hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Kto je Michael?

príspevkov
7
zobrazení
3
tému vytvoril(a) 15.11.2020 18:58 Shagara
posledná zmena 19.11.2020 19:23
1
15.11.2020, 18:58
V Zjavení 12,7, ........ " Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; aj drak a jeho anjeli bojovali."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázka: Je v nebi vojna, a bojujú dve vojská, .... na ktorých čele stojí 1, Michael, ..... 2, Satan!

Čo nám naznačujú a to jasne, že kto je Michael?
Dovolil by pán Ježiš aby ho zastupoval archanjel, ak by tým archanjelom nebol on sám?
Kto podľa Biblie stojí na čele anjelov? Jednoznačne Ježiš!
A ak tu máme nejakú rozhodujúcu bitku, tak kto by mal stáť na čele anjelov?
Však v Danielovi 12,1 sa dozvedáme, že v čase konca „povstane Michael, veľké knieža, ktoré stojí v prospech synov tvojho ľudu“.
Všimnime si, že v každom zo spomenutých prípadov vystupuje Michael ako anjel bojovník, ktorý bojuje za Boží ľud a ochraňuje ho a dokonca sa stavia proti Satanovi, ...... Božiemu/ Jehovovmu/ najväčšiemu nepriateľovi.
Ale ako Vodcu vojska verných anjelov Zjavenie opisuje aj Ježiša. (Zjavenie 19,14–16) A apoštol Pavol sa priamo zmieňuje o ‚Pánovi Ježišovi‘ a ‚jeho mocných anjeloch‘. (2. Tesaloničanom 1,7)
A ak to spojíme s nám známym textom z 1 Tes.4,16 ..... " Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba,.." ....... tak nám už musí byť jasné, že kto bojuje na čele anjelov?!
Vieme, že predpona „arch-“ znamená „hlavný“ . Teda, Michael je hlavný anjel, ..... arch-anjel!
V liste Filipanom 2,9 čítame ..... "Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno,"
Aj to poukazuje na Ježišove nadradené /nad anjelov/ postavenie!
Ale ak by bol Ježiš samotný , všemohúci Boh, bolo by ho treba povyšovať?
Nie, lebo potom by bol už vyšší ako jeho Otec!
Ale Ježiš bol vyvýšený lebo oslávil svojho Otca a dokončil dielo spásy, ktorým ho poveril jeho Otec!
Tieto i ďalšie biblické údaje nás vedú k nevyhnutnému záveru, že Michael nie je nikto iný než Pán Ježiš Kristus v nebeskom postavení.
Alebo inak,...... bolo by vhodné pripodobniť Ježišovo veliteľské volanie k volaniu niekoho, kto má menšiu autoritu? Je teda logické, a to si znovu zdôraznime, ..... že archanjel Michael je naozaj Ježiš Kristus. .... ten, "kto je ako Boh" !!!

none
2
15.11.2020, 20:04
3, ..... Riaditeľ podniku povie svojmu zamestnacovi: .... "ktorému zamestnancovi som povedal, ty si najpracovitejší!"
A to teda znamená, že tí ostatní sú zamestnanci a ten komu to bolo povedané, nie je zamestnanec?
Nie! Len je v niečom výnimočný a daný riaditeľ to vyzdvihol!
Alebo ak by povedal: ... "ktorému človeku som povedal", .... tak ten komu to bolo povedané nie je človek?!
A to presne platí aj na Ježiša!
Alebo povedal Boh Otec, ...... aj inému anjelovi, čo svojmu prvorodenému synovo, anjelovi? NIE ! Žiadnemu!
Ježiš bol už výnimočný anjel lebo bol "prvorodený", .... a bol stvorený priamo svojim Otcom, Bohom!
A aj preto, že oslávil svojho Otca , svojou obetnou smrťou a posvätil tak jeho meno!
Teda, to čo citujete, je antitrinitárský text, ... a vy to ešte obrátite naopak!
Ak by bol Ježiš všemohúci Boh, ... tak celá tá rétorika by bola viac ako komická!
Aj tu vidím, ako satan zaslepuje vaše mysle. Nie ste schopní pochopiť ani len elementárne fakty z jednoduchej vety!
Ten text z 1 Tes.4,16 poukazuje, že ...."Ježiš príde ako vodca anjelov", .... ako "hlavný anjel," .... ako "princ anjelov", .... ako "archanjel", .... ako "knieža Jahveho vojska!"
none
3
15.11.2020, 20:08
Alebo ešte jeden veľavravný príklad, predobraz:
Príklad Jozefa/Jakobovho syna/ dáva pochopenie ,kto je Ježiš a kto Boh?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jozef v mnohom predobrazoval Ježiša/tak ako iné biblické postavy-Dávid,Šalamún,Izaiáš,atď/.
Tak ako Jozef,i Ježiš zakúsil zlé zaobchádzanie/zradu/ zo strany svojich bratov,...obaja muži tiež zakúsili mimoriadnu zmenu vo svojom živote. Jozef sa z otroka stal ministerským predsedom,...podobne i Ježiš ako "opovrhovaný všetkými" sa stal Božím kráľom a bol Bohom "povýšený do nadradeného postavenia"! Tak ako Jozef rozdeľoval potraviny pre tých,ktorí boli hladní,alebo im hrozila smrť od hladu,......tak i Ježiš sýtil hladných,ako fyzicky ,tak hlavne zaobstaráva duchovný porkm na prežitie. A podobne.
Faraón i celé jeho služobníctvo vidí,že Jozef je múdry. Okrem toho faraón uznáva, že za tou jeho múdrosťou stojí Jozefov mocný Boh. /Jahve/
Pred svojimi sluhami na kráľovskom dvore potom faraón vyhlási:...... „Môže sa nájsť nejaký iný muž ako tento, v ktorom je Boží duch?“ Potom oslovuje Jozefa:....... „Keďže Boh spôsobil, aby si to všetko vedel, nikto nie je taký rozvážny a múdry ako ty. Osobne budeš dosadený nad mojím domom a všetci moji ľudia ťa budú bezpodmienečne poslúchať. Iba pokiaľ ide o trón budem väčší ako ty.“ (1. Mojžišova 41:38–41)
Faraón tu predobrazuje pravého Boha/on sa aj cítil byť bohom/ a Jozef Ježiša Krista./"Väčší Jozef,väčší Šalamún"/
Dôležité je všimnúť si daný záver....."Iba pokiaľ ide o trón budem väčší ako ty.“
To teda jasne poukazuje na vzťah medzi Ježišom a jeho Otcom,jediným ,pravým Bohom.

Teda, znovu: ..... "IBA POKIAĽ IDE O TRÓN BUDEM VÄČŠÍ AKO TY" !!!!

none
4
18.11.2020, 21:46
6, .... súhlasím, lebo to je jasné ako facka!
Ako povedal Hermas z 2 storočia: "Ježiš je Michael"!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hermas bol bratom pápeža Pia I. Jeho meno má grécky pôvod a znamená „pevný“.
Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias.
Origenes identifikuje autora spisu Pastier s Hermasom, spomenutom v liste Rimanom. Klement Alexandrijský, Irenej a Tertulián priraďujú Hermasovo dielo, objavené v Kumráne, ku kánonickým spisom."
Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK a VHL spracoval Ján Sabol

none
5
19.11.2020, 18:10
8, .... aj podľa prvých kresťanov bol Ježiš Michael/anjel, archanjel/, .... a aj v priebehu histórie kresťanstva ho tak nejaké skupiny vnímali!
A tu je stránka trinitárov, ktorí priznávajú /pod ťarchou biblických dôkazov/, že Ježiš je archanjel Michael, .... ale že aj tak je Boh!
odkaz
Teda, .... už robíte ústupky, ..... a zajtra, pozajtra už to bude jasný fakt!
none
6
19.11.2020, 19:21
11, ...... Práve som našiel odkaz Johna Calvina v jeho Komentároch k Danielovi zv. 2, str. 243.
Citujem:
"Niektorí si myslia, že slovo Michal predstavuje Krista, a ja proti tomuto názoru nenamietam. "
Alebo:
(Calvin’s Commentaries on The Prophet Daniel, zv. II, Baker dotlač, zv. XIII, s. 369, 370.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aj William Kinkade napísal v roku 1829 ...... „Biblické učenie o Bohu, Ježišovi Kristovi, Duchu Svätom, zmierení, viere a vyvolení“. /strana 153/
V nej venuje celú kapitolu Michaelovi a Ježišovi a teológií, ....... podľa ktorej sú to rovnaká osoba.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brownov biblický slovník o slovách Michal a Anjel hovorí, že obe tieto slová niekedy odkazujú na Krista; a tiež potvrdzuje, že Kristus je archanjel.
Duchovný slovník Woodsa učí na túto tému takmer, ak nie úplne to isté, čo Brown’s.
Butterworth, Cruden a Taylor tiež zhodne tvrdia, že Michael a Angel sú obe mená Krista.
Guyse vo svojej Parafráze k Novom zákonu, Zjavenie 12: 7, uznáva, že mnoho dobrých vykladačov si myslí, že Kristus je Michal; a Guyse súhlasí s týmto názorom.
Rovnakú doktrínu učí aj doktor Watts vo svojich slávach o Kristovi,..... s. 200-202, 218, 223 a 224.
Thomas Scott vo svojich poznámkach k Biblii ... tvrdí, že Michal Archanjel je Ježiš Kristus.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiež Melanchton, a Amandus Polanus (1561–1610). verili že Ježiš je Michael, .... aj ked ako nestvorený anjel!

Myšlienku, že Ježiš je Michal, možno v skutočnosti vysledovať oveľa ďalej do minulosti ako do 16. storočia, až do 2. storočia, iba že namiesto toho, aby sa Ježiš rovnal Michaelovi, prirovnáva sa k Gabrielovi v Epistula Apostolorum, rané apokryfné dielo, ktoré je súčasťou etiópskeho kánonu.
A samozrejme, aj Hermas z 2 storočia vnímal Ježiša ako "najsvätejšieho anjela".
Citujem: .... "V?3. videní spomína 6 anjelov, ktorí vynikajú nad ostatnými: „To sú svätí anjeli, ktorí boli stvorení prví“(Her. 3. viď. 4:1b ). V?5. videní 1:2b spomína anjela, ktorý je nazvaný „najvznešenejší“ a?v?5. prikázaní 1:7b je o?ňom napísané: „Všetci totiž boli ospravedlnení najsvätejším anjelom“.
A Hermas pokračuje: .... „Syn Boží sa narodil pred všetkým jeho stvorením, takže sa stal Otcovi radcom pri jeho stvorení“(Her. 9. podob. 12:2)
Aj Justín Mučeník, v dialógu s?Tryfónom vysvetľuje: ....... „Existuje... ďalší boh a?Pán, ktorý je podriadený Tvorcovi všetkého, ktorý je tiež nazvaný Anjel, pretože on oznamuje ľuďom to, čo si Tvorca všetkého – nad ktorým niet žiadneho iného Boha – želá oznámiť im..."

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
none
7
19.11.2020, 19:23
Trinitári, ktorí opäť tvrdia, že Ježiš je Michael: ...... odkaz
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 17.4.2024 8:30 ) veľkosť : 112 361 B vygenerované za : 0.111 s unikátne zobrazenia tém : 50 119 unikátne zobrazenia blogov : 885 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

hľadanie :

blog dňa :

odkaz Poviem to na príklade svojom 😉 Keď píšem, že SOM bol v "pekle", tak sa tým nemyslí, že SOM vycestoval na planétu plnú ohňa, kde pobehovali čertovia s rohmi a "Satanom" ako ich šéfom ...

citát dňa :

Nadmerné upieranie sa o ideály brzdí vlastný intelektuálny rast!