hoď ma hore
Milí diskutujúci. Pri diskutovaní prosím: 1. nepridávaj témy pozostávajúce len z odkazov alebo jednoslovné témy / 2. nepridávaj uražlivé alebo vulgárne komentáre. Ak tieto pravidlá nedodržíš, tvoja téma pravdepodobne skončí v koši. Príjemné diskutovanie :)
none
ak chceš diskutovať, musíš sa registrovať. registrácia

tu sa nachádzaš : 

hlavná stránka  /  náboženstvo  /  téma

Čo a načo je krst

príspevkov
98
zobrazení
112
tému vytvoril(a) 6.2.2024 10:41 elemír
posledná zmena 13.2.2024 14:17
1
06.02.2024, 10:41
Najprv by som chel upozorniť na to, že toto ,čo tu teraz píšem, je vlastne výsledok môjho poznania o nebi a zemi a dávam to na posúdenie:
Najdôežitejším významom krstu pre je oddelenie duše a tela. Slovo- krstím ťa- znamená - oddeľujem ti dušu od tela a to že v mene otca i syna i ducha svätého znamená, že sme boli krstom vyňatí spomedzi bezduchých práve pre a na pokyn tejto trojice, lebo sú aj iné duchovné mocnosti, okrem našej trojice a preto je dôležité čo najskôr uložiť našu dušu do bezpečia našej trojice. Krstený by mal prijať krst pri plnom vedomí, najlepčie vo veku , v ktorom bol krstený ježiš,ale vedomie zodpovednosti môže byť aj v skoršom veku.Je veľmi dôležité, aby krstený vedel čo je hriech, čo je dobré a čo zlé,lebo ak oddelíme telo od ducha, potom nie sú jedno, lebo telo by chcelo niečo iné, ako duch.Väčšinou telo chce hriene veci a duch si uvedomuje následky hriechu a je tým proti telu a to podľa poučenia, ktoré sa dostalo pri krste.
Takže, hriechy nepokrstených sú spáchané s nevedomosti a vôčšinou budú odpustené hriechy po krste po poučení, sú páchané vedome a najčastejšie tým, že nedokážeme odolať rôznym pokušaniam. Ale krstený poučením získal aj informáciu, ako sa týchto hriechov zbaviť a tež, viacej sa vyvaruje od spáchania hriechov.
A ako je to s hriechmi detí, ktoré boli pokrstené v čase, keď ešte nevnímli svet a netušili, čo sa snimi deje ? V prvom rade zostáva v platnosti,že hriechy im zostnú až do prvej spovede, ale už ako hriechy po krste, teda s väčšou zodpopvednosťou, ako po poučení. A preto sa snažíme tých starších poučať o tom v jakom sú duchovnom stave a pri menších a maličkých sa snažíme prevziať ich na seba dotykom, napríklad urobíme aspom ráno dieťaťu palcom krížik na čelo a myslím,že duch svätý pri našej spovedi uvidí aj tieto hriechy a odpustí nám. Dieťa sa preto človek musí dotýkať s bázŇou a svätosťou a to môže mať význam nielen duchovný, ale aj čo sa týka skrytých chrôb, ktoré sa ešte neprejavili, teda vymyslieť si nejakú kratučk modlidbičku naprílad: Miláčik môj, v mene otca, syna i ducha svätého ,/ urobíme krížik na čelo/,beriem na seba všetko zlé, čo by ti mohlo ublížiť na tele a aj na duši. U starších detí by hádam aj stačilopohladiť letmo po tvári, ťapnúť si za chodu dlaňami, ale nikdy by sme sa navzájom nemali rozchýdzať bez dotyku. Skúste zaviesť takíéto zvyky doma a manťelia by si snáĎ mohli dať aj mikrosekundovú pusu.
Ďalší dôvod krstu je dosť nepochopiteľný, lebo sa jedná o ježišovu vetu, ktorú povedal : Prv než bol tento svet, ja už som bol. Teda existuje časopriestor v ktorom žijemem my a ťasopriestor, z ktorého k nám prišiel ježiš. To čo som písal doteraz je akoby podmienka dostať sa na túto cestu, ktorá nás dovedie do ježičovho časopriestoru.Pretože medzi jednotlivými časopriestormi sa nemôže presúvať hmota, môže sa presúvať len myšlienka,preto ak niekto nemá oddelenú dušu od tela, nemôťe sa vydať na túto cestu, aby ho ježič dopravil do svojho časopriestoru teda do neba.Tuto ježiš zdôrazŇuje:Ja som pravda, cesta a život.
Teda jediný ježiš vie, kde táto ceta aačína a kde končí, teda jediný on vie ako nás dostať na túto cestu, ale aj on musí byť pre toto pokrstený.Prvý krát prišiel k nám ako každý, ale on mal pribalene na cestu niečo viac a teda je príchod bol iný od našeho, tým že bol boží syn a preo sa nedá celkom konštatovač, že prišiel ako my všetci, ale si myslím, že jeho príchod najlepšie vystihuje výraz, že je prvorodený z mrtvych. A jeho krst bol prakticky v jeho dospelosti.
Celé detstvo bol však pod ochranou jeho matky až po krst a aj y tohoto by si mali zobrať príklad naše mamičky. Nedávajte do kočíkov žiadne stušky a už vôbec nie červené, lebo to je farba zla, radšej malý krížik, alebo nejaký posvätený amulet a proti urieknutiu nech je sama jeho mamička, ako som to tu opisoval vyššie.

Teda až takto pochopíme obrovský význam krstu, ak sa pozriemem na to z tejto strany.

none
2

1. elemír 06.02.2024, 10:41

Najprv by som chel upozorniť na to, že toto ,čo tu teraz píšem, je vlastne výsledok môjho poznania o nebi a zemi a dávam to na posúdenie: Najdôežitejším významom krstu pre je oddelenie duše a tela. Slovo- krstím ťa- znamená - oddeľujem ti dušu od tela a to že v mene otca i syna i ducha svätého znamená, že sme boli krstom vyňatí spomedzi bezduchých práve pre a na pokyn tejto trojice, lebo sú aj iné duchovné mocnosti, okrem našej trojice a preto je dôležité čo najskôr uložiť našu dušu do bezpečia ...

06.02.2024, 12:56
elemir, to sú len tvoje dohady, čo si ty mysliš o krste, tvoja fantazia, ale na krst je treba sa pozerať skrze písmo, tvojou fantaziou sa snažiš akurat podporiť katolicky krst, ktorý ale nie je biblický, aj ked sa snažiš pôsobiť na city
👎: Jakub
none
3
06.02.2024, 13:29
qwert 2
tak to som teraz veľmi zvedavý, čo mi ideš napísať o tom biblickom krste.Lebo ja som napúísal toto kôli informácii pre ostatných na zamyslenie.
Ja čakám reakciu. Povedať, že je to zlé a buchnúť dverami to si sa nemusel ani unúvať.
none
4

3. elemír 06.02.2024, 13:29

qwert 2
tak to som teraz veľmi zvedavý, čo mi ideš napísať o tom biblickom krste.Lebo ja som napúísal toto kôli informácii pre ostatných na zamyslenie.
Ja čakám reakciu. Povedať, že je to zlé a buchnúť dverami to si sa nemusel ani unúvať.

06.02.2024, 13:36
elemir, nic v zlom jasne že napíšem niečo o biblickom krste, teraz akurat neviem, čo si vlastne chcel
katolicky krst nema s biblickým nič spoločne
none
5

4. qwert 06.02.2024, 13:36

elemir, nic v zlom jasne že napíšem niečo o biblickom krste, teraz akurat neviem, čo si vlastne chcel
katolicky krst nema s biblickým nič spoločne

06.02.2024, 13:38
napíšem niekedy večer, teraz nemám čas
none
7

3. elemír 06.02.2024, 13:29

qwert 2
tak to som teraz veľmi zvedavý, čo mi ideš napísať o tom biblickom krste.Lebo ja som napúísal toto kôli informácii pre ostatných na zamyslenie.
Ja čakám reakciu. Povedať, že je to zlé a buchnúť dverami to si sa nemusel ani unúvať.

06.02.2024, 18:11
KTO UVERI A DA SA POKRSTIT,bude spasený.Toto povedal Ježiš učenikom.Ked hovoríš, že teba dali pokrstiť rodičia, si neuvedomuješ, že TY si sa nedal pokrstiť, ale rodičia ťa pokrstili(určite to mysleli dobre)
Ale Ježiš hovorí, že ten, kto uveri, teda TY,ak si uveril,Ty sa daš pokrstiť
Aj v skutkoch apoštolov Peter hovorí
Sk 2,40-41
„Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia!“

Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k nim asi tritisíc duší.

L 7,30
Ale farizeji a zákonníci zmarili v sebe Boží úmysel, lebo sa mu nedali pokrstiť.

Ciže zmarili umysel, ktorý mal Boh s nimi

Toto je aj varovanie pre tých, ktorí sa nedali pokrstiť a myslia si že su veriaci, umysel, ktory ma Boh s tebou, je takto zmarený, Boh ťa nemôže použiť pre neposlušnosť, posluchol si učenie ludí a nie Boha.Je na každom človeku, či zmari alebo nezmarí umysel Boha
Každy potrebuje byť zachranený z tohoto zvrhleho pokolenia a zachrani sa tým, že sa da pokrstiť na znak svojej viery
Je na každom človeku, či posluchne Ježiša, on dal za teba svoj život, nie ludia, ani žiadna cirkev
On vie čo hovorí, maš posluchnuť jeho slovo
Kresťan nie je od slova krst, ale je odvodene od Kristus
Dať sa pokrstiť, zachraniť, podstatna je viera teda posluchnutie Boha, bez ohladu na to čo hovoria ludia
Bez viery sa nemožno pačiť Bohu a čo nie je z viery je hriech
Aj Pavol sa dal pokrstiť-ponoriť dokonca aj sam Ježiš bol pokrstený
none
8

7. qwert 06.02.2024, 18:11

KTO UVERI A DA SA POKRSTIT,bude spasený.Toto povedal Ježiš učenikom.Ked hovoríš, že teba dali pokrstiť rodičia, si neuvedomuješ, že TY si sa nedal pokrstiť, ale rodičia ťa pokrstili(určite to mysleli dobre)
Ale Ježiš hovorí, že ten, kto uveri, teda TY,ak si uveril,Ty sa daš pokrstiť
Aj v skutkoch apoštolov Peter hovorí
Sk 2,40-41
„Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia!“

Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k nim asi tritisíc duší.

L 7,30...

06.02.2024, 18:25
Kto má(môže) byť pokrstený

Kto uveril(Mk 16,16) a urobil pokanie
Sk 2,38
Peter im povedal: "Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.

Vbibli nie je ani jeden prípad, žeby bol niekto najprv pokrstený a až potom uveril

Kto sa teda nerozhodol sam, nebol pokrstený
none
13

8. qwert 06.02.2024, 18:25

Kto má(môže) byť pokrstený

Kto uveril(Mk 16,16) a urobil pokanie
Sk 2,38
Peter im povedal: "Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.

Vbibli nie je ani jeden prípad, žeby bol niekto najprv pokrstený a až potom uveril

Kto sa teda nerozhodol sam, nebol pokrstený

06.02.2024, 19:13
Nechcem ti brať tvoju ilúziu, ale argument, že aj Ježiš bol pokrstený až v dospelosti je falošný.
Krstiť začal Ján. Neviem o tom, že by bol niekto pred tým pokrstený.
Vyzývanie ku krsteniu teda začalo medzi dospelými a nie medzi deťmi.
Nikde som však v Kristových slovách nenašiel, že krstiť je možné iba dospelých.
Duch svätý je svätým práve preto, že je Duchom a nemeria sa časom, ten v duchovnom svete neexistuje a preto môže zostúpiť na každú ľudskú bytosť bez ohľadu na vek a dokonca aj bez ohľadu či to je výslovná žiadosť ľudskej bytosti alebo nie je.
Iné je samozrejme vedomé odmietanie Ducha svätého.
none
14

13. kntsz 06.02.2024, 19:13

Nechcem ti brať tvoju ilúziu, ale argument, že aj Ježiš bol pokrstený až v dospelosti je falošný.
Krstiť začal Ján. Neviem o tom, že by bol niekto pred tým pokrstený.
Vyzývanie ku krsteniu teda začalo medzi dospelými a nie medzi deťmi.
Nikde som však v Kristových slovách nenašiel, že krstiť je možné iba dospelých.
Duch svätý je svätým práve preto, že je Duchom a nemeria sa časom, ten v duchovnom svete neexistuje a preto môže zostúpiť na každú ľudskú bytosť bez ohľadu na vek a dokon...

06.02.2024, 19:26
kntsz, mne ty neberieš žiadne iluzie, toto je o Božom slove s ktorým sa stotožnujem
Ináč Ježiš nemusel byť ani krstený, ved nemal hriech, ale urobil to preto, lebo je to pre nás návod a vidíme, čo sa pri krste deje, vidime ako prebieha krst a to ponorením do vody

Tu sa nehovorí, že dospelých, ale ludi, ktorí už vedia čo robia, su si vedomí toho, čo robia, prečo sa krstia, vedia čo to pre nich znamená

Krst je prvý viditelný prejav viery a poslušnosti Ježišovi
none
38

14. qwert 06.02.2024, 19:26

kntsz, mne ty neberieš žiadne iluzie, toto je o Božom slove s ktorým sa stotožnujem
Ináč Ježiš nemusel byť ani krstený, ved nemal hriech, ale urobil to preto, lebo je to pre nás návod a vidíme, čo sa pri krste deje, vidime ako prebieha krst a to ponorením do vody

Tu sa nehovorí, že dospelých, ale ludi, ktorí už vedia čo robia, su si vedomí toho, čo robia, prečo sa krstia, vedia čo to pre nich znamená

Krst je prvý viditelný prejav viery a poslušnosti Ježišovi

12.02.2024, 18:56
Si si istý ondrej, že dospelí ľudia naozaj vedia čo robia ?
none
40

38. kntsz 12.02.2024, 18:56

Si si istý ondrej, že dospelí ľudia naozaj vedia čo robia ?

12.02.2024, 19:46
u tomina, ondreja......urcite nie
none
41

38. kntsz 12.02.2024, 18:56

Si si istý ondrej, že dospelí ľudia naozaj vedia čo robia ?

12.02.2024, 19:48
No mali by vedieť čo robia, trebars ked sa krstia ponorením, mali by vedieť, prečo to robia, čo to pre nich znamena, aby bol ten krst platny
Male dieta nesplna kriteria krstu z nijakeho pohladu
none
43

41. qwert 12.02.2024, 19:48

No mali by vedieť čo robia, trebars ked sa krstia ponorením, mali by vedieť, prečo to robia, čo to pre nich znamena, aby bol ten krst platny
Male dieta nesplna kriteria krstu z nijakeho pohladu

12.02.2024, 19:54
musite zmenit ucenie o dedicnom hriechu......tak ako to jehovisti robia, ked im nieco nepasuje v Pisme......take peklo vyškrtnú ako nič
none
45

43. Jakub 12.02.2024, 19:54

musite zmenit ucenie o dedicnom hriechu......tak ako to jehovisti robia, ked im nieco nepasuje v Pisme......take peklo vyškrtnú ako nič

12.02.2024, 20:01
krst malých deti je hlúpost kubo, krstia sa ludia, ktorí veria, krst je vlastne skutok viery a poslušnosti
male deti su posvacovane svojimi rodičmi, su svaté
je to aj v Bozom slove
Male deti nevedia veriť a teda nemohli byť pokrstené
Male deti su posvatené rodičmi, su svaté, to hovori Pavol
1K 7,14
Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena sa posväcuje v bratovi. Inak by boli vaše deti nečisté; ale teraz sú sväté!!!
Prave preto, že su vo svojom detskom veku svaté, teda bez hriechu, neni dovod ich krstiť na odpustenie hriechov
none
46

45. qwert 12.02.2024, 20:01

krst malých deti je hlúpost kubo, krstia sa ludia, ktorí veria, krst je vlastne skutok viery a poslušnosti
male deti su posvacovane svojimi rodičmi, su svaté
je to aj v Bozom slove
Male deti nevedia veriť a teda nemohli byť pokrstené
Male deti su posvatené rodičmi, su svaté, to hovori Pavol
1K 7,14
Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena sa posväcuje v bratovi. Inak by boli vaše deti nečisté; ale teraz sú sväté!!!
Prave preto, že su vo svojom detskom veku sva...

12.02.2024, 20:09
aj obriezka bola hlupost.....skoda, ze to nemal kto povedat Abrahamovi......ty by si mu to urcite vysvetlil !!
none
48

46. Jakub 12.02.2024, 20:09

aj obriezka bola hlupost.....skoda, ze to nemal kto povedat Abrahamovi......ty by si mu to urcite vysvetlil !!

12.02.2024, 20:16
obriezka je niečo uplne iné, bezpecne to sluzi na telesne rozlíšenie, za cias Abraháma to bolo viac než dôležité
none
51

48. qwert 12.02.2024, 20:16

obriezka je niečo uplne iné, bezpecne to sluzi na telesne rozlíšenie, za cias Abraháma to bolo viac než dôležité

12.02.2024, 20:20
isteže
none
53

51. Jakub 12.02.2024, 20:20

isteže

12.02.2024, 20:22
nuž kubo, bolo by dobre, ak tomu porozumieš
none
39

14. qwert 06.02.2024, 19:26

kntsz, mne ty neberieš žiadne iluzie, toto je o Božom slove s ktorým sa stotožnujem
Ináč Ježiš nemusel byť ani krstený, ved nemal hriech, ale urobil to preto, lebo je to pre nás návod a vidíme, čo sa pri krste deje, vidime ako prebieha krst a to ponorením do vody

Tu sa nehovorí, že dospelých, ale ludi, ktorí už vedia čo robia, su si vedomí toho, čo robia, prečo sa krstia, vedia čo to pre nich znamená

Krst je prvý viditelný prejav viery a poslušnosti Ježišovi

12.02.2024, 19:45
v Skutkoch apostoloch sa pise.....a boli iba pokrsteni.....takze váš krst znovuzrodenych je len trapna formalita....z Biblie ste si urobili hajzlovy papier...tak ako jehovisti.......

none
42

39. Jakub 12.02.2024, 19:45

v Skutkoch apostoloch sa pise.....a boli iba pokrsteni.....takze váš krst znovuzrodenych je len trapna formalita....z Biblie ste si urobili hajzlovy papier...tak ako jehovisti.......

12.02.2024, 19:49
no kubo, tak sa na to pozrieme, kde sa to píše daj suradnice
none
44

42. qwert 12.02.2024, 19:49

no kubo, tak sa na to pozrieme, kde sa to píše daj suradnice

12.02.2024, 20:00
skutky apostolov , 8 kapitola 16 vers .....ale aj tak je to uplne jedno...ty si samovykladac a bludar
none
47

44. Jakub 12.02.2024, 20:00

skutky apostolov , 8 kapitola 16 vers .....ale aj tak je to uplne jedno...ty si samovykladac a bludar

12.02.2024, 20:14
Kubo, vieš ty vôbec, čo si tu dal?
ved to je presne to, čo by mali urobiť katolici a nebať sa znova dať pokrstiť, aby prijali Ducha Sväteho
Katolici tak svojou nevedomosťou sa nechcu dat normalne pokrstiť, dokonca im to učenie zakazuje...pytam sa kubo
komu zaleži na tom, aby sa katolici už nekrstili a neprijali D.Svätého?
none
49

47. qwert 12.02.2024, 20:14

Kubo, vieš ty vôbec, čo si tu dal?
ved to je presne to, čo by mali urobiť katolici a nebať sa znova dať pokrstiť, aby prijali Ducha Sväteho
Katolici tak svojou nevedomosťou sa nechcu dat normalne pokrstiť, dokonca im to učenie zakazuje...pytam sa kubo
komu zaleži na tom, aby sa katolici už nekrstili a neprijali D.Svätého?

12.02.2024, 20:18
a ty co mas s Duchom Svatym ? ved o teba ani nezakopol.....alebo to demonicke valanie povazujes za jeho prejav ??
none
52

49. Jakub 12.02.2024, 20:18

a ty co mas s Duchom Svatym ? ved o teba ani nezakopol.....alebo to demonicke valanie povazujes za jeho prejav ??

12.02.2024, 20:21
no prejavy su rozne kubo, ale sú
katolici ani len nezakopli o Ducha Svatého, neviem kedy by sa to mohlo tak udiať, skušaju to na birmovke, ale stale nič
none
54

52. qwert 12.02.2024, 20:21

no prejavy su rozne kubo, ale sú
katolici ani len nezakopli o Ducha Svatého, neviem kedy by sa to mohlo tak udiať, skušaju to na birmovke, ale stale nič

12.02.2024, 20:23
v hypernove to ide najlepsie !!!

p.: a kde ta pokrstili ? v bazene alebo Jordane ? vo Vahu?
none
55

54. Jakub 12.02.2024, 20:23

v hypernove to ide najlepsie !!!

p.: a kde ta pokrstili ? v bazene alebo Jordane ? vo Vahu?

12.02.2024, 20:34
Podstatne je ponorenie kubo

je to jeden z mála v podstate prikázaných obradov, ktoré vidíme v bibli a katolíci, ktorí nemajú s obradmi žiaden problém, práve ten obrad ignorujú!!!
na vysvetlenie
v biblii vidíme len dva takéto prikázane obrady
1 to je večera pánova

2 krst ponorením

obidva tieto rituály, ktoré požaduje Boh sú totálne poškvrnené a na miesto toho si RKC navymýšľala desiatky iných nebiblických rituálov!!!
none
56

55. qwert 12.02.2024, 20:34

Podstatne je ponorenie kubo

je to jeden z mála v podstate prikázaných obradov, ktoré vidíme v bibli a katolíci, ktorí nemajú s obradmi žiaden problém, práve ten obrad ignorujú!!!
na vysvetlenie
v biblii vidíme len dva takéto prikázane obrady
1 to je večera pánova

2 krst ponorením

obidva tieto rituály, ktoré požaduje Boh sú totálne poškvrnené a na miesto toho si RKC navymýšľala desiatky iných nebiblických rituálov!!!

12.02.2024, 20:45
vsak vy sektari ste uplne vylucili veceru panovu........a z krstu ste si tiez urobili len biznis.....cize opat nic nie biblicke.....
none
57

56. Jakub 12.02.2024, 20:45

vsak vy sektari ste uplne vylucili veceru panovu........a z krstu ste si tiez urobili len biznis.....cize opat nic nie biblicke.....

12.02.2024, 20:49
veru nevylučili kubo, robime to stale a pomerne pravidelne, robime to na jeho pamiatku kubo
je to zmluva s Bohom kubo

jeme chlieb a pijeme víno

nic viac a nič menej
none
58

57. qwert 12.02.2024, 20:49

veru nevylučili kubo, robime to stale a pomerne pravidelne, robime to na jeho pamiatku kubo
je to zmluva s Bohom kubo

jeme chlieb a pijeme víno

nic viac a nič menej

12.02.2024, 20:50
dzudista láme chlieb a premiena vino ? alebo to uz ty robis ?
none
59

58. Jakub 12.02.2024, 20:50

dzudista láme chlieb a premiena vino ? alebo to uz ty robis ?

12.02.2024, 20:53
kubo stále to nechápeš
none
60

59. qwert 12.02.2024, 20:53

kubo stále to nechápeš

12.02.2024, 20:55
no daj vase praktiky...lebo nie vsetko vasa sekta zverejnuje
none
61

60. Jakub 12.02.2024, 20:55

no daj vase praktiky...lebo nie vsetko vasa sekta zverejnuje

12.02.2024, 20:57
krst si možeš pozriet na inernete do sýtosti
none
62

61. qwert 12.02.2024, 20:57

krst si možeš pozriet na inernete do sýtosti

12.02.2024, 20:59
vase clapkanie v bazene ma nezaujima....ale ta vecera panova......date si konzervu z barana ?
none
63

62. Jakub 12.02.2024, 20:59

vase clapkanie v bazene ma nezaujima....ale ta vecera panova......date si konzervu z barana ?

12.02.2024, 21:06
myslíš si kubo, že papáme samotného Ježiša, tak ako to robia katolíci? ved to je absurdné kubo
none
64

63. qwert 12.02.2024, 21:06

myslíš si kubo, že papáme samotného Ježiša, tak ako to robia katolíci? ved to je absurdné kubo

12.02.2024, 21:07
ved popis tu vasu veceru panovu.......ale asi ziadna nie je.......
none
65

64. Jakub 12.02.2024, 21:07

ved popis tu vasu veceru panovu.......ale asi ziadna nie je.......

12.02.2024, 21:18
Je to jednoduché. Páter nadrbaný omšového vína spolu s miništrantom (ehm s tebou) hľadia nepríčetne do oblohy a čakajú príchod panenky márie..
none
66

64. Jakub 12.02.2024, 21:07

ved popis tu vasu veceru panovu.......ale asi ziadna nie je.......

12.02.2024, 21:22
ale je kubo

Večera Pánova, známa aj ako Večera Páně alebo Večera Pánova večeře, je dôležitým obradom v kresťanských spoločenstvách. Tu je stručný prehľad o tom, ako prebieha:

Symbolický význam: Večera Pánova je spomienkou na poslednú večeru, ktorú Ježiš mal so svojimi učeníkmi pred svojou smrťou. Je to čas na spoločenstvo, reflexiu a zdieľanie.
Príprava: Pred Večerou Pánovou sa pripravuje chlieb a víno (alebo hroznový džús). Tieto symbolizujú Ježišovo telo a krv.
Služba Večere Pánovej: Počas bohoslužby sa zhromaždenie zhromaždí. Kazateľ vysvetlí význam Večere Pánovej a jej symboliku. Potom sa chlieb láme a víno sa delí medzi veriacich.
Modlitba a spoločenstvo: Po prijatí chleba a vína sa modlíme a spoločne oslavujeme Ježišovu obetu za naše hriechy.
Úcta a pokora: Večera Pánova je časom úcty a pokory pred Bohom. Veriaci sa sústreďujú na Ježišovu obetu a jeho lásku k nám.
none
68

66. qwert 12.02.2024, 21:22

ale je kubo

Večera Pánova, známa aj ako Večera Páně alebo Večera Pánova večeře, je dôležitým obradom v kresťanských spoločenstvách. Tu je stručný prehľad o tom, ako prebieha:

Symbolický význam: Večera Pánova je spomienkou na poslednú večeru, ktorú Ježiš mal so svojimi učeníkmi pred svojou smrťou. Je to čas na spoločenstvo, reflexiu a zdieľanie.
Príprava: Pred Večerou Pánovou sa pripravuje chlieb a víno (alebo hroznový džús). Tieto symbolizujú Ježišovo telo a krv.
Služba Večer...

13.02.2024, 00:05
Takze vasa sekta vobec nezije Jezisove slova
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim ......

Vlastne ty ani spaseny nemusis byt ...
none
9

3. elemír 06.02.2024, 13:29

qwert 2
tak to som teraz veľmi zvedavý, čo mi ideš napísať o tom biblickom krste.Lebo ja som napúísal toto kôli informácii pre ostatných na zamyslenie.
Ja čakám reakciu. Povedať, že je to zlé a buchnúť dverami to si sa nemusel ani unúvať.

06.02.2024, 18:52
A ako je to s deťmi
Katolicke ucenie hovorí, že boli pokrstene cele domacnosti, teda aj deti
Je to naozaj tak?
Sk 18,8
A predstavený synagógy Krispus uveril Pánovi s celým svojím domom; aj mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dali sa pokrstiť.
Male deti nevedia veriť a teda nemohli byť pokrstené
Male deti su posvatené rodičmi, su svaté, to hovori Pavol
1K 7,14
Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena sa posväcuje v bratovi. Inak by boli vaše deti nečisté; ale teraz sú sväté!!!
Prave preto, že su vo svojom detskom veku svaté, teda bez hriechu, neni dovod ich krstiť na odpustenie hriechov
Sk,38
Peter im povedal: "Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.
Deti nechapu príkaz ,ani zákaz, ani hriech, ani spasenie, ani este nemôžu veriť. Preto pred Bohom nehrešia
To čo bolo urobene na kojencoch, to nebol biblický krst, nema to žiadnu duchovnu cenu, jedine ak dobrý pocit rodičov
none
6
06.02.2024, 18:08
Ale stále som sa nedozvedel, čo je to ten biblický krst.
6 thomas
Čo si tam ty všeličo popísal, napríklad kresťanstvo, to myslíš všetkých tých čo sa spoliehajú na spasenie ježišom? ... a asi katolícku cirkev.
V prvom rade si musíme uvedomiť, že kresťan , alebo ten, čo sa spolieha na ježiša nesmie patriť k žiadnej cirkvi, pretože ani jedna cirkev neuznáva ježiša podľa evanjelia. Podla čistého evanjelia. Každá cirkev, ktorá uznáva niečo, čo nie je v evanjeliu už nie je kresťanská Napríklad katolíci veria, že ježiš je boh robia veľkú chybu lebo v evanjeliu to nie je. A koľko majú takých vecí a ešte dogmy k tomu. Veď to je hrôza a pri tom je v evanjeliu pasáž, kde sa pýta ježiš učeníkov: Za koho ma považujú ľudia a a koho ma považujete vy ? Ale všetci katolíci veria napriek tomu, že je boh. Komu uverili, ak neuverili samotnému bohu, otcovi ježiša krista? A takto ešte veľa vecí v cirkevných náukách a nikto s tým nevie pohnúť ????
none
10
06.02.2024, 18:59
qwert 8,9
s týmto súhlasím, do bodky, ja som len myslel, že ty myslíš pod bibliou starý zákon. Takže medzi nami to je len otázka spôsobu prístupu k veci.
Samozrejme plusové a mínusové časopriestory nemôžem od teba žiadať, ale predsa len mi nedá o tom nepísať, či by som náhodou nenašiel niekoho, kto by predsa len sa chytil. Ale ty qwert pôsobíš na mňa čistou otvorenou hlavou a máš aj pekné vyjadrovanie, si na mojej frekvencii, vždy si rád prečítam tvoj príspevok. Ale podľa tohoto by si mohol byť aj katolík ?????????
none
11

10. elemír 06.02.2024, 18:59

qwert 8,9
s týmto súhlasím, do bodky, ja som len myslel, že ty myslíš pod bibliou starý zákon. Takže medzi nami to je len otázka spôsobu prístupu k veci.
Samozrejme plusové a mínusové časopriestory nemôžem od teba žiadať, ale predsa len mi nedá o tom nepísať, či by som náhodou nenašiel niekoho, kto by predsa len sa chytil. Ale ty qwert pôsobíš na mňa čistou otvorenou hlavou a máš aj pekné vyjadrovanie, si na mojej frekvencii, vždy si rád prečítam tvoj príspevok. Ale podľa tohoto by si moh...

06.02.2024, 19:11
Elemír, ved ty vlastne nie si katolík, neveríš, že Ježiš je Boh v ludskom tele
Tým časopriestorom ja nerozumiem, v biblii je treba pochopiť večnosť a snad pochopiť aj to, že už teraz tu na zemi, kde sa počíta čas je to vlastne malý usek večnosti, je treba pochopiť že všetko viditelne je dočasné a neviditelne je večné
none
15

10. elemír 06.02.2024, 18:59

qwert 8,9
s týmto súhlasím, do bodky, ja som len myslel, že ty myslíš pod bibliou starý zákon. Takže medzi nami to je len otázka spôsobu prístupu k veci.
Samozrejme plusové a mínusové časopriestory nemôžem od teba žiadať, ale predsa len mi nedá o tom nepísať, či by som náhodou nenašiel niekoho, kto by predsa len sa chytil. Ale ty qwert pôsobíš na mňa čistou otvorenou hlavou a máš aj pekné vyjadrovanie, si na mojej frekvencii, vždy si rád prečítam tvoj príspevok. Ale podľa tohoto by si moh...

07.02.2024, 00:13
Skutky Apoštolov 8,35-38

Tu Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom z Písma, zvestoval mu Ježiša. Ako išli cestou, došli k akejsi vode a eunuch vravel: „Pozri, voda! Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť?“ Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, slobodno. A on odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn. Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip i eunuch, zostúpili do vody a pokrstil ho.

Čiže bola tam jednoznačná podmienka. Inak by Filip eunúcha nepokrstil.
👍: qwert
none
16
07.02.2024, 12:01
qwert13
najprv ježičovo božstvo. Istý čas, pred viac ako 20 rokmi som mal úrazruky a marodil som viac ako mesiac. Vtedy doniesla manželka z roboty počítač a tak som si začal písať o vede cirkvi a všelčo len tk pre seba. Ale zrazu jeden den som pocítil obrovskú psychickú bolesť v hlave, bolo to strašne a trvalo to veľmi krátko, lebo som pocítil, že ma niekto zdrapil od zadu za plecia a silno zatriasol a kríkol na mňa:Toto už viacej nerob ! Obzreel som sa dozadu a nikoho nevidel. potom som sa obzeral, že čo som to vlastne robil a zistil som, že som niečo písal o satanovi. Bol som preľaknutý a nevedel som čo ďalej. Istý čas som nič nepísal,ale potom som predsa len začal písať znova.Potom raz akoby niekto za mno stál a povedal mi poichu: Napíš, že ježiš nie je boh, To som ale vyskočil od poťítača s tým, že toto nikdy nenapíšem. Dva týždne som chodil so slzani v očiach a nič sa mi nedarilo.Modlitby nemali odozvu, na omči som prosil a nič. V zufalosti a v plači som raz sadol k počítaču a obzeral som sa po izbe hovoril, kde si, kto si, veď ja neviem čo mám teraz robiť !!! Potrebujem aspom nejaký náznak, alebo znamenie. a prišlo, že: nič nedostaneš , musíš na prísť sám,aby si to vedel vysvetliť aj ostatným. Vtedy som sa pozrel na počítač, ktorý by som najradšej hneď vyhodil oknom. Ale zrazu som zbadal vedľa počítača bibliu, myslím nový zýkon evanjelium.
A tak som si zobral tušku a papier, áe prelistujem evanjelium a zapšem si pasáže, kde bude napísné, že ježiš je boh. Prvý krát som to prebehol a nič a to ma zaujalo a tak som to pomaličky prešiel ešte dvakrát a stále nič a vtedy ma zalial tký krásny pocit úľavy a pohody, slobody po tej dvojtýždnovej hrôze. Potom som to začal písať po rrôznych forach, a ked som to hovoril v rodine ľudia začali plakať a utekať odo mňa. A vlastne , tým som dostal najavože nie len ježišovo božstvo, ale aj všetky dogmy o márii a vlastne včetko, čo nie je v evanjeliu, musí ísť preč, napriek tomu,že ľudia nechcú o tom ani počuť. Nikto nepripustí, že by ježiš nebol boh ani napriek stati v evanjeliu, kde sa smotný ježiš pýta učeníkov: za koho ma pokladajú ľudia a za koho ma pokladáte vy ? Takže nie je to z mojej hlavy a nič nové, ale predstava, že by toto mohol byť problém pri spaseni je hrozná, pretože takmer všetci veriaci veria niečo, čo nie je v evanjelium a ešte, mohla by to byť najúčinejšia satanova pasca, aby naozaj takmer nikto nebol spasený.
Ani bez cirkvi nie je možné spasenie a preto, každý je zodpovedný za svoje spasenie sám.Samozrejme, takých deformácii je v cirkvi viacej a čím sú pre nás nebezpečnejšie , tým viacej by sme sa mali nad tým zamyslieť a v tomto by som ťa poprosil pomôcť, ale za predpokladu, že to budeš veriť aj ty.
none
17
07.02.2024, 12:24
elemír píšeš

"v tomto by som ťa poprosil pomôcť, ale za predpokladu, že to budeš veriť aj ty."

Tomu nerozumiem, v čom ti mám pomôcť a v čo mám veriť
none
18
07.02.2024, 12:39
qwert 20
Nechcem a ani nemôžem ťa do ničoho nútiť. Dokonca aby si niečo veril, čo neveríš. To nie, ale skús pohľadať niečo vo svojom vnútri.,lebo ak by si uveril, potom by ti nebolo treba hovoriťi, že čo máš robiť.

Evanjelium a nič iné, len evanjelium.
none
19

18. elemír 07.02.2024, 12:39

qwert 20
Nechcem a ani nemôžem ťa do ničoho nútiť. Dokonca aby si niečo veril, čo neveríš. To nie, ale skús pohľadať niečo vo svojom vnútri.,lebo ak by si uveril, potom by ti nebolo treba hovoriťi, že čo máš robiť.

Evanjelium a nič iné, len evanjelium.

07.02.2024, 12:58
No Boh je trojjedinny, a prisiel na tento svet v ľudskom tele

Božiu trojedinnost vidíme parádne pri krste Ježiša v jordáne. Ježiš sa krstí, z nebies sa ozve, toto je ten v ktorom sa mi zaľubilo a holubica

Hore na nebesiach Otec

Na zemi Ježiš( Syn)

holubica ( Duch Svätý)

Takýto je Boh stvoritel tohoto sveta, ktorý prisiel na tento svet v ľudskom tele, aby sme mohli vidieť jeho slávu
Ježiš je to slovo, ktore bolo u Boha Jan o tom píše uplne jasne

Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Ono bolo na počiatku u Boha.

to Slovo bolo u Boha

a to Slovo bolo Boh.

a teraz to hlavné

Jan píše dalej

14 To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Takže zhrnieme to

To slovo bolo u Boha, to slovo bolo Boh a to slovo sa telom stalo a videli sme jeho slavu v podobe Ježiša


none
20

19. qwert 07.02.2024, 12:58

No Boh je trojjedinny, a prisiel na tento svet v ľudskom tele

Božiu trojedinnost vidíme parádne pri krste Ježiša v jordáne. Ježiš sa krstí, z nebies sa ozve, toto je ten v ktorom sa mi zaľubilo a holubica

Hore na nebesiach Otec

Na zemi Ježiš( Syn)

holubica ( Duch Svätý)

Takýto je Boh stvoritel tohoto sveta, ktorý prisiel na tento svet v ľudskom tele, aby sme mohli vidieť jeho slávu
Ježiš je to slovo, ktore bolo u Boha Jan o tom píše uplne jasne

Na ...

07.02.2024, 13:26
Ak rozumieš elemir Božej spravodlivosti, myslíš, že Boh by obetoval svoj vytvor a ta obeta za naše hriechy by bola spravodlivá? Nie nebola by spravodliva voči Ježisovi

Cloveka od Boha oddeluje ľudský hriech, a to je potrebne vyriešiť a da sa to len ked sa to vyrieši medzi človekom a Bohom, nikto treti to nevyrieši

Ak by Ježiš bol len akýmsi výtvorom potom by bol v tom "konflikte" tretí

táto vec sa da spravodlivo vyriešiť len tak, že človek odčini svoj hriech a mal by trpieť, alebo Boh to zoberie na seba a bude trpieť on a odpustí ľudom hriech

Len tak je to spravodlivé


none
21
07.02.2024, 14:38
Logika je len v čistom evanjeliu. to všetko ostatné je len ľudské podanie. JA som si to nevymyslel a nevymyslel to, žiadny ľudský tvor, ja som bol do toho dokopaný.
Myslíč si, že satan by nebol schopný to urobiť ? Naopak je to jeho snaha a ciel jeho bytia, aby nikto nebol spasený, on to musí robiť, lebo pri vyhnaní z raja ho boh odsúdil na smrť.ústami petra bolo jassne povdané:syn boží a mesiaš. Je ešte niekto po bohu silnejší a nocnejší, ako je boží syn, môťe niekto spasiť hriešnika ak nie on ? Toto nstačí ?Ale aj tak, qwert,dal si mi aspom chvílku nádeje.
Žijeme vo svete kniežača tohoto sveta a an má velmi silný podiel na tom, ako vyzerá cirkev.Uč sa našlo aj niekolko kňazov, ktorí na omši nepovedali, že ježiš je boh a s tebou kralije na veky amen. Našlo, ale nie na dlho, boli umlčaní tými, ktoré sú podriadení kniežaťu tohoto sveta.Knieža potrebuje mať cirkev slabučkú, aby mohol rozsievať po zemi zlo. Aj ľudia už začínajú mať strach a radšej sa priklonia k zlému.
Lebo za všetko sa tu musí bojovať, lebo on neustále číha pri dverách.

A to nie je spravodlivé,ak väčšina ľudí žije v strachu. Bojíme sa o všetko,o deti, rodinu.príbuzných.
none
22

21. elemír 07.02.2024, 14:38

Logika je len v čistom evanjeliu. to všetko ostatné je len ľudské podanie. JA som si to nevymyslel a nevymyslel to, žiadny ľudský tvor, ja som bol do toho dokopaný.
Myslíč si, že satan by nebol schopný to urobiť ? Naopak je to jeho snaha a ciel jeho bytia, aby nikto nebol spasený, on to musí robiť, lebo pri vyhnaní z raja ho boh odsúdil na smrť.ústami petra bolo jassne povdané:syn boží a mesiaš. Je ešte niekto po bohu silnejší a nocnejší, ako je boží syn, môťe niekto spasiť hriešnika ak nie o...

07.02.2024, 16:13
22 je čiste nefalšovane Božie slovo, tu neni čo špekulovať
v 23 píšem o Božej spravodlivosti, ktora vypada ako ludske podanie
Co si vlastne myslíš o 22
Nerozumiem prečo si takto dopadol, či si si o to koledoval nejakým okultizmom, ale podla avataru zacinam tušiť
none
23

21. elemír 07.02.2024, 14:38

Logika je len v čistom evanjeliu. to všetko ostatné je len ľudské podanie. JA som si to nevymyslel a nevymyslel to, žiadny ľudský tvor, ja som bol do toho dokopaný.
Myslíč si, že satan by nebol schopný to urobiť ? Naopak je to jeho snaha a ciel jeho bytia, aby nikto nebol spasený, on to musí robiť, lebo pri vyhnaní z raja ho boh odsúdil na smrť.ústami petra bolo jassne povdané:syn boží a mesiaš. Je ešte niekto po bohu silnejší a nocnejší, ako je boží syn, môťe niekto spasiť hriešnika ak nie o...

07.02.2024, 16:24
myslím, že toto je tvoj problem, tu si bol napadnutý, pretože velmi chces mať zazitok s Ježišom v eucharistii
vysledok je zmenene evanjelium a prekliatie

odkaz
none
28

23. qwert 07.02.2024, 16:24

myslím, že toto je tvoj problem, tu si bol napadnutý, pretože velmi chces mať zazitok s Ježišom v eucharistii
vysledok je zmenene evanjelium a prekliatie

https://youtu.be/GjrBLn_NOmk?t=333

07.02.2024, 19:54
qwert 26
samozrejme, že preto chodím do kostola, že chcem mať zážitok s ježišom, inak by som tam nechodil a toto video je o viere, že niekoho to chytí viac a niekoho menej. a zmenené evanjelim nemám naopak bojujem za jeho čistotu a tiež si nemyslím, že by mal byť niekto prekliaty, ak sa modlí k ježišovi.
none
30

28. elemír 07.02.2024, 19:54

qwert 26
samozrejme, že preto chodím do kostola, že chcem mať zážitok s ježišom, inak by som tam nechodil a toto video je o viere, že niekoho to chytí viac a niekoho menej. a zmenené evanjelim nemám naopak bojujem za jeho čistotu a tiež si nemyslím, že by mal byť niekto prekliaty, ak sa modlí k ježišovi.

07.02.2024, 20:06

To by si sa divil elemir, ako sa dá poprekrúcať evanjelium, stačí len uctievať iného Ježiša, nie toho boblickeho a je v prekliati
Je aj iný Ježiš, nielen ten eucharistický, ktorý vyposobí iného ducha, iné evanjelium a výsledok znova prekliatie
Čo myslíš, aké prekrutene evanjelium mal na mysli PavoL
zažitok môžeš mať elemir, ale biblický pravý ako trebrs na Letnice, od Ducha Svateho, ktoreho zaslubil Ježiš, namiesto seba
Poradim ti jedno Elemir, zazitky nesmu byt na prvom mieste, prva je viera biblicka a potom nasleduju aj zazitky, ale je treba rozlišovat, lebo si oklamaný v sekunde
none
26

21. elemír 07.02.2024, 14:38

Logika je len v čistom evanjeliu. to všetko ostatné je len ľudské podanie. JA som si to nevymyslel a nevymyslel to, žiadny ľudský tvor, ja som bol do toho dokopaný.
Myslíč si, že satan by nebol schopný to urobiť ? Naopak je to jeho snaha a ciel jeho bytia, aby nikto nebol spasený, on to musí robiť, lebo pri vyhnaní z raja ho boh odsúdil na smrť.ústami petra bolo jassne povdané:syn boží a mesiaš. Je ešte niekto po bohu silnejší a nocnejší, ako je boží syn, môťe niekto spasiť hriešnika ak nie o...

07.02.2024, 19:29
qwert 22
1. Kde je v evanjeliu napísané, že boh je trojjediný ? A všetci traja v jednom ľudskom tele ? Ale tým, že sa píše ,že všetko povstalo skrze neho a bez neho nič, znamená, že sa týka o boha stvoriteľa, ktorý stvoril aj svetlo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Ale tmy svetlo neprijali, a tak poslal jána aby presvedčil ľudí, že v tme je božie svetlo, aby všetci uverili, lebo to svetlo bolo aj božie slovo. On priniesol svetlo, ktoré osvetcuje každého človeka, ale jeho napriek tomu napriek tomu, nie všetci poznali,iba tí, čo sa narodili z vôle boha.
A slovo telom sa stalo, ale ento odsek je treba prečítať až dokonca, lebo my sme uvideli jeho slávu, akú má od otca jednorodený syn. Už tu sú dve osoby, otec a syn.

A posledný odsek tohoto prologu. Lebo zákon bol daný skrze mojžiša, milosť a pravda prišli skrze ježiša, teda židia mali tvrdú šiju, a tak boh poslal ježiša, aby ustúpil ľuďom a poslal nám skrze ježiša milosrdenstvo a pravdu. čo je vlastne možnosť odpustenia hriechov.
no a posledná veta: Boha nikto nikdy nevidel a ak by bol ježiš boh,tiež by sme ho nemohli uvidieť,
a teraz, jednorodený boh, teda nie je to ježiš, ktorý je v lone otca, a ak je v lone otca, nemôže prebývať medzi nami, a teda sa jedná o boha ako ježišovho otca a on o ňom pri niesol zvesť.Teda aj pri jordáne dokazuje, toto je môj milovaný syn a ešte aj na iných miestach svedší o ježišovi, že je jeho syn. mohol by som ešte dodať, že z lona boha nikdy nič nevyšlo.
Takže toto je zase moja viera.

Odchádzam k môjmu otcovi a vášmu otcovi.
2.Pri krste v jordáne boli všetci traja, ale každý sa vyjadril a predviedol za seba rozličným spôsobom. Keby boli traja, ako jeden, stačilo by vyjadrenie jedného. Ale boh priniesol na svet svetlo, ale tmy ho neprijali, tak poslal človeka jána, aby vydal svedectvo o tomto svetle.Pri stvorení sveta stvoril boh svetlo
none
29

26. elemír 07.02.2024, 19:29

qwert 22
1. Kde je v evanjeliu napísané, že boh je trojjediný ? A všetci traja v jednom ľudskom tele ? Ale tým, že sa píše ,že všetko povstalo skrze neho a bez neho nič, znamená, že sa týka o boha stvoriteľa, ktorý stvoril aj svetlo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Ale tmy svetlo neprijali, a tak poslal jána aby presvedčil ľudí, že v tme je božie svetlo, aby všetci uverili, lebo to svetlo bolo aj božie slovo. On priniesol svetlo, ktoré osvetcuje každého človeka, ale jeho napriek tom...

07.02.2024, 19:58
Elemir, si pod tým istým duchom, ako svedkovia jehovovi a ja s tým nič neurobím, pokiaľ ty sám nebudeš prosiť Boha o pravdu, ešte aj svedkovia sú ďalej ako ty, pretože aspoň vidia modlarstvo, zhubný mariansky kult a iné veci
Ak ziješ z adoracie , je to smutné, TOTO NIE JE BIBLICKY JEZIS

Viem o čom hovorím a zažil som ako knaz chodi medzi ludi a na kazdeho vytrcia monštranciu, v ktorej je umiestnena Najsvetejsia sviatost, teda hostia, ktoru ludia uctievaju a vnimal som niečo ako okultizmus
none
24
07.02.2024, 16:49
KRST,
z gréčtiny doslova.: "ponoriť (vo vode)",
ale tento proces krstu s vodou je SYMBOLOM - OBMYŤ OD VINY A HRIECHU.
Ján vyžadoval od ľudí, aby priznali svoje viny a hriechy a nasmerovali svoj život celkom na Boha.
Tento Krst, ktorý on vykonával, bol len znamením tohoto "obrátenia". Ježiš to demonštroval sám v Jordáne. Vyvrcholením krstu a zostúpením holubice (Jona) zaznel hlas Boha.: Ty si môj syn.

Ján.3:5 ....v diskusii s Nikodémom zaneli slová..: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Tá "VODA" je symbolom

obmytia Duchom svätým

nie vodou s potoka alebo sprchy. Obmytie je v pravom slova zmysle zbavenie tvojich hriechov a viny božím svätým duchom - to ON ťa obmýva. To je to Druhé narodenie, svojou vierou a nie tvojim pričinením. To je vyvrcholením MILOSTI. Sú z teba zmyté všetky hriehy, Minulé-Terajšie-Budúce. Stal si sa "Synom Božím".

Mat.3:11 ...

Ja vás krstím vodou na pokánie

; ale ten ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden -

ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom,
Učí Marek 16:16, že krst je alebo nie je potrebný na spasenie? Nie, nie. Jasne stanovuje, že na spásu je potrebná viera, ale nedokazuje ani nevyvracia myšlienku, že krst je podmienkou. Ako teda môžeme vedieť, či človek musí byť pokrstený, aby mohol byť spasený? Musíme hľadieť na plnú radu Božieho Slova. Tu je súhrn dôkazov:

1 — Biblia jasne hovorí, že sme spasení jedine vierou. Abrahám bol spasený vierou a my sme spasení vierou (Rimanom 4:1-25; Galaťanom 3:6-22).

2 — V Biblii je množstvo prípadov veriacich spasených bez toho, aby boli pokrstení. Každý veriaci v Starom zákone (napr. Abrahám, Jakob, Dávid, Šalamún) bol spasený, ale nebol pokrstený. Zlodej na kríži bol zachránený, ale nebol pokrstený. Kornélius bol spasený skôr, ako bol pokrstený (Skutky 10:44-46).

3 — Krst je svedectvom našej viery a verejným vyhlásením, že veríme v Ježiša Krista. Písmo nám hovorí, že večný život máme v okamihu, keď uveríme (Ján 5:24), a viera vždy prichádza pred krstom. Krst nás nezachráni o nič viac, ako prechádzka uličkou, alebo modlitba. Sme spasení, keď veríme.

4 — Biblia nikdy nehovorí, že ak niekto nie je pokrstený, nie je spasený.

5 — Ak by bol na spasenie potrebný krst, potom by nikto nemohol byť spasený bez prítomnosti inej osoby. Niekto tam musí byť, aby pokrstil človeka predtým, ako môže byť spasený. To silne obmedzuje, kto môže byť spasený a kedy môže byť spasený. Dôsledky tejto doktríny, keď sú dovedené do logického záveru, sú zničujúce. Napríklad vojak, ktorý uverí na bojovom poli, ale je zabitý skôr, ako by mohol byť pokrstený, by sa dostal do pekla.

6 — V Biblii vidíme, že v bode viery má veriaci všetky zasľúbenia a požehnania spasenia (Ján 1:12; 3:16; 5:24; 6:47; 20:31; Skutky 10:43; 13:39; 16:31). Keď niekto verí, má večný život, nepodlieha súdu a prešiel zo smrti do života (Ján 5:24) – to všetko skôr, ako bude pokrstený.

Ak veríte v znovuzrodenie krstom, mali by ste sa na modlitbe zamyslieť nad tým, v čo, alebo v koho skutočne vkladáte svoju dôveru. Je vaša viera vo fyzický akt (byť pokrstený), alebo v dokončené dielo Krista na kríži? Komu, alebo čomu veríš na spasenie? Je to tieň (krst), alebo podstata (Ježiš Kristus)? Naša viera musí spočívať iba v Kristovi. „Máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie našich hriechov podľa bohatstva Jeho milosti“ (Efezanom 1:7).
Amen
👍: elemír
none
25

24. Yanko 07.02.2024, 16:49

KRST,
z gréčtiny doslova.: "ponoriť (vo vode)",
ale tento proces krstu s vodou je SYMBOLOM - OBMYŤ OD VINY A HRIECHU.
Ján vyžadoval od ľudí, aby priznali svoje viny a hriechy a nasmerovali svoj život celkom na Boha.
Tento Krst, ktorý on vykonával, bol len znamením tohoto "obrátenia". Ježiš to demonštroval sám v Jordáne. Vyvrcholením krstu a zostúpením holubice (Jona) zaznel hlas Boha.: Ty si môj syn.

Ján.3:5 ....v diskusii s Nikodémom zaneli slová..: Ak sa niekto nenarodí z v...

07.02.2024, 18:34
Na to, aby sme boli spasení, Boh vyžadoval krv svojho Syna Ježiša Krista a nie vodu našho krstu.Samotný krst(obrad) nepôsobi ako nejaka magicka - okultna sila. Krst je iba vonkajšie vyjadrenie osobnej viery krsteného, bez viery nemožno páčiť sa Bohu, bez viery nie je krst.
Pri krste nie je dôležité nejaké dodržanie obradu, ale viera a vyznanie krstenca

Mk16,16
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený.
👎: elemír
none
27
07.02.2024, 19:48
3 — Krst je svedectvom našej viery a verejným vyhlásením, že veríme v Ježiša Krista. Písmo nám hovorí, že večný život máme v okamihu, keď uveríme (Ján 5:24), a viera vždy prichádza pred krstom. Krst nás nezachráni. Sme spasení, keď veríme.
none
31
07.02.2024, 20:13

Ako prichádza vieraVedzte teda, muži a bratia, že skrze tohto muža sa vám zvestuje odpustenie hriechov; a zo všetkých vecí, z ktorých ste nemohli byť ospravedlnení zo zákona Mojžišovho, z neho bude ospravedlnený každý, kto verí.
Skutky 13:38-39

Pavol nevložil ruky na ochrnutého muža v Lystre, aby ho uzdravil. Len z vypočutia evanjelia Ježiša Krista, ktoré kázal Pavol, prišla viera, že bude uzdravený, a keď mu apoštol povedal, aby vstal, muž jednoducho odpovedal a bol uzdravený. Hoci to, čo Pavol kázal tomuto mužovi, nebolo zapísané pre nás, v predchádzajúcej kapitole pre nás Duch Svätý zaznamenal jednu z Pavlových kázní od slova do slova (Skutky 13:16-41).
Teraz venujte pozornosť:
Sila evanjelia, ktoré hlásal Pavol, spočíva v odpustení všetkých hriechov „každému, kto verí“. Neexistuje žiadna iná kvalifikácia na získanie odpustenia za svoje hriechy. Stará zmluva bola založená na ospravedlnení zo skutkov (poslušnosť Desatora). Museli ste niečo urobiť, aby ste dostali odpustenie. To bolo počas platnosti zákona a dodnes platí pre židov, ktorí neuverili v J. Krista.
Ale nová zmluva milosti je úplne iná, založená na ospravedlnení vierou (viera v Ježiša Krista). Vidíte ten radikálny rozdiel? Požiadavka už nie je zameraná na vás, ale na Krista. Toto je dobrá správa: Všetci, ktorí veria v Ježiša, dostanú odpustenie za všetky svoje hriechy a sú ospravedlnení zo všetkého! Dobré správy? Aleluja! Nie je nič lepšie ako toto!
Ak si uveril, „Ježiš ťa už uzdravil. Je to diabol, ktorý dáva falošné príznaky vášmu telu!“ Keď si v srdci povedal „Verím!“ a súhlasil s tým, že Ježiš ťa už uzdravuje tým, že niesol tvoje hriechy a vzal na seba vinu s teba

Toto je sila, moc, ktorá pochádza z počutia, z čítania Ježišových slov evanjelia. Takto vzniká viera! Čím viac počujete o Ježišovi, tým viac dostávate jeho milosti. A čím viac zjavení o Jeho dokončenom diele dostanete, tým väčšiu vieru budete mať – pre každú situáciu, aj tú zdanlivo nemožnú!
ZADARMO!

P.S.
KRST ... v strong - slovníku pod číslom

G907

vysvetluje.:
sa vyskytuje len v "NZ" na obradné umytie
Význam.: (BAPTÓ) = obliať (implicitne) zafarbiť ako farbivom (rozumej KRV DO BIELA)
.
none
32

31. Yanko 07.02.2024, 20:13

Ako prichádza viera

Vedzte teda, muži a bratia, že skrze tohto muža sa vám zvestuje odpustenie hriechov; a zo všetkých vecí, z ktorých ste nemohli byť ospravedlnení zo zákona Mojžišovho, z neho bude ospravedlnený každý, kto verí.
Skutky 13:38-39

Pavol nevložil ruky na ochrnutého muža v Lystre, aby ho uzdravil. Len z vypočutia evanjelia Ježiša Krista, ktoré kázal Pavol, prišla viera, že bude uzdravený, a keď mu apoštol povedal, aby vstal, muž jednoducho odpovedal a bol uzdravený....

07.02.2024, 20:21
Hovoriť o viere a nedať sa pokstiť, je trochu divne, ved krst je akt viery a poslušnosti
a to nehovorim o marení umyslu

L 7,30
Ale farizeji a zákonníci zmarili v sebe Boží úmysel, lebo sa mu nedali pokrstiť.

Ciže zmarili umysel, ktorý mal Boh s nimi

Co nie je z viery je hriech

samozrejme, že nastavaju aj pripady, ked už clovek nema čas sa dať pokrstit, ale o takom človeku nemožeme povedať že bol neposlušný a že zmaril Boži umysel, ani Boh mu to nemôže vyčitať
none
33
07.02.2024, 20:28
Ďalší význam slova KRST napr.

posielal učeníkov do sveta krstiť

znamenalo - choďte presviedčať na vieru pokáním - zmenou myslenia. . To som čítal v akomsi článku na túto tému a malo to tento zmysel.

none
34
07.02.2024, 20:29
***Co nie je z viery je hriech***
aj krst je z viery
Keby niekto neveril, by bol krst nezmyslom
👍: qwert
none
35

34. Yanko 07.02.2024, 20:29

***Co nie je z viery je hriech***
aj krst je z viery
Keby niekto neveril, by bol krst nezmyslom

07.02.2024, 20:40
Ano ja som sa dal pokrstit do mena Otca i Syna a Ducha Svateho, lebo som uveril a nemohol som sa dočkať, kedy to bude, pretože som bol v zahraniči a krst sme dojednali ked prídem
Krstili ma ako dieta, ale takýto krst nie je biblický a ani som nemohol vtedy veriť , mozem povedat len jedno
Boh sa mocne k tomu priznal, bolo to silné
none
36
08.02.2024, 10:50
39 .. @qwert
Daj mi čas prosím, musím dať tomu zrozumitelnú formu.
👍: qwert
none
37
08.02.2024, 15:54
Ja by som chcel teray najprv priomenúť, že všetci, ktorí tu diskutujeme, majúk ježišovi kladny a niekedy až láskyplný vzťah, napriek tomu, že sa o ňom rozprávame často az v protichoných myšlienkach. Neodsudzujme nikdy veriacích iných kresťanských cirkvi, aby sme s neocitli v tomto boji proti samotnému ježiišovi.
Ale čo sa týka krstu, mám dojem, že sme stále nedosihli vrchol významu.
Najvýznamnejší význam krstu vidím v tom,že sa oddeľuje duch od tela, lebo to vidím, ako jediný spôsob, ako sa stretnúť s ježišom, a so živým, ježišom.
Funguje to asi takto:Čo sa týka časopriestorov, povedal ježiš: pred tým než bol tento svet, ja som bol. mdzi časopriestorami môže cestovať iba myšlienka, žiadna hmota.
Ďaľší fakt je konštanta K , je to pomerná konštanta obidoch časopriestorov.
Je to nekonečné číslo, najlepšie sa môzeme priblížiť k tomuto číslu tak, že si dáme do pomeru napríklad:vekosť jednéhe časopriestoru dáme do pomeru druhého opriestoru, čoje číslo nepredstavitešné, alebo ako by sme porovnávali veľkosť atomu ku velkoti slnečnej sústavy.Teda všetky predmety okolo nás, sú k - násobne vôčšie ako atomy ,z ktorých sa to, čo vidíme okolo nás,skladá. A tak aj naše prdmety, ktoré vidíme okolo nás sú vlastne atomickou hmotou pre vyší rozmer aa to je rozmer vyšší plusový,čo je pod+a konštanty K. Ale konľtanta k platá aj pre časový vnem a teda 1 sekunda v plusovom rozmere, z ktorého k nám napríklad prišiel ježiš, je K násobne dlhšia ako naša. A tento k násone dlhší čas môžeme pozorovať na našej nočnej oblohe, leo všetky galaksie ssa stáčajú do lievika čiernej diery v tomto K násobne dlhčom čase a vlastne celý vesmír je v pohybe v tomto k násobne dlhšom čase.
Ale tento čas. sa v evanjeliu vyjaruje ako večnosť a aj keď sa modlíme : až na veky vekov. A vlastne celá modlitby : Sláva otcu i synu potvrdzuje nekonečnú existenciu boha,otca ,syna a ducha svätého.šo potvrdzuje aj to, že táto trojica bola na vešné veky vekov dobrá a my napriektomu sme sa ocitli v kniežatsve tohoto sveta.a kažý, kto sa chce zachrániť sa musí pokrstiť, aby sa odtialto dostal. Sme v zajatí za velkým plotom, ale máme čancu stať sa takým silným, že brány pekelní nás nezastavia.
Takže krst je prvá podmienka dostať sa od tialto od kniežaťa tohoto sveta do večného dobra v nebi,ktoré tam je už veky vekov.A tak pri lámaní chleba zvihne kňaz hostiu nad hlavu, vychádza z nej medium ježišovho tela a napľňa chrám a pri pozdvihovaní kaliha, vychádza medium krvi. A keď sa oboje spoja, medium tela a mdium krvi ježa,máme pítomného samotného ježiša. teda, aby bol ježič prítomný na omši a chcesi zachovať oddelenie tela od duše, dá sa to duchovne takýmto spôsobom.
A preto je krst takto dôležitý aby dokonca umožnil ježičovi aj teraz cestovať medzi rozličnými časopriestormi. Lebo mám ovce aj z iného ovčinca.
none
67
12.02.2024, 23:50
V Pisme vidime, ze sa krstili cele domy a vsetkych co v nom byvali....je nulova pravdepodobnost, ze v mnohodetnych zidovskych rodinach by neboli deti ...deti sa rodia hriesne, preto potrebuju krst !!!!
none
69

67. Jakub 12.02.2024, 23:50

V Pisme vidime, ze sa krstili cele domy a vsetkych co v nom byvali....je nulova pravdepodobnost, ze v mnohodetnych zidovskych rodinach by neboli deti ...deti sa rodia hriesne, preto potrebuju krst !!!!

13.02.2024, 07:40
Ano kubo, v pisme vidime vela a dakuj svojim mocipanom a špatnemu učeniu RKC, že nevidiš.
Ano krstil sa všetci, ktorí uverili. Celý dom to nie su aj batolata, ak by to boli aj batoľata, potom by aj batoľata sa radovali, že uverili

Keď ich vyviedol von, povedal: „Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?“

A oni mu odpovedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom

A ohlasovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome.
Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, vymyl im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci
.
Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom, že uveril v Boha.

podla katolikov sa aj batolata radovali, že uverili

a čo deti? Pavol tu vysvetluje korinťanom

A ak niektorá žena má neveriaceho muža a ten aj naďalej chce s ňou žiť, nech ho neopúšťa.

Lebo neveriaci muž sa posväcuje skrze ženu a neveriaca žena sa posväcuje skrze brata. Inak by vaše deti boli
nečisté, teraz sú však sväté.

none
70

69. qwert 13.02.2024, 07:40

Ano kubo, v pisme vidime vela a dakuj svojim mocipanom a špatnemu učeniu RKC, že nevidiš.
Ano krstil sa všetci, ktorí uverili. Celý dom to nie su aj batolata, ak by to boli aj batoľata, potom by aj batoľata sa radovali, že uverili

Keď ich vyviedol von, povedal: „Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?“

A oni mu odpovedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom

A ohlasovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome.
Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ...

13.02.2024, 08:17
Ináč kubo, ak by išlo o pokrstenie deti v RKC, tak by to nebolo až také strašne, ved to tým detom nijako neublížilo, rodičia majú dobrý pocit
LENZE satanovi ide o to, aby ten nevinny krst bol jediný a pravoplatný. Katolíci tak vlastne prichádzaju o krst D.S

none
71

70. qwert 13.02.2024, 08:17

Ináč kubo, ak by išlo o pokrstenie deti v RKC, tak by to nebolo až také strašne, ved to tým detom nijako neublížilo, rodičia majú dobrý pocit
LENZE satanovi ide o to, aby ten nevinny krst bol jediný a pravoplatný. Katolíci tak vlastne prichádzaju o krst D.S

13.02.2024, 08:19
Ak je u teba prejav ducha svateho, ze oponentom nadavas do koko_ov.....tak dakujem, ale neprosim
none
72

71. Jakub 13.02.2024, 08:19

Ak je u teba prejav ducha svateho, ze oponentom nadavas do koko_ov.....tak dakujem, ale neprosim

13.02.2024, 08:24
Kubo, mňa si nevšímaj ale písmo a zistíš ake zradné je učenie RKC. Clovek zhreši aj po znovuzrodení, stava sa to
Ty si druhy krst neprosiš z iných dôvodov, pretože satan si to v RKC poistil a vlastne zakázal normálny krst
Viem akému tlaku som čelil v rodine, ked som povedal, že sa dávam biblický krstiť, satan si drži svoje ovce v RKC
none
73

72. qwert 13.02.2024, 08:24

Kubo, mňa si nevšímaj ale písmo a zistíš ake zradné je učenie RKC. Clovek zhreši aj po znovuzrodení, stava sa to
Ty si druhy krst neprosiš z iných dôvodov, pretože satan si to v RKC poistil a vlastne zakázal normálny krst
Viem akému tlaku som čelil v rodine, ked som povedal, že sa dávam biblický krstiť, satan si drži svoje ovce v RKC

13.02.2024, 08:52
Praveze si ta budem vsimat ! Tvoje pobludenie, vulgarnost su prejavom satana !
Takze mas smolu
none
74

73. Jakub 13.02.2024, 08:52

Praveze si ta budem vsimat ! Tvoje pobludenie, vulgarnost su prejavom satana !
Takze mas smolu

13.02.2024, 09:14
No ja smolu kubo nemám, to ty teda máš, ked si stále v tom katolíckom svinčíku, ktorý si robí z písma posmech.
Je mi ľúto úprimných katolíckch kňazov, ktorí to myslia dobre, ale sú zviazaní satanskými putami ku RKC
Moja vulgárnost sa už vytratila kubo, je to urcitý proces a nemaš sa už na čo vyhovárať, ty neveríš písmu ale RKC a jej výklade písma
Keby si ma poznal pred obrátenIm tak sa chytáš za hlavu kubo
none
75

74. qwert 13.02.2024, 09:14

No ja smolu kubo nemám, to ty teda máš, ked si stále v tom katolíckom svinčíku, ktorý si robí z písma posmech.
Je mi ľúto úprimných katolíckch kňazov, ktorí to myslia dobre, ale sú zviazaní satanskými putami ku RKC
Moja vulgárnost sa už vytratila kubo, je to urcitý proces a nemaš sa už na čo vyhovárať, ty neveríš písmu ale RKC a jej výklade písma
Keby si ma poznal pred obrátenIm tak sa chytáš za hlavu kubo

13.02.2024, 09:18
Ja nie som odpadlik a bludar ako ty....nechcel by som byt na tvojom mieste, ked sa postavis pred Jezisa...sice mas este cas z bludneho kruhu sekty odist....ale uz nemas silu....a este horsie ak si este nieko stiahol so sebou do pekla...
none
76

75. Jakub 13.02.2024, 09:18

Ja nie som odpadlik a bludar ako ty....nechcel by som byt na tvojom mieste, ked sa postavis pred Jezisa...sice mas este cas z bludneho kruhu sekty odist....ale uz nemas silu....a este horsie ak si este nieko stiahol so sebou do pekla...

13.02.2024, 09:26
Je smutné kubo, že nereaguješ na fakty a písmo, ale to je určité prekliatie v katolickej cirkvi, je tam iný duch, iný Ježiš, iné evanjelium
Byť vytrhnutý z toho duchovného svinčíka je zázrak a do konca života budem Bohu za to vdačný
none
77

76. qwert 13.02.2024, 09:26

Je smutné kubo, že nereaguješ na fakty a písmo, ale to je určité prekliatie v katolickej cirkvi, je tam iný duch, iný Ježiš, iné evanjelium
Byť vytrhnutý z toho duchovného svinčíka je zázrak a do konca života budem Bohu za to vdačný

13.02.2024, 09:32
Lenze ty sluzis satanovi...nie Bohu !
Zatemnil sa ti mozog....
none
78

77. Jakub 13.02.2024, 09:32

Lenze ty sluzis satanovi...nie Bohu !
Zatemnil sa ti mozog....

13.02.2024, 09:40
Veľa veci som pochopil a zažil kubo, písmo je naozaj živé, a D.S je tu naozaj medzi nami
none
79

78. qwert 13.02.2024, 09:40

Veľa veci som pochopil a zažil kubo, písmo je naozaj živé, a D.S je tu naozaj medzi nami

13.02.2024, 09:42
To je pravda....ale zial teba sa to netyka
none
80

79. Jakub 13.02.2024, 09:42

To je pravda....ale zial teba sa to netyka

13.02.2024, 09:48
Duch Svatý nemôže byť v kostole kubo, kde je plno modiel sôch, pretože je zarmutený a odchadza, v kostole je taka divna smutná atmosfera, zjavne su tam zle a temne duchovne sily
trochu sa to zmení na polnočnej, ked si ludia zaspievaju tichu noc, ale satan toho viac nedovolí ma pravo na to miesto plne modiel
none
81

80. qwert 13.02.2024, 09:48

Duch Svatý nemôže byť v kostole kubo, kde je plno modiel sôch, pretože je zarmutený a odchadza, v kostole je taka divna smutná atmosfera, zjavne su tam zle a temne duchovne sily
trochu sa to zmení na polnočnej, ked si ludia zaspievaju tichu noc, ale satan toho viac nedovolí ma pravo na to miesto plne modiel

13.02.2024, 09:52
Isteze ondrejko....duch svaty je v hypernovach, v telocvicniach.....a hlavne v tebe a tvojich vulgarnostiach
none
82

81. Jakub 13.02.2024, 09:52

Isteze ondrejko....duch svaty je v hypernovach, v telocvicniach.....a hlavne v tebe a tvojich vulgarnostiach

13.02.2024, 09:56
Ano kubo Duch Svatý bude radšej v telocvični ako niekde, kde je plno modiel a Ježiš niekde uzamknutý aj s hostiou
none
83

82. qwert 13.02.2024, 09:56

Ano kubo Duch Svatý bude radšej v telocvični ako niekde, kde je plno modiel a Ježiš niekde uzamknutý aj s hostiou

13.02.2024, 10:12
Ano bludarik.....
none
84
13.02.2024, 11:39
No veru aňo, pošetilá Máňo
none
85

84. qwert 13.02.2024, 11:39

No veru aňo, pošetilá Máňo

13.02.2024, 11:55
A budes volit Matelka, aby mohol vyhrat Pelegrini ?
Vdaka tebe tu uz mame Fickovu mafiu...
none
86

85. Jakub 13.02.2024, 11:55

A budes volit Matelka, aby mohol vyhrat Pelegrini ?
Vdaka tebe tu uz mame Fickovu mafiu...

13.02.2024, 12:13
Veru kubo, ak by Matoviča volilo viac ludi, dnes by sme mali inu situaciu v parlamente.
Ja už som na dôchodku, ale gluptač slovač sa bude ešte dlho prizerať vyčinaniu Fica a spol
none
87

86. qwert 13.02.2024, 12:13

Veru kubo, ak by Matoviča volilo viac ludi, dnes by sme mali inu situaciu v parlamente.
Ja už som na dôchodku, ale gluptač slovač sa bude ešte dlho prizerať vyčinaniu Fica a spol

13.02.2024, 12:24
Hlavne vdaka tebe je tu takyto stav !!
none
88

87. Jakub 13.02.2024, 12:24

Hlavne vdaka tebe je tu takyto stav !!

13.02.2024, 12:30
uživaj si to domotany gluptáč slováč
none
89

88. qwert 13.02.2024, 12:30

uživaj si to domotany gluptáč slováč

13.02.2024, 12:38
Mali by sektarskym dementom ako si ty odobrat volicske pravo...
none
90

89. Jakub 13.02.2024, 12:38

Mali by sektarskym dementom ako si ty odobrat volicske pravo...

13.02.2024, 13:21
dement bude furt len dementom, jak v politike, tak v duchovných veciach
none
91

90. qwert 13.02.2024, 13:21

dement bude furt len dementom, jak v politike, tak v duchovných veciach

13.02.2024, 13:25
Tak to sedi na teba ako rit na serbli
none
92

91. Jakub 13.02.2024, 13:25

Tak to sedi na teba ako rit na serbli

13.02.2024, 13:47
veru sedi to na teba, nerešpektuješ Bozie slovo, akurat tak svoju milovanu RKC,ktora ta vedie do zatratenia
RKC robi v politike akurát chaos
none
93

92. qwert 13.02.2024, 13:47

veru sedi to na teba, nerešpektuješ Bozie slovo, akurat tak svoju milovanu RKC,ktora ta vedie do zatratenia
RKC robi v politike akurát chaos

13.02.2024, 13:54
ak myslis na katolika Matelka....tak to mas pravdu s tym chaosom v politike !!!
none
94

93. Jakub 13.02.2024, 13:54

ak myslis na katolika Matelka....tak to mas pravdu s tym chaosom v politike !!!

13.02.2024, 14:00
Matovič je jediný politik, ktorý sa pustil do mafie, jediný ktoremu naozaj ide o spravodlivosť, Fico a jeho banda mali obrovske štastie, že bol covid a podarilo sa jej urobiť z Matoviča matelka a gluptač slovač to zožrala aj s navijakom
none
95

94. qwert 13.02.2024, 14:00

Matovič je jediný politik, ktorý sa pustil do mafie, jediný ktoremu naozaj ide o spravodlivosť, Fico a jeho banda mali obrovske štastie, že bol covid a podarilo sa jej urobiť z Matoviča matelka a gluptač slovač to zožrala aj s navijakom

13.02.2024, 14:10
Ale aj tak nebolo nič stratene, stačilo ho voliť znova, lenže gluptač slovač má čo chcela
none
96

95. qwert 13.02.2024, 14:10

Ale aj tak nebolo nič stratene, stačilo ho voliť znova, lenže gluptač slovač má čo chcela

13.02.2024, 14:12
aj Hitler bojoval proti komunistom a staval dialnice......ale to taky jednoduchy clovek ako si ty asi tazko pochopi....
none
97

96. Jakub 13.02.2024, 14:12

aj Hitler bojoval proti komunistom a staval dialnice......ale to taky jednoduchy clovek ako si ty asi tazko pochopi....

13.02.2024, 14:14
Asi ho zle pokrstili tvoji mecenáši
none
98

97. qwert 13.02.2024, 14:14

Asi ho zle pokrstili tvoji mecenáši

13.02.2024, 14:17
tak ako teba ? ani na druhykrat ti to nezabralo
none

najnovšie príspevky :

prevádzkuje diskusneforum.sk kontaktuj správcu diskusného fóra vytvoril dzI/O 2023 - 2024 verzia : 1.05 ( 27.4.2024 1:45 ) veľkosť : 348 162 B vygenerované za : 0.128 s unikátne zobrazenia tém : 120 068 unikátne zobrazenia blogov : 1 767 táto stránka musí používať koláčiky, aby mohla fungovať...

možnosti

hlavná stránka nastavenia blogy todo

online účastníci :

nikto je online

hľadanie :

blog dňa :

Pope Francis is Jacob Rothschild, 4th Baron Rothschild's third cousin once removed's wife's first cousin four times removed's husband's great niece's husband's brother! Preložte to prosím niekto do slovenčiny, nie som si istý, či Deepl neklame. Mu...

citát dňa :

Múdry sa učí celý život. Hlupák, ten už všetko vie.