hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Kde končia hranice zdravého rozumu?

príspevkov
74
zobrazení
4
tému vytvoril(a) 20.10.2016 01:19 Shagara
posledná zmena 1.11.2016 02:26
1
20.10.2016, 01:19
Budem sa znovu opakovať. Aj sami trinitári poukazujú,že trojica/táto náuka/ je "je rozumom nepochopiteľná". A to skutočne je. A preto sa nedá dokázať ani Písmom! Skutočnosť je taká,že najprv sa prijala táto filozofická náuka a až potom sa hľadala pre ňu podpora v Písme.
Samozrejme,takýmto nepoctivým spôsobom môžme obhájiť každý nezmysel.
A že to je nezmysel poukážem na to čo som už spomínal-Pokúšanie Ježiša Krista.
Biblia hovorí: „Boha nemožno pokúšať zlými vecami, ....".
A je to logické. Môžme absolútne dokonalého Boha pokúšať na zlo? Nuž nie,nemalo by to zmysel a bola by to aj veľká opovážlivosť z našej strany ako stvorených bytostí. A aj satan bol nižšou/od Boha/ stvorenou bytosťou.
Ale pripusťme,/aj keď je to viac ako nepravdepodobné/že satan bol naozaj tak opovážlivý a dovolil si pokúšať Všemohúceho Boha.
Musíme predpokladať ,že satan určite vedel či Ježiš je Všemohúci Boh,alebo iba stvorená bytosť ,Boží syn ako bol aj satan.
A zrejme vedel/nakoľko je inteligentnejší ako nedokonalí ľudia/,že nemá zmysel pokúšať Boha,ktorý nemôže zaprieť sám seba a pokloniť sa stvorenej bytosti ktorú On vytvoril. Bola by to anomália na druhú. Tým by sa zrútil celý vesmír a poriadok v ňom. pretože všetko stojí na Bohu,ktorý je zdroj života,usporiadanosti,supravodivosti,múdrosti a lásky ktorá je hybnou silou vesmíru. Preto je nemožné,aby Boh podľahol stvorenej bytosti so zlými pohnútkami.
A satan to musel vedieť,a predsa pokúšal Boha? Prečo? Myslel si vo svojej naivite že môže uspieť? asi sotva!
Alebo hral iba trápne divadlo,uvedomujúc si,že kto nič nerobí nič nepokazí?
Ale čo Ježiš? Hral aj on len trápne divadlo a tváril sa akú ťažkú skúšku zažíva, a pritom musí byť každému jasné,že tomu tak nemohlo byť ak by bol Všemohúcim Bohom.
Platilo by to iba v prípade,keby nebol Všemohúcim Bohom,ale iba Božím synom,stvorenou bytosťou. Vtedy by daná skúška mala zmysel a chápali by sme ju, aj v kontexte toho,ak prežívame skúšky mi samotní.
Vieme z danej správy,že satan nútil Ježiša aby sa mu poklonil. Určite by sme očakávali ,že Ježiš by sa ohradil slovami: "Satan o čo sa to pokúšaš? Ved vieš ,že ja som Boh a nie ja,ale ty sa musíš klaňať mne. Ty nevieš ,že Boha nemožno pokúšať?"
Ale ako vieme ,nič také Ježiš nepovedal,ale poukázal ,že "uctievať máme iba Boha". A zjavne tým nemyslel seba.
A tiež,ako to vyplýva zo skúšky,Bohu nič nemožno núkať ,čo nie je jeho,a čo by On nemal. Boh je vlastníkom všetkého a vládne nad všetkým. A tak keď satan núkal "slávu,moc a statky sveta" Bohu, tak to bolo niečo opäť neuveriteľné,nelogické.
Aj tu mohol Ježiš prehovoriť ku satanovi: "Načo mi núkaš niečo,čo je aj tak moje"? Alebo je niekto,kto by spochybnil,že Bohu všetko patrí? Ale Ježiš ako Boží syn nie je vlastníkom všetkého a v danom čase ešte mu nebola daná vláda nad svetom. Až keď obstál v skúške až na smrť bol Bohom "povýšený" a ustanovený za mesiašského kráľa v stanovenom čase.
Veriť,že satan pokúšal Všemohúceho Boha,Bohočloveka je niečo,čo už ide za hranice zdravého úsudku a zmýšľania.
Ježiš nebol komik,ani herec,....ale niekto,kto ako stvorená bytosť,dokonalý človek zažíval ťažkú,životnú skúšku a vytrval v nej a tak obhájil "svojho Boha,svojho Otca". a tým dokázal že Adam /prvý človek/ bol dobre vytvorený,len zneužil svoju slobodnú vôľu a podľahol nenáročnej skúške ,na rozdiel od Ježiša.
Na fakt,že veľká časť sveta postráda zdravý úsudok poukazuje i Písmo na mnohých miestach....:" ale stali sa jalovými vo svojich úvahách a ich nerozumné srdce sa zatemnilo."
TROJICA-je výplod chorej mysle a odpadlíctvom od prísneho monoteizmu Písma.
👍: milky945
none
2

1. Shagara 20.10.2016, 01:19

Budem sa znovu opakovať. Aj sami trinitári poukazujú,že trojica/táto náuka/ je "je rozumom nepochopiteľná". A to skutočne je. A preto sa nedá dokázať ani Písmom! Skutočnosť je taká,že najprv sa prijala táto filozofická náuka a až potom sa hľadala pre ňu podpora v Písme.
Samozrejme,takýmto nepoctivým spôsobom môžme obhájiť každý nezmysel.
A že to je nezmysel poukážem na to čo som už spomínal-Pokúšanie Ježiša Krista.
Biblia hovorí: „Boha nemožno pokúšať zlými vecami, ....".
A je t...

20.10.2016, 01:31
Podal trinitárov to vlastne muselo byť divadlo, pokúšanie Ježiša na púšti. To by ale znamenalo, že sa postil a trpel teda zbytočne, lebo aj tak pokúšaný byť nemohol. Ale ja si nemyslím žeby Boh dopustil na svojho milovaného syna takú skúšku spojenú s veľkým utrpením, veď sa 40 dní postil, ak by to nemalo svoje opodstatnenie. Ale to pokúšanie malo opodstatnenie vtedy, ak Ježiš mohol byť pokúšaný, teda mohol si zvoliť aj zlé. On si vyvolil to dobré, nasledovať Boha a iba jemu preukazovať vernosť, čím sa osvedčil že je dokonalým Božím synom a dal nám aj príklad aby sme ho následovali.
👍: milky945 , Shagara
none
3

2. 20.10.2016, 01:31

Podal trinitárov to vlastne muselo byť divadlo, pokúšanie Ježiša na púšti. To by ale znamenalo, že sa postil a trpel teda zbytočne, lebo aj tak pokúšaný byť nemohol. Ale ja si nemyslím žeby Boh dopustil na svojho milovaného syna takú skúšku spojenú s veľkým utrpením, veď sa 40 dní postil, ak by to nemalo svoje opodstatnenie. Ale to pokúšanie malo opodstatnenie vtedy, ak Ježiš mohol byť pokúšaný, teda mohol si zvoliť aj zlé. On si vyvolil to dobré, nasledovať Boha a iba jemu preukazovať vernosť, ...

20.10.2016, 01:58
2 súhlasím. Ale zvoliť si miesto zla dobro,môže len stvorená bytosť. Boh nemá takú voľbu. Boh vždy koná v súlade so svojimi vlastnosťami/láskou,spravodlivosťou,múdrosťou/, a nikdy si nemôže vyvoliť zlo.
Ježiš túto možnosť mal,aj preto bol nazvaný "posledný Adam",keď ukázal v oveľa náročnejšej skúške lojálnosť Bohu, čo bolo niečo iné,ako v prípade "prvého Adama".
Ježiš tak obhájil Boží "výrobok",dokonalého človeka/Adama/,ktorý len urobil zlú voľbu. A to malo svoje príčiny. Príčiny malo aj to,prečo Ježiš nezlyhal v oveľa náročnejšej skúške. Už to tak je. Niekto má vieru,lásku a vie robiť múdre rozhodnutia a správne využiť svoju slobodnú vôľu. A niekto tieto veci nemá,.....a aj to má svoje príčiny. Veriaci,neveriaci sa stávame v procese života,výchovy.
none
17

2. 20.10.2016, 01:31

Podal trinitárov to vlastne muselo byť divadlo, pokúšanie Ježiša na púšti. To by ale znamenalo, že sa postil a trpel teda zbytočne, lebo aj tak pokúšaný byť nemohol. Ale ja si nemyslím žeby Boh dopustil na svojho milovaného syna takú skúšku spojenú s veľkým utrpením, veď sa 40 dní postil, ak by to nemalo svoje opodstatnenie. Ale to pokúšanie malo opodstatnenie vtedy, ak Ježiš mohol byť pokúšaný, teda mohol si zvoliť aj zlé. On si vyvolil to dobré, nasledovať Boha a iba jemu preukazovať vernosť, ...

20.10.2016, 12:56
Ludwig, a čo keď je to tak, že Slovo sa stalo telom, Boh sa stal človekom, aby ako človek prekonal utrpenie, smrť... stal sa plnohodnotným človekom so všetkým čo k človečenstvu patrí - strach, pochybnosti... Stal sa trpiacim smrteľným človekom, aby ako človek, premohol utrpenia a zvíťazil nad smrťou a tým otvoril, ukázal cestu a takto, svojim ľudským utrpením, smrťou a ich porážkou, nie ako Boh, ale ako človek, umožnil i hriešnemu ľudstvu zvíťaziť nad utrpením a smrťou... Boh sa modlil k sebe ako človek, ktorým sa stal preto, lebo natoľko miloval človeka... dal nám príklad ako niesť svoj kríž... ak by bol Ježiš „len“ anjelom, potom by predsa nemohol napríklad mať moc odpúšťať hriechy, nemohol by „meniť“ "Oko za oko a zub za zub“ na „Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé“... ako by anjel mohol meniť čokoľvek na Božích zákonoch... aký význam by malo „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, anjelovi ste urobili."?
Kde končia hranice zdravého rozumu? ...hranice nášho poznania končia tam, kde začína nadzmyslovo – transcendentno, tam kde začína „súcno božstva“... Na týchto hraniciach však nekončí myslenie. Môžeme sa mocou svojho rozumu (i vierou... ), jeho špekuláciami, dostať ponad zmyslový svet. Hranice zdravého rozumu končia tam, kde sa tieto špekulácie prezentujú ako nespochybniteľná pravda. Sú tam, kde napríklad sa „trinitárska“ špekulácia stavia nad „archanjelskú“ a opačne.... tam, kde vyznávači jednej či druhej vysmievajú, urážajú, dehonestujú svojich oponentov... keď sa jedna či druhá, stavia do pozície jedinej pravdy...
none
18

17. J.Tull 20.10.2016, 12:56

Ludwig, a čo keď je to tak, že Slovo sa stalo telom, Boh sa stal človekom, aby ako človek prekonal utrpenie, smrť... stal sa plnohodnotným človekom so všetkým čo k človečenstvu patrí - strach, pochybnosti... Stal sa trpiacim smrteľným človekom, aby ako človek, premohol utrpenia a zvíťazil nad smrťou a tým otvoril, ukázal cestu a takto, svojim ľudským utrpením, smrťou a ich porážkou, nie ako Boh, ale ako človek, umožnil i hriešnemu ľudstvu zvíťaziť nad utrpením a smrťou... Boh sa modlil k sebe ak...

20.10.2016, 13:09
Vieme však že Slovo bolo Bohom splodené, zrodené. A tiež vieme že Boh je večný a nie zrodený. Slovo je teda božské, Bohom splodené, ale nie Boh sám. Moc ktorú Kristus mal, vrátane moci odpúšťať hriechy, dostal od Otca. Povedal že mu moc bola daná. Boh je však Všemohúci a nikto mu nemôže moc udelovať, on neobmedzenú moc má, vyplýva z Jeho Všemohúcnosti. Medzi Otcom a synom sú rozdiely. Atribúty a vlastnosti patriace výhradne Bohu má len Otec, a ja to nebudem ignorovať. Len Otec je večný a nezrodený, len Otec je Všemohúci, len Otec je Vševedúci. Syn nepozná deň kedy príde znova na zem, o tom dni a hodine vie len Otec. Teda synove poznanie závisí od toho čo mu Otec zjaví. O Bohu je písané že všetko koná podla rady svojej vôle. Syn však zdôraznoval že neprišiel plniť svoju vôlu, ale vôlu Boha ktorý ho poslal. A takto by som mohol pokračovať. Neviem prečo by som mal teda povinne prijať trojičné chápanie Boha, keď vidím nezrovnalosti medzi Písmom a tvrdením trinitárov? A myslíš že druhá strana je schopná nejakého kompromisu? Prečo oni nemôžu akceptovať prostú biblickú vieru v jedného Boha a v jeho syna Ježiša Krista, bez toho, aby sme zachádzali do zbytočných diskusií o tom či je druhou božskou osobou a či je Boh trojjediný?
none
19

18. 20.10.2016, 13:09

Vieme však že Slovo bolo Bohom splodené, zrodené. A tiež vieme že Boh je večný a nie zrodený. Slovo je teda božské, Bohom splodené, ale nie Boh sám. Moc ktorú Kristus mal, vrátane moci odpúšťať hriechy, dostal od Otca. Povedal že mu moc bola daná. Boh je však Všemohúci a nikto mu nemôže moc udelovať, on neobmedzenú moc má, vyplýva z Jeho Všemohúcnosti. Medzi Otcom a synom sú rozdiely. Atribúty a vlastnosti patriace výhradne Bohu má len Otec, a ja to nebudem ignorovať. Len Otec je večný a nezrode...

20.10.2016, 13:53
Ludwig, nikde netvrdím, že máš prijať trojičné chápanie Boha, dokonca povinne... asi si si nevšimol, že rovnako kritizujem (obhajujem... ) jednu špekuláciu ako i druhú... okrem toho som predsa neveriaci pes... domnievaš sa vari, že by som, presviedčal niekoho vo vieru v akúkoľvek vieru... Mohol by som Ti vo všetkom čo si písal oponovať.... napríklad Slovo nebolo Bohom splodené, zrodené, ale bolo u Neho vždy, tak ako i Kristus (Duch svätý... )... iste má to svoje medzery, rovnako však i špekulácia, že Kristus je anjelom, či "len" Syn Boha a človeka... - ergo poloboh...
To čo sa snažím povedať je, že ide o číre rozumové špekulácie, ktoré sa netýkajú prikázaní... nikde nemáš prikázané, že máš pátrať po Božej podstate, ktorá je rozumom neuchopiteľná. Asi by sa dali nájsť i verše, z ktorých uvedené vyplýva (nechce sa mi hľadať) a čo je najhoršie (vôbec nie to, že jedni veria jednej a druhý druhej, že tú ktorú považujú za pravdu... ), ako som už písal, jedna či druhá sa stavia do pozície (nie subjektívnej, ale objektívnej... ) jedine možnej pravdy, rovnako platnej pre všetkých a vytvára zdroj až nenávisti človeka k človeku...
none
20

19. J.Tull 20.10.2016, 13:53

Ludwig, nikde netvrdím, že máš prijať trojičné chápanie Boha, dokonca povinne... asi si si nevšimol, že rovnako kritizujem (obhajujem... ) jednu špekuláciu ako i druhú... okrem toho som predsa neveriaci pes... domnievaš sa vari, že by som, presviedčal niekoho vo vieru v akúkoľvek vieru... Mohol by som Ti vo všetkom čo si písal oponovať.... napríklad Slovo nebolo Bohom splodené, zrodené, ale bolo u Neho vždy, tak ako i Kristus (Duch svätý... )... iste má to svoje medzery, rovnako však i š...

20.10.2016, 14:01
Ale ten tlak je vyvíjaný predovšetkým zo strany majority. Trinitári vyhlasujú že prijatie dogmy o trojjedinosti je podmienkou kresťanskej viery a bodka. Ja nepotrebujem pátrať po tak ťažkých a neprístupných otázkach ako je Božia podstata Krista. Nikto ale nerešpektuje moju vieru v Boha a Jeho syna. Ja predsa netvrdím že je Ježiš archanjel. Mne stačí biblické Boží jednorodený syn a viac vedieť nepotrebujem. Verím že táto viera stačí k tomu aby mohol človek Krista správe následovať. Oni žiadajú odo mňa viac, kľaňať sa trojici (bohov). Pre mňa je to neprípustné.
none
22

20. 20.10.2016, 14:01

Ale ten tlak je vyvíjaný predovšetkým zo strany majority. Trinitári vyhlasujú že prijatie dogmy o trojjedinosti je podmienkou kresťanskej viery a bodka. Ja nepotrebujem pátrať po tak ťažkých a neprístupných otázkach ako je Božia podstata Krista. Nikto ale nerešpektuje moju vieru v Boha a Jeho syna. Ja predsa netvrdím že je Ježiš archanjel. Mne stačí biblické Boží jednorodený syn a viac vedieť nepotrebujem. Verím že táto viera stačí k tomu aby mohol človek Krista správe následovať. Oni žiadajú od...

20.10.2016, 14:22
Ludwig, akože nikto nerešpektuje Tvoju vieru? ...ja ju rešpektujem ...pokiaľ viem i katolíci, napriek tomu, že v podstate súhlasím s Tvojou kritikou na ich adresu (pokúsim sa to vytmaviť Astaxovi...), nežiadajú od Teba klaňať sa trojici (trojjedinému Bohu, nie trojici bohov...) a za kresťanov považujú i protestantov... poznám mnohých katolíkov, ktorí nijako nebazírujú na "trojjedinosti", respektíve nepovažujú za podmienku kresťanstva - majú k tomu podobný prístup ako je ten Tvoj...
none
23

22. J.Tull 20.10.2016, 14:22

Ludwig, akože nikto nerešpektuje Tvoju vieru? ...ja ju rešpektujem ...pokiaľ viem i katolíci, napriek tomu, že v podstate súhlasím s Tvojou kritikou na ich adresu (pokúsim sa to vytmaviť Astaxovi...), nežiadajú od Teba klaňať sa trojici (trojjedinému Bohu, nie trojici bohov...) a za kresťanov považujú i protestantov... poznám mnohých katolíkov, ktorí nijako nebazírujú na "trojjedinosti", respektíve nepovažujú za podmienku kresťanstva - majú k tomu podobný prístup ako je ten Tvoj......

20.10.2016, 14:27
Tull, a by sme tolerovali nepochopenie trojjedinnosti, ešťe by sa nič zle nedialo.....Horsie je že ludia čo neveria v trojjedinnost, neveria že aj clovek ma ducha, ktorý nikdy neumiera, a to je horsie.....Bozie slovo tvrdi niečo iné.....
Tito ludia odmietaju božieho ducha ako osobu.....
👍: J.Tull
none
25

23. 20.10.2016, 14:27

Tull, a by sme tolerovali nepochopenie trojjedinnosti, ešťe by sa nič zle nedialo.....Horsie je že ludia čo neveria v trojjedinnost, neveria že aj clovek ma ducha, ktorý nikdy neumiera, a to je horsie.....Bozie slovo tvrdi niečo iné.....
Tito ludia odmietaju božieho ducha ako osobu.....

20.10.2016, 14:32
veriaci-4- nič nevieš, ty len veríš. A už vôbec netáraj o tom čo povedal Boh.Všetko máš len od takých nešťastníkov ako si ty.A dovolávať sa pravdy od tých čo tu už nie sú je primitivizmus používaný už tisícročia.
none
27

25. havran 20.10.2016, 14:32

veriaci-4- nič nevieš, ty len veríš. A už vôbec netáraj o tom čo povedal Boh.Všetko máš len od takých nešťastníkov ako si ty.A dovolávať sa pravdy od tých čo tu už nie sú je primitivizmus používaný už tisícročia.

20.10.2016, 14:36
havran, ty tomu nerozumieš....to že neveríš ti neberiem.....Myslím že nestastník si ty.....
Maš potrebu sa montovať do náboženských tém? a poukazovať akí su tí čo uverili, nešťastníci?
none
31

23. 20.10.2016, 14:27

Tull, a by sme tolerovali nepochopenie trojjedinnosti, ešťe by sa nič zle nedialo.....Horsie je že ludia čo neveria v trojjedinnost, neveria že aj clovek ma ducha, ktorý nikdy neumiera, a to je horsie.....Bozie slovo tvrdi niečo iné.....
Tito ludia odmietaju božieho ducha ako osobu.....

20.10.2016, 14:42
veriaci-4, súhlasím, len nemôžeš zovšeobecňovať ... dokonca si myslím, že Tvoja kritika sa týka viac výnimiek, že RKC oficiálne takto neuvažuje ... žiaľ podobne súdia i mnohí protestanti, ktorí kritizujú trinitárstvo...
none
35

31. J.Tull 20.10.2016, 14:42

veriaci-4, súhlasím, len nemôžeš zovšeobecňovať ... dokonca si myslím, že Tvoja kritika sa týka viac výnimiek, že RKC oficiálne takto neuvažuje ... žiaľ podobne súdia i mnohí protestanti, ktorí kritizujú trinitárstvo...

20.10.2016, 14:53
Nechaj si tú trojjedinosť od neho vysvetliť Tull. Možno uvidíš tú toleranciu pre nepochopenie. U mňa mu vydržala dosť krátko...
none
43

35. 20.10.2016, 14:53

Nechaj si tú trojjedinosť od neho vysvetliť Tull. Možno uvidíš tú toleranciu pre nepochopenie. U mňa mu vydržala dosť krátko...

20.10.2016, 16:00
ty nechceš vysvetliť trojjedinnost, to je ten problém....niekde si písal ,že k vôli tomu by si aj na hranicu išiel, alebo niečo také...
none
57

23. 20.10.2016, 14:27

Tull, a by sme tolerovali nepochopenie trojjedinnosti, ešťe by sa nič zle nedialo.....Horsie je že ludia čo neveria v trojjedinnost, neveria že aj clovek ma ducha, ktorý nikdy neumiera, a to je horsie.....Bozie slovo tvrdi niečo iné.....
Tito ludia odmietaju božieho ducha ako osobu.....

26.10.2016, 07:43
26,......veriaci,ak je niekto kresťan tak môže mať Božieho ducha. To je úplne logické a biblické. Ale ty hovoríš o nesmrteľnej duši a tú akokoľvek by si hľadal v Písmach,tak ju tam nenájdeš. Môžme ťa otestovať,....nájdi jeden text,kde sa píše že je nejaká nesmrteľná duša/nehmotná/,ktorá nezomiera.
A Boží svätý duch nie je osoba a nikdy nebola. Iba Božia sila,ktorá je v Písmach na pár miestach personifikovaná,čo je úplne bežné v Biblii,kde sa často neživé veci zosobňujú,personifikujú.
none
24

22. J.Tull 20.10.2016, 14:22

Ludwig, akože nikto nerešpektuje Tvoju vieru? ...ja ju rešpektujem ...pokiaľ viem i katolíci, napriek tomu, že v podstate súhlasím s Tvojou kritikou na ich adresu (pokúsim sa to vytmaviť Astaxovi...), nežiadajú od Teba klaňať sa trojici (trojjedinému Bohu, nie trojici bohov...) a za kresťanov považujú i protestantov... poznám mnohých katolíkov, ktorí nijako nebazírujú na "trojjedinosti", respektíve nepovažujú za podmienku kresťanstva - majú k tomu podobný prístup ako je ten Tvoj......

20.10.2016, 14:29
Mýliš sa. Astax to nerešpektuje v takom zmysle ako si myslíš. On je ochotný so mnou slušne diskutovať, čoho si vážim, ale moja viera je preňho herézou. A heréza je cesta do zatratenia, podľa učenia jeho cirkvi. Rovnaký postoj majú ku mne aj protestanti. Miestny zvlášť...Za kresťana ma nepovažujú ani prví ani druhí, ak si si toho nepovšimol...Ale to ma vlastne trápi nemusí. Len to často znemožńuje normálnu diskusiu, lebo veľakrát mi tu bolo naznačené, či priamo povedané, že ako nekresťan mám držať hubu...
none
34

24. 20.10.2016, 14:29

Mýliš sa. Astax to nerešpektuje v takom zmysle ako si myslíš. On je ochotný so mnou slušne diskutovať, čoho si vážim, ale moja viera je preňho herézou. A heréza je cesta do zatratenia, podľa učenia jeho cirkvi. Rovnaký postoj majú ku mne aj protestanti. Miestny zvlášť...Za kresťana ma nepovažujú ani prví ani druhí, ak si si toho nepovšimol...Ale to ma vlastne trápi nemusí. Len to často znemožńuje normálnu diskusiu, lebo veľakrát mi tu bolo naznačené, či priamo povedané, že ako nekresťan mám drža...

20.10.2016, 14:53
Ludwig, heréza ešte nemusí byť, podľa dnešnej RKC, cesta do zatratenia... slušná diskusia má svoj význam, napríklad môže viesť k porozumeniu toho druhého, pričom vôbec nie je potrebné, aby sme prijali akýsi kompromis medzi vierou a vierou, či dokonca "prešli na druhú stranu"... pokiaľ Ti môžem poradiť, sústreď sa na argument a nie na nadávky, osobu... neslušnosti spla****, vypľuj...
none
36

34. J.Tull 20.10.2016, 14:53

Ludwig, heréza ešte nemusí byť, podľa dnešnej RKC, cesta do zatratenia... slušná diskusia má svoj význam, napríklad môže viesť k porozumeniu toho druhého, pričom vôbec nie je potrebné, aby sme prijali akýsi kompromis medzi vierou a vierou, či dokonca "prešli na druhú stranu"... pokiaľ Ti môžem poradiť, sústreď sa na argument a nie na nadávky, osobu... neslušnosti spla****, vypľuj...

20.10.2016, 14:55
Ty máš pocit že miestne diskusie niekam vedú? Že prinášajú niečo užitočné? To si ich skús pozornejšie prejsť. Ja v nich vidím skôr zákopovú vojnu, kde sa veľa strieľa ale nikto sa nepohne ani o meter...
👍: Shagara
none
37

36. 20.10.2016, 14:55

Ty máš pocit že miestne diskusie niekam vedú? Že prinášajú niečo užitočné? To si ich skús pozornejšie prejsť. Ja v nich vidím skôr zákopovú vojnu, kde sa veľa strieľa ale nikto sa nepohne ani o meter...

20.10.2016, 14:57
...a najpoužívanejšími zbraňami sú copy/paste tých istých textov...
none
38

36. 20.10.2016, 14:55

Ty máš pocit že miestne diskusie niekam vedú? Že prinášajú niečo užitočné? To si ich skús pozornejšie prejsť. Ja v nich vidím skôr zákopovú vojnu, kde sa veľa strieľa ale nikto sa nepohne ani o meter...

20.10.2016, 15:07
Nemusia nikam viesť. Ale človek si aspoň ujasní čo za ľudia ho obklopujú v súčasnej spoločnosti
none
41

36. 20.10.2016, 14:55

Ty máš pocit že miestne diskusie niekam vedú? Že prinášajú niečo užitočné? To si ich skús pozornejšie prejsť. Ja v nich vidím skôr zákopovú vojnu, kde sa veľa strieľa ale nikto sa nepohne ani o meter...

20.10.2016, 15:30
Ludwig, ... predstav si, že mám ....vraj niekedy i motyka vystrelí... mám pocit, že predsa sa len nájdu diskutéri, ktorým vzájomná výmena názorov niečo priniesla, obohatila ich... vedel by som menovať (napr. seba... ), ale nebolo by to fér... možno, ak sa odosobníš, povznesieš nad neokrôchanosti, ešte i od hulváta sa môžeš niečo pozitívne dozvedieť... ...ide o to byť otvoreným, nie zakopaným...
none
42

41. J.Tull 20.10.2016, 15:30

Ludwig, ... predstav si, že mám ....vraj niekedy i motyka vystrelí... mám pocit, že predsa sa len nájdu diskutéri, ktorým vzájomná výmena názorov niečo priniesla, obohatila ich... vedel by som menovať (napr. seba... ), ale nebolo by to fér... možno, ak sa odosobníš, povznesieš nad neokrôchanosti, ešte i od hulváta sa môžeš niečo pozitívne dozvedieť... ...ide o to byť otvoreným, nie zakopaným...

20.10.2016, 15:39
Odkopať sa ale nemôžeš natoľko, aby si v mene ekumenizmu a tolerancie kráčal po inej ceste než po tej, ktorú považuješ za správnu. Je mnoho vecí ktorým nerozumiem a priznám si to, ale plodný dialóg z ktorého sa možno poučiť môže prebiehať iba vtedy, ak sa diskutujúci o viere zhodnú aspoň na istých základoch vo svojom vierovyznaní. V opačnom prípade to skončí nepriateľskou konfrontáciou dvoch vierovyzaní. A tým základom je pre väčšinu kresťanov práve trojjedinosť Boha a nesmrteľnosť duše (tým pádom aj večné muky v pekle). Ak toto neuznávam, tak som pre väčšinu v pozícii protivníka a diskusia má jediný účel, presvedčiť ma o mojom omyle.
none
46

34. J.Tull 20.10.2016, 14:53

Ludwig, heréza ešte nemusí byť, podľa dnešnej RKC, cesta do zatratenia... slušná diskusia má svoj význam, napríklad môže viesť k porozumeniu toho druhého, pričom vôbec nie je potrebné, aby sme prijali akýsi kompromis medzi vierou a vierou, či dokonca "prešli na druhú stranu"... pokiaľ Ti môžem poradiť, sústreď sa na argument a nie na nadávky, osobu... neslušnosti spla****, vypľuj...

21.10.2016, 09:37
J.Tull, Ludwig
Vytmav mi čo musíš. Ale nie som si vedomí toho, že by som na Ludwiga vyvíjal nejaký druh nátlaku, aby prijal vieru v Trojjedinosť Boha inak bude zatratený. Ak to tak vnímal, tak sa za to ospravedlňujem.

Mojou úlohou ani nie je presviedčať niekoho o pravdivosti zjavenia a ani sa to nedá. Taktiež som napísal, že predomňou sa nemusí nikto obhajovať ani Ludwig, lebo ja nie som sudca. Ja nikoho nesúdim veď je napísané " Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám"
Kristus je sudca. A on sám povedal, že neprišiel súdiť ale ak súdi, jeho súd je spravodlivý. No každý sa ukáže pred jeho súdnou stolicou.

Mojím cieľom v tejto diskusii bolo skôr ukázať na dôvody, prečo sa mne a taktiež Cirkvi javí plne biblicky viera v božstvo Ježiša Krista. Chcel som podať vysvetlenie daných "rozporuplných" veršov. Napr. ako Ludwig spomína "Počiatok" Slova. Z môjho pohľadu "počiatok" nemôže existovať vo večnosti. Ak bol Kristus u Boha prv ako bol svet, tak potom musel byť vo večnosti, lebo čas sa začal rátať od stvorenia sveta.
Taktiež Ludwig hovorí o Ježišovi: "prvorodený zo všetkého stvorenia" no podľa môjho názor pochopil zle dané verše. Ježiš je síce prvorodený zo všetkého stvorenia, no nie v rámci tvorstva ale v rámci smrti a zmŕtvychvstania. Podľa môjho názoru to jasne vyplýva z ďalších veršov Kol a taktiež Rim. Nejdem to znovu písať, nakoľko som to už aj tak veľa krát opakoval.

Týmto som nechcel obnoviť diskusiu, len som chcel poukázať na rôznosť interpretácii. To je dôvod, prečo som viac krát písal, aké treba dodržiavať "princípy" pri chápaní Písma. Každý chápe do takej miery, do akej je mu dané pochopiť. Jeden viac, druhý menej.
Tiež súhlasím s J.Tull-om, že za určitých okolností môže byť diskusia prínosná pre obe strany.

Ludwig
Ešte sa vrátim k tej ne-viere. Samozrejme nemôžem povedať, že súhlasím s tvojou ne-vierou v Syna Božieho ale to neznamená, že ju nerešpektujem. Nepovažujem ťa za zatratenca, ak neuveríš v Ježiša ako Boha. To ani Cirkev neurčuje ale vždy hlása, že Božie cesty pre spásu človeku sú pre nás nepochopiteľné. Cirkev naopak v tejto dobe upriamuje každého aj ne-člena Rímskej Cirkvi k Božiemu milosrdenstvu. A samotné písmo nám o tom hovorí "Bez milosrdenstva čaká súd na toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Milosrdenstvo však víťazí nad súdom" Preto my nemôžeme určovať kritéria spásy.

Diskusiu v tomto duchu som viedol už pár krát aj s tunajšími kresťanmi. Kde mi bola vyčítaná ideológia. podľa nich New Age , že človek sa môže spasiť aj bez osobnej viery v Krista. Ja som tvrdil, že áno, tak ako to učí Cirkev. No nenašiel som pochopenie z ich strany. Podobne to nechápu ani mnohí Katolíci, ktorí tvrdia to čo tunajší kresťania. Samozrejme týmto som nechcel negovať význam krstu a viery. Chcel som len poukázať, že to nie je v kompetencii človeka, aby hovoril kto bude a kto nebude spasený.

"Ja čo verím že biblia je Božím slovom, len niektoré verše inak chápem, som nepriateľom a vrhali sa tu na mňa ako sršne"
Vedz, že ani v mojom prípade to nebolo inak. Ked som viackrát zastával a obraňoval náuku Katolíckej Cirkvi mnohí sa tu na mňa vrhli a skutočne som mal pocit, že skoro celé diskusné fórum sa spolčilo proti mne.

A J.Tull skutočne neviem, či sa vyjadrím ešte k "príčinám moderného ateizmus" z viacerých dôvodov. Možno áno, možno nie.
none
47

46. Astax1 21.10.2016, 09:37

J.Tull, Ludwig
Vytmav mi čo musíš. Ale nie som si vedomí toho, že by som na Ludwiga vyvíjal nejaký druh nátlaku, aby prijal vieru v Trojjedinosť Boha inak bude zatratený. Ak to tak vnímal, tak sa za to ospravedlňujem.

Mojou úlohou ani nie je presviedčať niekoho o pravdivosti zjavenia a ani sa to nedá. Taktiež som napísal, že predomňou sa nemusí nikto obhajovať ani Ludwig, lebo ja nie som sudca. Ja nikoho nesúdim veď je napísané " Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdi...

21.10.2016, 10:37
Astax1, došlo k nedorozumeniu... moja chyba, za ktorú sa ospravedlňujem, predpokladal som, že smajlík " " bude stačiť... „vytmavím Ti to“ som nemyslel voči Tvojej osobe (mimochodom vážim si Tvoj nasledovaniahodný spôsob argumentácie... ), ale ako predstaviteľovi katolíckej cirkvi (pričom ani tak to nebolo myslené v zlom, ale ako odľahčenie...) moje námietky sa týkajú trojjedinosti len nepriamo (k nej si prečítaj „20“). Nebudem to tu rozoberať. Diskutujem s Tebou o tom v odkaz
none
59

46. Astax1 21.10.2016, 09:37

J.Tull, Ludwig
Vytmav mi čo musíš. Ale nie som si vedomí toho, že by som na Ludwiga vyvíjal nejaký druh nátlaku, aby prijal vieru v Trojjedinosť Boha inak bude zatratený. Ak to tak vnímal, tak sa za to ospravedlňujem.

Mojou úlohou ani nie je presviedčať niekoho o pravdivosti zjavenia a ani sa to nedá. Taktiež som napísal, že predomňou sa nemusí nikto obhajovať ani Ludwig, lebo ja nie som sudca. Ja nikoho nesúdim veď je napísané " Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdi...

26.10.2016, 08:01
49,.....celý problém RKC a jej dogiem je podla mnohých teológov v tom,že ona sama pochopila ,že prijala nebiblické,pohanské náuky a potom musela túto "nadprácu" zamaskovať,tieto ľudské,cirkevné náuky. A to tým ,že sa dodatočne hľadala pre ne podpora v Biblii.
Spomeniem opäť príklad v súvislosti so slovom -"jednosplodený"/jednorodený-monogenes/.
Kto vysvetlí,že ked sa píše o monogenes Izáka ,že to znamená ,že bol zrodený v čase a bol v zmysle........Grécke slovo pre „jednosplodený“ je definované ako „iba jediný svojho druhu“, „jediný člen určitého rodu či druhu“ alebo „jedinečný“.
A to platilo aj na Ježiša. Kde je v Písme uvedené,že monogenes Izáka/a iných ľudí/ je iné monogenes ako Ježišovo?
Aj preto cirkevní otcovia písali ,že "bol čas ,keď Ježiš neexistoval". Teda,že Ježiš nebol večný,ale bol splodený svojim otcom pred tým ako bol svet,vesmír,zem.
A je veľmi dôležité veriť podľa pravdy Božieho slova. Lebo ak verím,že Bohu/Otcovi/ je niekto rovný/Ježiš,duch svätý/,a nebola by to pravda,tak som modlár najväčšieho zrna. To nie je teda nejaká banalita,ale otázka najvyššieho významu.
Písmo hovorí na mnohých miestach o "jedinom,nerozdelenom Bohu,o výlučnej oddanosti jedinému Bohu a o tom ,že Jahvemu sa nikto nemôže rovnať."
Voľakedy RKC za omnoho menšie náukové rozdieli likvidovala odporcov,inovercov,heretikov.
none
58

34. J.Tull 20.10.2016, 14:53

Ludwig, heréza ešte nemusí byť, podľa dnešnej RKC, cesta do zatratenia... slušná diskusia má svoj význam, napríklad môže viesť k porozumeniu toho druhého, pričom vôbec nie je potrebné, aby sme prijali akýsi kompromis medzi vierou a vierou, či dokonca "prešli na druhú stranu"... pokiaľ Ti môžem poradiť, sústreď sa na argument a nie na nadávky, osobu... neslušnosti spla****, vypľuj...

26.10.2016, 07:46
37,....nie je to tak dávno,keď sa RKC vedela striktne vysporiadať s herézami. Sotva tu možno hovoriť o "porozumení".
Pravda je stále pravdou a lož je stále lžou.
none
48

24. 20.10.2016, 14:29

Mýliš sa. Astax to nerešpektuje v takom zmysle ako si myslíš. On je ochotný so mnou slušne diskutovať, čoho si vážim, ale moja viera je preňho herézou. A heréza je cesta do zatratenia, podľa učenia jeho cirkvi. Rovnaký postoj majú ku mne aj protestanti. Miestny zvlášť...Za kresťana ma nepovažujú ani prví ani druhí, ak si si toho nepovšimol...Ale to ma vlastne trápi nemusí. Len to často znemožńuje normálnu diskusiu, lebo veľakrát mi tu bolo naznačené, či priamo povedané, že ako nekresťan mám drža...

21.10.2016, 11:03
Ludwig, nechcel som sa vyjadrovať k tomu, že Ti nadávajú, urážajú... - dosť často sa ponosuješ... už som Ti písal, že asi niet diskutéra, ktorý by nebol oponentom pourážaný... spýtaj sa napr. Wokfeho, ako sa správa i voči nemu... mám sa znížiť k tomu, že Ti vyhľadám i urážky voči mne, či už zo strany mnohých veriacich, alebo i atestov...? - nechcel som sa vyjadrovať, neriešim, lebo je to len olejom do ohňa...
Ako vieš, že podľa Astaxa, učenia jeho cirkvi je heréza cesta do zatratenia? Mám iné poznatky... neviem ani kde si nabral, že katolíci, RKC, verí vo večné muky v pekle?
... oprávnenosť, zmysel komunikácie je i v ozrejmovaní si názorov a tým i k lepšiemu porozumeniu, zblíženiu, ktorému nám bránia naše predsudky a z nich vyplývajúce mylné názory o druhých...
none
29

22. J.Tull 20.10.2016, 14:22

Ludwig, akože nikto nerešpektuje Tvoju vieru? ...ja ju rešpektujem ...pokiaľ viem i katolíci, napriek tomu, že v podstate súhlasím s Tvojou kritikou na ich adresu (pokúsim sa to vytmaviť Astaxovi...), nežiadajú od Teba klaňať sa trojici (trojjedinému Bohu, nie trojici bohov...) a za kresťanov považujú i protestantov... poznám mnohých katolíkov, ktorí nijako nebazírujú na "trojjedinosti", respektíve nepovažujú za podmienku kresťanstva - majú k tomu podobný prístup ako je ten Tvoj......

20.10.2016, 14:39
Neber to prosím v zlom, ja ti žiadnu nepríjemnú pozornosť neprajem, ale je to zvláštne. Ja čo verím že biblia je Božím slovom, len niektoré verše inak chápem, som nepriateľom a vrhali sa tu na mňa ako sršne, zatiaľ čo ty spochybňuješ jej vierohodnosť, píšeš o prieniku filozofie a pohanských náboženstiev do Písma, a si pre "pravoverných" prijateľnejší ako ja...Potom aj tú "toleranciu" vnímaš inak. Ja žiadnu nevidím.
none
56

22. J.Tull 20.10.2016, 14:22

Ludwig, akože nikto nerešpektuje Tvoju vieru? ...ja ju rešpektujem ...pokiaľ viem i katolíci, napriek tomu, že v podstate súhlasím s Tvojou kritikou na ich adresu (pokúsim sa to vytmaviť Astaxovi...), nežiadajú od Teba klaňať sa trojici (trojjedinému Bohu, nie trojici bohov...) a za kresťanov považujú i protestantov... poznám mnohých katolíkov, ktorí nijako nebazírujú na "trojjedinosti", respektíve nepovažujú za podmienku kresťanstva - majú k tomu podobný prístup ako je ten Tvoj......

26.10.2016, 07:38
25,.......ale Jediný pravý Boh určite nie je "nad vecou"/ohľadom trojice/ tak ako ty! Je to porušenie 1 prikázania,modlárstvo a porušenie výlučnej oddanosti jedinému ,nerozdelenému Bohu,ktorému sa nikto nemôže rovnať.
none
21

19. J.Tull 20.10.2016, 13:53

Ludwig, nikde netvrdím, že máš prijať trojičné chápanie Boha, dokonca povinne... asi si si nevšimol, že rovnako kritizujem (obhajujem... ) jednu špekuláciu ako i druhú... okrem toho som predsa neveriaci pes... domnievaš sa vari, že by som, presviedčal niekoho vo vieru v akúkoľvek vieru... Mohol by som Ti vo všetkom čo si písal oponovať.... napríklad Slovo nebolo Bohom splodené, zrodené, ale bolo u Neho vždy, tak ako i Kristus (Duch svätý... )... iste má to svoje medzery, rovnako však i š...

20.10.2016, 14:11
Mimochodom nikde nie je priamo napísané že Slovo bolo u Boha vždy. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem, tak začína biblia. A Jánové Evanjelium začína slovami, Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Slovo "na počiatku" teda nemusí označovať večnosť. Počiatok môže znamenať počiatok Božieho stvorenia a ním je predsa Kristus. On je "prvorodený zo všetkého stvorenia" (Kol 1:15), "počiatok Božieho stvorenia" (Zj 3:14). Ale už to prosím ťa nechajme tak. Beztak je to nikam nevedúca diskusia.
👍: Shagara
none
26

21. 20.10.2016, 14:11

Mimochodom nikde nie je priamo napísané že Slovo bolo u Boha vždy. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem, tak začína biblia. A Jánové Evanjelium začína slovami, Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Slovo "na počiatku" teda nemusí označovať večnosť. Počiatok môže znamenať počiatok Božieho stvorenia a ním je predsa Kristus. On je "prvorodený zo všetkého stvorenia" (Kol 1:15), "počiatok Božieho stvorenia" (Zj 3:14). Ale už to prosím ťa nechajme t...

20.10.2016, 14:34
Och ty čudaku....vždy napíšeš svoj názor, a za tym nezabudneš......nechajme to už tak.....tak načo stale píšeš svoj naor,ked už milion krat si napísal, nechajme to tak?........Ludík,Ludík.....
none
28

21. 20.10.2016, 14:11

Mimochodom nikde nie je priamo napísané že Slovo bolo u Boha vždy. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem, tak začína biblia. A Jánové Evanjelium začína slovami, Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Slovo "na počiatku" teda nemusí označovať večnosť. Počiatok môže znamenať počiatok Božieho stvorenia a ním je predsa Kristus. On je "prvorodený zo všetkého stvorenia" (Kol 1:15), "počiatok Božieho stvorenia" (Zj 3:14). Ale už to prosím ťa nechajme t...

20.10.2016, 14:36
Ludwig, vedel by som Ti oponovať i v tomto... ale nechajme to tak, nie preto, že vlastne píšem to, čomu sám neverím, že sú to len moje snahy porozumieť trinitárskej špekulácii, ale preto, že podstata je v inom... nebudem sa opakovať... iba ak by Ti to ešte nedošlo...
none
33

28. J.Tull 20.10.2016, 14:36

Ludwig, vedel by som Ti oponovať i v tomto... ale nechajme to tak, nie preto, že vlastne píšem to, čomu sám neverím, že sú to len moje snahy porozumieť trinitárskej špekulácii, ale preto, že podstata je v inom... nebudem sa opakovať... iba ak by Ti to ešte nedošlo...

20.10.2016, 14:47
Aj ja by som ti mohol oponovať vo viaceých veciach. Ale zvlášť v tvojom prípade nechápem k čomu by to bolo dobré, keď ani neveríš. To už je len čisté filozofovanie a rozoberanie Písma z každej strany. To ja robiť nechcem.
none
39

33. 20.10.2016, 14:47

Aj ja by som ti mohol oponovať vo viaceých veciach. Ale zvlášť v tvojom prípade nechápem k čomu by to bolo dobré, keď ani neveríš. To už je len čisté filozofovanie a rozoberanie Písma z každej strany. To ja robiť nechcem.

20.10.2016, 15:12
Ludwig, takže nedošlo...... neverím v Boha, ale verím v prikázania, ktorým učil Ježiš... som neveriacim psom, ktorý šteká, keď sa mu vidí, že sa koná v protiklade, v rozpore s týmto učením... a vyvyšovanie sa, prezentovanie vlastnej (či prijatej...) viery, špekulácie, ako jedine možnej pravdy, pravdy nad všetky ostatné, ktorá je rovnako platná pre všetkých, je zlom... rozdeľuje ľudí a to bez toho, aby u nich bola aspoň snaha porozumieť blížnemu svojmu, ale vo svojej pýche vlastnenia pravdy - ktorá je však "len" vierou, často čírou špekuláciou - bez absencie pokory pred Pravdou (či už Božou, alebo pravdou ako ideálom poznania všetkého...), pokorou pred "morom nášho nevedenia" a v neposlednom rade pred pokorou dôstojnosti človeka, odsudzuje blížneho svojho, znevažuje, dehonestuje ho...
none
40

39. J.Tull 20.10.2016, 15:12

Ludwig, takže nedošlo...... neverím v Boha, ale verím v prikázania, ktorým učil Ježiš... som neveriacim psom, ktorý šteká, keď sa mu vidí, že sa koná v protiklade, v rozpore s týmto učením... a vyvyšovanie sa, prezentovanie vlastnej (či prijatej...) viery, špekulácie, ako jedine možnej pravdy, pravdy nad všetky ostatné, ktorá je rovnako platná pre všetkých, je zlom... rozdeľuje ľudí a to bez toho, aby u nich bola aspoň snaha porozumieť blížnemu svojmu, ale vo svojej pýche vlastnenia pravdy...

20.10.2016, 15:24
Myslím že došlo. Ale v tvojom poňatí (trošku to preženiem) by človek mal veriť všetkému a vlastne ničomu. Pravda môže by len jedna a existuje hranica medzi uvedomovaním si svojej malosti a neznalosti celej pravdy, a medzi odbočovaním od toho čomu verím. Kompromisy sa dajú robiť len do tej miery, pokiaľ človek nejedná proti svojmu svedomiu.
👍: Shagara
none
45

17. J.Tull 20.10.2016, 12:56

Ludwig, a čo keď je to tak, že Slovo sa stalo telom, Boh sa stal človekom, aby ako človek prekonal utrpenie, smrť... stal sa plnohodnotným človekom so všetkým čo k človečenstvu patrí - strach, pochybnosti... Stal sa trpiacim smrteľným človekom, aby ako človek, premohol utrpenia a zvíťazil nad smrťou a tým otvoril, ukázal cestu a takto, svojim ľudským utrpením, smrťou a ich porážkou, nie ako Boh, ale ako človek, umožnil i hriešnemu ľudstvu zvíťaziť nad utrpením a smrťou... Boh sa modlil k sebe ak...

20.10.2016, 23:50
"Stal sa trpiacim smrteľným človekom, aby ako človek, premohol utrpenia a zvíťazil nad smrťou a tým otvoril, ukázal cestu a takto, svojim ľudským utrpením, smrťou a ich porážkou, nie ako Boh, ale ako človek, umožnil i hriešnemu ľudstvu zvíťaziť nad utrpením a smrťou..." >> Nebol by to klam, kedze Boh je nesmrtelny, takze keby aj stokrat zomrel v ludskom tele, mal by istotu, ze nezomrie naozaj, ved je Boh?
Ako by mohol nevediet nieco, co taktiez nevedia anjeli ale len otec, pritom otec a syn je ten isty boh

Pride mi to "trosku" schizofrenne

Nehovoriac o modleni sa k samemu sebe, opustajuc sameho seba na krizi, pokorovanim sa sam pred sebou atd..


Mimochodom, neverim JS nauke, ze Jezis bol Anjelom, skor inou nebeskou bytostou..
My vieme o Bohu a anjeloch, to neznamena, ze vieme kto vsetko je v nebeskych sferach.
Vies este okrem kategorii Jezis je Anjel a Jezis je Boh, moze existovat este dalsia kategoria. Nevieme kto je Jezis, len vieme, ze je Bozi syn..
Ale su aj anjeli, aj ludia vykonavajuci jeho volu.
Presne tak aj Jezis vykonaval Boziu volu, az na to, ze najlepsie.. tak dobre, ako "zrkadlo" samotneho Boha..
Preto Ja a Boh jedno sme..
none
49

45. 20.10.2016, 23:50

"Stal sa trpiacim smrteľným človekom, aby ako človek, premohol utrpenia a zvíťazil nad smrťou a tým otvoril, ukázal cestu a takto, svojim ľudským utrpením, smrťou a ich porážkou, nie ako Boh, ale ako človek, umožnil i hriešnemu ľudstvu zvíťaziť nad utrpením a smrťou..." >> Nebol by to klam, kedze Boh je nesmrtelny, takze keby aj stokrat zomrel v ludskom tele, mal by istotu, ze nezomrie naozaj, ved je Boh?
Ako by mohol nevediet nieco, co taktiez nevedia anjeli ale len otec, pritom otec a syn...

21.10.2016, 11:05
Wolfe, nevieš, že pre Teba je povinné čítať všetky moje príspevky.. zabudol si na "22"...
none
50

49. J.Tull 21.10.2016, 11:05

Wolfe, nevieš, že pre Teba je povinné čítať všetky moje príspevky.. zabudol si na "22"...

21.10.2016, 11:22
Prepaaac
👍: J.Tull
none
51

50. 21.10.2016, 11:22

Prepaaac

21.10.2016, 11:41
Wolfe, je Ti odpustené ... veď, keď Boh odpúšťa, potom predsa je povinnosťou, aby človek človeku odpúšťal...
none
52

51. J.Tull 21.10.2016, 11:41

Wolfe, je Ti odpustené ... veď, keď Boh odpúšťa, potom predsa je povinnosťou, aby človek človeku odpúšťal...

21.10.2016, 11:45
boh odpúšťa ale ja nie...
none
53

52. 21.10.2016, 11:45

boh odpúšťa ale ja nie...

21.10.2016, 11:50
fajer, nosíš aj kolty prekliato nízko?
none
54

53. J.Tull 21.10.2016, 11:50

fajer, nosíš aj kolty prekliato nízko?

21.10.2016, 11:56
Presne nieco v tom style ma napadlo 🙂
odkaz

Tych hercov mam rad (aj ked jeden uz zomrel)
Je to lahky zaner, ale pride mi, ze je vyssie nez tie sucasne umele komedie
none
60

45. 20.10.2016, 23:50

"Stal sa trpiacim smrteľným človekom, aby ako človek, premohol utrpenia a zvíťazil nad smrťou a tým otvoril, ukázal cestu a takto, svojim ľudským utrpením, smrťou a ich porážkou, nie ako Boh, ale ako človek, umožnil i hriešnemu ľudstvu zvíťaziť nad utrpením a smrťou..." >> Nebol by to klam, kedze Boh je nesmrtelny, takze keby aj stokrat zomrel v ludskom tele, mal by istotu, ze nezomrie naozaj, ved je Boh?
Ako by mohol nevediet nieco, co taktiez nevedia anjeli ale len otec, pritom otec a syn...

26.10.2016, 08:09
48,....Wolfe ,už som písal ,že aj raní kresťania verili ,že Ježiš bol "anjel Najvyššieho,Pánov anjel, a archanjel",...atď.
Co myslíš,odkiaľ to vzali? Boli aj vtedy JS?
A neexistuje žiadna iná kategória iba-"anjel a Boh"! Samozrejme,aj v anjelskom svete je hierarchia/serafíni,cherubíni/,ale aj cherub je len anjel ,aj keď s veľkým postavením,tak ako Ježiš.
Ježiš je ale výnimočný v dvoch ohľadoch. obetoval sa za nás,a bol priamo stvorený Bohom.
A výraz -"Boží synovia"/ak myslíme na duchovné bytosti/ ,tak sa týka anjelov. Lebo tých je viac,a Ježiš je len jeden z nich. Aj tí sú "božskí",..."bohovia",...a predsa sú anjeli!
none
55

17. J.Tull 20.10.2016, 12:56

Ludwig, a čo keď je to tak, že Slovo sa stalo telom, Boh sa stal človekom, aby ako človek prekonal utrpenie, smrť... stal sa plnohodnotným človekom so všetkým čo k človečenstvu patrí - strach, pochybnosti... Stal sa trpiacim smrteľným človekom, aby ako človek, premohol utrpenia a zvíťazil nad smrťou a tým otvoril, ukázal cestu a takto, svojim ľudským utrpením, smrťou a ich porážkou, nie ako Boh, ale ako človek, umožnil i hriešnemu ľudstvu zvíťaziť nad utrpením a smrťou... Boh sa modlil k sebe ak...

26.10.2016, 07:35
20,......aj podľa starých ,historických záznamov,výraz - "Slovo",.....označovalo niekoho kto bol hovorcom niekoho/nejakého pána,nejakej autority. Teda,Ježiš bol synom svojho Otca,/"syn Najvyššieho"/,Všemohúceho Boha a prišiel na zem v jeho mene,a ako jeho hovorca. To nakoniec sám Ježiš často prízvukoval. On neprišiel "konať svoju vôľu",ale "Otcovú"!
A "neučil čo bolo jeho,ale čo bolo Otcové". Už len z týchto slov je zrejme,že Ježiš a Otec boli dve rozdielne osoby a nie jeden Boh.
Na druhej strane J Tull, zabúdaš ,že Ježiš bol aj Boh aj človek v jednej osobe/Bohočlovek-bez rozdelenia/. Tak učia trinitári!
Predstava ,že Boh človek môže byť pokúšaný,a že na chvíľu zabudne ,že je vlastníkom všetkého,že je absolútne dokonalý,a že Boha nemožno pokúšať,atď,......je úplne iluzórna a smiešna. Týmto sa len pripájaš k tým, ktorých jednoduchá logika nie je silnou stránkou.
Opakujem sa.......nikto do konca 3 storočia neveril v trojicu a Ježiš bol pre všetkých podriadenou/Bohu/ osobou a anjelom.
Teda,hned aj odpovedám na tú "archanjelskú špekuláciu". Boli to opäť cirkevní otcovia,apologéti,čo tvrdili ,že "Ježiš je anjel,archanjel a že bol stvorený Otcom,Všemohúcim Bohom"! Teda, toho "archanjela si JS nevymysleli,ale už dávno pred nimi na to poukazovali raní kresťania a i tí neskorší!
J Tull.....pravda je jednoduchá,.....to len pohanská filozoófia zamútila čisté vody pravdy.
none
64

55. Shagara 26.10.2016, 07:35

20,......aj podľa starých ,historických záznamov,výraz - "Slovo",.....označovalo niekoho kto bol hovorcom niekoho/nejakého pána,nejakej autority. Teda,Ježiš bol synom svojho Otca,/"syn Najvyššieho"/,Všemohúceho Boha a prišiel na zem v jeho mene,a ako jeho hovorca. To nakoniec sám Ježiš často prízvukoval. On neprišiel "konať svoju vôľu",ale "Otcovú"!
A "neučil čo bolo jeho,ale čo bolo Otcové". Už len z týchto slov je zrejme,že Ježiš a Otec boli dve rozdielne osoby a nie jeden Boh.
Na druh...

30.10.2016, 15:09
Shagara, prečítaj si "22"...
... pokiaľ vyčítaš "trinitárskej špekulkácii" pohanský vplyv, potom oveľa viac to platí o "archanjelskej" ... ktorá je v kresťanstve rovnako stará, obidve sú rovnako staré a rovnako pochádzajú od cirkevných otcov, apologétov...
none
65

64. J.Tull 30.10.2016, 15:09

Shagara, prečítaj si "22"...
... pokiaľ vyčítaš "trinitárskej špekulkácii" pohanský vplyv, potom oveľa viac to platí o "archanjelskej" ... ktorá je v kresťanstve rovnako stará, obidve sú rovnako staré a rovnako pochádzajú od cirkevných otcov, apologétov...

30.10.2016, 15:14
Shagara, asi si prehliadol nielen "22", ale i "20"... podstatu zopakujem:
Kde končia hranice zdravého rozumu? ...hranice nášho poznania končia tam, kde začína nadzmyslovo – transcendentno, tam kde začína „súcno božstva“... Na týchto hraniciach však nekončí myslenie. Môžeme sa mocou svojho rozumu (i vierou... ), jeho špekuláciami, dostať ponad zmyslový svet. Hranice zdravého rozumu končia tam, kde sa tieto špekulácie prezentujú ako nespochybniteľná pravda. Sú tam, kde napríklad sa „trinitárska“ špekulácia stavia nad „archanjelskú“ a opačne.... tam, kde vyznávači jednej či druhej vysmievajú, urážajú, dehonestujú svojich oponentov... keď sa jedna či druhá, stavia do pozície jedinej pravdy...
none
30

2. 20.10.2016, 01:31

Podal trinitárov to vlastne muselo byť divadlo, pokúšanie Ježiša na púšti. To by ale znamenalo, že sa postil a trpel teda zbytočne, lebo aj tak pokúšaný byť nemohol. Ale ja si nemyslím žeby Boh dopustil na svojho milovaného syna takú skúšku spojenú s veľkým utrpením, veď sa 40 dní postil, ak by to nemalo svoje opodstatnenie. Ale to pokúšanie malo opodstatnenie vtedy, ak Ježiš mohol byť pokúšaný, teda mohol si zvoliť aj zlé. On si vyvolil to dobré, nasledovať Boha a iba jemu preukazovať vernosť, ...

20.10.2016, 14:41
kazdy krestan, pokrstený Duchom Svatým je pokušaný, tak ako bol pokušaný Ježiš......
none
32

30. 20.10.2016, 14:41

kazdy krestan, pokrstený Duchom Svatým je pokušaný, tak ako bol pokušaný Ježiš......

20.10.2016, 14:42
O tom som predsa nepísal. Nepochopil si pointu.
none
61

30. 20.10.2016, 14:41

kazdy krestan, pokrstený Duchom Svatým je pokušaný, tak ako bol pokušaný Ježiš......

26.10.2016, 08:13
33,....to je pravda,ale stratilo by sa úplne rovnítko,keby Ježiš bol Boh. Ježiš bol náprotivok "prvého Adama",dokonalého človeka. A preto nemohol byť Všemohúci Boh a tak pokušenie môže byť iba u toho ,kto sa môže rozhodnúť pre dobro,alebo zlo. Ak by bol Ježiš Všemohúci Boh,túto voľbu by nemal. "Boha nemožno pokúšať"! Pochop túto jednoduchú pravdu!
none
69

2. 20.10.2016, 01:31

Podal trinitárov to vlastne muselo byť divadlo, pokúšanie Ježiša na púšti. To by ale znamenalo, že sa postil a trpel teda zbytočne, lebo aj tak pokúšaný byť nemohol. Ale ja si nemyslím žeby Boh dopustil na svojho milovaného syna takú skúšku spojenú s veľkým utrpením, veď sa 40 dní postil, ak by to nemalo svoje opodstatnenie. Ale to pokúšanie malo opodstatnenie vtedy, ak Ježiš mohol byť pokúšaný, teda mohol si zvoliť aj zlé. On si vyvolil to dobré, nasledovať Boha a iba jemu preukazovať vernosť, ...

31.10.2016, 20:21
Svojich strawmanov si nechaj k dlhým zimným večerom. ....Samozrejme, že Ježiš si mohol zvoliť aj zlé. A? -Dôležité je, že si ho nezvolil.
none
70

69. 31.10.2016, 20:21

Svojich strawmanov si nechaj k dlhým zimným večerom. ....Samozrejme, že Ježiš si mohol zvoliť aj zlé. A? -Dôležité je, že si ho nezvolil.

31.10.2016, 20:25
O Bohu je ale napísané, že ho nemožno pokúšať na zlé veci. Kto má možnosť zloliť si zlé ale môže byť pokúšaný. "Ak by bol Ježiš Všemohúci Boh,túto voľbu by nemal."
none
71

70. 31.10.2016, 20:25

O Bohu je ale napísané, že ho nemožno pokúšať na zlé veci. Kto má možnosť zloliť si zlé ale môže byť pokúšaný. "Ak by bol Ježiš Všemohúci Boh,túto voľbu by nemal."

31.10.2016, 22:38
Ex 17:2
Preto sa vadil ľud s Mojžišom, a vraveli: Dajte nám vody, aby sme pili! A Mojžiš im povedal: Prečo sa vadíte so mnou? Prečo pokúšate JHVH?

Ex 17:7
A nazval meno toho miesta Massa a Meríba, preto, že sa vadili synovia Izraelovi a preto, že pokúšali JHVH tým, že vraveli: Či je JHVH medzi nami, či nie je?

Num 14:22
tak isté je, že všetci mužovia, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som učinil v Egypte i na púšti, a pokúšali ma toto už desať ráz a neposlúchli môjho hlasu,

Dt 6:16
Nebudete pokúšať JHVH, svojho Boha, jako ste pokúšali v Masse.

...Už som ti tu o tom písal. Aj teraz si to prečítaš len preto, aby si s tým istým argumentom prišiel opäť o mesiac.
none
72

71. 31.10.2016, 22:38

Ex 17:2
Preto sa vadil ľud s Mojžišom, a vraveli: Dajte nám vody, aby sme pili! A Mojžiš im povedal: Prečo sa vadíte so mnou? Prečo pokúšate JHVH?

Ex 17:7
A nazval meno toho miesta Massa a Meríba, preto, že sa vadili synovia Izraelovi a preto, že pokúšali JHVH tým, že vraveli: Či je JHVH medzi nami, či nie je?

Num 14:22
tak isté je, že všetci mužovia, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som učinil v Egypte i na púšti, a pokúšali ma toto už desať ráz a n...

31.10.2016, 22:40
...čiže JHVH bol pokúšaný.

Tu máš ešte ďalšie texty:
Ž 78:18: A pokúšali silného Boha vo svojom srdci žiadajúc pokrm, po chuti svojej duše;
Ž 78:41: A znova a znova pokúšali silného Boha a Svätému Izraelovmu vymeriavali hranice.
Ž 78:56: Ale oni pokúšali a dráždili Boha, Najvyššieho, a neostríhali jeho svedoctiev,
Ž 95:9: kde ma pokúšali vaši otcovia; zkúsili ma aj videli moje dielo.
Ž 106:14: Potom sa ich zmocnila náramná žiadosť na púšti, a pokúšali silného Boha na pustine.
Iz 7:12: Ale Achaz povedal: Nebudem žiadať a nebudem pokúšať JeHoVaHa.
Mal 3:15: Preto teraz my blahoslavíme spurných, aj sa budujú tí, ktorí páchajú bezbožnosť, aj pokúšajú Boha a vše uniknú.
none
73

71. 31.10.2016, 22:38

Ex 17:2
Preto sa vadil ľud s Mojžišom, a vraveli: Dajte nám vody, aby sme pili! A Mojžiš im povedal: Prečo sa vadíte so mnou? Prečo pokúšate JHVH?

Ex 17:7
A nazval meno toho miesta Massa a Meríba, preto, že sa vadili synovia Izraelovi a preto, že pokúšali JHVH tým, že vraveli: Či je JHVH medzi nami, či nie je?

Num 14:22
tak isté je, že všetci mužovia, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som učinil v Egypte i na púšti, a pokúšali ma toto už desať ráz a n...

01.11.2016, 01:13
Vôbec si nepochopil myšlienku. Takže pokúšanie Ježiša na púšti bolo divadlo, bol pokúšaný hoci ho nebolo možné pokúšať? Ale v takom prípade si protirečíš, lebo si napísal "Samozrejme, že Ježiš si mohol zvoliť aj zlé." Tak mohol alebo nemohol, raz píšeš tak, raz tak...
none
74

73. 01.11.2016, 01:13

Vôbec si nepochopil myšlienku. Takže pokúšanie Ježiša na púšti bolo divadlo, bol pokúšaný hoci ho nebolo možné pokúšať? Ale v takom prípade si protirečíš, lebo si napísal "Samozrejme, že Ježiš si mohol zvoliť aj zlé." Tak mohol alebo nemohol, raz píšeš tak, raz tak...

01.11.2016, 02:26
Ešte raz: Pokúšali Izreeliti Boha?
none
7

1. Shagara 20.10.2016, 01:19

Budem sa znovu opakovať. Aj sami trinitári poukazujú,že trojica/táto náuka/ je "je rozumom nepochopiteľná". A to skutočne je. A preto sa nedá dokázať ani Písmom! Skutočnosť je taká,že najprv sa prijala táto filozofická náuka a až potom sa hľadala pre ňu podpora v Písme.
Samozrejme,takýmto nepoctivým spôsobom môžme obhájiť každý nezmysel.
A že to je nezmysel poukážem na to čo som už spomínal-Pokúšanie Ježiša Krista.
Biblia hovorí: „Boha nemožno pokúšať zlými vecami, ....".
A je t...

20.10.2016, 08:41
Trinitari si myslia, ze ked bol Boh v slabom tele, tak pokusany mohol byt
none
9

1. Shagara 20.10.2016, 01:19

Budem sa znovu opakovať. Aj sami trinitári poukazujú,že trojica/táto náuka/ je "je rozumom nepochopiteľná". A to skutočne je. A preto sa nedá dokázať ani Písmom! Skutočnosť je taká,že najprv sa prijala táto filozofická náuka a až potom sa hľadala pre ňu podpora v Písme.
Samozrejme,takýmto nepoctivým spôsobom môžme obhájiť každý nezmysel.
A že to je nezmysel poukážem na to čo som už spomínal-Pokúšanie Ježiša Krista.
Biblia hovorí: „Boha nemožno pokúšať zlými vecami, ....".
A je t...

20.10.2016, 10:38
Namiesto vytvárania nových tém mi radšej odpovedz na moje argumenty v odkaz
none
63

9. Astax1 20.10.2016, 10:38

Namiesto vytvárania nových tém mi radšej odpovedz na moje argumenty v http://www.diskusneforum.sk/tema/nebiblicka-trojica

26.10.2016, 09:27
10,....ja som tiež odpovedal. Ale to neboli žiadne argumenty! To bolo len plašenie drozdov!
none
4
20.10.2016, 08:01
jezis nie je mesias, slova z Biblie su vymyslene a prisposobene krestanmi
zidia by ti to vysvetlili po lopate a aj ti, ktori ziskali nobelove ceny, ze preco
lenze opovrhuju krestanmi tak isto, ako krestania zidmi
myslim si, ze maju na to obrovsky dovod
nedokoncil svoje dielo, nepostavil treti chram a atd.
poznas tie dovody krestan, vsak
none
5
20.10.2016, 08:02
mam krestanskych klamstiev a krestanskych siekt plne zuby
none
6
20.10.2016, 08:08
Tam kde končí zdravý rozum, začína vládnuť náboženstvo...a netreba sa o tom rozpisovať na celú stranu...
none
8
20.10.2016, 10:20
u mnohých (tí ktorých sa to týka sa tu nájdu) medzi nohami
none
10
20.10.2016, 11:12
1. Na DF ??????
none
11
20.10.2016, 11:21
12. bingooooo, milanko uhádol, vyhrávaš u mňa ďalšie pivo.......
none
14
20.10.2016, 11:31
15. ano vy ste tie motory čo nás ženú dopredu aj dozadu.......
none
15

14. majko1 20.10.2016, 11:31

15. ano vy ste tie motory čo nás ženú dopredu aj dozadu.......

20.10.2016, 11:37
Toš..idem nakopnút vrtulu a pádim co-to popohnat do mesta ...dajte si zatim fajčársku,paa
👍: majko1
none
16

15. Aranjes 20.10.2016, 11:37

Toš..idem nakopnút vrtulu a pádim co-to popohnat do mesta ...dajte si zatim fajčársku,paa

20.10.2016, 12:11
To ti bude tak kratko trvat, ty si flash? 🙂
none
44

16. 20.10.2016, 12:11

To ti bude tak kratko trvat, ty si flash? 🙂

20.10.2016, 18:00
19.. jak kedy ...no dneska by byli čekatelé zhúlení jak Jimi Hendrix
none
66
30.10.2016, 15:38
Tull, môžeš akokoľvek tvrdiť, že si neveriaci pes. Ak to neberieš len teoreticky, mám pocit, že je tu určitý posun k viere z tvojej strany. Tvrdím to po tom, čo ťa v posledných týždňoch čítam.
none
67

66. Slušný človek 30.10.2016, 15:38

Tull, môžeš akokoľvek tvrdiť, že si neveriaci pes. Ak to neberieš len teoreticky, mám pocit, že je tu určitý posun k viere z tvojej strany. Tvrdím to po tom, čo ťa v posledných týždňoch čítam.

31.10.2016, 05:06
Myslím si, že Bibliu a evanjeliu si technicky porozumel. Ešte tomu uveriť.
none
68

67. Slušný človek 31.10.2016, 05:06

Myslím si, že Bibliu a evanjeliu si technicky porozumel. Ešte tomu uveriť.

31.10.2016, 11:27
Slušný človek, domnievam, sa, že každý slušný človek, aj keď nemusí súhlasiť s mojim „technickým porozumením“, veľké výhrady k nemu mať nebude...
Nejde o posun k viere z mojej strany. Túto „vieru“ som mal už dávno predtým, než som vôbec začal tu diskutovať. „Čítam“ ju v mnohom v Ježišovom učení, ale i v Buddhovom, Konfúciovom, Lao-c'ovom... Jaspersovej, Feuerbachovej, Satrovej, Münzovej... filozofii... zo všetkých týchto učení, včítane kresťanského, trčí človečenstvo ako slama z topánok a táto „slama“ je mojou vierou... štekám, keď sa mi vidí, že ju niekto ignoruje, chce vytrhnúť, prispieť k tomu, aby zhnila...
... vôbec nejde o „brať teoreticky“... a nejde ani o mňa, ale o to, že inú cestu, cestu človeka k človeku, vzájomného uznania v dôstojnosti... podľa mňa, ľudstvo nemá, iba ak vlastnej záhube...
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 304 615 B vygenerované za : 0.132 s unikátne zobrazenia tém : 116 355 unikátne zobrazenia blogov : 1 748 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

Boh vás požehnáva, pretože ste spravodliví Požehnanie je na hlave spravodlivého... Príslovia 10,6 Vždy, keď v Biblii nájdete zasľúbenie alebo požehnanie pre spravodlivých, chopte sa ho a povedzte: "Otče, prijímam toto požehnanie v mene Ježiša!" A...

citát dňa :

Neexistuje cesta ku šťastiu, pretože šťastie je cesta.