hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  veda  /  téma

Čo je evolúcia?

príspevkov
38
zobrazení
76
tému vytvoril(a) 26.3.2024 13:34 Lemmy
posledná zmena 9.4.2024 16:18
1
26.03.2024, 13:34

Čo je evolúcia?Evolúcia v najširšom význame slova vysvetľuje, že čo vidíme dnes, sa líši od toho, čo existovalo v minulosti. Galaxie, hviezdy, slnečný systém aj Zem sa zmenili v priebehu času, a zmenil sa aj život na Zemi.

Biologická evolúcia sa týka zmien živých vecí v priebehu histórie života na Zemi. Vysvetľuje, že živé veci majú spoločných predkov. V priebehu času zapríčinili biologické procesy, ako napríklad prírodný výber, vznik nových druhov. Darwin nazval tento proces „potomstvo so zmenami“, čo pretrváva ako dobrá definícia biologickej evolúcie aj dnes.

Nie je evolúcia len dôsledok?Nikto nebol svedkom evolúcie jednoprstých koní z trojprstých, ale to neznačí, že nemôžeme veriť, že sa kone vyvíjali. Veda sa dá pestovať mnohými inými spôsobmi okrem priameho pozorovania a pokusov. Mnoho vedeckých objavov bolo urobených na základe nepriameho pozorovania a pokusov, pri ktorých sa robia vývody a testujú hypotézy, vytvorené na základe tých vývodov.

Napríklad časticový fyzik nemôže priamo pozorovať subatomárne častice, lebo sú príliš malé. Urobí však vývody o ich váhe, rýchlosti a iných vlastnostiach, ktoré môže pozorovaním zistiť. A potom môže vysloviť povedzme takúto hypotézu: Ak je váha častice Y, potom sa pri jej bombardovaní stane X. Ak sa X nestane, hypotéza je vyvrátená. Takýmto spôsobom získavame informácie o prírodnom svete aj vtedy, keď niečo nemôžeme pozorovať priamo – a to platí aj o minulosti sveta a života.

V historických vedách ako je astronómia, geológia, evolučná biológia a archeológia, robia sa logické predpoklady a tieto sa testujú proti známym dátam, faktom. Niekedy sa test nedá urobiť, kým sa nezískajú nové údaje, ale na porozumenie minulosti sa už urobilo veľa. Zaujímavý je tento príklad: Škorpiónové muchy (Mecoptera) a pravé muchy (Diptera) majú toľko spoločných vlastností, že ich entomológovia považujú za blízko príbuzné. Škorpiónové muchy majú štyri krídla skoro rovnakej veľkosti, kým pravé muchy majú pár veľkých predných krídel a zadný pár je nahradený malým útvarom podoby kyjačika. Ak sa dvojkrídle muchy vyvinuli zo svojich predkov podobných škorpiónovým muchám, ako predpokladá porovnávacia anatómia, mala existovať aj pravá mucha so štyrmi krídlami – v roku 1976 boli objavené fosílie takej muchy! Okrem toho genetici zistili, že počet krídel u múch sa môže meniť mutáciami v jedinom géne.

Niečo, čo sa udialo v dávnej minulosti, nie je teda „mimo hraníc“ vedeckej štúdie. O takých javoch možno vysloviť hypotézy, tieto treba testovať a potom sa dajú robiť solídne závery. Okrem toho kľúčové mechanizmy evolúcie sa uplatňujú v priebehu krátkych časových intervalov a možno ich priamo pozorovať – napríklad vznik baktérií odolných voči antibiotikám.

Evolúcia je veľmi dobre podložená teória, vyslovená na základe údajov z rozličných zdrojov vrátane pozorovania fosílnych záznamov, genetických informácií, zemepisného rozšírenia živočíchov a rastlín, ako aj podobnosti v špeciálnej anatómii a vývoji. Vedci z toho urobili záver, že pojem potomstva so zmenami je najlepšie vedecké vysvetlenie týchto pozorovaní.

Je evolúcia fakt alebo teória?Teória evolúcie vysvetľuje, ako sa život na Zemi menil. Vo vedeckej reči „teória“ neznamená „dohad“ alebo „tušenie“, ako v bežnej reči. Vedecké teórie sú vysvetľovania prírodných javov logickými postupmi na základe pozorovaní, ktoré možno preveriť vychádzajúc z hypotéz. Biologická evolúcia je najlepšie vedecké vysvetlenie, aké máme, pre celé ohromné množstvo pozorovaní o živej prírode okolo nás.

Vedci veľmi často používajú slovo „fakt“ na opis výsledku nejakého pozorovania. Ale toto slovo môže znamenať aj niečo, čo bolo pozorované a opísané toľkokrát, že už niet nijakého pádneho dôvodu na preverovanie alebo hľadanie ďalších príkladov. V tomto zmysle je evolúcia fakt. Vedci už nekladú otázku, či sa naozaj vyskytuje potomstvo so zmenami; dôkazy pre tento názor sú také silné.

Neodmietajú mnohí významní vedci evolúciu?

Nie. Vedecký súhlas ohľadom evolúcie je ohromný. Tí, čo sú proti vyučovaniu evolúcie, používajú občas citácie významných vedcov, vytrhnuté z kontextu na tvrdenie, že vedci nepodporujú evolúciu. Ak sa bližšie prizrieme na tieto citácie, zistíme, že vedci diskutujú o niektorých aspektoch spôsobu, akým evolúcia prebieha, a vôbec nie o tom, či sa deje. Tak biológ Stephen Jay Gould raz napísal, že „extrémna vzácnosť nálezov prechodných foriem fosílií naďalej pretrváva ako obchodné tajomstvo paleontológie“. Ale Gould, vynikajúci paleontológ a výrečný učiteľ v oblasti evolúcie, diskutuje o tom, ako sa deje evolúcia.

odkaz
none
2

1. Lemmy 26.03.2024, 13:34

Čo je evolúcia? Evolúcia v najširšom význame slova vysvetľuje, že čo vidíme dnes, sa líši od toho, čo existovalo v minulosti. Galaxie, hviezdy, slnečný systém aj Zem sa zmenili v priebehu času, a zmenil sa aj život na Zemi. Biologická evolúcia sa týka zmien živých vecí v priebehu histórie života na Zemi. Vysvetľuje, že živé veci majú spoločných predkov. V priebehu času zapríčinili biologické procesy, ako napríklad prírodný výber, vznik nových druhov. Darwin nazval tento proces „potomstvo so zm...

26.03.2024, 13:35

Ak sa ľudia vyvinuli z opíc, prečo ešte stále existujú opice?Ľudia sa nevyvinuli z moderných (súčasných) opíc; ľudia a moderné opice majú spoločného predka, ktorý však už neexistuje. Keďže máme nedávneho spoločného predka so šimpanzmi a gorilami, máme anatomické, genetické, biochemické a dokonca aj behaviorálne (týkajúce sa chovania, správania) vlastnosti podobné ako tieto veľké africké opice. Máme menej podobností s ázijskými opicami – orangutanmi a gibonmi – a ešte menej s malými opicami, napríklad s vrešťanom, pretože spoločného predka s týmito skupinami máme vo vzdialenejšej minulosti.

Evolúcia je vetviaci sa alebo štiepavý proces, pri ktorom sa populácie odštiepia jedna od druhej a postupne sa stávajú odlišné. Keď sa potom také dve skupiny dostanú do vzájomnej izolácie, zastaví sa medzi nimi výmena génov a genetické rozdiely budú vzrastať, až nakoniec sa príslušníci týchto skupín nebudú môcť páriť. To je bod, kedy sa stali oddelenými druhmi. Postupom času môžu tieto dva druhy dať vznik ďalším novým druhom a to sa deje počas tisícročí.
none
5

1. Lemmy 26.03.2024, 13:34

Čo je evolúcia? Evolúcia v najširšom význame slova vysvetľuje, že čo vidíme dnes, sa líši od toho, čo existovalo v minulosti. Galaxie, hviezdy, slnečný systém aj Zem sa zmenili v priebehu času, a zmenil sa aj život na Zemi. Biologická evolúcia sa týka zmien živých vecí v priebehu histórie života na Zemi. Vysvetľuje, že živé veci majú spoločných predkov. V priebehu času zapríčinili biologické procesy, ako napríklad prírodný výber, vznik nových druhov. Darwin nazval tento proces „potomstvo so zm...

26.03.2024, 14:29
Myslím že to je zbytočné nášmu jarabákovi vysvetlovať.... on totiž neverí vo vedu a archeologiu. On neverí ani biblii. On verí len tomu čo mu do ucha pošepká jeho pastor.
none
7

5. Tomas123456 26.03.2024, 14:29

Myslím že to je zbytočné nášmu jarabákovi vysvetlovať.... on totiž neverí vo vedu a archeologiu. On neverí ani biblii. On verí len tomu čo mu do ucha pošepká jeho pastor.

26.03.2024, 15:13
Tomaško, je najvyssi čas prejst ku Darwinovi, tam si sa esťe nečlapotal
none
3
26.03.2024, 13:47
SAMO SA TO POKUS OMYL
none
4

3. qwert 26.03.2024, 13:47

SAMO SA TO POKUS OMYL

26.03.2024, 14:25
Príroda si nevyberá. Jednotlivé rastliny, huby, plesne, živočíchy áno, tie si môžu vyberať, a asi aj tak robia, neviem, ale celkovo sa evolúcia vyvíja rôznymi smermi. Práve preto sa kreslí evolučný strom ako veľmi košatý. Základom je dávna „probiotická polievka“.
none
6

4. Lemmy 26.03.2024, 14:25

Príroda si nevyberá. Jednotlivé rastliny, huby, plesne, živočíchy áno, tie si môžu vyberať, a asi aj tak robia, neviem, ale celkovo sa evolúcia vyvíja rôznymi smermi. Práve preto sa kreslí evolučný strom ako veľmi košatý. Základom je dávna „probiotická polievka“.

26.03.2024, 14:43
Evolúcia nie je náhodná, ale prisposobuje sa prostrediu... alebo si vari myslíš že Galapágskym pinkám narastli dlhšie a silnejšie zobáky náhodne ?? A nie skor preto, že veľa dobali do dreva ?
none
8

6. Tomas123456 26.03.2024, 14:43

Evolúcia nie je náhodná, ale prisposobuje sa prostrediu... alebo si vari myslíš že Galapágskym pinkám narastli dlhšie a silnejšie zobáky náhodne ?? A nie skor preto, že veľa dobali do dreva ?

26.03.2024, 16:28
Veď práve Darwin prišiel s myšlienkou prispôsobenia sa prostrediu.
none
9

6. Tomas123456 26.03.2024, 14:43

Evolúcia nie je náhodná, ale prisposobuje sa prostrediu... alebo si vari myslíš že Galapágskym pinkám narastli dlhšie a silnejšie zobáky náhodne ?? A nie skor preto, že veľa dobali do dreva ?

26.03.2024, 16:40
Keby si mal knihu od Mayra, vedel by si viac.

odkaz
none
10

9. Lemmy 26.03.2024, 16:40

Keby si mal knihu od Mayra, vedel by si viac.

https://www.humanisti.sk/2021/08/15/ernst-mayr-co-je-to-evolucia/

26.03.2024, 16:44
V 2. kapitole píše:

Dôkazy o evolúcii sú dnes naozaj nevyvrátiteľné. Poukážem na pozoruhodný fakt, že závery podporujúce predstavu o evolúcii sa navzájom zhodujú, hoci pochádzajú z úplne odlišných odvetví biológie. Keby sme sa uvedené poznatky pokúsili vysvetliť iným spôsobom, nedávali by nijaký zmysel.
none
11

10. Lemmy 26.03.2024, 16:44

V 2. kapitole píše:

Dôkazy o evolúcii sú dnes naozaj nevyvrátiteľné. Poukážem na pozoruhodný fakt, že závery podporujúce predstavu o evolúcii sa navzájom zhodujú, hoci pochádzajú z úplne odlišných odvetví biológie. Keby sme sa uvedené poznatky pokúsili vysvetliť iným spôsobom, nedávali by nijaký zmysel.

26.03.2024, 17:04
nič neni dokazane, len kopa reči, ono sa da vsetko obkecať, vid tomaško
nevidime ziadne medziclanky , ktore by dokazovali postupný vyvin
none
12

11. qwert 26.03.2024, 17:04

nič neni dokazane, len kopa reči, ono sa da vsetko obkecať, vid tomaško
nevidime ziadne medziclanky , ktore by dokazovali postupný vyvin

26.03.2024, 17:23
Ondrejko a čo ryby s krídlami hmm ?
odkaz
none
13

12. Tomas123456 26.03.2024, 17:23

Ondrejko a čo ryby s krídlami hmm ?
https://www.youtube.com/shorts/WA7h3zANlfA

26.03.2024, 18:01
no vidiš tomaško, z teba bude este darwin
none
14

13. qwert 26.03.2024, 18:01

no vidiš tomaško, z teba bude este darwin

26.03.2024, 19:08
tomaško tu máš kamarátku, jej tato bol asi nejaky zatúlany zbalamutený delfín

odkaz
vedci z kambrige diagnostikovali posun DNA smerom na zapad, co nam dava iste indicie ze aj volovi sa to môže kludne stať
none
15

14. qwert 26.03.2024, 19:08

tomaško tu máš kamarátku, jej tato bol asi nejaky zatúlany zbalamutený delfín

https://cdn.britannica.com/48/83448-050-ECD07569/The-Little-Mermaid-story-Edvard-Eriksen-harbour-1913.jpg
vedci z kambrige diagnostikovali posun DNA smerom na zapad, co nam dava iste indicie ze aj volovi sa to môže kludne stať

26.03.2024, 19:44
AJ lemmy bude mať radosť
none
16

15. qwert 26.03.2024, 19:44

AJ lemmy bude mať radosť

26.03.2024, 19:49
Joj, ty moták, nemáš čo rozumné povedať, tak trepeš nezmysly.
none
19

16. Lemmy 26.03.2024, 19:49

Joj, ty moták, nemáš čo rozumné povedať, tak trepeš nezmysly.

26.03.2024, 19:54
nezmysly trepu skor vedci z kambrige, lebo volovi sa to len tak lahko nemôže stať, jedine že by sa sparil s čaptavou kravou
👎: Lemmy
none
20

19. qwert 26.03.2024, 19:54

nezmysly trepu skor vedci z kambrige, lebo volovi sa to len tak lahko nemôže stať, jedine že by sa sparil s čaptavou kravou

26.03.2024, 19:59
Ty sa chytíš nejakého bludu, spravíš z neho navyše paródiu, a potom sa cítiš ako víťaz. Čo majú tvoje táraniny spoločné s evolúciou?
none
35

14. qwert 26.03.2024, 19:08

tomaško tu máš kamarátku, jej tato bol asi nejaky zatúlany zbalamutený delfín

https://cdn.britannica.com/48/83448-050-ECD07569/The-Little-Mermaid-story-Edvard-Eriksen-harbour-1913.jpg
vedci z kambrige diagnostikovali posun DNA smerom na zapad, co nam dava iste indicie ze aj volovi sa to môže kludne stať

26.03.2024, 22:40
Jarabaku jarabaku
none
17

13. qwert 26.03.2024, 18:01

no vidiš tomaško, z teba bude este darwin

26.03.2024, 19:50
Nauč sa správne vyslovovať vety. Vari bude z teba Ježiš? Nie! Rovnako tak z nikoho nebude Darwin.
none
18

13. qwert 26.03.2024, 18:01

no vidiš tomaško, z teba bude este darwin

26.03.2024, 19:50
Nie, len poukázal na rôznorodosť evolúcie.
none
38

3. qwert 26.03.2024, 13:47

SAMO SA TO POKUS OMYL

09.04.2024, 16:18
@qwert Stiahni si PDF.

odkaz

A vzdelávaj sa.

odkaz
none
21
26.03.2024, 20:10
no ved tak to nejak muselo prebiehat nie?
a preco nesuhlasíš s vedcami v 19 ?, myslíš, že volovi sa to často stáva?
none
22

21. qwert 26.03.2024, 20:10

no ved tak to nejak muselo prebiehat nie?
a preco nesuhlasíš s vedcami v 19 ?, myslíš, že volovi sa to často stáva?

26.03.2024, 20:12
Myslíš, že patríš medzi volov?
none
28

22. Lemmy 26.03.2024, 20:12

Myslíš, že patríš medzi volov?

26.03.2024, 20:21
kludne možeš začať ako netopier koketoval so sexicou myškou, ale možeš aj inač začať
👎: Lemmy
none
31

28. qwert 26.03.2024, 20:21

kludne možeš začať ako netopier koketoval so sexicou myškou, ale možeš aj inač začať

26.03.2024, 20:27
No dobre, uznávam, že si diskusný vôl. OK.
none
23

21. qwert 26.03.2024, 20:10

no ved tak to nejak muselo prebiehat nie?
a preco nesuhlasíš s vedcami v 19 ?, myslíš, že volovi sa to často stáva?

26.03.2024, 20:16
qwert: a preco nesuhlasíš s vedcami v 19 ?

Neviem, prečo by som nemal nesúhlasiť, Tvoj názor na ich názor môže byť odlišný. Nechci po mne, aby som sa každou štúdiou zaoberal podrobne, možno by som zistil, ako klameš. To chceš? Toto potrebuješ?

Pre mňa sú zábavné štúdie, keď jedna skupina zistí, ako káva škodí, a druhá zistí, že ako pomáha.
none
24

21. qwert 26.03.2024, 20:10

no ved tak to nejak muselo prebiehat nie?
a preco nesuhlasíš s vedcami v 19 ?, myslíš, že volovi sa to často stáva?

26.03.2024, 20:16
Prečo si myslíš, že to práve takto muselo prebiehať?
none
25

24. Lemmy 26.03.2024, 20:16

Prečo si myslíš, že to práve takto muselo prebiehať?

26.03.2024, 20:18
no daj ako to prebiehalo
none
27

25. qwert 26.03.2024, 20:18

no daj ako to prebiehalo

26.03.2024, 20:20
Veď si prečítaj môj úvodný príspevok, kúp si knihu od Mayra, a potom tu strúhaj svoje múdrosti. Ale ty na to nemáš.
none
26

24. Lemmy 26.03.2024, 20:16

Prečo si myslíš, že to práve takto muselo prebiehať?

26.03.2024, 20:19
qwert, v 14. niečo tvrdíš bez relevantného odkazu na štúdiu. Ako ti možno dôverovať? už to, ako silne preukazuješ nedôveru vede, ťa spochybňuje.
none
29

26. Lemmy 26.03.2024, 20:19

qwert, v 14. niečo tvrdíš bez relevantného odkazu na štúdiu. Ako ti možno dôverovať? už to, ako silne preukazuješ nedôveru vede, ťa spochybňuje.

26.03.2024, 20:24
mam podozrenie, že urcita čast vedcov sa zrazila s traktorom, v evolucii sa to stava, a potom sa niečo pokazi v mozgu, ale nemusel to byť traktor
👎: Lemmy
none
30

29. qwert 26.03.2024, 20:24

mam podozrenie, že urcita čast vedcov sa zrazila s traktorom, v evolucii sa to stava, a potom sa niečo pokazi v mozgu, ale nemusel to byť traktor

26.03.2024, 20:26
Ale v pohode, máš názor, ten ti nikto nevezme. Ži si vo svojom blude.
none
32

29. qwert 26.03.2024, 20:24

mam podozrenie, že urcita čast vedcov sa zrazila s traktorom, v evolucii sa to stava, a potom sa niečo pokazi v mozgu, ale nemusel to byť traktor

26.03.2024, 20:34
no vo vyvine, kde sa pocita aj s omylom sa to kludne može stat lemmy, a taky karambol s traktorom je bolestivý a ma to nasledky, jedine žeby sa poucili vedci a vyhybali sa takým traktorom, ale to by museli uvažovať tí vedci
👎: Lemmy
none
33

32. qwert 26.03.2024, 20:34

no vo vyvine, kde sa pocita aj s omylom sa to kludne može stat lemmy, a taky karambol s traktorom je bolestivý a ma to nasledky, jedine žeby sa poucili vedci a vyhybali sa takým traktorom, ale to by museli uvažovať tí vedci

26.03.2024, 20:54
Trafil si sa s traktorom, to je vždy horšie, ako keď sa kapitán Danko trafil so semaforom.
none
34

33. Lemmy 26.03.2024, 20:54

Trafil si sa s traktorom, to je vždy horšie, ako keď sa kapitán Danko trafil so semaforom.

26.03.2024, 21:24
A to vedci sebe myslím, že dakus rozumu majú, ale také molekuly, kde by ho prepána jána zobrali, a tak museli behať hore dole ako pojašené
To vidíme aj dnes, keď sa niekto ožerie a krúti sa mu hlava a nevie sa trafiť a sem tam si oškrabe fasádu o plot, a tak nejak ta evolúcia bojovala s neduhami, bo rozumu nikde, ved načo, stromy znajú, že ich zrubu a kašľu na to
Myslíš lemmy, že by to mohlo tak nejak byť?
Vieš koľko súčiastok má v sebe taký orangutan? To je spúsťa molekúl bez rozumu, len nerozumiem, že držia pokope
none
36

34. qwert 26.03.2024, 21:24

A to vedci sebe myslím, že dakus rozumu majú, ale také molekuly, kde by ho prepána jána zobrali, a tak museli behať hore dole ako pojašené
To vidíme aj dnes, keď sa niekto ožerie a krúti sa mu hlava a nevie sa trafiť a sem tam si oškrabe fasádu o plot, a tak nejak ta evolúcia bojovala s neduhami, bo rozumu nikde, ved načo, stromy znajú, že ich zrubu a kašľu na to
Myslíš lemmy, že by to mohlo tak nejak byť?
Vieš koľko súčiastok má v sebe taký orangutan? To je spúsťa molekúl bez rozumu, ...

27.03.2024, 07:20
@lemmy take stádo trubirohov bez rozumu to už je sila a nečudujem sa že drzia pokope, ma to logiku
Ale čo drži pokope to stádo molekul bez rozumu v orangutanovi nechápem Nevedel by si mi to vysvetliť?
Nemáš náhodou nejaké známosti v cambrige?
none
37

36. qwert 27.03.2024, 07:20

@lemmy take stádo trubirohov bez rozumu to už je sila a nečudujem sa že drzia pokope, ma to logiku
Ale čo drži pokope to stádo molekul bez rozumu v orangutanovi nechápem Nevedel by si mi to vysvetliť?
Nemáš náhodou nejaké známosti v cambrige?

27.03.2024, 16:28
Nevieš použiť prekladač od Google a napísať im? Tu robíš zo seba hlupáka, a nezmôžeš sa ani napísať im jednoduchý e-mail.
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 30.3.2024 21:00 ) veľkosť : 197 776 B vygenerované za : 0.132 s unikátne zobrazenia tém : 45 111 unikátne zobrazenia blogov : 716 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

hľadanie :

blog dňa :

odkaz 1. Vytvor si rozpočet 2. Pokús sa míňať len do výšky svojho príjmu 3. Zabaľ si svoj obed (nekupuj v reštaurácii) 4. Nejedz toľko 5. Šetri na elektrine 6. Prestaň fajčiť 7. Choď pešo, bic...

citát dňa :

Keď vytočíte nesprávne číslo, nikdy nie je obsadené.