Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Kto napísal Bibliu :?

80
reakcií
3519
prečítaní
Tému 18. mája 2012, 12:06 založil Ónya.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 5. 2012, 12:06 avatar
„Kto napísal Bibliu?“

Táto otázka je pre veriaceho kresťana len rétorickou, pretože hneď má pripravenú a dobre naštudovanú odpoveď:
„Boh je autorom Biblie. Zjavil nám Bibliu pomocou mnohých prorokov, ktorí jeho slovo spísali.“

Kresťania sa v podstate odvolávajú na týchto prorokov, ktorí, ako to prikazuje kanón, sú autormi kníh Biblie, ale inšpirácia pre tieto knihy pochádza od Boha.
Položme si otázku:
„Je odvolávanie sa na týchto prorokov dôveryhodné?“
Kresťania o tom nebudú pochybovať. Veď ako si môže niekto dovoliť spochybniť také osobnosti ako Mojžiš, Šalamún, Ezra, Pavol a štyria evanjelisti?

Dovolil som si pochybovať o pravde neomylnej cirkvi a dospel som k zaujímavému výsledku.

*

Časť 1
(Ako sa dá zistiť autorstvo tak starých textov?)

Historici a lingvisti majú k dispozícii mnoho metód a postupov, ktorými sa dá relatívne presne určiť, či daný autor text napísať mohol, alebo nie. Niektoré z týchto metód tu vysvetlím:

Interné dôkazy – spomenutie časti životopisu autora, alebo samotného autora v diele a podobne.
Externé dôkazy – reakcie iných autorov na toto dielo, ako sú citácie a podobne. Ak napríklad text údajne pochádza z 1. storočia, ale niekto sa naňho odvoláva už v 1. storočí pred Kristom, tak tento text z najväčšou pravdepodobnosťou nepochádza od autora žijúceho v 1. storočí.
Historické udalosti – v texte sa spomínajú historické udalosti, ako napríklad vojny, erupcie sopiek, narodenie a smrť panovníkov, dlhotrvajúce suchá, záplavy a podobne. Táto technika datovania textov je veľmi plodná a presná. S úspechom sa používala pri starých textoch, ako sú napríklad platónové dialógy.
Jazyk a štýl – každý autor a každé obdobie ľudských dejín má odlišné formy štylizácie textu, a odlišné komunikačné prostriedky a pojmy. Jazyk sa veľmi dynamicky vyvíja a podľa jazyka autora vieme celkom presne text zaradiť do obdobia dejín, národnosti, či etniku.
Obsah – ak autor v dvoch svojich dielach zastáva zakaždým celkom protichodné názory, tak jeden text určite nepochádza z jeho pera.

Okrem týchto metód máme k dispozícií mnoho ďalších. Napríklad: testovanie pomocou prístrojov, chemikálií a podobne.

Časť 2
(Porovnanie autorstva podľa kresťanov a vedcov)

V tejto časti budem porovnávať pripisované autorstvo podľa kresťanského učenia s názormi vedcov a mysliteľov dnešnej doby.

Pri určení autorstva podľa kresťanov som použil zdroj z:
www.gotquestions.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Pri určení autorstva podľa vedcov a mysliteľov som použil zdroj z:
R. E. Friedman, The bible with sources revealed, 2003
texty na www.infidels.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
iné texty zaoberajúce sa otázkou historickej lingvistiky.
Zdroj Q : www.earlychristianwritings.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Pentateuch ( genesis, exodus, leviticus, numeri, deuteronomy )
podľa cirkvi je autorom Mojžiš približne v roku 1400 pred Kristom
Už stredoveký učenec Moše ben Majmon ( Majmonides ) zistil že Mojžiš nemôže byť autorom tohto zväzku. Nové poznatky hovoria o dobe od 9 do 5 storočia pred Kristom. Hovorí sa o veľkom množstve autorov. Najväčšie zastúpenie majú náboženské skupiny Deutoronomistov Jahvistov a Elohistov, ktoré mali rozličné predstavy o Bohu a učení. ( jahvisti mali antropomorfné predstavi o Bohu, čo elohisti odmietali. Deutoronomisti považovali písmo a učenie za postupný vývoj človeka.)

Jozua
podľa cirkvi ju napísal Jozua približne v roku 1350 pred Kristom
Podľa vedcov je táto kniha autorstvom deutoronomistov a v menšej miere elohistov a jahvistov.

Sudcovia, Ruth, Samuel 1, Samuel 2
Podľa cirkvi je autorom Samuel, Nathan a Gad 100 – 900 pred Kristom
Podľa učencov nie je možné prisúdiť autorstvo týchto kníh týmto postavám, pretože boli s najväčšou pravdepodobnosťou spísané deutoronomistamy, ktorí používali veľké množstvo zdrojov. Kniha Ruth bola takmer určite spísaná až po dobe Dávida.

Kniha kráľov 1, 2
podľa cirkvi – Jeremiáš asi 600 pred Kristom
podľa vedcov tieto knihy boli napísané celkom určite deutoronomistamy a ich odnožami.

Kroník 1, 2, Ezra, Neremiáš
podľa cirkvi to bol Ezra a možno aj Neremiáš 450 pred Kristom
boli spísané asi v rokoch 450 – 435 pred Kristom jednou osobou, pravdepodobne kronikárom, ktorý mal prístup k spisom z babylonského väznenia.

Ester
podľa cirkvi to bol Mordecai asi v roku 400 pred kristom
podľa vedcov to nie je doložené a autora sa doposiaľ nepodarilo zistiť.

Job
podľa cirkvi – Mojžiš asi v roku 1400 pred Kristom
podľa vedcov a učencov to bol doteraz neznámy autor v 4. storočí pred Kristom

Žalmy
mnoho autorov, hlavne Dávid asi v rokoch 1000 – 400 pred Kristom
množstvo autorov v čase od 1000 – 200 pred Kristom, ale pravdepodobne bez Dávida.

Príslovia, Eclesiastes, pieseň Šalamúnova
cirkev učí, že autorom je Šalamún v roku asi 900 pred Kristom
Príslovia sú zozbierané z mnohých častí, a pospájané až po dobe Šalamúna.
Eclesiastes je pravdepodobne dielom žida s helenistickým vzdelaním

Izaiáš
Izaiáš, podľa cirkvi
Podľa lingvistov sú traja autory v odlišných časových intervaloch

Jeremiáš
Jeremiáš podľa cirkvi
Podľa odborníkov je autorom židovský učenec Baruch ben Neriah

Ezekiel
Ak ste hádali Ezekiela tak ste uhádli. Podľa cirkvi to naozaj bol on
podľa vedcov je autorstvo tejto knihy sporné aj keď sa tam nachádzajú odkazy na Ezekiela.

Daniel
Daniel podľa cirkvi
Neznámy autor od 5 -2 storočia pred Kristom

Ďalšie knihy starého zákona sú sporné medzi väčšinou odborníkov a nie je dokázateľné či autori podľa cirkvi skutočne tieto diela napísali, alebo nie. Tieto knihy sú:
Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggal, Zachariaš, Malachy

Nový zákon

Matúš
podľa cirkvi to nie je nikto iný, ako Matúš
podľa odborníkov tento text napísal neznámy autor, ktorý prebral značnú časť z evanjelia Mareka a starého zdroja zvaného Q

Marek
Marek evanjelista
Podľa odborníkov je možne, ale nie isté že autorom je skutočne Marek evanjelista.

Lukáš
Lukáš evanjelista
Možno Lukáš, ale pravdepodobnejšie neznámy autor, ktorý preberal od Mareka a zdroja Q

Ján
Ján evanjelista
Neznámy autor bez nadväznosti na historickú osobu Ježiša. Známa kapitola 21 bola určite doplnená až po smrti autora inou osobou.

Skutky apoštolov
podľa cirkvi to je Lukáš
toto dielo napísal autor Lukášovho evanjelia, pravdepodobne Lukáš

Rímanom, Korinťanom1, Korinťanom 2, Galaťanom, Filištíncom, Tesalónčanom 1, Filemonovy
Pavol z Tarsu
Tu moderná veda nemá výhrady. Tieto knihy sú skutočne dielom Pavla z Tarsu

Efežanom, Kološanom, Tesalončanom 2, Timoteovi 1, Timoteovi 2, Titovy,
Pavol z Tarsu
Podľa odborníkov tieto texty nenapísal Pavol, ale je možné, že ich spísali pavlovi nasledovníci. Autori sú doposiaľ neznámi. Tieto knihy otvorene klamú o svojom autorstve.

Hebrejčanom
Pavol z tarsu
Podľa odborníkov je autorom tejto knihy neznámy autor, ale určite nie Pavol

Epištola Jakoba
Jakob
Toto dielo bolo spísané dlho po dobe Jakoba

Epištola Petra 1, 2
Peter
neskorší autor, ktorý bol oboznámený z gréckimy názormi, ale s určitosťou nie Peter

Epištola Jána 1, 2, 3
Ján evanjelista
Neznámy autor bez náväznosti na historickú osobu Ježiša. Z najväčšou pravdepodobnosťou je autorom aj 21. kapitoly Jánovho evanjelia.

Epištola Júdu
Júda
Pseudonomické dielo z konca 1. storočia

Apokalypsa
Ján evanjelista
Možno Ján z Patmosu, ale nie je to isté

Časť 3
(vyhodnotenie)

Rozhodol som sa, že tu predstavím percentuálne vyhodnotenie kníh podľa toho, či sú pseudopigrafické, alebo nie. ( pseudopigrafické – klamú o autorstve )
Vytvoril som si tri skupinky, a to:
1 – jednoznačne klamú o svojom autorstve
2 – autorstvo je sporné
3 – oficiálny a skutočný autor sa určite prekrývajú

Napočítal som 38 kníh starého zákona a 27 kníh nového zákona.
Knihy starého zákona:
22 kníh klame o autoroch
16 kníh je sporných
0 kníh je jednoznačných

Knihy nového zákona:
16 kníh klame o autorstve
4 knihy sú sporné
7 kníh neklame o svojom autorovi

Spolu ich je 65 čo sa rovná 100%
38 z nich sú jednoznačne pseudopigrafické práce
20 z nich je nanajvýš sporných
7 z kníh Biblie je čestných, čo sa týka autorstva

Z toho jasne vyplýva:
58,46% Biblie je pseudopigrafických
30,769% Biblie je sporných
10,769% Biblie je čestných

Ako som už naznačil v úvode, veriaci sa spoliehajú a odvolávajú na autorov Biblie. Spoliehajú sa na nich v takej miere, že neváhajú podľa ich predpisov zariaďovať svoj život a vychovávať svoje deti.
Všetky kresťanské spoločenstvá tieto knihy pokladajú za najväčšiu možnú pravdu.
A teraz si položte otázku: „Komu vlastne verím? Na koho sa odvolávam?“ A podobne.
Kresťania nemôžu povedať nijaké konkrétne meno, ani konkrétnu osobu.
Biblia je z väčšej časti nedôveryhodná, pretože nikto nemôže presne povedať, aký človek je autorov jej riadkov. Môže to byť svätec, ale aj človek, ktorého by ste nevpustili do domu. Môže to byť ktokoľvek. Spoliehame sa na niekoho, kto niekedy, nejako tieto knihy spísal, bez toho, aby sme niečo o tejto osobe/osobách vedeli.

PS:
Všimnite si, že jediné dôveryhodne dokázané autorstvo je Pavlovo. Pritom v týchto knihách nenájdete nič o Ježišových zázrakoch. Nájdete tam len vzkriesenie a nič iného, čo by mohlo potvrdiť Evanjeliá. Žiadne chodenie po vode, ani zázračné vzkriesenia mŕtvych, či nakŕmenie tisícom z jedným chlebom. Pritom musíte vedieť jednu veľmi zaujímavú vec:
pavlove listy boli spísané pred evanjeliami.
Pavol by o Ježišových zázrakoch určite napísal, keby o nich aspoň tušil.
Zamyslite sa.

Karug

© 2010 www.focl.szm.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk[Valid CSS & XHTML] Gothic Jewellery Skull Ring

www.darkage.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Antidogmatik, nabzlo


5.
označiť príspevok

martyx69 muž
   18. 5. 2012, 14:10 avatar
a čo je viac, vzkriesený Pán, alebo znamenia Jeho moci? Pavol bol poslaný kázať evangelium pohanom. Inak Biblia má 66 kníh.


8.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 15:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

majomajo muž
   18. 5. 2012, 15:44 avatar
To s tým pochopením je super výhovorka, všetko čo sa nehodí je jednoducho preto, lebo to akože nechápeme........Pre Boha by teda nemal byť problém, aby ľudia boli presne podľa jeho predstáv a nebolo potrebné všelijaké obete ako dedičný hriech, jeho náprava, báchorky v Biblii a podobne. Prečo Boh teda nestvoril ľudí iba dobrých a rovno konajúcich dobro ?


10.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 15:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

majomajo muž
   18. 5. 2012, 15:49 avatar
No to je práve otázne prečo vraj dal nejakú slobodnú vôlu, keď to mohol zariadiť aj bez nej. Neviem o tom, ako si sa o tom dozvedel ?


12.
označiť príspevok

majomajo muž
   18. 5. 2012, 15:51 avatar
To s tou slobodnou vôlou je ďalšia expertná výhovorka ktorá sa dá použiť vždy a všade, čiže to nemá nijakú hodnotu.
Súhlasí Ónya


13.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 5. 2012, 15:56 avatar
zaváňa to Božím alibizmom ...skutočne na ujasnenie len toľko, že Boh je v prenesom slova zmysle znamená "Pokoj a láska..a ľudia majú tú schopnosť vedomia, že buď ak chcú ..ju vedia do seba prijať alebo nie )


14.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 16:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

rains
   18. 5. 2012, 16:04 avatar
no ale ked on vsetko riadi, tak komu sa mas stazovat? len sefovi nie? ked sef riadi na hovno, tak to aj tak vypada. obdivujem podaktorych ze maju s nim trpezlivost, ked zomru mali by mu nakopar jeho bozske gule.
tych nevedomych nelutujem..ti by mali viac trpiet ako trpel job


16.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 16:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 5. 2012, 16:12 avatar
a to je aké ? nič nepočujem " 
veriaci ..ľudstvo trpelo od nepamäti..a to kedysi boli ozaj ukážkoví veriaci a skončili na hranici,..)) nemusím veriť na to aby som vedela ja a iní, ...že láska život.


22.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 16:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.24.
označiť príspevok

rains
   18. 5. 2012, 16:18 avatar
problem je, ze ty neplnis ani bod 1 zo zakladnych prikazani.


26.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 16:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.27.
označiť príspevok

rains
   18. 5. 2012, 16:23 avatar
si robis kozy vculeky? to ani 10 zakladnych prikazani nepoznas?


29.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 16:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.31.
označiť príspevok

rains
   18. 5. 2012, 16:28 avatar
a to?


33.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 16:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

Ranexill muž
   18. 5. 2012, 16:32 avatar
a prečo?


39.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 16:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.40.
označiť príspevok

Ranexill muž
   18. 5. 2012, 16:41 avatar
Je mi zle z vasho Boha. Je mi zle z neboha- Satana a teda mi je zle s celeho systemu vasej podradnej viery.


44.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 16:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.54.
označiť príspevok

Ranexill muž
   18. 5. 2012, 17:40 avatar
Nuz, zda sa ze demoni tvrdia, ze demonmi si ty ovladaní.


55.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 17:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.56.
označiť príspevok

Ranexill muž
   18. 5. 2012, 17:44 avatar
Ale nie si schopný jedineho bozieho slova, poznal by som to. Su to frazy bez duse, bez ucinku, nemas charizmu nic, co by z teba robilo posvateneho cloveka. Radsej si chod hrknut, to ti slo lepsie..


57.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 18:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.59.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 21:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.60.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 5. 2012, 21:23 avatar
hjeehe..tak aj sám so sebou sa dá komunikovať.,.ja si tiež občas dohovorím..   


61.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 21:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.62.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 5. 2012, 21:35 avatar
veriaci čo ti je ? ..pripadáš mi teraz mierne od veci  ..) ..60-ka je reakcia na tvoju 59.ku , kde si reagioval sáím na seba /šipkou )..a celkom je to milé... 


63.
označiť príspevok

Edna123
   18. 5. 2012, 21:36 avatar
ta jebe mu, šak je veriaci - sviňa!


64.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 5. 2012, 21:37 avatar
Edna ..tak trošku kultivovanejšie , šak si chlap ta ne ! 
Súhlasí Edna123


65.
označiť príspevok

Edna123
   18. 5. 2012, 21:38 avatar
Veriace sračky o chvíľu zaniknú chvála Ateizmu a nebudú ani obsmŕdať na fóre


66.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 5. 2012, 21:41 avatar
len aby sme tu my ešte potom obsmŕdali  


68.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 21:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.71.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 5. 2012, 21:47 avatar
no idem ja radšej inam..tu to začína smrdieť zverinou 


67.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 21:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.69.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 5. 2012, 21:45 avatar
no nie že to tak vypadá, ..ono to tak je )) ..vidíš..a vieš asi prečo? ..,že všetkého veľa škodí ...aj prehnané duchárčenie .


70.
označiť príspevok

Ranexill muž
   18. 5. 2012, 21:46 avatar
ziaden vyssi level, len ma rozosmutnilo, ze kym ty omielas veci , ktorým nechapes, ja to vidím ako to je.


72.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 22:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.73.
označiť príspevok

Edna123
   18. 5. 2012, 22:03 avatar
veriaci čuš a zalez!


75.
označiť príspevok

...d0d0...uk
   18. 5. 2012, 22:05 avatar
...BEDNA,neruhaj sa...   


76.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 22:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.74.
označiť príspevok

Ranexill muž
   18. 5. 2012, 22:05 avatar
Proti synovi boziemu bojujem? A naco? Ved ty to zvladas ovela lepsie nez ja. Svojimi reakciami si zhnusil Boha a jeho syna i tym, ktorí verili, lebo si povedia, byt taky KOKOT ako tento veriaci? To zomna urobí Boh? A je po viere. Si obycajny diabol, zlocinec duchovneho typu. Mna neodrbes kvakaním slov z knihy ..


77.
označiť príspevok

Edna123
   18. 5. 2012, 22:06 avatar
žiaden syn ani otec - nič neexistuje, svine veriace


78.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 22:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.79.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 23:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.37.
označiť príspevok

rains
   18. 5. 2012, 16:36 avatar
heh..to nei je bozie prikazanie.


47.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 16:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.49.
označiť príspevok

rains
   18. 5. 2012, 16:57 avatar
nie mojho..neva..ani to co si napisal v 33 nie je v bozom desatore.


52.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 17:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 5. 2012, 16:09 avatar
moc nerozumiem 


18.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 16:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 5. 2012, 16:18 avatar
že na jednej strane máme slobodnú vôľu ...a ty píšeš že absolútná sloboda pre človeka nie je ..a potom píšeš že
.keby nemal slobodu rozhodovania, nebol by slobodný
cit: " Keby clovek nemal slobodu rozhodovania ,nebol by "slobodny" a mohol by sa svojmu svoriteľovi opravnene stažovať." ))

ako by sa mal alebo sa má podľa teba oprávnene sťažovať stvoriteľovi ??..???? toto nemá logiku veriaci..


28.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 16:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.32.
označiť príspevok

rains
   18. 5. 2012, 16:29 avatar
podla mna je slobodna vola len jedna. ale ty to dost komplikujes.
anieli nemaju slobodnu volu, na rozdiel od cloveka. preto a nie len preto bola prva aj druha vojna v nebi.


36.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 16:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.38.
označiť príspevok

rains
   18. 5. 2012, 16:37 avatar
36. svoju 33. si to potvrdil..

ja ich do uvahy mozem brat, ale nemusim sa nimi riadit.


42.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 16:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.43.
označiť príspevok

rains
   18. 5. 2012, 16:46 avatar
no vidis, lebo mam slobodnu volu


45.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 16:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 5. 2012, 16:33 avatar
chaos ? necitovala som náhodou teba č. 14...´?? sa mi bvidí že si to enjalo posplietal.. 


41.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 16:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.46.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 5. 2012, 16:51 avatar
veriaci..nemienim sa doťahovať..č.14 si posplietal a neodpovedal si priamo..skrývaš podstatu toho o čom sa tu bavíme frázovité citácie ..kážeš nám čo máme ..a reaguješ od veci ..) ja presdudky nemám..ale vidí sa mi že ty nimi trpíš.. )


50.
označiť príspevok

veriaci muž
   18. 5. 2012, 16:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

Krištof
   18. 5. 2012, 16:11 avatar
Na autorstvo biblických spisov sú rôzne názory aj odborníkov. Je možné, že niektoré - najmä tie staršie spisy napísali skôr žiaci alebo stúpenci uvedených autorov. Niektorí vedci tvrdia, že "časť biblického textu napísali ľudia spojení s jeruzalemským chrámom, zbytok osoby, ktoré neboli z kňazského okruhu." Iné spisy však mohli napísať priamo menovaní autori, napr. apoštol Pavol. Kedysi - a čiastočne aj dnes - Židia mali svoju kultúru založenú na príbehoch patriarchov a predkov, žili s tým, mali s tým spojené sviatky atď. Na bilických spisoch je pozoruhodný aj ich vzájomný súlad, hoci ju písali mnohí rôzni autori v priebehu storočí.

Konzervatívny odborný pohľad na Genesis sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Moderní zástancovia Mojžišovho autorstva "jeho" piatich kníh. Ich stanovisko sa dočkalo v modernej dobe podpory najmä od archeológov a znalcov starovekých literatúr, ktorí porovnávali Pentateuch s inými starovekými prameňmi, ako napr. William F. Albright alebo Percy J. Wiseman. Zastávajú ho najmä archeológovia a znalci iných starovekých textov. Najznámejšia je teória tabuliek navrhnutá P. J. Wisemanom.

sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

cs.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Spolehlivost svatých Písem
pistis.webnode.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


21.
označiť príspevok

Krištof
   18. 5. 2012, 16:16 avatar
Pred sto rokmi nemecký liberálny kritik Biblie Theodor Nöldeke spochybnil existenciu Abraháma a Chaldejského Úru. Spolu s ďalšími považoval rozprávanie Genezis o Abrahámovi a jeho potomstve za fikciu. Toto storočie však prinieslo na svetlo množstvo dôkazov, ktoré podporujú biblický záznam o Abrahámovi.
V roku 1922 Leonard Wooley dôkladne preskúmal mesto Úr v južnom Iraku a zistil, že okolo roku 2000 pred n. l. bolo prekvitajúcou metropolou. Bolo to presne v dobe Abraháma. Na základe svojho výskumu Wooley nakreslil mapu mesta, ktorá ukazovala jeho pravidelné bulváre a načrtol plány priestranných obydlí s interiérovými kúpeľmi. Boli objavené školské triedy, v ktorých sa našli tabuľky s lekciami z gramatiky a aritmetiky. Dokonca sa našli aj záznamy rôznych variantov mena Abrahám, datované jedno alebo dve storočia po jeho smrti. International Standard Encyklopedia odmieta Nöldekeho teóriu, že Abrahám bol iba mýtickou figúrou: „Z archeologických dôkazov je zrejmé, že Abrahám bol produktom vyspelej kultúry. Bol typickým patriarchom vyššej spoločenskej triedy svojej doby. Keď jeho činy a jeho príbeh porovnáme s nebiblickými prameňmi, vidíme, že sa jednalo o typického predstaviteľa danej doby a nie o výplod predstavivosti neskorších izraelských pisateľov.“
Ako vyzerali biblickí patriarchovia a ich rodiny? Biblia hovorí, že Abrahám bol bohatým človekom, ktorý vlastnil množstvo dobytka. (Gn 12,16) Neskôr rozpráva o pestrofarebnom odeve, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi, čo vyvolalo žiarlivosť jeho bratov. (Gn 37,3) Dočítame sa tiež o ovciach a kozách, ktoré Jákob múdro vyšľachtil, aby zabránil ich zhabaniu jeho vlastným svokrom. (Gn 30,33-43) V príbehoch sú spomenuté hudobné nástroje ako harfa (Gn 31,27) alebo zbrane ako luk a šípy určené na obranu a lov. (Gn 27,3) Sú to všetko iba výmysly a produkty fabulácie?
Na prelome 19. a 20. storočia bolo odkrytých niekoľko kráľovských hrobiek 150 míľ na juh od Káhiry. Na ich stenách sa našli prekrásne maľby datované približne do roku 1900 pred n. l. Vyobrazujú Semitov, ktorí prichádzali do Egypta predávať svoj tovar. Zobrazení sú tu muži, ženy aj deti, niektorí v pestrofarebných šatách. Majú harfy, luky, šípy a kopije. Sprevádzajú ich somáre a kozy ako prostriedky na dopravu a obživu. Tieto maľby predstavujú osoby rodovo spriaznené s Abrahámom, Izákom a Jákobom, ktoré nosia rovnaké šaty, aké sú opísané v knihe Genezis, používajú rovnaké nástroje a chovajú rovnaké domáce zvieratá. Tento pôsobivý nález podporuje biblický opis danej doby a to do najmenších detailov.
Stále zostáva pravdou, že dôveryhodnosť knihy Genezis je predovšetkým záležitosťou viery každého človeka. Táto viera však nie je iracionálna, existuje množstvo argumentov, ktoré dávajú Mojžišovmu opisu počiatku všetkých vecí vysokú mieru dôveryhodnosti.

www.b-a-n.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


25.
označiť príspevok

Krištof
   18. 5. 2012, 16:21 avatar
„Je dôležité uznať, že prísne vzaté, evanjeliá sú anonymné. No podľa jednotného svedectva ranej cirkvi, Matúš, tiež známy ako Lévi, vyberač daní a jeden z dvanástich učeníkov, bol autorom prvého evanjelia v Novom zákone. Ján Marek, Petrov spoločník, bol autorom evanjelia, ktoré voláme Markovo. Lukáš, známy ako Pavlov ,milovaný lekár', napísal aj Evanjelium podľa Lukáša aj Skutky apoštolov."
„Do akej miery sa všeobecne verilo, že oni boli autormi?" opýtal som sa.
„Nevie sa ani o jedinom inom možnom autorovi týchto troch evanjelií", odpovedal. „Zjavne sa o tom nepochybovalo."
Aj tak som chcel ísť hlbšie. „Prepáčte mi môj skepticizmus", povedal som, „ale mohol mať niekto motiváciu klamať a tvrdiť, že evanjeliá napísali títo ľudia, ak by to v skutočnosti nebola pravda?"
Blomberg potriasol hlavou. „Pravdepodobne nie. Pamätajte, že to boli nepopulárne postavy", povedal a tvárou sa mu mihol úsmev. „Marek a Lukáš dokonca ani nepatrili k dvanástim učeníkom. Matúš áno, ale ako bývalý nenávidený vyberač daní mal z nich hneď po Judášovi Iškariotskom, ktorý Ježiša zradil, najhoršiu povesť!
Dajme si to do kontrastu s tým, čo sa stalo, keď boli omnoho neskôr napísané pochybné apokryfné evanjeliá. Ľudia si za svojich fiktívnych autorov vybrali mená veľmi známych a príkladných postáv, ako napríklad Filip, Peter, Mária či Jakub. Tieto mená vzbudzovali väčší rešpekt ako mená Matúša, Marka a Lukáša. Takže podľa mňa neexistoval nijaký dôvod pripísať autorstvo týmto trom menej uznávaným ľuďom, ak by to nebola pravda."
To znelo logicky, ale jedného z pisateľov evanjelií pokojne vynechal. „A čo Ján?" opýtal som sa. „Výrazne vynikal; v skutočnosti nebol iba jedným z dvanástich učeníkov, ale patril ešte k užšiemu kruhu Ježišových priateľov spolu s Jakubom a Petrom."
„Áno, on je jedinou výnimkou", pripustil Blomberg s prikývnutím. „A čo je zaujímavé, jedine okolo Jánovho evanjelia sa vyskytuje zopár neistôt vo veci autorstva."
„O čo presne ide?"
„Meno autora sa nespochybňuje, je ním určite Ján", odpovedal Blomberg. „No diskutuje sa o tom, či je to Ján apoštol, alebo iný Ján. Viete, svedectvo kresťanského autora menom Papias približne z roku 125 odkazuje na Jána apoštola a Jána presbytera a z kontextu nie je jasné, či hovorí o jednej osobe z dvoch perspektív, alebo o dvoch rozličných ľuďoch. Ale okrem tejto výnimky sa zvyšok raných svedectiev zhoduje v názore, že evanjelium napísal Ján apoštol, syn Zebedejov."
„A vy", povedal som v snahe dotlačiť ho trochu ďalej, „ste presvedčený, že je to tak?"
„Áno, verím, že podstatná väčšina materiálu pochádza od apoštola", odvetil. „Ale ak čítate jeho evanjelium podrobne, všimnete si niektoré náznaky, že záverečné verše môžu byť dielom redaktora. Nemám problém veriť, že niekto, kto bol v blízkom kontakte s Jánom, posledné verše upravil a asi aj dotiahol ich štylistickú podobnosť s celým dokumentom.
No v každom prípade", zdôraznil, „je evanjelium zjavne postavené na materiáloch zaznamenaných očitým svedkom práve tak, ako ostatné tri evanjeliá."

OVERENIE AUTORSTVA
Hoci som bol až doteraz s Blombergovými komentármi veľmi spokojný, mienil som pri tejto téme ostať trochu dlhšie. Otázka identity autorov evanjelií je nesmierne dôležitá a ja som chcel konkrétne detaily - mená, dátumy, miesta. Dopil som svoju kávu a položil som šálku na stôl.
„Vráťme sa k Markovi, Matúšovi a Lukášovi", povedal som. „Existujú nejaké konkrétne dôkazy o ich autorstve?"
Blomberg sa naklonil dopredu. „Ešte raz, najstaršie a pravdepodobne najvýznamnejšie svedectvo máme od Papia, ktorý okolo roku 125 priamo potvrdil, že Marek starostlivo a presne zaznamenal všetko, čo Peter videl. Vyjadril sa, že Marek ,neurobil ani jednu chybu' a neprijal,žiadne falošné tvrdenie'. A potvrdil, že aj Matúš zaznamenal Ježišovo vyučovanie.
Potom Ireneus, písal okolo roku 180, potvrdil tradované autorstvo. Tu - ", povedal a siahol po knihe. Roztvoril ju a čítal Ireneove slová.

"Matúš šíril evanjelium medzi Židmi v ich vlastnom jazyku, kým Peter a Pavol kázali evanjelium v Ríme a založili tam cirkev. Po ich odchode sám Petrov učeník a tlmočník Marek nám zanechal podstatnú časť Petrovho kázania v poznámkach. Lukáš, Pavlov spoločník, usporiadal do knihy evanjelium kázané svojím učiteľom. Potom Ján, učeník Pánov, ktorý tiež spočíval na jeho hrudi, sám napísal evanjelium, kým pobýval v Ázijskom Efeze."

Zdvihol som zrak od svojich poznámok. „Dobre, teraz to zosumari-zujme", povedal som. „Ak môžeme dôverovať tomu, že evanjeliá napísali učeníci Matúš a Ján, Marek, spoločník učeníka Petra a Lukáš, spoločník Pavla, historik a akýsi novinár 1. storočia, potom si môžeme byť istí, že ide o priame alebo sprostredkované svedectvá.“ ...

Vedci okrem evanjelií často odkazujú na tzv. spis Q. Q je skratka pre nemecké slovo Quelle, čo znamená prameň alebo zdroj. Kvôli podobnosti literárneho štýlu, ako aj obsahu sa tradične predpokladalo, že Matúš a Lukáš čerpali pri písaní svojich evanjelií zo skoršieho Markovho evanjelia. A navyše použili určitý materiál, ten, ktorý chýba v Evanjeliu podľa Marka, zo záhadného prameňa Q.
„Čo presne je Q?" spýtal som sa Blomberga.
„Nič viac než hypotéza", odpovedal a znovu sa pohodlne usalašil vo svojom kresle. „Až na zopár výnimiek sú to iba Ježišove výroky alebo vyučovanie, ktoré možno kedysi tvorili zvláštny, nezávislý dokument.
Viete, bol to bežný literárny štýl tej doby, zozbierať výroky uznávaných učiteľov, niečo ako keď my vytvoríme zbierku najlepších piesní nejakého speváka a vydáme to ako album ,najväčších hitov'. Q mohlo byť niečo také. Ale koniec koncov, je to iba teória."
Ale ak prameň Q existoval už pred Matúšom a Lukášom, potom musí ísť o najranejší zápis o Ježišovi. Pomyslel som si, že to možno vrhne nejaké nové svetlo na to, aký bol Ježiš naozaj.
„Položme otázku takto", povedal som. „Ak izolujete iba materiál z prameňa Q, aký obraz Ježiša dostanete?"
Blomberg si poškrabal briadku a kým zvažoval moju otázku, chvíľu uprene hľadel do stropu. „Nuž, musíte pamätať na to, že Q bola zbierka výrokov, a preto neobsahovala ani rozprávania a ani opisy, ktoré by nám poskytli úplný obraz Ježiša", odpovedal pomaly, starostlivo vyberajúc každé slovo.
„No aj tak objavíte Ježiša, ktorý používa veľmi silné vyhlásenia, napríklad, že on je zosobnená múdrosť, alebo že on je ten, skrze ktorého bude Boh súdiť celé ľudstvo podľa toho, či ho prijme, alebo odmietne. Nedávno som sa v jednej významnej vedeckej publikácii stretol s názorom, že aj ak izolujete všetky výroky z prameňa Q, dostanete v podstate rovnaký obraz Ježiša, aký v evanjeliách nájdete vo všeobecnejšom meradle, teda portrét niekoho, kto o sebe vyslovuje trúfalé výroky."
„Videli by sme ho ako nejakého divotvorcu?" vyzvedal som.
„Ešte raz", vravel, „musíte pamätať na to, že tak nezískate príliš veľa príbehov,
popisujúcich zázraky samé osebe, pretože tie sa zvyčajne nachádzajú v rozprávaniach a prameň Q je predovšetkým zoznam výrokov."
Zastavil sa, aby sa načiahol ponad stôl, vyňal z police Bibliu viazanú v koži a zašuchotal jej dochytanými stránkami.
„No napríklad v Lukášovi, v kapitole 7, vo veršoch 18 až 23 a v Matúšovi, v kapitole 11, vo veršoch 2 až 6 sa hovorí, že Ján Krstiteľ poslal svojich učeníkov, aby sa Ježiša opýtali, či je naozaj Kristom, Mesiášom, na ktorého čakali. A Ježiš v skratke povedal toto: ,Povedzte mu o mojich zázrakoch. Povedzte mu, čo ste videli: slepí vidia, chromí chodia a chudobným sa zvestuje evanjelium.'
Takže ešte aj v Q", dokončil, „je jasné povedomie o Ježišovej službe zázrakmi."
Blombergova zmienka o Matúšovi ma podnietila k ďalšej otázke: „Prečo by Matúš – údajný očitý svedok Ježiša Krista - prebral časť evanjelia spísaného Markom, o ktorom sa každý súhlasne vyjadruje, že očitým svedkom nebol? Ak Matúšovo evanjelium naozaj napísal svedok tej doby, nemyslíte si, že by sa spoliehal na svoje vlastné pozorovania?"
Blomberg sa usmial. „Dáva to zmysel iba ak Marek naozaj založil svoj spis na spomienkach svedka Petra", povedal. „Ako ste sám povedali, Peter bol v Ježišovom najužšom kruhu a mal privilégium vidieť a počuť veci, o ktorých ostatní učeníci nemohli vedieť. Takže aj očitý svedok Matúš sa celkom opodstatnene mohol spoľahnúť na Petrove verzie rôznych udalostí, ako sa k nemu dostali cez Marka."

Pokračovanie www.nj.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk PRVÁ ČASŤ


30.
označiť príspevok

rains
   18. 5. 2012, 16:27 avatar
evanielia su anonymne, ale pozname autorov.
levy prekrsteny na matusa, byvaly vypalnik.
Jan Marek petrov spolocnik - homosexualy?
Lukas, znami ako pavlol "milovany lekar"..preco v uvodzovkach? bol jeho Dr Love?
ostatni ucednici boli analfabeti, ci JK robili len krovie?
preco v Biblii nie je jedine evanielium podla krista?
preco biblia uverejnuje len 4 evanielia a len od tych najpochybovacnejsich?
Súhlasí nabzlo


48.
označiť príspevok

nabzlo muž
   18. 5. 2012, 16:56 avatar
Pokračovanie,neviem načo,tie drísty si nechaj...


51.
označiť príspevok

nabzlo muž
   18. 5. 2012, 17:04 avatar
Krištof-Druhá časť.

Táto kniha brzdila a hatila pokrok ľudskej rasy. Táto kniha otrávila studne vzdelanosti a zviedla na nesprávnu cestu energiu človeka.
Táto kniha je nepriateľom slobody a oporou otroctva. Táto kniha zasievala semená nenávisti v rodinách a národoch, živila plamene vojny a zbedačovala svet. Táto kniha je obľúbeným dielom kráľov a tyranov, zotročovateľov žien a detí. Táto kniha korumpovala parlamenty a súdne dvory. Táto kniha urobila z vysokých škôl a univerzít sídla šírenia nepravdy a nenávisti k vede. Táto kniha naplnila kresťanstvo nenávistnými, krutými, ignorantskými a bojujúcimi sektami. Táto kniha naučila ľudí vraždiť svojich blížnych kvôli náboženstvu. Táto kniha založila inkvizíciu, vynašla nástroje mučenia, postavila väznice, v ktorých hynuli dobrí a láskaví, kula reťaze, ktoré sa im zarezávali do tela, stavala popraviská, na ktorých umierali. Táto kniha kládla a zapaľovala hranice okolo nôh spravodlivých. Táto kniha pripravila o rozum milióny hláv a napĺňala ústavy bláznami.
Táto kniha spôsobila, že otcovia a matky prelievali krv svojich nemluvniat. Táto kniha bola aukčným pódiom, na ktorom stála matka-otrokyňa, keď ju predávali od jej dieťaťa. Táto kniha napĺňala lode obchodníkov s otrokmi a robila z ľudského tela tovar. Táto kniha zapaľovala ohne, ktoré spaľovali "čarodejnice" a "bosorky". Táto kniha napĺňala tmu upírmi a duchmi, a telá mužov a žien diablami. Táto kniha pošpinila duše ľudí hanebnou dogmou večnej bolesti. Táto kniha urobila z ľahkovernosti najväčšiu cnosť, a z kritického skúmania najväčší zločin. Táto kniha naplnila národy pustovníkmi, mníchmi a mníškami – zbožnými a neužitočnými ľuďmi. Táto kniha povýšila nevedomého a špinavého svätca nad filozofa a filantropa. Táto kniha učila ľudí opovrhovať radosťami tohto života, aby boli šťastní v živote inom – učila ich premárniť život na tomto svete kvôli svetu druhému.
Kritizujem túto knihu preto, lebo je nepriateľom ľudskej slobody – najväčšou prekážkou na diaľnici ľudského pokroku.


58.
označiť príspevok

Krištof
   18. 5. 2012, 18:10 avatar
Nuž podľa mňa je to, čo tu uvádzaš, relatívne, môžu v tom byť malé zrnká pravdy, no celkovo je to pomýlené, hoci autora si neuviedol. Tu je zopár výrokov slávnych ľudí o Biblii.

Immanuel Kant, nemecký filozof, zakladateľ nemeckej klasickej filozofie: "Existencia Biblii ako knihy, je najväčším prínosom pre všetkých ľudí, neustále testovaná ľudstvom. Každý pokus ponížiť Bibliu je zločinom proti ľudskosti. "

A. S. Puškin, ruský básnik, dramatik a románopisec: "Myslím, že nikdy nedáme ľuďom nič lepšie ako Písmo ... nájdete v ňom celý ľudský život. Náboženstvo vytvorilo umenia a literatúry, všetko, čo bolo skvelé od staroveku! ... Bez Nej by nebolo filozofie, poézie, ani žiadna morálka. Briti robia správne, že dávajú Bibliu deťom ... Moje deti budú so mnov čítať Bibliu... Biblia je celosvetová ... Je to jediná kniha na svete, v ktorej je všetko."

Keppler, astronóm, povedal: "V tvorení cítim Boha akoby Jeho rukami." Jeho najdôležitejšiu prácu o harmónii vo svete, on zakončil tákýmito slovami: "Ďakujem Ti, Stvoriteľovi a Pánovi, že si mi doprial radosť obdivovať diela Tvojich rúk ..."

Kráľovná Viktória, kráľovná Veľkej Británie a Írska: "Veľkosť Anglicka ja pripisujem Biblii."

Johann W. Goethe (1749-1832) nemecký spisovateľ, filozof, vedec:
„Od chvíle, kedy som začal študovať bibliu, uchvacuje ma jej vzácny obsah stále viac a silnejšie, a čím lepšie poznávam obsah, tým sa mi stáva dôležitejšou. Nemôžem pochopiť, že tak veľa ľudí má o nej predsudky, a nepoznám dôvod, prečo by nemohla byť nepostrádateľnou príručnou knihou vzdelaného človeka počas celého jeho života“

Ešte Goethe: "Nech sa rozvíja vedecká kultúra, nech sa podarí prírodným vedám ísť do hĺbky a do šírky, nech sa ľudská myseľ rozvíja koľko chcete, ale kultúrne a morálne štandardy kresťanstva ktoré svieti v Evanjeliách nemôžu prekonať. "

Sir Walter Scott (1771-1832), anglický spisovateľ, autor viacerých kníh, ktoré sú známe na celom svete. Mal knižnicu s desaťtisícami zväzkov. Keď ležal na smrteľnej posteli, povedal svojmu zaťovi Lockhartovi:
„Podaj mi knihu.“ Ten sa opýtal, ktorú knihu má na mysli, Scott odpovedal: „V takejto ťažkej chvíli je len jedna kniha, ktorú je možné nazvať skutočnou knihou – Biblia!“


80.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   18. 5. 2012, 23:56 avatar
www.youtube.com Tento odkaz smeruje mimo DF.skuvádza celý rad videí o rôznych názoroch nato kto napísal Bibliu. Nižšie uvedená adresa ja jedným z nich.
www.youtube.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

rains
   18. 5. 2012, 12:15 avatar
je to jedno kto ju napisal..ved aj tak ju updatuju ako potrebuju, tak co.
Súhlasí Boris_I., ...d0d0...uk


3.
označiť príspevok

trin i ty muž
   18. 5. 2012, 13:48 avatar
ale preco z nej vyhodili tu reinkarnaciu?     


4.
označiť príspevok

Sono Daxis a-Lia muž
   18. 5. 2012, 13:51 avatar
Bibliu napísali židia, moslimovia, budhisti. Ale psst nikomu ani slovo. Odo mňa ste to nepočuli.


6.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 5. 2012, 14:11 avatar
uvidíme čo na to povie Edna...... 


7.
označiť príspevok

...d0d0...uk
   18. 5. 2012, 15:07 avatar
...bibliu napisali ateisti...na just ...nex je 0 c0m t0cit...))


53.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 5. 2012, 17:22 avatar
Lásku akú nás stáročia učili títo poslovia kristovho učenia, ukázala svoju tvár. Krásne slova striedajúce tvrdú realitu, klamstvá a odpustky to je história pre ktorú Ježiš zomrel? Môj osobný názor je, že ak Ježiš kázal všetko to "krásne" čo je v Biblii, nikdy by neprišiel na tento svet za nás zomrieť, pretože svojou smrťou sem doniesol obrovské zlo ktoré následne vzniklo... a to zlo je pre mňa cirkev.

www.darkage.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí nabzlo, Antidogmatik


81.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   19. 5. 2012, 00:01 avatar
Kto napísal Bibliu. Tu je adresa youtube.
www.youtube.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Ónya
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 00:56,  Asi Harabin *13*13*13
dnes, 00:55,  S Hudbou Vesmírnou - Čo chladnička dá [unofficial]
dnes, 00:53,  ty máš rada pripomienky
dnes, 00:53,  Takto sa fandí v športe nie pískať cez cudzie hymny. Je to úžasné , že svet vidí...
dnes, 00:51,  Fanúšikovia ukázali veľké srdcia a venovali transparent Mikaele . Krásne gesto...
dnes, 00:36,  Niektorí z Df ;) Keď sa pozriem späť, uvedomujem si, že som šikanoval ľudí, o ktorých...
dnes, 00:25,  Svojou činnosťou erodujú piliere demokracie, šíria nenávisť a rozdeľujú spoločnosť....
dnes, 00:22,  no nie sú zlatí? Ňuňuňu...
dnes, 00:17,  Ešte 8 dní a Harabín bude navždy minulosťou . Hanba slovenskej justície *08*08*08
dnes, 00:16,  Našťastie ja som v Nemecku pracoval a tak viem ako žije bežný nemec . V čistom zarába...
dnes, 00:11,  Thank You - Jesus Army
dnes, 00:10,  Dôvod je známy . Prejav extremizmu
dnes, 00:06,  pokým si neoblečiete, modrý, červený, biely a hnedý habit, neveríme vám ani slovo...
dnes, 00:00,  youtube.com/watch?v=IjNSDRSaMnc
včera, 23:59,  hlasy nám dajú najesť Ruženec biblický slávnostný
včera, 23:51,  KAREL GOTT & OLGA LOUNOVÁ - DÁL ZA OBZOR (videoklip 2012) g
včera, 23:49,  17. ako inak :)
včera, 23:49,  8. chujo, ešte raz, keby mali Slováci vyššiu zivotnú úroven, kazdy oserie tvoje keci . [ na...
včera, 23:48,  Infovojna *13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13
včera, 23:46,  Lemmy mňa prekvapuje že ty fandíš jedinej pravicovej strane ktorá má realnu šancu dostať...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Pri výbere lásky opatrný buď, nie podľa krásy, ale podľa srdca súď.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(214 194 bytes in 0,461 seconds)