Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Čo mám urobiť, aby som bol spasený? Sk. 16/30

11
reakcií
1918
prečítaní
Tému 6. septembra 2012, 23:18 založil Lucifero.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Lucifero muž
   6. 9. 2012, 23:18 avatar
Kresťania dobre vedia, čo majú podľa cirkvi svätej urobiť, aby boli spasení. Ale vedia aj čo majú urobiť podľa Písma svätého, aby boli spasení?
Podľa cirkvi svätej je nevyhnuté pre spásu byť pokrstený. Cirkev vraj nepozná nijaký iný prostriedok na vstup do večnej blaženosti, iba krst.
Dnes už cirkev na tejto dogme tak striktne netrvá a sú stanovené aj rôzne výnimky. Viď katechizmus katolíckej cirkvi vydaný SSV v r. 1999, str. 326. Zaujímavé však je, že sa cirkev pri stanovení kritéria na spasenie nedrží Písma svätého. A to aj napriek jej prehláseniam, že hlavným a prvoradým pôvodcom Písma svätého je sám Boh.
Ľudskí spisovatelia, ktorí pod priamym vplyvom Božím Písmo sväté zostavovali, sú iba druhoradými, vedľajšími jeho pôvodcami. Prečo sa teda presne nedržia Písma? Pozrime sa ako je to so spasením podľa Biblie.
Keď sa žalárnik v Skutkoch Sv. apoštolov 16/30 a nasl. opýtal Pavla a Sílasa, čo má urobiť, aby bol spasený povedali mu, aby uveril v pána Ježiša Krista. Potom bude spasený on aj jeho dom. Keďže prejavil záujem pokrstili jeho aj jeho rodinu.
Potiaľ by bolo všetko v súlade s cirkevným učením ak pominieme, že v predchádzajúcej kapitole v 1 sa vraví: „...ak sa neobrežete podľa obyčaje Mojžišovej, nemôžete byť spasení.“
Strážca v žalári možno obrezaný bol, ale čo vy? Ste aj vy obrezaný? Že nie? Alebo ste žena? (Z Písma nevyplýva pre ženy povinnosť obriezky.) A myslíte, že budete aj napriek tomu spasení? Ale nebojte sa, v Písme je príklad na spasenie aj nepokrsteného, vlastne nepokrstenej. Nájdeme ho v EP. Sv. Pavla Timotejovi 2/14, 15: „Ani Adam nebol zvedený, ale žena súc zvedená dopustila sa prestúpenia. No bude spasená rodením detí.“ V tejto súvislosti si povšimnime zároveň, že sa nehovorí o žiadnom dedičnom hriechu. Eva sa dopustila priestupku. A bola spasená.
Spomínate si ako Pán – Hospodin povedal Adamovi a Eve, že keď budú jesť zo stromu poznania jablko, toho dňa zomrú. No nielen, že nezomreli, ale Eva bola aj spasená. Takže nebola zbavená ani posmrtného života ako sa nám snažia nahovoriť podaktorí cirkevní vykladači Písma.
Ale spasená nebola len Eva. Ale aj tí, čo sú uvedení v Knihe žalmov 21 (22)/6, a to aj napriek tomu, že nemohli byť pokrstení. A za Spasiteľa je v tamtiež 26 (27)/9 označený Pán – Hospodin. (Viď Bibliu vydanú SSV.) Suploval Kristus ako Spasiteľ svojho otca? Prečo ale prišiel na svet ako Spasiteľ, keď Spasiteľom už bol jeho otec? Čoby Spasiteľ je označený aj v Knihe žalmov 64 (65)/6 Pán – Hospodin. Starý zákon je plný žiadostí o spasenie a konštatovaní o tých, čo spasení boli.
Mnoho storočí pred Kristom. Bez krstu.
Teda: Aký Spasiteľ je Kristus?
A v Izaiášovi 43/11 sa celkom jednoznačne hovorí: „Ja som Pán – Hospodin a okrem mňa niet Spasiteľa.“
Je tárajom Boh alebo cirkev?
Tak kto je vlastne Spasiteľ? Ktorý návod na spasenie si vybrať?
V Starom zákone je Spasiteľom pôvodne ten, kto niekoho vykúpil. Naznačuje to historka o tom ako si Boáz vykúpil Rut a vzal si ju za ženu. Tí čo o výkupnom jednali sa nazývali výkupníkmi.
No v Izaiášovi 43/1, 3 sa už hovorí priamo o spasení. Pán – Hospodin uisťuje Jakoba, ktorého stvoril, aby sa nebál. Nemá sa báť preto, lebo ho vykúpil a povolal ho jeho menom. A dodáva: „Lebo ja, Pán – Hospodin, tvoj Boh, Svätý Izraelov, som tvoj Spasiteľ.“
Tamtiež, ale v 44/6 sa Pán—Hospodin sám označuje za kráľa Izraelitov a ich vykupiteľa.
No aj napriek tomu, že okrem Pána – Hospodina podľa Starého zákona niet Spasiteľa v Novom zákone je za Spasiteľa označený Ježiš Kristus. Vraj tým, že sa stal človekom, patrí mu právo byť Spasiteľom ako mesiášovi, kráľovi Izraela.
V novom Zákone sa tvrdí, že Ježiš Kristus ako syn boží získa svojmu ľudu večnú slobodu, oslobodí ho z otroctva a zbaví ho hriechu. Iba nie je jasné, kto je jeho ľud.
Sú to Židia? Ak Áno, ti o to nestoja. Sú to kresťania? Ak áno ich sa ustanovenia Starej zmluvy netýkajú? Aj napriek tomu, že podľa cirkvi vznikol Starý zákon z vnuknutia Ducha svätého, teda, ako oni tvrdia, samotného Boha?
Pochybnosti o spasení môžu mať všetci okrem Izraeilitov. Lebo Izrael bude podľa Izaiáša 45/17 spasený Pánom – Hospodinom až na veky vekov.
Nuž ako vidieť z uvedeného, postupovať podľa učenia cirkvi svätej nemusí kresťanov katolíkov bezpečne priviesť k spaseniu. Takže, čo má dobrý kresťan katolík vlastne urobiť, aby bol spasený?
Cirkev svätá mu podľa vyššie uvedeného na to dáva len veľmi pochybný návod.


8.
označiť príspevok

piskotka žena
   7. 9. 2012, 19:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

Krištof
   7. 9. 2012, 19:48 avatar
1. To čo sa autorovi (Lucifero?) z Nového zákona celkovo hodí, to z neho používa - tak svojsky na dokázanie svojho názoru. V takom prípade Nový zákon prezentuje ako v súlade so Starým zákonom. Napríklad keď spomína "EP. Sv. Pavla Timotejovi 2/14, 15". Inak 15. verš autor neuvádza v plnom znení, tam je totiž že žena "sa spasí rodením detí, ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a v triezvosti." Teda hovorí sa tam o žene, že sa spasí rodením detí, ak vytrvajú vo viere (kresťanskej), v posväcovaní (zdokonaľovaní sa) a triezvosti. Hlavne hovorí sa tam o žene resp. ženách celkovo (pozri verše 8 - 15), nie konkrétne o Adamovej žene Eve; tá sa tam spomína len v súvise s tým, že žena má byť podriadená mužovi, lebo Eva-žena sa dala zviesť a padla do hriechu, ako príklad a argument. Teda je neadekvátne používať toto miesto Nového zákona ako "argument", že Eva nezomrela, ale bola spasená. Na tému onoho prvého "priestupku", hriechu a následnej smrti sa hovorí tu, Rim 5, 12-14: "Preto ako skrze jedného človeka [Adama] vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí... No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu." Teda je tu potvrdené, že Adam a Eva duchovne zomreli a prešlo to "na všetkých ľudí". A vykúpenie prináša Ježiš, Rim 6, 23: "Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi."

Podľa Starého zákona mal prísť Mesiáš (Kristus), ktorý by spasil a vykúpil ľudí. Pozri napr. Izaiáš 53: "On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení... Ak dá svoj život na obetu za hriech, uvidí dlhoveké potomstvo a podarí sa skrze neho vôľa Pánova." Teda Pán, Hospodin (Jahve) môže byť spasiteľom aj takýmto spôsobom. Ježiš - Ješua v aramejčine znamená "Jahve zachraňuje" alebo "Jahve je spása". Možno to bol Boh v tele... Okrem toho slovo spása môže mať v Biblii dva i viac významov. Keď Dávid v žalmoch hľadá spásu u Jahveho, môže ísť aj o záchranu či pomoc pri jeho subjektívnych alebo aj objektívnych ťažkostiach. Teda to je iný význam spásy ako povedzme vykúpenie z hriechu, Božia blízkosť, nebo a pod. Práve aj túto "Božiu blízkosť" stratili Adam a Eva.

To neznamená, že pred Kristom išli ľudia niekde do pekla. Starý i Nový zákon hovorí o tom, že ľudia dostanú "odplatu podľa svojich skutkov." Žalm 62, 13 (Starý z.): "ty (Bože) každému odplácaš podľa jeho skutkov." Podobne Rimanom 2, 6: "On (Boh) odplatí každému podľa jeho skutkov." Z toho vidno, že je nezmysel tvrdiť, že do neba sa môže dostať iba pokrstený. Dokonca aj pohania môžu byť "spasení", Rim 2, 14-15: "A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia." V podobnom zmysle sa môže spasiť aj žena rodením detí v zmienenom príklade. Toto svedčí naozaj o niečom inom, ako čo tvrdia niektorí fundamentalisti ohľadom podmienky krstu atď.

Judaisti, vyznávači judaizmu ešte čakajú na svojho mesiáša, spasiteľa a vykupiteľa. Ostatní, či už Židia alebo členovia iných národov, či už v histórii alebo teraz, môžu za neho považovať Ježiša Krista - ide buď o kresťanov alebo tzv. mesiášskych Židov. www.teologicketexty.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Snáď by sa mohlo ešte uviesť, že v starozákonnej dobe boli "pomazaní Duchom sv." iba kňazi (ako Samuel), proroci (napr. Izaiáš) a králi (Dávid). V novozmluvnej dobe by to mohli byť všetci aj Nežidia, "ktorí veria". (Rim 1, 16)


12.
označiť príspevok

skyper777
   30. 1. 2014, 23:38 avatar
Spasený bude každý BEZ ROZDIELU.INé názory sú len plodom pekiel žmýkajúcich energiu z ľudí.PLÁN SPÁSY PáNA JEžIšA KRISTA UVáDZA KONKRééTNY POSTUP všetky stvorenia.Je v Jeho Novom Zjavení od roku1988.


2.
označiť príspevok

Petrana žena
   7. 9. 2012, 07:58 avatar
...začínam byť unavená...ako sa tisíčročiami prepisovanej a modifikovanej biblie, ktorá prešla nespočetnými rukami "múdrych svätých", mohlo to jednoduché učenie Ježiša takto skomplikovať a dodrbať? Miluj, trp a odpúšťaj a budeš spasený. Toť vsjo!


3.
označiť príspevok

mamaleone muž
   7. 9. 2012, 18:06 avatar
nič iba žiť , videl si niekoho kto bol spasený??? ak ano tak urob presne to čo dotyčný


4.
označiť príspevok

sta2rky muž
   7. 9. 2012, 18:28 avatar
Staň sa lúkou. 
Súhlasí Vlado


7.
označiť príspevok

Vlado muž
   7. 9. 2012, 19:28 avatar
Presne tak.

Čo robíš?

Čakám na spasenie!

moralbanal.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


5.
označiť príspevok

starec muž
   7. 9. 2012, 18:34 avatar
Spasenie,čiže zachránena? Záchrana pred čím? Pred večným utrpením? Všetko v prírode sa rozkladá a rozpadá,alebo rastie.Bez dodávania energie nie je možné udržať,alebo zvýšiť súčasný stav bolesti,radosti,lásky.Všetko postupne stráca energiu až úplne zanikne.Niečo rýchlejšie,niečo pomalšie.Aj utrpenie sa časom stratí a neostane nič len prázdnota. Všetky náboženstvá tvrdia,že oni vedia,ako to bude,ale všetkým chýbajú dôkazy,ako to bude po smrti.
Ak chce človek pokoj,mal by pracovať na svojom pokoji.Ak chce bohatstvo,nech pracuje na svojom zbohatnutí. Treba dodávať energiu tým smerom,kde chceme smerovať.Buď nadol,alebo nahor.K pokoju,alebo k nepokoju.


6.
označiť príspevok

starec muž
   7. 9. 2012, 18:42 avatar
Správne tam má byť- Spasenie,čiže záchrana?


10.
označiť príspevok

Ónya žena
   7. 9. 2012, 21:13 avatar
ak sa premeníš na trávu..budeš chovným dobytkom spasený..)  
Súhlasí trin i ty


11.
označiť príspevok

Ranexill muž
   8. 9. 2012, 12:05 avatar
Tazku temu si zalozil a zjavne si tiez len obetou
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 05:24,  Tomáš. A ty nehlásaš tú pravú vieru, cez ktorú budú ľudia spasení?*39
dnes, 05:14,  Nosatý admin Pietro kritizuje nosatých.*39
dnes, 02:43,  Evanjelium podľa Matúša 28: 16-20 "16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch,...
dnes, 02:26,  Cirkev mala vtedy svetskú moc, tak používala bežné svetské súdenie, vrátane popráv, ako...
dnes, 02:23,  :) Dobré otázky.
dnes, 02:21,  Však si to prečítaj poriadne : https://www.knihazivota.sk ;) Žiadny koniec sveta sa tam...
dnes, 02:18,  Stále platí, že DZIOVA KNIHA ŽIVOTA, je oficiálny zoznam mojich priateľov ;) A tí,...
dnes, 02:14,  Jediné čo sa stane, že bude vyčiarknutý z KNIHY ŽIVOTA ;)
dnes, 02:09,  Nie je mi problém vrátiť peniaze tomu, kto si to rozmyslí s pomocou mojej OSOBE ;) Je to...
dnes, 02:08,  Objednáme si sálu v kulturáku a z vyzbieraných peňazí zaplatíme POSLEDNÚ VEČERU ;)
dnes, 02:08,  26 : Tak ale to by si mal byť konkretnejši pri informácii o svojej výzve, pretože vela ludí...
dnes, 02:04,  No predstavujem si to ako jednu veľkú párty, dobre sa najeme a NIEČO aj vypijeme ;)
dnes, 02:03,  24 : A čo bude mať z toho ten kto bude sedieť po tvojej pravici ? Aké výhody z toho bude...
dnes, 01:56,  Nehlásam koniec sveta ale posledný súd, to je dosť podstatný rozdiel ;) SOM stvoriteľ,...
dnes, 01:53,  22 : Hlásaš vieru o tom, že v roku 2042 nastane koniec sveta, v ktorom príde stvoriteľ Dzio...
dnes, 01:49,  Tu je moja viera, ktorú ale nehlásam, len SOM ju zverejnil na mojej stránke ;)...
dnes, 01:46,  Veď JA ani neviem, či SMRŤ je koniec alebo prestupná stanica len ;)
dnes, 01:44,  Pane milý, JA hlásam nejakú vieru? ;) Akú? ;)
dnes, 01:42,  18 : Pretože tak isto ako všetkých 40 tisíc denominácií, tvrdíš že len TY hlásaš tu...
dnes, 01:39,  A to už ako si na to došiel? ;)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Veriť sebe samému je prvým krokom k úspechu.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(77 521 bytes in 0,477 seconds)