Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Kristus nebol žiadny génius

67
reakcií
1573
prečítaní
Tému 9. augusta 2012, 18:37 založil Antidogmatik.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
29. 03. 2020
0
02. 12. 2010
17
29. 06. 2010
67
16. 10. 2012
12
 
 


1.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   9. 8. 2012, 18:37 avatar
Nie, Ježiš nebol nielen génius, ale podľa Biblie nebol dokonca ani múdry. Svedčia o tom jeho podobenstvá. Takže sa pozrime niektorým z nich na „zúbok“. Vybral som tie najzaujímavejšie.
Na prvé som narazil v Ev. Sv. Matúša 7/17. Hovorí o tom, že dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý, že rodí zlé ovocie. Ó aká múdrosť. Pripomenulo mi výrok vodcu ruského proletariátu, ktorý na mítingu pracujúcich v jednom záporožskom závode povedal: „Kto kráča, ten ide.“ Fantastické.
No ihneď som postrehol medzi Kristom a Leninom určitú podobnosť. Akú? Na základe ich učenia vznikli organizácie, ktoré pôsobili stá tisícom nevinných po dlhý čas hrozné utrpenie a smrť. Rozdiel je len v tom, že jeden sľuboval blaženosť po smrti, v kráľovstve nebeskom, druhý ešte počas života, na zemi.
Prvý svoje sľuby nedodržal. Vyplýva to zo Zjavenia sv. Jána 6/9 – 11, kde protestujú duše zabitých pre slovo božie: „A kričali veľkým hlasom a vraveli: ,Až dokedy, Samovládca, svätý a pravdivý, nesúdiš a nepomstíš našej krvi na tých, ktorí bývajú na zemi?‘ A bolo dané jednému každému dlhé biele rúcho, a bolo im povedané, aby odpočívali ešte krátky čas, až sa doplní počet aj ich bratov, ktorí majú tiež byť zabití ako aj oni.“ Podozrivé, čo? Kde tu je sľúbené kráľovstvo nebeské a blaženosť v ňom? Druhý svoje sľuby nedodržal tiež. To vieme.
Ale vráťme sa ku Kristovým podobenstvám. Ďalšie zaujímavé podobenstvo je taktiež v Matúšovi 9/12: „Zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní.“ Nemôžem si pomôcť, ale pripomína mi výroky istého straníckeho tajomníka Rusínskeho pôvodu.
Vari najpresvedčivejšie v naznačenej súvislosti pôsobí podobenstvo o rozsievačovi uvedené v Ev. Sv. Matúša 13/3 – 9. Opisuje ako rozsievač vyšiel siať. No ako sial, niektoré semená padali na kraj cesty. Tie pozobali vtáky. Ďalšie osivo popadalo na skaly, iné do tŕnia. Z podobenstva je zrejmé, že len neveľa zrna padlo na úrodnú pôdu. Tým chcel Ježiš povedať, že len málo z jeho slov, ktoré medzi ľuďmi „rozsieva“ prinesie „úrodu“. Rozoberme si toto podobenstvo. Ani ten najhlúpejší roľník by nerozsieval vzácne osivo do neupravenej pôdy. A už vôbec nie na skaly alebo do tŕnia. To by urobil len šialený rozsievač, neschopný uvedomiť si nezmyselnosť svojej práce. Okrem toho toto podobenstvo nevyjadruje skutočnosť. Kristove slová nie sú citlivé ako vyšľachtené semienka, čo potrebujú neustálu pozornosť roľníka. Je to skôr semeno buriny, ktorá sa uchytí takmer všade. Svedčí o tom počet pokrstených katolíkov, ktorých je v súčasnosti takmer miliarda. (Svetové náboženstvá, vydali Mladé letá v r. 1993 str. 160.)
No úplne ma fascinovalo podobenstvo o kráľovstve nebeskom nachádzajúce sa tiež v Matúšovi v 22. kapitole. Ježiš formou inotaju vysvetľuje podstatu nebeského kráľovstva.
Prirovnáva ho ku kráľovi, ktorý vystrojil pre svojho syna svadbu. Prizval na ňu význačných hostí. No tí všetci sa svadobnej hostiny odmietli zúčastniť, (asi vedeli prečo), hoci im bolo dané na vedomie, že ich čaká obed a že kráľ pobil svoje voly a kŕmný dobytok.
Tak hostiteľ poslal sluhov, nech privedú všetkých, ktorých nájdu na okolí. Priviedli. Dobrých i zlých. A jeden mal ešte aj smolu, lebo keď sa kráľ prišiel pozrieť na hodovníkov všimol si, že je tam človek neodiaty do svadobného rúcha. Dal ho zviazať a vyhodiť do vonkajšej tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Takže to je kráľovstvo nebeské? Neviem prečo by som sa mal hrnúť do takého niečoho. O kráľovstve nebeskom nájdeme v Novom zákone vari najviac podobenstiev. No ani podľa jedného jediného z týchto podobenstiev niet o čo stáť. Zaujímavé podobenstvo z hľadiska našej úvahy je v Markovi 9/50: „Soľ je dobrá. Ale keby sa soľ stala neslanou, čím ju osolíte?“ Nuž, kto by už solil soľ, len cvok. V Ev. Sv. Jána je podobenstvo o pánoch, posloch a sluhoch. Hovorí sa v ňom, že sluha nie je väčší (mocnejší, dôležitejší) ako jeho pán a že ani posol nie je viac ako ten, čo ho poslal. A tí, čo toto vedia sú vraj blahoslavení ak to aj robia. Nevidieť tu žiadnu súvislosť. Podobenstvo je každému zrejmé. Svojim zmyslom je však dané. Nemožno činiť pána väčším ako sluhu. Ani posla ako toho, ktorý ho poslal. To je predsa vopred stanovené spoločenským postavením jednotlivých aktérov. Šokujúce však je, že cirkev sa neriadi týmto podobenstvom, hoci pochádza už z Nového zákona. Pán – Hospodin poslal svojho jediného syna. Je teda ten, čo ho poslal. Ježiš je poslaný, teda posol.
Prečo je ale pre cirkev viac posol ako ten, čo ho poslal? Napriek Ježišovmu podobenstvu. Aj keď cirkev o tom vie, toto podobenstvo svojho veľkého učiteľa ignoruje. Nemôže byť preto podľa Ev. Sv. Jána blahoslavená. Nuž ako vidíte nejde o žiadne múdrosti. Kristove podobenstvá sú skôr slaboduché. No možno v kráľovstve nebeskom majú záujem práve o slaboduchých.
Súhlasí nabzlo


5.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   9. 8. 2012, 19:58 avatar
Antidogmatik, opäť množstvo tendenčných hodnotení Ježišových výrokov. Na každej veci sa dá nájsť niečo zlé, keď sa chce. Treba si totiž uvedomiť, že tie podobenstvá boli vyrieknuté nie len pre géniov, ale pre obyčajných ľudí tej doby. Ježiš chcel , aby boli aj pre týchto ľudí zrozumitelné. Ak budem mať viacej času , pokúsim sa reagovať na všetky tvoje námietky v tejto téme
( ak budem vedieť).
Súhlasí Krištof


32.
označiť príspevok

Krištof
   10. 8. 2012, 17:16 avatar
1. Povedal by som, že opäť veci vytrhávaš z kontextu alebo dávaš dokopy to, čo k sebe vôbec nepatrí, hoci tebe sa to hodí do konštrukcie. Interpretuješ si to tak po svojom. Preto to môže pôsobiť nelogicky a nezmyselne.

Ježiš (Ješua, čo v aramejčine znamená "Jahve zachraňuje" alebo "Jahve je spása" ako génius? Nno skôr býva označovaný ako učiteľ, mesiáš, Boží Syn a pod. Ale vzhľadom na jeho mimoriadne výrazný vplyv na chod spoločnosti a sveta by sa tu dalo hovoriť o géniovi. Ovplyvnil napr. tvorbu umelcov a filozofov. Rozdelil čas - dejiny na "pred" a "po". A. D. (lat.) je skratka výrazu anno Domini - roku Pána, čím sa uvádzal presný rok po narodení Krista. Zodpovedá to výrazu "po Kristovi" alebo "nášho letopočtu". Týka sa to najmä "západného sveta". Inak aj najlepší a najmúdrejší ľudia v histórii mali svojich nepriateľov - Buddha, Sokrates, Mahátma Gándhí... takže sa nedá čudovať, že ich mal a má aj Ježiš Kristus.

V tom Zjavení Jána, ktoré bolo písané v dobe prenasledovania kresťanov Rímskou ríšou, sa hovorí o dušiach tam zabitých kresťanov. Duše sú síce v pohode v nebi, ale pýtajú sa, kedy budú odsúdení tí, ktorí naďalej vraždia kresťanov resp. ktorí zavraždili týchto: "Dokedy, Pane, svätý a pravdivý, nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých, čo obývajú zem?" Odsúdení však mali byť zločinci až po ich telesnej smrti.

V Ježišových časoch a neskôr i rabíni a zákonníci tvorili podobenstvá, aby tak názornejšie vysvetľovali Zákon. Tak napr. rabín Johanan ben Zakkaj (1. stor. po Kr.). Nachádzajú sa i v Starom zákone (2S 12, 1-4). Používanie podobenstiev v evanjeliách má dvojaký zmysel: na jednej strane tieto vymyslené, ale konkrétne príbehy umožňujú pochopiť Ježišovo posolstvo, na druhej strane môžu zachovať skrytý zmysel; teda v skutočnosti sú prístupné len ušiam a srdciam ochotným prijať ich. Ježiš bol skvelý rozprávač. Aby mu dobre porozumeli aj tí jednoduchí ľudia, prihováral sa im podobenstvami z každodenného života.

"Ani ten najhlúpejší roľník by nerozsieval vzácne osivo do neupravenej pôdy."

Neber to príliš doslova, ide len o podobenstvo. Rozsieval do normálnej pôdy, ale keď bol na kraji pola, nejaké semeno mohlo padnúť aj na kraj cesty, alebo na skalnatú pôdu, prípadne do neďalekého tŕnia.

"No tí všetci sa svadobnej hostiny odmietli zúčastniť, (asi vedeli prečo), hoci im bolo dané na vedomie, že ich čaká obed a že kráľ pobil svoje voly a kŕmný dobytok."

Ježiš prišiel hlásať Božie kráľovstvo najprv hlavne Židom. Avšak mnohí ho odmietli počúvať. Tým, čo sa robili hluchými, adresoval podobenstvo o tom, ako istý človek pozval ľudí na večeru, ale oni sa všelijako vyhovárali.

"tam človek neodiaty do svadobného rúcha."

To, že na svadbe "nebol oblečený do svadobného rúcha", môže znamenať, že urobil zámerne niečo nesprávne.

"Hovorí sa v ňom, že sluha nie je väčší (mocnejší, dôležitejší) ako jeho pán a že ani posol nie je viac ako ten, čo ho poslal."

Tu išlo zrejme o to, že Ježiš, ktorého učeníci volali Pán (Adonai) a učiteľ, umýval učeníkom nohy. Jn 13, 14-16: "Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal." Teda v tomto "obraze" je Ježiš ten Pán a učeníci sú sluhovia. Taký je kontext. A nie taký, že Ježiš bol poslaný Bohom a pod. To má iný kontext. V tejto súvislosti sa hovorí vo Filipanom 2, 5-11: "Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: "Ježiš Kristus je Pán!" na slávu Boha Otca."
Jn 17, 5: "A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako vznikol svet."


65.
označiť príspevok

elemír muž
   12. 8. 2012, 14:52 avatar
Duše pomordovaných svätých pod oltárom, to je niečo úplne iné. Ježiš hovorí: Nebojte sa tých, čo vás zamordujú, ale bojte sa tých, čo vás zamordujú a stiahnu zo sebou do pekla. a A to je zase v spojitosti s odpustením. Je to proste taký kruh,iba v ktorom všetko so všetkým súvisí.To sú tie jednoduché veci, ktoré samé o sebe sa nám zdajú akoby boli o ničom, strašne jednoduché, ale ak ich dáme do tohto celku, potom sa javia naopak hlbšie. Ježiš na kríži odpustil tým, čo ho zabili. Ale niektorí svätí to v momente smrti predsa len nedokázali a ako chcete, aby vám bolo odpustené, ak vy neviete odpustiť. Takže tí pod tým oltárom sú asi tí väznení, čo nedokázali odpustiť.
Najhlúpejší roľník by nerozsieval do neupravenej pôdy. To dá rozum vola, ale ak vtedy neboli sejačky ako dnes a boli rozsievači, títo museli obsiať celé pole až po okraj cesty a tak sa im občas stalo, že padlo zrno aj mimo obrobenej pôdy. A tieto zrná vyšli nazmar. Aj do teba bolo zasiate toto zrno tým, že sa o tieto veci zaoberáš.Ale ako rastie, ak vôbec rastie. Lebo tu ide o to či tvoja duša je dobrá pôda pre zrná božieho ducha, alebo len skalnatá zem, na ktorú by sa ani pes nevytoto, aby teda božie slovo, ktoré tam máš zasiate, nevyšlo nazmar. A keby si si to prečítal ďalej, tam to Ježiš vysvetľuje podrobnejšie. Ale či to nie je s tebou ako s tým hľadaním aluminiovho klíčka. Proč ten klíček hledáte tady ? No protože tzady je světlo ! Taky logika, že jo !?


2.
označiť príspevok

nabzlo muž
   9. 8. 2012, 18:57 avatar
ono skoro všetci veriaci sú slaboduchý,ináč by nemohli byť veriaci,ja si myslím,že hlúpák bol Matúš,to dilino sa s Ježišom v živote nestretlo...


4.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   9. 8. 2012, 19:52 avatar
Nabzlo, ja som podľa teba asi slaboduchý, lebo som veriaci, ale spisovnú slovenčinu neovládaš ty ( prídavné mená v množnom čísle sa píšu s mäkkým i na konci slova a nie s tvrdým)
Súhlasí Romanov, Krištof


24.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   9. 8. 2012, 23:06 avatar
Slušný človek 4, aj tomto som písal. Myslím, že sa to nazývalo Taký nezmysel v Písme svätom byť nemôže. Išlo oto že koho Pán boh miluje, toho trestá. Keď som im prečítal text z Biblie začali to, čo predtým vyhlásili za nezmysk, obhajovať. A boli to všetci graduovaní a inteligentní ľudia. A veriaci. Avšak mňa ani nenapadlo považovať ich za slaboduchých. A z tej poznámky si nič nerob. Určite nepatrila tebe.


3.
označiť príspevok

starec muž
   9. 8. 2012, 19:32 avatar
Je jasné,že Ježiš bol veľmi dobrý človek. Všetci ho mali radi,až na pár výnimiek,čo potvrdzuje pravidlo. Bol k ľuďom vždy pozorný,trpezlivý a snažil sa im pomôcť,potešiť ich.Mal určite veľké čaro osobnosti,ktorá je veľmi príjemná,empatická k iným. Sám však bol obeťou náboženstva. Uveril písmam a snažil sa ich doslova vyplniť,nakoľko dosť vecí o Mesiášovi sa zhodovalo s jeho životom,sám svojimi skutkami prispieval k vyplneniu napísaného,o čom sa môžeme presvedčiť aj z evanjelií.Podobne,ako keď veštci niekomu veštia,sám človek prispieva k splneniu veštby a nie osud.


9.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   9. 8. 2012, 20:33 avatar
starec, na DF-ku som opísal že dieťa Ježis bol zlostný a jedovatý spratek, ktorý zabil svojho spolužiaka a učiteľa a rodičov, ktorí sa naňho sťažovali, oslepil. Takže bol veľmi dobrý vraždiaci človek. Viď Kosidovsky: Čo rozprávali evanjelisti.
Súhlasí nabzlo


67.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   13. 8. 2012, 21:05 avatar
Antidogmatik, odkiaľ čerpáš názor, že Ježiš ako dieťa bol zlostný a jedovatý spratek, ktorý zabil svojho spolužiaka a učiteľa a rodičov, ktorí sa na neho sťažovali , oslepil? Biblia o jeho detstve a mladosti píše veľmi málo, ale toto tam určite nie je. Kde si to čítal?


68.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   14. 8. 2012, 11:54 avatar
Slušný človek 67. Je to v knihe Zenona Kosidovskeho Čo rozprávali evanjelisti. Vydal Obzor Bratislava 1988. Strana 113.


6.
označiť príspevok

elemír muž
   9. 8. 2012, 20:12 avatar
Konečne nejaký argument antikrista o ktorom sa dá ako tak diskutovať. V mnohých veciach máš pravdu, ale chýbajú ti základné znalosti o tomto svete. Sú ľudia, ktorí prečítajú evanjelium a majú z toho estrádu, lebo v tom vidia iba nedostatky a fatálne chyby a sú ľudia, ktorí to prečítajú a uveria napriek nedostatkom a fatálnym chybám, ktoré však po prehĺbení viery sa stávajú niečím iným, niečím rozumnejším, než si to mYsleli pred tým. Je to preto, lebo uveriť môže len ten, komu to dá jeho Otec. Nikto z nás nevie, čieho sme ducha, či patríme Kristovi, alebo satanovi. A práve satan v týchto diskusiách antikristov chýba. Bojíte sa ho ? Ježiš o ňom hovorí, že je majster lži a klamu. Ak teda hovoríme o Ježišovi, musíme brať do úvahy aj jeho protihráča, teda satana. Ak hovoríme o Ježišovi a satana si nevšímame, je to akoby sme sa pozerali na tenis, ktorý hrá jeden hráč proti stene. Ten hráč vie presne, ako mu stena odpovie na jeho smeče a hrá sa sám so sebou. Možno iba trénuje na zápas so skutočným protihráčom. Ale stene sa netreba dívať do očí a netreba študovať každý pohyb tela protivníka, aby sa pripravil na protiúder. To chce totiž vyššiu inteligenciu, ako hrať iba proti stene. Ak chceme protihráča prekonať, nesmieme sa báť pozerať mu do očí, nesmieme sa báť študovať každý jeho pohyb a každý jeho čin. Úloha satana je v evanjeliu dosť podrobne opísaná a medzi iným je aj kladenie ružových okuliarov na oči ľudí, aby evanjelium videli inak, než ako to chcel Kristus. Ak by ste v rozsievačovi semena spoznali úlohu satana, určite by ste nebrali toto podobenstvo ako návod pre sedliakov, ako sa má siať obilie, ale ako návod na to, ako sa dostať z tohto pozemského svinstva do niečoho lepšieho. Prečo si naivne myslíte, že ak si bude 100% ľudí myslieť, že Boh neexistuje, nebude existovať ? Kristus ako syn bol prv než bol tento svet. A čo jeho Otec ? Mnohí ľudia, ktorí sa vrátili z druhej strany, teda boli už nejaký čas mŕtvi, dokazujú, že duša človeka, teda softvare bytia pozemského života, je súbor, ktorý nemožno zničiť. Dá sa použiť a meniť iba v jednom jedinom ľudskom tele. Ja som tiež zomrel od bolesti pri jednej autonehode, ale po smrti som cítil, že so mnou manipuluje sila, ktorá ma v neznámom prostredí vedie na potrebné miesto. Neviete si predstaviť, koľko je ľudí, ktorí zomreli, možno aj pred niekoľko sto rokmi a dodnes nevedia, čo sa s nimi deje. A vy tiež, ak zomriete, poviete si a do pi... a predsa je to pravda. Ale čo teraz ? No potom môžete ísť akurát tak do pi... ? Skúste si prečítať nejaké knihy o živote po živote, bez satanových okuliarov, lebo ten vám aj tam otočí rebríček hodnôt naopak a skúste sa naučiť samostatne myslieť. Nebuďte ako futbalový fanúšik, ktorý fandí len jednému klubu aj proti dobrým mužstvám. Skúste vidieť dobro aj v súperovom mužstve a zlo vo vlastnom a o čo bude váš pohľad na vec inteligentnejší ! A pri tom sa vôbec nemusíte vzdať svojho obľúbeného klubu, aj keď nie je najlepší. Ak máte dva protichodné problémy nevyriešite ich tým , že sa nad ne povznesiete, aby ste ich videli z výšky. Možno to nakoniec aj predsa len trochu pomôže, ale skúste sa ponoriť do každého problému osobitne a nezaujato a určite získate väčší rozhľad, teda nie vždy z výšky. Dnes je na zemi cca 10 až 20 % veriacich. Možno nebo a teda Boh ani viac nepotrebuje, alebo nepotrebujú nikoho a príjmu každého dobrého ? Skúste si spomenúť, koľkí ľudia sa dostali za komunizmu do západného neba a čo pre to museli urobiť. Nikto ich tam odtiaľ nevolal. Ale keď tam prišli, boli tam prijatí, teda aspoň tí lepší a koľkí sa z nich po 89 vrátili? Koľko odišlo na západ teraz mladých a vynikajúco vzdelaných ľudí a koľkí sa z nich vrátia? Objavili nové nebo a novú zem, čo nemôžu pochopiť tí, ktorí dodnes na západe neboli, nevytiahli päty ani zo svojho kraja na viac ako pol roka, ale hlavne, že majú zdravé sebavedomie o svojej múdrosti. A takto nejako je to aj s tým naším nebom, lebo každý, kto bude vidieť v podobenstve o rozsievačovi iba návod na siatie semena, nemá šancu, zostane mu iba falošné sebavedomie hrdosti na náš národ len preto, že nevytiahol päty z domu. Nedokáže si uvedomiť, že plač a škrípanie zubov sa na neho chŕli z novín, z televízie a pomaly aj z každej konzervy.
Keď prišiel Ježiš na tento svet a začal rozprávať o nebi, tak bol pre všetkých zaujímavý, ale akonáhle začal rozprávať, čo musí človek urobiť, aby sa tam dostal, hneď ho poslali do ..... a povedali mu, že o tom druhom si necháme vykladať neskôr. Je to možno aj o inteligencii, ale nikdy nesmieme podceniť úlohu satana. Je to jeho úkol na tomto svete a je to súčasť nášho spasenie, či dokážeme svojou inteligenciou prekonať jeho klam a lži, aby sme včas zistili, či vlak v ktorom sa vezieme ide do Bulharska na dovolenú, alebo do koncentračného tábora.


7.
označiť príspevok

Vlado muž
   9. 8. 2012, 20:27 avatar
E: Je to preto, lebo uveriť môže len ten, komu to dá jeho Otec.

Znamená to, že napríklad moslimovia sú zo Satanovho ducha. Ľudia predsa už vtedy mali vedomosti o kresťanskom bohu, ale aj tak si išli svojou vlastnou cestou (s Koránom).


11.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   9. 8. 2012, 21:02 avatar
elemír, ja som písal aj Satanovi na DF-ku. Myslím, že som to nazval: Satan je pánov kamarád. Prečítaj si aspoň začiatok knihy Jóbovej. A čo sa týka ezoteriky mám jej jednu plnú, stredne veľkú knižnicu. Napríklad od Moodyho mám nielen Život po živote ale aj Stretnutia a Cesty do minulých životov. Od Wambachovej Návraty do minulých životov. Ďalej mám správy z druhého sveta a klasiku Ritchieho Návrat zo zajtrajšku, Sveto po smrti. Mimochodom, Ritchie bol prvým utorom od ktorého sa na slovensku objavila táto problematika, myslím, že to bol článok v Nedeľnej pravde. No a ďalšie, ktoré tu nemôžem všetky uvádzať. Takže si myslíš, že nemám na to čo píšem na DF-ku dostatočnú kvalifikáciu?


8.
označiť príspevok

Vlado muž
   9. 8. 2012, 20:30 avatar
E: Prečo si naivne myslíte, že ak si bude 100% ľudí myslieť, že Boh neexistuje, nebude existovať ?

Ale toto si len ty naivne myslíš, že niekto si toto myslí, čo opisuješ. My nevieme, či existuje, pretože pobožní ľudia dodnes žiaden dôkaz nepredložili. Ponúkajú len slepo veriť, a to je málo, príliš málo. Vhodné len pre ľahkoverných ľudí, snílkov, naivných, hádam možno aj takých, ako si ty sám.


10.
označiť príspevok

nabzlo muž
   9. 8. 2012, 20:36 avatar
to nič nemení na tom že ježiš nikdy nič nenapísal...


12.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   9. 8. 2012, 21:06 avatar
Ešte si vás neveriacich veriacich dovoľujem upozorniť, že na DF-ku som uverejnil aj tému: Existencia Boha sa dá dokázať. Prečo ste sa jej neujali a nedokázali jeho existenciu? Asi zo strachu, že by sa dokázal opak?


13.
označiť príspevok

Ónya žena
   9. 8. 2012, 22:03 avatar
no vidíš.., Lenin už bol považovaný za génia ? ... jeho podobensvto "učiť sa, učiť sa, učiť sa "...  , ...prevzal aj sám veľký Amos Komenský))...ale keď Ježiš povedal " nehádžte perly sviniam " kto vie ako si toto podobenstvo podaktorí vysvetlili ..")
...to mi pripomína jedno podobenstvo spred 60 rokov..kedy zaostalý Ďurko si nemohol nájsť ženu..a mama mu radila že : "však choď na zábavu a tá ktorá sa ti bude páčiť, po tej hádž očami"..tak sa aj stalo..Ďurko vyklal všetkým ovciam oči.. a hádzal ich po Maryške, aby sa jej zapáčil... )))..tým chcem povedať.,.že podobenstvo nie každý správne pochopí...)


14.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   9. 8. 2012, 22:35 avatar
Ónya, asi som sa nedostatočne jasne vyjadril. Mal som hneď napísať, že Ježiš bol slaboduchý idiot, keď písal nejednoznačné podobenstvá od pochopenia ktorých závisí spasenie miliard ľudí. Ako vševediaci predsa musel vedieť aký galimatyáš to medzi ľuďmi spôsobí. Takže od Ďurka, čo hádzal ovčie oči po mariške sa moc asi nelíšil. A že Lenin bol génius? Nebol. Bol to obyčajný plagiátor. Čítal som niektoré jeho spisy. Väčšina textu v nich bola opísaná od svetových filozofov respektívne zo svetových múdrostí. Napríklad v jednej knižke vydanej ešte pred Leninovým narodením bol text nachádzajúci sa aj vLeninových zošitoch. Doslova opísaný bez odkazu na prameň odkiaľ. Lenin ho jednoducho ukradol. Ináč, vieš kedy prvý raz lenin povedal to známe "učiť sa, učiť sa, učiť sa " Keď uvidel prvé Stalinovo vysvedčenie. A keď sme už pri srande Lenin zasa od Komenského prevzal, že: Více je nekdy méně. Aj toto striktne praktizoval. Čím viac ruskému ľudu zobral, tým mal toho ruský ľud menej. Takže Lenin by si s Kristom mohli podať ruky. Myslím, že by si dobre rozumeli.


15.
označiť príspevok

Ónya žena
   9. 8. 2012, 22:38 avatar
antdgmtik,,vypočítaj si, ..koľko tisíc rokov pred n.l. žil ježiš.., vieš si predstaviť vývoj ľudskej mysle vtedy a teraz..? však naše myslenie je podstatne na inej úrovni ako to bolo vtedy, ..vtedajší pochop..a terajší pochop sa nedá takto zrovnávať..")


22.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   9. 8. 2012, 22:54 avatar
Ónya 45. Ale veď ten pako to zanechal aj pre nás a pre ľudí, čo na tejto Zemi budú žiť až dovtedy, kým mnezanikene. Alebo nie?
Keby bol mal dosť rozumu mohol tie svoje drísty zanechať aj v elektronickej podobe, kde by sa neustále inovovovali a prispôbovali sa inteligencii čitateľa. To nie je sci-fi. Veď cirkev o ňom tvrdí, že je všemohúci. Tak čo by mu to urobilo?


16.
označiť príspevok

blueevil
   9. 8. 2012, 22:41 avatar
mňa niekedy zaraža vaš patent na rozum ako všetko dokonale viete ako to je    Ježiš nebol odtiaľto a budeš sa divit, veľa veci ktore praktizoval sedia ako riť na šerbel
Súhlasí trin i ty


18.
označiť príspevok

Vlado muž
   9. 8. 2012, 22:42 avatar
Ty si tiež ukážkový. Najprv sa pozastavíš, že ťa zaráža, a hneď dychom dodáš, že Ježiš nebol odtiaľto. 


20.
označiť príspevok

blueevil
   9. 8. 2012, 22:44 avatar
čo dodat ? pytaj sa normalne, vysvetlim


21.
označiť príspevok

Ónya žena
   9. 8. 2012, 22:49 avatar
tak tiež je čudné zrovnávať ježiša s Leninom ..a Lenina s Ďurom .. 


23.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   9. 8. 2012, 22:57 avatar
Ónya 21. Veď to je len podobenstvo. Prečo si myslíš, že len Ježiš má právo na slaboduché podobenstvá?


26.
označiť príspevok

Ónya žena
   9. 8. 2012, 23:24 avatar
kukni antdgmatik, .na tú dobu bol Ježiš nad všetkými v tom, že poznal a vedel veci, o ktorých sa druhým vtedy ani nesnívalo.., to, že Ježiš nebol pozemského pôvodu ti naznačil už aj blueevil, ..))


27.
označiť príspevok

blueevil
   9. 8. 2012, 23:31 avatar


28.
označiť príspevok

trin i ty muž
   9. 8. 2012, 23:38 avatar
blueevil

alebo aj nicola tesla?


29.
označiť príspevok

blueevil
   10. 8. 2012, 00:03 avatar
možne to je, ale neda sa vylučit ako pracoval pre niekoho kde to iba testoval, alebo ziskal material od niekoho. skutočnost je často desiva ako to bolo. sme všetci klamani, veľmi a to vo všetkom


19.
označiť príspevok

Ónya žena
   9. 8. 2012, 22:42 avatar
napr. to sú aké veci ?


25.
označiť príspevok

blueevil
   9. 8. 2012, 23:23 avatar
nielen exorcizmus čo bolo v tej krajine novum. tzv.Kristova energia ma ohromnu moc nielen v psychotronike. ukazal ľudstvu novu dimenziu ako chapat skutočnu lásku. len hlupak nepochopi, alebo citovy chudak ho bude nasledovat v jeho pisme aby ho mohol kopirovat, nie odkaze. tie veci su platne ako zákon č.1
Súhlasí Ónya


17.
označiť príspevok

Ónya žena
   9. 8. 2012, 22:42 avatar
O Leninovi so m čítala veľmi veľa,...dočítala som sa také veci, že ospevovaný Lenin bol jedna zákerná krysa, ktorý sa preslávil výstrelom z Auróry..))
Súhlasí Antidogmatik


30.
označiť príspevok

elemír muž
   10. 8. 2012, 03:36 avatar
Odkaz pre antidogmatika a jemu podobných.
Samozrejme, že toto je problém, ktorý potrebuje neporovnateľne väčší priestor, ako je toto DF, pretože diskutovať na takomto malom priestore o veľkých veciach znamená používať iba fragmenty vytrhnuté z celku a tým pádom je manipulácia na obidve strany veľmi ľahká a snaha niekoho o niečom presvedčiť sa teda veľmi ľahko zvrtne naopak. Na svete existujú antikristovia, ateisti a všeličo možné, ale ja rozlišujem ľudí iba na dve základné skupiny a to na ľudí, ktorým to dal jeho Otec a na ľudí, ktorým to nedal jeho Otec. Teda človek musí mať šťastie, že mu to dal jeho Otec. Prečo, to sa dozvieme na druhej strane. Podľa mňa, ty nie si zatiaľ dostatočne definovaný ani na jednu z oboch strán, pretože na svete boli oveľa väčší zločinci, ktorí sa nakoniec obrátili. Aj vedľa Ježiša boli ukrižovaný dvaja zločinci, jeden sa mu vysmieval a druhý mu uveril. Tí dvaja vedľa neho sú presne to, čo prišlo po Ježišovej smrti. Akoby každý človek mal byť najprv zločincom a až potom veriacim. Veriaci, ktorý bol najprv zločincom, je veriaci iným spôsobom, ako ten, čo uveril a nepoznal zločin. Takého si v nebi vážia viac, ako 99 spravodlivých. A ty si presne nádej pre tento typ, nie síce pre zločin, ak teda nie je zločinom vyjadrovať sa takýmto spôsobom o Kristovi, ale preto, že ti to nie je ľahostajné a ľudia, ktorým nie sú veci ľahostajné, prejavujú určitú zodpovednosť a teda inteligenciu. Uveriť Ježiša neznamená prehodiť kabát z antikrista na kresťana, je to využitie jedinej životnej šance, ktorá sa neopakuje. Predsa len si niečo prečítal a tak napríklad, keď povedal Boh Jonášovi, aby išiel do Ninive a vyzýval na obrátenie, tak Jonáš to bohu neuveril, že to môže mať úspech. A predsa ho Boh do toho doslova dokopal a Boh dosiahol svoj cieľ, aj napriek tomu, že ten, koho si vybral, ho sklamal. Totálne. Možno aj ty máš iba na očiach satanove okuliare. Stačí, aby sa prihodil v tvojom živote jeden moment a možno budeš na opačnej strane barikády. Viera v Boha tu nie je na zemi preto, že by bola založená na osobnosti Ježiša, či samotného Boha. Ich status je pre človeka tabu, ktoré nemá čím pochopiť. Jednoduchí ľudia sú ako komunisti. Ak niekto povedal, že komunizmus je blbosť, vôbec sa nezaujímali tým, či to naozaj blbosť je, ale sa zaujímali o to kto to povedal. Aj teba nezaujíma, čo povedal Ježiš, ale ťa zaujíma, kto to bol. Uveril by si ho, keby mal IQ 200 alebo 500 alebo milión ? Inteligencia je v tom, preskúmať najprv, čo je povedané, zobrať to do rúk ako materiál a pohrať sa s tým a nakoniec ti nebude treba vedieť, kto to povedal. A teda nezáleží na tom, kto bol a je Ježiš a všetko, čo s ním súvisí, ale záleží na tom, čo povedal, čo tu zanechal. Ak má niekto zavesenú vieru na tom, kto bol Ježiš, tak mu celú viera visí na satanovom klinci. Ľudia sa nevedia dohodnúť , či je, alebo nie je Ježiš Boh, márnia čas nepodstatnými vecami a zabúdajú na to najpodstatnejšie a to je to, čo vlastne Ježiš povedal. Čo nám povedal o tom, ako sa dostať z tohto svinstva plaču a škrípania zubov, alebo ste vôbec nepochopili, že plač a škrípanie zubov je práve toto svinstvo na zemi, čo tu žijeme ??? Ale dostať sa odtiaľto je ťažká a krutá pravda, ktorú znesie snáď len 10, či 20% ľudí ?? Kto je potom idiot, ten čo predsa len pochopil krutú pravdu, alebo ten, čo si to radšej všetko uľahčil a dopredu sa vzdal nádeje ?? Podľa demokracie má pravdu väčšina, teda 80% neveriacich, ale v skutočnosti ..... Idiotovi nie je problém povedať profesorovi matematiky na vysokej škole, že vysoká matematika je blbosť, lebo 95% populácie, ak nie ešte viac, jej nerozumie. A teda názor väčšiny je pravda akurát tak pre idiotov ? Takže pán antodogmatik, máte to celkom slušne prečítané, myslíte si, že v prvých storočiach sa nechali umučiť kresťania len preto, že boli idioti ? A čo ak sú idioti tí, čo ich mučili a umučili ? Zatiaľ sme v štádiu tvrdenia proti tvrdeniu, ale šťastie má len ten, kto má pravdu. Vy nehľadáte dôkazy o tom, či Boh existuje, vy hľadáte dôkazy o tom, že Boh neexistuje a tých je v tomto satanovom svete 90% proti 10. Vy nevriaci ste odsúdení na to, aby ste nikdy nemali dôkaz o tom, že boh existuje, aby satan mal istotu, že sa z tohto jeho kráľovstva nepohnete ďalej, že nikdy neprekonáte brány jeho kniežatstva. Lebo veľa je tých, čo sa o to predsa len pokúšajú a tiež neprekonajú. Tak čo s vami, čo sa ani nepokúšate ? My veriaci máme dôkaz o Bohu v tom, že nám bolo dané, aby sme vedeli rozlíšiť, že ten deň, keď sa pomodlíme, alebo nie, je iný. Ten týždeň, keď ideme do kostola, alebo nie, je iný. Že ak sa snažíme o odpustenie hriechov spoveďou tak, ako to bolo pri Jordáne, tak náš život je iný a teda boli by sme idioti, keby sme to nedokázali, alebo nechceli využiť. Samozrejme, že to nefunguje ako pokladňa v supermarkete a pozná to len ten, komu to dá jeho Otec a preto sa vás, pán antidogmatik, chcem spýtať, či ste už toto vyskúšali, či patríte medzi tých, ktorým to dal jeho Otec ? Neviem prečo si vy neveriaci myslíte, že môžete hrešiť koľko chcete ? To nemáte ani na toľko, aby ste pochopili, že toto je ten najjednoduchší satanov trik, pre tých najjednoduchších ľudí ??? Toto ste mu zožrali aj s navijakom ? Tak čo potom už ? Máte strach, že si nebudete môcť vydrnkať, kedy budete chcieť ? Ale veď v sexe majú mnohé zvieratá oveľa väčšiu disciplínu, ako ľudia. Sex je sila, ktorá je v každom z nás a netreba ju opisovať, lebo to každý cíti sám na sebe. Preto ani cirkev sex nemôže zakázať, ale vyzýva na sexuálnu zdržanlivosť a skúste sa aj vy zdržiavať, len tak pre srandu, či to predsa len nenechá na vašom živote nejakú zmenu. Niektorí svätci odchádzali do samoty a mučili sa, aby oddialili neúprosné požiadavka prostaty, lebo sexuálne zážitky im nahradzovali zážitky duchovné, ktoré boli neporovnateľné vyššie ako sexuálne. To sú pokusy, ktoré si môže previesť tajne každý sám na sebe, bez toho, že by sa o tom niekto iný dozvedel. Ak robíme sex, modlíme sa spodkom a teda satanovi a to musí každý z nás. Lebo to je neúprosná požiadavka prostaty a čo ja viem čoho ešte v našom tele, ale bohu sa modlíme iba naším duchom a ten nie je tak silný, ako prostata. To chce naozaj niečo najprv pochopiť a chcieť niečo pochopiť , to je inteligencia. Nenechajme si satanom povýšiť lenivosť na slobodu a sex na poslednú nádheru tohto sveta, lebo boli by ste prekvapení, ak by vám bolo dané poznať, čo všetko je oveľa nádhernejšie, ako nádherný sex. Nakoniec, aj ten sex je nádherný iba vtedy, ak sa ho pokúšame neustále zdržiavať. Skúšajte a hľadajte, aby sa vaša nenávisť nepremenila na krvilačnosť a brutalitu proti tým, ktorí to skúsili a uverili, lebo krvilačnosť a brutalita patrí idiotom, ktorí dokázali svoju blbosť tým, že nič nepochopili. Nikto vás do neba nedokope a ani neprinúti a ani vás nebudú do nekonečna presviedčať, aby ste niečo pochopili, ale tým, že ste tu a že diskutujete, je vo vás záchytný bod, ktorý treba nájsť aj keď sa veľmi ťažko hľadá, lebo viera sa nedá nanútiť, tak ako nemôžu rodičia nanútiť mladému chlapcovi, aby sa zamiloval do dievčiny, ktorá sa páči im. Skúšajte a hľadajte a radšej si počkajte ako nevriaci Tomáš, ale musíte to chcieť, s takouto nenávisťou nechávate rozhodnúť za seba o sebe niekoho iného.


31.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   10. 8. 2012, 14:59 avatar
elemír, dobre si to napísal. Pobavil si ma. No mohol by si sa zlepšiť, keby si prestal bezmyšlienkovite uznávať niektoré "skutočné skutočnosti a pravdy najpravdivejšie". Skús sa zamyslieť nad stvorením. Mám na mysli stvorenie živej hmoty. Nie takzvaný veľký tresk, čo je iná záležitosť. Takže či už tomu uveríš, alebo nie, celé stvorenie sa nesie v znamení prísnej logiky, matematickej presnosti a maximálnej účelnosti. Z tohoto sa dajú odvodiť aj vlastnosti stvoriteľa. A ja len konštatujem, že ani Pán, a ani jeho takzvaný jediný a milovaný syn, ktorého on ani nesplodil, takéto vlastnosti nemajú. Za druhé sa mýliš, keď si myslíš, že pravda je to čo tvrdí väčšina. Nemusí byť. Predstav si, že na stole je položený pohárik s čistou vodou a miliarda ľudí bude tvrdiť že v ňom je slivovica. Ale napriek tomu nemajú pravdu. V tomto prípade je to ale jednoduché. Ochutnáme tekutinu a zistíme, že to slivovica nieje. Takže pravda nezávisí od toho, koľko ľudí ju tvrdí, alebo popiera. Pravda je zhoda našich poznatkov so skutočnosťou. A tu je jadro problému medzi určitými skupinami veriacich a tými ostatnými. Nevieme dokázať existenciu Boha ani jeho neegzistenciu. Je to vlastne, ako to šachisti nazývajú, patová situácia. No a táto situácia nám umožňuje napríklad aj viesť neplodné, menej plodné a niekdy zdanlivo aj plodné diskusie. Záverom zopakujem, že čo sa týka môjho záujmu o kráľovstvo nebeské, už som na tomto fóre napísal, že nemám o čosi také záujem.


33.
označiť príspevok

dorota
   10. 8. 2012, 17:19 avatar
no pozrite , tu na chlapcov nejaky hroziaci globalny konflik vobec netankuje. si hlasaju a riesia svoje . ake ludske  


34.
označiť príspevok

Poroslav muž
   10. 8. 2012, 18:42 avatar
Dufam ze to nepises volako cynicky
Lebo vojna je velmi vazna vec a treba ju brat aj s takou vaznostou
Nastastie som nezil vo vojnovej krajine, stacilo mi byt v kontakte s ludmi ktori tam mali blizkych a mat od nich spravy, to co sa deje v takych oblastiach... to ani nemozem pisat na forum, bolo to velmi smutne, a velmi mi z toho bolo zle od srdca. Po par spravach som skoro skolaboval na ulici a musel som sa pridrzat zabradlia. Nie je to ziadna sranda.
Uz aj keby to bola len vojna v ramci Iranu, uz to je velmi zle, smutne, zahanbujuce.
A to ze su tu iste hrozby, o tom nebudem mlcat, svet si musi uvedomit, ze takto sa nesmieme voci sebe spravat. A ze hrozia aj gobalne konflikty a viac krat sme boli na pokraji dal som na to aj linky z modernej historie aj to k comu dospeli vyskumnici mudrejsi od Pora. Treba dufat ze tie hrozby sa nenaplnia. Ale su realne, aj ked riziko neviem presne ciselne odhadnut. Ale keby to bolo co i len miliontina, uz je to dost, kedze v stavke je toho vela.
Oh, ake stastie ze nevieme o vyspelych mimozemstanoch, lebo pravom by sme sa ako ludska rasa pred nimi museli hanbit... teda zakial by to neboli daki predatori alebo votrelci!  
Súhlasí Skellington


37.
označiť príspevok

starec muž
   11. 8. 2012, 08:39 avatar
Žiadna vojna sa neskončí,ak sa neskončí v našom vnútri.Ak budú ľudia plní nenávisti k iným vo svojom srdci,tak vojny budú stále prekvitať. Kristov odkaz nechcú počúvať,radšej za mier bojujú. A tak mierni ľudia ubúdajú a agresívni pribúdajú.Pribúda aj konfliktov,ktoré budú stále väčšie,až dôjde k značnej redukcii obyvateľstva.Po vojnách ľudia bývajú viac sebakritický viac znášanlivejší.To však netrvá dlho a nenávisť v ich srdci začne znova narastať,kým nezačnú znova proti sebe bojovať. Taký je život.Cyklus El Niňo je nielen v prírode,ale aj v ľudských životných cykloch.
Súhlasí Slušný človek


38.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   11. 8. 2012, 09:03 avatar
Starec, 37, súhlasím s tým názorom o tých cykloch. Je to ako sopka napätie sa zvyšuje , až vybuchne, potom je určitý čas pokoj a neskôr sa to zasa zopakuje. Ale ja verím, že tento cyklus sa nebude opakovať donekonečna. Boh jedného dňa tomu urobí prietrž.


39.
označiť príspevok

starec muž
   11. 8. 2012, 09:36 avatar
Slušný človek,prečo to boh nespraví teraz hneď,keď je to v jeho moci? Neniesol by práve preto on za všetku tú nespravodlivosť zodpovednosť,ek by všetko zlo mohol ľahko ukončiť? 


41.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   11. 8. 2012, 09:47 avatar
Starec, samozrejme, že by mohol, a že nesie zodpovednosť, ale podľa písma to neurobil hneď preto, aby sa dokázalo, že vzbúrenec Satan a svet, ktorému momentálne vládne nedokáže takto dlhodobo existovať bez poslušnosti voči Bohu. Má to koreň už v neposlušnosti Adama a Evy. A čo nevinní ľudia, ktorí počas celých dejín museli vo svojom živote nejako nespravodlivo trpieť a znášať túto situáciu? Spravodlivý Boh posúdi každého človeka zvlášť. V písme sľubuje večný život bez nejakého trápenia. Toto je len dočasné. Môžeš, ale aj nemusíš tomu veriť, ale písmo o tom hovorí a sľubuje to.


42.
označiť príspevok

Poroslav muž
   11. 8. 2012, 09:48 avatar
Ano zvalme vinu na Satana, ako ludstvo sa zbavme zodpovednosti! Dost nemoralny pristup, nemyslis?


43.
označiť príspevok

starec muž
   11. 8. 2012, 09:54 avatar
Slušný človek,ľudia zomierajú denne a po smrti sa už na nejakú budúcu božiu spravodlivosť na zemi môžu vieš čo. Čiže čakať božiu spravodlivosť na zemi je divné.


45.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   11. 8. 2012, 10:04 avatar
Starec, 43, neberiem ti tento názor, má ho väčšina ľudí. Ja verím, že to bude inak.


49.
označiť príspevok

Krištof
   11. 8. 2012, 10:25 avatar
Hovorí sa, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Niekedy už tu na zemi môže človek doplatiť na svoje zlo. Napr. Hitler bol nútený spáchať samovraždu. Alebo trest v podobe nepokoja na duši či vo svedomí... aj to je vlastne akási forma trestu, keď človek robí zle. Podobne ako kvázi dobrý človek môže mať pokoj na duši, aj keby znášal nejaké životné ťažkosti. Ďalšia vec je svetská spravodlivosť, napr. odňatie slobody zločincovi, odsúdenie verejnou mienkou a pod. No opatrne, napr. lynčovanie davom nie je dobrá cesta. Takisto nie sú v poriadku súdy, ktoré vykonávajú diktatúry, ktoré môžu byť veľmi zaujaté. Tí čo by lynčovali a tí čo by súdili nespravodlivo, by sa sami dopúšťali zločinov. Boh má zrejme božskú trpezlivosť. My ľudia máme sklony hneď reagovať na krivdy, hneď chcieť "spravodlivosť" a pod. Ale Boh dáva ľuďom často šancu až do prirodzeného konca ich pozemského života, rešpektuje ich slobodu a zodpovednosť. Vlastne tak rešpektuje slobodu a zodpovednosť kvázi dobrých i zlých.
Súhlasí Slušný človek


50.
označiť príspevok

starec muž
   11. 8. 2012, 10:52 avatar
Krištof,ja žiaľ vidím umierať viac tých čo pracujú,ako tých,čo oddychujú. Agresori sa dožívajú veľa rokov,lebo žijú v prepychu. Aj s tým Hitlerom je to veľmi neisté. Dôkaz o jeho smrti je veľmi pochybný.Pritom je známe,že jedna nemecká ponorka sa vrátila až 3 mesiace po kapitulácii a celá posádka išla za to do väzenia.Kde boli tie 3 mesiace po skončení svetovej vojny? Neboli odviesť práve Hitlera niekde do bezpečia? Podobne sa stratili pred koncom vojny tiež dva prototypy lietadiel s ďalekým doletom.Kde sa vyparili a akú misiu mali,to sa už nikdy nedozvieme.


51.
označiť príspevok

Krištof
   11. 8. 2012, 11:32 avatar
Starec, ak niekto nadobudol majetky alebo veľké peniaze nelegálne a nečestne, ak koná zlo, je v rozpore so spoločnosťou, tak mu hrozí, že keď sa mu na to príde, dostane sa do väzenia a bude odsúdený verejnosťou. Je v rozpore aj s etikou a svedomím, takže môže mať nepokoj na duši či vo svedomí. Plus sa nakoniec môže dostať do pekla či očistca. A ten, kto nemá veľké nelegálne peniaze a nekoná zlo, môže mať aspoň pokoj na duši a nádej na nebo. Samozrejme, riešiť spravodlivejšie sociálne podmienky je v poriadku, no nie formou diktatúry a pod.

O Hitlerovi nechcem polemizovať, stotožňujem sa skor s tou oficiálnou verziou o jeho konci. Vezmime si však napr. Reinharda Heydricha, popredného nacistu, ktorého zabili ešte v r. 1942. Alebo súd, ktorý bol po 2. svet. vojne, kde boli odsúdení viacerí poprední nacisti, atď.


53.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   11. 8. 2012, 18:11 avatar
Starec 50. Máš úravdu s Hitlerom je to neisté. Ale napríklad so Stalinom, ktorý má na svedomí milióny ľudských životov je to na betón.


55.
označiť príspevok

Vlado muž
   11. 8. 2012, 18:19 avatar
K: Niekedy už tu na zemi môže človek doplatiť na svoje zlo. Napr. Hitler bol nútený spáchať samovraždu.

Hitler spáchal samovraždu, lebo sa nechcel dostať do rúk sovietom. Sovietske vojská už víťazili pri Berlíne. To bol jediný dôvod, prečo zomrel.


58.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   11. 8. 2012, 18:38 avatar
Vlado , 55, môžeš to tak chápať, že to bol jediný dôvod, prečo zomrel. Ale bol dôsledkom porušovania množstva Božích príkazov. Tým nechcem povedať, že zomrel na priamy Boží zásah, spáchal predsa samovraždu. Ale v písme sa napríklad píše o určitých zákonitostiach, ktoré fungujú v ľudskej spoločnosti aj bez Božieho zásahu. Napr. "kto čo rozsieva, to bude aj žať"
Dôležitejšie však je , ako ho pri súde odsúdi Boh. Aj keď mám približnú predstavu, aj tak sa neodvážim zobrať tento súd do vlastných rúk a nahlas ho vyrieknuť. Nemám na to právo.


59.
označiť príspevok

Vlado muž
   11. 8. 2012, 18:41 avatar
Vy, pobožní, si vysvetľujete náboženským (teologickým) spôsobom, a ja si to vysvetľujem prirodzeným spôsobom.


60.
označiť príspevok

Ranexill muž
   11. 8. 2012, 18:46 avatar
To sme si uz vsimli, ze pocuvas na svoje prirodzenie..


61.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   11. 8. 2012, 18:52 avatar
Vlado,58, veď ja ti to nezazlievam, len som chcel napísať aj iný pohľad na zamyslenie.


40.
označiť príspevok

Poroslav muž
   11. 8. 2012, 09:43 avatar
Horsiu rezignaciu voci ludskej zodpovednosti som snad nevidel. Pritom toto vsetko je v ludskych rukach, ked ludia nebudu chciet sa vyvrazdovat, tak sa nebudu.
Kebyze takto pristupujem k svojmu zivotu: Vsak Boh to dako zariadi, nemam oprate, som hladny, nepracujem...
To je velmi nebezpecne myslenie!


44.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   11. 8. 2012, 09:59 avatar
Poroslav, čítaš medzi riadkami, čo tam nie je napísané. Boh neprikazuje človeku čakať so založenými rukami na jeho zásah. Ani nikto nezvaľuje vinu len na Satana." Každý človek bude stáť prd Božou sudcovskou stolicou". Tento citát s písma hovorí asi toľko, že každý človek nesie zodpovednosť pred Bohom za to ako koná.
Nie je pravda, že všetko je len v ľudských rukách. Ty veríš tomu, že ľudia vlastným úsilím dosiahnu svet bez vojen? To je veľmi naivný názor. Mali na to dostatok času.
Čo sa týka posledných dvoch viet v 40. Ty si myslíš, že kresťania takto existujú? S trochou humoru poviem, že s tým praním je to pravda. Nedávno som si kúpil práčku LG a teraz len pozerám, ako za mňa perie.


46.
označiť príspevok

Poroslav muž
   11. 8. 2012, 10:08 avatar
Je to vyzva! To beriem!
Ale ako sme sa odnaucili mucit ludi, alebo aspon sa to nerobi verejne, a ludom sa to proste hnusi, teda aspon dufam ze nie som sam kto je proti muceniu; tak teraz je vyzva odnaucit sa riesit vsetko silou.
Inak nerozumiem veriacich, lebo velka cast tych vojakov veri Biblii, a tam je pisane ze Boh je tvoritel/stvoritel, a clovek je na jeho obraz. Teda to bozie v cloveku je tvorivost, opakom je nicenie a to asi nebude od Boha. Fakt ja Vam - nehovorim konkretne o tebe - veriacim nerozumiem. Ani preco tolko veriacich bralo pocas historie do ruky zbran, ked v stavke je zivot nebesky? Veriaci su pre mna totalna zahada.
Kazdopadne ako som spominal vsetko so vsetkym suvisi, staci sa pozriet do Vesmiru. Ako som spominal Fermiho paradox, nie je to v istom zmysle varovanie, ze sa nam nemusi podarit spravit velku civilizaciu, respektive ze hrozba vyhubenia je vazna? (O tom by bola cela tema, preco vidime zivot a k tomu (povedzme) inteligentny iba tu.) Takze optimizmus ohladom buducnosti beriem skor ako daku chorobu mysle alebo naivitu, nez realny pohlad na rizika (zas nevravim o tebe).
Chcem len povedat, ze tvoj pesimizmus je namieste, a preto ludstvo by malo o to viac venovat usilia na dosiahnutie mieru a odvrhnuti zbrani ako niecoho nechutneho, podobne ako sa to stalo u vyspelych ludi s mucenim.
P. S. Pranie je moja oblubena domaca praca, kedze tiez mam dobru pracku a moja namaha spociva len v prenasani pradla a prasku!


47.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   11. 8. 2012, 10:19 avatar
Poroslav, 46, čo sa týka veriacich, ktorí brali do ruky zbraň a zabíjali, to bolo zlyhanie . Zlyhali ako ľudia a zvlášť ako veriaci, alebo ich viera bola vlažná. Niektorí boli veriacimi iba na papieri. Boh ich bude brať na zodpovednosť. A myslím si, že budú prísnejšie súdení, ako keby boli neveriaci.
Inak nie som pesimista, skôr realista. Ale uznávam, že môžem mať o sebe aj chybný názor.


48.
označiť príspevok

Poroslav muž
   11. 8. 2012, 10:23 avatar
Vsak ja nikde netvrdim ze realizmus a pesimizmus musia byt dva rozne pohlady!  
Súhlasí Slušný človek


52.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   11. 8. 2012, 18:05 avatar
Slušný človek 47. Možno ťa sklamem. Neviem, či neveríš slovu božiemu, či si nečítal Bibliu, alebo dávaš prednosť tým, čo Biblické texty, ku ktorým nemožno nič pridať ani z nich nemožno nič odobrať (podľa božieho príkazu) prekrútili. Zaujímalo by ma, či si vedel o tomto: (Príkaz Hospodina) Starca, mládenca, pannu, decko i ženy vraždite... Ez. 9/6
Zabiť či nezabiť? To je dilema, ktorú nám Biblia žiaľ nevyrieši. Iste sa čudujete, čo je to za nezmyselnú otázku. Veď Pán predsa prikázal: Nezabiješ! Áno prikázal. Ale Levitom rozkázal prostredníctvom Mojžiša: „Takto hovorí Boh Izraelov: ,Pripášte každý svoj meč na svoje bedrá, prejdite ta i naspäť, od brány k bráne v tábore a zabite každý svojho brata a každý svojho priateľa a každý svojho blížneho.‘“ S paradoxami akoby sa v Biblii vrece roztrhlo. Tu je ďalší: Miluj svojho blížneho – zabi svojho blížneho. Prikazuje ten istý Boh. Leviti samozrejme poslúchli ako vidieť z nasledovného: A Pánova milícia – Leviti šli a zabili v ten deň asi tritisíc mužov. Potom Mojžiš povedal: „Dnes ste zasvätili svoje ruky Hospodinovi – veď každý bol proti svojmu bratovi – a preto dnes ste požehnaní.“ (2. M – Exodus 32/27 – 29). Koľko zavraždených ľudí má Hospodin na svedomí je pomerne presne spočítané. Tie počty zabitých sú obrovské. Ten výpočet nájdeš nielen na internete ale dokonca aj na DF-ku. Podľa toho to bol bezpochyby masový vrah.


54.
označiť príspevok

Krištof
   11. 8. 2012, 18:18 avatar
52. k téme kvôli vyváženosti
Rozprava o starozákonnom Bohu

www.ecav.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


56.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   11. 8. 2012, 18:24 avatar
Antidogmatik , 52. Máš pravdu, že v Izraeli mali právo trestať aj smrťou. Bolo to ale čisto na Boží príkaz. Nahrádzalo to svetskú moc. Po Kristovi však už by kresťania tieto veci mali nechávať na svetskú moc. Kresťania nemajú svoj jeden štát. Žijú roztrúsení po celom svete aj medzi neveriacimi. Vykonávanie trestov, ktoré museli robiť Židia sami prenechávajú na svetskú moc. Veria, že ak svetská moc koná nespravodlivo, Boh konečným súdom túto nespravodlivosť napraví.
Čo sa týka prikázania nezabiješ, niektorí Biblickí prekladatelia tvrdia, že sa má správne prekladať nezavraždíš. V tom prípade sa vykonávanie trestu smrti prikázané Bohom v Izraeli nechápe ako vražda, ale ako trest smrti vykonávaný terajšou svetskou mocou na odstránenie ťažkých zločincov. (Pravda, mnohé krajiny sa rozhodli zrušiť trest smrti a dávať najvyšší trest doživotie s účelom eliminovať prípadný negatívny dopad pri justičných omyloch - možnosť prepustenia z väzenia. Ale to už je iná téma.)


35.
označiť príspevok

elemír muž
   10. 8. 2012, 21:53 avatar
Antidogmatikovi,
Možno si dokonca ten typ, ktorého nebo potrebuje a ak ťa naozaj budú potrebovať, tak ťa do toho dokopú ako toho Jonáša a potom obanuješ každú chvíľu, čo si bol neveriaci.Ja som tiež bol dlho nie že neveriaci, ale všetko okolo viery som nenávidel. Mal som také argumenty, že cirkev je telepaticky manipulátor ľudí, že človek nemôže cítiť nič po smrti, keď v mozgu nie je krv pod tlakom a tým som mal zdôvodnenú negáciu posmrtného života. Zrazu však prišla rana za ranou, z ničoho nič sa mi tak prestalo dariť, že som pomýšľal na samovraždu. Robil som v Nemecku a v zúfalosti som si začal spomínať na modlitby z detstva., ale nedal som dokopy ani Otčenáš. Keď som prišiel domov a prvý raz som vošiel do kostola, zažil som niečo zvláštne duchovne. Bol som šokovaný, že omša sa slúžila v slovenčine, lebo za môjho detstva sa slúžila latinsky. Najprv som začal chodiť tak na pozorovanie a rodina o tom nevedela. Raz som bol vonku v nedeľu (v zahraničí) a ten týždeň dopadol katastrofálne. Odvtedy som vynechal omšu veľmi zriedkavo, vždy keď som mohol, tak som šiel. A teraz nechodím do kostola, že by mi to cirkev prikazovala, ale chodím tam preto, že ten týždeň je iný. Napísal si, že Boha nie je možné dokázať. Prečítaj si to pozorne ešte raz, lebo práve to som podrobnejšie rozpísal, ale ty si sa tomu vyhol. Neber to prosím ťa, že ťa tlačím k múru, alebo, že by som ťa za každú cenu chcel natlačiť do cirkvi. Také zvraty prichádzajú nečakane a na druhej strane sú na to špecialisti. Boha nie je možné dokázať, lebo nie je čím ho dokázať. Kde bola veda za Adama a Evy, kde bola veda za Ježiša pred dvetisíc rokmi a kde je dnes ? Veda iba pomaly odhaľuje, čo bolo dávno stanovené pred miliardami miliárd rokmi. Čas v našom svete slnečnej sústavy a mliečnej dráhy je niečo ako miliardová časť sekundy svetov, z ktorých sme dávno vznikli ako súčasť kolobehu života hmoty vo vyššom rozmere a ktoré svety sú pre nás nepredstaviteľne obrovské a v časových horizontoch, o ktorých nemáme ani potuchy. Náš svet, veľký niekoľko sto miliárd svetelných rokov, je len jedná jediná mizivá časť obrovského celku v ktorom čas plynie k-násobne pomalšie, ako u nás. A konštanta K je veľká približne ako pomer veľkosti slnečnej sústavy, alebo možno aj mliečnej dráhy oproti veľkosti atómu v hmote, ktorá nás obklopuje. Kto chce v tomto hľadať prapôvod hmoty, či pôvod samotného Boha.? A takáto veda , ktorá hľadá prapôvod hmoty v rozbíjaní atómu a nedokáže si uvedomiť tieto megalománske časové a priestorové rozmery, nemá šancu na toho, ktorý vytvoril zákony existencie tohto sveta v čase a v priestore pre nás nepredtsviteľnom.. Ak teda hľadáš dôkazy o Bohu vo svete, ktorý Boha nenávidí, ani ty nemáš šancu prísť k takémuto dôkazu, lebo ten, ktorému tento svet patrí si takýchto ľudí nenechá vytrhnúť z ruky. Jediný dôkaz o existencii Boha môže získať len veriaci svojím životom tým, že ho trestá a odmeňuje a on vie takmer isto prečo. Tento kontakt a tento dialóg s niekým, kto nie je z tohto sveta je dôkaz, že tam niekde inde niekto je a keď je, tak tam musí byť aj určitá hierarchia na vrchole ktorej je , kto iný predsa iba BOH. Ani ja neviem presne, kto to konkrétne je a ako vyzerá, alebo či je inteligentný, alebo hocičo iné. A napíšem ti to ešte raz, že ja verím preto, že ten deň, ten týždeň a ten rok je iný, ak ho vyznávam, ako keby som ho neuznával a bol by som .... . A teda netreba sa pozerať na to, kto čo povedal a ako vyzerá a aké má preferencie , ale treba najprv skúmať, čo je povedané a všetko ostatné sa dozvieme aj tak.
Súhlasí Slušný človek


36.
označiť príspevok

Antidogmatik muž
   10. 8. 2012, 22:20 avatar
elemír, to všetko sú veci z rôznych uhlov pohľadu. Jeden môj známy nevedel pochopiľ diela moderných umelcov. Vraj oni to tak vidia vravia kritici o ich dielach. Tak to musia byť duševne chorí, tvrdil. Vtedy som mu porozprával jednu moju príhodu, ktorú som v súvistí s tým, že videnie môže mať rôzne rozmery sám zažil. Bolo ta ešte za hlbokej totality. Na návštevu podniku sa prihlásil istý súdruh u ÚV KSS. Všetkých nás nhanali do najväčšej niestnosti v budove. A on drístal, drístal a drístal. Mňa to nudilo tak som si ho začal kresliť. No nech som ho kreslil ako som chcel, vždy mi z toho vyžiel mužský, pohlavný orgán, po slovensky penis. Ja som ho tak proste videl. Som asi cvok pomyslel som si a povedal som to v našom nie malom pracovnom kolektíve. Netáraj ty somár povedal jeden kolega a dodal, veď ja som ho tak videl tiež. Ostaní sa začali pridávať a ja som si vydýchol. Takže asi predsa len nie som cvok. No pridali sa aj ďalší a začali ho obhajovať. Jeden povedal, že to o slobode a rovnosti, ktorá u nás pod vedením komunistickej strany vládne sa mu veľmi páčilo. Ďalší povedal, že niet o čom diskutovať, lebo socializmus je bez pochyby najpríťažlivejšie spoločenské zriadenia na svete. Zbytok kolektívu ich jednohlasne prehlásil za cvokov. Takže ide o to z akého zorného uhla sa na veci dívaš. To však neznamená, že jeden z tých uhlov pohľadu musí byť pravdivý. Nemusí to byť môj, ale ani tvoj. A s tým sa nedá nič robiť.
Súhlasí Slušný človek


57.
označiť príspevok

Ranexill muž
   11. 8. 2012, 18:35 avatar
Ano , demoni su velmi inteligentní...len skoda, ze ich inteligencia a snazenie konci jedinou vecou a tou je skaza sveta.
A ich nevedomost spočíva prave v tom, že nedovidia do dosledkov svojich cinnosti i objavov.


62.
označiť príspevok

elemír muž
   12. 8. 2012, 01:47 avatar
Slušný človek 56 Židia nemali starý zákon v jedenej knihe.To dali dokopy až kresťania v 8.storočí po Kristovi a väčšina sa šírila ústne, teda okrem toho, čo bolo na zvitkoch. V podstate oni tiež nemohli vraždiť, lebo Ježiša tiež nemohli zabiť, museli to urobiť rímski vojaci. Takže u nich nie je a nebol taký silný hlad po krvilačnosti a brutalite, ako dnes u niektorých odvetví moslimov. Človek nesmie súdiť a odsúdiť, lebo nevie, čo vie Boh. U ježiša to je jasné, ten povedal: "Budú vraždiť a budú si myslieť, že tým slúžia Bohu." Kresťanstvo je vlastne založené na odpustení všetkého, teda aj iných názorov na vec a iných vierovyznaní. Ako chcete, aby vám bolo odpustené, ak vy neviete odpustiť. Teda, kto nedokáže odpustiť. nemal by čakať odpustenie pri poslednom súde. Samotná smrť človeka je vyslobodenie jeho duše z bolesti a starosti, to som zažil na sebe a teda trest smrti nemá význam a za trest ho považuje len ten, kto sa smrti bojí, lebo nemá čisté svedmie pred Bohom, alebo Boha vôbec neuznáva. Ježiš dokonca vyzýva, aby sme sa modlili za nepriateľov. Teda každý, kto sa vyhráža smrťou, nemôže byť kresťan. A ešte:"Keby ste vedeli, čo znamená,milosrdenstvo chcem a nie obetu, nesúdili by ste predčasne, kým prídem ja" Pomsta patrí mne" To sú Ježišové slová a ten nám týmto dáva jasne najavo, že aby sme nesúdili iných, stačí ak budeme dobrého srdca my sami, teda najprv si vyber brvno zo svojho oka a potom hľadaj triesku v oku iného.


63.
označiť príspevok

starec muž
   12. 8. 2012, 09:45 avatar
Každý trest by mal kompenzovať zlý skutok.Mnohokrát je to ale nemožné.Ak niekto zabije človeka,mal by zaplatiť svojím životom,aby to bolo vyrovnané.Čo však v takom prípade,keď nezabije jedného,ale dvoch,desiatich,alebo zapríčiní smrť milióna ľudí? Ako to odplatí potom? Ako ho môže boh potrestať? Veď mu môže zobrať len jeden život.
Vieme,že ľudská spravodlivosť neexistuje.Zakrýva si oči,súdy pracujú s rôznym metrom a rôznymi váhami.A čo boh? Prečo nezahubí vraha po prvej vražde,keď vie,že viac mu už nebude môcť zobrať? Tí,ktorí nemajú nič, páchajú ľahko zločiny,lebo vedia,že im nebudú mať čo zobrať.


64.
označiť príspevok

elemír muž
   12. 8. 2012, 14:27 avatar
Nenechaj si nabulíkať, čo sa tára v krčme, lebo Boha nemáme na to aby všetko riadil podľa toho, ako si to niekto myslí, že by to bolo treba podľa neho, Boh je sudca a za to svinstvo, čo sa tu robí, bude pred ním niekto kvičať a to aj napriek tomu, že si takmer všetci myslia, že neexistuje. A či tam bude niekto kvičať za jednu vraždu, alebo za milióny vrážd, o tom nemaj pochýb, času je tam viac, ako tu a zrejme aj metódy budú iné. Keď sa sľubuje v evanjelium nepredstaviteľné dobro pre tých, čo sú spravodlivý, prečo by tam potom nemalo byť nepredstaviteľné zlo pre tých, čo si to zaslúžia. Toto ma ani nezaujíma. Ja sa snažím byť tým prvým a ty tiež nehľadaj triesky v iných očiach, pokiaľ si si není istý, že ty nemáš v oku brvno. Každý si tam nájdeme svoj pokladík, čo sme si tu hromadili na zemi.Ibaže jedni takový a druhí makový.


66.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   12. 8. 2012, 20:42 avatar
Starec, trest napr. za niekoľko zmarených životov môže byť podľa písma to, že človek nezdedí večný život, ktorý Boh podľa písma sľubuje verným a poslušným evanieliu. To je dostatočný trest. Pokiaľ existuje večný život ako dar od Boha, večná smrť, alebo neexistencia je dostatočný trest. A myslím si , že je to dostatočne spravodlivé.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 18:34,  raz dva raz dva
dnes, 18:33,  Presne tak v číne si onééé
dnes, 18:32,  havran tak to si ma prekvapil . Z tvojich komentov som mal pocit že si mudrbe a i infektolog...
dnes, 18:30,  A stačilo (nie môj) p.premiér! Vyhlasujeme ovčiansku neposlušnosť, od zajtra 01.10.20...
dnes, 18:26,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/120405562_3494703260587892_2279781259182...
dnes, 18:25,  Vysunuté pracovisko Horné Leváre-Chemická analýza prišiel s výsledkom dlho...
dnes, 18:23,  Totok sa neopovážte čítať! Ešte by ste v tom niekto spoznali Magiána, Miňa Mazureka,...
dnes, 18:23,  Čeka- nie sme lekári. No už dlhšie uvažujem o C19 ako o faktore podporujúcom aktívne...
dnes, 18:21,  Niktok sa nebude miešať Óóóó Veľkému Koordinátorovi Úderky do roboty!...
dnes, 18:19,  Nakupia si mikroelektroniku v cine alebo inde to je najmensi problem
dnes, 18:18,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/120429581_3326819097365938_2364106880858031950_n....
dnes, 18:17,  ardun- rozhovor sa viac, nech vyjavíš farbu.
dnes, 18:17,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/120459376_3328546993859815_6112513466544511433_n....
dnes, 18:16,  Mudro pise
dnes, 18:16,  V Náhornom Karabachu pôsobia džihádisti zo Sýrie, vyhlásil Macron....
dnes, 18:16,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/120562038_3329913637056484_6514179661088255038_n....
dnes, 18:15,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/120699521_3330356733678841_6129349519539627006_n....
dnes, 18:13,  "Prajem Vám dobrý deň pán premiér Tento list je adresovaný Vám, ale keď viem, že...
dnes, 18:10,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/120324889_2786403074952225_1468290900111009907_n....
dnes, 18:09,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/120574325_2788744834718049_8176009401534...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Usiluj sa, aby si mal to, čo miluješ, inak budeš nútený milovať to, čo máš.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(211 133 bytes in 0,223 seconds)