hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Ježiš Kristus, kresťanstvo a svetská moc

príspevkov
22
zobrazení
73
tému vytvoril(a) 8.2.2024 14:33 Enfant Terrible
posledná zmena 9.2.2024 19:54
1
08.02.2024, 14:33
Niektorí kresťania tvrdia, alebo niektorí aspoň tvrdili, že kresťania by mali byť aj v politike. Teda nie iba ateisti, humanisti a pod. Napokon už v Novom zákone sa uvádza, že Ježiš je Pán aj pánov a Kráľ aj kráľov. Teda že nie je Pánom a Kráľom iba bežných ľudí mimo mocenských či politických vlád. Alebo sa mýlim? Môžu byť kresťanmi aj králi a vládcovia? Alebo iba drobní ľudia bez - takpovediac - svetskej moci? Musia azda vládnuť vždy iba pohania, ateisti, inoverci atď.? Domnievam sa, že nie. Na vláde môžu participovať aj veriaci kresťania. Samozrejme, nie nejakí falošní farizeji, zdanliví kresťania "pred ľuďmi".

A to historicky odkedy? Veď pôvodne boli kresťania bez svetskej moci. Vládli pohania v ich Rímskej ríši ("šelma", "neviestka" ) a Židia aspoň čiastočne v ich židovskom kráľovstve.

Teda po prvé, ako bolo naznačené, "svetské" kráľovstvo i vojakov mali už aj starovekí nábožní Židia, viď napr. kráľ Dávid, kráľ Šalamún... Aj tam, teda v ich "štáte" Izraeli a Jeruzaleme sa spájalo "náboženstvo", židovskí kňazi, kňazstvo - Starý zákon resp. Tóra - so "svetskou" mocou, kráľovstvom. Totiž Židia tam mali svoje židovské náboženstvo, kňazov a zároveň aj "svetských" kráľov, kráľovstvo i vojakov a pod.

No dobre, ale čo kresťania? Tí predsa najprv nemali svetských vládcov, lebo svetskí vládcovia boli buď pohania alebo židia (judaisti). Kresťania boli nimi dlhé roky prenasledovaní... Až značne neskôr sa kresťanmi stali aj páni a králi, cisári, nie iba poddaní a bežní ľudia. Možno to bol zámer, aby aj páni sa neskôr stali kresťanmi, aby už neprenasledovali kresťanov. Ježiš je v tomto zmysle Pán aj pánov a Kráľ aj kráľov, či nie? Ako k tomu došlo?
none
2

1. Enfant Terrible 08.02.2024, 14:33

Niektorí kresťania tvrdia, alebo niektorí aspoň tvrdili, že kresťania by mali byť aj v politike. Teda nie iba ateisti, humanisti a pod. Napokon už v Novom zákone sa uvádza, že Ježiš je Pán aj pánov a Kráľ aj kráľov. Teda že nie je Pánom a Kráľom iba bežných ľudí mimo mocenských či politických vlád. Alebo sa mýlim? Môžu byť kresťanmi aj králi a vládcovia? Alebo iba drobní ľudia bez - takpovediac - svetskej moci? Musia azda vládnuť vždy iba pohania, ateisti, inoverci atď.? Domnievam sa, že nie. Na...

08.02.2024, 14:34
Dovtedy rímsky pohan Konštantín pod vplyvom zjavenia roku 312 dal vojakom na štíty namaľovať Kristov znak a monogram XP (chí-ró). (Monogram znamená začiatočné písmená mena a priezviska, z nich vytvorená skratka. V tomto prípade ide o monogram, ktorý znamená meno Kristus.) Dovtedy asi do roku 312 boli kresťania prenasledovaní, mučení a vraždení. Vďaka cisárovi Konštantínovi však získali kresťania slobodu a nemohli ich už pohania prenasledovať...

"Podľa neskoršej tradície sa Konštantínovo víťazstvo nad Maxentiom začalo pokladať za zázrak, pretože Konštantín mal pred bitkou zjavenie, v ktorom sa mu objavili grécke písmená chí a ró (→ Kristov monogram; → chrismon) a nápis v tomto znamení zvíťazíš (gr. en tútó nika, lat. in hoc signo vinces). Konštantín, ktorý sa dovtedy prikláňal ku kultu Neporaziteľného Slnka (lat. Sol Invictus) a nosil korunu so slnečnými lúčmi, tak nadobudol presvedčenie, že k víťazstvu mu dopomohol kresťanský Boh (pokrstiť sa však dal až tesne pred smrťou), a začal podporovať kresťanskú cirkev. Uvedomoval si duchovnú a politickú silu kresťanstva a v roku 313 spolu s Liciniom podpísali tolerančný Milánsky edikt, ktorý zaručoval slobodu vyznania pre všetky náboženstvá v ríši, čím zrovnoprávnil kresťanstvo s ostatnými náboženstvami. To malo zásadný význam z hľadiska ďalšieho vývoja kresťanstva a znamenalo rozhodujúci zvrat vo vývoji rímskej spoločnosti. ... Keď Licinius neskôr vo východnej časti ríše opäť začal prenasledovať kresťanov, Konštantín ho v roku 324 v bitke pri Chrysopole (dnes súčasť Istanbulu) porazil..."
odkaz

"Monogram XP (chí-ró) je jeden z nejznámějších christogramů. Podle historika Lactantia měl císař Konstantin Veliký v noci před bitvou u Milvijského mostu (312) sen, v němž viděl na nebi znamení XP a nápis „In hoc signo vinces“ (řecky „En toúto níka“ – „V tomto zvítěz“, či „V tomto znamení zvítězíš“). Ráno nařídil vojákům, aby si namalovali toto znamení na štíty a skutečně zvítězil. Později jej nechal připevnit i na vojenské standarty (Labarum). Samotný monogram XP je složen ze dvou řeckých písmen X (chí) a P (ró), tedy prvních dvou písmen řeckého překladu jména Kristus – Christos (ΧΡΙΣΤΟΣ). Tento symbol používali už první křesťané. Dnes slouží jako dekorativní symbol."
odkaz
none
3

2. Enfant Terrible 08.02.2024, 14:34

Dovtedy rímsky pohan Konštantín pod vplyvom zjavenia roku 312 dal vojakom na štíty namaľovať Kristov znak a monogram XP (chí-ró). (Monogram znamená začiatočné písmená mena a priezviska, z nich vytvorená skratka. V tomto prípade ide o monogram, ktorý znamená meno Kristus.) Dovtedy asi do roku 312 boli kresťania prenasledovaní, mučení a vraždení. Vďaka cisárovi Konštantínovi však získali kresťania slobodu a nemohli ich už pohania prenasledovať...

"Podľa neskoršej tradície sa Konštantínovo ...

08.02.2024, 14:34
Otázka: Nemali by kresťania byť iba akýsi morálne dobrí, mierumilovní, nábožní, charitatívni...? To iste tiež. Ale to neznamená, že nemôžu byť i vojakmi, policajtami či politikmi. Lenže to musí byť v súlade s dobrom, napr. primeranou obranou, nie so zlom. Mier, dobro a pokoj by mali byť na prvom mieste. To však neznamená, že svetská vláda a vojenská služba patria iba ľuďom bez kresťanského vyznania.

Domnievam sa, že už aj v Novom zákone je naznačené, že dôjde k takej veľkej zmene. Teda že kresťania už neskôr nebudú prenasledovaní pohanmi v Rímskej ríši, ako boli dovtedy. Ježiš Kristus sa teda možno v tomto zmysle stal aj Pán pánov a Kráľ kráľov. Pozri Zjavenie Jána 19:

"Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi:
"Aleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu, lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy.
Veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojím smilstvom kazila zem, a z jej rúk vymáhal krv svojich služobníkov."
A znova volali: "Aleluja! A dym z nej bude vystupovať na veky vekov!" Nato padli dvadsiati štyria starci a štyri bytosti a klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: "Amen. Aleluja!" A od trónu zaznel hlas:
"Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí!"
Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako rachot mocného hromobitia, ktorý volal:
"Aleluja! Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh. Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila. ...

Potom som videl otvorené nebo a hľa, biely kôň - a ten, čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý; spravodlivo súdi i bojuje. Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie Slovo. Za ním išli nebeské vojská na bielych koňoch, oblečené do čistého bieleho kmentu. Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy; a on bude nad nimi panovať žezlom železným; sám bude šliapať lis vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov. Potom som videl jedného anjela stáť v slnku. Mohutným hlasom volal na všetky vtáky letiace stredom neba: "Poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu. Budete jesť telá kráľov, telá vojvodcov, telá mocnárov, telá koní a tých, čo sedia na nich, a telá všetkých, slobodných i otrokov, malých i veľkých."
A videl som šelmu a kráľov zeme aj ich vojská zhromaždené do boja s tým, čo sedel na koni, a s jeho vojskom. Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý pred ňou robil znamenia a zviedol nimi tých, čo prijali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu. Oboch hodili za živa do ohnivého jazera, horiaceho sírou. Ostatní boli pobití mečom vychádzajúcim z úst toho, čo sedel na koni. A všetky vtáky sa nasýtili ich telami." odkaz

Môžem sa aj mýliť. Ale uvádzam to ako možnosť. Neskôr sa teda kresťanmi stali aj páni a králi, cisári, nie iba poddaní a bežní ľudia. Možno to bol zámer, aby aj páni sa stali kresťanmi, aby už neprenasledovali kresťanov...
none
6

1. Enfant Terrible 08.02.2024, 14:33

Niektorí kresťania tvrdia, alebo niektorí aspoň tvrdili, že kresťania by mali byť aj v politike. Teda nie iba ateisti, humanisti a pod. Napokon už v Novom zákone sa uvádza, že Ježiš je Pán aj pánov a Kráľ aj kráľov. Teda že nie je Pánom a Kráľom iba bežných ľudí mimo mocenských či politických vlád. Alebo sa mýlim? Môžu byť kresťanmi aj králi a vládcovia? Alebo iba drobní ľudia bez - takpovediac - svetskej moci? Musia azda vládnuť vždy iba pohania, ateisti, inoverci atď.? Domnievam sa, že nie. Na...

08.02.2024, 17:19
ET: kresťania by mali byť aj v politike. Teda nie iba ateisti, humanisti a pod.

Vymenuj zo 150 poslancov NR SR, ktorí sú humanisti?
none
9

6. Lemmy 08.02.2024, 17:19

ET: kresťania by mali byť aj v politike. Teda nie iba ateisti, humanisti a pod.

Vymenuj zo 150 poslancov NR SR, ktorí sú humanisti?

09.02.2024, 06:56
Myslel som to asi v inom širšom zmysle, teda ako humanistické, humánne, sociálne, etické hodnoty, empatia a pod. spojené s iným svetonázorom či duchovno-náboženským smerom než kresťanstvo. Také názory/hodnoty majú asi viacerí. Ale konkrétne neviem a vlastne ani netreba zbytočne menovať
👎: attis
none
11

9. Enfant Terrible 09.02.2024, 06:56

Myslel som to asi v inom širšom zmysle, teda ako humanistické, humánne, sociálne, etické hodnoty, empatia a pod. spojené s iným svetonázorom či duchovno-náboženským smerom než kresťanstvo. Také názory/hodnoty majú asi viacerí. Ale konkrétne neviem a vlastne ani netreba zbytočne menovať

09.02.2024, 09:09
OK, aj tak menuj tých ateistov.

Lebo si začal hlúpo: Niektorí kresťania tvrdia, alebo niektorí aspoň tvrdili, že kresťania by mali byť aj v politike. Teda nie iba ateisti, humanisti a pod.

V politike sú najmä kresťania!!!
none
12

11. Lemmy 09.02.2024, 09:09

OK, aj tak menuj tých ateistov.

Lebo si začal hlúpo: Niektorí kresťania tvrdia, alebo niektorí aspoň tvrdili, že kresťania by mali byť aj v politike. Teda nie iba ateisti, humanisti a pod.

V politike sú najmä kresťania!!!

09.02.2024, 09:32
to že ich niekto pokrstil ako deti, neznamena, že su kresťania
none
16

12. qwert 09.02.2024, 09:32

to že ich niekto pokrstil ako deti, neznamena, že su kresťania

09.02.2024, 15:28
Keby tu bol, tak by s tebou nesúhlasil ten, čo ohlásil, že tu končí, ak si ho pamätáš, ktorý rýpal do mňa. On totiž o každom, kto bol pokrstený, tára, že ide o kresťana.
none
15

9. Enfant Terrible 09.02.2024, 06:56

Myslel som to asi v inom širšom zmysle, teda ako humanistické, humánne, sociálne, etické hodnoty, empatia a pod. spojené s iným svetonázorom či duchovno-náboženským smerom než kresťanstvo. Také názory/hodnoty majú asi viacerí. Ale konkrétne neviem a vlastne ani netreba zbytočne menovať

09.02.2024, 11:53
Náboženstvo je ..... a ty ho tlačíš.
none
17

9. Enfant Terrible 09.02.2024, 06:56

Myslel som to asi v inom širšom zmysle, teda ako humanistické, humánne, sociálne, etické hodnoty, empatia a pod. spojené s iným svetonázorom či duchovno-náboženským smerom než kresťanstvo. Také názory/hodnoty majú asi viacerí. Ale konkrétne neviem a vlastne ani netreba zbytočne menovať

09.02.2024, 15:30
A ktorí politici tak uvažujú? Lebo, čo viem, tak akurát bigotní fundamentalisti ako Záborská, Kuffa…
none
18

9. Enfant Terrible 09.02.2024, 06:56

Myslel som to asi v inom širšom zmysle, teda ako humanistické, humánne, sociálne, etické hodnoty, empatia a pod. spojené s iným svetonázorom či duchovno-náboženským smerom než kresťanstvo. Také názory/hodnoty majú asi viacerí. Ale konkrétne neviem a vlastne ani netreba zbytočne menovať

09.02.2024, 16:14
Ešte som nepočul, aby nejaký politik, ktorý je ateista, presadzoval v politike ateizmus.

Zato kresťania áno, cez zákony si presadzujú svoju kresťanskú ideológiu.

Napríklad, povedz, vyjadri sa, či je normálne, aby v sekulárnej politike pôsobil v parlamente kňaz. Je to nonsens. Keď má politik potrebu hovoriť s kňazom, môže ho predsa navštíviť. Na to nepotrebujeme mať kňaza v parlamente!!! Mimochodom, Ústava SR hovorí, že štát sa neviaže na náboženstvo.
none
13

1. Enfant Terrible 08.02.2024, 14:33

Niektorí kresťania tvrdia, alebo niektorí aspoň tvrdili, že kresťania by mali byť aj v politike. Teda nie iba ateisti, humanisti a pod. Napokon už v Novom zákone sa uvádza, že Ježiš je Pán aj pánov a Kráľ aj kráľov. Teda že nie je Pánom a Kráľom iba bežných ľudí mimo mocenských či politických vlád. Alebo sa mýlim? Môžu byť kresťanmi aj králi a vládcovia? Alebo iba drobní ľudia bez - takpovediac - svetskej moci? Musia azda vládnuť vždy iba pohania, ateisti, inoverci atď.? Domnievam sa, že nie. Na...

09.02.2024, 11:43
KDH neexistuje ?
none
14

1. Enfant Terrible 08.02.2024, 14:33

Niektorí kresťania tvrdia, alebo niektorí aspoň tvrdili, že kresťania by mali byť aj v politike. Teda nie iba ateisti, humanisti a pod. Napokon už v Novom zákone sa uvádza, že Ježiš je Pán aj pánov a Kráľ aj kráľov. Teda že nie je Pánom a Kráľom iba bežných ľudí mimo mocenských či politických vlád. Alebo sa mýlim? Môžu byť kresťanmi aj králi a vládcovia? Alebo iba drobní ľudia bez - takpovediac - svetskej moci? Musia azda vládnuť vždy iba pohania, ateisti, inoverci atď.? Domnievam sa, že nie. Na...

09.02.2024, 11:47
O.i.,Svetská moc je klerikalizmus.
none
19

14. attis 09.02.2024, 11:47

O.i.,Svetská moc je klerikalizmus.

09.02.2024, 16:17
@attis

Nie celkom tak. Klerikalizmus je zasahovanie do štátu. Do politiky.

Klerikalizmus je politické úsilie o uplatnenie vplyvu cirkví v politickom živote.

Klerikalizmus je úsilie cirkví zasahovať do spoločenských a politických záležitostí štátu, ktoré sú mimo oblasti jej prirodzeného pôsobenia.
👍: attis
none
20

19. Lemmy 09.02.2024, 16:17

@attis

Nie celkom tak. Klerikalizmus je zasahovanie do štátu. Do politiky.

Klerikalizmus je politické úsilie o uplatnenie vplyvu cirkví v politickom živote.

Klerikalizmus je úsilie cirkví zasahovať do spoločenských a politických záležitostí štátu, ktoré sú mimo oblasti jej prirodzeného pôsobenia.

09.02.2024, 16:18
Prirodzené je pôsobenie cirkví napríklad v kostoloch.
none
21

19. Lemmy 09.02.2024, 16:17

@attis

Nie celkom tak. Klerikalizmus je zasahovanie do štátu. Do politiky.

Klerikalizmus je politické úsilie o uplatnenie vplyvu cirkví v politickom živote.

Klerikalizmus je úsilie cirkví zasahovať do spoločenských a politických záležitostí štátu, ktoré sú mimo oblasti jej prirodzeného pôsobenia.

09.02.2024, 18:52
Ďakujem za hodnotné informácie, @Lemmy .
Klerikalizmus je vlastne Farizejstvo ....
Ale i to Farizejstvo muselo nejak vzniknúť ....
none
22

21. attis 09.02.2024, 18:52

Ďakujem za hodnotné informácie, @Lemmy .
Klerikalizmus je vlastne Farizejstvo ....
Ale i to Farizejstvo muselo nejak vzniknúť ....

09.02.2024, 19:54
Áno, hovorí sa tomu aj farizejstvo.
none
4
08.02.2024, 14:39
Mimochodom, netvrdím, že všetci musia mať takýto názor. Na KC, ktorá sama má okrem svojich kladov i nedostatky, sa mi páči, že toleruje aj iné kresťanské cirkvi či spoločenstvá odkaz
none
5
08.02.2024, 16:23
Btw ak by som nereagoval včas na prípadné príspevky, je to preto, že sa mi treba venovať aj iným veciam 🙂
none
8

5. Enfant Terrible 08.02.2024, 16:23

Btw ak by som nereagoval včas na prípadné príspevky, je to preto, že sa mi treba venovať aj iným veciam 🙂

08.02.2024, 23:54
16:23

Vyhol si sa odpovedi, že ktorí humanisti, ty podvodník.
none
10

8. Lemmy 08.02.2024, 23:54

16:23

Vyhol si sa odpovedi, že ktorí humanisti, ty podvodník.

09.02.2024, 06:58
Príspevok 5 som napísal skôr než ty 6 🙂
none
7
08.02.2024, 23:36
Ani kresťania nie sú vždy tí naspolahlivejší a najzodpovednejší, ale šanca, že tam bude menej zloduchov je pomerne vyššia.Väčšinou sa nvolia kresťania preto, že sa zloduchovia, ľuďom ukážu , že sa dá vládnuť aj poctivo. Nenávidení sú asi najviac katolíci. Kenedy prvý katolícky prezident, aj tiso a boli zmordovaní aj mnohí iní. Ale boh nie je idiot a s každým sa vyrovná, ale netreba sa o tom ani príliš rozpisovať. Ak do parlamentu nevpustia boha, choďte sa pozrieť do našeho, ako to tam vyzerá. Ale oni prví vykrikujú, že cirkev nepatrí do politiky, a keď robia politiku oni samy, bez bázne a hanby, je to horšie ako keby vládli deti.
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 veľkosť : 140 317 B vygenerované za : 0.126 s unikátne zobrazenia tém : 27 760 unikátne zobrazenia blogov : 349 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

hľadanie :

blog dňa :

odkaz Možno si sa niekedy zamýšľal, ako bude vyzerať ten Nový Jeruzalem, nebeské kráľovstvo, ktoré má zostúpiť, podľa proroctva 😉 Nuž, asi ťa sklamem trochu, ale nejedná sa o klasické mesto...

citát dňa :

Je potrebné usilovať sa o to, aby každý videl a vedel viac, ako videl a vedel jeho otec a ded.