hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  politika  /  téma

Holocaust a jeho čtyřmilionová varianta

príspevkov
29
zobrazení
0
tému vytvoril(a) 27.8.2012 11:04
posledná zmena 28.8.2012 08:46
1
27.08.2012, 11:04
Holocaust a jeho čtyřmilionová varianta

D. Cassidy

2.7.2007
zvedavec.org

Jak bude historie pamatovat na holocaust, jako na historickou hrůzu, nebo na historický podvod? Záleží to na tom, zda historii kontroluje světový sionismus?

Většina lidí po desetiletí přijímala holocaust jako pravdu. Byli někteří pochybovači. Internetové vyhledávače jako Google nebo Yahoo nacházely tisíce článků, které ho potvrzovaly nebo naopak zpochybňovaly. Ale to je pryč. Dnes jsou vyhledávače, stejně jako masmédia, zcela vlastněny nebo kontrolovány sionisty. (Kde berou finance?) Přes vyhledávače se přehnala tsunami, která vyčistila vše až na sionistické weby, které univerzálně prohlašují, že v „nacistických táborech smrti“ bylo mezi lety 1940 až 1945 zmasakrováno šest milionů Židů a že všichni, kteří to zpochybňují, jsou antisemité. Proč sionismus cítil potřebu pročistit vyhledávače? Je holocaust zpochybnitelný? Jaká je skutečná historie?

--------------------------------------------------------------------------------

Židé dnes tvrdí, že jich v roce 1940 bylo 17 milionů a v roce 1945 jen 11 milionů, tudíž ztratili 6 milionů. Vidíte to všude: ve školách, filmech, televizi, rádiu, novinách, historii, literatuře a na tisících monumentů a památníků po celém sionistickém světě. A teď i na internetu. Všimněte si, že toto číslo zůstává po víc než půl století konstantní.

Je třeba pochopit, že slovo „Židé“, tak jak je používáno v tomto článku, se vztahuje v prvé řadě k rase Chazarů z Asie, kterou Benjamin Franklin nazýval „asijskou“. Chazaři dnes tvoří většinu „Židů“ v Americe a Evropě (srov. Benjamin Freedman). A většina Chazarů jsou sionisté.

Moderní sionismus je vysoce organizované politické hnutí; není to náboženství. Zaměřuje se na „šplhání“ ke světové nadvládě a je extrémně dobře financováno. Jeho srdcem a duší je holocaust. Má původ v podpoře Rothschildů v 19. století a požadavku na usazení vlastního národa v Palestině. Anglie jim toto slíbila roku 1916 v Balfourově deklaraci, kterou připravili Rothschild a Brandeis, za přivedení USA do první světové války po boku Anglie, ale svůj slib porušila. Byl to až všeobecný soucit s holocaustem, který po druhé světové válce přiměl tyto národy k poskytnutí části Palestiny sionistům roku 1948. Existovalo zde však nebezpečí: vlajka Izraele byla vyvěšena na stožáru holocaustu. Holocaust také vytvořil holocaustový průmysl, v jehož rámci jsou donekonečna vybírány stovky miliard pro „oběti“, jejich potomky a pro Izrael. A konečně, holocaust je nepochybně největší politický obušek v historii. Světový sionismus se při potírání pochybovačů a tazatelů holocaustu nezastaví před ničím. V čem je jeho problém?

Wikipedia je dobře známá internetová encyklopedie, která s holocaustem soucítí. Nicméně už porovnání jejího článku „holocaust“ s článkem „tábory smrti“ vyvolává závažné problémy. Všichni jsme slyšeli názvy Osvětim, Buchenwald, Dachau, Treblinka atd., jež díky neustálému omílání a posilování příběhu holocaustu v sionistických médiích vyvolávají mrazivou hrůzu a děs dokonce ještě dnes. Jenže jsou tu i další tábory: Bergen-Belsen, Belzek, Chelmno, Jasenovak, Majdanek, Sobibor, Sachenhausen, Sangerhausen, Flossenburg, Grini, Klooga, Landsberg-am-Lech, Flöha, Oranienburg, Hamburg-Neuengamme, Mauthausen, Natzweiler, Ravensbrück, Maly Trostinets a pevnost Terezín. Velká část informací je založena na sionistických odhadech, dokumentech a svědectvích s malou důkazní hodnotou.

Podle Wikipedie zemřelo 3,8 milionů lidí v následujících „vyhlazovacích táborech...80 až 90 % z nich byli Židé, čili polovina všech Židů zabitých během holocaustu“:

Osvětim: 1400 000 úmrtí – 85 % čili 1 200 000 Židů

Treblinka: 870 000 úmrtí – 85 % čili 740 000 Židů

Belzek 600 000 úmrtí – 85 % čili 510 000 Židů

Jasenovak 600 000 úmrtí – 85 % (menšina Židů)

Chelmno 320 000 úmrtí – 85 % čili 272 000 Židů

Majdanek 360 000 úmrtí – 85 % čili 306 000 Židů

Sobibor 250 000 úmrtí – 85 % čili 212 000 Židů

Ale když si na Wikipedii přečtete články o jednotlivých táborech, začnou se objevovat významné nesrovnalosti.

V Osvětimi byly počty na památníku upraveny a počet úmrtí byl snížen ze 4 milionů na 1,1 milion – celkový počet 6 milionů se však nikdy nezměnil (o co se snížil počet v Osvětimi, o to byly navýšeny počty v jiných táborech). Ovšem záznamy Mezinárodního červeného kříže a detailní německé záznamy úmrtí ukazují asi jen 150 000 úmrtí v Osvětimi, z nichž 30 000 tvořili Židé. Wikipedia takové záznamy ignoruje nebo vypouští. (Srovnejte s 1,2 miliony uvedenými výše.)

Pro Treblinku uvádí Höfle Telegram 713 555 Židů zabitých do konce prosince 1942. S přičtením transportů z roku 1943 podle knihy Yitzaka Arada lze dospět k číslu 800 000. (Srovnejte se 740 000 uvedenými výše.)

V Belzecu bylo zabito nejméně 434 500 Židů. (Srovnejte s 510 000 uvedenými výše.)

Pamětní plocha v Jasenovaku obsahuje 69 842 jmen obětí: 39 580 Srbů, 14 599 Cikánů, 10 700 Židů, 3 462 Chorvatů a příslušníky některých dalších etnik. (Světově věhlasná autorita ohledně obětí holocaustu, centrum Yad Vashem, uvádí 600 000.)

V Chelmnu bylo zabito přinejmenším 152 000 lidí, hlavně Židů z lodžského ghetta. (Srovnejte s 272 000 uvedenými výše.)

Podle oficiálních údajů státního muzea v Majdanku tímto táborem prošlo asi 300 000 vězňů, z nichž přes 40 % tvořili Židé. Nejnovější průzkum muzea v Majdanku udává 78 000 obětí, z nichž 59 000 byli Židé. (Srovnejte s 306 000 uvedenými výše.)

V Sobiboru bylo zabito nejméně 250 000 lidí. Většina obětí byli Židé z Polska.

Ani seznam úmrtí na dalších místech se nepřibližuje 3,8 milionům, a ještě méně 80 až 90 % židovských obětí. Některými příklady jsou:

Celkový počet obětí v Buchenwaldu se odhaduje na 56 545, z nichž bylo jen málo Židů.

V Bergen-Belsenu se počet úmrtí odhaduje na 50 000, z nichž zemřelo až 35 000 na tyfus v prvních měsících roku 1945.

V Sachsenhausenu bylo asi 30 000 obětí, většinou ruští váleční zajatci.

Pro Maly Trostenets v současnosti Yad Vashem odhaduje 65 000 zabitých, zatímco německý historik Christian Gerlach toto číslo odhaduje v rozmezí 40-60 000, většinou Židů z Minsku.

V Ravensbrücku zahynulo asi 30-40 000 žen a dětí, většinou polských, jen málo židovských.

Různí historici odhadují celkový počet úmrtí ve čtyřech hlavních táborech Mauthausen, Gusen I, Gusen II a Gusen III na 55-60 000.

Dachau prošlo přes 200 000 vězňů, z nichž skoro třetina byli Židé; věří se, že v hlavním táboře zemřelo 32 099 vězňů a dalších skoro 10 000 v jeho vedlejších táborech, hlavně na nemoci.

V záznamech o Dachau dnes čteme, že zdejší zařízení nikdy nebyla používána jako vražedné plynové komory. Ve skutečnosti neexistuje žádný důkaz, že byl v jakémkoliv „táboře smrti“ používán jedovatý plyn, plynové komory nebo plynové pece. Ovšem Wikipedia mluví o milionech Židů zavražděných v plynových komorách, které mohly naráz pojmout tisíce lidí. Ty prý zodpovídají za smrt „75 % všech evropských Židů“.

Wikipedia rovněž uvádí, že v „táborech smrti“ zemřelo 11 milionů lidí, skoro stejně Nežidů jako Židů. Jak se to shoduje s tvrzením, že 80 až 90 % úmrtí v hlavních „táborech smrti“ připadalo na Židy? Miliony Nežidů se tedy prostě ztratily. A konečně, Wikipedia tvrdí, že první věrohodné zprávy o „táborech smrti“ dorazily na Západ kolem dne D v červnu 1944, ačkoliv holocaustový průmysl stále usiluje o odškodnění ze strany Ameriky za to, že ve prospěch Židů nezasáhla do evropské války dříve.

Významnou objektivní studií, která je potlačována, je zpráva Mezinárodního červeného kříže z roku 1948 týkající se jeho aktivit za druhé světové války (1942-1945) v táborech spravovaných německými úřady. Tomu bylo umožněno vězňům předat víc než milion balíků s jídlem, oblečením a léky. V této zprávě se tvrdí, že mu jeho úsilí neztěžovali Němci, ale spojenecká blokáda Německa a hrozná situace v Německu během posledních dnů války, jež byla dána „barbarskými vzdušnými údery spojenců“ (kobercovým bombardováním). Rovněž se v ní uvádí, že se „internaci vyhnuly asi 3 miliony evropských Židů“. Řekli 3 miliony? (Ve 30. letech proběhla masivní migrace Židů z Evropy do Ameriky a ve 40. letech do Izraele.) Nikde v ní není ani zmínka o genocidě, plynových komorách, smrtících sprchách, jedovatém plynu atd.; právě naopak.

V obsáhlých knihách o druhé světové válce, které napsali Churchill a Eisenhower, není ani jediná zmínka o tom, že na Židech probíhala genocida v nacistických „táborech smrti“.

„Tábory smrti“ kontrolovali kvalifikovaní inženýři a ti uvedli, že zmiňovaná zařízení byly sprchy, že nemohla být používána jako plynové komory a že údajná úmrtí byla „nemožná“. Za své posudky byli uvězněni.

Existuje i množství očitých svědectví vězňů, kteří existenci „táborů smrti“ popírají. I ti jsou umlčováni nebo vězněni.

Norimberské procesy byly divadlem nenávisti řízeným sionisty se souhlasem Londýna. Svědectví byla získávána mučením. Někteří němečtí generálové byli neustálým kopáním do genitálií vykastrováni.

V roce 1933 uváděl Samuel Untermeyer, že je na celém světě 14 milionů Židů. Do roku 1940 se jejich počet zvýšil na 17 milionů (udivující rasová plodnost) a v roce 1945 klesl kvůli holocaustu na 11 milionů. Ale Hanson Baldwin, válečný odborník novin New York Times, v článku z roku 1948 prohlásil, že světová židovská populace poklesla na 15 milionů, to je skoro stejný stav jako v roce 1940.

Dřívější demografické statistiky říkají, že během „holocaustu“ bylo 14 až 15 milionů Židů. Dnes jich je méně než 14 milionů, asi jako v roce 1933. Přibližně polovina jich nyní žije ve Spojených státech, dvakrát víc než v roce 1920.

Wikipedia tyto rozpory vysvětluje takto:

„Popírači často používají ,čtyřmilionovou variantu‘ jako odrazový můstek pro...myšlenku, že holocaust byl podvod spáchaný [sionistickou] konspirací. Doufají, že historiky zdiskreditují tím, že vyvolají dojem, že si odporují. Přitom je s podivem, že historici, o nichž mluví, se většinou ve svých odhadech milionů mrtvých shodují. Zkrátka, všechny výkřiky popíračů o ,čtyřmilionové variantě‘ jsou klamnou snahou čtenáře jejich webů obelhat a lze je vyvrátit prozkoumáním těch nejzákladnějších historických studií.“

Tak proč sionisté pořád používají číslo 6 milionů, když ví, že je „klamné“? Zemřely i miliony Nežidů. Ta čísla nedávají smysl. Bojí se sionisté všech zkoumání, protože by odhalila, že žádný holocaust nebyl, a tak staví všem pátráním do cesty „kamennou zeď“? Je to jako Protokoly. Ve 30. letech švýcarský soudce (Meyer) prohlásil Protokoly za podvrh, ale mělo to opačný účinek. A sionisté stále tvrdí, že Protokoly jsou prokázaný padělek. „Web o podvodu“ je jasně sionistický.

Podle jednoho článku „krveprolití druhé světové války překonalo tu první. Jen počet padlých v boji na německé straně se odhaduje na 7,5 milionů. V roce 1945 bylo Německo zničené, poražené a rozdělené do okupačních zón, mnohem menší a s populací asi jako v roce 1910. (Nezměrné ztráty mělo i Rusko, které vedlo hlavní nápor na německou armádu.)

Další miliony Němců zemřely v rozvrácené společnosti po válce hlady a na nemoci, a 1,5 milionů německých vojáků zemřelo v Eisehowerových táborech smrti podle neblaze proslulých plánů Morganthaua Barucha. Američtí vojáci pak byli, stejně jako v první světové válce i dnes, bezděčnými vykonavateli sionistické nenávisti a chamtivosti. Všimněte si, že velitelé spojeneckých armád v Evropě, Eisenhower a Clark, byli Židé.

Sionisté se evidentně nezastaví před ničím a budou ničit všechny pochybovače o holocaustu všemi možnými prostředky. Jejich moc a fanatismus jsou děsivé. Mají „milion očí“ sledujících všechno a všechny (srov. Protokoly). Čeho se bojí? Je holocaust „domeček z karet“? Pokud padne, padne s ním i sionismus, Izrael a výnosný holocaustový průmysl. A navzdory sionistickému mediálnímu monopolu se lidé všude začínají probouzet a odhalovat jejich podvody.

Skončí éra sionistů a chaosu Protokolů spolu s věčnými válkami, panikami, chudobou, depresemi, revolucemi, útoky, atentáty, falešnými vlajkami, monopoly, slouhovstvím a demagogií? Skončí vraždění lidí a zavládne mír?

Šiřte pravdu po všech webech, fórech a diskusních panelech. Měl by probíhat objektivní výzkum holocaustu, bez ovlivňování ze strany Francie, Británie a Ameriky. AIPAC dnes vyžaduje po všech kandidátech do Kongresu, aby v první řadě slíbili svou loajalitu sionismu. Sionisté naprosto ovládají Washington (Londýn a Paříž samozřejmě také). Lidi nikdy neperzekuovaly tak obrovské armády tajné policie. Kde je naše vojenská čest? Světe div se!

Poznámka: Tyto informace byly získány z necenzurovaného internetu.

„Lidé si nikdy nemohou být jisti před tyranií, pokud neexistuje žádný úmysl jí uniknout až do chvíle, kdy se zcela dostanou pod její nadvládu. Proto mají právo proti ní nejen bojovat, ale předcházet jí.“ John Locke
none
5

1. 27.08.2012, 11:04

Holocaust a jeho čtyřmilionová varianta

D. Cassidy

2.7.2007
zvedavec.org

Jak bude historie pamatovat na holocaust, jako na historickou hrůzu, nebo na historický podvod? Záleží to na tom, zda historii kontroluje světový sionismus?

Většina lidí po desetiletí přijímala holocaust jako pravdu. Byli někteří pochybovači. Internetové vyhledávače jako Google nebo Yahoo nacházely tisíce článků, které ho potvrzovaly nebo naopak zpochybňovaly. Ale to je pryč. Dnes...

27.08.2012, 11:26
Slabý článok. Skutočne dobrý nácek dokazuje svetu, že to neboli koncentračné tábory ale rekreačné zariadenia.
none
9

5. 27.08.2012, 11:26

Slabý článok. Skutočne dobrý nácek dokazuje svetu, že to neboli koncentračné tábory ale rekreačné zariadenia.

27.08.2012, 11:35
5. a co tak guantanamo? rekreacne zariadenie takehoto typu ti oci nekole?
none
13

9. 27.08.2012, 11:35

5. a co tak guantanamo? rekreacne zariadenie takehoto typu ti oci nekole?

27.08.2012, 11:37
A hovoril som teraz o tom niečo? Tak čo trepeš!

Tu chýba jeden emotikon šitý na tvoj nárek: odkaz
none
14

13. 27.08.2012, 11:37

A hovoril som teraz o tom niečo? Tak čo trepeš!

Tu chýba jeden emotikon šitý na tvoj nárek: http://forum.humanisti.sk/images/smiles/icon_ouch.gif

27.08.2012, 11:39
13.

co sa ti nepaci na tom, ak pouzijem tvoju manipulaciu smerovania diskusie ?

len idiot siri nazor, ze akekolvek neslobodne tabory su rekreacne.. sa preber uz z tej opice..
none
22

13. 27.08.2012, 11:37

A hovoril som teraz o tom niečo? Tak čo trepeš!

Tu chýba jeden emotikon šitý na tvoj nárek: http://forum.humanisti.sk/images/smiles/icon_ouch.gif

27.08.2012, 14:29
Vlado 13. Prestaň už otravovať vzduch s tvojimi komunistickými humanisti.sk. Máš tu nalepenú reklamu, aj to je odporné.
none
23

22. 27.08.2012, 14:29

Vlado 13. Prestaň už otravovať vzduch s tvojimi komunistickými humanisti.sk. Máš tu nalepenú reklamu, aj to je odporné.

27.08.2012, 15:42
Odpáľ nácek! Máš hokej v hlave.
none
24

22. 27.08.2012, 14:29

Vlado 13. Prestaň už otravovať vzduch s tvojimi komunistickými humanisti.sk. Máš tu nalepenú reklamu, aj to je odporné.

27.08.2012, 16:04
Vzduch otravuješ ty. Portál Humanisti.sk je demokratický, a dôvod, prečo si na neho taký namosúrený je práve to, že je demokratický. Fašistom, a prebúdzajúcim náckom demokracia veľmi vadí. A že fašisti sú duševne chorí, lebo v demokratoch vidia komunistov, je jasné.
none
2
27.08.2012, 11:21
odkaz

„Lidé si nikdy nemohou být jisti před tyranií, pokud neexistuje žádný úmysl jí uniknout až do chvíle, kdy se zcela dostanou pod její nadvládu. Proto mají právo proti ní nejen bojovat, ale předcházet jí.“ John Locke


Šiřte pravdu po všech webech, fórech a diskusních panelech.
none
4

2. 27.08.2012, 11:21

http://www.google.sk/search?hl=sk&cp=6&gs_id=h&xhr=t&q=koncentracne+tabory&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=600&wrapid=tljp1346058727234010&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=6jk7UK-nE-Sp4gSVvIGoDA

„Lidé si nikdy nemohou být jisti před tyranií, pokud neexistuje žádný úmysl jí uniknout až do chvíle, kdy se zcela dostanou pod její nadvládu. Proto mají právo proti ní nejen bojovat, ale předcházet jí.“ John Locke


Šiřte pravdu po všech webech, fórech a dis...

27.08.2012, 11:23
none
7

2. 27.08.2012, 11:21

http://www.google.sk/search?hl=sk&cp=6&gs_id=h&xhr=t&q=koncentracne+tabory&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=600&wrapid=tljp1346058727234010&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=6jk7UK-nE-Sp4gSVvIGoDA

„Lidé si nikdy nemohou být jisti před tyranií, pokud neexistuje žádný úmysl jí uniknout až do chvíle, kdy se zcela dostanou pod její nadvládu. Proto mají právo proti ní nejen bojovat, ale předcházet jí.“ John Locke


Šiřte pravdu po všech webech, fórech a dis...

27.08.2012, 11:34
a co dalsie obete 2ww?

diskriminujes?
none
16

7. 27.08.2012, 11:34

a co dalsie obete 2ww?

diskriminujes?

27.08.2012, 11:53
ww2
none
3
27.08.2012, 11:22
toto narábanie s počtami mŕtvych len ukazuje že nacizmus sa opäť pomaly prebúdza.
none
6

3. pollio 27.08.2012, 11:22

toto narábanie s počtami mŕtvych len ukazuje že nacizmus sa opäť pomaly prebúdza.

27.08.2012, 11:34
3.

to je clanok stary 5 rokov..

a pokial by ste to chceli dat preskumat sudom, ci neboli porusene nejake zakony, tak uz to preskumane sudom bolo a ostalo to visiet..
none
10

6. 27.08.2012, 11:34

3.

to je clanok stary 5 rokov..

a pokial by ste to chceli dat preskumat sudom, ci neboli porusene nejake zakony, tak uz to preskumane sudom bolo a ostalo to visiet..

27.08.2012, 11:36
Normálni ľudia majú na háku názory náckov, nie je dôvod sa vzrušovať kvôli ich expanzii na nete, ale je dobré vedieť, že opäť ožívajú zo záhrobia.
none
12

10. 27.08.2012, 11:36

Normálni ľudia majú na háku názory náckov, nie je dôvod sa vzrušovať kvôli ich expanzii na nete, ale je dobré vedieť, že opäť ožívajú zo záhrobia.

27.08.2012, 11:37
10. normalni ludia rozoznavaju historicke fakty od hatlanin nackov
none
8
27.08.2012, 11:34
Pocty niesu tak podstatne, je to len tema, ktorou sa rozduchavaju vasne a konflikty.
Tak isto mohlo byt obeti aj podstatne menej, alebo viac. Faktom ostava, ze tam bolo zavrazdenych hodne ludi.
Mna by skor zaujimalo, dokedy chce svet pouzivat tuto smutnu udalost ako nastroj vydierania. Nemecko stale plati nemale peniaze Izraelu aj mnohym zidovskym rodinam ako skodu aj napriek tomu, ze sa generacie obmenili a dane platia uz nemci, ktori vtedy neboli ani na svete, co sa stava kolektivnou, generacnou vinou a trestom.
Cele to aj tak speje k tomu istemu, pretoze zidia ani ostatni ako sa zda sa nedokazali opat poucit.
none
11

8. 27.08.2012, 11:34

Pocty niesu tak podstatne, je to len tema, ktorou sa rozduchavaju vasne a konflikty.
Tak isto mohlo byt obeti aj podstatne menej, alebo viac. Faktom ostava, ze tam bolo zavrazdenych hodne ludi.
Mna by skor zaujimalo, dokedy chce svet pouzivat tuto smutnu udalost ako nastroj vydierania. Nemecko stale plati nemale peniaze Izraelu aj mnohym zidovskym rodinam ako skodu aj napriek tomu, ze sa generacie obmenili a dane platia uz nemci, ktori vtedy neboli ani na svete, co sa stava kolektivnou...

27.08.2012, 11:36
nech platí, nemuselo.
none
15

11. pollio 27.08.2012, 11:36

nech platí, nemuselo.

27.08.2012, 11:40
No a keby si ty mal platit zo svojho za nieco, co sposobyli tvoji predkovia, ako by si to znasal? Zdalo by sa ti to spravodlive?
none
18

15. 27.08.2012, 11:40

No a keby si ty mal platit zo svojho za nieco, co sposobyli tvoji predkovia, ako by si to znasal? Zdalo by sa ti to spravodlive?

27.08.2012, 13:08
myslím, že Nemci to berú ako fakt, lebo ten -predok- ktorý to spôsobil nebol ani Gunther ani Hans ani Adolf ale nacistická nemecká ríša. Teda ich krajina. A nakoniec, keďže po 2 sv vojne nebola podpísaná žiadna mierová zmluva ktorá by určila náhrady pre postihnuté krajiny (a veľa im bolo aj odpustené), Nemci vyplácajú ako im to vyhovuje. Tu je vôbec ťažko hovoriť o spravodlivosti.
none
21

15. 27.08.2012, 11:40

No a keby si ty mal platit zo svojho za nieco, co sposobyli tvoji predkovia, ako by si to znasal? Zdalo by sa ti to spravodlive?

27.08.2012, 13:43
Nemci to beru s usmevom.

Druhu svetovu vyhrali oni, mocensky..

Polovica zo zakladajucich clenov Europskej unie v 50.rokoch boli "byvali" nacisti a zlocinci, ktori prezliekli kabat. Inak by sa im teraz tak nedarilo a nediktovali by nam, ako mame cikat a kakat, ci?
none
17
27.08.2012, 12:24
Prečo sa stále zaoberáte židmi ? Prečo sa mlčí o milionových stratách na životoch v Rusku počas II.sv.vojny, prečo sa nespieva dokola o vykynožení mayov americkou civilizáciou, a masakrom v Srbsku, Hirošima a následky , je toho dosť čo povedať. Len židia nie sú na svete, i keď sa premnožili, tento národ prežije, majú dlhovekosť v génoch.
none
19
27.08.2012, 13:38
Štyri miliony?

Šesť milionov?

Tragedia každopádne, je škoda, že sa poukazuje na ne, v druhej svetovej vojne zomrelo ovela viac ludi a stale sa upriamuje pozornost len na ne. Navyse trpeli aj poliaci, rusi, francuzi...
Neviem ktory hlupak sa nam snazi natlacit do hlav, ze pocas druhej sv. vojny sa mali zle len zidia.
Druha svetova bol masaker, to kto ho sposobil je uz otazka na inych, aj ked osobne si myslim, ze za to mozu slobodomurari a iny haved tam niekde zpoza mora.
none
20

19. 27.08.2012, 13:38

Štyri miliony?

Šesť milionov?

Tragedia každopádne, je škoda, že sa poukazuje na ne, v druhej svetovej vojne zomrelo ovela viac ludi a stale sa upriamuje pozornost len na ne. Navyse trpeli aj poliaci, rusi, francuzi...
Neviem ktory hlupak sa nam snazi natlacit do hlav, ze pocas druhej sv. vojny sa mali zle len zidia.
Druha svetova bol masaker, to kto ho sposobil je uz otazka na inych, aj ked osobne si myslim, ze za to mozu slobodomurari a iny haved tam niekde zpoza mora.

27.08.2012, 13:39
že sa poukazuje len na ne* (3.ods. prva veta)
none
25
28.08.2012, 07:32
...no pekne ste to dali...a čo myšlenka rasismu Trin? S tou tvoje presné počty nemajú problém? Vyvyšovanie sa jednej modrooko - blonďavej rasy nad iné? Si akože myslíte, že z nás Slovanov išli fašisti do kolien? Veď ako prvé napadli Poľsko!!! Slovenský štát nie je pýchou našej histórie...a koľkože Slovanov padlo v druhej svetovej? Máš to presne spočítané Trin?
none
26

25. 28.08.2012, 07:32

...no pekne ste to dali...a čo myšlenka rasismu Trin? S tou tvoje presné počty nemajú problém? Vyvyšovanie sa jednej modrooko - blonďavej rasy nad iné? Si akože myslíte, že z nás Slovanov išli fašisti do kolien? Veď ako prvé napadli Poľsko!!! Slovenský štát nie je pýchou našej histórie...a koľkože Slovanov padlo v druhej svetovej? Máš to presne spočítané Trin?

28.08.2012, 08:07
jasne ze padlo aj vela Slovanov, s tym suhlasim... a myslim ze presne o to tu ide, ze padlo vela narodov a etník.. no vsade sa prezentuje, zenajväcsiu ujmu utrpeli práve židia a ostatné národy sa takmer nespominaju.. je toto podla teba spravodlive?
none
27

26. 28.08.2012, 08:07

jasne ze padlo aj vela Slovanov, s tym suhlasim... a myslim ze presne o to tu ide, ze padlo vela narodov a etník.. no vsade sa prezentuje, zenajväcsiu ujmu utrpeli práve židia a ostatné národy sa takmer nespominaju.. je toto podla teba spravodlive?

28.08.2012, 08:26
...žiadne vyvraždovanie nie je spravodlivé. Slovo spravodlivé by som nepoužila ani pri vynesení pozemského rozsudku pre Breivika. Je 21 rokov pre zavraždenie 77 mladých nevinných nič netušiacich ľudí spravodlivé? A akejže to boli vlastne všetci národnosti? Neviem!
none
28

27. 28.08.2012, 08:26

...žiadne vyvraždovanie nie je spravodlivé. Slovo spravodlivé by som nepoužila ani pri vynesení pozemského rozsudku pre Breivika. Je 21 rokov pre zavraždenie 77 mladých nevinných nič netušiacich ľudí spravodlivé? A akejže to boli vlastne všetci národnosti? Neviem!

28.08.2012, 08:39
neprekrucaj to co pisem... netvrdim a ani nikdy nebudem tvrdit ze je nejake vyvrazdivanie spravodlive.. tu ide o to co sa prezentuje spolocnosti.. to ako vraj židia ohromne trpeli.. no trpelo vela inych narodov.. nie je spravodlive ze sa prezentuje len utrpenie židov
none
29

28. 28.08.2012, 08:39

neprekrucaj to co pisem... netvrdim a ani nikdy nebudem tvrdit ze je nejake vyvrazdivanie spravodlive.. tu ide o to co sa prezentuje spolocnosti.. to ako vraj židia ohromne trpeli.. no trpelo vela inych narodov.. nie je spravodlive ze sa prezentuje len utrpenie židov

28.08.2012, 08:46
...za socializmu sme vyzdvihovali víťaznú sovietsku armádu a odhodlanie slovenských partizánov položiť život za vlasť...je to aj o dobe a uhle pohľadu...ale tvrdiť, že v koncentračných táboroch neboli plynové komory... Položiť život v boji za dobrú vec je asi trochu iné, ako byť s celou rodinou, aj malými deťmi, násilne odvlečený do koncentráku v dobytčáku len preto, že som Žid...ano, najviac trpeli židovské rodiny.
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 veľkosť : 161 496 B vygenerované za : 0.110 s unikátne zobrazenia tém : 24 627 unikátne zobrazenia blogov : 294 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

odkaz Šialené zhony alebo pokoj, stromček, pod stromčekom darčeky a ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom k sebe viazaní spolu pokope v strese či radosti... A ešte narodeniny... Pre niekoho skut...

citát dňa :

Je milšie dostať kamienok z lásky, ako diamant z povinnosti.