Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  filozofia  téma
kategórie:  

Kresťanský hriech...

67
reakcií
1882
prečítaní
Tému 12. mája 2015, 10:21 založil J.Tull.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
18. 01. 2016
98
18. 05. 2012
14
18. 05. 2012
4
17. 01. 2014
13
27. 10. 2018
0
 
 


1.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 5. 2015, 10:21 avatar
V tejto téme by som chcel písať vlastne o dvoch hriechoch. O hriechu, ktorý spáchal Adam, o ktorom doteraz kresťania, ktorí si vysvetľujú Bibliu doslovne, nevedia povedať nič konkrétne, nevedia povedať čo je v príbehu reálna skutočnosť a čo obrazné vyjadrenie, podobenstvo... veria svojej hmlistej predstave, ktorú nevedia vysvetliť ani nasilu špekuláciami, ani vrtením biblických veršov a túto hmlu nadraďujú všetkému, dokonca „správu v genezis“, v čítane dedičného hriechu, považujú za samotný základ kresťanskej viery (Shagara... ). Teda nie Ježiš Kristus, ale „„správa v genezis“ je základom... ak sa chápe ako podobenstvo, obrazné vyjadrenie, ktoré poukazuje nie na spôsob, ale zmysel... na podstatu, ktorá je zrozumiteľná i pre „prostých ľudí svojej doby“, potom sa, podľa nich, nespochybňuje ich predstava, ale priamo Božie slovo... ...neuvedomujú si, že i Ježiš sa nám prihovára často obrazne, v podobenstvách, aby nimi poukázal, ozrejmil, podstatu, ktorú nám chce zdeliť...
Horším je však kresťanský hriech, ktorý je prezentovaný i „našimi“ kresťanmi, kresťanmi tohto fóra... čo mám na mysli ozrejmím na začiatok citátmi v ďalších príspevkoch...
Súhlasí Slušný človek


2.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 5. 2015, 10:22 avatar
4 Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. 5 Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. 6 A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. 7 Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. 8 Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, 9 iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, 10 iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. 11 Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce. 12 Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. 13 Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. 14 Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. 15 A keby noha povedala: „Nie som ruka, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva patriť k telu. 16 A keby povedalo ucho: „Nie som oko, nepatrím k telu,“ tým ešte neprestáva patriť k telu. 17 Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? 18 Ale Boh rozložil údy, každý jeden z nich, v tele, ako chcel. 19 Keby boli všetky jedným údom, kde by bolo telo? 20 No takto je mnoho údov, ale iba jedno telo. 21 A oko nemôže povedať ruke: „Nepotrebujem ťa!“ ani hlava nohám: „Nepotrebujem vás!“ 22 Ba čo viac, údy tela, ktoré sa zdajú slabšie, sú nevyhnutne potrebné. 23 A údy tela, ktoré pokladáme za menej ušľachtilé, zaodievame s väčšou úctou a naše nečestné údy majú tým väčšiu česť, 24 kým naše čestné nič také nepotrebujú. Boh telo vyvážil tak, že slabšiemu údu dal väčšiu česť, 25 aby nebola v tele roztržka, ale aby sa údy rovnako starali jeden o druhý. 26 Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. 27 Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. 28 A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov. 29 Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky? 30 Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci vysvetľujú? 31 Ale usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem.


3.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 5. 2015, 10:25 avatar
„Rozdeľujem čnosti tak rozdielne, že nedám každému všetky, ale jednu dám jednému, inú druhému... Jednému dám predovšetkým lásku, druhému spravodlivosť, jednému poníženosť, druhému živú vieru... A tak som dal mnohé dary a milosti čností a iných duchovných a časných darov tak rozdielne, že som neudelil všetko iba jednej osobe, aby ste nevyhnutne mali príležitosť preukazovať si jeden druhému lásku;... chcel som, aby jeden potreboval druhého a aby všetci boli mojimi služobníkmi pri rozdeľovaní milostí a darov, ktoré dostali odo mňa.“ Svätá Katarína Sienská
www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


4.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 5. 2015, 10:40 avatar
Ježiš ich však zavolal k sebe a povedal: Viete, že vládcovia panujú nad národmi a mocnári ich utláčajú. 26 Medzi vami to tak nebude! Ale kto sa chce stať medzi vami veľkým, bude vaším sluhom. 27 Kto sa chce stať medzi vami prvý, bude vaším otrokom. 28 Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých.
Súhlasí Wolfe


5.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 5. 2015, 11:06 avatar
...všetci kresťania rozumejú uvedeným myšlienkam? Usilujú sa o vyššie dary milosti? Chápu, že máme spolupracovať, že potrebujeme jeden druhého, že sme si rovní, že nás „jedna mater mala“...? ...nevedú medzi sebou „žabo-myšie vojny“ (nepoučiac sa z hrôz náboženských vojen v histórii... ), nepretláčajú, často až nenávistne, tú svoju pravdu, ktorú vo svojej pýche, s absenciou akejkoľvek pokory, prezentujú ako pravdu samotného Boha? Kto s ňou nesúhlasí, spochybňuje ich predstavu, ten, podľa nich, spochybňuje samotné Božie slovo, ktorého pravdivými, výlučnými vykladačmi sú jedine oni, každý iný výklad, ktorý im nepasuje, je bludom...
Súhlasí Wolfe, mirdo


6.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   12. 5. 2015, 12:34 avatar
Nesúhlasím s tvojou interpretáciou a aplikáciou na medzicirkevné vzťahy


7.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 5. 2015, 13:46 avatar
Patrick91, ... s čím konkrétne nesúhlasíš... nesúhlasíš ani s ekuménou cs.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk ? ...o medziľudskom vzájomnom porozumení, spolupráci, ani nehovoriac...


8.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   12. 5. 2015, 13:59 avatar
ja som zásadne proti ekumenizmu.

Nesúhlasím s tým, že (ak som to správne pochopil) dávaš všetky cirkvi na jednu rovinu - akoby boli údmi toho istého. Pretože všetky veria v Krista, tak majú niečo spoločné a tie rozdielnosti sú normálne.

Rôznorodosť je v cirkvi (rkc) - niekto je laik, niekto kňaz, niekto teológ, niekto učiteľ, niekto spevák, niekto prorok, niekto misionár, niekto exorcista a podobne.. každý ma iné dary a schopnosti, ktorými slúži iným. Všetci sme ale jedna rkc


25.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 01:15 avatar
Len som si nie isty, ci "k" v RKC znamena este stale "katolicka", alebo skor "konkretna"...
Súhlasí J.Tull


9.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 5. 2015, 14:48 avatar
Patrick91, neuviedol som síce zdroj, len som okopčil... predpokladal som, že je "notoricky" známym. Ide o Prvý list Korinťanom - kapitola 12...
Ty si proti: "Keďže dnes sa pod vplyvom milosti Ducha Svätého vo viacerých častiach sveta modlitbou, slovom i skutkom vyvíjajú mnohé úsilia, aby sa dosiahla plnosť jednoty, ktorú chce Ježiš Kristus, tento posvätný cirkevný snem vyzýva všetkých katolíckych veriacich, aby pochopili znamenia čias a horlivo sa podieľali na diele ekumenizmu... zameriavajú sa na jednotu kresťanov. Medzi ne patria na prvom mieste všetky úsilia o odstránenie slov, postojov a skutkov, ktoré podľa spravodlivosti a pravdy nezodpovedajú situácii oddelených bratov, a preto hatia vzájomné vzťahy s nimi. Ďalej sem patrí dialóg medzi náležite pripravenými odborníkmi na stretnutiach usporiadaných v náboženskom duchu medzi kresťanmi rozličných cirkví a spoločenstiev. Pri tomto dialógu každý dôkladne vyloží svoje učenie a jasne podá jeho charakteristické črty a tak všetci nadobudnú pravdivejšie poznanie a nestrannejšie hodnotenie učenia a života zúčastnených spoločenstiev. Vtedy tieto spoločenstvá dosiahnu aj užšiu spoluprácu v akejkoľvek činnosti pre spoločné dobro, ktorú požaduje každé kresťanské svedomie. Keď je to možné, spoločenstvá sa schádzavajú aj na spoločnú modlitbu. Napokon všetci skúmajú svoju vernosť Kristovej vôli, čo sa týka Cirkvi, a odhodlane sa podujímajú na dielo obnovy a reformy. dkc.kbs.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk  


10.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   12. 5. 2015, 16:08 avatar
myslím si, že to je každému jasné, že je to z NZ.

zároveň tam je napísané, že jediná pravá cirkev je kc - s tým súhlasím.

"Aby však Kristus upevňoval túto svoju svätú Cirkev na celom svete až do skončenia vekov, zveril kolégiu Dvanástich úlohu učiť, viesť a posväcovať6. Spomedzi nich vyvolil Petra a na ňom sa po jeho vyznaní viery rozhodol postaviť svoju Cirkev. Jemu prisľúbil kľúče od nebeského kráľovstva7, a keď mu Peter vyznal svoju lásku, zveril mu všetky svoje ovce, aby ich utvrdzoval vo viere..."

a ďalej to pokračuje tým, že tie ostatné cirkvi sú tie nepravejšie.. lebo nie sú jednotné s rkc. Čo vyplýva aj z vyššie uvedeného.
"Dokonalá plnosť prostriedkov spásy sa dá totiž dosiahnuť jedine skrze Kristovu Katolícku cirkev, ktorá je všeobecným nástrojom spásy"

a tvoj uvedený text pokračuje takto:

"Toto všetko slúži spravodlivosti a pravde, svornosti a spolupráci, bratskému duchu a jednote, ak to veriaci Katolíckej cirkvi uskutočňujú múdro a trpezlivo pod starostlivým vedením duchovných pastierov, aby sa touto cestou všetci kresťania po prekonaní prekážok, čo sa stavajú do cesty dokonalej cirkevnej jednote, mohli postupne zísť na spoločné slávenie EUCHARISTIE zjednotení v jedinej jednej Cirkvi, v jednote, ktorou Kristus obdaroval svoju Cirkev od prvopočiatku, o ktorej veríme, že neprestajne pretrváva v KATOLÍCKEJ cirkvi a ktorá – ako dúfame – bude sa čoraz väčšmi prehlbovať až do skončenia vekov. "

Takže ak má ekumenizmus za cieľ zjednotiť sa v KC, tak potom s ním súhlasím


11.
označiť príspevok

mirdo muž
   12. 5. 2015, 18:40 avatar
Keď sa narodil Ježiš Kristus, prišli sa mu pokloniť traja mudrci od východu. Do akej cirkvi patrili?


27.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 01:20 avatar
Ty to nevies? Do katolickej. Ved aj Jezis je katolik, ba co, aj sam Boh je katolik  


33.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 5. 2015, 01:30 avatar
Mirdo,...to mal byť pokus o vtip,alebo vecná,biblická poznámka?


36.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 01:46 avatar
Ja som to pochopil ako ironiu...(na ktoru som nadviazal)


41.
označiť príspevok

mirdo muž
   13. 5. 2015, 15:06 avatar
Bol to vecný pokus o biblický vtip.


42.
označiť príspevok

huranato muž
   13. 5. 2015, 15:15 avatar
Nenechaj sa uspať reverenciou. Tí, ktorí žerú iných, sú nažraní a cítia sa dobre. Potom idú hrať milých na fórum. Napr. Shagara (ľahká žena). Myslím, že je to vlastne chlap, ako všetky virtuálne ľahké ženy. Považovať za múdre, čo hovoria zlodeji, nestojí za námahu. Iba sa nechávaš vyžierať.


43.
označiť príspevok

huranato muž
   13. 5. 2015, 15:21 avatar
Heh, keď už vidím toho vlka, tak ten sa tým ani netají...


45.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 17:21 avatar
Som nepchopil..


46.
označiť príspevok

huranato muž
   13. 5. 2015, 18:26 avatar
Vy ste z pekla a vždy, kde ste sa ocitli, ste zničili civilizáciu . Nič osobné k vám necítim .


47.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 18:34 avatar
Doprcic, ani o nicom neviem  


48.
označiť príspevok

huranato muž
   13. 5. 2015, 18:36 avatar
Musíš prepnúť na backend.


50.
označiť príspevok

huranato muž
   13. 5. 2015, 21:47 avatar
Aby som to rozšíril, lebo vy to zo mňa nevytiahnete... Vlci sú dvojvrstvový. Majú frontend a backend. Navonok predstierajú sporiadaných občanov, ktorí žijú pokojný a ničím nezaujímavý život. Ale keď ich nikto nevidí, tak kujú plány na ovládnutie sveta. Hovorí sa tomu tajná agenda, backend.

Jednovrstvoví (1-layered) ľudia ako ja majú večný problém sa s vlkmi dohodnúť, lebo sa s nimi nemôžu rozprávať priamo, pretože vedia, že vlci im vždy klamú.


51.
označiť príspevok

huranato muž
   13. 5. 2015, 21:52 avatar
50. A ešte vec, ktorá sa teraz netýka vlkov ani ostatných ľudí, ale iba mňa. Čisto moja záležitosť: ja by som sa nikdy neponížil tým, že by som klamal alebo mal 2 vrstvy. Ak by som sa (nedajbože) niekedy pokúsil niekoho ovládnuť, tak použijem jedine priamy spôsob.


52.
označiť príspevok

huranato muž
   13. 5. 2015, 21:59 avatar
51. Aby som to ešte upresnil, či vypiloval, použiť LOŽ na ovládnutie niekoho je MENEJCENNÝ spôsob ovládnutia niekoho, takže bacha. Ak toto niekedy urobíte, sami sebe dokážete, že máte nižšiu hodnotu, sami sa ponížite a nemôžte z toho, že ste si to sami potvrdili, viniť nikoho iného než seba. Je to taká streľba do vlastného sebavedomia.

Dôvody vysvetlím. Ak použijete lož na ovládnutie druhej osoby, neobídete sa bez toho, aby ste druhú osobu ovládli S JEJ SÚHLASOM. Pretože skutočné sebavedomie sa zakladá na tom, že dokážete druhú osobu ovládnuť BEZ JEJ SÚHLASU.


53.
označiť príspevok

huranato muž
   13. 5. 2015, 22:01 avatar
52. ... a pri plnom vedomí druhej osoby, že je ovládaná. Buď môj spôsob, alebo žiadny spôsob.


54.
označiť príspevok

huranato muž
   13. 5. 2015, 22:09 avatar
53. Harold Covington povedal, že je jedno staré príslovie: "Never aks for what you cant take." (sry za angličtinu, možno si to presne nepamätám). V Slovenčine: "Nikdy nehovor druhému, že od neho niečo chceš, pokiaľ si to nedokážeš urvať". Možno preto nikto nehovorí, čo chce. Možno preto skoro každý klame. Lebo intuitívne správne chápe, že porušiť toto príslovie znamená totálne faux-pas.


55.
označiť príspevok

huranato muž
   13. 5. 2015, 22:10 avatar
54. Faux-pas = ponížiť sa = priznať, že nemáš dosť niečoho (napr. moci) na to, aby si si "to" od druhej osoby urval. Samozrejme, bez jej súhlasu.


56.
označiť príspevok

huranato muž
   13. 5. 2015, 22:13 avatar
55. Heh, kurva, ja to inak kúskujem. Ale takto mi chodia myšlienky na rozum. Tak to vydržte. Cieľom riešenia tejto situácie, v ktorej som sa možno neocitol len ja, je toto: nesmiete klamať. Namiesto toho musíte pracovať na tom, aby sa zvýšila vaša osobná moc si urvávať veci od druhých. Riešením je teda zvýšenie vašej osobnej moci a nie začať klamať!!! Preboha.


57.
označiť príspevok

huranato muž
   13. 5. 2015, 22:32 avatar
56. Magneto. Magneto je lož vyššieho rádu. Imperius v Harry Potterovi. Používaním tohto druhu mágie (lži) sme schopní dosiahnuť isté výsledky v tomto svete. Má to však problém. Ak našu agendu posunieme týmto o jeden krok dopredu, odviažeme tým sily, ktorým ide o ovládnutie (a možno zničenie) celej Zemegule. Za náš jeden krok dopredu v našej agende je potom im dovolené spraviť desať krokov dopred v ich agende. Odväzujeme teda tým oveľa väčšie sily, ktoré našim neustálym používaním lži naberajú na moci.


58.
označiť príspevok

zoozoo muž
   13. 5. 2015, 22:36 avatar
Magneto-m z traktora Zetor kedysi ohlusovali ryby
Súhlasí huranato


61.
označiť príspevok

huranato muž
   13. 5. 2015, 23:19 avatar
57. Ok, doplňme ďalšiu informáciu (sry chlapci, ale budem reagovať len na seba). Anti-magneto nám zlyhalo. Už dávno, aby sme boli presní. Stačila jedna lož, ani nie moc veľká. Po tom môže nasledovať buď elektro alebo disko, v tomto prípade disko. Cez dieru v intelektuálnom štíte nám tu napochodovala banda hustých bitkárov. Preto sú teraz všetci takí dourážaní. Ku cti Aurora patrí, že sa nechal ujebať spolu s vami. To aby si niečo dokázal.


62.
označiť príspevok

huranato muž
   13. 5. 2015, 23:25 avatar
61. Hovoríme samozrejme o bitkároch v neviditeľnom svete, ktorí dokážu uraziť priamo vašu dušu. Paralely v tomto svete sú, samozrejme, veľmi podobné. Od urážiek z televízie až po vojnu na ukrajine, kde sa nože nepoužívajú, ale miesto toho bombardovanie (to je tiež taká plieskačka, len vo veľkom).


63.
označiť príspevok

huranato muž
   13. 5. 2015, 23:31 avatar
62. Človeku napadne pesnička o brahmanovi Vinetuovi, prípadne epitaf Sama Chalupku a jeho báseň Valibuk či Mor ho. Veru... dnes, kto nie je veľký bitkár, ten si už veľa neužije.


64.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 23:34 avatar
To mas dobre... pokecas si, aj ked si sam...  
Súhlasí huranato


60.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 23:03 avatar
Faux pas je omyl, nie?
Súhlasí huranato


59.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 23:02 avatar
Asi by som to prelozil "Nikdy nepytaj nieco, co nemozes dostat"


65.
označiť príspevok

huranato muž
   14. 5. 2015, 09:24 avatar
59. Tam nešlo o to, že nemôžeš, ale čo si nemôžeš nasilu zobrať.


44.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 17:20 avatar
Shagara je chlap a pise v muzskom rode..
To ze ma na konci pismeno "a" nic neznamena..
To by potom aj cojaviem Jan Peterka musel byt zena
Súhlasí Slušný človek


12.
označiť príspevok

mirdo muž
   12. 5. 2015, 18:42 avatar
Žena kanánka patrila do akej cirkvi? A rímsky stotník?


13.
označiť príspevok

huranato muž
   12. 5. 2015, 18:47 avatar
Nuž, Patrika ja vôbec neriešim. Opravdoví (nenasadení) sú tu len ranexil, scarlet,, dorota, clear, ardzun, možno salbea. Teraz ma ďalší nenapadajú. Ostatní majú len za úkol ničiť diskusiu, vôbec ich tie témy, ktoré postujú, bytostne nezajujímajú, nemajú žiadny osobný vzťah k tomu, čo hovoria. Sú to len ideoví artisti. Nevadí im sa hrať na budhistov, kresťanov, zionistov. Takže práve riešiš niečo s automatom na slová .


15.
označiť príspevok

huranato muž
   12. 5. 2015, 19:01 avatar
Poznámka: už som si zvykol na "uřvaných" (ukričaných, český termín znie lepšie) trollov. Řve to ako hovado. Celý matrix kričí lži. Vieme o tom. Čo s tým? A čo s realitou?


16.
označiť príspevok

huranato muž
   12. 5. 2015, 19:03 avatar
Platí: musíš byť hluchý, aby si si niečo presadil. Ja pravidelne nosím sluchátka a nepočúvam ani predavačku v predajni, ani servírku v reštaurácii. Ale viem nahodiť taký nervózny tón, že oni ma počúvajú.


17.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   12. 5. 2015, 19:08 avatar
Zaujmes len ked kricis? :-)


18.
označiť príspevok

huranato muž
   12. 5. 2015, 19:11 avatar
Ty hej?


19.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   12. 5. 2015, 19:13 avatar
Si popisal svoj problem :-) nikoho nepocuvas ale od druhych ocakavas ze ta budu pocuvat :-)


22.
označiť príspevok

huranato muž
   12. 5. 2015, 21:29 avatar
Zasa si prvý .


23.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   12. 5. 2015, 21:50 avatar
Alfa a omega :-)


24.
označiť príspevok

huranato muž
   12. 5. 2015, 21:57 avatar
Že si to aj priznáš


14.
označiť príspevok

J.Tull
   12. 5. 2015, 18:53 avatar
Patrick91, nestíham, tak len:
"ja som zásadne proti ekumenizmu"
a
"Takže ak má ekumenizmus za cieľ zjednotiť sa v KC, tak potom s ním súhlasím"
...potom ako to je si zásadne proti, alebo nie?... 


20.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   12. 5. 2015, 19:36 avatar
som zásadne proti, ak sa ekumenizmus myslí ako rešpektovanie bludov iných cirkví Ak je ekumenizmus rekatolizácia, tak nemôžem mať nič proti


21.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   12. 5. 2015, 19:37 avatar
priznám sa, že až doteraz som chápal ekumenizmus v tom prvom slova zmysle a preto som napísal, že som proti


31.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 5. 2015, 01:27 avatar
Ekumenizmus je len vonkajšia,formálna snaha,...ale v reálnom živote nič také nevidíš. Ved už len ked si chce katolík zobrať evanjeličku,...tak už je problém. Náš kňaz/katolícky/ nevedel luteránom ani na meno prísť. Pôvodne si myslel ,že aj ja chcem byť luterán,evanjelik.
Súhlasí Wolfe


35.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 01:43 avatar
Hej zazil som, musel som podpisat dispenz..
Lebo nie je dolezite, aby boli deti vedene ku Kristovi, ale ku katolikom.


29.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 01:23 avatar
Este ze respektujes bludy vlastnej cirkvi, ktorych je tucetkrat viac  


30.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 01:24 avatar
"Ak je ekumenizmus rekatolizácia, tak nemôžem mať nič proti " >> Nah, toto som este necital, ale ako pozeram, trafil som to perfektne __28__


28.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 01:22 avatar
On si predstavuje ekumenizmus tak, ze vsetky cirkvy sa pripoja k RKC a bude existovat LEN RKC  


32.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 5. 2015, 01:29 avatar
To je v poriadku,...aj Kardinál Biffi poznamenal,..."že je to dielo antikrista"./ekumenizmus/


26.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 01:19 avatar
"6. Spomedzi nich vyvolil Petra a na ňom sa po jeho vyznaní viery rozhodol postaviť svoju Cirkev" >>Najdi mi prosim ta v biblii, kde presne Jazis hovori, ze Peter bude viest ostatnych apostolov..

"ďalej to pokračuje tým, že tie ostatné cirkvi sú tie nepravejšie.. lebo nie sú jednotné s rkc." >> Nechces nieco aj do humoristickeho casopisu?  
Súhlasí J.Tull


34.
označiť príspevok

Shagara muž
   13. 5. 2015, 01:35 avatar
Patrick,...K.H.Deschner napísal ,...hrubé,desať zväzkové dielo: "Kriminálne dejiny kresťanstva".....a to na margo správania RKC a poťažne zčasti i protestantov. Myslíš si,že takúto cirkev by si Boh vyvolil?
Všetci historici jednotne/to aj mnohí katolícki/tvrdia,...že to,čo vzniklo v 4.storočí/katolicizmus,mocenská,štátna cirkev/,nemá nič spoločné s prvotnou cirkvou. "Z prenasledovanéj cirkvi,sa stala cirkev prenasledovateľov".To je nebo a dudy. Sorry,...ale história sa nedá zmeniť.


49.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 5. 2015, 19:32 avatar
Shagara, píšeš akoby sa, zopakujem:
"...všetci kresťania rozumejú uvedeným myšlienkam? Usilujú sa o vyššie dary milosti? Chápu, že máme spolupracovať, že potrebujeme jeden druhého, že sme si rovní, že nás „jedna mater mala“...? ...nevedú medzi sebou „žabo-myšie vojny“ (nepoučiac sa z hrôz náboženských vojen v histórii... ), nepretláčajú, často až nenávistne, tú svoju pravdu, ktorú vo svojej pýche, s absenciou akejkoľvek pokory, prezentujú ako pravdu samotného Boha? Kto s ňou nesúhlasí, spochybňuje ich predstavu, ten, podľa nich, spochybňuje samotné Božie slovo, ktorého pravdivými, výlučnými vykladačmi sú jedine oni, každý iný výklad, ktorý im nepasuje, je bludom..."
Teba nijako netýkalo  


37.
označiť príspevok

J.Tull
   13. 5. 2015, 12:08 avatar
Patrick91, ...ak má ekumenizmus za cieľ len zjednotiť sa v KC, tak potom je proti: „spoločné dobro, ktorú požaduje každé kresťanské svedomie“. Iná vec je, keď pod KC sa nemyslí dnešná cirkev, ale „budúca všeobecná“ – niečo ako je povedzme federácia, alebo EÚ s rovnoprávnymi samostatnými štátmi, v ktorej jednotlivé štáty, napriek rozdielnostiam (vyplývajúcimi z histórie, geologických... všakovakých podmienok... ), samosprávnosti, „vlastnej identite“... spolupracujú, zdieľajú spoločné hodnoty, zdieľajú „to podstatné“ spoločné pre všetky... nevyvyšuje sa ani jeden pred druhými (samozrejme „ideálne“... )...
Dajme tomu, že RKC má pravdu, keď odvodzuje svoj pôvod, ako cirkev, od Petra (hoci sú oprávnené pochybnosti... ), lenže keď dal pán Boh úrad, dal i rozum? Bol Peter neomylným? Ak sa RKC odvoláva na Petra, ktorý trikrát zaprel - pričom Ježiš vedel, že zaprie (rátal s jeho omylnosťou, ktorú prejavoval i v „úrade“... ) a predsa ho nazval skalou, na ktorej založí svoju cirkev – potom sa nemôže pokladať za neomylnú. Možno to bol zámer - postaviť cirkev na nedokonalom chybujúcom človeku, aby potrebovala ostatné „údy Kristovho tela“, aby nezotrvala vo svojich omyloch a v neposlednom rade, aby nemala právo vyvyšovať sa (čo zodpovedá 12. Kapitole Prvého listu Korinťanom /„2“/ ako i Matúš 20:25 /„4“/)... . O jej omylnosti svedčí história. Veď kto „stvoril“ ostatné (protestantské, v mnohom i ateizmus), keď nie omylnosť, amorálnosť RKC, jej uzurpovanie si jedinej pravdy platnej pre všetkých? Sama si to našťastie dnes i priznáva:
4.5. Příčiny moderního ateismu.
První znamení vzniku ateismu múžeme nalézt již v období schizmatu v 16. století. Konflikty uvnitř církve - její rozdíly, náboženský fanatizmus a války, nemožnost náboženské svobody a tolerance - zrušili věrohodnost křesťanské víry. A to jednak uvnitř církve, tak v jejím chování vúči jiným náboženstvím. Touha po vláde, po dominanci nad jinými náboženstvími, pýcha atd. ovlinili spúsob chování křesťanství vúči jiným náboženstvím. Místo pravého ducha misionářské práce a touhy po spáse všech lidí, nastalo pohrdání jinými lidmi. Přesvedčení o tom, že křesťanství je nejdokonalejším náboženstvím, bylo zneužíváno a vedlo k tomu, že se na věřící z jiných náboženství pohlíželo s nadřazeností. Byl to blud, který na jedné straně vedl často k neuspěchu misijní práce, a na druhé vedl k tomu, že přitahoval kritiku náboženství. Kritici chápali, že pokud jejich útok úspěšně zdúvodní nepravdivost křesťanství, automaticky budou jako nepravdivé „demaskována" všechna ostatní náboženství ... "Th. Dr. Bogdan Pelc „Fundamentální teologie“ /Skript pro prezenční studium/"
Aj keď uvedené je o ateizme v podstate to platí aj o protestantských cirkvách...
Súhlasí Wolfe


38.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 13:30 avatar
Presne, ved ako si uz pisal -
"Ježiš ich však zavolal k sebe a povedal: Viete, že vládcovia panujú nad národmi a mocnári ich utláčajú. 26 Medzi vami to tak nebude! Ale kto sa chce stať medzi vami veľkým, bude vaším sluhom. 27 >>>Kto sa chce stať medzi vami prvý, bude vaším otrokom.<<<"
- jasne poukazuje na to, ze z nikoho nechcel spravit nejakeho sefa apostolov..


39.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 13:30 avatar
Presne, ved ako si uz pisal -
"Ježiš ich však zavolal k sebe a povedal: Viete, že vládcovia panujú nad národmi a mocnári ich utláčajú. 26 Medzi vami to tak nebude! Ale kto sa chce stať medzi vami veľkým, bude vaším sluhom. 27 >>>Kto sa chce stať medzi vami prvý, bude vaším otrokom.<<<"
- jasne poukazuje na to, ze z nikoho nechcel spravit nejakeho sefa apostolov..


40.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2015, 13:30 avatar
hups hodilo mi to 2x, sorry


66.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   14. 5. 2015, 15:05 avatar
37.
Spoločné dobro je zjednotenie sa. A zjednotiť je možné len v pravde a teda len v KC.

Neviem si predstaviť také spoločenstvo (ako eu) cirkví. Teda neviem si predstaviť, že by sa také zjednotenie nazývalo cirkvou. Ak chcú cirkvi spolupracovať, tak môžu - napr. v charite. Ale stále si budú protirečiť vo svojich učeniach a stále bude otázka, že kto má pravdu. A KC nech sa akokoľvek môže snažiť byť zajedno s evanjelikmi - dajme tomu po praktickej stránke, nijako nemôže porušiť pravdy, ktoré jej boli zjavené. Otázne teda je, čo je cieľom ekumenizmu. Ak je to len to, že sa prestaneme hádať, tak to nič nerieši, lebo tie rozdiely tam stále sú a ľudia sa vždy budú pýtať, kde je pravda a budú za ňu bojovať (argumentami).

Ten príklad s Petrom ti nesedí historicky Najskôr ho zaprel a až potom sa stal pápežom. Ale to nevadí. Teologicky Krista zapierame každým hriechom a nikto netvrdí, že pápež je v tejto oblasti neomylný. Pápež je neomylný v (asi dogmatickom) učení viery a mravov. Napríklad Peter rozhodol, že kresťanstvo nie je len pre židov ale aj pre pohanov. Čo ale neznamená, že on osobne sa predtým nedopustil chyby a pohanov nepovažoval za hodných kresťanstva.

Na otázku, čo stvorilo ostatné cirkvi a ateizmus ti odpovedám, samozrejme z môjho hľadiska, že egoizmus a slabá viera.
Zoberme si dvoch ľudí a ich vzťah k cirkvi:
František z Assisi - čelil cirkvi, ktorej záležalo na majetkoch ale podriadil sa. Pokora.
Luther - čelil cirkvi, ktorej záležalo na majetkoch a šiel proti nej. Egoizmus.


67.
označiť príspevok

J.Tull
   14. 5. 2015, 19:13 avatar
Patrick, „zjednotiť je možné len v pravde a teda len v KC“
Ak existuje satan, potom zmýšľanie, ktoré si predviedol, je jeho dielom. Uzurpovanie si pravdy rovnako platnej pre všetkých je diabolské... jeho „diabolskosť“ je históriou doložená – a to práve históriou aj katolíckej cirkvi, podobne tzv. komunistickými režimami... ktoré sú tak podobné katolíckej ideológii, ako je podobné vajce vajcu (i keď ho zniesli rôzni vtáci, pripadne plazy... ) ...budem reagovať - aj keď sa to viac týka kritiky zjavenia, „medzi riadkami“ je i o uzurpovaní, privlastňovaní si pravdy, o arogancii, pýche, absencii pokory v katolíckej cirkvi... - opäť z „katolíckej učebnice“:
D: Další příčina kritiky Jasperse je tato: pokud má zjevení nárok na to, aby bylo absolutní pravdou která platí pro všechny lidi, vede to k rozdělení a k odmítání. Vše, co nepatří k víře ve zjevení se musí odmítnout. To vede k nesnášenlivosti a fanatismu. Náboženství má kořeny v takto chápaném zjevení, směřuje lidi k násilí ve jménu Boha. Další lidi budou přínucováni k náboženství, budou nuceni, aby se stávali křesťany. Politika, pronásledování, inkvizice a donucování budou nástroji pro hlásaní víry. Takové rozdíly, nesnášanlivost a neschopnost dialogu s jinými náboženstvími jsou - podle Jasperse - omezením lidské existence. To patří k podstatným lidským projevúm, že člověk chce s jinými lidmi vést dialog a komunikovat s nimi. Člověk chce také komunikovat s myšlenkovými proudy a vědeckými teoriemi, s kultúrnimi a duchovními ideami. Takové vztahy jsou možné pouze když je člověk svobodný. Bytost rozvíjí své schopnosti a talenty, když vstupuje do vztahú s jinými bytostmi. Pro takové vztahy však není prostor, kdy má zjevení nárok na absolutnost. Jaspers odmítá takové zjevení - jak jménem člověčenství /protože je člověčenství takovým zjevením omezeno - nemúže rozvinout své schopnosti/, tak ve jménu Boha, protože nárok na výlučnost není dílem Boha, ale lidí. Bůh otevřel ke svému poznání více cest, než jednu cestu křesťanského zjevení. Podle něj je takový nárok pouze přivlastnění pravdy skupinou lidí. (Th. Dr. Bogdan Pelc „Fundamentální teologie“ /Skript pro prezenční studium/)

Iste, je ťažké „si predstaviť také spoločenstvo (ako eu) cirkví“
a to práve pre ich egoizmus, pokiaľ možno hovoriť o egoizme ako o egoizme nie jednotlivca, ale o egoizme spoločnosti... pretože cirkvi, ak hovoríme o „egoizme spoločenstiev“, egoistické sú... pritom je možné nielen z biblických veršov, ktoré som uviedol, ale i z kontextu, „základu Písma“, vyvodiť, že kresťania by sa mali snažiť nielen o vlastnú jednotu, ako rovní s rovným, ale o jednotu všetkých ľudí dobrej vôle... Uzurpovaním si pravdy, arogantným tvrdením, že „sme jej výlučnými vlastníkmi“ to však nejde... bez pokory k „Božej pravde“ - lebo v tvrdení, že „len my ju poznáme“ je arogantná pýcha nielen k ľuďom, ale i k Bohu... - to nejde...

„Ten príklad s Petrom ti nesedí historicky“
Nerozumiem... Čo to má spoločné s históriou? Ježiš nevedel aký je Peter človekom? Nevidel do jeho duše? Nevedel, že ho zradí? Nevedel, že je v mnohom slabým, nedokonalým, omylným, hriešnym človekom? Okrem toho Peter sa nestal pápežom:
„Až v druhej polovici 4. storočia sa rímsky biskup začal presadzovať ako nadradený ostatným biskupom a prijal aramejský titul papa – otec“ sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

„Luther - čelil cirkvi, ktorej záležalo na majetkoch a šiel proti nej. Egoizmus“
Všetci, ktorí sa búrili proti KC išli proti nej, nesklonili svoje hlavy pred ňou, ale volili i krutú smrť, či ju prinajmenšom riskovali pre „pravdu“, lebo svedomie im nedovovalo konať inak (ktorú v mnohom, v konečnom dôsledku nakoniec uznala i KC, lebo bola neudržateľná... ), boli egoisti?
Už tu bola otázka či by si nechcel písať do humoristického časopisu... chceš mi tvrdiť, že egoista riskuje vlastný život, lebo mu tak velí vlastné svedomie...
Súhlasí Wolfe


68.
označiť príspevok

Wolfe muž
   14. 5. 2015, 20:17 avatar
Ano, aj Jan Hus a John Wycliffe boli egoisti...
Co viem, tak papez prenasledoval aj Frantiska, ked uz sme pri tom...

Luther celil cirkvi, pretoze ludia radsej kupovali odpustky namiesto toho, aby chodili do kostola  
Len preto, ze papez bol megaloman a chcel ako pomnik svojej slavy zanechat baziliku sv. Petra

Katolicka cirkev je vsetko mozne, len nie toto:
42 Ježiš si ich zavolal a povedal im: "Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc.
43 Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom.
44 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých.

Tak neviem o kom chces hovorit ako o egoistovi..  

" Najskôr ho zaprel a až potom sa stal pápežom" >> Papezom ho nespravil Jezis. Papezom ho nespravil nikto..
Znova si precitaj, jasne povedal "MEDZI VAMI TO TAK NEBUDE."
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 18:10,  havran ty to USA vidíš uplne všade *13*13*13 Gorbačov bol jediný intelektual z tých...
dnes, 18:10,  -era-, ako súvisí Tvoj príspevok s mojim vyvyšovaním sa, s mojom prosbou o upozornenie na...
dnes, 18:07,  Vymýšľaš fantastické pojmy. :)
dnes, 18:05,  Naozaj záleží? :) Ved je toľko vecí, čo neovládam - tak prečo sa nenechať viesť?
dnes, 18:04,  era v krajine kde bola ešte v roku 1960 otrokárska spoločnosť to chce čas . Ale možno...
dnes, 18:04,  Nj, okamžik. ... Záleží, že v akých veciach musia za Teba iní rozhodovať. .. =)
dnes, 18:04,  Starý chren -dal som ti súhlas, ale gorbačov bol blbeček, lebo si myslel že s Amíkmi sa dá...
dnes, 18:03,  Ano, ak ten systém bude vo vnútri každej ľudskej duše :)
dnes, 18:02,  Jasné, my kresťania máme každého za brata, kto počúva slovo božie :)
dnes, 18:02,  Žeby veci fungovali bez systému? ..
dnes, 18:02,  A ty azda nevieš, že všetci sme si bratia? ;)
dnes, 18:01,  Neviem. Len píšem o okamžitom stave. Ak v danom okamžiku nevieme, tak poslúchajme. Ak zajtra...
dnes, 18:01,  Ty máš za oceanom bratov ?
dnes, 18:00,  Jak vieš, že to je koniec všetkému. *21..
dnes, 17:59,  Jak vieš. *21
dnes, 17:59,  Pochybujem. Myslím, že naozaj demokracia tam nikdy nebola. Ale súhlasím s tým, že je to raz...
dnes, 17:59,  Rusko.
dnes, 17:58,  Ak niekomu nie je dané analyticky premýšľať, tak nech poslúcha vrchnosť a drží hubu :)
dnes, 17:58,  Ale Rúško sa vracia z akej takej demokracie smerom k totalite.
dnes, 17:57,  Na diktátora netreba dozrieť. To ako keby sme povedali, že bábätko dozrelo nato, aby ho...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Veľa čítaj, píš, premýšľaj, aby si sa vedel vyjadriť až budeš chcieť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(181 555 bytes in 0,200 seconds)