👍: Osvietený
none
109

105. 20.12.2013, 15:54

77.
"nex sa napriklad tyky ranexil, neobuva do krestanskeho boha, ked sam veri v ovela vecie bludy, nezmysli a rozpravky." >> aku inu logiku ti to dava? >> prelozene: ranexil veri v ovela vacsie bludy (budhizmus? hinduizmus?) ako je krestansky boh (teda krestanstvo)

Mimochodom je dost divne, ze toto hovoris prave ty, co sa tak moc rad chytas slovicok

20.12.2013, 16:23
Nie.
preložené: ranexil verí v oveľa väčšie bludy NEŽ SI MYSLÍ, že je Boh.
none
113

109. 20.12.2013, 16:23

Nie.
preložené: ranexil verí v oveľa väčšie bludy NEŽ SI MYSLÍ, že je Boh.

20.12.2013, 16:35
Kazda veta sa da ex post nejakymi slovickami dosadit, aby zmenila zmysel 😉
👍: Osvietený
none
116

113. 20.12.2013, 16:35

Kazda veta sa da ex post nejakymi slovickami dosadit, aby zmenila zmysel 😉

20.12.2013, 16:38
Veď ty si ex dosádzal ako prvý. Keď už teda dosadzuješ, tak dosádzaj poriadne.
none
122

116. 20.12.2013, 16:38

Veď ty si ex dosádzal ako prvý. Keď už teda dosadzuješ, tak dosádzaj poriadne.

20.12.2013, 16:51
Ok, tak si proste precitaj tu vetu tak, ako ju Lahoda napisal. Kazdemu by to malo prist samo...
Ak nie tak holt..
👍: Osvietený
none
123

116. 20.12.2013, 16:38

Veď ty si ex dosádzal ako prvý. Keď už teda dosadzuješ, tak dosádzaj poriadne.

20.12.2013, 16:57
Ak by som to mal napisat tak aby to znelo, tak ako chces, aby to znelo, tak by som to napisal nejak takto:
Len pre Boha, nech sa napriklad taky ranexil neobuva do krestanskeho boha, pretoze sam veri v bludy, nezmysly a rozpravky.

Zabil to prave tym, ze napisal "ovela vacsie". To znamena ovela vacsie nez tie, v ktore veri on sam (Lahoda)...
👍: Osvietený
none
133

123. 20.12.2013, 16:57

Ak by som to mal napisat tak aby to znelo, tak ako chces, aby to znelo, tak by som to napisal nejak takto:
Len pre Boha, nech sa napriklad taky ranexil neobuva do krestanskeho boha, pretoze sam veri v bludy, nezmysly a rozpravky.

Zabil to prave tym, ze napisal "ovela vacsie". To znamena ovela vacsie nez tie, v ktore veri on sam (Lahoda)...

21.12.2013, 03:45
Keď už chceš dosádzať, tak dosaď takto:
Na nic, len pre Boha nex sa napriklad tyky ranexil, neobuva do krestanskeho boha, ked sam veri v ovela vecie bludy, nezmysli a rozpravky, nez za ake on povazuje Boha.
none
139

133. 21.12.2013, 03:45

Keď už chceš dosádzať, tak dosaď takto:
Na nic, len pre Boha nex sa napriklad tyky ranexil, neobuva do krestanskeho boha, ked sam veri v ovela vecie bludy, nezmysli a rozpravky, nez za ake on povazuje Boha.

21.12.2013, 08:54
Ked som chodieval na irc, zacal tam chodit niekto s nickom dummy. Ja som sa ho opytal, preco ma nick hlupak. On mi odpovedal, ze to ma kvoli nejakemu inemu vyznamu (uz neviem ktore homonymum pouzil) . Niekto iny na irc sa ozval: Ano, ale prve, co kazdeho hned napadne je toto (hlupak).

Tak mi to pride aj s touto vetou...
Prvovyznam znie tak, ako som povedal... dalej si mozes s tou vetou krutit ako chces
none
141

139. 21.12.2013, 08:54

Ked som chodieval na irc, zacal tam chodit niekto s nickom dummy. Ja som sa ho opytal, preco ma nick hlupak. On mi odpovedal, ze to ma kvoli nejakemu inemu vyznamu (uz neviem ktore homonymum pouzil) . Niekto iny na irc sa ozval: Ano, ale prve, co kazdeho hned napadne je toto (hlupak).

Tak mi to pride aj s touto vetou...
Prvovyznam znie tak, ako som povedal... dalej si mozes s tou vetou krutit ako chces

21.12.2013, 19:31
Nie. Prvovýznam je len tento:
"len pre Boha nex sa napriklad tyky ranexil, neobuva do krestanskeho boha, ked sam veri v ovela vecie bludy, nezmysli a rozpravky."

Nič viac, a nič menej.
none
143

141. 21.12.2013, 19:31

Nie. Prvovýznam je len tento:
"len pre Boha nex sa napriklad tyky ranexil, neobuva do krestanskeho boha, ked sam veri v ovela vecie bludy, nezmysli a rozpravky."

Nič viac, a nič menej.

21.12.2013, 23:02
vacsie bludy nezmysly a rozpravky, ako krestansky boh...
Zlozena veta, ked nieco naznacis v prvej vete zlozenej vety, nemusis to opakovat v druhej
none
146

143. 21.12.2013, 23:02

vacsie bludy nezmysly a rozpravky, ako krestansky boh...
Zlozena veta, ked nieco naznacis v prvej vete zlozenej vety, nemusis to opakovat v druhej

22.12.2013, 00:36
To už nieje prvovýznam, ale dosádzanie.

Keď už dosádzaš, tak dosádzaj to, čo dotýčná osoba CHCELA svojou vetou vyjadriť:
"Na nic, len pre Boha nex sa napriklad tyky ranexil, neobuva do krestanskeho boha, ked sam veri v ovela vecie bludy, nezmysli a rozpravky, nez za ake on povazuje Boha."
none
158

146. 22.12.2013, 00:36

To už nieje prvovýznam, ale dosádzanie.

Keď už dosádzaš, tak dosádzaj to, čo dotýčná osoba CHCELA svojou vetou vyjadriť:
"Na nic, len pre Boha nex sa napriklad tyky ranexil, neobuva do krestanskeho boha, ked sam veri v ovela vecie bludy, nezmysli a rozpravky, nez za ake on povazuje Boha."

23.12.2013, 11:20
Ja som nedosadil to co dotycna osoba CHCELA svojou vetou vyjadrit, ale co s nou NAOZAJ VYJADRILA
Chybovat je ludske ...
none
24

9. lahoda 19.12.2013, 12:57

Na nic, len pre Boha nex sa napriklad tyky ranexil, neobuva do krestanskeho boha, ked sam veri v ovela vecie bludy, nezmysli a rozpravky.

19.12.2013, 17:31
kde si nabral, že ranexil verí v budhizmus? ..ako ho ja čítam, tak spomína hinduizmus, ked by sme už mali byť detailisti 🙂
none
25

24. 19.12.2013, 17:31

kde si nabral, že ranexil verí v budhizmus? ..ako ho ja čítam, tak spomína hinduizmus, ked by sme už mali byť detailisti 🙂

19.12.2013, 17:35
nuž, je to "znalec"
none
35

25. 19.12.2013, 17:35

nuž, je to "znalec"

19.12.2013, 18:40
By si ani nepipla, ak by si ma stretla nazivo.
none
39

35. ranexil 19.12.2013, 18:40

By si ani nepipla, ak by si ma stretla nazivo.

19.12.2013, 18:59
To bolo k lahodovi. Ale máš pravdu - nepípla, lebo ma nezaujímaš a na táranie si tu ty.
none
49

9. lahoda 19.12.2013, 12:57

Na nic, len pre Boha nex sa napriklad tyky ranexil, neobuva do krestanskeho boha, ked sam veri v ovela vecie bludy, nezmysli a rozpravky.

19.12.2013, 22:39
ou ty maš svojho ? nj ako sa volá osel ?
none
7
19.12.2013, 12:56
Budhizmus je rovnaka rozprávka ako ježiškovska


Budhizmuz - Budha

Väčšina ľudí si myslí, že Budha ako osoba, žila pred asi 500 rokmi p.n.l. Charakter, obyčajne opísovaný ako Budha/Boh, je však len kompilácia legiend a porekadiel rôznych svätých mužov z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia jeho života. Budha má nasledujúce spoločné s postavou Ježiša:

Budha sa narodil z panny Maya, ktorá bola považovaná za "kráľovnú neba".
Bol z kráľovského rodu.
Rozdrvil hadovi hlavu.
Vykonával zázraky, uzdravoval chorých, kŕmil 500 mužov z "malého košíka koláčov" a chodil po vode.
Zrušil modlárstvo, bol "rozsievačom slova" a kázal "zriadenie kráľovstva spravodlivosti na Zemi".
Učil cudnosť, striedmosť, toleranciu, súcit, lásku a rovnosť všetkých.
On bol premenený na kopci.
Sakya Budha bol ukrižovaný na zmierenie hriechu, trpel tri dni v pekle a bol vzkriesený.
Vstúpil do Nirvány, alebo "neba".
Buddha bol považovaný za "dobrého pastiera" a "tesára“.
Bol nazývaný "Spasiteľom“ a "svetlom sveta."
none
22

7. Osvietený 19.12.2013, 12:56

Budhizmus je rovnaka rozprávka ako ježiškovska


Budhizmuz - Budha

Väčšina ľudí si myslí, že Budha ako osoba, žila pred asi 500 rokmi p.n.l. Charakter, obyčajne opísovaný ako Budha/Boh, je však len kompilácia legiend a porekadiel rôznych svätých mužov z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia jeho života. Budha má nasledujúce spoločné s postavou Ježiša:

Budha sa narodil z panny Maya, ktorá bola považovaná za "kráľovnú neba".
Bol z kráľovského rodu.
Rozdrvi...

19.12.2013, 16:32
O ktorom budhovi vlastne pises? O Sidhartovi? Lebo tusim je ich viac..
Ja sa v tom skoro vobec nevyznam.. len co som cital take dobrodruzne detektivky a tam bolo nieco o minulych Budhoch, buducich budhoch...
Inak spisovatel sa vola Leslie L. Lawrence alebo originalne Laszlo L. Lorinc
a knihy su fakt dobre, putave a s dost zemotanym koncom...
none
23

7. Osvietený 19.12.2013, 12:56

Budhizmus je rovnaka rozprávka ako ježiškovska


Budhizmuz - Budha

Väčšina ľudí si myslí, že Budha ako osoba, žila pred asi 500 rokmi p.n.l. Charakter, obyčajne opísovaný ako Budha/Boh, je však len kompilácia legiend a porekadiel rôznych svätých mužov z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia jeho života. Budha má nasledujúce spoločné s postavou Ježiša:

Budha sa narodil z panny Maya, ktorá bola považovaná za "kráľovnú neba".
Bol z kráľovského rodu.
Rozdrvi...

19.12.2013, 17:09
a ty si ktorý Budha?

pobavil si ma, teba si nechám ako čítanie na depresívne časy ..aj by som ti uliala fernet s tonicom, nedáš si?
none
53

23. 19.12.2013, 17:09

a ty si ktorý Budha?

pobavil si ma, teba si nechám ako čítanie na depresívne časy ..aj by som ti uliala fernet s tonicom, nedáš si?

20.12.2013, 00:52
Buddha v obleku.
none
8
19.12.2013, 12:56
buddhizmus je nadherny 🙂
👍: dorota
none
10

8. 19.12.2013, 12:56

buddhizmus je nadherny 🙂

19.12.2013, 12:57
co s ato tu deje....?
none
11
19.12.2013, 12:57
ďalšia obdobná rozprávka je horusov príbeh v egypte

Horus- Egypt
Príbehy zrodenia Ježiša a Horusa sú si veľmi podobné. Horus a jeho otec Osiris, bývajú často zameniteľní ("Ja a môj Otec sme jedno"):

Horus sa narodil z panny Isis-Meri 25. decembra v jaskyni/jasliach.
Jeho narodenie bolo oznámené hviezdou na Východe a prišli traja mudrci.
Ako dieťa sa učil v chráme a bol pokrstený keď mal 30 rokov.
Horus bol tiež pokrstený "Anup Krstiteľom".
Mal 12 učeníkov.
Vykonával zázraky.
Kráčal po vode.
Bol ukrižovaný, pochovaný v hrobke a vstal z mŕtvych / El-Azar-us/
Bol tiež nazývaný "Cesta, Pravda, Svetlo, Mesiáš, Pomazaný Syn Boží, Syn človeka, Dobrý Pastier, Baránok Boží, Slovo" etc.
On bol "Ryba" a bol spájaný s Baránkom, Lev a Ryby ("Ichthys").
Horus bol nazývaný aj "KRST," alebo "Pomazaný" ..... dlho predtým, než kresťania prevzali tento príbeh.

Hinduizmus- Krishna
Pozrime sa na ďaľšie podobnosti medzi kresťanským charakterom a indickým mesiášom. Pri podrobnom priezkume nájdeme viac než 100 podobností medzi hinduistickou a kresťanskou tradíciou:
none
13
19.12.2013, 12:58
další holúbok je z Indie
Hinduizmus- Krishna
Pozrime sa na ďaľšie podobnosti medzi kresťanským charakterom a indickým mesiášom. Pri podrobnom priezkume nájdeme viac než 100 podobností medzi hinduistickou a kresťanskou tradíciou:

Krišna sa narodil z panny Devaki.
Jeho otec bol tesár.
Jeho narodenia sa zúčastnili anjeli, mudrci, pastieri a bol obdarovaný zlatom, kadidlom a myrhou.
Bol prenasledovaný tyranom, ktorý nariadil zabitie tisícok detí.
Bol kráľovského pôvodu.
Bol pokrstený v rieke /Ganga/
Robil divy a zázraky.
Kriesil mŕtvych a uzdravil malomocných, hluchých a slepých.
Krišna používal podobenstvá, aby učil ľudí o láske.
Bol premenený pred svojimi učeníkmi.
V niektorých podobenstvách zomrel buď pribitý na strome, alebo bol ukrižovaný medzi dvoma zlodejmi.
Vstal z mŕtvych a vystúpil do neba.
Krišna je nazývaný "pastier Bohov" a "Pán pánov" a bol považovaný za "Vykupiteľa“.
On je druhá osoba Trojice a vyhlasoval sa za "Vzkriesenie" a "cestu k Otcovi."
Bol považovaný za "Začiatok, stred a koniec", ("Alfa a Omega"), vševedúci, všadeprítomný a všemohúci.
Jeho učeníci mu dali titul "Jezeus", čo znamená "čistá podstata".
Krišna sa má vrátiť do boja s "Princom Temnôt", ktorý príde pustošiť krajinu.
etc...
none
14
19.12.2013, 12:59
ono to ide same.
none
15
19.12.2013, 12:59
Tiež tu máme perzkeho ježiška

Mithra-Slnečný boh z Perzie
Príbeh Mithru predchádza kresťanskú bájku o najmenej 600 rokov. Kult Mithra bol krátko pred kresťanskou érou "najobľúbenejším“ a široko rozšíreným náboženstvom 'pohanskej' doby." Mithra má nasledujúce spoločné skutočnosti s postavou Krista:

Mithra sa narodil z panny 25. decembra.
Bol považovaný za veľkého cestovateľa, pedagóga a majstra.
Mal 12 spoločníkov, alebo učeníkov.
Vykonával zázraky.
Bol pochovaný v hrobke.
Po troch dňoch vstal z mŕtvych.
Jeho vzkriesenie bolo oslavované každý rok.
Mithra bol nazývaný aj "Dobrý pastier".
Bol považovaný za "Cestu, Pravdu a Svetlo, Vykupiteľa, Spasiteľa, Mesiáša."
Jeho posvätný deň bola nedeľa, "Pánov deň", stovky rokov pred objavením sa Ježiša.
Mithra mal hlavný sviatok, tzv. Veľkú noc, v dobe, keď bol vzkriesený.
Jeho náboženstvo malo Eucharistiu, alebo "Večeru Pánovu."
none
16
19.12.2013, 13:00
samozrejme aj greckeho máme

Prometheus-Grécko
Grécky boh Prometeus vyhlasoval, že prišiel z Egypta, ale jeho dráma sa konala v horách Kaukazu. Prometeusove príbehy sú nápadne podobné s postavou Ježiša:

Prometheus-boh zostúpil z neba stelesnený ako muž, aby zachránil ľudstvo.
Bol ukrižovaný, trpel a vstal z mŕtvych.
On bol nazývaný aj Logos, alebo slovo.

Päť storočí pred kresťanskou érou vážený grécky básnik Aischylos napísal vo svojom diele, že Prometheus bol ukrižovaný "na strome" a nebo sčernelo.
Tradícia nám síce predkladá, že Prometheus bol ukrižovaný na skale, ale niektoré zdroje sa domnievajú, že bol ukrižovaný na strome, a že kresťania príbeh zámerne zmrzačili, ako to urobili s prácami mnohých starovekých autorov. V každom prípade slnko v tomto príbehu, ktoré je zahalené tmou sa vyrovná kresťanskej bájke o zostupujúcej tme, keď bol ukrižovaný Ježiš. Tento pozoruhodný fakt nie je zaznamenaný v histórii, ale je vysvetliteľný ako súčasť opakujúcej sa hry. Hry, ktorá sa začala pred dávnymi vekmi v úplných počiatkoch ľudstva. Vekmi, keď sa ešte vo veľkom prechádzali na Zemi naši „stvoritelia“. Vtedy ľudia/pohania uctievali len jedno „božstvo“.... Slnko
none
17
19.12.2013, 13:03
uz sa vycerpal.
none
18
19.12.2013, 13:05
dorota určite lahoda číta nejake zaklínadla z rozprávkovej knihy
none
19

18. Osvietený 19.12.2013, 13:05

dorota určite lahoda číta nejake zaklínadla z rozprávkovej knihy

19.12.2013, 13:06
to je mozne, a ty sisi cuchol k vyparom
none
20

19. dorota 19.12.2013, 13:06

to je mozne, a ty sisi cuchol k vyparom

19.12.2013, 13:08
spolu bosoracka dvojka
none
26
19.12.2013, 18:02
keď sme už pri tom Budhizme, tak by stálo za zmienku, prečo sa Budhizmus stal taký populárny na Západe?

Pre prvok NEprítomnosti boha je budhizmus prijateľný ako duchovná filozofia, ktorá môže vniesť do bežného života etiku a disciplínu. Ako nedogmatický systém viery je príťažlivý pre éru, ktorej neprekáža budovať si vlastné náboženské cesty z rozmanitých zdrojov.
Záujem o budhizmus možno vnímať ako reakciu na zvýšenú sekularizáciu u tých, ktorí nevedia nájsť odpovede na duchovné hľadanie v živote tradičnej cirkvi.
none
27

26. 19.12.2013, 18:02

keď sme už pri tom Budhizme, tak by stálo za zmienku, prečo sa Budhizmus stal taký populárny na Západe?

Pre prvok NEprítomnosti boha je budhizmus prijateľný ako duchovná filozofia, ktorá môže vniesť do bežného života etiku a disciplínu. Ako nedogmatický systém viery je príťažlivý pre éru, ktorej neprekáža budovať si vlastné náboženské cesty z rozmanitých zdrojov.
Záujem o budhizmus možno vnímať ako reakciu na zvýšenú sekularizáciu u tých, ktorí nevedia nájsť odpovede na duchovné hľa...

19.12.2013, 18:12
Budhismus se na Západě rozvinul hlavně pro jeho podobnost s protestantismem. A anglosaské země jsou protestantské. Oboje se více věnuje současnému životu na rozdíl od katolictví a pravoslaví. Budhismus se nezabývá hříchem jako pravoslaví. Proto budhismus vyhovuje požitkářům.
none
29

26. 19.12.2013, 18:02

keď sme už pri tom Budhizme, tak by stálo za zmienku, prečo sa Budhizmus stal taký populárny na Západe?

Pre prvok NEprítomnosti boha je budhizmus prijateľný ako duchovná filozofia, ktorá môže vniesť do bežného života etiku a disciplínu. Ako nedogmatický systém viery je príťažlivý pre éru, ktorej neprekáža budovať si vlastné náboženské cesty z rozmanitých zdrojov.
Záujem o budhizmus možno vnímať ako reakciu na zvýšenú sekularizáciu u tých, ktorí nevedia nájsť odpovede na duchovné hľa...

19.12.2013, 18:23
Tvoja_iluzia nevidím zásadný rozdiel medzi budhizmom , islamom či ježiškovstvom . Všetko sú to obludne bludné sprostosti .
none
33

29. Osvietený 19.12.2013, 18:23

Tvoja_iluzia nevidím zásadný rozdiel medzi budhizmom , islamom či ježiškovstvom . Všetko sú to obludne bludné sprostosti .

19.12.2013, 18:31
to si ešte potom málo vymenoval, ak nie sú žiadne rozdiely 🙂))

zabudol si na judaizmus, zoroastrizmus, baháizmus, hinduizmus, džinizmus, sikhizmus, konfucianizmus, taoizmus, šintoizmus.
none
30
19.12.2013, 18:25
Vsetci su jeden a ten istý v roznych obdobiach-casoch zeme. Rodia sa tym svojim rodicom a su piliermi spravneho zivota.
Myslim od Buddhu, Jezisa, ci Horusa atd.
Takze od osvieteneho je pekne, ze dokazal, ze aspon niekto sa inkarnuje.
Krestania veria v prichod Krista, dalsi, len ich musim sklamat, nespoznaju ho.
👍: Osvietený
none
32
19.12.2013, 18:30
ranexil nj ale tešiť sa môžu aj milodari nosiť rozprávkovo bohatej firme zvanej cirkev bez penazí niet cesty do neba


Na zamyslenie - bohatstvo katolíckej cirkvi

Katolícka cirkev je najväčšia finančná sila akumulujúca bohatstvo a majetok v celej histórii sveta. Vlastní viac materiálneho bohatstva ako ktorákoľvek banka, korporácia, fond alebo vláda na tejto planéte. Pápež, ktorý je viditeľným vládcom tohto kolosálneho bohatstva, je jeden z najbohatších ľudí na planéte. Keď 2/3 sveta zarába menej ako 2 doláre na deň, 1/5 umiera a hladuje, Vatikán drží svetové bohatstvo, bohatne z neho obchodmi na burze a zároveň učí o dávaní.

Akým spôsobom pápež a Vatikán akumulovali také bohatstvo v priebehu tisícročí? Jedným zo spôsobov bolo označkovanie chovania nálepkou hriechu. Kňazi potom chytrými marketingovými ťahmi za úplatu predávali odpustky. Uctievači boli povzbudzovaní, aby platili za hriechy, ktoré ešte nespôsobili, aby to mali zaplatené vopred. Tí, ktorí nezaplatili, riskovali nekonečné pálenie v Satanovom ohni.

Pápež Leo X. postavil baziliku svätého Petra predajom poukazov z pekla a poukazov do neba. V priebehu vekov katolícka cirkev hromadila nielen bohatstvo, ale aj poznanie. Držala masy v ignorantstve a v temnote odopieraním základného vzdelania. Viac ako 60 000 ozbrojených kresťanov bolo na ceste k získaniu Jeruzalema z rúk neveriacich. V období medzi rokmi 1095 a 1291 pápež odštartoval sedem veľkých krvavých kúpeľov nazvaných krížové výpravy. Mučenie, stínanie a masové vraždenie 100 000 moslimov a židov v mene Boha. Pápežovi brutálni vojaci boli nazývaní templári alebo rytieri Šalamúnovho chrámu, z ktorých sa vyvinuli dnešní Slobodomurári. V rokoch 1450 až 1700 katolícka cirkev pokračovala v terore zvanom inkvizícia. Na základe fám o praktikovaní čarodejníctva katolícka cirkev lovila, mučila a upálila zaživa na hranici milióny nevinných žien. V priebehu II. svetovej vojny bol Vatikán kritizovaný za podporu Hitlera a jeho nacistického režimu. Dodnes je Vatikán vyšetrovaný pre rabovanie zlata obetí holokaustu® zo švajčiarskych bánk. V posledných 5 rokoch bolo viac ako 1 500 kňazov a biskupov obvinených zo sexuálnych útokov na desaťtisíce chlapcov a dievčat v ich kongregáciách a sirotincoch.
none
130

32. Osvietený 19.12.2013, 18:30

ranexil nj ale tešiť sa môžu aj milodari nosiť rozprávkovo bohatej firme zvanej cirkev bez penazí niet cesty do neba


Na zamyslenie - bohatstvo katolíckej cirkvi

Katolícka cirkev je najväčšia finančná sila akumulujúca bohatstvo a majetok v celej histórii sveta. Vlastní viac materiálneho bohatstva ako ktorákoľvek banka, korporácia, fond alebo vláda na tejto planéte. Pápež, ktorý je viditeľným vládcom tohto kolosálneho bohatstva, je jeden z najbohatšíc...

20.12.2013, 21:23
posledna čarodejnica zhorela na slovensku, kto vie prečo
none
131

130. 20.12.2013, 21:23

posledna čarodejnica zhorela na slovensku, kto vie prečo

20.12.2013, 21:51
Bo bigotni fanatici...

Pozeram novy avatar
none
132

131. 20.12.2013, 21:51

Bo bigotni fanatici...

Pozeram novy avatar

20.12.2013, 22:07
fanatici? nieje to radšej druh duševnej choroby? pretože to prežilo do dnešnych dni, kde ten stredovek stale neskočil, postihnuty jedna proti zdravemu rozumu, intriguje, nenavidi,... a to celkom bez hanby, pocitu viny. dobry dvojdiel filmu: Muž v soli, na ulož to je dobrym prikladom ich života, zaroveň aj odstrašenim
none
138

132. 20.12.2013, 22:07

fanatici? nieje to radšej druh duševnej choroby? pretože to prežilo do dnešnych dni, kde ten stredovek stale neskočil, postihnuty jedna proti zdravemu rozumu, intriguje, nenavidi,... a to celkom bez hanby, pocitu viny. dobry dvojdiel filmu: Muž v soli, na ulož to je dobrym prikladom ich života, zaroveň aj odstrašenim

21.12.2013, 08:48
Ak chces dobry priklad tak staci si najst nick terka8177 a jej komenty na youtube.
To je perefektny priklad spavania sa bigotnej a hlupej zenskej zo stredoveku.

Pozeram novy avatar
Leonora Carrington - Vtaci kupel? (Google je moj kamos)
none
42
19.12.2013, 19:17
Tvoja Iluzia
Ked si spominam tak Ranexil tu mal jeden zo svojich clankov, o tom, ako ho osvietil budha.
Cize je urcite budhistom.
none
46
19.12.2013, 22:19
Nie budha ale rozum
none
167
25.12.2013, 03:14
Ziadne nabozenstvo nie je v podstate zle, ale pre Svet je zaujimava polarizacia komunity, ako sa polarizoval evolucny vyvoj zivota na Zemeguli. Ta polarizacia vyplyva z duality, ktora sa zaklada na polarizacii energie na hustejsiu a redsiu cast, kde sa energia s hustejsou konzistenciou sa pretlaca do tej redsej casti. Zhodou okolnosti sa to uskutocnuje transformaciou, kde sa materia, teda hustejsia forma energie premiena na redsiu formu energie, z ktorych nie kazdu formu vieme bezprostredne identifikovat, ci preukazat. A tak vznika kolobeh. Na zaklade toho vznikali nabozenstva, ako aj paranoidne predstavy o podstate tychto energii, z ktorych sa medzi ludmi bezne vyskytuju. Nabozenstva urcite nebudu fungovat na kazdu situaciu a nie su vhodne pre kazdu situaciu. Ked Buddha odovzdal ucenia, tak on si to uvedomoval, ze nie pre kazdeho je vhodne konkretne ucenie a preto ich vytvoril 84 000, teda presne tolko, kolko je potrebnych pre ludi vsetkeho druhu. Clovek sa postupom zivota transformuje a teda postupuje cez rozne ucenia, z ktorych vynimku tvoria lamovia, ktori nechcu ist dalej za osvietenim, aby pomohli ostatnym - preto su ucitelia - zostavaju nadalej, tzv. "nemenni", ktori udrzuju seba v rovnakom stadiu vyvoja. To sa tyka Budhizmu. Jezis Kristus vsak tiez ucil, ze kto bude nasledovat jeho, bude nesmrtelny. Presne sa to da vymedzit az vtedy, ked sa to pochopi prostrednictvom jeho cesty a nepochybujem o tom, ze jeho cesta je medzi 84 000 uceniami, ktore su od Buddhu. Takze, celkovo nie je treba sa vyznat v Buddhizme, lebo je to ucenie o mysli a mysel mame vsetci. Jedine, do coho sa treba vyznat, je nasa mysel, lebo to, co si predstavujeme, ze je nasa mysel, ci to, o com si myslime, ze sme my - nie je to. Ucenia maju pomoct studovat nasu mysel a kedze na tej ceste je lahke zabludit, ucenia a ucitelia nas mozu korigovat - ukazovat pevny bod, ktory po ceste kazdy ucen moze potrebovat a niekedy akutne. Slova Buddhu sa daju pochopit na ceste a nie mimo nej. Inteligentni ludia, ako napriklad Einstein vedel povedat vela myslienok, ktore su pochopitelne len na urcitej duchovnej vyspelosti. Napriek tomu, vedecka cast obyvatelstva ma casto tendenciu vyvracat duchovne ucenia na zaklade analyticko-spekulativnych metod, ktorych zavery maju svoju platnost len do doby, kym sa rovnakou metodou nevyvratia. Napriek tomu, vedci nemaju problem svoje zavery prezentovat ako s****a poznania, co je vzhladom na definiciu vedy, celkom smiesna eventualita. S vedou nie je problem. Problem je s ludmi. Ale ako sa hovori, svet sa polarizuje a prieniky su vzacne tak na jednej aj na druhej strane. 🙂
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 565 086 B vygenerované za : 0.157 s unikátne zobrazenia tém : 76 780 unikátne zobrazenia blogov : 1 666 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

Vaše modlitby prinášajú úžasné výsledky ... Úprimná modlitba spravodlivého človeka má veľkú moc a prináša obdivuhodné výsledky. Jakub 5,16 Keď bol Ježiš popravený na kríži, nielenže zmyl všetky vaše hriechy svojou drahocennou krvou, ale dal vám a...

citát dňa :

Na peknú ženu je príjemné pozerať sa. S rozumnou je príjemné žiť.