Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  počítače  téma
kategórie:  

JAZYK R - zakladne prikazy

74
reakcií
2808
prečítaní
Tému 3. novembra 2015, 22:09 založil srnka22.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
01. 05. 2019
20
25. 03. 2019
23
25. 04. 2019
40
22. 06. 2010
11
11. 11. 2007
15
 
 


1.
označiť príspevok

srnka22
   3. 11. 2015, 22:09 avatar
pre ludi co maju problemy s jazykom R a potrebuju uvod do jazyka , pripadnu pomoc


2.
označiť príspevok

srnka22
   3. 11. 2015, 22:15 avatar
FUNKCIE
FOR
f = seq(1,100, by = 2)
a = NULL
for (i in 1:50)
{
a[i] = f[i]^2
}
print(a)
*************************************
FOR NEXT
for(i in 1:100)
{
if(i <= 20)
{
next
}
print(i)
}
******************************
FUNCTION1
f <- function(x, y = 2) {
x^y
}
***************************
FUNCTION2
f2 <- function(x) {
x^2
}
***************************
FUNCTION3
f <- function(x,y)
{
x + y
x - y
x * y
x / y
}
***************************
FUNCTION TEST
f <- function(x) {
g <- function(y) {
y + z
}
z <- 4
x + g(x)
}
z <- 10
***************************
IF ELSE
x <- 0
if (x > 0) {
print("Kladné číslo"
} else if (x < 0) {
print("Záporné číslo"
} else
print("Nula"
*****************************
LAZY
f <- function(a,b)
{
a^2
# 5^2
# a^b
}

f(2)
*****************************
REPEAT
sum <- 1
repeat
{
sum <- sum + 2
print(sum)
if (sum > 11)
break
}
*************************
SCOP
p = 0
f = function(x){
p = 10
p + g(x)
}

g = function(x){
x+p
}
*************************
SCOPING
f <- function(x)
{
# y <- 5
x + y
}


69.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 11. 2015, 23:31 avatar
Milan, v 2. je toto vyznanie lásky, teda opis pohlavného styku.

FUNKCIE
FOR
f = seq(1,100, by = 2)
a = NULL
for (i in 1:50)
{
a[i] = f[i]^2
}
print(a)

FOR znamená Pre teba.
1:50 preto, lebo buď bude orgazmus alebo nebude
f[i]^2 (stoporenie údu)
print = tlačiť (ženy občas zvyknú povedať, že pritlač, teda print)


70.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 23:36 avatar
Print print print print print print print print print print print print..............


71.
označiť príspevok

zoozoo muž
   3. 11. 2015, 23:39 avatar
a kde je Ľudevít?
tak štúr ho tam, štúr...


72.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 23:41 avatar
Nebude to také " drahé ľahká " .......................či opačne to má byť ?   


73.
označiť príspevok

zoozoo muž
   3. 11. 2015, 23:42 avatar
radsej sa zdrzim hlasovania.


3.
označiť príspevok

srnka22
   3. 11. 2015, 22:18 avatar
TAPPLY
# attach(iris)
tapply(iris$Petal.Length, Species, mean)
tapply(iris$Petal.Length, Species, mean,simplify = FALSE)

split(iris$Petal.Length,Species,drop=FALSE)
***************************************
TAPPLY1
x <- 1:20
y <- factor(rep(letters[1:5], each = 4))
tapply(x, y, sum)
tapply(x,y,sum,simplify = FALSE)
split(x,y)
*******************************
MAPPLY
l1 <- list(a = c(1:10), b = c(11:20))
l2 <- list(c = c(21:30), d = c(31:40))

mapply(sum, l1$a, l1$b, l2$c, l2$d)

mapply(sum,1:5,1:5,1:5)

mapply(rep, 1:4, 4:1)
****************************
LAPPLY1
X = list(a = 1:5, b = 6:10)
lapply(X,mean)
sapply(X,mean)

lapply(X,quantile)
lapply(X,quantile,c(0,0.5,1))
lapply(X,quantile,probs = seq(0,1,0.5))

sapply(X,quantile)
sapply(X,quantile,c(0,0.5,1))
sapply(X,quantile,probs = seq(0,1,0.5))

# a <- lapply(X,quantile)
# a$a[1]
# a$a[[1]][[1]]
**************************************
LAPPLY
X = list(a = 1:5, b = 6:10)
lapply(X,mean)
sapply(X,mean)

lapply(X,quantile)
lapply(X,quantile,c(0,0.5,1))
lapply(X,quantile,probs = seq(0,1,0.5))

sapply(X,quantile)
sapply(X,quantile,c(0,0.5,1))
sapply(X,quantile,probs = seq(0,1,0.5))

# a <- lapply(X,quantile)
# a$a[1]
# a$a[[1]][[1]]
************************************
ANONYM APPLY
Y <- list(a = matrix(1:4,2,2),b = matrix(1:8,4,2))
lapply(Y,function(element) element[,1])

M <- matrix(1:6,3,2)
apply(M,2,sum) # súčet stlpcov
apply(M,1,sum) # súčet riadkov
apply(M,1,mean)
apply(M,2,mean)
*********************************
APPLY
x <- matrix(rnorm(12), 4, 3)
apply(x, 1, quantile, probs = c(0.25, 0.75))

a <- array(rnorm(2*2 ),c(2,2,10)) # 40 prvkov, veľkosť 2x2 a 10 krát
apply(a,c(1,2),mean)

m <- matrix(c(1:10, 11:20), nrow = 10, ncol = 2)
m
apply(m, 1:2, function(x) x/2)
**************************
ARGUMENT
args(paste)
paste("a","h","o","j"
paste("a","h","o","j",sep=":"
paste("a","h","o","j",se=":"


4.
označiť príspevok

srnka22
   3. 11. 2015, 22:20 avatar
DOWNLOAD FILES
fileUrl <- "web.tuke.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
download.file(fileUrl, destfile = "data\iris.csv"
datum <- date()
list.files("data"

READ TABLE
iris = read.table("data\iris.csv", sep = ";", header = TRUE)
head(iris,3)
tail(iris,4)

iris1 = read.csv("data\iris.csv"
iris2 = read.csv2("data\iris.csv"


5.
označiť príspevok

srnka22
   3. 11. 2015, 22:20 avatar
READ XLSX
library(xlsx)

# fileUrl <- "web.tuke.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
# download.file(fileUrl,destfile="./data/iris_excel.xlsx"
iris_excel = read.xlsx("./data/iris_excel.xlsx",sheetIndex = 1, header = TRUE)
subdata = read.xlsx("./data/iris_excel.xlsx",sheetIndex = 1, colIndex = 2:3, rowIndex = 1:5)

iris_excel1 = read.xlsx2("./data/iris_excel.xlsx",sheetIndex = 1, header = TRUE)


6.
označiť príspevok

srnka22
   3. 11. 2015, 22:21 avatar
READ XML
library(XML)
fileUrl <- "www.w3schools.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
doc <- xmlTreeParse(fileUrl,useInternal=TRUE) # uloží XML súbor, ak je FALSE tak aj ďalšie informácie
root <- xmlRoot(doc) # výpis bez hlavičky <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
xmlName(root) # výpis hlavného tagu

root[[2]] # výpis druhého jedla
root[[2]][[1]] # výpis druhého jedla a prvého prvku (názov)

xmlSApply(root,xmlValue) # vypíše všetky jedlá a informácie o nich do jedného riadku

XPATH
xpathSApply(root,"//name",xmlValue) # vypíše iba mená jedál
xpathSApply(root,"//price",xmlValue) # vypíše iba ceny jedál

# ukážka XML súboru, kde má tag s názvom book aj atribút id
# msdn.microsoft.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


66.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 11. 2015, 23:24 avatar
Milan, až ju pozveš do reštaurácie, tak si opíš toto zo 6. príspevku, a daj to kuchárovi. Tu napísala, aké jedlá má najradšej.


67.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 23:26 avatar
Robotky nepozývam do reštiky, len samice z mäsa a kostí nech sa sama hostí.   


74.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 11. 2015, 07:40 avatar
Myslis, ze by v restauracii jedavala belgicke waffle, francuzsky toast a anglicke ranajky?


7.
označiť príspevok

srnka22
   3. 11. 2015, 22:21 avatar
JSON
library(jsonlite)
data_json = fromJSON("" target="_blank" rel="nofollow" title="http://web.tuke.sk/fei-cit/butka/res/data.JSON"">web.tuke.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk # načítanie dát
names(data_json) # výpis stlpcov
names(data_json$adresa) # výpis prvok, z ktorých sa skladá stlpec adresa

data_json$adresa$mesto # výpis miest v dátach

TO JSON
iris_json <- toJSON(iris,pretty = TRUE)
# cat(iris_json)

write(iris_json, file = "./data/iris_json.JSON"


8.
označiť príspevok

srnka22
   3. 11. 2015, 22:21 avatar
MYSQL
library(RMySQL) # načítanie knižníc
library(DBI)
genDB = dbConnect(MySQL(),user="genome", host="genome-mysql.cse.ucsc.edu" # vytvorenie spojenia
DB = dbGetQuery(genDB,"show databases;" # ukážka dabázy
dbDisconnect(genDB) # ukončenie spojenia

#########################
hg19 <- dbConnect(MySQL(),user="genome", db="hg19",host="genome-mysql.cse.ucsc.edu" # spojenie
vsetky_tabulky <- dbListTables(hg19) # získanie názvov tabuliek v databáze hg19
length(vsetky_tabulky) # počet všetkých tabuliek
vsetky_tabulky[1:6] # výpis prvých 6 tabuliek
dbListFields(hg19,"acemblyPep" # stlpce v tabuľke acemblyPep
dbGetQuery(hg19, "select count(*) from acemblyPep" # výpis počtu záznamov v tabuľke

#########################
ailMel1 = dbConnect(MySQL(),user="genome", db="ailMel1",host="genome-mysql.cse.ucsc.edu"
vsetky_tabulky1 <- dbListTables(ailMel1)
vsetky_tabulky1[1:4]
dbListFields(ailMel1, "author"
dbGetQuery(ailMel1, "select count(*) from author"

databaza1 <- dbReadTable(ailMel1,"all_mrna"
# databaza2 <- dbReadTable(hg19,"affyU133Plus2"


9.
označiť príspevok

srnka22
   3. 11. 2015, 22:22 avatar
QUERY
query = dbSendQuery(ailMel1, "select * from all_mrna where misMatches = 0" # výber dát z tabulky s podmienkou
subdata = fetch(query) # vytvorenie dát
subdata[1:6,1:4]

query <- dbSendQuery(hg19, "select * from affyU133Plus2 where misMatches between 1 and 3"
subdata1 <- fetch(query)
quantile(subdata1$misMatches)

HTML
library(XML)
s = htmlParse("" target="_blank" rel="nofollow" title="http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/spope0.html"">www.catholic-hierarchy.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk # zadanie odkazu
tabs = readHTMLTable(s, stringsAsFactors=FALSE) # načítanie HTML do tabulky
popes = tabs[[1]][2:6,c(2,3,5)] # výber iba pápežov (tab.1) v 2 až 6 riadku a k ním 2,3,5 stlpec
names(popes) = c("meno","narodeny", "zvoleny" # pomenovanie stlpcov


10.
označiť príspevok

srnka22
   3. 11. 2015, 22:22 avatar
DATA TABLE
library(data.table)
DF = data.frame(x=rnorm(9),y=rep(c("a","b","c",each=3),z=rnorm(9))

DT = data.table(x=rnorm(9),y=rep(c("a","b","c",each=3),z=rnorm(9))

tables()

DT[DT$x > 0] # výber riadkov len kde hodnota stlpca X > 0
DT[,mean(x)] # výpis priemeru stlpca X
DT[,table(y)] # výpis v tabulke počty hodnot slpca Y
DT[,w:=z^2] # vytvorenie nového stlpca w, ktorý ma hodnoty z^2
DT[,f:=x>0] # vytvorenie stlpca f, ktorý má hodnotu T/F, podľa toho či X je väčšie ako 0
DT[,y:={tmp = x+y; tmp^2}] # zmena stlpca a viac operácií v jednom expression
DT[,b:=sum(x),by=f] # suma hodnôt X podľa hodnôt stlpca f
DT[,.N,by=f] # počet elementov podľa faktoru f

DT1 <- data.table(x=rep(c("a","b","c",each=100), y=rnorm(300)) # vytvorenie tabulky, kde x má hodnoty a,b,c
setkey(DT,x) # nastavenie premennej kľúča
DT1['a']

DT2 <- data.table(x=c('a', 'a', 'b', 'dt1'), y=1:4) # tabulka, slpce x a y
DT3 <- data.table(x=c('a', 'b', 'dt2'), z=5:7) # tabulka, stlpca x a z
setkey(DT2, x) # nastavenie klúča
setkey(DT3, x) # nastavenie klúča
merge(DT2, DT3) # spojenie tabuliek


55.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 11. 2015, 23:15 avatar
Milan, ale ide na mužov šikovne. V 10. spomenula kľúč. Chápeš, buď jej dáš kľúč od bytu, alebo aspoň od auta.


56.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 23:16 avatar
Možno by stačil aj úesbé kľúč.  


11.
označiť príspevok

srnka22
   3. 11. 2015, 22:26 avatar
SUBSETTING SORTING
X <- data.frame("var1"=sample(1:5),"var2"=sample(6:10),"var3"=sample(11:15))
X$var2[c(1,3)] = NA

X[,1] # výber všetkých riadkov a 1 stlpca
X[,"var1"] # výber všetkých riadkov a stlpca s názvom "var1"
X[1:2,"var2"] # výber 1 až 2 riadka a stlpca s názvom "var2"

X[(X$var1 <= 3 & X$var3 > 11),] # výber riadkov, ktoré splňajú dané podmienky a všetky stlpce (& - a zároveň)
X[(X$var1 <= 3 | X$var3 > 15),] # výber riadkov, ktoré splňajú jednu z daných podmienok a všetky slpce (| - alebo)

X[which(X$var2 > 8),] # výber riadkov kde var2 > 8, which - ignorovanie NA hodnôt

X$d = rnorm(5) # pridanie stlpca d
Y = cbind(X,rnorm(5)) # vytvorenie tabulky/matice Y s dátami X a novým slpcom

sort(X$var1) # usporiadanie premennej var1 zostupne(od najmenšieho po najväčšie)
sort(X$var1,decreasing=TRUE) # usporiadanie premennej var1, vzostupne, default je FALSE
sort(X$var2,na.last=TRUE) # usporiadanie var2, berie do úvahy aj prázdne hodnoty
X[order(X$var1),] # usporiadanie celého DF podľa premennej var1
X[order(X$var1,X$var3),] # viac premenných pre usporiadanie, usporiada potom podľa poradia v order

SUMARIZING
iris <- iris
head(iris,5)
tail(iris,6)
summary(iris) # sumár info o každom atribúte (stlpci)
str(iris) # datailný pohľad na atribúty
quantile(iris$Sepal.Length) # kvantily pre numerické atribúty, rovnaké ako v summary, je však možné nastaviť vlastné rozdelenie
quantile(iris$Sepal.Length,c(0,0.5,1)) # kvantily iba pre 0,50 a 100%
table(iris$Sepal.Length) # štatistika početnosti rôzných hodnôt atribútu
table(iris$Sepal.Length,iris$Sepal.Width) # môžeme zadať aj viac premenných

rowSums(iris[,1:2]) # súčet riadkov prvých 2 stlpcov
colSums(iris[,1:2]) # súčet prvých 2 stlpcov

sum(is.na(iris$Sepal.Length)) # počet prázdnych hodnôt stlpca
any(is.na(iris$Sepal.Length)) # T alebo F, podľa toho, či sú v stlpci prázdne hodnoty
all(iris$Sepal.Length > 0) # testovanie, či sú všetky hodnoty v stlpci väčšie ako 0
colSums(is.na(iris)) # počet prázdnych hodnôt v každom stlpci
all(colSums(is.na(iris))==0) # T alebo F o tom, či sú všetky počty NA hodnôt 0
table(iris$Sepal.Length %in% c(5.1,5.0)) # výber počtu hodnôt vybraného stlpca
table(iris$Species %in% c("setosa","viginica")
table(iris$Species %in% c("setosa")
iris[iris$Species %in% c("setosa",] # výpis dát len s hodnotou v stlpci Species = setosa

data(UCBAdmissions)
DF = as.data.frame(UCBAdmissions) # vytvorenie dataframe
summary(DF) # súhrn dataframe
xt <- xtabs(Freq ~ Gender + Admit,data=DF) # vytvorenie kontingenčnej tabuľky
xt2 <- xtabs(Freq ~.,DF) # vytvorenie viacrozmernej kontingenčnej tabulky (flat tabulka)
summary(xtabs(Freq ~.,DF)) # sumár nad celou tabuľkou
ftable(xt) # flat tabuľka


52.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 11. 2015, 23:13 avatar
Milan, v 11. napísala: ignorovanie NA hodnôt.

Vieš, čo ti tým naznačuje? NA = náboženstvo ateizmus. Neopováž sa s ňou na rande otvárať náboženské témy. Bude ťa potom ignorovať, lebo ona pri orgazme nekričí: Ach bože!


53.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 23:14 avatar
Neboj, ja vždy komunikujem až po akte. 


59.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 11. 2015, 23:20 avatar
Mal by si vedieť, že keď spomenie skriptá, tak myslí na akt. Len pochop, je slušná, nebude predsa taká vulgárna, aby povedala, že chce mať pohlavný styk.


62.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 23:22 avatar
Nemám rád ženy, ktoré chodia ako okolo horúcej kaše, tie zvyknú byť dosť chladné.


12.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 22:30 avatar
O čo ide, mohla by si priblížiť aj neznalým ?
Súhlasí TvojOponent19


23.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 11. 2015, 22:54 avatar
Akože čomu nerozumieš? Ide o komunikáciu s Bohom. Vidíš, ani TvojOponent nevie komunikovať s Bohom.


54.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 23:14 avatar
No zbohom..................   


13.
označiť príspevok

d0d0...best muž
   3. 11. 2015, 22:41 avatar
...a jaj,ze s0m tu...???

ignorovať
1 nový príspevok v téme: ...awe satanas...

ignorovať
1 nový príspevok v téme: ...hlavne mest0...???????
Prihlásenie

Nesprávne prihlasovacie údaje.

Ak si nepamatáte svoje meno a heslo, kliknite na zabudnuté heslo.


14.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 22:42 avatar
Bad getaway, sorry, error is back fack................


16.
označiť príspevok

d0d0...best muž
   3. 11. 2015, 22:43 avatar
...back fuck...???_)))


15.
označiť príspevok

d0d0...best muž
   3. 11. 2015, 22:42 avatar
...srnke prepl0 z pr0gram0vania....aleb0 je r0b0t...   


19.
označiť príspevok

srnka22
   3. 11. 2015, 22:46 avatar
prosim nespamujte mi tuuuuuuuuu, zajtra mam zapocet a mozme pouzivat gooogle:D :D :D:D :D vazne kaslite na to nepiste tu :D


21.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 11. 2015, 22:51 avatar
Čiže ty zneužívaš internet v škole ako ťahák?


22.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 22:54 avatar
Pochybujem, že by v škole mali prístup na wájfáj, to už by mohli celkom prepustiť učiteľov................  


26.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 11. 2015, 22:55 avatar
Akože. Veď má notebook, a do Google zadá kľúčové: JAZYK R - zakladne prikazy.

A vyhodí mu odkaz na  Tento odkaz smeruje mimo DF.sk href="http://www.diskusneforum.sk/tema/jazyk-r-zakladne-prikazy">JAZYK R - zakladne prikazy


27.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 11. 2015, 22:56 avatar
Hej, hej, akurát mne to chybne vyhodilo: JAZYK R - zakladne prikazy


28.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 22:57 avatar
To je síce pekné, ale keď jej nenájde sieť,............ tak je ako by som to slušne napísal ?................  


31.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 11. 2015, 22:58 avatar
Myslím, že sieť nájde hneď. siet.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


32.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 22:59 avatar
Nieje sieť ako sieť. 


17.
označiť príspevok

srnka22
   3. 11. 2015, 22:43 avatar
funkcia <- function(n){ //vstupny parameter n
for(i in 1:n){
if(i %% 2 == 0) print(i^2)
else if((i %% 3 == 0) && (i %% 5 == 0)) print(i^3)
else print(i)
}
}

getwd() //aktualna cesta pracovneho adresara
dir.create("Zapocet1"
setwd("Zapocet1" //priecinok nastaveny ako aktualny pracovny adresar
dir.create("data" //v nom priecinok data
fileURL = "samplecsvs.s3.amazonaws.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk //
download.file(fileURL, destfile = "./SalesJan2009.csv"
data =read.csv("./SalesJan2009.csv" //stiahnem subor a nacitam do premennej data
head(data, n = 10) prvych 10 riadkov
tail(data, n = 15) poslednych 15
data[1:5,2:3] podmnozina s riadkami 1:5, stlpce

library(datasets)
attach(infert)
boxplot(age ~ education, infert, col = "red", xlab = "Age", ylab = "Education", main = "infert"
abline(h = 30, lwd = 3, lty = 2, col = "blue"
library(lattice)
xyplot(stratum ~ age | education, data = infert)

set.seed(10)
tabulka = data.table(A=rnorm(10),B=1:10,C=10:1,D=rep(factor(c("a","b"),each = 5))
//stlpec A bude obsahovat 10 hodnoty normaloveho rozdelenia
//stlpec B hodnoty 1 az 10
//stplec C 10 po 1
//D bude faktor kde prvych 5 riadkov bude obsahovat hodnotu a a zvysnych 5 bude mat hodnotu b

tabulka[[1]][2] = NA
tabulka[[1]][4] = NA
tabulka[,mean(A)]


57.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 11. 2015, 23:18 avatar
Milan, v 17. spomína aktuálnu cestu pracovného.

To je finta, naznačuje ti, že keby si bol manažér, a mal by si akože náhodou služobnú cestu okolo jej bytu, môžeš sa zastaviť na kávu.


58.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 23:18 avatar
Si si tým istý ? Nieje to len nejaká šifra ?


61.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 11. 2015, 23:21 avatar
Jasné, že používa šifry. Veď v tejto téme napísala o sebe skoro všetko, váhu, výšku, farbu očí, čo má rada, kde býva, číslo telefónu, akurát je to napísané v jazyku R.
Súhlasí Mil@níčko


64.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 23:22 avatar
Kua vybitá jak Duracellka je.  
Súhlasí Lemmy


18.
označiť príspevok

srnka22
   3. 11. 2015, 22:44 avatar
prosim nespamujte mi tuuuuuuuuu, zajtra mam zapocet a mozme pouzivat gooogle:D :D :D:D :D vazne kaslite na to nepiste tu :D


20.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 22:46 avatar
Ty si začala spamovať, my len robíme to čo ty .  


24.
označiť príspevok

srnka22
   3. 11. 2015, 22:54 avatar
vsak prestane boze , vas to bavi toto :(


25.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 22:55 avatar
Neviem o čo tu ide, to si si tu prišla pokecať sama so sebou ?


29.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 11. 2015, 22:57 avatar
A čuduješ sa? Toto je diskusné fórum.


30.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 22:57 avatar
Možno je tak zahľadená, že ani nevie kde je,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  


37.
označiť príspevok

srnka22
   3. 11. 2015, 23:02 avatar
ked si myslis ze svojimi primitivnymi poznamkami na moju adresu ma vytocis zabudaj z oci do oci by si ani necekol , mas zly den alebo aky mas problem ? chod si svoje ego skrabkat inde ..... na diskusnom fore kde si pridavam skripta ma ide niekto urazat , akoze ja sa len smejem z teba :DD
Súhlasí Mil@níčko


39.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 11. 2015, 23:03 avatar
Milan už tri dni nemal sex.
Súhlasí Mil@níčko


41.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 23:04 avatar
Tu sa skiptá nepridávajú, tu sa diskutuje.    
Súhlasí Lemmy


47.
označiť príspevok

srnka22
   3. 11. 2015, 23:09 avatar
ja chapem ze nemas kamaratov a ze nemas si si kym ani pokecat ale skus vyhladat skor nejaku zoznamku ked mas deficit komunikacie .... mozno ti to robi dobre hej , ale nikto na tvoje vystupy nieje zvedavi , mohol by si zamierit na inu "diskusiu" a debatovat niekde kde o tvoj nazor bude zaujem
Súhlasí Mil@níčko


49.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 23:11 avatar
Keď o moju debatu nieje nikde záujem, som taký, ako ocikaný skript na ktorom nič nevidno.   


33.
označiť príspevok

srnka22
   3. 11. 2015, 22:59 avatar
PLOTTING SYSTEMS
# Base plot
library(datasets)
data(cars)
with(cars, plot(speed, dist)) # scatterplot z dát cars, pre speed a dist

# Lattice Plot
library(lattice)
state <- data.frame(state.x77, region = state.region) # vytvorenie data.frame s hodnotami state.x77 a state.region
# xy plot so stlpcami Life.Exp a Income, rozdelenie dát podľa regionu, pre data state a rozmiestnením 4 grafy v 1 riadku
xyplot(Life.Exp ~ Income | region, data = state, layout = c(4, 1))

# Ggplot2
library(ggplot2)
data(mpg) # načítanie dát mpg
qplot(displ, hwy, data = mpg) # vytvorenie qplot z atribútov displ, hwy z dát mpg

pdf(file = "myplot.pdf"
xyplot(Life.Exp ~ Income | region, data = state, layout = c(4, 1))
dev.off()

BASE PLOTTING SYSTEM
library(datasets)
hist(airquality$Ozone)
with(airquality, plot(Wind, Ozone))

airquality <- transform(airquality, Month = factor(Month)) # transformácia stlpca Month v dátach airquality na faktor
boxplot(Ozone ~ Month, airquality, xlab = "Month", ylab = "Ozone (ppb)" # vytvorenie boxplotu pre stlpce Ozone, Month a označenie osí x,y

# default values
par("lty"
par("col"
par("pch"
par("bg"
par("mar"
par("mfrow"

with(airquality, plot(Wind, Ozone))
title(main = "Ozone and Wind in New York City"

# vytvorenie grafu z dát airquality, pre stlpce Wind, Ozone, s nadpisom (main) a typom "n" (bez bodov)
with(airquality, plot(Wind, Ozone, main = "Ozone and Wind in New York City ", type = "n")
with(subset(airquality, Month == 5), points(Wind, Ozone, col = "blue")
with(subset(airquality, Month != 5), points(Wind, Ozone, col = "red")
legend("topright", pch = 1, col = c("blue", "red", legend = c("May", "Other Months")
model = lm(Ozone ~ Wind, airquality) # vytvorenie modelu pomocou linearnej regresie zo stlpcov Ozone, Wind
abline(model, lwd = 2) # pridanie čiary pomocou vytvoreného modelu

par(mfrow = c(1, 3), mar = c(4, 4, 2, 1), oma = c(0, 0, 2, 0))
with(airquality, {
plot(Wind, Ozone, main = "Ozone and Wind"
plot(Solar.R, Ozone, main = "Ozone and Solar Radiation"
plot(Temp, Ozone, main = "Ozone and Temperature"
mtext("Ozone and Weather in New York City", outer = TRUE)
})

library(datasets)
with(faithful, plot(eruptions, waiting))
title(main = "Old Faithful Geyser data"
dev.copy(png, file = "geyserplot.png"
dev.off()


48.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 11. 2015, 23:10 avatar
Milan, v 33. spomína: cars a speed. Chápeš? Má rada rýchle autá.


50.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 23:12 avatar
Jedno jej môžem podarovať, mám dva. 


51.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 23:13 avatar
Soráč, nem dva, ale dve. 


34.
označiť príspevok

srnka22
   3. 11. 2015, 22:59 avatar
LATTICE PLOTTING SYSTEM
library(lattice)
state <- data.frame(state.x77, region = state.region)
xyplot(Population~Murder,state)
bwplot(Population~region,state)
histogram(Population~Murder,state)
stripplot(Population~region,state)
dotplot(Population~region,state)
dotplot(Population~Murder,state)
splom(~state[,1:2]|state$region)

library(datasets)
airquality <- transform(airquality, Month = factor(Month))
xyplot(Ozone ~ Wind | Month, data = airquality, layout = c(5, 1))

p <- xyplot(Ozone ~ Wind, data = airquality) # Nevytlačí
print(p)
xyplot(Ozone ~ Wind, data = airquality) # Vytlačí

set.seed(10)
x <- rnorm(100)
f <- rep(0:1, each = 50) # 0 a 1 po 50x
y <- x + f - f * x + rnorm(100, sd = 0.5) # výpočet y podľa vzorca
f <- factor(f, labels = c("Group 1", "Group 2") # nastavenie prem. f na faktor s hodnotami Group1 a Group2
xyplot(y ~ x | f, layout = c(2, 1))

xyplot(y ~ x | f, panel = function(x, y, ...) {
panel.xyplot(x, y, ...) # volanie default panelovú funkciu
panel.abline(h = median(y), lty = 2) # pridanie horizontálnej čiary pre median
})

## Custom panel function
xyplot(y ~ x | f, panel = function(x, y, ...) {
panel.xyplot(x, y, ...)
panel.lmline(x, y, col = 2) # pridanie regresnej priamky
})

GPLOT
library(ggplot2)
str(mpg)

qplot(displ, hwy, data = mpg) # x-ová disp, y-ová hwy, z dát mpg
qplot(displ, hwy, data = mpg, color = drv) # rozdelenie farieb podľa drv
qplot(displ, hwy, data = mpg, geom = c("point", "smooth") # pridanie geom. prvku

qplot(hwy, data = mpg, fill = drv) # histogram pre stlpec hwy, z dát mpg, cez faktor drv
qplot(displ, hwy, data = mpg, facets = . ~ drv) # použitie facets na zobrazenie viacero grafov cez faktor drv
qplot(hwy, data = mpg, facets = drv ~ .) # histogram pre hwy pre jednotlivé faktory z prvkov drv

# fileUrl <- "github.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
# download.file(fileUrl,destfile = "maacs.Rda"
load("maacs.Rda"
str(maacs)

qplot(log(eno), data = maacs, geom = "density"
qplot(log(eno), data = maacs, geom = "density", color = mopos)
qplot(log(pm25), log(eno), data = maacs, color = mopos,
geom = c("point", "smooth", method = "lm"
qplot(log(pm25), log(eno), data = maacs, geom = c("point", "smooth",
method = "lm", facets = . ~ mopos)

mydata = mpg
mydata$year = factor(mpg$year)
g = ggplot(mydata,aes(displ,hwy))
g + geom_point() + facet_wrap(year ~ drv, nrow = 2, ncol = 3) + geom_smooth(method="lm", se=FALSE, col="steelblue" + theme_bw(base_size = 12) + labs(x = "Engine displacement [litres]" + labs(y = "Highway miles pre gallon" + labs(title = "Fuel economy data from 1999 and 2008 for 38 popular models of car"


35.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 23:00 avatar
Si na drogách ? Nepomýlila si si fórum ?


36.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 11. 2015, 23:01 avatar
Milan, nechápeš? Ona ti takýmto spôsobom vyznáva lásku. Ženy sú občas úžasné.


38.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 23:02 avatar
No zbohom, tie mladé ženské, kua to prečo to nenapíše na rovinu, ale píše to f takých komplikovaných komplikáciách.......  


40.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 11. 2015, 23:04 avatar
Chce, aby si sa viac vzrušil.


42.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 23:05 avatar
Má smolu, práve mi klesol a že úplne.....................   


43.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 11. 2015, 23:06 avatar
Inak, je dosť náročná. V 33. príspevku píše, že sa teší na pekné počasie v New Yorku. Sníva o tom, že ju nejaký muž pozve do reštaurácie. www.milanrestaurantny.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


44.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 23:07 avatar
Náročné samice, to je pre mňa výzva.   


45.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 11. 2015, 23:07 avatar
Chápeš, dať si tradičné slovenské jedlo v New Yorku, to je tak vzrušujúce.


46.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 23:08 avatar
Ako pre koho. 


60.
označiť príspevok

srnka22
   3. 11. 2015, 23:21 avatar
GRAF
library(datasets)
hist($)

par(mfrow = c(2, 1), mar = c(4, 4, 2, 1))
hist(CO2$conc, col = "Green", main = "Conc", breaks = 4)
hist(CO2$uptake, col = "Blue",,breaks = 40, xlab = "up", ylab = "take", main = "Uptake"
legend(x="topright", legend = levels(CO2$uptake))

library(ggplot2)
qplot(uptake, age, data = CO2, col = Type)


63.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 11. 2015, 23:22 avatar
Milan, vravel som ti, tu napísala, aké ma rada farby.


68.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 23:27 avatar
Aj tak som farbohluchý.  


65.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   3. 11. 2015, 23:23 avatar
Mara moja Mara,
sedem bohov tebe,
ja ťa budem chovať,
a druhý ťa je....... nadieva.........


75.
označiť príspevok

srnka22
   4. 11. 2015, 09:32 avatar
B SKUPINA
f = seq(0,100,by = 5) vektor s hodnotami O az 100 a ktorokm 5

for (i in 1:21) { prejst vsetky cisla z vektora
if(f[i] < 50)
{f[i] = f[i] + 1}
print(f[i])
}

for (i in 1:21) {
if (f[i] == 50)
{f[i] = 50/0}
print(f[i])
}

for (i in 1:21) {
if(f[i] >= 50)
{f[i] = f[i] - 1}
print(f[i])
}
****************
getwd()
dir.create("data\Zapocet1"
setwd("C:/Users/Documents/data/Zapocet1"

fileUrl = "www.w3schools.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
doc = xmlTreeParse(fileUrl,useInternal=TRUE)
root = xmlRoot(doc) nacitanie do root telo xml
xmlName(root)
root[[2]] vypisat hlavny tag suboru informacie iba o druhej knihe
xpathSApply(root,"//price",xmlValue) vsetky ceny knih

*******************************
set.seed(20)
tabulka = data.frame(a=rep(c("a","b",each=10),b = rnorm(20),c = seq(1, 100,by = 5), d = 1:20)

lapply = (tabulka$d,quantile,probs = seq(0,0.48,0.56))) quantily pre stplec D, s hodnotami,,...
colSums(tabulka, tabulka$b,tabulka$c,tabulka$d) vypocitajte sumu stplpcov pre 2 az4
quantile(tabulka$d,c(0,0.48,0.56))
colSums(tabulka[,2:4])

tabulka[,mean(c)]
any(is.na(tabulka$c))
sort(tabulka$b) usporiadajte sptlpec b
tabulka[,E:=b^2] pridajte novy stplec ktory bude mat hodnoty stplca B umocnene na druhu

**********************************
library(datasets)

par(mfrow = c(2, 1), mar = c(4, 4, 2, 1))
hist(CO2$conc, col = "Green", main = "Conc", breaks = 4) ulozit data do co2
hist(CO2$uptake, col = "Blue",,breaks = 40, xlab = "up", ylab = "take", main = "Uptake"
legend(x="topright", legend = levels(CO2$uptake))

library(ggplot2)
qplot(uptake, age, data = CO2, col = Type)

vytvorte histogram pomocou vykreslovania BAse , pouzite data z datasetu s nazvom CO2. ulozte data
co2 do premennej s nazvom co2, na zaciatku zadajte to ze vykreslime 2 grafy pod seba
prvy vrchny bude znazornovat hodnoty premnennej conc, zelena farba popis a rozdelenie histogramu na 4 casti

vykreslit graf pomocou Gplot2 premnene uptake a age,farbu v grafe rozdelte podla premennej Ttype
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 01:41,  ked si to zadal do google alebo do youtube nepomohlo? https://dopice.sk/nNx
dnes, 01:30,  Vážený diskutéri, kázeň Kuffu: http://www.youtube.com/watch?v=hd_YiO8NIzY
dnes, 01:30,  Dobrý deň, prosím Vás, mohol by mi niekto pomôcť nájsť pesničku, v ktorej sa spieva...
dnes, 01:24,  Pekne. http://www.youtube.com/watch?v=fSi6b7U9IhQ
dnes, 01:19,  tvoja laska Boris? ;)
dnes, 01:12,  96. zato ty si pravidelne ubytovany na psychiatrii. stary úchyl, uz z teba grcia aj Boris *39
dnes, 01:05,  Ano mučeník prezident Tiso je uz v raji.:) Tak to vie len Boh, svatoreceny nebol. Ale ako...
dnes, 00:53,  možno ty, nevedomky, otváraš iné dvere, aké nám otvoril Ježiš Kristus...?
dnes, 00:48,  11,.....Amen,....počuli sme Božie slovo. A teraz milí bratia a sestry, podajme si spolu ruky...
dnes, 00:44,  93,....tu musím s tebou súhlasiť. Teda, už je mučený Tiso v pekle? Aj keď narobil veľa...
dnes, 00:41,  3,....Súhlasím. Ale potom prečo ty otváraš iné dvere ako ja? V čom je problém?
dnes, 00:25,  Existuje len jedna pravda a preto existujú len jedny dvere k nej...:-)
dnes, 00:20,  Čo ešte viac si môžme želať ako keď anjel mierotvorca Vladimír Vladimirovica Putin...
dnes, 00:08,  nejako si stichla, stara prostitutka
dnes, 00:03,  Je zaujímavbé, že Čechom, Poliakom i Maďarom to funguje lepšie aj bez EURA. A čo...
dnes, 00:00,  Najprv rozkradli štát , pustili k veslu vexlákov a potom zaviedli EURO pre chudobu.
včera, 23:57,  Šťastlivci a možno i zlodeji ktorým sa darí, nevidia chudobu a trápenie rodín okolo seba....
včera, 23:51,  Klasické farizejské heslo.
včera, 23:50,  Mučeník Tiso? To jehovisti sa nechytaju.;)
včera, 23:50,  kto nepodvádzal? Je to síce neetické , ale robí sa to.
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
To, že je niekto dospelý, nemusí hneď znamenať, že je aj rozumný.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(194 181 bytes in 0,542 seconds)