Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

"Je Kristus rozdelený?"

42
reakcií
1203
prečítaní
Tému 29. októbra 2015, 00:37 založil Shagara.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
01. 03. 2012
15
22. 07. 2016
8
24. 06. 2015
74
14. 06. 2019
12
13. 03. 2009
72
 
 


1.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 10. 2015, 00:37 avatar
ZDÁ sa, že náboženstvo sa v súčasnosti vyznačuje obrovskou nejednotou. A to vidieť aj tu na DF. Dokonca aj za múrmi jedného kostola sa dá nájsť množstvo protichodných názorov tak v náukových otázkach, ako aj v otázke správania.
Jedna spisovateľka to vyjadrila takto: „Ťažko by ste našli hoci len dvoch ľudí, ktorí by verili úplne v toho istého Boha. Zdá sa, že dnes má každý človek vlastnú teológiu.“

V ostrom protiklade k tomuto stavu apoštol Pavol nabádal kresťanov, ktorí žili v prvom storočí v Korinte, aby „hovorili súhlasne“ a boli „pevne spojení rovnakou mysľou, rovnakým spôsobom myslenia“. (1. Korinťanom 1:10)
Ale prečo im Pavol radil, aby boli „pevne spojení rovnakou mysľou, rovnakým spôsobom myslenia“? Bolo to preto, lebo zbor v Korinte mal vážny problém. Medzi tamojšími kresťanmi vznikli rozdelenia. Pavol povzbudzoval bratov, aby jednotne nasledovali Ježiša Krista a nerozdeľovali sa na rôzne skupiny alebo sekty. Tak by zostali zameraní na spoločný cieľ a udržali si medzi sebou pokoj.
Jednota je dôležitá aj v náukových otázkach. Kresťania by si mali uvedomovať........., že je iba „jedna viera“, tak ako je iba „jeden Boh a Otec“. (Efezanom 4:1–6) Preto dbajú na to, aby náuky, ktorým veria, boli v súlade s pravdou, ktorú Boh odhalil vo svojom Slove o sebe a o svojich predsavzatiach.
A aj dnes je medzi kresťanmi veľké rozdelenie. A tak je zrejme ,že kresťanstvo je rozdelená a vzájomne bojujúca obec.
A to korešponduje opäť s Pavlovými slovami....„Tak je Kristus rozdelený.“
Ale môže byť súlad,jednota a pokoj medzi rozdelenými kresťanmi? Jednota....ktorú proklamuje Biblia je skutočne možná....alebo je to len to/čo je alibizmom mnohých/,čo sa chápe pod pojmom -"jednota v rôznosti"?
Hovorí Biblia o takejto jednote?.....alebo o takejto,ako píše Pavol...:‚Vážne sa usilujte o zachovanie jednoty ducha."(EF. 4:3)
Pavol tiež napísal o Božom predsavzatí „opäť zhromaždiť všetky veci v Kristovi“. (Ef. 1:10) A to sa deje dnes v zmysle celosvetového oznamovania dobrého posolstva o Božom kráľovstve! Mat.24:14......"A toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom; a potom príde koniec"


7.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   29. 10. 2015, 08:33 avatar
Nie učenie Krista, ale vy veriaci v cirkvách ste rozdelení, lebo každý si hudjete to svoje, ale len tak, ako to vám vyhovuje, nie v zmysle učenia Krista. Veď ak si jeden zoberie, že na tejto malej bodke je 2750 rôznych cirkvi, siekt a náboženských spoločnosti, tak už len to hovorí, že ako ľudia tejto Zeme blúdia, nakoľko je len jeden boh, teda aj jedná Pravda, nie 2750!
Súhlasí Wolfe, bázeň


8.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   29. 10. 2015, 08:37 avatar
A shagara, nie: ."A toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom; a potom príde koniec" ...ale: ."14Nové evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec." Opäť si niekto, niečo upravil, len aby mohol ešte nejedného zmiasť, keď to NOVÉ sa bude zvestovať!


35.
označiť príspevok

milky945 muž
   29. 10. 2015, 21:41 avatar
Mierotvorca, "14Nové evanjelium ..." je aký preklad? Nikde som taky nenašiel, aj keď slovo "nový" sa hodí asi viac ako "toto". Preklady, ktoré som pozeral, majú "A toto evanjelium ...".


9.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   29. 10. 2015, 08:49 avatar
sh...ty máš jeden veľký problém.Nemáš vieru,ale náboženstvo.Tieto 2 veci nerozoznávaš a preto je Písmo pre teba ťažko pochopiteľné.
Pre tuto tvoju schizofréniu nemôžeš pochopiť,že spasiteľom je BOH,nedokážeš zodpovedať otázku ako mohol "povedať Pán môjmu Pánovi",ako môže Boh dediť,prečo je Alfou aj Omegou Kristus aj Boh,prečo drží pevne vo svojej ruke Boh aj Kristus,prečo sa tým,že nazýval Boha svojim Otcom robil rovným Bohu atd.
Veriaci,ktorí sú v Cirkvi a sú údmi KRISTOVHO tela môžu mať menšie rozpory vo vysvetľovaní Písma,nie však v jeho doktríne.


36.
označiť príspevok

Lemmy muž
   29. 10. 2015, 21:45 avatar
Pokiaľ ide o Krista, tak je rozdelený na obrovské množstvo hostií. Pri bohoslužbe ho veriaci jedia, každý veriaci osobitne kus z jeho tela.


2.
označiť príspevok

velasquez
   29. 10. 2015, 00:54 avatar
Inac ako si vysvetlujete posledny vetu Izaiasa?


3.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 10. 2015, 01:48 avatar
2....myslíš túto?.....:"„A skutočne vyjdú a pozrú na mŕtvoly ľudí, ktorí páchali priestupky proti mne; lebo červy na nich nezomrú a ich oheň nebude uhasený a stanú sa niečím odpudzujúcim pre každé telo.“
Symbolické vyjadrenie v Izaiášovi 66:24 určite neopisuje mučenie ľudí; hovorí sa tam o mŕtvolách. To, čo tu nezomiera, sú červy, a nie ľudia ani nesmrteľné duše.
Jednoducho...v zmysle celkového kontextu Písma. Šeol,hádes /peklo-preklad RKC/je miesto kam idú všetci ľudia. Aj dobrí aj zlí. Aj Ježiš,ked zomrel...bol vlastne tri dni mŕtvy,bol v hádese,v pekle.
A aj iní verní Boží ctitelia. Príklad...Job ked trpel,tak sa modlil k Bohu o úľavu aby smel zomrieť a netrpieť a byť v šeole/pekle/. Modlil by sa Job aby šiel do pekla,keby to bolo miesto múk? Ledaže by mu tu utrpenie zatemnilo myseľ!
Židia nikdy nechápali šeol/grécky ekvivalent-hádes/ ako miesto večných múk. Velmi nešťastný je aj preklad RKC a iné,ked dané slovo -"hádes"/peklo/ prekladajú rôzne. Raz ako peklo,inokedy ako záhrobie,ríša smrti,jama a podobne.
A tak sa zahmlieva správny význam daného slova.
Všimni si, ako sa k Markovi 9:48 vyjadruje katolícky komentár El evangelio de Marcos. Análisis lingüístico y comentario exegético. V jeho 2. zväzku sa píše: „Toto spojenie je prevzaté z Izaiáša (66,24). Tam prorok poukazuje na to, že mŕtve telá sa likvidujú dvoma spôsobmi: nechajú sa rozložiť alebo sa spália... To, že červy a oheň sú vedľa seba, zosilňuje myšlienku zničenia... Obe ničivé sily sú opísané ako trvalé (‚nehasne, neumiera‘): nemožno im uniknúť. V tomto obraznom vyjadrení sú jedinými prežijúcimi červ a oheň — nie človek — a tie zničia všetko, k čomu sa dostanú. Preto nejde o opis večného mučenia, ale úplného zničenia, ktoré vylučuje vzkriesenie a zodpovedá konečnej smrti. Teda [oheň] je symbolom zničenia.“....toľko citát!.
Už chápeš?
Ale podme dalej......"aby ma urážali každým dielom svojich rúk, a proti tomuto miestu bol zapálený môj zúrivý hnev a nebude uhasený.‘“ Môžeš zapáliť Boží hnev? Môžeš...ale len obrazne ! A naozaj nikdy nebude uhasený? Bude,.......ked sa židia odvrátili od nesprávneho konania,Boh im odpustil. 2 Kráľov 22 kap.
Alebo Ezechiel 22 kap.,.....:"„Hľa, rozpaľujem proti tebe oheň a strávi v tebe každý strom s miazgou a každý suchý strom. Zapaľujúci plameň nebude zhasený a spáli všetky tváre od juhu k severu. ... 48 A všetci z tela uvidia, že som ho zapálil ja, Jehova, takže nebude uhasený.“‘“.....to isté! Každému musí byť isté,že tento oheň je symbolický a predstavuje Božiu nevôľu,hnev.
Je dobré vedieť,že "peklo"/hádes/ bude vrhnuté do "ohnivého jazera"....teda,že bude zničené,a nie že bude vrhnuté do dalšieho pekla. Zjavenie 22 kap. 14 verš.
„Jazero“, ktoré sa tu spomína, má symbolický význam, pretože smrť a peklo (hádes) vhodené doň nemôžu byť doslovne spálené. „To ohnivé jazero znamená druhú smrť“ — smrť, z ktorej už nie je žiadna nádej na návrat do života.
Tiež...jedna správa hovorí o "večnom ohni Sodomy a Gomory"...ktorý tam má horieť! Myslíš si,že na danom mieste/oblasť Mrtvého mora/ ,že tam stále horí nejaký večný oheň?
A všimni si slová z Jer.7:31.....:"A postavili výšiny Tofetu, ktorý je v údolí Hinnomovho syna, aby pálili svojich synov a svoje dcéry v ohni, niečo, čo som neprikázal a čo mi ani nevstúpilo do srdca.‘"......pálenie Velasquez Bohu ani len "neprišlo na myseľ"/do srdca/.......pretože je to pohanská,ľudská náuka.
Po smrti človeka nič neprežíva! Čo sa stane s duchom, keď človek zomrie? Žalm 146:4 hovorí: „Jeho duch vychádza, on sa vracia do svojej zeme; v ten deň sa pomíňajú jeho myšlienky.“ "Plat za hriech je smrť"...nie večné muky!
A aj gehenna/ohnivé jazero/ nie je miestom múk...ale je to symbol večného zničania,...druhá smrť.
Príklad.......z akých zdrojov vzišla táto pohanská náuka/okrem iných/....:

V druhom storočí n. l. bolo v apokryfnej knihe Petrova apokalypsa o zlých napísané, že je pre nich pripravený „neuhasiteľný oheň“. Písalo sa v nej tiež: „Ezrael, anjel hnevu, privádza mužov a ženy, ktorým do polovice horí telo, a vrhá ich na miesto temnoty, do pekla určeného pre ľudí; a duch hnevu ich trýzni.“ V tom istom období Teofil Antiochijský citoval grécku prorokyňu Sibylu, ktorá prorokovala o trestoch pre zlých: „Príde na vás horiaci oheň a po všetky dni budete horieť v plameňoch.“ Tieto slová sú podľa Teofila „pravdivé a užitočné a spravodlivé a prospešné pre všetkých ľudí“.


4.
označiť príspevok

velasquez
   29. 10. 2015, 02:07 avatar
Zaujimave. (myslim prve dve vety, dalej som uz necital)


40.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 10. 2015, 22:51 avatar
4.....Velasquez.....asi chceš radšej zostať pri tej morbidnéj náuke o večných mukách,ktorá zneuctieva Boha lásky a tých čo takúto náuku podporujú,robí prisluhovačov Božieho odporcu.
" „Choď a povieš tomuto ľudu: ‚Počujte znovu a znovu, ale nerozumejte; a viďte znovu a znovu, ale nezískajte nijaké poznanie.‘ Urob srdce tohto ľudu necitlivé a ich uši, tie urob neprístupné a oči, tie im zalep, aby svojimi očami nevideli a svojimi ušami nepočuli a aby ich srdce neporozumelo a aby sa skutočne neobrátili a nezískali si uzdravenie.“ (Izaiáš 6:9, 10)
Jehovove slová ukazujú, ako bude ľud reagovať na Božie posolstvo bez ohľadu na to, ako verne si bude Izaiáš spĺňať svoju úlohu. A tak je tomu i dnes v novodobom spĺňaní . Velasquez....napĺňaš dané proroctvo, a nepoučil si sa z minulosti. Zapchávaním uší, a zakrývaním očí skončiš ako neverní židia!
Kto verí v peklo.....nemôže poznať Boha.


5.
označiť príspevok

asmodei muž
   29. 10. 2015, 06:26 avatar
Kedze ziadne nabozenstvo nestoji na pevnych zakladoch a opiera sa iba o predstavy ludi zapisane v nejakych starych zbierkach baji a povesti, tak sa nemozeme cudovat, ze su veriaci nejednotni, pretoze vsetko to, co sa neda realne overit, je otvorene rozlicnym interpretaciam. Jednoducho niet sa coho zachytit - nabozenstva nemaju jeden jediny fakt, od ktoreho by odvijali a korigovali svoje "hypotezy".

Toto v spojeni s nabozenskou neznasanlivostou plynucou z exkluzivizmu, pocitu nadradenosti nad ostatnymi nabozenstvami a tendenciou k expanzivite (aj nasilnej) je zarucenym dovodom na problemy a nezhody.
Súhlasí Lemmy, panoramix


6.
označiť príspevok

panoramix muž
   29. 10. 2015, 08:33 avatar
Náboženstvo sa podarilo rozšíriť elitám ktoré si dobre uvedomovali, že je to hlúposť.....a použili ho ako zbraň proti ľudstvu ktoré nikdy nesmie pochopiť podstatu bytia na tejto planéte.
Prečo je cirkev prepojená na politiku, prečo slúži ako finančný zdroj ?


38.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 10. 2015, 22:42 avatar
6....to povedz katolíkom,protestantom. Oni asi nepoznajú slová Krista....:"Zadarmo ste dostali,zadarmo dávajte!"


10.
označiť príspevok

salbea žena
   29. 10. 2015, 09:04 avatar
za murmi psychiatrie sa aspon lieci schizofrenia a je evidovana ako nebezpecna choroba
na slobode je legalne ospevovana a mnohokrat nelieceni pacienti za murmi kostolov ci slobodne na verejnosti tyraju a sikanuju svojimi chorymi vyplodmi mysle zdravych ludi,ktori po case pochybuju o tom,ktora strana je zdravotne na tom v poriadku


11.
označiť príspevok

salbea žena
   29. 10. 2015, 09:08 avatar
aby som udrzala ako tak zdravu mysel a triezvost,pomaha mi studium odbrnych clankov a vedeckych poznatkov,s ktorymi porovnavam este nie tak davno vehementne tvrdenu ideologiu o posobeni Boha v danom odbore,jave,cinnosti,ci usudku
ide to pomaly a niektorych dokazov sa uz ani nedozijem,ale to hladanie a najdenie mi pomaha uvedomovat si ,v akej nebezpecnej civilizacii to zijem a zial vdaka tomu viem,ze tu an Zemi nikdy pokoj a mier nebude


14.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   29. 10. 2015, 09:13 avatar
To nikdy by som radšej vypustil, ja by som povedal, už čoskoro...


15.
označiť príspevok

salbea žena
   29. 10. 2015, 09:19 avatar
mas pravdu,je tak neskoro,ze je uz zavcasu rozpadu a ani netreba sem uz nic hadzat
bo rozpadava sa to tu uz samo
http://www.youtube.com/watch?v=L6gOJwpioR0 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

odporny humus a sajrajt sem zavial clovek svojim z mutovanym mozgom
idiotizmus a debilizmus ludskeho tvora znici raj,ktory bol stvoreny pre neho a to len preto,ze sa nezmestil svojim obrovskym egom do koze
ani kristus tu uz nepomoze a casu na napravu uz niet,to mi ver


16.
označiť príspevok

salbea žena
   29. 10. 2015, 09:23 avatar
zmutovany mozog..tak
nemal sa umelo viest k provokacii mutovanim genov hlupeho tvora k mudrosti, je mi z toho do placu, tej prace je obrovska skoda
iba sa tvorovia nie zo zeme nemo prizeraju na stvaranie najvacsieho primitiva pod slnkom a nicia aj to posledne co im ostalo
svetlo


17.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   29. 10. 2015, 09:24 avatar
ak by to tak bolo, tak už je dávno koniec s týmto ľudstvom, ale keďže to tak nie je, tak určité percento tu nádej a istotu má, prežitie, postúpenie, budovanie nového ľudstva pod dohľadom pravého Vládcu, ktorého vyvolil sám Boh pred mnohými tisícročiami.

A raj, tak nízko, tu? nikdy, len aj táto Zem mala byť podobnou raju, zo všetkým, čo k tomu patrí...


18.
označiť príspevok

salbea žena
   29. 10. 2015, 09:34 avatar
az ked tu bude ticho a vsetci uz budu spat,pridu sem len kvoli tomu,aby na vlastne oci videli to, co uz davno tusili
ze niet ziadnej zachrany pre tak nizky um a chtic byt viac,ako len vyvoleny predator na tak opustenom mieste ako je Zem
nac investovat do biznisu,ktory nema buducnost a nema ani silu pracovat pre mier a pokoj
sam uvidis a pocitis na vlastnej kozi,ze spolupraca sa skoncila
ze nepomoze ani sam Boh a ani ziadny iny vyplod chorej mysle,pretoze pravda je v mimozemskej civilizacii a clovek mal urobit vsetko pre to,aby svoj raj chranil a zveladoval
nie,on sa sprava ako doma a citi sa doma iba v zumpe


19.
označiť príspevok

salbea žena
   29. 10. 2015, 09:37 avatar
a ja chcem iba jedno,aby odtialto zmizol ludsky tvor a viac sa uz nerozmnozoval, nesiril kontaktom medzi mimozemskou inteligenciou svoj chory idiotizmus a svoje choroby
tomuto tvoru sa ucini obrovsky STOP


21.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   29. 10. 2015, 09:44 avatar
takto nerozmýšľa múdry tvor, takto rozmýšľa len ten, kto sám zlý alebo zlo živí...

Ja, ja, ja, či ja som naozaj až taký dôležitý?


20.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   29. 10. 2015, 09:43 avatar
a či aj mi nie sme tiež mimozemský?

Aj nejedná mimozemská padne, nejedná sa zachráni, presne ako tu na tejto prekrásnej planéte, plnej života, to že ľudia to tu ničia, to už je iná vec, ale nie všetci sú zlí, nie všetci padnú, veľa sa zachráni, veľa povstane...


22.
označiť príspevok

salbea žena
   29. 10. 2015, 09:51 avatar
tebe sa nesniva to co mne
ako sa na tebe rozmozuju paraziti a ked sa na nich blizsie pozries vidis ludi,ako ta zozieraju a nicia teba
cakam,kedy pridu moji rodicia a pomozu mi odstranit tie parazity zo seba a nic ine nechcem,iba liek proti parazitom,proti ludskym parazitom a potom sa budem moct znova nadychnut a byt opat slobdona a spievat si a ked sa na seba pozriem v zrkadle,budem to opat ja
nechcem,aby na mne zil a bol co i len jeden parazit a nechcem,aby ma zozieral a nicil mi chram
ja vas v mojom sne nechcem,ja nechcem vase obzerstvo a nechcem,aby ste zrali co i len kusok z mojho chlebika


23.
označiť príspevok

salbea žena
   29. 10. 2015, 09:53 avatar
ja vas nechcem na tejto planete,pretoze je to moja planeta
a je mi jedno,kolki ma posielaju teraz na psychiatriu,ci jeden a ci miliarda parazitov
ja vas na Zemi nechcem


24.
označiť príspevok

salbea žena
   29. 10. 2015, 09:53 avatar
nechcem vas na Zemi


26.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   29. 10. 2015, 09:57 avatar
a kto je salbea? Nikto nikdy nebol právoplatným majiteľom, hoci sa už neraz jeden na to aj hral, len Bohu to všetko patrí, On jediný je pravý Majiteľ! A to tvrdia aj svetlé civilizácie...mimozemské mimo iné...


27.
označiť príspevok

salbea žena
   29. 10. 2015, 10:09 avatar
ja nie som clovek,mna medzi ludmi nestretnes
to,ze zneuzivam ludskeho tvora na komunikaciu,je moj sposob vyjadrovania toho,ze vas tu uz nechcem
kvoli ludstvu nemozem dychat a nevladzem vas zivit a zabezpecovat vam domov,pretoze uz nemate domov
moji rodicia my musia pomoct sa vas zbavit,aby som mohla byt tym,cim som bola predtym,nez ste spysneli u mna doma
Zem nie je len planeta,to som aj ja a premyslam a zijem,len vy ste z valstnej pychy ma nevideli a ani videt ma nechcete
je mi samej seba uz luto,pretoze si uz vdka rodicom uvedomujem,ako som sa kvoli vam uplne utiahla do uzadia a nakonniec som dopadla tak,ze vy mne velite a diktujete vsetko na Zemi,pretoze som vam doverovala,pretoze som vas milovala a vy ste jedine co zuslachtovali,je vasa pycha a egoizmus a mna ste uplne odignorovali az tak,ze ste ma vlastnou pychou nazvali zlom,satanom,peklom a zlobou
som vdaka vasmu parazitovaniu natolko zoslabnuta,ze mi musia pomoct rodicia
mne na vas uz nezalezi,nemam k vam ziadne dlhy a nicim som k vam nie zaviazana
j


28.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   29. 10. 2015, 10:13 avatar
A čo, alebo kto je salbea, ak nie človek?


30.
označiť príspevok

salbea žena
   29. 10. 2015, 10:45 avatar
nie som clovek,ale moj duch bol vzaty do ludskeho tela
viem lepsie vnimat ako bojujete proti mne,ako rvete samych seba voci mne a ako ma chcete z povrchu zemskeho odstranit
ked zacnem chodit do kostola a ked zacnem byt pritomna pri bohosluzbach,,pri ktorych mna vyhanate a odmietate ma medzi vami a zivymi a povazujete ma za najvacsie zlo na Zemi
zacnem pri kazdom poklaknuti proti sebe s vami, odpocitavat vas konecny pobyt na Zemi,kazda moja vnutorna a neprehliadnutelna modlitba bude proti vam a s pokorou vam podam ruku a poziadam vas vo svojej komorke o vas odchod z mojho domu !


31.
označiť príspevok

salbea žena
   29. 10. 2015, 10:48 avatar
vy tu prestanete s vasou pychou nicit moje kralovstvo,vy mi prestanete vyzierat a nicit moju komorku
vy mi budete dakovat,ze vas odchod zabezpecim v tichosti a bezbolestne vo vasom kostole,vo vasich synagogach,vo vasich mesitach
prajte si iba ,aby som nebola medzi vami ako zlo,ako satan a ako vasa pycha a hnev v poslednych minutach vasho bytia u mna doma !


43.
označiť príspevok

Peťo muž
   30. 10. 2015, 07:56 avatar
K 23.
Táto planéta ti nepatrí !
Táto planéta nikomu nepatrí a nieje nikoho vlastníctvom.
Ale to ty veľmi dobre vieš ,tak sa nerob...


25.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   29. 10. 2015, 09:54 avatar
salbea sa ničí v prvom rade sama, ale žiaľ nechce to vidieť, ľahšie je povedať, to vy, len nie ja...


29.
označiť príspevok

salbea žena
   29. 10. 2015, 10:13 avatar
ty na mna do konca zivota nezabudnes a budes medzi par vyvolenymi,ktory so mnou komunikovali
opovrhovat budes so mnou dokial budes dychat,ale tvoj posledny dych bude patrit mne,to si uvedomis az pri tvojej poslednej myslienke a ta budem ja


34.
označiť príspevok

Mierotvorca muž
   29. 10. 2015, 17:03 avatar
samé bu bu bu, asi tak... 


12.
označiť príspevok

salbea žena
   29. 10. 2015, 09:11 avatar
vladne tu psychopaticka civilizacia,ochotna pre svoju pravdu z choreho mozgu aj zabijat,tyrat,sikanovat,kradnut,rozvracat spolocnost a viest ludstvo do samovyhubenia
kto je viac,kto ma vacsiu silu ozobracovat a okradat


13.
označiť príspevok

salbea žena
   29. 10. 2015, 09:13 avatar
ja tu nechcem byt,ja tu tak strasne nechcem byt,ze keby som mala tu moznost,hodim sem suter a zacnem budovat odznova civilizaciu,ale predtym mozog tvora pozmenim a vezmem mu gen vrazdy


32.
označiť príspevok

elemír muž
   29. 10. 2015, 11:28 avatar
Náízov temyje: že čo je Kristus rozdelený. Onsám púovedal, že žiadne rozdelené kráľovstvo nemôže obstáť. Ježiš je taký, aký bol už pred tým, než bol tento svet. jeho inteligencia je preto nadprirodzená a vysoko nadčasová.
Ježiša sa môžeš snažiť iba pochopiť, ale obyčajný človek sa iba dehonestuje, ak sa pokúša ho kritizovať.
Ježiša nemožno hodnotiť podľa toho, ako vyzerá cirkev, lebo cirkev je z ľudí, ktorí iba veľmi málo pochopili jeho poslanie a čím viac si niekto myslí, že to vie, tým sa viac vystavuje satanovmu pokuišeniu.
Pred umučením povedal svojím učeníkom: Satan sivás vyžiadfal, aby vás preosial, ako pšenicu, ale ja sa budem za vás modliť. Aj jeho si satan vyžiadal a jeho otec ani nezaváhal, že by jeho syn nevedel odolať tomuto pokušenie.
Už prvý nástupca Peter, ktorého si tak starostlivo vyberal, sa začína obklopovať akýmsi spoločným a jetkom a kvôli majetku aj zabíja manželov, ktorí ani nič neukradli, ba nedá sa vylúčiť, že ich zabíja aj preto, že mu nedali všetko.
Povoláva Pavla, vzdelaného a študovaného človeka a jeho list židom by som osobne priradil, ako piate evanjelium.
Napriek tomu sa vytvára v cirkvi situácia, že je nenávidený inými apoštolmi a dokonca sa mu vyhrážajú, že ak príde do Jeruzalema, že mu hrozí smrť.
Na takýchto ľuďoch zanechal Kristus svoju cirkev a mal vôbec na výber. ??? , ale cirkev napriek tomu žije, biedne, ale žije.
2 000 rokov.
Mnohých neveriacích odrádza, že v cirkvi nemáme poriadok podľa evanjelia a že an cirkvi je kopu špíny.
Ale, čo sme my ľudia vlastne zač ????? Prišiel by sem Kristus, ak by sme žili podľa evanjelia dávno pred tým,. než ho ľudstvo poznalo a nebol by tu hriech, ale nebo na zemi ? určite a načo, ak by tu boli iba dobrí ľudia ?
Ale nechcem hovoriť, že my niesme dobrí, stačí, ak si oomyslím na seba a poobzerám sa po iných, zrazu zistím , ako som hlboko pod nimi, ale dostať sa na ich úroveň, akoby bola pre mna márna snaha.
Máme tu mnoho kníh o svätých ľuďoch, o ich svätosti nakoniec rozhodne boh, ale ich životopisy robia zo mňa hriešnika, ktorý nemá ani odvahu pozrieť sa smerom hore. Oni sú svedomím tohoto sveta, lebo väčšinou boli duchovne vyššie, než my dovidíme.
Je tu 15% veriacich a kolkí si iba myslíme, že sme veriaci, koľkí bez Ježišovho milosrdenstva nemáme žiadnu šancu.

A toto je všetko jeho cirkev.
Sú tu ľudia, ktorí ak to všetko vidia, najradšej by nás všetkých povraždili, za to čo sa s cirkvi urobilo a sú tu ľudia, ktorí napriek tom,u, čo sa v cirkvi robí, našli si svoju cestu medzi kúkolm a dúfajú na záchranu. Sú tu aj ľudia, ktorí vidia cirkev svätú a nepoškvrnenú každý z nás sa to snaží vidieť svojími očami a dochádza k hádkam, k štiepeniu cirkvi, ale vždy je tu niekto, komu raz bolo, alebo bude povedané, tak ako bolo povedané JEžIšOVI A JEžIš POOVEDAL SVOJíM UčENNíKOM: Satan si ťa vyžiadal. Na tento boj sa pripravte,lebo to už nebude debata o tom,či boh existuje, alebo nie, lebo to musí prejsť tým každý počnúc ježišom a to postihne iba ľudí, u ktorých nie žiadna pochybnosť, že by boh neexistoval. Takých si iba vyberajú.
Ja viem, že je to vec, ktorá je najintímnejšou intimitou vašej duše,ale je tu náhodou niekto,,komu sa to stalo ?????

A preto si myslím, že Ježiš nechcel založiť idealnu cirkev z ideálnych veriacich, kňazov biskupov a pápežov, on prišiel liečiť chorých, aby nezahynul ani jeden z tých,ktorých mu dal jeho otec.
Aj účel dopravnej vyhlášky je ten,aby nikto na ceste nezahynul.
A preto musíme neustále rásť spolu veriací a neveriací, aby sme poznali dobro a zlo, aby v nebi sa nedali ľudia ľahko zviesť zlom, lebo Ježiš tiež hovorí: Už musím ísť, lebo zlé mocnosti uchvacujú nebo. Neustále boj dobra a zla pokračuje aj v nebi ?????
Myslím, že hej a dokoonca sa domnievam, že bojovníci z takých destinácii, ako je zem, sú viacej cenení, ako tí, ktorí tam prídu z iných lepších svetov. Zrno, ktoré vyrástlo z trnia, ale trn ho nezadusil. Zrno, ktoré rástlo spolu s kúkolom,ale kukol ho nezadusil, určite sú zrná, ktoré vyrástli v menej priaznivých podmienkach menšie a budú menšie aj v nebu, ako tie, čo vyrástli v dobrej zemi a priniesli jedni sto násobnú a iní 60 násobnú úrodu, ale sú tam, dostali sa tam a nemuseli ísť niekde do krajiny plaču a škrípania zubov.

Nemali by sme diskutovať o Ježišovi, aký je, to je pre pohanov, aby pred sebou obhájili neveru, pre nás je vysoko nad ľudský pochop a v tom hľadajme svoju nádej.


33.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   29. 10. 2015, 14:17 avatar
Ja len upozorním, že katolíci sú jedno náboženstvo a evanjelici a iní odpadlíci od kresťanstva sú iné náboženstvo. Vrámci náboženstva sú katolíci viacmenej za jedno, pretože majú hierarchiu od Boha.


37.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 10. 2015, 22:40 avatar
33....kňazská hierarchia Patrick nie je od Boha. Je to iba cirkevná,ľudská ustanovizeň.
Kniha-"Rané kresťanstvo,apokryfy" uvádza...:"Kresťania sa medzi sebou nazývali bratmi a sestrami. Zdá sa,,že v prvých kresťanských obciach ešte nemali žiadnu hierarchiu. Kresťanské obce/zhromaždenia/boli protikladom zložitého aparátu riadenia ,ktorý sa vytvoril v ríši"/str.103/........"Pavol v liste Galaťanom zdôrazňuje,že príchod Krista zrušil zákon a vykonávanie všetkých obradov ktoré je otrockým jarmom,od ktorého Kristovo učenie , rovnako dostupné židom i pohanom oslobodzuje". /str.210/
Teda........Patrick,.....RKC sa neriadi Božím slovom a preto nemôže mať jeho schválenie. Elitu RKC/hierarchiu/ neustanovil Boh.
A sám musíš vedieť,ako sú aj katolíci rozdelení. Aj u vás sú rôzne "krídla"/liberálne,ortodoxné...atd/......ale to najväčšie rozdelenie je v samotných členoch RKC. Ved každý si verí ako chce, a ako hovorí jeden výskum.....31% katolíkov verí v reinkarnáciu a pod. Dané rozdelenie je vidno hlavne v konfliktoch sveta,.....ked katolík zabíja katolíka. Ak je toto u teba tá biblická jednota,....tak potom sme si nerozumeli.


39.
označiť príspevok

velasquez
   29. 10. 2015, 22:46 avatar
Je od Boha.
Tvoje reci su len tvoje reci. Rozne kridla boli aj medzi apostolmi, jedni boli zeloti ini umierneni, pestrost zivota.


41.
označiť príspevok

elemír muž
   30. 10. 2015, 06:52 avatar
jednota,ktorú spomína shagara je jednota diktatúry a my chceme byť demokrati, ako bol ježiš, lebo hovorí, Kto chce ísť za mnou, teda kto chce, nikomu nenariaďuje a nediktuje, čo má robiť, ak odpadne niekto od viery, tak ho nevraždí a nezabíja, nech vám je ako zlodej, alebo mýtnik. Ježiš má preto čisté ruky od akého kolvek náboženského násilia, naopak, určite bude brať na zodpovednosť tých, čo vraždia a myslia si , že tým slúžia Bohu.
No a kňazi, to shagara nemôže pochopiť, každého z nich si Ježiš povoláva, to predsa nie je jednoduché rozhodnutie. A tak ako mal 12 apoštolov a jeden bol zradca, tak ma aj teraz niektorých, čo ho zradia.


42.
označiť príspevok

fajer
   30. 10. 2015, 07:48 avatar
náboženstvo nemá nič spoločné s demokraciou, elemír teba už preskakuje, elemír ,Ježiš bol diktátor ak nebudete počúvať a mňa nasledovať, tak pôjdete do pekla a budete prekliaty, jeho poslucháči nemali na výber, iba že by kandidoval aj iný boh ako jeho otec, čo to tu vypisuješ za sprostosti....ja už len čakám kedy dá na kandidátku KDH nominujete Ježiša...
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 19:35,  Nádhera
dnes, 19:29,  Pani fararka a dalsi , krasne biju do farizejov :-) Vynikajuca diskusia , skutocne sa oplati...
dnes, 18:53,  Andělský vodopád Americký letec Jimmy Angel letěl v roce 1935 nad džunglí ve...
dnes, 18:25,  Dvoch žoldnierov z USA odsúdili na 20 rokov za neúspešný pokus o únos venezuelského...
dnes, 18:19,  (3) Peter67, a dokocna s uzamykateľnými...
dnes, 18:16,  Mal by byť súzvuk v tých príznakoch. .. Preventívka je fajn, veď je to prevencia. ..
dnes, 18:13,  Slovensko nie je Amerika :)
dnes, 18:12,  Celý svet je podľa nich o spore Rusko vs. USA Asi najvtipnejší prejav milovníkov západu...
dnes, 18:11,  Rusko vyprášilo západ už veľa krát. ked vojská Varjagov Rusi zastavili v bitke roku 864...
dnes, 18:10,  USA len v tomto storočí spáchali: 2001 - Invázia do Afganistanu 2003 - Irak 2003 -...
dnes, 18:09,  Najimperialistickejšou krajinou sa USA
dnes, 18:08,  Celý svet je podľa nich o spore Rusko vs. USA Asi najvtipnejší prejav milovníkov západu...
dnes, 18:05,  Nevypijem vela ale menej a častejšie. Takže ked je teplúčko, tak minimalne 2-3 litre denne k...
dnes, 18:05,  (4) Peter67, vari naša bábkoherečká vedátorka ešte nebola zvolená za Kiskovu...
dnes, 18:01,  Americká invázia do Afganistanu skončila fiaskom.
dnes, 17:53,  (9) Peter67, neboj sa, ja si onedlho trúfnem aj na 5G...
dnes, 17:51,  Predsedníčky? Ktoré? Tie tiež opajcli diplomovky, resp knihy??*04
dnes, 17:50,  Ty si to už posunul do 3D, ja to iba na papieri riešim. *03*03*03
dnes, 17:49,  (2) Peter67, no veď to, lebo máme aj predsedníčky vediace čo, kedy a ako...
dnes, 17:38,  (7) Peter67, ja si myslím, že skôr z gule (gulí)...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Radšej ísť do školy, ako nespať vôbec.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(141 431 bytes in 0,203 seconds)