Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Kam siahajú hranice zdravého rozumu? 9 časť.

24
reakcií
826
prečítaní
Tému 19. novembra 2016, 00:54 založil Shagara.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 11. 2016, 00:54 avatar
Veríte ,že Ježiš zomrel mučeníckou smrťou? Ak áno,potom veríte a hovoríte ,že Ježiš nie je Všemohúci,nesmrteľný Boh a ste kacíri!
Písmo aj tu hovorí jasnou rečou,že "jediný Boh má nesmrteľnosť a je večný"!
Prorok Habakuk píše:....... "Ty neumieraš". Hab.1:12
A je to logické,ak by zomrel Boh,kto by riadil vesmír a bol zdrojom života pre iných? My sme závislí na jeho duchu,a ak by Boh zomrel zomrieme i my a zrútil by sa celý vesmír.
No,ale čo ak niekto povie ,že zomrela iba tretina Boha,jedna jeho časť? Nuž,ak to váš zdravý rozum príjme,tak tu nepomôže už nič.
Ale ak máte predsa len nejaké pochybnosti,tak sa spýtajte...."Môže odumrieť jedna božská osoba, ktorá je tiež večným,nesmrteľným Bohom,tak ako mám veriť ,že predsa zomrela".? A to nepoprie hádam žiadny kresťan?!
Ak je naozaj Boh jeden Boh,tak ako sa to môže stať? Je to logické? A je potom taký Boh nesmrteľný?
Alebo Ježiš nezomrel skutočne,ale smrť len predstieral? Alebo v zmysle viery v nesmrteľnú dušu,len prešiel do inej formy života,a v skutočnosti ani smrť neexistuje?
Tu sa ukazuje pravda o tom,že ak prijmeme nejakú nebiblickú predstavu,tak sa tak zamotáme vo svojich klamstvách,že nás potom nerozuzli už nič.
H .Heine hovorí, "že od chvíle v ktorej náboženstvo žiada o pomoc filozofie ,je jeho zánik neodvratný. Snaží sa obhajovať a vždy hlbšie sa vnára do skazy."


2.
označiť príspevok

Ludwig muž
   19. 11. 2016, 01:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.6.
označiť príspevok

toman
   19. 11. 2016, 10:10 avatar
Shagara (1):

Kresťania veria, že Boh je jeden. Veria, že Boh má tri rôzne osoby, je trojjediný.

Znamená to, že Boh sa skladá z troch tretín a každá osoba je jedna tretina Boha? Nie! Znamená to, že Otec, Syn aj Duch sú každý sám o sebe 100% Boha a dokopy sú jeden Boh. Pre ľudí nepochopiteľné, ale napríklad ja si nenárokujem byť schopný pochopiť komplet celého Boha a všetko, čo robí.

Tiež nechápem ako stvoril svet. Povedal, že stvoril, ja ho beriem za slovo. Moja viera nestojí na pochopení alebo nepochopení všetkých detailov procesu stvorenia sveta alebo toho, či si to viem vedecky podložiť alebo nie. Moja viera stojí na mojom znovuzrodení. To, čo sa stalo bol zázrak a ten zázrak plne korešponduje s knihou kníh.

Mŕtvy Ježiš
---

Čo sa týka Ježiša, tak Ježiš je Boh. Keď sa stal človekom, tak nestratil svoju božskú prirodzenosť, ale k nej pridal ľudskú prirodzenosť. Obrazne ako keď si dáš do obleku vreckovku. Nevyzliekol si oblek, aby si obliekol vreckovku. Iba si ju pridal k tomu, čo už mal.

Takže, keď na kríži zomrel Ježiš, zomrelo jeho telo, nie jeho Duch. Podstata jeho utrpenia pritom nie je v jeho telesnom utrpení, ale v duchovnom utrpení, keď od neho Otec odvrátil tvár. Vtedy vykríkol "Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha! A keď to povedal, vypustil dušu.". (Mk 15,34).

Zomrel Ježiš telesne? Určite áno. Zomrel Ježiš duchovne? Istým spôsobom áno. Neprestal existovať, ale zomrel podobne ako zomrú tí, ktorí budú vrhnutí do ohnivého jazera. Sám Boh o tomto stave hovorí ako o druhej smrti (Zjv 21,8).

Zhrnutie
---

Ježiš je večný Boh. Stal sa človekom = pridal k božskej prirodzenosti telesnosť. Nechal sa dobrovoľne zabiť a dobrovoľne sa nechal mučiť svojim Otcom (porov Iz 53,10), aby prežil to hrozné utrpenie, tú druhú smrť za tých, ktorí veria v jeho ukončené dielo. Tí, ktorí neveria, tí si to zažijú na vlastnej koži. Aj fyzické, aj duchovné utrpenie.


7.
označiť príspevok

Ludwig muž
   19. 11. 2016, 10:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

toman
   19. 11. 2016, 11:31 avatar
Ludwig (7):

Sk 2,24
---

Skutky 2,24 nepotvrdzujú tvoje videnie, že iba Boh je večný, ale zapadajú do toho, čo som napísal. Navyše koniec verša hovorí o tom, že nebolo možné, aby bol smrťou držaný, čo znamená, že vzkriesenie Otcom nebolo potrebné. Čo potvrdzuje aj Ježiš:

(Jn 10,17) Preto ma miluje Otec, že ja kladiem svoju dušu, aby som ju zase vzal. 18 Nikto jej neberie odo mňa, ale ja ju kladiem sám od seba. Mám právo ju položiť a mám právo ju zase vziať. To prikázanie som dostal od svojho Otca.

Ján 17,3
---

1. Teologická doktrína sa nedá vycucať z jedného verša. Tak to robia katolíci s pápežom a Mt 16,18 a vieme až do akých bludov to vedie.

2. Podpora teologickej doktríne sa nerobí tak, že najskôr vytvorím doktrínu a potom ohýbam Bibliu, aby mi z nej vypadla. Tak to robia katolíci s uctievaním Márie.

Ak to spravíme jeden z chybných krokov uvedených vyššie, zvyšok Biblie nám nebude dávať zmysel. Ako príklad dávam:

* Čo znamená tento verš zo SZ?

(Iz 43,11) Ja, ja som Hospodin, a niet spasiteľa krome mňa.

Kto to prišiel na zem a je našim spasiteľom? Jednoosobový Boh starého zákona alebo len jedna osoba trojjediného Boha?

(Lk 2,11) lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom.

* A čo znamená tento verš?

(Iz 44,24) Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, a ten, ktorý ťa utvoril od života matky: Ja Hospodin činím všetko: sám rozprestieram nebesia, rozťahujem zem zo svojej vlastnej moci;

Izaiáš popisuje stvoriteľa a nazýva ho Hospodinom (jediným Bohom). Na druhej strane Ján tiež popisuje stvoriteľa a pritom hovorí o Synovi:

(Jn 1,3) Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh. 2 Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha. 3 Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo.

Zhrnuté a podčiarknuté, Jn 17,3 ako osamotený verš znie krásne ako podpora Boha ako jednoosobovej entity. Presne tak ako Mt 16,18 sám o sebe znie krásne ako podpora učenia o pápežovi. Ak však pripojíme kontext, veci vyzerajú úplne inak.

1 Kor 8,6
---

Ak z toho čítaš, že je jeden Boh a potom jeden Pán a oni nie sú spojení, tak to sa tiež dá v kontexte Biblie vyvrátiť. Nateraz ale myslím, že stačí to, čo som napísal k veršom vyššie.


13.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 11. 2016, 18:53 avatar
9,...Toman,.....nie je to o jednom texte,...ale už aj z pokračovania mojich tém o "zdravom rozume", ale i z citácií Ludwiga je zréjme ,že je to biblicky podložená predstava,že Boh je jeden a nie traja v jednom!
Už bolo aj dokumentované Písmom,že nemôžeme prísť k záveru,len preto ,že je Ježiš označený ako spasiteľ,....a ak je ním označený aj Otec,tak nutne musia byť obaja Všemohúci Bohovia. Takýto výklad je naivný a nelogický.
Bolo uvedené,že aj keď anjeli sa titulujú doslovným menom Boha,aj tak to nič nedokazuje. O čo menej,keď ide len o titul?!
Aj Gedeon bol označený ako "Spasiteľ,záchranca", tak čo poviem,že je aj on Všemohúci Boh?
A to platí aj na iné výrazy:"boh,Boh,Pán,skala,...atď".
Dávať rovnítka týmto spôsobom ,je náboženský diletantizmus. To akoby ctitelia Márie tvrdili na výraz -"požehnaná", že je dôkazom ,že je výnimočná a matka Boha. Ak ale aj iný boli požehnaný,....tak povieme to isté? Nie,....len tam kde nám to pasuje. Aj Jael bola "požehnaná medzi ženami" ,keď zabila Siseru!
A Ján 1:3 sa prekladá aj inak,hlavne ak vnímame kontext a gramatiku. "A to Slovo bolo boh",...."božské",......"v božej podobe". A to Ježiš bol,....ale to je daleko od Všemohúceho Boha.
V RKC preklade Biblie je Nabuchonodozor označený ako "Veľký Boh",....podľa vás trinitárov potom musí byť tu daľší Všemohúci Boh. Koľko je tých bohov? Boh potom nie je trojjediný, ale mnohojediný...... 


22.
označiť príspevok

toman
   20. 11. 2016, 06:57 avatar
Shagara (13):

Reakcie na tvoj, citujem, "náboženský diletantizmus":

1. Tvoj hlavný argument nemôže byť, že takto to prekladá RKC
---

To je čo za argument? Ak nejaká poblúdená cirkev vo svojom preklade niečo použije, to nie je argument ničoho.

2. Jn 1,1 nehovorí Boh, ale božský
---

Tu si pozri všetky možné anglické preklady tohto verša:

biblehub.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Ani **jeden jediný** nehovorí o tom, že Slovo je božské, ale že je Boh. Plus tu ti dávam všetky grécke zdroje, čo máme:

biblehub.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Ani jeden nehovorí, že Slovo je božské, ale, že je Boh = "kai Theos en ho Logos".

3. Gideon a titul Spasiteľ
---

Nikto neoznačil ako spasiteľa s veľkým S. Hovorili o ňom, že, že ich zachránil (kľudne povedzme spasil). Lenže, čo na to Gideon? Neprijal ho!

(Sud 8,23 - Roháček) Ale Gedeon im riekol: **Nebudem** ja panovať nad vami ani nebude panovať nad vami môj syn. Hospodin bude panovať nad vami.

Ja môžem dať tebe titul Spasiteľ. Robí to z teba spasiteľa? Nie! To, že niekto niečo alebo niekoho nejako označí nie je argument.

Zhrnutie
---

Argumentuješ presne tak isto ako katolíci. Mám určenú doktrínu, trasiem Bibliou, ohýbam verše a nejako mi to tam z toho vypadne.


24.
označiť príspevok

Shagara muž
   20. 11. 2016, 22:04 avatar
22,...Bible hub používam. A čo myslíš,čo tu bude napísané! Ale tu sa píše aj niečo iné,čo ty prehliadaš!
Trebárs gramatiku daného textu a tá nepripúšťa prekladať dané slovo ,slovom Boh,ale správnejší je výraz "niekto podobný Bohu"! /boh,božský,podobný Bohu/
Určitý člen má tu opodstatnenie,čo nevedomú ovcu nezaujíma,lebo to nevie!
Tiež musíš pochopiť,že dané podvrhy majú svoju viac ako tisícročnú tradíciu, a všetko je upravené na jej obraz,trinitársky!
K tomu "spasiteľovi". Ak je Ježiš označený ako spasiteľ,tak je to správne. Lebo aj je! Ale ak je za Spasiteľa označený aj Jehova,tak to znamená ,že v prvom rade on je Spasiteľ s veľkým "S",lebo od dal podnet na nápravu vzbury v edene ,prostredníctvom výkupného,svojho syna!
Dávať sem rovnítko,že Ježiš je potom Jehova je hlúposť a neznalosť elementárnych zvyklostí Biblie!
A vôbec už tu nemôžme hovoriť o tojjedinom Bohu,ale o troch samostatných bohoch. Ak berieme v potaz aj ducha.
K Jánovi 1:1....Druhá časť tohto verša hovorí, že to „Slovo bolo u?Boha“. U?akého Boha? No predsa u?jediného pravého Boha. Veriaci v?trojicu ale tvrdia, že aj Slovo je tým istým Bohom a?že má spolu s?Bohom jedno bytie. Usudzujú tak podľa tretej časti tohto verša: „...a?to Slovo bolo boh.“ Podľa ich verzie „Boh“. Ich záver však nedáva zmysel, pretože Slovo bolo u?Boha a?keď je niekto u?niekoho iného, tak nemôže byť zároveň aj tou istou bytosťou. Musí byť logicky niekým iným. Alebo by nám chcel Boh prostredníctvom Jána zjaviť, že bol sám u?seba? To by predsa nedávalo žiadny zmysel. Správny výklad musí byť v?súlade aj s?inými veršami a?tiež s tým, ako sa modlil Pán Ježiš: „A teraz, Otče, osláv ma ty pri sebe slávou, ktorú som mal pri tebe skôr ako vznikol svet.“ (Ján 17:5). On mal slávu u?niekoho, alebo pri niekom inom.
Všimnime si najskôr gramatickú stavbu celej vety v?gréckom texte. Je tam dva krát „theos“ (prvý raz v?tvare „theon“) no týmto výrazom nie je označená jedna bytosť, ale dve. Ak by boli obe bytosti v?rovnakom zmysle Bohom, bolo by to v jasnom rozpore s?inými textami, ktoré hovoria, že Boh je jeden (5. Moj. 6:4; Rim. 3:30; Mar. 12:29,32). Keďže koiné gréčtina nepoužívala malé a?veľké písmená na rozlíšenie výrazov,/čo mnohých vôbec netrápi-pravda Stefan?/ odlíšil apoštol Ján prvé „theos“ (je v?tvare „theon“ „Boha“) od druhého tým, že dal pred prvý výraz určitý člen „ton“. A?tak „ton theon“ ukazuje, že sa jedná o?toho pravého Boha. Neobstojí ani námietka zástancov trojice, že na viacerých miestach Novej zmluvy je „theos“ vzťahujúce sa na Otca?bez člena. Ano,to je síce pravda,ale záleží hlavne na tom, aká je štruktúra vety. V?tomto prípade/Ján 1:1/ určitý člen odlišuje toho, ktorý je tým pravým Bohom od toho, kto je bohom v?zmysle mocnej autority od pravého Boha ustanovenej (Prísl. 8:23).
Joseph Henry Thayer, teológ, ktorý pracoval na americkom štandardnom preklade sa vyjadril veľmi jednoducho: „Logos bol božský a?nie sama božská Bytosť“.Tiež niektoré miesta v?Starom zákone udávajú pred slovom Boh určitý člen „HA“, takže „HA ELOHIM“ potom vo veľkej väčšine prípadov označuje pravého Boha. Sú však aj prípady, kde je určitý člen použitý aj na iných bohov, ako napríklad v?5. Mojžišovej 10:17: „Lebo Jahveh váš Boh je Bohom (určitý člen) bohov a?Pánom pánov...“ Prečo sú členom označení bohovia? Z?najväčšou pravdepodobnosťou preto, že sa jedná o?určité bytosti – anjelov, ktorým je Jahveh Bohom a?nie o?nejakých vymyslených bohov, ktorí reálne neexistujú.


25.
označiť príspevok

toman
   21. 11. 2016, 05:15 avatar
Shagara (24):

Jn 1,1 podľa teba neznamená, že Ježiš je Boh a odvolávaš sa na gramatiku. Tak sa do toho pustime:

Druhá časť verša Jn 1,1 = Slovo bolo u Boha
---

Spomenul si, že biblehub používaš, tak ťa odkážem na niektoré preklady Jn 1,1, ktoré prekladajú túto druhú časť verša ako "Slovo bolo s Bohom" verzus "Slovo bolo u Boha". Oba preklady sú pritom prekladmi rovnakého textu: "logos en pros ton theon". Narážam konkrétne na slovo "pros" a jeho správnu interpretáciu.

Pros znamená nielen u niekoho, ale aj s niekým vo význame komunikácie, resp. vzťahu. Slovo je u Boha, je s Bohom a nielen to, ono je v aktívnom vzťahu s Bohom.

Potiaľto sa z **gramatiky** dá usúdiť, že Boh a Slovo koexistujú **na počiatku**. A nielen, že koexistujú, ale majú aj medzi sebou vzťah. Sú spolu. Slovo je s Bohom, je u Boha "na návšteve" tak ako o tom hovorí sám Ježiš:

(Jn 17,5) A teraz ma osláv ty, Otče, sám u seba slávou, ktorú som mal u teba, prv ako bol svet.

Slovo a Boh existovali spolu na počiatku a boli vo vzájomnej komunikácii a vzťahu. Ešte nám treba zistiť, či Boh bol Bohom, ktorý je sám a je vo vzťahu s nejakým svojim stvorením ešte predtým než čokoľvek stvoril (porov Jn 1,3) a teda "prv ako bol svet".

Tretia časť verša Jn 1,1 = a to Slovo bol Boh
---

Mylne sa domnievaš, že Ján rozlíšil Boha a boha použitím určitého člena, teda "ton theon" verzus "theos". Že to urobil, aby nám tak ukázal rozdiel medzi "Božskou" podstatou Boha Otca a "božskou" jeho posla Ježiša. Ak by totiž použil určitý člen pred theon, úplne by zmenil význam vety a tá by znela:

kai ho theos en ho logos

To by potom znamenalo, že Boh a Slovo sú to isté. A to, ako si viackrát naznačil, je úplná blbosť a heréza.

Ján nepoužil určitý člen preto, lebo Duch Svätý, ktorý ho pri písaní viedol, nechcel podporiť chybnú teológiu tých, ktorí

* stotožnia Boha a Slovo
* oddelia podstatu Boha a podstatu Slova

Ján teda píše:

"kai theos en ho logos"

a nie

"kai ho theos en logos"

To znamená, že vetným predmetom tejto časti verša je Slovo (logos), nie Boh (theos). Pretože určitý člen má Logos, nie Theos. A teraz, keď sme si objasnili gramatiku a použitie určitého člena, tak sa pýtajme:

Zhrnutie
---

Znamená to teda, že Slovo je "iba" božské alebo že "Slovo je boh" (Boh s malým b)?

Odpoveď je, že nie. Pretože, ak by Ján naozaj chcel vyjadriť, že slovo je naozaj iba "božské" a nie "Boh", mohol použiť slovo "theios" podobne ako Peter v 1 Pt 1,4 a nenaznačovať nám tento rozdiel "gramatickými trikmi".

Ostáva nám teda jediné. Ján použil theos, lebo theos chcel použiť a to preto, lebo Ježiš je Boh.

Pretože ako som ti napísal k druhej časti verša, Slovo bolo v komunikácii a vo vzťahu s Bohom Otcom už od počiatku a ešte "prv ako bol svet" (Ježišove slová v Jn 17,5). A ako bonus ti dávam:

(Jn 20,28) A Tomáš odpovedal a riekol mu: Môj Pán a môj Bôh!

To, že niekomu trojjediný Boh nedáva zmysel alebo ho nedokáže pochopiť, to neznamená, že Boh taký nie je. Ako som už povedal na inom mieste. Ak by sme našimi limitovanými schopnosťami dokázali pochopiť všemocného Boha, tak to nie je Boh.


11.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 11. 2016, 18:33 avatar
6,....samozrejme,....nič si nevysvetlil,...daný rozpor smrti "Všemohúceho Boha"!
A nemýľme sa.....smrť je neexistencia,/nevedomie/aj keď len na tri dni! Ak teda myslíme smrť Ježiša.
Sám si odporuješ vyhlásením:"Zomrel Ježiš telesne? Určite áno. Zomrel Ježiš duchovne? Istým spôsobom áno. Neprestal existovať, ale zomrel podobne ako zomrú tí, ktorí budú vrhnutí do ohnivého jazera. "
A "ohnivé jazero" je symbol večného zničenia,neexistencie. Už to ,že sem bude vrhnuté peklo/hádes/,smrť ,....tak to poukazuje na ich neexistenciu v novom ,spravodlivom svete!
Hádam len neveríš ,že peklo,smrť môžu trpieť v nejakom druhom pekle,ohnivom jazere?
A nemôže byť niekto človek a zároveň aj Boh. To nie je možné! O tom polemizovali už pred nami mnohí učenci. Boh je Boh,a človek je človek. Nemôžeš to zmiešať.
Na druhej strane/k téme/,.....o Ježišovi sa píše v Písme že "nesmrteľnosť dostal",/od Otca-keď v skúške nezlyhal ako prvý Adam/,......... ale Boh Otec ju mal stále a Písmo hovorí,že "iba sám má nesmrteľnosť".


23.
označiť príspevok

toman
   20. 11. 2016, 07:19 avatar
Shagara (11):

Tvoja interpretácia ohnivé jazero = zničenie je neplatná:

(Zjv 20,10 - Roháček) A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kde je i šelma i falošný prorok, a budú mučení **dňom i nocou na veky vekov**.

Oni tam budú mučení naveky. Nebudú zničení. Aj to isté sa stane nielen so satanom, ale aj s ľuďmi:

(Mk 9,47 - Roháček) A keby ťa pohoršovalo tvoje oko, vylúp ho; lepšie ti je vojsť do kráľovstva Božieho jednookému, než aby si mal dve oči a bol hodený do ohnivého pekla, 48 kde ich **červ nezomiera, a oheň nehasne**.

Oni tiež nebudú nikdy zničení, ale budú trpieť. Trpieť budú aj tí, ktorí neuveria, že Ježiš je Boh:

(Jn 8,23-24 - Roháček) A on im povedal: Vy ste zdola; ja som zhora; vy ste z tohoto sveta; ja nie som z tohoto sveta. 24 Nuž povedal som vám, že zomriete vo svojich hriechoch; lebo ak neuveríte, že *ja som*, zomriete vo svojich hriechoch

Peklo a smrť
---

O tom, čo sa stane z peklom alebo smrťou v ohnivom jazere Biblia nehovorí. Môj názor je, že peklo (hades) samozrejme nebude trpieť, lebo je to "vec", ale aj tak tam bude hodené. Smrť podobne.

Boh a človek súčasne
---

Tomu, že Ježiš je Boh aj človek súčasne, sa hovorí hypostatická únia. Toto spojenie nie je výmysel človeka, ale je odvodený od reality toho, kým Ježiš bol. Bol človekom, všetci ho videli ako človeka a prejavoval sa ako človek (jedol, spal, bol unavený, plakal atď), ale zároveň sa prejavoval ako Boh. Teda bol jedno i druhé:

(Mk 1,22 - Roháček) A žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý **má právo a moc**, a nie ako zákonníci.

Ježiš dostal nesmrteľnosť
---

Skús mi biblicky podložiť tento svoj výrok:

"Na druhej strane/k téme/,.....o Ježišovi sa píše v Písme že "nesmrteľnosť dostal",/od Otca-keď v skúške nezlyhal ako prvý Adam/,"


10.
označiť príspevok

gabriel pb
   19. 11. 2016, 12:02 avatar
tým že ponižuješ pravdu biblickú, nevyrastieš o pár centimetrov..


3.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   19. 11. 2016, 09:07 avatar
Pán Ježiš Kristus je darcom života.Píše sa to v Skutkoch.Ako môže zomrieť?
Zomrel len ako človek a ľudom bolo ukázané jeho zmrtvychvstanie ako dôkaz.

---je bez otca,bez matky, bez rodokmeňa, ani jeho dni nemajú začiatku, ani jeho život NEMA KONCA---
O čom tu vy dvaja zvestovatelia stráž.veží točíte?

Prečítajte si SZ chytráci,dozviete sa,že Spasiteľ je LEN JEDEN a je ním samotný BOH.
Iz 25--- A v ten deň povedia: "Hľa, toto je náš Boh, v neho sme dúfali, že nás spasí!---
Iz 43,11---Ja, ja som JeHoVaH, a niet spasiteľa krome mňa--


4.
označiť príspevok

Ludwig muž
   19. 11. 2016, 09:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.5.
označiť príspevok

Ludwig muž
   19. 11. 2016, 09:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   19. 11. 2016, 10:59 avatar
ludvik...namiesto poúčania si čítaj bibliu a možno zistíš,že spasiteľom je BOH,lebo je to tam napísané.
Ak nedokážeš pochopiť slovo JEDEN,alebo SÁM,je to ťažké.

Pavol sa nevyjadruje SKOR o tomto,alebo tamtom.Vyjadruje sa zreteľne a jasne.Možno máš podobný problém,ako shagara a stále vidíš za slovami niečo iné,ako znamenajú.
K Božiemu Synovi je pripodobnený Melchisedech a nie naopak.Alebo chceš tvrdiť,že Melchisedech nemal otca ani matku?


12.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 11. 2016, 18:39 avatar
3,....konečne si sa prebudil. A to presne tvrdia aj JS,...."že je iba jeden Boh Jehovah". Asi ťa osvietil duch svätý!
Ale to,že Kristus zomrel len ako človek, a Boh zostal žiť,....to kde si čítal? Ale pobavil si nás!
Trinitári zrušili aj smrť! Tak aký je to potom "osteň"? Ved smrť je len prechod do iného života!


14.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   19. 11. 2016, 21:06 avatar
S čím máš problém?Tvrdil som niekedy,ýe bohov je viac?

Bav sa kludne dalej ,svedok.Podľa vašich merítok bol asi Pavol chorý,ked tvrdil,že chce zomrieť a byť s Kristom.Asi chcel zomrieť a byť v stave nevedomosti.
Ty si sa aj dostal dalej od kazateľa?


15.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 11. 2016, 22:27 avatar
15....,.,ak by Pavol zomrel,bol by s Kristom hneď. Prečo tak môžme povedať?
Povedz,ten kto je mŕtvy ,uvedomuje si čas? Nie!!! A tak či by bol Pavol mŕtvy sekundu alebo 1000 rokov,bolo by to jedno, Z tohto pohľadu mohol byť s Kristom hneď. Iba žijúci vnímajú čas a jeho posun dopredu.
Teda,Písmo si naozaj odporuje,....ono nebude suplovať tvoju neznalosť elementárnych faktov.
A tak ako každý,aj Kazateľ bol inšpirovaný Bohom. Niekto z Písma vníma iba to,čo mu pasuje do jeho bludného učenia!
Ale Pavol hovorí,že..... "Celé Písmo je inšpirované Bohom",teda aj Kazateľ ,ktorý vníma smrť ako nevedomie,neexistenciu,......a nielen on!
Nesmrteľnosť duše,-pohanský špiritizmus nenatlačíš do pravdy Božieho slova! Iba ak za cenu vlastného zničenia!
---------------------------------
Zjavenie 22 kap.....:"Svedčím každému, kto počuje slová proroctva tohto zvitku: Ak niekto k tomu niečo pridá, Boh mu pridá rán, o ktorých sa píše v tomto zvitku; 19 a ak uberie niekto niečo zo slov zvitku tohto proroctva, Boh odníme jeho podiel zo stromov života a zo svätého mesta , z vecí, o ktorých sa píše v tomto zvitku."
A to platí aj na nebiblickú trojicu!


16.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 11. 2016, 23:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 11. 2016, 23:58 avatar
16,....môžeš, závisí to ale od tvojej pohnútky! Ale skôr by som ti doporučoval skúmať Písma, a zmeniť radikálne svoju osobnosť.
Potom to bude aj tvoja sláva, a Kristus bude mať z teba radosť.
Ale ak si myslíš,že ak Krista urobíš Bohom,že získaš jeho sympatie ,tak sa mýliš?!


18.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 11. 2016, 00:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 11. 2016, 00:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

Lemmy muž
   20. 11. 2016, 00:09 avatar
Môžeš.
Súhlasí Fotooon


21.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 11. 2016, 00:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 22:31,  vždy nie ale uz ma axilar, či čo to za obluda už nasral.......
dnes, 22:29,  staci pozriet do katolickeho kalendara....a pochopiš......
dnes, 22:29,  59. hihihi . a ze nesmej sa *39 kedy ty vzdy trafíš klinec po hlavičke *39
dnes, 22:28,  Myslíš na polici v hrnci? *39*39*39*39
dnes, 22:27,  Ondrej, ja sa pýtam, aké máš terazky náboženské tradície?
dnes, 22:26,  Ahoj Imo, aj na toto, dôjde.*04 Zatiaľ sa pýtam Ondreja, aké oni majú náboženské zvyky....
dnes, 22:25,  Také oči malo, skoro ma zožralo ;)...
dnes, 22:24,  mal som....a bol som s tým zaťažený.....branilo mi to poznať živeho Boha.....
dnes, 22:22,  absolutne nie....ma neskutocne rozlíšenie ......a je hodne inteligentna( to píšem s pokorou,...
dnes, 22:21,  52. další čo si prišiel vynucovat pozornost, pentrík náš, provokatérsky ;)
dnes, 22:21,  On sa len metá o zem a nezmyselne pri tom bľaboce ;)
dnes, 22:20,  Takže ty nemáš náboženské tradície?*04
dnes, 22:19,  Bratříčku nevzlykej, to nejsou bubáci.... https://www.youtube.com/watch?v=7KBo30CwctE
dnes, 22:18,  vyrazná zmena nastane ked ta ubytujú na psychiatrickom odelení
dnes, 22:17,  ano nabozenský clovek, zaťažený tradiciou sa spuli ako dikobraz.....
dnes, 22:15,  Nad skajkou sa dá jedine plakať ;)
dnes, 22:14,  Ahoj Ondrej. budem ťa citovať- .Ono debatiť s naboženský zaťaženým clovekom je velmi...
dnes, 22:13,  Muti Merkel nám rozumie, lebo nám dáva čudo love zadarmo. *21
dnes, 22:13,  preco, ved je to smiesne a zaroven smutne......clovek nevie, ci sa ma smiať, alebo plakať......
dnes, 22:12,  kludne si klam, ty asi inak nevies. aj tak mi je do rehotu, ze dodnes nevies zabudnut na 10 rokov...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Hoci temperament velí zahrešiť z plných pľúc, intelekt káže zachovať chladnú hlavu a argumentovať triezvo.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(105 089 bytes in 0,522 seconds)