Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Chémia pre Fotóna

37
reakcií
2837
prečítaní
Tému 16. mája 2009, 19:13 založil J.Tull.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
15. 01. 2010
58
07. 03. 2010
0
17. 03. 2010
114
04. 01. 2011
31
10. 01. 2015
359
 
 


1.
označiť príspevok

J.Tull
   16. 5. 2009, 19:13 avatar
... na počiatku bol Demokritos, mno ani nie celkom na počiatku.; ešte pre tým bol fotón; ... hm vlastne ani ten nebol na počiatku, a možno ani počiatku nebolo. Proste Demokritos nazval najmenšie stavebné častice prírody atómami /atóm – nedeliteľný/, ktoré sú večné, nemenné. V prírode sa vyskytuje nespočetné množstvo rôznych atómov, rôznych tvarov, čo im umožňuje spájať sa to rôznych tvarov ...je to obšírne; takže odznova:
... na počiatku, vlastne dlho, dlho potom, bol G. J. Stoney. Zistil, že elektrina sa musí skladať z diskrétnych častíc, ktoré sú viazané s atómami a nazval ich elektrónmi. Približne asi v tom období E. Goldstein „stvoril“ kanálový, teda anódový lúč. Najmenšiu časticu anódového lúča nazval E. Rutherford protónom. W. Bothe a H. Becker bombardovali ?-časticami berílium, tomu sa to asi neľúbilo, vyslal prenikavé lúče. J. Chadwick zistil, že sú elektricky neutrálne, a nazval ich najmenšiu časticu neutrónom. E. Rutherford si zas zastrieľal, ?-časticami, do hliníkovej fólie. Z výsledkov svojej streľby, zaznamenanej na fluoreskujúcej doštičke potiahnutej vrstvou sírnika zinočnatého, usúdil, že kladný náboj atómu musí byť sústredený na veľmi malý priestor, v ktorom je skoncentrovaná aj takmer celá hmotnosť atómu. Túto časť nazval atómovým jadrom a predpokladal, že okolo neho obieha toľko elektrónov, koľko má jadro elementárnych kladných nábojov. Obiehajú, asi ako planéty okolo slnka preto hovoríme o planetárnom modely atómu. ...ešte bolo všeličo iné /izotopy, pozitróny, Mosley, protónové č., hmotnostné č., nuklidy, mole – prepáčte - mól, Avogardo, a čo ja viem čo ešte/ až prišiel N. Bohr. Ono to totiž, nejako ten planetárny model, až tak celkom nesedel /v súlade s princípmi klasickej elektrodynamiky by musel byť elektrón pohltený jadrom/.Bohr sa trochu kamarátil s kvantovou mechanikou a tu sú jeho postuláty:
1. Elektrón môže obiehať okolo jadra len po kvantových dráhach, ktorých 2?- násobná uhlová hybnosť je celým násobkom Planckovej konštanty /dráha = n.h; pričom h Planck. konšt.; n = 1, 2, 3, .../.
2. Pokiaľ elektrón obieha po kvantových dráhach, nevyžaruje energiu a každá z nich predstavuje určitý stacionárny stav elektrónu v atóme.
3. Elektrón, ak mu je zvonka dodaná energia, prechádza do dráhy z vyššou energiou /atóm je vo vzbudenom stave/; pri prechode z vyššej dráhy na dráhu s nižšou energiou, energetický rozdiel sa vyžiari vo forme svetelného kvanta, fotónu.


2.
označiť príspevok

J.Tull
   16. 5. 2009, 19:14 avatar
Hoci tieto postuláty protirečili zákonom klasickej elektrodynamiky, boli potvrdené s veľkým počtom experimentálnych údajov. J.J. Balmer, T. Lyman, F. S. Bracket, ... ich experimenty, v ktorých zaznamenávali čiarové spektrá žiariacich atómov /najmä vodíka/, keď prechádzali zo vzbudených stavov do stavov z nižšou energiou, okrem toho, že sa veľmi dobre zhodovali s Bohrovou teóriou, pri dôkladnejšom výskume spektra vodíka, pri silnej disperzii, ukázali, že jednotlivé čiary sú zložené z viacerých zložiek. A. Sommerfeld prišiel k záveru - jemná štruktúra čiar súvisí s tým, že sa elektróny okolo jadra nepohybujú len po kružniciach, ale že tento pohyb môže byť aj eliptický. L. de Broglie vyslovil myšlienku, že pohyb akejkoľvek častice, je spojený vždy s určitým vlnením /kvantová mechanika –dvojaký charakter: korpuskulárny a vlnový je všeobecnou vlastnosťou mikročastíc/. E. Schrödinger, veľký kamarát kvantovej mechaniky, prišiel s matematickým riešením. Opísal pohyb elektrónu pomocou tzv. vlnovej funkcie, ktorú možno získať riešením „Schrödingerovej rovnice“.
Stacionárna stav elektrónu v atóme možno popísať:
- hlavným kvantovým číslom n; č. dráhy na ktorej sa elektrón pohybuje
- vedľajším kvantovým číslom l; zodpovedá dráhovej uhlovej hybnosti elektrónu a môže pre každú hodnotu hlavného kvantového čísla n nadobúdať celkove n rôznych hodnôt od 0 až po n-1 /napr. pre n = 3 sú to 0, 1 a 2; Tieto dráhy, výstižnejšie energetické hladiny, orbitaly označujeme konvenčne písmenami s, p, d, f, .. hodnoty l = 0, 1, 2, 3, .../
- magnetické kvantové číslo m; ak je žiariaci atóm vystavený účinku silného magnetického poľa, spektrálne línie sa štiepia na niekoľko zložiek. Súvisí to zo zväčšením počtu energetických hladín, ktoré nastáva rozdielnou priestorovou orientáciou orbitalov na smer magnetického poľa. Pre orbital, charakterizovaný vedľajším kvantovým číslom l, to môže byť celkove 2l + 1 rôznych i záporných /orientácia proti smeru mag. poľa/ hodnôt.
- spinovým kvantovým číslom s; každý elektrón má určitú vlastnú uhlovú hybnosť, rotáciu, spin. Priemet vlastnej hybnosti na smer hlavnej osi sa vyjadruje kvantovým číslom ms a môže mať hodnoty + 1/2 a –1/2.


3.
označiť príspevok

J.Tull
   16. 5. 2009, 19:15 avatar
...uff. Konečne sme pri tom. Pauliho vylučovací princíp. V atóme nemôžu byť dva elektróny, ktoré by mali všetky štyri kvantové čísla rovnaké. Aplikujúc tento princíp a na základe kvantových čísel, dokážeme vypočítať koľko elektrónov môže maximálne byť na danej dráhe n /vrstve, sfére; n=1 – vrstva K, n= 2 – vrstva L, n=3 – vrstva M, .../
K má 2 elektróny, L 8 elektrónov, M 18, N 32, ... /vo vrstve O by malo byť už 50 elektrónov doteraz však v nej nezistili viac ako 32/.
Pauliho vylučovací princíp sa vzťahuje aj na molekuly, prípadne kryštály, ale to je tak asi všetko. V súlade s ním je i výstavbový princíp /elektrónová štruktúra atómu/, ale určujúcim je energia jednotlivých orbitalov, veľkosť atómového čísla, náboj jadra. Pre spôsob obsadzovania orbitalov platí Hundovo pravidlo: Elektróny obsadzujú jednotlivé orbitaly tak, aby prv, než sa spária elektróny v určitom orbitale, bolo čo najviac orbitalov, líšiacich sa magnetickým kvantovým číslom, obsadených jedným elektrónom. Nespárené elektróny, obsadzujúce orbitaly s rôznym ml, majú súhlasné /paralelné/ spiny, lebo vtedy je energia ich vzájomnej interakcie najvýhodnejšia /elektróny, ktoré majú tri kvantové čísla /n, l, ml/ rovnaké a líšia sa štvrtým číslom ms, označujú sa ako spárené elektróny/.
Ak majú atómy vo všetkých obsadzovaných orbitaloch maximálny počet elektrónov a od jadra v najvzdialenejšej vrstve majú elektróny len v orbitaloch s a p, sú mimoriadne stabilné. Je to konfigurácia vzácnych plynov. O chemických vlastnostiach prvkov rozhodujú predovšetkým tie elektróny, ktoré sa nachádzajú v okrajovej, neúplne obsadenej časti elektrónových obalov. Nazývajú sa valenčné elektróny /valencia, mocenstvo/. Orbitaly, v ktorých sú prítomné, sa označujú ako valenčné orbitaly a vrstvy, ktoré ich zahŕňajú valenčné vrstvy.
W. Kossel vychádzal s predstavy, že elektrónové konfigurácie, typické pre vonkajšie vrstvy atómov vzácnych plynov, sú mimoriadne stabilné a v dôsledku toho atómy prejavujú tendenciu nadobudnúť pri zlučovaní vo vonkajšej elektrónovej vrstve ich konfiguráciu. Prvky, ktorým chýba alebo prevyšuje len málo elektrónov v porovnaní s atómami najbližších vzácnych plynov, strácajú, alebo priberajú toľko elektrónov, koľko je potrebné, aby získali konfiguráciu najbližšieho vzácneho plynu. Atóm, ktorý stráca elektróny, sa pritom stáva kladne nabitým iónom /katiónom/ a atóm, ktorý elektróny priberá, záporne nabitým iónom /aniónom/. Takáto väzba sa nazýva iónová.
G. N. Lewis ďalšiu možnosť vytvárania stabilných konfigurácií vonkajších vrstiev atómov v zlúčeninách videl v tom, že niektoré elektróny môžu patriť obidvom atómom tvoriacim väzbu. Ide o kovalentnú väzbu.
...takže nie Pauliho vylučovací princíp, ale energia jednotlivých orbitalov, veľkosť atómového čísla, náboj jadra, pri výstavbovom princípe elektrónovej štruktúre atómu a pri vzniku molekúl, Pauliho princíp, len hovorí atómu: „elektrón s takýmito číslami už mám, tak si nájdi iný atóm“ a ten dodržujúc sa snaží vytvoriť stabilnú konfiguráciu.  


4.
označiť príspevok

Fotón
   17. 5. 2009, 01:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 5. 2009, 18:49 avatar
Fotón; "Biješ slamenného panáka."
"Straw man fallacy" je taktika /mlátenie slameného panáka/, keď si niekto vymyslí určité argumenty ako tvrdenie oponentov a tie sa potom snaží vyvrátiť. ...napr. Tvojim sl. panákom je nedokonalý orgán, nevyvinutý orgán. Napíš môj argument, ktorý som si vymyslel ako tvrdenie oponenta 
Spýtaj sa profesora Petra Kulhánka, čo je v mojom príspevku nepravdivé 
Súhlasí dorota


12.
označiť príspevok

Fotón
   18. 5. 2009, 00:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

Fotón
   18. 5. 2009, 00:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

dorota
   18. 5. 2009, 13:07 avatar
to nie su "slamenny panaci"


22.
označiť príspevok

A-čko muž
   18. 5. 2009, 13:10 avatar
dorota votrem sa ti sem, mna vobec nezaujíma tato tema, ale obrazok co tu mas . To si ty ked si bola mala?


23.
označiť príspevok

dorota
   18. 5. 2009, 13:12 avatar
len s akludne votri, tie "fotoniny" s ami uz necjce citat ...
nie, ale sa podobam   teda dnes uz nemam dlhe vlasy, dala som sa prave dnes ostrihat  a vyzeram este lepsie ...
a mozno tu najdem foto ked som bola mala...hmmm
Súhlasí A-čko


24.
označiť príspevok

A-čko muž
   18. 5. 2009, 13:28 avatar
no čakam . 


25.
označiť príspevok

dorota
   18. 5. 2009, 13:30 avatar
nechce sa mi zakladat novu temu a zase o mne, co si dav pomysli?  


26.
označiť príspevok

A-čko muž
   18. 5. 2009, 13:34 avatar
no dorotka , nehnevaj sa ,ale to je to posledné co teba zaujíma-čo si dav myslí .Tak sem hodz to foto , nech ma dav nočné mory -patrí mu to, zato že uctieva falosnych bohov  


36.
označiť príspevok

Fotón
   19. 5. 2009, 13:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.37.
označiť príspevok

Fotón
   19. 5. 2009, 13:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.5.
označiť príspevok

Fotón
   17. 5. 2009, 01:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.6.
označiť príspevok

Fotón
   17. 5. 2009, 01:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 5. 2009, 18:57 avatar
Fotón; ja som reagoval v tejto téme predovšetkým na tieto Tvoje "srandy":
„Atómy majú medzi sebou prirodzenú odpudivosť, danú Pauliho vylučovacím princípom. Ak to väzby umožňujú - a je prítomná enrgia, odpudivosť sa prekoná a nadväzujú sa kovalentné väzby. Vznikajú molekuly (a to rôzne kombinácie – podľa dodaných prvkov)."
Keď sa blíži iný atóm, tak jeho valenčné elektróny najprv pôsobia na valenčné elektróny nášho atómu - tj. na hladiny, ktoré sú už obsadené (preto je vo veci zakomponovaný aj Pauliho vylučovací princíp). Ale funguje tu zároveň aj prirodzená odpudivosť dvoch súhlasných nábojov (dvoch elektrónových oblakov majúcich záporný náboj). Až potom keď si atómy prídu dostatočne "na telo" (k čomu im dopomôže napr. vonkajšia teplota) - naviažu sa kovalentné väzby (ak to daný typ dvoch atómov umožňuje). valenčné elektróny z blížiaceho sa atómu majú tendenciu vytláčať elektróny z nášho atómu (a naopak) a snažia sa tak nahradiť ich miesto (pôsobenie je totiž zatiaľ len zdiaľky). -Tie hladiny sú však už obsadené a PAULIHO VYLUČOVACÍ PRINCÍP ICH NEDOVOĽUJE ICH OBSADIŤ DRUHÝMI! (Pôsobenie je zatiaľ síce len zdiaľky, ale relácie neurčitosti vypočítavajú nejakú tú pravdepodobnosť výskytu eklektrónu už tam aj vtedy).“
...žiaľ môj čas, ktorý môžem venovať df je momentálne značne obmedzený; ak sa mi podarí /možno začiatkom bud. týždňa/ Ti odpoviem i o tom ako je to s Pauliho vylučovacím princípom vo fyzike 
Súhlasí dorota


16.
označiť príspevok

Fotón
   18. 5. 2009, 00:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.27.
označiť príspevok

Fotón
   19. 5. 2009, 09:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.28.
označiť príspevok

dorota
   19. 5. 2009, 10:04 avatar
skustocnost ,ze ty musis dokazat pravdivost svojich vyrokov ta asi netankuje co?
a ze si tak do terz nespravil, tiez...co
   


30.
označiť príspevok

Fotón
   19. 5. 2009, 10:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.31.
označiť príspevok

Fotón
   19. 5. 2009, 10:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.32.
označiť príspevok

Fotón
   19. 5. 2009, 10:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.33.
označiť príspevok

dorota
   19. 5. 2009, 11:04 avatar
no jasne, vrahom je zahradnik   


29.
označiť príspevok

Fotón
   19. 5. 2009, 10:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

starec muž
   17. 5. 2009, 11:46 avatar
Mňa napadlo,že model atómu by mohol byť aj iný,odlišný od súčasných.Ale nie som až taký dobrý matematik,aby som to dokázal prerátať.Škoda,že sa už nemôžem poradiť s Bohrom. 


18.
označiť príspevok

Fotón
   18. 5. 2009, 09:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

Fotón
   18. 5. 2009, 00:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

harrybka žena
   18. 5. 2009, 00:18 avatar
Fotón práve to čo ti pýšeš sa mi zdá zdĺhave.Pre nás lajkov je možno lepšie keď je to zlhavejšie.Nemyslíš?


13.
označiť príspevok

Fotón
   18. 5. 2009, 00:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

harrybka žena
   18. 5. 2009, 00:23 avatar
Viem že to nepatrilo na mňa. 


17.
označiť príspevok

Fotón
   18. 5. 2009, 08:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

Natalia žena
   18. 5. 2009, 10:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.21.
označiť príspevok

dorota
   18. 5. 2009, 13:09 avatar
aj tak ma Tull zvlastny zmysel pre humor  ...vsetky tie temy urcene fotonu...


34.
označiť príspevok

Fotón
   19. 5. 2009, 13:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

Fotón
   19. 5. 2009, 13:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.38.
označiť príspevok

Petrana žena
   20. 5. 2009, 00:00 avatar
Hmm, veľmi zaujímavé...
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 23:45,  Remišová je proste cool
dnes, 23:44,  Ten už melie z posledného. Zostali mu len grimasy.....
dnes, 23:44,  Alíb Agil: https://www.youtube.com/watch?v=R944xMhucZc
dnes, 23:43,  Aj nám bude za nim smutno . Tolko sprostostí čo nadovádzal tento súdruh predbehlo i Janka...
dnes, 23:41,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/87449499_494146237917012_446256426428399616_o.jpg...
dnes, 23:41,  *39*39*39*39*39 ja umrem *39*39*39*39*39*39
dnes, 23:37,  https://www.facebook.com/zomriofficial/videos/215769049570602/
dnes, 23:37,  Veľmi pekné rádiové spojenie sa mi teraz podarilo s týmto operátorom:...
dnes, 23:36,  Evanjelium podľa Lukáša ( Lk ) - Biblia SK
dnes, 23:34,  Aha, kapitán s kabbala náramkom pri Rímskej pevnosti:...
dnes, 23:34,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/87511802_495298041135165_625592079350759...
dnes, 23:33,  Dnes so smerom hlasoval počet poslancov ľsns 14. 88 hlasov za trinásty dôchodok
dnes, 23:29,  Viete o tom, že Židia napodobujú súlož zo stenou pri Rímskej pevnosti? takže všetky...
dnes, 23:28,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/88053966_2587863778159536_38185529191841...
dnes, 23:26,  https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/87518071_2587960118149902_20008867376262...
dnes, 23:24,  Darmo po reči veru po reči *13*13*13*13*13*13*13*13*13*13...
dnes, 23:23,  https://www.youtube.com/watch?v=9yNCux1MIuI
dnes, 23:22,  Československá Superstar Příběh Nekončí
dnes, 23:20,  https://www.facebook.com/beznenavisti/videos/592062951649901/
dnes, 23:16,  #mucholapka
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Elegantné šaty plnia u ženy rovnakú funkciu ako plot na záhrade. Musia ju chrániť, ale netieniť ju.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(112 903 bytes in 0,504 seconds)