hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Čo znamená - znovuzrodenie z Boha?

príspevkov
24
zobrazení
2
tému vytvoril(a) 4.6.2021 05:53 RealitaABC
posledná zmena 4.6.2021 19:02
1
04.06.2021, 05:53
Prečo sa zanedbáva doktrína o znovuzrodení z Boha?

Aby človek mohol žiť novým duchovným životom, plným radosti a pokoja, tak tomu musí predsa predchádzať nové narodenie z Ducha – Svätého Ducha – z Boha. Nový život v Kristu svedčí o novom narodení a práve od znovuzrodenia sa odvíja všetko ostatné.

Ako sa rodí naše nové vedomie života v Kristu a čo tomu predchádza?

Ako iste vieme, tak telesnému narodeniu človeka predchádza splodenie.
To znamená, že splodenie a narodenie predchádza všetkému následnému a predurčuje veľa vecí. Z vlastnej vôle si nevyberáme ani Otca, ani matku a nevyberáme si ani miesto, kde sa narodíme. Deje sa to mimo nás! Ak sa narodíme, tak neodmietame svoje narodenie a každé dieťa sa raduje, že prišlo na tento svet a miluje svojich rodičov.

Ak to premietnem do duchovnej roviny, tak je to podobné. Duchovnému životu – teda počiatku nadobúdania nového vedomia života v Kristu, taktiež predchádza splodnenie a nové narodenie z Ducha – z Boha. Keďže je to duchovná rovina, tak si musíme uvedomiť, že aj oplodnenie a narodenie je v tejto rovine.
Vieme, čo je potrebné na splodenie, aby sa teda narodil telesný človek. No čo je potrebné, aby sa narodil duchovný človek?
Písmo jasne hovorí: Ján 1:13 ktorí nie z krví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení.

1Pet 1:23 znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na veky.

Aha, takže znova splodení. Takže čo sa splodilo a narodilo z tela je telo – telesný človek. No čo bolo splodené zo semena ducha – Slova Božieho a teda narodilo sa z Ducha je duchovný človek. Ako vidíme, tak v duchovnej rovine je splodenie práve skrz semeno Ducha, ktoré je živým Slovom Boha, je neporušiteľné a zostávajúce na veky. Takto sa narodí v srdci človeka nové vedomie života a to zo Svätého Ducha.

Slovo Božie nesie v sebe pravdivú informáciu od Boha – evanjelium Ježiša Krista v ktorom je život. Práve to, je to neporušiteľné semeno Ducha Božieho, ktoré v srdci spôsobí narodenie nového večného vedomia života a to z Ducha Svätého. Boh sa stotožňuje vo svojom Slove Pravdy, ktoré ako povedal je Duch a je život.

Otec oživuje srdce človeka a jeho Slovom, ktoré je semenom Ducha Božieho sú splodené jeho deti a teda rodia sa z Boha. To sa deje v srdci človeka, teda v jeho duchovnej schránke z ktorej pochádza vedomie života. Písmo to prirovnáva k nádobe. Teda takto sa v srdci rodí nové a večné vedomie života v Kristu Ježišovi. Práve to nové narodenie zo semena Ducha Božieho – Slova, ktoré prijalo oživené srdce vierou, má rozhodujúci vplyv na to, aby práve tým Slovom Božej lásky v jeho milosti, bolo srdce vyučované a teda zdokonaľované na chválu a slávu Boha.

Láska Božia v jeho milosti predkladá oživenému a znovuzrodenému srdcu dobrotu a nádheru Boha a všetko zahrňujúcu opateru, aby sa radovalo a malo pokoj s vedomím, že je dieťa Božie splodené svojím Otcom na nebesiach a to do večnosti s ním. Bez tejto istoty svojho postavenia, ako dieťaťa Božieho a teda bez zasľúbenia Božieho, niet v srdci človeka pokoja ani radosti. Nové narodenie z Boha sa stane raz a navždy. Nedá sa dookola strácať a znovu získavať , ako to učia falošní učitelia.

Znovuzrodené srdce už vníma túto dobrotu Boha a bohatstvo jeho milostí. Telesné radosti, pôžitky, výhody, úspech, sláva a bohatstvo sveta strácajú svojú príťažlivosť a javia sa už v pravom svetle, ako dočasné a márne, na rozdiel od večných hodnôt, majúcich svoj pôvod v Bohu.

Z toho všetkého vychádza, že počiatok duchovného života je splodenie Slovom Božím a teda narodenie z Ducha – z Boha. Skutky viery a ovocie Ducha sú potom toho dôsledkom a nie naopak. Prečo teda sa táto doktrína často pri kázaní zanedbáva? Dôvod je zrejmý. Splodenie Bohom a teda nové narodenie, nie je totiž aktom našej vôle, ale Božej vôle. Kazatelia, ktorí zbožčili ľudskú vôľu neradi kážu o novom narodení, keďže ľudská vôľa, ako niečo rozhodujúce pri účinnosti spásy a teda zásluhy človeka na našej spáse sú pri znovuzrodení z Boha vylúčené. Niektoré cirkvi nové narodenie z Boha spojili so správnym krstom vodou, ako keby som si povedal - no tak dnes sa idem pokrstiť vodou a narodím sa znova. Je to zjavný nezmysel. Krstom vodou len potvrdzujeme to, čo sa predtým stalo v srdci. Ak sa to nestalo, tak samotný krst vodou ani žiadne prehlásenie nespôsobí nové narodenie.

Splodenie a nové narodenie z Boha predchádza ospravedlneniu z viery. Po Znovuzrodení následuje ospravedlnenie z viery a po ospravedlnení následuje posvätenie – nový život, svätosť, dary Ducha, ovocie Ducha. Práve to svedčí, že sa stala zásadná premena v srdci človeka a práve to čo je príčinou toho – teda nové narodenie z Boha je spasiteľné a teda rozhodujúce.

Aké je poradie pri ospravedlnení? V poradí účinku spasenia je to práve znovuzrodenie, ktoré so sebou prináša spasiteľnú vieru a následne skutky viery a ovocie Ducha.
👍: stefan 5
none
3

1. RealitaABC 04.06.2021, 05:53

Prečo sa zanedbáva doktrína o znovuzrodení z Boha?

Aby človek mohol žiť novým duchovným životom, plným radosti a pokoja, tak tomu musí predsa predchádzať nové narodenie z Ducha – Svätého Ducha – z Boha. Nový život v Kristu svedčí o novom narodení a práve od znovuzrodenia sa odvíja všetko ostatné.

Ako sa rodí naše nové vedomie života v Kristu a čo tomu predchádza?

Ako iste vieme, tak telesnému narodeniu človeka predchádza splodenie.
To znamená, že splodenie a narode...

04.06.2021, 07:02
same sektarske bludy....
none
4

1. RealitaABC 04.06.2021, 05:53

Prečo sa zanedbáva doktrína o znovuzrodení z Boha?

Aby človek mohol žiť novým duchovným životom, plným radosti a pokoja, tak tomu musí predsa predchádzať nové narodenie z Ducha – Svätého Ducha – z Boha. Nový život v Kristu svedčí o novom narodení a práve od znovuzrodenia sa odvíja všetko ostatné.

Ako sa rodí naše nové vedomie života v Kristu a čo tomu predchádza?

Ako iste vieme, tak telesnému narodeniu človeka predchádza splodenie.
To znamená, že splodenie a narode...

04.06.2021, 07:14
Zabudol si však na to, že pri fyzickom narodení tela človek získava aj zmysly, ktoré mu umožňujú vnímať svet okolo seba a orientovať sa v ňom.
Práve tak znovuzrodenie by malo dať človeku nové zmysly, ktoré mu umožnia vnímať okolitý duchovný svet v ktorom žije a orientovať sa v ňom - vnímať anjelov, vnímať rôzne iné bytosti, ktoré nemajú telo vo svete fyzickom, ale iba v duchovnom, vnímať tiež duchovné zložky bytostí, ktoré majú aj fyzické telá - to všetko patrí k novému vedomiu, ktoré by malo prísť so znovuzrodením.
none
5

4. -era- 04.06.2021, 07:14

Zabudol si však na to, že pri fyzickom narodení tela človek získava aj zmysly, ktoré mu umožňujú vnímať svet okolo seba a orientovať sa v ňom.
Práve tak znovuzrodenie by malo dať človeku nové zmysly, ktoré mu umožnia vnímať okolitý duchovný svet v ktorom žije a orientovať sa v ňom - vnímať anjelov, vnímať rôzne iné bytosti, ktoré nemajú telo vo svete fyzickom, ale iba v duchovnom, vnímať tiež duchovné zložky bytostí, ktoré majú aj fyzické telá - to všetko patrí k novému vedomiu, ktoré by ma...

04.06.2021, 07:24
Eraaa, ty si už hore?
none
7

5. Lejla 04.06.2021, 07:24

Eraaa, ty si už hore?

04.06.2021, 07:30
Už veru som, kamarátka moja forumová 🙂
none
14

1. RealitaABC 04.06.2021, 05:53

Prečo sa zanedbáva doktrína o znovuzrodení z Boha?

Aby človek mohol žiť novým duchovným životom, plným radosti a pokoja, tak tomu musí predsa predchádzať nové narodenie z Ducha – Svätého Ducha – z Boha. Nový život v Kristu svedčí o novom narodení a práve od znovuzrodenia sa odvíja všetko ostatné.

Ako sa rodí naše nové vedomie života v Kristu a čo tomu predchádza?

Ako iste vieme, tak telesnému narodeniu človeka predchádza splodenie.
To znamená, že splodenie a narode...

04.06.2021, 07:52
clovek sa rodi hriesny !
preco by mali deti zomierat v dedicnom hriechu ????
none
15

1. RealitaABC 04.06.2021, 05:53

Prečo sa zanedbáva doktrína o znovuzrodení z Boha?

Aby človek mohol žiť novým duchovným životom, plným radosti a pokoja, tak tomu musí predsa predchádzať nové narodenie z Ducha – Svätého Ducha – z Boha. Nový život v Kristu svedčí o novom narodení a práve od znovuzrodenia sa odvíja všetko ostatné.

Ako sa rodí naše nové vedomie života v Kristu a čo tomu predchádza?

Ako iste vieme, tak telesnému narodeniu človeka predchádza splodenie.
To znamená, že splodenie a narode...

04.06.2021, 08:37
Realita... ja si myslím, že aj posvätenie sa deje z Božej vôle a nezavisle na nás koná Boh.
Je to Božia práca, akurát s tým rozdielom, že znovuzrodene srdce si to uvedomuje a nechce byť v hriechu, lebo bolo premenené
none
2
04.06.2021, 06:08
tak preco sa dal Kristus pokrstit vodou ?? nadobudol vieru ? alebo co ?
none
6
04.06.2021, 07:28
llliiitttiii

Prečítaj si to ešte raz.
none
8
04.06.2021, 07:37
Era

Odkiaľ to máš, že anjeli nemôžu mať telo. Majú duchovné telá. Aj my vstaneme do duchovných tiel a budeme podobní anjelom. To nebudú telá z mäsa a krvi - zmyselné, ale duchovné telá. Duchovne telo je taktiež telo a ni len duch.

1. list Korinťanom 15:44
seje sa duševné telo smyselné, vstane duchovné telo. (Ak) je duševné telo, je i duchovné telo

No ja tu píšem o novom narodení z Boha - zo Svätého Ducha. Iba takéto nové vedomie života v Kristu, po fyzickej smrti, Boh oblečie do osláveného tela - duchovneho tela. Takto idú všetci vykúpení s Panom pri jeho druhom príchode.
none
9

8. RealitaABC 04.06.2021, 07:37

Era

Odkiaľ to máš, že anjeli nemôžu mať telo. Majú duchovné telá. Aj my vstaneme do duchovných tiel a budeme podobní anjelom. To nebudú telá z mäsa a krvi - zmyselné, ale duchovné telá. Duchovne telo je taktiež telo a ni len duch.

1. list Korinťanom 15:44
seje sa duševné telo smyselné, vstane duchovné telo. (Ak) je duševné telo, je i duchovné telo

No ja tu píšem o novom narodení z Boha - zo Svätého Ducha. Iba takéto nové vedomie života v Kristu, po fyzickej sm...

04.06.2021, 07:42
Odkiaľ to máš, že si myslím, že anjeli nemajú duchovné telo?

Hovoríš o znovuzrodení do duchovného sveta - ale to nie je prázdny svet. Je plný bytostí. A človek by ich mal dokázať vnímať. Inak potom - kam by sa vlastne zrodil? Človek musí jasne vedieť: Teraz som inde, než som inak, keď som len vo fyzicko-zmyslovom svete.
none
10
04.06.2021, 07:42
Tu sa hovorí o telách a nie o znovuzrodení z Boha, ktoré sa deje teraz a to v čase milosti.

1Kor15 35 Ale niekto povie: Ako vstanú mŕtvi z mŕtvych? A v akom tele prijdú? 36 Blázon. To, čo ty seješ, nebude oživené, iba keď zomrie; 37 a čo seješ, neseješ tela, ktoré bude, ale holé zrno, už ako prijde, pšeničné alebo nejaké iné, 38 a Bôh mu dáva telo tak, ako to chcel, a jednému každému zo semien jemu vlastné telo. 39 Nie každé telo je to isté telo; ale iné je telo ľudí, a iné je telo hoviad; iné telo vtákov a iné rýb. 40 A sú nebeské telá, a sú zemské telá; ale inakšia je sláva nebeských tiel a inakšia zemských. 41 Iná je sláva slnca, iná sláva mesiaca a iná sláva hviezd, lebo hviezda od hviezdy je rozdielna v sláve. 42 Tak aj vzkriesenie mŕtvych. Seje sa v porušenosti, vstane v neporušiteľnosti; 43 seje sa v nečesti, vstane v sláve; seje sa v slabosti, vstane v moci; 44 seje sa duševné telo smyselné, vstane duchovné telo. (Ak) je duševné telo, je i duchovné telo. 45 Tak je aj napísané: Prvý človek, Adam, stal sa živou dušou, posledný Adam oživujúcim duchom. 46 Ale nie prv duchovné, ale duševné, potom duchovné. 47 Prvý človek zo zeme zemský, z hliny, druhý človek - Pán z neba. 48 Jaký bol ten zemský, takí aj všetci zemskí, a jaký ten nebeský, takí aj všetci nebeskí. 49 A jako sme niesli obraz zemského, tak ponesieme aj obraz nebeského. 50 Ale to hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie, ani porušenosť nezdedí neporušiteľnosti. 51 Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. 52 Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení. 53 Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť. 54 A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť, a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané: Smrť je pohltená vo víťazstvo.
none
11

10. RealitaABC 04.06.2021, 07:42

Tu sa hovorí o telách a nie o znovuzrodení z Boha, ktoré sa deje teraz a to v čase milosti.

1Kor15 35 Ale niekto povie: Ako vstanú mŕtvi z mŕtvych? A v akom tele prijdú? 36 Blázon. To, čo ty seješ, nebude oživené, iba keď zomrie; 37 a čo seješ, neseješ tela, ktoré bude, ale holé zrno, už ako prijde, pšeničné alebo nejaké iné, 38 a Bôh mu dáva telo tak, ako to chcel, a jednému každému zo semien jemu vlastné telo. 39 Nie každé telo je to isté telo; ale iné je telo ľudí, a iné je telo hov...

04.06.2021, 07:47
Obávam sa, že si to znovuzrodenie niekto predstavuje príliš ľahtikársky a svojvoľne.
none
12
04.06.2021, 07:47
Era

Aby človek mohol žiť duchovným životom, tak je logické, že tomu predchádza narodenie z Ducha. Ináč to nie je možné. Ježiš po edal jasne, že to, čo sa narodilo z tela je telo - telesný človek. No a to, čo sa narodilo c Ducha je duchovný človek, hoci zatiaľ prebýva v smrteľnom zmyselnom tele. Ale vie, že po telesnej smrti dostane oslávené duchovné telo, ktoré už nezomiera.
👍: ondrej61
none
13

12. RealitaABC 04.06.2021, 07:47

Era

Aby človek mohol žiť duchovným životom, tak je logické, že tomu predchádza narodenie z Ducha. Ináč to nie je možné. Ježiš po edal jasne, že to, čo sa narodilo z tela je telo - telesný človek. No a to, čo sa narodilo c Ducha je duchovný človek, hoci zatiaľ prebýva v smrteľnom zmyselnom tele. Ale vie, že po telesnej smrti dostane oslávené duchovné telo, ktoré už nezomiera.

04.06.2021, 07:49
Jo, všeobecné slová patria k fáze, kedy ešte máme iba hmlistý obraz celku bez jasných detailov.
none
16
04.06.2021, 10:02
zatiaľ u znovuzrodených som si nevšimol ten prerod k duchovnému životu....samozrejme okrem nenávisti voči RKC .....
none
17

16. llliiitttiii 04.06.2021, 10:02

zatiaľ u znovuzrodených som si nevšimol ten prerod k duchovnému životu....samozrejme okrem nenávisti voči RKC .....

04.06.2021, 12:15
Iti... čo znamená prerod k duchovnému životu?

Najprv ti napíšem, čo to neznamená.
RKC svätý - Ján Vianney vyčistil kostol, faru zariadil len najnutnejším nábytkom, spával na zemi, spánok si skracoval a vždy pred spaním sa BIČOVAL.

Tak si predstavuješ svätosť? Kúpiť si v SSV sošku, patričky a upliest bič? To je fetisizmus a sado mäso, ale nie pravé náboženstvo.

Svätosť je oddelenie sa od sveta a príklon k Bohu. Znovuzrodení sú pevne spojení s Bohom Duchom Svätým. Aj keď sú ešte v telách hriechu.
Ale už hrešiť nechcú, lebo majú nové srdce. Nie z kameňa, ale z mäsa.
👍: ondrej61
none
18

17. stefan 5 04.06.2021, 12:15

Iti... čo znamená prerod k duchovnému životu?

Najprv ti napíšem, čo to neznamená.
RKC svätý - Ján Vianney vyčistil kostol, faru zariadil len najnutnejším nábytkom, spával na zemi, spánok si skracoval a vždy pred spaním sa BIČOVAL.

Tak si predstavuješ svätosť? Kúpiť si v SSV sošku, patričky a upliest bič? To je fetisizmus a sado mäso, ale nie pravé náboženstvo.

Svätosť je oddelenie sa od sveta a príklon k Bohu. Znovuzrodení sú pevne spojení s Bohom Duchom Svätým. Aj...

04.06.2021, 13:04
a zasa si si kopol do rkc.....asi to je zaklad k znovuzrodeniu....s ondrejom vam to ide
none
19

18. llliiitttiii 04.06.2021, 13:04

a zasa si si kopol do rkc.....asi to je zaklad k znovuzrodeniu....s ondrejom vam to ide

04.06.2021, 13:16
Písanie pravdy nie je kopanie. Poukazovanie na zlo, vymetanie zla je dobro.
Aj v matematike platí Negacia negatívneho je pozitívum.
A nemáš pravdu. Základ k znovuzrodeniu je uveriť v Boha, jeho jedinú a dostatočnú obetu, ktorú vykonal za hriešnikov a tým ich vykúpil.
Je to zdarma, je to Boží dar a nie je to z človeka, aby sa nikto nechvalil.
Kto pre svoju záchranu niečo chce robiť, nie je kresťanom a z milosti Božej
👍: ondrej61
none
20

19. stefan 5 04.06.2021, 13:16

Písanie pravdy nie je kopanie. Poukazovanie na zlo, vymetanie zla je dobro.
Aj v matematike platí Negacia negatívneho je pozitívum.
A nemáš pravdu. Základ k znovuzrodeniu je uveriť v Boha, jeho jedinú a dostatočnú obetu, ktorú vykonal za hriešnikov a tým ich vykúpil.
Je to zdarma, je to Boží dar a nie je to z človeka, aby sa nikto nechvalil.
Kto pre svoju záchranu niečo chce robiť, nie je kresťanom a z milosti Božej

04.06.2021, 13:23
ale kto si ty , že chceš súdiť ????
none
21

20. llliiitttiii 04.06.2021, 13:23

ale kto si ty , že chceš súdiť ????

04.06.2021, 13:35
Súdim spravodlivy súd, presne ako prikázal Pán Ježiš. To len pokrytci sa skrývajú za prekrutene veci z Písma.

Jn 7:24: "Nesúďte podľa zdania, ale súďte spravodlivo.""
none
22

21. stefan 5 04.06.2021, 13:35

Súdim spravodlivy súd, presne ako prikázal Pán Ježiš. To len pokrytci sa skrývajú za prekrutene veci z Písma.

Jn 7:24: "Nesúďte podľa zdania, ale súďte spravodlivo.""

04.06.2021, 13:48
pismo hovori, že sa nemam s bludarom rozpravat.....
none
23

22. llliiitttiii 04.06.2021, 13:48

pismo hovori, že sa nemam s bludarom rozpravat.....

04.06.2021, 17:31
Vtip je v tom, že bludarom si ty.....nejdeš podľa písma....a tvojim bohom je RKC
none

najnovšie príspevky :

rozumel
Yanko [zobraz vlákno] pred 4 hodinami
prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 17.4.2024 8:30 ) veľkosť : 160 622 B vygenerované za : 0.083 s unikátne zobrazenia tém : 48 552 unikátne zobrazenia blogov : 839 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

odkaz 1. POČÚVAJ bez prerušovania 😉 2. HOVOR bez obviňovania 😉 3. DÁVAJ hojne 😉 4. MODLI sa neprestajne 😉 5. ODPOVEDAJ bez hádok 😉 6. HOVOR pravdu 😉 7. UŽÍVAJ si bez frflania 😉 8. BOHU...

citát dňa :

Ak niekto verí nikomu, raz niekomu veril až príliš.