Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Existencia očistca je reálna a potvrdzuje to aj Biblia

189
reakcií
3912
prečítaní
Tému 23. septembra 2016, 11:41 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 11:41 avatar
Prečo verím v očistec ? (Biblický pohľad)

1 Kor 3:15
Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň.
Mt 12:31­32
Preto vám hovorím: Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpusti.
Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to.
Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku ani v budúcom.
Zjv 7:14
Povedal som mu: „Pán môj? ty to vieš.“
A on mi povedal: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.
Ef 4:8­10
Preto hovorí: „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“
A čo iné znamená to „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme?
Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko.
Mt 5,25­26
Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca
strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. 26 Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného
haliera.
2 Mach 12:43­46
Potom urobili medzi mužstvom zbierku, ktorá vyniesla dvetisíc drachiem striebra.
Tieto poslal do Jeruzalema, aby bola prinesená obeta za hriechy.
Bol to veľmi krásny a šľachetný skutok, lebo myslel na vzkriesenie.
Veď keby sa nebol nádejal, že padlí raz budú vzkriesení, bolo by bývalo zbytočné a nerozumné modliť sa za
mŕtvych.
Pamätal tiež, že je veľmi krásna odmena prichystaná pre tých, čo nábožne zosnuli.
Svätá a nábožná to myšlienka! Preto nariadil túto zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu.
poznámka ://*
Knihu Machabejovcov si protestanti odstránili zo svojej zbierky.
Do dnes asi ešte nikto nedokázal podľa svojej viery SOLA SCRIPTURA, že ktoré
Súhlasí Astax1, gabriel pb


2.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 11:47 avatar
Očistec

KKC
1030
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: III. Konečné očisťovanie alebo očistec
téma:

1030 Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou, podstupujú po svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli svätosť potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti.

KKC
1031
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: III. Konečné očisťovanie alebo očistec
téma:

1031 Toto konečné očisťovanie vyvolených,(954, 1472) ktoré je úplne odlišné od trestu zatratených, nazýva Cirkev očistcom. Učenie viery o očistci formulovala Cirkev najmä na Florentskom a Tridentskom koncile. Tradícia Cirkvi, odvolávajúc sa na niektoré texty Svätého písma, hovorí o očistnom ohni:
„Treba veriť, že pred [posledným] súdom je za niektoré ľahké viny očistný oheň, pretože [ten, ktorý je] Pravda hovorí, že ak sa niekto rúhal proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku, ani v budúcom (Mt 12,31). Z tohto výroku sa dá pochopiť že niektoré viny môžu byť odpustené v tomto veku, kým niektoré v budúcom.“

KKC
1032
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: III. Konečné očisťovanie alebo očistec
téma:

1032 Toto učenie sa opiera aj o prax modliť sa za zosnulých,(958) o ktorej hovorí už Sväté písmo: „Preto [Júda Machabejský] nariadil… zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu“ (2Mach 12,46). Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých(1371) a obetovala za nich prosby (suffragia), najmä eucharistickú obetu, aby boli očistení a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha. Cirkev odporúča za zosnulých aj almužny,(1479) odpustky a kajúcne skutky.
„Pomáhajme im teda a slávme ich pamiatku. Veď ak Jóbových synov očisťovala otcova obeta, prečo pochybuješ, že naše obety za tých, čo zomreli, im prinesú nejakú útechu?… Nezdráhajme sa pomáhať tým, čo zomreli, a obetovať za nich modlitby.“

KKC
1472
časť: DRUHÁ ČASŤ SLÁVENIE KRESŤANSKÉHO TAJOMSTVA
oddiel: DRUHÝ ODDIEL SEDEM SVIATOSTÍ CIRKVI
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
článok: 4. článok SVIATOSŤ POKÁNIA A ZMIERENIA
odsek:
odstavec: X. Odpustky
téma: TRESTY ZA HRIECH

1472 Aby sme toto učenie a prax Cirkvi pochopili, treba mať na zreteli, že hriech má dvojaký následok.(1861) Ťažký hriech nás pozbavuje spoločenstva s Bohom, a preto nás robí neschopnými večného života, ktorého pozbavenie sa volá „večný trest“ za hriech. Na druhej strane každý hriech, aj všedný, má za následok nezdravé pripútanie k stvoreniam, ktoré potrebuje očistenie(1031) či už tu na zemi, alebo po smrti, v stave nazývanom očistec. Toto očistenie oslobodzuje od takzvaného „časného trestu“ za hriech. Obidva tieto tresty sa nemajú chápať ako určitý druh pomsty, ktorou Boh postihuje zvonku, ale skôr ako tresty vyplývajúce zo samej povahy hriechu. Obrátenie, ktoré pochádza z vrúcnej lásky, môže dôjsť až k úplnému očisteniu hriešnika, takže už nezostane nijaký trest.
www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Astax1, gabriel pb


3.
označiť príspevok

Michael muž
   23. 9. 2016, 11:51 avatar
1274 – vymyslený je očistec

Podľa Katolíckej encyklopedie je očistec „miestom alebo stavom dočasnej odplaty pre tých, ktorí, odíduc z tohto života v Božej milosti, nie sú úplne oslobodení od ľahkých hriechov, alebo kvôli svojim prestúpeniam nezaplatili úplne to, čo by mali”. Ak to zhrnieme, v katolíckej teológii je očistec miestom, na ktoré odchádza duša kresťana po smrti, aby bola očistená od hriechov, ktoré neboli dostatočne odčinené počas života. Je táto doktrína o očistci v súlade s Bibliou? Absolútne nie!

Ježiš zomrel, aby zaplatil pokutu za všetky naše hriechy (Rimanom 5:8). Izaiáš 53:5 tvrdí, „a on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení.” Ježiš trpel za naše hriechy, aby sme my mohli byť oslobodení od utrpenia. Povedať, že aj my musíme trpieť za naše hriechy, je rovnaké ako povedať, že utrpenie Ježiša bolo nedostatočné. Povedať, že my si musíme odčiniť svoje hriechy očistením v očistci, je poprieť dostatočnosť obete Ježiša za odčinenie našich hriechov (1 Jána 2:2). Predstava, že musíme trpieť za naše hriechy po smrti je v rozpore so všetkým, čo Biblia hovorí o spasení.

Základnou pasážou Písma, na ktorú katolíci poukazujú ako na dôkaz očistca, je 1 Korinťanom 3:15, v ktorej sa hovorí, „ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu, a on sám bude zachránený, ale tak ako skrze oheň.” Táto pasáž (1 Korinťanom 3:12-15) používa ilustráciu rôznych vecí prechádzajúcich cez oheň ako opis diela kresťanov, ktoré sa posudzuje. Ak má naše dielo dobrú kvalitu „zlato, striebro, drahé kamene”, prejdú cez oheň bez poškodenia a my za ne dostaneme odmenu. Ak naše dielo má nedostatočnú kvalitu „drevo, seno a slama”, bude strávené ohňom a nebude žiadna odmena. Táto pasáž nehovorí o tom, že by samotní veriaci prechádzali ohňom, ale skôr, že dielo veriaceho prechádza ohňom. 1 Korinťanom 3:15 sa vzťahuje na veriaceho „unikajúceho cez plamene”, nie „očisťovaného plameňmi”.

Očistec, ako mnoho ďalších katolíckych doktrín, sa zakladá na nepochopení povahy Kristovej obete. Katolíci vnímajú omšu / Eucharistiu ako opätovné predkladanie Kristovej obete, pretože nepochopili, že Ježišova obeť bol raz a navždy absolútne a úplne postačujúca (Židom 7:27). Katolíci vnímajú záslužné skutky ako príspevok k spaseniu kvôli tomu, že nerozpoznali to, že Ježišova obetná platba už nepotrebuje žiadny dodatočný „príspevok” (Efežanom 2:8-9). Podobne, aj očistec katolíci chápu ako miesto očistenia v rámci prípravy na Nebo, pretože nechápu, že kvôli Ježišovej obeti už sme očistení, vyhlásení za spravodlivých, je nám odpustené, sme vykúpení, zmierení a posvätení.

Samotná predstava očistca, ako aj všetky doktríny, ktoré sa s ním často spájajú (modlitba za mŕtvych, odpustky, záslužné činy v mene mŕtvych, atď.) majú problém s poznaním, že Ježišova smrť bola dostatočná na zaplatenie pokuty za VŠETKY naše hriechy. Ježiš, ktorý bol vtelením Boha (Ján 1:1,14), zaplatil nekonečnú cenu za náš hriech. Ježiš zomrel za naše hriechy (1 Korinťanom 15:3). Ježiš je obeťou za odčinenie našich hriechov (1 Jána 2:2). Obmedzenie Ježišovej obete na odčinenie dedičného hriechu, či našich hriechov spáchaných pred spasením, je vlastne napadnutím Osoby a Diela Ježiša Krista. Keby sme v akomkoľvek zmysle museli platiť, odčiniť alebo trpieť kvôli svojim hriechom – znamenalo by to, že Ježišova smrť nebola dokonalou, úplnou a postačujúcou obeťou.

Pre veriacich stav po smrti znamená byť „mimo tela a doma so svojim Pánom” (2 Korinťanom 5:6-8; Filipänom 1:23). Všimnite si, že sa tam nehovorí „mimo tela, v očistci s očisťujúcim ohňom”. Nie, pretože kvôli dokonalosti, úplnosti a dostatočnosti Ježišovej obete budeme po smrti ihneď v prítomnosti Pána, úplne očistení, oslobodení od hriechu, oslávení, zdokonalení a skutočne posvätení.

Zdroj: www.gotquestions.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí gabriel pb


4.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 11:55 avatar
www.gotquestions.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

tento web je protestanský a výchádzajú z protestanskej biblie, konkrétne patrí k denominácií baptistov
Súhlasí gabriel pb


6.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 11:58 avatar
Baptizmus
Baptizmus je protestantská, evanjelikálna cirkev. Prvý baptistický zbor na svete vznikol v Holandsku, v Amsterdame, v roku 1609. Baptizmus je rozšírený po celom svete, ale najmä v USA.

Baptizmus uznáva jedinú autoritu - Bibliu ako produkt Božieho zjavenia, praktizuje krst po rozhodnutí nasledovať Ježiša Krista a po verejnom vyznaní svojej viery. Krst je vykonávaný ponorením. Krstení bývajú zvyčajne dospelí (alebo dospievajúci) ľudia. Baptisti majú kongregacionálne zriadenie, a zastávajú odluku cirkvi a štátu a slobody svedomia.

Centrom bohoslužieb je kázeň, doprevádzaná spevom duchovných piesní a podstatnou časťou bohoslužieb sú aj spoločné modlitby. Baptisti nevysluhujú žiadne sviatosti, pretože podľa všeobecného chápania kresťanstva je sviatosť (sakramentum) niečím, čo je nevyhnutnou podmienkou pre spasenie. Krst a Večera Pánova (sväté prijímanie), ktorá je praktizovaná pod obojím (tzn. prijímanie chleba a vína spravidla všetkými členmi zboru), sú úžasnou výsadou Božích detí a zároveň vyjadrením ľudskej poslušnosti Bohu. Keďže baptisti vyznávajú slobodu svedomia a slobodu každého zboru, ich teologické a praktické dôrazy sa čiastočne odlišujú podľa miestnych pomerov. Teologicky sú vo výklade Biblie považovaní za konzervatívnych.

Na svete sú baptisti združení do viacerých zoskupení. Najvýznamnejšími sú Svetová baptistická aliancia (angl. Baptist World Alliance) s 80 miliónmi členov, Európska baptistická federácia (EBF) a v USA Južná baptistická konvencia (angl. Southern Baptist Convention) so 16 miliónmi členov. Na Slovensku je predstaviteľom baptizmu Bratská jednota baptistov.

sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí gabriel pb


8.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:03 avatar
lea. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
nic ine k tebe povedat nehodlam.
drz sa pevne katechizmu. spas sa ved Jezisa ani nepotrebujete vsak? svojimi skutkami sa spasíte sami a knaz vas vyspoveda z hriechu.
a dalej co sa týka biblie. vidno ze sa absolutne neviznas.
tie verse co som sem dal su aj v katolickej biblii zlatko cmuk  
inac vy mate vo svojej katolickej biblii mnozstvo zle prelozenych veci. napriklad milosti plna atd a to nehovorim ani o apokryfnych a deuterokanonickych knihach ktore ste si pridali z trucu.

Apokryfné / deuterokánonické knihy učia mnohé veci, ktoré nie sú pravdivé a nie sú historicky presné. Zatiaľ čo mnohí katolíci predtým akceptovali apokryfy / deuterokánony, rímskokatolícka cirkev oficiálne pridala apokryfy / deuterokánony do svojej Biblie až na Tridentskom koncile v roku 1546 n.l., predovšetkým ako odozvu na protestantskú reformáciu.

pridali ste si to z trucu
Súhlasí gabriel pb


9.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:03 avatar
inac precitaj si vasu katolicku bibliu aspon uvidis ze katechizmus neide ani podla vasej skvelej biblii.
Súhlasí gabriel pb


10.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:05 avatar
ocistec je rovnaky vymysel ako vasa Bohyna Maria

(1) Kult Isis, náboženstvo egyptskej matky bohyne sa absorbovalo do kresťanstva, pričom Isis nahradila Mária. Mnoho titulov používaných pre Isis, ako „Kráľovná nebies”, „Matka Božia” a „theotokos” (Bohorodička) sa prisúdilo Márii. Mária získala mimoriadne dôležitú úlohu v kresťanskej viere, ďaleko nad tým, čo jej prisudzuje Biblia, a to s cieľom prilákať uctievačov Isis k viere, ktorú by inak nikdy neprijali. Mnoho chrámov Isis bolo fakticky premenených na chrámy zasvätené Márii. Prvé zjavné náznaky katolíckej Marianizácie sa objavujú v spisoch Origena, ktorý žil v Alexandrii v Egypte, hlavnom centre uctievania Isis.
Súhlasí gabriel pb


12.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:07 avatar
vy ste zmesou pohanstva a krestanstva. vas papez nie je nasledovnik Apostola ale nasledovnik Konstantina
Súhlasí gabriel pb


17.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 12:10 avatar
Tomii a si si istý, že si baptista? Lebo protestant minimálne si, len si zistí, či cituješ správnu bibliu svojej denominácie.
Súhlasí gabriel pb


19.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:13 avatar
lea. ty si slepa zena co nema absolutne nic paru o biblii, absolutne nic paru co sa v písme píše absolutnu paru o to aka je pravda.
veris len vasmu katechizmu a to co schvali papez.

inac pozri si aky je povod katolickej cirkvi. je tam jedna tema pridana.
ty sa lea rozumies do danej problematiky ako ja do jadrovej fyziky
Súhlasí gabriel pb


21.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:17 avatar
ty tu iesis bibliu no keby si citala hoci aj vasu katolicku bibliu videla by si ako katechizmus nejde podla písma. to co písmo zakazuje, alebo prikazuje ste si vy odignorovali a dali to k svojjej tradicii. dalej mazanie Bozich prikazani o tom ani nemusim pisat. vasa RKc si zmazala Bozie prikazanie v katechizme aby ste mohli modlarcit.
Súhlasí gabriel pb


20.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:14 avatar
lea to vasa katolicka biblia ma mnozstvo popridavane z trucu , rovnako ako ste si zle prelozili milosti plna a ine veci
Súhlasí gabriel pb


23.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:20 avatar
bol som rimsko- katolik lea a dost zatvrdily. tiez som rozmyslal ako ty. bol som hlupy priznavam a slepý. no Boh mi otvoril oci
Súhlasí gabriel pb


22.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 12:19 avatar
Tomii podľa textu čo si sem dal je viac ako pravdepodobné, že si v zbore Milosť a čítaš ich časopis Logos, potom ako člen máš povinnosť citovať túto Bibliu, ktorú si môžeš zakúpiť aj v ich eshope - tu: www.milost.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk. Patríš do spoločnosti Milosť, ktorá má svoj web www.milost.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.skÁno?
Súhlasí gabriel pb


24.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:20 avatar
niesom v zbore milost mila lea ))
Súhlasí gabriel pb


25.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:21 avatar
a mna neries riesime pravdu nie osoby.
Súhlasí gabriel pb


26.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:22 avatar
mrzi ma ze ty to nevidis. ako som uz písal si dobra zena. len slepá.
otvor oci prosim ta.
Súhlasí gabriel pb


28.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:23 avatar
Otvor srdce Ježišovi a on ti ukáže pravdu.
Nepočúvaj ľudí. počúvaj Boha.
Súhlasí gabriel pb


27.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 12:23 avatar
A ty prečo riešiš pápeža, kňazov alebo celú rkc resp. katolíkov?
Súhlasí gabriel pb


29.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:24 avatar
myslel som to tak ze neriesme sa navzajom ja teba ty mna. ja riesom papeza a resp. katolíkov lebo poukazujem ze papez nema pravdu katechizmus nema pravdu. ja neriesim ich ako osoby, ale ako to co ucia a comu veria.
Súhlasí gabriel pb


30.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:26 avatar
myslis ze ja sa v tom vyzivam ked tu pisem o RKC? vobec. ja len chcem aby ludia otvorili oci
Súhlasí gabriel pb


32.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:26 avatar
rovnako aby otvorili oci Jehovisti, rovnako aby otvorili oci evanjelici...
Súhlasí gabriel pb


34.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:27 avatar
a rovnako aby otvorili oci tí ktorí neveria v Trojjedinost Boha
Súhlasí gabriel pb


39.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:30 avatar
lea hadzat tu katechizmus bezmyslienkovito nic nevyriesi. skor by som na tvojom mieste vzal do ruky Písmo a pozrel si a porovnal s katechizmom.

ked je clovek subjektívny tak nemusí vidiet pravdu treba byt objektívny clovek a porovnat si to a to a najdes pravdu. a nie zatvarat oci a usi pred pravdou.
Súhlasí gabriel pb


45.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 12:36 avatar
Ja som katolíčka a katechizmus je pre katolíkov. Ty si samoštudent baptistickej Biblie - preto tu dávaš vysvetlenie protestantov- baptistov www.gotquestions.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk.
Súhlasí gabriel pb


50.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:45 avatar
katechizmus odporuje písmu.
vase tradicie odporuju písmu. to ako beriete mariu odporuje písmu.
mazete si v katechizmu veci z písma, prekrúcate, ignorujete.
ved aj obycajny laik ked si precita pismo a vas katechizmus tak povie ze to su dve rozdielne veci.
vas katechizmus a tradicie su zmes krestanstva a pohanstva. zmes písma, tradícii, pohanských vecí a papezskych vymyslov
mna vedie Lea Duch Svätý nie papez.
Súhlasí gabriel pb


51.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 9. 2016, 12:46 avatar
Teba vedie rit palova a nie duch svaty
Súhlasí gabriel pb


52.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 9. 2016, 12:47 avatar
Duch svaty nema potrebu brojit proti nikomu a uz vobec nie proti katolikom
Súhlasí gabriel pb


53.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 9. 2016, 12:47 avatar
Lebo duch svaty vie ze vsetko co JE je dobre
Súhlasí gabriel pb


57.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:50 avatar
ja proti nikomu nebrojim len otvaram oci


58.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 9. 2016, 12:52 avatar
Ja som ta upozornil Ked s tym neprestanes tak si na teba posvietim

Uz ma dlhodobo serie tvoj pristup


60.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:54 avatar
ked si si nevsimol, tak toto je diskusne forum
na diskusnom fore sa vymienaju argumenty.
debati sa o roznych temach


62.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 9. 2016, 12:55 avatar
Ked zacnes prezentovat nejaky nazor a prestanes ludom dirigovat co maju a co nemaju robit tak zacnem uvazovat nad tym ze ta necham na pokoji


66.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:59 avatar
a ked si si nevsimol kazdy robi to iste presadzuje svoje veci a pise o druhych ze nemaju pravdu. nechapem preco prave riesis mna


78.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 13:25 avatar
ale koncim tu nema to tu zmysel absolutne. majte sa


80.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 9. 2016, 13:25 avatar
Nema to tu pre teba zmysel Lebo mame rozum a tvoje zvasty ti nezerieme


81.
označiť príspevok

-era- muž
   23. 9. 2016, 13:26 avatar
Miera sklamania je priamo úmerna miere očakávaní.


79.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 9. 2016, 13:25 avatar
Lebo chcem


64.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:56 avatar
aj tak rozmyslam ze do tohto fora uz nepridem. nema to cenu. svoje co som chcel som uz napisal


65.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 9. 2016, 12:57 avatar
Tak sup sup Odchod a uz sa nevracaj


67.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 13:00 avatar
Ak si vedecky krestan (Christian Scientist), hladís na rok 1879, ked sa tvoje nábozenstvo narodilo, a na pani Máriu Baker Eddy-ovú, ako jeho zakladatelku.

Ak patrís k jednej z nábozenskych organizácií známych ako „cirkev nazarénska", „turicnícke evanjelium", „cirkev svätosti", „putujúca cirkev svätosti", „jehovovi svedkovia", tvoje nábozenstvo je jednym z tisíciek novych siekt zalozenych ludmi v priebehu posledného storocia.

Ak si katolík, vies, ze katolicka cirkev je jedina organizacia, ktoru zalozil Boh, Jezis Kristus, v roku3 3. Ostatne cirkvi zalozili a stale dalej zakladaju iba ludia a tak dosvedcuju, ze nemaju v sebe Bozieho Ducha /Otce,.. aby vsetci jedno boli, hovori Kristus/ ale ducha rozdelenia / dali sa oklamat teologom satanom/ .Katolicka cirkev vzdy vyznavala to iste ucenie a iba ona jedina, milostou Ducha Svateho toto ucenie vzdy vyklada neomylne. Iba ona jedina vie, ako spravne chapat Bozie slovo, preto uci, ze Boh hovori nielen v Biblii, ale i v Tradicii, lebo je vsemohuci a nikto ho nemoze obmedzovat,preto nie je viazany iba na knihy Biblie, ale hovori i cez cirkevnych ucitelov a otcov, ktorych si sam vybral./2Sol.2,15./Bratia a sestry, budme verni Kristovi a Jeho Cirkvi, lebo iba jej Kristus prislubil "Ducha pravdy, aby s nou bol naveky."/Jn14,16/. Boh hovori: "Ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôzu“Tebe dam kluce od nebeskeho kralovstva:a cokolvek zviazes na zemi. bude zviazane i na nebi,a cokolvek rozviazes na zemi bude rozviazane i na nebi.“Mt.16,18-19.A tiez hovori.: "Keby/niekto /ani cirkev nepocuvol, nech ti je ako pohan a mytnik." Mt18,17


69.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 13:03 avatar
jasne Jezis povedal ze Rimskokatolicka cirkev je ta pravda cirkev )))


84.
označiť príspevok

Astax1 muž
   23. 9. 2016, 13:57 avatar
tomii
Súhlasil by som s tebou, už sem nepríď.
Lebo pokiaľ si tu nebol z času na čas sa tu dalo podiskutovať s nejakými diskutérmi - nekatolíkmi napr. Wolfe, milky, J.Tull, sem tam veriaci-4, aj keď sme nezdieľali rovnaký pohľad na vec. Ale ako náhle si prišiel ty s 10x nickmi akosi ma to prestalo baviť. Ide o to, že ty ani nepoznáš spôsob diskusie, teda nevieš podať argumenty.

Ďalšia vec je spôsob, akým sa snažíš diskutovať. Ak používaš invektívy tvoja "reč" už len z princípu nie je hodnotná.

"len chcem aby ludia vedeli pravdu. "
Tento "argument", ktorým zakrývaš, že seješ nenávisť je už únavný. Už si si mohol všimnúť, že ľudí na tomto fóre skoro vôbec nezaujíma tvoja pravda a spôsob, ktorým túto svoju pravdu prezentuješ.

" svoje co som chcel som uz napisal" Aha čiže chodíš z fóra na fórum tam, kde nájdeš katolíkov a kopíruješ všetky texty, bludárske texty, z danej stránky? "Obdivuhodná" činnosť.

A ešte mám na teba jednu otázku, keď sám seba označuješ za znalca sv.písma, pri svojom subjektívnom výklade písma berieš do úvahy analógiu fidei?
Súhlasí lea_pragmaticka1


85.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 9. 2016, 19:59 avatar
Astax 1 prečo mu už nedáte pokoj? Napísal že sa tu už nevráti. Čo ešte chcete?
Ináč Astax môžeš si tu písať čo len chceš ohľadom tvojích argumentov.
No tie tvoje argumenty sú ľudské výmysly.
No vy si to nepriznáte.
Váš katechizmus a vaše tradície sú pravý opak písma. Či sa ti to páči, alebo nie.
Sú to ľudské výmysly vašich pápežov, či sa ti to páči, alebo nie.
Váš odklon od písma je tak okatý, že si to všimne aj laik.
Lebo tak poprekrúcať, povymazovať veci čo sú v písme, ignorovať veci čo sú v písme jasne dané, že sa to nesmie no vy to máte ako hlavné veci aby to pasovalo k vašej tradícii je strašne okaté.

K vášmu základnému učeniu stále niečo pribúda. Jej učenie je zložené z Biblie, Tradície a z toho, čo Magistérium cirkvi uzná za vhodné. No posledným, kto sa vyjadrí, schváli/neschváli čomu majú katolíci veriť je Magistérium cirkvi na čele s pápežom. Pápežova náuka je viac ako Božia náuka. Pápežove ľudské slovo je viac ako večné Božie slovo.
Tvrdte si čo chcete, no neidete podľa písma.


86.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 9. 2016, 20:13 avatar
Mám kamaráta ktorý študoval za kňaza, no tesne pred koncom s tým skončil, lebo poznal bibliu dôkladne a povedal, že on proti písmu nepôjde len aby sa stal kňazom.

Napríklad učili sa, že Darwinova teória vývoja človeka je najpravdepodobnejšia teória o stvorení sveta a človeka. Že Písmo nám stvorenie človeka a sveta podáva obrazne.

Ďalšia vec, ktoré ho omráčili na teologickej fakulte bola veta: Cez všetky náboženstvá možno dôjsť k spáse. Je to jedno, v akom si náboženstve, môžeš dôjsť k spáse. To bola rana do srdca. Vravel. Na čo sa potom snažím, aby som sa stal kňazom? Odpoveď znela – katolícka cirkev má plnosť poznania, ostatné náboženstvá nie. Ale aj ich cesty vedú do neba. Vlastne túto frázu už odvtedy mnohokrát počul od katolíckych predstavených, teológov… Nikdy sa viac nad tým nezamýšľal Až keď uveril autorite Božieho slova, došlo mu, že toto je najväčšie popieranie Božieho učenia. Pretože náuka o spáse, Božie podmienky spásy uvedená v Biblii sú základom uverenia v Ježiša Krista.Teraz vie, že katolíci popierajú Božie evanjelium a dosadzujú si svoju ľudskú náuku.

Veľa vecí počul na vyučovaniach na teologickej fakulte z úst titulmi obdarených kňazov, ktoré odporovali Božiemu slovu. Napríklad zázraky Božie v SZ a Kristove v NZ dokazovali pomocou prírodných javov, alebo ich rozumovo vysvetľovali, alebo ich aj popierali. On sa snažil všetko učenie na fakulte proti Biblii považovať za výmysel, ale aj tak jeho trochu vybudovaná viera v Bibliu každou touto bludnou náukou dostávala rany pod pás a strácala na sile. Vďaka Bohu, aj napriek toľkým ľudským výplodom povedaným proti Božiemu slovu, vypočutým na teologickej fakulte nepodľahol ich zvodu.

Tým, čo bývajú v Bratislave, kľudne sa môžete zúčastniť na prednáškach na teologickej fakulte. Môžete si ísť overiť jeho slová. Fakulta je hneď spojená s Jezuitským kostolom na Starom námestí. Myslím si že by tam mal byť voľný prístup pre každého. Aspoň v tých rokoch, kedy študoval tam bol voľný prístup.

Na hodinách filozofie sa snažil nevnímať, a ignorovať filozofické názory, filozofický spôsob zmýšľania.

Aj o Božom slove, úvodoch, o pôvode kníh mali hodiny. Vo vyšších ročníkoch sa veľa učilo o Božom Slove. Z vlastných skúseností môže vyhlásiť: v seminároch sa učí o Božom Slove a nie Božie Slovo! Kňazi ktorých semináre vyprodukujú sú vzdelaní kadejakou inou náukou, ale nie Božím Slovom! Majú veľa vedomostí, vedia síce vysvetliť niektoré pasáže Biblie, ale nie sú vedení k poznaniu Božieho slova a Boha! Česť veľmi málo výnimkám, ktorí si súkromne doštudovali, ale aj tak bez poznania spásy nedá sa Božie slovo správne ohlasovať. Bez poznania spásy a Biblického Ježiša Krista hlásajú katolícki kňazi iné evanjelium, iného Ježiša. Kňazi poznajú katolícku náuku, liturgické slávenie, ale Božie Slovo nepoznajú. A Oni nám majú sprostredkovať Boha. Ako, keď iba cez poznanie Božieho Slova sa to dá? Tak potom predkladajú na kázaniach veľa všetkého iného, a veľmi málo správne vysvetleného Božieho slova.


87.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 9. 2016, 20:25 avatar
Ďalšia vec. Áno tomii bol nenávistný, ale čo lea? Oni sú v tom rovnakí.
Súhlasí Wolfe


89.
označiť príspevok

fajer
   23. 9. 2016, 20:55 avatar
Z vlastných skúseností môže vyhlásiť: v seminároch sa učí o Božom Slove a nie Božie Slovo! ..a to nie je jedno, blud jak blud..
Napríklad učili sa, že Darwinova teória vývoja človeka je najpravdepodobnejšia teória o stvorení sveta a človeka...lebo genezis je blud, to už pochopili aj farári...
Ďalšia vec, ktoré ho omráčili na teologickej fakulte bola veta: Cez všetky náboženstvá možno dôjsť k spáse. Je to jedno, v akom si náboženstve, môžeš dôjsť k spáse.....A ste v riti kresťania...


90.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 9. 2016, 21:04 avatar
To tvrdí RKC nie Písmo.


91.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   23. 9. 2016, 21:24 avatar
Astax,takže navrhuješ,aby sme niekoho,s kým napr.nesúhlasíme,alebo na neho teologicky nestačíme vyduriť z fora,hej?
To by sa ti páčilo?
Svoj teologický rozhľad dokazuješ bezhlavými súhlasmi s leou.A to podotýkam aj na zjavné nezmysly.

Lea: Knihu Machabejovcov si protestanti odstránili zo svojej zbierky.

Astax ty ,ako inak,súhlasíš.To čo-to hovorí o tvojom teologickom "prehľade".Mohol by si nám napísať v akej protestantskej zbierke mali knihu Makabejcov,ked si ju museli odstraňovať?
Asi ti poviem novinku,ale táto kniha je deuterokánonická,alebo apokryfná.
Súhlasí Slušný človek


92.
označiť príspevok

Astax1 muž
   24. 9. 2016, 14:20 avatar
V prvom rade, nechcem sa hádať!
V druhom rade treba podotknúť, že ja som ho neurážal ani nijako inak som naňho neútočil, čo sa o ňom povedať nedá. Dokonca si vytvoril v jednej diskusii iný nick, aby ma urážal aj cezeň.
Ohľadom argumentov. On nevedel argumentovať, keď som mu napísal ja svoj argument, v súvislosti s jeho "argumentom", alias plagiátorstvom napísal mi "Čítaj a otvor oči ty pretlak!". Je to podľa teba spôsob argumentácie?

Ohľadom "našich ľudských" argumentov. Je to tvoj subjektívny postoj a názor, ja ti ho neberiem. A to isté ja môžem povedať ohľadom vašich argumentov.
Na tomto fóre chýba istý zákon plurality názorov.

Úloha Tradície
Boh však nemohol zveriť svoje Zjavenie a svoju milostivú ponuku iba litere; napísané slovo musí byť začlenené do živého slova Tradície.
Už samo stanovenie, ktoré knihy sú od Boha vnuknuté, je možné iba na základe živej Tradície, veď nijaká kniha sama v sebe bezprostredne nenesie znaky Božieho vnuknutia. Apoštolská Tradícia umožnila Cirkvi rozoznať, ktoré spisy majú byť započítané do zoznamu posvätných kníh. Cirkev skrze Ducha Svätého, ktorý ju uvádza „do plnej pravdy“ (Jn 16,13), postupne spoznala tento poklad prijatý od Krista a ako verná správkyňa Božích tajomstiev spresnila jeho „spravovanie“ (dispensatio), ako to urobila aj s kánonom (zoznamom kníh) Svätého písma a s učením viery.

Inak povedaná, ak sa odvolávaš na sv.písma musíš mať na pamäti, že vďaka Tradícii boli tieto knihy uznané za Duchom Svätým inšpirované a iné boli označené za apokryfy. Cirkev tieto knihy za asistencie Ducha Svätého označila za kánonické a tieto knihy sú teraz známe ako Sväté Písmo. Ak teda uznávaš sv.písmo musíš uznávať aj tradíciu.

",takže navrhuješ,aby sme niekoho,s kým napr.nesúhlasíme,alebo na neho teologicky nestačíme vyduriť z fora,hej?" Ja som ho "nevyduril" z tohto fóra, ani som mu nijak nenadával ani nič podobné. On skôr na svoje plagiátorstvo už prestal mať odozvu, a preto povedal " svoje co som chcel som uz napisal" Naňho som už prestal reagovať, a aj ak by tu ostal ,ja by som sem nechodil, možno iba príležitostne alebo by som na neho nereagoval.

"teologicky nestačíme" Už som si to všimol v inej diskusii. Myslíš si, že ak neodpoviem na niekoho "teologicky nestačím"? Nedá sa povedať, že naňho, lebo tomii nemal skoro nič z vlastnej hlavy.
Človek sa jednoducho už nechce vracať k témam, ktoré tu boli rozoberané viac krát napr. Luther píše : "Cez všetky náboženstvá možno dôjsť k spáse. Je to jedno, v akom si náboženstve, môžeš dôjsť k spáse." A to je pravda. Ale dôležité je "môžeš dôjsť k spáse" a nie "dojdeš k spáse". Na túto tému, teda ohľadom (ne)vyhnuteľnosti prijatia osobnej viery v Ježiša Krista som sa s tebou už bavil spolu s Wolfom.

"Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom."(Jak 2, 13) Súd bez milosrdenstva jednotlivo čaká toho kto nepreukázal milosrdenstvo." Neberiete do úvahy teologický princíp hierarchie pravdy. Milosť má prioritu pred hriechom. Ale nejdem sa o tom znovu baviť. Kto chce nech číta: Má Lea so svojim pohľadom na Máriu pravdu?

To platí aj pre ostatné. Neomylnosť pápeža, keď vyhlasuje ex cathedra, rast v zjavenej pravde v histórii Cirkvi, hierarchia v Cirkvi atď. To všetko bolo už rozoberané.

"Astax ty ,ako inak,súhlasíš.To čo-to hovorí o tvojom teologickom "prehľade".Mohol by si nám napísať v akej protestantskej zbierke mali knihu Makabejcov,ked si ju museli odstraňovať?"

"Prvé dve knihy vznikli na konci 2. storočia pred Kr. Katolíci ich považujú za deuterokanonické knihy, evanjelici za apokryfy"
"Deuterokánonický spis je taký biblický spis, ktorý je súčasťou kánonu Svätého písma v Katolíckej cirkvi (spolu s protokánonickými spismi), ale ktorého kánonickosť nebola od začiatku a všade uznávaná."

Takže deuterokánonická neznamená apokryfná. Prvé dve knihy Machabejovcov nájdeme aj v kánone Sv.Písma www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Keď sa odčlenili protestanti od Katolíckej Cirkvi tieto dve knihy odstránili z kánonu sv.písma a označili ich ako apokryfné. Preto je zaujímave si všimnúť, že tak urobili po viac ako tisíc rokoch odvtedy, ako prvá Cirkev ich označila za kánonicky záväzné.


93.
označiť príspevok

Luther muž
   24. 9. 2016, 18:16 avatar
Otázka: Mala by mať katolícka tradícia rovnakú alebo väčšiu autoritu ako Biblia?

Odpoveď: Mali by sa cirkevné tradície prijímať s rovnakou autoritou ako Písmo? Alebo by sa mali cirkevné tradície dodržiavať len vtedy, ak sú v úplnom súlade s Písmom? Odpoveď na tieto otázky zohráva rozhodujúcu úlohu pri určení toho, čomu veríte a ako žijete ako kresťan. My tvrdíme, že Písmo samotné je jediným autoritatívnym a neomylným zdrojom kresťanskej doktríny a praktického života. Tradície platia len vtedy, keď sú postavené na pevnom základe Písma a v úplnom súlade s celým kontextom Písma. V nasledujúcej časti je uvedených sedem biblických dôvodov, ktoré podporujú učenie o tom, že by sa Biblia mala prijímať ako autorita pre vieru a praktický život:

(1) Je to Písmo, o ktorom sa hovorí, že je vdýchnuté Bohom (2 Timoteovi 3:16) a je to Písmo, v ktorom sa opakuje „Tak hovorí PÁN...” Inými slovami, je to písané Slovo, ktoré sa opakovane považuje za Božie Slovo. Nikdy sa nespomína žiadna cirkevná tradícia, že by bola tiež Bohom vdýchnutá a neomylná.

(2) Je to Písmo, na ktoré sa Ježiš a apoštoli znovu a znovu odvolávajú, aby podporovali alebo bránili svoje skutky a učenie (Matúš 12:3,5; 19:4; 22:31; Marek 12:10). Existuje viac ako 60 veršov, v ktorých nachádzame slová „je napísané...”, ktoré Ježiš a apoštoli použili na podporu svojho učenia.

(3) Je to Písmo, na ktoré sa má cirkev obrátiť, aby dokázala čeliť omylom, ktoré majú prísť (Skutky 20:32). Podobne aj v Starom zákone to bolo písané slovo, ktoré sa vnímalo ako zdroj pravdy, na ktorom sa mal zakladať život človeka (Jozua 1:8; Deuteronomium 17:18-19; Žalm 1; Žalm 19:7-11; 119; atď.). Ježiš povedal, že jedným z dôvodov, prečo sa Sadúceovia mýlia ohľadom vzkriesenia je, že nepoznajú Písmo (Marek 12:24).

(4) Neomylnosť, ako vlastnosť tých, ktorý sa stanú predstaviteľmi cirkvi v rámci následníctva apoštolov, sa nikdy neuvádza. Aj v Starom aj v Novom zákone sa skôr uvádza, že riadne vymenovaní cirkevní predstavitelia mohli zaviesť Božích ľudí do omylu (1 Samuelova 2:27-36; Matúš 15:14; 23:1-7; Ján 7:48; Skutky 20:30; Galaťanom 2:11-16). Obe časti Písma napomínajú ľudí, aby študovali Písmo s cieľom určiť to, čo je pravdivé a čo je nepravdivé (Žalm 19; 119; Izaiáš 8:20; 2 Timoteovi 2:15; 3:16-17). Zatiaľ čo Ježiš učil rešpektovať cirkevných predstaviteľov (Matúš 23:3), výstrahu, ktorú apoštoli nasledovali, vidíme na príklade ich odtrhnutia od autority svojich cirkevných predstaviteľov v prípade, že bola proti tomu, čo prikazoval Ježiš (Skutky 4:19).

(5) Ježiš porovnáva Písmo s Božím slovom (Ján 10:35). Na rozdiel od toho, keď sa jedná o cirkevné tradície, Ježiš odsudzuje niektoré tradície, pretože sú v rozpore s písaným slovom (Marek 7:1-13). Ježiš nikdy nepoužíva náboženskú tradíciu na podporu svojich skutkov alebo učenia. Pred napísaním Nového zákona bol Starý zákon jediným inšpirovaným Písmom. Existovali však doslova stovky židovských „tradícií” zaznamenaných v Talmude (zbierke komentárov, ktoré postupne zostavili židovskí rabíni). Ježiš a apoštoli mali Starý zákon aj židovskú tradíciu. Nikde v Písme sa však ani Ježiš ani žiaden z apoštolov neodvolávajú na židovské tradície. Práve naopak, Ježiš a apoštoli stokrát citujú alebo uvádzajú Starý zákon. Farizeovia obvinili Ježiša a apoštolov z „prestupovania podaného ustanovenia starších” (Matúš 15:2). Ježiš odpovedal s napomenutím, „Prečo aj vy prestupujete prikázanie Božie pre svoje podané ustanovenie?” (Matúš 15:3). Spôsob, akým Ježiš a apoštoli rozlišovali medzi Písmom a tradíciami, ktoré mali, vidno na príklade cirkvi. Ježiš výslovne kritizuje prijímanie „nariadení ľudí” ako doktrín (Matúš 15:9).

(6) Je to Písmo, ktoré má zasľúbenie, že nikdy nezlyhá, že sa celé vyplní. Znova, toto zasľúbenie nie je nikdy dané tradíciám cirkvi (Žalm 119:89,152; Izaiáš 40:8; Matúš 5:18; Lukáš 21:33).

(7) Je to Písmo, ktoré je nástrojom Ducha Svätého a Jeho prostriedkom na porážku Satana a zmenu životov (Židom 4:12; Efežanom 6:17).

„A že od detstva znáš sväté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi. Každé písmo vdýchnuté Bohom je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravodlivosti” (2 Timoteovi 3:15-17). „K zákonu sa obráťte a k svedectvu! Istotne povedia podľa tohoto slova, istotne povie ten, kto nebude mať svitu rannej zory” (Izaiáš 8:20).

Podľa 2 Timoteovi 3:15-17 je to Písmo, ktoré je schopné dať človeku znalosť o spasení, je Bohom vdýchnuté a je to to, čím musíme byť dôkladne vyzbrojení na každý dobrý skutok. Byť „dôkladne” vyzbrojení znamená, že je to všetko to, čo potrebujeme. Písmo obsahuje informácie od Boha, ktoré sú všetkým tým, čo potrebujeme na spasenie a na prežívanie života naplneného dobrými skutkami. Podľa Izaiáša 8:20 je to „zákon a svedectvo” (pojmy, ktoré sa používali pri odvolávaní sa na Písmo, pozri Žalm 119), ktoré sú štandardom na meranie pravdy.

„A bratia hneď cez noc vyslali Pavla a Sílasa do Beree, ktorí prijdúc ta odišli do synagógy Židov. A tí boli šľachetnejší ako tí v Tesalonike a prijali slovo s celou ochotou a skúmali písma každý deň, či je tomu tak” (Skutky 17:10-11). Na tomto mieste Židia z mesta Berea boli vedení k skúmaniu učenia, ktoré počuli od Pavla podľa Písma. Neprijali jednoducho Pavlove slová ako autoritatívne. Skúmali Pavlove slová, porovnávali ich s Písmom a zistili, že sú pravdivé.

V Skutkoch 20:27-32 Pavol verejne priznáva, že „vlci” a falošní učitelia vzídu „spomedzi vás” (v rámci cirkvi). K čomu ich vlastne viedol? K „Bohu a slovu Jeho milosti”. Neviedol ich k „cirkevným predstaviteľom” (oni boli cirkevní predstavitelia) ani k tradíciám cirkvi či ku konkrétnemu dohliadajúcemu staršiemu. Pavol ich skôr smeruje k Božiemu slovu.

Keď sa to celkovo zhrnie, zatiaľ čo neexistuje ani jeden verš, ktorý by tvrdil, že Biblia samotná je našou autoritou, Biblia znova a znova uvádza príklady a napomenutia k tomu, aby sme sa obrátili k písanému Slovu ako zdroju autority pre človeka. Keď sa jedná o skúmanie pôvodu učenia proroka alebo náboženského predstaviteľa, je to Písmo, na ktoré je potrebné sa obrátiť, ako na požadovaný štandard.

Rímskokatolícka cirkev používa množstvo biblických veršov na podporu svojej tradície, ktorá by mala mať rovnakú váhu ako Písmo. Tu sú najbežnejšie používané verše spolu so stručným vysvetlením:

„Tak tedy, bratia, stojte a držte podania, ktorým ste naučení už či slovom a či naším listom” (2 Tesaloničanom 2:15). „A prikazujeme vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý sa neriadne správa a nie podľa podania, ktoré dostal od nás” (2 Tesaloničanom 3:6). Tieto verše sa vzťahujú na tradície, ktoré Tesaloničania prijali od samotného Pavla, či už v ústnej alebo písomnej forme. Nevzťahujú sa na zdedené tradície, ale na učenie, ktoré osobne prijali z úst alebo pera Pavla. Pavol neudeľuje svoje požehnanie všetkým tradíciám, ale skôr tradíciám, ktoré sám odovzdal Tesaloničanom. Je to odlišné od tradícií rímskokatolíckej cirkvi, ktoré sa dedia od štvrtého storočia a neskôr a nie z úst alebo pera niektorého z apoštolov.

„Toto ti píšem v nádeji, že naskore prídem k tebe; ale keby som meškal, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp to a pevná postať pravdy” (1 Timoteovi 3:14-15). Fráza „stĺp to a pevná postať pravdy” neznamená, že cirkev je tvorcom pravdy, alebo že môže vytvárať tradíciu na doplnenie Písma. Cirkev, ktorá je „stĺp to a pevná postať pravdy” jednoducho znamená, že cirkev ohlasuje a obraňuje pravdu. Nový zákon chváli cirkevné zbory za ohlasovanie pravdy, „Lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo” (1 Tesaloničanom 1:8). Nový zákon vedie prvotných kresťanov k obrane pravdy, „…tak i v obrane a v upevňovaní evanjelia ste vy všetci mojimi spoluúčastníkmi na milosti” (Filipänom 1:7). Neexistuje jediný verš v celom Písme, ktorý by naznačoval, že cirkev má autoritu rozvíjať novú pravdu, alebo nariaďovať novú pravdu, ktorá by pochádzala z úst Božích.

„Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal” (Ján 14:26). Toto bolo zasľúbenie udelené samotným apoštolom. Duch Svätý pomohol apoštolom spomenúť si na všetko, čo im Ježiš povedal. Nikde v Písme sa neuvádza, že by existovala nástupnícka línia apoštolov a že by sa toto zasľúbenie vzťahovalo aj na ňu.

„A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu ju ani brány ríše smrti; a dám ti kľúče nebeského kráľovstva, a čokoľvek by si zviazal na zemi, bude zviazané aj na nebi; a čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané aj na nebi” (Matúš 16:18-19). Tieto verše používa rímskokatolícka cirkev na podporu svojho učenia, že Peter bol prvým pápežom a že cirkev bola vybudovaná na ňom. Ale keď to dáme do kontextu s tým, čo sa dialo v knihe Skutkov, zistíme, že Peter bol tým, ktorý otvoril evanjelium svetu v tom zmysle, že ako prvý kázal evanjelium Krista na Letnice (Skutky 2). Bol to on, ktorý ako prvý kázal evanjelium pohanom (Skutky 10). Takže spomínané zviazanie a rozviazanie sa dialo prostredníctvom kázania evanjelia, nie prostredníctvom akejkoľvek rímskokatolíckej tradície.

Zatiaľ čo je úplne zjavné, že Písmo uvádza dôvody v prospech svojej vlastnej autority, nikde neargumentuje za „autoritatívnu tradíciu na úrovni Písma”. V skutočnosti skôr Nový zákon hovorí proti tradíciám ako v ich prospech.

Rímskokatolícka cirkev tvrdí, že Písmo dala ľuďom Cirkev a preto Cirkev má voči nemu rovnakú alebo ešte väčšiu autoritu. Avšak aj medzi písomnosťami rímskokatolíckej cirkvi (z Prvého vatikánskeho koncilu) nájdeme potvrdenie toho, že cirkevné koncily, ktoré určovali knihy uznané za Božie Slovo, nevykonali nič viac ani menej ako to, čo už Duch Svätý predtým zjavil. A to skutočnosť, že Cirkev „nedala” Písmo ľuďom, ale jednoducho „rozpoznala” to, čo Boh prostredníctvom Ducha Svätého už ľuďom odovzdal predtým. Ako A. A. Hodge uvádza, že keď roľník rozpozná princa a je schopný ho volať menom, nedáva mu to právo panovať nad kráľovstvom. A podobne, to, že cirkevný koncil rozpoznal knihy, ktoré boli vdýchnuté Bohom a získal tak definíciu vlastností Bohom inšpirovaných kníh, nedáva cirkevnému koncilu rovnakú autoritu ako majú tieto knihy.

Záverom možno povedať, že nedá sa nájsť jediný verš, ktorý by tvrdil, že „popri písanom Slove by mala byť našou autoritou pre vieru a praktický život aj tradícia”. Zároveň je potrebné uznať, že starozákonní pisatelia, Ježiš a apoštoli sa opakovane obracajú k Písmu ako k svojmu meradlu, pričom to isté odporúčajú každému, kto by ich chcel nasledovať.

Zdroj: www.gotquestions.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


94.
označiť príspevok

Luther muž
   24. 9. 2016, 18:18 avatar
Prvé dve knihy Machabejovcov nájdeme aj v kánone Sv.Písma www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.skTento odkaz smeruje mimo DF.sk

haha. v katechizme jasné. Za komunizmu sme tiež tu nemali učenie nacizmu. Máš to dopletené Astax1

Rímskokatolícke Biblie majú o niekoľko kníh viac v Starom zákone ako protestanské Biblie. Tieto knihy sa označujú ako apokryfy alebo deuterokánonické knihy. Slovo „apokryf” znamená „skrytý”, zatiaľ čo slovo „deuterokánonický” znamená „druhý kánon”. Apokryfy / deuterokánony boli napísané predovšetkým v čase medzi Starým a Novým zákonom. Tieto knihy sa nazývajú: 1 Ezdrášova, 2 Ezdrášova, Tobiáš, Judita, Múdrosť Šalamúnova, Kazateľ, Kniha Baruchova, List Jeremiáša, Modlitba Manassesova, 1 Machabejcov, 2 Machabejcov, ako aj prídavky k biblickým knihám Ester a Daniel.

Izraelský národ zaobchádzal s apokryfnými / deuterokánonickými knihami s rešpektom, ale nikdy ich neprijal ako skutočné knihy židovskej Biblie. Prvotná kresťanská cirkev prejednávala stav apokryfov / deuterokánonov, ale len málo prvotných kresťanov bolo presvedčených o tom, že by mali patriť do kánonu Písma. Nový zákon stokrát cituje zo Starého zákona, ale nikde necituje ani sa nezmieňuje o apokryfných / deuterokánonických knihách. Navyše, v apokryfoch / deuterokánonoch existuje mnoho dokázaných chýb a protirečení.

Apokryfné / deuterokánonické knihy učia mnohé veci, ktoré nie sú pravdivé a nie sú historicky presné. Zatiaľ čo mnohí katolíci predtým akceptovali apokryfy / deuterokánony, rímskokatolícka cirkev oficiálne pridala apokryfy / deuterokánony do svojej Biblie až na Tridentskom koncile v roku 1546 n.l., predovšetkým ako odozvu na protestantskú reformáciu. Apokryfy / deuterokánony podporujú niektoré z vecí, v ktoré rímskokatolícka cirkev verí a ktoré praktizuje, ktoré však nie sú v súlade s Bibliou. Príkladmi sú modlitba za mŕtvych, prosba „svätých” v Nebi za ich modlitby, uctievanie anjelov a „dávanie milodarov” za odčinenie hriechov. Niektorí hovoria, že apokryfy / deuterokánony sú pravdivé a správne. Avšak kvôli historickým a teologickým chybám sa musia tieto knihy vnímať ako nepresné historické a náboženské dokumenty, nie ako inšpirované a autoritatívne Božie Slovo.
Súhlasí stefan 5


95.
označiť príspevok

Luther muž
   24. 9. 2016, 18:20 avatar
Astax . tvoj problém je ten, že ty máš poznatky len z vášho katechizmu. Je to vymývanie mozgu ako to robili za čias komunizmu a nacizmu. Poznáš len váš katechizmus a nič ťa iné nezaujíma.


96.
označiť príspevok

Luther muž
   24. 9. 2016, 18:36 avatar
Plagiatorstvo je keď niekto pridá text a označí odkiaľ ho má? Potom aj lea je plagiátorka a aj ty. Lebo kopíruješ z katechizmu.
Ďalšia vec stranku obrátený katolík písal človek ktorý študoval za kňaza a má výborné znalosti z katechizmu, čiže vedel posúdiť s písmom že kecáte.

"Luther píše : "Cez všetky náboženstvá možno dôjsť k spáse. Je to jedno, v akom si náboženstve, môžeš dôjsť k spáse." A to je pravda. Ale dôležité je "môžeš dôjsť k spáse" a nie "dojdeš k spáse"."

Cez niejaké náboženstvo nemôžeš dôjsť k spáse ani nedôjdeš, jedine uverením v Ježiša Krista.
Aj vaši pápeži vravia že aj cez iné náboženstvo sa môžeš dostať k spáse keď neveríš že to vraveli, vravia nájdem ti to...

Jn 3:16-18 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.


97.
označiť príspevok

Luther muž
   24. 9. 2016, 18:36 avatar
Plagiatorstvo je keď niekto pridá text a označí odkiaľ ho má? Potom aj lea je plagiátorka a aj ty. Lebo kopíruješ z katechizmu.
Ďalšia vec stranku obrátený katolík písal človek ktorý študoval za kňaza a má výborné znalosti z katechizmu, čiže vedel posúdiť s písmom že kecáte.

"Luther píše : "Cez všetky náboženstvá možno dôjsť k spáse. Je to jedno, v akom si náboženstve, môžeš dôjsť k spáse." A to je pravda. Ale dôležité je "môžeš dôjsť k spáse" a nie "dojdeš k spáse"."

Cez niejaké náboženstvo nemôžeš dôjsť k spáse ani nedôjdeš, jedine uverením v Ježiša Krista.
Aj vaši pápeži vravia že aj cez iné náboženstvo sa môžeš dostať k spáse keď neveríš že to vraveli, vravia nájdem ti to...

Jn 3:16-18 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.
Súhlasí stefan 5


98.
označiť príspevok

Luther muž
   24. 9. 2016, 18:41 avatar
A prosím ťa keď niekto povie že cez iné náboženstá môžeš dôjsť k spáse, to znamená, že sa prikláňajô aj k tomu, že aj cez iné náboženstvá dôjdeš k spáse.

Pravý kresťan by nevyučoval keď pozná písmo, že aj cez iné náboženstvá môžeš dôjsť k spáse, lebo vie že jedine uverením Krista môžeš a aj budeš spasený.

"dôležité je "môžeš dôjsť k spáse" a nie "dojdeš k spáse".""
Keď niekto napíše môžeš to znamená že môžeš. Čiže oni nevylučujú že budeš spasený aj cez iné náboženstvá.
Pravý kresťanby nikdy nenapísl ani nepovedal že cez ostatné náboženstvá Môžeš dôjsť k spáse. To jasne dáva najavo že môžeš dôjsť, čiže aj tak sa to dá...


99.
označiť príspevok

Luther muž
   24. 9. 2016, 18:57 avatar
http://www.youtube.com/watch?v=KazMzS5Ejks Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Všetci budeme spasení každý vo svojom náboženstve.


100.
označiť príspevok

Luther muž
   24. 9. 2016, 19:05 avatar
Ďalšia vec, ktoré ho omráčili na teologickej fakulte bola veta: Cez všetky náboženstvá možno dôjsť k spáse..
Ináč tu som napísal možno dôjsť. Čiže ho vyučovali že možno sôjsť čiže aj cez iné náboženstvá možno dôjsť. Čiže podľa nich môžeš dôjsť. Čiže dôjdeš aj. Nenapísal som môže dôjsť ale možno dôjsť. A nechyta sa môjho slovíčka oni jednoducho vyučuj´ô že aj cez ostatné náboženstvá sa tiež dostaneš k spáse. Nehrajme sa tu so slovíčkami. obidvaja vieme že ako je to myslené.


101.
označiť príspevok

Ludwig muž
   24. 9. 2016, 19:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.102.
označiť príspevok

fajer
   24. 9. 2016, 19:39 avatar
veriaci ste smiešny, všetci pôjdete na cintorín, nie do neba..v nebi lietajú Čínske a Americké družice...


103.
označiť príspevok

Ludwig muž
   24. 9. 2016, 19:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.104.
označiť príspevok

fajer
   24. 9. 2016, 19:56 avatar
náboženstvo vzniklo náhodou, len tak, lebo človek bol sprostý a nič nevedel o prírode...báchorky o sochárovi s hliny ti sedia lepšie, nepotrebuješ trápiť prázdnu hlavu, zaplní ti ju teológia...


105.
označiť príspevok

Ludwig muž
   24. 9. 2016, 20:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.113.
označiť príspevok

fajer
   24. 9. 2016, 20:25 avatar
prečo kresťanstvo nevzniklo vo vyspelej Čínskej civilizácii, prečo nie v Gréckej,ináč demokracia je staršia ako tvoje náboženstvo..prečo Mojžiš potreboval sprostý židovský národ na založenie toho tvojho náboženstva...vieš prečo, lebo by mu to tie civilizácie nezožrali...


119.
označiť príspevok

Ludwig muž
   24. 9. 2016, 20:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.107.
označiť príspevok

fajer
   24. 9. 2016, 20:06 avatar
pred miliardami rokov z neživého stalo živé, ak by si viac študoval, možno by si tu nepísal také sprostosti a nemusel si sa nad tým tak čudovať, mne tiež nejde do hlavy, odkiaľ sa vzal boh...a prečo je toľko náboženstiev a bohov medzi ľudmi, ináč náhodou si sa narodil kresťanským rodičom, preto si kresťan..


108.
označiť príspevok

Ludwig muž
   24. 9. 2016, 20:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.109.
označiť príspevok

fajer
   24. 9. 2016, 20:16 avatar
kecáš ako každý náboženský fanatik, ved dospelí človek nemôže uveriť takýmto sprostostiam, to ti musia do kotrby vtĺkať už od malička, kým si ešte sprostý...


111.
označiť príspevok

Ludwig muž
   24. 9. 2016, 20:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.116.
označiť príspevok

fajer
   24. 9. 2016, 20:28 avatar
o bohu sa rozumne rozprávať nedá, niet o čom..je to blud...


166.
označiť príspevok

Wolfe muž
   24. 9. 2016, 21:38 avatar
Divim sa ti, ze si si to nevsimol skor


112.
označiť príspevok

Butterfly muž
   24. 9. 2016, 20:23 avatar
fajer. Naša viera v to, že Boh je večný je logickejšia ako vaša viera v neosobnô hmotu, alebo energiu, ktorá napriek tomu, že má nulové IQ, dokázala stvoriť niečo tak geniálne ako sme my ľudia (človek).
Súhlasí Ludwig


115.
označiť príspevok

fajer
   24. 9. 2016, 20:27 avatar
neexistuje jediný dôkaz, že to tak je, je len viera a to je málo..ak ti to stačí, tak ťa ľutujem...
Súhlasí Scarlet666


118.
označiť príspevok

Butterfly muž
   24. 9. 2016, 20:31 avatar
fajer. Vedci tvrdia, že všetko má svoj počiatok vo veľkom tresku a pred veľkým treskom nebolo nič. Keď priznávajú, že vesmír vznikol z ničoho, nepriamo priznávajú tvrdenie Biblie, že vesmír má počiatok a Boh ho stvoril z ničoho.


127.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   24. 9. 2016, 20:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.114.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   24. 9. 2016, 20:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.121.
označiť príspevok

Ludwig muž
   24. 9. 2016, 20:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.110.
označiť príspevok

Butterfly muž
   24. 9. 2016, 20:17 avatar
fajer . Hmotu skúmať môžem a viem, že sa správa podľa fyzikálnych a chemických zákonov. Hmota sama nemá schopnosť vytvoriť niečo tak organizované ako je napríklad živá bunka. Povieš mi, že hmota predsa dokáže vytvoriť organizované veci, ako napríklad kryštáli. Kryštáli vznikajú na základe prírodných zákonov, ale skús rozpustiť jednotlivé časti bunky vo vodnom roztoku, či sa ti poskladá bunka. Neposkladá sa, lebo na stvorenie života prírodné zákony nestačia, ale treba inteligenciu, podobne ako na poskladanie motora zo súčiastok treba inteligenciu. Z neživého sa stalo živé. V to veríte vy ateisti. No je to sprostosť.


120.
označiť príspevok

fajer
   24. 9. 2016, 20:33 avatar
zase tu opakuješ tie fotoonové sprostosti, o čom to tu trepeš, o akých kryštáloch to melieš, aka rozpustená bunka vo vode, to sú čo za primitívne keci, študuj genetiku, chémiu, fyziku, človek je chemický stroj, a vo vode sa nerozpustí, aj ked ho tvoria bunky...


124.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   24. 9. 2016, 20:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.126.
označiť príspevok

Ludwig muž
   24. 9. 2016, 20:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.129.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   24. 9. 2016, 20:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.130.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   24. 9. 2016, 20:45 avatar
A prax ?


138.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   24. 9. 2016, 20:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.135.
označiť príspevok

Ludwig muž
   24. 9. 2016, 20:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.140.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   24. 9. 2016, 20:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.146.
označiť príspevok

Ludwig muž
   24. 9. 2016, 20:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.151.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   24. 9. 2016, 21:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.155.
označiť príspevok

Ludwig muž
   24. 9. 2016, 21:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.158.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   24. 9. 2016, 21:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.133.
označiť príspevok

fajer
   24. 9. 2016, 20:48 avatar
Preštuduj si Mendelejovú sústavu prvkov, možno pochopíš prečo človek potrbuje, železo, vápnik, zínok, mangán, horčík, všetko neživé prvky, ak by ich nemal, tak by zomrel...toto je zhruba odpoved, ako vzniklo s neživého živé...v tvojom organizme sú všetky prvky s tejto sústavy, samostatne sú neživé...ale ak sa spoja, tak netreba boha....
Súhlasí YouLove


137.
označiť príspevok

Ludwig muž
   24. 9. 2016, 20:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.141.
označiť príspevok

fajer
   24. 9. 2016, 20:53 avatar
skôr ste na smiech vy aj s vašou teoriou boha...


143.
označiť príspevok

Butterfly muž
   24. 9. 2016, 20:54 avatar
Vaše teórie fajer sú nelogické, ba až smiešne.


147.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   24. 9. 2016, 20:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.153.
označiť príspevok

Butterfly muž
   24. 9. 2016, 21:05 avatar
Veľa katechetov nevylučuje evolúciu, lebo nemájú pravú vieru v Boha a Písmo.
Vidíš ? Píšeš mohol. Nevieš.
Biblia veľakrát dokázala, že to čo tvrdila sa naozaj stalo, dokonca aj proroctvá sú dokázané.
Historici sami potvrdzujú, že to čo sa píše v písme tak sa aj stali.
Súhlasí Ludwig, stefan 5


156.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   24. 9. 2016, 21:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.157.
označiť príspevok

Butterfly muž
   24. 9. 2016, 21:06 avatar
Stali, stávajú.


159.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   24. 9. 2016, 21:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.160.
označiť príspevok

Ludwig muž
   24. 9. 2016, 21:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.162.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   24. 9. 2016, 21:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.161.
označiť príspevok

Ludwig muž
   24. 9. 2016, 21:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.165.
označiť príspevok

Luther muž
   24. 9. 2016, 21:20 avatar
Pozri si
http://www.youtube.com/watch?v=QoYUorFAAXE Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
&list=PLSDt0N_mz0OHS3nsWiAUlQQtxBxBs2lN3&index=19
Vykopávky odhaľujú pravdu

http://www.youtube.com/watch?v=dSNYM2FLhLg Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
&index=33&list=PLSDt0N_mz0OHS3nsWiAUlQQtxBxBs2lN3
Celosvetová potopa

http://www.youtube.com/watch?v=DN_kLdYTMPc Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
&list=PLSDt0N_mz0OHS3nsWiAUlQQtxBxBs2lN3&index=26
http://www.youtube.com/watch?v=a0LXi6N7-SA Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
&list=PLSDt0N_mz0OHS3nsWiAUlQQtxBxBs2lN3&index=32
http://www.youtube.com/watch?v=pZmu11caViw Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
&list=PLSDt0N_mz0OHS3nsWiAUlQQtxBxBs2lN3&index=37
popozeraj si tie videá. Je ich tam viac. Aj proroctvá, ktoré sa vyplnili.


145.
označiť príspevok

Ludwig muž
   24. 9. 2016, 20:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.128.
označiť príspevok

Butterfly muž
   24. 9. 2016, 20:43 avatar
fajer.
Mnohí fyzici tvrdia, že fyzikálne zákony sú tak geniálne nastavené, že to až kričí, že je za tým pravdepodobne Stvoriteľ.
Naša viera v to, že Boh je večný je logickejšia ako vaša viera v neosobnô hmotu, alebo energiu, ktorá napriek tomu, že má nulové IQ, dokázala stvoriť niečo tak geniálne ako sme my ľudia (človek).


131.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   24. 9. 2016, 20:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.132.
označiť príspevok

Butterfly muž
   24. 9. 2016, 20:47 avatar
Prosím?


136.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   24. 9. 2016, 20:50 avatar
Ďakujem.


144.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   24. 9. 2016, 20:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.148.
označiť príspevok

Butterfly muž
   24. 9. 2016, 20:59 avatar
Scarlet 666. Teóriu ovládaš. Takže v písme by si mala vedieť kedy vznikol človek, a kedy ostatné živočíchy.
Prečítaj si knihu Genezis. Tam to máš popísané.


149.
označiť príspevok

Butterfly muž
   24. 9. 2016, 21:00 avatar
Ako to bolo.


154.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   24. 9. 2016, 21:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.163.
označiť príspevok

Luther muž
   24. 9. 2016, 21:13 avatar
http://www.youtube.com/watch?v=QoYUorFAAXE Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
&list=PLSDt0N_mz0OHS3nsWiAUlQQtxBxBs2lN3&index=19

http://www.youtube.com/watch?v=6ZmhJPpYqNc Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
&list=PLSDt0N_mz0OHS3nsWiAUlQQtxBxBs2lN3&index=57

http://www.youtube.com/watch?v=lklPH_mSYnw Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
&list=PLSDt0N_mz0OHS3nsWiAUlQQtxBxBs2lN3&index=58

http://www.youtube.com/watch?v=MIJExrBm8jc Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
&index=60&list=PLSDt0N_mz0OHS3nsWiAUlQQtxBxBs2lN3

http://www.youtube.com/watch?v=lklPH_mSYnw Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
&index=58&list=PLSDt0N_mz0OHS3nsWiAUlQQtxBxBs2lN3

a mnoho ďalších videí. Pozri si ich Scarlet.


164.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   24. 9. 2016, 21:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.167.
označiť príspevok

Wolfe muž
   24. 9. 2016, 21:44 avatar
Nemyslim, ze by sa pisalo, ze by prvi ludia z biblie zili v mori.
Súhlasí Butterfly


139.
označiť príspevok

fajer
   24. 9. 2016, 20:51 avatar
máš len vieru a to na dokázanie boha nestačí...


142.
označiť príspevok

Ludwig muž
   24. 9. 2016, 20:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.152.
označiť príspevok

Ludwig muž
   24. 9. 2016, 21:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.150.
označiť príspevok

Butterfly muž
   24. 9. 2016, 21:01 avatar
Ty dokáž neexistenciu Boha.


106.
označiť príspevok

Wolfe muž
   24. 9. 2016, 20:04 avatar
102 Na nebi? Nie nahodou v termosfere?


117.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   24. 9. 2016, 20:30 avatar
Astax,ja neverím,že by Luther napísal -- : "Cez všetky náboženstvá možno dôjsť k spáse.!Niekde je chyba...bud si niečo zle pochopil,alebo tak.Ku spáse je možné prísť LEN CEZ Božieho Syna.Bud to chápeš,alebo nie.
Inak ti musím povedať,že tak fanaticky oddaného katolíka ako teba som ešte nestretol.Veľa som si písal aj s kat.teologmi z SK aj CZ a tí poväčšinou chápu,že RKC náuka je nedokonalá,je človekom vymyslená a sú v RKC preto,lebo nič lepšie nevidia.Ty však vidíš túto náuku ako dokonalú.Skoda.
O potrebe vychádzať len u Božieho Slova už písal Luther,nebudem to opakovať.

Co sa týka diskusie s tomiim,písal som len o tom,čo som videl :
"Súhlasil by som s tebou, už sem nepríď. "...."Ale ako náhle si prišiel ty s 10x nickmi akosi ma to prestalo baviť."

Co sa týka napr.knihy Makabejcov,mohol si si ušetriť vysvetľovanie deut.kán.kníh a apokryfov,som dostatočne informovaný.
Ešte raz trvám na tom,že protestanti nemali žiadne zbierky s týmito a daľšími apokryfmi,takže nemuseli nič odstraňovať,tým pádom píše lea hlúposti.
Jednoducho tieto knihy sú na viacerých miestach bohorúhačské,nepravdivé a historicky nepresné,takže nikdy nemali byť súčasťou kánona RKC ,aj ked sú len v akomsi 2.slede.RKC si ich tam dala vlastne iba preto,aby si mohli ospravedlniť modlitby k mrtvym a za mrtvych,obety za nich,atd.
je to ale v rozpore s knihou Leviticus,kde je jasne písané,že
---...keď pozná svoje previnenie, ktorého sa dopustil, PRIVEDIE na obetu za svoj hriech, ktorého sa dopustil, bezchybnú kozu, POLOZI ruku na hlavu obety za hriech a obetu za hriech zabije..----
Cize je evidentné,že to musí urobiť živý človek.
Dalšia vec je,že všetky knihy hebrejského kánonu sú písane hebrejsky, s výnimkou časti Daniela a Ezdráša, ktoré boli v aramejčine.Kniha Múdrostí a druhá kniha Makabejcov sú však písané po grécky,preto ich ani židia nikdy neprijali.
Mimochodom,v NZ nie je citovaná z deutt.kán.kníh ani čiarka.Už len pri tom by si mal spozornieť.
O hlúpostiach písaných v Tobiášovi sa mi písať nechce.
Ešte jedna vec Astax.Opakuješ známu katol.mantru o zásluhe RKC na zostavení kánona.Pokiaľ veríš,že o zostavení kánona biblie nerozhodol Duch Sv.,ale človek,veríš vôbec tomu,že biblia je Božie Slovo?


122.
označiť príspevok

Luther muž
   24. 9. 2016, 20:34 avatar
stefan 5
Ja som tvrdil že kňazi a RKC vraví, že cez všetky náboženstvá možno dôjsť k spáse.
Ja to netvrdím.
Astax vie že som myslel RKC a ich kňazov, pápeža.
Súhlasí stefan 5


123.
označiť príspevok

Luther muž
   24. 9. 2016, 20:35 avatar
Ku spáse je možné prísť LEN CEZ Božieho Syna.Bud to chápeš,alebo nie. To tvrdím.


125.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   24. 9. 2016, 20:39 avatar
Ano,pred chvíľou som si to všimol,takže som zo odhadol správne,že by si takú koninu nenapísal.
Cítal som niekde,že ideš do NKZ BA.
Dobrá voľba.Pozdravuj Jana Sichulu od Stefana z Kysúc.
Súhlasí Luther


168.
označiť príspevok

Astax1 muž
   25. 9. 2016, 11:08 avatar
Nejdem sa vyjadrovať k tradícii, pretože to je zasa na dlhú diskusia.
Len sa vás niečo opýtam. Keďže knihy sv.písma boli kánonicky uznané len vo 4.storočí a len veľmi málo ľudí malo prístup k týmto knihám, ako sa podľa vás šírilo evanjelium? Odpoviem za vás, šírilo sa ústne. Ježiš povedal "chodte do celého sveta a šírte evanjelium." Ak sa evanjelium šíri len cez literu slova t.j. cez knihy svätého písma ako mohli apoštoli a učeníci naplniť slová Pána Ježiša, ak v tedy ešte nebolo k dispozícii sv.písmo? Preto evanjelium bolo šírené skrze slovo a neskôr sa táto ústne podaná pravda od apoštolov a učeníkov stala tradíciou.
Ako príklad si môžeme uviesť najstaršiu zachytenú Mariánsku modlitbu z 3.storočia. Kánon Sv.písma bol definovaný o storočie neskôr. A taktiež už zo svedectiev kresťanov z prvých storočí si môžme všimnúť hlbokú úctu k Panne Márii. Preto sa pýtam, podľa vás, skĺzli už prvý kresťania na čele so žiakmi apoštolov k modloslužbe?

Preto platí aj to, že na základe živej apoštolskej tradície za asistencie Ducha Svätého Cirkevný koncil určil kánon sv.písma.

"Opakuješ známu katol.mantru o zásluhe RKC na zostavení kánona.Pokiaľ veríš,že o zostavení kánona biblie nerozhodol Duch Sv.,ale človek,veríš vôbec tomu,že biblia je Božie Slovo?"
Ak teda vy neuznáte Cirkev, prečo sa riadite kánonom svätého písma, ktorý určila Cirkev za asistencie Ducha Svätého?

"že o zostavení kánona biblie nerozhodol Duch Sv.,ale človek" Absolútne netuším, ako si prišiel k takémuto záveru. Vieš vôbec ako pôsobí Duch Svätý? Duch Svätý spolupracuje s ľuďmi. Sám Pavol nás nazýva ako spolupracovníkmi Boha. Sväté písmo bolo spísané za inšpirácie Ducha Svätého, čiže skrze ľudí a tak isto na základe asistencie Ducha Svätého boli jednotlivé knihy uznané za kánonicky záväzné. Veď nijaká kniha sama v sebe bezprostredne nenesie znaky Božieho vnuknutia. Cirkev skrze Ducha Svätého, ktorý ju uvádza „do plnej pravdy“ (Jn 16,13), postupne spoznala tento poklad prijatý od Krista a ako verná správkyňa Božích tajomstiev spresnila jeho „spravovanie“ (dispensatio), ako to urobila aj s kánonom (zoznamom kníh) Svätého písma a s učením viery.

Ježiš Kristus položil fundament pravdy. Sám povedal "Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.(...) A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd.(...)"

"Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť."

Preto je Cirkev skrze Ducha Svätého v dejinách Cirkvi vedená k "plnosti pravdy". Veď plnosť sa nezjaví zo dňa na deň. Tak ako Kristus rástol a mocnel plný múdrosti, tak aj Cirkev jeho mystické telo rástla v plnosti pravdy za asistencie Boha "som s vami až do skončenia sveta". Dôkazom "dozrievania" Cirkvi sú aj jednotlivé učenia, ktoré boli definované postupne. Či už to bol kánon sv.písma vo 4.storočí, učenie o samotnej osobe Ježiša Krista o pár storočí neskôr atd.

Svätý Pavol hovorí, že Cirkev je "stĺp a opora pravdy". V Cirkvi je pravda. Ale ak teda existuje mnoho Cirkví a mnoho denominácii, ktorá Cirkev je tým stĺpom a oporou pravdy, keď sa denominácie líšia jedna od druhej v zjavenej pravde? Ktorá Cirkev je tou oporou? Jednoznačne tou oporou a stĺpom pravdy je Katolícka Cirkev, ktorá bola založená na Kéfasovi, ktorú pekelné brány nepremôžu. Je to tá Cirkev, ktorá uchovávala tradíciou apoštolov a je vedená Duchom Svätým.

Áno je pravda, že aj cirkevné magistérium má voči Božiemu slovu, uloženému vo Svätom písme, iba počúvajúcu a slúžiacu
funkciu. Magistérium nie je normou pre Písmo, ale normou pre chápanie Písma jednotlivcom v Cirkvi. Boh však nemohol zveriť svoje Zjavenie a svoju milostivú ponuku iba litere; napísané slovo musí byť začlenené do živého slova Tradície. Predovšetkým však sám obsah Svätého písma, potrebuje, normu pre výklad a pre stále novú aktualizáciu. Inak by totiž napísané slovo buď bolo ponechané slobodnému vysvetľovaniu jednotlivca, a tento výklad by sa pri premenách času a chápania, stále menil, alebo by sa Boh musel zaručiť, že každý jednotlivý veriaci bude pri rozvíjaní a aktualizovaní obsahov Písma stále chápať správny zmysel Božieho slova, a tak skutočne podľa, neho normovať svoj akt viery. Boh takúto záruku jednotlivcovi nedal.

Je mi jedno čo ten "obrátený" katolík študoval. To, že poznám zjavenú pravdu ešte neznamená, že som aj prenikol do danej pravdy. Preto aj naša viera závisí na tom do akej miery sme schopný preniknúť do zjavených právd. Ten kto prenikne hlbšie má väčšiu vieru. Povedal som už pred tým, neviem či je ten človek exegét ale pravdepodobne nie. Pri vysvetlovaní svätého písma musíme brať do úvahy viacero faktorov. Napr. teologický princíp hierarchie pravdy, analogiu fidei, ceľkové ucelené poznanie zjavenia atď. Ten človek to neobsiahol a preto šíri bludy.

"Inak ti musím povedať,že tak fanaticky oddaného katolíka ako teba som ešte nestretol.Veľa som si písal aj s kat.teologmi z SK aj CZ a tí poväčšinou chápu,že RKC náuka je nedokonalá,je človekom vymyslená a sú v RKC preto,lebo nič lepšie nevidia.Ty však vidíš túto náuku ako dokonalú.Skoda."

Svoju vieru si viem obhájiť, preto ťa to vytáča? Ak si si písal s kat.teologmi, ktorí neprijímajú učenie Katolíckej Cirkvi môžeš mi dať na nich mail, rád si s nimi popíšem. Ak tí ľudia neprijímajú plnosť učenia Kat.Cirkvi sami seba exkomunikujú z Cirkvi. Exkomunikácia z lat. ex-communicare, doslova: postaviť mimo spoločenstva, vylúčiť zo spoločenstva. Samých seba svojou vierou stavajú mimo spoločenstva Cirkvi. "Škoda" je to možno pre teba a pre diabla, že ma chceš odviesť od plnosti pravdy a že sa ti to nedarí ale ja som svoju vieru postavil na pevnom základe a nijaké ľudské interpretácie ma od nej neodvedú. Som Matkou Božou vychovávaný k tomu, aby som sa nedal strhnúť najväčšou lžou, ktorá bude nie len v dejinách Cirkvi ale aj sveta.

Ešte ku knihám Machabejovcov.
Neporovnávaj kánon židov a kresťanov, lebo oni nemajú do kánonu začlenených viacero kníh.
Áno je pravda, že židovský kánon tvoria zväčša knihy napísané hebrejsky ale niektoré tam boli napísané aj aramejsky aj grécky.
"Křesťané téměř od počátku používali nikoli hebrejský text starozákonních knih, ale jejich řecký překlad z 3. – 2. století př. n. l., kolující mezi řecky mluvícími Židy, tzv. Septuagintu (LXX). O užívání tohoto překladu jako „Písma“ vypovídá užívání starozákonních citátů v novozákonních spisech právě ve znění LXX. Tento překlad však obsahoval více knih než pozdější kánon přijatý Židy (viz rozsah LXX). S řeckým překladem židovských Písem pak křesťané přejali i poněkud širší kánon.

Římská synoda roku 382 zaznamenává první úplný kánon Starého zákona, do ktorého patria aj dve spomenuté knihy Machabejovcov. Třetí synoda v Kartágu roku 397 ratifikuje starozákonní kánon, který předtím schválila synoda v Hippo Regius v Severní Africe roku 393. Její závěry jsou identické se synodou v Římě. Příchod renesance přinesl velkou změnu, protože po dlouhých staletích se na Západě opět začala šířit znalost řečtiny. Toto bádání přineslo mnoho nečekaných historických a posléze i teologických otázek.Reformátoři omezili pod vlivem tohoto bádání biblický kánon na rozsah kánonu palestinského,V reakci na tento krok padá rozhodnutí definitivně na Tridentském koncilu v dokumentu Sacrosancta (Decretum de libris sacris et traditionibus recipiendis, DS 1501–1505) z 8. dubna 1546. Tím katolická církev s konečnou platností stanovila oficiální rozsah biblického kánonu.

Z protestantských vydání Bible zmizely apokryfní (v katolickém pojetí deuterokanonické) knihy teprve v polovině 19. století"
cs.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Inak povedané, protestantom sa tie knihy nehodili do ich učenia, a preto ich vyhodili

K tomuto sa už viacej nebudem vyjadrovať. Vyjadrím sa ešte k tomu, že aj bez osobnej viery v Ježiša Krista môžu byť ľudia spasení ale to v inej téme, pretože tu už je to preplnené.
Súhlasí lea_pragmaticka1, -era-


169.
označiť príspevok

Ludwig muž
   25. 9. 2016, 11:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.170.
označiť príspevok

Astax1 muž
   25. 9. 2016, 11:31 avatar
Myslím si, že do 4.storočia sa naopak Evanjeliá hlavne šírili na základe slova a nie litery. Pretože v tej dobe ešte nebola kníhtlač a v prvých storočí asi nestihli prepísať veľký počet Evanjelií. A ak sa učeníci a apoštoli po nanebovstúpení Pána "rozpŕchli" po celom svete aby šírili Evanjelium nemohli čakať hlavne na zapísané Evanjeliá.


171.
označiť príspevok

Ludwig muž
   25. 9. 2016, 11:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.175.
označiť príspevok

Astax1 muž
   25. 9. 2016, 12:37 avatar
"Evanjelistov nebolo zase toľko a z jedného rukopisu sa mohli zoznámiť s Evanjeliom desiatky aj stovky učeníkov. Predsa nebolo podmienkou, aby každý kto Evanjelium hlása, mal aj k dispozícii papierový zvitok."

S tým ja súhlasím. Čiže ak boli prvotní učeníci vyučovaní samotným Kristom a neskorší učeníci boli vyučovaní tými učeníkmi, ktorí boli pred nimi, odkiaľ sa vzala úcta k Panne Márii? Ak niektorí hovoria, že úcta k Márii nie je Biblická? O samotnej úcte k Panne Márii vypovedajú už samotní žiaci apoštolov. Skĺzli už oni k modloslužbe? Alebo ľudia tejto doby nechápu písmo - evanjeliá tak, ako tí za čias Krista? A taktiež nemôžeme povedať, že všetci, lebo tak to chápu len protestanti. Katolíci a pravoslávny to chápu skoro totožne. Takže ak úcta k Panne Márii tu bola počas 1500 rokov, prečo by mala byť nepravá, len na základe zle pochopené písma protestantmi?


181.
označiť príspevok

Ludwig muž
   25. 9. 2016, 12:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.186.
označiť príspevok

Astax1 muž
   25. 9. 2016, 15:16 avatar
Ludwig
Prepáč ale absolútne ma prešla chuť diskutovať. Nemôžeš za to. Ale taktiež sa mi nechce vracať k tým istým témam, ktoré tu boli rozoberané nedávno ako napr. orodovanie svätých atď.

Do pozornosti ti dám len jednu stránku, ak chceš ničo si na nej prečítaj, ak nechceš, tak nemusíš. Je tam Biblický základ Mariánskej úcty.
marianskehnutia.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


172.
označiť príspevok

Luther muž
   25. 9. 2016, 11:40 avatar
Astax 1
rímskokatolícka cirkev oficiálne pridala apokryfy / deuterokánony do svojej Biblie až na Tridentskom koncile v roku 1546 n.l., predovšetkým ako odozvu na protestantskú reformáciu.

RKC si ich pridala až neskôr ako odozvu na protestantskú reformáciu.
Neviem čo tu riešiš.


173.
označiť príspevok

Astax1 muž
   25. 9. 2016, 12:29 avatar
Riešim to, že si to nepochopil.
Už Rímska synoda v roku 382 zaznamenala prvý úplný kánon Starého zákona. Do tohto kánonu patrili aj prvé dve knihy Machabejovcov. Katolícka Cirkev v reakcii na krok protestantov na Tridentskom koncile definitívne potvrdila v dokumente Sacrosancta (Decretum de libris sacris et traditionibus recipiendis, DS 1501–1505) predošlí kánon. Čiže na Tridenstkom koncile neboli do kánonu svätého písma pridané predtým neuznané knihy ale naopak boli potvrdené tie knihy, ktoré boli do kánonu pridané už na Rímskej synode.


174.
označiť príspevok

Luther muž
   25. 9. 2016, 12:33 avatar
Astax 1
Izraelský národ zaobchádzal s apokryfnými / deuterokánonickými knihami s rešpektom, ale nikdy ich neprijal ako skutočné knihy židovskej Biblie. Prvotná kresťanská cirkev prejednávala stav apokryfov / deuterokánonov, ale len málo prvotných kresťanov bolo presvedčených o tom, že by mali patriť do kánonu Písma. Nový zákon stokrát cituje zo Starého zákona, ale nikde necituje ani sa nezmieňuje o apokryfných / deuterokánonických knihách. Navyše, v apokryfoch / deuterokánonoch existuje mnoho dokázaných chýb a protirečení.

Apokryfné / deuterokánonické knihy učia mnohé veci, ktoré nie sú pravdivé a nie sú historicky presné.
kvôli historickým a teologickým chybám sa musia tieto knihy vnímať ako nepresné historické a náboženské dokumenty, nie ako inšpirované a autoritatívne Božie Slovo.


176.
označiť príspevok

Luther muž
   25. 9. 2016, 12:38 avatar
Pred Kristom zhromaždili kňazi všetko, čo poznali naspamäť, aj to čo mali písomné, a premenili všetko na písaný SZ. Tak vznikli tri časti SZ. To, že sa určité knihy dostali do starozákonného kánonu, a iné aj keď existovali nie, súviselo s dlhým vývojom bohoslužobného poriadku. Talmud uvádzal 24 kníh ako posvätné, ktoré zodpovedajú počtu 39 kníh. Apokryfné knihy medzi nimi neboli.


177.
označiť príspevok

Luther muž
   25. 9. 2016, 12:40 avatar
oficiálne SZ má 39 kníh, NZ 27. Katolická Biblia obsahuje navyše: Tobias, Judit, Kniha múdrosti, Sirachovec, Baruch, 1 Machabejcov, 2 Machabejcov. Všetky pridané knihy patria do SZ a o ich zaradení sa viedli spory pri ich kanonizácii kresťanmi.

RKC zaradila do svojej Biblie deuterokanonické knihy (deuteros - druhotný). To sa oficiálne potvrdilo na Tridentskom koncile 8. apríla 1546. Teda takmer 1.000 rokov po zostavení pôvodnej biblie. Tisíc rokov o týchto knihách prebiehali spory, ktoré pokračujú dodnes.
Pre mňa je zarážajúce, že by všemocný Boh, nevedel skrze cirkevných otcov zostaviť Bibliu hneď na prvýkrát a musel by to urobiť, až o tisíc rokov neskôr.
To je pre mňa dostatočné k tomu, aby som druhotné knihy maximálne považoval za zaujmavé na dokreslenie pomerov času kedy boli napísané, avšak vôbec ich nepovažujem za vieroučné z čoho vyplíva, že ich nepovažujem za Bohom inšpirované teda za text, ktorému by som mal veriť.


178.
označiť príspevok

Luther muž
   25. 9. 2016, 12:44 avatar
už samotný názov tejto skupiny kníh svedčí o tom že nie sú jednotné s Božím slovom.. (teda sú niečim iné - zvláštne)
svojím obsahom sú v rozpore so skutočným Božím Slovom. Boh nie je rozdelený, neodporuje si navzájom a teda ani Jeho Slovo si odporovať nemôže. Ak si nejaké slovo odporuje (svojim obsahom tvrdí opak toho čo už povedal Boh), tak nie nie je to Božie Slovo.


180.
označiť príspevok

Luther muž
   25. 9. 2016, 12:45 avatar
ortodoxní Židia ich neuznávali, Kristus z nich necitoval, Jeroným, ktorý prekladal Bibliu do latinčiny, ich neuznával za autoritatívne, spočiatku ich nechcel vôbec do svojho prekladu ani zaradiť. Martin Luther ich umiestnil do stredu Biblie a pridal vhodnú poznámku: "Tieto knihy sú zaujímavé a užitočné na čítanie, ale nemali by sa používať na vierouku." Do katolíckej Biblie boli tieto knihy oficiálne prijaté až na Tridentskom koncile v roku 1546 .Ako môže človek rozpoznať, či tieto knihy sú inšpirované, alebo nie? Myslíme, že hodne pomôže vedieť niečo z histórie týchto kníh, o ich pôvode. Autor zväčša nie je ten, ktorému je kniha pripisovaná, ale niekto sa schováva za slávnu osobnosť, aby tak dodal svojmu dielu vážnosť a autoritu.Názory veriacich, ktorí žili bližšie k týmto knihám, by sa tiež nemali ľahkovážne prehliadnuť. Cirkevný otec Jeroným bol prvý, kto ich nazval apokryfmi preto, že obsahujú historické a zemepisné nepresnosti, ich literárny štýl a hĺbka nie je na úrovni ostatných biblických kníh a chýba im presvedčujúca a premieňajúca moc a vplyv, ktoré sprevádzajú ostatné biblické knihy.Avšak niet nad to, keď si človek sám tieto knihy prečíta spolu s ostatnými knihami SZ, porovná ich, a tak si utvorí svoj vlastný názor. Niektoré z nich učia veci, ktoré sú v jasnom protiklade k tomu, čo Biblia hovorí na inom mieste: Napr. v Makabejských knihách sa hovorí, že "je dobre sa modliť za mŕtvych, aby boli zbavení svojich hriechov". Kniha Tobit hovorí, že "almužny zahladzujú hriechy". Je vidieť, že chápanie hriechu u autorov týchto kníh (hriech ako zlý skutok, ktorý je možné odčiniť) bolo diametrálne odlišné od toho, čo je v ostatných knihách Biblie. Aj toto svedčí pre to, že tieto knihy nemožno dávať na rovnakú úroveň s ostatnými knihami Biblie.
www2.casd.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


179.
označiť príspevok

Astax1 muž
   25. 9. 2016, 12:44 avatar
Luther
Nemáš argument preto si skopíroval to pred tým?
Ako som povedal dve knihy Machabejovcov boli prijaté už na synode v Ríme 382. Tridentský koncil to len potvrdil ako reakciu na reformu Lutera.
A do Izraelského kánonu nepatrí viacero kníh napr. aj tie knihy, ktoré protestanti uznávajú. To ako argument neobstojí a to, že mnohé veci sú tam nepravdivé je protestantský názor. Sú nepravdivé preto, lebo nesúhlasia s náukou protestantov.

Dobre skončil som. Nemá to význam. Vyjadrím sa ešte neskoršie k spaseniu aj v iných náboženstvách.


182.
označiť príspevok

Luther muž
   25. 9. 2016, 12:50 avatar
Spasenie v iných náboženstvách nie je .
Váš pápež JP2 povedal že každý bude spasený každý vo svojom náboženste.
Vaši kňazi učia to isté. No písmo vraví jasne.

176,177,188 180
Tam to máš popísané.
Súhlasí stefan 5


183.
označiť príspevok

Luther muž
   25. 9. 2016, 12:56 avatar
Nemáš argument preto si skopíroval to pred tým?
Prečítaj si 176,177,178,180

Viem že teraz začneš prekrúcať že to tak nieje myslené, že oni netvrdia že môže byť človek spasený aj v iných náboženstvách. No vaši pápeži a kňazi to tak tvrdia. Tvojím prekrúcaním ako to je myslené nič nezmeníš na tom čo vravia kňazi a váš pápež.

Jn 3:16-18 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

Zj 21,8 Ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť.

http://www.youtube.com/watch?v=KazMzS5Ejks Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí stefan 5


190.
označiť príspevok

Wolfe muž
   26. 9. 2016, 02:18 avatar
Astax, urcite poznas pribeh Augustina z Hippa, o tom, ako cital Pavlov text.
Myslis, ze ten text neexistoval uz skor?
Ved apostoli pisali a nechali si pisat (diktovali) rozne epistoly..
Zeby to bolo az po 400 rokoch?

Pavol pisal listy roznym zborom, si si isty, ze to bolo az po 4. storoci?


184.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   25. 9. 2016, 13:33 avatar
Astax....to už je niekedy do plaču..."...ako mohli apoštoli a učeníci naplniť slová Pána Ježiša, ak v tedy ešte nebolo k dispozícii sv.písmo? "
Uplne jednoducho,presne ako je to v Písme....HLASALI KRISTA UKRIZOVANEHO A NAPLNENIE PISEM V NOM.
Astax je to aspoň trochu pochopiteľné ?Už si to konečne uvedom.Nehlásali žiadne tradície,ani NZ v našom ponímaní.Jednoducho len vysvetľovali slová prorokov zo SZ.
Astax ja pomaly prestávam veriť,že ty si fakt čítal Sv.Písmo.Daľším tvojim obľúbeným bludom je údajná mariánska úcta v prvých storočiach.
Je pravda,boli kadejakí popletenci,ktorých dnes RKC stavia na piedestál.Keby si poznal trochu učenie vašich najväčších "otcov",vedel by si,že Tomáš Akvinský a Bernard z Clairvaux boli rezolútne proti náuke o nepoškvrnenom počatí.Takže určite nepanovala žiadna tebou popisovaná zhoda a idylka.
Znovu zopakujem,že takú istú náuku o tomto počatí majú mohamedáni....asi preto sú to s RKC bratia majúcijedného boha.
Stále básniš o tom,že knihy Machabejovcov boli od začiatku súčasťou kánona.Je to samozrejme blbosť.Ved potom by neboli deuterokánonické...
Vravíš ,že knihy SZ zákona boli písané grécky a aramejsky?
Aramejsky boli písané len Daniel a tuším Ezdráš.A dôvod je jasný .Babylonské zajatie.
Ziadna kniha SZ nie je v gréčtine.To vás možnože učili v seminári...

Daľšia vec.Ktoré knihy SZ u protestantov nepasujú so židovským kánonom?Vieš to?Alebo si len tak strelil od pása,ako poväčšinou?
Súčasťou Lutherovej biblie neboli apokryfy.Zapíš si to.Ak v niektorých vydaniach boli a boli jasne označené ,ako nevhodné na vierouku.Z tvojej strany ide o omyl.

A aby som nezabudol.Cirkev nie je pravdou samotnou.Pravdou je Pán ježiš Kristus.Ked pochopíš,že sa nehovorí o RKC,kde boli pápeži ak už nie priamo satanisti,boli významnými pomocníkmi satana,budeš na správnej ceste.


185.
označiť príspevok

Astax1 muž
   25. 9. 2016, 15:11 avatar
No dobre nechám vás v tom. Nemá zmysel sa o tom baviť. Rovnako ako absolútne nemá zmysel sa baviť ani o ostatných témach, ktoré majú niečo spoločné s Katolíckou vierou.

Vedel som o Tomášovi Akvinskom aj o Bernardovi a dokonca som to tu rozoberal na fóre, ak si tu pri tom nebol je to tvoj problém. A odpoveď na tom som dal z časti aj v mojom predošlom komentári. O tom, že Cirkev k plnosti pravdy prichádzala postupom času. Všetko má svoj čas, ako to čítame vo sv.písme.

"Dalšia vec.Ktoré knihy SZ u protestantov nepasujú so židovským kánonom?Vieš to?Alebo si len tak strelil od pása,ako poväčšinou?" Tak napríklad kniha Ezdráš, kniha Ester, kniha Nehemjáš, kniha Daniel.

Zasa som sa dal vtiahnuť do týchto vyslovene hlúpych naťahovačiek.

Ver si čomu chceš.


187.
označiť príspevok

Luther muž
   25. 9. 2016, 15:17 avatar
apokryfy / deuterokánony boli napísané predovšetkým v čase medzi Starým a Novým zákonom. Tieto knihy sa nazývajú: 1 Ezdrášova, 2 Ezdrášova, Tobiáš, Judita, Múdrosť Šalamúnova, Kazateľ, Kniha Baruchova, List Jeremiáša, Modlitba Manassesova, 1 Machabejcov, 2 Machabejcov, ako aj prídavky k biblickým knihám Ester a Daniel.


188.
označiť príspevok

Luther muž
   25. 9. 2016, 15:24 avatar
Niektoré z nich učia veci, ktoré sú v jasnom protiklade k tomu, čo Biblia hovorí na inom mieste: Napr. v Makabejských knihách sa hovorí, že "je dobre sa modliť za mŕtvych, aby boli zbavení svojich hriechov". Kniha Tobit hovorí, že "almužny zahladzujú hriechy". Je vidieť, že chápanie hriechu u autorov týchto kníh (hriech ako zlý skutok, ktorý je možné odčiniť) bolo diametrálne odlišné od toho, čo je v ostatných knihách Biblie. Aj toto svedčí pre to, že tieto knihy nemožno dávať na rovnakú úroveň s ostatnými knihami Biblie.


189.
označiť príspevok

Luther muž
   25. 9. 2016, 15:29 avatar
Luther o nich povedal že sú svojím obsahom zaujmavé, ale nie vieroučné..
Martin Luther ich umiestnil do stredu Biblie a pridal vhodnú poznámku: "Tieto knihy sú zaujímavé a užitočné na čítanie, ale nemali by sa používať na vierouku.
inými slovami je dobré ich poznať, pretože môžu napomocť utvoriť si obraz tej doby, avšak nie sú Slovom Boha, pretože svojím obsahom sú v rozpore so skutočným Božím Slovom. Boh nie je rozdelený, neodporuje si navzájom a teda ani Jeho Slovo si odporovať nemôže. Ak si nejaké slovo odporuje (svojim obsahom tvrdí opak toho čo už povedal Boh), tak nie nie je to Božie Slovo.


54.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:48 avatar
Súhlasí gabriel pb


55.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 9. 2016, 12:48 avatar
A prestan sa navazat do katolikov lebo ta preklajem


56.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:49 avatar
vasa cirkev uz davno dokazala ze nieste Kristovou cirkvou.
Tridentsky koncil, inkvizicia, kriziacke vypravy, tradicia, po novom new age...


59.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 12:53 avatar
Katechizmus v ničom neodporuje Biblií. K Matke Božej máme správnu úctu. Jedine katolícka cirkev ako organizácia, zo svojou hierarchiou na čele s pápežom žije 2000 rokov, protestantizmus vznikol cca 16. storočí a má stovky, stovky denominácií a stále vznikajú nové - je tam duch nejednoty a nepokoja a primárny duch nenávisti voči rkc, pápežom, kňazom a katolíkom.


61.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:55 avatar
lea mysli si co chces. zi v klame ked chces


36.
označiť príspevok

Ludwig muž
   23. 9. 2016, 12:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.40.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:31 avatar
Ludwig to iste robis ty. argumenty o trojjedinosti hadzete do kosa a potom na nas kydate ze verime v trojhlaveho draka.


46.
označiť príspevok

Ludwig muž
   23. 9. 2016, 12:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.47.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:40 avatar
nie? stale sa tresknes do temy o trojjedinosti a vobec neberies do uvyhy nase argumenty len svoje svoje


48.
označiť príspevok

Ludwig muž
   23. 9. 2016, 12:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.49.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 9. 2016, 12:43 avatar
Aj z mojho pohladu je tomi strasne agresivny


35.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 9. 2016, 12:28 avatar
JA CHCEM JA CHCEM A ja chcem hodinky z vodortryskom

My serieme na to co ty chces


37.
označiť príspevok

-era- muž
   23. 9. 2016, 12:29 avatar
No, pripadá mi to, že pri tom trpíš... podobne ako trpeli inkvizítori v stredoveku. Ale povinnosť je skrátka povinnosť.


42.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:33 avatar
ja nikoho neupalujem era. len chcem aby ludia vedeli pravdu.

2Tim 4:1-5 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.

2Tim 3:12 -17 Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť. Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti,aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.


43.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 9. 2016, 12:34 avatar
Nas tvoja pravda nezaujima


44.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 9. 2016, 12:34 avatar
My mame svoje vlastne pravdy


38.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 12:29 avatar
Tak to už áno, oni nemajú pravdu, ale ty áno.


41.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:32 avatar
ja idem podla písma lea. cize to co vravim ja nie je zomna ale z písma. to nieje moj osobny nazor ale pravda.


68.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 9. 2016, 13:02 avatar
To je to co tak Lea s oblubou hovori. Pritom sama to robi.
Nepovedal som jej, ze je blba alebo nieco take, zato ona mna zacala zhadzovat a hovorit, ze som analfabet..
Tomii, Lea je provokaterka a vy sa jej chytate na lep..
Myslel som si to niekedy davno a bola to pravda.
Schvalne dava temy, pretoze vie, ze na to budu protestanti reagovat negativne.
A potom to cele otoci a utocnici ste vy. Spochybni a doslova zhodi vas i vase zdroje (ale to si si mohol uz vsimnut aj v tejto teme)
Keby aspon napisala nieco z vlastnej hlavy, ale ona len kopiruje, kazdy den niekolko tem s rozsiahlym skopirovanym clankom..

Ten kto nevidi, ze provokuje, by si myslel, ze si pomylila diskusne forum s blogom (Aj ked na blog sa pisu vlastne myslienky, ze? ) alebo web strankou.
Súhlasí tomii


70.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 9. 2016, 13:09 avatar
Ale ty tiez zvyknes riesit osobu.. 


71.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   23. 9. 2016, 13:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.72.
označiť príspevok

Ludwig muž
   23. 9. 2016, 13:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.73.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   23. 9. 2016, 13:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.75.
označiť príspevok

Ludwig muž
   23. 9. 2016, 13:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.77.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   23. 9. 2016, 13:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.74.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 9. 2016, 13:18 avatar
Prispevok 68, 4. riadok..

Chapem, ze Lea je tvoja kamoska..
Ked sa tu robili nabozenske temy, tak ti z toho tiekli nervy, ked to teraz robi Lea, tak to nevadi,
myslis si, ze Boh, nabozensttvo atd. je blbost, ale s Leinimi kopirovanymi textami z katolickych webov suhlasis..
Súhlasí Ludwig


76.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   23. 9. 2016, 13:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.83.
označiť príspevok

Wolfe muž
   23. 9. 2016, 13:31 avatar
Presne takto sa vyvliekaju ludia, ked su z niecoho usvedceni, alebo ked nevedia najst ziaden argument


11.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 12:06 avatar
Tomii okrem nicku Michael máš tu ešte koľko nickov?


13.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:08 avatar
preco riesis moj nick a nie obsah textu??


14.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:08 avatar
spomen si ze tebe vadi ked niekto riesi teba a nie to co si pridala


15.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 9. 2016, 12:08 avatar
Tomii okrem nicku Michael máš tu ešte koľko nickov?


16.
označiť príspevok

tomii muž
   23. 9. 2016, 12:10 avatar
ries obsah textu nie osobu dik.
vidno ze nemas k tomu co povedat.


88.
označiť príspevok

fajer
   23. 9. 2016, 20:26 avatar


5.
označiť príspevok

Veličenstvo
   23. 9. 2016, 11:57 avatar
V podstate ide o to, že duša je večná, ale nie je nesmrteľná. Môže však znova ožiť.


7.
označiť príspevok

-era- muž
   23. 9. 2016, 11:59 avatar
Čím sa prejavuje smrť duše? Stratou vedomia?


18.
označiť príspevok

Veličenstvo
   23. 9. 2016, 12:11 avatar
Stratou pravdy.


31.
označiť príspevok

-era- muž
   23. 9. 2016, 12:26 avatar
WAW!  
Súhlasí lea_pragmaticka1


33.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 9. 2016, 12:27 avatar
Ale to by znamenalo ze tvoja dusa je mrtva


63.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   23. 9. 2016, 12:56 avatar
Aká je to svätá žena?
???
Tá čo leží na krížoch a prijíma telo pána.


82.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 9. 2016, 13:26 avatar
Prijimanie tela panovho je oralny seks


134.
označiť príspevok

salbea žena
   24. 9. 2016, 20:48 avatar
vsetci ste teraz v realnom pekle
prisaham, ze ste v realnom pekle
ocistec je len klam, odtialto nikto neunikne pre nicotou
kazdy jeden skape a vyprcha do nicoty, pretoze tu je pre vsetkych uplne totalny koniec
uz pred vstupom do tohto pekla ste kazdy jeden mrtvola
preto mate ego o slobodnej voli, robte si tu co chcete, zabijajte, mnozte sa ako paraziti, konvertujte kam len chcete
v pekle je to pre vas total jedno, pretoze Zem je pre vas poslednou stanicou
vy mrtvoly s chorym egom
http://www.youtube.com/watch?v=QUvVdTlA23w Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 01:11,  Ja by som tú fotku pomenovala: Aj to čo sa nezdá, môže byť. =D
dnes, 01:07,  Pravda je pravda. *21. .. Skôr ma zaujalo, že tam spomínaš ľudí s titulmi, podľa mňa...
dnes, 00:48,  20. Tvoj brácho kúpil motorku vtedy, keď zvýšili rýchlosť zo 110 na 130 na diaľnici? A...
dnes, 00:43,  Takí, tí bi, tí sa rozhodovať môžu. *03*03*03
dnes, 00:36,  Jáj o pravde. Tak o tom už boli popísané state charakteru klamlivého. *04 Pravda je však...
dnes, 00:36,  Aj to sa stáva, a diskusia si ide svojim príbehom. Budem len rada, ďakujem vopred. Brúmky...
dnes, 00:34,  Ja keď založím diskusiu, tak sa okamžite zvrtne na všeličo možné, iba nie na k téme...
dnes, 00:32,  Samozrejme, keď zakladám diskusiu, všetko si vždy prečítam, niekedy aj opakovane. Bolo by...
dnes, 00:31,  Ja zase nepoužívam mobilné dáta, iba internet. *13*13*13 To ju už skôr možné???*05
dnes, 00:29,  Ty to všetko čítaš? Vážne? *04 Šťastná to žena. Myslím, že to napísala Božena...
dnes, 00:27,  Ďakujem vám za všetky vaše postrehy, ešte si ich dočítam pri zaspávaní, ale už som...
dnes, 00:27,  Víte jak to bolí, bejzbolovou holí, To si potom holka zvykne na cokoli......
dnes, 00:23,  Pri deflorácii určite, ale vraj si dievča ľahko zvykne.....*03*03*03
dnes, 00:21,  Aspoň raz za život by som si chcel skočiť zo št. podniku so zlatým padákom. *03*03*03*03...
dnes, 00:19,  Edo. Takí ako beťár Miško, tí striehnu ako hadi, trpezlivo. Potom skočia a už nepustia....
dnes, 00:12,  Ondrej, stráň sa tohto človeka!! Je to chrapúň. chce ťa iba dodrbať skrze tvojho...
dnes, 00:06,  Nič, Ondrík, aj 77 krát. ..
dnes, 00:06,  Nie štat ako podnikateľ nie sú ľudia to sú len ta sučasť štatu ktorá tú škodu zaplatí...
dnes, 00:03,  Je to nadávka Miško, samozrejme. Musíš mať v tom otupené svedomie, keď sa zstávaš seba....
dnes, 00:03,  Peter ale neviem čo sa mu nepáčilo . Wiki píše V rozhovore pre Rádio Lumen v roku...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Všetci ľudia sú detailisti. Jedni vedome, iní podvedome.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(460 193 bytes in 0,194 seconds)