hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Ján 10,38 - pre odborníka Tulla.

príspevkov
203
zobrazení
4
tému vytvoril(a) 10.1.2021 21:04 Shagara
posledná zmena 18.1.2021 18:08
1
10.01.2021, 21:04
J.Tull .............. poukazuje na náš vraj "chybný preklad" tohoto textu. A ja som mu napísal, že preklad JS je správny a použil sa v ňom len výraz ktorý nemätie čitateľov Písma.
Prečo?
Nuž interpretácia trinitárov a ich svojsky výklad daného textu poukazuje na to, čomu oni nesprávne veria - v trojicu!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katolícky preklad Jána 10,38 znie: ...... "Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!"

Náš preklad znie: ..... "Ale ak ich robím, aj keby ste neverili mne, verte kvôli tým skutkom. Vtedy zistíte a budete vedieť, že Otec je v spojení* so mnou a ja v spojení s ním.“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pre objektívnosť citujem argumentáciu Tulla: ...... "„Vedz, že moja dcérka je u mňa doma /nie v Prahe/...“
Podľa „Tvojej“ /ne/logiky nie je zásadný rozdiel medzi týmto tvrdením a tvrdením:
„Vedz, že moja dcérka je v spojení so mnou /telefonicky z Prahy/“
Čo viedlo SV k takémuto prekladu? Náhoda? Ale keď sú takí študovaní, ako sa im mohla vlúdiť takáto chyba a prekladať text po svojom? Odpoveď je naporúdzi, aby vyhovoval výkladu, ktorý si vopred určili. Účelovo pozmenili verše* /zďaleka nie len tento/, ktoré nevyhovovali ich špekulácii o tom, že Ježiš je len čosi viac ako človek /stelesnený anjel.../. SV si vysvetlí Písmo po svojom, stanoví si doktrínu a potom na zaklade nej účelovo k nej prispôsobuje verše Písma. Napríklad nikde v NZ v pôvodnom texte nie je napísané JHVH /tobôž nie Jehova.../ ale v preklade SV sa to len tak hmýri týmto označením...
Ale ako som už písal, som presvedčaný o tom, že ohľadne tvrdení SV je zbytočné Ti čokoľvek písať. Nie preto, že sa nechceš doktrín SV vzdať, ale preto, že v Tvojej obhajobe je pramálo logiky..." Toľko jeho slová!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teda, jednoznačne tu ide o postoj človeka čo chce veriť v trojicu a aj preto tie slová z prekladu JS vníma ako chybné!

Ale nie je to pravda! Tento preklad plne vystihuje zmysel textu, .... kontextu Jánovho listu, ... a aj kontextu celej Biblie!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Najprv citujem /nie od nás/ ale zo stránky: John 10:38, REV Bible and Commentary - odkaz
A konkrétne tu sa spomína citácia na margo daného textu Ján 10,38 v ... grécko-anglickom lexikóne BDAG o predložke - "en".
"BDAG hovorí, že existuje toľko významov predložky en („in“), že musíme porozumieť jej hlavnému použitiu a potom môžeme získať prehľad o tom, ako sa používa na konkrétnych miestach. Dôležitým významom en pre štúdium týchto veršov v Jánovi a mnohých ďalších veršov, ktoré hovoria o nás, že sme „v Kristovi“, „v Pánovi“, „v ňom“ atď., Je ten, že znamená úzku asociáciu/združenie/ alebo vzťah. Grécko-anglický lexikón BDAG ďalej hovorí:

„Obzvlášť v použití Pavla alebo Jána sa [ en používa] na označenie blízkeho osobného vzťahu, v ktorom sa referent termínu ?? považuje za kontrolný/riadiaci/ vplyv: pod kontrolou, pod vplyvom, v úzkom spojení s. .. u Pavla sa vzťah jednotlivca ku Kristovi veľmi často vyjadruje takých frázach ako ?? ?????? [v Kristovi] ?? ????? [v Pánovi], atď., ... v súvislosti s ním v tesnom/intímnom/ spojení, ....... “ ........ " Podobne ako sú Boh a Kristus v intímnom vzťahu a sú v jednote navzájom. Veriaci majú byť v jednote s nimi."...... "Pojmy „v“ a „jeden“ v Jánovi 14–17 sú veľmi jednoduché a poukazujú na blízky vzťah, sú však veľmi komplikované a zvyčajne nesprávne pochopené z dôvodu učenia o Trojici, ktoré je vytvorené človekom a nie je to biblická doktrína."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toľko z danej stránky, John 10:38 - Biblical Unitarian /odkaz každý si ju môže prečítať celú.
Citujem : .... John 10:38
“…the Father is united with me, and I am united with the Father.” (CJB – Complete Jewish Bible by David H. Stern)
"... Otec je zjednotený so mnou a ja som zjednotený s Otcom." (CJB - Complete Jewish Bible od Davida H. Sterna)
Citujem z tejto stránky ďalej: ..... " Ján 14: 10–23 a Ján 17: 21–23. Tieto verše tu osvetľujú jeho /Ján 10:38/ význam.
Keď študujeme tieto úryvky, vidíme, že Pán má na mysli jednotu v účele/zámere/ a jeho slová nedávajú zmysel, ak sú chápané v trojičnom zmysle."...... "Používa tu /Ján 17,21-23/ slovo kathos na vyjadrenie „úplne rovnakým spôsobom“, že („rovnako ako“ „aj ako“) je otec v Kristovi, tak aj učeníci môžu byť „v“ Bohu a v Kristovi. Ak majú trinitári pravdu, že Ježišovo použitie „in“ znamená vzájomné prebývanie, potom by to znamenalo, že Ježiš sa modlil, aby sa jeho učeníci stali súčasťou Božstva"........ "Meyer, sám trinitár, hovorí, že jednota uvedená v Jánovi 10:38 nie je „podstatnou jednotou“, ako je to v trojičnom chápaní, ktoré Meyer označuje ako „staré ortodoxné vysvetlenie“, ale skôr je to „dynamická jednota“. “ Identifikuje túto „dynamickú jednotu“ ako „nič iné ako vnútorné, aktívne a vzájomné spoločenstvo“ (Meyer, HAW, Meyerov komentár k Novému zákonu, Winona Lake, IN, Alpha Publications, dotlač 1979. Zv. 3, Evanjelium Jána str. 333)."........"Nový zákon: Preklad Charlesa Williamsa do jazyka ľudu ....prekladajú daný text /Ján 10,38/: „Otec je v jednote so mnou a ja v jednote s Otcom.“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Citujem Katolícky preklad Jána 17,20-21 ......
Ježiš sa modlí za Cirkev
"20 No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, 21 aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teda, ak sa má u Jána 10,38 daná predložka, alebo zmysel textu chápať trinitársky, .... tak potom to isté vyjadrenie/slová/ sú aj v tomto texte, ..... a J.Tull a tí čo veria v trojicu a vykladajú Jána 10,38 trinitársky, tak tí vám chcú povedať toľko, že ste Všemohúci Bohovia, milí kresťania.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Lebo všetci kresťania "sú tiež jedno a sú aj v Otcovi a aj v synovi"!
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Samozrejme, takto vykladať Písmo, podľa ľubovôle môže len ten kto bud nepozná Písma, alebo chce nasilu podporiť svoju nebiblickú náuku! Pretože ak v jednom texte máme to chápať trojične a v inom rovnakom už nie, tak tu ide o zrejmý účel a nečestné narábanie s Písmom!

2 Tim.2,15 ...... "Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy."Podotýkam, že ako katolícky preklad, tak aj náš, a aj unitaristické preklady a iné,....ak použijú predložku "v, vo mne",.... tak aj slovo "v spojení", ....alebo ..."byť v jednote", ...a podobne, sú správne. Problém je vo výklade tohoto textu, nie v samom texte. A v tom, že trinitári chcú nasilu, aj za cenu prekrútenia významu textu/Písma/ obhájiť svoju nebiblickú a nepochopiteľnú náuku! odkaz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
odkaz
---------------------------------------------------
odkaz - ako prekrúcame sväté Písma!
none
2
10.01.2021, 22:39
Šaga, koho si myslel pod prvotnou Cirkvou, keď si ju spomínal... Svedkov Jehovových? ..
none
3
11.01.2021, 01:38
2, ..... Nie, ..... prvotná cirkev je cirkev apoštolov až do predpovedaného odpadnutia, približne v druhej polovici 2 storočia n.l.
Niekedy som tento výraz použil /v závislosti o čom sa diskutovalo/ aj na cirkevných otcov a apologétov, do konca 3 storočia.
Ale málokedy, ..... v prvom rade sa to vzťahuje na tých, čo som menoval v úvode.
Jehovovi svedkovia sú tu cca 150 rokov.
none
4
11.01.2021, 12:08
Shagara, Svoju nelogickosť potvrdzuješ aj touto témou. Nedokážeš si priznať, že si nelogický aj ohľadne spomínaného verša. Vraj medzi pôvodným veršom a prekladom SV "nie je žiadny, ani ten najmenší ROZDIEL !!!
Nedokážeš porozumieť, že klamstvami - účelovými zmenami originálu prekladmi /a mne jedno akej viery je prekladateľ.../ sa pravda nedokazuje. Spomínaný verš vôbec nie je u SV výnimkou...

Nie som žiadny odborník Písma... píšem svoj názor. Prisudzuješ mi mnohé čo vôbec nie je pravda. Nie som trinitár. Som neveriaci pes. Neverím v existenciu žiadneho boha. Už som to predsa viackrát písal aj Tebe. Písal som len, že trinitárska špekulácia* sa mi vidí byť logickejšia, než špekulácia*, že Ježiš je stelesneným archanjelom Michalom /analógiu tejto viery je možné nájsť v pohanských náboženstvách rovnako ako trojjedinosť.../.
*Nikde v Písme to priamo napísané nie je... rovnako tam ani nie je písané, že je treba pátrať po podstate, je tam však uvedené:
"Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to. Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne?" /samozrejme aj tu SV "spotvorila" pôvodný text.../
Má stačiť poznať Ježiša, netreba pátrať ďalej... malý miliónkrát som písal, že je priamo uvedené, čo je základom Písma. A to je to, čomu verím, nie trinitárom, unitárom, akémukoľvek bohu, ale tomuto základu:
"Milovať budeš človeka ako seba samého" /pre jednoduchosť som použil svoju parafrázu... a nie priamy citát/
Rozumiem tomu, že pre veriaceho je dôležité aj prvé prikázanie /nespochybňujem ho.../ lenže nik nemiluje Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou, pokiaľ nenapĺňa to druhé...
Už som to písal viackrát aj Tebe a teraz prídeš s tvrdením, že som trinitár... to len na vysvetlenie. Viac reagovať nebudem. Na ringišpíl som už trocha starý...
none
5
11.01.2021, 18:28
4, .... už ma dopašuješ. To naozaj si tak natvrdnutý?
----------------------------------------------------------------------------------
1, ....... Ešte raz a jednoducho. Ty proste len obhajuješ nebiblickú trojicu . nič iné"

2, ....... V danom texte Jána 20:38 sa len opisuje blízky /dôverný/ vzťah Ježiša a jeho Otca!

3, ....... Už samotná celá Jánova 10 kapitola a aj celkový kontext Biblie poukazuje na jednotu v konaní u syna a Otca!

4, ....... To, že Ježiš ale nekoná svoju vôľu, "ale Otcovú vôľu", jasne ukazuje, že tu nemôže isť o jedno osobu! Ján 6,38., 8,42

5, ....... A ak by platilo, že Ježiš a Otec sú jednou osobou, .... tak by to platilo aj na všetkých kresťanov, že sú "jednou osobou" a že sú zároveň "aj súčasťou trojice". Pretože Ján poukazuje slovami - "aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno,", ....... na tento fakt.

6, ....... Teda,, žiadny čestný a rozumný človek nemôže daný výraz "v nás", ... "jedno", chápať rozdielne , alebo ako mu to vyhovuje! V jednom texte - doslovne/trojične/ a v druhom texte úplne inak!

7, ....... Som šťastný, že Boh napísal Bibliu takým spôsobom, že zakryl jednoduchú pravdu pred pyšnými a zlými ľudmi!

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

none
6

5. Shagara 11.01.2021, 18:28

4, .... už ma dopašuješ. To naozaj si tak natvrdnutý?
----------------------------------------------------------------------------------
1, ....... Ešte raz a jednoducho. Ty proste len obhajuješ nebiblickú trojicu . nič iné"

2, ....... V danom texte Jána 20:38 sa len opisuje blízky /dôverný/ vzťah Ježiša a jeho Otca!

3, ....... Už samotná celá Jánova 10 kapitola a aj celkový kontext Biblie poukazuje na jednotu v konaní u syna a Otca!

4, ....... To, že...

11.01.2021, 18:32
Shagara, som natvrdlý a preto "Viac reagovať nebudem. Na ringišpíl som už trocha starý..." ... namysli a mel si svoje i naďalej ...
👍: meaculpa
none
12

6. J.Tull 11.01.2021, 18:32

Shagara, som natvrdlý a preto "Viac reagovať nebudem. Na ringišpíl som už trocha starý..." ... namysli a mel si svoje i naďalej ...

11.01.2021, 20:34
6, ...... ale povedz, kde ty vidíš tú logiku? 1+1+1=1 ..... to je podla teba logické?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ak v celej Biblii sa Ježiš opisuje ako odlišná osoba, tak ty tam vidíš, že je rovný Bohu?
Ak Ježiš polopatisticky poukazuje že ako "poslaný" je menší od Otca, a že "Otec je väčší ako on", tak
ako môžeš tvrdiť opak a odvolávať sa na nejakú logiku?
Povedal vari Ježiš, že "prišiel svoju vôľu konať", a "hlásať svoje učenie"?
Je Ježiš tým "neviditeľným Bohom" čo nikdy nemôže "zomrieť"?
Prečo je toľko textov v Písme o "zrodení, stvorení, splodení" Ježiša?
Je niekde v Písme napísané, že Boh je trojjediný?
Alebo, RKC sama tvrdí, že trojica je "vecou tradície"?!
A ak je Ježiš "synom Najvyššieho, môže byť zároveň aj tým "NAJVYŠŠÍM"?
Kto je "HLAVOU Krista"? 1.Korinťanom 11,3
A ak je niekto "nižší od anjelov" môže byť Boh? Heb.2,7
Dá sa trojjediný boh pochopiť rozumom? Ak nie, prečo sa odvolávaš na "LOGIKU"?
Komu sa nakoniec podriadi sám Kristus? 1 Kor.15,28
A kto sám bude potom vládnuť nad celým vesmírom?

A dobre že nebudeš reagovať, ...... lebo tá tvoja logika je "nákazlivá"! Zapamätaj si ... 1+1+1=3 ..... toto je logické!
Ver mi, /mne staršiemu/ že to nie je "ringišpíl" , ale pravá Božská matematika! Ak to pochopíš, potom existuje pre teba nejaká budúcnosť!?

none
23
12.01.2021, 18:55
djjaro, čo je väčší hriech podľa Teba... veriť že je je Boh trojjediný, či unitárny, alebo účelovo pridávať, uberať, meniť Jeho Slovo...?
none
31

23. J.Tull 12.01.2021, 18:55

djjaro, čo je väčší hriech podľa Teba... veriť že je je Boh trojjediný, či unitárny, alebo účelovo pridávať, uberať, meniť Jeho Slovo...?

12.01.2021, 21:42
42, ..... A práve tou náukou o trojici sa prekrútilo Písmo, ....... a za tým boli a stále sú snahy aj Písmo prekrútiť ,.... a tak sa aj opakovane stalo, ..... a to všetko vedie k Božiemu neschváleniu!
A to ale robili trinitári, a nie svedkovia. Dnes už jasne vidieť "kto Bohu slúži a kto mu neslúži"?!
Práve píšem o tom "prekrúcaní", blog o akože Božom mene "Ja som" /ego eimi/.
A práve to je nehorázne prekrútenie prekladu, .... a ešte horší výklad!
Alebo, .... ak Biblia 7000 krát spomína Božie meno, a nespočetne krát zdôrazňuje jeho používanie, tak ak niekto to MENO vymaže z Písma, .... tak tomu nepomôže ani svätená voda, .... a ani pátričky a mrmlanie modlitieb od rána do večera!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ale Boh, Biblia varuje: .... "BUDU MUSIEŤ POZNAŤ MOJE MENO"!
none
30
12.01.2021, 21:33
Pre TULLA , ........ spomeniem príklad, ak kňaz Pašchur, vedúci splnomocnenec v Božom dome, raz Jeremiáša udrel za to, čo Jeremiáš prorokoval, a dal ho do klady. O tomto naoko zdanlivom neúspechu Jeremiáš povedal: ...... „Po celý deň som sa stal predmetom posmechu; každý sa mi vysmieva. Veď kedykoľvek prehovorím, kričím. Vyvolávam násilie a plienenie. Veď Jehovovo slovo sa mi stalo príčinou pohany a úškľabkov po celý deň.“

Prorok bol natoľko znechutený, z tých hádok s neveriacimi židmi,/odpadlíkmi/ že povedal: ....... „Nebudem sa zmieňovať o ňom [o Bohu Jehovovi] a nebudem už hovoriť v jeho mene.“ — Jeremiáš 20:1, 2, 7–9.

A predsa potom ďalej prorokoval, prel sa s nimi, dohadoval a podobne. Židom vtedy išlo o život, .... a Jeremiáš to vedel a za krátko to aj zažil! A ak si niekedy čítal Plač Jeremiáša /knihu/ tak tam sa dočítaš aké to bolo hrozné, to zničenie Jeruzalemu Babylončanmi! Od hladu židovské matky varili aj svoje deti v kotly. Chápeš pointu toho podla teba "handrkovania"?

A dnes nás čaká omnoho hroznejšie .... "veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta a aké už nikdy nebude"!
Je to to jedno ako skončíš?
Alebo ako skončí tvoja rodina?
Alebo ako skončí väčšia časť sveta?
----------------------------------------------------
To, čo tu rozprávajú istí "kresťania", ... to preťahovanie medových motúzov pod nos, je klam, ... a niečo, čo zastiera PRAVDU Božieho slova, ... a hovoria sa len ľúbivé slová, .... "šteklia sa len uši"!!!!

A MY SME PRED VEĽKÝM SÚŽENÍM !!!

none
153
16.01.2021, 11:15
djjaro, pomaly strácam prehľad v príspevkoch, preto píšem na konci témy a vzhľadom k tomu, že preskakujeme od jednej veci k druhej, vyjadrím sa len k jednej. Tvrdíš, že obviňujem Boha. Len zopakujem inými slovami:
1. písal som, že v žiarlivého, pomstychtivého boha, ktorý vraždí vinný, nevinný, hlava, nehlava... v takého uveriť nedokážem.. potom ako Ho môžem obviňovať?
2. je písané:
„Voda prevyšovala o pätnásť lakťov vrchy, ktoré pokrývala. 21 I zahynulo každé telo, ktoré sa pohybovalo na zemi: vtáctvo, dobytok, zver, plazy, čo sa plazia po zemi, aj všetci ľudia. 22 Všetko, čo malo v nozdrách dych života, všetko, čo žilo na suchu, zomrelo. 23 Zahubil všetky bytosti, čo boli na zemi: ľudí aj dobytok, plazy i nebeské vtáctvo, a boli vyhubené zo zeme. Ostal iba Noe a to, čo bolo s ním v korábe.“
„O polnoci Pán pobil všetkých prvorodených v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, čo mal sedieť na jeho tróne až po prvorodeného zajatca čo bol v žalári, aj všetky prvorodené zvieratá. V tú noc vstal faraón i všetci jeho služobníci a všetci Egypťania a v Egypte nastal hrozný nárek, lebo nebolo domu, kde by nebolo mŕtveho.“
„Lebo môj anjel pôjde pred tebou a privedie ťa k Amorejčanom, Hetejcom, Ferezejcom, Kanaánčanom, Hevejcom a ***uzejcom, ktorých vyhubím.“
„To Pán riadil tak, že sa zatvrdilo ich srdce a púšťali sa do boja s Izraelom, aby potom bez milosti vykonal na nich kliatbu, aby ich pobil, ako Pán rozkázal Mojžišovi. -
V tom čase prišiel Jozue a vyhubil Enakitov z vrchoviny, z Hebrona, Dabira, Anaba a z celého Júdskeho pohoria, aj z celého Izraelského pohoria. Na nich a na ich mestách Jozue vykonal kliatbu.“
... je toho smozrejme viac.
Tvrdím, na základe svojich /chabých... / poznatkov, že nič také Boh nevykonal. Súhlasil si, že aj SZ treba hodnotiť v kontexte doby. V tých časoch národy, jeden ako druhý, pripisovali svojim bohom všetky svoje úspechy i nešťastia, víťazstvá i prehry, hojnosť aj nedostatok... každú prírodnú katastrofu, pohromu... považovali za trest boží za svoju neposlušnosť a verili tomu, že to tak je. Ako môžem obviňovať Boha , keď tvrdím, že ukrutnosti popisavané v SZ nie sú jeho dielom, ale sú dielom ľudí ...?
none
154
16.01.2021, 11:20
djjaro, čo nemusím? ... veriť tomu, že obviňujem Boha?
none
164
16.01.2021, 17:27
djjaro, ako sa to vezme... odkaz odkaz odkaz odkaz odkaz
none
165
16.01.2021, 18:44
djjaro, keď /ne/myslíš...
none
168
17.01.2021, 10:42
djjaro, veď píšem Tvoje vyššie uvedené tvrdenia vzišli z Tvojho nemyslenia... nie myslenia. Nemôžem za to, asi to ani nijako neovplyvním
none
169
17.01.2021, 10:49
djjaro, bola tu reč o Kainovi. Napíšem ako si vykladám tento príbeh... snáď porozumieš

Kain, keď videl, že ich „otec“ je láskavejším voči Ábelovi, než voči nemu, vzplanula v ňom zlosť voči svojmu bratovi, hoci ten bol v tom „nevinne“. Nevyčítal Bohu nespravodlivosť, ktorú cítil, ale znenávidel svojho brata ... Tento „Kainov súrodenecký syndróm“ dedíme. Žiarlime na svojich súrodencov, keď im naši rodičia prejavujú svoju lásku a to i vtedy, keď sa jej dostáva i nám a táto žiarlivosť sa obracia hlavne voči nášmu bratovi, či sestre /všimni si to najmä u malých detí, ako sa správajú, keď napr. matka prejaví svoju náklonnosť voči iným osobám. Nielenže sa hneď začne dožadovať jej materinského citu, ale odstrkuje, zazerá, začne sa hnevať na svojho „rivala“ .../. Tento „Kainov syndróm“ sa však netýka len súrodencov, ale má ďaleko širšiu platnosť v rámci rôznorodých medziľudských vzťahov, ktoré nebudem rozoberať /iste sám nájdeš dosť príkladov a súvisí i so zaliečaním - preto je v tom Ábel „nevinne“ v úvodzovkách ... nemuselo však v jeho prípade ísť o zaliečanie, ale o dar z úprimného srdca. Takýchto ľudí, ktorí dokážu dať zo svojho to najlepšie druhým, tiež „nenávidíme“, lebo sami to nedokážeme .../, ale napíšem svoju myšlienku, ktorej sa to týka okrajovo. Sme nedokonalí, omylní a tomu zodpovedá i naše správanie, myslenie. Ak nás však niekto upozorní na naše nevhodné správanie, naše omyly, prvou našou reakciou je väčšinou hnev voči „kritikovi“ /nie „hnev voči vlastným chybám/ a často i vtedy, keď to myslí s nami úprimne a zotrvávame naďalej vo svojich omyloch ...“

none
178
17.01.2021, 15:58
djjaro, zmýšľajme triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh. Niekoho zhodí z koňa, inému dovolí vložiť prsty do svojich rán.... a ďalšiemu sa nedá spoznať aj keby Ho hľadal celým svojim srdcom...
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 161 085 B vygenerované za : 0.160 s unikátne zobrazenia tém : 59 659 unikátne zobrazenia blogov : 1 346 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

odkaz Možno si sa niekedy zamýšľal, ako bude vyzerať ten Nový Jeruzalem, nebeské kráľovstvo, ktoré má zostúpiť, podľa proroctva 😉 Nuž, asi ťa sklamem trochu, ale nejedná sa o klasické mesto...

citát dňa :

Žial, dnes je doba, kedy byť hlúpym prináša väčšiu pravdepodobnosť profesionáleho úspechu, ako byť múdrym.