Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  láska a vzťahy  téma
kategórie:  

Epizodický vzťah

130
reakcií
2082
prečítaní
Tému 8. marca 2013, 21:05 založil Pegas.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
19. 04. 2011
124
09. 10. 2009
25
01. 06. 2012
33
19. 06. 2013
27
31. 12. 2011
7
26. 05. 2011
15
 
 


1.
označiť príspevok

Pegas muž
   8. 3. 2013, 21:05 avatar
Zásadne možno povedať že ide o„krátku lásku“, sexuálny vzťah. Výsledky antropometrických výskumov v posledných desaťročiach ukazujú, že u mládeže nastáva akcelerácia pohlavného vývinu. Tento biologický trend sa prejavuje v tom ,že okrem rastu výšky a hmotnosti zrýchľuje sa pohlavné dospievanie mládeže o jeden až tri roky. Praktické dôsledky spomínaného biologického javu v sprievode ďalších okolností sa môžu prejaviť predčasnou pohlavnou aktivitou a za určitých podmienok i sexuálnym pôžitkárstvom. Namiesto lásky sa u mladistvých vyvíja len základná sexuálna reakcia reprezentovaná pohlavným stykom s hocikým, často sprevádzaná ľahkomyseľnosťou. Ovláda ich skôr záujem o vlastnú okamžitú príjemnosť, hlad po pôžitku nenásytná túžba prežívať všetky rozkoše sveta. So skutočnou láskou medzi mladými ľuďmi to nemá nič spoločné. Objekt styku sa zvyčajne ľahko vymieňa. Obaja partneri sú si vedomí toho, že ich vzťah nemôže trvať dlho, že na jeho ďalšie trvanie niet nijakých dôvodov, tak ako nebol dôvod na jeho vznik. Bol predchodca a bude aj nasledovník. Partneri sa ľahko stretli , ľahko sa aj rozchádzajú. Ich vzťah nemá minulosť a nenárokuje si ani budúcnosť. Existuje len v prítomnosti , z čoho prirodzene pramení jeho mimoriadna „pažravosť“, ale aj nestálosť. Tak ako sa rýchlo začal ,môže sa aj rýchlo skončiť ,aby mohol pokračovať inde s rovnakou dravosťou , netrpezlivosťou alebo nestálosťou. takýto vzťah je zaujímavý tým, že ani jeden s partnerov sa neangažuje. Necíti záväzky ani zodpovednosť. Stáva sa, že takéto vzťahy si mladí ľudia prenášajú aj do manželstva. Udržiava ich buď jeden ,alebo aj obaja manželia. „Sexuálne záhumienky“ sa v niektorých manželstvách stali súčasťou života manželov. Pochopiteľne „krátka láska“ sa dlho neudrží. Ako vznikla tak aj zanikne. Vsunula sa do kolobehu ideálov niektorých mladých ľudí a ovplyvňuje ich správanie, ale aj ich duševné zdravie. Z dobrodružstva takejto lásky totiž často vzniká pocit smútku, stiesnenosti nespokojnosti so sebou samým. Zdá sa, že ku „krátkej láske “patrí osobný druh úzkosti. Každý vie, že sa nemôže a nesmie angažovať... Uvedená skutočnosť môže paralyzovať aj najlepšie úmysly. Hovorí sa, že skutočná láska povzbudzuje človeka k aktivite. Naopak „krátka láska“ paralyzuje aktivitu človeka. Je to láska netvorivá. Mladý človek v nej prechádza zo situácie do situácie bez zmeny, nerozvíja sa. Jej škodlivosť je aj v tom, že časom sa stáva zvykom, akousi potrebou narkomana a neostáva len v hraniciach sexuality, ale veľmi nepriaznivo pôsobí aj na vývoj celej osobnosti človeka. „Krátka láska“ je aj u nás rozšíreným javom. Skúsenosti ukazujú, že sa táto forma lásky vyskytuje najmä u študentov a dospievajúcej mládeže v mestách, ale aj u staršej generácie. Problematika príčin je veľmi zložitá „krátka láska“ sa pokladá predovšetkým za výraz narastajúceho pocitu osamelosti, úzkosti a zbytočnosti. Človek vie vopred, že v druhom partnerovi nenájde priateľa, milenca a že ani on nebude priateľom alebo milencom. U nikoho nenájde porozumenie, ani on nebude nikoho chápať. Nikto ho nechce milovať, ani on sa nedá strhnúť láskou. Partner ho zaujíma nie svojou prítomnosťou ale svojou príhodnosťou plniť funkcie prospešné jeho existencii. V tomto platí niekedy krátky okamih ako jediná skutočnosť a bezprostredný pôžitok ako jediný zmysel života. Život sa redukuje na teraz a tu. A hoci sa toto chápanie v našich pomeroch rozličným spôsobom modifikuje, predsa sa vyskytuje. Nie je zriedkavé, že mladému človeku je jedno, s kým ešte jeho partner žije. Krátkymi láskami niekedy mladí ľudia odreagúvajú pocit menejcennosti. Cítia, že iný sú lepší ako oni ,že majú úspech tam, kde ho oni nemôžu mať. Pre nich je „krátka láska“ viac ako žiadna. Zápas s pocitom menejcennosti je u nich vo veľkej miere zápasom o životné uplatnenie. Môže to viesť k vynikajúcim výkonom, ale môže sa aj vybíjať i neúčelne, tragicky pre osobnosť postihnutého. Pocity menejcennosti si kompenzujú „krátkymi láskami“ hlavne dievčatá, ktoré akoby sa chceli pomstiť všetkým ženám za svoju nedostatočnosť, nepriazeň osudu. Táto forma lásky býva niekedy aj svojráznou reakciou na niektoré nové črty spoločenského života, najmä emancipáciu žien. Ako odpoveď na ideológiu a prax hlásajúcu mužskú prevahu môžu sa niektoré ženy uchyľovať k pokusom uplatňovať ženskú prevahu. Môžu podľahnúť potrebe vziať hneď každú situáciu do rúk a neustále si overovať vlastnú cenu. Freud nazval takéto ženy typom, ktorý trpí komplexom „kastrácie“. Ide často o neurotickú reakciu. Diskutabilný je názor, že ak dvoch mladých ľudí spája niečo viac ako sexuálny styk, ak ich spája spoločná práca, záujmy, cieľ, ak mladí ľudia statočne pracujú, že im skutočne môže byť jedno, s kým sa ich partner ešte stýka. Sú taký, ktorým je to skutočne jedno. Nazdávam sa však, že väčšina z tých, ktorí tvrdia, že im je to ľahostajné, hrá komédiu a nehovorí pravdu. Rozhárané pomery v rodine, nedostatok lásky rodičov k deťom, trvalú citovú absenciu môže adolescent kompenzovať tým, že sa náruživo náhli od jedného partnera k druhému. Hľadá rodičov všade, aj u prostitútok, pretože sa mu zdá, že celý život nemal nič, ani len lásku. Telesná rozkoš je preňho často „bolestnou náhradou lásky“. Keďže každý takýto vzťah je poznačený len základným sexuálnym vybitím bez psychického kontaktu , nenachádza v ňom uspokojenie. To ho tlačí ďalej ,k novým hádam k lepším „láskam“. Kvantita sa však nemení automaticky na kvalitu. Množstvo stykov býva preto často obrazom fušerstva. Sexuálny život je jednou z najpodstatnejších stránok ľudského života. Môže ale nemusí byť cestou k šťastím naplnenému životu. Do značnej miery to závisí od nás, od nášho osobného chápania slobody a zodpovednosti. Aby sexualita spĺňala svoj cieľ, musíme k nej pristupovať zodpovedne a s rozvahou. Je teda priam tragické, keď sa sexualita oddeľuje od láskyplného vzťahu k druhému partnerovi. Stáva sa to tam, kde sexuálna slasť je vrcholom a cieľom zdanlivého šťastia, miesto toho, aby bola len jedným prostriedkom ku šťastiu. Táto neprirodzenosť zámeny cieľa a prostriedkov je obdobná zámene, keď u starých Rimanov potešenie a slasť z jedla boli hlavným cieľom ich bohatých hodov. Hodovníci si zajedli vybrané jedlá,v ústraní ich vyvrátili a potom pokračovali v hodovaní ďalej. Táto zámena je zhubná vtedy keď prevládne u väčšej časti populácie, čo vedie ku jej degenerácii. Mladá generácia vyrastá v nových podmienkach technicko-ekonomických i spoločenských. Domáha sa väčšej voľnosti ako generácie pred ňou. Podľa názoru odbornej verejnosti by rodičia mali podporovať tendencie, ktoré k tomu smerujú vrátane výchovy k vlastnej zodpovednosti mladých ľudí, ktorá ich robí dospelejšími. To však neznamená, že od určitého veku majú rodičia jednoducho prestať s výchovou detí že sa jednoducho vzdajú, ak dostanú bezočivú odpoveď, alebo naopak sprísnia svoj dohľad, zákazy, lebo si myslia, že by sa im situácia vyšmykla s rúk. Výchova nemôže znamenať nanútenie vlastnej vôle, ale neznamená ani vzdať sa kontroly. Výchova v tomto veku plnom problémov znamená predovšetkým hľadať cesty k vzájomnej dôvere, porozumeniu, odovzdaniu skúsenosti staršieho, znamená lásku a priateľstvo. Hoci je dobré mať deti, nestačí darovať im len život, dôležité je prijať ich, venovať im starostlivosť a lásku, vychovávať ich. Únik rodičov pred zodpovednosťou často prináša so sebou vážne poruchy osobnosti dospievajúceho dieťaťa. Kríza dôvery medzi dospievajúcimi a rodičmi je často príčinou amorálnych činov adolescentov. Rodičia chcú zachovať staré a mladí chcú utvoriť niečo nové. Rodičia by si však mali priznať pred svojimi dospievajúcimi deťmi aj vlastné chyby. Aj keď sú prejavy „krátkej lásky „odsúdeniahodné ,bolo by chybou verejne kritizovať a odsúdiť mladých jednostranne podľa biblickej šablóny. Pochopiteľne treba takéto prípady riešiť ale s taktom a s úsilím pomôcť. Moralizovanie nevedie k ničomu. V človeku je veľa tvorivej sily, jeden nedostatok môže nahradiť rozvinutím iných schopností. Mladý človek má už svoj rozum. V porovnaní s dospelými má obrovskú výhodu, pretože je presvedčený, že vie presne rozlíšiť čierne a biele. Vo všetkých životných situáciách bojuje za svoje základné právo–slobodu. Búriť sa proti „múdrosti dospelých“. Najmúdrejšie, čo dospelí môžu urobiť, je vypustiť mladých spod ochranných krídel, nechať ich lietať a dúfať, že nezabudnú na základnú pravdu, že sloboda znamená najmä zodpovednosť. Riešiť problém „krátkej lásky“ u tých, ktorí sa k nej utiekajú s pocitu osamelosti, zbytočnosti, nudy či úsilia emancipovať sa je veľmi ťažko. Možno odsúdiť to, že je človek lenivý a namiesto toho, aby si hľadal partnera, onanuje a sníva. Ale ťažko odsudzovať únik človeka. Krátka láska ponúka síce určitú možnosť prekonať vlastnícky egoizmus (ani jeden z partnerov si nemôže robiť nárok na druhého), ale túto možnosť sama likviduje popieraním skutočných ľudských vzťahov. Lebo kvantitu a kvalitu zážitkov, uspokojenia, aké človek dosiahne v dokonalom spojení, nemožno vôbec porovnať s pocitmi, aké prináša „krátka láska“. Dostávame sa k večnej otázke: „Čo je zmyslom života práca, peniaze, hmotný blahobyt, či láska?“ Sama láska málokedy stačila na to aby urobila človeka šťastným, ak sa súčasne s ňou nerozvíjali aj ďalšie jeho vzťahy k spoločnosti. Človek je osobitnou formou života. Biologicky prichádza na svet ako najbezmocnejší tvor, nadlho odkázaný na niečiu starostlivosť. Jeho ľudskou špecifickosťou sú vlastnosti, ktoré sa môžu rozvinúť len v spolužití s inými ľuďmi. V tejto súvislosti nechcem hovoriť o ničom inom ako o skutočnosti, že každé ľudské mláďa, ktoré prichádza na svet je len prísľubom starostlivosti ľudí okolo neho, ktorí ho naučia cítiť lásku a mať k nej zodpovedný vzťah. Dá sa povedať, že láska je súhrnom všetkého dobra. Jej podstata spočíva vo vzťahu k tomu druhému, ktorý sa prejavuje v konaní, činoch. K tomu činu sa môže každý z nás vzchopiť na základe vlastného rozhodnutia, vlastnej vôle. Láska nespočíva len v citoch, ale vo vzťahu. City lásku len sprevádzajú. Láska je vždy spojená s úsilím. Bez námahy k láske nedospejeme. A taká láska potom budí (indukuje) lásku v tom druhom. Život človeka má byť plný. Všetko v ňom má byť veľké. Ak láska, tak láska skutočná nie hocičo. Ak priateľstvo, tak ozajstné, nie klam. Takto žijú tí šťastný ľudia, ktorí sa neuspokoja s málom. To znamená, že nežijú len pre seba...


9.
označiť príspevok

nenapadna
   8. 3. 2013, 22:13 avatar
pekny clanok,ale necham si prejst hlavou,to znamena,ze nad nim popremyslam,kym sa vyjadim.je tam vela peknych myslienok,ktore si zasluzia viac namahy.
Súhlasí Pegas, abraxass


11.
označiť príspevok

Pegas muž
   8. 3. 2013, 22:21 avatar
Budem rád ak sa viac ľudí nad tým zamyslí a pouvažuje. Len sa ospravedlňujem diskutérom ak im nebudem môcť tak skoro odpovedať na ich otázky z dôvodu mojej pracovnej vyťaženosti. Tí čo ma poznajú (aj tu na fóre prítomní diskutéri) to môžu potvrdiť.  
Súhlasí nenapadna, abraxass, repress


39.
označiť príspevok

abraxass muž
   9. 3. 2013, 16:39 avatar
musis riesit rozne zlozite trojuholniky
on - ona - on
ona - on - ona
a tiez aj potvory svokry, aj s tymi byvaju problemy...
Súhlasí repress, Pegas


64.
označiť príspevok

Pegas muž
   10. 3. 2013, 09:51 avatar
Milý abraxass problém so svokrami je tiež zaujímavá téma a vedel by som to rozobrať na drobné... Len bohužiaľ teraz by to bolo šité iba horúcou ihlou... Je to na dlhú debatu.Verím, že by sa našlo aj veľa diskutérov s otázkami a ja by som im nemohol v súčasnosti poskytnúť plnohodnotnú odpoveď...
Súhlasí repress, abraxass, servis


38.
označiť príspevok

abraxass muž
   9. 3. 2013, 16:36 avatar
je to zaujimave, skoda ze to vsetko davno doverne poznam/pozname. co neviem je PRECO nastal po prevrate taky moralny a mravny upadok, ked vlastne mala prist sloboda a demokracia? aj z tejto zaujimavej analyzy sexualneho spravania vyplyva, ze to bol vsetko len podfuk. v dohladnej dobe nas cakaju manzelstva buzerantov a dost mozne ze aj "odtabuizovanie" pedofilie - ved oni sa maju radi, na veku nezalezi...

co sa dalej "odtabuizuje" ani nechcem vediet a dufam, ze sa toho radsej nedozijem...
Súhlasí repress


50.
označiť príspevok

servis žena
   9. 3. 2013, 18:29 avatar
Tak zaujalo ma práve toto a je to naozaj aj moja osobná skúsenosť a potvrdzujem že platí: Bez námahy k láske nedospejeme. A taká láska potom budí (indukuje) lásku v tom druhom.

Viac na: Epizodický vzťah#r939233#ixzz2N3yX6L5Wr

Nie je problém v tej námahe? Mladým sa nechce s ničím namáhať, investovať trochu úsilia, majú všetko píliš ľahko a rýchlo, no tu robíme chybu aj my tým, že sme akoby neskonale pyšní na svoje ratolesti a umožníme im aj nemožné, len aby netrpeli pocitmi menejcennosti pri vrstovníkoch. Kupujeme im 200€ botičky z príjmu 500€, choré! To, kým sme z nás nerobí image, ale práve vzťahy, ktoré nás odhalia, ako by vyzlečú a z toho majú možno strach.
No ak aj investujú do vzťahov viac toho úsilia, zastanú na pol ceste a preľaknuto zutekajú, lebo si uvedomia, že to teraz prichádza aj zodpovednosť za druhých a aj sa na nich kladú nejaké nároky, boja sa, že budú musieť pre niekoho niečo urobiť. Oni teraz ešte nechápu, že nemusia ale v budúcnosti budú iste chcieť. Za veľkolepý pocit sebectva v prítomnosti riskujú osamelosť v budúcnosti.
Ešte na margo, lebo už veľa píšem. Nevšimli ste si, že toto nie je problém len mládeže? Ako by aj generácia dnešných 40-50siatnikov stratila zmysel v rodine a správajú sa ako adolescenti. "Nešíri sa nejaký nový druh psychovírusu vzduchom?"

O tomto by sa malo viac písať...možno na fórach kde chodí viac násťročných.
Súhlasí Pegas, abraxass


60.
označiť príspevok

Pegas muž
   10. 3. 2013, 09:11 avatar
Servis aj problémom tých starších sa isto budem v budúcnosti venovať nejakým svojim príspevkom. V staršom veku akoby niektorí jedinci zažívali novú pubertu a hľadali únik zo svojho manželského, partnerského stereotypu. Ale to je na dlhšie...
Súhlasí repress


53.
označiť príspevok

repress žena
   9. 3. 2013, 23:57 avatar
...pozerala som po príchode domov nové témy...zo všetkých som otvorila prvú túto, niečo mi hovorilo, že autora budem poznať...............drahý Pegas..poznáš moje názory, asi Ti stačí, keď tu napíšem, že si ma potešil v tom najhlbšom kúte srdca! ...nech tu nájdem aké chcem reakcie, ja som na Teba pyšná!
Súhlasí Pegas, abraxass


63.
označiť príspevok

Pegas muž
   10. 3. 2013, 09:43 avatar
Milá repress poznáš ma nejaký ten deň... Vždy som po ruke pre každého ak treba pomôcť... Vieš veľmi dobre, že si vážim aj negatívne reakcie a iné pohľady, ktoré sú pre mňa ďalšou inšpiráciou.
Súhlasí repress, abraxass


56.
označiť príspevok

nenapadna
   10. 3. 2013, 00:20 avatar
pre zdravy ludsky zivot je dolezity trvaly rast a ten suvisi so vsetkymi oblastami zivota,teda aj vztahmi.ake zdrave vztahy clovek ma,tak spokojny zivot zije.vztah je vzdy vylucnou zalezitostou 2 ludi a teraz nepisem len o partnerskom,ale napriklad aj vztah mama dcera a podobne,ostatni sa k tymto vztahom len pridruzuju a samozrejme su nim ovplyvneni.v kazdom obdobi zivota,ci sme detmi,dospeli,alebo stari potrebujeme k nasmu zdravemu rastu lasku,porozumenie a knntakt s clovekom a takisto potrebujeme odovzdat seba inemu cloveku,zdielat svoje myslienky,hodnoty,nazory. a venovat svoju lasku inym ludom.sme tu preto,aby sme lubili seba,zivot,ludi,zierata ,prirodu a to vsetko chce trpezlivost a cas.to je to co je zakladom,nechciet vsetko teraz a hned,ale pochopit,ze akykolvek vztah sa neustale vyvija,dnes je iny,aky bude zajtra a ze prave na nas zalezi,ci si tu namahu a trpezlivost s inymi ludmi dame,alebo nie.su ludia,ktori do nasho zivota vstupia a odidi,napriklad stretnes nejaku kolegynu v zamestnani,tam budete v kontakt,ale prejdes inam a vase cesty sa nejak prirodzene rozidu,ale su ludia a vztahy,ktore su na cely zivot a na tych sa aj cely zivot pracovat musi.ked sa nad tym zamyslam, neviem ci po moralnej stranke su ludia horsi ako kedysi,ked si pozries davnu historiu,pan nemal problem zavradit sluzku,alebo ju znasilnit a bolo to dovolene,suboje cti,kde silnejsi zabil slabsieho v boji a kopec dalsich inych prikladov.oproti minulosti sme vo yyhode v tom,ze ,ze mame aj nejake prava,ako napriklad pravo volby a teda my si mozme zvolit,ako nas zivot a vztahy budu vyzerat.v nevyhode sme v tom,ze mame vsetko,ze je vsetko lahko dodstupne,ale tu je zas dolezite uvedomit si,ze nie vsetko co je dostupne je tu pre nas.nato sluzi zdravy usudok,rozum a cit.z trvalejsieho hladiska hodnotne ,,veci vydrzia tie nehodnotne nie.rodina,ucta cloveka k cloveku,laska,dobro,ludska sudrznost,priatelstvo atd.je na nas ako naucime svoje deti pristupovat k zivotu,taku vychovame aj buducu generaciu.nik iny to za nas nespravi.
Súhlasí Pegas, abraxass


58.
označiť príspevok

servis žena
   10. 3. 2013, 00:35 avatar
veci vydrzia tie nehodnotne nie.rodina,ucta cloveka k cloveku,laska,dobro,ludska sudrznost,priatelstvo atd.je na nas ako naucime svoje deti pristupovat k zivotu,taku vychovame aj buducu generaciu.nik iny to za nas nespravi.

Viac na: Epizodický vzťah#r939466#ixzz2N5XmLyqx

Vždy ma to poteší, keď som v tom nie sama. Teraz mám veľmi dobrý pocit, že snáď sa to podarí keď budme o sebe vedieť. Cesta existuje a je správna. Dobrú noc tebe a všetkým DFkárom
Súhlasí nenapadna, Pegas, abraxass


59.
označiť príspevok

nenapadna
   10. 3. 2013, 00:43 avatar
sme tu jeden pre druheho,clovek pre cloveka,sme tu pre lasku a laska tu je pre nas.zivot je dost dlhy ak je treba,aby to kazdy jeden clovek pochopil a mal moznost naplnit.dobru nocku aj tebe.
Súhlasí Pegas, abraxass


69.
označiť príspevok

trinity666
   3. 9. 2013, 10:33 avatar
snazila som sa to niekolkokrat docitat az do konca.. nuda

nesuhlasim

svet nie je len cierny alebo biely, nastastie poznam vela ludi, ktori to takto ani nevnimaju, ani nerobia
Súhlasí dobrý holub 1, Aranjes


78.
označiť príspevok

Aranjes žena
   3. 9. 2013, 13:01 avatar
Asi budem v tomto mori súhlasných postojov čierna ovca,ale ten článok /až na zopár viet/ je podľa mňa "hromada blábolú" ...Najviac ma pobavila časť, kde autor na jednej strane odsudzuje moralizovanie ,ale prejavy krátkej lásky v každom prípade posudzuje ako odsúdeniahodné... a že všetko v živote má byť veľké?..totálna blbosť..život sa neskladá len z veľkých vecí,činov,lások,ale aj z maličkostí ,rôznych nenápadných prejavov sympatií,empatie,spolupatričnosti ..atď ..a tie sú často krát oveľa lepšie,než nejaké megalomanské prejavy ..veľké a ozajstné priateľstvo sa môže skončiť rovnako rýchlo ,ako krátka láska a s oveľa trpkejšou príchuťou .
Súhlasí trinity666


95.
označiť príspevok

trinity666
   3. 9. 2013, 23:16 avatar
kazdy sa zenie za niecim, za laskou a inymi povinnostami, lebo taku schemu maju od malicka vtlkanu do hlav .. a pritom je to asi takto>

Bohatý továrnik sa počas svojej dovolenky pri mori díval na rybára, ktorý sedel pohodlne vedľa svojho člnu.
"Prečo nejdete loviť ryby?" pýtal sa.
"Pretože som dnes ulovil už dosť." odpovedal rybár.
"Neulovíte viac rýb ako potrebujete?" pýtal sa bohatý muž ďalej.
"Čo by som s nimi robil?"
"Mohli by ste si viac zarobiť a potom si kúpiť lepší čln, aby ste mohli plávať ďalej a uloviť viac rýb."
"A čo potom?"
"Potom by ste si mohli kúpiť nylonové siete a potom uloviť ešte viac rýb a zarobiť ešte viac peňazí. Za nejakú dobu by ste mali celú flotilu a boli by ste bohatý ako ja."
Rybár sa opýtal: "A čo by som robil potom?"
"Potom by ste si užívali života."
"A čo si myslíte, že robím teraz?" povedal rybár a pokojne sa zadíval na more...


2.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   8. 3. 2013, 21:19 avatar
na nejaky ten detajl Vyborny clanok. vdaka.
zaver ma skoro rozplakal...
City lásku len sprevádzajú. Láska je vždy spojená s úsilím. Bez námahy k láske nedospejeme. A taká láska potom budí (indukuje) lásku v tom druhom. Život človeka má byť plný. Všetko v ňom má byť veľké. Ak láska, tak láska skutočná nie hocičo. Ak priateľstvo, tak ozajstné, nie klam. Takto žijú tí šťastný ľudia, ktorí sa neuspokoja s málom. To znamená, že nežijú len pre seba...

Viac na: Epizodický vzťah#ixzz2MyupxSAw
Súhlasí Pegas, Malá Zoe, Sinaja, repress


3.
označiť príspevok

Pegas muž
   8. 3. 2013, 21:29 avatar
Boris ďakujem. Cením si to od teba. Chcem aby sa diskusia uberala aj týmto smerom. Bol by som rád ak by sme si navzájom odovzdávali svoje skúsenosti i vedomosti.


4.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   8. 3. 2013, 21:30 avatar
No a teraz mi to az zasvietilo
Moze byt, ze tento epizodicky vztah sa u mladych ludi hlavne, ale ciastocne aj u starsich rozmohol kvoli masovemu narastu pornopriemyslu? Zhadzovanie tabu, promiskuita.. s tym sa clovek stretava denne uz od mala. Nevedie to, k otupeniu jeho vztahovo citovej stranky? A naviazanie na stranku zmyslovu?
Cital som podobne "konspiracne clanky" ktore sa tymto zaoberali detajlnejsie a zaver je rozvracanie rodiny vsetkymi dostupnymi prostriedkami. Rodina znamena aj statnu integritu. Staty s pevnejsimi medziludskymi vztahmi su stabilnejsie. Uz zachadzam mimo, ale suvis to mat moze.
nic sa nedeje nahodne.
Súhlasí Pegas, Malá Zoe, Sinaja, servis


5.
označiť príspevok

Pegas muž
   8. 3. 2013, 21:45 avatar
Samozrejme, že to zasahuje aj staršiu generáciu aj som to spomenul. V poslednej dobe sa nám stráca niekde pojem rodina V 20. rokoch rodina zažila krízu na základe sekulárnej koncepcie.Vznikol akýsi „Anti-kultúrny projekt“ kde rodina prestáva byť chápaná ako prirodzené a nutné dobro (manželstvo, rodina je predstavovaná ako prekážka lásky a šťastia človeka). Prehlbuje sa privatizácia rodiny -vplyv iných inštitúcií nejakým „pseudomajiteľom“ ako napr. médiá, idea, ktorý manipulujú rodinu. Nehovorí sa o rodine v jednotnom čísle ale v množnom čísle. Zdôrazňuje sa pluralita rodinných foriem, alternatívne životné štýly podľa rozličných kultúr, náboženstiev (jednorodičovské rodiny, registrované partnerstvá) v etickej rovine je spoločnosť ľahostajná k normatívnemu vzťahu (muž, žena). Vytráca sa normatívny pohľad na rodinu. Rodinné modely sú ovocím personálnych preferencií (založených na ľudskom bytí). Neakceptuje sa kompatibilita, preferuje sa sexuálna orientácia, spoločenský koncept partnera, voľné zväzky muža a ženy, preferuje sa to čo je výhodné pre mňa, život homosexuálov. Základom AKP hlboký neporiadok - antropologického charakteru. V mene slobody odmietame údaj „pseudoslobody“, vytráca sa údaj vpísaný do telesnosti človeka, pohlavná diferencia – súhra vlastní identifikujúci charakter pre osobu (každý sme iný a to nás zároveň charakterizuje ako osobu). V dôsledku tohto dochádza ku kríze pojmu rodiny. Pozitivizmus – konať tak aby bolo stále dobre za každú cenu, všetkému pripisovať dobro. Špekulatívny charakter zachvátený pozitivizmom neumožňuje zachytiť rodinu tým čo je...


10.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   8. 3. 2013, 22:19 avatar
K tomu snad uz ani niet co dodat. Len co s tym?
Stabilna rodina je to najlepsie a najkrajsie, co v tomto ludskom svete poznam. Harmonia, v dobrom aj zlom a to doslova. Ludia si prilis lahkovazne jednak vyberaju partnerov a jednak pristupuju k samotnemu aktu vztahu. Prilis sa sustredia na svoj osobny pozitok z neho, ako spolocny prospech, citovu, dusevnu oporu, materialnu stabilitu. Nikto nieje dokonaly, treba zvazovat klady a zapory, nezamerat sa na jedno z nich a hlavne nezamerat sa len na seba samotneho.
Aj ked si mnohi myslia, ze laska je cisto citova zalezitost ja s touto definiciou celkom nesuhlasim.. Ista podstatna cast je citova, ale racionalna musi pocitovat suzvuk tiez, az tak sa da z pociatocneho hormonalneho osialu budovat najcennesia socialna institucia naseho druhu
A treba to casto opakovat, lebo clovek vie vo svojej hlbke, co je spravne a dobre nielen pre neho samotneho. Len je zaslepeny. Da sa lahko zblbnut.
Súhlasí Pegas, Malá Zoe, servis


12.
označiť príspevok

Pegas muž
   8. 3. 2013, 22:29 avatar
Čo s tým? Je potrebné viac propagovať tradičné hodnoty rodiny a vychovávať v tých hodnotách aj svoje deti.  
Súhlasí Boris_I., Malá Zoe, repress


43.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   9. 3. 2013, 17:51 avatar
Podľa mňa kameň úrazu je nedostatočne zodpovedný prístup ku vlastným rodinám, ľahkovážne činy, ktoré ju narušia od základov, strata dôvery ...niet potom na čom niečo budovať a budovať niečo na ruinách, to skutočne asi nemá zmysel ....


51.
označiť príspevok

servis žena
   9. 3. 2013, 18:53 avatar
Zoe, vždy stojí zato sa o to aspoň pokúsiť. Veď základy poväčšinou ostanú...pevné.


52.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   9. 3. 2013, 19:35 avatar
Poväčšinou ...je to individuálne, lebo občas problém môže byť tak hlboký, že zasiahne aj základy ....Napríklad práve vtedy, ak sa práveže pokúšaš opakovane a problém sa tým nerieši, ale stagnuje, či zhoršuje sa ...Preto treba vo vzťahu premýšľať, kým človek riskuje, pretože nie všetko sa už dá napraviť napriek úprimnej a vytrvalej snahe ...
Súhlasí servis


55.
označiť príspevok

servis žena
   10. 3. 2013, 00:14 avatar
To máš pravdu Zoe, opakovane padnúť na h..u, napriek snahe vyslúžiť si len ignoráciu, to tie základy boli už zle vybetónované. Sú to parazitické vzťahy...viem


61.
označiť príspevok

Pegas muž
   10. 3. 2013, 09:24 avatar
I keď sú ruiny nie je treba plakať. Plačom si nepomôžeme... Ak je chuť a vôla dá sa postaviť nový základ a nakoniec aj dom... Len to chce vhodný prístup. Samozrejme nie vždy sa to podarí ale aspoň budeme mať čisté svedomie, že sme to aspoň skúsili...
Súhlasí repress, Malá Zoe


6.
označiť príspevok

Pegas muž
   8. 3. 2013, 21:47 avatar
PS: Ospravedlňujem sa za pravopisné chyby ale píšem v rýchlosti popri iných pracovných záležitostiach ...
Súhlasí vladobronx, repress


7.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   8. 3. 2013, 22:05 avatar
to neries. Tu niesme v skole ani v praci
Súhlasí Pegas, Malá Zoe, repress


8.
označiť príspevok

Pegas muž
   8. 3. 2013, 22:09 avatar
OK zhodneme. Len niektorí ľudia sú "úzkoprsí" nezaujíma ich obsah a myšlienka len malé detaily...  


54.
označiť príspevok

repress žena
   9. 3. 2013, 23:59 avatar
..dnes máš super deň..asi správna téma pre Teba...minule si ma posla do základnej pre nejaký preklep  
Súhlasí Pegas


13.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   9. 3. 2013, 10:02 avatar
Jedna z najlepších tém, ktoré som na defku čítala ...Pegas, skvelo vystihnutá smutná pointa dnešných vzťahov, rozpad a odsúvanie tradičných hodnôt ako je rodina a skutočná láska, dôvera, úcta a súdržnosť v nej ...Každý myslí len na seba a svoj prospech vo vzťahu a ak človek len berie a berie a nedáva, samozrejme, že raz z toho ostane len prázdna priepasť ...
Súhlasí Sinaja, Pegas


40.
označiť príspevok

Sinaja žena
   9. 3. 2013, 16:46 avatar
veľmi dobrá úvaha, ale ako už poznamenal style, nie je to pravidlom a mnoho mladých ludí, ktorí vstupujú do manzelstiev veria, že im to vydrží po celý život..Ak vstupujú do manželstva s touto myšlienkou, ako je možné, že je taká vysoká rozvodovosť?!..Tak ako píšeš Pegas, na jednej strane za to môže sebecký a často bezohladný prístup partnerov. Nechuť riešiť problémy, prispôsobovať sa, neschopnosť sa dopracovať ku kompromisom, chabá komunikácia a pod. na druhej strane vidím zmenu osobnosti partnerov. Nesmieme zabúdať, že ludia sa skutočne menia. Nie je to klíše, ale tvrdá realita..Ak človek zmení svoj postoj k životu, zmení priority, možno zlahostajnie, ostane niekde stáť a nikam sa neposúva, a aj iná vnútorná zmena partnera sa často môže podpísať na nefungujúcom vzťahu. A potom čo je lepšie zotrvať v takomto zväzku, ktorý už neplní svoj účel, kedže je len formálnym zväzkom. Byť nadalej nespokojný a vedieť, že lepšie to už zrejme nebude, ale ostať v nom pre to slovo príslubu a udržanie rodiny?..Pretože aj ked v minulosti nebolá taká enormná rozvodovosť, to ale neznamenalo, že vzťahy fungovali..Umelo držať rodinu pokope asi nie je rozumné riešenie..


41.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   9. 3. 2013, 17:34 avatar
Každý, kto sa rozhodne vstúpiť do manželstva verí, že to vydrží, inak by tam nevstupovali, to je jasné :-) Článok je skôr o tom, prečo to nevydrží, ako už dospievajúca mládež pristupuje ku vzťahom a láske, či duševnej, či fyzickej. Aj Stylov koment som pochopila tak, že nie vždy nevydrží, ale niekedy to proste klapne, čo ale nevyvracia fakt, že rozvrat rodinných vzťahov je aktuálny. Nikde nevyvraciam fakt, že sa má zotrvávať v nefunkčných vzťahoch, ved vieš ako som sa sama zachovala, píšem o všeobecnom fakte, že rodina ako hodnota už pre ľudí znamená čoraz menej a ak ju aj založia, nevážia si, čo majú a egoisticky rozbíjajú jej časti namiesto toho, aby ju držali pokope ...


42.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   9. 3. 2013, 17:36 avatar
Proste, ak by si ľudia viac uvedomovali hodnotu rodiny, ak by ich prístup od začiatku biol iný, zodpovednejší, nerobili by také chyby, aby sa to pokazilo a nemuseli by potom toľko tých nefunkčných vzťahov ukončovať .....zjednodušene povedané ...
Súhlasí Sinaja, servis


46.
označiť príspevok

-oby- muž
   9. 3. 2013, 18:04 avatar
... je moderné a zdá sa účelné, čo najviac dehonestovať rodinu, aby sme potom ľahšie na jej "úroveň" dostali partnerstvo.
Súhlasí repress, Pegas


47.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   9. 3. 2013, 18:06 avatar
A prečo? Aby sa väzby medzi ľudmi oslabili a boli sme ľahšie manipulovateľní?


49.
označiť príspevok

-oby- muž
   9. 3. 2013, 18:20 avatar
... aby sa vnímanie väzby a podstaty rodiny oslabili a PARTNERSTVO ako prvý krok v spoločnosti menej "kričali" a začali sa vo všeobecnosti vnímať ako samozrejmosť.
Súhlasí repress


57.
označiť príspevok

servis žena
   10. 3. 2013, 00:25 avatar
Zoe, len tu robia chybu rodičia týchto ľudí, málo sa o ich svet zaujímajú, nerozprávajú sa s nimi na úrovni človeka, ale na úrovni večného dieťaťa. Nedávajú im pocit zdravej individuality, zodpovednosti, schopnosti... potom majú vo vzťahoch pocit menejcennosti, myslia si že si partnera uplatia ústupkami zvanými "láska". Je to bludný kruh konzumnej spoločnosti. Mám pocit, že každý niečo hrá, alebo sa hrá na niekoho. Nič už nie je pravé.


44.
označiť príspevok

Sinaja žena
   9. 3. 2013, 17:59 avatar
Zoe, prepáč to nebola reakcia na teba, len som klikla.)

a chcela som poukázať na druhý relevantný dôvod, prečo to často padá..a mimoch. dala som teme súhlas, takže s nou súhlasím.)


45.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   9. 3. 2013, 18:04 avatar
Prečo prepáč, ved debatíme a v debate je nutné, aby dvaja mali trochu iné pohľady na vec , či skôr v tomto prípade ani nie iné pohľady, ale uhly pohľadov ;-)


48.
označiť príspevok

Sinaja žena
   9. 3. 2013, 18:10 avatar
nie preto, ale že si to vdaka mojmu "kliku" zle pochopila.) a veľa vecí ti ušli..resp. ináč ti tá reakcia znela.."Článok je skôr o tom, prečo to nevydrží,"
..a aj som sa zameriala na ešte jeden dôvod, ktorý je za tým (podla mna) a to zmena osobnosti partnera..


62.
označiť príspevok

Pegas muž
   10. 3. 2013, 09:37 avatar
Malá Zoe ďakujem ti za tvoju pozitívnu reakciu. Chcel som aj trochu inak tu na diskusnom fóre prispieť do témy o vzťahoch a láske. Svoje poznatky, vedomosti aj pocity som pretavil do horeuvedeného príspevku.
Súhlasí repress, Malá Zoe


14.
označiť príspevok

Style muž
   9. 3. 2013, 10:09 avatar
Sinaja? , je to jednostranná úvaha, nemusí to tak vôbec fungovať ako sa uvádza v texte. Nie je to pravidlo, individualnym prístupom k životu sa každý naučí spoznávať a rozoznávať tie aj správne veci. Na to príde každý sám,azda raz. Teória nezaručuje žiadne šťastie, môže usmerniť.


15.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   9. 3. 2013, 10:23 avatar
Sinaja tu zatiaľ nie je, Style :-)
Súhlasí Sinaja


16.
označiť príspevok

Style muž
   9. 3. 2013, 10:23 avatar
Nevadí, ale vyzerá tak  


17.
označiť príspevok

Sóley žena
   9. 3. 2013, 10:35 avatar
Súhlasí Malá Zoe


18.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   9. 3. 2013, 10:42 avatar
Súhlasí Sóley


19.
označiť príspevok

Sóley žena
   9. 3. 2013, 10:48 avatar
Tu mam rada. Len rozmyslam ci okrem rapperov aj niekto iny "spieva" o peknych vztahov. Vsade je to len sama nestastna laska.


20.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   9. 3. 2013, 10:51 avatar
Tak ja neviem posúdiť, práveže rap nejako nepočúvam, ale nemám pocit, že sa spieva len o nešťastnej : ) A možno je to tým, že rapujú zväčša mladí ľudia ešte plní snov a ilúzií o láske ;-)


21.
označiť príspevok

Sóley žena
   9. 3. 2013, 10:56 avatar
Co ja viem. Skor mam poci, ze v tom maju celkom jasno. Ze dobry vztah nikomu nepadne z neba a obrusit sa tak, aby jeden k druhemu pasoval stoji vela namahy.


22.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   9. 3. 2013, 10:59 avatar
Aj to je pravda, mňa tiež občas mladí ľudia ( myslím 15-17 roční) skutočne prekvapia ...Pod tým ich sebavedomým nánosom je skutočne často hĺbka a citlivosť , len treba chcieť to v nich hľadať.


24.
označiť príspevok

Sóley žena
   9. 3. 2013, 11:03 avatar
Ja s takymi mladymi do kontaktu neprichadzam, tak neviem posudit. :-o


23.
označiť príspevok

trin i ty muž
   9. 3. 2013, 11:00 avatar
Súhlasí Malá Zoe


25.
označiť príspevok

Sóley žena
   9. 3. 2013, 11:06 avatar
Hm hm hm...co ja viem. Stale to nie je ono.


26.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   9. 3. 2013, 11:12 avatar
Súhlasí Sóley


27.
označiť príspevok

Sóley žena
   9. 3. 2013, 11:19 avatar
Ta moze byt. A na toto som si spomenula este:
http://www.youtube.com/watch?v=GWpl-RwmznY Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Malá Zoe


29.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   9. 3. 2013, 11:26 avatar
To nepoznám :-)))


33.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   9. 3. 2013, 11:39 avatar
A ešte jednu o šťastnej láske pre Soley, moja "hymna" ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=O3S3xm3rWn0 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Sóley


34.
označiť príspevok

Sóley žena
   9. 3. 2013, 11:42 avatar
To som pocuvala minuly vikend.


36.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   9. 3. 2013, 11:46 avatar
A jedna z najerotickejších piesní pre mňa osobne ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=niO32rqS3dk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


A už idem aj niečo robiť, pekný den! :-)


28.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   9. 3. 2013, 11:21 avatar
Súhlasí Malá Zoe


30.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   9. 3. 2013, 11:28 avatar
Tá stredná je dokonalá : )
Súhlasí Sinaja


31.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   9. 3. 2013, 11:33 avatar
tieto starucke skladby pocuvam uz dlho, maju dusu, ked si s nimi spievam, mam zimomriavky po celom tele a nemozem sa prestat kymacat zo strany na stranu :D
Kvalitu a hlbku (aspon pre seba) spoznas v tom, co mozes aplikovat opakovane a do nekonecna


32.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   9. 3. 2013, 11:37 avatar
vlatne podobne, ako s tym partnerom.. je ti na nic stale novy a na chvilu :D
Súhlasí Malá Zoe


35.
označiť príspevok

Malá Zoe žena
   9. 3. 2013, 11:44 avatar
Aj v niektorých novších sa to dá nájsť, ale uznávam, nadčasovosť hudby je v tom, že stále platí a stále sa nás nejakým spôsobom dotýka, a to skôr platí pre staršiu hudbu, kedy sa akoby tvorila s väčším nasadením a hĺbkou, ale ...nemusí to byť pravidlom, ak sa človek vyhne komerčným skladbám pre "davy", nájde si aj s súčastnosti to "svoje" : )
Súhlasí Boris_I.


37.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   9. 3. 2013, 11:57 avatar
Súhlasí Malá Zoe


65.
označiť príspevok

Pegas muž
   11. 3. 2013, 21:45 avatar
Ešte niečo dodám... Byť vo vzťahu znamená byť v prvom rade v harmonickom vzťahu k sebe samému, aby sme sa otvorili vo vzťahu k iným...
Súhlasí Malá Zoe, repress, servis


66.
označiť príspevok

repress žena
   11. 3. 2013, 21:49 avatar
..presne toto mi tam chýbalo........
Súhlasí Pegas


67.
označiť príspevok

Pegas muž
   12. 3. 2013, 19:35 avatar
Pre teba všetko  


68.
označiť príspevok

repress žena
   12. 3. 2013, 19:36 avatar
...nezaspím   ....
Súhlasí Pegas


70.
označiť príspevok

dobrý holub 1 muž
   3. 9. 2013, 12:20 avatar
Je to síce už po funuse, ale ten úvodný článok je iba vytyčovanie nejakého ideálneho stavu, ktorý v reálnom živote neexistuje a ani nebude. Chápem že niektorí ľudia sa nechcú zmieriť s tým, že láska nie je večná . Čo tak radšej brať život taký aký v skutočnosti je ? Nebude tolko zbytočných sklamaní a sebatrýznenie že sme v niečom sklamali. Čo tak začať si vážiť každý deň čo s niekým pekne prežijeme ? Prečo je tak ťažké brať realitu do úvahy a pripraviť sa radšej na ňu ako na vysnené idealizovanie ?


72.
označiť príspevok

Al_ice
   3. 9. 2013, 12:33 avatar
70. holubok,papier znesie vsetko;-)
mne najviac zaujalo,ze autor temy apeloval na Freuda a zvlastne,samotny Sigmund ked splodil dceru
zacal zit v absolutnom celibate,jedinym potesenim mu bol iba koks a pribehy jeho pacientov,vacsinou neukojenych  
Súhlasí trinity666


124.
označiť príspevok

Pegas muž
   10. 9. 2013, 18:27 avatar
72.Alicka už sa toľko netráp pre autora. Možno aj ty raz niečo napíšeš, čo skutočne zaujme ľudí. Veď nádej umiera posledná tak nezúfaj... ;-)
Súhlasí repr€ss


125.
označiť príspevok

Iesus_z_Nazaretu
   10. 9. 2013, 18:42 avatar
Strč prst skrz krk(alebo si ho strč do ritzi a olíž) a že vraj kto to stále vyrýva...okrem toho že si bol najrýchlejšou spermiou je z teba ozaj *vno


126.
označiť príspevok

limpopo muž
   10. 9. 2013, 18:48 avatar
ty brďo, ty si hustýýý  
Súhlasí Pegas, repr€ss


127.
označiť príspevok

Pegas muž
   10. 9. 2013, 19:30 avatar
125.To si nemusel takto na Alicku ihneď skočiť. Ona sa polepší ;-)
Súhlasí repr€ss


128.
označiť príspevok

wooooooow muž
   10. 9. 2013, 19:41 avatar
127. wooooow, ako si ma rychlo odhalil.
Súhlasí Pegas


129.
označiť príspevok

Iesus_z_Nazaretu
   10. 9. 2013, 19:58 avatar
asi je to tým že má vždy k dispozícii gule....(z ktorých veští?)


130.
označiť príspevok

Pegas muž
   11. 9. 2013, 20:17 avatar
Iba analýza textu na základe vopred stanovených kategórií a ukazovateľov (jednotiek analýzy) s cieľom získať relevantnú informáciu o vopred určenom probléme. Výsledkom obsahovej analýzy je odpoveď, ako text odpovedá na otázky, ktoré si stanovil ten, kto robí analýzu. ;-)


73.
označiť príspevok

anaJ*
   3. 9. 2013, 12:36 avatar
Lebo pekne prežitý deň je síce fasa vec, ale po 364. takých dňoch máš nálepku kurva/kurevník roka a Vianoce tráviš aj tak sám. Ale nie, teraz vážne. Mne sa nechce na láske drieť ako mulica. Buď príde alebo nepríde. A ak príde, tak Boh s ňou, budem ju opatrovať ako seba samú. Ak nepríde, tak nech si trčí tam kde je a nech banuje. Jej vôľa i zármutok.

Sorry, neviem dať túto tému bez svojho príslovečného sarkazmu     A na hlbšie filozofické úvahy už nemám čas    
Pustím radšej jednu vtipno láskovú  
http://www.youtube.com/watch?v=_OPl1k96clg Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí trinity666


74.
označiť príspevok

Nadja žena
   3. 9. 2013, 12:47 avatar
ZA TROCHU LÁSKY . . .
Jaroslav Vrchlický

Za trochu lásky šel bych světa kraj,
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,
šel v ledu - ale v duši věčný máj,
šel vichřicí - však slyšel zpívat kosy,
šel pouští - a měl v srdci perly rosy.
Za trochu lásky šel bych světa kraj
jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.
Súhlasí Al_ice


75.
označiť príspevok

Al_ice
   3. 9. 2013, 12:49 avatar
74. mozno to napisal Bozene Nemcovej 
Súhlasí Nadja


80.
označiť príspevok

Nadja žena
   3. 9. 2013, 13:07 avatar
Mám rada Vrchlického pre jeho zrozumiteľnosť, málokto vie, že aj film Noc na Karlštejne bol spracovaný podľa jeho diela ))


77.
označiť príspevok

dobrý holub 1 muž
   3. 9. 2013, 12:56 avatar
To ale nič nerieši ohľadne dlžky lásky, ja si to vysvetľujem tak, že ak jedna láska zmizne, tak by išiel za druhou aj na kraj sveta, lebo bezosporu, byť milovaný je príjemné....... 


79.
označiť príspevok

anaJ*
   3. 9. 2013, 13:06 avatar
Byť milovaný   ... 50:50 ... sorry, mne to príde také o ničom, sebecké. Svet a život potrebuje rovnováhu, milovať a byť milovaný mi príde oveľa zmysluplnejšie   Poznám tie stavy, keď ma niekto miluje a ja ho nemôžem ani len vystáť. Ver, že je to úplne ale úplne na prd.


81.
označiť príspevok

dobrý holub 1 muž
   3. 9. 2013, 13:07 avatar
To som prepokladal že každý chce 50 na 50, ja tiež, nie som sebec..... 


82.
označiť príspevok

anaJ*
   3. 9. 2013, 13:12 avatar
Heeeeeeeeeeej?   Si ťa asi začnem viacej všímať    


84.
označiť príspevok

dobrý holub 1 muž
   3. 9. 2013, 13:15 avatar
Začínam mať trému......... 


83.
označiť príspevok

Nadja žena
   3. 9. 2013, 13:15 avatar
A musíme dĺžku riešiť?
V čom spočíva škodlivosť viacerých kratších lások v živote?
V čom vidíš výhodu dlhotrvajúceho vzťahu?


85.
označiť príspevok

dobrý holub 1 muž
   3. 9. 2013, 13:16 avatar
Jedno aj druhé je fasa........ 
Súhlasí Nadja


86.
označiť príspevok

Nadja žena
   3. 9. 2013, 13:20 avatar
Tak vidíš.
A nie len byť milovaný je krásne, ešte krajšie je milovať...
Človek, keď nemá nikoho rád, je ako vyschnutý strom
Súhlasí dobrý holub 1


88.
označiť príspevok

anaJ*
   3. 9. 2013, 13:21 avatar
V nánosoch na duši  


90.
označiť príspevok

Nadja žena
   3. 9. 2013, 13:28 avatar
Viem, čo myslíš.
Tie nánosy sa tvoria ale iba pri nedostatku lásky ))


91.
označiť príspevok

anaJ*
   3. 9. 2013, 13:32 avatar
V nedostatku, či nadbytku, prašť ako uhoď. Každou fackou od života vníma človek veci inak. Racionálnejšie.  
Súhlasí trinity666, servis


92.
označiť príspevok

Nadja žena
   3. 9. 2013, 13:38 avatar
Nie racionálnejšie, ale otupenejšie. A to je rozdiel.


94.
označiť príspevok

anaJ*
   3. 9. 2013, 13:43 avatar
Trvám na slove racionálnejšie. Čím viacej skúseností, tým menej srdca a viac rozumu. S otupenosťou to nemá nič spoločné. Otupenosť - apatia je úplne o niečom inom.
Súhlasí trinity666


76.
označiť príspevok

dobrý holub 1 muž
   3. 9. 2013, 12:54 avatar
Ten deň to bola básnická alegória.....  Bol to protiklad večnosti.......Ja už dávno navrhujem, že manželstvá by sa mali uzavierať na dobu určitú napr. 10 rokov a potom sa môžu dobrovolne rozhodnúť či to predlžia alebo nie......   Vianoce som mal kedysi rád, teraz mi to skôr pripadá ako zhon niekoldňový pre 30 minút slávnostnej chvílky......


118.
označiť príspevok

trinity666
   4. 9. 2013, 22:10 avatar
73.

cely cas rozmyslam nad touto odpovedou a nakoniec musim dat suhlas


71.
označiť príspevok

dobrý holub 1 muž
   3. 9. 2013, 12:30 avatar
Čo sa týka tých mladých, ano predsa zbierajú svoje vlastné skúsenosti, kto z nás fungoval tak že čo mu povedali rodičia alebo učitelia v škole bral hneď ako nepriestrelnú informáciu a nemal túžbu si niečo overiť aj sám ? Kto sa pohyboval životom tak , že sem tam nedostal od neho facku či kopanec ? Dnešný mladí sú priam bombardovaní prebytkom informácií a aj starší, skúsenejší má problém sa v tom vyznať, takže neostáva iba všeličo skúsiť na vlastnej koži.Ako sa vyvinie aj ten zo začiatku najsamlepší vzťah, to nikto dopredu nevie a preto neverím na nejaký dobrý výber partnera, je to vždy lotéria a tam sem tam aj niekto vyhrá ale pomerne veľa hráčov prehrá........Samozrejme že vzťah treba ja budovať ale niekedy nie je na čom......a chce to samozrejme úsilie oboch strán, čo pri našom individuálnom ladení nie je vôbec jednoduché.
Súhlasí Pegas, servis


87.
označiť príspevok

Pegas muž
   3. 9. 2013, 13:20 avatar
Vždy je racionálnejšie učiť sa na chybách iných ako na vlastných.Výber partnera je lotéria ale "vylučovacou metódou" môžeš minimalizovať svoje sklamanie... ;-)


131.
označiť príspevok

servis žena
   8. 10. 2013, 19:54 avatar
71. tak toto čo si napísal je zo života. Takto by to malo byť...normálne, zdravé, bez extrémov. Žiaľ často sú vzťahy odstredené a dopady individualít oveľa tvrdšie než očakávali.


89.
označiť príspevok

dobrý holub 1 muž
   3. 9. 2013, 13:22 avatar
Ibaže vzťahy sú skôr o emóciách ako racionalite.......iste , nejak sa môže minimalizovať čosi, ale zrejme veľmi málo a tam kde to vyšlo je to skôr vecou náhody ako minimalizovania.......


93.
označiť príspevok

Pegas muž
   3. 9. 2013, 13:42 avatar
Pozeráš na to veľmi zjednodušene. Nie je to tak a neskôr vysvetlím.


96.
označiť príspevok

Borja muž
   4. 9. 2013, 08:34 avatar
Pri výbere partnera je dobré poznať základné piliere každého dobrého vzťahu. Úspešné páry v štatistikách uvádzajú, že spolu fungujú dlhé roky na základe dôvery, tolerancie, vášne a komunikácie. Ak pri výbere partner nespĺňa požadované atribúty je pravdepodobné, že neskôr môže nastať škrípanie vo vzťahu a následne príde k rozchodu. Pokiaľ si napríklad ty rodinne založený a ona viac dobrodružná, treba sa dohodnúť na vzájomnej tolerancii. Dôležité spoločné plánovanie od počiatku vzťahu. Pokiaľ partneri ťahajú čihi a druhý hota tak to samozrejme nebude nikdy fungovať...V tom je to rácio pri výbere a minimalizovanie neskoršieho sklamania...
Súhlasí trinity666


97.
označiť príspevok

Al_ice
   4. 9. 2013, 09:16 avatar
96. to su ake tie zakladne piliere kazdeho dobreho vztahu?keby ich ludia poznali,tak
je jeden vztah idealnejsi ako druhy.
do vztahu sa nevstupuje s kalkulaciou,ten jednoducho vznikne,lebo sa dvaja ludia do seba
zalubia,nezistne,bez "pozadovanych atributov".vacsinou tie slabsie vlastnosti toho druheho
su bud nepovsimnute,alebo ich ten druhy nechce vidiet.taka je laska,tam sa nekalkuluje.
od pociatku sa planovat neda,lebo maloktory clovek na svete ma/mal jeden vztah.
keby to bolo take jednoduche,tak by sa ulohou vyberu mohli podujat rodicia,ako to bolo kedysi.
vybrali by pre svojho syna/dceru zivotneho partnera,spocitali by majetky,ved kedysi to tak celkom
dobre fungvalo,ani rozchody neboli take caste
partneri su vzdy rozdielni,uz iba tym, ze jeden lubi viac ako druhy,nikdy to nie je 50:50 a tolerantnych
je tak akurat na papieri.kolko vztahov,tolko rozdielov,laska nie je tovar;
a najdolezitejsie je,aby sa do inych vztahov nemontovali druhi,lebo robia to vacsinou taki,ktori su sami vo vztahu,alebo
manzelstve najviac nespokojni a nestastni.
Súhlasí dobrý holub 1


98.
označiť príspevok

Borja muž
   4. 9. 2013, 09:29 avatar
Aké "zakladne piliere kazdeho dobreho vztahu?" sú napísané v druhej vete.


99.
označiť príspevok

Al_ice
   4. 9. 2013, 09:32 avatar
98. ved na tych som sa celkom dobre pobavila "Borja" 
potom ako je to mozne, ze dvaja inteligentni,rozhladeni a max.tolerantni ludia sa po case odcudzia?
nic sa neda zaradit,planovat,predpisovat,lebo na tomto svete nic nie je navzdy;


100.
označiť príspevok

anaJ*
   4. 9. 2013, 09:41 avatar
Nie?   Som sa hlboko sklamala a idem si doštrikovať štránok.
Si mi zničila celé detstvo i priľahlú mladosť   Idem si poplakať  


101.
označiť príspevok

Al_ice
   4. 9. 2013, 09:46 avatar
100.niekedy je aj navzdy,iba treba tuhsie snivat 
 
Súhlasí trinity666


102.
označiť príspevok

Borja muž
   4. 9. 2013, 09:53 avatar
To sa vyjadrili tí úspešní. Tí druhí môžu mať iný názor. Zle čítaš aj si to zle vysvetľuješ. Vybrala si iba tolerantnosť ale možno stratili tebou prezentovaní vzájomnú dôveru alebo prestali komunikovať. Meritom veci je výber a minimalizovanie zlého výberu nikto tu nedáva 100% recept.
Súhlasí trinity666


103.
označiť príspevok

Al_ice
   4. 9. 2013, 10:37 avatar
102. ktori preboha?ani v nejakej komune,kde su ludia prakticky 24 hodin denne nemozes
odhadnut nejaky vztah,leda by si hodil dalsiu temu a tam by si sa opisal ako uspesny,o com
nepochybujem,ze si toho schopny 
ani dvaja 90 rocni,co spolu prezili skoro cely zivot nemusia byt uspesni,lebo nik,iba oni dvaja
vedia,ci boli stastni,spokojni,ci sa naozaj lubili,ci spolu cele tie roky komunikovali,ci spolu nezili iba preto,lebo
to tak ma byt....


107.
označiť príspevok

Borja muž
   4. 9. 2013, 13:17 avatar
Je ťažko tebe niečo vysvetľovať keď máš problém alebo zámerne nechceš porozumieť textu a jedinou tvojou záľubou je deštrukcia diskusie a tém iných. Dohovorené howgh!  


108.
označiť príspevok

Al_ice
   4. 9. 2013, 13:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.109.
označiť príspevok

anaJ*
   4. 9. 2013, 13:22 avatar
Súdružka All, idem dať tému alkohol, už mi tie vzťahy a Boh lezie hore krkom. Čo povieš, nájdu sa tu abstinenti?


111.
označiť príspevok

Al_ice
   4. 9. 2013, 13:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.114.
označiť príspevok

anaJ*
   4. 9. 2013, 13:39 avatar
To sa mám akože porúčať? No hádam ma tu nenecháš v štichu?
Súdružka, si uvedom, že mi tým zničíš v podstate celý život naprieč starším dorasteneckým vekom? Toto si chceš zobrať na svedomie a zodpovednosť?  


115.
označiť príspevok

trinity666
   4. 9. 2013, 13:40 avatar
111.

si ma zasa rozosmiala


110.
označiť príspevok

Borja muž
   4. 9. 2013, 13:35 avatar
Na dne srdca každej zimy leží tušenie jari a za závojom noci sa skrýva úsmev ranných zôr.  


112.
označiť príspevok

Al_ice
   4. 9. 2013, 13:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.113.
označiť príspevok

trinity666
   4. 9. 2013, 13:39 avatar
alice, mne sa viac lubi toto:

Nepodcenuj sa tym, ze sa budes porovnavat s ostatnymi, su to prave odlisnosti, co nas robia jedinecnymi a krasnymi...
Súhlasí Borja, Al_ice


117.
označiť príspevok

Al_ice
   4. 9. 2013, 13:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.104.
označiť príspevok

anaJ*
   4. 9. 2013, 10:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.105.
označiť príspevok

Al_ice
   4. 9. 2013, 10:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.106.
označiť príspevok

anaJ*
   4. 9. 2013, 10:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.116.
označiť príspevok

dobrý holub 1 muž
   4. 9. 2013, 13:45 avatar
50 % rozvodovosť a dovolím si tvrdiť, že najmenej polovica s tých nerozvedených je spolu iba preto že sa boja rozvodu a podobne......čo ešte potrebujete aký dôkaz na to že vzťahy sú skôr vecou náhody ako výberu.......Všetci sa berú z čistej lásky a sú presvedčený že to je jedine tá pravá, no a potom sa o 10 rokov rozvedú......to sú fakty a dovolím si tvrdiť, že nikto za to nemôže, jednoducho sme taký.....


119.
označiť príspevok

Pegas muž
   5. 9. 2013, 08:43 avatar
Neboli sme vždy takí ale sme sa nimi stali.
Rozvodovosť je dôsledkom zmien spoločenských noriem. Rozvod ako aj nevera nie sú v súčasnosti odsudzované a sú niečím bežným. Tým sa stávajú scestne normou. Teraz sú očakávania partnerov v manželstve oveľa vyššie ako v minulosti a nie vždy sú však realistické... V minulosti bolo poslaním manželstva plodenie a podpora detí teraz je to naplnenie potrieb lásky, osobného blaha, pôžitku manželov... Súčasný štýl človeka spôsob výchovy detí vedie k tomu, že väčšina ľudí nedokáže odložiť uspokojenie pre krátkodobý cieľ, čím si zmaria dlhodobú spokojnosť.


120.
označiť príspevok

Fialka3 žena
   5. 9. 2013, 08:50 avatar
119. nemyslím si, že by rozvod bol niečim bežným, zasiahne obidve strany viac ako si myslíš, lenže niekedy je to jediné riešenie


122.
označiť príspevok

Pegas muž
   5. 9. 2013, 09:41 avatar
120.Bežným ako bežným. Bežným, že sa nad tým už nikto nepozastaví ani nepohoršuje. Samozrejme rozvod je často jediné riešenie a je to v poriadku. V minulosti to bolo iba krajné riešenie. Teraz sa často berie manželstvo v duchu pokus-omyl a to opakovane...


121.
označiť príspevok

Nadja žena
   5. 9. 2013, 09:26 avatar
No, naším dlhodobým cieľom je uspokojovanie krátkodobých cieľov  


123.
označiť príspevok

Pegas muž
   5. 9. 2013, 09:42 avatar
Hold taká je doba. ;-)
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 01:05,  Kto sú konkrétne admini Zomri? Daniel Podhradský – chalan urobil v minulosti veľmi...
dnes, 01:03,  Aj toto dokazu peniaze urobit clovekom slepo opakuje nezmysli co mu na stabe daju do ruky dokaze...
dnes, 00:45,  6. valovič je administrátor prečo ludom hrabe , nie zomri . šmíruj dalej ty IQ mrazenej makrely
dnes, 00:44,  zaujimavé, ak sa jedná o zverejnenie identity inych admínov tak je to v poriadku . :)
dnes, 00:43,  Hrdina s vrecom na hlave. Peter Valovič, ex-redaktor RTVS z Globsecu...
dnes, 00:41,  Za konšpiračnou stránkou je lekár z Považskej Bystrice. Kritizuje každého okrem Kotlebu...
dnes, 00:35,  Mne stačí len jej ksicht a mám dosť. Tvári sa jak keby zjedla fľašu skazených uhoriek. *21
dnes, 00:32,  Liberálny humor je vykastrovaný humor, nemá gule, chápeš? *21
dnes, 00:32,  9. akurát ze ten zvyk je z biblie. uz ked sa hraješ na krestana by si to mal vediet
dnes, 00:30,  Veď hádzanie kameňov je muslimský zvyk, tak kde je problém. *21
dnes, 00:29,  Voliči na truc budú voliť stranu s nulovým koaličným potencialom ??? Oni vlastne...
dnes, 00:24,  sa však napokon podarí Mongolovi, pre ktorého už nebol problém mať mohutného oponenta pod...
dnes, 00:18,  Pamätáte sa, keď sa v minulosti hovorilo "s hocikým, len nie s Mečiarom". Potom...
dnes, 00:17,  trolli vyplakávaju a śmejdia . zomri robí good job :)
dnes, 00:15,  za chvílu zatrepe kopytami a bude sväty pokoj. :)
dnes, 00:12,  16. však čo by nepozeral ked on je administrátor prečo ludom hrabe , nie zomri *39 vy dvaja...
dnes, 00:06,  1. "kulturblog" si ako vzdy da otazku a sam si na nu odpoveda. stale rovnaky dualny...
dnes, 00:03,  Tomu, čo oni robia, sa teraz hovorí humor. Bohužiaľ. Normálny humor už vymiera, pretože sa...
dnes, 00:01,  PartOFgod a vieš prečo to tak je ???...
dnes, 00:00,  Vidíš aspoň ho máme . Ty ho nemáš A preto si to dotiahol až sem PartOFgod...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Vstúpiť do manželstva neznamená vzdať sa slobody, ale vymeniť osobnú slobodu za spoločnú.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(323 889 bytes in 0,410 seconds)