Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Keď Panna Mária požehná hriešnika, jej požehnanie vymôže u jej syna Pána Ježiša nebo pre každého.

62
reakcií
1416
prečítaní
Tému 23. októbra 2016, 19:42 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 10. 2016, 19:42 avatar
„Hriešnici, poďme v šľapajach Panny Márie, vrhnime sa k jej svätým nohám a nehnime sa odtiaľ, kým nám nepožehná, pretože jej požehnanie nám zaistí nebo.“
Ty, vznešená Matka, volá svätý Metod, si začiatkom, stredom i dosiahnutím nášho šťastia. Panna Mária je začiatkom nášho večného šťastia, pretože nám získava odpustenie hriechov, je jeho stredom, pretože nám získava zotrvanie v Božej milosti, je jeho dosiahnutím, pretože nám nakoniec získava nebo. „Ty si otvorila nebo,“ vraví k tomu svätý Bernard, „ty si vyprázdnila peklo, ty si obnovila raj, ty si dala večný život toľkým nešťastníkom, zasluhujúcim peklo.“
Nadovšetko však musí v nás oživiť bezpečnú dôveru, že dosiahneme nebo, krásny prísľub, ktorý dala Panna Mária tým, ktorí si ju ctia a najmä ktorí sa usilujú slovom i príkladom o to, aby aj iní ju poznali a ctili: „Kto koná moje skutky, nezhreší. Tí, čo ma vysvetľujú, budú mať večný život“ (Sir 24, 30 – 31). Ó, akí šťastní sú tí, vraví svätý Bonaventúra, ktorí získali priazeň Panny Márie. Nebešťania ich uznávajú už teraz za svojich spoločníkov. A kto má znamenie služobníka Panny Márie, je už teraz zapísaný do knihy života... Ak budeme opravdivými služobníkmi Panny Márie a ak budeme pod jej ochranou, iste budeme zapísaní v knihe života, lebo Boh udeľuje úctu k svojej svätej matke len tým, ktorých chce spasiť, hovorí Kozma Jeruzalemský. To isté, ako sa zdá, zjavil Pán skrze svätého Jána: „Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už viac nevyjde von. A napíšem naň meno svojho Boha“ (Zjv 3, 12). Kto chce zvíťaziť a byť spasený, bude mať vo svojom srdci vryté meno Božieho mesta. A kto iný je týmto Božím mestom, ak nie Panna Mária, ako vykladá svätý Gregor Divotvorca Dávidove slová: „Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie“ (Ž 87, 3).
Plným právom teda môžeme zvolať so svätým Pavlom (2 Tim 2, 19), že kto nosí toto znamenie mariánskeho ctiteľa, toho uznáva Boh za svojho. Preto Pelbart napísal, že úcta k Božej Matke je najistejším znamením večného spasenia...
Svätá Mária Magdaléna de Pazzi uvidela raz vo videní uprostred mora lodičku, do ktorej sa uchýlili všetci mariánski ctitelia. Panna Mária riadila kormidlo a tak ich viedla do bezpečného prístavu. Z toho svätá poznala, že tí, ktorí žijú pod ochranou Panny Márie, bezpečne dôjdu do prístavu neba. Vstúpme teda do tejto šťastnej lodičky ochrany Panny Márie a buďme si tu istí večným životom, ako spieva svätá Cirkev: Príbytok všetkých plesajúcich je v tebe, svätá Božia Rodička. Svätá Matka Božia, všetci, ktorí budú požívať večné radosti, prebývajú v tebe, žijúc pod tvojou ochranou.


2.
označiť príspevok

fajer
   23. 10. 2016, 19:45 avatar
Lea daj adresu, tej Márii...


3.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 10. 2016, 19:48 avatar
S Bohom a zo svätými predovšetkým z presvätou Pannou Máriou Ježišovou Matkou - si nedopisuješ ani fyzicky ani virtuálne, ale robíš to modlitbou, môžeš predpísanou alebo svojimi úprimnými slovami a skrúšeným srdcom a s vierou.

POD TVOJU OCHRANU

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia rodička,
neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty Panna slávna a požehnaná.
Amen.

Viac tu: www.kristus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


4.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 10. 2016, 19:50 avatar
oprava: a so svätými.... a s presvätou


5.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   23. 10. 2016, 20:06 avatar
chceš povedať lea že Mária je viac svätá ako ostatní svätí?


6.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 10. 2016, 20:13 avatar
Samozrejme, že je najväčšia a prvá medzi svätými - je Ježišovou a našou nebeskou Matkou, je Božský Syn je udelil rôzne funkcie za je pokorný život na Zemi.


8.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   23. 10. 2016, 20:17 avatar
Nájdi mi v písme tie Máriine funkcie. Ja som tam vyčítal niečo iné.


10.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 10. 2016, 20:26 avatar
1. Jedinečnosť Márie ako Matky Božej
Gen. 3:15 - od úplného začiatku môžeme pozorovať, že Boh dáva Márii jedinečnú úlohu v histórii spásy. Boh hovorí "Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo." Toto sa vzťahuje na Ježiša (to "nepriateľstvo" a Máriu ("ženu". Výraz "jej potomstvo" (spermatos) nie je spomenutý nikde inde v Písme.

Gen 3:15 / Zjv. 12:1 - Písmo začína a aj končí so ženou, ktorá bojuje so satanom. Toto poukazuje na moc tejto ženy s potomstvom a učí nás, že Ježiš a Mária sú Nový Adam a Nová Eva.

Jn 2:4, 19:26 - Ježiš volá Máriu "žena" a tak isto je nazvaná aj v Gen. 3:15. Tak, ako Eva bola matkou starého stvorenia, Mária je matkou nového stvorenia. Pokolenie tejto ženy pošliape hadovi hlavu.

Iz 7:14; Mt 1:23 - panna (po grécky "parthenos" počne Syna a dá mu meno Emanuel, čo znamená "Boh s nami."

Jn 1:14 - Boh v tele prebýval medzi nami. Mária je Panenská Matka Božia.

Mt 2:11 - Lukáš sa vyjadruje, že Ježiš je s jeho matkou Máriou, a traja králi sa skláňajú pred nimi oboma a uctievajú Ježiša.

Lk 1:35 - toto dieťa sa bude volať svätý Syn Boží. Maria je Matkou Božieho Syna, alebo Matkou Boha ("Theotokos".

Lk 1:28 - "Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou." Toto sú slová vyrieknuté Bohom a doručené k nám cez anjela Gabriela (ktorý je poslom Božím). Takto, keď katolíci recitujú tento verš, keď sa modlia ruženec, vyslovujú slová, ktoré vyriekol o nej Boh.

Lk 1:28 – taktiež slovné spojenie "milosti plná" je preložené z gréckeho slova "kecharitomene." Toto je jedinečný titul, ktorý bol daný Márii a naznačuje dokonalosť milosti z minulej udalosti. Mária nie je len "vysoko ctená." Ona bola zdokonalená milosťou Božou. "Plný milosti" je v Písme použité na opis už len jednej bytosti okrem nej - Ježiša Krista v Jn 1:14.

Lk 1:38 - Máriino fiat znamená "nech sa mi stane podľa tvojho slova." Mária je dokonalým modelom viery v Boha a je hodna nášho obdivu.

Lk 1:42 - "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš." Spojenie "požehnaná si medzi ženami" skutočne znamená "ty si najpožehnanejšia medzi ženami." Slovo najpožehnanejšia sa tu nevyskytuje z toho dôvodu, že grécky jazyk nepozná superlatív. Tiež si treba všimnúť, že Alžbeta najprv zdraví Máriu a až potom Ježiša - Toto je hyperdulia (ale nie latria, ktorá patrí jedine Bohu). My tiež môžeme skrze Máriu chváliť Ježiša. Nakoniec, katolíci opakujú tieto Bohom inspirované slová Alžbety v Ruženci.

Lk 1:43 - Alžbetine slová "Matka môjho Pána" (v hebrejčine Alžbeta používa "Adonai" čo znamená Pán Boh) sú ekvivalentom slov "Svätá Mária, Matka Božia", ktoré sa katolíci modlia v Ruženci. Táto formula je jednoduchá: Ježiš je božská osoba a táto osoba je Boh. Mária je Ježišova matka, takže Mária je Matkou Boha (Mária nie je len matkou Ježišovou ľudskej prirodzenosti - matky sú matky osôb, nielen prirodzenosti).

Lk 1:44 - Máriin hlas spôsobuje, že Ján Krstiteľ sa pohol v Alžbetinom lone od radosti. Lukáš nás učí, že Mária je naša mocná orodovníčka.

Lk 1:46 - Mária tvrdí, že jej duša zvelebuje Pána. Toto je odvážne vyznanie od mladého židovského dievčaťa z Nazareta. Jej výrok je mocným svedectvom jej jedinečnosti. Mária, ako naša Matka a Orodovníčka, zároveň umocňuje naše modlitby.

Lk 1:48 - Mária prorokuje, že všetky pokolenia ju budú velebiť, tak ako katolíci robia v modlitbe "Zdravas Maria". Ktoré protestantské cirkvi jestvujú po celé pokolenia (žiadne),a koľko z nich si uctieva Máriu so špeciálnymi modlitbami a zbožnosťou?

Gal 4:4 - Boh poslal svojho Syna, zrodeného zo ženy, aby nás vykúpil. Mária je žena s Vykupiteľom. Keď voláme Máriu "Spoluvykupiteľka" (co-redemptrix), len vyznávame, že je to "žena pri vykupiteľovi." Je tomu tak, lebo "co" je z latinského slova "cum", ktoré znamená "s." Preto "co-redemptrix" znamená "žena s Vykupiteľom." Mária má jedinečnú, ale podriadenú úlohu k Ježišovi v otázke spasenia.

Ef. 1:1; Flp 1:1; Kol. 1:2 - slovo "svätci" (po hebrejsky "qaddiysh" znamená "sväté" osoby. Mária sa nazýva svätá, najväčšia zo všetkých svätých.

Lk 2:35 - Simeon prorokuje, že Máriu prenikne meč bolesti. Mária takto zohráva veľmi dôležitú úlohu v našom vykúpení. Kým Ježišovo utrpenie bolo všetkým, čo potrebujeme k nášmu vykúpeniu, Boh chcel, aby sa Mária podriadeným spôsobom zúčastňovala na utrpení svojho Syna, rovnako ako nám On dovoľuje zúčastniť sa našim utrpením.

Lk 2:19,51 - Mária si uchovávala všetky tieto slová vo svojom srdci. Katolíci si toto pripomínajú, keď sa zasväcujú Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu a všetkým bohatstvám a múdrosti, ktoré sú v ňom obsiahnuté.


21.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   23. 10. 2016, 20:30 avatar
No čok tomu povedať pekne ste si to poprekrúcali ale je to vaša kapusta. 
Súhlasí Myslitel


7.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   23. 10. 2016, 20:17 avatar
Prečo nie pod ochranu Ježiša sa utiekate a prečo neprosíte Ježiša? Veď v písme námm jasne Ježiš povedal že čo budeme prosiť nech prosíme Ježiša.
Prečo neprosíte Ježiša aby pomohol v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vyslobodil?
Vás katolíkov teda nepochopím.

„Hriešnici, poďme v šľapajach Panny Márie, vrhnime sa k jej svätým nohám a nehnime sa odtiaľ, kým nám nepožehná, pretože jej požehnanie nám zaistí nebo.“

Toto je totálne rúhanie. Ježiš je ten kto nám zaistí nebo nie Mária.

Jn 7,38 Kto verí vo mňa, jako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra.
Jn 11,25 Ježiš jej povedal: "Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.
Jn 3,16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.
Jn 3,18 Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.
Jn 3,36 Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.
Jn 6,47 Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život.
Súhlasí Myslitel


9.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   23. 10. 2016, 20:19 avatar
(Ježiš vraví... Jn 14,13 A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.
Jn 14,14 Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.
Jn 16,23 V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať. Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to.
Súhlasí Myslitel


11.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   23. 10. 2016, 20:27 avatar
Mt 12,47 A ktosi mu povedal: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia stoja vonku a chcú s tebou hovoriť.
Mt 12,48 Ale on odpovedajúc riekol tomu, kto mu to povedal: Kto je moja matka, a kto sú moji bratia?
Mt 12,49 A vztiahnuc svoju ruku na svojich učeníkov povedal: Hľa, moja matka i moji bratia!
Mt 12,49 A vztiahnuc svoju ruku na svojich učeníkov povedal: Hľa, moja matka i moji bratia!

Lk 11,27 Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: "Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval."
Lk 11,28 Ale on povedal: "Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho."

Nevidí sa mi žeby Ježiš nejak Máriu povyšoval.
Mária jetak isto blahoslavená a svätá ako všetci ostatní, ktorí počúvajú Božie slovo.

A Ježiš Kristus je od večnosti nemá žiadnu matku. Mária je matka Ježišovho tela, je biologická matka jeho tela. Mária keby bola skutočnou matkou Krista Božia musela by byť skôr ako Boh aby bola Božou matkou matkou Krista.
Súhlasí Myslitel


12.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 10. 2016, 20:27 avatar
2. Mária - Nepoškvrnená Archa Novej Zmluvy

Ex 25:11-21 - Archa Starej Zmluvy bola zhotovená z najčistejšieho zlata pre Božie Slovo. Mária je Archa Novej Zmluvy a je najčistejšou nádobou pre Slovo Božie, ktoré sa stalo človekom.

2 Sam. 6:7 - Táto Archa je tak svätá a čistá, že keď sa jej Uzzah dotkol, Pán ho usmrtil. Toto nám poukazuje na to, že táto Archa musí zostať bez poškvrny. Mária ako Archa Novej Zmluvy je dokonca viac bez poškvrny a bez nečistoty, pretože Boh ju ušetril od dedičného hriechu, aby mohla niesť Jeho Večné Slovo v jej lone.

1 Kron. 13:9-10 - tu sa nachádza ďalšia zmienka o Uzzovi a Arche. Aby mohol Boh prebývať v Márii ako Arche, Mária musela byt počatá bez hriechu. Protestanti namietajú, že to by bolo akoby povedať, že Boh by nechal prst Satanov, aby sa dotkol jeho Syna zrodeného v tele. Toto je nesprávne vykladané.
Pre lepšie pochopenie prekladu z angličtiny, aby bol zmysel jasnejší (Stanislav Chlebec):
1 Kron 13, 9 - 10 - tu sa nachádza ďalšia zmienka o Uzovi a Arche. Aby mohol Boh prebývať v Márii ako Arche, musela by byť počatá bez hriechu. Protestanti to namietajú. Ale keby nebola počatá bez hriechu, to by znamenalo to isté ako povedať, že Boh nechal prst satanov, aby sa dotkol jeho Syna zrodeného v tele. (Pozri anglický originál.)
1 Kron, 15 -16 - tieto verše poukazujú, aký veľký obdiv mali Židia voči Arche - uctievali si ju piesňami, harfou, lýrou, cimbalom, trúbkou.
Lk 1:39 / 2 Sam. 6,2 - Lukášovo podozrivé prirovnanie medzi Máriou a Archou, ktorá opísaná Samuelom zvýrazňuje skutočnosť, že Mária je nepoškvrnená Archa Novej Zmluvy. V týchto veršoch Mária (Archa) povstala a vybrala sa / Dávid povstal a vybral sa k Arche. Je tu jasná paralela medzi archou Starého a Archou Nového Zákona.

Lk 1:41 / 2 Sam. 6:16 - Ján Krstiteľ / Kráľ Dávid podskočil od radosti pred Máriou / Archou. Takto by sme aj my mali podskočiť od radosti pred nepoškvrnenou Archou, Slova, ktoré sa stalo telom.

Lk 1:43 / 2 Sam. 6:9 - Ako môže matka / Archa môjho Pána prísť ku mne? Je to sväté privilégium. Naša matka chce prísť k nám a viest nás k Ježišovi.

Lk 1:56 / 2 Sam. 6:11 a 1 Chron. 13:14 - Mária / Archa zostala doma približne 3 mesiace.

Zjv 11:19 - v tomto historickom okamihu Archu Starej Zmluvy nikto nevidel už 600rokov (por. 2 Mach. 2:7), a teraz ju možno uzrieť na nebi. Židovský ľud by nad tým bol žasol. Akokoľvek, Ján ihneď začne opisovať tento fakt a zobrazuje "ženu" odetú slnkom v Zjv. 12:1. Ján zdôrazňuje, že Mária je Archa Novej Zmluvy a ako stará archa, je teraz hodna úcty a chvály. Tiež treba pamätať na to, že Zjv. 11:19 a Zjv. 12:1 sú napojené spolu, pretože v čase, keď bol tento biblický text napísaný, nebol rozdelený na kapitoly a verše.

Zjv 12:1 - tá "žena", ktorú opisuje Ján, je Mária, Archa Novej Zmluvy, s mesiacom pod jej nohami a na jej hlave koruna s 12 hviezdami. Tak ako mesiac odráža svetlo slnka, tak Mária, s mesiacom pod jej nohami, odráža slávu Slnka Spravodlivosti, Ježiša Krista.

Zjv. 12:17 - Tento verš hovorí o tom, že Mariiným potomstvom sú tí, ktorí zachovávajú Božie prikázania a nesú Ježišovo svedectvo. Toto poukazuje na to, prečo katolíci vždy verili, že Mária je matka všetkých kresťanov
Doplnenie pre lepšie pochopenie:
Zjv 12:17 - tento verš potvrdzuje význam Jn 19:26. Toto ženino (Máriino) pokolenie sú ti, ktorí nasledujú Ježiša. Ona je naša matka a my sme jej pokolenie v Ježišovi Kristovi. Tým majstrovským plánom Božej zmluvnej lásky k nám je pre nás rodina. Ale my NEnemôžeme byť úplnou rodinou s Otcovstvom Boha, bratstvom Krista BEZ materstva Márie. (Stanislav Chlebec, kontakt cez marianskehnutia@marianskehnutia.sk)
.

Zjv. 12:2 - Niektorí protestanti argumentujú, že pretože táto žena mala pôrodné bolesti, bola ženou hriešnou. Akokoľvek, Kniha Zjavenia je apokalyptickou literatúrou jedinečnou v 1.storočí. Obsahuje rozličné symboly a mnohonásobné významy ženy (Mária, Cirkev a Izrael). Pôrodné bolesti zobrazujú aj zrodenie Cirkvi aj Máriino potomstvo stvárnené Kristom. Mária nemala žiadne pôrodné bolesti, keď priviedla na svet jej Syna Ježiša.

Iz 66:7 - tak napríklad vidíme, ako Izaiáš prorokuje, že predtým ako ona (Mária) pocítila bôle, porodila; skôr ako prišla na ňu bolesť , porodila Syna (Ježiša). Toto je Mariánske proroctvo o panenskom počatí Ježiša Krista.

Gal 4:19 - Pavol tiež opisuje svoju bolesť ako pôrodné bolesti vo formovaní učeníkov Kristových. Pôrodné bolesti opisujú formovanie sa v Kristovi.

Rim 8:22 - taktiež Pavol hovorí, že celé stvorenie stoná v pôrodných bolestiach pred príchodom Krista. My všetci podstupujeme pôrodné bolesti, pretože sa rodíme v Ježiša Krista.

Jer 13:21 - Jeremiáš opisuje pôrodné bolesti Izraela, ako ženu v pôrodných bolestiach. Pôrodné bolesti sú zvyčajne v Písme použité prenesene, metaforicky.

Hos 13:12-13 - Efraim sa tiež zobrazuje ako trpí v pôrodných bolestiach pri pôrode za svoje hriechy. Opäť, pôrodné bolesti sú opísané metaforicky.

Micheáš 4:9-10 - Micheáš tiež popisuje Jeruzalem akoby uchopený pôrodnými bolesťami ako ťarchavá žena.

Zjv 12:13-16 - v týchto veršoch môžeme vidieť, že diabol sa stále snaží zničiť ženu, aj keď Spasiteľ sa už narodil. Toto poukazuje na to, že Mária je nebezpečenstvom pre satana, aj keď sa už narodil Ježiš Kristus. Je tomu tak, pretože Boh jej dal moc orodovať za nás a my by sme mali prosiť o jej podporu v našom duchovnom živote.


13.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 10. 2016, 20:28 avatar
Mária- naša matka a kráľovná nového Dávidovho kráľovstva

Jn 19:26 - Ježiš vyhlasuje Máriu za matku nás všetkých. Keď umieral na kríži, povedal "hľa, tvoja matka." Ježiš nepovedal "Ján, hľa, tvoja matka" pretože ju dal za matku nám všetkým, svojim milovaným učeníkom. Všetky slová, ktoré Ježiš povedal na kríži mali posvätný a hlboký charakter. Ježiš nehovoril Jánovi len aby sa postaral o jeho matku.

Zjv 12:17 - tento verš potvrdzuje význam Jn 19:26. Toto ženino (Máriino) pokolenie sú ti, ktorí nasledujú Ježiša. Ona je naša matka a my sme jej pokolenie v Ježišovi Kristovi. Tým majstrovským plánom Božej zmluvnej lásky k nám je pre nás rodina. Ale my nemôžeme byt úplnou rodinou s Otcovstvom Boha, bratstvom Krista a materstvom Márie.

Jn 2:3 - toto je veľmi dôležitý verš v Píšme. Keďže Maria je naša matka, hovorí nám robiť všetko, čo nám povie Kristus. Neskôr, Máriino orodovanie na svadobnej hostine v Káne je spúšťacím krokom Ježišovho účinkovania a predzvesťou eucharistickej oslavy baránka. Táto oslava spája všetkých veriacich do jednej rodiny skrze svadobný zväzok medzi božstvom a človečenstvom.

Jn 2:7 - Ježiš dovoľuje jeho matke ,aby sa prihovárala za ľud a odpovedá svojej matke na jej žiadosť, aby sluhovia naplnili sudy vodou.

Žalm 45:9 - Žalmista tu učí, že Kráľovná stoji po pravici Božej. Úloha kráľovnej je dôležitá v Božom kráľovstve. Maria je nebeská kráľovná po pravici Syna Božieho.

1 Kráľ 2:17, 20 - v Starom Zákone v Dávidovom kráľovstve Kráľ neodmieta svojej kráľovskej matke. Ježiš je kráľ v novom Dávidovom kráľovstve a neodmieta žiadosti svojej matky Márie, Kráľovnej.

1 Kráľ 2:18 - v Starom Zákone v Dávidovom kráľovstve kráľovná oroduje na strane kráľových nasledovníkov. Ona je Kráľovná Matka ("Gebirah". Mária je večnou Gebirah.

1 Kráľ 2:19 - v starozákonnom Davidovom kráľovstve sa kráľ skláňa k jeho matke a ona sedí po jeho pravici. My ako deti Novej Zmluvy by sme mali napodobňovať nášho kráľa a prejaviť podobnú úctu Márii, našej Matke. Úctou k Márii uctievame nášho Kráľa, Ježiša Krista.

1 Kráľ 15:13 - Kráľovná Matka má mocné miesto v izraelskej kráľovskej dynastii. Ale teraz je Dávidovo kráľovstvo zdokonalené Ježišom a Jeho matka Mária je po jeho pravej ruke.

2 Kron. 22:10 - tu kráľovná matka Atalia ničí kráľovskú rodinu Júdu, po tom, čo vidí jej syna, kráľa Achaziáša, mŕtveho. Kráľovná matka hrá významnú úlohu v tomto kráľovstve.

Neh 2:6 - Kráľovná matka sedí vedľa kráľa. Je hlavným prostredníkom pred kráľom.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Mária pannou po celý život

Ex 13:2,12 - Ježiš je niekedy pomenovaný ako "prvorodený" syn Márie. Ale "prvorodený" je bežným židovským výrazom znamenajúcim prvé dieťa, ktoré otvorilo matkino lono. Nemá to nič spoločné s matkou, ktorá ma v budúcnosti ďalšie deti.

Ex 34:20 - podľa Mojžišovho zákona, "prvorodený" syn musel byt zasvätený. Status "Prvorodeného" nepožaduje "druhorodeného".

Ez 44:2 - Ezechiel prorokuje, že žiadny človek nemôže prejsť cez tú bránu, ktorou Pán vstúpil na tento svet. Toto je proroctvo Máriinho nepretržitého panenstva. Mária zostala pannou pred, počas a po narodení Ježiša.

Mk 6:3 - Ježiš sa v Písme vždy spomína ako "syn Márie", nie "jeden zo synov Márie". Taktiež "bratia" mohli teoreticky byť Jozefove deti z minulého manželstva, ktoré mu zostali po smrti. Akokoľvek, je však najpravdepodobnejšie, že Jozef bol panic ako bol Ježiš a Mária. A takto stelesňujú pravú Svätú Rodinu, úplne zasvätenú Bohu.

Lk 1:31,34 - tento anjel hovorí Márii, že "počne" (použijúc budúci čas). Mária odpovedá vetou "A ako sa to stane?" Máriina odpoveď ukazuje, že dala sľub celoživotného panenstva, takže nemala žiadny zámer mat vzťah s mužom. Ak by Mária nedala takýto sľub celoživotného panenstva, jej otázka by vôbec nedávala žiadny zmysel(pretože môžeme predpokladať, že vedela, akým spôsobom sa dieťa počne). Bola zasväteným panenským chrámom tak, ako to bolo prijateľným zvykom v tých časoch.

Lk 2:41-51 - pri hľadaní Ježiša a nájdení ho v chráme, tu nie je žiadna zmienka o súrodencoch.

Jn 7:3-4; Mk 3:21 - tu vidíme, že mladší "bratia" radili Ježišovi. Ale toto by bolo extrémne neúctivé pre zbožných Židov, ak by títo boli Ježišovi biologickí bratia.

Jn 19:26-27 - bolo by nemysliteľné pre Ježiša zveriť starosť o svoju matku priateľovi, ak by mal bratov.

Jn 19:25 - nasledovné verše dokazujú, že Jakub a Jozef sú Ježišovi bratanci a nie bratia: Mária, manželka Kleofasova bola sestrou Panny Márie.

Mt 27:61, 28:1 - Matúš sa dokonca zmieňuje o Márii, manželke Kleofasovej ako o " tej inej Márii."

Mt 27:56; Mk 15:47 - Mária, manželka Kleofasova je matkou Jakuba a Jozefa.

Mk 6:3 - Jakub a Jozef sú nazvaní Ježišovi "bratia". Takto Jakub a Jozef sú v skutočnosti Ježišovi bratanci.

Mt 10:3 - Jakub je tiež nazvaný syn "Alfejov." Toto ale nevylučuje, že Jakub je syn Kleofasov. Meno Alfeus môže byt aramejské meno pre Kleofasa, alebo Jakub si dal grécke meno ako Šavol (Pavol), alebo Mária sa znovu vydala za muža s menom Alfeus.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


14.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 10. 2016, 20:28 avatar
5. Ježišoví "bratia" (adelphoi)) = bratanci alebo príbuzní

Lk 1:36 - Alžbeta je Máriina príbuzná. Niektoré Biblie to prekladajú ako "sesternica," ale toto je nepresný preklad , pretože hebrejčina a aramejčina nepoznajú výraz pre "sesternicu."

Lk 22:32 - Ježiš hovorí Petrovi, aby posilnil svojich "bratov." V tomto prípade tu jasne vidíme Ježiša použiť výraz "bratia", ktorý sa vzťahuje na ďalších apoštolov, nie jeho biologických bratov.

Sk 1:12-15 - zhromaždenie Ježišových "bratov" tu možno počítať na 120. To je príliš veľa "bratov." Brat znamená v hebrejčine "príbuzný".

Sk 7:26; 11:1; 13:15,38; 15:3,23,32; 28:17,21 - tu je len niekoľko z mnoho iných prípadov, kde výraz "bratia" neznamená pokrvných bratov.

Rim 9:3 - Pavol používa výrazy "bratia" a "príbuzní" a vzájomne ich zamieňa. Zmienka Ježišových "bratov" nedokazuje, že Mária mala aj ďalšie deti.

Gn 11:26-28 - Lót je Abrahámov synovec (gr."anepsios" / Gen. 13:8; 14:14,16 - Lót je tu však stále nazývaný Abrahámov brat (adelphos" . Z tohto vyplýva, že hoci grécke slovo pre bratanca je "anepsios," Písmo tiež používa "adelphos" na opis bratranca.

Gn 29:15 - Laban volá Jakuba svojím "bratom", aj keď Jakub je jeho synovec. Toto tiež dokazuje, že brat znamená príbuzný alebo bratranec.

Dt 23:7; 1 Kron. 15:5-18; Jer. 34:9; Neh. 5:7 -"bratia" tu znamenajú "príbuzní". Hebrejčina a aramejčina nemajú žiaden výraz pre "bratranca."

2 Sam. 1:26; 1 Kráľ 9:13, 20:32 - v týchto veršoch výraz "bratia" tu nemusí znamenať (pokrvnú líniu), podobne ako výraz "priateľ".

2 Kráľ 10:13-14 - Kráľových Achaziašových 42 "bratov" bolo skutočne 42 jeho príbuzných.

1 Kron 23:21-22 - Eleazárové dcéry si vzali svojich "bratov", ktorí boli v skutočnosti ich bratancami.

Neh 4:14; 5:1,5,8,10,14 - tu sú ďalšie prípady "bratov" vo význame "bratrancov" a "príbuzných."

Tob 5:11 - Tobit prosí Azariáša, aby sa stotožnil s ním a jeho ľudom, ale stále ho nazýva "bratom."

Amos 1: 9 - bratstvo tiež môže znamenať spojenca (kde nie je žiadna pokrvná línia).


15.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 10. 2016, 20:28 avatar
6. Nanebovzatie Panny Márie

Gn 5:24, Heb 11:5 - Henoch bol vzatý s telom do neba bez toho, že by zomrel. Urobil by Boh menej pre Máriu, svoju Archu Novej Zmluvy?

2 Kráľ 2:11-12; 1 Mach 2:58 - Eliáš bol vzatý do neba v ohnivom voze. Ježiš by neurobil menej pre svoju Požehnanú Matku

Ž 132:8 - Povstaň, Hospodine, a choď k miestu svojho odpočinku, Ty i Archa Tvojej moci! Obaja Ježiš a Mária boli vzatí do neba do ich večného odpočinku

2 Kor 12:2 - Pavol hovorí o mužovi, ktorý bol v Kristu uchvátený do tretieho neba. Mária bola tiež vzatá do neba Bohom.

Mt 27:52-53 - Keď Ježiš zomrel a vstal zmŕtvych, mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené, vyšli z hrobov a po Jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Nič v Písme neprotirečí tomu, že Mária bola vzatá do neba.

1 Sol. 4:17 - Máme byť uchvátení do oblakov, aby sme stretli Pána na nebesiach a tak aby sme mohli byt navždy s Ním.

Zjv 12:1 - vidíme Máriu, "ženu" odetú slnkom. Kým v Zjv 6:9 vidíme len duše mučeníkov v nebi, v Zjv 12:1 vidíme Máriu aj s telom aj s dušou.

2 Sol 2:15 - Pavol nám káže, aby sme zotrvali na ústnej (nielen písanej) tradícii. Apoštolská tradícia hovorí, že Mária bola vzatá do neba. Kým hľadanie kostí svätých bolo bežnou praxou v tých časoch (a bolo by obzvlášť dôležité získať Máriine kosti, keďže bola Matkou Božou), nikto nepotvrdil, že by našiel Máriine kosti. Je tomu tak, pretože neboli dostupné. Mária bola vzatá s telom i s dušou do neba.


16.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 10. 2016, 20:28 avatar
7. Mária v nebi korunovaná

2 Tim 4:8 - Pavol hovorí, že je pre neho pripravená koruna spravodlivosti. Svätí sú korunovaní v nebi a Mária je najväčšia zo všetkých svätých.

Jak 1:12 - tí, ktorí zotrvajú, prijmú korunu života, ktorú prisľúbil Boh. Mária prijala túto korunu života tým, že priniesla na svet večný život - skrze Ježiša Krista

1 Pt 5:4 - keď príde tento Arcipastier , prijmeme nevädnúcu korunu slávy.

Zjv 2:10 - Ježiš dá tým, ktorí boli verní až na smrť, korunu života. Ježiš dal Márii, jeho matke túto korunu života.

Zjv 12:1 - Mária, táto "žena", je odetá dvanástimi hviezdami. Je kráľovnou neba i zeme a Matkou Cirkvi.

Mudr 5:16 - prijmeme slávnu korunu a nádherný diadém z ruky Pánovej. Mária je navždy s Ježišom korunovaná v Jeho sláve.


17.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 10. 2016, 20:29 avatar
8. Nesprávny výklad verša - Neobcoval s ňou, "kým" neporodila syna (Mt 1,25)

Mt 1:25 - tento verš hovorí, že Jozef neobcoval s Máriou (nepoznal Máriu) "kým" (po grécky "heos", )" neporodila syna.
Protestanti argumentujú, že toto dokazuje, že Jozef mal styk s Máriou po tom, ako porodila syna. Toto je ale mylné čítanie tohto textu, pretože slovo "kým", "Až kým" "pokiaľ ne-" neznamená to isté, ako "niečo nerobiť...až kým sa niečo nestane a potom to robiť." "Heos" sa vzťahuje na minulosť, nikdy nie na budúcnosť. Namiesto, "až kým" neporodila syna znamená "do toho momentu" neporodila syna. Toto potvrdzuje, že Mária bola panna, keď porodila Syna. Tu sú ďalšie texty, ktoré potvrdzujú, že "až kým" znamená "do toho momentu":

Mt 28:29 - Ja som s vami "až do konca sveta." Toto ale neznamená, že Ježiš nebude s nami po konci sveta.

Lk 2:37 - Prorokyňa Anna bola vdovou "až do momentu kým" nedosiahla vek 84 rokov. Ale ona neprestala byť vdovou po 84 roku jej života.

Lk 20:43 - Ježiš hovorí, "Posaď sa mi po pravici, dokiaľ Ti nepriateľov nepoložím za podnožku." Ježiš nepožaduje apoštolov, aby prestali sedieť po jeho pravej ruke po tom, ako jeho nepriateľov nepoloží za podnožku .

1 Tim 4:13 - "Kým neprídem", buď usilovný v predčitovaní (Písma), napomínaní a vyučovaní. To ale neznamená, buď nečinný "potom ako" prídem.

Gn 8:7 - a vypustil krkavca. Ten vyletel a poletoval sem i tam, "kým" na zemi nevyschli vody. Krkavec nezačal lietať po tom ako vyschli vody.

Gn 28:15 - Pán neopusti Jakuba "dokiaľ" bude plniť jeho sľub. Toto však neznamená, že Pán následne opusti Jakuba.

Dt 34:6 - ale "až do dnešného dňa" nikto nepozná, kde je Mojžišov hrob. Toto však nezaručuje, že "niekto našiel to miesto odvtedy"

2 Sam. 6:23 - Saulova dcéra Michol bola bezdetná "až kým nezomrela. Z toho, ale nemôžeme vyvodiť, že mala deti po svojej smrti.

1 Mach. 5:54 - "pretože" nikto z nich nepadol v boji a bezpečne sa vrátili. Nikto z nich nepadol v boji aj potom ako sa bezpečne vrátili.


18.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 10. 2016, 20:29 avatar
9. Nesprávny výklad verša - Všetci zhrešili (Rim 3,23)

Rim 3:23 - Niektorí protestanti používajú verš "všetci zhrešili" ako pokus dokázať , že Mária mala tiež hriechy. Ale slová "všetci zhrešili " znamenajú, že všetci podliehajú dedičnému hriechu. Mária bola uchránená od dedičného hriechu, nie svojou zásluhou, ale vďaka Bohu. Obľúbenou analógiou je, že Boh nás nechal spadnúť do kaluže blata a očistil nás z nej následne krstom. V Máriinom prípade ju Boh ušetril od pádu do kaluže blata.

Rim 3:23 -slová "všetci zhrešili" sa vzťahujú len na tých, ktorí sú schopní spáchať hriech. A sem nepatrí každý. Tak napríklad malé deti, postihnutí a senilní ľudia nemôžu spáchať hriech.

Rim 3:23 - konečne "všetci zhrešili," ale Ježiš musí byť výnimkou v tomto pravidle. To znamená, že Mária môže byt výnimkou taktiež. Grécke slovo pre "všetkých" je "pantes."

1 Kor 15:22 - Skrze Adama ("pantes" zomreli a v Kristovi ("pantes" budú žiť. Toto dokazuje, že "všetci "neznamená "každý jeden človek." Je tomu tak, pretože nie každý zomrel (Henoch a Eliáš boli vzatí do neba) a nie všetci pôjdu do neba (pretože to povedal Ježiš).

Rim 5:12 - Pavol hovorí, že smrť prišla na všetkých ("pantes" ľudí. Opäť, toto dokazuje, že "všetci" neznamená "každý jeden človek" pretože smrť neprišla na všetkých ľudí (ako sme videli u Henocha a Eliáša).

Rim 5:19 - tu Pavol hovorí, že "mnohí (nie všetci) sa stali hriešnymi." Pavol tu používa vyraz "polloi," nie "pantes." Protirečí si Pavol s tým, čo povedal v Rim 3:23? Samozrejme, že nie. Pavol mal na mysli, že všetci podliehajú dedičnému hriechu, ale nie všetci odmietajú Boha.

Rim 3:10-11 - Protestanti tiež používajú tento verš, aby dokázali, že všetky ľudské bytosti sú hriešne a taktiež Mária musí byť hriešna. Ale pozrime sa na Žalm 14, ktorý tvorí základ tohto verša.

Žalm 14 - tento žalm neučí, že všetci ľudia sú hriešni. Učí len, že medzi skazenými ľuďmi, všetci zhrešili. Spravodliví pokračujú hľadať Boha.

Žalm 53:1-3 - "niet nikoho, kto by robil dobre" sa vzťahuje na tých, ktorí odpadli od Boha. Inak je to u tých, ktorí zostali verní, konajú dobro. Ježiš volá verných ľudí "dobrými."

Lk 18:19 - Ježiš hovorí, "Nikto nie je dobrý, iba Boh sám." Ale potom v Mt 12:35 Ježiš tiež hovorí "Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu..." Takže Ježiš hovorí ,že nikto nie je dobrý okrem Boha, a potom nazýva inú osobu dobrou.

Rim 9:11 - Boh rozlišuje medzi Jakubom a Ezauom v lone, predtým ako zhrešili. Mária bola tiež odlíšená od zvyšku ľudstva v lone, tým, že bola ušetrená Bohom od dedičného hriechu.

Lk 1:47 - Mária volá Boha Spasiteľ. Niektorí Protestanti používajú tento verš v neprospech Márie. Prečo? Samozrejme Boh je Máriin Spasiteľ! Ona bola oslobodená od dedičného hriechu v svojom lone (na rozdiel od nás, ktorí sme oslobodení od hriechu mimo tohto lona), ale potrebovala Spasiteľa rovnako ako zvyšok ľudstva.

Lk 1:48 - Mária nazýva samu seba ponížená. Ale každé stvorenie je ponížené v porovnaní s Bohom. Tak napríklad v Mt 11:29 dokonca Ježiš hovorí, že je ponížený v srdci. Poníženosť je znakom pokory, ktorá je najväčšou cnosťou svätosti, pretože nám dovoľuje, aby sme sa vyprázdnili a prijali milosť Božiu, ktorá zmení naše hriešne životy.


19.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 10. 2016, 20:29 avatar
9. Nesprávny výklad verša - Všetci zhrešili (Rim 3,23)

Rim 3:23 - Niektorí protestanti používajú verš "všetci zhrešili" ako pokus dokázať , že Mária mala tiež hriechy. Ale slová "všetci zhrešili " znamenajú, že všetci podliehajú dedičnému hriechu. Mária bola uchránená od dedičného hriechu, nie svojou zásluhou, ale vďaka Bohu. Obľúbenou analógiou je, že Boh nás nechal spadnúť do kaluže blata a očistil nás z nej následne krstom. V Máriinom prípade ju Boh ušetril od pádu do kaluže blata.

Rim 3:23 -slová "všetci zhrešili" sa vzťahujú len na tých, ktorí sú schopní spáchať hriech. A sem nepatrí každý. Tak napríklad malé deti, postihnutí a senilní ľudia nemôžu spáchať hriech.

Rim 3:23 - konečne "všetci zhrešili," ale Ježiš musí byť výnimkou v tomto pravidle. To znamená, že Mária môže byt výnimkou taktiež. Grécke slovo pre "všetkých" je "pantes."

1 Kor 15:22 - Skrze Adama ("pantes" zomreli a v Kristovi ("pantes" budú žiť. Toto dokazuje, že "všetci "neznamená "každý jeden človek." Je tomu tak, pretože nie každý zomrel (Henoch a Eliáš boli vzatí do neba) a nie všetci pôjdu do neba (pretože to povedal Ježiš).

Rim 5:12 - Pavol hovorí, že smrť prišla na všetkých ("pantes" ľudí. Opäť, toto dokazuje, že "všetci" neznamená "každý jeden človek" pretože smrť neprišla na všetkých ľudí (ako sme videli u Henocha a Eliáša).

Rim 5:19 - tu Pavol hovorí, že "mnohí (nie všetci) sa stali hriešnymi." Pavol tu používa vyraz "polloi," nie "pantes." Protirečí si Pavol s tým, čo povedal v Rim 3:23? Samozrejme, že nie. Pavol mal na mysli, že všetci podliehajú dedičnému hriechu, ale nie všetci odmietajú Boha.

Rim 3:10-11 - Protestanti tiež používajú tento verš, aby dokázali, že všetky ľudské bytosti sú hriešne a taktiež Mária musí byť hriešna. Ale pozrime sa na Žalm 14, ktorý tvorí základ tohto verša.

Žalm 14 - tento žalm neučí, že všetci ľudia sú hriešni. Učí len, že medzi skazenými ľuďmi, všetci zhrešili. Spravodliví pokračujú hľadať Boha.

Žalm 53:1-3 - "niet nikoho, kto by robil dobre" sa vzťahuje na tých, ktorí odpadli od Boha. Inak je to u tých, ktorí zostali verní, konajú dobro. Ježiš volá verných ľudí "dobrými."

Lk 18:19 - Ježiš hovorí, "Nikto nie je dobrý, iba Boh sám." Ale potom v Mt 12:35 Ježiš tiež hovorí "Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu..." Takže Ježiš hovorí ,že nikto nie je dobrý okrem Boha, a potom nazýva inú osobu dobrou.

Rim 9:11 - Boh rozlišuje medzi Jakubom a Ezauom v lone, predtým ako zhrešili. Mária bola tiež odlíšená od zvyšku ľudstva v lone, tým, že bola ušetrená Bohom od dedičného hriechu.

Lk 1:47 - Mária volá Boha Spasiteľ. Niektorí Protestanti používajú tento verš v neprospech Márie. Prečo? Samozrejme Boh je Máriin Spasiteľ! Ona bola oslobodená od dedičného hriechu v svojom lone (na rozdiel od nás, ktorí sme oslobodení od hriechu mimo tohto lona), ale potrebovala Spasiteľa rovnako ako zvyšok ľudstva.

Lk 1:48 - Mária nazýva samu seba ponížená. Ale každé stvorenie je ponížené v porovnaní s Bohom. Tak napríklad v Mt 11:29 dokonca Ježiš hovorí, že je ponížený v srdci. Poníženosť je znakom pokory, ktorá je najväčšou cnosťou svätosti, pretože nám dovoľuje, aby sme sa vyprázdnili a prijali milosť Božiu, ktorá zmení naše hriešne životy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Nesprávny výklad o Ježišovom napomínaní Márie

Mt 12:48; Mk 3:33; Lk 8:21 - Keď sa Ježiš pýta, "Kto je moja matka, sestry a bratia?," Niektorí protestanti namietajú, že Ježiš napomína Máriu, aby ju ponížil. Naopak, keď sa Ježišova otázka číta vo svetle Lk 8:5-15 a podobenstve o rozsievačovi, ktoré Ježiš učil priamo pred jeho otázkou, Ježiš v skutočnosti naznačuje, že Mária už prijala toto slovo ako rozsievač zberá ovocie z dobrej pôdy. Ježiš tu učí, že aj ostatní musia, tak ako Mária, tiež prijať toto slovo a poslúchať ho.

Mt 12:48; Mk 3:33; Lk 8:21 - Ježišova otázka o tom, "kto je moja matka, sestry a bratia" bola tiež položená v súvislosti so Žalmom 69:8-9. Ježiš ako prorok odpovedal na žalmistovo proroctvo, že tí, čo sú najbližšie k Nemu, ho zradia, keď bude trpieť. Ježiš zdôrazňuje dôležitosť duchovnej rodiny nad biologickou rodinou a dôležitosť vernosti Jemu. Kým mnohí boli neverní Ježišovi, Mária mu zostala verná, dokonca v momente , keď bola pri jeho nohách na kríži.

Mt 12:48; Mk 3:33; Lk 8:21 - Konečne, argumentovať, že Ježiš napomínal Máriu znamená argumentovať, že Ježiš nedodržal zákony Tóry, konkrétne 4.prikázanie. Tento argument je bohorúhačstvom, pretože v podstate hovorí, že Boh spáchal hriech, keď prejavil neúctu svojej Matke.

Lk 11:28 - Keď Ježiš hovorí, "Požehnaní sú radšej tí, ktorí počúvajú Božie Slovo a zachovávajú ho," Niektorí protestanti hovoria, že toto je tiež napomenutie Márie. Opäť, naopak, Ježiš vyvyšuje Máriu, keď zdôrazňuje jej vernosť Božiemu Slovu ako viac dôležitejšiu úlohu než jej úlohu biologickej matky. Toto potvrdzuje Lk 1:48.

Lk 11:28 - taktiež grécke slovo pre "radšej" je "menounge." Menounge skutočne znamená "Áno, ale aj," alebo "okrem toho ešte." Takto Ježiš hovorí, áno moja matka je v skutku požehnaná, ale okrem toho požehnaní sú tí, ktorí počúvajú Božie Slovo a zachovávajú ho . Ježiš povzbudzuje iných, aby nasledovali Máriin príklad, aby sa mohlo budovať jeho kráľovstvo.

Lk 11:27-28 - nakoniec, je to Ježiš, ktorému sa dostáva kompliment, nie Maria. Preto Ježiš znovu presmeroval pozornosť od seba na tých, ktorí poslúchajú Slovo Božie. Ak upriamuje pozornosť od seba na iných, jeho slova nemôžu byt napomenutím Márie, jeho matky.

Jn 2:4 - toto je ďalší príklad, ktorí protestanti používajú na to, aby umenšovali Máriin význam. Ježišova otázka Márii, "Čo mňa a teba do toho?" však toto nepotvrdzuje. Práve naopak, Ježišova otázka zobrazuje dôležitosť Máriinej úlohy v Božom kráľovstve. Ježišova otázka je v skutočnosti pozvaním jeho matke, aby sa prihovárala za všetkých veriacich a mohlo začať jeho účinkovanie a jeho matka tomu rozumie. Mária sa takto ihneď prihovára, Ježiš ju poslúchne a urobí zázrak, ktorým zahájil svoje vykupiteľské účinkovanie.

Lk 8:28 - démoni tu hovoria Ježišovi tu istú vec, "Čo ťa do nás?" Títo démoni neurážajú Ježiša, pretože Boh by to nedovolil. Naopak, títo démoni uznávajú moc Ježiša, keď mu kladú túto otázku.

Jn 2:4; 19:26 - Keď Ježiš používa titul "žena" (gnyai), je to titul dôstojnosti a úcty. Je to ekvivalent slova Pani alebo Madam. Ježiš si ctil svoju matku a aj Boh od nás vyžaduje tak robiť.


20.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 10. 2016, 20:30 avatar
Tak asi toľko z Biblie o Nepoškrvnenej Panne Márií.


22.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   23. 10. 2016, 20:31 avatar
Veru pekne ste si to poprekrúcali.
Súhlasí Myslitel


23.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   23. 10. 2016, 20:33 avatar
Zareagujem len na 1.
Lk 1,47 a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi,
Keby bola Mária bezhriešna nepotrebovala by spasiteľa.
V písme sa jasne píše že jediný bezhriešny je Ježiš. Žiadny iný človek nie je bezhriešny.
Eva mala prvotný hriech tak ako každý po Adamovi plus ešte osobné hriechy.
Súhlasí Myslitel


24.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   23. 10. 2016, 20:35 avatar
Ďalej nám Písmo jasne udáva, že Mária za svoj hriech priniesla do chrámu obetovať pár hrdličiek, alebo dva holúbky. Starý zákon nám poukazuje na nečistotu, hriech po pôrode.

Lv 12:1-8 Potom Pán hovoril Mojžišovi:

„Povedz Izraelitom: Ak nejaká žena zľahne a porodí chlapca, je sedem dní nečistá; tak dlho bude nečistá ako v dňoch svojej mesačnej nevoľnosti. Na ôsmy deň sa obreže jeho predkožka a ona ostane ešte tridsaťtri dní (doma) v očisťovaní svojej krvi. Nesmie sa dotknúť ničoho svätého a nesmie prísť do svätyne, kým sa neskončia dni jej očisťovania. Ak porodí dievča, je dva týždne nečistá ako pri svojom očisťovaní a ostane doma šesťdesiatšesť dní v očisťovaní svojej krvi. Keď sa pominú dni jej očisťovania, či je to chlapec alebo dievča, prinesú kňazovi ku vchodu do stánku zjavenia ročného baránka na celostnú žertvu a holúbka alebo hrdličku na obetu za hriech. On to obetuje Pánovi a očistí ju od hriechu, a bude čistá od svojho krvotoku. Toto je predpis o rodičke chlapca alebo dievčaťa. Keby však nemala na baránka, nech vezme dve hrdličky alebo dva holúbky, jedno na celostnú žertvu, druhé na obetu za hriech, kňaz ju zmieri a bude čistá.“

To znamená, že samotný Boh nariadil obetu za hriech, keď sa žena očisťovala.(krvotok po pôrode, teraz sa tomu hovorí šestonedelie bol vtedy podľa nariadenia Boha považovaný za nečistotu, hriech) A Mária si to tiež uvedomovala, preto šla do chrámu obetovať za svoju nečistotu, hriech!


25.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   23. 10. 2016, 20:46 avatar
LK 2: 22-24

22 Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, 23 ako je napísané v Pánovom zákone: "Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi," 24 a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.


26.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   23. 10. 2016, 20:47 avatar
21 A keď sa naplnilo osem dní, aby bolo obrezané dieťatko, nazvali jeho meno Ježiš, ktorým bolo nazvané od anjela, prv ako sa bolo počalo v živote. 22 A keď sa naplnily dni jej očisťovania podľa zákona Mojžišovho, doniesli ho hore do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, 23 jako je napísané v zákone Pánovom, že všetko mužského pohlavia, čo otvára život, bude sa volať svätým Pánovi, 24 a aby dali obeť podľa toho, čo je povedané v zákone Pánovom: dvoje hrdličiek alebo dve holúbätá.


27.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   23. 10. 2016, 21:08 avatar
Nuž ale ver lea čomu chceš. Každý má slobodnú vôľu si vybrať.
Len sa mi nepáči že Ježiša Krista ste dali bokom a všetko sústredite len na Máriu.
Poprekrúcali ste si to tak, že Mária už je pre vás doslova Bohyňa ale tak je to vaša vec.


28.
označiť príspevok

elemír muž
   24. 10. 2016, 00:09 avatar
Bushido, nemáš to na sto percent ani ty a nikto z nás v tomto pozemskom živote. Pachtite sa za dôkazmi písma , jeden druhému to otrieskávate o hlavu a ... skutek utek. Venujete čas ničomu, čoby ste chceli vyriešiť za boha, ale ten to nepotrebuje a ak to nie je v evanjeliu, nepotrebujeme to ani my a zbytočne márnite tým čas a zbytočne sa vystavujeme hriechu proti ducho svätému. bez ohľadu na naše vierovyznanie.
Ja som katolík, ale tieto veci nerieším, lebo nie sú podststné, sú iba na to, aby ste márnili čas a menej masleli na spasenie podľa evanjelia.
Mária nikdy nebola u katolíkov bohyňa a ty sa takto vystavuješ hriechu proti duchu svätému, lebo si povedal niečo, čo nik nevie, iba boh.
Ale ani Ježiš nie je boh,lebo svätá trojica má len jedného boha a to je otec ježiša Krista a Duch svätý je viac ako jeho otec, lebo ježiš hovorí, ak sa niekto prehreší proti duchu svätému, to nemôže odpustiť ani môj otec ale ani ja. Ja dokonca predpopkladám, že kto tvrdí to, čo nie je v evanjeliu, vystavuje sa hriechu proti duchu svätému, lebo vyslovil zaväzne niečo, čo, človek nemôže vedieť, čo vie len boh. Nikde v evanjeliu nie je napísané o trojjedinombohu, o dedičnom hriechu, neomylnosti pápeža a ďalších viac ako tristo dogiem. Teda jediný, kto bol nepoškvrnene počatý bol Ježiš, nikto iný, lebo to nie je v evanjeliu.
takže ak teda píšeš bušido, že každý má slobodnú vôľu si vybrať, tak ja som si vybral:
1: Dogmami a učeniamu svätých otcov,ktoré nie sú v evanjeliu sa katolícky cirkev vystavuje nebezpečestvu hriechu proti duchu svätému. Pri zdôvodňovaní čohokolvek cirkevného, nesmieme citovať ľudí, akokolvek boli, alebo si niektomyslel, že boli svätí, ale na to môžeme použiť iba evanjelium, čisté evanjelium.
ľ Ježiš nie je boh, a ani svätá trojica trojjediný boh, jediný boh je otec ježiša krista, ktorý stvoril ako prvotinu stvorenstva svojho syna a jemu stvoril tento svet.
2. Mária je matka božia, lebo porodila syna bohu, ale nie boha.
3. Ježiš je tiež sudca, ktorý rozhodne,ktorú dušu dovedie k jeho otcovi na konečný verdikt o spasení na konci sveta, a ktorú nie. Rozhoduje sa sám, lebo vie, podľa čoho, ale jeho matka mária, ho prosí, aby bol zhovievavajší pri našom posúdení. Do určitej miery robia spolu team, žena, čo mňa a teba do toho.Ale ona na to hovorí: robte, čo vám povie a oni robia a oni urobia a on urobí zázrak. Bez nej by tento zázrak nebol. Ježiš ju počúva a neodmieta, ako svoju matku. A to je naša príležitosť, využívame jej vplyv na svojho syna a dôkaz : ruženec, ten deň keď sa modlím, je iný a lepší, ako keď sa nemodlím. Doporučujem vyskúšať a ažý potom vynášať súdy, nič sa tým neriskuje.
4. Ježiš hovorí pri samárijskej studni o živej vode, ktorá z neho vyteká a nikto, kto sa jej napije nebude žízniť na veky.
To som uveril a vyskúšal, a je to pri pozdvihovaní a toto je dar viery, alebo odmena za vieru, doporučujem vyskúšať, lebo ak máme v sebe toto, poznáme sväté miesta, sväté skutky a činy a týmto sme ja poznali, že mária je naša pomocnica a orodovnica u ježiša, lebo ona a ježiš sú ruženec a nemôžu klamať.
5 Klame satan, ale naklame týmto, lebo toto sú priamo božie veci. On však klame hlavne ľudí, ktorí ešte neuverili a robí mnoho preto aby ani neuverili. napríklad nakydal na cirkve hmus a špínu zabíjajnia a vrážd, aby neveriaci mali zaslepené oči a nevideli v cirkvi svoju jedinečnú príležitosť na záchranu.
6 Verím, a mám veľkú nádeej že sa zacjhránim a nediskutujem o tom, čo bude s tými, čo sa nezachránia a to aj v prípade, ak sa mne nepodarí zachrániť. Nechcem nikoho odstrašovať, ale zamyslieť sa nad tým, čo je v cirkvi kristove a čo satanove. A čo svojím životom a utrpením nám prislúbil ježiš a čo nám môže dať satan.
7.Žijeme v ríši kniežaťa tohoto svetaa tedfa aj satan musí mať podiel na každom božom čine a na našich hriechoch.
8. preto bola stanovená svätá trojica pri jordáne, kde sa určil mechanizmus odpustenia hriechov a kde sa ježiš stáva spasiteľom všetkých ľudských pokolení od stvoreniam sveta. Bez neho sa nikto nedostane na druhú stranu.
Pre toto je pre nás ježiš najdôležitejšia osobnosť, lebo bez neho sa nedostaneme k jeho otcovi.
9 atď ...
Súhlasí kntsz


29.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   24. 10. 2016, 00:39 avatar
Elemír očom točíš?
Všimni si že katolíci dávajú Máriu na úroveň Boha.
Pridávajú jej schopnosti ktoré patria iba Bohu,
Uctievajú ju no uctievať máme jedine Boha.

O akom vystavovaniu ruhaniu sa duchu vravíš? O Čom točíš? Čo to táraš? Katolíci nepovedali priamo že Mária je Bohyňa ale uctievajú ju tak ako keby Mária pre nich Bohyňa bola.

Dokonca Márii zverujú naše spasenie...no zaujimavé je že aj ona potrebovala spasiteĺa Boha.

Za ďalšie ty vôbec nechápeš čo je to rúhanie sa DS.

No tvojim vysvetlením sa potom ty vystavuješ rúhaniu DS pretože spochybňuješ to že Ježiš je Boh Syn a že Boh je trojjediný. Preto elemír nevystavuj sa rúhaniu DS.

Mária je matka Božia, lebo porodila syna Bohu?
Nevieš o tom že Ježiš Slovo je od počiatku? Že nevznikol narodením sa Márie?
Prv ako bol Abrahám Ja Som. To ti nič nevraví? Na počiatku bolo Slovo.... To ti nič nevraví?

Vieš ty vôbec čo je to rúhanie sa DS? Zjavne nevieš.
Pozri si Evanjelia ako sa rúhali farizeji. To bolo rúhanie voči DS.


30.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   24. 10. 2016, 00:41 avatar
No podľa tvojej definície rúhania tak spadáš ty pod tú definíciu tým, Že vravíš, že Ježiš nie je Boh a že Boh nie je trojjediný.
Prečo sa vystavuješ rúhaniu DS?


31.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   24. 10. 2016, 00:45 avatar
Duchu Svätému sa môže rúhať iba človek, ktorý bol svedkom Kristových zázrakov a jeho pôsobenia, a hovoril o tom, že je to z diabla (Mk 3:30 ). Bol si niekedy svedkom Kristových zázrakov? Ak nie, nemohol si sa rúhať Duchu Svätému. Aj Apoštol Pavol nútil iných rúhať sa (keď bol ešte Saul) obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Nemohol sa tým však dopustiť neodpustiteľného hriechu, pretože zanedlho sa mu zjavil Kristus na ceste do Damašku, a urobil z neho najväčšieho apoštola všetkých čias.


32.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   24. 10. 2016, 00:53 avatar
Bushido, nemáš to na sto percent ani ty a nikto z nás v tomto pozemskom živote.

Prepáč elemír. nevedel som, že ty všetkému rozumieš na 100% a vieš kde je pravda. 

Tak ako si myslíš že ty máš pravdu, tak si to myslia podobne aj jehovisti, protestanti, katolíci a veľa ich odnoží. Nemysli si, že ty pán elemír si dostal ako jediný do daru poznanie celej pravdy a ako to je myslené v písme. Lebo riadiš sa svojimi úvahami a pocitmi a to ťa veľmi rýchlo môže naviesť na zlú cestu. ty mi prídeš ako nejaka zmiešanina protestanta, jehovistu, katolíka. Podľa toho čo som od teba čítal príspevky.  


33.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   24. 10. 2016, 01:01 avatar
A prosím elemír nereaguj na mňa nemám chuť na tvoje prekrúcačky.


34.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   24. 10. 2016, 01:04 avatar
Ináč ako katolík vieš že si prekliaty ak si katolík a nesúhlasíš s hocijakou katolickou dogmou, alebo učením?


35.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   24. 10. 2016, 01:08 avatar
Napríklad sú to prekliatia za neuverenie v dogmy vyhlásené katolíckou cirkvou, a tie dogmy nie sú podložené Božím slovom, len im treba pod prekliatím veriť.

Prekliatie sa vzťahuje aj na tých, ktorí veria, že iba vierou je človek ospravedlnený (kánon 9)

Si prekliaty ak veríš že jedine vierou v Ježišove zásluhy máš odpustené hriechy (kánon 12)

Si prekliaty ak veríš, že uverením sa zmaže vina a dlh večného trestu a že ti už neostáva žiadna vina a trest ani v očistci (kánon 30)

Je prekliaty kto neverí v Ježiša skutočne prítomného telom a dušou, v eucharistii.

Kto neverí náuke RKC o spáse je prekliaty…

Stručne povedané – kto neverí učeniu Katolíckej cirkvi vyrieknutom na Tridentskom koncile, potvrdenom II vatikánskym koncilom, je prekliaty.


36.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   24. 10. 2016, 01:13 avatar
"Ja dokonca predpopkladám, že kto tvrdí to, čo nie je v evanjeliu, vystavuje sa hriechu proti duchu svätému, lebo vyslovil zaväzne niečo, čo, človek nemôže vedieť, čo vie len boh."

Ty si predpokladaj vidno že sa nedržíšpísma ale svojích predpokladov.

No tvoje predpoklady spadajú aj na teba potom.
Stačí ak niektoré veci si zle vysvetlíš v písme potom sa vystavuješ rúhaniu sa DS.
Tak bacha na to elemír
  

K tebe sa už nebudem vyjadrovať ty nechápeš ani len základom písma.

Tvoje "Ja dokonca predpopkladám" hovorí za všetko. Ty len nepredpokladaj a drž sa písma inak hrozí, že sa vystavuješ rúhaniu DS. Tvoje predpoklady sú zlé predpoklady.
  

Duchu Svätému sa môže rúhať iba človek, ktorý bol svedkom Kristových zázrakov a jeho pôsobenia, a hovoril o tom, že je to z diabla (Mk 3:30 ). Bol si niekedy svedkom Kristových zázrakov? Ak nie, nemohol si sa rúhať Duchu Svätému. Aj Apoštol Pavol nútil iných rúhať sa (keď bol ešte Saul) obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Nemohol sa tým však dopustiť neodpustiteľného hriechu, pretože zanedlho sa mu zjavil Kristus na ceste do Damašku, a urobil z neho najväčšieho apoštola všetkých čias.

Tak by si si to mohol už konečne uvedomiť a nežvástať bludy elemír.


37.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   24. 10. 2016, 01:29 avatar
Jn 20,28 Tomáš mu odpovedal: "Pán môj a Boh môj!"
Heb 1,8 Ale Synovi: "Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.
Jn 1,1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Jn 1,14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Tu jasne vyplíva že Ježiš je Boh

No ty vravíš že Ježiš nie je Boh.

"Ja dokonca predpopkladám, že kto tvrdí to, čo nie je v evanjeliu, vystavuje sa hriechu proti duchu svätému"
takže podľa tvojej definície vystavovania sa hriechu proti DS si sa prave ty vystavil hriechu DS pretože tvrdíš že Ježiš nie je Boh. No písmo ukazuje že Ježiš je Boh rovnako ako Otec je Boh a DS je Boh.

Tri osoby jeden Boh.


38.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   24. 10. 2016, 01:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.39.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   24. 10. 2016, 02:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.43.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   24. 10. 2016, 08:57 avatar
Tak môže byť že je to lutherova chyba, lebo ten text som od neho skopíroval.


40.
označiť príspevok

elemír muž
   24. 10. 2016, 03:33 avatar
Bušido, ne ondi ma, kto je tu katolík ja, alebo ty. Tak asio mám lepšie vedomosti o tom, za čo majú máriu katolíci a nie tiedrísty, čo si ty ktovie kde v ..... nazbieral.
A ostatné je márnenie času, ak chceš odpoveď na toto, čo sa ma pýtaš všetkoje tu už dávno napísané najmenej 3krát, nájdi si to v historii, nebudem tu odznova vystlovať každému novemu, čo sa tu zrazu zjaví.

A čo ty na to scarlet ??


41.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   24. 10. 2016, 08:24 avatar
za čo majú Máriu katolíci? stačí si pozrieť leu čo stále pridáva. Nenazbieral som. Len vy katolíciodsúvate Ježiša do ústrania a jeho vlastnosti čo patria len jemu pripisujete Márii.

Pri modlitbe „Srdce svoje k tebe dvíham hneď za rána Bože môj“ sa modlí:
O Mária Matka Božia, nádej naša jediná

Toto je totálne zapretie Boha ako jedinej nádeje, ako nádeje vôbec, keď Máriu nazývame ako jedinú nádej. Jedine v Bohu máme nádej. Jedinú nádej. V nikom inom nie je nádej.

A je toho viac a viac.

Hymna Mariánskeho kňazského hnutia:

NEPOŠKVRNENÉ SRDCE MÁRIE

1. Nepoškvrnené Srdce Márie (2x), si svetlom a cestou (3x) nám na zemi.

2. Zasvätení kňazi Tebe, Mária, (2x),

dávajú sa s láskou, (2x) urob ich podobnými Kristovi.

3. Veriaci zasvätení Tebe sú zjednotení v tejto vážnej dobe,

nech skoro zvíťazí (2x) Tvoje Nepoškvrnené Srdce!

4. Keď príde posledná hodina naša, (2x),

príď, Matka, nemeškaj, (2x) príď, Matka, a priveď nás do neba.

A ešte ju titulujete všelijak no tfuj.

Je to pre vás Bohyňa či si to priznáte, alebo nie.

Vysvetľovať oo prepáčte pán elemír. Že musíte nám všetko vysveľovať ako imbecilom.
Ty radšej nič nič nevysvetľuj.

A ďalšia vec moja rodina sú všetci katolíci a ja sám som bol katolí. Viem ako zmýšľaú katolíci. Samá Mária Mária Mária...

Nasledujúce tituly Márie si zrovnajte s Ježišovými titulmi ktoré sa pripisujú v Biblii jedine jemu:

Ježiš ako Spasiteľ, Záchranca Jn 4, 42; Sk 4,11-12; Hebr 14,25; Oz 13,4 – Mária Záchrankyňa

Ježiš ako trpiaci služobník Sk14,22; 1Pt2,21-24; Hebr 13,12 – Mária trpiaca služobnica

Ježiš, dielo vykúpenia dokončené Iz53,5; 1Pt3,18; Hebr10,12-14 – Mária dielo vykupiteľa pokračuje

Ježiš ako jediný Prostredník Iz 53,12; Rim8,34; Hebr8,6 a 12,24 – Mária Prostrednica

Ježiš Príhovorca Iz53,12; Rim8,34 – Mária Prímluvnica

Ježiš Obhájca 1Jn2,1-2; Hebr9,24 – Mária Obhájkyňa

Ježiš Vykupiteľ Ž31,5; Tit2,13-14; Zjv5,9 – Mária Spoluvykupiteľka

Ježiš Bezhriešny 2Kor5,21; Mt19,17; 1Jn3,5; Rim3,23 – Mária Bezhriešna, Nepoškvrnené počatie

Ježiš Všadeprítomný Ž139,7-9; Hebr13,5; Mt28,20 – Mária Všadeprítomná

Ježiš Božský Ž 86,10; Iz 44,6; Jn 1, 1; Jn 1,14 – Mária Božská

Ježiš Hoden uctievania Ex 20,4-5; Sk 10,24-26; Zjv 22,8-9 – Mária Hodná uctievania

Ježiš Kráľ pokoja Iz 9,6; Kol 1,19-20 – Mária Kráľovná pokoja

Ježiš Kráľ Kráľov 1Tim 6,15-16; Flp 2,9-11 – Mária Kráľovná Kráľovien

Ježiš Nový Adam 1kor 15,22; 1Kor 15,45 – Mária Nová Eva

Ježiš vzatý do neba v tele Jn 6,62; Ef 4,8-10; 1Kor 15,14 – Mária vzatá do neba v tele

Ježiš Ochranca Ž 59,11; Ž 119,114; Prís 3,5 – Mária Ochrankyňa

Ježiš koná zázraky Jn 20,30; Sk 2,22 – Mária koná zázraky

Ježiš Prorok Dt 18, 18-19; Iz 46,10; Jn 7,40 – Mária Prorokyňa

Ježiš Ranná Hviezda 2Pt, 1-19; Zjv 22,16 – Mária Ranná Hviezda

Ježiš rozmliaždi satana Rim 16,20; 1Jn 3,8 – Mária rozmlaždi satana

Ježiš Kráľ národov Jer 10,7; Zjv 15,3 – Mária matka všetkých národov

Satan je otec lži a nie je v ňom pravda. A najväčšie z najväčších lží potom vypadajú ako pravda. Zjavenia Márie sú zmiešanina pravdy a lži. Evanjelium – radostná zvesť o spáse je veľmi jednoduchá a satan sa ju snaží zmariť, urobiť komplikovanou.

Sám Satan pozná Bibliu a pozná evanjelium o spáse. Preto nechce, aby človek vložil dôveru iba v Ježiša Krista samotného.

Preto vymyslel najľstivejší podvod na ľudstvo – Máriu, akú Biblia nikde nespomína. Skazená ľudská prirodzenosť si počas celej svojej histórie k rôznym božstvám vždy pridávala aj bohyňu. Tak je to aj u katolíkov. Satan zneužil túto túžbu po bohyni a predkladá ju ľudstvu.

Elemír nechal si sa oklamať.
Súhlasí Fotoooon, Fotooon


42.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   24. 10. 2016, 08:38 avatar
toto je príspevok od lei. Dobre si ho prečítaj.

Koho sa démoni najviac z ľudí boja?
Zo života svätého Dominika Guzmána rád rozprával svätý Ľudovít Mária Grignion de Montfort túto epizódu: Keď Dominik kázal o ruženci v blízkosti Carcassone, predstavili mu jedného albigénskeho bludára, ktorý bol posadnutý démonmi. Svätec pred zástupom vyše dvanásťtisíc osôb prikázal démonom povedať, koho sa medzi všetkými svätými neba najviac boja a kto si zaslúži najviac lásky a úcty od ľudí. Pri tejto otázke pekelní duchovia začali kričať. A keď videli naliehanie svätého a nechceli odpovedať, začali lamentovať a plakať a dúfali, že tak sa nad nimi zľutuje, no on neochvejne pokračoval. Vtedy mu sľúbili, že odpovedia, ale v tajnosti, do ucha, nie pred všetkými. Svätý Dominik odolal a prikázal im hovoriť nahlas, každé jeho naliehanie však bolo zbytočné, démoni zaryto mlčali. Vtedy si svätý kľakol na kolená a začal prosiť Máriu: „Pani premocná, Mária, pre svoj ruženec prikáž týmto nepriateľom ľudského pokolenia, aby odpovedali na moju otázku!“ hneď po tomto zvolaní horiaci plameň vyšiel z uší, nozdier a úst toho posadnutého človeka, prítomní sa triasli od strachu, ale nikomu to neuškodilo. Démoni znovu prosili svätého, aby ich nemučil. On sa vtedy na kolenách opäť obrátil k Panne Márii: „Ó, najdôstojnejšia Matka múdrosti, prosím ťa pre tu prítomný ľud, ktorý sa začal modliť, ako treba, anjelský pozdrav (Zdravas, Mária), prinúť týchto svojich nepriateľov vyhlásiť verejne plnú a jasnú pravdu o ruženci!“ Po skončení modlitby uvidel pri sebe Pannu Máriu obklopenú množstvom anjelov, ako zlatou palicou udrela démona a hovorila: „Odpovedz môjmu služobníkovi Dominikovi na jeho požiadavku!“ Máriu nevidel ani nepočul nikto okrem svätého Dominika. Pri tomto rozkaze démoni začali kričať: „Ó, naša nepriateľka, naša skaza a naša obava! Prečo si zišla z neba – aby si nás toľko trápila? Ó, obhajkyňa hriešnikov, ktorá vytrhuješ z pekla, ó, bezpečná cesta do raja, práve my sme prinútení, nechtiac, povedať celú pravdu? Musíme uznať pred všetkými to, čo nás zahanbí a spôsobí našu skazu? Beda nám! A večné zlorečenie našim vládcom temnôt! Teda počúvajte vy, kresťania: Táto Matka Kristova je všemohúca a môže zabrániť, aby jej služobníci padli do pekla. Je to Ona, ktorá ako slnko rozptyľuje temnoty našich nástrah a prefíkaností; Ona kazí naše intrigy, ničí naše pasce a robí zbytočnými a neúčinnými naše pokušenia. Musíme sa vám priznať, že nik, kto vytrvá v jej službe, nie je s nami zatratený. Jeden jej vzdych, ktorý ponúkne Najsvätejšej Trojici, váži viac ako všetky modlitby, sľuby a túžby svätých. My sa jej bojíme viac ako všetkých svätých spolu a nič nezmôžeme proti jej verným sluhom. Ba stáva sa, že mnohí kresťania, ktorí by podľa riadnych zákonov boli odsúdení, vzývajúc ju vo chvíli smrti, dokážu sa zachrániť na jej príhovor. Keby sa táto Mariena (tak ju totiž v hneve volali) nepostavila našim plánom a úsiliam, už dávno by sme prevrátili a zničili Cirkev a uvrhli do omylu a nevernosti všetky jej hierarchie, jej členov každého postavenia a stupňa. Vyhlasujeme, prinútení násilím, použitým proti nám, že nikto z tých, čo vytrvajú v modlitbe ruženca, nebude zatratený, pretože Ona získa pre svojich verných služobníkov úprimnú ľútosť nad hriechmi, a tak dostanú odpustenie a milosť.“
Úryvok je z knihy Boj Panny Márie a diabla počas exzorcizmov.

Odpoveď Ludwiga

"To čo sem dnes Lea skopírovala jasne dokazuje, že človeka ste vyhlásili za Boha, lepšie povedané za Bohyňu. Tým sa podla Božieho slova dopúšťate modloslužby.
"Táto Matka Kristova je všemohúca" - Všemohúci je len Boh
"môže zabrániť, aby jej služobníci padli do pekla." - o tom kto padne do pekla rozhoduje len Boh
"kto vytrvá v jej službe, nie je s nami zatratený." - do služby vedúcej z spáse povoláva len Boh
"Ba stáva sa, že mnohí kresťania, ktorí by podľa riadnych zákonov boli odsúdení, vzývajúc ju vo chvíli smrti, dokážu sa zachrániť na jej príhovor.", "Ó, obhajkyňa hriešnikov, ktorá vytrhuješ z pekla" - jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi je podľa biblie Boží syn, Ježiš Kristus. On sa za nás prihovára.
"ó, bezpečná cesta do raja" - Ježiš povedal že len on je jediná cesta k Bohu, teda aj do raja."


44.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   24. 10. 2016, 10:34 avatar
Bushido Panna Mária nekoná zázraky, ale prosí resp. oroduje u svojho Syna Pána Ježiša a on koná. Jej príhovor je silný.


45.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   24. 10. 2016, 10:37 avatar
O Panne Márií sa jasne píše v Biblií a dal som dosť citátov,ale aspoň vidno, že protestanti aj samovykladači si robia z Biblie trhací kalendár a každý vlastný výklad.


47.
označiť príspevok

Ludwig muž
   24. 10. 2016, 10:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.48.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   24. 10. 2016, 11:17 avatar
V Biblií sa jasne píše aj o modlení:
Ze je dovolené a uzitocné vzyvat svätych ako prostredníkov, aby pre nás vyprosili skrze zásluhy Jezisa Krista to, co my svojimi zásluhami nie sme hodní dostat je ucením Cirkvi prehlásenym na Tridentskom Koncile. "Je dobré a tiez uzitocné vzyvat ich v modlitbe a utiekat sa k ich pomoci a prispeniu, aby sme obsiahli od Boha dobrodenia skrze jeho Syna Jezisa Krista."

Takéto vzyvanie bolo odsúdené bezboznym Kalvínom, ale úplne nespravodlivo. Lebo ak dovolené a uzitocné vzyvat na pomoc zivych svätych a prosit ich aby nám prispeli svojimi modlitbami, ako to urobil prorok Baruch, ked povedal: "Modlite sa k Pánovi, násmu Bohu, aj za nás…" (Bar 1:13). A sv. Pavol: "Bratia! Modlite sa aj za nás!" (Sol 5:25). A Boh sám chcel, aby sa Jóbovi priatelia odporúcali do jeho modlitieb, aby potom skrze jeho zásluhy k nim bol milostivy: "Chodte k môjmu sluzobníkovi Jóbovi… A môj sluzobník Jób sa za vás pomodlí. Na neho budem mat ohlad a nepostihnem vás súzením…" (Jób 42:8). Nuz ak je dovolené odporúcat sa zivym, preco by nemalo byt dovolené vzyvat svätych, ktorí sa v nebi este zblizsia tesia Bohu? To nie je umensenie úcty, ktorá sa má vzdávat Bohu, ale znásobenie, ako ked si uctievame krála nielen v jeho osobe, ale aj v jeho sluzobníkoch.

A preto, ako hovorí sv. Tomás, je dobre ak sa utiekame k mnohym svätym, "lebo modlitbami mnohych sa niekedy vyprosí to, co modlitba jedného nevyprosí." Niekto vsak povie, k comu je dobré utiekat sa k svätym, aby sa za nás modlili, ked aj tak sa modlia za vsetkych, ktorí sú toho hodní? Ten isty ucitel odpovedá, ze o nikom sa nemôze povedat, ze je hodny toho, aby sa za neho svätí modlili, ale "stáva sa hodnym, ak sa k nemu (svätému) zbozne utieka."


53.
označiť príspevok

Luther muž
   24. 10. 2016, 11:43 avatar
Na žiadnom mieste Biblia nevedie veriacich v Krista, aby sa modlili ku komukoľvek inému okrem Boha. Biblia nikde nepovzbudzuje a ani len nespomína, aby veriaci žiadali jednotlivých ľudí v Nebi o ich modlitby. Prečo sa potom tak veľa katolíkov modlí k Márii a/alebo svätým, alebo žiada o ich modlitby? Katolíci vnímajú Máriu a svätých ako „sprostredkovateľov” k Bohu. Veria, že svätý, ktorý je oslávený v Nebi, má „priamejší prístup” k Bohu ako máme my. A preto, ak svätý prednesie modlitbu pred Boha, je účinnejšia ako naša modlitba priamo k Bohu. Táto predstava je zjavne nebiblická. Židom 4:16 nám hovorí, že my, veriaci tu na zemi, môžeme „...so smelou dôverou pristupovať ku trónu milosti...”

1 Timoteovi 2:5 hovorí, „Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš.”. Neexistuje nik, kto by mohol plniť úlohu prostredníka medzi nami a Bohom. Ak je Ježiš JEDINÝ prostredník, to naznačuje, že Mária a svätí nemôžu byť prostredníkmi. Nemôžu sprostredkovať naše modlitebné prosby k Bohu. Navyše, Biblia nám hovorí, že Ježiš Kristus sám prosí za nás pred Otcom, „prečo aj môže vždycky dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, vždycky žijúc, aby sa primlúval za nich” (Židom 7:25). Načo by sme potrebovali Máriu alebo svätých, ktorí by orodovali za nás, keď máme samotného Ježiša, ktorý sa za nás prihovára? Koho by Boh počúval pozornejšie ako svojho Syna? Rimanom 8:26-27 popisuje Ducha Svätého, ktorý sa prihovára za nás. Aká potreba by mohla ešte existovať, pre ktorú by sme potrebovali Máriu alebo svätých orodujúcich za nás, keď máme 2. a 3. člena Trojice, ktorí sa už za nás prihovárajú pred Otcom v Nebi?

Katolíci argumentujú, že modlitba k Márii a svätým sa ničím nelíši od toho, keď niekoho tu na zemi požiadame, aby sa za nás modlil. Preverme teda toto tvrdenie. (1) Apoštol Pavol žiada ostatných kresťanov, aby sa modlili zaňho v Efežanom 6:19. Mnoho biblických veršov uvádza veriacich, ako sa jeden za druhého modlia (2 Korinťanom 1:11; Efežanom 1:16; Filipänom 1:19; 2 Timoteovi 1:3). Biblia nikde nespomína nikoho, kto by žiadal niekoho v Nebi, aby sa za neho modlil. Biblia nikde nepopisuje nikoho v Nebi, kto by sa modlil za niekoho na zemi. (2) Biblia neuvádza ani len náznak toho, že by Mária alebo svätí mohli vypočuť naše modlitby. Mária a svätí nie sú vševedúci. Dokonca aj keď sú oslávení v Nebi, stále sú to len ohraničené bytosti s obmedzeniami. Ako by vôbec mohli vypočuť modlitby miliónov ľudí? Vždy, keď Biblia spomína modlitbu alebo rozhovor s mŕtvymi, je to v kontexte čarodejníctva, bosoráctva, čiernokňažníctva a veštenia - čo sú také aktivity, ktoré Biblia prísne odsudzuje (Leviticus 20:27; Deuteronomium 18:10-13). Jediný prípad, keď sa vyskytol rozhovor so „svätým”, bol rozhovor so Samuelom v 1 Samuelovej 28:7-19, pričom Samuel nebol veľmi nadšený z toho, že ho vyrušujú. Je očividne zrejmé, že modlitba k Márii alebo svätým je úplne odlišná od požiadania niekoho tu na zemi, aby sa za vás modlil. Jeden spôsob modlitby má silný biblický základ, druhý zasa nemá absolútne žiadny biblický základ.

Boh neodpovedá na modlitby na základe toho, kto sa modlí. Boh odpovedá na modlitby na základe toho, či sú vyslovené v súlade s Jeho vôľou (1 Jánova 5:14-15). Neexistuje žiadne opodstatnenie ani žiadna potreba pre modlitbu ku komukoľvek inému ako k samotnému Bohu. Neexistuje žiadne opodstatnenie pre žiadanie tých, ktorí sú v Nebi, aby sa za nás modlili. Jedine Boh dokáže vypočuť naše modlitby. Jedine Boh dokáže odpovedať na naše modlitby. Nikto iný v Nebi nemá lepší prístup k Božiemu trónu ako my prostredníctvom modlitby (Židom 4:16).


54.
označiť príspevok

Luther muž
   24. 10. 2016, 11:46 avatar
Keď Ježiš učil svojich učeníkov modliť sa, odovzdal im to, čo je všeobecne známe ako „Otče náš”. Učí nás adresovať svoju modlitbu Bohu. Keď sa modlitba adresuje niekomu, tak je to vždy Boh! Nikde nenájdeme jediný príklad niekoho, kto by sa modlil modlitbu k akémukoľvek „svätému” či anjelovi či komukoľvek inému (okrem modlitieb k falošným bohom). Navyše, vždy, keď sa nejaký zbožný človek poklonil (v náboženskej situácii), aby tak uctieval niekoho iného ako Boha (hlavne apoštolov alebo anjelov), bolo mu prikázané, aby vstal a prestal to robiť (Skutky 10:25-26; Skutky 14:13-16; Matúš 4:10; Zjavenie 19:10; Zjavenie 22:8-9). Rímskokatolícka cirkev tvrdí, že uctieva jedine Boha, ale že si „váži” Máriu a svätých. Aký je v tom rozdiel? Človek, ktorý sa modlí ruženec strávi viac času vzývaním Márie ako Boha! Popri každom jednom vzývaní Boha v ruženci sa desaťkrát vzýva Mária!


55.
označiť príspevok

Luther muž
   24. 10. 2016, 11:51 avatar
prax opakovania ružencových modlitieb je v mnohých ohľadoch konaním proti Písmu. Jedine Boh dokáže počuť naše modlitby. Jedine Boh dokáže aj vypočuť naše modlitby. Biblia na žiadnom mieste nevedie kresťanov k modlitbe ani k prosbe svätých či Márie (v nebesiach) za ich modlitby.


56.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   24. 10. 2016, 12:23 avatar
MODLITBA RUZENCA A JEDINECNOST MATKY BOZEJ MAJU BIBLICKY ZAKLAD.

Téma: Katolicismus

MODLITBA RUZENCA A JEDINECNOST MATKY BOZEJ MAJU BIBLICKY ZAKLAD.

Lk 1:28 - "Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou." Toto sú slová vyrieknuté Bohom a doručené k nám cez anjela Gabriela (ktorý je poslom Božím). Takto, keď katolíci recitujú tento verš, keď sa modlia ruženec, vyslovujú slová, ktoré vyriekol o nej Boh.

Lk 1:28 – taktiež slovné spojenie "milosti plná" je preložené z gréckeho slova "kecharitomene." Toto je jedinečný titul, ktorý bol daný Márii a naznačuje dokonalosť milosti z minulej udalosti. Mária nie je len "vysoko ctená." Ona bola zdokonalená milosťou Božou. "Plný milosti" je v Písme použité na opis už len jednej bytosti okrem nej - Ježiša Krista v Jn 1:14. /ako cloveka/

Lk 1:38 - Máriino fiat znamená "nech sa mi stane podľa tvojho slova." Mária je dokonalým modelom viery v Boha a je hodna nášho obdivu.

Lk 1:42 - "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš." Spojenie "požehnaná si medzi ženami" skutočne znamená "ty si najpožehnanejšia medzi ženami." Slovo najpožehnanejšia sa tu nevyskytuje z toho dôvodu, že grécky jazyk nepozná superlatív. Tiež si treba všimnúť, že Alžbeta najprv zdraví Máriu a až potom Ježiša - Toto je hyperdulia (ale nie latria, ktorá patrí jedine Bohu). My tiež môžeme, ak chceme, skrze Máriu chváliť Ježiša. Nakoniec, katolíci opakujú tieto Bohom inspirované slová Alžbety v Ruženci.

Lk 1:43 - Alžbetine slová "Matka môjho Pána" (v hebrejčine Alžbeta používa "Adonai" čo znamená Pán Boh) sú ekvivalentom slov "Svätá Mária, Matka Božia", ktoré sa katolíci modlia v Ruženci. Táto formula je jednoduchá: Ježiš je božská osoba a táto osoba je Boh. Mária je Ježišova matka, takže Mária je Matkou Boha (Mária nie je len matkou Ježišovou ľudskej prirodzenosti - matky sú matky osôb, nielen prirodzenosti).
.
.. Lk 1:48 - Mária prorokuje, že všetky pokolenia ju budú velebiť, tak ako katolíci robia v modlitbe "Zdravas Maria". Su nejake protestantské cirkvi , jestvujuce po cele starocia, ktore uctievaju matku Boziu so specialnymi modlitbami a zboznostou?Ziadne.

Lk 2:35 - Simeon prorokuje, že Máriu prenikne meč bolesti. Mária takto zohráva veľmi dôležitú úlohu v našom vykúpení. Kým Ježišovo utrpenie bolo všetkým, čo potrebujeme k nášmu vykúpeniu, Boh chcel, aby sa Mária podriadeným spôsobom zúčastňovala na utrpení svojho Syna, rovnako ako nám On dovoľuje zúčastniť sa našim utrpením. na utrpeni svojho Syna

Lk 2:19,51 - Mária si uchovávala všetky tieto slová vo svojom srdci. Katolíci si toto pripomínajú, keď sa zasväcujú Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu a všetkým bohatstvám a múdrosti, ktoré sú v ňom obsiahnuté Slovo zasvatit znamena, ze sa davame do jej ochrany, aby nam svojim orodovanim pomahala..

Gen. 3:15 - od úplného začiatku môžeme pozorovať, že Boh dáva Márii jedinečnú úlohu v histórii spásy. Boh hovorí "Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo." Toto sa vzťahuje na Ježiša (to "nepriateľstvo" a Máriu ("ženu". Výraz "jej potomstvo" (spermatos) nie je spomenutý nikde inde v Písme.

Gen 3:15 / Zjv. 12:1 - Písmo začína a aj končí so ženou, ktorá bojuje so satanom. Toto poukazuje na moc tejto ženy s potomstvom a učí nás, že Ježiš a Mária sú Nový Adam a Nová Eva.

Jn 2:4, 19:26 - Ježiš volá Máriu "žena" Keď Ježiš používa pre Mariu titul "žena" (gnyai), je to vzdy titul DOSTOJNOSI A UCTY, nejde tu o obycajne pomenovanie.. Je to ekvivalent slova PANI alebo MADAM. A take iste pomenovanie zeny/gnyai- MADAM,PANI,/ JE POUZITE AJ V GEN.3.15..Jedna sa tu o Pannu Mariu..Ked sa totiz hovori o Eve,pouziva sa normalny titul beznej zeny, nie MADAM alebo PANI: Tak, ako Eva bola matkou starého stvorenia, Mária je matkou nového stvorenia. Pokolenie tejto ženy pošliape hadovi hlavu.

Iz 7:14; Mt 1:23 - panna (po grécky "parthenos" počne Syna a dá mu meno Emanuel, čo znamená "Boh s nami."

Lk 1:35 - toto dieťa sa bude volať svätý Syn Boží. Maria je MATKOU BOZIEHO SYNA ,ALEBO MATKOU BOHA/“Theotokos“/ NESPRAVNY VYKLAD VERSA „VSETCI ZHRESILI“:

Lk 1:47Maria vola Boha SPASITEL.. Niektorí protestanti používajú tento verš v neprospech Márie. Prečo? Samozrejme Boh je Máriin Spasiteľ! Ved Maria bola uchranena od dedicneho hriechu, nie svojou zasluhou,alebo mocou, ale vdaka Bohu, Bozou mocou. Rim 3:23 - Niektorí protestanti používajú verš "všetci zhrešili" ako pokus dokázať , že Mária mala tiež hriechy. Ale slová "všetci zhrešili " znamenajú, že všetci podliehajú dedičnému hriechu. Mária bola uchránená od dedičného hriechu, nie svojou zásluhou, ale vďaka Bohu. Rim 3:23 - konečne "všetci zhrešili," ale Ježiš je výnimkou v tomto pravidle. On ako clovek nezhresil. Grécke slovo pre "všetkých" je "pantes."

Rim 5:19 - tu Pavol hovorí, že "mnohí (nie všetci) sa stali hriešnymi." Pavol tu používa vyraz "polloi," nie "pantes." Protirečí si Pavol s tým, čo povedal v Rim 3:23? Samozrejme, že nie. Pavol mal na mysli, že všetci podliehajú dedičnému hriechu, ale nie všetci odmietajú Boha.

1 Kor 15:22 - Skrze Adama ("pantes" zomreli a v Kristovi ("pantes" budú žiť. Toto dokazuje, že "všetci "neznamená "každý jeden človek." Je tomu tak, pretože nie každý zomrel (Henoch a Eliáš boli vzatí do neba) a nie všetci pôjdu do neba (pretože to povedal Ježiš).

Rim 5:12 - Pavol hovorí, že smrť prišla na všetkých ("pantes" ľudí. Opäť, toto dokazuje, že "všetci" neznamená "každý jeden človek" pretože smrť neprišla na všetkých ľudí (ako sme videli u Henocha a Eliáša).

Rim 3:10-11 - Protestanti tiež používajú tento verš, aby dokázali, že všetky ľudské bytosti sú hriešne a teda taktiež Mária musí byť hriešna. Ale pozrime sa na Žalm 14, ktorý tvorí základ tohto verša.

Žalm 14 - tento žalm neučí, že všetci ľudia sú hriešni. Učí len, že medzi skazenými ľuďmi, všetci zhrešili. Spravodliví pokračujú hľadať Boha.

Žalm 53:1-3 - "niet nikoho, kto by robil dobre" sa vzťahuje na tých, ktorí odpadli od Boha. Inak je to u tých, ktorí zostali verní, konajú dobro. Ježiš volá verných ľudí "dobrými."

Lk 18:19 - Ježiš hovorí, "Nikto nie je dobrý, iba Boh sám." Ale potom v Mt 12:35 Ježiš tiež hovorí "Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu..." Takže Ježiš hovorí ,že nikto nie je dobrý okrem Boha, a potom nazýva inú osobu dobrou.

Rim 9:11 - Boh rozlišuje medzi Jakubom a Ezauom v lone, predtým ako zhrešili. Mária bola tiež odlíšená od zvyšku ľudstva v lone, tým, že bola ušetrená Bohom od dedičného hriechu.

Lk 1:48 - Mária nazýva samu seba ponížená. Ale každé stvorenie je ponížené v porovnaní s Bohom. Tak napríklad v Mt 11:29 dokonca Ježiš hovorí, že je ponížený v srdci. Poníženosť je znakom pokory, ktorá je najväčšou cnosťou svätosti, pretože nám dovoľuje, aby sme sa vyprázdnili a prijali milosť Božiu, ktorá zmení naše hriešne životy.

NANEBOVZATIE PANNY MARIE

Zjv 12:1 - vidíme Máriu, "ženu" odetú slnkom. Kým v Zjv 6:9 vidíme len duše mučeníkov v nebi, v Zjv 12:1 vidíme Máriu aj S TELOM AJ S DUSOU

Gn 5:24, Heb 11:5 - Henoch bol vzatý s telom do neba bez toho, že by zomrel. Urobil by Boh menej pre Máriu ?

2 Kráľ 2:11-12; 1 Mach 2:58 - Eliáš bol vzatý do neba v ohnivom voze. Ježiš by neurobil menej pre svoju Požehnanú Matku

Ž 132:8 - Povstaň, Hospodine, a choď k miestu svojho odpočinku, Ty i Archa Tvojej moci!/Maria/ Obaja Ježiš a Mária boli vzatí do neba do ich večného odpočinku

1 Sol. 4:17 - Máme byť uchvátení do oblakov, aby sme stretli Pána na nebesiach a tak aby sme mohli byt navždy s Ním.

2 Sol 2:15 - Pavol nám káže, aby sme zotrvali na ústnej (nielen písanej) tradícii. Apoštolská tradícia hovorí, že Mária bola vzatá do neba. Kým hľadanie kostí svätých bolo bežnou praxou v tých časoch (a bolo by obzvlášť dôležité získať Máriine kosti, keďže bola Matkou Božou), nikto nepotvrdil, že by našiel Máriine kosti. Je tomu tak, pretože neboli dostupné. Mária bola vzatá s telom i s dušou do neba.


49.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   24. 10. 2016, 11:18 avatar
V Biblií sa tiež jasne píše o Panne Márií a dala som tu mnoho citátov, ktoré platia.


50.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   24. 10. 2016, 11:35 avatar
Za tie vase prekrúcanie veršov a zbozstovanie Marie sa budete zodpovedať Bohu. Písmo píše jasne a zreteľne. Tie vase výklady písma odporujú pismu no hlavne aby to pasovalo k tradiciam


46.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   24. 10. 2016, 10:40 avatar
A opakovane píšeš aj ostatní nepravdu, že katolíci berú Pannu Máriu ako Bohyňu. To sú vaše nepravdy, ale to už si za to zodpovedáš sám aj ostatní. Pannu Máriu uctievame ako svätú a jej patrí najväčšia úcta zo svätých, lebo je Ježišova Matka a klaniame sa len Bohu resp. Trojjedinému Bohu resp. Pánovi Ježišovi.


51.
označiť príspevok

Bushido91 muž
   24. 10. 2016, 11:36 avatar
Vy ju beriete ako Bohyňu či si ti priznate alebo nie.


52.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   24. 10. 2016, 11:38 avatar
Ved aj je Bohyna


57.
označiť príspevok

kntsz muž
   24. 10. 2016, 18:34 avatar
Bushido91, či Luther, to je jedno.
Zazdalo sa mi Bu....., že si priniesol trošku nového vetra, ale ozaj iba zazdalo. Zkĺznul si do Lutherovo spôsobu vyjadrovania, takže nič nové pod slnkom.
"elemír" sa vyjadril dosť trefne.
Ja to poviem svojimi slovami inak:
Z každého príspevku čo tu čítam, zvlášť ak je dlhší, cítiť ducha toho človeka. Neviem akého ducha sem vnášam ja, snažím sa dobrého  , ale tvoje vyjadrovania odhliadnuc od rozsiahlych citátov sú plné napätia , nevyrovnanosti, potreby dokazovať svoju subjektívnu pravdu. Na rozdiel od teba "elemír" presne vie čo píše. Nemusím s ním pritom vo všetkom súhlasiť, ale jeho príspevky majú človečinu a myslí, že práve o tom to je. Boh nás stvoril ako ľudí, duchovne nedokonalých, hriešnych, nespokojných atď...., ale dal nám návod ako sa z toho dostať. Je každého osobná vec, čo jeho duši prospieva, no nemalo by to byť ubližovanie iným.
Súhlasí elemír


58.
označiť príspevok

Luther muž
   24. 10. 2016, 19:41 avatar
A o to presne ide. Ja píšem ako to je v písme. Vy píšete aké mate z písma pocity a vaše subjektívne názory. No pocity vedia niekedy klamať. Nebudem sa tu rozpisovať len pridám.

2Tim 4:1-5 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.

2Tim 3:12 -17 Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť. Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti,aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.

Gal 1:8 – 10 Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.

Sk 5:29 „Boha treba viac poslúchať ako ľudí.

Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. (Jn 8, 31-32)
Jn 7,38 Kto verí vo mňa, jako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra.

Nepíšem tu aby som sa niekomu zapáčil. Nepíšem tu, aby zo mňa vychádzala človečina. Nepíšem sem aby som niekoho ohuroval svojim vystupovaním. Som tu kvoli pravde.

Vy sa riadite svojou človečinou a pocitmi, no tie vaše pocity spôsobili aj tože zbožšťujete Máriu a iné veci.

Myslite si čo chcete. Ja sa riadim písmom. Neriedim ho ako vy vašámi tradíciami, pocitmi, úvahou o tom či o tom a podobne.

Nie som tu aby som sa zapáčil, nepíšem sem aby som bol obdivovný pre svoje názory. Ja len píšem pravdu to je všetko.

Jn 17:14 Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.
Jn 15:19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí.

Verte si čomu chcete uctievajte si Máriu, klaňajte sa sochám, proste Máriu o vašu spásu. No žiaľ Mária vám nepomôže.
Jedine Ježiš je cesta pravda a život. Jedine Ježiš je prostredník, jedine Ježiš nás spasí...

Skončil som túto debatu.


60.
označiť príspevok

kntsz muž
   25. 10. 2016, 22:29 avatar
58- Luther
Aby sme si rozumeli.....
Tvoje príspevky sú plné citátov z Biblie.
Neprišlo ti niekedy na um, že ich používaš účelovo a že môžeš napĺnať podobenstvo: "Pekne uvádzate nazmar príkaz boží, aby ste zachovali podanie svoje. – tak rušíte slovo božie svojim podaním." ???
Mohli by sme sa zhodnúť na tom, že viacej ako slová apoštolov sú slová Kristove.
Teraz si dovolím ja zacitovať z Kristových slov, podľa ktorých JE VIACEJ duch slov - duch ľudského účinkovania, ako presadzovanie slov, aj keď podobenstiev Kristových, či slov apoštolov, ktoré môžu byť v ľudskom podaní nesprávne pochopené.
* Nebude sa škriepiť, ani kričať nebude a nikto nepočuje jeho hlasu po uliciach. Trstiny nalomenej nedolomí a knotu dymiaceho neuhasí, kým neprivedie právo k víťazstvu a v jeho mene budú dúfať národy.
* Tento ľud ctí ma ústami, ale ich srdce ďaleko je odo mňa.
* Pekne uvádzate nazmar príkaz boží, aby ste zachovali podanie svoje. – tak rušíte slovo božie svojim podaním.
* Milujte svojich nepriateľov, dobre činte tým, ktorí vás nenávidia...modlite sa za tých, ktorí vám ubližujú.
* Nesúďte, aby ste neboli súdení! Lebo akým súdom vy súdite, aj vás budú súdiť... a akou mierou vy meriate i vám namerajú.
* Všetko teda čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im! Lebo v tomto je Zákon i proroci.
* Kto chce byť prvý, nech je zo všetkých posledný a nech je sluhom všetkých. Tu vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: Kto prijme jedno z týchto detí v mojom mene, ten mňa prijíma a kto mňa prijíma, nie mňa prijíma, ale Toho, ktorý ma poslal.
* Vtedy pristúpil k nemu Peter a spýtal sa: „Pane, ako často mám odpustiť svojmu blížnemu, keď sa proti mne previní? Či až do sedem ráz? Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti do sedem raz, ale do sedemdesiatsedem raz.
* ...tí čo robili dobro, budú vzkriesení pre život, tí čo páchali zlo, budú vzkriesení pre súd.
* Tento ľud ctí ma ústami, ale ich srdce ďaleko je odo mňa.
* A keď milujete tých, ktorí milujú vás: Aká vďaka vám prislúcha?
* Veru veru povedám vám: Jestli kto zachová moju reč, neuvidí smrti na veky.

Teraz si daj svoje citáty, ktoré chceš od iných ľudí, aby ich prijali za každú cenu za svoje, lebo inak nebudú spasení do súvisu s mojimi citátmi, kde dobro, láska, pochopenie je podľa Krista prvoradé.
V zmysle mojich citátov nezáleží na Márii, ako kto ju chápe a už vôbec nezáleží na tom čo ty tuná chceš presadzovať. Ak však tvoje slová sa niekoho dotýkajú - ubližujú niekomu, tak sú to zlé slová.
Zažni svoje svetlo a postav ho na stôl, aby ho každý uvidel, ale urob to tak, aby si pri tom neoblieval vodou iné svetlá , pri ktorých by tvoje zanikalo.


59.
označiť príspevok

elemír muž
   25. 10. 2016, 05:53 avatar
Medzi mno a Leou sú rozdiely v pochopení katolicizmu.
Pretože katolicizmus sú dogmy a učenia svätých otcov, s ktorými ja nesúhlasím, pretože práíve ieto veci sú príčinou neustáleho prelievania krvi medzi náboženstvami a to je jasný dôvod zamyslieť sa nad tým, prečo sú v cirkvi ľudia, vlastne je to teraz asi 99,999999 % klatolíkov, ktorí veria všetko, čo cirkev predkladá veriacím.
Ja som katolík preto, že tieto veci vôbec nie sú podstatné pri spasení, pretože podstatné pri spasení je samotný človek, ako je hriešny. Určite napríklad nebude boh hodnotiť človeka poodľa toho, aký mal pohreb,, ale podľa celého jeho života.
Napriek dogmám a učitelským ústavom a čo ja viem, čo ešte má cirkev a nie je v evanjeliu, má cirkev veci, ktoré namá žiadna iná cirkev. Z tohot dvôvodu ja nevidím úniku z katolíckej cirkvi, nech je akákolvek, naopak, môže to byť aj pôsobenie samotného satana, aby odradiol od spasenia cez katolícku cirkev mnohých ľudí. Týmto samozrejme netvrdím, že človek môže byť spasený iba cez katolícku cirkev, kto vude spaseným, to vie len boh a naisto to nemajú naozaj ani samotní katolíci,.
Je však na zamyslenie, ako bude posudzovať ježiš ortodoxných katolíkov, ktorí vyznávajú dogmy a učenia svätých otcov a práve tieto veci neustáíle spôsobujú krviprelievanie vo svete. Zvlášť ak si všimneme, že každá slza z oka bude zotretá a každáí kvapka krvi zúčtovaná, potom by sme naozaj mali uvažovať aj o tom, či predsa tu nebude podiel viny na nás každom, kto tieto veci , teda dogmy a učenia svätých otcov neustále udržuje aj za túto najkrutejšiu krvavú daň nevinných ľudí. Samozrejme, je tu ešte aj tridentský koncil, ktorý preklial vlastnú cirkev a teda dogm,y a všetko iné mimo evanjelia nanútil pod kliatbou veriacím,, možno by preto časť viny mohla prejsť s laikov na hierarchiu cirkve, ale to je len predpoklad, o všetkom nakoniec rozhodne boh. ASle stále nevieme a v cirkvi ani nikto nepredpokladá, že práve toto všetko by mohlo zmiesť všetky nádeje katolíkov. Ja znova opakujem, že ja predpokladám, že každý bude súdený sám podľa hriechov a že prekliati laikov zostalo tam, odkial prišlo, nech je požehnaný každý, kto požehnáva a prekliaty každý, kto preklína a niektoré vrstvy hierarchie tomu akoby zodpopvedali, ale tá vina tu je a pri spravodlivosti boha musí byť nejako rozložená., nemôže žiaden katolík povedať, mňa sa to netýka, lebo čo tí katolíci, ktorí už za to položili život mučeníckou a potupnou smrtou.
My neriešme teraz vinu radikálnach islamistov na tom všetkom, to je ich cirkev a to je ich zodpovednosť voči bohu a to nech si vyriešia oni sami,a my v našej cirkvi si vyriešme problém sami., lebo ak je výsledkom stretu týchto dvoch cirkvi utrpenie krv, snažme sa hľadať my sami vinu na tom, lebo aj v tom môže byť naša nádej na spasenie.
Dogma a učenia odsúdili katolícku cirkev na zánik.
Ježiš nám sľubil však ducha pravdy, lenže ak tým duchom malo byť zjavenie vo fatime, čo ja osobne beriem ako pokus o záchranu cirkvi priamo z neba, cirkev už túto snahu neba nemohla akceptovať, pretože dialogy s deťmi, v ktorých požadovala Naša Pani, čo sa má udiať, aby nebola druhá vojna horšia, ako ta prvá, musela cirkev opraviť podľa dogiem a učení svätých otcov a tak sa zmazala požiadavka neba o zrušenie dogiem a všetkého, čo je mimo evanjelia a čo je príčinou neustáleho prelievania krvi. Kolko krát prebehlo na rôznych úrovniach zasvätenie ruska jej nepoškvrnenému srdcu, ale nebo nemohlo takéto zasvätenie akceptovať, pretože nebola splnená práve táto požiadavka: zrušenie dogiem a učení svätých otcov.

Setra Lucia bola práve tá, čo mala priamy kontakt s Máriou a nedostala priaznivú správu o zasvätení a tak z ruska sa šíri zlo do celého sveta naďalej. Do kedy ešte ??? chce niekto s týmto čakať ?????
lenže, čo ak je už o všetkom rozhodnuté, pretože lucia čakala na toto rozhodnutie do roku 2002.
A prečo rusko ????
možno preto, že pravoslávna cirkev sa prvá odštiepila od katolíckej kvôli dogme o neomylnosti pápeža. A to boli desiatky milonov, o ktoré vtedy cirkev prišla, to bola podstatná časť cirkvi. A práve aj patriercha x poslednej dobe vyvíja aktivitu na opätovné zblíženie, ale aká obrovská moc v oboch cirkvách musí byť proti tomu, ak sa prvá krát stretli neočakávane na Kube. Kolko jatrabov striehne na oboch stranách, aby s to nestalo. Lebo komu by zjednotenie viac prospelo, kristovi, alebo satanovi. Komu tento stav viacej vyhovuje, kristovi, alebo satanovi. ????? to je také ťažké na pochopenie ????
Dokonca ani to s nikým nepohne, že kvôli tomuto tečie neustále na svete krv ?

A o čom sú vlastne dogmy a čo by cirkev stratila, ak by sa ich zbavila za cenu toho, že by prestalo krviprelievanie ????
Krvi prelievanie možno nikdy ani neprestane, ale teraz by už nebo opreté o katolícku cirkev a jej dogmy.

Uvažujme najprv ako malé deti, za čo by nám bol ježiš povďačneší, ak by sme zrušili dogmy , ktoré sú proti evanjeliu a zastavilo by sa tým krviprelievnie, alebo zmenšilo, alebo by sa možno zachránilo iba pár životov, alebo si tieto nepravdfy a lži nechajme za cenu toho, že krviprelievaniie sa bude zväčšovať ???? A každá slza buide zotretá a každá kvapka krvi zúčtovaná u tých, čo to za každú cenu cirkvi ochraňujú a nedovolia s tým pohnúť ????

Ja mám z toho už teraz zaslzené oči a studený chrbát, ak by som mal takto predstúpiť pred spravodlivého boha, ako je otec nášho pána ježiša Krista.

A my si tu zatial diskutujeme, či je mária bohyňa, alebo nie, kto je tu prostredník a čo ja viem čo ešte sa tu pokladá za dôležitejšie ako úplne zbytočne prelievanie krvi samotných kresťanov.
Súhlasí kntsz


61.
označiť príspevok

kntsz muž
   25. 10. 2016, 23:03 avatar
59 - elemír-elemír-elemír.
Kto si ?
99,999999% - to nie, to nemôže byť pravda.
Je tu spústa vysokoškolsky vzdelaných veriacich intelektuálov, ktorí aj keby chceli, tak rozum a logiku myslenia nedostanú do polohy slepej viery v cirkevných hodnostárov.
Je tuná spústa ovečiek, ktorí dostali od Boha dar logiky a myslenia a u nich sa nedá tento dar zakopať a čakať na príchod Pána. To sa nedá, myslenie sa dá možno občas potlačiť napr. alkoholom, alebo sexom, ale to iba občas.
Hľadanie Boha máme zakódované samotným Bohom v sebe.
Je otázkou času, že mravne založení vedci, kvantoví fyzici, hlbinní psychológovia, kybernetici, genetici .....nájdu.
Nájdu a všetko sa zmení.
K tomu nám Boh pomáhaj.


62.
označiť príspevok

elemír muž
   26. 10. 2016, 07:30 avatar
knst 61
Kto som ? Dom sám, aspom sa tak cítim a ty si prvý možno, čo aspom časť z toho chápe. Pohybujem sa medzi veriacimi ľuďmi, ale ja už všetko chápem inak, ale aj teba chápem inak, ale potešil si ma tým, že v tom, čo píšem nie som sám, ale , kde sú tí ľudia, ak okrem teba sa tu nikto neozval?
A zase, ty jediný sa ozveš a všetko, čo si napísal v tomto krátkom príspevku ja vidím zase inak. To už mi ide na nervy a som z toho aj dosť nešťastný, Ale stále vidím jedno a jeden smer, mám jedinú predstavu a ta je taká, že sa nemení a nemám problém vtesnať do tejto šablony čokolvek, všetkom mi do seba zapadá až príliš kruto.
Napríklad ty píšeš, že hľadanie boha máme zakodované v sebe, ale ježiš hovorí pri samárijsklej studni, že práve boh si vyhľadáva ľudí, čo ho vyznávajú v duchu a v pravde.
Ty dokonca očakávaš, že práve vedci niečo nájdu a presvedčia ľudí o existencii boha. To už sa stalo mnohokrát, ale ich nepresvedčí, ak by aj niekto vstal z mrtvych a priniesol im svedectvo z druhej strany, ako to chcel boháč, ktorý prosil boha, keď mal v náručí chudobného žobráka.

Napísal som o tomto knihu 325 strán, ale kto to vydá, ak nikto z toho nechápe viac ako 20% ? To bolo v roku 2011, teraz chápem v mnohom vecí úplne inak, možno preto dobré, že to nevyšlo, ale nemám sa s kým o tom poradiť a strašne by somchcel, ale to tiež by mohol byť zámer, aby som nebol ovplyvňovaný.
Cítim, že cirkev vie o tom, ale žiaden kontakt a ani ohlas.
Raz som zažil, že jeden kňaz mi nechcel dať príjímanie a keď som na tom trval, ako by mi ho dal s pohrdaním, ale potom som náhodou prišiel k nemu na spoveď a všetko sa u neho zmenilo, viac som nemal problém. A tak si píšem svoje veci na tomto fore a inak nezáujem a na to aby som vydal knihu na vlastné náklady, neprichádza do úvahy a ani sa nepúšťam do písania knihy, možno by som potreboval poradiť, ako inak je možné zverejniť tieto veci širšej verejnosti.
Ako dôchodca žijem z ruky do úst a miesto peňazí tri vyhrabané karty, za ktoré teraz platím ako idiot takmer 70 E len za to, že som si pred rokmi odtiaľ potiahol peniaze.
Takže ak sa pýtaš, kto si, nič moc a mohol by som aj povedať, že som vo svojom živote neurobil dieru do sveta a teda nenápadný dôchodca a niktoš.
Ale dnes si ma nesmierne potešil, ďakujem ti, že si zmiernil môj pocit samoty.


63.
označiť príspevok

kntsz muž
   26. 10. 2016, 13:19 avatar
62 -
Presne!
Nenapíšem o sebe, ale o človeku, ktorý mi riadne spevnil pôdu pod nohami.
Som laik v oblasti teológie, technik s logickým myslením ako chorobou z povolania.
Pevnú pôdu mi dali Kristove slová, - veriaci som celý život, ale potom som zhodou okolností narazil na doc. Krála. : www.vedaavira.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Dnes mám preštudované všetky jeho knihy a aj keď som z mnohého blbý, lebo jeho vyjadrovanie je na úrovni náročných teoretických vysokoškolských skrípt, predsa som mnohé pochopil a presne ako píšeš. "....všetko mi do seba zapadá až príliš kruto." Jeho prvé knihy tiež nemal kto vydať a pritom nechcel žiaden honorár. Jeho pravdu neprijali oficiálne cirkevné kruhy, lebo jeho pravda bola pre nich príliš krutou. Asi im to tak z nejakých dôvodov vyhovuje. Napriek tomu priznáva, že katolícka viera je k pravde najbližšie. Udržuje kontakty aj s vysoko postavenými z cirkevnej hierarchie, s ktorými problematiku preberá. Avšak nemôže zverejniť ich mená, lebo by mohli byť svojimi nadriadenými postihovaní.
Dnes sa už k viacerým jeho knihám nedá dostať. Posledné dve som už získaval v českých antikvariátoch.
Vymenil som si s ním niekoľko emailov. Aj keď je už starý, myslím 87 rokov, Boh ho zbavil všetkých (aj nevyliečiteľných) chorôb asi pred 17 rokmi a stále je tvorivo činný a na emaily milo a ľudsky odpovedá. Nemal problém mi dokonca poslať asi pred tromi mesiacmi v koncepte dve jeho posledné knihy, z ktorých jedna sa pripravuje na uverejnenie aj v anglickom jazyku.
Verím, že ak sa s ním skontaktuješ, nájdete spoločnú reč. Je to vysoko mravný človek, ktorý podľa jeho slov prešiel Posledným súdom.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 10:59,  13 - Tí, ktorých vy máte za "odpadlíkov" nemôžu "biť Kristové oce",...
dnes, 10:42,  Na rozdiel od vášho veľmi pomýleného názoru, pomazaní, ktorí zomreli od prvého storočia...
dnes, 10:37,  tu ide o to, že RKC doslova zneuživa mladých a neskusených ludí.......a potom ich drzi ako v...
dnes, 10:31,  Okrem toho biblický slobodný stav bol dobrovoľný a kresťan ho mohol hocikedy ukončiť, keď...
dnes, 10:27,  Krištof. Chápem, ako RKC vykladá celibát bibliou. Ale treba podotknúť, že tie slová...
dnes, 10:20,  nie, nie nie...Krištof...Ti ludia boli velmi mladí a ich rozhodnutie im o niekolko rokov...
dnes, 10:11,  Tí ľudia sa predsa slobodne rozhodujú, že budú Božiemu královstvu takto slúžiť....
dnes, 10:04,  elemir, ešte pochopiť, čo je to evanjielium....
dnes, 09:59,  Ty vieš elemir o čom som vôbec písal?....To že si prežil nejaku klinicku smrť , nič...
dnes, 09:48,  Na tieto veci musí každý prísť sám, po svojej vlastnej ceste. Nedá sa dať odpoveď...
dnes, 09:46,  ť ondrej Pochop, že sa nikde nedostaneš, ak neuveríš čisté evanjelium a nezavrhneš...
dnes, 09:37,  Všetko je v evanjeliu aj to, ako funguje svätá trojica je opísané v podobenstve o ježišovi...
dnes, 08:58,  Bojovať proti trojjedinnosti Bozej je šialenstvo.....Ved len tak sa može človek spojiť s...
dnes, 08:43,  Je smutne že RKC robí takéto hluposti.....to je že lanari mladých ludí aby sa dali zavrieť...
dnes, 08:29,  Shagara je otrokom litery, ktora zabija, ked nie je oživená duchom
dnes, 07:19,  a Matelko chce vyhlasit vynimocny stav pocuj dilinko Skladať účty za túto krízu a za...
dnes, 07:14,  https://youtu.be/nwKvA5p5vZo List belgických lekárov a zdravotníckych pracovníkov proti...
dnes, 05:12,  Shagara, ty si taký vzdelaný v tomto. Povedz, kde sa teraz nachádzajú tí, ktorí uverili...
dnes, 05:07,  A čo teraz? Milióny kresťanov za túto herézu skončí v pekle.
dnes, 04:32,  Rekord v šíreniu spamu a fake príspevkov má Osvietený, ktorý si vytvoril pre rekord aj...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Všetci ľudia sú detailisti. Jedni vedome, iní podvedome.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(253 569 bytes in 0,227 seconds)