Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Bol Peter prvým pápežom?

34
reakcií
1052
prečítaní
Tému 27. februára 2018, 15:02 založil Shagara.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 2. 2018, 15:02 avatar
KRISTUS ODMIETOL UZNAŤ MEDZI SVOJIMI UČENÍKMI NEJAKÉHO PÁPEŽA
.........................................................................................................................

Spasiteľ nikdy neuviedol Petra ostatným učeníkom povediac: „Pozrite, ustanovil som Petra za svojho nástupcu, prijmite ho ako vášho pápeža a hlavu Cirkvi, volajte ho Svätý Otec, uctievajte ho a poslúchajte ho.’ Naopak, Ježiš učinil toto jasné vyhlásenie, ktoré je diametricky protikladné k rímskemu učeniu:......... „Ale vy sa nedajte nazývať Rabbi, lebo jeden je váš učiteľ, kým vy všetci ste bratia. Okrem toho nenazývajte nikoho na zemi svojím otcom, lebo jeden je váš Otec, Ten nebeský. Ani nech vás nenazývajú vodcami, lebo jeden je váš Vodca, Kristus. Ale najväčší medzi vami bude vašim služobníkom. Ktokoľvek sa povyšuje, bude ponížený, a ktokoľvek sa ponižuje, bude povýšený.“ Matúš 23:8-12.

APOŠTOLI NIKDY NEUZNÁVALI PETRA AKO PÁPEŽA
...................................................................................

Pavol sa k Petrovmu prvenstvu nevyjadruje. Napísal 16 listov, a ani raz neodkazuje na Petrovu autoritu nad ostatnými. Ak by takáto autorita existovala, nehovoril by o nej?

Pavol sa považuje za rovnocenného Petrovi, hovoriac:....... „Lebo sa nepokladám za takého, ktorý by bol čo len v najmenšom zaostával za vašimi naznamenitejšími apoštolmi.“ 2. Korinťanom 11:5. Ak by bol Peter pápežom, odvážil by sa Pavol takto rozprávať? Prečo ani tu nevyzdvihol Petrov primát?

Pavol Petra otvorene kritizoval, hovoriac:.......„Ale keď prišiel Kéfas (Peter) do Antiochie, odporoval som mu do tváre, lebo bol odsúdený.“ Pozri Galaťanom 2:11-16.
Ako by sa Pavol odvážil otvorene Petra kritizovať za neschopnosť praktizovať to, čo kázal, vo svojom konaní k národom, ak by bol Peter pápežom? A ešte k tomu verejne?

Peter bol považovaný len za jeden z pilierov Cirkvi. Bol ako Jakub a Ján, jeden z pilierov Cirkvi, nie jej hlava.

Žiaden pisateľ Novej Zmluvy nehovorí o Petrovi ako o pápežovi? Čo má znamenať ich mlčanie? Môže ísť o nejaké sprisahanie voči nemu? Prečo ignorujú jeho autoritu? Vieme si predstaviť,že by ani v jednom spise,ktoré zahŕňajú niekoľko desaťročné obdobia ho nikto nespomenul? Prečo? Peter nebol nikdy pápežom. Všetci "pápeži",apoštoli,učeníci boli bratia.

PETER NIKDY NEKÁZAL ANI NEKONAL AKO PÁPEŽ
..................................................................................

Jediný raz, kedy Peter vôbec ako autorita /"pápež"/ konal, bolo vtedy, keď použil svoj meč a odsekol Malchusovi ucho, Ján 18:10. Pápeži často používali zbrane, keď v Antiochii nekráčal v súlade s pravdou, Galaťanom 2.14. – Pápeži tak konali po stáročia, keď protirečil a oponoval učeniu Krista, Matúš 16:21-23 – V tomto ohľade excelovali všetci pápeži. To bolo všetko "pápežstvo"ktoré mal Peter v sebe. Bolo toho dosť, no Kristus ho zachránil z moci toho zlého.

Peter bol ostatnými poslaný kázať......„Keď apoštoli v Jeruzaleme počuli, že Samária prijala Božie slovo, poslali k nim Petra a Jána.“ Skutky 8:14. To neznie príliš pápežsky. Namiesto toho, aby on posielal iných, Peter bol sám poslaný kázať

Peter nepredsedal jeruzalemskému koncilu. Nezvolával Koncil, ani ho neotváral. Riadenie zhromaždenia prevzal Jakub. Ak bol Peter pápežom, prečo neukázal svoju autoritu? Pozri Skutky 15.

Peter odmietol, aby pred ním Kornélius pokľakol....... „Keď Peter vstúpil, Kornélius mu vyšiel naproti, padol mu k nohám a vzdal mu úctu. Ale Peter ho zodvihol a povedal:...... „Vstaň, aj ja som iba človek.““ Skutky 10:25-26. Aké odlišné od pápežov, ktorí nútia ľudí, aby pred nimi pokľakli! Bozkávali im ruku,nohy,nosili/v minulosti/ na nosidlách a podobne!

Peter netvrdil, že má moc odpúšťať hriechy, no pápeži si túto moc nárokovali. Peter povedal Šimonovi, aby sa za odpustenie modlil k Bohu....... „Preto rob pokánie z tejto nešľachetnosti a pokorne pros Boha, aby ti odpustil úmysel tvojho srdca, ak je to možné.“ Skutky 8:22. Zaujímavá správa?

Peter sám seba označuje iba za staršieho alebo pastora........ „Peter, apoštol Ježiša Krista, dočasným usadlíkom, ktorí sú rozptýlení v Ponte, Galácii, Kappadokii, Ázii a Bitýnii, vyvoleným.“ 1. Petra 1:l....... „Preto nabádam starších medzi vami, lebo som tiež starší ako oni a svedok Kristových utrpení aj účastník slávy, ktorá má byť zjavená. Paste Božie stádo vo vašej starostlivosti, nie z donútenia, ale ochotne, ani nie z lásky ku nepoctivému zisku, ale horlivo, ani nie ako panujúci nad tými, ktorí sú Božím dedičstvom, ale staňte sa príkladom stádu.“ 1. Petra 5:1-3.

Peter je absolútne ticho ohľadom svojej pozície ako pápež. Kázal evanjelium v deň Letníc a vyzýval ľudí, aby oľutovali svoje hriechy, uverili v Ježiša a boli pokrstení, ale nehovoril o svojej veľkej moci a vysokej pozícii. Bol azda príliš skromný, alebo nevedel, že bol zvolený pápežom? Napísal dva listy, no nikdy sa o svojom pápežskom úrade nezmieňuje. Ktorí z rímskych pápežov konali ako Peter?

Peter nikdy neslúžil omšu, ani nevykonával spovede, nikdy nenariadil človeku, aby sa modlil k Márii či k svätým, používať ruženec, nikdy neobhajoval používanie svätenej vody, či ostatkov, nikdy nenariadil ľudu, aby sa zdržiavali v piatok a počas Pôstu mäsitého pokrmu, nikdy nevyhlásil, že sa kňazi a mníšky nesmú sobášiť; nikdy nežiadal, aby mu bozkávali nohy, nikdy nežil v paláci s vojakmi ako svojou strážou a stovkami služobníkov, ktorí spĺňali každú jeho potrebu. Prečo takto nikdy nekonal? Pretože pápežom nikdy nebol. A vedel ,že takéto konanie by bolo presným opakom toho,čo chcel Kristus!

PETER BOL ŽENATÝ
...............................

V „Škatuli otázok“ časopisu Catholic Register v kanadskom Toronte sa objavilo nasledovné: ......„Počul som, že sv. Peter bol ženatý, je to tak?“

„Áno, sv. Peter bol ženatý, no bol medzi tými, ktorí zanechali všetko, aby nasledovali Pána a hlásali Evanjelium. Zákon, podľa ktorého kňazi nemajú byť ženatí, nie je božím zákonom, ale zákonom, ktorý nazývame cirkevným, a Cirkev ho prijala preto, že slobodné kňazstvo je z mnohých dôvodov účinnejšie … A stále skúsenosť celých kresťanských čias dokazuje, že tento experiment, ak to takto môžeme nazvať, bol znamenitým úspechom …“

Som rád , že redaktor v Catholic Register uznáva, že Peter bol ženatý, a že zákon, podľa ktorého sa kňazi nemajú sobášiť, nie je Božím zákonom.

Že tento tzv. zákon činil kňazstvo rímskej cirkvi účinnejším nemôžeme garantovať, a že tento experiment – pretože ho za experiment považujeme – bol úspechom, rovnako tak popierame. Písma naliehajú na všetkých kňazov, aby pozorne čítali Pavlove slová týkajúce sa úradu biskupa:......„Biskup má preto byť bezúhonný, manžel jednej manželky… muž, ktorý vedie znamenitým spôsobom svoju domácnosť, ktorý drží deti v podriadenosti s celou vážnosťou, ak niektorý naozaj nevie viesť svoju domácnosť, ako sa bude starať o Boží zbor?“ 1. Timotejovi 3:1-7.

Dáva sa do pozornosti všetkým rímskym katolíkom fakt, že zákon, podľa ktorého by sa kňazi nemali sobášiť, nielenže nie je Božím zákonom, ale je to zákon diabolský.
Pavol o ňom rozpráva ako ..... „doktríne démonov“. „Ale inšpirovaný výrok s určitosťou hovorí, že v neskorších časoch niektorí odpadnú od viery, tak, že budú venovať pozornosť zvádzajúcim inšpirovaným výrokom a náukám démonov, pokrytectvu ľudí hovoriacich lži, ktorí sú označení vo svojom svedomí ako vypaľovacím železom, ktorí zakazujú manželstvo, prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré stvoril Boh, aby ich s vďakou užívali tí, čo majú vieru a presne poznajú pravdu.“ 1. Timotejovi 4:1-3. A to sa jednoznačne týka iba RKC!

Rímski katolíci všeobecne veria, že apoštoli žili v celibáte ako dnešní kňazi. No katolíci, aby svoju stranu obránili, odpovedajú tak, že keď sa Peter stal kňazom, či pápežom, svoju ženu opustil.. V oddelení pre otázky magazínu Catholic Observer sa objavilo nasledujúce vyjadrenie:..... „Sv. Peter bol ženatý predtým, než sa stal apoštolom, ale prestal so svojou ženou žiť potom, čo bol povýšený do úradu a vznešenosti kresťanského kňazstva.“

A tak toto očierňovanie proti Petrovi by zodpovedalo tvrdeníiu..... „Ak sv. Peter prestal žiť so svojou ženou, jeden musel opustiť druhého. Ak sv. Petra opustila žena, potom bol úbohým základom pre Cirkev. Na druhej strane, ak ženu opustil sv. Peter, potom bola rímsko-katolícka cirkev založená na zanedbávateľovi manželky.“

Vieme, že toto tvrdenie, že Peter opustil svoju ženu, je klamstvo. Pavol jasne uvádza, že i potom, ako sa stal Peter apoštolom, bol stále ženatý: ......„Či nemáme právo vodiť so sebou sestru ako manželku, tak ako aj ostatní apoštoli a Pánovi bratia a Kéfas (Peter) ?“ 1. Korinťanom 9:5.

Božie Slovo hovorí: ......„Biskup musí byť bezúhonný, manžel jednej manželky.“
Prečo potom pápež Gregor VII hovorí:...... „Opustite svoje ženy! Zavrhnite svoje deti! Opustite svoj domov! Moje kňazstvo sa nebude ženiť!“? Prečo? Pretože nebol nástupcom Petra.

NIET ŽIADNEHO DÔKAZU V PÍSME, ŽE PETER BOL VÔBEC V RÍME

Rímsko-katolícka cirkev učí, že Peter bol prvým pápežom, vládnucim v Ríme 25 rokov. Nech teda rímsko-katolícká cirkev, uvedie aspoň jediný dôkaz z Písma na podporu tohto tvrdenia. Ak Peter Rím navštívil, Nová Zmluva o tejto návšteve nehovorí nič. Slovo Božie hovorí o Petrovi, ako o apoštolovi Židov ....... pozri Galaťanom 2:7-8. A preto bol Peter v doslovnom Babylone, a to nebola žiadna narážka na pohanský Rím!
Pri čítaní Skutkov apoštolov, napísaných apoštolom Lukášom, vidíme Petra pri práci v Jeruzaleme, Cézarei a Antiochii. Ak bol v Ríme 25 rokov ako pápež, prečo sa Lukáš o tejto skutočnosti nezmieňuje? ŽIADEN historik by nevynechal príležitosť zmieniť sa o najdôležitejšej udalosti v živote človeka.

V roku 58 Pavol napísal list Rimanom. V tomto liste sa zmieňuje o viac ako 20 osobách, no nepíše ani slovo o Petrovi, neposiela žiadne pozdravy pápežovi Petrovi. Ak by sa tam Peter nachádzal, určite by sa o tom Pavol zmienil, v pozdravoch ,ako to Pavol robil vo svojich listoch. V roku 61 Pavol odchádza do Ríma a navštevuje všetkých bratov. Nestretáva sa tam s Petrom, ak by tam tento bol, určite by sa videli. V roku 62 a 63 píše Pavol z Ríma Filipanom, Kolosanom, Efezanom a Filemónovi. Hovorí o niekoľkých svojich spolupracovníkoch, no ani slovo o Petrovi. V roku 66, krátko pred svojou mučeníckou smrťou, Pavol píše z Ríma Timotejovi a oznamuje mu, ako naňho všetci, okrem Lukáša, zabudli. Verí niekto, že ak by bol v Ríme Peter, že by Pavla zanedbal? Nikdy! V rokoch 41 až 66, keď – ako sa tvrdí – bol Peter v Ríme, nemôžeme nájsť nikde v celej Novej Zmluve jedinú pasáž, ktorá by to potvrdzovala. Prečo? Jednoducho preto, že Peter pápežom nikdy nebol.

KRISTOV ZÁSTUPCA NA ZEMI JE DUCH SVÄTÝ
-----------------------------------------------------------

Pred opustením zeme Ježiš učinil tento sľub:....,. „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta (veku) .“
Matúš 28:20.
Ako je s nami? Prostredníctvom Ducha Svätého, a nie viditeľným zástupcom, zvaným pápež. Ježiš povedal: ............„Je to na váš úžitok, že odchádzam. Lebo ak neodídem, určite k vám nepríde Pomocník, ale ak odídem, pošlem vám ho. A ten, keď príde, dá svetu presvedčivé dôkazy o hriechu… Ale keď príde ten duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy…“ Ján 16:7-13.

Tento sľub bol naplnený v deň Letníc. Od tej doby bol rovnaký Boží dar venovaný všetkým pravým kresťanom.
Pretože ,tento duch pôsobí iba tam,kde sa Boh "uctieva duchom a pravdou"!

Bol Peter rímskym pápežom? NIE! ŽIADEN PÁPEŽ TEDA NEMÔŽE BYŤ JEHO NÁSTUPCOM. Následne sa celá pápežská stavba rozpadá na kusy. Prečo? Pretože bola založená na lži. A na falzifikátoch, /listinných/ktoré údajne majú dokazovať postupnosť pápežov! Nikdy tomu tak nebolo!

christianfreeman.wordpress.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

kesha1
   27. 2. 2018, 15:11 avatar
Podla mňa bol Peter stvrtým páežom . Lebo Otec bol 1. Syn 2 . Duch Svetý 3 . a teda Peter 4 .


5.
označiť príspevok

dodo6363 muž
   27. 2. 2018, 16:13 avatar
S hlavnymi bodmi toho prispevku suhlasim. Peter Apostol ani ziadny pravy ucenik Jezisa Krista a teda ani Pavel,nezakladali krestanstvo ani ziadne vierovyznanie ani neboli papezmi ani nicim podobnym,neumierali tu na zemi a uz vobec nie v mukach ale sli na konci svojej cesty duchovnej v premene tela za Jezisom a Mariou a Bohom Abrahama,Izaka,Jakoba atd hore do nebies. Mikulasenecky papezi maju prave mena podla biblie uplne ine ako si davaju oni sami. Terajsi Borgoglio ma prave meno podla biblie nie Frantisek ale AKELDAMA a obklopil sa buzerantami a uznal ich -molovy sat,a jeho stolica polnocna Merkelova sem spolu s nim vedie hordy moslimov ved sam je vodca pekla-krestanstva, i dno peklo miluje a sam je jeho sucastou -moslimstvo. Jeho incestna dcera Christina Maria Fernandez co s nim mala pomer je na vysokom poste v Juznej Amerike. On sam tam posobil vojnu a nepokoje ako i inde a to je len nieco malo z toho co spravil a co je zac. Wojtila mal prave meno Belzebub ak by sa ludia modlili v Duchu a Pravde poznali by to. Dal ho zabit Ratzinger ktory ma prave meno Apollion cize Lucifer, byvali Hitler Junge. Hitler ma prave meno podla biblie BAL, bol incestman a Dura je prave meno jeho incestnej sestry co sa hrala na vizionarku pod falosnym menom ked dozili v Amerike.Je toho omnoho viac,tajne veci ludi,ich hriechy,prave mena,toto ako mala ukazka staci.


6.
označiť príspevok

Lemmy muž
   27. 2. 2018, 16:17 avatar
Dávaj si pozor, lebo príliš dávaš verejne najavo, že užívaš nedovolené látky. Nielen v športe sú zakázané, ale aj na df.sk. A pochybujem, že k tomu, čo píšeš, ti stačí marihuana.


10.
označiť príspevok

dodo6363 muž
   27. 2. 2018, 16:30 avatar
Takze si zelas pridavok ? Na pravdu - chlieb,ides po mne lzami a protivenstvami -kamenom,ja mam pre teba dalsie pravdy. Buzerantov,mikulasencov,kaldejcov a ich ucnov a vseliakych im podobnych sa to na podobnych forach len tak hemzi ako i roznych amerikofilov, mam pre nich odpoved - mna moze urazit len niekto inteligentnejsi odo mna,zastrasit ma moze len ten kto je duchovne silnejsi ako ja, a to vonkoncom neni ziaden ucen siekt,spolkov ani ritolez slnieckarov a dalsi trotli. Cize podobne prispevky co pisu pseudochytraci len dokazuju svoju vlastnu blbost,pretoze kazdy kto je inteligentny a uvidi prispevky ako ja a ak ich aj nechape tak bud ich potichu skuma s bibliou mimo nauk tohto sveta a neskace do mna,alebo najde odvahu aby mi napisal email alebo si pyta email na niekoho kto vie i viac ako ja a v tej nauke co mam, ale isto nie lstivy,utocny a podly diabli ktory maju svoju odplatu uz vopred,ty neskoncia len v ignore listoch ale velmi zle dopadnu


11.
označiť príspevok

Lemmy muž
   27. 2. 2018, 16:34 avatar
Ty si len trápny exot. Nemusíš sa uraziť, mne je to ozaj jedno. Nie som predsa tvoj lekár, a z liečby by som aj tak nič nemal. Akurát, že píšeš poriadne bludy.


14.
označiť príspevok

dodo6363 muž
   27. 2. 2018, 16:42 avatar
Zaujimave ze bludarmi ma nazyvaju ludia akurat ako si ty,jehovisti a im podobny ktory sami nevedia rozoznat den od noci,ci noeho archu vysvetlit a prelozit duchovne, nevedia ani ci tato zem ma okolo 6000 rokov a kalendar ci ma 365-6 dni alebo 360 a kedy sa zacina novy den. Neni to na vazne zamyslenie sa nad sebou pre vas skorej ?


16.
označiť príspevok

Lemmy muž
   27. 2. 2018, 16:46 avatar
Si šťastný idiot, lebo si ani neuvedomuješ, aké nezmysly táraš: Hitler ma prave meno podla biblie BAL, bol incestman a Dura je prave meno jeho incestnej sestry co sa hrala na vizionarku pod falosnym menom ked dozili v Amerike  


22.
označiť príspevok

dodo6363 muž
   27. 2. 2018, 16:55 avatar
Falosne meno co si dala bolo Ida Peerdeman. Prave meno Evy Braunovej je podla biblie DURA. Ja velmi dobre viem co pisem,ale ty nemas ani sajnu co pisem a vies co sa hovori o tych co sa smeju a nevedia na com ???? A ze dozili v Amerike su o tom rozne zdroje a mas toho i dost na internete.Ja to viem ako vsetku pravdu co mam od Boha.

moneymag.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
zahranicni.eurozpravy.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
www.novinky.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
www.topky.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk--
a milion dalsich linkov


23.
označiť príspevok

Lemmy muž
   27. 2. 2018, 16:57 avatar
No jo, konšpirácie, nezmysly, žiješ v tom. OK, nech ti zdravie slúži, keď si už rozum potratil.


3.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 2. 2018, 15:19 avatar
2,.....ak zohľadníme proroctvo o RKC zaznamenané v 2 Sol.2:3,.....tak máš pravdu!
.............................................................................................................................................
"Človek neprávostí,....syn skazy,.....Stavia sa na odpor a vyvyšuje sa nad každého, kto sa nazýva „boh“ alebo predmet hlbokej úcty, takže sa posadí v chráme Boha a verejne sa ukazuje, že je bohom.".....teda,je tomu tak, lebo pýcha pápežov je niečo tak nehorázne,že sa vyvyšujú aj nad Boha nebies! 

To bude poprask,......ak bude zrazený k zemi, a bude pošliapaný Kristom! 


4.
označiť príspevok

Lemmy muž
   27. 2. 2018, 15:59 avatar
Sh: bol úspechom, rovnako tak popierame.

Ale to robíte chybu! Lebo v prípade RKC ide naozaj o úspech. Nie je úspešnejší náboženský podnik na svete ako RKC. Jehovisti sú len smietkou oproti RKC.


7.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 2. 2018, 16:21 avatar
4,......úspech ako úspech! Ani Judáš sa dlho z tridsiatymi, striebornými mincami netešil!
Tak by som povedal,že je to relatívne označenie. Ak príde na nich predpovedaný "Daňovák" ,tak sa budú inak obracať, a úspech sa zmení na niečo iné!


8.
označiť príspevok

Lemmy muž
   27. 2. 2018, 16:26 avatar
Si trápny. Dajme tomu, že nejaký Judáš bol. A tešil sa len chvíľu. Je to hlúpe porovnanie, ak berieme do úvahy tisícročnú históriu úspechov RKC.


9.
označiť príspevok

Lemmy muž
   27. 2. 2018, 16:27 avatar
Shagy, pre teba je 2 000 rokov 2 dni?  


27.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 2. 2018, 17:50 avatar
8,.......takmer dvetisícročnú históriu. Biblia má iné merítka úspechu a trestu!
Ak Hitler má na svedomí cca 60 miliónov obetí a niekto možno ani jednu,ale neverí v Boha skončí rovnako!
Je to spravodlivé ,alebo nie? Alebo radšej budeme veriť v peklo?


18.
označiť príspevok

dodo6363 muž
   27. 2. 2018, 16:47 avatar
Ale to striebro treba prelozit do duchovna,cize pasoval sa Judas sam na Krista a prehlasil sa jeho zastupcom a znevazil ho pritom a opustil , a raz je pisane ze sa obesil a inokedy ze skocil zo skaly -co samo sebou tiez sa duchovne musi ako cele pisma prekladat,no tych judasov a ucenikov tam bolo viac ako bezne uvadzaju ludia so svojimi prepisanymi pismami a mikulaseneckou naukou,nemohol sa obesit a skocit zo skaly zaroven,boli viacery


26.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 2. 2018, 17:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.30.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 2. 2018, 18:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.32.
označiť príspevok

dodo6363 muž
   27. 2. 2018, 23:16 avatar
26a30 som na nete zriedkavo v case ked si mi pisal som tu nebol. Som znovuzrodeny veriaci Bohu nie vierovyznaniam a mikulaseneckemu krestanstvu. Mam krst Duchom a inde v mojich prispevkoch to objasnujem, kedze mnohi ako ty hovoria ze su znovuzrodeny a prItom zapieraju ctenie Otca i Matky v Duchu a Pravde cert sa boji kriza preto lebo kriz je zena a skrz nu je Pravda preto ju maju diabli a ich nasledovnici za nic


33.
označiť príspevok

dodo6363 muž
   27. 2. 2018, 23:22 avatar
Jeden sa obesil, druhy skocil zo skaly, vsetko je to myslene duchovne, cize ak skocil zo skaly a skala je predsa Kristus a spravne zjavenie a vedenie Otcom co asi tak spravil. Evanjelia su 4 tak ako i zive bytosti,svetove strany, v kazdom mal Jezis inych 12tich.


12.
označiť príspevok

dodo6363 muž
   27. 2. 2018, 16:39 avatar
Ratanie casov hlbsie. 2Pet 3:8 Ale to jedno, milovaní, nech nie je skryté pred vami, že jeden deň je u Pána tisíc rokov a tisíc rokov jeden deň.
Tato pravda ma dve rozmery. Jeden z nich je ze kazdy z dni v genesis je 1000 rocny a kazde evanjelium malo presne 1000 rokov,skutky,listy, .... tiez tisic.
Druhy rozmer avsak na to treba byt duchovne a intelektualne o dost silnejsi a nesmie sa prijat kalendar a ratanie tohto sveta je vypocitanie ze udalost zvana Jezisova smrt bola pred vyse 720 milionmi rokov vzad. Zaklad je v tom ze bolo jedno zjavenie P.M. ktore sa v skutocnosti udialo na pociatku 2 svetovej vojny kde P.M. povedala nieco v zmysle ze ubehlo 2000 rokov od zabitia ..alebo ukrizovania...teraz to nemam pri sebe tu knihu, a nepocitajte s tym ze dalsi cas prezijete v miery. Toto chceli zneuzit iny diabli neskor a po roku 2000 svetskom vyvolat 3 svetovu vojnu no to je uz iny pribeh,ako zamienku chceli pouzit prave to... . To posolstvo teda sa musi prelozit,cize 2000 rokov vtedy ubehlo avsak hore podla nebeskeho vnimania casu,im ubehlo,zatial co tu na zemi pocas tych 2000 rokov co ubehlo hore ubehlo 720 milionov rokov. Treba tam spravne pocitat na zaklade pravdiveho biblickeho 360 dnoveho kalendara a ked to spravne niekto vyrata dospeje k tym cislam.


13.
označiť príspevok

Lemmy muž
   27. 2. 2018, 16:42 avatar
Veď prezraď, aké drogy užívaš? Ty chceš Shagaru pasovať na Pána (Boha)? 


15.
označiť príspevok

dodo6363 muž
   27. 2. 2018, 16:44 avatar
shagara neni nikto,mohol by byt uplne iny iba ak by sa zacal ucit pravdo,neucil by ziadne jehovisticke ani ine ludske ucenia atd atd,to plati pre kazdeho, no ak hocikto napise nieco pravdive,aj moj oponent tak mi neostava ine ako s nim suhlasit alebo dat mu za pravdu v niecom kde pravdu ma i ked inak pise tak ze s nim nemozem suhlasit, a ludia sa mozu i menit,neni som natolko zaujaty ako niektory tuna voci mne


17.
označiť príspevok

Lemmy muž
   27. 2. 2018, 16:47 avatar
Nikto nie je proti tebe zaujatý. Stačí, že prestaneš písať nezmysly, a uľaví sa ti. Aj uvidíš, že slnko svieti. 


19.
označiť príspevok

dodo6363 muž
   27. 2. 2018, 16:49 avatar
17 prestanem citat vase nezmysli a reagovat na ne a bude mi hned lepsie,ved v tom mam slobodu,som tu hlavne pre to ak sa co len jedinemu otvori oci a prestane sektarcit a bude chciet pravdu ma to zmysel,preto som sa rozhodol mat tu dlhu trpezlivost na df


20.
označiť príspevok

-era- muž
   27. 2. 2018, 16:50 avatar
múdro.


21.
označiť príspevok

Lemmy muž
   27. 2. 2018, 16:55 avatar
Ponúkaš diskusný odpad, ktorý je zaujímavý možno pre -era-. To je všetko.


24.
označiť príspevok

-era- muž
   27. 2. 2018, 16:57 avatar
Pre mňa nie. Buď tomu nerozumiem, alebo sa tomu ani nedá rozumieť :-D


25.
označiť príspevok

dodo6363 muž
   27. 2. 2018, 17:02 avatar
Je mudro si priznat ze clovek niecomu nerozumie. Pokym ludia nezacnu brat bibliu smrtelne vazne a studovat mimo siekt,spolkov a neliezt do zadku vestcom,mikulasencom,samozvancom a vseliakym falosnym ucitelom co ucia ze J.K. tu bol cca 2018 rokov vzad a podobne veci ani neni mozne rozumiet mojim prispevkom. Ale ak by to niekto chcel pochopit a ma zvedavost,pyta sa,skuma,a da sa pauzu od nauk tohto sveta tak sa dozvie,moj email je tu verejne,a ak to niekomu nestaci a ma volu viem uviest email i na ineho sudruha co ma ucenie ktore mam ja no ovlada ho lepsie,mozno by to vedel vysvetlit lepsie tym co maju o to zaujem,ved kto chce,vie mi emailovat


29.
označiť príspevok

-era- muž
   27. 2. 2018, 18:25 avatar
25. Bohužiaľ, nevzbudil si moju zvedavosť.


34.
označiť príspevok

dodo6363 muž
   27. 2. 2018, 23:28 avatar
29 Nevadi, zatial mam na df podobny pohlad tiez
Súhlasí -era-


28.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 2. 2018, 17:51 avatar
25,....a ty si pravoverný? A kde si zakotvil? Povedz to,ak si hrdý na svoju príslušnosť!? Lebo ťa neviem nikam zaradiť!
Jedno viem,že "mikálešoncov" nemáš rád! 


35.
označiť príspevok

dodo6363 muž
   27. 2. 2018, 23:39 avatar
Pokusal som sa ti to objasnit velmi dlho. Vsak staci poriadne premyslat citat pisma a opakovane moje prispevky potom ti to mozno dopne no na to potrebne je nacuvat a vidiet a ano, som pravoverny a to Bohu, clenstvo nemam na zemi ale hore v Knihe Zivota po znovuzrodeni mi to i ukazali cez sen, a znovuzrodenie sa to prave neucia po spolkoch tohto sveta a uz som o tom pisal na forum,i o pravom uceni ohladom Panny Marie a priamo s tym ma suvis prave svedectvo o Kralovstve Bozom. Prirovnanie a podobenstvo ti poskytnu i stare rozpravky ved Kralovska struktura vlady je znama i vo svete problem je ze si nevedia ludia spravne osvojit srdcom podla pravdy Krala a jeho najblizssiu Rodinu co vladne s nim


31.
označiť príspevok

Klein muž
   27. 2. 2018, 19:46 avatar
Bude jeden pastier a jeden ovčinec.
To sú slová Krista.

Komu jedinému z apoštolov Ježiš tri krát prikázal pásť jeho ovce?
Petrovi.

Komu Jedinému z apoštolov Ježiš zmenil meno?
Šimonovi na Peter. V celej Biblií už bolo meno zmenené len Abramovi na Abrahám, keď bol ustanovený za vodcu jeho ľudu.

Ktorý z apoštolov je vždy pri menovaní v celej Biblií spomenutý ako prvý?
Peter.

Ktorý apoštol ako jediný vždy prehovoril v spoločenstve apoštolov podľa Biblie?
Len Peter. Napr. keď povedal : Duch Svätý a my sme usúdili....

Čo si dovolil Peter spraviť?
Pozmenil Ježišovo prikázanie krstiť v mene Otca Syna a Ducha Svätého a prikázal krstiť v Ježišovom mene.

Čo urobili apoštoli?
V celej Biblií od tej chvíle krstili len v Ježišovom mene.

Poznali apoštoli Kristove slová, nebo a zem sa pominú ale moja slová sa nikdy nepominú?
ÁNO.

Vedome odporovali Kristovmu prikázaniu a preto všetky apoštolské listy, sú listy odpadlíkov?
NIE.

Prečo?
Lebo Ježiš povedal Petrovi, čo zviažeš na zemi, bude zviazané i v nebi. Pas moje ovce.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 16:46,  pán gabko, Milaaan, pre vás, toto musíte počúvať, dobre? :)...
dnes, 16:45,  máme pomalý internet musíme písať veľké klamstvo na konci
dnes, 16:41,  aj arašidové chrumky v žltej bille *39
dnes, 16:39,  keď budete spať, na líco Vám nakreslím čiernou fixou s tenším hrotom, vodeodolnou:...
dnes, 16:37,  milan nám pomáha, sme mu kúpili biely liker *40
dnes, 16:34,  ovečky pozerajte sa na ten cirkus a zoo PHONE HOME - E.T. Remixed
dnes, 16:34,  Si super, ď a k u j é m, Miňoooloo *29
dnes, 16:32,  Milankooo, aj tu daj páčinko na číslo 13, prosíííím..............aj zuzanka, keď dojde,...
dnes, 16:31,  stojan na kvety? ;D
dnes, 16:31,  Táto fraška sa podľa USA môže diať iba mimo USA.Tá americká demokracia je vskutku...
dnes, 16:29,  Cichanovska je bieloruský Guaido, figúrka na jedno použitie
dnes, 16:29,  prosím *04
dnes, 16:29,  Toto je ten zazrak na Kryme, ktory inspiroval aj Puskina. :-)...
dnes, 16:29,  ale tam mal byť iný smajlíček, nie tento, ale ta-ký-to! *26
dnes, 16:28,  díky moc :)
dnes, 16:26,  simona veď som Ti hovoril, že strážnik a služba sbs ťa vyhodí z obchodu, volaj právnikovi
dnes, 16:24,  Poďte sa napapať, ale rýchlo! *03
dnes, 16:24,  Zároveň pripomenul, že americkí demokrati už teraz hovoria, že neuznajú výsledky volieb,...
dnes, 16:24,  Ty ma chceš zatvoriť kdesi do kláštora, respektíve niekde v továrni na výrobu...
dnes, 16:23,  upratovačky vyzliekajte sa na fotkách za 22 000 dolárov
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Dneškom začína zvyšok tvojho života, tak ho nepremárni.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(123 520 bytes in 0,335 seconds)